ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei"

Átírás

1 Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010

2 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a Magyar Nemzeti Galéria támogatta Készült a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetében Az első borítón Székely Bertalan: A Női élet című tusrajzsorozat Menyasszonyság jelenete, (magántulajdon) A hátsó borítón Székely Bertalan: Napló, fol recto (A Jeanette számára készült sorozat vázlatai, a házasélet jelenetei), 1859 (Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2010 Bicskei Éva, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádióés televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója Felelős szerkesztő: Vajda Lőrinc Szerkesztette: Róbert Zsófia Termékmenedzser: Egri Róbert A számítógépes szerkesztés Győrei D. László munkája Képfeldolgozás: Starkiss Stúdió Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben, a nyomda alapításának 128. esztendejében. Felelős vezető: Fazekas Péter vezérigazgató Kiadványszám: TK Megjelent 33,25 (A/5) ív + 76 oldal műmelléklet terjedelemben

3 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 BEVEZETÉS 9 I. TERRÉNUMOK Műfajok, technikák, témák 15 Zsánerfestmények és populáris grafikák 15 Narratívák és struktúrák 26 A magánszféra és a nyilvánosság 28 Személyesség és személyiség 30 Életrajzok, szokások és erkölcsök történetei és biografikus drámák 33 II. MŰVÉSSZÉ VÁLÁS Székely Bertalan naplója 47 A napló és részei 49 Künstlerromanok és (vizuális) (auto)biográfiák kitérő: Székely Bertalan és a zsánerfestészet kitérő: Fametszetek, litográfiák és műtárgy-reprodukciók Székely Bertalan életművében kitérő: Székely Bertalan és a populáris grafika képi világa 82 III. A SZERELEM ÉLMÉNYE A Jeanette számára készített sorozat 87 Kötődések, vonzalmak, viszonyok és egy nagy szerelem 88 Élménytöredékek, vágyképek és megtalált szerepek Egy képi elbeszélés kiépülése 94 Álom és való Populáris előképek és társadalmi minták a fiatal Székely Bertalan előtt 110 A házasélet mindennapjai 125 IV. A SZERETET KÖTELÉKEI A Női élet című sorozat 131 Ceruzarajzok, feljegyzések, olajskiccek és egy tusrajzsorozat 132 Egy képi szerkezet a Jeanette számára készített sorozat és A szép Meluzina között 139 A női életek nemzeti fontosságú, de jelentéktelen eseményeit elbeszélő műfaja, a Frauenleben 152 5

4 V. TESTI SZERELEM, ÉRZÉKISÉG, SZENVEDÉLY Az Egy hiú nő életrajza című sorozat 171 Kisikló életek, drámai élethelyzetek és egy elfeledett akvarellsorozat 172 Két hármaskép Egy (meta)narratíva rekonstrukciója 180 Nők a tükör előtt Egy téma a nemzetközi populáris grafikában, a hazai (erkölcsnevelő) írásokban és a kritikában 184 Hármasképek és középképek A képi elbeszéléssel való kísérletezés terepe és a szakadék széle 204 A Lédák 217 KITEKINTÉS 225 JEGYZETEK 233 Jegyzetek a Bevezetéshez 233 Jegyzetek az I. fejezethez 233 Jegyzetek a II. fejezethez 248 Jegyzetek a III. fejezethez 263 Jegyzetek a IV. fejezethez 278 Jegyzetek az V. fejezethez 288 Jegyzetek a Kitekintéshez 299 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 301 BIBLIOGRÁFIA 302 Források 302 Szakirodalom 311 KATALÓGUSOK 337 FÜGGELÉKEK 363 KÉPMELLÉKLET 371 6

5 Köszönetnyilvánítás 1998-ban kezdtem olyan képi elbeszélésekkel foglalkozni, amelyek szerelmi történetekről, házasságokról szólnak; a magánszféra intim, sokszor jelentéktelennek tűnő eseményeiről. A kutatásnak az Egyszerű és kedélygazdag kis képek. Székely Bertalan korai sorozatai című disszertáció lett az eredménye, amelyet 2003-ban védtem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetének Doktori Iskolájában; ennek a munkának az átdolgozott változatát tartja kezében az Olvasó. Ez idő alatt több posztgraduális képzésen vettem részt, és számos ösztöndíjban részesültem, az ELTE Művészettörténeti Intézetén és a Central European University History Department-jén túl az Open Society Institute, illetve különböző európai intézmények többek közt a European Doctorate Marie Curie Training Program ösztöndíjaiig. Ezek a tanulmányok és támogatások tették lehetővé, hogy elsajátíthassam azokat az elméleti alapokat és módszertani kereteket, illetve hogy elvégezhessem azokat a sokszor nyomozásnak is beillő aprólékos kutatásokat, amelyek révén nemcsak doktori értekezésem állt össze fokozatosan, hanem talán nem tűnik szerénytelenségnek: kutatói személyiségem is alakot ölthetett. Az intézményeken és a programokon túl legtöbbet azonban a közös munka során lassan barátokká váló kollégáktól, ismerősöktől kaptam. Közülük elsőként szeretném megemlíteni témavezetőmet, Sinkó Katalint, valamint opponenseimet, Wessely Annát és Szőke Annamáriát, akiknek szellemes észrevételei és kritikus megjegyzései további munkára ösztönöztek, akárcsak György Péter önzetlen tanácsai. Boros Judit, Bubryák Orsolya, Juhász Tamásné Bankó Erzsébet, Rebekah Klein-Pejšová, Nagy Zita és Szentesi Edit pedig számtalanszor segített ki egy-egy adattal, javítással vagy hivatkozással. Székely Bertalan ma élő leszármazottai, illetve a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályának elkötelezett munkatársai is Zsákovics Ferenccel az élen mindenkor a lehető legkészségesebben álltak rendelkezésre; nagy türelemmel és gondosan szedték elő, majd pakolták vissza újra és újra azokat a nehezen kezelhető sokszor több száz lapból álló grafikai és kéziratos anyagokat, amelyeket éveken keresztül, gyakran heti rendszerességgel néztem át. A kézirat könyvvé fordításának hosszúra nyúlt időszakában munkahelyem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézete tanúsított megértést irányomban; Sisa Józsefnek ezért különösen hálás vagyok. És ha a kéziratnál tartunk: Veszprémi Nóra értőn és érzőn gondozta a szöveget, könnyű kézzel nyúlva a nehézkes mondatokhoz; Tatai Erzsébet a Művészettörténeti Füzetek fáradhatatlan, megtéveszthetetlen és kérlelhetetlen szerkesztőjeként nagy türelemmel végezte el azt a felbecsülhetetlenül értékes, bár sokszor hálátlan munkát, amit a kézirat könyvvé alakítása jelentett. 7

6 Szeretném, ha mindannyian tudnák: támogatásukért, segítségükért és munkájukért nagyon hálás vagyok óta sok év telt el. Ez az időszak azonban nemcsak az ezen az íráson való, változó intenzitású és hosszú szünetekkel tarkított tudományos kutatást magyarán: mások magánéletének boncolgatását jelenti számomra, hanem többek közt saját házaséletemet is. Nem tagadom: soha sem törekedtem a kettő szigorú szétválasztására, sőt kifejezetten foglalkoztatnak érintkezési pontjaik. De ahol és ahogy ezek azóta is mégis elválnak, azt férjemnek, Constantin Iordachinak köszönhetem. Mindvégig ez inspirált. 8

7 BEVEZETÉS Erosz és Hümenaiosz (vagy ahogyan ebben a könyvben mi emlegetjük majd őket: Ámor és Hymen) gyakran tűnnek fel az európai kultúrkörben különböző művészeti alkotásokon, de a szenvedélyes (testi) szerelem és a házasság, a (törvényesen elhált) nász antik istene korántsem alkot elválaszthatatlan párt. Ez talán annak is köszönhető, hogy az általában (könnyen kihunyó) fáklyát vagy (gyorsan hervadó virágokból fűzött) koszorút tartó, szárnyas ifjú ki tudja, miért közel sem örvend oly népszerűségnek, mint társa, a jól felfegyverzett, csintalan puttó. Mégis inkább egymással való viszonyuk természetében lehet valami, ami akadályokat gördít kapcsolatuk tartóssága elé. Gyanakvásunkat fokozzák azok a kompozíciók is, amelyeken az istenek olyan szerelmeket kísérnek együtt, amelyeket aztán mégsem tudnak megvédeni a végzettől; ilyen például Thészeusz és Ariadné ugyancsak rövid életű boldogsága Johann Michael Rottmayrnek ( ) a bécsi Liechtenstein-palotában (1707) lévő falképén, vagy a heves vérű Hippomenész és a szépséges Atalanta (végül tragédiába torkolló) frigye a salzburgi Leopoldskron kastélyának nagytermében lévő, Franz Anton Ebner ( ) által festett mennyezetképen (1744). Mert akárhogy is nézzük, Ámor és Hymen barátsága problémákkal terhelt; mindig is az volt. A szerelmi házasságok ideáljának fokozatos terjedésével ugyan harmonikus kapcsolatuk szinte magától értetődő elvárássá nőtt a modern kori Európában, de éppen ennek köszönhető, hogy a kényszerű szétválasztásukból vagy esetleges elválásukból következő boldogtalanság is egyre nagyobb teret kaphatott. Összefonódásuk idilli, de illékony, folyamatos gondozást igénylő voltával sokan tisztában lehettek; ezért is élesztgeti Ámor állhatatosan, gyengéden fújva, Hymen pislákoló fáklyáját George Rennie ( ) szoborcsoportján (1831, Victoria and Albert Museum, London). Általánosabb és meghatározóbb tapasztalatot jelenthetett azonban a házastársi kötelékek rabságában tartott, hatalmától megfosztott szerelem: Guido Reni ( ) vásznán például a könyörtelen és domináns Hymen egyszerűen tűzre veti az általa lekötözött Ámor fegyvereit (Museo Nazionale di San Matteo, Pisa) galibát többé már biztos nem okoz velük; igaz, örömet sem szerez. Ugyan nem mindenki látta ennyire sötéten a helyzetet, mégis elgondolkodtatóan sokan osztották (és osztják ma is) azt a nézetet, hogy a szerelem a házasságban radikálisan átalakul és nem az előnyére. A németül verselő Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella ( ) 1807-es allegorikus költeményében, az Amor und Hymenben maga is úgy vallotta két év házassággal a háta mögött, hogy míg az egyik rózsalánccal fűz össze két szerető szívet, a másik szolgamód kötöz meg 1 (és félő, hogy megállapítása tipikus korabeli női tapasztalatot rejt). És ott van a másik véglet is: a megélt, de házassággal be nem teljesült szerelem igen keserűvé válhatott (ismét főleg a nők számára, már- 9

8 mint a következmények miatt). Ugyan nem Phüllisz esete példázhatja ezt a legjobban, Dayka Gábor ( ) mégis így énekelte meg Ovidius nyomán szerelmi csalódását. A Démophoónt híven és önmagát nem óva szerető, kihasznált és elhagyatott lány ugyanis a következőképp kiált fel öngyilkossága előtt: Hol vagyon a holtig meg-igért Hymen, aki jövendő / Öszve kelésünknek záloga léve minap? 2 De egyelőre talán elég is ennyi a képes beszédből; az istenek ritkán látható alakjai utunkon minket így is, úgy is végigkísérnek. Ez a néhány, véletlenszerűen kiragadott példa pusztán arra szolgált, hogy felvezesse a következőkben tárgyalásra kerülő problémaköröket, főbb témákat. Férfiak és nők közti viszonyokról lesz szó ugyanis: boldog (vagy boldogtalan?) házasságokhoz vezető nagy szerelmekről, harmonikus(nak tűnő) családi életről, (pusztító, a személyiség széteséséhez vezető) testi szenvedélyekről. Még inkább arról, ahogy mindezek különböző 19. századi képi elbeszélésekben, sokszor élettörténetekbe ágyazva, megjelentek; széles körben elterjedt, népszerű gyakran a populáris körébe csúszó sokszorosított (vagy magát a sokszorosítást előkészítő) grafikákon. Ezek az általában fametszetes vagy litografált, ritkábban fotografált művek (illetve kézirajzok) tulajdonképpen a formálódó modern nemzetállamok nyilvánosságában a nemek egymáshoz való viszonyáról, szerep- és hatóköreikről folytatott, sokhangú és nem ritkán irodalmias formát öltő, gyakran idegenből fordított vagy a hazai viszonyokra átdolgozott diskurzusokat vizualizálták; azokkal összevetve jól olvashatók. Mint ilyenek, különleges, bár mára jószerivel teljesen elfeledett műfajokat formáltak, nehezen körülhatárolható publikummal és még nehezebben körvonalazható funkciókkal. Így az egyének magánéletén, illetve szerelmi történetek és családi események (sokszorosított) ábrázolásain túl leginkább ezek érintkezése foglalkoztat: az, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az egyedi, egyszeri és megismételhetetlen élmények megélése és visszaadása, valamint az általánosan vallott társadalmi normák megfogalmazása. Az érdekel, hogy milyen helyzetekben és milyen mértékben szolgálhatnak reprezentációk mintaként az egyén számára a valós élethez (vagy legalább, az arról szóló történethez), illetve az, hogy az egyéni, saját tapasztalatokból hogyan és milyen áttételek révén keletkezhetnek és állhatnak össze ilyen minták. A személyesség társadalmi konstruáltságát és a személyességet tárgyaló társadalmi konstrukciók létrejöttét kutatom; azt a játékteret, amely a kettő közt feszül. Nem egyirányú, inkább önmagukba forduló folyamatokat: mások élményeit elbeszélő reprezentációknak azaz fikcióknak saját történetekké válását, és vice versa; azt, ahogy az egyedi megfelelő szűrésével, általánosításával és tipizálásával létrejön az a fiktív ideál, amely aztán mások életét, sőt személyiségét strukturálhatja. A szerelmi történeteket elbeszélő, a családi életet megjelenítő képeken és szövegeken a korabeli társadalom által kínált normák tulajdonképpen szerepek öltöttek alakot; ezeknek a modelleknek a megszemélyesítésével egy egyéni élet(történet) eseményei is elrendezhetők és értelmezhetők voltak, úgy az alkotók, mint a közönség számára. A kiindulópontot egy 19. századi alkotói személyiség élete és életműve jelenti. Azt követem nyomon az egyes fejezetekben, hogy egy művész szerelemmel, házassággal és testiséggel kapcsolatos várakozásai, majd a kedvessel szemben támasztott elvárásai, illetve a tapasztalataiból leszűrt, a nemek egymással való viszonyára és szerepköreire vonatkozó elgondolásai hogyan jelentek meg különböző, hol magánhaszná- 10

9 latra, hol széles körű terjesztésre szánt képi elbeszéléseiben, valamint hogy mindezek milyen viszonyban álltak a hasonló témákat tárgyaló sokszorosított grafikai elbeszélésekkel és a korabeli nyilvánosság nyomtatásban megjelent diskurzusaival; illetve, hogy mindezek mennyire váltak alkotói egójának részeivé; milyen szerepet játszottak annak az önképnek sőt: életmódnak és megélhetésnek a kialakulásában és fenntartásában, hogy ő művész. Meglepetést feltehetően nem is az okoz, hogy egy festő magánéletét, illetve a magánszféráról alkotott ideáit tettem vizsgálódásaim tárgyává, mint inkább az, hogy kiét: korántsem egy zavaros nőügyek miatt hírhedté vált alkotóét, hanem a magyarországi 19. századi művészet meghatározó, emblematikus alakjáét, Székely Bertalanét ( ). Halála óta számtalan tudományos elemzés, tanulmány, illetve népszerűsítő írás látott napvilágot Székelyről, aki a nemzeti történelem fordulópontjait megörökítő képeivel fiatalon, egy csapásra híressé (de legalább is, elismertté) vált, és egyébként a portré-, az akt-, a tájkép-, az oltár- és a freskófestészet terén is maradandót alkotott; akinek vezetésével, tanári pályafutása során művészgenerációk nőttek fel; és akinek művészetelméleti vizsgálódásai, különösen mozgással kapcsolatos kutatásai nemzetközi összevetésben is számottevőek. 3 Életének és oeuvre-jének jó néhány területe mégis mindmáig feltáratlan, illetve alaposabb kutatásokra vár. Vonatkozik ez elsősorban művésszé válására; részben talán amiatt, hogy az önmagát folyamatosan művelő, elmélkedő és kísérletező, önmagával szemben mindig maximális elvárásokat állító idealistának, a nagy akadémikus művésznek a képe amely inkább a köztudatban, semmint a papíron él elfedi a pályakezdő portréját. Ezt szeretném legalább alapvonásaiban megrajzolni: egy fiatal művész kételyeit, maga elé tűzött céljait és túlélési stratégiáit; az önmegvalósítás és az önfenntartás gyakran ellentétes törekvéseit, az első sikereket a belső vívódásokkal, a mindennapi lét és a családalapítás gondjaival párhuzamosan. Egy romantikus személyiséget, aki ugyanakkor két lábbal állt a földön; aki nemcsak eltökélt és elszánt volt, de képességeinek és a korabeli művészeti szcéna sajátosságainak ismeretében professzionális alkotóvá nőtt. Magánéletére is az ismeretlenség homálya borul, úgy a pályakezdő, mint a későbbi éveiben; a szerelem és a házasság vagy a családi élet a legújabb időkig nem tartozott azon terrénumok közé, amelynek a felderítésére a nagy emberekről művészekről, vagy egyszerűen: férfiakról szóló tudományos munkák vállalkoztak (már a kötelező kűröknek tekinthető, de mindig szárazon tálalt tényeken vagy pikáns anekdotákon túl), illetve amelyeket alkotásaikkal szorosabb összefüggésbe hoztak. Engem azonban ez foglalkoztat: az ifjúnak a művésszé válásával párhuzamosan kibontakozó érzelmi élete, túláradó rajongásai és nagy szenvedélyei, vágyai és félelmei; megállapodása és családalapítása; pontosan az alkotói lét és a felfokozott érzések egymásba gabalyodása miatt. Kevéssé kutatott területnek számít éppen a magánszféra eseményeit tematizáló zsánerfestészete, amely pályakezdésének idején, az es évek második felében indult és az 1870-es évek elejére teljesedett ki, valamint a mára szinte feledésbe merült sokszorosított grafikai tevékenysége is, továbbá az ezek kereszteződésében keletkezett képi elbeszélései; olyan kisműfajok és technikák, amelyek a művészettörténet-írás esztétikailag normatív érdeklődésére csak korlátozott mértékben tarthatnak számot. Ezért ahhoz, hogy képi elbeszéléseinek, azaz Székely egy, a felesége számára készített sorozatának vagy a Női életnek, illetve 11

10 az Egy hiú nő életrajzának a narratíváját, szerkezetét vizsgálni, a velük rokonítható alkotásokat és a hozzájuk köthető műfajokat pedig azonosítani lehessen, először magukat a műveket kell rekonstruálni (és ez elmondható az ezekkel szorosan összefüggő Menschliches glück und Elend in 24 bildern sorozatáról vagy a Petőfi Sándor ( ) költeményét illusztráló Tündérálomról, de bizonyos fokig a Caravaggio életéről szóló történetről, az Ágnes asszonyról, Az anyai őrszemről vagy az Ideálról is). Paradox módon ugyanis ezek a fametszetes vagy litografikus terjesztést előkészítő (vagy pusztán azokat idéző) kézirajzok (ritkábban: festmények) sohasem kerültek kiadásra; mára nagyrészt elkallódtak, és ha nem is semmisültek meg, lappanganak vagy töredékesen maradtak fenn. Felértékelődnek ezért a hozzájuk készített, különböző köz- és magángyűjteményekben szétszóródott skiccek, vázlatok, tanulmányok; sorozatvariánsok, régi reprodukciók. Halvány és elmosódott, gyakran alig látható mások által mindeddig figyelembe nem vett ceruza-, toll- és tusrajzok kerülnek a fókuszba; elkezdett, de be nem fejezett alkotások; sőt néha pusztán egymás után dobált szavaknak tűnő, töredékes jegyzetek. A rajzok és feljegyzések egy része abban a kaotikusnak tűnő, valójában azonban komplex szerkezetet rejtő és ezért (is) külön figyelmet igénylő vaskos kötetben található, amelyben fiatalkori alkotásait gyűjtötte össze, alkotói személyisége formálódásának stádiumait, problémáit dokumentálva és reprezentálva: a továbbiakban lakonikusan csak naplóként emlegetett műtárgyegyüttesben. De az életmű ezen törmelékein túl olajskiccek és -tanulmányok, sőt befejezett művek révén is rekonstruálhatók ezek a képi elbeszélések, ez azonban nem azt jelenti, hogy festménysorozatokat tervezett volna; ellenkezőleg. Elvetve azt az általánosan vallott vagy inkább magától értetődőnek, szinte axiómának tekintett tételt, miszerint skiccek, vázlatok és rajzok, valamint olajváltozatok között csakis az előbbieket az utóbbiaknak alárendelő, azokat előkészítő, egyoldalú viszony állhat fenn, amellett érvelek, hogy a kettő között fel is cserélődhettek a szerepek, a sorrend. Székely, a festő, olajban is felvázolhatta, majd kézirajzokon pontosíthatta azokat a kompozíciókat és részleteket, amelyek aztán tusrajzokként kivitelezve a nyomdai sokszorosítás alapjául szolgáltak (volna); illetve olajképek azért is készülhettek, hogy litografált vagy fametszetes változatban terjedjenek majd. És ahogy a csak néhány vonásból álló skicceitől az olajképei felé haladunk, úgy érkezünk el nagyméretű vásznaihoz, egy festői oeuvre remekműveihez; ifjúkori, hosszú láncolatokat alkotó, alig strukturált képi elbeszéléseitől kiérlelt és letisztult narratív szerkezeteihez. Ez azonban az itt következőknek csak egyfajta formai váza; a tartalmi keretek határai máshol húzódnak. Mert nem kizárólag egy festő magánéletéről, illetve a nemek viszonyáról (és szerepköreiről) alkotott, műveiben tetten érhető elgondolásairól lesz szó, hanem feltárulnak az élmények értelmezéséhez, szelektálásához és reprezentálásához nélkülözhetetlen, ideálokat és normákat hordozó képi és szöveges minták is; vagyis a személyes és a művészeti egymással érintkező síkjai mellett a mindkettővel kapcsolatban álló társadalmi, amely néhol önálló történetet formál. Az, hogy a nemzetté válás meghatározó szakaszában, egy gyorsan és radikálisan változó társadalmi (politikai, gazdasági és művészeti) környezetben, a kiegyezést megelőző és követő időszak nyilvánosságában hogyan (és miért) válhatott a magánszféra (fokozottan) a közbeszéd tárgyává. Melyek voltak a legmeghatározóbb diskur- 12

11 zusok ebben a megelőlegezhetően sokhangú társadalmi vitában, és melyek voltak maguk a mindennapokat uraló, általánosan elfogadott, mégis folytonosan alakuló és változó ideálok és normák? Milyen szerepet játszottak a magánéletet ábrázoló művek ebben a közegben, kik és hogyan használták azokat? Így, bár egyéni történeteknek és társadalmi elvárásoknak műalkotásokban való változatos összefonódását követjük nyomon az elemzés egészében, a fókuszpontok az egyes fejezetekben áthelyeződnek: hol az élmények, hol a kívánalmak, hol maguk a művek kapnak nagyobb figyelmet. Az egyedi és a tipikus, a valós és az ideális között járunk át; leginkább tények és fikciók között, a minták meghatározó jellegét kutatva; hol a megfelelés kényszerével, hol az arra való képtelenséggel a normáktól való elszakadással szembesülve. De ez sem jelenti a személyes, a társadalmi és a művészeti síkjainak szétválását; pusztán azt, hogy azokat egy még ingoványosabb területre tévedve követem, magam után vonva az Olvasót a psziché mítoszokban, szimbólumokban és képzelt lényekben oly gazdag képeinek labirintusába. Hogy mindezt miért? Természetesen valami más is foglalkoztat, mint az egyik legkiemelkedőbb 19. századi magyarországi alkotó élete elfeledett részleteinek, valamint műveinek, sokszorosított grafikáinak, a magasművészetből a populáris körébe csúszó műfajoknak a felelevenítése. Például annak megválaszolása, hogy miért tűntek el bizonyos vonások Székely portréjáról? Hogyan kophattak ki egyes alkotások az életművéből; hogyan lehetett végképp megfeledkezni egykor népszerű zsánerekről, művészeti gyakorlatokról, technikákról? Miért vált láthatatlanná a 19. századi közönség rétegzettsége, összetett volta? Azok a korabeli majd a (művészet)történetírásban tovább élő társadalmi, nemi, műfaji, technikai hierarchiák, normatív kategóriák érdekelnek, amelyek egymással összekapcsolódva és egymást áthatva végül maguk alá gyűrték és láthatatlanná tették Székely (és más nagy emberek, férfiak) személyiségén, életművén, illetve a 19. századi publikum különböző szegmensein túl legfőképpen nők élményeit és életútjait, az ezekről szóló történetekkel együtt. A marginalizált gyakorlatokat, műveket és műfajokat, közönségrétegeket a köztudatba beemelve így egy alternatív történetet kínálok. Bevallottan és felvállaltan nem egy klasszikus művészettörténetet; bár a (zsáner)festészet és a populáris grafika összefonódásának sajátosságait éppen az ezekkel a szempontokkal dolgozó írásokból kiindulva kutatom, és még a populárisra hajazó művek, műfajok, technikák esetében is igyekszem az elemzéseket annak az elvárásaihoz igazítani. A képi elbeszélések vizsgálatához azonban legjobban a (strukturalista) narratológia közelítései illeszkednek; az átjárást viszont a személyestől a tipikus, az élményektől a diskurzusok és a vágyaktól a szerepek felé a társadalomtörténet-írás újabb elméletei és módszerei könnyíthetik meg. Mindezeket pedig kritikai, társadalmi nemi megközelítés hatja át; férfiak és nők viszonyai és az ezekről szóló történetek másképp talán nem is tárgyalhatók a maguk teljességében. De túl kívánok lépni a nemzeti keretein is; pontosabban annak konstruálódását kutatom a magánszféráról szóló diskurzusokban éppúgy, mint azokban a ( helyihez igazított) nemzetközi képes és szöveges mintákban és modellekben motívumokban, művekben és zsánerekben, amelyek, hasonló társadalmi folyamatokat tükrözve, elérhetőek és érthetőek voltak egész Európában. Nem egyszerű átvételekről van szó; éppen Székely életműve bizonyítja ezeknek a széles körben elterjedt mintáknak a továbbalakítását, formálását; 13

12 belesimulását egy gazdag, nemzetközi képi nyelvbe, formavilágba, művészeti gyakorlatba. Mindennek azonban az az ára, hogy csak hosszú és körülményes előkészületek, kitérők után kezdődhet az elbeszélés; először ugyanis azokat a fogalmakat és kategóriákat kell sorra venni, amelyek az eligazodást, a megértést és az értelmezést segíthetik; azokat a művészet- és társadalomtörténeti, sőt interdiszciplináris elgondolásokat, módszereket és elméleteket, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szétágazó problémakörök tárgyalhatók legyenek. Így bármennyire is hosszú olvasmány következik, az nem lesz nagy narratíva (a kifejezés lyotard-i értelmében). Célom az, hogy a továbbiakban oly gyakran idézett korabeli írókhoz hasonlóan magam is szórakoztatva neveljek: hiszek abban, hogy a 19. századi alkotók, művek, műfajok és közönségek történetének saját korunkra, életünkre vonatkozó tanulsága (is) van. Azonban az Olvasóra bízom, mit és hogyan hasznosít abból, amit itt talál; ezekből a (néha a sorok között megbújó) történetekből. 14

13 BIBLIOGRÁFIA Források Közgyűjteményekben, levéltárakban és magánszemélyeknél található kéz- és gépiratos források Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára, Budapest. 1884/85. évben képesítő vizsgálatra bocsátott rajztanár és rajztanító jelöltek anyakönyve. Kézirat, 1884/1885. Magyar Nemzeti Galéria, Adattár, Budapest. Bényi László: Székely Bertalan kiállítás. Kéz- és gépirat, /1982. Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály, Budapest. Székely Bertalan: Napló. Kézirat, kézirajzok, ltsz.: Magyar Országos Levéltár, Budapest. Köz- és Magángyűjteményekből Elhurcolt Művészeti Alkotások Miniszteri Biztosa, Kézirat, XIX- I-12.törzsszám, 1 3 doboz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Budapest. Székely Bertalan jegyzetfüzetei. Kézirat, Ms 5005/220; Ms 5005/217; Ms 5005/218; Ms 5005/225; Ms 5005/229; Ms 5006/1; Ms 5006/2; Ms 5006/4; Ms 5006/12; Ms 5006/13; Ms 5006/23; Ms 5006/24. Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Kutatóintézet, Adattár, Budapest. A Nemzeti Szalon iratai. Kéz- és gépirat. MDK-C-I-5. Magántulajdon, Budapest. Székely (kézirat) Székely Bertalan művészeti hagyatékának kiállítása Kézirat, Magántulajdon, Budapest. Székely Johanna levele Székely Bertalanhoz. Kolozsvár, szeptember 4; Horvát Berta és Horvát Lajosné Székely Mária levele Székely Bertalanhoz. Károly-Fehérvár (Gyulafehérvár, ma: Alba Iulia, Románia), március 24; Vida Jánosné Horvát Mária levele Székely Bertalanhoz. Károly- Fehérvár, március 24; Székely Zsuzsanna levele Székely Bertalanhoz. Károly-Fehérvár, március 24. Kézirat. Magántulajdon, Budapest. Székely Jenny (gépirat). Székely Jenny: Emlékezések jó Édesatyámra. Gépirat, Magántulajdon, Bécs. Wladimir Aichelburg (kézirat). Wladimir Aichelburg: Családtörténeti kézirat. Elektronikus változat, cím nélkül, Státní Oblastní Archiv, Zámrsk. Kelet-csehországi születési, házassági és halálozási anyakönyvek. Kézirat. Horní Maršov, sign

14 Nyomtatott források* [Név nélkül] [Név nélkül]: A műkiállitás 1851-ben. Pesti Napló augusztus évf [Név nélkül] [Név nélkül]: A Ker. Szeretet müve Párisban. Családi Lapok évf. 1. félév, [Név nélkül] [Név nélkül]: A bajusz. Vasárnapi Ujság november évf. 38. sz [Név nélkül] [Név nélkül]: A nőnem lélek- s jellemtana. Nővilág február évf. 9. sz [Név nélkül] 1862a. [Név nélkül]: Hivatásunk. Egy szózat Székelyföldről. Családi Kör április évf. 14. sz [Név nélkül] 1862b. [Név nélkül]: A nő mint hitestárs. Családi Kör november évf. 48. sz [Név nélkül] 1862c. [Név nélkül]: A nő befolyása a házi körre. Családi Kör deczember évf. 49. sz [Név nélkül] 1871a. [Név nélkül]: III. Nagy nemzetközi műkiállitásról. Reform április évf. 94. sz. [Név nélkül] 1871b. [Név nélkül]: Székely Bertalanról. Reform május évf sz. [Név nélkül] [Név nélkül]: Világhírű festmények budapesti palotákban. II. Színházi Élet december évf. 50. sz A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész, A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész, A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész, A magyar nemzet története Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. 10. kötet. A modern Magyarország ( ). Szerk.: Márki Sándor Beksics Gusztáv. Budapest: Athenaeum, Abonyi Abonyi Lajos: A háziasság. Nővilág január évf. 5. sz ; martius évf. 10. sz Adél Adél: Levelek Vilmához. Második levél. Gombostű február *A felhasznált forrásanyag egy részének, a 19. századi újságok, napilapok Vegyes, illetve Különfélék rovataiból származó, egy-két mondatos rövidhíreknek a teljes hivatkozása a szöveg jegyzeteiben található. 303

15 Alexander Alexander, William: The History of Women from the Antiquity to the Present Time. Vol rd ed. London: C. Dilly and R. Christopher, (1779) Almási Balogh Almási Balogh Pál: A nők, mint a társadalmi élet tényezői. Családi Kör október évf. 1. sz. 1 3; október évf. 2. sz ; október évf. 3. sz ; november évf. 4. sz ; november évf. 5. sz ; november évf. 6. sz Almási Balogh Almási Balogh Pál: A nők mint a társadalmi élet tényezői. Családi Kör január évf. 1. sz Ámor és Hymen Ámor és Hymen. Jegyesek és fiatal házasok tapasztalt tanácsadója a szerelem és a házasság titkaiban. Budapest: Wass József, (1863) Arany Arany János: A kegyes olvasóhoz. Koszorú junius évf. 1. félév, 25. sz Balogh Balogh Zoltán: XIII. ismertetés. Ágnes asszony illustratiója. A Képzőművészeti Társulat három műlapja. Rajzolta Székely Bertalan. Pesti Napló november évf Balzac Balzac, Honoré de: A házasélet fiziológiája, vagy eklektikus filozófiai elmélkedések a házasélet boldogságáról és boldogtalanságáról. Fordította: Benedek Marcell. Budapest: Franklin, (1830) Bándl Bándl János (közli): Egy nő levelei. Pest: Schön, Barabás Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bíró Béla, lektorálta és az új kiadás előszavát írta Murádin Jenő. Sepsiszentgyörgy: Kaláka Könyvek, (1944) Batsányi Gabriele Batsányi, gebornen Baumberg: Amor und Hymen. Ein Gedicht zur Vermählung einer Freundinn. Wien: Joh. Vincenz Degen, Beniczky Beniczky Irma: A nők hivatása. Pest: Heckenast, Beniczky K. Beniczky Irma: A nők apró kötelmei, s ezek fontossága az életben. Budapest: Franklin, Beniczky Beniczky Irma: A leány érzelemvilága. Budapest: Franklin, Berecz Berecz Károly: Szerelem és házasság. Kedélyes felolvasás. Családi Kör szeptember évf. 38. sz Betham Betham, Matilda: A Biographical Dictionary of the Celebrated Women of Every Age and Country. London: Crosby, Biró Biró Imre: A szerelem Michelettől. Gombostű martius Bocskai Bocskai Papp Lajos: Kornélia, a Grachusok anyja. Családi Kör évf. 14. sz

16 du Bos du Bos, Jean-Baptiste: Critical Reflections on Poetry, Painting and Music. Transl.: Thomas Nugent. London: John Nourse, (1719) D Israeli D Israeli, Isaac: Of a Biography Painted. In: A Second Series of Curiosities of Literature: Consisting of Researches in Literary, Biographical, and Political History of Critical and Philosophical Inquiries and Secret History. 2. Vols. London: John Murray, Dayka Dayka Gábor: Újhelyi Dayka Gábor Versei. Öszveszedte s kiadta barátja Kazinczy Ferencz. Pesten: Trattner Mátyás nál, Diderot Diderot on Art II. The Salon of Translated by John Goodman. Introduction by Thomas Crow. New Haven and London: Yale University Press, Dr. S Dr. S.: A nők polgári helyzete különböző időkben és népeknél. Vasárnapi Ujság augusztus évf. 33. sz ; augusztus évf. 34. sz ; september évf. 35. sz ; september évf. 35. sz Edvi 1854a. Edvi Illés Pál: A nők fejviseletéről valami. Vasárnapi Ujság september évf. 28. sz Edvi 1854b. Edvi Illés Pál: A TE-zés ellen. Vasárnapi Ujság október évf. 34. sz Edvi Edvi Illés Pál: Mozaik képek leányos anyáknak. Vasárnapi Ujság november évf. 46 sz Egy nőtől Egy nőtől: A nők és emancipátiójuk. (Burow Julia írása után). Gombostű január Emilia 1861a. Emilia [Szegfi Mórné Kánya Emilia]: Hazádnak rendületlenül légy hive. Családi Kör julius évf. 30. sz Emilia 1861b. Emilia: Hazánk hölgyeihez. Családi Kör augusztus évf. 33. sz ; augusztus évf. 34. sz ; szeptember évf. 35. sz ; szeptember évf. 37. sz Emilia Emilia: A női müveltségről. Családi Kör október évf. 42. sz Eötvös Eötvös József: Levelek. Előszó és jegyzetek Oltványi Ambrus. Budapest: Magyar Helikon, Fénelon Fénelon s Letter to the French Academy. With an introduction and commentary by Barbara Warnick. New York, London: University Press of America, Lanham, (1716) Feszty Feszty Árpádné [Jókai Róza]: Akik elmentek. Budapest: [h. n.],

17 Gilpin Gilpin, William: Essay on Prints. London: G. Scott, rd edition. (1768) Gleichen Gleichen Eliz után: A női képzés és nevelés világából. Nővilág junius évf. 22. sz ; junius évf. 23. sz ; junius évf. 24. sz Greguss Greguss Ágost: A torzképről. Szépészeti tanulmány. A Ma gyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész József, Greguss Greguss János: A Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképző Könyvtárának czímjegyzéke. Budapest: Gyulai Gyulai Pál: A nők a tükör előtt. Koszorú január évf. 1. félév, 1. sz. 7 12; január évf. 1. félév, 2. sz ; január évf. 1. félév, 3. sz ; január évf. 1. félév, 4. sz ; febuár évf. 1. félév, 5. sz ; február évf. 1. félév, 6. sz ; február évf. 1. félév, 7. sz Hegedüs Hegedüs Sándor: A nők a nemzetgazdaságban. Fővárosi Lapok január évf. 23. sz Heinse Heinse, Wilhelm Johann Jakob: Ardinghello és a boldog szigetek. Fordította Erdélyi Ede. Budapest: Grill, (1787) Hohndorf Hohndorf, Luise: Frauenleben und Frauenberuf. Berlin: Huart Ernst Müller, Huart, Louis: Physiologie de la grisette. Paris Genève: Ressources, (1841) Hunfalvy Hunfalvy János: Család. Nevelés. Család Könyve évf Hunfalvy Hunfalvy János: A leánynevelés. Család Könyve évf (-i) (-i): Bölcsőbetegség. Figyelő május évf. 20. sz Ireland Ireland, John: Hogarth Illustrated by John Ireland. Vol London: J. and J. Boydell, Cheapside, at the Shakespeare Gallery Pall Mall, Jósika Jósika Júlia: Mit kell olvasni. Nővilág január évf. 5. sz Julia Julia: Nőnevelési levelek. (Anyák számára). Családi lapok october évf. 2. félév, 7. sz K. J K. J.: Mi a pedantizmus? Tudományos Gyűjtemény Kardos Kelen XII Kardos Árpád: A Pesti Kertész Társulat 150 éves története Budapest: Pesti Kertész Társulat, Kelen: A férfi- és nősziv egymáshozi viszonya. Fesslerből. Nővilág január évf. 1. sz. 11.

18 Keleti 1866a. Keleti Gusztáv: Ágnes asszony. Arany János balladája után szerzé Székely Bertalan. Vasárnapi Ujság július évf. 26. sz Keleti 1866b. Keleti Gusztáv: Tündér Ilona regéje falfestményekben (A pesti redout freskói). Fővárosi Lapok december évf sz Keleti Keleti Gusztáv: A párizsi világtárlatra szánt magyar műtárgyak kiállítása. Fővárosi Lapok január évf. 15. sz. 58. Kempelen Kempelen Riza: A nők világa. Nővilág január évf. 1. sz Keserü Keserü Pál: A magyar leányok franczia társalgása. Család könyve évf K-i K-i [Keleti Gusztáv]: Képzőművészetek. A Pesti műegylet december január. Koszorú január évf. 1. félév, 3. sz Klezsó Klezsó József: Tanácsadás az anyáknak. A sziv első nevelését illetőleg. Családi Lapok augusztus évf. 2. félév. 4. sz ; szeptember évf. 2. félév, 6. sz Környei Környei János: A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házikönyv müveltebb nők és leányok számára. Pest: Magyar Mihály, Környei 1862a. Környei János: Levelek Irmához. Irányeszmék. Gombostű március Környei 1862b. Környei [János]: Irányeszmék. A család. Gombostű junius Környei Környei János: A sziv életéből. Pest: Lampel Róbert, Kubriczky Kubriczky András: A keresztény nő társadalmi állásának méltósága. Családi Lapok július évf. 2. félév, 1. sz László László Mihály: A bécsi képkiállitás. Fővárosi Lapok május évf sz Lauka Lauka Gusztáv: Mindig tréfa a papiroson s néha való a papiroson. Gombostű február Lessing Lessing, G. E.: Laokoon vagy a festészet és a költészet határairól. Ford. és bev. Braun Zsigmond. Budapest: Franklin, (1766) Lévay Lévay József: A szép nyilvánulása. Koszorú február évf. 1. félév, 8. sz ; márczius évf. 1. félév. 9. sz Libertinyi Libertinyi József: Néhány szó a házassági társaságról. Gombostű augusztus

19 M. Xavér M. Xavér: A szerelemről. Gombostű szeptember ; szeptember Madách Madách Imre: A Nőkről, különösen aesthetikai szempontból. Koszorú julius évf. 2. félév, 1. sz. 1 4; julius évf. 2. félév, 2. sz ; julius évf. 2. félév, 3. sz Máday Máday Andor: A magyar nő jogai a múltban és a jelenben. Budapest: Athenaeum, Marikovszky Marikovszky Gábor: Virágok művelt hölgyek számára. (Szedve hazánk minden vidékiről.) III. Családi Kör szeptember évf. 39. sz Mártonffy Mártonffy Károly: Pontok Magyarország múltjából. Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek. Vasárnapi Ujság február évf. 7. sz. 78. Maszák Maszák Hugó: A párisi kiállitásra küldendő magyar képek II. Pesti Napló január évf Mikó Mikó Imre: Irányeszmék. IV: Nőink hivatása. Budapesti Szemle évf Megjelent még: Nővilág october évf. 41. sz ; october évf. 42. sz Molnár Molnár Aladár: Psychologiai képek. (E. F. után). Koszorú április évf. 1. félév, 16. sz Münchener Bilderbogen Münchener Bilderbogen. Münchener Bilderbogen. Kgl. Hof und Universitäts Buchbruderei von Dr. Wolf et Sohn in München. Herausgegeben und verlegt von K. Braun und Fr. Schneider in München. Nagy Nagy Teréz: Családi boldogságunk legszebb füzérei I. Családi Kör február évf. 6. sz ; február évf. 7. sz Nichols Nichols, John: Biographical Anecdotes of William Hogarth and a Catalogue of his Works. Chronologically Arranged with Occassional Remarks. London: printed by and for J. Nichols, Northcote Northcote, James: Diligence and Dissipation: or the Progress of a Modest Girl and a Wanton, exemplified in 10 Different Stages of their Lives: Being an Attempt to exhibit the Natural Consequences which Attend on Good and on Bad Conduct. The Plates are engraved from Pictures invented and painted by James Northcote, R. A. London: H. L. Galabin, Novalis Novalis: Heinrich von Ofterdingen. Fordította Márton László. Budapest: Helikon, 1985 (1802). Petőfi Petőfi Sándor költeményei. Hiteles kéziratok alapján megigazított s hazai művészek rajzaival díszített első teljes kiadás. Budapest: Athenaeum,

20 Plutarkhosz Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Utószó: Borzsák István. 1 2 kötet. Budapest: Magyar Helikon, Rákosi Rákosi László: Ha én magyar hölgy volnék. Gombostű január Réthi Réthi Lajos: Vázlatok és képek. Fővárosi Lapok szeptember évf sz Robertson Robertson, William: The History of the Reign of the Emperor Charles V. A View of the Progress of Society in Europe from the Subversion of the Roman Empire to the Beginning of the Sixteenth Century. London: Strahan and Cadell, Rónaszéky Rónaszéky: A szakál. Vasárnapi Ujság március évf. 21. sz Sámi Sámi Lajos: A Menyasszonyok könyve. Fővárosi Lapok október évf sz ; október évf sz Statistique de l Industrie Statistique de l Industrie à Paris. Résultant de l Enquête Faite par la Chambre de Commerce. Pour l Année Paris: Chambre de Commerce de Paris, Stein Lorenz von Stein: A nő a nemzetgazdaság terén. [S. l.]: [S. n.], Streitmann Streitmann Antal: Országos nőiparkiállítás. Nemzeti Nőnevelés október november. 2. évf sz Szathmáry P. Szathmáry Károly: Az Országos Magyar Gazdasszony Egylet története. Pest: Pesti Könyvnyomda, Székely Székely József: Tárczalevelek. Nővilág junius évf. 22. sz Székely Székely Bertalan: Festészet és fényképelés. Koszorú május évf. 1. félév, 22. sz ; június évf. 1. félév, 26. sz Székely Székely Székely Szép Sz-ó S [Keleti Gusztáv]: Székely Bertalan. Vasárnapi Ujság julius évf. 26. sz Székely Bertalan: Schwind Móricz képcyclusa. (A Reform levelezése) Bécs, június végén. Reform július évf sz. Székely Bertalan válogatott művészeti írásai. Összeállította: Maksay László. Budapest: Képzőművészeti Alap, Szép János: Elmélkedés az asszonyi nem tanittatásáról. Tudományos Gyűjtemény IV Sz-ó S.: Hochzeits-Buch. Fővárosi Lapok február évf. 46. sz

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva

Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva Az alábbi gondolatkísérletre egy váratlan és megtisztelő felkérés adott számomra lehetőséget. 1 A kremsi (Ausztria) Kunsthalleban

Részletesebben

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/5. 2010. MÁJUS TARTALOM PAUL VALÉRY Tanulságok (Horváth Andor fordítása)..................3 WESSELY ANNA Mûvész-szerepek.................................7

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

mészáros ágnes Idő-kép zenekísérettel. Jellemző képtémák és ikonográfiájuk 19. századi képórákon

mészáros ágnes Idő-kép zenekísérettel. Jellemző képtémák és ikonográfiájuk 19. századi képórákon mészáros ágnes Idő-kép zenekísérettel. Jellemző képtémák és ikonográfiájuk 19. századi képórákon 1. Bevezetés A képóra¹ jellegzetesen a biedermeier korszak terméke, jóllehet nem a biedermeier találmánya,

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. század

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. század MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. század MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. KÖTET A 19. ÉS A 20. SZÁZAD Írta RAJKÓ ANDREA S. NAGY KATALIN T Y P O T E X Budapest, 2010 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam)

Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam) Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam) A Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíj harmadik évfolyamára leadott kutatási tervem a

Részletesebben

EGYÉN ÉS POLITIKAI GYAKORLAT

EGYÉN ÉS POLITIKAI GYAKORLAT EGYÉN ÉS POLITIKAI GYAKORLAT A kötet a Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen (TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029) projekt támogatásával készült A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori

Részletesebben

Hatalom és kultúra Power and Culture

Hatalom és kultúra Power and Culture Hatalom és kultúra Power and Culture Plenáris előadások & Kerekasztal vitaindítók Plenary Sessions & Round-Table introductions Jyväskylä 2002 V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI ÚJ SOROZAT XXXIV. KÖTET TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L SZERKESZTI ANDOK MÓNIKA EGER, 2007 ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM.

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

Benda Borbála. Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon

Benda Borbála. Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció Benda Borbála Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon ELTE TDI Atelier Témavezető: Dr. Péter Katalin Budapest,

Részletesebben

A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL *

A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL * 396 Farkas Zoltán A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL * 1. rész Foglalkozzatok a kismesterekkel, mert a stílust leginkább az ô mûveikbôl lehet megismerni.

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története

Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története A Hajnak István Kör Társadalomtörténeti Egyesület

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

Thalassa (16) 2005, 2 3: 185 194 ARCHÍVUM. Borgos Anna

Thalassa (16) 2005, 2 3: 185 194 ARCHÍVUM. Borgos Anna Thalassa (16) 2005, 2 3: 185 194 ARCHÍVUM ALKOTÁS, GYÓGYÍTÁS, VÁLTOZÁS. GYÖMRÕI (GELB, RÉNYI, GLÜCK, ÚJVÁRI, LUDOWYK) EDIT ÉLETÚTJA * Borgos Anna Gyömrõi Edit e számunkban közölt, magyarul eddig nem publikált

Részletesebben