Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok"

Átírás

1 Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Egyéni vállalkozásokra és társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok 1

2 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Természetes személy üzletszerűen, Nyereség és vagyonszerzés céljából Rendszeresen folytatott Termelő, vagy szolgáltató tevékenysége. 2

3 Egyéni vállalkozásokra vonatkozó jogszabályi előírások, alapításának feltételei XII. 31. előtt megkezdett tevékenységek esetén Belföldi személynél cselekvőképesség lakóhely Külföldi személynél cselekvőképesség tartózkodási hely 3

4 Vállalkozási tevékenység gyakorlása Vállalkozó Vállalkozói igazolvány birtokában XII. 31. előtt megkezdett tevékenység esetén, az igazolvány lejárat érvényességi idejéig. működhet Kivéve: őstermelő 4

5 A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐVÉ VÁLÁS FELTÉTELEI (A tevékenység elhatárolása az egyéb mezőgazdasági termelőtől.) - Családi gazdaság, családi gazdálkodó, mezőgazdasági kistermelő, - Az állami adóhatósághoz való bejelentés, bejelentkezés szabályai. - Az általános forgalmi adóról szóló törvény (Áfa törvény) különös szabályainak érvényesülése a mezőgazdasági őstermelő, illetve a mezőgazdasági termelői tevékenységet folytatók tevékenységében. - Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági 5 termelő magánszemély.

6 Vállalkozói igazolvány kiváltása Formálisan illetékes jegyző felé kérelem. Ténylegesen Okmányiroda állítja ki, de a jegyző felügyeli. Előírt formanyomtatványon kell igényelni. Erkölcsi bizonyítvány csatolása Eljárási illeték megfizetése től ingyenes. 6

7 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek január 1-jei hatályba lépésüket követően - a tevékenység megkezdésének bejelentése kivételével megszüntetik az okmányirodákban történő személyes ügyintézés lehetőségét. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése marad az az egyedüli ügytípus, amely mind személyesen az okmányirodában, mind pedig elektronikus úton intézhető lesz. 7

8 2010. január 1-jét követően a változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag elektronikus úton erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek. A január 1-jét megelőzően kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak. https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 8

9 Már nem kell vállalkozói igazolványt kiváltani, sem a szakértelmet igazolni az egyéni vállalkozás elindításához bár utólag az előírt szakképzettséget ellenőrizhetik. Az egyéni vállalkozók januártól szinte kizárólag az interneten keresztül intézhetik ügyeiket. Megszűnt a vállalkozói igazolvány eddigi szerepe, a tevékenység megkezdésének, sem folytatásának nem feltétele. Most az internetes bejelentés visszaigazolásától válik valaki vállalkozóvá, csak ezután kezdheti meg tevékenységét. 9

10 Kérelem tartalma Név, születési adatok Székhely Tevékenységi kör 10

11 Kérelem mellékletei Képzettségi bizonyítvány Hatósági engedély 11

12 Az internetes visszaigazolás tartalmazza: - az eljáró hatóság megnevezését, - az ügy számát, - a bejelentés napját, - az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, - az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit), - az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a szakmakód szerinti megjelölését, - az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát. 12

13 A vállalkozó több tevékenységet folytathat tevékenység1 tevékenység2 tevékenység3 tevékenység4 13

14 Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Statisztikai számjel Adószám Az adószámot, valamint a statisztikai számjelet az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésekor a nyilvántartásba vétellel automatikusan adják meg. A vállalkozó az ügyfélkapuján keresztül bármikor nyomtathat magának a vállalkozás aktuális adatairól igazolást, ha ilyet be kell mutatnia például számlatömb vásárlásához. K A N M A R A I T A G S Á G?! 14

15 Vállalkozói tevékenységet nem folytathat Akit gazdasági, v. vagyoni bűncselekmény miatt letöltendő börtönbüntetésre ítéltek Akit bármely bűncselekmény miatt 1 évet meghaladó mértékben szabadságvesztésre ítéltek Akit foglalkozásától eltíltottak Miden előzetes ellenőrzés nélkül rövid időn belül bárki vállalkozó lehet. Az elektronikus vállalkozás indításakor ugyanis nem kérnek például bérleti vagy tulajdonosi szerződést a székhelyről vagy telephelyről, és azt sem kell igazolni, hogy van-e a tevékenységhez előírt szakképesítése a leendő vállalkozónak. 15

16 Vállalkozási tevékenységet nem folytathat Aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja Akinek igazolványát korlátozás miatt visszavonták Korábban ezeket a dokumentumokat be kellett mutatni az okmányirodán, de most csak utólagos ellenőrzésre lehet számítani. Akinek köztartozása van 16

17 Felelősség Tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel Kötelező személyesen közreműködni, de alkalmazottat, segítő családtagot foglakoztathat 17

18 Megszűnés Vállalkozási tevékenység megszüntetése Vállalkozói itevékenység visszavonása Cselekvőképesség elvesztése Vállalkozó halála özvegye, örököse 3 hónapon belül folytathatja 18

19 Társas vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályok Törvény alapján üzletszerű, Rendszeres gazdálkodási tevékenység Társas vállalkozása 19

20 Alapítás szabálya A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, pert indíthat és perelhető is. előírt Formában Csak törvényben FORMAKÉNYSZER 20

21 KÉT CSOPORTJA Jogi személyiséggel rendelkező: Kft,, Zrt, Nyrt, A tulajdonlás szerkezete alapján hét társasági formát különböztetünk meg. Nonprofit szervezetek: Kht, egyesület Jogi személyiség nélküli: Bt. 21

22 Alapítási korlátozás Személyes korlát Magánszemély 1 társaságban lehet korlátlanul felelős Min. 2 tag Tárgyi korlátozás Egyes tevékenység csak konkrét formában végezhető 22

23 Alapítás formája Társasági szerződés Kft, Bt. Alapszabály - egyesület Alapító okirat Rt, 1 személyes Kft. 23

24 A betéti társaság A betéti társaság alacsony pénztőkével létrehozható profitorientált társas vállalkozási forma. Lényege az, hogy egy beltag, aki szakértelemmel, piacképes tudással (know-how) rendelkezik, a projekt megvalósításához szükséges anyagiakkal viszont nem, a kültag tőkéjét kockáztatva próbálja megvalósítani a közös célokat. 24

25 A beltag kockázata az, hogy a bt. tevékenységéért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Vagyis egy esetleges csőd vagy felszámolás esetén a hitelezőket teljes személyes vagyona erejéig köteles kielégíteni. Ha azonban a kültag neve szerepel a társaság cégnevében, akkor a beltag(ok)hoz hasonlóan felel a társaság esetleges veszteségeiért, az általa okozott kárért. 25

26 Előnyök A vállalkozás létesítése szempontjából itt sincs szükség igazán nagy indulótőkére, nem egy esetben már néhány tízezer forinttal alapítható. A működéshez szükséges eszközöket a társaság tagjai biztosítják a vállalkozás számára. A betéti társaság esetében a tulajdonosok száma nem nagy (gyors és rugalmas döntéseket lehet hozni), hiszen itt a személyes ismeretség, barátság, illetve a megbízhatóság fontos szerepet játszik. 26

27 Hátrányok Az alapítás és a hivatalos közzététel, valamint a megszüntetés költségei az egyéni vállalkozáséhoz képest magasabbak. A működéshez pedig olyan költségek tapadnak, melyeket a bevételtől függetlenül viselni kell. A beltag(ok) korlátlan felelősséget viselnek; ez magas kockázati tényező. 27

28 Korlátolt felelősségű társaság Szintén társas vállalkozás, de néhány jellemzőjében alapvetően eltér a betéti társaságtól. A kft.-ben a vállalkozás működtetését csak egy személy vagy egy szűkebb csoport végzi, míg a többi társ a pénzét adja a vállalkozáshoz (törzsbetét), aminek fejében a vállalkozás eredményéből részesedik. Szokás az ilyen tulajdonosokat csendestársnak nevezni. (A tagok itt is részesei lehetnek a tényleges munkavégzésnek, azonban az irányítás már egy ember, az ügyvezető feladata.) 28

29 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Érvényességi feltételek: Tagok sajtkezű aláírása Ügyvédi ellenjegyzés Szerződés tartalma: Társaság neve Székhelye Tagok adatai Tevékenységi kör Vezető tisztségviselők Cégjegyzés módja Cég vagyona 29

30 Cég vagyona Korlátolt felelősségű társaságot jelenleg hárommillió forintos induló tőkével lehet alapítani. Ebből az összegből a pénzbetétek összege alapításkor nem lehet kevesebb, mint 1,5 millió forint A tag pénzbeli hozzájárulása mellett az apport lehet: Forgalomképes dolog Vagyoni értékű jog Szellemi alkotás 30

31 Apportálási jogkövetkezmények Értéket a tag határozza meg 5 évig az érték megállapításért felel A vagyoni hozzájárulás nem teljesítésével a tag jogviszonya megszünki apport 31

32 Előnyök Egyéni felelősségünk korlátozott (az ügyvezetőé kissé nagyobb), a tagok tulajdoni és döntési részvétele átlátható, ma már a 3 millió forint alaptőke sem tűnik teljesíthetetlennek. Az egyéni vállalkozáshoz és a betéti társasághoz képest a társaság magasabb presztízsű és hitelképesebb. 32

33 Hátrányok Egyéni vállalkozásnál, betéti társaságnál viszonylag drágább alapítás és működtetés. 33

34 Bírósági nyilvántartás Elektronikus azonnali cégbejegyzés ügyvéd által A társasági szerződés aláírását követő 30 napon belül legkésőbb be kell nyújtani a cégbejegyzést A társaság a szerződés aláírásától a bejegyzésig elő-társaságként működik 34

35 Elő-társaságra vonatkozó korlátok Tevékenységet a cégbejegyzési kérelembenyújtása után kezdheti meg. Tilos a tagok kizárása Tilos a tagok cseréj Tilos a szerződés módosítása Tilosa társaság megszüntetése A társaság a cégbejegyzéssel való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 35

36 Vezető tisztségviselők A vállalkozások operatív irányítói az üzletvezetést látják el. Rt NyRt. Zrt. Igazgatósági tag Enök vezérigazgató Kft. Ügyvezető1 igazgató Ügyvezető2 igazgató Bt. ügyvezető 36

37 KÖZÖS SZABÁLYOK 1 Magánszemély egy időben 3 társaságnak lehet vezetője 2 Általában 5 évre választják 3 Újra választható, de bármikor visszahívható 4 Figyelni kell az összeférhetetlenséget 37

38 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Nem lehet vezető aki büntetett elő életű Nem lehet vezető akit foglalkozásától el tiltottak Nem lehet meghatározott ideig vezető akinek cégét felszámolták, vagy törölték 38

39 Társaság működését ellenőrző szervek Felügyelőbizottság: 1. Kötelező az Rt-nél 2. Az olyan Kft-nél amelynek törzstőkéje 50 M Ft-nál nagyobb 3. Az olyan Kft-nél ahol az alkalmazotti létszám több mint 200 fő Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló: 1. Kötelező a Rt-nél 2. Az olyan Kft-nél amely törzstőkéje meghaladja az 50 M Ft-ot 3. 1 személyes Kft-nél 4. Feladata a számviteli beszámoló valódiságának és jogszerűségének vizsgálata Könyvvizsgáló Taggyűlés 39

40 Társaságok megszűnésének okai Határozott idő letelte Jogutód nélküli megszűnés Átalakulás Tagok száma 1 főre csökken Felszámolás során A bíróság megszűntnek nyilvánítja A bíróság hivatalból törli A társaság a cégjegyzésből való törléssel szűnik meg fiktív cégeknél merül fel. 40

41 A vállalkozás létrehozásához és szervezéséhez szükséges vállalkozói tulajdonságok 41

42 Magas szintű szakmai felkészültség A vállalkozónak ismernie kell azokat a gazdasági, jogi feltételeket, amelyek között vállalkozását működtetni kell. Szükség van termelési eszközökre, a finanszírozáshoz pénzre. A gazdasági tevékenység elképzelhetetlen az ember jelenléte és tevékeny közreműködése nélkül. Az emberi tényezőnek mint a termelést irányító, szervező és végző személynek, döntő a szerepe. 42

43 A vállalkozó szakmai felkészültsége Első sorban annak a tevékenységnek az ismeretét jelenti, amit a vállalkozó végezni akar. Vannak olyan vállalkozói tevékenységek, amelyekhez nem kell külön szakképesítés, másokhoz kell, illetve néhány szakmában mestervizsga a követelmény. Jogszabályok tartalmazzák az egyes tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési követelményeket. 43

44 Önállóság, függetlenség Elengedhetetlen, hogy a vállalkozó tisztában legyen önmagával, erős és gyenge pontjaival, felkészültségével, lehetőségeivel és korlátaival. Kritikusan végig kell gondolni, hogy: alkalmasak leszünk-e arra a terhelésre, amit a vállalkozói lét jelent munkában, időben, energia ráfordításban; bírjuk-e a kudarcokat, a konfliktusokat, tudunk-e más emberekkel könnyen kapcsolatot létesíteni, mennyire törnek le minket a csalódások, vagy mennyire könnyen tudjuk túltenni magunkat azokon, stb. 44

45 Dönteni tudás, határozottság A vállalkozó sikerének legfontosabb tényezői: 1. hozzáértő és megfelelő tulajdonságokkal rendelkező vállalkozó, aki társaival (beosztottaival) jó csapatot alkot, 2. megfelelő termék, vagy szolgáltatás amely a fogyasztók számára a versenytársaknál jobb megoldást kínál, 3. megfelelő piaci szegmens, 4. elegendő saját vagy idegen tőke a vállalkozás finanszírozására, 5. helyes döntések meghozatala. 45

46 Kockázat vállalásának képessége Választ kell tudni adni arra a kérdésre: Miért gondolom, hogy vállalkozásom nyereséges lesz? Minek alapján tételezem fel, hogy a felvett pénzeket (hiteleket) nagyobb haszonnal fogom tudni kamatoztatni, mint más? Nem szégyen meghátrálni, ha egy biztos kudarcot kerülünk el. Egy vállalkozást arra kell méretezni, amire energiánk, felkészültségünk kiterjed! 46

47 Optimista, pozitív szemlélet A vállalkozás személyi feltételei 1. A vállalkozói személyiség A vállalkozói lét, életforma, más tulajdonságokat, magatartást igényel, mintha alkalmazott lenne az ember. A vállalkozó nem utasítások végrehajtója, hanem alkotó ember. Neki kell felismerni és megvalósítani a vállalkozás alapítása és működtetése során mindazt, ami eredményessé teheti vállalkozását. Általában nem vállalkozónak születik valaki, de azzá válhat. Megtanulhatók, elsajátíthatók mindazok a képességek, amelyek sikeressé tehetnek valakit. Szükségesek bizonyos vállalkozást segítő személyes tulajdonságok, képességek. 47

48 Kommunikációs képesség, vitakészség Hiperhumán tulajdonságok (Richard W. Samson szerint) Önálló ítéletalkotás Megsejtés Etikai érzék Inspiráció Barátságosság Kreativitás Kapcsolatépítés Csapatban tevékenykedés Jó írásbeli-szóbeli kommunikációs képesség 48

49 Vezetői, szervezői képességek Nem lehet határozottan kijelenteni: Aki bizonyos tulajdonságoknak megfelel, az garantáltan sikeres lesz. Nincs egyértelműen és világosan megrajzolható vállalkozói személyiségprofil. Az viszont biztonsággal állítható, hogy vannak olyan alaptulajdonságok, amelyek hiánya kétségessé teheti a vállalkozó sikerességét. 49

50 A vállalkozó vezetői, szervezői képességei A vezetői, szervezői képességek a vállalkozás irányítását, szervezését, vezetését jelentik. Az egyszemélyes vállalkozásnak is vannak olyan feladatai, amelyek igényelnek ilyen et, képességeket. A vállalkozónak tervet kell készítenie, marketinggel foglalkoznia, gazdálkodnia, üzletet kötnie, stb. A vezetői, szervezői feladatok természetesen függnek a vállalkozás méretétől, tevékenységétől, helyétől. 50

51 A vállalkozó személyes képességei, a jó vállalkozó főbb alaptulajdonságai: 1. A jó gyakorlati érzék 2. Az önállóság 3. A kíváncsiság 4. Az állhatatosság 5. A kreativitás és az intuitív készség 6. Az önbizalom 7. A jó kommunikációs készség 51

52 Minden vállalkozásnál megoldandó vezetői feladat: a vállalkozás képviselete, más vállalkozás, szervezet, hatóság, stb. előtt, a működési feltételek biztosítása, a feladatok kijelölése és végrehajtása, a végrehajtás megszervezése, az adott feladatnak megfelelő szervezet kialakítása, működtetése, a megfelelő munkamódszerek alkalmazása, az ellenőrzés. A szervezés a vezetés eszköze a cél megvalósítása érdekében 52

53 Hogyan vívhatjuk ki üzletfeleink bizalmát: Üzleti korrektséggel, hitelességgel, őszinteséggel. Ne ígérjünk, vállaljunk többet, mint amit teljesíteni, szolgáltatni tudunk. Áraink méltányossága fejezze ki jó szándékunkat. Az aránytalanul magas ár gyanakvást, elhidegülést és bizalmatlanságot okoz. A szokatlanul alacsony ár gyanút kelt: a fogyasztó (üzletfél) alulértékeli szolgáltatásunkat. 53

54 Személyes hangvétellel. Az üzletfél személyére figyeljünk. Igyekezzünk derűsen, kedves stílusban dolgozni, miközben érzékenyen figyeljük: nem tekinti-e tolakodásnak közeledésünket. Próbáljunk érzelmileg az üzletfélre hangolódni. Figyeljük arckifejezését, mozdulatait, szavait, alkalmazzuk emberismereti tapasztalatainkat! Esetleges konfliktusaink során egyenrangú félként beszéljük meg a különálló érdekek egyeztetését. Soha sem lehetünk sértőek, indulatosak, gúnyosak, ironikusak. Igyekezzünk indulatainkat visszatartani, késleltetni. Szolgáltatási jelszó lehetne: mindig a vevőnek van igaza 54

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Mérlegképes továbbképző tanfolyam. Segédlet

Mérlegképes továbbképző tanfolyam. Segédlet A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás 2014-től életbe lépő fontosabb változásai Mérlegképes továbbképző tanfolyam Segédlet I. Bevezetés Az új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), pontos

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu. Egyéni vállalkozás indítása és működtetése

Forrás: http://www.doksi.hu. Egyéni vállalkozás indítása és működtetése Egyéni vállalkozás indítása és működtetése Berger Katalin Eötvös József Főiskola Gazdálkodás és menedzsment szak III. évfolyam levelező tagozat 2010/2011 Egy saját vállalkozás elindítása előtt fontos tájékozódnunk.

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben