Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors"

Átírás

1

2 Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the right - János Salamon member of the Board, director bal oldalon - Rostás Attila igazgatósági tag at the left - Attila Rostás member of the Board ülve - Báger Gusztávné Dr. igazgatósági tag sitting - Gusztávné Báger Dr. member of the Board Felügyelő bizottság tagjai Members of the Supervisiory Board dr. Polgár Zoltán - elnök dr. Zoltán Polgár - chairman Hangay Sándorné Gerényi Gábor

3 3 TISZTELT ÜGYFELEINK ÉS PARTNEREINK! DEAR CLIENTS AND PARTNERS, 1995-ben 17 magyar magánszemély úgy gondolta, lenne értelme alapítani egy kis bankot, ami nem csak abban különbözne a pénzintézeti szektor tagjaitól, hogy magyar magánbank, hanem abban is, hogy az új technológiákat helyezné előtérbe az ügyfelei kiszolgálásánál, és állandó innovációval újfajta termékszerkezetet alakítana ki. Az elhatározást tett követte, és 1995 végén takarékszövetkezeti jogi formában létre is jött a HBW Express. Az akkor 100 millió forintos alaptőke alig volt elég a működési és technikai feltételek kialakítására, de a következő év áprilisától már működött az első bankfiók a Balassi Bálint utcában. Az azóta eltelt idő igazolta, valóban lehet olyan pénzintézetet működtetni Budapesten és környékén, ami áttörve a szövetkezeti forma és a hagyományos banki szolgáltatási struktúra korlátjain, elhivatott ügyfelei jobb kiszolgálása, illetve az új és modern banki termékek és szolgáltatások fejlesztése terén. A HBW Express a bankszektorban is az elsők közé tartozott, akik internet banking rendszert fejlesztettek ki. Persze, a 12 évnyi működés során néhányszor üzleti stratégiaváltás is bekövetkezett, az eleinte több irányba fejlődő tevékenység jövedelmezősége megkövetelte egy koncentráltabb és gazdaságosabb pénzintézeti működés kialakítását. Az egyik nagy stratégiaváltás már több, mint 5 éve történt, amikor a cég felhagyott a gépjármű finanszírozással, és értékesített néhány bankfiókot is. Az elektronikus szolgáltatások térhódítása akkoriban gyorsabbnak látszott. Mára azonban már kiderült, hogy a hagyományos fiókhálózatot is bővíteni kell a növekedés érdekében. A legutóbbi stratégiaváltás épp 2007-ben következett be, amikor a HBW Express bankfiókok nyitásába fogott, az év utolsó 3 hónapjában 3 bankfiókkal bővült In Hungarian private individuals considered that it was worth establishing a small bank which was not only different from the other members of the financial institution sector because it was a Hungarian private bank but also because it preferred new technology when serving clients and by continuous innovation it created a new type of product structure. The decision was followed by actions and the end of 1995 HBW Express was established in the legal form of a Savings Bank. That time 100 million HUF equity capital was hardly enough to cover the expenses of the construction of the operation and technical conditions, but from April the following year the first branch was already operating in Ballassi Bálint street. The time that has passed since then proved that it was possible to operate a financial institution in and around Budapest that, breaking through the limitations of a co-operative and traditional banking services.besides HBW Express is dedicated to providing better services and to developing new and up-to-date banking products and services. In the bank sector HBW Express was among the first to develop an internet banking system. During its 12-year operation HBW Express has had some business strategic changes: profitability of the initially diversified activity urged the construction of a more focused and more economical financial institution operation. One of the big strategic changes took place more than 5 years ago when the company gave up vehicle financing and it sold some branches too. In that period the expansion of the electronic services seemed to be faster. Nowadays we know that the traditional network of branches also has to be expanded in order to realise growth. The latest change in strategy happened in 2007 when HBW Express started to open new

4 4 az ügyfélkiszolgáló helyek köre. S a folyamatnak ez csak a kezdete, 2008-ban további 5 bankfiók nyitását tervezzük. A 2008-as év még újabb kihívásokat is rejt, a céljaink között szerepel a cég jogi formájának megváltoztatása, a bankká átalakulás. De ennek megtörténtéről majd a következő üzleti jelentésben szeretnék beszámolni. Az semmiképpen sem változik, hogy folyamatosan a biztonságos, de eredményes növekedés határozza meg cégünk működésének mindennapjait. Az eltelt évek adatai azt igazolják, hogy a kitűzött céljainkat sikerült is teljesíteni. Az üzleti állományok 2007-ben minden korábbinál gyorsabban növekedtek, emellett még a jövedelmezőség is javult. Mindez az ügyfeleink nélkül lehetetlen lenne, így a jövőben is arra törekszünk, hogy teljesítményünk minőségi színvonalát és ügyfeleink elégedettséget tovább fokozzuk. Budapest, február 19. Fáy Zsolt igazgatóság elnöke branches. In the last 3 months of the year 3 new branches were opened. This is only the beginning of a process since we are planning to open 5 new branches in The year 2008 shall bring new advantages. Our aim is to change the legal status of the company and turn it into a bank. However its realisation will be included in our next business report. The days of our company are determined by the safe and profitable increase. The data of the previous years prove that we managed to realise our aims. In 2007 client deposits grew at a speed like never before and profitability increased too. That would have been impossible without our clients, therefore we shall aim at enhancing the quality of our performance and further gain the satisfaction of our clients. 19. February 2008, Budapest Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

5 5 ÉVES JELENTÉS A 2007-ES ÜZLETI ÉVRŐL ANNUAL REPORT ON BUSINESS YEAR 2007 A HBW Express Takarékszövetkezet es üzleti évének legfontosabb célkitűzése a középtávú stratégia megvalósítása, ezen belül az üzletpolitikában meghatározott célkitűzések értelmében a vállalati és a lakossági állományok növelése mellett a jövedelmezőség javítása volt. Magyarországon a bankszektoron belül a legdinamikusabb növekedő területet a lakáshitelezés képviselte. A Takarékszövetkezet aktív banküzleti tevékenységében is ez képezte a növekedés motorját. A hitelállomány növekedési üteme 38%-os volt, melyben nagy szerepet játszott a piaci folyamatokkal való lépéstartás. A Takarékszövetkezet ezen cél megvalósítása érdekében 2007-ben elindította devizahitelezési tevékenységét. A forrás oldali állományok alakulását az év során döntően két tényező befolyásolta: egyrészt az év meghatározó részében a Takarékszövetkezet betéti kamataival hasonlóan a piacvezető bankok ajánlataihoz állt ügyfelei rendelkezésére, másrészt az év utolsó negyedévében az ügyfélkör szélesítése érdekében 3 új fiók került megnyitásra. Ezen tényezők együttes hatásának eredményeként a Takarékszövetkezet ügyfélforrás állománya 42%-kal nőtt 2007-ben. A forrás állományon belül a legdinamikusabban a betétállomány bővült. A számlavezető ügyfélkör bővülésének üteme az év utolsó hónapjaiban, az új fiókok megnyitásának hatására erőteljesen emelkedett. A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege az évközi összesen 8,6 milliárd forintos dinamikus növekedés mellett december végén elérte a 23,9 milliárd forintot, ami 56 %-os növekedésnek felel meg. The most important target of the business year 2007 of HBW Express Savings Bank was the realisation of the medium term strategy, within which, - in pursuance with the aims stipulated in the business policy besides the increase of corporate and public deposits the objective was the enhancement of profitability. Within the Hungarian bank sector the most dynamically increasing sector was mortgaging which was also the engine of the increase of the bank activity of the Savings Bank. Loans outstanding increased by 38 % which was mainly supported by keeping up with the market processes. In order to realise this target the Savings Bank started its activity of granting foreign exchange credits in Development of liabilities was mainly influenced by two factors. On the one hand the Savings Bank served its clients with deposit interest during a significant period of the year similarly to the offers of other market leader banks on the other hand in the last quarter of the year 3 new branches were opened in order to broaden the clientele. As a collective result of these factors the client deposits of the Savings Bank increased by 42 % in Within liabilities the deposits experienced the most dynamic growth. As a result of the opening of the new branches the rate of increase of the account keeping clients significantly accelerated in the last months of the year. Beside the interim as a total of 8,6 billion HUF dynamic growth the Balance Sheet Total of the Savings Bank amounted to 23,9 billion HUF at the end of December 2007, which was a 56 % increase.

6 6 Az üzleti állományok jelentős növekedésének köszönhetően amelyet a működési költségek szerényebb emelkedése kísért a Takarékszövetkezet 2007-ben 242 millió forint adózott eredményt ért el, ami az előző évi összeget 81 %-kal haladja meg. Due to the significant increase of the given loans that was accompanied by a moderate growth in the operating costs the Savings Bank realised a 242 million HUF after-tax profit, which is 81 % higher than that of the previous year. ESZKÖZ SZERKEZET Az eszközökön belül a legnagyobb bővülést a hitelállomány mutatja. Az értékvesztéssel csökkentett állomány nagysága 4 milliárd forint összegű emelkedés után december végére elérte a 14,6 milliárd forintot. ASSET STRUCTURE Within assets loans experienced the biggest growth. After the 4 billion HUF increase the value of loans reduced by procisions amounted to 14,6 billion HUF at the end of December. (millió forint) Pénzeszközök 766 5% % Értékpapírok (állampapírok) % % Hitelintézetekkel szembeni követelés 511 3% 525 2% Ügyfelekkel szembeni követelés % % Részvények, részesedések 631 4% 967 4% Tárgyi és Immateriális eszközök 259 2% 252 1% Egyéb eszközök 157 1% 186 1% Aktív időbeli elhatárolások 801 5% 793 3% Összes eszköz % % (million HUF ) Liquid assets 766 5% % Securities (government securities) % % Receivables from financial institutions 511 3% 525 2% Loan portfolio % % Shares, business interests 631 4% 967 4% Tangible and intangible assets 259 2% 252 1% Other assets 157 1% 186 1% Prepayments and accrued income 801 5% 793 3% Total assets % %

7 7 A Takarékszövetkezet folyamatosan teljesítette a pénzintézeti szektorra előírt törvényi előírásokat. A Treasury terület ennek érdekében naponta figyelemmel kísérte a pénzeszközök, értékpapírok és a bankközi kihelyezések állományának alakulását, amely alapját képezte a folyamatos likviditásmenedzselésnek. Az ügyfélforgalom lebonyolításához szükséges eszközök döntő részét a Takarékszövetkezet járulékos vállalkozásain keresztül birtokolja. A fióknyitásokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a járulékos vállalkozásokban a Takarékszövetkezet tőkebefektetést hajtott végre. The Savings Bank permanently complied with the legal regulations inflicted on the financial institution sector. For this reason Treasury daily observed the development of liquid assets, securities and interbank placings, which was the basis for the continuous liquidation management. A significant amount of the assets necessary for serving clients is owned by the Savings Bank through its associated enterprises. For the realisation of the investments related to the opening of branches the Savings Bank accomplished capital investment in its associated enterprises. AKTÍV ÜZLETÁG Az elmúlt években kialakított diverzifikált aktív üzletági struktúra több szempontból is előnyös a Takarékszövetkezetnek, ugyanakkor a piaci viszonyok az egyes üzletágak szerepét és súlyát a portfolión belül folyamatosan átértékelik. Az előző évekhez hasonlóan 2007-ben is a hitelezési terület meghatározó termékei a lakásépítésekhez és - vásárlásokhoz kapcsolódó hitelek voltak. Az év során bevezetésre került a deviza alapú forinthitel is, amely a meghirdetését követően folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az állományon belül. A bruttó hitelállomány 4 milliárd forintos emelkedésének hatására az állomány 2007 végére elérte a 14,9 milliárd forintos értéket. Az új kihelyezések közel egyharmada a kamattámogatásos jelzáloghitelkonstrukciók köréből került ki, amely megoszlott a lakásingatlanokat építő-építtető cégek és a lakosság között. A növekedés másik jelentős részét a jelzálog alapú devizahitel konstrukciók adták. ACTIVE BUSINESS The diversified active business structure developed in the previous years tends to be advantageous for the Savings Bank for several reasons, however the market situations continuously revalue the role and importance of certain businesses within the portfolio. Similarly to the previous years the dominant products of the loan providing business in 2007 were mortgages related to apartment building and purchasing. During the year the foreign exchange based forint loans were introduced which, after having been announced, experienced a continuously increasing tendency within the portfolio. As a result of the increase of gross loans by 4 billion HUF the portfolio reached 14,9 billion HUF by the end of About one third of the new placings are related to the construction of interest subsidized mortgages, which were split between the companies building or having built apartments and the public. The second important factor of the increase is constituted by the foreign exchange mortgages.

8 8 A Takarékszövetkezet által nyújtott hitelek fő csoportjai a következők: The main groups of the loans granted by the Savings Bank: (millió forint) Vállalkozói hitel % % Ingatlanhitel % % Devizahitel (CHF) 0 0% % Zálogházi hitel 776 7% 999 7% Szállítói hitel 6 0% 9 0% Express szem.kölcsön 0 0% 3 0% Gépjárműhitel 22 0% 7 0% Egyéb hitel jellegű 12 0% 12 0% Hitelállomány (bruttó) % % (million HUF) Corporate loan % % Real estate loan % % Foreign exchange loan (CHF) 0 0% % Pawn office loan 776 7% 999 7% Supplier loan 6 0% 9 0% Express personal loan 0 0% 3 0% Vehicle loan 22 0% 7 0% Other loan 12 0% 12 0% Total loan (gross) % % 2007-ben az aktív üzletágon belül 60 %- os részarányt a vállalkozók részére nyújtott rövid- és középlejáratú hitelek képviselik. A vállalkozás finanszírozási üzletág portfolióján belül kétharmados nagyságrendet képvisel a projekt-finanszírozás. A fennmaradó részt a klasszikus rövid lejáratú vállalkozási hitel portfólió alkotja, melyet szolgáltató és kereskedő vállalkozások vesznek igénybe ben a zálogházi hitelek állománya tovább növekedett 223 millió forinttal. Az év végi állomány megközelítette az 1 milliárd forintot. Jelenleg a Takarékszövetkezet 12 zálogház pénzügyi finanszírozását végzi. A hitelállomány minősége A Takarékszövetkezet stratégiai és üzletpolitikai elképzeléseinek egyik sarokpontja a kockázatok minél teljesebb körű felmérése és a kockázati kitettségek lehetőség szerinti minimalizálása. In % of the active business was constituted by the short-and medium term loans granted to entrepreneurs. Project financing makes up two third of the business financing portfolio. The remaining part is composed by the classical short term business loans that are used by service providing and commercial enterprises. In 2007 pawn office loans increased by 223 million HUF. At the end of the year it amounted to almost 1 billion HUF. Presently the Savings Bank deals with the financing of 12 pawn offices. Qualification of Loans One of the pivots of the strategic and business policy conceptions of the Savings Bank is the broad evaluation of risks and the possible mitigation of risk exposure. (millió Ft) Értékvesztés/Procision Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen (million HUF) Problem free Special attention Below average Doubted Bad Total

9 9 Ennek eredményeként a Takarékszövetkezet minősített állományának 97%-a a problémamentes és a külön figyelendő kategóriába tartozik. As a result 97 % of the qualified loans of the Savings Bank belong to problem free and special attention categories. FORRÁS SZERKEZET A mérlegfőösszeg 56 %-os növekedése egyrészt az ügyfélforrás állomány bővüléséből, másrészt a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (devizaforrás) növekedéséből adódott. STRUCTURE OF LIABILITIES The 56 % increase of the balance sheet total resulted from the expansion of client deposits and interbank liabilities. (foreign exchange resource). (millió forint) Hitelintézetekkel szembeni köt. 5 0% % Ügyfelekkel szembeni köt % % Egyéb kötelezettség 359 2% 460 2% Alárendelt kölcsöntőke 90 1% 90 0% Passzív időbeli elhatárolások 158 1% 498 2% Céltartalékok 60 0% 12 0% Saját tőke 876 6% % Jegyzett tőke 794 5% % Eredménytartalék 0 0% 0 0% Általános tartalék 82 1% 106 0% Mérlegszerinti eredmény 0 0% 1 0% Összes forrás % % (million HUF) Interbank liabilities 5 0% % Client deposits % % Other liabilities 359 2% 460 2% Subordinated loan capital 90 1% 90 0% Accruals and deferred income 158 1% 498 2% Provisions 60 0% 12 0% Equity 876 6% % Issued capital 794 5% % Capital reserves 0 0% 0 0% General reserves 82 1% 106 0% Profit or loss to the balance sheet 0 0% 1 0% Total Liabilities % % PASSZÍV ÜZLETÁG Az elmúlt évek átgondolt termékfejlesztésével kialakított passzív üzletági termékszerkezet az ügyfelek sokrétű igényét képes kielégíteni. Az ügyfelek igényeihez igazodó folyószámla és betét konstrukciók, valamint ezek kedvező kamatozásának köszönhető az állományok kiemelkedő alakulása. PASSIVE BUSINESS The passive business structure elaborated with a well-considered product development in the previous years can meet a wide range of requirements of the clients. The outstanding development of the deposits is due to the current account and deposit constructions adapted to the clients needs and the favourable interests.

10 10 (millió forint) Lakossági bankszámla Vállalati bankszámla Bankszámla állomány Egyéb látra szóló számlák Éven belüli források ügyfelektől Éven túli források ügyfelektől Betétállomány Összes ügyfélforrás Consumer bank account Corporate bank account Total accounts Other on-call accounts Clients deposits within one year Clients deposits over one year Total deposits Total Client deposits Az ügyfélforrások állománya az 5,8 milliárd forintos - azaz 42 %-os - emelkedést követően, az év végére 19,5 milliárd forintot ért el. Az ügyfélforrások bővülése teljes egészében a fiókhálózat által gyűjtött betétállomány növekedéséből fakadt. Az állomány 5,7 milliárd forintos növekményéhez az új fiókok 1,4 milliárd forinttal járultak hozzá. A számlapénz átlagos állománya 2,4 milliárd forintos nagyságrendet képvisel. Az egyéb látra szóló számlák állománya jelentősen nem változott: év végén 3,5 milliárd forintot ért el. Bankszámlavezetés A Takarékszövetkezet a gazdaság szinte bármely szereplőjének széles körű bankszámla vezetési lehetőséget és speciális számlakonstrukciókat kínál. A számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások közül kiemelkedő az internet banking, valamint a bankkártya szolgáltatás. A jobb és szélesebb körű ügyfélkiszolgálás érdekében a Takarékszövetkezet ben több új bankszámla csomagot is bevezetett, melyet a számlavezető ügyfelek 12%-a vett igénybe ben 524 bankszámla nyílt, ebből 308 lakossági ügyfelek részére. A Takarékszövetkezet 2007 végén 5300 bankszámlát vezetett, ebből 3700-at kisés középvállalkozások részére, melynek állománya megközelítette a 2 milliárd forintot. After a 5,8 billion HUF (42 %) increase the client deposits amounted to 19,5 billion HUF at the end of the year. The expansion in client deposits totally resulted from the increase of the deposits collected by the network of branches. The 5,7 billion HUF increase of the deposits were contributed to by the new branches with 1,4 billion HUF. Total accounts amounted to 2,4 billion HUF. The amount of other on-call accounts did not change significantly and reached 3,5 billion HUF at the end of the year. Account keeping The Savings Bank offers a wide range of account keeping services and special account constructions to almost all the players of the economy. The outstanding services related to account keeping are internet banking and the credit card services. In order to offer better and wider services the Savings Bank introduced several new account packages that were utilised by 12 % of the account keeping clients. In new bank accounts were opened out of which 308 for consumers. At the end of 2007 the Savings Bank was keeping 5300 bank accounts, from which 3700 for small and medium sized enterprises the amount of which approximated 2 billion HUF.

11 11 A Netbank internet banking rendszer folyamatos fejlesztésének eredményeképpen az ügyfelek a bankszámla vezetési szolgáltatások teljes skáláját igénybe tudják venni az interneten keresztül. Az év végén a számlavezető ügyfelek 54%-a használta a szolgáltatást, a folyószámlák terhére indított átutalások 76%-a zajlott e rendszeren keresztül bonyolódott. Bankkártya forgalmazás A Takarékszövetkezet a Volksbank Rt. technikai hátterének igénybevételével bocsátja ki saját logójával ellátott bankkártyáját. Év végén az ügyfelek 1100 bankkártyával rendelkeztek, amely egyenlő arányban oszlott meg a vállalati és a magánügyfelek között. A lebonyolított forgalom 917 millió forint volt, amely éves szinten 38 ezer tranzakciót jelentett. As a result of continuous development of Netbank internet banking clients can make use of the whole range of account keeping services through the internet. At the end of the year 54 % of the clients used this service and 76 % of the transactions initiated on debit of current accounts were completed through this system. Bank card dealings The Savings Bank issues its own logo bank cards by using the technical background of Volksbank Zrt. At the end of the year the clients possessed 1100 bank cards which were distributed among the corporate and consumer clients in equal proportion. Turnover realised was 917 million HUF which annually meant 38 thousand transactions. Betétgyűjtés A betétállomány 2007-ben 73 %-kal emelkedett: december végére megközelítette a 13,6 milliárd forint összeget. A betétállomány évközi alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az első két negyedévben 1-1 milliárd, harmadik negyedévben 1,5 milliárd, míg az utolsó negyedévben amikor a fióknyitások történtek 2,2 milliárd forinttal növekedett. Az állomány dinamikus növekedésében a fióknyitások mellett a kedvező betéti kamatok is szerepet játszottak, Az elmúlt évben kialakult magas betéti kamatok szinten maradtak, és 2007 egészében jellemezték a piacot. A Takarékszövetkezet betét állományának átlagkamata 8,39% volt. Ez arányát tekintve az Taking deposits The amount of deposits increased by 73 % in 2007 and at the end of December amounted to 13,6 billion HUF. Observing the development of deposits during the year it can be stated that in the first two quarters it increased by 1 billion HUF respectively, in the third quarter by 1,5 billion HUF and in the last quarter at the period of the opening of the branches by 2,2 billion HUF. Besides the opening of the new branches the dynamic increase of the client deposits were also contributed to by the favourable deposit interests. The high deposit interest of the previous years levelled off and it was also featuring the market in The average interest of the deposit portfolio of the Savings Bank was 8,39 % which is one

12 évi átlagkamatot mintegy egyötödével haladja meg. A piaci tendenciákra jellemző volt, hogy 2007-ben az éven belüli konstrukciók kamata volt általában a kedvezőbb a piacon, ennek ellenére a Takarékszövetkezet állományán belül 46%-ot képvisel a hosszú futamidejű betéti konstrukciók aránya. Ez a betétállományon belüli futamidő megoszlás kedvező, mivel így optimálisan alakul a Takarékszövetkezet eszköz-forrás lejárati struktúrája. fifth more than the average interest of The market tendencies showed that in 2007 the interest of the constructions within one year was more favourable but in spite of it the long-term deposit constructions amounted to 46 % within the total deposits of the Savings Bank. This term distribution within the deposit portfolio is favourable because the asset-liabilities term structure of the Savings Bank developed optimally. (millió forint) Kamat-Roll % 757 6% Kamat-Roll Prémium % % Kamatkirály % % Kamatgyűjtő % % Új királyi takarékszámla 370 5% 369 3% Egyéb betét 227 3% 249 2% Összes betét % % (million HUF) Kamat-Roll % 757 6% Kamat-Roll Prémium % % Kamatkirály % % Kamatgyűjtő % % Új királyi savings account 370 5% 369 3% Other deposits 227 3% 249 2% Total deposits % % SAJÁT TŐKE A Takarékszövetkezet saját tőkéje 2007 végén a 354 millió forintos emelkedésnek köszönhetően már meghaladta az 1,2 milliárd forint összeget. A növekedés az általános tartalékképzési kötelezettség teljesítésén túl teljes egészében a részjegytőke bővüléséből fakadt. A Takarékszövetkezet 1,1 milliárd forintot meghaladó összegű részjegytőkével rendelkezik. A Takarékszövetkezet részjegy tulajdonosi köre 12 jogi személyből és 195 magánszemélyből áll. Tőkemegfelelési mutató A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje december 31-én már meghaladta az 1,3 milliárd forint összeget, ami az előző évhez képest 34%-os növekedést jelent. A tőke-megfelelési mutató év végi mértéke meghaladta a 9%-ot. EQUTIY At the end of 2007 the equity of the Savings Bank due to the 354 million HUF increase exceeded 1,2 billion HUF. The increase apart from the compliance with the obligation on creating provisions totally originated from the growth of share certificates. The Savings Bank owns share certificates exceeding 1,1 billion HUF. The shareholders of the Savings Bank consist of 12 legal entities and 195 private individuals. Capital adequacy ratio The adjusted capital of the Savings Bank exceeded 1,3 billion HUF on 31st December 2007 which was a 34 % increase compared to the previous year. Capital adequacy ratio exceeded 9 % at the end of the year.

13 13 JÖVEDELMEZŐSÉG A Takarékszövetkezet 288 millió forint adózás előtti, és 242 millió forint adózás utáni eredményt ért el. Az adózott eredmény a 2006-hoz viszonyított értéke 81%- os növekedést mutat. PROFITABILITY The Savings Bank realised a 288 million HUF profit before tax and 242 million HUF profit after tax. Profit after tax experienced an 81 % growth compared to Eredménykimutatás (ezer forint) Kapott kamat és kamat jellegű bevételek Fizetett kamat és kamat jellegű ráfordítások Nettó kamatjövedelem Osztalékok és más tőkearányos jövedelmek Kapott jutalék és díjbevételek Fizetett jutalék és díjbevételek Jutalék és díjbevételek egyenlege Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege Értékvesztés elszámolás, visszaírás, illetve felhasználás egyenlege Pénzügyi szolgáltatás költségei Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Profit and Loss Account (thousand HUF) Interest received and similar revenues Interest paid and similar payments Net interest margin Dividend and other income on capital Received commission and fee income Paid commission and fee income Net of commission and fee income Net financial profit or loss Balance of other income and expenditure Balance of depreciation, reversal of loss, drawing Cost of financial services Ordinary profit or loss Extraordinary profit or loss Profit before tax Tax Profit after tax

14 14 Az eszköz és forrás oldali üzleti állományok növekedésének eredményeként a kamatmarzs tömeg jelentősen, 333 millió forinttal emelkedett, amely 42 %-os növekedésnek felel meg. A jutalék és szolgáltatásokból származó bevételek értéke 2007-ben 267 millió forint volt. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege veszteséget mutatott, amelyből a legjelentősebb fizetendő tételek a pénzintézeti működéssel összefüggő kiadások voltak. Ezek felügyeleti díjakból, hitelintézeti járadékból, iparűzési adóból tevődtek össze. A működési költségek 2007-ben 1 milliárd forintot tettek ki, ez a 2006-os évhez képest 203 millió forintos emelkedést jelentett. A Takarékszövetkezet járulékos vállalkozásain keresztül összesen 31 millió forint összegű osztalékbevételt realizált. A Takarékszövetkezetet a 16%-os társasági adón felül 4%-os szolidalítási adó is terhelte, így teljes adófizetési kötelezettsége közel 47 millió forint volt. Az eredmény kimutatás alapján 2007-ben 242 millió forint adózott eredményt realizált, amelyből 24 millió forint összegben képzett általános tartalékot. As a result of the increase in the business portfolio on the asset and liabilities side the amount of the interest margin experienced a significant growth by 333 million HUF, which was a 42 % increase. Commission and income from services was 267 million HUF in The balance of other income and expenditure showed a loss from which the most significant items to be paid were the costs related to credit institution operation. It was constituted by the supervisory fees the credit institutions annuity and the local tax. Operation costs amounted to 1 billion HUF in 2007 which is a 203 million HUF increase compared to Through its associated enterprises the Savings Bank realised a 31 million HUF dividend income. Apart from the 16 % corporate tax the Savings Bank was burdened with 4 % solidarity tax. Its total tax was 47 million HUF. Based on the profit and loss account the Savings Bank realises 242 million HUF after tax profit in 2007 out of which it created a general reserve in the amount of 24 million HUF.

15

16 16 MÉRLEG ESZKÖZÖK (millió forint) Pénzeszközök 766 5% % Értékpapírok (állampapírok) % % Hitelintézetekkel szembeni követelés 511 3% 525 2% Ügyfelekkel szembeni követelés % % Részvények, részesedések 631 4% 967 4% Tárgyi és Immateriális eszközök 259 2% 252 1% Egyéb eszközök 157 1% 186 1% Aktív időbeli elhatárolások 801 5% 793 3% Összes eszköz % % FORRÁSOK (millió forint) Hitelintézetekkel szembeni köt. 5 0% % Ügyfelekkel szembeni köt % % Egyéb kötelezettség 359 2% 460 2% Alárendelt kölcsöntőke 90 1% 90 0% Passzív időbeli elhatárolások 158 1% 498 2% Céltartalékok 60 0% 12 0% Saját tőke 876 6% % Jegyzett tőke 794 5% % Eredménytartalék 0 0% 0 0% Általános tartalék 82 1% 106 0% Mérlegszerinti eredmény 0 0% 1 0% Összes forrás % %

17 17 BALANCE SHEET ASSETS (million HUF) Financial means 766 5% % Securities (government securities) % % Placements with and loans to other banks 511 3% 525 2% Loans and advances to customers % % Shares, business interests 631 4% 967 4% Tangible and intangible assets 259 2% 252 1% Other assets 157 1% 186 1% Prepayments and accured income 801 5% 793 3% Total assets % % EQUITY AND LIABILITIES (million HUF) Deposits and loans from other banks 5 0% % Client deposits % % Other liabilities 359 2% 460 2% Subordinated loan capital 90 1% 90 0% Accruals and deferred income 158 1% 498 2% Provisions 60 0% 12 0% Equity 876 6% % Issued capital 794 5% % Capital reserves 0 0% 0 0% General reserves 82 1% 106 0% Profit or loss to the balance sheet 0 0% 1 0% Total Liabilities % %

18

19

20

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl A HBW Express Takarékszövetkezet 2006-os üzleti évének legfontosabb célkitőzése az üzleti állományok megfontolt növelése és a jövedelmezıség javítása volt. Ahogy a

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

IGAZGATÓSÁG BOARD OF DIRECTORS

IGAZGATÓSÁG BOARD OF DIRECTORS IGAZGATÓSÁG BOARD OF DIRECTORS Fáy Zsolt igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató / member of the Board, CEO Báger Gusztávné dr. az igazgatóság

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2010-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2010-es évről ÜZLETI JELENTÉS a 2010-es évről A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30. óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2011-es évról

ÜZLETI JELENTÉS a 2011-es évról ÜZLETI JELENTÉS a -es évról A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30. óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként törjön

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2014-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2014-es évről Éves Jelentés. 2014 ÜZLETI JELENTÉS a 2014-es évről A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 2010.04.30-i névváltozással (korábban HBW EXPRESS Bank Zrt.) együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 OPTIM CLIC CALYON Internet Banking tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Tower, Bank Center, Budapest Citibank Torony, Bank Center, Budapest Annual Report Éves jelentés 1999 Citibank Rt. Hungary Chairman s Report 1999 WAS

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Citibank Rt. Hungary. Annual Report Éves jelentés

Citibank Rt. Hungary. Annual Report Éves jelentés Citibank Rt. Hungary Annual Report Éves jelentés 998 Annual Report ƒves jelentžs ChairmanÕs Report was a very important and positive year for Citibank globally and for Citibank locally in Hungary. In

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Annual Report 2001 Éves jelentés

Annual Report 2001 Éves jelentés Annual Report 2001 Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Board of Directors Branch Network Table of Contents Chairman s

Részletesebben

kjfkjdkdnkdnkaljfo kdjkdjnm kjdskd

kjfkjdkdnkdnkaljfo kdjkdjnm kjdskd kjfkjdkdnkdnkaljfo kdjkdjnm kjdskd kjhfkjahdkjadfkjasf 1 ÜZLETI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a. üzleti évről 1 A Zrt. 2010.04.30-i névváltozással (korábban HBW EXPRESS Zrt.) együtt célul tűzte ki, hogy országon

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június ÉVES JELENTÉS 2010 KÖSZÖNTŐ A hazai biztosítói szektor egy kihívásokban és nem várt eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdasági válság elhúzódása, a természeti katasztrófák, valamint az év

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

MagNet Magyar Közösségi Bank. Éves Jelentés 2013

MagNet Magyar Közösségi Bank. Éves Jelentés 2013 MagNet Magyar Közösségi Bank ÜZLETI JELENTÉS a 2013-as évről A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a 2010.04.30-ai névváltozással (korábban HBW EXPRESS Bank Zrt.) együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Mérlegösszetétel A Bank mérlegfőösszege 2006 végére elérte a 1.764 milliárd Ft-ot, ami 22%-kal magasabb az előző év végi mérlegfőösszegénél.

Részletesebben

Table of Contents Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor s Report Board of Directors

Table of Contents Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor s Report Board of Directors Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Branch Network Table of Contents Chairman s Report 4 Balance Sheet 6 Profit and Loss Statement 8

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

Csillik Péter: A hitelintézetek 2011. évi tevékenységének fő jellemzői

Csillik Péter: A hitelintézetek 2011. évi tevékenységének fő jellemzői Csillik Péter: A hitelintézetek 2011. évi tevékenységének fő jellemzői Economic environment Performance of the Hungarian banking sector in 2011 In a modestly growing economy, assets in the banking sector

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 1056 Budapest-Vàci utca Center, Vàci utca 81

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 1056 Budapest-Vàci utca Center, Vàci utca 81 About our members A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe az új Tagjainkat és szolgáltatásaikat bemutató rovatát! Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 1056 Budapest-Vàci

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

OTP BANK KONSZOLIDÁLT

OTP BANK KONSZOLIDÁLT Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok Hivatkozási szám: BK-051/2007 AZ OTP BANK 2006. ÉVI TŐZSDEI AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE Az OTP Bank Nyrt. 2006. évi tőzsdei auditált éves jelentése a BÉT

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 24.

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 24. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ANGOL NYELVEN THE BASICS OF ECONOMICS (BUSINESS ECONOMICS) 2006. október 24. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Bankszektor Gyorsjelentés. MKB Stratégia és Közgazdasági Elemzés Szakterület

Bankszektor Gyorsjelentés. MKB Stratégia és Közgazdasági Elemzés Szakterület Bankszektor 2000 Gyorsjelentés Amennyiben rendelkezésre állt, a grafikonok a mérlegfőösszeg szerinti legnagyobb 18 bank adatait tartalmazzák MSZSZ nem konszolidált alapadatok alapján. Készítette: Helcz

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben