Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Az egyéni vállalkozások adóellenőrzésének rendszere, adózásának, járulékfizetésének szabályai és az ehhez kapcsolódó kedvezmények rendszere Zala megyében Belső konzulens: Dr. Szekeres Diána Külső konzulens: Pestiné Lukács Ágnes Makár Brigitta Nappali tagozat Gazdálkodási és menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 2011

3

4 NYILATKOZAT Alulírott Makár Brigitta büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, hallgató aláírása 2

5 Tartalomjegyzék 1. Témafelvetés Bevezetés A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kialakulása és szervezetei A kutatási rendszer bemutatása Az egyéni vállalkozások jogszabályi háttere Az egyéni vállalkozás tartalmi elemzése A NAV adóellenőrzései rendszere általánosságban A NAV adóellenőrzési rendszere az egyéni vállalkozások tekintetében Az ellenőrzés folyamata az egyéni vállalkozásoknál Az ellenőrzésre történő kiválasztás szempontjai Felkészülés az ellenőrzésre A vizsgálati program A megbízólevél kiállítása Az értesítés A megbízólevél átadása, átvétele Az ellenőrzés megkezdésének általános feltételei A tényállás feltárása A jegyzőkönyv Határidők Az elévülésről Lehetséges szankciók Adóbírság Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Az adóhatósági intézkedések Jogorvoslati lehetőségek Az észrevétel Fellebbezés Felügyeleti intézkedés Bírósági felülvizsgálat Az egyéni vállalkozásokat érintő adózási folyamat bemutatása Adózási folyamat az Szja törvény alapján Eva törvény alapján történő adózási folyamat

6 5. Az egyéni vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége Az egyéni vállalkozások adózásához és járulékfizetéséhez kapcsolódó kedvezmények Az egyéni vállalkozásokhoz kapcsolódó fizetendő egyéb adónemek Elemzés, statisztikák Befejezés Felhasznált irodalomjegyzék...87 Fogalomtár Rövidítésjegyzék Táblázatjegyzék Diagramjegyzék Ábrajegyzék Galéria Mellékletek számú melléklet: A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint október 1-jéig számú melléklet: A kiértékesítés kori kérdőívet számú melléklet: Kérdőív az egyéni vállalkozásokról Zala megyében számú melléklet: Kérdőív összesítő táblázat számú melléklet: Kérdőív összesítő táblázat II. (személyi rész)

7 1. Témafelvetés Bevezetés Magyarország lakosságának mintegy 4%-a egyéni vállalkozó, ami azt jelenti, hogy minden 24. ember rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal. (A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint 2011-ben lásd: 1. számú melléklet). Területi eloszlás szempontjából Budapesten és Pest megyében él a legtöbb, azt követik a nyugat- dunántúli megyék, Zala, Vas, Győr- Moson Sopron, majd az északmagyarországi és dél- dunántúli régiók- derül ki a CompLex Kiadó adatbázisából. Látható tehát, hogy Zala megye milyen kiemelkedő helyen helyezkedik el vállalkozási kedv tekintetében. Dolgozatomban ezen népes csoport egyéni vállalkozói oldalát szeretném bemutatni jogszabályi háttere, adózási, járulékfizetési kötelezettsége, valamint az Adóhatósághoz kötődő viszonya szempontjából, mindezt kiegészítve a Zala megyében végzett kérdőíves kutatásom eredményeinek kiértékelésével. A dolgozatom megírásában az iskolai tanulmányaimra, valamint a szakmai gyakorlatom során elsajátítottakra támaszkodtam, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) Zala Megyei Adóigazgatóság Egyéni Vállalkozások Ellenőrzési Osztályán töltöttem. A feladatom főképp az adminisztráció munkálatokra terjedt ki, valamint segédkeztem az ellenőrzési folyamat kiválasztási részében, anyagokat gyűjtöttem főképp az internetről, valamint a napi lapokból az adóhatóság látókörébe került adófizetőkről, továbbá anonim esettanulmányok segítségével, láthattam, hogy épül fel a NAV adóellenőrzési folyamata. A témaválasztásomban főképp a szakmai gyakorlati helyem volt a döntő tényező, melyből kifolyólag az ellenőrzés témája és az egyéni vállalkozók köre adott volt. Ezt egészítettem ki az adózási folyamattal, adó-illetve járulékfizetési kötelezettségekkel, valamint az ezekhez kapcsolódó kedvezményekkel. Dolgozatom első felében áttekintem a témához kapcsolódó szakirodalmat, szakkönyveket, szakcikkeket, tájékoztatókat valamint internetes forrásokat, továbbá a dolgozat második felében pedig a kvantitatív kutatási módszerre helyezem a hangsúlyt a Zala megyében tevékenykedő egyéni vállalkozókra fókuszálva, melyet egy kérdőíves kutatással kívánok alá támasztani 50 fő alkotta mintával. 5

8 A bevezető részben a bemutatom a NAV kialakulását, szerveit a gyakorlati helyre magasabb hangsúlyt fektetve, azaz a Központi Hivatal és az Adóhivatal szervezetét is vizsgálom. Továbbá az első fejezet második felében részletezem a kutatásom során kiválasztott postai úton eljuttatott kérdőíves vizsgálat során mit tartottam fontosnak, miért választottam az efféle kutatási módszert. A második fejezetben az egyéni vállalkozók jogszabályi hátterét foglalom össze, azt hogy kiből lehet Magyarországon egyéni vállalkozó, mik ennek a jogi feltételei, mi a vállalkozások alapításának menete (regisztráció, ügyfélkapu létrehozása, vállalkozói igazolvány esetleges kiváltása stb.), munkavállaló foglalkoztatásának feltételei, ezzel kapcsolatos kötelezettségek, jogok, valamint a tevékenység szüneteltetésével kapcsolatos feltételek. A harmadik fejezetben az adóellenőrzési rendszer, az ellenőrzés folyamata, célja adóellenőrök kötelezettségei, ellenőrzés fajtái, szakaszai- kiválasztás, vizsgálati program, megbízólevél kiállítása, kiküldése, értesítés, tényállás feltárása, jegyzőkönyv felépítése, tartalmi elemi és az ellenőrzés kapcsolódó határidők. Továbbá az adóhatóság által kiszabható szankciókat, valamint az adózó által tehető jogorvoslati lehetőségeket részletezem. A következő, negyedik fejezetben az egyéni vállalkozások adókötelezettségéhez kapcsolódó évi CXVII. Személyi jövedelemadó törvényről, valamint a évi XLIII. Eva törvény kapcsán végezek szekunder kutatást, valamint magáról az adózási kötelezettség folyamatáról is részletesen tájékozódom. Az ötödik fejezetben az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségeit kívánom bemutatni, melynek az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételtől a nyilvántartásból törléséig köteles eleget tenni nemcsak maga után, hanem amennyiben foglalkoztat alkalmazottat az után is. Azonban ezek megfizetésével az adóval ellentétben különféle jogokat nyerhetünk, ilyen nyugdíj, a táppénz vagy az egészségügyi ellátás. A hatodik fejezetben az egyéni vállalkozások adózásához és járulékfizetéséhez kapcsolódó kedvezmények rendszerét mutatom be. Ilyen kedvezmények lehetnek az adózás utáni eredményt csökkentő tételek, a de minimis támogatások, kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások támogatása. A következő, hetedik részben az egyéni vállalkozásokhoz kapcsolódó fizetendő egyéb adónemek- áfa, cégautóadó valamint helyi adó bemutatását tűztem ki célul, azt, hogy mik azok, kik és mikor kötelezettek a megfizetésére. 6

9 A nyolcadik fejezetben végül a kérdőíves kutatásomra támaszkodva az egyes kérdésekhez kapcsolódó kutatás eredményeit foglalom össze diagramokkal, táblázatokkal, ábrákkal szemléletesebbé téve. Köszönettel tartozom belső konzulensemnek dr. Szekeres Diánának, főiskolai tanársegédnek, valamint külső konzulensem Pestiné Lukács Ágnesnek, a Nemzeti Adóés Vámhivatal Zala Megyei Adóigazgatóság Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztály vezetőjének, hogy dolgozatom megírása során segítették a munkámat és támogattak, valamint annak az 50 fő egyéni vállalkozónak, akik kérdőív kitöltésével hozzájárultak a kutatásom eredményességéhez A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kialakulása és szervezetei A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény (továbbiakban: NAV törvény) alkotta meg január 1-jén, mely során hagyományaiban, kultúrájában, felépítésében két nagyon különböző szervezetet kapcsolt össze. Ezzel egy időben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH), valamint a Vám- és Pénzügyőrség (továbbiakban: VP) megszűnt létezni. A két szervezet egyesítésének több oka is volt, ilyen: a szakmai tudás egyesítése, a gyors információáramlás, a hatékonyság, a költségtakarékosság, valamint,,az adónyomozás szervezetének újbóli megteremtésével az állam adóés adójellegű bevételeinek szinte teljes körű kezelése és védelme egy magasabb szinten. dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete 2011 (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2011) p. 7 7

10 A NAV létrehozása három lépésben valósult meg: 1. a VP országos parancsnokaként kinevezték az APEH elnökét, 2. az APEH október 1-jei átalakítása során kialakításra került a VP-hez való közelítés céljából a háromszintű adóigazgatás, január 1-jén a NAV törvény hatálybalépésével megalakult a NAV. A NAV a magyar közigazgatási szervezet egy nagyon sajátos szervezete, mely három féle feladatot lát el,,három, azonos szinten szervezett, egymással mellérendeltségi viszonyban álló szakmai ágon keresztül : állami adóhatósági, vámhatósági, és nyomozóhatósági feladatokat. dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete 2011 (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2011) p. 8 8

11 A NAV a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt áll és a szervezeti felépítése a következőképp néz ki: 1. számú ábra A NAV szervezeti ábrája Forrás: saját szerkesztésben, dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete 2011 (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2011) p. 14 ábrája 9

12 Dolgozatom témájában az adóztatási szerv áll, de a Központi Hivatal szervezetét mindenképpen meg kívánom említeni. A Központi Hivatal egy speciális szervezet, mely irányítási, szakmai felügyeleti joggal bír. (2010. október 1-ig, az APEH átalakítását megelőzően az összes felülellenőrzési feladatot a Központi Hivatal végezte, míg a VP-nél egy speciális szerv a Központi Ellenőrzési parancsnokság.) A Központi Hivatal mai jogköre alá tartozik: az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) elnöke által elrendelt felülellenőrzések, az adópolitikáért felelős miniszter által elrendelt felülellenőrzések, a NAV elnöke által elrendelt olyan eljárások felülellenőrzése, melyek másodfokon jogerőre emelkedett határozattal zárultak, valamint olyan felülellenőrzések lefolytatása, mely során a NAV elnöke a Hivatalt jelölte ki. A Központi Hivatal szervezetei Az elnöki kabinet felépítését tekintve 7 elnökhelyettesből áll, akik az elnök munkáját segítik, külön-külön 1-1 területre specializálódva. 10

13 2. számú ábra Elnöki kabinet, a Központi Hivatal szervezetében ELNÖKI KABINET ELNÖK INFORMATIKAI ELNÖHELYETTES ADÓSZAKMAI ELNÖKHELYETTE S VÁMSZAKMAI ELNÖKHELYETTE S ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSI ELNÖKHELYETTE STRATÉGIAI ELNÖKHELYETTE S BŰNÜGYI ELNÖKHELYETTE S KÜLSŐ KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES INFORMÁCIÓ- VÉDELMI, FOLYAMAT- SZABÁLYOZÁSI ÉS ADATVAGYON- GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ADÓÜGYI FŐOSZTÁLY BEVALLÁSI FŐOSZTÁLY VÁM FŐOSZTÁLY JÖVEDÉKI FŐOSZTÁLY FEJEZETI FŐOSZTÁLY PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐOSZTÁLY STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY BÜNÜGYI KOORDINÁCIÓS ÉS TÖRVÉNYESSÉGI OSZTÁLY FELÜLELLENŐR- ZÉSI FŐOSZTÁLY NEMZETKÖZI FŐOSZTÁLY IT BESZERZÉS TÁMOGATÓ FŐOSZTÁLYÉS ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY KÖRNYEZETVÉ- DELMI ÉS KÖRNYEZET- GAZDASÁGI FŐOSZTÁLY BERUHÁZÁSI ÉS ELLLÁTÁSI FŐOSZTÁLY KOCKÁZATKEZE- LÉSI ÉS KOCKÁZATELEM- ZÉSI FŐOSZTÁLY KÜLÖNÖS HATÁSKÖRI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA KIEMELT INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK FŐOSZTÁLYA INFORMATIKAI STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY FELSZÁMOLÁSI ÉS VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY ÜGYFÉLKAP- CSOLATI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY RENDÉSZETI ÉS KÖZPONTI ÜGYELETI FŐOSZTÁLY FOLYÓSZÁMLAFE LÜGYELETI FŐOSZTÁLY BÉRGAZDÁLKODÁ SI FŐOSZTÁLY KÖZBESZERZÉSI FŐOSZTÁLY OLAF KOORDINÁCIÓS IRODA DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Forrás: saját szerkesztésben, dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete 2011 (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2011) p. 20 alapján (részlet) 11

14 Továbbá a Központi Hivatal szervezeti munkáját segítve a korábbi adószakmai és vámszakmai területeken megmaradt szervezetek szakfőosztályokként tevékenykednek tovább. Ezek a főosztályok a következőek: Belső Ellenőrzési Főosztály, Biztonsági Főosztály, Szervezetszabályozási és Titkársági Főosztály, Jogi és Koordinációs Főosztály, Törvényességi és Felügyeleti Főosztály, Kormánytisztviselők Humánigazgatási Főosztálya, Pénzügyőrök Humánigazgatósági Főosztálya, Sajtó Főosztály. Az adóztatási szerv október 1-jei szervezeti átalakítás során megvalósult a háromszintű adóigazgatás, melyben az első-, másod- és harmadfokú hatáskörök különülnek el egymástól, mely a következőképp szemléltethető: 3. számú ábra Az adóztatási szerv felépítése ELNÖK KÖZPONTI HIVATAL ELNÖKHELYETTESE REGIONÁLIS ADÓ FŐIGAZGATÁSOK KIEMELT ÜGYEK ÉS ADÓZÓK ADÓ FŐIGAZGATÁSA MEGYEI ILLETVE FŐVÁROSI ADÓIGAZGATÁSOK KIEMELT ÜGYEK ADÓIGAZGATÁSA KIEMELT ADÓZÓK ADÓIGAZGATÓSÁGA Forrás: saját szerkesztés, dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete 2011 (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2011) p

15 Ebben a rendszerben az elsőfokú feladatokat a megyei, illetve fővárosi igazgatások látják el, mint a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának Zala megyei Adóigazgatása is. Itt főként helyben keletkező és célszerűen ott intézendő feladatok, mint adóügyi, ellenőrzési, végrehajtási tevékenységek, valamint az adózók tájékoztatása ügyfélszolgálaton keresztül történik. 13

16 Megyei igazgatóság szervezeti felépítése 4. számú ábra IGAZGATÓ ADÓÜGYI IGAZGATÓHELYETTES ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓHELYETTES FELSZÁMOLÁSI ÉS VÉGRAHAJTÁSI IGAZGATÓHELYETTES IGAZGATÓSÁGI FŐOSZTÁLY (HUMÁNPOLITIKA, SAJTÓ, TITKÁRSÁG, ÜGYIRATKEZELÉS) ADÓALANY- NYILVÁNTARTÁSI FŐ/OSZTÁLY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓELLENŐRZÉSI FŐ/OSZTÁLY FELSZÁMOLÁSI ÉS VÉGELSZÁMOLÁSI FŐ/OSZTÁLY BEVALLÁSI FŐ/OSZTÁLY KIEMELT ADÓALANYOK ELLENŐRZÉSI FŐ/OSZTÁLY FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK FŐ/OSZTÁLY ELJÁRÁSI FŐ/OSZTÁLY KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI FŐ/OSZTÁLY HÁTRALÉKKEZELÉSI FŐ/OSZTÁLY FOLYÓSZÁMLAKEZELÉSI FŐ/OSZTÁLY MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ELLENŐRZÉSI FŐ/OSZTÁLY VÉGREHAJTÁSI FŐ/OSZTÁLY ILLETÉK FŐ/OSZTÁLY OPERATÍV ELLENŐRZÉSI FŐ/OSZTÁLY ÜGYFÉLKAPCSOLATI FŐ/OSZTÁLY TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ELLENŐRZÉSI FŐ/OSZTÁLY ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK Forrás: saját szerkesztésben, dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete 2011 (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 2011) p. 23 alapján (részlet) 14

17 1. 3. A kutatási rendszer bemutatása Egy kutatás megtervezése folyamán el kell döntenünk, mit akarunk megfigyelni és elemezni, miért és milyen módon. Dolgozatom kutatási munkálatai során a kérdőíves vizsgálatot tartottam a legcélravezetőbbnek, melyben az egyéni vállalkozások csoportját vizsgáltam meg. Ez alapján készítettem egy rövid összegzést és elemzést a dolgozat témájával kapcsolatosan, mi jellemzi a Zala megyei egyéni vállalkozásokat. A kérdőíves vizsgálatokhoz sokféleképp gyűjthetők adatok, ilyen pl.: a postai, internetes, telefonos kérdőív vagy a személyes megkeresés. Ezek közül a postai úton eljuttatott kérdőíves módszert részesítettem előnyben, és ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az egyéni vállalkozóknak (továbbiakban e. v.), akik a kérdőív visszajuttatásával támogatták szakdolgozatom megírását.,,a matematikusok úgy tartják, ha egy kérdést jól fel tudunk tenni, akkor abban már benne is van a válasz. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (Balassi Kiadó, Budapest 2008) p. 105 A kérdőív összeállításánál a következőkre nagy figyelmet fordítottam: a kérdéseket érthetően fogalmazzam meg, ne tegyek fel ún.,,duplacsövű kérdéseket ez abban az esetben fordulhat elő, ha a kutatást végző személy több kérdést kapcsol össze és a megkérdezettek, nem tudnak rá úgy válaszolni, hogy a kutatót ne vezessék félre, például: Egyetért ön a chipsadó bevezetésével és a befolyt pénz egészségügy támogatására történő fordításával? ez a kérdés azért lehet félrevezethető, mivel sokan lennének, akik egyetértenének vele, vagy sem, de lennének olyanok is akik pl.: nem értenek egyet a chipsadó bevezetésével, de az egészségügyi támogatásokra nagyobb hangsúlyt fektetnének, az általam megkérdezett kompetens legyen a kérdésben, tudjon arra pontos választ adni, releváns, a témához kapcsolódó kérdéseket tegyek fel, egyértelmű, rövid, pontos kérdésekre törekedjem, tartózkodjam a negatív kérdésektől, 15

18 továbbá kerüljem a sugalmazó kérdéseket, melyben arra késztethetem a megkérdezetett, hogy egy bizonyos választ adjon. A kérdőív szerkesztése során a külső megjelenésre is megpróbáltam kellő figyelmet fordítani, hisz véleményem szerint legalább olyannyira fontos az esztétikai szempont, mint a kérdések helyes megfogalmazása. Az átláthatóság, rendezettség és a bőséges hellyel valógazdálkodás nélkülözhetetlen. 16

19 2. Az egyéni vállalkozások jogszabályi háttere,,az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenység, a tevékenységet folytató pedig az egyéni vállalkozó. dr. Kecskés András, dr. Rozman András, dr. Szalai Erzsébet: Jogi ismeretek II. Vállalkozások joga (Penta Unió Oktatási Centrum Zrt ) p Az egyéni vállalkozás tartalmi elemzése Hazánkban egyéni vállalkozást olyan természetes személy alapíthat, aki Magyarországon letelepedett személy, magyar állampolgár és rendszeres vagyon illetve nyereségnövelés céljából saját nevében, saját kockázatára gazdasági tevékenységet folytat. Jogalanyiság kérdése az egyéni vállalkozások tekintetében Az egyéni vállalkozás létrehozása során nem jön új, önálló jogalany létre, mint a cégalapítás pl.: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság esetén. Csupán a gazdasági tevékenységet végző természetes személy nyilvántartásba vétele történik meg és a regisztráció során a vállalkozni kívánó személy új adószámot kap. Az egyéni vállalkozó a vállalkozásáért önállóan, egész vagyonával, korlátlanul felel, valamint a tevékenységéből eredő jogok illetve kötelezettségek is őt terhelik, illetik meg. Az egyéni vállalkozóvá válásról Erre a kérdésre a évi az egyéni vállalkozókról szóló törvény (továbbiakban: Evt. széles körben nyújt lehetőséget, kizárólag az állampolgárságot, a magyarországi tartózkodásra jogosító státust valamint a cselekvőképességet írja elő feltételként. Magyarországon cselekvőképes személynek tekinthető az a 18 éven felüli nagykorú illetve 18 éves kora előtt megházasodott személy (a házasság kizárólag 16 év felett és gyámhatósági engedéllyel történhet meg), aki nem áll cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró hatálya alatt. 17

20 Egyéni vállalkozó lehet: Magyarországon letelepedett személy és annak nem magyar állampolgárú családtagja, az Európai Unióban (továbbiakban: EU) élő személy és annak családtagja, az Európai Gazdasági Térségről (továbbiakban: EGT) szóló megállapodáshoz csatlakozott, például norvég, liechtensteini, valamint izlandi állampolgárok és azok családtagjai, az Európai Közösség (továbbiakban: EK) és tagállamai és az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes más állam közt létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az EGT-ről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy pl.: svájci állampolgár, és annak családtagja, dr. Gál Judit dr. Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai (HVG- Orac Kiadó, Budapest 2011) p. 38 Magyarországra betelepült, bevándorolt, továbbá olyan személy akinek tartózkodási engedély van a birtokában, valamint olyan befogadott, hontalan személy akinek humanitárius célból tartózkodási engedélyt bocsátottak ki. Az egyéni vállalkozóvá válás kizáró okai: bűncselekményt elkövető személy, Például ha valakit jogerősen szabadságvesztésre ítélnek, amíg a jogi következmények alól nem mentesül. gazdasági társaságban vagy egyéni cégben való tagság esetén, Ennek oka, hogy csak egyetlen olyan gazdasági tevékenységet lehessen folytatni, ahol teljes vagyonunkkal felelünk, valamint ahol a felelősségünk is korlátlan. A korlátlan felelősséggel rendelkező társaságban való tagság nem kizáró ok. foglalkoztatástól való eltiltás és foglalkoztatási tilalom esetén, amennyiben ezen foglalkozás során egyéni vállalkozói tevékenységet folytat. Továbbá fontosnak találom itt megemlíteni, hogy a köztartozások (pl.: adó, vám vagy társadalombiztosítási járulék) már nem tartoznak a kizáró okok közé. 18

21 Egyéni vállalkozás bejelentése, a regisztráció Ha valaki egyéni vállalkozói tevékenységet szeretne folytatni azt jeleznie kell a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) felé. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a bejelentő bemegy az okmányirodába és azok ügyintézői segítségével a bejelentkezéshez szükséges űrlapot kitöltik, vagy a bejelentés történhet önállóan, elektronikus úton is. A kitöltéshez a következő adatok megadása szükséges: a bejelentő neve, anyja neve, címe, születési helye és annak ideje, állampolgársága és adóazonosító jele, a bejelentő lakcíme, értesítési címe, elektronikus levélcíme (továbbiakban e- mail cím), amennyiben van kézbesítési megbízottja a bejelentőnek annak személyes adatai és elérhetőségei: anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, értesítési címe, címe, a bejelentő vállalkozói tevékenységével szorosan összefüggő adatok: fő tevékenysége, székhelye, telephelye, fióktelepe, továbbá a számviteli kötelezettségekkel és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos információk, adatok, ilyen a naptártól eltérő üzleti év mérlegforduló napja, biztosítási jogviszony kódja, ha volt jogelődje, akkor annak adószáma, munkavégzés jellege, FEOR-száma, annak a magánnyugdíjpénztárnak a neve és azonosítója, melyhez a vállalkozni kívánó személy tartozik. dr. Gál Judit dr. Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai (HVG- Orac Kiadó, Budapest 2011) p. 63 Valamint nyilatkozatot kell tenni a következőkről: nyilatkozat arról, hogy igényt tart-e a vállalkozói igazolványra, nyilatkozat a bejelentő cselekvőképességéről, nyilatkozat arról, hogy a bejelentő nem tartozik az Evt. által meghatározott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását kizáró okok közé, nyilatkozat arról, hogy a bejelentő áfafizetési kötelezettségének eleget tett vagy áfamentességet élvez, 19

22 nyilatkozat az Szja. tv. szerinti átalányadózás történetes választásáról valamint nyilatkozat arról, hogy kéri-e az e. v. a közösségi adószámot. dr. Gál Judit dr. Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai (HVG- Orac Kiadó, Budapest 2011) p. 64 Miután az űrlap hiánytalanul ki lett töltve a vállalkozni kívánó személy automatikusan az illetékes körzetközponti jegyzőtől megkapja az adószámát valamint a statisztikai számjelet, aki ezen felül gondoskodik még a nyilvántartásba vételről is. Így hiánytalan bejelentés esetén, a szükséges azonosítók birtokában az egyéni vállalkozói tevékenység perceken belül megkezdhető. Ügyfélkapu létrehozása Az e. v.-nak tevékenysége megkezdésekor egy úgynevezett ügyfélkaput kell létrehoznia, mivel kizárólag ezen keresztül tudja ügyeit intézni (adó illetve járulékfizetések), továbbá itt tudja bejelenteni jogviszonya szüneteltetését, megszűnését illetve az adatokban történő változást. Az ügyfélkapu egy elektronikus azonosító és beléptető rendszer. Ezen keresztül belépve a központi rendszerbe lehet jutni, ahol különböző hozzáférési, adatkezelési és alkalmazási jogosultságokkal a hivatalos ügyeket le tudják bonyolítani rendszerezett környezetben, biztonságosan és nyomon követhető módon. Előnye, hogy az embernek csupán csak egy számítógépre, internetre van szüksége ügyei elintézéséhez, ezzel sok elfecsérelt időtől és utazástól kímélhetik meg magukat. Továbbá ennek az elektronikus rendszernek köszönhetően a hatóságok feladata lényegesen egyszerűbbé vált az elektronikus ügyintézés és a hatóságok közti elektronikus kommunikáció révén. Az ügyfeleknek már a tevékenység megkezdésének bejelentésekor, változás-bejelentéskor illetve megszűnés bejelentése esetén semmiféle díjat nem kell fizetniük. Ez alól kivétel, az az egyéni vállalkozó aki, igényt tart továbbra is a vállalkozói igazolványra (melyet az új Evt. nem tesz kötelezővé), neki forintnyi illetéket kell fizetni az igazolvány kiváltásáért. Az egyéni vállalkozói igazolvány Az igaz, hogy az egyéni vállalkozó magát igazolni tudja a bejelentéskor kapott igazolással vagy a nyilvános nyilvántartás révén, azonban egyes pénzintézeteknél való számlanyitás csak a vállalkozói igazolvány felmutatásával lehetséges. 20

23 Az igazolvány igényelése a körzetközponti jegyzőtől személyesen illetve papíralapon bármikor (nemcsak a bejelentéskor) lehetséges. Nem alkalmazható tovább, amennyiben: az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, az igazolványban szereplő adatok bármelyike megváltozott, az igazolványt leadták a körzetközponti jegyzőnek, a körzetközponti jegyző az igazolványt visszavonta, az igazolvány elveszett, vagy amennyiben az igazolványt ellopták. dr. Gál Judit dr. Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai (HVG- Orac Kiadó, Budapest 2011) p Az utóbbi két esetben a vállalkozó három hónapon belül köteles azt pótolni, melynek díja Forint. Amennyiben a régi igazolvány előkerülne, annyiban le kell adni a körzetközponti jegyzőnek, aki azt bevonja. Adatváltozás esetén új igazolványt kell kiállítani, annak érdekében,hogy a nyilvántartott adatok és az igazolvány adatai ne térjenek el egymástól, melynek díja Forint. (letöltés dátuma: október 26.) Nyilvántartás A nyilvántartást a KEKKH végzi, melyben az e. v. a következő adatokat köteles rögzíteni: az egyéni vállalkozó azonosítását szolgáló adatokat: nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint állampolgárságát, lakcímét, értesítési címét, amennyiben van kézbesítési megbízottja a kézbesítési megbízott személyazonosítását szolgáló adatait, lakcímét, értesítési címét és címét, a TEÁOR 08 szerinti szakmakódok megjelölésével az e. v. által űzött főtevékenységet és tevékenységi köröket, a székhely címe és amennyiben van, a telephely és a fióktelep címét, az e. v. adószámát, statisztikai számjelét, valamint nyilvántartási számát, 21

24 amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenység szünetel, ennek tényét, a szünetelés kezdő illetve záró napját, ha az egyéni vállalkozó kiváltotta vállalkozói igazolványát, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság nevét, az igazolvány cseréjének, pótlásának megtagadása esetén annak okát és idejét, az egyéni vállalkozó nyilvántartásába vételének napját, valamint az egyéni vállalkozó nyilvántartásból történő törlés időpontját és okát. dr. Gál Judit dr. Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai (HVG- Orac Kiadó Budapest 2011) p. 87 A KEKKH feladata azonban nemcsak az adatok rögzítése, hanem a folyamatos nyilvántartás vezetése is. Korábban ilyen feladatot a körzetközponti jegyző is ellátott, ma már azonban az új Evt. alapján az adatokért valamint a nyilvántartás vezetéséért való felelősség teljesen a KEKKH-é így rögzíteni és adatokat módosítani, illetve törölni is csak a hivatal tud. A gyakorlatban ez úgy néz ki, ha bármiféle változás történik,akkor a körzetközponti jegyző illetve az adóhatóság elektronikusan értesíti a KEKKH-et. Ezután a KEKKH rögzíti az adatokat, amelynek mérlegelésére és bírálására nincs szükség. Továbbá a KEKKH köteles egy ingyenes naprakész, bárki számára az interneten elérhető nyilvános nyilvántartást vezetni, ahol bizonyos információkat megtalálhat az egyéni vállalkozóról (név, főtevékenység, telephely, adószám, nyilvántartásba történő felvétel napja). A nyilvántartást a weboldalon érhető el. Az egyéni vállalkozások azonosítása Az új Evt. nyilvántartási számot jelöl meg az egyéni vállalkozások általános azonosítójaként. Tehát az e. v. iratain, számláin, szerződésein stb. köteles mindig, minden esetben az,,e. v. toldatot és a neve mellett ezt a nyilvántartási számot feltüntetni. 22

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Érvényes 2015.01.01-től A hivatal tölti ki Martfű, év hó nap A kérelmet átvettem (aláírás:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 6/2001. (XII.14.) KT.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 6/2001. (XII.14.) KT.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 6/2001. (XII.14.) KT.sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdése Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Kunhegyes Város Önkormányzat adóhatóságához Kunhegyes Város Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján a Marcali Városi Önkormányzat adóhatóságához I. Adónem: 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Idegenforgalmi

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás bejelentés Adóköteles tevékenység. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás bejelentés Adóköteles tevékenység. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben