A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA"

Átírás

1 A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA 1

2 Vizsgált időszak: évek ÖSSZEFOGLALÓ A Magyar Triatlon Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a 109/2013. (IX.17.) számú Elnökségi határozatában rendelkezett az MTSZ évek jogi szempontú átvilágításáról. Az átvilágítás és a Jelentés elkészítése során az alábbi területek vizsgálata történt meg: - szerződéses kapcsolatok, pályázati dokumentációk; - szabályzatok felülvizsgálata; - eszközállomány vizsgálata; - perek, követelések. Valamennyi terület jogi vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a rendelkezésre álló dokumentáció alapján az MTSZ a vizsgált időszak alatt a törvényes működés követelményének számos szempontból nem felelt meg, a belső szabályozások, jogszabályok által megkívánt megfelelősége, az MTSZ szerződéskötési gyakorlata, a dokumentációs gyakorlat olyan mértékű hanyagságra utal, ami egyrészről kifejezetten szükségessé teszi a korábbi vezetés, különösen az akkor hatályos SzMSz és a munkaköri leírása alapján mindezekért felelős korábbi főtitkár tevékenységének további vizsgálatát, másrészről a jelenlegi vezetéstől a szabálytalanságok kiküszöbölésére mihamarabbi intézkedések megtételét kívánja meg. A gondos gazdálkodással össze nem egyeztethető fenti hiányosságok, különösen a bevételek, vagyonelemek, eszközök kezelése kapcsán a hűtlen kezelés gyanúja merül fel, e körben további vizsgálatok javasoltak. Rögzítésre kerül ennek kapcsán, hogy a jelen jogi átvilágítást megelőzően folyamatban volt pénzügyi átvilágítás számos, a könyvvezetéssel, bizonylatolással, adóbevallásokkal kapcsolatos további bűncselekmények alapos gyanúját felvető hiányosságot tárt fel, melyek azonban jelen vizsgálatnak nem képezték tárgyát. 2

3 A vizsgálat eredményeként megfogalmazódott általános megállapításokat jelen összefoglalóban, míg a részletes megállapításokat az egyes fejezetekben tárgyaljuk. A szerződések átvilágítása során a es időszak a vizsgálat tárgya, melyről tételes szerződés kataszter készült. A szerződések kapcsán a kiadási és a bevételi szerződéseket külön kezelte az ügyvédi iroda, egyenként ellátva megjegyzésekkel, az észlelt hiányosság, jogi minősítés, vagy intézkedési javaslat feltűntetésével. Pályázatra utaló dokumentáció kifejezetten nem volt fellelhető, így e körben az egyes támogatásokhoz tartozó szerződéseket és elszámolásokat vizsgálta az iroda. A szerződések kapcsán tapasztalt főbb hiányosságok, szabálytalanságok: - az SzMSz által megkívánt felhatalmazás hiányában történt szerződéskötés; - az MTSZ a saját tisztségviselője érdekeltségébe tartozó gazdasági társasággal kötött szerződést (bizonyos esetben kifejezetten az elnökség felhatalmazásával); - szerződés hibás teljesítése; - támogató felé az elszámolási kötelezettség nem teljesítése; - teljesítési ok hiánya; - tartalmi hiányosságok: támogatás tárgyának meghatározása, téves időbeli hatály; lényeges tartalmi elem mellékletbe utalása; - formai hiányosságok: pecsét, aláírás hiányzik, melléklet hiánya, elírások; - dokumentációs hiányosságok: csak másolati példány áll rendelkezésre. A szerződések vizsgálata kapcsán elvégezte az iroda az MTSZ tisztségviselőinek cégkapcsolati vizsgálatát, melynek eredményként derült fény két esetben az MTSZ tisztviselő cége részére történt kiszervezésre. A szabályzatok vizsgálata során megállapítottuk, hogy az MTSZ a jogszabályok által megkívánt belső szabályozókkal csak részben rendelkezik, vagyis a sportról szóló évi I. törvény által a szakszövetségek részére előírt szabályzatok csak részben, a számvitelről szóló C. törvény és végrehajtási rendeletei által megkívánt szabályzatok szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre. A fellelhető szabályzatok kivétel nélkül hatályosításra szorultak. A tárgyi eszköz nyilvántartások kapcsán egy január 1. napján készült nyilvántartás vizsgálata történt meg. Az azt megelőző időszak vonatkozásában jelentős aluldokumentáltság volt tapasztalható, a nyilvántartásba vett tárgyi eszközök jelentős része selejtezésre került, míg a használat céljából átadott eszközök esetében számos esetben hiányzik az átvételt igazoló dokumentum, az MTSZ részéről nem volt megállapítható az átadó személye, vagy nem volt megállapítható, hogy az MTSZ nevében eljáró személy jogosult volt-e eljárni adott ügyben az MTSZ nevében. Sok esetben több éve kiadott eszközökről van szó, azok tényleges holléte kérdéses. 3

4 Az MTSZ képviseletében 2012 e óta Dr. Fekete Szilva ügyvéd látja el a peres képviseletet. Az ügyvédnő táblázatos formában teljes állapotjelentést készített a peres, nemperes és egyéb eljárásokról. Hasonló státuszjelentés bekérése korábban nem volt gyakorlat, az eljárásokról az MTSZ-nek részleges információi voltak. Az átadott információk szerint az MTSZ részére perben megítélt összegek értéke kb. 2.3M forint, még a végrehajtási eljárásban behajtás alatt lévő követelések összege nagyságrendileg 2M forint. Kiemeljük, hogy kb. 1.8M forint kintlévősége van ezeken felül az MTSZ-nek, mely az MTSZ döntése értelmében nem került behajtásra, illetve részleteiben nem ismert fizetési engedményeket tettek az adós felé. I. FEJEZET SZERZŐDÉSEK VIZSGÁLATA 4

5 1. Kiadási szerződések Szerződés szám, Szerződés fellelhetősége 2011/ Nemzeti Sport Intézet 2011/ NSK- NUVOK 2011/ Nemzeti Sport Intézet 2010/ Invitel Távközlési Zrt. Partner Dátum Tárgy Összeg január december április december március december 31. (2011. január december 31 időszakra) július Megállapodás Sport XXI. Program triatlon sportágra vonatkozó feladatok ellátása Medenceszerződés Hajós-Széchy uszoda használat Együttm. keretmegáll. Héraklész Bajnok és Csillag programok területén együttműködés Megállapodás szponzorációs szerződés ,- Ft/sáv/óra ,- Ft + Áfa értékben eszköz és szolgáltatás Megjegyzés (1 millió felett volt e hozzájárulás?) A szerződés tévedésből pénzben is teljesítésre került, az átutalt ,- Ft + Áfa jogalap nélküli gazdagodás azonban nem került visszatérítésre, így az Invitel jelenleg jogosan követeli az összeget rendelkezésr e áll? El lett e számolva valamely támogatási szerződés keretein belül? 5

6 2011/ Nemzeti Erőforrás Minisztériu m 2012/ Magyar Paralimpiai Bizottság 2011/ MKB- Euroleasing Autólízing Zrt. 2012/ Zalaszám Informatika Kft. 2012/ Szekszárdi Sportközpo nt NKft. 2011/ AGNI- TECH Kft novemberteljesítésig (36hónap, december) január 1- december hó ig március 5- teljesítésig Megállapodás: 7150/7/2009 valamint a módosító Sport 545/0/2010 támogatási szerződés nem szerződésszerű teljesítéséből fakadó visszafizetési kötelezettség Boronkay Péter, Balogh Zoltán paratriatlon versenyzők költségeinek megtérítése zártvégű pénzügyi lízing, lízingtárgy: OPEL Astra 1.6 Essentia szolgáltatási szerződés szüneteltetéseinternetes portál üzemeltetésére vonatkozóan Bérleti szerződés: 3 db bebútorozott iroda Szerződés módosítás a április 25-ei szerződés vonatkozásában a teljesítési határidők tárgyában ,- Ft kezdeményezettek részére Ft kezdő lízingdíj: 25,00 % Ft finanszírozott összeg: Ft lejárt fizetési határidejű tartozások: Ft áfát tartalmazza Bruttó ,- Ft 2 részletben fizetés Nincs kitöltve (említve) Megrendelő részéről pecsét hiányzik 6

7 2012/ OTP Pénzszolgál tató Zrt. 2012/ OTP Pénzszolgál tató Zrt. 2010/ Generali Biztosító 2010/ Magyar Posta Zrt. 2010/ BKF- Tornóczki Istvánné 2011/ Irodai 3., 2. polc, piros dosszié, átutalandók, szövetség feliratú Nemzeti Erőforrás Minisztériu m htlan ideig Szolgáltatási keretmegállapodás Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus utalvány megrendeléséről Szolgáltatási keretmegállapodás kiegészítés: Kártya, társkártya, pótkártya igénylése esetén az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat formanyomtatványt alkalmazza október november 11. Biztosítási kötvény általános felelősségbiztosításra Bérleti szerződés postafiókra Felnőttképzési szerződés könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Felek között korábban létrejött 7150/7/2009 számú ,-Ft nagyságú támogatási szerződésből származó támogatás Társkártya és elveszett, ellopott, megrongálódott SZÉP vagy társkártya pótlása esetén 1500,- Ft ,- Ft Küldeményforgalmi Üzletszabályzat tartalmazza ,- Ft ,-Ft (minden hó 15. napjáig ,-Ftot kell megfizetni) kell megfizetni 7

8 mappa 2011/ Irodai 2., legfelső polc, sárga, jelzés nélküli dosszié 2010/ Irodai 2., legfelső polc, sárga, jelzés nélküli dosszié dr. Molnár Sándor Gyula Danubius Szálloda és Gyógyüdül ő Nyrt január 1. január 28. egy részének igazolatlan elköltéséből fakadó elszámolási kötelezettség megállapítása. A 2010-ben megtartott Triatlon VB-re fordítható támogatási keretösszegből ,-Ft-al nem tudott elszámolni a szövetség. A havonta fizetendő részlet nagysága ,- Ft. Sport XXI. Programban a sportolókról készült felmérők szakmai elemzése, értékelése, osztályozása. Megbízási szerződés. 4 éjszaka 12 budapesti szállodában. Keretszerződés meghatározott szobaárakkal. A szállodák által utólag kiadott számlák alapján történt az elszámolás ,-Ft megbízási díj. Helytelen időbeli hatály: A megbízás napjával kezdődik és napjáig tart anyag nem fellelhető. Elszámolása a Triatlon VB 2010 lebonyolításra kapott támogatási összegből történt. Elnökségi határozat a szerződés mellé nincsenek csatolva a számlák, teljesítési ok. nem található. nem fellelhető. 8

9 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc Százhalomb attai VUK SE Budapesti Triatlon Szövetség ORTRI- PLUSU Kft. Csongrád Idegenforga lmi SE Dynamic Triatlon Club Dynamic Triatlon Club február január március április április március napján megrendezett NSI Aquatlon döntő szervezése. Megbízási szerződés napján megrendezett NSI Aquatlon megyei döntő szervezése. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 6. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 3. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 2. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 21. napján. Megbízási szerződés ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem felelhető ,-Ft nem fellelhető. 9

10 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub Dragon Aqua SE Veresegyhá zi Triatlon Sport Utánpótlásé rt Alapítvány Hód- Triatlon SE március február május március 12. Tricepsz SE május 4. Tarjáni Tornádó Triatlon SE március 8. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 29. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 2. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 10. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 13. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 13. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 15. napján. Megbízási szerződés ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető. 10

11 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc Tarjáni Tornádó Triatlon SE Kőszegi Triatlon és Úszó Klub Kőszegi Triatlon és Úszó Klub Hélix Sportegyes ület Triaktív S.E. AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub május március május március március április 25. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 9. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 14. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 17. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 15. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei döntő szervezése április 7. napján. Megbízási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 255/12/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem található. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 255/12/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 11

12 összefüggő szakmai feladatok ellátása Kovács Zsófia tekintetében. Megbízási szerződés. 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc TVK Mali Triatlon Klub Budaörsi Triatlon Klub április április 25. MOB és a szövetség között létrejött 255/12/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Rendes Csaba tekintetében. Megbízási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 255/12/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Rendes Csaba tekintetében. Megbízási szerződés. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 255/12/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 255/12/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 12

13 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzeme ltetési és Közbeszerz ési Zrt. Szekszárdi Sport és Szabadidő Központ Százhalomb atta Önkormány zat Városi Szabadidő Központ október február 16. Bérleti szerződés a Budapest XIV. kerület Istvánmezei út 1-3. szám alatti ingatlan november :00 és 16:00 közötti bérletbe adásáról. Bérleti szerződés a sportcsarnok aulájának, emeletén lévő lelátójának, 1db öltözőjének, 1 db edzőtermének, parkolójának, Sport előtti területének október 13. napján 8:00 és 18:00 közötti, és a TOLLE UFC labdarúgó stadion 7:00 és 20:00 közötti bérletére. Bérleti szerződés a Strand 50 m-es fedett versenymedencéjéne k, és a Kiss László Sportuszoda versenymedencéjéne k február 17. és 19. közötti bérletére ,-Ft + ÁFA nem fellelhető ,-Ft ,-Ft Elszámolva: NEFMI ATM/578/ számú támogatással szemben. 13

14 2011/Irodai 1. legfelső polc 2011/Irodai 1. legfelső polc 2011/Irodai 1. legfelső polc TVK Mali Triatlon Klub Gyöngyösi Triatlon Klub Mogyi SE Baja április április április 20. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Tóth Zsófia és Rendes Csaba tekintetében. támogatási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Kovács Zsófia tekintetében. Támogatási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között. 14

15 feladatok ellátása Faldum Gábor tekintetében. Támogatási szerződés. 2011/Irodai 1. legfelső polc 2011/Irodai 1. legfelső polc Debreceni Sportcentru m Nonprofit Kft. Uniqa Team Újbuda Sportegyes ület április április 20. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Fecskovics Attila, Pocsai Balázs, Szabó Zita tekintetében. Megbízási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Dudás Eszter, és Király Kristóf tekintetében. Támogatási szerződés. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 2011/ Irodai NUSI- január A felek között ,-Ft + ÁFA, A szerződés a felek által 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között. 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között. 15

16 1. legfelső polc 2010/ Iktató jobboldali 3. polc Elnökségi 2010 sárga dossziéban (2 csíkkal jelölve) 2010/ Iktató jobboldali 3. polc Elnökségi 2010 sárga dossziéban (2 NUVOK 19., érvényességi ideje január 1 és december 31 között Agni-Tech Kft. Kershak Ingatlanber uházó, Forgalmazó, Kereskedel mi és április 25.0 Nincs keltezés a szerződésen. május 1. napjától érvényben lévő, a tribün alatt öltözőre vonatkozó bérleti szerződés módosítása, melyben a havi bérleti díj megváltoztatásra kerül. Vállalkozási szerződés, mely alapján az Agni-Tech Kft., mint vállalkozó Sportrendezvénnyel kapcsolatos előkészítő feladatokat, időmérési szolgáltatást, eredmények és jelentések publikálását, chipek kauciójának kezelését vállalja vállalkozói díj ellenszolgáltatás fejében. Triatlon Tour versenysorozat. Bérleti szerződés a Százhalombatta 2298/10/A hrsz. alatti ingatlan november 27. napján 9:00 és 18:00 közötti bérletére összesen ,-Ft / hónap A szolgáltatási árlista a szerződés 1- számú mellékletét képezte ,-Ft + ÁFA láírva, a szerződésekre egy aláírni, visszaküldeni cetli van ragasztva. A gazdasági esemény további, elsősorban könyvvizsgálói vizsgálatra szorul. Szolgáltatási árlista alapján került meghatározásra. A számlák nem kerültek a szerződéshez csatolásra, így a szolgáltatás értékét csak a könyvelési anyagból lehet megállapítani. A szerződés a bérlő részéről (szövetség) láírva. Nem szerepel rajta keltezés. A gazdasági esemény megtörténtére nincs információ. nem lelhető fel. nem fellelhető. 16

17 csíkkal jelölve) Szolgáltató Kft. vonatkozóan. 2011/ Iktató 3. legalsó polc NSSZ jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc NSSZ jelzésű akta. Econorg- Invest Kft. Tornóczki Istvánné január 1. teljesítésig november 1. Vállalkozási szerződés mely alapján a vállalkozó a szövetség részére január 1-től a számítógépes analitikus és főkönyvi könyvelést vállalja. Ezen túlmenően biztosítja az adatok folyamatos rögzítését, ezáltal a számviteli információk naprakész szolgáltatását. Megbízási szerződés, mely alapján a szövetség megbízza Tornóczi Istvánnét a Magyar Triatlon Szövetség pénzügyés számvitelével kapcsolatos teendők elvégzésével ,-Ft + ÁFA a főszolgáltatás díjaként, valamint további ,-Ft + ÁFA könyvelési programkövetés címén. anyag maga a könyvelés. nem fellelhető. Bruttó ,-Ft nem fellelhető. 17

18 2010/Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Nemzetközi Triatlon Szövetség ATC Aircom Kft. OXYTEA M-Nemzeti Sportszöve tség Mentőszolg álat Kereskedel mi és Szolgáltató Kft., mint megbízott és Újbuda Torna Club, mint díjfizető augusztus teljesítésig ( a szolgáltatás) 1. az aláírás időpontja, a megbízás pedig közötti időszakra szól) A 2010-ben megrendezett Triatlon VB alapdokumentuma. Rendezési jogokat rendező és licencia szerződés. Vállalkozási szerződés, mely alapján vállalkozó a Triatlon VB ideje alatt szabálytalanul parkoló gépjárművek elszállítását vállalja. Megbízási szerződés, mely alapján az Oxyteam Kft. a Triatlon VB ideje alatt biztosítja a rendezvény egészségügyi biztosítását ,-EURO Nem fix díjas megállapodás, ezért a szolgáltatás díja a felek közötti jogviszonyt lezáró megállapodásból lehet kideríteni ,-Ft, melyet a hárompólusú szerződési konstrukció miatt nem a Magyar Triatlon Szövetség volt köteles megfizetni, hanem az Újbuda Torna Club. A szerződésben a vállalkozási díj gépjármű darabszámonként van meghatározásra. Ezen összeg nem számolható el a Triatlon VB lebonyolítására kapott ,-Ft-al szemben. Az elszámolt gépkocsi darabszámr a kiállított teljesítési nem lelhető fel nem lelhető fel. A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 18

19 2010/Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Stromboly Event Rendezvén yszervező Kft. január 6. az aláírás napja. Teljesítés A Triatlon VB szervezése során vállalkozói szerződés keretein belül ,-Ft vállalkozási díj ellenében a Stromboly Event Kft. a következő feladatokat vállalta:vb által használt rendezvény területek felmérése, helyszín rajzainak elkészítése; a VB verseny pályáinak kijelölése, felmérése, térképek elkészítése; a VB, Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) előírás elvárásait szolgáló verseny szervezeti felépítésének kidolgozása, munkaköri feladatok meghatározása; a VB terület használatához és forgalomkorlátozási terveinek engedélyezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése ,-Ft + ÁFA A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 19

20 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Stromboly Event Rendezvén yszervező Kft. március 3. Teljesítés ideje: Vállalkozási szerződés mely alapján vállalkozó a következő szolgáltatások teljesítésére vállalkozott: engedélyek, területrendezés, biztonsági szolgálat, kerítés és kordonozás, színpad; -hang; -fény; vetítéstechnika, állványzat, lelátó; konténerek, mobil wc-k, áram, gépek, üzemanyag, rendezvény bútprok, rendezvénykellékek, versenypálya kellékek, egyéb eszközök, takarítás, hulladékkezelés, kommunikációs háttér, jelek gyártása, kihelyezése, dekoráció, Logisztikatranszport, ITU előírások szerinti kapcsolódó rendezvények; versenyzői szolgáltatások ,-Ft + ÁFA nem lelhető fel. A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 20

21 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. DROPS Sport Szabadidős - és Sporttevék enységet Szervező és Szolgáltató Kft. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. január 14. teljesítésig szolgáltatás ideje: Vállalkozási szerződés mely alapján vállalkozó vállalja, hogy a Triatlon VB-vel kapcsolatban elkészít egy megvalósíthatósági tanulmányt és dokumentációt; begyűjti a szükséges szakhatósági előzetes véleményeket, a tanulmányt nyomon követi a az esetleges engedélyezési eljárások során; a tanulmány tartalmát képviseli a hatóságok, a szervezőbizottság, és más, a VB rendezésben érintett személyek, szervek előtt. Villamos Energia adásvétel ,-Ft + ÁFA Számla alapján határozható meg. Előzetesen becsült díja ,-Ft 23/2011. Eln.hat. (02.15.) Örömmel nyugtázta az elnökség, hogy a Drops Sport Kft évben ismét megszervezi az olimpiai ötpróba mozgalmat. Az elnökség javasolja, hogy az ötpróba sorozat a szövetség tömegesítési céljait is szolgálja. Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Illés Tibort, hogy a Drops Sport Kft. vezetőjével, dr. Drommer Gyulával készítsen elő március 7-ig egy, az MTSZ és Drops Sport Kft. közötti szerződéstervezetet. Lásd. cégkapcsolatokról készült táblázaton belül a 2010 Triatlon VB Budapest 17. jelzésű mappában. Elszámolásra került a Triatlon VB lebonyolítására kapott ,-Ft támogatással szemben. 21

22 2010/ Iktató polc jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Gépsystem Kft. aláírás: május 5. Teljesítés: Malibu Kft. aláírás augusztus 19.; teljesítési határidő augusztus 24. Csárda-Tex Kft. Hőgyészi Telephely Karakter Kreatív Bt. aláírás augusztus 23. aláírása augusztus 1. határideje: 3. Triatlon VB-re kerékpárdepók és célkapu legyártása (1240 db 1 colos vascső, 600db 1 colos vascső, 620 db összetartó elem). Vállalkozási szerződés Szállítási szerződés, mely alapján a Malibu Kft db. táska leszállítását vállalta augusztus 24. határidővel. Szállítási szerződés, mely alapján a Csárda-Tex Kft darab 50*100 cm, és 200 darab 70*140 cm nagyságú törölköző leszállítását vállalta. Szállítási szerződés, mely alapján a Karakter Kreatív Bt. névjegyek, molinók, hirdetések, TV spot, műsorfüzet, A6 szórólap, akkreditációs kártyák, parkolási kártyák, lakossági szórólapok, A ,-Ft + ÁFA, ,-Ft + ÁFA, ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA a leadott elszámolás nemzeti erőforrás 7150/7/2009 jelzésű aktában, A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. Elszámolva a 2010-TC- MK-23 támogatással szemben. 22

23 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Partybox Hungary Kft. Mega Outdoor Média Kft. aláírása: 1. Aláírása: június 10. Teljesítés: június 15 augusztus 15. lakossági plakát, A3- as színes plakát terv, szponzori tabló, Contact Pass kártyák, boros címke, Media Guide, Party kártyák leszállítását vállalta 3. napjáig. Adásvételi szerződés 1. átadási határidővel az alábbi termékek vonatkozásában: Vinyl (3.510 darab eltérő variációkban), Supertek felirattal (összesen darab eltérő variációban), Supertek felirat nélkül (7.700 darab eltérő variációkban). A Mega Outdoor Média Kft., mint a Császár-Komjádi és Hajós Alfréd Uszodák hirdetési felületeinek értékesítője engedélyt ad reklámcélú hirdetések kifüggesztésére június 15. és ,-Ft szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA Igazolás szerződéshez csatolva. 23

24 augusztus 15. között. 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta Waberer s Logisztika Kft. Sas Center Étterem Útvonalbiztosítás a Közlekedés Biztonságáé rt Egyesület (ÚBE) Aláírása: 1. aláírása: 8., teljesítés ideje: 9. aláírása: augusztus 30. teljesítés: Fuvarozási keretszerződés, elszámolás egyedi fuvarmegbízások alapján. Étkezés biztosítása 9. napján 11:30 és 14:30 között. Triatlon VB ideje alatt felvezető és záró motoros biztosítása, versenybíró és nemzetközi versenybíró futamon történő szállítása, pályabejárás útvonalbiztosítása, rendező, médiás futam alatti szállítása, általános útvonal-biztosítási feladatok ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft/fő, de a teljes összeget csak a kibocsátott számla alapján lehet megállapítani. szerződéshez csatolva ,-Ft szerződéshez csatolva. 24

25 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta Budapest Party Service Kft. Zöld Pardon Kft. Valton-Sec Kft. Dream Work Kft. aláírása: 2., teljesítés: aláírás: 1., teljesítése: 9. aláírása: 8., (hatálya a Triatlon VBvel kapcsolatos személyszállí tásra terjed ki) aláírása: 6, módosítása pedig Rendezvényszervezé si feladatok ellátása közötti időszakban változó létszámú vendég részére ( fő)szerződés mellékleteiben meghatározott specifikáció alapján. Zöld Pardon (1117 Budapest, Goldmann György tér, déli oldal) egy napra történő bérlete bérleti szerződés alapján. Triatlon VB ideje alatt történő személyszállítási feladatok biztosítása megbízási szerződés alapján. Vegyes szerződés, mely alapján bérleti jogviszony jött létre 12. napján a 4107/53. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, ,-Ft a -23 jelzésű aktában ,-Ft a -23 jelzésű aktában. Összesítő elszámolás szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA ( ,-Ft a módosítás alapján) Díjak: 6.300,-Ft/óra + ÁFA (busz sofőrrel), illetőleg 4.500,-Ft + ÁFA (robogó bukósisakkal) A szerződés 8. napján módosításra került. A feltételek lényegében ugyanazok. A szerződésben hivatkozott a szerződéshez csatolva. a szerződéshez csatolva, kiállítva ,- Ft-ra, A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 25

26 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta Pro Lending Kft. Kairos Szálloda Kft. (Intercontin ental szálloda) 8. napján. Teljesítés: A szerződésen nincs keltezés. Teljesítés ideje. 12. aláírás: július 27. Teljesítés a Triatlon VB ideje alatt illetőleg a Dream Work Kft. a záróünnepség lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kötelezettségeket vállalta: jegy ellenében egy adag étel és ital felszolgálása, a Záróünnepséggel kapcsolatos hang és fénytechnika biztosítását biztonsági felügyelettel együtt. Megbízási szerződés alapján a Pro Lending Kft. vállalta, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló Star Machine zenekar megjelenik és koncertet ad napján. Csoportos foglalási megállapodás az Intercontinental szállodával ,-Ft +ÁFA Összesen: ,-Ft bérleményt hosszabb ideig kívánják bérbe venni kitétel ellentmond a szerződések szövegének. ugyanis az időtartam megegyező. Kérdéses, hogy miért került megemelésre a bérleti díj? 9.-i keltezéssel. A teljesítési t Doromby Zoltán állította ki. 26

27 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2012/Iktató 2. felső polc Sport XXI. UP21/89-1 jelzésű akta Hotel Budapest Kropkó Oktató Bt. keltezés szerződésen, teljesítés: 10. és 12. napjain. aláírás január 1. a szerződés hatálya: január december 31. Vállalkozási szerződés, mely alapján a Hotel Budapest vállalja, hogy 10-én és 12- én 17:00 és 20:00 óra között étkezést biztosít a világbajnokság résztvevői számára. Megbízási szerződés, mely alapján a Kropkó Oktató Bt. a Sport XXI. programmal összefüggő területi vezetői feladatok ellátását vállalta. Személyes közreműködésre kötelezett: Kropkóné Golubics Andrea. Utánpótlásneveléssel kapcsolatos feladatok összefűzése. Felek közötti elszámolás szerződéshez csatolva ,-Ft / hónap Szolgáltatások utólag kerültek kiszámlázásra. 61/2012 Eln.hat. (09.11.) által jóváhagyva. Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. Program területi támogatók megbízási szerződését. Kropkó Péter összeférhetetlensége (MTSZ szakmai bizottságának tagja 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben. A szövetség alelnöke is volt től.) miatt került megbízásra Kropkóné Golubics Andrea. A ceginfo.hu oldalon végzett kutatás szerint a szerződés megkötésének A szerződéshez nincs teljesítésigaz olás csatolva. Sport XXI. program keretein belül került elszámolásra. 27

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába.

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91-1/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

XXII. TISZA TRIATLON FORNETTI TRIATLON MAGYAR NAGYDíJ TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXII. TISZA TRIATLON FORNETTI TRIATLON MAGYAR NAGYDíJ TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2013. május 18. szombat XXII. TISZA TRIATLON FORNETTI TRIATLON MAGYAR NAGYDíJ TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi

Részletesebben

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2014. május 24. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2015. május 23. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL Tájékoztatjuk, hogy a lenti felsorolás nem teljes körű. Az összefoglalóban, illetve a táblázatban nem szerepeltetett,

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. (Eladó)Harkány Város Önkormányzata (Vevő) Harkány Város Önkormányzat (kötelezett) - Tenkesvíz Kft.

MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. (Eladó)Harkány Város Önkormányzata (Vevő) Harkány Város Önkormányzat (kötelezett) - Tenkesvíz Kft. Harkány város Önkormányzat 5 000 000 Ft feletti ei (2015-2016) 2015. Megnevezése egyedi árubeszerzés visszafizetési Támogatási (2011-es Középtávú Együttműködési alapján) vállalkozási építési beruházás

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése

Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése FORRÁSOK MOB működési támogatás eredményességi támogatás világjátékok felkészülési támogatás orvosok, gyúrók negbízási díj hozzájárulás NSI Héraklész Bajnok EORV céltámogatás NCA Vagyoni értékű jogok MOL

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 811 194 743 Államháztartás alrendszereiből 318 140 000 ÖM céltámogatások 251 640 000 működési támogatás (NSSZ) 35 000 000 alap és eredményességi támogatás (MOB) 179 000

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

NEMZETI TRIATLON KÖZPONTOK

NEMZETI TRIATLON KÖZPONTOK NEMZETI TRIATLON KÖZPONTOK A Magyar Triatlon Szövetség Nemzeti Triatlon Központok kialakításával kívánja a sportág fejlődését elősegíteni. A Központok létrehozásának alapvető célja, hogy a Szövetség tagegyesületei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 33/2013.{1I. 25.) számú határozata a 2013. évi Kiemeit csapatsportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. A verseny megnevezése: Hungarian Open - Céghmester Kupa Ifjúsági, kadet, junior és U21 nemzetközi bajnokság Kvalifikációs verseny a 2016. évi korosztályos Európa Bajnokságra A verseny időpontja: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése 2008. évi előirányzat rendkívüli t. ÖTM szakmai ÖTM műk. Bajnok Csillag 78 000 000 264 000 000 35 000 000 9 215 000 28 000 000 BEVÉTELEK 1 010 753 053 Fordulónapi pénzkészlet 37 824 211 Államháztartás

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés november 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés november 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. november 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 61/2012. (XI. 15.) határozata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír ki a hallgatók kulturális tevékenységének támogatására. Kulturális támogatásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2015. évben Sorszám: / Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra:

PÁLYÁZAT. A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra: PÁLYÁZAT A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra: Pályázati feltételek és elvárások: Pályázatot nyújthat be minden büntetlen

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA OLIMPIAI KÖZPONT LÉTESÍTMÉNYÉNEK FOLYAMATOS

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére Tárgy: Új Ferencváros Kártya Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Pólyáné Téli Éva, Miklós Attila, Gergely Ildikó, Lázár Rita.

JEGYZŐKÖNYV. Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Pólyáné Téli Éva, Miklós Attila, Gergely Ildikó, Lázár Rita. JEGYZŐKÖNYV A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2016.11.12. 17:00, helyszíne 6800 Hódmezővásárhely, Ady

Részletesebben