A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA"

Átírás

1 A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA 1

2 Vizsgált időszak: évek ÖSSZEFOGLALÓ A Magyar Triatlon Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a 109/2013. (IX.17.) számú Elnökségi határozatában rendelkezett az MTSZ évek jogi szempontú átvilágításáról. Az átvilágítás és a Jelentés elkészítése során az alábbi területek vizsgálata történt meg: - szerződéses kapcsolatok, pályázati dokumentációk; - szabályzatok felülvizsgálata; - eszközállomány vizsgálata; - perek, követelések. Valamennyi terület jogi vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a rendelkezésre álló dokumentáció alapján az MTSZ a vizsgált időszak alatt a törvényes működés követelményének számos szempontból nem felelt meg, a belső szabályozások, jogszabályok által megkívánt megfelelősége, az MTSZ szerződéskötési gyakorlata, a dokumentációs gyakorlat olyan mértékű hanyagságra utal, ami egyrészről kifejezetten szükségessé teszi a korábbi vezetés, különösen az akkor hatályos SzMSz és a munkaköri leírása alapján mindezekért felelős korábbi főtitkár tevékenységének további vizsgálatát, másrészről a jelenlegi vezetéstől a szabálytalanságok kiküszöbölésére mihamarabbi intézkedések megtételét kívánja meg. A gondos gazdálkodással össze nem egyeztethető fenti hiányosságok, különösen a bevételek, vagyonelemek, eszközök kezelése kapcsán a hűtlen kezelés gyanúja merül fel, e körben további vizsgálatok javasoltak. Rögzítésre kerül ennek kapcsán, hogy a jelen jogi átvilágítást megelőzően folyamatban volt pénzügyi átvilágítás számos, a könyvvezetéssel, bizonylatolással, adóbevallásokkal kapcsolatos további bűncselekmények alapos gyanúját felvető hiányosságot tárt fel, melyek azonban jelen vizsgálatnak nem képezték tárgyát. 2

3 A vizsgálat eredményeként megfogalmazódott általános megállapításokat jelen összefoglalóban, míg a részletes megállapításokat az egyes fejezetekben tárgyaljuk. A szerződések átvilágítása során a es időszak a vizsgálat tárgya, melyről tételes szerződés kataszter készült. A szerződések kapcsán a kiadási és a bevételi szerződéseket külön kezelte az ügyvédi iroda, egyenként ellátva megjegyzésekkel, az észlelt hiányosság, jogi minősítés, vagy intézkedési javaslat feltűntetésével. Pályázatra utaló dokumentáció kifejezetten nem volt fellelhető, így e körben az egyes támogatásokhoz tartozó szerződéseket és elszámolásokat vizsgálta az iroda. A szerződések kapcsán tapasztalt főbb hiányosságok, szabálytalanságok: - az SzMSz által megkívánt felhatalmazás hiányában történt szerződéskötés; - az MTSZ a saját tisztségviselője érdekeltségébe tartozó gazdasági társasággal kötött szerződést (bizonyos esetben kifejezetten az elnökség felhatalmazásával); - szerződés hibás teljesítése; - támogató felé az elszámolási kötelezettség nem teljesítése; - teljesítési ok hiánya; - tartalmi hiányosságok: támogatás tárgyának meghatározása, téves időbeli hatály; lényeges tartalmi elem mellékletbe utalása; - formai hiányosságok: pecsét, aláírás hiányzik, melléklet hiánya, elírások; - dokumentációs hiányosságok: csak másolati példány áll rendelkezésre. A szerződések vizsgálata kapcsán elvégezte az iroda az MTSZ tisztségviselőinek cégkapcsolati vizsgálatát, melynek eredményként derült fény két esetben az MTSZ tisztviselő cége részére történt kiszervezésre. A szabályzatok vizsgálata során megállapítottuk, hogy az MTSZ a jogszabályok által megkívánt belső szabályozókkal csak részben rendelkezik, vagyis a sportról szóló évi I. törvény által a szakszövetségek részére előírt szabályzatok csak részben, a számvitelről szóló C. törvény és végrehajtási rendeletei által megkívánt szabályzatok szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre. A fellelhető szabályzatok kivétel nélkül hatályosításra szorultak. A tárgyi eszköz nyilvántartások kapcsán egy január 1. napján készült nyilvántartás vizsgálata történt meg. Az azt megelőző időszak vonatkozásában jelentős aluldokumentáltság volt tapasztalható, a nyilvántartásba vett tárgyi eszközök jelentős része selejtezésre került, míg a használat céljából átadott eszközök esetében számos esetben hiányzik az átvételt igazoló dokumentum, az MTSZ részéről nem volt megállapítható az átadó személye, vagy nem volt megállapítható, hogy az MTSZ nevében eljáró személy jogosult volt-e eljárni adott ügyben az MTSZ nevében. Sok esetben több éve kiadott eszközökről van szó, azok tényleges holléte kérdéses. 3

4 Az MTSZ képviseletében 2012 e óta Dr. Fekete Szilva ügyvéd látja el a peres képviseletet. Az ügyvédnő táblázatos formában teljes állapotjelentést készített a peres, nemperes és egyéb eljárásokról. Hasonló státuszjelentés bekérése korábban nem volt gyakorlat, az eljárásokról az MTSZ-nek részleges információi voltak. Az átadott információk szerint az MTSZ részére perben megítélt összegek értéke kb. 2.3M forint, még a végrehajtási eljárásban behajtás alatt lévő követelések összege nagyságrendileg 2M forint. Kiemeljük, hogy kb. 1.8M forint kintlévősége van ezeken felül az MTSZ-nek, mely az MTSZ döntése értelmében nem került behajtásra, illetve részleteiben nem ismert fizetési engedményeket tettek az adós felé. I. FEJEZET SZERZŐDÉSEK VIZSGÁLATA 4

5 1. Kiadási szerződések Szerződés szám, Szerződés fellelhetősége 2011/ Nemzeti Sport Intézet 2011/ NSK- NUVOK 2011/ Nemzeti Sport Intézet 2010/ Invitel Távközlési Zrt. Partner Dátum Tárgy Összeg január december április december március december 31. (2011. január december 31 időszakra) július Megállapodás Sport XXI. Program triatlon sportágra vonatkozó feladatok ellátása Medenceszerződés Hajós-Széchy uszoda használat Együttm. keretmegáll. Héraklész Bajnok és Csillag programok területén együttműködés Megállapodás szponzorációs szerződés ,- Ft/sáv/óra ,- Ft + Áfa értékben eszköz és szolgáltatás Megjegyzés (1 millió felett volt e hozzájárulás?) A szerződés tévedésből pénzben is teljesítésre került, az átutalt ,- Ft + Áfa jogalap nélküli gazdagodás azonban nem került visszatérítésre, így az Invitel jelenleg jogosan követeli az összeget rendelkezésr e áll? El lett e számolva valamely támogatási szerződés keretein belül? 5

6 2011/ Nemzeti Erőforrás Minisztériu m 2012/ Magyar Paralimpiai Bizottság 2011/ MKB- Euroleasing Autólízing Zrt. 2012/ Zalaszám Informatika Kft. 2012/ Szekszárdi Sportközpo nt NKft. 2011/ AGNI- TECH Kft novemberteljesítésig (36hónap, december) január 1- december hó ig március 5- teljesítésig Megállapodás: 7150/7/2009 valamint a módosító Sport 545/0/2010 támogatási szerződés nem szerződésszerű teljesítéséből fakadó visszafizetési kötelezettség Boronkay Péter, Balogh Zoltán paratriatlon versenyzők költségeinek megtérítése zártvégű pénzügyi lízing, lízingtárgy: OPEL Astra 1.6 Essentia szolgáltatási szerződés szüneteltetéseinternetes portál üzemeltetésére vonatkozóan Bérleti szerződés: 3 db bebútorozott iroda Szerződés módosítás a április 25-ei szerződés vonatkozásában a teljesítési határidők tárgyában ,- Ft kezdeményezettek részére Ft kezdő lízingdíj: 25,00 % Ft finanszírozott összeg: Ft lejárt fizetési határidejű tartozások: Ft áfát tartalmazza Bruttó ,- Ft 2 részletben fizetés Nincs kitöltve (említve) Megrendelő részéről pecsét hiányzik 6

7 2012/ OTP Pénzszolgál tató Zrt. 2012/ OTP Pénzszolgál tató Zrt. 2010/ Generali Biztosító 2010/ Magyar Posta Zrt. 2010/ BKF- Tornóczki Istvánné 2011/ Irodai 3., 2. polc, piros dosszié, átutalandók, szövetség feliratú Nemzeti Erőforrás Minisztériu m htlan ideig Szolgáltatási keretmegállapodás Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus utalvány megrendeléséről Szolgáltatási keretmegállapodás kiegészítés: Kártya, társkártya, pótkártya igénylése esetén az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat formanyomtatványt alkalmazza október november 11. Biztosítási kötvény általános felelősségbiztosításra Bérleti szerződés postafiókra Felnőttképzési szerződés könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Felek között korábban létrejött 7150/7/2009 számú ,-Ft nagyságú támogatási szerződésből származó támogatás Társkártya és elveszett, ellopott, megrongálódott SZÉP vagy társkártya pótlása esetén 1500,- Ft ,- Ft Küldeményforgalmi Üzletszabályzat tartalmazza ,- Ft ,-Ft (minden hó 15. napjáig ,-Ftot kell megfizetni) kell megfizetni 7

8 mappa 2011/ Irodai 2., legfelső polc, sárga, jelzés nélküli dosszié 2010/ Irodai 2., legfelső polc, sárga, jelzés nélküli dosszié dr. Molnár Sándor Gyula Danubius Szálloda és Gyógyüdül ő Nyrt január 1. január 28. egy részének igazolatlan elköltéséből fakadó elszámolási kötelezettség megállapítása. A 2010-ben megtartott Triatlon VB-re fordítható támogatási keretösszegből ,-Ft-al nem tudott elszámolni a szövetség. A havonta fizetendő részlet nagysága ,- Ft. Sport XXI. Programban a sportolókról készült felmérők szakmai elemzése, értékelése, osztályozása. Megbízási szerződés. 4 éjszaka 12 budapesti szállodában. Keretszerződés meghatározott szobaárakkal. A szállodák által utólag kiadott számlák alapján történt az elszámolás ,-Ft megbízási díj. Helytelen időbeli hatály: A megbízás napjával kezdődik és napjáig tart anyag nem fellelhető. Elszámolása a Triatlon VB 2010 lebonyolításra kapott támogatási összegből történt. Elnökségi határozat a szerződés mellé nincsenek csatolva a számlák, teljesítési ok. nem található. nem fellelhető. 8

9 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc Százhalomb attai VUK SE Budapesti Triatlon Szövetség ORTRI- PLUSU Kft. Csongrád Idegenforga lmi SE Dynamic Triatlon Club Dynamic Triatlon Club február január március április április március napján megrendezett NSI Aquatlon döntő szervezése. Megbízási szerződés napján megrendezett NSI Aquatlon megyei döntő szervezése. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 6. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 3. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 2. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 21. napján. Megbízási szerződés ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem felelhető ,-Ft nem fellelhető. 9

10 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub Dragon Aqua SE Veresegyhá zi Triatlon Sport Utánpótlásé rt Alapítvány Hód- Triatlon SE március február május március 12. Tricepsz SE május 4. Tarjáni Tornádó Triatlon SE március 8. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 29. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 2. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 10. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 13. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 13. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 15. napján. Megbízási szerződés ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető. 10

11 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc Tarjáni Tornádó Triatlon SE Kőszegi Triatlon és Úszó Klub Kőszegi Triatlon és Úszó Klub Hélix Sportegyes ület Triaktív S.E. AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub május március május március március április 25. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 9. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 14. napján. Megbízási szerződés. NSI Triatlon utánpótlás olimpia megyei előverseny szervezése június 17. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon megyei döntő szervezése április 15. napján. Megbízási szerződés. NSI Aquatlon Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei döntő szervezése április 7. napján. Megbízási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 255/12/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem fellelhető ,-Ft nem található. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 255/12/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 11

12 összefüggő szakmai feladatok ellátása Kovács Zsófia tekintetében. Megbízási szerződés. 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc TVK Mali Triatlon Klub Budaörsi Triatlon Klub április április 25. MOB és a szövetség között létrejött 255/12/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Rendes Csaba tekintetében. Megbízási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 255/12/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Rendes Csaba tekintetében. Megbízási szerződés. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 255/12/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 255/12/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 12

13 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc 2012/Irodai 1. legfelső polc BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzeme ltetési és Közbeszerz ési Zrt. Szekszárdi Sport és Szabadidő Központ Százhalomb atta Önkormány zat Városi Szabadidő Központ október február 16. Bérleti szerződés a Budapest XIV. kerület Istvánmezei út 1-3. szám alatti ingatlan november :00 és 16:00 közötti bérletbe adásáról. Bérleti szerződés a sportcsarnok aulájának, emeletén lévő lelátójának, 1db öltözőjének, 1 db edzőtermének, parkolójának, Sport előtti területének október 13. napján 8:00 és 18:00 közötti, és a TOLLE UFC labdarúgó stadion 7:00 és 20:00 közötti bérletére. Bérleti szerződés a Strand 50 m-es fedett versenymedencéjéne k, és a Kiss László Sportuszoda versenymedencéjéne k február 17. és 19. közötti bérletére ,-Ft + ÁFA nem fellelhető ,-Ft ,-Ft Elszámolva: NEFMI ATM/578/ számú támogatással szemben. 13

14 2011/Irodai 1. legfelső polc 2011/Irodai 1. legfelső polc 2011/Irodai 1. legfelső polc TVK Mali Triatlon Klub Gyöngyösi Triatlon Klub Mogyi SE Baja április április április 20. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Tóth Zsófia és Rendes Csaba tekintetében. támogatási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Kovács Zsófia tekintetében. Támogatási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között. 14

15 feladatok ellátása Faldum Gábor tekintetében. Támogatási szerződés. 2011/Irodai 1. legfelső polc 2011/Irodai 1. legfelső polc Debreceni Sportcentru m Nonprofit Kft. Uniqa Team Újbuda Sportegyes ület április április 20. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Fecskovics Attila, Pocsai Balázs, Szabó Zita tekintetében. Megbízási szerződés. MOB és a szövetség között létrejött 157/11/MOB iktatószámú szerződés alapján a évi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladatok ellátása Dudás Eszter, és Király Kristóf tekintetében. Támogatási szerződés. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. Összegszerűség nem szerepel a szerződésben, csak a támogatott tevékenységi körök. 2011/ Irodai NUSI- január A felek között ,-Ft + ÁFA, A szerződés a felek által 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között. 157/11/MOB iktatószámú szerződés a MOB és a szövetség között. 15

16 1. legfelső polc 2010/ Iktató jobboldali 3. polc Elnökségi 2010 sárga dossziéban (2 csíkkal jelölve) 2010/ Iktató jobboldali 3. polc Elnökségi 2010 sárga dossziéban (2 NUVOK 19., érvényességi ideje január 1 és december 31 között Agni-Tech Kft. Kershak Ingatlanber uházó, Forgalmazó, Kereskedel mi és április 25.0 Nincs keltezés a szerződésen. május 1. napjától érvényben lévő, a tribün alatt öltözőre vonatkozó bérleti szerződés módosítása, melyben a havi bérleti díj megváltoztatásra kerül. Vállalkozási szerződés, mely alapján az Agni-Tech Kft., mint vállalkozó Sportrendezvénnyel kapcsolatos előkészítő feladatokat, időmérési szolgáltatást, eredmények és jelentések publikálását, chipek kauciójának kezelését vállalja vállalkozói díj ellenszolgáltatás fejében. Triatlon Tour versenysorozat. Bérleti szerződés a Százhalombatta 2298/10/A hrsz. alatti ingatlan november 27. napján 9:00 és 18:00 közötti bérletére összesen ,-Ft / hónap A szolgáltatási árlista a szerződés 1- számú mellékletét képezte ,-Ft + ÁFA láírva, a szerződésekre egy aláírni, visszaküldeni cetli van ragasztva. A gazdasági esemény további, elsősorban könyvvizsgálói vizsgálatra szorul. Szolgáltatási árlista alapján került meghatározásra. A számlák nem kerültek a szerződéshez csatolásra, így a szolgáltatás értékét csak a könyvelési anyagból lehet megállapítani. A szerződés a bérlő részéről (szövetség) láírva. Nem szerepel rajta keltezés. A gazdasági esemény megtörténtére nincs információ. nem lelhető fel. nem fellelhető. 16

17 csíkkal jelölve) Szolgáltató Kft. vonatkozóan. 2011/ Iktató 3. legalsó polc NSSZ jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc NSSZ jelzésű akta. Econorg- Invest Kft. Tornóczki Istvánné január 1. teljesítésig november 1. Vállalkozási szerződés mely alapján a vállalkozó a szövetség részére január 1-től a számítógépes analitikus és főkönyvi könyvelést vállalja. Ezen túlmenően biztosítja az adatok folyamatos rögzítését, ezáltal a számviteli információk naprakész szolgáltatását. Megbízási szerződés, mely alapján a szövetség megbízza Tornóczi Istvánnét a Magyar Triatlon Szövetség pénzügyés számvitelével kapcsolatos teendők elvégzésével ,-Ft + ÁFA a főszolgáltatás díjaként, valamint további ,-Ft + ÁFA könyvelési programkövetés címén. anyag maga a könyvelés. nem fellelhető. Bruttó ,-Ft nem fellelhető. 17

18 2010/Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Nemzetközi Triatlon Szövetség ATC Aircom Kft. OXYTEA M-Nemzeti Sportszöve tség Mentőszolg álat Kereskedel mi és Szolgáltató Kft., mint megbízott és Újbuda Torna Club, mint díjfizető augusztus teljesítésig ( a szolgáltatás) 1. az aláírás időpontja, a megbízás pedig közötti időszakra szól) A 2010-ben megrendezett Triatlon VB alapdokumentuma. Rendezési jogokat rendező és licencia szerződés. Vállalkozási szerződés, mely alapján vállalkozó a Triatlon VB ideje alatt szabálytalanul parkoló gépjárművek elszállítását vállalja. Megbízási szerződés, mely alapján az Oxyteam Kft. a Triatlon VB ideje alatt biztosítja a rendezvény egészségügyi biztosítását ,-EURO Nem fix díjas megállapodás, ezért a szolgáltatás díja a felek közötti jogviszonyt lezáró megállapodásból lehet kideríteni ,-Ft, melyet a hárompólusú szerződési konstrukció miatt nem a Magyar Triatlon Szövetség volt köteles megfizetni, hanem az Újbuda Torna Club. A szerződésben a vállalkozási díj gépjármű darabszámonként van meghatározásra. Ezen összeg nem számolható el a Triatlon VB lebonyolítására kapott ,-Ft-al szemben. Az elszámolt gépkocsi darabszámr a kiállított teljesítési nem lelhető fel nem lelhető fel. A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 18

19 2010/Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Stromboly Event Rendezvén yszervező Kft. január 6. az aláírás napja. Teljesítés A Triatlon VB szervezése során vállalkozói szerződés keretein belül ,-Ft vállalkozási díj ellenében a Stromboly Event Kft. a következő feladatokat vállalta:vb által használt rendezvény területek felmérése, helyszín rajzainak elkészítése; a VB verseny pályáinak kijelölése, felmérése, térképek elkészítése; a VB, Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) előírás elvárásait szolgáló verseny szervezeti felépítésének kidolgozása, munkaköri feladatok meghatározása; a VB terület használatához és forgalomkorlátozási terveinek engedélyezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése ,-Ft + ÁFA A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 19

20 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Stromboly Event Rendezvén yszervező Kft. március 3. Teljesítés ideje: Vállalkozási szerződés mely alapján vállalkozó a következő szolgáltatások teljesítésére vállalkozott: engedélyek, területrendezés, biztonsági szolgálat, kerítés és kordonozás, színpad; -hang; -fény; vetítéstechnika, állványzat, lelátó; konténerek, mobil wc-k, áram, gépek, üzemanyag, rendezvény bútprok, rendezvénykellékek, versenypálya kellékek, egyéb eszközök, takarítás, hulladékkezelés, kommunikációs háttér, jelek gyártása, kihelyezése, dekoráció, Logisztikatranszport, ITU előírások szerinti kapcsolódó rendezvények; versenyzői szolgáltatások ,-Ft + ÁFA nem lelhető fel. A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 20

21 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. DROPS Sport Szabadidős - és Sporttevék enységet Szervező és Szolgáltató Kft. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. január 14. teljesítésig szolgáltatás ideje: Vállalkozási szerződés mely alapján vállalkozó vállalja, hogy a Triatlon VB-vel kapcsolatban elkészít egy megvalósíthatósági tanulmányt és dokumentációt; begyűjti a szükséges szakhatósági előzetes véleményeket, a tanulmányt nyomon követi a az esetleges engedélyezési eljárások során; a tanulmány tartalmát képviseli a hatóságok, a szervezőbizottság, és más, a VB rendezésben érintett személyek, szervek előtt. Villamos Energia adásvétel ,-Ft + ÁFA Számla alapján határozható meg. Előzetesen becsült díja ,-Ft 23/2011. Eln.hat. (02.15.) Örömmel nyugtázta az elnökség, hogy a Drops Sport Kft évben ismét megszervezi az olimpiai ötpróba mozgalmat. Az elnökség javasolja, hogy az ötpróba sorozat a szövetség tömegesítési céljait is szolgálja. Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Illés Tibort, hogy a Drops Sport Kft. vezetőjével, dr. Drommer Gyulával készítsen elő március 7-ig egy, az MTSZ és Drops Sport Kft. közötti szerződéstervezetet. Lásd. cégkapcsolatokról készült táblázaton belül a 2010 Triatlon VB Budapest 17. jelzésű mappában. Elszámolásra került a Triatlon VB lebonyolítására kapott ,-Ft támogatással szemben. 21

22 2010/ Iktató polc jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Gépsystem Kft. aláírás: május 5. Teljesítés: Malibu Kft. aláírás augusztus 19.; teljesítési határidő augusztus 24. Csárda-Tex Kft. Hőgyészi Telephely Karakter Kreatív Bt. aláírás augusztus 23. aláírása augusztus 1. határideje: 3. Triatlon VB-re kerékpárdepók és célkapu legyártása (1240 db 1 colos vascső, 600db 1 colos vascső, 620 db összetartó elem). Vállalkozási szerződés Szállítási szerződés, mely alapján a Malibu Kft db. táska leszállítását vállalta augusztus 24. határidővel. Szállítási szerződés, mely alapján a Csárda-Tex Kft darab 50*100 cm, és 200 darab 70*140 cm nagyságú törölköző leszállítását vállalta. Szállítási szerződés, mely alapján a Karakter Kreatív Bt. névjegyek, molinók, hirdetések, TV spot, műsorfüzet, A6 szórólap, akkreditációs kártyák, parkolási kártyák, lakossági szórólapok, A ,-Ft + ÁFA, ,-Ft + ÁFA, ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA a leadott elszámolás nemzeti erőforrás 7150/7/2009 jelzésű aktában, A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. Elszámolva a 2010-TC- MK-23 támogatással szemben. 22

23 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. 2010/ Iktató 3. legalsó polc 0-10 jelzésű akta. Partybox Hungary Kft. Mega Outdoor Média Kft. aláírása: 1. Aláírása: június 10. Teljesítés: június 15 augusztus 15. lakossági plakát, A3- as színes plakát terv, szponzori tabló, Contact Pass kártyák, boros címke, Media Guide, Party kártyák leszállítását vállalta 3. napjáig. Adásvételi szerződés 1. átadási határidővel az alábbi termékek vonatkozásában: Vinyl (3.510 darab eltérő variációkban), Supertek felirattal (összesen darab eltérő variációban), Supertek felirat nélkül (7.700 darab eltérő variációkban). A Mega Outdoor Média Kft., mint a Császár-Komjádi és Hajós Alfréd Uszodák hirdetési felületeinek értékesítője engedélyt ad reklámcélú hirdetések kifüggesztésére június 15. és ,-Ft szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA Igazolás szerződéshez csatolva. 23

24 augusztus 15. között. 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta Waberer s Logisztika Kft. Sas Center Étterem Útvonalbiztosítás a Közlekedés Biztonságáé rt Egyesület (ÚBE) Aláírása: 1. aláírása: 8., teljesítés ideje: 9. aláírása: augusztus 30. teljesítés: Fuvarozási keretszerződés, elszámolás egyedi fuvarmegbízások alapján. Étkezés biztosítása 9. napján 11:30 és 14:30 között. Triatlon VB ideje alatt felvezető és záró motoros biztosítása, versenybíró és nemzetközi versenybíró futamon történő szállítása, pályabejárás útvonalbiztosítása, rendező, médiás futam alatti szállítása, általános útvonal-biztosítási feladatok ,-Ft + ÁFA szerződéshez csatolva ,-Ft/fő, de a teljes összeget csak a kibocsátott számla alapján lehet megállapítani. szerződéshez csatolva ,-Ft szerződéshez csatolva. 24

25 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta Budapest Party Service Kft. Zöld Pardon Kft. Valton-Sec Kft. Dream Work Kft. aláírása: 2., teljesítés: aláírás: 1., teljesítése: 9. aláírása: 8., (hatálya a Triatlon VBvel kapcsolatos személyszállí tásra terjed ki) aláírása: 6, módosítása pedig Rendezvényszervezé si feladatok ellátása közötti időszakban változó létszámú vendég részére ( fő)szerződés mellékleteiben meghatározott specifikáció alapján. Zöld Pardon (1117 Budapest, Goldmann György tér, déli oldal) egy napra történő bérlete bérleti szerződés alapján. Triatlon VB ideje alatt történő személyszállítási feladatok biztosítása megbízási szerződés alapján. Vegyes szerződés, mely alapján bérleti jogviszony jött létre 12. napján a 4107/53. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, ,-Ft a -23 jelzésű aktában ,-Ft a -23 jelzésű aktában. Összesítő elszámolás szerződéshez csatolva ,-Ft + ÁFA ( ,-Ft a módosítás alapján) Díjak: 6.300,-Ft/óra + ÁFA (busz sofőrrel), illetőleg 4.500,-Ft + ÁFA (robogó bukósisakkal) A szerződés 8. napján módosításra került. A feltételek lényegében ugyanazok. A szerződésben hivatkozott a szerződéshez csatolva. a szerződéshez csatolva, kiállítva ,- Ft-ra, A Triatlon VB szervezésére kapott ,-Ft támogatásból fedezte a szövetség. 25

26 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta Pro Lending Kft. Kairos Szálloda Kft. (Intercontin ental szálloda) 8. napján. Teljesítés: A szerződésen nincs keltezés. Teljesítés ideje. 12. aláírás: július 27. Teljesítés a Triatlon VB ideje alatt illetőleg a Dream Work Kft. a záróünnepség lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kötelezettségeket vállalta: jegy ellenében egy adag étel és ital felszolgálása, a Záróünnepséggel kapcsolatos hang és fénytechnika biztosítását biztonsági felügyelettel együtt. Megbízási szerződés alapján a Pro Lending Kft. vállalta, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló Star Machine zenekar megjelenik és koncertet ad napján. Csoportos foglalási megállapodás az Intercontinental szállodával ,-Ft +ÁFA Összesen: ,-Ft bérleményt hosszabb ideig kívánják bérbe venni kitétel ellentmond a szerződések szövegének. ugyanis az időtartam megegyező. Kérdéses, hogy miért került megemelésre a bérleti díj? 9.-i keltezéssel. A teljesítési t Doromby Zoltán állította ki. 26

27 2010/Iktató 2., 4. polc, 23- jelzésű akta 2012/Iktató 2. felső polc Sport XXI. UP21/89-1 jelzésű akta Hotel Budapest Kropkó Oktató Bt. keltezés szerződésen, teljesítés: 10. és 12. napjain. aláírás január 1. a szerződés hatálya: január december 31. Vállalkozási szerződés, mely alapján a Hotel Budapest vállalja, hogy 10-én és 12- én 17:00 és 20:00 óra között étkezést biztosít a világbajnokság résztvevői számára. Megbízási szerződés, mely alapján a Kropkó Oktató Bt. a Sport XXI. programmal összefüggő területi vezetői feladatok ellátását vállalta. Személyes közreműködésre kötelezett: Kropkóné Golubics Andrea. Utánpótlásneveléssel kapcsolatos feladatok összefűzése. Felek közötti elszámolás szerződéshez csatolva ,-Ft / hónap Szolgáltatások utólag kerültek kiszámlázásra. 61/2012 Eln.hat. (09.11.) által jóváhagyva. Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. Program területi támogatók megbízási szerződését. Kropkó Péter összeférhetetlensége (MTSZ szakmai bizottságának tagja 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben. A szövetség alelnöke is volt től.) miatt került megbízásra Kropkóné Golubics Andrea. A ceginfo.hu oldalon végzett kutatás szerint a szerződés megkötésének A szerződéshez nincs teljesítésigaz olás csatolva. Sport XXI. program keretein belül került elszámolásra. 27

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 2012-ES HATÁROZATOK TÁRA Sorszám 1. 1/2012 szám (2012. 2. 2/2012 szám (2012. 3. 3/2012 szám (2012. Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre válogatott minőségben, a szövetség által

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium. Fehér Könyv. Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011.

Honvédelmi Minisztérium. Fehér Könyv. Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011. Honvédelmi Minisztérium Fehér Könyv Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011. 1. Bevezetés A rendszerváltás óta a Magyar Honvédség folyamatos átalakuláson ment keresztül. Az elmúlt több

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben