A RENDŐRSÉG HELYE ÉS SZEREPE A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELMÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDŐRSÉG HELYE ÉS SZEREPE A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELMÉBEN"

Átírás

1 A RENDŐRSÉG HELYE ÉS SZEREPE A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELMÉBEN Herczeg Tibor r. alezredes osztályvezető FŐ KÉRDÉSEK Jogszabályi alapok Ágazatok Rendvédelmi szervek eljárásrendje A létfontosságú rendszerelemek és létesítmények hatósági eljárása Üzemeltetői biztonsági tervek A Rendőrség feladatai a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények védelmével kapcsolatban A Rendőrség létfontosságú rendszerelemei bemutatása

2 JOGSZABÁLYI ALAPOK Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelemével kapcsolatos fontosabb szabályzók: Magyarország Alaptörvénye; évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (Kat.); évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről (Lrtv.); évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról; évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról Kormányrendeletek, határozatok 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról; 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenység vizsgálat lefolytatásának szabályairól; 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről; 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

3 Kormányrendeletek, határozatok 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény végrehajtásáról (Lrtv. Vhr.); 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról ; 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről ; 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről; 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól; 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról Rendeletek, utasítások 24/1997. (III. 26.) BM rendelet az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről; 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről; 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről; 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól; 32/2011. (XII. 2.) BM utasítás a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről; 2/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről; 3/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről

4 ÁGAZATOK TAGOZÓDÁSA Közlekedés Pénzügy Energia Egészségügy Infokommunikációs technológiák Ipar Víz Agrárgazdaság Jogrend - Kormányzat Közbiztonság - Védelem rendvédelmi szervek infrastruktúrái honvédelmi rendszerek és létesítmények RENDVÉDELMI SZERVEK KIJELÖLÉSI ELJÁRÁSRENDJE Folyamatábra az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Amennyiben egy üzemeltető nem tesz eleget fenti kötelezettségének, de a jogszabályban meghatározott hatóság indokoltnak tartja az azonosítási jelentés készítését, úgy az üzemeltetőt kötelezik a dokumentum elkészítésére. Üzemeltető Kijelölést vagy a kijelölés visszavonását kezdeményezheti. Azonosítási jelentést készít kockázatelemzés, valamint ágazati és horizontális kritériumok alapján. Azonosítási jelentés megküldése kritériumokat megállapító kormányrendelet hatályba lépését követő 180 nap Ágazati kijelölő hatóság (Ágazati, valamint horizontális kritériumok figyelembe vételével az azonosítási jelentés alapján) - az AH, a BVOP és szervei, a NBSZ, a NVSZ, az ORFK és szervei, a TEK vonatkozásában I. fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az üzemeltető telephelye szerinti területi szerve, II. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve - a BM OKF és szervei vonatkozásában I. fokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az üzemeltető telephelye szerinti területi szerve, II. fokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve jár el. Határozat (90 nap) Megküldés véleményezésre (30 nap) Ágazati javaslattevő hatóság A BM OKF, a BVOP, az ORFK azon rendvédelmi rendszer, létesítmény vonatkozásában, melynek üzemeltetőjét irányítja, felügyeli. a Vhr. szerinti szakhatóság megkeresésének nincsen helye. Kijelölés, nyilvántartásba vétel Nincs kijelölés A BM OKF az AH, a BVOP és szervei, NBSZ, NVSZ, ORFK és szervei, TEK vonatkozásában nem gyakorolja a Vhr. 3. -a szerinti javaslattételi hatáskörét. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve BM OKF (nyilvántartás, ellenőrzések koordinálása) Helyszíni ellenőrzés lefolytatása: - BM OKF és szervei vonatkozásában: a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, aki azt az általa kijelölt, ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével látja el - AH, a BVOP és szervei, a NBSZ, a NVSZ, az ORFK és szervei, a TEK vonatkozásában a BM OKF Üzemeltetői biztonsági terv megküldése Ellenőrzések végrehajtása Üzemeltető Üzemeltetői biztonsági tervet készít. Biztonsági összekötő személyt jelöl ki. Üzemeltetői biztonsági terv megküldése Ágazati kijelölő hatóság

5 A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSA Ágazati javaslattevő hatóság: A Kormány a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés vonatkozásában javaslattevő hatóságként a BM OKF-et jelölte ki, azonban: az Alkotmányvédelmi Hivatal; a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei; a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat; a Nemzeti Védelmi Szolgálat; az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei; valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a javaslattevő jogkörét nem gyakorolja. A létfontosságú rendszerelem meghatározása során a Rendőrség vonatkozásában ágazati javaslattevő hatóságként jár el az Országos Rendőr-főkapitányság A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSA Ágazati kijelölő hatóság: A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei, létesítményei meghatározása során ágazati kijelölő hatóság első fokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság: az Alkotmányvédelmi Hivatal; a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei; a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat; a Nemzeti Védelmi Szolgálat; az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei; a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában. Kijelölő hatóság másod fokon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6 A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSA A BM OKF és szervei ágazati kijelölő hatósága első fokon a Rendőrség illetékes területi szerve - megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok; másod fokon az Országos Rendőr-főkapitányság A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSA Az Lrtv. Vhr. alapján: Nyilvántartási és adatbiztonsági előírások A Kormány az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és a nyilvántartás adatainak kezelésére - a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. Az üzemeltető a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról 72 órán belül tájékoztatja a nyilvántartó hatóságot; Adatokat írásban, az adatigénylési cél meghatározásával és az átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölésével lehet kérni a nyilvántartó hatóságtól, az adatszolgáltatást 15 napon belül teljesíteni kell

7 A BIZTONSÁGI ÖSSZEKÖTŐ Biztonsági összekötő személy kijelölése A létfontosságú rendszerelem kijelölésére, illetve kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban a hatóságok és a szakhatóságok részéről csak olyan személy vehet részt, aki: büntetlen előéletű; a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték, és akivel szemben kockázati tényező nem merült fel; rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel. Figyelemmel a fentiekre a biztonsági összekötő személy kijelölése a Rendőrség tekintetében megtörtént A BIZTONSÁGI ÖSSZEKÖTŐ A képesítésére vonatkozó követelmények változása: között: védelmi igazgatási vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel; tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irányú rendészeti szervezői szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel; iparbiztonsági szaktanfolyami végzettséggel; iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal. Az első három pontban előírt követelmények alól, a korábban rendvédelmi szerv által, a rendvédelmi szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében legalább öt évig foglalkoztatott felsőfokú végzettségű személy mentesül. A mentesülés feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja jétől: az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettsége mellett rendelkezni kell iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel

8 Létfontosságú rendszerelem ellenőrzésének koordinálása A létfontosságú rendszerelem ellenőrzését koordináló szerv (a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. legalább kétévenként helyszíni ellenőrzéssel szükséges ellenőrzi, melyet a nemzetbiztonsági szempontok figyelembevételével kell lefolytatni. A feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságok ezen ellenőrzésekben kötelesek az ellenőrzést koordináló szervvel együttműködni. Ha a létfontosságú rendszerelem üzemeltetője nem tesz eleget kötelezettségeinek: az ágazati kijelölő hatóság határozatot hoz; kötelez az üzemeltetői biztonsági terv módosítására vagy új üzemeltetői biztonsági terv készítésére; kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki A RENDŐRSÉG LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEI KIJELÖLÉSE A Rendőrség létfontosságú rendszerelemei A Rendőrség vonatkozásában létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki az a rendőrségi rendszer vagy létesítmény: amelynek kiesése esetén az érintett rendőri szerv az Alaptörvényben, valamint a Rendőrségi törvényben meghatározott alapfeladatai közül legalább kettőt nem tud ellátni,ésarendszer, a létesítmény 12 órán belül nem helyettesíthető; amely az érintett rendőri szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egység működését biztosítja, és kiesése 48 órán belül sem pótolható; vagy amely az érintett rendőri szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek működését garantálja, és kiesése 8 órán belül sem pótolható. Figyelemmel a fentiekre kijelölésre kerültek a rendőrségi létfontosságú rendszerelemei

9 A RENDŐRSÉG LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEI Országos Törzs, Megyei Törzsek Tevékenység-irányítási Központok (TIK) Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központok (HIK) LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERVEK Az üzemeltetői biztonsági tervek elkészítése: A Rendőrség létfontosságú rendszereinek kijelölését követően biztonsági tervet kell készíteni a 65/2013. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint. Az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásával kapcsolatban az érintett rendőri szerveknek előnyt jelentett a már meglévő objektumvédelmi terveik, valamint az informatikai rendszerek működtetésére kidolgozott vésztervek. Az üzemeltetői biztonsági tervvel összhangban meg kell szervezni és biztosítani az üzemeltetésében lévő létfontosságú rendszerelem működésének védelmét és folyamatosságát. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a területi szervek üzemeltetői biztonsági tervei december 31-ig elkészültek

10 TOVÁBBI FELADATOK Szakhatósági eljárásban történő együttműködés: Az 512/2013. Korm. rendeletben foglaltak alapján, létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának szakhatósági eljárása során: a közrend; a közbiztonság; a lakosságvédelem vonatkozásában a Rendőrség területi, illetve központi szerve állít ki szakvéleményt. 19 A Rendőrség Országos Törzse

11 Az Országos Törzs működése Az országos rendőrfőkapitány rendeli el Országos jelentőségű vagy több megyét (fővárost) érintő események esetén; katasztrófa bekövetkezése esetén, ill. rendkívüli személy- és létesítményvédelmi feladatoknál; nagy tömegeket vonzó rendezvények csapaterővel történő rendőri biztosítási feladatainál; kiemelt bűnügyi feladatok, illetve terrorcselekmények során; az Alaptörvény 52. cikk (váratlan támadás) esetén elrendelt azonnali intézkedéseknél; az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer aktivizálásakor; különleges jogrend időszakában az összetett rendőri műveletek koordinált irányítása érdekében. VÉDELMI IGAZGATÁSI 21 A Védelmi Igazgatási Osztály személyi állományából 1 fő

12 A Rendőrség csapatszolgálati századai

13 K É S Z E N L É T I R E N D Ő R S É G PARANCSNOK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ÉLETVÉDELMI VAGYONVÉDELMI SZEMÉLYÜGYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PSZICHOLÓGIAI FEGYELMI ZENEKAR SZAKMAI ELLENŐRZÉSI KIEMELT ÜGYEKET FELDERÍTŐ FŐ HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI ŐRSÉG SZEMÉLYVÉDELMI OBJEKTUMVÉDELMI ÜGYELETI ÉS VÉDELMI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉS-ELLENŐRZÉSI CSOPORT HIVATAL TITKÁRSÁG JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT (FŐ JOGÁLLÁSÚ) IGAZGATÁSI GAZDÁLKODÁSI INFORMATIKAI PROJEKT IRODA (OSZT.JOGÁLL. ÜZEMELTETÉSI KÖZGAZDSÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI FŐ IGAZGATÁSI KÖZGAZDASÁGI MŰSZAKI GÉPJÁRMŰ MOBIL ELLENŐRZÉSI ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI KÖZBESZERZÉSI SZEMÉLY- ÉS OBJEKTUMVÉDELMI IGAZGATÓSÁG KÜLÖNLEGES SZOLGÁLATOK IGAZGATÓSÁGA RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG HATÁRRENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA SZEMÉLYVÉDELMI FŐ MEGELŐZŐ- és TANÚV. OSZT. (ÖNÁLLÓ) BEVETÉSI FŐ III. LÉGIRENDÉSZETI SZOLGÁLAT NYOMOZÓ FŐ NEMZETKÖZI BŰNÖZÉS ELLENI FŐ SZEMÉLYBIZTOSÍTÓ BIZTOSÍTÁST TÁMOGATÓ DELEGÁCIÓS ÉS RENDEZVÉNYBIZT. DIPLOMÁCIAI BIZTONSÁGI TŰZSZERÉSZ SZOLGÁLAT BOMBAADAT KÖZPONT ( JOGÁLLÁSÚ) OBJEKTUMVÉDELMI FŐ I. ŐRSÉGI II. ŐRSÉGI III. ŐRSÉGI TECHNIKAI ELLENŐRZŐ ÉS KOORD. ŐRZÉSI (ÖNÁLLÓ) LOVAS ÉS KUTYÁS SZOLGLATI OSZT. SZÁLLÍTÓ KIKÉPZÉSI ÉS MÓDSZERTANI BEVETÉST TÁM. INFORMATIKAI (önálló) ÁLLAMI FUTÁRSZOLGÁLAT BEVETÉSI BEVETÉSI FŐ I. FŐ II. FUTÁR I. BEVETÉSI II. BEVETÉSI LEVÉLIRÁNYÍTÓ IV. BEVETÉSI III. BEVETÉSI VI. BEVETÉSI V. BEVETÉSI SZOLGÁLATSZERVEZŐ ÉS CSAPATSZOLGÁLATI BEVETÉSI FŐ VI. ERŐSZAKOS BŰNCS. HATÁRVADÁSZ HATÁRVADÁSZ ELL. BEV.FŐOSZT. IV. BEV. FŐOSZT.V. VAGYONVÉDELMI IX.HATÁRVAD. VII. HATÁRVAD. BEV. BEV. (Nyírbátor) (Szombathely) ÉLETVÉDELMI X. HATÁRVAD. VIII. HATÁRVAD. BEV. KORRUPCIÓ ÉS GAZDASÁGI (Miskolc) (Győr) BŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZT. XIV. HATÁRVAD. XI.HATÁRVAD. KIEMELT ÜGYEK BEV. BEV. A (Kiskunhalas) (Pécs) KORRUPCIÓS BŰNÖZÉS ELLENI MÉLYSÉGI CSÚCSTECHN.BŰN. ELLENŐRZÉSI ELLENI O. ELEMZŐ-ÉRTÉKELŐ (ÖNÁLLÓ KÁBÍTÓSZER BŰNÖZÉS ELLENI ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ELLENI I.BŰNÜLDÖZÉSI II. BŰNÜLDÖZÉSI III. BŰNÜLDÖZÉSI IV. BŰNÜLDZÉSI V. BŰNÜLDÖZÉSI VI. BŰNÜLDÖZÉSI FELDERÍTŐ FŐ BŰNSZERVEZETEK ELL.O. KÉSZENLÉTI KR Humánigazgatási Szolgálat XII. BEVETÉSI XIII. BEVETÉSI VAGYONVISSZASZERZÉSI HIVATAL NYOMOZÓ és VAGYON NEMZETK. O. FELDERÍTÉSI O. HUMÁN HÍRSZERZÉSI PÉNZ ÉS BANKKÁRTYA HAMISÍTÁS ELL.O A Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság felépítése HATÁRRENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG HATÁRVADÁSZ BEV.FŐOSZT. IV HATÁRVADÁSZ BEV. FŐOSZT.V. IX.HATÁRVAD. BEV. (Nyírbátor) VII. HATÁRVAD. BEV. (Szombathely) X. HATÁRVAD. (Miskolc) VIII. HATÁRVAD. BEV. (Győr) XIV. HATÁRVAD. BEV. (Kiskunhalas) XI.HATÁRVAD. BEV. (Pécs) MÉLYSÉGI ELLENŐRZÉSI 13

14 KKB NVK RENDŐRSÉGI FELADATAI 2 14 ágazati típus VÉDELMI IGAZGATÁSI 27 A RENDŐRSÉG RÉSZVÉTELE A KKB NVK FELADATAIBAN VÉDELMI IGAZGATÁSI

15 TERVRENDSZER 1. Értesítési Terv a személyi állomány berendelésére: ORFK, a területi szervek (KR, RRI, BSZKI, BRFK, MRFK) és a helyi szervek (rendőrkapitányság és határrendészeti kirendeltség). 2. Készenlétbe Helyezési Terv a magasabb készenlétbe helyezés végrehajtására (Korlátozott terjesztésű!): ORFK, a területi és a helyi rendőri szervek. 3. Veszélyelhárítási Feladatterv a katasztrófahelyzetek kezelésére (Nukleárisbaleset elhárítási Intézkedési Terv): ORFK, a területi és a helyi rendőri szervek. 4. Bevetés Irányítási Terv az árvízi védekezési feladatokra (rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség és a NAV): ORFK és a területi szervek A RENDŐRSÉG KÖZPONTI VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE a katasztrófaveszély elhárítása és a következmények csökkentése Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek; ár és belvíz; rendkívüli időjárási viszonyok (vihar, hó helyzet, eső); földtani veszélyforrások; ipari katasztrófa, civilizációs eredetű veszélyek; veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, szállítása; nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet; bajbajutott légi jármű; felszíni és felszín alatti vizek ivóvízbázisok sérülékenysége; humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány; a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség; kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok; terror fenyegetés

16 Tevékenység-irányítási Központok Hívásfogadó Központ - Miskolc

17

18 Hívásfogadó Központ - Szombathely Összesített adatok a HIK-ek tevékenységéről között (göngyölített adatok) Éles üzemi főbb mutatók Szombathely Keletkezett adatlapok száma Miskolc HIK HIK Összesen HIR rendszerben a 112-es hívásfogadó operátorok által kezelt összes adatlap Valós segélykérés ,7% Információt kérő hívás ,7% Rosszindulatú hívások ,1% Egyéb intézkedést nem igénylő hívás ,5% Készenléti szerveknek tovább kapcsolt hívások száma Rendőrségnek ,7% Mentőknek ,4% Katasztrófavédelemnek ,9% Készenléti szerveknek elküldött adatlapok száma Rendőrségnek (R-TIR) ,6% Katasztrófavédelemnek (PAJZS) ,4% Mentőknek (MIR) Nincs adat Nincs adat

19 ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Hívásfogadó Központok Létszám (fő) Miskolc Szombathely Menedzsment Műszak- és csoportvezető supervisor Hívásfogadó operátor Összesen: BM OKF és az ORFK közötti megállapodás alapján Kiemelt feladatunk volt: A katasztrófavédelmi fő- és műveletirányító ügyeleteknek a rendőrségi tevékenység-irányítási központokba történő beköltöztetése: Komárom-E., Bács-K. (2015. szeptember) Békés, Hajdú-B., Nógrád, Veszprém (2015. október) Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-M., Heves, Jász-N.-Sz., Somogy, Szabolcs-Sz.-B., Tolna, Vas, Zala (2015. november) Budapest, Pest (2016. január 16.)

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! A létfontosságú rendszerelemek védelmének szabályozása

Magyarország szolgálatában a biztonságért! A létfontosságú rendszerelemek védelmének szabályozása Magyarország szolgálatában a biztonságért! A létfontosságú rendszerelemek védelmének szabályozása Vaszkun Attila tű. alezredes megyei iparbiztonsági főfelügyelő (Eger, 2013.11.13.) Irányelv Az európai

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető, LRL IBEK vezető

Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető, LRL IBEK vezető A létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének folyamata, az LRL IBEK működésének eddigi eredményei, a BM OKF elvárásai az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban Salzinger György MBFH Jogszabályi alapok 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/13590/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Iparbiztonság a létfontosságú infrastruktúra védelem tükrében

Iparbiztonság a létfontosságú infrastruktúra védelem tükrében Iparbiztonság a létfontosságú infrastruktúra védelem tükrében 2014. március 10 Energetikai Szakmai Nap Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő címzetes egyetemi docens KIV jogszabályok

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

T/8481. számú törvényjavaslat. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

T/8481. számú törvényjavaslat. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8481. számú törvényjavaslat a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2012. szeptember

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság A Rendőrs rség g feladatai a katasztrófav favédelemben Herczig Imre r.őrnagy rnagy védelmi kiemelt főreferensf A rendőrség rség g feladatköre Magyarország Alaptörvénye.a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő Budapest, 2012. február 08. Tartalom

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

A belügyminiszter./2011. ( ) BM. rendelete

A belügyminiszter./2011. ( ) BM. rendelete 1 A belügyminiszter./2011. ( ) M rendelete a elügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Csillag Imre ORFK GF Informatikai Főosztály ESR 112 projekt hálózati munkacsoport vezető Új közszolgálati

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató az LRL IBEK feladatrendszeréről

Tájékoztató az LRL IBEK feladatrendszeréről Tájékoztató az LRL IBEK feladatrendszeréről 2014. március 10 Energetikai Szakmai Nap Dr. Bognár Balázs PhD tű. alezredes kritikus infrastruktúra koordinációs főosztályvezető LRL IBEK vezető Létfontosságú

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA KFT

HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA KFT TANSEGÉDELT A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK AZONOSÍTÁSÁRÓL, KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK ELSAJÁTÍTÁSÁRA ELŐÍRT BIZTONSÁGI ÖSSZEKÖTŐ SZAKTANFOLYAMOKHOZ 2016. SZEPTEMBER 27-29.

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r

1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r 1a 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Á2vG9 A űj : 1 1. DR. PINTÉR SÁNDOR miniszte r BM/13159-47201 3 BM/13163-672013 BM/131 S6-9/201 3 BM/13164-572013 BM/13165-47201 3 BM/13160- C7201 3 BM/13209-9/201 3 Dr. Józsa István

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény 1 2016. évi... törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról 1. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) szerepe a nemzeti kibervédelemben a 2013. évi L. tv. alapján

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) szerepe a nemzeti kibervédelemben a 2013. évi L. tv. alapján A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) szerepe a nemzeti kibervédelemben a 2013. évi L. tv. alapján Előadó: Nagy Zoltán Attila CISM elnök (Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Kritikus Infrastruktúra Védelem - Zöld Könyv a Nemzeti Programról

Kritikus Infrastruktúra Védelem - Zöld Könyv a Nemzeti Programról Kritikus Infrastruktúra Védelem - Zöld Könyv a Nemzeti Programról dr. Locher Barbara tanácsos NFGM Befektetési és Védelemkoordinációs Főosztály 1 Témák I. EU Kritikus Infrastruktúra Védelem EPCIP II. Nemzeti

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A NEMZETI HELYZETÉRTÉKELŐ KÖZPONT TÓTHI Gábor tel: (1) 441-1533 / (70) 9430 526 1. AZ NHK KIALAKULÁSA NEMZETI HELYZETÉRTÉKELŐ KÖZPONT IALAKULÁSA Miniszterelnöki

Részletesebben

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/ 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt kerettanterv Rendészet ágazat 11. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben