A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a részben önállóan gazdálkodó D. M. J. V. GyermekvédelmiIntézménye (4032 Debrecen, Böszörményi út 68.) magasabb vezetõi beosztásának ellátására A Vas Megyei Önkormányzat pályázatot hirtdet a Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyének betöltésére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályázatot hirdet az Idõsek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény, Encs, intézményvezetõi állás betöltésére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés (3525 Miskolc, Városháztér1.) pályázatothirdetszenvedélybetegek OtthonaésRehabilitációs Intézménye, Sajószentpéter, intézményvezetõ állás betöltésére Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Idõsek Szállástbiztosító Intézete (4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 9.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére. 564 Költségvetési szervek alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás Kincstári vagyon értékesítése Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázatok támogatásra VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2007. március 8 10.) Céghirdetmények Felhívásvagyonértékesítésére Hírek, információk, tájékoztatók

2 562 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyi rész ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a részben önállóan gazdálkodó D. M. J. V. Gyermekvédelmi Intézménye (4032 Debrecen, Böszörményi út 68.) magasabb vezetõi beosztásának ellátására Az intézmény keretén belül Családsegítõ Központ, Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Gondozása, valamint Gyermekotthon mûködik. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, elõirányzatai felett részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat a D. M. J. V. Egyesített Bölcsõdei Intézménye látja el. A megbízás idõtartama: 5 év, augusztus 1-jétõl július 31-ig. Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítési elõírásoknak való megfelelés, legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló üléseken a pályázó hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint történik. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétõl függõen keresetkiegészítés adható. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben, az Oktatási Közlönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ leteltétõl számított 60 napon belül. A pályázatokat a D. M. J. V. Polgármesteri Hivatal Humán fõosztály vezetõjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I/107. szoba) Pályázat D. M. J. V. Gyermekvédelmi Intézménye magasabb vezetõi beosztásának ellátására jeligével ellátott zárt borítékban 3 példányban (1 db eredeti, 2 db másolat) kérjük benyújtani. A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a D. M. J. V. Polgármesteri Hivatal Humán fõosztályán kérhetõ [4026 Debrecen, Kálvin tér szoba, tel.: (52) , ]. A pályázatokat a pályáztató által esetenként összehívott bizottság és a szociális bizottság véleményének kikérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése bírálja el. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése pályázatot hirdet a Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyének betöltésére Pályázati feltételek: szakirányú szakképzettség felsõfokú szociális alapvégzettség, orvos, teológus, pszichológus, felsõfokú egészségügyi vagy fejlesztõ pedagógus végzettség mellett = szociális menedzseri vagy = szociális igazgatási szakirányú végzettség, továbbá gyógypedagógus, pszichopedagógus; szakirányú szakképzettség hiányában: fejlesztõ pedagógus, jogász, felsõfokú egészségügyi végzettség; legalább 5 éves felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. Az igazgatói álláshelyre beérkezõ pályázatok elbírálása során elõnyt jelent a szociális szakvizsga megléte.

3 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 563 A pályázatnak tartalmaznia kell: a legfontosabb személyi adatokat (név, anyja neve, születési hely és idõ, lakcím), részletes szakmai életrajzot, a pályázónak az intézmény vezetésére vonatkozó programját, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, az elõírt képesítést igazoló okiratok hiteles másolatait, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az igazgatói megbízás június 1-jétõl 5 éves idõtartamra szól. Az alapilletmény megállapítása a Kjt. szerint, megegyezés alapján történik. Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít. A pályázatot a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében, valamint az SZMM hivatalos lapjában történõ megjelenést követõ 30 napon belül a Vas Megyei Közgyûlés elnökének (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címezve kell benyújtani. (A pályázat megjelenésének idõpontját illetõen az a közlöny az irányadó, amelyik késõbb teszi közzé a pályázati hirdetményt.) A pályázat elbírálása a pályázati határidõ leteltét követõ 60 napon belül történik. A pályázattal kapcsolatban részletes információt a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi titkárságán [9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., tel.: (94) ] lehet kérni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályázatot hirdet az Idõsek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény, Encs (122 férõhelyes demens idõsek otthona és megyei módszertani feladatok ellátása) intézményvezetõ állás betöltésére Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 3 éves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: szociálisszakvizsga-bizonyítvány megléte, tartós bentlakásos szociális intézményben szerzett gyakorlat, idegennyelv-tudás. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére és a módszertani feladatok ellátására vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, a képesítést igazoló okirat(ok) hiteles másolatát, szociálisszakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezését követõ 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Egyéb információk: a megbízás idõtartama: 5 év, az álláshely betölthetõ: július 1-jétõl június 30-ig, illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a hatályos rendeletek alapján megegyezés szerint, a pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60. nap. A pályázat benyújtásának módja, határideje és helye: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, határideje: a Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ késõbbi megjelenéstõl számított 30. nap, helye: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi fõosztálya (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A pályázathoz szükséges további felvilágosítás a fenti címen, illetve a (46) as, -649-es, -671-es telefonszámokon kérhetõ. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályázatot hirdet Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Sajószentpéter (80 férõhelyes szenvedélybetegek otthona, 20 férõhelyes rehabilitációs intézmény) intézményvezetõ állás betöltésére Feladata az intézmény mûködésének engedélyezése napjáig a még épülõ 100 férõhelyes intézmény: beruházása befejezésével, mûködése megkezdésével, engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok segítése, az alkalmazottak felvétele, munkába állítása, az intézmény önálló mûködése megkezdésének elõkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

4 564 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: szociálisszakvizsga-bizonyítvány megléte, tartós bentlakásos szociális intézményben szerzett gyakorlat, legalább 3 éves vezetõi gyakorlat, idegennyelv-tudás. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény mûködése elõkészítésére, valamint vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, a képesítést igazoló okirat(ok) hiteles másolatát, szociálisszakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezését követõ 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Egyéb információk: a megbízás idõtartama: 5 év, az álláshely betölthetõ: július 1-jétõl június 30-ig, illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a hatályos rendeletek alapján megegyezés szerint, a pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60. nap. A pályázat benyújtásának módja, határideje és helye: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, határideje: a Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ késõbbi megjelenéstõl számított 30. nap, helye: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi fõosztálya (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A pályázathoz szükséges további felvilágosítás a fenti címen, illetve a (46) as, -649-es, -671-es telefonszámokon kérhetõ. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Idõsek Szállástbiztosító Intézete (4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 9.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség. Legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó szociális szakvizsgával és vezetõi gyakorlattal rendelkezik. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget, képzettséget igazoló okleveleket vagy azok hiteles másolatát, a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratokat. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerint. Az intézményvezetõi megbízási idõtartama: 5 év. A megbízás ideje: az elbírálást követõ hónap elsõ napjától számított 5 év idõtartam. A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatot Nyírbogát nagyközség jegyzõje részére kell benyújtani (4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.). A borítékra kérjük ráírni: Intézményvezetõi pályázat. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30. nap. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ a (42) ös telefonszámon. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete fenntartja jogát, hogy megfelelõ pályázók hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

5 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 565 Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA Alapító okirat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ létrehozásáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ában, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -ában, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a pénzügyminiszterrel egyetértésben a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH Központ) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg: 1. A költségvetési szerv neve: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 2. A költségvetési szerv rövidített neve: MgSzH Központ 3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: 1024 Budapest, Keleti Károly u A költségvetési szerv telephelyei: 1118 Budapest, Budaörsi út (MgSzH 1. számú telephely) 1225 Budapest, Batthyány utca 37. (MgSzH 2. számú telephely) 1095 Budapest, Mester u. 81. (MgSzH 3. számú telephely) 1182 Budapest, Fogoly utca (MgSzH 4. számú telephely) 1027 Budapest, Bem József tér 2. (MgSzH 5. számú telephely) 1149 Budapest, Tábornok u. 2. (MgSzH 6. számú telephely) 1135 Budapest, Lehel u (MgSzH 7. számú telephely) 4002 Debrecen, Bornemissza u (MgSzH 8. számú telephely) 7401 Kaposvár, Cseri u. 18. (MgSzH 9. számú telephely) 1107 Budapest, Szállás u. 8. (MgSzH 10. számú telephely) 2100 Gödöllõ, Isaszegi út 160. (MgSzH 11. számú telephely) 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. (MgSzH 12. számú telephely) 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. (MgSzH 13. számú telephely) 1144 Budapest, Remény u (MgSzH 14. számú telephely) 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4. (MgSzH 15. számú telephely) 1024 Budapest, Kisrókus u. 15/A (MgSzH 16. számú telephely) 7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1. (MgSzH 17. számú telephely) 5540 Szarvas, I. kerület 5. (MgSzH 18. számú telephely) 2463 Tordas, Szabadság u. 24. (MgSzH 19. számú telephely) 4002 Debrecen, Kismacs tanya 4. (MgSzH 20. számú telephely) 9701 Szombathely, Komáromi u. 34. (MgSzH 21. számú telephely) 6346 Sükösd, Tanya 31. (MgSzH 22. számú telephely) 9485 Nagycenk, Széchenyi kastély, Kiscenki u. 3. (MgSzH 23. számú telephely) 3213 Atkár, Tabi major 1. (MgSzH 24. számú telephely) 3244 Parádfürdõ, Cifraistálló, Kossuth u (MgSzH 25. számú telephely) 2201 Monorierdõ, Beton u. 86. (MgSzH 26. számú telephely) 2766 Tápiószele, Külsõ mezõ u. 15. (MgSzH 27. számú telephely) 8230 Balatonfüred, Erdész köz 2. (MgSzH 28. számú telephely) 8621 Zamárdi, Rákóczi u. 38. (MgSzH 29. számú telephely) 5. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Az MgSzH Központ felügyeletét a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Szakigazgatási fõosztályán keresztül látja el. 6. Az alapítás idõpontja: A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján január Az alapító szerv neve: a Magyar Köztársaság Kormányának megbízásából a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 8. Az MgSzH Központ mûködésének idõtartama: határozatlan idõtartamú 9. Jogutódlás: az MgSzH Központ általános jogutódja az alábbi szerveknek: a) Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat b) Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet

6 566 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám c) Állami Erdészeti Szolgálat d) Földmûvelésügyi Költségvetési Iroda e) Országos Borminõsítõ Intézet f) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenõrzõ Intézet g) Országos Állategészségügyi Intézet h) Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet 10. Az MgSzH Központ illetékessége: Az MgSzH Központ az egész országra kiterjedõ illetékességgel rendelkezik. 11. Az MgSzH Központ gazdálkodási jogköre: az MgSzH Központ önálló jogi személyiséggel rendelkezõ központi hivatal, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. 12. Az MgSzH Központ vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: az MgSzH elnökét a miniszter határozatlan idõre nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az MgSzH elnökhelyetteseit a miniszter nevezi ki határozatlan idõre és menti fel, a további munkáltatói jogokat az MgSzH elnöke gyakorolja felettük. 13. Az MgSzH Központ mûködési rendje: Feladatait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését a miniszter által normatív utasításban kiadott Szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. 14. Az MgSzH Központ dolgozóinak jogállása: A dolgozók munkajogi jogviszonyára a köztisztviselõk tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, a munkavállalók tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az MgSzH Központ dolgozói felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 15. Az MgSzH Központ alaptevékenysége: ellátja a mezõgazdasággal, vadgazdálkodással és halászattal, az erdõgazdálkodással és az erdõvagyon védelmével, az elsõdleges faipari termeléssel, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatással, kutatással és fejlesztéssel, a mezõgazdasági termékforgalommal, az agrár-környezetgazdálkodással, a növényvédelemmel, a takarmányozással, az élelmiszer-higiéniával és élelmiszer-ellenõrzéssel, a szõlõ- és borgazdálkodással, a talajvédelemmel, az állategészségüggyel és állatvédelemmel, az élelmiszer-biztonsággal, az állatjóléttel, a növénytermesztéssel, a növényi szaporítóanyagok minõsítésével, a növényfajták állami elismerésével, az állattenyésztéssel, a mezõgazdasági célú vízgazdálkodással, továbbá az agrárpiaci rendtartás mûködésének szervezésével, illetve az ágazatot érintõ katasztrófavédelemmel, a talaj, a növényzet és az állatok, valamint a növényi és az állati eredetû élelmiszertermékek radioaktivitásának ellenõrzésével kapcsolatosan külön jogszabályban hatáskörébe utalt, illetve az SzMSz-ben részletezett közhatalmi és egyéb feladatokat; a minisztérium felügyelete alatt elsõsorban a szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából szervezi, összehangolja és ellenõrzi a területi szervek szakmai tevékenységét, a minisztérium iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a területi szervek minõségbiztosítási tevékenységét; a minisztérium iránymutatása alapján szervezi és összehangolja a területi szervek informatikai fejlesztését, szakmai hátteret biztosít az egységes, zavarmentes mûködéshez, továbbá elõkészíti a szakmai tevékenység fejlesztéséhez szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a beruházási programok szervezésében, nyilvántartja az ehhez szükséges beruházási, fejlesztési igényeket; szervezi, irányítja és felügyeli a területi szervek szervezetében mûködõ megyei, regionális és speciális laboratóriumok szakmai munkáját, fejlesztési és módszer-adaptációs feladatokat határoz meg számukra; a vizsgálati eredményeket összesíti és értékeli; az egységes jogalkalmazás érdekében jogi iránymutatást ad a területi szervek részére. Részt vesz az európai uniós tagságból következõ tagállami feladatok végrehajtásában, a jogharmonizáció megvalósításában, az intézményfejlesztésben. A hatósági tevékenység jogi hátterének korszerûsítése érdekében részt vesz a tevékenységét érintõ jogalkotásban; szakkönyvtárat mûködtet, könyvtári kölcsönzést végez; részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, közremûködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában; jóváhagyásra elõkészíti a területi szervek javaslatai alapján a területi szervek és a saját éves munkatervét, a tevékenységérõl készített éves jelentését, éves munkatervét az MgSzH elnöke hagyja jóvá; Szakmai Oktatási Tervet készít maga és területi szervek részére és szervezi a jóváhagyott terv végrehajtását; ellátja a minisztérium által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértõi tervezési és egyéb feladatokat. A) Az MgSzH Központ ellátja a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény, az állattenyésztésrõl szóló évi CXIV. törvény, továbbá a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény alapján a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és takarmányozással kapcsolatos feladatokat, így különösen: ellátja a növény- és állatfajták állami elismerésével (nemzeti fajtajegyzékre vételével), a vetõmag- és szaporítóanyag-vizsgálattal, -minõsítéssel, -certifikációval és -felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatokat,

7 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 567 elvégzi az új növényfajták állami elismeréséhez szükséges vizsgálatokat a fajta UPOV (új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet) szerinti tulajdonságainak és gazdasági értékének megállapítására; ellátja a szántóföldi, kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével, fémzárolásával, fajtaazonossági vizsgálatával kapcsolatos feladatokat; ellátja a szõlõ-, gyümölcs-, dísznövény- és erdészeti szaporítóanyagok ellenõrzésével, minõsítésével és certifikációjával, a törzsültetvények és faiskolák engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; új növényfajták elismeréséhez és a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges növénykórtani és magkórtani vizsgálatokat végez; ellátja az állattenyésztési hatósági és tenyésztés-szervezési feladatokat; elõkészíti az új állatfajták és tenyésztõszervezetek elismerését, erre engedélyt ad ki; ellátja a takarmány- és laborminõsítési, -engedélyezési, laborellenõrzési és zárszolgálati hatósági feladatokat; elvégzi és ellenõrzi a tenyésztésszervezéssel, az õshonos és védett állatfajok génforrásainak megõrzésével, a teljesítményvizsgálatokkal és a végterméktesztekkel, valamint a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat; kialakítja és mûködteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét; kijelölt hatóságként ellátja a nemzetközi szerzõdésekkel és az akkreditációval rábízott feladatokat; ellátja a géntechnológiai úton elõállított szervezetek véleményezését végzõ bizottság titkársági feladatait; ellátja a takarmányok és a takarmányvizsgáló laboratóriumok minõsítését, engedélyezését, nyilvántartását. E tevékenysége során minõsíti az új takarmányokat, a hazai engedéllyel vagy szabvánnyal nem rendelkezõ import takarmányokat, takarmány-alapanyagokat, takarmány-kiegészítõ anyagokat és takarmány-adalékanyagokat, a szolgáltatást végzõ takarmányvizsgáló laboratóriumokat. Engedélyezi a minõsített új takarmányok elõállítását és forgalomba hozatalát, a nem minõsített takarmányok kísérleti jellegû felhasználását, az import termékek takarmányozási célú behozatalát és forgalomba hozatalát, a szolgáltatást végzõ takarmányvizsgáló laboratóriumok mûködését; hatósági és egyéb megkeresésre szakértõként jár el. B) Az MgSzH Központ ellátja a szõlõtermesztésrõl és borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény, valamint külön jogszabályok szerint a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek elõállításával, kezelésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységeket, így különösen: a must, bor, borpárlat elõállítására, kezelésére, tárolására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára, zárt borvidékekre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenõrzését; kiadja a minõsítést tartalmazó határozatokat; ellátja a külkereskedelmi forgalomba kerülõ borászati termékek minõsítését, az export bizonylatok kiadását; ellátja a külföldi származású bor, borpárlat forgalomba hozatala elõtti minõsítését; nyilvántartja a palackozó és bortöltõ pincészeteket; elvégzi a borászati üzemek, raktárak, kimérõk folyamatos ellenõrzését, rendellenesség észlelése esetén mintavételt, azonosító vizsgálatot végez, minõségvédelmi bírságot szab ki, továbbá szabálysértési, illetve büntetõeljárást kezdeményez; mûködteti az Országos Borszakértõ Bizottságot; elvégzi a kékderítéssel kapcsolatos ügyeket és a tevékenység egyéb szervezetek által történõ végzésének engedélyezését; elvégzi a kékderítési vizsgára való felkészítést, annak megszervezését, az eredményes vizsgáról bizonyítvány kiadását és annak nyilvántartását; elvégzi meghatározott adalékanyagok, eljárások, borászati alkalmazásának ellenõrzését; borászati ügyekben a bíróság, hatóság, illetve egyéb szerv megkeresésére szakértõi véleményt ad; szaktanácsot ad borászati technológiai kérdésekben; elvégzi a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatával kapcsolatos laboratóriumi tevékenységet; ellátja a forgalomba hozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a helyszíni hatósági mintavételt; ellátja a származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenõrzését; ellátja a magántárolási, a lepárlási, a mustsûrítménynyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai ellenõrzõ feladatokat; ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek elõállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozását végzõ üzemek mûködésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; ellátja a pincekönyv szakmai tartalmának ellenõrzését; ellenõrzi a borászati termékek származását, eredetét, minõségét (összetételi és érzékszervi tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés) a telephely, pince, üzem, raktár mûködésének jogszerûségét, továbbá a jármû rakományát és tárolás körülményeit. C) Az MgSzH Központ ellátja a növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvényben, a termõföldrõl szóló évi LV. törvényben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott növényvédelmi, növény-egészségügyi, talajvédelmi, agrárkörnyezet-védelmi, valamint egyéb hatósági és állami feladatokat, különösen: ellátja a növényvédelemmel, növényegészségüggyel, talajvédelemmel, növény, növényi termék növényvédõszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenõrzéssel, valamint agrár-környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat;

8 568 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám elvégzi a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok engedélyezésével, illetve ezek ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat; elõkészíti a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok engedélyezési vizsgálatait, megszervezi azok végrehajtását és ellenõrzi a kísérleti munkát. Összegzi, elemzi és értékeli az engedélyezési vizsgálatok eredményeit; szervezi, összehangolja, irányítja és ellenõrzi a területi szervek szakmai, minõségbiztosítási, a laboratóriumi, továbbá informatikai és térinformatikai tevékenységét; elõkészíti a szakmai tevékenység fejlesztéséhez szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a beruházási programok szervezésében, nyilvántartja az ehhez szükséges beruházási, fejlesztési igényeket; gondoskodik a nemzetközi vizsgálati módszerek, eljárások, szabványok egységes bevezetésérõl; nyilvántartja az egyes országok növény-egészségügyi import elõírásait, mûködteti a növény-egészségügyi információs rendszert és az országos termelõi nyilvántartást; szervezi és összehangolja az országos jelentõségû és kiterjedésû növényvédelmi programokat; országos növényvédelmi elõrejelzési rendszert mûködtet; mûködteti az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert és az országos térinformatikai rendszert; a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megbízása alapján részt vesz a külön jogszabályban meghatározott agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenõrzésével kapcsolatos szakterületi szabályok meghatározásában, koordinálja és szervezi valamennyi területi szerv ilyen irányú területi feladatainak ellátását; szervezi, és szakmailag ellenõrzi a módszerfejlesztési és technológiai, valamint biológiai és kémiai vizsgálatokat, azok eredményeit összesíti és feldolgozza; módszertani útmutatót, utasítást, irányelvet, tájékoztatót és egyéb szakanyagot ad ki a hatósági és egyéb tevékenység egységes ellátásának elõsegítésére; a talajok minõségi változásainak, környezeti állapotának folyamatos figyelemmel kísérésére mûködteti az országos Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert, irányítja, felügyeli és ellenõrzi a területi szervek ilyen irányú tevékenységét; részt vesz a növény- és talajvédelmet, valamint az agrár-környezetvédelmet érintõ jogalkotásban; elvégzi a nemzetközi egyezmények, joganyagok, tárgyalási jegyzõkönyvek fordítását. Részt vesz nemzetközi rendezvények szervezésében; részt vesz az EU bizottságainak, valamint nemzetközi szervezetek munkájában, közremûködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában; szakmai továbbképzést szervez és bonyolít az MgSzH Központ és valamennyi területi szerv köztisztviselõi részére. D) Az MgSzH Központ ellátja az állategészségügyrõl szóló évi CLXXVI. törvény, a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény, az élelmiszerekrõl szóló évi LXXXII. törvény, az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló évi LXXIV. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatározott állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenõrzési feladatokat, különösen: tételes, felmérõ és célvizsgálatokat végez a mikrobiológia, a maradékanyag-toxikológia, a kémia és a radiológia területén; ellátja a minisztérium Radiológiai Ellenõrzõ Hálózata irányítását; az állategészségügy és az élelmiszer-ellenõrzés területén teljesíti a szalmonellafertõzés azonosításának központi feladatait; kijelölés alapján ellátja a referencialaboratórium feladatait, az élelmiszer-vizsgáló laboratóriumok minõsítését és körvizsgálatokkal való ellenõrzését, szakmai felülvizsgálatát; folyamatosan végzi az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmassági vizsgálatát, a vizsgálati eredményrõl szakértõi véleményt vagy alkalmassági bizonyítványt ad a gép elõállítójának és használójának; részt vesz az élelmiszer-elõállító üzemek ellenõrzésében és minõsítésében; részt vesz az oktatásban és a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében; részt vesz az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzési információs rendszer mûködtetésében; engedélyezi a nem állam által mûködtetett élelmiszer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ állat-egészségügyi laboratóriumok mûködését; vezeti az élelmiszer-elõállító, -elosztó, állati eredetû élelmiszert feldolgozó üzemek és állati eredetû élelmiszer nagykereskedelmét végzõ létesítmény országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes honlapján annak közzétételérõl; nyilvántartja a nem állam által mûködtetett élelmiszer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ állat-egészségügyi laboratóriumokat és ellenõrzi azok tevékenységét; véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl; megszervezi és elvégzi a hatósági és a jogosult állatorvosok, a segédszemélyzet és a szakemberek, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet szerinti oktatását, vizsgára való felkészítését, az eredményes vizsgáról bizonyítvány kiadását és annak nyilvántartását;

9 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 569 engedélyezi új élelmiszer forgalomba hozatalát a 258/97/EK rendelet 4. cikke szerint; ellátja a hatósági élelmiszer-ellenõrzés külön jogszabályban meghatározott feladatait; ellenõrzési terveket készít, illetve módszereket egyeztet, összehangol; szükség szerint összehangolt, közös ellenõrzéseket szervez; értékeli az ellenõrzési tapasztalatokat, illetve az ellenõrzési jelentéseket; végzi az egzotikus állatbetegségek diagnosztikai vizsgálatát; ellátja a minisztérium kijelölése alapján a referencialaboratóriumi feladatokat; kezeli a vizsgálati eredményeket az országos diagnosztikai adattárban; mûködteti az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszert; vizsgálja az állat-egészségügyi laboratóriumok szakmai mûködését; engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok mûködését és azokról nyilvántartást vezet; vezeti az állati eredetû melléktermék kezelését, szállítását végzõ üzemek országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes honlapján annak közzétételérõl; részt vesz a járványmegelõzõ figyelõrendszerben; diagnosztikai vizsgálatokat végez; a zoonózisok felderítésével és leküzdésével összefüggõ diagnosztikai vizsgálatokat végez, végzi az állatok és szaporító anyagaik forgalmazásával, a fertõzõ betegségektõl való mentesítési programok végrehajtásával, és a mentesség ellenõrzésével kapcsolatosan elõírt laboratóriumi vizsgálatokat; beszerzi és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikumokat; diagnosztikai célú takarmányvizsgálatokat végez; közremûködik a fertõzõ, a parazitás, a gazdaságilag jelentõs állatbetegségek, valamint a zoonózisok nyilvántartási rendszerében; állat-egészségügyi intézményi szakértõi és szaktanácsadói tevékenységet végez; közremûködik elsõsorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálattal az állatbetegségek okainak megállapításában, a fertõzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegség felszámolási programok végrehajtásában; közremûködik a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerûsítésében; a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgálati módszerek alkalmazása érdekében diagnosztikumokat és eszközöket állít elõ, illetve szerez be; a minisztérium megbízása alapján tételes felmérõ és célvizsgálatokat végez; együttmûködik az illetékes egészségügyi szervekkel; részt vesz az oktatásban, továbbképzésben, a szakirányú kutatás-fejlesztésben és a környezetvédelemben; egyéb állat-egészségügyi laboratóriumi módszereket dolgoz ki és fejleszt; meghonosítja és alkalmazza a miniszter által meghatározott állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikai módszereit a nemzetközi elõírások szerint; vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását; engedélyezi az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalát, valamint ellátja Magyarország képviseletét az állatgyógyászati készítmények közösségi engedélyezési eljárásaiban; a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként közremûködik, továbbá az állat-egészségügyi biocid termék forgalomba hozatalát, annak valamennyi hatóanyagának közösségi jegyzékbe történõ felvételéig engedélyezi; engedélyezi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretû elõállítását, az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását; engedélyezi az állatgyógyászati készítmények behozatalát; engedélyezi a mikrochip forgalomba hozatalát és vezeti azok nyilvántartását; nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítményeket, ápolószereket, segédanyagokat; vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét, és nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készítményt forgalmazókról, illetve gyártókról; külön jogszabályban foglaltak szerint közzéteszi az állatgyógyászati termékekkel és az állatgyógyászati készítményt forgalmazókkal, illetve gyártókkal kapcsolatos nyilvános adatokat; ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik elõállító helyeit, elõállítási körülményeit és az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának feltételeit; részt vesz az állatgyógyászati készítmények elõállításának, behozatalának ellenõrzésében; elvégzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban elõírt vizsgálatát; kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel szembeni minõségi kifogásokat és feltételezett mellékhatásait, és eleget tesz a vonatkozó nemzetközi informatikai rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek; mûködteti az államilag elõírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelzõ anyagok központi tárolóját és elosztóját; részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében. A takarmány-ellenõrzés területén: ellátja a területi szervek takarmány-ellenõrzési feladatainak szakmai irányítását és koordinálását;

10 570 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám kijelöli a hatósági ellenõrzések során vett takarmányminták vizsgálatait végzõ laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi; minõsíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellenõrzi az országban mûködõ takarmányvizsgáló laboratóriumokat, valamint azok vizsgálatait; mûködteti a takarmányvizsgálatok nemzeti referencia laboratóriumát és ellátja annak külön jogszabályban foglalt feladatait; részt vesz a takarmányvizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében; véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl; nyilvántartja az országban mûködõ létesítményeket, valamint az Európai Unió tagállamain kívüli országban mûködõ, az Európai Unióba takarmányt importáló takarmány-elõállító üzemek Magyarországon bejegyzett képviselõit; kijelöli és ellenõrzi a nyilvántartásba vételre kötelezett takarmány-elõállító üzemek nyilvántartásba vételéhez szükséges vizsgálatok elvégzésére jogosult gazdálkodó szervezeteket; végzi az ellenõrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek országos értékelését a takarmánybiztonság és -minõség vonatkozásában; a hatósági takarmány-ellenõrzés tapasztalatairól és helyzetérõl folyamatosan tájékoztatja a minisztert, elkészíti és a miniszternek megküldi a hatósági takarmány-ellenõrzés éves tapasztalatairól szóló jelentést; gondoskodik a hatósági szakemberek képzésérõl; az Európai Unió takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelzõ rendszerén keresztül Magyarországra érkezõ bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszélyhelyzet esetén megteszi a szükséges intézkedéseket; engedélyezi a takarmány-elõállító üzemeket, eseti jelleggel az új takarmányok elõállítását, felhasználását és behozatalát; ellenõrzi a gyógyszeres takarmányt vizsgáló laboratóriumokat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata vonatkozásában; alkalmazhatja a vonatkozó jogszabályokban foglalt szankciókat. E) Az MgSzH Központ ellátja az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló évi LIV. törvény, a természet védelmérõl szóló évi LIII. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatározott erdészeti igazgatással összefüggõ irányítási, szervezési és hatósági feladatokat, különösen: gondoskodik a körzeti erdõtervek készítésérõl; ellátja az erdõgazdálkodással kapcsolatos ellenõrzési, pénzügyi, elszámolási feladatokat; mûködteti az Országos Erdõállomány Adattárat és részére a szükséges adatokat összegyûjti, elemzi; gondoskodik az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; elõkészíti az erdõállományok helyzetérõl szóló országos miniszteri jelentést; nyilvántartja az erdõgazdálkodókat; felhívja az erdõgazdálkodót amennyiben az erdõterület tulajdonosa, használója, illetõleg a törvényben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az új erdõgazdálkodó kijelölését megelõzõen a kötelezettségének teljesítésére; javaslatot tesz a károsítók elleni védekezéshez adható állami támogatásra; nyilvántartást vezet az erdészeti szakszemélyzet tagjairól; közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenységhez nyújtott állami támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásban; együttmûködik az illetékes települési önkormányzat képviselõ-testületével a településrendezési és -fejlesztési feladatok ellátásában; közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában; javaslatot tesz az erdõvel, az erdõgazdálkodási tevékenység végzésével, valamint az elsõdleges fafeldolgozással összefüggõ jogszabályokra; javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására; elõsegíti az erdõgazdálkodási tevékenység, valamint a vadászati jog hasznosításának összhangban történõ gyakorlását; elvégzi az országos, illetõleg körzeti hozamszabályozás feladatait; megbízás alapján ellátja a nemzetközi erdészeti egyezményekbõl adódó kormányzati feladatokat és kapcsolatot tart a nemzetközi erdészeti szervezetekkel; ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos delegált ellenõrzési feladatokat, az állami erdei vasutak mûködésével kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti; szakmai javaslatot ad a tûzgyújtási tilalom elrendeléséhez az illetékes szerveknek; az erdõvel kapcsolatos jogszabályokban foglalt erdészeti szakmai és jogi elõírások, feladatok megismertetése és azok összehangolt megvalósítása érdekében széles körû felvilágosító tevékenységet végez; folyamatosan elemzi az erdõgazdálkodási tevékenységet; ellátja a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait; ellátja az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatait; biztosítja az ENSZ és szakosított szervei felé történõ adatszolgáltatást, valamint az évi Genfi Konvenció keretében mûködõ, az országhatárokon túl terjedõ légszennyezés erdõkre gyakorolt hatását vizsgáló program útmutatójában, továbbá a külön jogszabályban meghatározott nemzeti koordinációs központ feladatait;

11 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 571 ellátja a minisztérium által részére meghatározott tervezési, elemzési és döntés-elõkészítési feladatokat; elvégzi az erdészeti szakfordításokkal és ismeretterjesztéssel kapcsolatos feladatokat; mûködteti a Zamárdi székhelyû Erdészeti Továbbképzési és Oktatási Kabinetet; fenntartja az állami tulajdonú és használatba adott ingatlan és ingó vagyont; ellátja az erdõgazdálkodás ágazati irányításával és ellenõrzésével kapcsolatosan a minisztérium által részére kijelölt egyéb feladatokat; az erdõgazdálkodás területén a másodfokú hatósági feladatokat. F) Az MgSzH Központ ellátja a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatározott vadászati igazgatással összefüggõ irányítási, szervezési és hatósági feladatokat, így különösen: a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerzõdés jóváhagyását; nyilvántartásba veszi a vadászterületeket; megállapítja a vadászterület határát; dönt a vadászterület legkisebb mértékétõl való eltérésrõl; engedélyt ad ki a vadasparkban történõ eseti vadászathoz; elvégzi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket; elvégzi a földterület vadászterületté minõsítését; elrendeli a hatósági vadászatot; felmentést ad a madarak fészkeinek elpusztítására vonatkozó tilalom alól; engedélyt ad ki a vadtenyésztési tevékenység folytatásához, vad zárttéri tartásához; vadvédelmi elõírások megszegõit kötelezi a teljesítésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést elrendeli; meghosszabbítja és megrövidíti az idényt meghatározott területeken; idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat elõ; ellátja a tilalmi idõben vadászat engedélyezésével, elrendelésével kapcsolatos feladatokat; engedélyezi a természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj eseti vadászatát; meghatározza a vadászati kíméleti területet; engedélyezi a vadászatot kíméleti területen; jóváhagyja a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását; jóváhagyja az éves vadgazdálkodási tervet; engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz; elrendeli a vadkárelhárítási célú hatósági vadászatot; kiszabja a vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságot; visszavonja a vadászjegyet és vadászati engedélyt. G) Az MgSzH Központ gazdálkodással kapcsolatos feladatai: ellátja a gazdasági, pénzügyi és költségvetési feladatokat; ellátja a költségvetési elõirányzat gazdálkodást, rövid és hosszú távú tervezést, költségvetések, beszámolók, egyéb adatszolgáltatások elkészítését; ellátja a költségvetésébe tartozó szervezetek gazdasági és pénzügyi képviseletét; minisztériumi megbízás alapján közremûködik az állami megrendelések elõkészítésében, az állami kártalanítási, támogatási és egyéb feladatok lebonyolításában; részt vesz a minisztérium ellenõrzési tevékenységében; ellátja a kialakított informatikai hálózat segítségével központosított bérszámfejtési feladatokat az MgSzH területi szervei részére; ellátja az MgSzH területi szervei részére a pénzügyi, gazdálkodási, költségvetési feladatokat; ellátja az FVM kijelölt illetmény- és bérszámfejtési feladatait; ellátja az MgSzH területi szervek dolgozói számára a szociális és egyéb juttatások koordinálását, tervezését. Az MgSzH Központ ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. 16. Az MgSzH Központ tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerint: Általános közigazgatás (fõtevékenység) Állat-egészségügyi ellátás Közigazgatást kisegítõ szolgáltatás Mûszaki vizsgálat, elemzés Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Adatbázis-tevékenység Mûszaki kutatás, fejlesztés Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Mérnöki tevékenység, tanácsadás Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás Film-, videogyártás Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Az MgSzH szakágazati besorolási száma: Az MgSzH alapvetõ szakfeladata: Az MgSzH Központ vállalkozási tevékenysége: Az MgSzH Központ vállalkozási tevékenységet folytathat, ennek minõsül jelen alapító okiratban rögzített tevékenységi körhöz tartozó olyan tevékenység, amelyet az

12 572 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám MgSzH Központ szakmai jellegébõl adódóan, bevétel és ennek révén eredmény elérése, illetõleg haszonszerzés céljából üzletszerûen, piaci alapon végez. A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek együttes összege két egymást követõ évben nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített költségvetési támogatást is magában foglaló összbevétel egyharmadát. A vállalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 18. Az MgSzH Központ tevékenységének ellenõrzése: Az MgSzH Központ mûködését az FVM ellenõrzi. Ez az ellenõrzés nem érinti más, erre jogosult szervek ellenõrzési, illetve az MgSzH Központ belsõ ellenõrzési jogát. 19. Az MgSzH Központ laboratóriumai és a speciális laboratóriumok: a) Növényvédõszer-maradék Analitikai Laboratórium b) Növényvédõszer Minõsítõ Laboratórium c) Termésnövelõ Anyag Minõsítõ Laboratórium d) Térinformatikai Laboratórium e) Károsító Diagnosztikai Laboratórium f) Virológiai Laboratórium szántóföldi növények, gyümölcsfélék g) Virológiai laboratórium szõlõ h) Biológiai Védekezési és Karantén-fejlesztési Laboratórium i) Bakteriológiai Laboratórium j) Talajbiológiai Laboratórium k) Vízélettani Laboratórium l) Ökotoxikológiai Laboratórium m) Rovarparazitológiai Laboratórium n) Genetikai Tisztaság Vizsgálati Laboratórium o) Fajtaazonosság Vizsgálati Laboratórium p) Mikrobiológiai Laboratórium q) Immunogenetikai (DNS) Laboratórium r) Gyapjúminõsítõ Laboratórium s) Vadbetegségek Laboratóriuma t) Parazitológiai Laboratórium u) Szerológiai Laboratórium v) Monoklonáris Laboratórium w) Élelmiszer-vizsgáló Laboratórium x) Radiológiai Laboratórium y) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai és Radiokémiai Laboratórium z) Regionális Élelmiszerlánc-vizsgáló Komplex Laboratórium aa) Regionális Élelmiszerlánc-vizsgáló Kémiai Laboratórium bb) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai és Analitikai Laboratórium cc) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Radiokémiai, Dohányfüst-analitikai Laboratórium dd) Élelmiszerlánc Radiokémiai Laboratórium ee) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium ff) Regionális Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium gg) Központi Károsító Diagnosztikai Laboratórium 20. A vagyonkezelés módja: Az MgSzH Központ kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és az MgSzH Központ közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti. Ez az alapító okirat január 1. napján lép hatályba. Budapest, december 15. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

13 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 573 II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A Központi Gazdasági Fõigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: kiíró), a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló Budapest, 8395/2. helyrajzi számú, természetben 1120 Budapest, Németvölgyi út 41. szám alatti, m 2 területû, kivett udvar és irodaház megnevezésû ingatlant. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz száznegyvenötmillió forint. Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú számlájára kell átutalni az alábbiakban megjelölt jelige feltüntetésével. A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján a KVI nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a Hasznosítási Tanács felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a KVI írásban értesíti az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról. Az ingatlan jellemzõi: A pályázati felhívásban szereplõ ingatlan Budapest XII. kerületében található, nyugodt, csendes környezetben. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelõje a Központi Gazdasági Fõigazgatóság. Az ingatlan összközmûves. A telken 5 db épület áll. Az ingatlan két utcára Németvölgyi út, Stromfeld Aurél utca nyílik. Mind tömegközlekedéssel, mind autóval jól megközelíthetõ. A pályázati dokumentáció megvásárlása: A kiíró az ingatlanról magyar nyelvû információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére, térítés ellenében. A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció ára Ft Ft áfa, azaz nyolcvannégyezer forint, mely HUF-ban, csekken fizethetõ be. A pályázati dokumentáció, valamint a csekk átvételének helye: Központi Gazdasági Fõigazgatóság, Lakás- és Ingatlangazdálkodási osztályon (Czakó Éva, Budapest XIV. ker., Mogyoródi út 43., 428. szoba). A dokumentáció titoktartási nyilatkozat ellenében vehetõ át. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolni kell. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A pályázatok benyújtásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban NÉMETVÖLGYI ÚT jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti

14 574 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha az azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenés napjától számított 30. napot követõ elsõ munkanap 10 óra. A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a KVI felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A KVI és a kiíró a kormányrendelet 48. (3) bekezdése szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, közjegyzõ jelenlétében. A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a pályázó nevének (cégnevének, a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban, telek + felépítmény + áfa bontásban a pályázó aláírásával), 2. a pályázó azonosító adatait (magánszemély esetében: név, lakcím, levelezési cím, születési év, hó, nap, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító száma, személyi azonosítója, cég esetében: cég neve, cégjegyzék száma, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselõ neve, telefonszáma és címe, telefaxszáma, KSH azonosító szám, statisztikai számjel), 3. cég esetében: 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, és aláírási címpéldány eredeti példányát, bejegyzés alatt esetén azt igazoló hiteles igazolást, 4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó teljes vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül kiegyenlíti, 5. eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köztartozása (területileg illetékes önkormányzat, illetékhivatal, adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs, 6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára beérkezzék), 7. a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról és a dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát, 8. az ajánlattevõ gazdasági társaság társasági szerzõdésében, alapító okiratában meghatározott döntéshozó szervének arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, 9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg ajánlatát, 10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult, 11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre, 12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, 13. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért, 14. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket, 15. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett.

15 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 575 Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. Az ajánlati biztosíték után kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a KVI Hasznosítási Tanácsa. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legmagasabb vételárat ajánlotta. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó teljes vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi I. osztályú bankoktól fogadja el. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti. A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik. A kiíró fenntartja jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, szükség esetén írásban hiánypótlást kérjen, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),

16 576 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, melyek tartalmával kapcsolatban nincs lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, melyekkel kapcsolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján további feltételek támasztása nélkül kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja. Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül A részvétel feltételei cím 2., 3., 5., 7., 8. és 10. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában lehetséges. A hiánypótlást a pályázó a kiíró kérésére, illetve önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró a pályázati ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a kiíró képviselõjénél: Czakó Éva (tel.: ). A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16. a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, természetben Budapest II. kerület, Szalamandra út 15696/18. helyrajzi számon nyilvántartott, 1 ha 3783 m 2 területû, kivett telephely megnevezésû ingatlant. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz kilencvenmillió forint. Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ napján be kell érkeznie) a Budapest II. kerület, Szalamandra út jelige feltüntetésével. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül. A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni. Az ingatlant jelenleg terheli a Budapest II. kerület, Belterület 15681/1. hrsz.-t illetõ egyéb (átjárási és közmû-átvezetési szolgalom) szolgalmi jog, egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. Az ingatlan jellemzõi: A vizsgált ingatlan Budapest egyik legkedveltebb területén a II. kerületben, a Látóhegyen helyezkedik el. A telek lejtõs terepviszonyokkal rendelkezik, melynek köszönhetõen örökpanorámás kilátás nyílik Budapestre. Az ingatlan jelenleg használaton kívül áll, a múltban honvédségi adóház funkciót töltött be. Az ingatlan szilárd burkolatú úton, könnyen

17 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 577 megközelíthetõ. Az ingatlan szûkebb környezetében igényesen kivitelezett családi és 2 4 lakásos társasházak találhatóak. A terület összközmûves, azonban csak a víz-, villany- és gázcsatlakozás van kiépítve. Az ingatlan elõtti utcában a csatorna közmû megtalálható, azonban a rákötés nem történt meg, a szennyvíz a telken kiépített gyûjtõbe került. A terület jelenleg E-TG turisztikai erdõ övezetbe tartozik. A kerület ezen részén a szomszédos telkek L6-os hegyvidéki, kertvárosias jellemzõen szabadon álló beépítésû lakóterület övezetbe tartoznak. Az ingatlanövezeti átminõsíthetõségére a kiíró szavatosságot nem vállal. Az átsorolás a kerületi és fõvárosi önkormányzatok kompetenciája, kezdeményezése a pályázó feladata és kockázata. Az ingatlan bekerített, három oldalról dupla soros, oszlopokra feszített drótháló kerítéssel, mely nem a telek határvonalán került kialakításra, az ÉK-i részen jelentõs terület esik a kerítésen kívül. Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére. Pályázati dokumentáció: A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása. A pályázati dokumentáció Ft Ft áfa, összesen Ft, azaz hatvanezer forint árnak csekken (csekk átvehetõ: Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. I. emelet 122. sz. irodában) történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. I. emelet 122. címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon óra között a pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától az ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati felhívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munkanap 11 óráig. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell. Az ingatlan bemutatása: Az ingatlan április 3-án és április 17-én 10 órától 13 óráig tekinthetõ meg. Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázatok beadásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a Budapest II. kerület, Szalamandra út jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (I. emelet 101. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidõ: április 24-én 10 óra. A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a kiíró és közjegyzõ jelenlétében. A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. 1. a pályázati kísérõlap a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról mellékelve, a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány), 2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány), 3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

18 578 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám 4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlíteni (4. számú formanyomtatvány), napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köztartozása (adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési, illetve e pályázat tárgyát tekintve a helyi önkormányzattal szembeni fizetési kötelezettsége) nincs és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (5. számú formanyomtatvány), 6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ napon a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány), 7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány), 8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány), 9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. Kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (9. számú formanyomtatvány), 10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány), 11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány), 12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatoknak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány), 13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány), 14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány). Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak. Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

19 2007/12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 579 Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. Az ajánlat beadása: Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztály I. emelet 101. szobában kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni. A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra beleértve a forgalmi adót is vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra beleértve a forgalmi adót is vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi I. osztályú bankoktól fogadja el. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételárnak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik. A kiíró fenntartja jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. (2) bekezdése alapján minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevõ meghívása mellett nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata módosítására, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg további feltételek támasztása nélkül kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

20 580 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/12. szám Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség a Részvétel feltételei cím alatt az 5. és 7. pontokban szereplõ adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában. A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a honlapján Árverés, értékesítés, pályázatok menüpont alatt is olvasható és letölthetõ. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon Molnárné Hettmann Emília értékesítési fõelõadótól, tel.: +36 (1) /1059, fax: +36 (1) ). AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Összefoglaló a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl (0653) A Párt éves gazdálkodási beszámolóit mindkét évben, a párttörvényben elõírt határidõn belül közzétette. A évi beszámoló április 19-én, a Magyar Közlöny 51. számában, a évi beszámoló április 14-én, a Magyar Közlöny 43. számában jelent meg. A évi beszámolót a jogi személyektõl származó hozzájárulások soron a ténylegesnél kisebb, a belföldi magánszemélyektõl hozzájárulások 500 ezer Ft felett soron a ténylegesnél magasabb közzétett összeg miatt a helyszíni ellenõrzést megelõzõen önrevízió keretében módosították, és azt a évi beszámolóval egyidejûleg ismételten megjelentették. A beszámolókat a Párt mindkét évben internetes honlapján is nyilvánosságra hozta. A évi módosított és évi beszámolók a szabályozásnak megfelelõen és a fõkönyvi kivonattal egyezõen, megbízható módon tartalmazták a Párt gazdasági adatait. A Párt 2004-ben korszerûsítette számviteli és gazdálkodási szabályzatait. A számviteli politikához rendelt leltározási, értékelési és pénzkezelési szabályzatot, valamint számlarendet a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, a gazdálkodási sajátosságokra figyelemmel adták ki. A törvényi követelményeken alapuló szabályozások mellett korszerûsítették a költségvetési gazdálkodási, külföldi kiküldetési, gépkocsi-üzemeltetési és -használati, illetve tagdíjszabályzatokat is. A Pártnál február 1-jei hatállyal a 20 területi koordinációs iroda helyett 176 választókerületi iroda alakult. A szervezeti változásnak megfelelõen a belsõ szabályozást aktualizálták. A számlarend vállalkozások alapítására fordított összegek beszámoló sorra vonatkozó elõírását az elõzõ ÁSZ-ellenõrzés felhívása alapján összhangba hozták a párttörvény rendelkezésével, így megteremtették a feltételét a szabályszerû éves beszámolásnak. A könyvvezetés külsõ cég által, a kettõs könyvvitel rendszerében központilag, az alapbizonylatok számítógépes feldolgozásával történt, mindkét vizsgált évben azonos számítógépes program alapján. A fõkönyvi könyvelést idõ sorrendben, a zárlati munkálatokat a számlarendben meghatározott módon végezték. A számviteli alapelvek érvényesítését szolgálta, hogy a könyvelésre feladott alapbizonylatokat az irodák folyamatosan felülvizsgálták. Ennek eredményeként az éves beszámoló valódiságát érintõ kontírozási hiba nem fordult elõ, mindössze egy közüzemi számlát könyveltek más mûködési jogcímre. A Párt az immateriális javakról; tárgyi eszközökrõl; vevõkövetelésekrõl; adott elõlegekrõl; a pénztár és a bankszámla tételeirõl; hiteleirõl, szállítókról, szigorú számadású nyomtatványokról elõírt analitikus nyilvántartásokat teljeskörûen és szabályszerûen vezette. Az analitikus nyilvántartások és a fõkönyvi számlák zárlati adatai megegyeztek. A Párt a leltározási kötelezettségének mindkét vizsgált évben eleget tett. A leltározást a leltározási szabályzat elõírásainak megfelelõen szervezték, dokumentálták. A választókerületi irodák létrehozásakor szabályosan felvett átadásátvételi jegyzõkönyv alapján történt a mûködéssel, pénzkezeléssel kapcsolatos dokumentáció átadása, továbbá elszámoltak a kiadott elõlegekkel, valamint leltárral adták át az irodai és technikai berendezéseket, bútorokat. A leltárak kiértékelését határidõre elvégezték, leltári eltérés egyik évben sem merült fel. A bizonylati rendre és okmányfegyelemre vonatkozó belsõ elõírásokat betartották. A könyvelt gazdasági mûveleteket, eseményeket számviteli bizonylatokkal alátámasztották. Szabályozási hibából eredõen nem felelt meg a bizonylato-

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 Ügyiratszám: 107.782/6/2005 ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88..-ban,

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 101. szám 14475 A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ módosításokkal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 13 17. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/33. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata KGF/583/1/2012. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (4) bekezdésében, az államháztartásról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63.998/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben