A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére"

Átírás

1 A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakban azonnal intézhető ügyek Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát Értesítési cím bejelentése Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén Forgalmi engedély cseréjére irányuló Forgalmi engedély pótlására irányuló, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló nélkül) Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Bp., Pf.: 234. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Honlap:

2 oldal 2 / 10 Jármű átrendszámozása iránti (forgalmi engedély cseréjével együtt) Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti Parkolási igazolvány kiadására irányuló Parkolási igazolvány cseréjére irányuló Parkolási igazolvány pótlására irányuló Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyei Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult alapján Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti Magyar igazolvány kiállítása iránti Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti Vezetői engedély kiállítása iránti (első vezetői engedély) Vezetői engedély cseréje iránti Vezetői engedély pótlása iránti EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti Törzskönyv cseréjére irányuló Törzskönyv pótlására irányuló, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt Új jármű első forgalomba helyezése iránti (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

3 oldal 3 / 10 Használt jármű forgalomba helyezése iránti (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával) Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása a rendszám jellegétől függően) Gépjármű átírása iránti (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) Regisztrációs matrica pótlására irányuló Magánútlevél kiadása, cseréje iránti Magánútlevél kiadása, cseréje iránti soron kívüli eljárásban Magánútlevél kiadása, cseréje iránti sürgősségi eljárásban Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti soron kívüli eljárásban Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti sürgősségi eljárásban Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti soron kívüli eljárásban Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti soron kívüli eljárásban Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti Rendezvénytartási engedély kiadása iránti Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről Építési engedély kiadása iránti Bontási engedély kiadása iránti Fennmaradási engedély kiadása iránti Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti Bontás tudomásulvétele iránti Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti Használatbavétel tudomásulvétele iránti Használatbavételi engedély iránti Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti Összevont telepítési eljárás iránti Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 92. -a szerinti panasz A közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény 26. -a szerinti panasz

4 oldal 4 / 10 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény 22. (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti Kivételes nyugellátás-emelés iránti, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül Kivételes nyugellátás-emelés iránti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére Kivételes nyugellátás-emelés iránti rehabilitációs járadékban részesülő személy részére Kivételes nyugellátás-emelés iránti özvegy részére Egyszeri segély engedélyezése iránti Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti Óvodáztatási támogatás iránti Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban Otthonteremtési támogatás iránti Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti Igazolás kiadása iránti arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarékpénztári szerződésnek Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése Utazási költségtérítés iránti egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán Aktív korúak ellátása iránti Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti (családi pótlék) Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti (családi pótlék) Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

5 oldal 5 / 10 Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti Állampolgársági honosítási Állampolgársági visszahonosítási Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat Állampolgárság visszaállítására irányuló Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló Természetes fürdőhely kijelölése iránti Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti Üzlet működési engedélyének kiadása iránti Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése

6 oldal 6 / 10 Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése Állatvásár tartásának engedélyezése iránti Állatpiac tartásának engedélyezése iránti Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedély Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti az egyéni vállalkozók nyilvántartásából Időskorúak járadéka megállapítása iránti Alanyi ápolási díj megállapítása iránti Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti Útdíjfizetési kompenzáció iránti Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 13. (1) bekezdés d) g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

7 oldal 7 / 10 Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban Sírnyitás engedélyezésére irányuló Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése Csecsemőgondozási díj iránti Gyermekgondozási díj iránti Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti (E101, E102, E103) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071) Igazolás iránti az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041) Információkérésre irányuló biztosítási időkről (E104) Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109) Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121) Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123) Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109) Táppénz iránti Gyermekápolási táppénz iránti Baleseti táppénz iránti Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti

8 oldal 8 / 10 Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti újszülött részére Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kiskorú részére Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti Költségmentesség iránti a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése iránt lakcímváltozás esetén Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás ügyében Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány kiadása iránti Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése Kereset kiegészítés megállapítása iránti Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben Házassági szándék bejelentése és házasságkötés Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti Különleges rendszámtábla kiadása iránti (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően OT, SP, V, DT, CK, CD) Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás Születés bejelentése és anyakönyvezése Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

9 oldal 9 / 10 Házassági névviselési forma módosítására irányuló Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló Magánútlevél kiadása, cseréje iránti azonnali eljárásban Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti azonnali eljárásban Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott re induló eljárás A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott re induló eljárás Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 54. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 54. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 54. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 54. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti

10 oldal 10 / 10 Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti, ok bejelentése Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások Ügyfélkapu-regisztráció Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén ide nem értve az önkormányzati rendeletet a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való ellenőrzése A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 9., csütörtök Tartalomjegyzék 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben