REGIONÁLIS MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGIONÁLIS MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK"

Átírás

1 REGIONÁLIS MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK A program célja Célcsoport Program megnevezése Legjellemzőbb eszközkombináció évben ténylegesen érintett létszám Program kezdő és befejező időpontja 1. Falfirka 2. "Patrónus" Patrónus II. Sorsfordító sorsformáló Fiatalok képzésével, folyamatos gondozásával, foglalkoztatásáva l a várostisztaság elősegítése A mentor tanár program kiterjesztése regionális szintre, mentorálás, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó pályaválasztása elősegítése Az előző program tapasztalataira támaszkodva regionális szinten mentorálás, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó pályaválasztása elősegítése Komplex program, mely a humánerőforrás fejlesztésével és a foglalkoztatásáva l segíti a vidékfejlesztést év közötti pályakezdők, tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek, romák álláskereső pedagógusok, hátrányos helyzetű tanulók álláskereső pedagógusok, hátrányos helyzetű tanulók év közötti diplomás álláskeresők, RSZS, RÁT-os álláskeresők bérköltség támogatás a kapcsolódó járulékok nélkül, járulékok átvállalása bérköltség támogatás, munkaerő-piaci képzés támogatása bérköltség támogatás, munkaerő-piaci képzés támogatása képzési költség támogatás, szeptember szeptember október június november június március február "Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért" Diplomás fiatal álláskeresők munkába helyezése, új szolgáltatások létrehozása év közötti diplomás regisztrált, álláskereső fiatal bérköltség támogatás, képzés támogatása szeptember augusztus Új munkahelyek a sikerért Kulturális, idegenforgalmi szervezetek támogatása az EKF hez kapcsolódóan Regisztrált álláskeresők kulturális, idegenforgalmi területre bértámogatás, képzési támogatás március február A Magyar Posta Szigetvári küldemény feldolgozó üzem A szigetvári videó-kódoló üzem létrehozása. alacsony iskolázottságú, szakképesítéssel nem rendelkező, elsősorban rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők bértámogatás március június 30. 1

2 1. Falfirka munkaerő-piaci program A program előzményei: A Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával ben és ben már megvalósult két graffity eltávolító program, amely pályakezdő fiatalok számára szerveztünk. A környezeti szempontból elért eredmények: Pécs belvárosának a Graffiti térképe elkészült, falfirkák eltávolítása a Világörökségi helyszíneken, kilátók, pihenők, eligazító táblák megtisztítása, védelme. A felsorolt eredmények ellenére, elsősorban Pécs belvárosában, továbbra is nagy igény mutatkozik a falfirkák eltávolítására, a folyamatos tisztításra, a város értékeinek megőrzésére és ez indokolttá tette a projekt folytatását. A programot megvalósító szervezet már jól ismeri a szükséges technikákat, technológiákat és a firkák eltávolításában nagy tapasztalatokra tett szert. A program célja: Pécs város graffity mentessé tétele. Ennek érdekében a célcsoporthoz tartozók számára betanító képzés és foglalkoztatás biztosítása, segítő szolgáltatások nyújtása, a munkában maradás segítése. A program célcsoportja: 20 és 45 év közötti álláskereső emberek, közülük is kiemelten pályakezdők, tartós álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, roma származásúak. A célcsoportot 8 fő reprezentálja. A program megvalósításának időtartama: szeptember szeptember PATRÓNUS (PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ ÉS MENTOR TANÁR) A program alapelve: a foglalkoztathatóság javításának egyik leghatékonyabb módja, ha preventív programokkal megakadályozzuk az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai lemorzsolódásokat, így a munkaerőpiacra újonnan belépők rendelkeznek majd iskolai végzettséggel, szakképzettséggel. A program célkitűzései és célcsoportja: az álláskereső pedagógusok (tanár vagy középiskolai tanár, illetve szociálpedagógus végzettséggel rendelkező regisztrált álláskeresők) elhelyezkedésének elősegítése az óratervi órán kívüli, a pályázó iskola által felvállalt feladatok ellátása érdekében. A hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő, 7-8. osztályos, illetve osztályos tanulók esélyegyenlőségének növelése, felzárkóztatásuk elősegítése, és az iskolából való kimaradásuk arányának csökkentése. A program (foglalkoztatás) tervezett időtartama: október június 30. A program megvalósításának térségei Dél-Dunántúl Régió települései, különös tekintettel a hátrányos helyzetű településekre. 2

3 A program eredményei: A Dél-dunántúli régióban 80 intézményben, összesen 95 pedagógus dolgozott patrónus munkakörben az alábbi megoszlásban: Baranya megye - 49 intézményben, 55 patrónus tanár Somogy megye 13 intézményben, 19 patrónus tanár Tolna megye 18 intézményben, 22 patrónus tanár Régiós szinten a 95 mentortanár átlagosan tanulóval foglalkozik folyamatosan. A program részbeni szakmai megvalósítását ellátó konzorcium szakmai jelentéséből az tűnik ki, hogy a mentorált tanulók kb. 54%-a javított a tanulmányi átlagán, illetve a hiányzások területén az óraszám kb. 40%-al alacsonyabb mértékű volt a mentorálás következtében az elmúlt tanév végére. A pályaválasztás elősegítése már folyamatosan jelen volt a patronálási folyamatban. A mentorok közül összesen 21 fő lépett ki a programból a második szakasz végéig, közülük már csak 6 mentor tanár az elmúlt tanévben. Már a program eredményeként könyvelhető el, hogy az említett kilépők közül 10 patrónus tanár határozatlan idejű szerződéssel pedagógusi állásban helyezkedett el, 3-an az adott intézményben lettek véglegesítve, 7-en másik iskolában, így a pályán maradásukat a projekt elősegítette. Más pályán, de az első munkaerőpiacon helyezkedett el 3 fő, külföldre ment dolgozni 2 mentor, 1 fő gyermeket szült, és szintén 1 fő más irányú egyetemi tanulmányai miatt felmondott, 1 fő betegség miatt maradt ki a programból. Három volt patrónus tanár felmondásának indokáról nem kaptunk információt, velük a kapcsolat megszakadt. A programból kilépőket minden esetben pótolni tudták az intézmények, így elmondható, hogy programunk összesen 117 álláskereső pedagógus számára biztosított munka lehetőséget! 3. PATRÓNUS II. (PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ ÉS MENTOR TANÁR) A program (foglalkoztatás) tervezett időtartama: november június 30. A program megvalósításának térségei Dél-Dunántúl Régió települései, különös tekintettel a hátrányos helyzetű településekre. A programban érintett létszám: 90 mentor tanár és a patronált tanulók. A program alapelemei megegyeznek az előző PATRÓNUS projekttel. 4. Sorsfordító-Sorsformáló regionális munkaerő-piaci program A Sorsfordító-Sorsformáló munkaerő-piaci program olyan komplex, a vidékfejlesztést, az agráriumban rejlő kihasználatlan lehetőségeket a humánerőforrás fejlesztésével és a foglalkoztatás bővítésével ötvöző projekt, amely a régióban nem előzmény nélküli. A programot a munkaügyi központ egy mezőgazdasági intézményeket, iskolákat, önkormányzatokat tömörítő konzorciummal együtt valósítja meg. A Konzorcium által kidolgozott projekt célja a vidéki, elsősorban elmaradott térségekben a mezőgazdaság technologizálása következtében a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a munkaerőpiacra történő visszavezetése. A programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresők képzésben és támogatott foglalkoztatásban részesülnek. A program elősegíti, hogy a foglalkoztatottak és a foglalkoztató szervezetek megszerezzék a piaci szervezetként történő működés kompetenciáit (TÉSZ-ek, Szociális 3

4 Szövetkezetek létrehozása). A végső cél a munkanélküliek táborára alapozva olyan fenntartható program (és programmodell) létrehozása, amelynek eredményeként az agrártámogatási rendszerben támogatható szerveződések jönnek létre. A program célcsoportja: 8 fő év közötti, regisztrált, diplomás, de legalább érettségire épülő középfokú mezőgazdasági szakmai végzettséggel rendelkező álláskereső foglalkoztatása. A program első szakaszában a bonyhádi és a tamási kistérségek programban résztvevő településein élő, elsősorban rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő, 40 fő regisztrált álláskereső, akiknek foglalkoztatása az elsődleges munkaerőpiacon nehézségekbe ütközik. A program második szakaszában a régió további kistérségeiben és településein 60 fő bevonása történt meg 2010 januárjától. (Marcali kistérség, Dombóvári kistérség, Sásdi Kistérség) A program harmadik, 114 főt érintő bővítési szakasza áprilistól zajlik (Sellyei kistérség, Csurgó-Kaposvár-Marcali kistérség, Szekszárdi kistérség, Tamási kistérség, Dombóvári kistérség). A program keretében képzési támogatást, a foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatást, és a megvalósítással kapcsolatos költségek támogatását vehetik igénybe. A program március 1.-től február 28-ig tart. Programkoordinátor: Akli Krisztina, Befektetés Ösztönzési Osztály 5. Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért regionális munkaerő-piaci program A program szeptember augusztus 31. között zajlott 100 fő bevonásával, csökkenő mértékű támogatással. Az első évben a bér és járulékai 100%-át, a második évben 80%-át, a harmadik évben 60%-át támogattuk. Az első évben lehetőség volt képzési támogatásra, melynek szükségességét a Pécsi Regionális Képző Központ mérte föl. A program tervezésekor a korábban között megvalósult az Új szolgáltatások - Fiatalok foglalkoztatása elnevezésű kísérleti program tapasztalataira építettünk. A korábbi program 3 éves időtartamban valósult meg Baranya, Tolna és Somogy megye területén, hasonló célcsoporttal és céllal, mint a Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért, mely a korábbi program folytatásaként értelmezhető. 71 szervezetet támogattunk a régióban (Baranyában 38, Tolnában 16, Somogyban 17), a támogatott munkavállalók létszáma 2010-ben 86 fő volt. A program zárását követően elmondható, hogy összesen 73 fő távozott a programból, akik helyett új munkavállalók léptek a programba, így a 3 év alatt a programban ténylegesen résztvevő személyek száma 173 fő. Az újonnan kialakított munkahelyek száma 86 volt (Baranyában 53, Tolnában 20, Somogyban 13). A program monitorozása a támogatott szervezetektől negyedévente beérkező Projekt Előrehaladási Jelentések nyomon követésén keresztül zajlott. A támogatott szervezetek a program zárását követő fél év múlva nyújtották be a nyomon követés adatlapot (2011. február vége), melyek feldolgozása teljes képet nyújt a program eredményeiről: A program augusztus 31-i zárását követően 6 hónap múlva mértük fel a program résztvevői által visszaküldött adatlapok segítségével, mennyire bizonyult tartósnak elhelyezkedésük, ezáltal mennyire tudta beváltani e célját a program. Eredményként könyvelhető el, hogy a programban résztvevők több mint a fele, fél évvel a munkaügyi központtal végetért kapcsolatot követően visszaküldte az adatlapot, köztük több olyan szervezet, amely időközben kilépett a programból. Elmondható, hogy a legtöbb szervezetnél továbbra is létezik a tevékenység, az eredetileg támogatott munkakör is fennáll. A 4

5 programban támogatott munkavállalók közül a visszaküldött adatlapok alapján 22-en továbbra is a programban részt vett szervezetnél dolgoznak, további két fő önkéntesként végzi tovább a munkáját, díjazás nélkül. A végzett tevékenység a program alatt támogatott munka 13 fő esetében, egy főnél részben, és bővült a munkakör 3 esetben. A jövőbeni tervek szerint 17 fő végzi majd a három év alatt támogatott tevékenységet továbbra is, teljesen más munkaköre 6 munkavállalónak lesz. Máshol helyezkedett el 15 fő, ami szintén a program eredménye, hiszen a gyakorlat megszerzésével, kapcsolatok építésével állandó munkahelyet találtak maguknak. A jelenleg nem a támogatott szervezeteknél dolgozók közül ketten GYES-re mentek, 1 fő egyetemi hallgató lett, hatan álláskeresők az utánkövetés időpontjában. A foglalkoztatás pénzügyi fedezete a támogatás lejártát követően döntően a szervezetek által nyert pénzből, pályázati úton valósul meg, illetve saját költségvetésből gazdálkodják ki. Előfordul, hogy a szolgáltatás bevételei is hozzájárulnak a munkakör fenntartásához. A támogatott tevékenységet már nem végző szervezetek döntő többsége nyilatkozott arról, hogy amennyiben pályázati úton fedezet lesz rá, újraindítják a munkakört. A programmal a résztvevők elégedettek voltak és jelezték, hogy szükségük lenne továbbra is hasonló támogatási formára. Programkoordinátor: Pataki Veronika, Befektetés Ösztönzési Osztály 6. Új munkahelyek a sikerért regionális munkaerő-piaci program (EKF) A program március 1.-től február 28-ig tart, az Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódóan, kulturális és idegenforgalmi szervezetek támogatásával. A három év alatt regionálisan 150 fő (álláskereső) részére 100%-os bértámogatást nyújtunk, illetve a program első évében képzési támogatásra nyílt lehetőség, melynek szükségességét a Pécsi Regionális Képző Központ mérte föl. A program a kezdeti városi kezdeményezésből fejlődött regionális programmá abból kiindulva, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programok nem csak Pécset érintik, hanem az egész régióra kihatnak a kulturális programokat és az idegenforgalom növekedését tekintve. Elmondható, hogy a programban résztvevők - az EKF Pécs központúságát tekintve érthető módon zömmel Baranyában találhatóak, 68 szervezet 101 fős támogatottaival. Somogy megyében 21 támogatott szervezet 27 főt, Tolnában 18 szervezet 22 főt foglalkoztat. A tervezés során eredményesnek bizonyult, hogy létrehoztunk egy koordináló szervezetet, mely a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központján (akkor DDRMK) kívül a Pécs2010 Menedzsmentközpont Kft.-ből és a Pécsi Regionális Képző Központból állt. A koordináló szervezetek rendszeresen tartják a kapcsolatot, egyeztetnek problémás kérdésekben. A program monitorozása a támogatott szervezetektől félévente beérkező Projekt Előrehaladási Jelentések nyomon követésén keresztül zajlik. A PEJ nyomtatvány tartalmazza a foglalkoztatott személyének esetleges változásait, a beszámolási időszakban megvalósított tevékenységeket, a Pécs 2010 EKF programhoz köthető fontosabb események leírását, valamint a következő félévre tervezett elvégzendő tevékenységek leírását is. Jelenleg a program 3. éve zajlik, mely március 1-jével kezdődött. A résztvevő szervezetek között az EKF év végével jelentős változások tapasztalhatóak, összevonásra kerültek intézmények, jogutódlásra nyújtottak be kérelmeket. Az eredeti programterv, miszerint az EKF év levezető éve, melyben a kialakított és támogatott munkahelyek fenntartását kell megvalósítaniuk a szervezeteknek, nem sérül. Programkoordinátor: Pataki Veronika, Befektetés Ösztönzési Osztály 7. A Magyar Posta Szigetvári küldemény feldolgozó üzem 5

6 Előzmény: A Magyar Posta Zrt szeptember 16-án küldte meg az Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére azt a háttéranyagot, mely részletesen tartalmazta a Társaság munkahelyteremtő beruházásának koncepcióját, mely a szigetvári videó-kódoló üzem létrehozásával valósulna meg. A program célja és célcsoportja: A Magyar Posta Zrt. szigetvári beruházásához kapcsolódóan, 93 fő többségében alacsony iskolázottságú, szakképesítéssel nem rendelkező, elsősorban rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők munkaerőpiacra belépésének és hosszú távú foglalkoztatásának elősegítése, A munkaerő-piaci program időtartama: március június 30. A program szolgáltatási és támogatási elemei: A program szolgáltatási elemeinek (Információnyújtás, toborzás, Csoportos tájékoztató megszervezése és lebonyolítása, a program résztvevőinek kiválasztása, Munkavállalási tanácsadás, Munkaerő-közvetítés) megvalósítását a Regionális Munkaügyi Központ Szigetvári Kirendeltségének munkatársai biztosították. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás: időtartama 12 hónap, mértéke a bér és járulék 50%-a. Eredmények: A betöltendő munkakörökre a kiválasztás, azt követően a betanító képzés megtörtént, a támogatott foglalkoztatás a terveknek megfelelően, elkezdődött. A programban minimális a fluktuáció. Az első időszakban volt lemorzsolódás összesen 9 fő ez a program résztvevők 10 százaléka (2009. július 1 fő, augusztus 6 fő, szeptember 2 fő). A távozók pótlásra kerültek. Sikerült a program megvalósítása során jó együttműködést kialakítani a Posta ZRt. dolgozóival. A foglalkoztató alapjában véve elégedett a dolgozók teljesítményével. A dolgozók elégedettek a munkakörülményekkel és a munkával. Mindezek alapján sikeresnek mondható a program. 8. Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja március 1-jei indulással két éves munkaerő-piaci programot indított a Sellyei Kistérségben. A Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért elnevezésű program által fejlesztendő terület gazdaságát jelenleg a mély depresszió és a dezintegráltság jellemzi. A sellyei térség perifériális helyzetének következtében már hosszú idő óta a régió legnehezebb foglalkoztatási helyzetű térsége, ezért a mindenkori kormány és az Európai Unió területfejlesztési támogatásainak kiemelt területe. A sellyei kistérség, mint az ország egyik legelmaradottabb vidéke, azon 33 leghátrányosabb helyzetű térség közé tartozik, melyek a 2007-ben elindított országos Zászlóshajók a felzárkóztatásért komplex programmal segítendők. A jelenlegi program célja a Sellyei Kistérségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők reszocializációja, képzése, támogatott foglalkoztatása, majd integrálása az elsődleges munkaerő-piacra. Ezáltal nagyban javul a térség munkaerő-piaci helyzete és a program mintaként szolgálhat más, foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű kistérségek számára. A március február 28. között zajló programba 45 fő, korábban regisztrált 6

7 álláskeresőt vontunk be, akik bérköltség támogatást, reintegráló munkaerő-piaci képzés támogatást és munkaviszony melletti képzés támogatást kapnak. A program projektirányításában további 2 fő fiatal diplomás, a térségben élő regisztrált álláskereső munkához juttatásával projektmenedzseri, mentori szakmai gyakorlatot is biztosítunk. Közvetett célunk foglalkoztatásukkal a térségben élő fiatal diplomások elvándorlásának megakadályozása. Programkoordinátor: Pataki Veronika, Befektetés Ösztönzési Osztály KÖZPONTI MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK Távmunka program 2010 A 2010-ben kiírt távmunka pályázatra a Dél-dunántúli Régióból 12 pályázat érkezett be, melyek elbírálása pozitív volt. Ez kettővel több, mint a 2009-ben beérkezett és elfogadott pályázatok száma. A 2010-es távmunka pályázat sokkal sikeresebbnek bizonyult az előző évekhez képest, míg a 2009-es évben összesen 22 fő munkahelyének létrehozásához járultunk hozzá ily módon, addig 2010-ben ez a szám 35 főre nőtt. Programkoordinátor: Falk Szilvia, EU Programok Osztály Postapartner program A program célja a Magyar Posta Zrt.-nél korábban foglalkoztatott személyek tartós munkanélkülivé válásának megelőzése volt, a minél rövidebb időn belüli munkába állás elősegítésével, illetve munkaerő-piaci helyzetének javítása foglalkoztatási támogatások, képzések támogatásával. A program célcsoportja az első ütemben a Magyar Posta Zrt. által Heves, Komárom- Esztergom, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén foglalkoztatott, álláskeresővé vált, illetve munkaviszonyban álló személyek, akiknek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. és munkaviszonyuk a Postapartner program kapcsán szűnt (szűnik) meg.az előzetes felmérések alapján az első ütemben 291 posta, valamint az itt dolgozó 571 postai alkalmazott lett volna érintett. A második ütemben a Magyar Posta Zrt. által Budapest, valamint Baranya, Csongrád, Fejér, Veszprém megye területén foglalkoztatott, álláskeresővé vált, illetve munkaviszonyban álló személyek, akiknek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. és munkaviszonyuk a Postapartner program kapcsán szűnt (szűnik) meg. A második ütem 218 postahivatalt, valamint 476 postai alkalmazottat érintett volna. A harmadik ütemben a Magyar Posta Zrt. által Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna és Vas megye területén foglalkoztatott, álláskeresővé vált, illetve munkaviszonyban álló személyek, akiknek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. és munkaviszonyuk a Postapartner program kapcsán szűnt (szűnik) meg. Az előzetes felmérések alapján 417 postahivatal, valamint az itt dolgozó 992 postai alkalmazottat érintett volna. A negyedik ütemben a Magyar Posta Zrt. a Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Zala megyékben lévő 390 postahivatalt hirdette meg átadásra, így ebben az ütemben a dél-dunántúli régió nem érintett. Első ütem 7

8 Az előzetes felmérések alapján Somogy megyében a program első üteme 75 postát, valamint az itt dolgozó 163 főt érintett volna. Az első ütemben a Magyar Posta Zrt. a déldunántúli régióban a munkaügyi központok illetékes kirendeltségeire (Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Csurgó) 51 fő tervezett leépítését jelentette be 8 postahivatalt érintve. Közel 50%-uk került ténylegesen leépítésre, akiknek szintén közel 50%-a jelezte szándékát, miszerint részt kíván venni a programban. Mindegyikük sikeresen elhelyezkedett a támogatásunkkal. Második ütem Az előzetes felmérések alapján Baranya megyében a program második üteme 66 postát, valamint az itt dolgozó 126 főt érintett volna. Azonban a Magyar Posta Zrt. a dél-dunántúli régióban a munkaügyi központok illetékes kirendeltségeire (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, Szentlőrinc) 66 fő tervezett leépítését jelentette be 19 postahivatalt érintve. Közel 70%-uk jelezte szándékát, miszerint részt kíván venni a programban. 93%-uk sikeresen elhelyezkedett a támogatásunkkal. Harmadik ütem Az előzetes felmérések alapján Tolna és Somogy megyében a program harmadik üteme 108 postát (Tolna megye: 46 db, Somogy megye: 62 db), valamint az itt dolgozó 231 főt (Tolna megye: 104 fő, Somogy megye: 127 fő) érintett volna. Somogy megyében az I. ütemben el nem kelt postákat hirdette meg újra a Magyar Posta Zrt. Azonban a Magyar Posta Zrt. a dél-dunántúli régióban a munkaügyi központok illetékes kirendeltségeire (Szekszárd, Paks, Tamási, Kaposvár, Balatonboglár, Barcs, Marcali, Siófok) 144 fő (Tolna megye: 67 fő, Somogy megye: 77 fő) tervezett leépítését jelentette be 40 postahivatalt érintve (Tolna megye: 18 db, Somogy megye: 22 db). Ténylegesen 82%-uk került leépítésre. Az előzetes bejelentéshez képest azért kerültek kevesebben ténylegesen leépítésre, mert a közbeszerzési pályázat eredményhirdetéséhez képest akadt olyan vállalkozó, aki visszalépett, és nem kötött szerződést. 75%-uk jelezte szándékát, miszerint részt kíván venni a programban. Mindannyian sikeresen elhelyezkedtek a támogatásunkkal. A program céljainak megvalósulása eredményes volt, hiszen a dél-dunántúli régióban az első három ütemben a programba bevont 141 főből mindössze 18 fő lépett ki. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamának lejárta után a támogatással elhelyezettek közel 90%-a (123 fő) maradt alkalmazásban ugyanazon a munkahelyen, támogatás nélkül. Programkoordinátor: Tigelmann Éva, Befektetés Ösztönzési Osztály Út a munkához program keretében képzésbe vont 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők képzésének támogatását segítők foglalkoztatási támogatása elnevezésű központi kísérleti program (MAT 6/2010 sz. határozat) A program célja a hátrányos helyzetű célcsoport-tagok képzésbe vonása és ott tartása, illetve közvetve, a sikeres képzésen keresztül a munkaerőpiacra történő reintegráció elősegítse. A program kísérleti jelleggel féléves időtartamra szólt. A feladat végrehajtása a Regionális Munkaügyi Központok és Regionális Képző Központok közötti együttműködéssel valósult meg. A dél-dunántúli régióban 4 fő képzési segítő került felvételre. Munkájukkal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a képzésbe bevonandó személyek együttműködési kötelezettségüknek minél nagyobb számban eleget tegyenek. A célcsoport feltérképezése után a képzések szervezéséhez a munkaügyi központok és önkormányzatok segítségével a képzési segítők szervezett csoportos tájékoztatóra hívták össze a képzésre kötelezetteket. A képzések látogatásával, a tanulási és mentális problémák kezelésével segítették az oktató munkáját és a képzés hatékonyságát. Az előző évben teljesített magas létszám, a folyamatos adategyeztetési problémák, a célcsoport jelentős részének a képzés helyett inkább a közfoglalkoztatásba 8

9 történő bevonása, valamint a munkaügyi központok kirendeltségei őszi indításra halasztott képzések javaslata ellenére a tervezési problémák rugalmas kezelésével és a képzési segítők rátermettségének köszönhetően számos képzést sikerült elindítani, ill. előkészíteni. Ugyanakkor a 1132/2010. (VI.18.) kormány határozat elbizonytalanította az előkészített képzések indításának körülményeit, ezért ezek a képzések határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek. Eredmény indikátorok: a megkeresett személyek száma: 296 fő a segítettekkel való találkozások száma: 202 alkalom a beiskolázottak aránya a megkeresettekhez viszonyítva: 52 fő, 18% Programkoordinátor: Szatykó József, Befektetés Ösztönzési Osztály Közösen az egészségért ÁNTSZ-ÁFSZ program A program célja: Az ÁNTSZ részére a H1N1 influenza elleni oltóanyag összehangolt és gyors elosztásához szükséges kiegészítő létszám biztosítása. A program célcsoportja: munkaügyi központok kirendeltségein nyilvántartott, érettségivel és számítástechnikai szakképzettséggel rendelkező álláskeresők. A programban igénybevett aktív eszköz: bérköltség támogatása, helyi közlekedés támogatása. Érintett létszám: 9 fő Megvalósítás ideje: 2009.december június 30. 9

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerő-piaci programok működésének tapasztalatairól Eladó: Hornyák István osztályvezető 2 Tájékoztató

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. máj. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL SZEPTEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL SZEPTEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. szept. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Ügyiratszám: 25869-0/2014-0503 Tárgy: Tájékoztató- Szuhakálló Ügyintéző (telefon): Zsuponyó Nikolett Melléklet: Tájékoztató Szuhakálló község

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi BARANYA BARANYA MEGYEI MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL GINOP GINOP 5.2.1-14 5.2.1-14 Ifjúság Ifjúság Garancia Garancia Fábos Fábos Nóra Nóra 2015.09.17. 2015.09.17. Munkaerőpiaci Munkaerőpiaci Osztály

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének teljesítése 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított kiadások, ill. bevételek FMM, illetve OM * Területi Összesen kiadások, ill. bevételek a módosított

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET. ÚJ PATRÓNUS II. (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) munkaerő-piaci programban való részvételre

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET. ÚJ PATRÓNUS II. (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) munkaerő-piaci programban való részvételre A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. ápr. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 215. JANUÁR Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 215. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL OKTÓBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL OKTÓBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. okt. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben