Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest"

Átírás

1 Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012.

2 TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara Dr. Hódi Sándor Soltész Lászlóné 2

3 ELŐSZÓ... 9 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ A Tájékoztató célja A Tájékoztató hatálya A Tájékoztatóban használt fogalmak A társadalombiztosítási ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatók köre A társadalombiztosítási kifizetőhely Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése Társadalombiztosítási kifizetőhely működését érintő változások bejelentése A társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai Ket. alkalmazása a kifizetőhelyen A társadalombiztosítási kifizetőhely felelőssége Társadalombiztosítási kifizetőhelyi bélyegző használata Nyomtatványok használata Adatmegállapító lap A KPE 160/A. sz. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (továbbiakban: tb. igazolvány) vezetésének szabályai Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához Segélyezési egyéni lap vezetésének szabályai Értesítés a keresőképtelenségről Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és baleseti táppénz fizetési jegyzék (táppénzfizetési jegyzék) Kifizetési utalvány A segélyezési pénztárnapló Baleseti jegyzék Igénybejelentés terhességi-gyermekágyi segélyhez Előzmény-közlő lap Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz folyósításához Ellátások elszámolása Iratok megőrzése A kifizetőhely hatósági ellenőrzése...36 II. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Társadalombiztosítási ellátások A biztosítottak köre A foglalkoztatott személyek biztosítási kötelezettsége A munkaviszonyban álló biztosítási kötelezettsége Közfoglalkoztatás Távmunka Közszolgálati jogviszony alanyai Ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazott biztosítása Hivatásos állományban lévők biztosítása Hivatásos nevelőszülők Az ösztöndíjas foglalkoztatás A szövetkezet tagjának biztosítási kötelezettsége A szakképző iskolai tanulók biztosítása Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok Megbízási és a vállalkozási jellegű jogviszony A bedolgozói jogviszony A segítő családtagok Választott tisztségviselők A biztosítás időtartama Összeszámítási szabály Szerzői jogvédelem alatt álló alkotás és az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége Az egyházi személyek biztosítása A mezőgazdasági őstermelő biztosítása A mezőgazdasági őstermelő biztosításának feltételei Az álláskereső személyek biztosítása Az egyéni vállalkozók Az egyéni vállalkozó biztosítása Az egyéni vállalkozói tevékenység Az egészségügyi vállalkozó Magán-állatorvosi tevékenység Gyógyszerészi magántevékenység Falu- és tanya gondnoki tevékenység Ügyvédi tevékenység

4 A szabadalmi ügyvivő A közjegyzői tevékenység Önálló bírósági végrehajtói tevékenység Társas vállalkozás Társas vállalkozó Társas vállalkozó biztosítása A gazdasági társaság vezető tisztségviselője Az egyéni cég Biztosítás külföldi munkáltató részére végzett munka esetében Egyidejűleg fennálló biztosítás A biztosítás bejelentése III. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYT NEM EREDMÉNYEZŐ JOGVISZONYOK, A BIZTOSÍTÁS SZÜNETELÉSE ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTSÁG KÉRDÉSEI Biztosítás szünetelése Mikor szünetel a biztosítás Biztosítási jogviszonyt nem eredményező jogviszonyok Nem terjed ki a magyar társadalombiztosítás hatálya A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók Az egyszerűsített foglalkoztatás alapján történő foglalkoztatásról Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal kapcsolatos szabályok Nem biztosított személyek egészségügyi és baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága Egészségügyi szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság a biztosítás megszűnése után és a biztosítás szünetelésekor Nem biztosított személyek baleseti egészségügyi szolgáltatásra és baleseti táppénzre jogosultsága IV. FEJEZET JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Járulékfizetési kötelezettség A járulékalapot képező jövedelem Nem önálló tevékenység Önálló tevékenység Egyéb jövedelem Speciális járulékalap Béren kívüli juttatás A társadalombiztosítási ellátások fedezete A fizetendő járulékok mértéke Járulékfizetési felső határ A táppénz hozzájárulás A társadalombiztosítási járulék Járulékalapot nem képező jövedelmek A foglalkoztatott nem fizet járulékot Nyugdíjas biztosított járulékfizetése A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben és egyéb ellátásban részesülők nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja és a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona utáni járulékfizetési szabályok Egyházi személyek járulékfizetése Járulékfizetés álláskeresési támogatásban részesülő személyek vonatkozásában Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Az egyéni vállalkozó járulékfizetése Az egyéni vállalkozó járulékfizetése Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban és a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló egyéni vállalkozók járulékfizetése A tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetése A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékfizetése Egyidejűleg munkaviszonyban álló kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó járulékfizetése Főfoglalkozású evaadózó egyéni vállalkozó Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban és a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló evaadózó egyéni vállalkozó Kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó egyéni vállalkozó A társas vállalkozó járulékfizetése Társas vállalkozó járulékfizetése egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó járulékfizetése A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Nyugdíjas kategória megszűnésének biztosítást és járulékot érintő következményei

5 4.23. Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésére vonatkozóan A biztosítási kötelezettséget és a járulékfizetést érintő, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátási kérelmek elbírálása során figyelembe vehető igazolások V. FEJEZET AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG TAGÁLLAMAI ÉS AZ EGYEZMÉNYES ÁLLAMOK VONATKOZÁSÁBAN FENNÁLLÓ SZABÁLYOZÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYI FELADAT ELLÁTÁSBAN A szociális biztonsági koordinációt szabályozó uniós rendeletek A Rendeletek alkalmazásának elsőbbsége A rendeletek alapelvei Akikre az uniós rendeletek alkalmazandóak Azon ellátások, amelyek estén az uniós rendeleteket alkalmazzuk A formanyomtatványok Munkavállaló és önálló vállalkozó társadalombiztosítása Munkavállaló kiküldetése Munkáltatóhoz kapcsolódó feltételek Munkavállalóhoz kapcsolódó feltételek Időtartama Tevékenység végzése két vagy több tagállamban (párhuzamos tevékenység) Más tagállamban tartózkodó biztosítottak pénzbeli ellátásairól általában Keresőképtelenség Keresőképtelenség és annak igazolása Magyar biztosított keresőképtelensége A keresőképesség helyreállása és felülvizsgálata Baleseti ellátások A baleseti ellátásokról általában Kiküldött, magyar biztosított munkavállaló kezelése más tagállamban Magyarországra kiküldött, más EGT tagállamban biztosított személy baleseti ellátása Anyasági és családi ellátások Melyek az anyasági és melyek a családi ellátások? Az ellátások halmozódása és felfüggesztése Különbözeti kiegészítés Az ellátások összege Nemzetközi Egyezmények Szociálpolitikai egyezmények Társadalombiztosítás a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján Biztosítás, járulékfizetés Keresőképtelenség Baleseti ellátások Társadalombiztosítás a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján Biztosítás, járulékfizetés Keresőképtelenség és családi ellátások Szociális biztonsági egyezmények Társadalombiztosítás a magyar-horvát egyezmény alapján Baleseti ellátások Társadalombiztosítás a magyar-montenegrói és a magyar-bosnyák egyezmények alapján Keresőképtelenség Baleseti ellátások Társadalombiztosítás a magyar-kanadai és a québeci egyezmény alapján Biztosítás, járulékfizetés Társadalombiztosítás a magyar-koreai egyezmény alapján Biztosítás, járulékfizetés Egészségügyi együttműködési egyezmények Egyéb külföldieket érintő eljárások Keresőképtelenség harmadik államban Biztosítás a Tbj. 56/A. -a alapján Eljárás a Tbj. 11. cikk b) pontja alapján VI. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A táppénz A táppénzre jogosultság feltételei Keresőképtelenség A keresőképtelenség igazolása A keresőképtelenség első napja A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása A biztosított kötelezettségei a keresőképtelensége alatt Felülvizsgálat kezdeményezése Táppénzfolyósítás megszüntetésének kezdeményezése A betegszabadság és a táppénz

6 A táppénzre jogosultság időtartama Folyamatos biztosítási idő Megszakítás nélküli biztosítási idő fogalma Táppénzre jogosultság a biztosítási időtől függetlenül Táppénzelőzmények számítása a táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál Rövid biztosítási idő és az előzmény Gyermekápolási táppénz Gyermekápolási táppénzre jogosultak A gyermekápolási táppénz időtartama Előzmény a gyermekápolási táppénznél Az egyedülállók köre Általános szabályoktól eltérő táppénzre vonatkozó szabályok (Gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesülő biztosított táppénzre jogosultsága) A táppénzjogosultság korlátozása A táppénz összegének megállapítása Az irányadó időszak - számítási időszak A táppénz naptári napi összegének megállapítása A táppénz összegének megállapításánál jövedelemként figyelembe vehető juttatások A jövedelem naptári napi átlagának kiszámítása A naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált biztosított táppénze A táppénz mértéke A bedolgozók táppénzre jogosultsága A biztosított társas vállalkozók táppénzre jogosultsága Egyéni vállalkozó táppénzre jogosultsága Táppénz egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén Táppénzjogosultság a többes jogviszony esetén Szakképző iskolai tanuló táppénzre jogosultsága A táppénz maximum összege Terhességi-gyermekágyi segély A terhességi-gyermekágyi segély jogosultak köre és a jogosultság feltételei Előzetes biztosítási idő A terhességi-gyermekágyi segély időtartama és a szülési szabadság A terhességi-gyermekágyi segély folyósításának korlátozása A terhességi-gyermekágyi segély összege Munkanélküli ellátásban részesülő jogosultsága Gyermekgondozási segélyben részesülő terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsága Terhességi-gyermekágyi segély egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási díjra jogosultság feltételei Előzetes biztosítási idő A gyermekgondozási díj időtartama Gyermekgondozási díj időtartama az átmeneti rendelkezések alapján A gyermekgondozási díj jogosultságának korlátozása A gyermekgondozási díj összege A gyermekgondozási díj maximum összege Gyermekgondozási díj maximum összegének megállapítása egy jogviszony esetén Gyermekgondozási díj maximum összegének megállapítása több jogviszony esetén A gyermekgondozási díj folyósításának szüneteltetése Gyermekgondozási díj egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén A választás az ellátások között A jogosultság eltérő esetei Eljárás abban az esetben, ha a kérelmező visszamenőleges időre a gyermekgondozási támogatás helyett egészségbiztosítási pénzbeli ellátást, vagy baleseti táppénzt kér Eljárás abban az esetben, ha a kérelmező az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, vagy baleseti táppénz helyett a számára kedvezőbb gyermekgondozási támogatást választja Amennyiben az egészségbiztosítási pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt folyósító szerv: Igénybejelentéssel kapcsolatos eljárás Az eljárást az alábbiak szerint kell lefolytatni: Szülők választása esetén követendő eljárás Pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos eljárási szabályok A biztosítottak igényérvényesítésének segítése Pénzbeli ellátások iránti igény benyújtása A fel nem vett ellátások kifizetése VII. FEJEZET BALESETI ELLÁTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Baleseti ellátás Az üzemi baleset fogalma Foglalkozási betegség fogalma

7 Üzemi balesetnek nem minősülő balesetek A munkabaleset és az egyéb üzemi baleset elhatárolása Baleseti ellátásra jogosultak köre Kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak A baleseti táppénzre jogosultak köre A baleseti táppénzre jogosultság feltételei Keresőképtelenség az üzemi baleset szempontjából A baleseti táppénzre jogosultság időtartama A baleseti táppénzre jogosultság korlátozása A baleseti táppénz összege A baleseti táppénz összegének kiszámítása Egyéni és társas vállalkozó baleseti táppénzének számítása Baleseti táppénz összegének megállapítása a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosítottak esetében A kiegészítő tevékenységet végzők baleseti táppénze Baleseti táppénz összege ismételt keresőképtelenség esetén Baleseti táppénzre jogosultság egyidejűleg fennálló több, illetve egymást követő biztosítási jogviszony esetén Közfoglalkoztatott baleseti táppénzre jogosultsága és a baleseti táppénz összege Az üzemi balesetekkel kapcsolatos eljárási szabályok A baleseti táppénzigény érvényesítése Üzemi baleset kivizsgálása Üzemi baleset tényét elismerő vagy elutasító határozat Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő balesetekről Baleseti táppénz számfejtése, nyilvántartása, elszámolása VIII. FEJEZET KIFIZETŐHELYI FELADATOK A FELELŐSSÉGI ELJÁRÁSBAN Jogalap nélkül felvett ellátás A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése az ellátás felvételétől számított 90 napon belül A felvett ellátás visszafizettetése, visszakövetelése az ellátás felvételétől számított 90 napon túl A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésének érvényesítése Az Ebtv ának alkalmazása Végrehajtható hatósági döntések A jogerős hatósági döntés A jogalap nélkül kifizetett ellátás visszafizetéséről szóló döntés foganatosítása Mérséklés, elengedés Jogalap nélkül felvett ellátások nyilvántartása A kifizetőhely és egyéb szerv megtérítési kötelezettsége IX. FEJEZET A PÉNZBELI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÉVI CXL. TÖRVÉNYBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A pénzbeli ellátással és a balesti táppénzzel kapcsolatos (kifizetőhelyi) első fokú eljárás megindítása Hatáskör, illetékesség Hiánypótlási eljárás Az ügyintézési határidő Határidő számítása Az ügyintézési határidőbe figyelembe nem vehető időtartamok Határidő hosszabbítás Ügyintézési határidő túllépése és jogkövetkezményei A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása Az igényérvényesítésre nyitva álló hat hónapos jogvesztő határidő túllépése esetén folytatandó eljárás Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás igazolási kérelem - jogorvoslat Az eljárás megszüntetése Az eljárás felfüggesztése Belföldi jogsegély Képviselet Kizárás A tényállás tisztázása Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége Tanú Az eljárás irataiba való betekintés A hatóság döntései Határozat és végzés A hatóság (kifizetőhely) döntésének jogereje A döntés közlése A döntés kijavítása A döntés kiegészítése Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat Fellebbezés

8 Végzés elleni fellebbezés A fellebbezéssel érintett pénzbeli ellátás kifizetése Fellebbezés benyújtása, a fellebbezés vizsgálata Fellebbezési eljárás az első fokú döntést hozó hatóságnál Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság Bírósági felülvizsgálat Hivatalból döntés felülvizsgálat (döntés módosítása, visszavonása, kijavítása) X. FEJEZET A TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLYBEN ÉS GYERMEKGONDOZÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT JÖVEDELEMPÓTLÉKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Jövedelempótlék jogosultsági feltételei A jövedelempótlék összegének megállapítása Változás bejelentési kötelezettség következményei Jogorvoslat a jövedelempótlékkal kapcsolatban Költségtérítés bérkompenzáció XI. FEJEZET STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAIRÓL Általános tudnivalók a statisztikai tevékenységről Egészségbiztosítási statisztika A társadalombiztosítási kifizetőhelyek statisztikai adatszolgáltatása Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről (ld. 2. sz. melléklet) JEGYZÉK JEGYZÉK

9 ELŐSZÓ Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak minden jogszabálynak és előírásnak megfelelő megállapítása nem könnyű feladat, hiszen a járulékszabályok, az adószabályok, a Munka Törvénykönyve és még sorolhatnánk, hogy mennyi jogszabály naprakész tudását követeli meg a kifizetőhelyeken dolgozó Kollegáktól. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár célja, hogy elősegítse az egységes kifizetőhelyi feladatellátást, az Egészségbiztosítási Alap védelmében a pénzbeli ellátások jogszerűen kerüljenek megállapításra, továbbá, hogy a biztosítottak a jogosan járó egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti táppénz ellátásokhoz hozzá jussanak. Felhívom a figyelmet, hogy jelen Tájékoztató a jogszabályok gyakorlati alkalmazását segíti elő. Elengedhetetlen, hogy a kifizetőhelyek naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a foglalkoztatók és a biztosítottak társadalombiztosítással kapcsolatos jogai és kötelezettségei vonatkozásában, és az igényérvényesítési eljárások során a jogszabályokban előírtakat alkalmazzák. Fentiekben meghatározott célok elérése érdekében készült ez a szakmai tájékoztató, mely kitér a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség, a vonatkozó uniós szabályok ismertetésétől kezdve, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályokig bezárólag - a gyakorlati alkalmazást magyarázatokkal és példákkal segítve - mindazon alapvető ismeretekre, amelyek a kifizetőhelyi mindennapos munkavégzést támogatják. Jelen Tájékoztató a január 01-jétől hatályba lépett új jogi szabályozást is tartalmazza, amely a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet 40. -ában előírtakra figyelemmel kötelező útmutatást ad a kifizetőhelyek részére a társadalombiztosítási feladatokkal kapcsolatos rendelkezések végrehajtására. A jövőben bekövetkező jogszabályváltozás esetén a jogszabályban előírtakat kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy minden kifizetőhely számára elérhető legyen a tájékoztató, térítésmentesen elektronikus formában bocsátja rendelkezésre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Budapest, március 9

10 I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A Tájékoztató célja A Tájékoztató célja, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a kifizetőhelyi feladatok ellátásához - az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz megállapításánál, folyósításánál, elszámolásánál, valamint az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél és az adatszolgáltatásnál - szakmai segítséget nyújtson. A Tájékoztató kiadásával az egységes jogalkalmazást kívánjuk elősegíteni, az Egészségbiztosítási Alap védelme és a biztosítottak jogainak érvényesítése érdekében A Tájékoztató hatálya A Tájékoztató hatálya valamennyi társadalombiztosítási kifizetőhelyre kiterjed. Az évi XXXIX. törvény 9. (1)-(2) bekezdése alapján minden foglalkoztató, amely legalább 100 biztosítottat foglalkoztat, köteles gondoskodni a jogszabályban meghatározott egészségbiztosítási feladatok ellátásáról, és ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet hoz létre, vagy e feladatok ellátására más kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köt. Kifizetőhelyet működtethet, az a 100 fő alatti biztosítottat foglalkoztató magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is, ha a székhelye szerinti megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervvel a kifizetőhely működtetésére megállapodást köt. Magyarázat: A megállapodást az illetékes EPSZSZ felmondhatja, ha a foglalkoztató nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni a megállapodásban foglaltaknak illetve, ha az EPSZSZ ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a kifizetőhelyen folyó feladatellátás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak A Tájékoztatóban használt fogalmak Biztosítás: A tájékoztató alkalmazásánál a biztosítás alatt a Tbj.-ben előírtak szerint, a biztosítási kötelezettséget keletkeztető jogviszony alapján fennálló, illetve megszűnt biztosítási jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket kell érteni. 10

11 Biztosított: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzre való jogosultság tekintetében biztosítottak a Tbj. 5. -ában felsorolt személyek. A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultak, amennyiben a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkeznek. Magyarázat: Azok a személyek, akik nem biztosítottak teljes körű társadalombiztosítási ellátásokra nem jogosultak (pl.: táppénzre, nyugdíjra), de jogosultak lehetnek egyes társadalombiztosítási ellátásra (egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra). Például a nyugdíjas személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult. A nyugdíj melletti vállalkozó (kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó) nem biztosított, tehát keresőképtelensége esetén táppénzre nem lesz jogosult, de ha üzemi baleset éri, akkor baleseti táppénzre jogosult lehet. Folyamatos biztosítási idő: A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 naptári napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít bele a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességigyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, valamint a gyermekgondozási segély folyósításának ideje. Megszakításnak minősül a Tbj. 8. -ában említett biztosítás szünetelése is. Megszakítás nélküli biztosítási idő: A biztosítás megszakítás nélkül akkor áll fenn, ha abban a szabadnap, a heti pihenőnap és a munkaszüneti nap kivételével egy nap megszakítás sincs (5/2-es munkarendben munkát végzők esetében tehát nem számít megszakításnak, a szombat, a vasárnap és az ünnepnap). Jogfenntartó idő: A folyamatos biztosítási idő megállapításánál a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély folyósításának időtartama jogfenntartó időnek minősül. A jogfenntartó idő nem minősül biztosítási időnek, ez az időtartam folyamatos biztosítási idő számításánál a biztosítási időket összekötő időszak. Jogszerző idő: A pénzbeli ellátásokra való jogosultságot és a táppénz mértékét és folyósításának időtartamát megalapozó biztosítási idő (időszak), ideértve az EU tagállamban igazolt biztosítási időt is. (lásd: V. fejezet) Számítási időszak: A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj naptári napi átlagának megállapítása során figyelembe vehető időszak. Elsősorban az ellátásra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjától az utolsó napjáig terjedő folyamatos biztosításban töltött időszak, ha ezen időszak alatt a biztosított rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel. Ha a megelőző évben a 11

12 biztosított nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a számítási időszak az ellátásra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig terjedő időszak (az ezen időszak alatt figyelembe vehető 180 naptári napi rendszeres jövedelem az ellátás alapja). Baleseti táppénznél alkalmazott számítási időszakok: Baleseti táppénz összegének megállapításánál a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző hónap. Baleseti táppénzre való jogosultságot megelőző havi jövedelem hiányában a balesetből eredő keresőképtelenség első napját magában foglaló hónapban a keresőképtelenség bekövetkezéséig eltelt idő (időszak). Egyéni és társas vállalkozók esetében a baleseti táppénz esetében az előzőekben leírt számítási időszak szerint kell megállapítani az ellátást. A kiegészítő tevékenységet végzők esetében a baleseti táppénz összege nem a számítási időszakban elért jövedelem, hanem fix összegben kerül meghatározásra, tehát nincs számítási időszak. Irányadó időszak: A táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a pénzbeli ellátásra jogosultság első napját megelőző napig terjedő időtartam, ha a biztosítási idő folyamatos. Táppénz előzmény: A keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül igénybe vett táppénz folyósításának időtartama, ide nem értve az egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, a beteg gyermek ápolása, a közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés vagy a járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt folyósított táppénzt. Baleseti táppénz előzmény: A baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül igénybe vett baleseti táppénz folyósításának időtartama, ideértve azt is, ha a baleseti táppénz folyósítása meghosszabbított időtartamra történt. Jövedelem: Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások összegének kiszámításánál a számítási időszakban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező rendszeres, illetve a számítási időszakban kifizetett pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező nem rendszeres jövedelem. Rendszeres jövedelem: A havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlékok, továbbá a munkabér (illetmény) helyett kifizetett távolléti díj, átlagkereset, illetve a szerződés alapján havonta járó díjazás, jövedelem. Nem rendszeres jövedelem: A rendszeres jövedelem kategóriába nem tartozó - a kifizetés rendszerességétől független - jövedelem. Különösen a jutalom, a törzsgárda jutalom, jubileumi jutalom, prémium, eseti, rendkívüli 12

13 munkavégzéséért adott túlóradíj, közszférában adott kereset kiegészítés, bérkompenzáció. Osztószám: A számítási időszakban biztosításban töltött naptári napok száma, amelyet csökkenteni kell a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességigyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás, a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek, otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama naptári napjainak számával. Keresetveszteség: Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénzre jogosultság megállapítása során a keresetveszteséget nem vizsgáljuk. Az ellátások összegének megállapításánál és az ellátások folyósítása vonatkozásában kell vizsgálni a keresetveszteséget. Ennek alapján a keresetveszteség, olyan jövedelem kiesés, amely a biztosított keresőképtelenségére tekintettel következik be. A keresőképtelenségnek arra a tartamára, amely alatt munkavégzés hiányában a biztosított a teljes keresetét megkapja, nem jár egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, illetőleg baleseti táppénz. Annak, aki keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresetrész után jár az ellátás. Gyermekgondozási segély: A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény szerint járó gyermekgondozási támogatás, amely a szülő, nevelőszülő, a gyám részére a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életéve betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életéve betöltéséig jár. A gyermekgondozási segélyt a MÁK, illetve a családtámogatási kifizetőhely állapítja meg és folyósítja. Gyermeknevelési támogatás: A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény szerint járó, gyermekgondozási támogatás, amelyre az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életéve betöltéséig jár. A gyermekgondozási támogatást a MÁK, illetve a családtámogatási kifizetőhely állapítja meg és folyósítja. Ápolási díj: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. Ápolási díj folyósítása nem keletkezet biztosításai jogviszonyt. 13

14 Nevelőszülő: Az a személy, aki nevelőszülői jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a jogerős határozattal nála elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. Helyettes szülő: A vérszerinti szülő kérésére, vagy beleegyezésével - átmeneti időre a gyermeket otthonában fogadja, és ott teljes körű ellátásáról gondoskodik. A helyettes szülő tevékenységét a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi. Gyám: A gyámság intézményének az a célja, hogy a szülő gondoskodását, feladatait pótolja olyan kiskorúak esetében, akiknek szülei vagy nem élnek, vagy nem alkalmasak a gyermek nevelésére. Gyám lehet minden nagykorú személy, akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn. A gyámság a gyámhivatal határozata alapján keletkezik, mivel a szülői felügyelet hiányában a gyámhivatal kötelessége, hogy a gyermek részére gyámot rendeljen. Nyugdíjas (saját jogú nyugdíjas): Járulékfizetési kötelezettség szempontjából (nyugdíj melletti munkavégzés, vállalkozói tevékenység folytatása, őstermelői tevékenység végzése, stb.) nyugdíjasnak kell tekinteni azt a természetes személyt, aki öregségi teljes vagy résznyugdíjban, a nők kedvezményes nyugdíjában, rehabilitációs járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. Magyarázat: január 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak csak azt a természetes személyt lehet tekinteni, aki a fentiekben felsoroltak szerinti nyugdíjban részesül. Saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni továbbá, azt a személyt is, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-tagállam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, például Ausztriában, Németországban, stb. állapítottak meg részére öregségi nyugdíjat. Saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni az öregségi nyugdíjban részesülő személyt, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, aki évben vagy azt megelőzően született, életkorától függetlenül azt a nőt, akinek 40 év jogosultsági idő alapján állapítottak meg öregségi nyugdíjat, az évben vagy azt megelőzően született szolgálati 14

15 nyugdíjban részesülő személyt, továbbá a rehabilitációs járadékost, illetve a fent hivatkozott valamely ellátásban részesülő személyt. Akik tehát december 31-éig korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, bányásznyugdíjban, szolgálati nyugdíjban, stb. részesültek, de nyugdíjuk az öregségi nyugdíjkorhatár el nem érése miatt január 1-jével átminősül korhatár előtti ellátássá vagy szolgálati járandósággá, 2012-től nem minősülnek nyugdíjasnak. A változás érinti a rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőket is, akik egészségi állapotuk miatt rehabilitációs illetve rokkantsági ellátásra szerezhetnek jogosultságot. Természetesen amennyiben az említett ellátás valamelyikében részesülő személy eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt és öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, társadalombiztosítási szempontból újból saját jogú nyugdíjassá válik. Korhatár előtti nyugdíj, szolgálati járandóság: A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő nem minősül nyugdíjasnak. Korhatár előtti nyugdíj, szolgálati járandóság az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyeknek járó ellátás. Magyarázat: 2012-től megváltozott nyugdíjrendszer eredményeképpen, azok közül a nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek közül, akik 2011-ben saját jogú nyugdíjasként például előrehozott-, korengedményes-, korkedvezményes-, vagy szolgálati, stb. nyugdíjban részesültek és 2012-ben korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülnek nem minősülnek nyugdíjasnak. Balettművészeti életjáradék: Az ellátásra - egyéb feltételek mellett - az a személy jogosult, aki a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott, legalább 25 év szolgálati időt szerzett és az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be. A balettművészeti életjáradék nem minősül nyugdíjnak. Átmeneti bányászjáradék: A járadékra - egyéb feltételek mellett - az jogosult, aki bányavállalkozónál földalatti munkakörben legalább huszonöt év, a Tny. szerint figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy legalább a Tny. szerint szolgálati időként figyelembe vehető - műszakot töltött el és az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be. Az átmeneti bányászjáradék nem minősül nyugdíjnak. 15

16 Rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás: Egészségbiztosítási ellátások körébe tartozó, megváltozott munkaképességű személyek részére megállapított ellátás. A megváltozott munkaképességű személy ellátása - a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően - lehet rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás. Aki ilyen ellátásban részesül, nem minősül nyugdíjasnak. Magyarázat: január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka elnevezés nincs től azok közül a nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek közül, akik 2011-ben nyugdíjasként például rokkantsági nyugdíjban részesültek és 2012-ben rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek nem minősülnek nyugdíjasnak. Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY 1.4. A társadalombiztosítási ügyviteli feladatokat ellátó foglalkoztatók köre A társadalombiztosítás alanyai közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatékony érvényre juttatása során a biztosítottak, a társadalombiztosítási szerv (Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervei és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár) és a foglalkoztatók együttműködése elengedhetetlen. A Tbj. és az Ebtv. előírásai alapján a foglalkoztatók bizonyos adatok nyilvántartására és adatszolgáltatásra, kötelezettek. A Tbj. 4. a) pontja értelmében foglalkoztató: 1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat, vagy a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet juttat, 2. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, 3. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás, 16

17 4. az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, vállalkozói járadékban, valamint munkanélküli-járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben (továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) részesülő biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást folyósító szerv, 5. gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt, a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv, 6. a Magyar Államkincstár számfejtési körébe a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltató esetében a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő, a Tbj.-ben és az Art.-ban előírt kötelezettségek tekintetében a MÁK. 7. a kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony szerinti munkavégzés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kölcsönbeadó, 8. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti munkarehabilitáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) keretében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális intézmény A társadalombiztosítási kifizetőhely Amennyiben a foglalkoztató által foglalkoztatottak száma tartósan - hat egymást követő hónapban elérte vagy meghaladta a 100 főt, úgy intézkedni kell a kifizetőhely létrehozásáról. E kötelezettség alól a jogszabály mentesítésre lehetőséget nem ad. A kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal köteles ellátni. Teljes anyagi felelősséggel tartozik az igények jogszerű elbírálásáért és a folyósított ellátásokért. A társadalombiztosítási feladatok ellátásáért a kifizetőhely fenntartóját a kifizetőhely által megállapított és folyósított táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és baleseti táppénz egy százalékának megfelelő összegű költségtérítés illeti meg. A kifizetőhelyi feladatok más munkáltató vagy szerv által történő ellátásáról a foglalkoztató köteles tájékoztatni az illetékes, a foglalkoztató székhelye szerinti EPSZSZ-t, illetve az OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztályát Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése A foglalkoztató haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a székhelye szerint illetékes EPSZSZ felé, hogy a biztosítottainak létszáma eléri, illetőleg tartósan meghaladja a 100 főt. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségétől függetlenül az EPSZSZ a saját nyilvántartása alapján megvizsgálja a kifizetőhely 17

18 létesítésének indokoltságát, ha a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 100 főt eléri, ezt követően intézkedik a kifizetőhely beindításáról és nyilvántartásba vételéről. A foglalkoztató a kifizetőhelyi feladatok ellátására megállapodást köthet azzal a foglalkoztatóval, amely megfelelő tárgyi, személyi, illetőleg technikai feltételekkel rendelkezik. Amennyiben a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató nem tesz eleget a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, az EPSZSZ a kifizetőhelyet megszűnteti. Ha a megállapodást kötő foglalkoztató külső szerv bevonásával (pl: könyvelőiroda) kívánja ellátni a kifizetőhely ügyviteli teendőit, az EPSZSZ célszerűségi szempontok figyelembe vételével dönt a megállapodás megkötéséről, illetőleg a megkötött megállapodás megszüntetéséről. A kifizetőhelyek szakmai irányítása, illetve szakmai és pénzügyi ellenőrzése a foglalkoztató székhelye szerint illetékes EPSZSZ feladata (az OEP illetékességi körébe tartozó kifizetőhelyek esetében az OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály feladata.) 1.7. Társadalombiztosítási kifizetőhely működését érintő változások bejelentése Ha a munkáltató nevében, székhelyén, vagy a munkáltatónál szervezeti, működési változás következik be különösen, amely a kifizetőhely, illetőleg a biztosítottak ellátását érinti - a változásról az ellenőrzést végző, illetékes EPSZSZ ellenőrzési szakegységét haladéktalanul írásban értesíteni kell. Amennyiben átalakulás miatt a kifizetőhely megszüntetése okán a kifizetőhelyi feladatokat a jogutód munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelye veszi át, erről a kifizetőhelyet működtető foglalkoztató az illetékes EPSZSZ ellenőrzési szakegységét köteles haladéktalanul írásban értesíteni. A társadalombiztosítási kifizetőhely megszüntetését a foglalkoztató székhelye szerinti illetékes EPSZSZ ellenőrzési szakegysége felé írásban be kell jelenteni. A megszüntetést legkésőbb, a megszüntetés napját megelőző 30 naptári napon belül kell az EPSZSZ -hez bejelenteni. A kifizetőhely megszűnése/megszüntetése az illetékes EPSZSZ/OEP által végrehajtott kifizetőhelyi záróellenőrzéssel történik. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv előírásai alapján kell gondoskodni az iratanyagok bevonásáról, tárolásáról. 18

19 Ha a biztosítottak ellátásának folyósítását érintő bármilyen akadály merül fel, arról - az ellátások elszámolásának benyújtását megelőzően - haladéktalanul értesíteni kell az illetékes EPSZSZ vezetőjét A társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai a biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti igények elbírálása, folyósítása, elszámolása, a kifizetőhely hatáskörébe tartozó, a biztosítottak, ellátásra jogosultak és az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkező biztosítottak, ellátásra jogosultak egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti táppénz igények elbírálása, folyósítása, elszámolása, a jövedelempótlék megállapítása és folyósítása, az egyéni vállalkozó, illetve biztosított őstermelő esetében a kifizetőhely köteles előzményt kérni a székhelye szerint illetékes EPSZSZ-től a biztosítási idő vonatkozásában, az üzemi baleset, valamint a foglalkozási megbetegedés elbírálása, a baleseti táppénz iránti igények elbírálása, a jogszabályban előírt határidőben történő folyósítása, a kifizetett pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése, a táppénz-hozzájárulás kiszámítása, elszámolása, a biztosítás megszűnését követően, ún. passzív jogon igényelt ellátások elbírálása, folyósítása, elszámolása és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése, a kifizetett ellátásokról az OEP által előírt formában nyomtatványok, nyilvántartások vezetése, az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok megkérése, illetve más adatvédelmi szabályok alapján arra illetékes szervek részére az adatok szolgáltatása, a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj elutasításáról hozott döntése jogerőre emelkedését követően, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságának értesítése, ideértve a Cst.R. 4/B. (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyet is. statisztikai adatszolgáltatás, jogalap nélkül felvett ellátások esetén határozat kiadásával a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett ellátások Egészségbiztosítási Alap felé történő elszámolása, az ellátásokkal kapcsolatos intézkedések elleni fellebbezések elbírálása valamint szükség esetén a fellebbezés felterjesztése az illetékes jogorvoslati szervhez (EPSZSZ/OEP), 19

20 a pénzbeli ellátásokból a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségek levonása, a biztosítottat kérésére tájékoztatja, a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról, az ellátásokkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések gyanúja esetén bűntető-, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése érdekében az illetékes EPSZSZ/OEP ellenőrzési szakegységének tájékoztatása, mindazon feladatoknak elvégzése, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal Ket. alkalmazása a kifizetőhelyen A kifizetőhelyek eljárására az Ebtv.-ben és Vhr.-ben foglalt eltérésekkel a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. rendelkezéseit a kifizetőhelyek az igényelbírálás, a jogorvoslati eljárás során alkalmazzák. A Ket.-el kapcsolatos, kifizetőhelyek eljárására vonatkozó részletes szabályokat a Tájékoztató VIII. és IX. Fejezete tartalmazza A társadalombiztosítási kifizetőhely felelőssége A foglalkoztató, mint a kifizetőhely fenntartója teljes anyagi felelősséggel tartozik az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért. A jogalap nélkül folyósított ellátást a foglalkoztató köteles megtéríteni, ha a jogalap nélkül felvett ellátás neki felróható. A kifizetőhely köteles intézkedni a jogalap nélkül felvett ellátás elszámolásáról. A kibocsátott visszafizetésre kötelező határozatokról a kifizetőhely nyilvántartást köteles vezetni és a visszafizetett összeget az EPSZSZ/OEP felé elszámolni. Amennyiben a foglalkoztató a kifizetőhelyi feladatok ellátására más foglalkoztatóval, vagy más szervvel, vagy szervezettel megállapodást, szerződést kötött, ez az EPSZSZ/OEP-el szemben fennálló anyagi felelősségét nem érinti, azt átruházni nem lehet Társadalombiztosítási kifizetőhelyi bélyegző használata A kifizetőhely az általa kiállított/kiadott minden igazolást, utalványt, végzést, határozatot, stb., kifizetőhelyi bélyegzőlenyomattal is köteles ellátni. A bélyegzőn Társadalombiztosítási kifizetőhely címszó alatt fel kell tüntetni a kifizetőhelyi feladatokat ellátó foglalkoztató nevét, címét, adószámát és a kifizetőhely nyilvántartási számát. A kifizetőhely nyilvántartási számát a foglalkoztató székhelye szerint illetékes EPSZSZ/OEP adja ki. 20

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 8., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről 17308 2015. évi CVI. törvény A menedékjogról

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben