ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK"

Átírás

1

2 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat kell figyelembe venni, amikor a leendő vállalkozó mérlegel? Szeretné az elképzelt tevékenységének és lehetőségei alapján a számára legmegfelelőbb vállalkozási formát választani. Ön, mint tanácsadó szakmai tudásával segítse ismerőse döntését! 2. Beszéljék meg, mit kell tudnia és mit kell tennie a vállalkozás alapításánál és működtetésénél! 3. A változásokat követve, hogyan módosítható a tevékenység és a vállalkozási forma? Elképzelése szerint néhány főt szeretne foglalkoztatni. Ismerősét, mint leendő munkáltatót segítse szakmai tudásával! 4. Melyek azok a jogforrások, és munkajogi fogalmak, amelyeket ismernie kell? 5. Mit kell tenni az alkalmazottak felvételénél, foglalkoztatásuk során, és a munkaviszony megszűnésénél?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 1. Hogyan értelmezzük a gazdálkodás fogalmát: az egyén, a család életében és a cégek működése során? Gazdálkodás: a szükségletek kielégítése érdekében végzett céltudatos, szervezett tevékenység, melynek során az erőforrásokat ésszerűen hasznosítják. 2. Miért lényeges, hogy a szükségleteknek megfelelő termékeket állítsanak elő, illetve szolgáltatások nyújtására készüljenek fel? 3. Milyen előnyökkel jár, ha szervezett a tevékenység? 4. Milyen következménye lehet a szervezetlenségnek? 5. Mondjanak példákat a szakmájuknak megfelelő szükséges erőforrásokra? 6. Hogyan lehet ezeket racionálisan felhasználni? A gazdálkodó szervezet: a vállalat, vállalkozás a gazdaság alapegységei. A gazdálkodószervezetek jelentős szerepet töltenek be: - szükségleteket elégítenek ki, (például: tiszta, esztétikus környezet) - az adók befizetésével hozzájárulnak a társadalmi szükségletek kielégítéséhez - az általuk foglalkoztatott dolgozóknak munkalehetőséget, ezáltal megélhetést biztosítanak, - a tulajdonosoknak jövedelmet.

4 "A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő pénzügyi, pszichikai és szociális kockázatot, és megkapja az ennek következtében létrejövő pénzbeli és személyes megelégedettséget nyújtó jutalmakat." /Robert Hisrich/ Egy egy vállalkozás a nemzetgazdaság legkisebb alapegysége, amely a rendelkezésére álló eszközökkel, a többi szereplőtől elkülönülve gazdálkodik. Saját nevében és felelősségére, üzletszerű tevékenységet folytat, nyereség elérésére és vagyonszerzésre törekszik, ennek érdekében kockázatot vállal. A társas vállalkozások legelterjedtebb formáit, a hétköznapi életben cégeknek mondják. A tulajdonosok, a tagok között megoszlik, az üzleti kockázat a vezetéssel járó jogok és kötelezettségek, a nyereségből való részesedés aránya és a veszteség viselésének mértéke. A cégek saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalnak. A jelenleg működő vállalkozások között lényeges eltérések tapasztalhatók. Például eltérő a tevékenységük, működési területük, nagyságuk, a választott vállalkozási forma, a foglalkoztatott létszám, a tulajdon forma Mindezek ellenére vannak közös vonások, amelyek általánosak, mindegyikre vonatkoznak. Vállalkozások közös jellemzői: - Üzletszerű, közös gazdasági tevékenységet végeznek, (rendszeresen, haszonszerzés céljából, kockázatot vállalnak) - A tagok vagyoni hozzájárulása elengedhetetlen az alapításhoz, a működéshez. A tagok közös kockázatvállalása, eltérő mértékben érvényesül. A vállalkozások legfőbb célja: a haszonszerzése, vagyongyarapítás. A bevitt tőke, az üzleti tevékenység során térül meg, a működés közben előre nem látható események, változások következhetnek be, ami a cégek kockázatát adja. 1. Közös jellemzők továbbá, Önállóság Gazdasági, jogi, erkölcsi felelősség Eredményérdekeltség Kockázatvállalás

5 Önállóság Megnyilvánul a célok kitűzésében (hosszú és rövidtávon). A vállalkozás küldetésének megfogalmazásában. Döntenek arról, hogy (Mit szolgáltat? Kinek? Hogyan? Hogyan éri el megrendelőit?) Önállóan döntenek az alapításról, a vállalkozási formáról, az alaptőkéről, a tevékenységekről, az üzleti partnerekről, a munkatársakról, az érvényes jogszabályok figyelembe vételével. Jogi felelősség Betartja a jogszabályokat, szabályszerűen működik, a szerződéses fegyelmet betartja. Erkölcsi felelősség: Az íratlan szabályok által, a közvélemény által érzékelhető a hatás, nem a jogszabályok által büntet. A vele szemben támasztott normáknak, elvárásoknak igyekszik maximálisan megfelelni. Eredményérdekeltség A vállalkozások alapvető célja. (ha a vállalkozás profit orientált) - Össztársadalmi érdek érvényesül, mivel a nyereség egy része a költségvetés bevételét adja. (társasági adó) - Lehetővé teszi a tartalék képzését, - a folyamatos bővítést, fejlesztést, - a tulajdonosok és az alkalmazottak ösztönzését. Kockázatvállalás Igyekeznek minimális kockázattal, maximális nyereséget elérni. A kockázatvállalás összefügg a tőkeerővel: El kell dönteni, hogy a vállalkozás tőkéjének mekkora hányadát hajlandó kockáztatni, azzal mekkora haszonra számíthat.

6 A kockázatvállalás területei lehetnek: üzleti kockázat: a jogszabályok gyakori változásai, az adók kedvezőtlen alakulása, az üzleti partnerek váratlan döntései, etikátlan magatartása, a konkurencia megjelenése, a vásárlóerő-, keresletváltozás kockázata, a vásárlók jövedelme csökken, növekszik az infláció, pénzügyi kockázat változhatnak a kamatok, drágul az idegen forrás igénybevétele, a fizetőképtelenné váló vevők nem fizetik ki tartozásaikat, piaci kockázat az előállított, forgalmazott termékek, szolgáltatások nem felelnek meg a piaci igényeknek, változnak a fogyasztói szokások, változik a divat, természeti kockázat, elemi károk, a működési szabályok megszegésének kockázata, bírság, tevékenység betiltása. 2. A gazdálkodó szervezetek csoportosítása 1. A tevékenység jellege szerint: termelő szolgáltató és kereskedelmi 2. A vállalkozási forma szerint: egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, Közkereseti társaság /Kkt/ Betéti társaság /Bt/ Korlátolt felelősségű társaság /Kft/ Részvénytársaság /Rt/ Zártkörűen alapított /ZRT/ Nyilvánosan működő /NYRT/ Európai részvénytársaság /SE/ szövetkezet és állami, valamint önkormányzati tulajdonú vállalat.

7 Jogi felelősség szerint: önálló jogi személy, nem önálló jogi személy: A jogi személy azt jelenti, hogy az ilyen cégeknek a társaság tagjaitól elkülönült a vagyona és jogképessége van, rendelkezik önálló szervezettel /taggyűlés, közgyűlés/ a tagok felelőssége korlátozott a társaságba bevitt vagyon mértékéig. A vállalat kifejezést csak önálló jogi személynél alkalmazzák. Nem önálló jogi személy: nem, vagy nagyon egyszerű szervezeti struktúrával rendelkezik. Jogszabály minimális tőkét nem ír elő. A felelősség viszont korlátlan vagy korlátlan egyetemleges. Ami azt jelenti, hogy nem csak a bevitt vagyont kockáztatják, hanem a magán vagyont is. 2. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS A vállalkozási formák közül a legegyszerűbb az egyéni vállalkozás és az egyéni cég. A témakörrel kapcsolatban a következőket jó tudni: - Az egyéni vállalkozás jelentése, jellemzői, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei - A vállalkozói igazolvány igénylésének menete - A vállalkozói igazolvány kiadásának feltételei, a kiadást kizáró tényezők - Az egyéni vállalkozó felelőssége - A vállalkozói igazolványon található legfontosabb fogalmak kiemelése, magyarázatuk: tevékenységi kör, telephely, székhely - Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? - Mi szükséges az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához? - Mire vonatkoznak az egyéni vállalkozás általános és működési szabályai? - Milyen típusú változásoknál indokolt a módosítás? - Miért és hogyan szüntethető meg, illetve szűnik meg az egyéni vállalkozás? - Mennyiben különbözik a hagyományos vállalkozói engedély kérése az elektronikustól? - Miben hasonló és miben tér el az egyéni vállalkozás az egyéni cégtől?

8 Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? A vállalkozás legegyszerűbb formája az egyéni vállalkozás, a gazdasági tevékenységet, természetes személy (18. életévet betöltött, cselekvőképes személy) saját neve alatt folytatja. Az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény január 1-től érvényes. Korábban az egyéni vállalkozások engedélykötelesek voltak, január 1-től viszont csak bejelentés kötelezettség, azaz a regisztráció szükséges az indításukhoz. Ebben az esetben a vállalkozói tevékenység megkezdése, nem illetékköteles Azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes (nagykorú és nincs gyámság alatt), devizabelföldi: magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárok, letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Jelenleg hatályos nemzetközi szerződéseink szerint a külföldi állampolgárok közül az Európai Térség (EGT) tagállamainak polgárai jogosultak hazánk területén egyéni vállalkozás alapítására. Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság. Mi szükséges az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához? A legtöbb egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány birtokában végzi gazdasági tevékenységét. Egy személy csak egy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezhet, de azzal több tevékenységet is folytathat, több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő- vagy szolgáltató egységet) is fenntarthat. Vannak olyan foglalkozások, amelyek folytatásához egyéb hatósági engedély vagy képesítés is szükséges. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítő családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelephelye) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell. Egyéni vállalkozás működtetéséhez nincs szükség vállalkozói igazolványra, de az egyéni vállalkozó kérésre (10 ezer forint illeték megfizetése ellenében) a vállalkozói igazolványt a hatóság kiállítja január 1-től az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltethető, (1 hónaptól-5 évig) a szünetelés alatt a járulékfizetési kötelezettség is szünetel.

9 Vállalkozói igazolvány igényléséhez szükséges adatok: az egyéni vállalkozó nevét; születési nevét; születési helyét és idejét; valamint anyja nevét; a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit; tevékenységi körét és főtevékenységének megnevezését. Az egyéni vállalkozó tevékenységét két formában folytathatja, amelyekre eltérő jogszabályok vonatkoznak. Döntés előtt ezekről tájékozódjunk. Egyéni vállalkozás a saját vagyon nem különül el a vállalkozás vagyonától. Egyéni cég: Az egyéni vállalkozótól elkülönült önálló, saját vagyonnal rendelkező jogalany. Az egyéni cégre a számvitelről szóló törvény, a társasági adóról szóló törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vonatkozik. Bizonyos vállalkozási tevékenységek telepengedély kötelesek, vagyis az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele a telepengedély. Tevékenységi körök meghatározása Bejelentésekor meg kell nevezni a fő-, és egyéb tevékenységeket szakmakóddal megjelölve. Ehhez szükséges szakmakódokat, TEÁOR számokat a KSH honlapján (www.ksh.hu) - a bal oldali menüsor Osztályozások menüpontban található. A tevékenységek felsorolása, az ÁFA levonási jog, a visszaigénylés, valamint az SZJA - ban és a társasági adóban a költségelszámoláshoz szükséges. Székhely, telephely, fióktelephely A tevékenység megkezdésekor a bejelentési kötelezettség teljesítése űrlap kitöltésével történik, amelyen feltünteti az e.v. a székhelyet, ha van telephelyet és fióktelepet. Ha telepengedély köteles tevékenységet kíván folytatni, a területileg illetékes önkormányzathoz telepengedély iránti kérelmet kell be nyújtani, a megfelelő űrlap kitöltésével. Székhely A vállalkozás bejegyzett irodája, az ügyintézés helye. Igénybe vehető a székhely-szolgáltatás is. A cég üzleti és hivatalos iratait átveszik, érkeztetik, megőrzik, gondoskodnak a rendelkezésre tartásáról.

10 Telephely A telephely a tevékenység gyakorlásának a helye. Bizonyos vállalkozási tevékenységek telepengedély kötelesek. Az egyéni vállalakozó székhelye és telephelye a saját, vagy a családtagja lakásán is lehet. A telephelynek rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok engedélyével, attól függően milyen tevékenységet végez a vállalkozás. Pl. egyes tevékenységek nem végezhetők lakókörnyezetben, veszélyes anyagnak minősülő anyagokkal dolgozó (pl. festékek) vállalkozásoknak a veszélyes anyagok megsemmisítésére vonatkozó előírásokat kell betartani. Elszámolható költségek: a helyiség bérleti díja, a fűtés, a világítás, a telefon, mobiltelefon, stb. Abban az esetben, ha a használat csak részben szolgálja az egyéni vállalkozás tevékenységének gyakorlását az internet használati díjának 30 %-a, de évente legfeljebb 60 ezer forint számolható el költségként, a telefon költségnek (és beszerelési díjának) pedig 50 %-a, stb. (2011. évben érvényes jogszabály alapján) Fióktelep: A fióktelep olyan telephely, amely más településen van, mint az egyéni vállalkozó székhelye. Annyi helyre kell fizetni iparűzési adót, ahány fiókteleppel rendelkezik az egyéni vállalkozó. Helyi iparűzési adó: Az e.v. tevékenységének megkezdését és megszűnését 15 napon belül köteles bejelenteni az ügyfélkapun keresztül a helyi iparűzési adó bevételre jogosult önkormányzat megnevezésével. Az egyéni vállalkozó bankszámlanyitási kötelezettsége Ha az alanyi adómentességet választja (évi 5 millió forint bevételig) nem kötelezett pénzforgalmi bankszámla- nyitására. Ha az általános forgalmi adó (ÁFA) fizetésének hatálya alá tartozik, kötelezett pénzforgalmi bankszámla- nyitására. Minimum egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Az adószám közlésétől számított 15 napon belül. Bejelentkezés az adóhatósághoz Nem kell külön bejelentkezni. A tevékenység megkezdésének bejelentésével, egy űrlapon végzi el a bejelentkezést, ez alapján vállalkozói adószámot kap. Adózási módok választása Az általános forgalmi adóról és a személyi jövedelemadóról kell dönteni. Az adó választását alaposan meg kell gondolni, mivel ez nagyban meghatározza az egyéni vállalkozás adminisztrációját, könyvelését, működését, és módosítani is csak az adóév végén lehet. A vállalkozó választhatja az áfa alanyiságot, vagy alanyi mentességet. Ha az áfa alanyiságot választotta, az általa nyújtott szolgáltatás, vagy értékesítésre kerülő termékek árába köteles felszámítani 25% áfát. Az általa elért árbevétel áfa-tartalmából levonja a kiadásait terhelő áfát. A különbözetet bevallja és befizeti az adóhatósághoz, negyedévente. Amikor a kiadások áfa-tartalma meghaladja az árbevétel áfa-tartalmát visszaigényelhető áfa keletkezik. Alanyi mentességet választhat a vállalkozó, ha bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. Ebben az esetben nem számít fel áfát, de az általa fizetett áfát nem igényelheti vissza. Tárgyi ÁFA mentesség: tevékenységre vonatkozik, ebben az esetben az eladási árba nem számít fel az egyéni vállalkozó ÁFÁ-t, és nem áll jogában az ÁFA levonása sem.

11 Tárgyi mentesség esetén, számláin az Szolgáltatási jegyzék- Szj-, illetve a Vámtarifaszám- Vtsz-számok feltüntetése nem kötelező. A személyi jövedelemadó (SzJA) szerint adózik Vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a bevételeket és a költségeket tételenként számba veszik Átalányadózást annak érdemes választani, aki kevés költséget tud elszámolni. Jóval kevesebb időt vesz igénybe az adminisztráció, nincs költségelszámolás, de a költségszámlákat meg kell őrizni. Egyszerű vállalkozói adó (EVA) Alapításkor nem lehet választani, csak két év működés után, ha az ÁFÁ-val növelt bevétel nem haladja meg a 25 Millió forintot. Jóval egyszerűbb az adminisztráció, mivel csak a bevételeket tartják nyilván, a költségszámlákat viszont meg kell őrizni. Negyedévente a vállalkozó EVA előleget fizet, amit december 20-áig köteles feltölteni. A továbbiakban a vállalkozói közreműködésről, arról, hogy Kiket foglalkoztathat az egyéni vállalkozó, ki lehet a segítő családtag A szakképzettségre vonatkozó szabályokról A működéshez szükséges hatósági engedélyekről, pl. működési engedély Az egyéni vállalkozó az igazolványában meghatározott tevékenység (szakma) személyes folytatására, gyakorlására nem kötelezett, hanem közreműködése a vállalkozás szervezéséig, irányításáig terjedhet, alkalmazottat, bedolgozót vagy segítő családtagot is foglalkoztathat. A jelenlegi szabályok szerint az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában. Kiket foglalkoztathat az egyéni vállalkozó, ki lehet a segítő családtag? Az egyéni vállalkozások többsége általában családi vállalkozás, ahol több családtag is részt vesz a tevékenység folytatásában. Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és középfokú szakoktatási intézményi tanulót foglalkoztathat. Segítő családtagként a közeli hozzátartozó, a vállalkozó élettársa, egyenes ágbeli rokonának a házastársa, házastársának az egyenes ágbeli rokona, valamint testvérének a házastársa végezhet munkát. A szakképzettségre vonatkozó szabályok Ha a tevékenység gyakorlása szakképesítéshez kötött és az egyéni vállalkozó nem rendelkezik ezzel, akkor alkalmaznia kell olyan személyt, aki a tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Ha több telephelyet, vagy fióktelepet tart fenn mindegyiknél köteles biztosítani a képesítési követelményeket. Ha az egyéni vállalkozó építőipari kivitelezői tevékenységet folytat a tevékenység megkezdését köteles bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Kamarához, öt munkanapon belül. Az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során köteles nevét, e.v., nyilvántartási számát és adószámát feltüntetni. Jelenleg érvényes jogszabály alapján cégtáblát nem köteles elhelyezni. Egyéni vállalkozást gyorsabban és olcsóbban lehet alapítani, lényeges szempont, hogy az egyéni vállalkozó teljes vagyonával felel korlátlanul.

12 Az egyéni vállalkozás könyvelése, számlázás: - Naplófőkönyvet, vagy pénztárkönyvet köteles vezetni. - Tárgyi eszköz esetén, nyilvántartást vezet.

13 Az egyéni vállalkozás örökölhetősége, eladhatósága: A vállalkozó halálával az özvegy, vagy örökös jogutódlással folytathatja a vállalkozást. A vállalkozás nem ruházható át, csak a vállalkozás vagyontárgyai adhatók el. A működési engedély Ha a vállalkozó üzletet szeretne működtetni az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye szerint illetékes település (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) jegyzőjétől kérheti. Az egyéni vállalkozás megszűnése: Az egyéni vállalkozó döntése alapján, ha bejelentette az ügyfélkapun keresztül a Hatóságnak. Az egyéni vállalkozó halála esetén. (a halál napján) Abban az esetben, ha a vállalkozó elveszítette cselekvőképességét. (jogerős bírósági határozat) Köztartozás, szabálysértés, bűncselekmény, a szükséges szakképesítések hiánya miatt. Az adóhatóság törölte az adószámot, a jogerőre emelkedés napján. Az egyéni vállalkozó, egyéni céget hozott létre. Egyéni cég Alapíthatja: természetes személy, akit a cég vagyonán felül korlátlan felelősség terhel, tehát saját vagyonát is kockáztatja. Tőke nagysága: Jogszabály minimális tőkét nem ír elő, akár 1 Ft-tal is alapítható, de 200 e Ft-ig csak pénzbeli hozzájárulás formájában biztosítható az induló tőke. 200 E Ft felett pénzbeli és nem pénzbeli, azaz apport (nem pénzbeli hozzájárulás, forgalom képes dolog) is lehet.

14 Alapítás menete Egyéni vállalkozó hozhatja létre, alapító okirattal, amelyet az ügyvéd ellenjegyzett, vagy közjegyző közokiratba foglal, majd eljuttatja a Cégbírósághoz. Mint egyéni vállalkozót törlik a nyilvántartásból. 3. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA, MŰKÖDTETÉSE, MEGSZŰNÉSE A gazdasági társaság, alapító okirattal hozható létre, amelynek a neve legtöbbször Társasági Szerződés. Közjegyző közokiratba foglalja, vagy az ügyvéd magánokiratba, amit ellenjegyzett. Tartalmazza a társaság vagyonát, ami lehet pénzbeli és apport. A cégbíróságtól kérhető a cégbejegyzés, a bejegyzett és működő cégek legfőbb adatai a cégközlönyben jelennek meg. A bejegyzési kérelem elküldhető formanyomtatványon, vagy elektronikusan. Az eljárási illeték befizetése kötelező. A gazdasági társaság legfőbb szerve: a tulajdonosok testülete. KKT- nál és BT-nél tagok gyűlésének, KFT-nél taggyűlésnek, Rt-nél közgyűlésnek mondjuk. Kivétel az egyszemélyes KFT és RT. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozzák. Ügyvezetés: A társaság operatív vezetése, a tulajdonosok által választott vezetők. A tevékenység folyamatosságát biztosítják napi döntéseikkel, irányító, szervező, ellenőrző tevékenységükkel. KKT-nál és BT-nél csak a társaság tagja lehet, KFT-nél a társaság tagja vagy kültag, RT-nél igazgatóság és vezérigazgató. Felügyelőbizottság feladata, az ügyvezetés ellenőrzése. A tulajdonosok döntése alapján létrehozható vagy jogszabály írja elő kötelező érvénnyel. Jelenleg érvényes: Kötelező létrehozni, ha a foglalkoztatott létszám több mint 200 fő vagy a Kft. törzstőkéje 50 millió feletti Rt. esetében kötelező. A felügyelőbizottsági tagok felelőssége: a társaság tevékenységéért nem tartoznak felelősséggel, azonban egyetemlegesen és korlátlanul felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Csak megbízás jogviszonyban működhetnek maximum 5 évig.

15 Könyvvizsgáló: Lehetőséget jelent a tulajdonosok döntése alapján vagy kötelező. Például RT-nél, vagy azoknál a KFT-nél ahol az alaptőke meghaladja a 100 millió Ft-ot. A gazdasági társaságok megszűnése Csődeljárás Amennyiben a vállalkozás fizetésképtelen, kezdeményezheti a csődeljárást, annak érdekében, hogy hitelezőitől fizetési haladékot kapjon. Nyilatkoznia kell a cég vezetőjének arról, hogy az előző két évben folyt ellene csődeljárás. Ezt követően tárgyalásokat folytat hitelezőivel. Ha sikerül egyezséget kötni a partner cégekkel, intézményekkel működhet tovább, ha nem indul a felszámolási eljárás. Felszámolás Ha fizetőképtelen a cég, tartozását 60 napon belül nem egyenlítette ki, vagy a fizetési felszólításra 30 napon belül nem válaszolt. Felszámolást kérhet a cég, a végelszámoló és a hitelező. Egyszerűsített felszámolásra akkor kerül sor, ha a vállalkozás vagyona nem fedezi a felszámolás költségeit. Végelszámolás Ha a vállalkozás fizetőképes és jogutód nélkül szeretne megszűnni. A határozatot elküldi a Cégbíróságnak, az előző napon elkészítette a záró mérleget, záró leltárt és az adóbevallást. A Cégbíróság megnevezi a végelszámolót, megjelenteti Cégközlönyben az eljárást, nyitómérleget készít, teljesíti a szerződéseket, őrzi a vagyont, mérleget készít, zárójelentést, értesíti az érdekelteket a megszűnésről. A Cégbíróság törli a vállalkozást. Átalakulás: amikor a vállalkozás jogutóddal szűnik meg. Például, egyesül vagy szétválik. Eltérések a korlátolt felelősségű társaság (KFT), Betéti társaság (BT) és a Közkereseti társaság (KKT) között A KF T-t egy személy is alapíthatja, (általában legalább két fő az alapító) A Közkereseti társaság és a Betéti társaság nem önálló jogi személy. A Betéti Társaság kültagja csak akkor jogosult a cég képviseletére, ha neve szerepel a társaság cégnevében. A korlátolt felelősségű társaság önálló jogi személy. Az induló vagyon nagyságát a kkt-nél és a bt-nél jogszabály nem írja elő, kftnél előírja. (ami jelenleg: 500 ezer forint) A tagok felelőssége: kkt.-nél és bt.-nél a beltagra vonatkozóan: korlátlan és egyetemleges, a kültagé, illetve a kft-nél korlátolt, csak a bevitt vagyont kockáztatják, viszont hitelezőivel szemben korlátlan. A tulajdonosokat kkt.- nél beltagnak, a bt.-nél a személyes közreműködőket beltagnak, a tőkéstársat: kültagnak nevezik. Kft-nél a tulajdonosokat tagoknak. A kft jogi személy, jogképes szervezet, amelynek feltételei:

16 A társaságnak legyen saját vagyona, ez a vagyon különüljön el az alapítók vagyonától. A társaságnak legyen önálló szervezete. A szervezet tartósan működjön. A gazdasági társaságok szervezete A vállalkozás vezető tisztségviselőit (választott vezető) kft-nél ügyvezető igazgató(k)nak nevezik, akik napi döntéseket hoznak, az operatív vezetést végzik. Megbízásuk határozott időre szól, bármikor indoklás nélkül visszahívhatók. Kkt-nél és bt-nél bármely beltag képviselheti a céget, illetve ha erről másként döntenek rögzítik a társasági szerződésbe. Pl. fő szabály lehet: 1beltag = 1 szavazat. Kft- nél működhet felügyelőbizottság, feladatuk a tisztségviselők ellenőrzése, a tulajdonosok érdekeinek védelme. Vizsgálják a mérleget, a vagyonkimutatást, minden fontosabb jelentést. Egyszemélyes kft-nél nem kötelező könyvvizsgálót alkalmazni. Feladata, a mérleg, az eredménykimutatás ellenőrzése. A kft tagjai nem kötelesek személyesen közreműködni, ha akarnak, akkor díjazás ellenében közreműködhetnek. Kft-nél az egyes tagokat megillető vagyonrész az üzletrész. A törzsbetét és a gazdálkodás eredményétől függően változik. Amennyiben a kft tagja kilép üzletrészének eladásánál elővásárlási jog illeti meg a társaságot. Az egyszemélyes kft alapítási és működési szabályai szigorúbbak. Részvénytársaságok Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvények kibocsátásával biztosítja az alaptőkét. (jegyzett tőke) Működési formája szerint lehet: nyilvános vagy (NYRT.) - nyilvánosan forgalomba kerülnek. Zártkörű (ZRT.) - nem kerülnek nyilvánosan forgalomba.

17 Részvényes: társtulajdonos, részt vehet a közgyűlésen, szavazhat, (részvényeinek névértéke arányában) joga van az osztalékhoz. Részvény: tulajdonosi jogot megtestesítő forgalomképes értékpapír. Részvény névértéke: amennyi a részvényre rá van nyomtatva, általában kibocsátáskor ezen az áron vásárolható meg. Árfolyamérték: amennyiért a részvény adható-vehető, a mindenkori piaci értéket fejezi ki. Részvény fajták: Átruházhatóság szerint: - névre szóló,- bemutatóra szóló. Megjelenési forma szerint: - nyomdai úton előállított, - elektronikus úton létrehozott. Biztosított jogok szerint: - törzsrészvény, - elsőbbségi, - kamatozó, - dolgozói, visszaváltható Alapítása: az alaptőke NYRT.-nél: legalább 20 millió Ft, ZRT.-nél legalább 5 millió Ft. NYRT. alapítása alapítási tervezet elkészítésével kezdődik, majd sor kerül a tervezet szerint a részvényjegyzésre, amikor a leendő részvényesek nyilatkoznak az általuk jegyezni kívánt részvények névértékéről és a mennyiségről. Az alapítás meghiúsul, ha a tervezetben szereplő alaptőkét nem jegyezték. Ha a tervezet szerinti összeget jegyezték, 60 napon belül sor kerül az alakuló közgyűlésre, ahol elkészítik és elfogadják az alapszabályt. Ekkor már a részvények névértékének 25 %-át a részvényeseknek be kell fizetni, a többit a bejegyzéstől számított 1 éven belül, az apportot az alapítástól számított 5 éven belül. Auditbizottságot választanak, igazgatóságot, felügyelőbizottságot, /az igazgatótanács tagjait. ZRT.-nél az alakuló közgyűlésen elkészül az alapszabály. Megválasztják az igazgatóságot vagy vezérigazgatót, felügyelőbizottságot, könyvvizsgálót. RT. működése Az RT. legfőbb szerve a közgyűlés, dönt az alapszabályról,átalakulásról, megszűnésről, vezetőségről, ellenőrző szervről. Az igazgatóság legalább évente egyszer, összehívja a közgyűlést, ZRT.-nél 15 nappal korábban küldenek meghívót a részvényeseknek, NYRT.-nél 30 nappal előtte hirdetményben teszik közzé. A közgyűlésen jelenléti ívet, írnak alá és jegyzőkönyv készül, amit 30 napon belül el kell küldeni a cégbíróságra. Az RT ügyvezetőszerve az igazgatóság, 3-11 fő, elnökét a közgyűlés vagy az igazgatóság tagjai választják. ZRT.-nél igazgatóság helyett vezérigazgató. NYRT.-nél az igazgatóság és felügyelőbizottság helyett igazgatótanács (5-11 fő) működhet. RT. megszűnése Ehhez a közgyűlés háromnegyedes szótöbbsége szükséges. Egyszemélyes ZRT-nél az alaptőkét alapításkor be kell fizetni.

18 4. Vállalkozások az építőipar területén Az építési tevékenységgel kapcsolatos fogalmak: Építésügy: az országban minden építéssel kapcsolatos tevékenységet jelenti. Az építésügyhöz tartozó feladatok: az építésügy szabályozása a tervezés az építőanyagok előállítása a lakás és kommunális gazdálkodás az építésügyi hatósági tevékenységek az építőipari kutatás az építőipari kivitelezés a szerkezet gyártás a településfejlesztés Építőiparhoz azok a szervezetek, személyek, tartoznak, akik hivatalosan építési feladatokat látnak el. Az építési feladatok részei: előkészítés, megvalósítás, ellenőrzés, és üzembe helyezés. Építési munkához azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során épületet, vagy létesítményt építenek, felújítanak, karbantartanak, bővítenek vagy lebontanak. Beruházás során a vállalkozás állóeszköz állományát bővíti, növeli, illetve az elhasználódott, korszerűtlen állományt helyettesíti. A beruházás résztvevői: rendszerint több személy, szervezet, vállalat együttműködésének eredménye. Hatóságok: Az építési tevékenységet, a megvalósítást, az előkészítést és a lebonyolítást jogszabályok szabályozzák. Az építési tevékenység fázisaiban különböző engedélyeket kell kérni a hatóságoktól az építésre, a használatbavételre. A szükséges engedélyek és hatályban lévő előírások betartását is ellenőrzik. Építtető, beruházó, üzemeltető: Az építtető, aki az építési folyamatot szem előtt tartja, kisebb építkezéseknél egy személyben a beruházási költségek felett rendelkező szerv, vagy személy is. A beruházó, aki nagyobb építkezés esetében elkülönül az építtetőtől. A beruházó viseli a költségeket. Az üzemeltető, használja rendeltetésszerűen az építményt. Tervező: feladata a különböző műszaki tervek elkészítése, az engedélyeztetési folyamat levezénylése. Bank: A vállalkozások pénzeszközeit kezeli, az állami támogatásokat fogadja, illetve hiteleket nyújt és vezeti a hitelszámlákat.

19 5. ÜZLETI TERV Néhányan még ma sem dolgoznak ki írásban üzleti tervet, Ők azt mondják. a fejemben van A többség már felismerte, hogy a jövőbeli siker elérése csak aprólékos tervezés és alapos piaci felkészültség által lehetséges. Másrészt hiteleket felvenni, támogatásokat elnyerni, befektetőket toborozni, üzleti partnereket megnyerni elképzelhetetlen a sikeres működést megalapozó tervek bemutatása nélkül. A vállalkozók többségét foglalkoztatja, hogy hogyan tudná kijelölni a jövőben követendő utat cége számára. Erre a kérdésre adja meg a választ az üzleti tervezés. Az üzleti terv tulajdonképpen annak leírása, hogy hogyan képzeljük el vállalkozásunkat a jövőben. Gyakorlatilag felfoghatjuk térképként is, amely a fejlődés tervezett útvonalát mutatja, megjelenítve a kiinduló pontot, az eddig megtett szakaszokat és az egyes állomásokat a cél felé vezető úton. Az üzleti kapcsolatok során együttműködnek a vállalkozások és ugyanakkor a versengés is jelen van. A vállalkozáson belül az egyes részlegek versengenek az erőforrásokért, de egyben együttműködnek is a közös célok elérése érdekében. Az értékteremtés érdekében meg kell keresni azokat a területeket, ahol azonosak az érdekek. A gazdálkodó szervezetek eltérő célokat tűznek ki és eltérő módszerekkel dolgoznak, miközben igyekeznek erőforrásaikat racionálisan felhasználni. Céljaikat átgondolt cselekvési terv megvalósításával érik el. Ha több évre terveznek előre, irányvonalat vázolnak fel, amikor középtávra terveznek, megfogalmazzák küldetésüket a jövővel kapcsolatosan. Ha az üzleti terv a térkép, a küldetést felfoghatjuk iránytűként. A küldetés sokszor egy többszörösen bővített mondattal is meghatározható. Tartalmazza a működési terület, az ágazat, és a földrajzi régió fő ismertetőjegyeit. A vállalkozás indulásakor általában elegendő a fejben megfogalmazott küldetéstudat, amit a sikeres működés első időszaka után már pontosan, írásban megfogalmazható. Miért ajánlott az írásos forma? A vállalat piaci bevezetését követően, a növekedési szakaszba lépve többnyire bővül az alkalmazottak köre, és egyre kevésbé lehet nyomon követni az alapítás célját. Kezdetben nem a piaci részesedés, nem az árbevétel nagymértékű növekedése fontos, hanem a szemlélet, a gondolkodásmód, ami hosszútávon garantálja a sikert. Eltérő üzleti terv készül hitelfelvételnél, pályázatok beadásánál, a befektető megnyerésénél, üzleti tárgyalásokhoz és abban az esetben, amikor a cég saját magának készíti. Sokat veszít az a vállalkozó, aki nem dolgozza ki üzleti tervét. Az üzleti terv megírása előtt át kell gondolni mi a terv célja! Kinek és miért készül? Az üzleti terv célja többnyire egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálata, egy új termék vagy termékvonal bevezetése, megjelenés egy a vállalkozás számára újnak számító piacon vagy piaci szegmensben; a befektetők vagy hitelezők meggyőzése arról, hogy érdemes invesztálniuk (befektetni) a vállalkozásba; vagy a tulajdonostársak, partnerek tájékoztatása a cég jövőjéről. Egyszerűen az is lehet a terv megírásának célja, hogy ne kelljen folyamatosan rögtönözni, hanem világos irányvonalak mentén lehessen nap, mint nap megalapozott döntéseket hozni. A fenti eltérő célok miatt az egyes üzleti tervek több szempontból is eltérnek egymástól. Alapszabály: A cél meghatározza a felépítést, a tartalmat, a terjedelmet és a formát is. Ha belső használatra készítünk egy tervet, megfelel a rövidebb változat is. Ha a hitelezőinknek, vagy potenciális új befektetőknek készítjük, több figyelmet kell fordítanunk a

20 külalakra és a külső szemlélő számára fontos információkra. A bemutató szándékkal készített üzleti terv ezért többnyire háttéranyagot, mellékleteket is tartalmaz. A befektetőknek elsősorban a céget működtető menedzsment (felső vezetés) összetétele fontos. A bankok számára az eddigi pénzügyi teljesítmény lényeges. Ezen kívül céglogóval ellátott borítóval látjuk el, jó minőségű papírra nyomtatjuk ki, majd gondosan fűzzük a számozott oldalakat, és természetesen kiszűrjük a helyesírási hibákat is. Az üzleti terv meghatározott elemekből épül fel. Alap esetben egy rövid és érdekes összefoglalóval kezdődik. Szinte mindig a cég, a piac, a termék vagy szolgáltatás, a menedzsment, a stratégia és annak megvalósítása, valamint a pénzügyi elemzés leírásával folytatódik. Vezetői összefoglaló: Ez a rész kerül az elkészült anyag elejére, mégis ez készül el a munka végén. Szokásos hossza egy-két oldal. Az utána következő fejezetek tömör összefoglalása. Szerepe egyrészről, hogy leegyszerűsítve bemutassa a cég fő tevékenységét, és másrészről felkeltse az érdeklődést és segítse a megértést. Röviden leírja a piac méretét és bemutatja a termék vagy szolgáltatás iránti keresletet. Kitér továbbá a cég versenyelőnyére az adott piacon. A vállalkozás leírása: Tartalmazza a működés formáját, az alapítók összetételét, a vállalkozás székhelyét, és telephelyeit, és a cég történetét vagy induló vállalkozás esetén a beindítás tervét. Itt kell bemutatni a fontosabb mérföldköveket, mint az új termékek bevezetése, a forgalom nagyságrendbeli megváltozása, a kulcsfontosságú együttműködések és szállítói szerződések megkötése, vagy a kulcsemberek belépése a céghez. Érdemes alkalmazni a táblázatos formát az áttekinthetőség céljából. Fontos ismerni a valódi piacméretet, amelyen a cég termékei vagy szolgáltatásai versenyeznek. Ez a méret nem feltétlenül esik egybe az iparág egészének méretével. Ebben az esetben a célpiac a teljes piacnak csak egy szelete. Ha meghatároztuk a számunkra értékes piac méretét, beszélnünk kell az iparági trendekről (tendencia, ami a jövőben várható) és ezek hatása a vállalkozásunkra. A piaci elemzésnél a vevőkkel és a piaci versennyel kapcsolatban a legfontosabbakat itt is kiemeljük, amit a további fejezeteknél, részletesen bemutatunk. A kulcsfontosságú vevőcsoportokat, azok méretét emeljük ki. A versennyel kapcsolatos információk közül a legfontosabb versenytársakat mutatjuk be. Az adatok forrását, amelyekre hivatkozunk meg kell jelölni vagy leírjuk, hogy az adatok becslésen alapulnak. Egyértelműen meg kell határozni azt a piacot, amelyen a vállalkozás versenyezni kíván, vagy már működik. Vevőanalízis: Ebben a fejezetben a célpiachoz tartozó vevőket, (megrendelőket) fogyasztói csoportonként mutatjuk be. Jellemezzük a szegmenst, és az igényeik szerinti termékeket, szolgáltatásokat, azok adott árkategóriában -milyen szinten képesek megfelelni az elvárásoknak, figyelembe véve a vevők árelfogadását. Nem elégséges a vevőcsoportok jellemzése, minél pontosabban határozzuk meg a csoportok jelenlegi és jövőbeli méretét. A vevőket az adott piac legfőbb jellemzői alapján, például korcsoport, földrajzi eloszlás szerint mutassuk be, az általuk vásárolt termékeknél a döntés folyamatát részletesen kidolgozva. Ez feltétlenül szükséges a stratégia miatt. A versenyhelyzet elemzése: Versenytársnak tekinthető minden olyan cég, amely a vevőink igényeit ki tudja elégíteni saját termékein vagy szolgáltatásain keresztül. Ennek megfelelően közvetlen versenytárs az, aki ugyanazt a célcsoportot szolgálja ki a miénkhez hasonló termékkel vagy szolgáltatással. Közvetett versenytárs az, aki ugyanazt a célcsoportot szolgálja ki a miénktől eltérő termékkel, szolgáltatással, vagy egy eltérő célcsoportot szolgál ki a miénkhez hasonló termékkel, szolgáltatással. Célszerű minden egyes közvetlen versenytársat megnevezni, a közvetett versenytársakat pedig csoportosítani, majd a csoportokat összességében leírni. A közvetlen versenytársak bemutatása során felsoroljuk a versenytárs erősségeit és gyenge pontjait. Egy vállalkozásnak tudnia kell, amit az üzleti

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0886-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Épületlakatos Épületlakatos

Épületlakatos Épületlakatos A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben