Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors"

Átírás

1

2 Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the right - János Salamon member of the Board, director bal oldalon - Rostás Attila igazgatósági tag at the left - Attila Rostás member of the Board ülve - Báger Gusztávné Dr. igazgatósági tag sitting - Gusztávné Báger Dr. member of the Board Felügyelő bizottság tagjai Members of the Supervisiory Board dr. Polgár Zoltán - elnök dr. Zoltán Polgár - chairman Hangay Sándorné Gerényi Gábor

3 3 TISZTELT ÜGYFELEINK ÉS PARTNEREINK! DEAR CLIENTS AND PARTNERS, 1995-ben 17 magyar magánszemély úgy gondolta, lenne értelme alapítani egy kis bankot, ami nem csak abban különbözne a pénzintézeti szektor tagjaitól, hogy magyar magánbank, hanem abban is, hogy az új technológiákat helyezné előtérbe az ügyfelei kiszolgálásánál, és állandó innovációval újfajta termékszerkezetet alakítana ki. Az elhatározást tett követte, és 1995 végén takarékszövetkezeti jogi formában létre is jött a HBW Express. Az akkor 100 millió forintos alaptőke alig volt elég a működési és technikai feltételek kialakítására, de a következő év áprilisától már működött az első bankfiók a Balassi Bálint utcában. Az azóta eltelt idő igazolta, valóban lehet olyan pénzintézetet működtetni Budapesten és környékén, ami áttörve a szövetkezeti forma és a hagyományos banki szolgáltatási struktúra korlátjain, elhivatott ügyfelei jobb kiszolgálása, illetve az új és modern banki termékek és szolgáltatások fejlesztése terén. A HBW Express a bankszektorban is az elsők közé tartozott, akik internet banking rendszert fejlesztettek ki. Persze, a 12 évnyi működés során néhányszor üzleti stratégiaváltás is bekövetkezett, az eleinte több irányba fejlődő tevékenység jövedelmezősége megkövetelte egy koncentráltabb és gazdaságosabb pénzintézeti működés kialakítását. Az egyik nagy stratégiaváltás már több, mint 5 éve történt, amikor a cég felhagyott a gépjármű finanszírozással, és értékesített néhány bankfiókot is. Az elektronikus szolgáltatások térhódítása akkoriban gyorsabbnak látszott. Mára azonban már kiderült, hogy a hagyományos fiókhálózatot is bővíteni kell a növekedés érdekében. A legutóbbi stratégiaváltás épp 2007-ben következett be, amikor a HBW Express bankfiókok nyitásába fogott, az év utolsó 3 hónapjában 3 bankfiókkal bővült In Hungarian private individuals considered that it was worth establishing a small bank which was not only different from the other members of the financial institution sector because it was a Hungarian private bank but also because it preferred new technology when serving clients and by continuous innovation it created a new type of product structure. The decision was followed by actions and the end of 1995 HBW Express was established in the legal form of a Savings Bank. That time 100 million HUF equity capital was hardly enough to cover the expenses of the construction of the operation and technical conditions, but from April the following year the first branch was already operating in Ballassi Bálint street. The time that has passed since then proved that it was possible to operate a financial institution in and around Budapest that, breaking through the limitations of a co-operative and traditional banking services.besides HBW Express is dedicated to providing better services and to developing new and up-to-date banking products and services. In the bank sector HBW Express was among the first to develop an internet banking system. During its 12-year operation HBW Express has had some business strategic changes: profitability of the initially diversified activity urged the construction of a more focused and more economical financial institution operation. One of the big strategic changes took place more than 5 years ago when the company gave up vehicle financing and it sold some branches too. In that period the expansion of the electronic services seemed to be faster. Nowadays we know that the traditional network of branches also has to be expanded in order to realise growth. The latest change in strategy happened in 2007 when HBW Express started to open new

4 4 az ügyfélkiszolgáló helyek köre. S a folyamatnak ez csak a kezdete, 2008-ban további 5 bankfiók nyitását tervezzük. A 2008-as év még újabb kihívásokat is rejt, a céljaink között szerepel a cég jogi formájának megváltoztatása, a bankká átalakulás. De ennek megtörténtéről majd a következő üzleti jelentésben szeretnék beszámolni. Az semmiképpen sem változik, hogy folyamatosan a biztonságos, de eredményes növekedés határozza meg cégünk működésének mindennapjait. Az eltelt évek adatai azt igazolják, hogy a kitűzött céljainkat sikerült is teljesíteni. Az üzleti állományok 2007-ben minden korábbinál gyorsabban növekedtek, emellett még a jövedelmezőség is javult. Mindez az ügyfeleink nélkül lehetetlen lenne, így a jövőben is arra törekszünk, hogy teljesítményünk minőségi színvonalát és ügyfeleink elégedettséget tovább fokozzuk. Budapest, február 19. Fáy Zsolt igazgatóság elnöke branches. In the last 3 months of the year 3 new branches were opened. This is only the beginning of a process since we are planning to open 5 new branches in The year 2008 shall bring new advantages. Our aim is to change the legal status of the company and turn it into a bank. However its realisation will be included in our next business report. The days of our company are determined by the safe and profitable increase. The data of the previous years prove that we managed to realise our aims. In 2007 client deposits grew at a speed like never before and profitability increased too. That would have been impossible without our clients, therefore we shall aim at enhancing the quality of our performance and further gain the satisfaction of our clients. 19. February 2008, Budapest Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

5 5 ÉVES JELENTÉS A 2007-ES ÜZLETI ÉVRŐL ANNUAL REPORT ON BUSINESS YEAR 2007 A HBW Express Takarékszövetkezet es üzleti évének legfontosabb célkitűzése a középtávú stratégia megvalósítása, ezen belül az üzletpolitikában meghatározott célkitűzések értelmében a vállalati és a lakossági állományok növelése mellett a jövedelmezőség javítása volt. Magyarországon a bankszektoron belül a legdinamikusabb növekedő területet a lakáshitelezés képviselte. A Takarékszövetkezet aktív banküzleti tevékenységében is ez képezte a növekedés motorját. A hitelállomány növekedési üteme 38%-os volt, melyben nagy szerepet játszott a piaci folyamatokkal való lépéstartás. A Takarékszövetkezet ezen cél megvalósítása érdekében 2007-ben elindította devizahitelezési tevékenységét. A forrás oldali állományok alakulását az év során döntően két tényező befolyásolta: egyrészt az év meghatározó részében a Takarékszövetkezet betéti kamataival hasonlóan a piacvezető bankok ajánlataihoz állt ügyfelei rendelkezésére, másrészt az év utolsó negyedévében az ügyfélkör szélesítése érdekében 3 új fiók került megnyitásra. Ezen tényezők együttes hatásának eredményeként a Takarékszövetkezet ügyfélforrás állománya 42%-kal nőtt 2007-ben. A forrás állományon belül a legdinamikusabban a betétállomány bővült. A számlavezető ügyfélkör bővülésének üteme az év utolsó hónapjaiban, az új fiókok megnyitásának hatására erőteljesen emelkedett. A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege az évközi összesen 8,6 milliárd forintos dinamikus növekedés mellett december végén elérte a 23,9 milliárd forintot, ami 56 %-os növekedésnek felel meg. The most important target of the business year 2007 of HBW Express Savings Bank was the realisation of the medium term strategy, within which, - in pursuance with the aims stipulated in the business policy besides the increase of corporate and public deposits the objective was the enhancement of profitability. Within the Hungarian bank sector the most dynamically increasing sector was mortgaging which was also the engine of the increase of the bank activity of the Savings Bank. Loans outstanding increased by 38 % which was mainly supported by keeping up with the market processes. In order to realise this target the Savings Bank started its activity of granting foreign exchange credits in Development of liabilities was mainly influenced by two factors. On the one hand the Savings Bank served its clients with deposit interest during a significant period of the year similarly to the offers of other market leader banks on the other hand in the last quarter of the year 3 new branches were opened in order to broaden the clientele. As a collective result of these factors the client deposits of the Savings Bank increased by 42 % in Within liabilities the deposits experienced the most dynamic growth. As a result of the opening of the new branches the rate of increase of the account keeping clients significantly accelerated in the last months of the year. Beside the interim as a total of 8,6 billion HUF dynamic growth the Balance Sheet Total of the Savings Bank amounted to 23,9 billion HUF at the end of December 2007, which was a 56 % increase.

6 6 Az üzleti állományok jelentős növekedésének köszönhetően amelyet a működési költségek szerényebb emelkedése kísért a Takarékszövetkezet 2007-ben 242 millió forint adózott eredményt ért el, ami az előző évi összeget 81 %-kal haladja meg. Due to the significant increase of the given loans that was accompanied by a moderate growth in the operating costs the Savings Bank realised a 242 million HUF after-tax profit, which is 81 % higher than that of the previous year. ESZKÖZ SZERKEZET Az eszközökön belül a legnagyobb bővülést a hitelállomány mutatja. Az értékvesztéssel csökkentett állomány nagysága 4 milliárd forint összegű emelkedés után december végére elérte a 14,6 milliárd forintot. ASSET STRUCTURE Within assets loans experienced the biggest growth. After the 4 billion HUF increase the value of loans reduced by procisions amounted to 14,6 billion HUF at the end of December. (millió forint) Pénzeszközök 766 5% % Értékpapírok (állampapírok) % % Hitelintézetekkel szembeni követelés 511 3% 525 2% Ügyfelekkel szembeni követelés % % Részvények, részesedések 631 4% 967 4% Tárgyi és Immateriális eszközök 259 2% 252 1% Egyéb eszközök 157 1% 186 1% Aktív időbeli elhatárolások 801 5% 793 3% Összes eszköz % % (million HUF ) Liquid assets 766 5% % Securities (government securities) % % Receivables from financial institutions 511 3% 525 2% Loan portfolio % % Shares, business interests 631 4% 967 4% Tangible and intangible assets 259 2% 252 1% Other assets 157 1% 186 1% Prepayments and accrued income 801 5% 793 3% Total assets % %

7 7 A Takarékszövetkezet folyamatosan teljesítette a pénzintézeti szektorra előírt törvényi előírásokat. A Treasury terület ennek érdekében naponta figyelemmel kísérte a pénzeszközök, értékpapírok és a bankközi kihelyezések állományának alakulását, amely alapját képezte a folyamatos likviditásmenedzselésnek. Az ügyfélforgalom lebonyolításához szükséges eszközök döntő részét a Takarékszövetkezet járulékos vállalkozásain keresztül birtokolja. A fióknyitásokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a járulékos vállalkozásokban a Takarékszövetkezet tőkebefektetést hajtott végre. The Savings Bank permanently complied with the legal regulations inflicted on the financial institution sector. For this reason Treasury daily observed the development of liquid assets, securities and interbank placings, which was the basis for the continuous liquidation management. A significant amount of the assets necessary for serving clients is owned by the Savings Bank through its associated enterprises. For the realisation of the investments related to the opening of branches the Savings Bank accomplished capital investment in its associated enterprises. AKTÍV ÜZLETÁG Az elmúlt években kialakított diverzifikált aktív üzletági struktúra több szempontból is előnyös a Takarékszövetkezetnek, ugyanakkor a piaci viszonyok az egyes üzletágak szerepét és súlyát a portfolión belül folyamatosan átértékelik. Az előző évekhez hasonlóan 2007-ben is a hitelezési terület meghatározó termékei a lakásépítésekhez és - vásárlásokhoz kapcsolódó hitelek voltak. Az év során bevezetésre került a deviza alapú forinthitel is, amely a meghirdetését követően folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az állományon belül. A bruttó hitelállomány 4 milliárd forintos emelkedésének hatására az állomány 2007 végére elérte a 14,9 milliárd forintos értéket. Az új kihelyezések közel egyharmada a kamattámogatásos jelzáloghitelkonstrukciók köréből került ki, amely megoszlott a lakásingatlanokat építő-építtető cégek és a lakosság között. A növekedés másik jelentős részét a jelzálog alapú devizahitel konstrukciók adták. ACTIVE BUSINESS The diversified active business structure developed in the previous years tends to be advantageous for the Savings Bank for several reasons, however the market situations continuously revalue the role and importance of certain businesses within the portfolio. Similarly to the previous years the dominant products of the loan providing business in 2007 were mortgages related to apartment building and purchasing. During the year the foreign exchange based forint loans were introduced which, after having been announced, experienced a continuously increasing tendency within the portfolio. As a result of the increase of gross loans by 4 billion HUF the portfolio reached 14,9 billion HUF by the end of About one third of the new placings are related to the construction of interest subsidized mortgages, which were split between the companies building or having built apartments and the public. The second important factor of the increase is constituted by the foreign exchange mortgages.

8 8 A Takarékszövetkezet által nyújtott hitelek fő csoportjai a következők: The main groups of the loans granted by the Savings Bank: (millió forint) Vállalkozói hitel % % Ingatlanhitel % % Devizahitel (CHF) 0 0% % Zálogházi hitel 776 7% 999 7% Szállítói hitel 6 0% 9 0% Express szem.kölcsön 0 0% 3 0% Gépjárműhitel 22 0% 7 0% Egyéb hitel jellegű 12 0% 12 0% Hitelállomány (bruttó) % % (million HUF) Corporate loan % % Real estate loan % % Foreign exchange loan (CHF) 0 0% % Pawn office loan 776 7% 999 7% Supplier loan 6 0% 9 0% Express personal loan 0 0% 3 0% Vehicle loan 22 0% 7 0% Other loan 12 0% 12 0% Total loan (gross) % % 2007-ben az aktív üzletágon belül 60 %- os részarányt a vállalkozók részére nyújtott rövid- és középlejáratú hitelek képviselik. A vállalkozás finanszírozási üzletág portfolióján belül kétharmados nagyságrendet képvisel a projekt-finanszírozás. A fennmaradó részt a klasszikus rövid lejáratú vállalkozási hitel portfólió alkotja, melyet szolgáltató és kereskedő vállalkozások vesznek igénybe ben a zálogházi hitelek állománya tovább növekedett 223 millió forinttal. Az év végi állomány megközelítette az 1 milliárd forintot. Jelenleg a Takarékszövetkezet 12 zálogház pénzügyi finanszírozását végzi. A hitelállomány minősége A Takarékszövetkezet stratégiai és üzletpolitikai elképzeléseinek egyik sarokpontja a kockázatok minél teljesebb körű felmérése és a kockázati kitettségek lehetőség szerinti minimalizálása. In % of the active business was constituted by the short-and medium term loans granted to entrepreneurs. Project financing makes up two third of the business financing portfolio. The remaining part is composed by the classical short term business loans that are used by service providing and commercial enterprises. In 2007 pawn office loans increased by 223 million HUF. At the end of the year it amounted to almost 1 billion HUF. Presently the Savings Bank deals with the financing of 12 pawn offices. Qualification of Loans One of the pivots of the strategic and business policy conceptions of the Savings Bank is the broad evaluation of risks and the possible mitigation of risk exposure. (millió Ft) Értékvesztés/Procision Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen (million HUF) Problem free Special attention Below average Doubted Bad Total

9 9 Ennek eredményeként a Takarékszövetkezet minősített állományának 97%-a a problémamentes és a külön figyelendő kategóriába tartozik. As a result 97 % of the qualified loans of the Savings Bank belong to problem free and special attention categories. FORRÁS SZERKEZET A mérlegfőösszeg 56 %-os növekedése egyrészt az ügyfélforrás állomány bővüléséből, másrészt a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (devizaforrás) növekedéséből adódott. STRUCTURE OF LIABILITIES The 56 % increase of the balance sheet total resulted from the expansion of client deposits and interbank liabilities. (foreign exchange resource). (millió forint) Hitelintézetekkel szembeni köt. 5 0% % Ügyfelekkel szembeni köt % % Egyéb kötelezettség 359 2% 460 2% Alárendelt kölcsöntőke 90 1% 90 0% Passzív időbeli elhatárolások 158 1% 498 2% Céltartalékok 60 0% 12 0% Saját tőke 876 6% % Jegyzett tőke 794 5% % Eredménytartalék 0 0% 0 0% Általános tartalék 82 1% 106 0% Mérlegszerinti eredmény 0 0% 1 0% Összes forrás % % (million HUF) Interbank liabilities 5 0% % Client deposits % % Other liabilities 359 2% 460 2% Subordinated loan capital 90 1% 90 0% Accruals and deferred income 158 1% 498 2% Provisions 60 0% 12 0% Equity 876 6% % Issued capital 794 5% % Capital reserves 0 0% 0 0% General reserves 82 1% 106 0% Profit or loss to the balance sheet 0 0% 1 0% Total Liabilities % % PASSZÍV ÜZLETÁG Az elmúlt évek átgondolt termékfejlesztésével kialakított passzív üzletági termékszerkezet az ügyfelek sokrétű igényét képes kielégíteni. Az ügyfelek igényeihez igazodó folyószámla és betét konstrukciók, valamint ezek kedvező kamatozásának köszönhető az állományok kiemelkedő alakulása. PASSIVE BUSINESS The passive business structure elaborated with a well-considered product development in the previous years can meet a wide range of requirements of the clients. The outstanding development of the deposits is due to the current account and deposit constructions adapted to the clients needs and the favourable interests.

10 10 (millió forint) Lakossági bankszámla Vállalati bankszámla Bankszámla állomány Egyéb látra szóló számlák Éven belüli források ügyfelektől Éven túli források ügyfelektől Betétállomány Összes ügyfélforrás Consumer bank account Corporate bank account Total accounts Other on-call accounts Clients deposits within one year Clients deposits over one year Total deposits Total Client deposits Az ügyfélforrások állománya az 5,8 milliárd forintos - azaz 42 %-os - emelkedést követően, az év végére 19,5 milliárd forintot ért el. Az ügyfélforrások bővülése teljes egészében a fiókhálózat által gyűjtött betétállomány növekedéséből fakadt. Az állomány 5,7 milliárd forintos növekményéhez az új fiókok 1,4 milliárd forinttal járultak hozzá. A számlapénz átlagos állománya 2,4 milliárd forintos nagyságrendet képvisel. Az egyéb látra szóló számlák állománya jelentősen nem változott: év végén 3,5 milliárd forintot ért el. Bankszámlavezetés A Takarékszövetkezet a gazdaság szinte bármely szereplőjének széles körű bankszámla vezetési lehetőséget és speciális számlakonstrukciókat kínál. A számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások közül kiemelkedő az internet banking, valamint a bankkártya szolgáltatás. A jobb és szélesebb körű ügyfélkiszolgálás érdekében a Takarékszövetkezet ben több új bankszámla csomagot is bevezetett, melyet a számlavezető ügyfelek 12%-a vett igénybe ben 524 bankszámla nyílt, ebből 308 lakossági ügyfelek részére. A Takarékszövetkezet 2007 végén 5300 bankszámlát vezetett, ebből 3700-at kisés középvállalkozások részére, melynek állománya megközelítette a 2 milliárd forintot. After a 5,8 billion HUF (42 %) increase the client deposits amounted to 19,5 billion HUF at the end of the year. The expansion in client deposits totally resulted from the increase of the deposits collected by the network of branches. The 5,7 billion HUF increase of the deposits were contributed to by the new branches with 1,4 billion HUF. Total accounts amounted to 2,4 billion HUF. The amount of other on-call accounts did not change significantly and reached 3,5 billion HUF at the end of the year. Account keeping The Savings Bank offers a wide range of account keeping services and special account constructions to almost all the players of the economy. The outstanding services related to account keeping are internet banking and the credit card services. In order to offer better and wider services the Savings Bank introduced several new account packages that were utilised by 12 % of the account keeping clients. In new bank accounts were opened out of which 308 for consumers. At the end of 2007 the Savings Bank was keeping 5300 bank accounts, from which 3700 for small and medium sized enterprises the amount of which approximated 2 billion HUF.

11 11 A Netbank internet banking rendszer folyamatos fejlesztésének eredményeképpen az ügyfelek a bankszámla vezetési szolgáltatások teljes skáláját igénybe tudják venni az interneten keresztül. Az év végén a számlavezető ügyfelek 54%-a használta a szolgáltatást, a folyószámlák terhére indított átutalások 76%-a zajlott e rendszeren keresztül bonyolódott. Bankkártya forgalmazás A Takarékszövetkezet a Volksbank Rt. technikai hátterének igénybevételével bocsátja ki saját logójával ellátott bankkártyáját. Év végén az ügyfelek 1100 bankkártyával rendelkeztek, amely egyenlő arányban oszlott meg a vállalati és a magánügyfelek között. A lebonyolított forgalom 917 millió forint volt, amely éves szinten 38 ezer tranzakciót jelentett. As a result of continuous development of Netbank internet banking clients can make use of the whole range of account keeping services through the internet. At the end of the year 54 % of the clients used this service and 76 % of the transactions initiated on debit of current accounts were completed through this system. Bank card dealings The Savings Bank issues its own logo bank cards by using the technical background of Volksbank Zrt. At the end of the year the clients possessed 1100 bank cards which were distributed among the corporate and consumer clients in equal proportion. Turnover realised was 917 million HUF which annually meant 38 thousand transactions. Betétgyűjtés A betétállomány 2007-ben 73 %-kal emelkedett: december végére megközelítette a 13,6 milliárd forint összeget. A betétállomány évközi alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az első két negyedévben 1-1 milliárd, harmadik negyedévben 1,5 milliárd, míg az utolsó negyedévben amikor a fióknyitások történtek 2,2 milliárd forinttal növekedett. Az állomány dinamikus növekedésében a fióknyitások mellett a kedvező betéti kamatok is szerepet játszottak, Az elmúlt évben kialakult magas betéti kamatok szinten maradtak, és 2007 egészében jellemezték a piacot. A Takarékszövetkezet betét állományának átlagkamata 8,39% volt. Ez arányát tekintve az Taking deposits The amount of deposits increased by 73 % in 2007 and at the end of December amounted to 13,6 billion HUF. Observing the development of deposits during the year it can be stated that in the first two quarters it increased by 1 billion HUF respectively, in the third quarter by 1,5 billion HUF and in the last quarter at the period of the opening of the branches by 2,2 billion HUF. Besides the opening of the new branches the dynamic increase of the client deposits were also contributed to by the favourable deposit interests. The high deposit interest of the previous years levelled off and it was also featuring the market in The average interest of the deposit portfolio of the Savings Bank was 8,39 % which is one

12 évi átlagkamatot mintegy egyötödével haladja meg. A piaci tendenciákra jellemző volt, hogy 2007-ben az éven belüli konstrukciók kamata volt általában a kedvezőbb a piacon, ennek ellenére a Takarékszövetkezet állományán belül 46%-ot képvisel a hosszú futamidejű betéti konstrukciók aránya. Ez a betétállományon belüli futamidő megoszlás kedvező, mivel így optimálisan alakul a Takarékszövetkezet eszköz-forrás lejárati struktúrája. fifth more than the average interest of The market tendencies showed that in 2007 the interest of the constructions within one year was more favourable but in spite of it the long-term deposit constructions amounted to 46 % within the total deposits of the Savings Bank. This term distribution within the deposit portfolio is favourable because the asset-liabilities term structure of the Savings Bank developed optimally. (millió forint) Kamat-Roll % 757 6% Kamat-Roll Prémium % % Kamatkirály % % Kamatgyűjtő % % Új királyi takarékszámla 370 5% 369 3% Egyéb betét 227 3% 249 2% Összes betét % % (million HUF) Kamat-Roll % 757 6% Kamat-Roll Prémium % % Kamatkirály % % Kamatgyűjtő % % Új királyi savings account 370 5% 369 3% Other deposits 227 3% 249 2% Total deposits % % SAJÁT TŐKE A Takarékszövetkezet saját tőkéje 2007 végén a 354 millió forintos emelkedésnek köszönhetően már meghaladta az 1,2 milliárd forint összeget. A növekedés az általános tartalékképzési kötelezettség teljesítésén túl teljes egészében a részjegytőke bővüléséből fakadt. A Takarékszövetkezet 1,1 milliárd forintot meghaladó összegű részjegytőkével rendelkezik. A Takarékszövetkezet részjegy tulajdonosi köre 12 jogi személyből és 195 magánszemélyből áll. Tőkemegfelelési mutató A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje december 31-én már meghaladta az 1,3 milliárd forint összeget, ami az előző évhez képest 34%-os növekedést jelent. A tőke-megfelelési mutató év végi mértéke meghaladta a 9%-ot. EQUTIY At the end of 2007 the equity of the Savings Bank due to the 354 million HUF increase exceeded 1,2 billion HUF. The increase apart from the compliance with the obligation on creating provisions totally originated from the growth of share certificates. The Savings Bank owns share certificates exceeding 1,1 billion HUF. The shareholders of the Savings Bank consist of 12 legal entities and 195 private individuals. Capital adequacy ratio The adjusted capital of the Savings Bank exceeded 1,3 billion HUF on 31st December 2007 which was a 34 % increase compared to the previous year. Capital adequacy ratio exceeded 9 % at the end of the year.

13 13 JÖVEDELMEZŐSÉG A Takarékszövetkezet 288 millió forint adózás előtti, és 242 millió forint adózás utáni eredményt ért el. Az adózott eredmény a 2006-hoz viszonyított értéke 81%- os növekedést mutat. PROFITABILITY The Savings Bank realised a 288 million HUF profit before tax and 242 million HUF profit after tax. Profit after tax experienced an 81 % growth compared to Eredménykimutatás (ezer forint) Kapott kamat és kamat jellegű bevételek Fizetett kamat és kamat jellegű ráfordítások Nettó kamatjövedelem Osztalékok és más tőkearányos jövedelmek Kapott jutalék és díjbevételek Fizetett jutalék és díjbevételek Jutalék és díjbevételek egyenlege Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege Értékvesztés elszámolás, visszaírás, illetve felhasználás egyenlege Pénzügyi szolgáltatás költségei Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Profit and Loss Account (thousand HUF) Interest received and similar revenues Interest paid and similar payments Net interest margin Dividend and other income on capital Received commission and fee income Paid commission and fee income Net of commission and fee income Net financial profit or loss Balance of other income and expenditure Balance of depreciation, reversal of loss, drawing Cost of financial services Ordinary profit or loss Extraordinary profit or loss Profit before tax Tax Profit after tax

14 14 Az eszköz és forrás oldali üzleti állományok növekedésének eredményeként a kamatmarzs tömeg jelentősen, 333 millió forinttal emelkedett, amely 42 %-os növekedésnek felel meg. A jutalék és szolgáltatásokból származó bevételek értéke 2007-ben 267 millió forint volt. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege veszteséget mutatott, amelyből a legjelentősebb fizetendő tételek a pénzintézeti működéssel összefüggő kiadások voltak. Ezek felügyeleti díjakból, hitelintézeti járadékból, iparűzési adóból tevődtek össze. A működési költségek 2007-ben 1 milliárd forintot tettek ki, ez a 2006-os évhez képest 203 millió forintos emelkedést jelentett. A Takarékszövetkezet járulékos vállalkozásain keresztül összesen 31 millió forint összegű osztalékbevételt realizált. A Takarékszövetkezetet a 16%-os társasági adón felül 4%-os szolidalítási adó is terhelte, így teljes adófizetési kötelezettsége közel 47 millió forint volt. Az eredmény kimutatás alapján 2007-ben 242 millió forint adózott eredményt realizált, amelyből 24 millió forint összegben képzett általános tartalékot. As a result of the increase in the business portfolio on the asset and liabilities side the amount of the interest margin experienced a significant growth by 333 million HUF, which was a 42 % increase. Commission and income from services was 267 million HUF in The balance of other income and expenditure showed a loss from which the most significant items to be paid were the costs related to credit institution operation. It was constituted by the supervisory fees the credit institutions annuity and the local tax. Operation costs amounted to 1 billion HUF in 2007 which is a 203 million HUF increase compared to Through its associated enterprises the Savings Bank realised a 31 million HUF dividend income. Apart from the 16 % corporate tax the Savings Bank was burdened with 4 % solidarity tax. Its total tax was 47 million HUF. Based on the profit and loss account the Savings Bank realises 242 million HUF after tax profit in 2007 out of which it created a general reserve in the amount of 24 million HUF.

15

16 16 MÉRLEG ESZKÖZÖK (millió forint) Pénzeszközök 766 5% % Értékpapírok (állampapírok) % % Hitelintézetekkel szembeni követelés 511 3% 525 2% Ügyfelekkel szembeni követelés % % Részvények, részesedések 631 4% 967 4% Tárgyi és Immateriális eszközök 259 2% 252 1% Egyéb eszközök 157 1% 186 1% Aktív időbeli elhatárolások 801 5% 793 3% Összes eszköz % % FORRÁSOK (millió forint) Hitelintézetekkel szembeni köt. 5 0% % Ügyfelekkel szembeni köt % % Egyéb kötelezettség 359 2% 460 2% Alárendelt kölcsöntőke 90 1% 90 0% Passzív időbeli elhatárolások 158 1% 498 2% Céltartalékok 60 0% 12 0% Saját tőke 876 6% % Jegyzett tőke 794 5% % Eredménytartalék 0 0% 0 0% Általános tartalék 82 1% 106 0% Mérlegszerinti eredmény 0 0% 1 0% Összes forrás % %

17 17 BALANCE SHEET ASSETS (million HUF) Financial means 766 5% % Securities (government securities) % % Placements with and loans to other banks 511 3% 525 2% Loans and advances to customers % % Shares, business interests 631 4% 967 4% Tangible and intangible assets 259 2% 252 1% Other assets 157 1% 186 1% Prepayments and accured income 801 5% 793 3% Total assets % % EQUITY AND LIABILITIES (million HUF) Deposits and loans from other banks 5 0% % Client deposits % % Other liabilities 359 2% 460 2% Subordinated loan capital 90 1% 90 0% Accruals and deferred income 158 1% 498 2% Provisions 60 0% 12 0% Equity 876 6% % Issued capital 794 5% % Capital reserves 0 0% 0 0% General reserves 82 1% 106 0% Profit or loss to the balance sheet 0 0% 1 0% Total Liabilities % %

18

19

20

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban Keszthelyi Szilárd PhD, az Agrárgazdasági Kutatóintézet osztályvezetője E-mail: keszthelyi.szilard@akii.hu Az agrárpolitikai

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 EXECUTIVE SUMMARY In 2011 in Hungary, GDP rose by 1.7%, 0.1% faster than GDP in the EU-27.

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal?

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? 2012. július 20. Mintegy két éve jöttek az első hírek az ország egyik legértékesebb ingatlanának megújulásával kapcsolatban. Azóta azonban legfeljebb

Részletesebben

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK ADÓZÁS, 1988 1996 Magyarországon hosszú szünet után 1988-ban ismét bevezették a lakosság széles körét érintő személyi jövedelemadót (SZJA). Ezzel együtt a nálunk általános forgalmi

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben