ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei"

Átírás

1 Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010

2 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a Magyar Nemzeti Galéria támogatta Készült a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetében Az első borítón Székely Bertalan: A Női élet című tusrajzsorozat Menyasszonyság jelenete, (magántulajdon) A hátsó borítón Székely Bertalan: Napló, fol recto (A Jeanette számára készült sorozat vázlatai, a házasélet jelenetei), 1859 (Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2010 Bicskei Éva, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádióés televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója Felelős szerkesztő: Vajda Lőrinc Szerkesztette: Róbert Zsófia Termékmenedzser: Egri Róbert A számítógépes szerkesztés Győrei D. László munkája Képfeldolgozás: Starkiss Stúdió Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben, a nyomda alapításának 128. esztendejében. Felelős vezető: Fazekas Péter vezérigazgató Kiadványszám: TK Megjelent 33,25 (A/5) ív + 76 oldal műmelléklet terjedelemben

3 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 BEVEZETÉS 9 I. TERRÉNUMOK Műfajok, technikák, témák 15 Zsánerfestmények és populáris grafikák 15 Narratívák és struktúrák 26 A magánszféra és a nyilvánosság 28 Személyesség és személyiség 30 Életrajzok, szokások és erkölcsök történetei és biografikus drámák 33 II. MŰVÉSSZÉ VÁLÁS Székely Bertalan naplója 47 A napló és részei 49 Künstlerromanok és (vizuális) (auto)biográfiák kitérő: Székely Bertalan és a zsánerfestészet kitérő: Fametszetek, litográfiák és műtárgy-reprodukciók Székely Bertalan életművében kitérő: Székely Bertalan és a populáris grafika képi világa 82 III. A SZERELEM ÉLMÉNYE A Jeanette számára készített sorozat 87 Kötődések, vonzalmak, viszonyok és egy nagy szerelem 88 Élménytöredékek, vágyképek és megtalált szerepek Egy képi elbeszélés kiépülése 94 Álom és való Populáris előképek és társadalmi minták a fiatal Székely Bertalan előtt 110 A házasélet mindennapjai 125 IV. A SZERETET KÖTELÉKEI A Női élet című sorozat 131 Ceruzarajzok, feljegyzések, olajskiccek és egy tusrajzsorozat 132 Egy képi szerkezet a Jeanette számára készített sorozat és A szép Meluzina között 139 A női életek nemzeti fontosságú, de jelentéktelen eseményeit elbeszélő műfaja, a Frauenleben 152 5

4 V. TESTI SZERELEM, ÉRZÉKISÉG, SZENVEDÉLY Az Egy hiú nő életrajza című sorozat 171 Kisikló életek, drámai élethelyzetek és egy elfeledett akvarellsorozat 172 Két hármaskép Egy (meta)narratíva rekonstrukciója 180 Nők a tükör előtt Egy téma a nemzetközi populáris grafikában, a hazai (erkölcsnevelő) írásokban és a kritikában 184 Hármasképek és középképek A képi elbeszéléssel való kísérletezés terepe és a szakadék széle 204 A Lédák 217 KITEKINTÉS 225 JEGYZETEK 233 Jegyzetek a Bevezetéshez 233 Jegyzetek az I. fejezethez 233 Jegyzetek a II. fejezethez 248 Jegyzetek a III. fejezethez 263 Jegyzetek a IV. fejezethez 278 Jegyzetek az V. fejezethez 288 Jegyzetek a Kitekintéshez 299 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 301 BIBLIOGRÁFIA 302 Források 302 Szakirodalom 311 KATALÓGUSOK 337 FÜGGELÉKEK 363 KÉPMELLÉKLET 371 6

5 Köszönetnyilvánítás 1998-ban kezdtem olyan képi elbeszélésekkel foglalkozni, amelyek szerelmi történetekről, házasságokról szólnak; a magánszféra intim, sokszor jelentéktelennek tűnő eseményeiről. A kutatásnak az Egyszerű és kedélygazdag kis képek. Székely Bertalan korai sorozatai című disszertáció lett az eredménye, amelyet 2003-ban védtem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetének Doktori Iskolájában; ennek a munkának az átdolgozott változatát tartja kezében az Olvasó. Ez idő alatt több posztgraduális képzésen vettem részt, és számos ösztöndíjban részesültem, az ELTE Művészettörténeti Intézetén és a Central European University History Department-jén túl az Open Society Institute, illetve különböző európai intézmények többek közt a European Doctorate Marie Curie Training Program ösztöndíjaiig. Ezek a tanulmányok és támogatások tették lehetővé, hogy elsajátíthassam azokat az elméleti alapokat és módszertani kereteket, illetve hogy elvégezhessem azokat a sokszor nyomozásnak is beillő aprólékos kutatásokat, amelyek révén nemcsak doktori értekezésem állt össze fokozatosan, hanem talán nem tűnik szerénytelenségnek: kutatói személyiségem is alakot ölthetett. Az intézményeken és a programokon túl legtöbbet azonban a közös munka során lassan barátokká váló kollégáktól, ismerősöktől kaptam. Közülük elsőként szeretném megemlíteni témavezetőmet, Sinkó Katalint, valamint opponenseimet, Wessely Annát és Szőke Annamáriát, akiknek szellemes észrevételei és kritikus megjegyzései további munkára ösztönöztek, akárcsak György Péter önzetlen tanácsai. Boros Judit, Bubryák Orsolya, Juhász Tamásné Bankó Erzsébet, Rebekah Klein-Pejšová, Nagy Zita és Szentesi Edit pedig számtalanszor segített ki egy-egy adattal, javítással vagy hivatkozással. Székely Bertalan ma élő leszármazottai, illetve a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályának elkötelezett munkatársai is Zsákovics Ferenccel az élen mindenkor a lehető legkészségesebben álltak rendelkezésre; nagy türelemmel és gondosan szedték elő, majd pakolták vissza újra és újra azokat a nehezen kezelhető sokszor több száz lapból álló grafikai és kéziratos anyagokat, amelyeket éveken keresztül, gyakran heti rendszerességgel néztem át. A kézirat könyvvé fordításának hosszúra nyúlt időszakában munkahelyem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézete tanúsított megértést irányomban; Sisa Józsefnek ezért különösen hálás vagyok. És ha a kéziratnál tartunk: Veszprémi Nóra értőn és érzőn gondozta a szöveget, könnyű kézzel nyúlva a nehézkes mondatokhoz; Tatai Erzsébet a Művészettörténeti Füzetek fáradhatatlan, megtéveszthetetlen és kérlelhetetlen szerkesztőjeként nagy türelemmel végezte el azt a felbecsülhetetlenül értékes, bár sokszor hálátlan munkát, amit a kézirat könyvvé alakítása jelentett. 7

6 Szeretném, ha mindannyian tudnák: támogatásukért, segítségükért és munkájukért nagyon hálás vagyok óta sok év telt el. Ez az időszak azonban nemcsak az ezen az íráson való, változó intenzitású és hosszú szünetekkel tarkított tudományos kutatást magyarán: mások magánéletének boncolgatását jelenti számomra, hanem többek közt saját házaséletemet is. Nem tagadom: soha sem törekedtem a kettő szigorú szétválasztására, sőt kifejezetten foglalkoztatnak érintkezési pontjaik. De ahol és ahogy ezek azóta is mégis elválnak, azt férjemnek, Constantin Iordachinak köszönhetem. Mindvégig ez inspirált. 8

7 BEVEZETÉS Erosz és Hümenaiosz (vagy ahogyan ebben a könyvben mi emlegetjük majd őket: Ámor és Hymen) gyakran tűnnek fel az európai kultúrkörben különböző művészeti alkotásokon, de a szenvedélyes (testi) szerelem és a házasság, a (törvényesen elhált) nász antik istene korántsem alkot elválaszthatatlan párt. Ez talán annak is köszönhető, hogy az általában (könnyen kihunyó) fáklyát vagy (gyorsan hervadó virágokból fűzött) koszorút tartó, szárnyas ifjú ki tudja, miért közel sem örvend oly népszerűségnek, mint társa, a jól felfegyverzett, csintalan puttó. Mégis inkább egymással való viszonyuk természetében lehet valami, ami akadályokat gördít kapcsolatuk tartóssága elé. Gyanakvásunkat fokozzák azok a kompozíciók is, amelyeken az istenek olyan szerelmeket kísérnek együtt, amelyeket aztán mégsem tudnak megvédeni a végzettől; ilyen például Thészeusz és Ariadné ugyancsak rövid életű boldogsága Johann Michael Rottmayrnek ( ) a bécsi Liechtenstein-palotában (1707) lévő falképén, vagy a heves vérű Hippomenész és a szépséges Atalanta (végül tragédiába torkolló) frigye a salzburgi Leopoldskron kastélyának nagytermében lévő, Franz Anton Ebner ( ) által festett mennyezetképen (1744). Mert akárhogy is nézzük, Ámor és Hymen barátsága problémákkal terhelt; mindig is az volt. A szerelmi házasságok ideáljának fokozatos terjedésével ugyan harmonikus kapcsolatuk szinte magától értetődő elvárássá nőtt a modern kori Európában, de éppen ennek köszönhető, hogy a kényszerű szétválasztásukból vagy esetleges elválásukból következő boldogtalanság is egyre nagyobb teret kaphatott. Összefonódásuk idilli, de illékony, folyamatos gondozást igénylő voltával sokan tisztában lehettek; ezért is élesztgeti Ámor állhatatosan, gyengéden fújva, Hymen pislákoló fáklyáját George Rennie ( ) szoborcsoportján (1831, Victoria and Albert Museum, London). Általánosabb és meghatározóbb tapasztalatot jelenthetett azonban a házastársi kötelékek rabságában tartott, hatalmától megfosztott szerelem: Guido Reni ( ) vásznán például a könyörtelen és domináns Hymen egyszerűen tűzre veti az általa lekötözött Ámor fegyvereit (Museo Nazionale di San Matteo, Pisa) galibát többé már biztos nem okoz velük; igaz, örömet sem szerez. Ugyan nem mindenki látta ennyire sötéten a helyzetet, mégis elgondolkodtatóan sokan osztották (és osztják ma is) azt a nézetet, hogy a szerelem a házasságban radikálisan átalakul és nem az előnyére. A németül verselő Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella ( ) 1807-es allegorikus költeményében, az Amor und Hymenben maga is úgy vallotta két év házassággal a háta mögött, hogy míg az egyik rózsalánccal fűz össze két szerető szívet, a másik szolgamód kötöz meg 1 (és félő, hogy megállapítása tipikus korabeli női tapasztalatot rejt). És ott van a másik véglet is: a megélt, de házassággal be nem teljesült szerelem igen keserűvé válhatott (ismét főleg a nők számára, már- 9

8 mint a következmények miatt). Ugyan nem Phüllisz esete példázhatja ezt a legjobban, Dayka Gábor ( ) mégis így énekelte meg Ovidius nyomán szerelmi csalódását. A Démophoónt híven és önmagát nem óva szerető, kihasznált és elhagyatott lány ugyanis a következőképp kiált fel öngyilkossága előtt: Hol vagyon a holtig meg-igért Hymen, aki jövendő / Öszve kelésünknek záloga léve minap? 2 De egyelőre talán elég is ennyi a képes beszédből; az istenek ritkán látható alakjai utunkon minket így is, úgy is végigkísérnek. Ez a néhány, véletlenszerűen kiragadott példa pusztán arra szolgált, hogy felvezesse a következőkben tárgyalásra kerülő problémaköröket, főbb témákat. Férfiak és nők közti viszonyokról lesz szó ugyanis: boldog (vagy boldogtalan?) házasságokhoz vezető nagy szerelmekről, harmonikus(nak tűnő) családi életről, (pusztító, a személyiség széteséséhez vezető) testi szenvedélyekről. Még inkább arról, ahogy mindezek különböző 19. századi képi elbeszélésekben, sokszor élettörténetekbe ágyazva, megjelentek; széles körben elterjedt, népszerű gyakran a populáris körébe csúszó sokszorosított (vagy magát a sokszorosítást előkészítő) grafikákon. Ezek az általában fametszetes vagy litografált, ritkábban fotografált művek (illetve kézirajzok) tulajdonképpen a formálódó modern nemzetállamok nyilvánosságában a nemek egymáshoz való viszonyáról, szerep- és hatóköreikről folytatott, sokhangú és nem ritkán irodalmias formát öltő, gyakran idegenből fordított vagy a hazai viszonyokra átdolgozott diskurzusokat vizualizálták; azokkal összevetve jól olvashatók. Mint ilyenek, különleges, bár mára jószerivel teljesen elfeledett műfajokat formáltak, nehezen körülhatárolható publikummal és még nehezebben körvonalazható funkciókkal. Így az egyének magánéletén, illetve szerelmi történetek és családi események (sokszorosított) ábrázolásain túl leginkább ezek érintkezése foglalkoztat: az, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az egyedi, egyszeri és megismételhetetlen élmények megélése és visszaadása, valamint az általánosan vallott társadalmi normák megfogalmazása. Az érdekel, hogy milyen helyzetekben és milyen mértékben szolgálhatnak reprezentációk mintaként az egyén számára a valós élethez (vagy legalább, az arról szóló történethez), illetve az, hogy az egyéni, saját tapasztalatokból hogyan és milyen áttételek révén keletkezhetnek és állhatnak össze ilyen minták. A személyesség társadalmi konstruáltságát és a személyességet tárgyaló társadalmi konstrukciók létrejöttét kutatom; azt a játékteret, amely a kettő közt feszül. Nem egyirányú, inkább önmagukba forduló folyamatokat: mások élményeit elbeszélő reprezentációknak azaz fikcióknak saját történetekké válását, és vice versa; azt, ahogy az egyedi megfelelő szűrésével, általánosításával és tipizálásával létrejön az a fiktív ideál, amely aztán mások életét, sőt személyiségét strukturálhatja. A szerelmi történeteket elbeszélő, a családi életet megjelenítő képeken és szövegeken a korabeli társadalom által kínált normák tulajdonképpen szerepek öltöttek alakot; ezeknek a modelleknek a megszemélyesítésével egy egyéni élet(történet) eseményei is elrendezhetők és értelmezhetők voltak, úgy az alkotók, mint a közönség számára. A kiindulópontot egy 19. századi alkotói személyiség élete és életműve jelenti. Azt követem nyomon az egyes fejezetekben, hogy egy művész szerelemmel, házassággal és testiséggel kapcsolatos várakozásai, majd a kedvessel szemben támasztott elvárásai, illetve a tapasztalataiból leszűrt, a nemek egymással való viszonyára és szerepköreire vonatkozó elgondolásai hogyan jelentek meg különböző, hol magánhaszná- 10

9 latra, hol széles körű terjesztésre szánt képi elbeszéléseiben, valamint hogy mindezek milyen viszonyban álltak a hasonló témákat tárgyaló sokszorosított grafikai elbeszélésekkel és a korabeli nyilvánosság nyomtatásban megjelent diskurzusaival; illetve, hogy mindezek mennyire váltak alkotói egójának részeivé; milyen szerepet játszottak annak az önképnek sőt: életmódnak és megélhetésnek a kialakulásában és fenntartásában, hogy ő művész. Meglepetést feltehetően nem is az okoz, hogy egy festő magánéletét, illetve a magánszféráról alkotott ideáit tettem vizsgálódásaim tárgyává, mint inkább az, hogy kiét: korántsem egy zavaros nőügyek miatt hírhedté vált alkotóét, hanem a magyarországi 19. századi művészet meghatározó, emblematikus alakjáét, Székely Bertalanét ( ). Halála óta számtalan tudományos elemzés, tanulmány, illetve népszerűsítő írás látott napvilágot Székelyről, aki a nemzeti történelem fordulópontjait megörökítő képeivel fiatalon, egy csapásra híressé (de legalább is, elismertté) vált, és egyébként a portré-, az akt-, a tájkép-, az oltár- és a freskófestészet terén is maradandót alkotott; akinek vezetésével, tanári pályafutása során művészgenerációk nőttek fel; és akinek művészetelméleti vizsgálódásai, különösen mozgással kapcsolatos kutatásai nemzetközi összevetésben is számottevőek. 3 Életének és oeuvre-jének jó néhány területe mégis mindmáig feltáratlan, illetve alaposabb kutatásokra vár. Vonatkozik ez elsősorban művésszé válására; részben talán amiatt, hogy az önmagát folyamatosan művelő, elmélkedő és kísérletező, önmagával szemben mindig maximális elvárásokat állító idealistának, a nagy akadémikus művésznek a képe amely inkább a köztudatban, semmint a papíron él elfedi a pályakezdő portréját. Ezt szeretném legalább alapvonásaiban megrajzolni: egy fiatal művész kételyeit, maga elé tűzött céljait és túlélési stratégiáit; az önmegvalósítás és az önfenntartás gyakran ellentétes törekvéseit, az első sikereket a belső vívódásokkal, a mindennapi lét és a családalapítás gondjaival párhuzamosan. Egy romantikus személyiséget, aki ugyanakkor két lábbal állt a földön; aki nemcsak eltökélt és elszánt volt, de képességeinek és a korabeli művészeti szcéna sajátosságainak ismeretében professzionális alkotóvá nőtt. Magánéletére is az ismeretlenség homálya borul, úgy a pályakezdő, mint a későbbi éveiben; a szerelem és a házasság vagy a családi élet a legújabb időkig nem tartozott azon terrénumok közé, amelynek a felderítésére a nagy emberekről művészekről, vagy egyszerűen: férfiakról szóló tudományos munkák vállalkoztak (már a kötelező kűröknek tekinthető, de mindig szárazon tálalt tényeken vagy pikáns anekdotákon túl), illetve amelyeket alkotásaikkal szorosabb összefüggésbe hoztak. Engem azonban ez foglalkoztat: az ifjúnak a művésszé válásával párhuzamosan kibontakozó érzelmi élete, túláradó rajongásai és nagy szenvedélyei, vágyai és félelmei; megállapodása és családalapítása; pontosan az alkotói lét és a felfokozott érzések egymásba gabalyodása miatt. Kevéssé kutatott területnek számít éppen a magánszféra eseményeit tematizáló zsánerfestészete, amely pályakezdésének idején, az es évek második felében indult és az 1870-es évek elejére teljesedett ki, valamint a mára szinte feledésbe merült sokszorosított grafikai tevékenysége is, továbbá az ezek kereszteződésében keletkezett képi elbeszélései; olyan kisműfajok és technikák, amelyek a művészettörténet-írás esztétikailag normatív érdeklődésére csak korlátozott mértékben tarthatnak számot. Ezért ahhoz, hogy képi elbeszéléseinek, azaz Székely egy, a felesége számára készített sorozatának vagy a Női életnek, illetve 11

10 az Egy hiú nő életrajzának a narratíváját, szerkezetét vizsgálni, a velük rokonítható alkotásokat és a hozzájuk köthető műfajokat pedig azonosítani lehessen, először magukat a műveket kell rekonstruálni (és ez elmondható az ezekkel szorosan összefüggő Menschliches glück und Elend in 24 bildern sorozatáról vagy a Petőfi Sándor ( ) költeményét illusztráló Tündérálomról, de bizonyos fokig a Caravaggio életéről szóló történetről, az Ágnes asszonyról, Az anyai őrszemről vagy az Ideálról is). Paradox módon ugyanis ezek a fametszetes vagy litografikus terjesztést előkészítő (vagy pusztán azokat idéző) kézirajzok (ritkábban: festmények) sohasem kerültek kiadásra; mára nagyrészt elkallódtak, és ha nem is semmisültek meg, lappanganak vagy töredékesen maradtak fenn. Felértékelődnek ezért a hozzájuk készített, különböző köz- és magángyűjteményekben szétszóródott skiccek, vázlatok, tanulmányok; sorozatvariánsok, régi reprodukciók. Halvány és elmosódott, gyakran alig látható mások által mindeddig figyelembe nem vett ceruza-, toll- és tusrajzok kerülnek a fókuszba; elkezdett, de be nem fejezett alkotások; sőt néha pusztán egymás után dobált szavaknak tűnő, töredékes jegyzetek. A rajzok és feljegyzések egy része abban a kaotikusnak tűnő, valójában azonban komplex szerkezetet rejtő és ezért (is) külön figyelmet igénylő vaskos kötetben található, amelyben fiatalkori alkotásait gyűjtötte össze, alkotói személyisége formálódásának stádiumait, problémáit dokumentálva és reprezentálva: a továbbiakban lakonikusan csak naplóként emlegetett műtárgyegyüttesben. De az életmű ezen törmelékein túl olajskiccek és -tanulmányok, sőt befejezett művek révén is rekonstruálhatók ezek a képi elbeszélések, ez azonban nem azt jelenti, hogy festménysorozatokat tervezett volna; ellenkezőleg. Elvetve azt az általánosan vallott vagy inkább magától értetődőnek, szinte axiómának tekintett tételt, miszerint skiccek, vázlatok és rajzok, valamint olajváltozatok között csakis az előbbieket az utóbbiaknak alárendelő, azokat előkészítő, egyoldalú viszony állhat fenn, amellett érvelek, hogy a kettő között fel is cserélődhettek a szerepek, a sorrend. Székely, a festő, olajban is felvázolhatta, majd kézirajzokon pontosíthatta azokat a kompozíciókat és részleteket, amelyek aztán tusrajzokként kivitelezve a nyomdai sokszorosítás alapjául szolgáltak (volna); illetve olajképek azért is készülhettek, hogy litografált vagy fametszetes változatban terjedjenek majd. És ahogy a csak néhány vonásból álló skicceitől az olajképei felé haladunk, úgy érkezünk el nagyméretű vásznaihoz, egy festői oeuvre remekműveihez; ifjúkori, hosszú láncolatokat alkotó, alig strukturált képi elbeszéléseitől kiérlelt és letisztult narratív szerkezeteihez. Ez azonban az itt következőknek csak egyfajta formai váza; a tartalmi keretek határai máshol húzódnak. Mert nem kizárólag egy festő magánéletéről, illetve a nemek viszonyáról (és szerepköreiről) alkotott, műveiben tetten érhető elgondolásairól lesz szó, hanem feltárulnak az élmények értelmezéséhez, szelektálásához és reprezentálásához nélkülözhetetlen, ideálokat és normákat hordozó képi és szöveges minták is; vagyis a személyes és a művészeti egymással érintkező síkjai mellett a mindkettővel kapcsolatban álló társadalmi, amely néhol önálló történetet formál. Az, hogy a nemzetté válás meghatározó szakaszában, egy gyorsan és radikálisan változó társadalmi (politikai, gazdasági és művészeti) környezetben, a kiegyezést megelőző és követő időszak nyilvánosságában hogyan (és miért) válhatott a magánszféra (fokozottan) a közbeszéd tárgyává. Melyek voltak a legmeghatározóbb diskur- 12

11 zusok ebben a megelőlegezhetően sokhangú társadalmi vitában, és melyek voltak maguk a mindennapokat uraló, általánosan elfogadott, mégis folytonosan alakuló és változó ideálok és normák? Milyen szerepet játszottak a magánéletet ábrázoló művek ebben a közegben, kik és hogyan használták azokat? Így, bár egyéni történeteknek és társadalmi elvárásoknak műalkotásokban való változatos összefonódását követjük nyomon az elemzés egészében, a fókuszpontok az egyes fejezetekben áthelyeződnek: hol az élmények, hol a kívánalmak, hol maguk a művek kapnak nagyobb figyelmet. Az egyedi és a tipikus, a valós és az ideális között járunk át; leginkább tények és fikciók között, a minták meghatározó jellegét kutatva; hol a megfelelés kényszerével, hol az arra való képtelenséggel a normáktól való elszakadással szembesülve. De ez sem jelenti a személyes, a társadalmi és a művészeti síkjainak szétválását; pusztán azt, hogy azokat egy még ingoványosabb területre tévedve követem, magam után vonva az Olvasót a psziché mítoszokban, szimbólumokban és képzelt lényekben oly gazdag képeinek labirintusába. Hogy mindezt miért? Természetesen valami más is foglalkoztat, mint az egyik legkiemelkedőbb 19. századi magyarországi alkotó élete elfeledett részleteinek, valamint műveinek, sokszorosított grafikáinak, a magasművészetből a populáris körébe csúszó műfajoknak a felelevenítése. Például annak megválaszolása, hogy miért tűntek el bizonyos vonások Székely portréjáról? Hogyan kophattak ki egyes alkotások az életművéből; hogyan lehetett végképp megfeledkezni egykor népszerű zsánerekről, művészeti gyakorlatokról, technikákról? Miért vált láthatatlanná a 19. századi közönség rétegzettsége, összetett volta? Azok a korabeli majd a (művészet)történetírásban tovább élő társadalmi, nemi, műfaji, technikai hierarchiák, normatív kategóriák érdekelnek, amelyek egymással összekapcsolódva és egymást áthatva végül maguk alá gyűrték és láthatatlanná tették Székely (és más nagy emberek, férfiak) személyiségén, életművén, illetve a 19. századi publikum különböző szegmensein túl legfőképpen nők élményeit és életútjait, az ezekről szóló történetekkel együtt. A marginalizált gyakorlatokat, műveket és műfajokat, közönségrétegeket a köztudatba beemelve így egy alternatív történetet kínálok. Bevallottan és felvállaltan nem egy klasszikus művészettörténetet; bár a (zsáner)festészet és a populáris grafika összefonódásának sajátosságait éppen az ezekkel a szempontokkal dolgozó írásokból kiindulva kutatom, és még a populárisra hajazó művek, műfajok, technikák esetében is igyekszem az elemzéseket annak az elvárásaihoz igazítani. A képi elbeszélések vizsgálatához azonban legjobban a (strukturalista) narratológia közelítései illeszkednek; az átjárást viszont a személyestől a tipikus, az élményektől a diskurzusok és a vágyaktól a szerepek felé a társadalomtörténet-írás újabb elméletei és módszerei könnyíthetik meg. Mindezeket pedig kritikai, társadalmi nemi megközelítés hatja át; férfiak és nők viszonyai és az ezekről szóló történetek másképp talán nem is tárgyalhatók a maguk teljességében. De túl kívánok lépni a nemzeti keretein is; pontosabban annak konstruálódását kutatom a magánszféráról szóló diskurzusokban éppúgy, mint azokban a ( helyihez igazított) nemzetközi képes és szöveges mintákban és modellekben motívumokban, művekben és zsánerekben, amelyek, hasonló társadalmi folyamatokat tükrözve, elérhetőek és érthetőek voltak egész Európában. Nem egyszerű átvételekről van szó; éppen Székely életműve bizonyítja ezeknek a széles körben elterjedt mintáknak a továbbalakítását, formálását; 13

12 belesimulását egy gazdag, nemzetközi képi nyelvbe, formavilágba, művészeti gyakorlatba. Mindennek azonban az az ára, hogy csak hosszú és körülményes előkészületek, kitérők után kezdődhet az elbeszélés; először ugyanis azokat a fogalmakat és kategóriákat kell sorra venni, amelyek az eligazodást, a megértést és az értelmezést segíthetik; azokat a művészet- és társadalomtörténeti, sőt interdiszciplináris elgondolásokat, módszereket és elméleteket, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szétágazó problémakörök tárgyalhatók legyenek. Így bármennyire is hosszú olvasmány következik, az nem lesz nagy narratíva (a kifejezés lyotard-i értelmében). Célom az, hogy a továbbiakban oly gyakran idézett korabeli írókhoz hasonlóan magam is szórakoztatva neveljek: hiszek abban, hogy a 19. századi alkotók, művek, műfajok és közönségek történetének saját korunkra, életünkre vonatkozó tanulsága (is) van. Azonban az Olvasóra bízom, mit és hogyan hasznosít abból, amit itt talál; ezekből a (néha a sorok között megbújó) történetekből. 14

13 BIBLIOGRÁFIA Források Közgyűjteményekben, levéltárakban és magánszemélyeknél található kéz- és gépiratos források Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára, Budapest. 1884/85. évben képesítő vizsgálatra bocsátott rajztanár és rajztanító jelöltek anyakönyve. Kézirat, 1884/1885. Magyar Nemzeti Galéria, Adattár, Budapest. Bényi László: Székely Bertalan kiállítás. Kéz- és gépirat, /1982. Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály, Budapest. Székely Bertalan: Napló. Kézirat, kézirajzok, ltsz.: Magyar Országos Levéltár, Budapest. Köz- és Magángyűjteményekből Elhurcolt Művészeti Alkotások Miniszteri Biztosa, Kézirat, XIX- I-12.törzsszám, 1 3 doboz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Budapest. Székely Bertalan jegyzetfüzetei. Kézirat, Ms 5005/220; Ms 5005/217; Ms 5005/218; Ms 5005/225; Ms 5005/229; Ms 5006/1; Ms 5006/2; Ms 5006/4; Ms 5006/12; Ms 5006/13; Ms 5006/23; Ms 5006/24. Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Kutatóintézet, Adattár, Budapest. A Nemzeti Szalon iratai. Kéz- és gépirat. MDK-C-I-5. Magántulajdon, Budapest. Székely (kézirat) Székely Bertalan művészeti hagyatékának kiállítása Kézirat, Magántulajdon, Budapest. Székely Johanna levele Székely Bertalanhoz. Kolozsvár, szeptember 4; Horvát Berta és Horvát Lajosné Székely Mária levele Székely Bertalanhoz. Károly-Fehérvár (Gyulafehérvár, ma: Alba Iulia, Románia), március 24; Vida Jánosné Horvát Mária levele Székely Bertalanhoz. Károly- Fehérvár, március 24; Székely Zsuzsanna levele Székely Bertalanhoz. Károly-Fehérvár, március 24. Kézirat. Magántulajdon, Budapest. Székely Jenny (gépirat). Székely Jenny: Emlékezések jó Édesatyámra. Gépirat, Magántulajdon, Bécs. Wladimir Aichelburg (kézirat). Wladimir Aichelburg: Családtörténeti kézirat. Elektronikus változat, cím nélkül, Státní Oblastní Archiv, Zámrsk. Kelet-csehországi születési, házassági és halálozási anyakönyvek. Kézirat. Horní Maršov, sign

14 Nyomtatott források* [Név nélkül] [Név nélkül]: A műkiállitás 1851-ben. Pesti Napló augusztus évf [Név nélkül] [Név nélkül]: A Ker. Szeretet müve Párisban. Családi Lapok évf. 1. félév, [Név nélkül] [Név nélkül]: A bajusz. Vasárnapi Ujság november évf. 38. sz [Név nélkül] [Név nélkül]: A nőnem lélek- s jellemtana. Nővilág február évf. 9. sz [Név nélkül] 1862a. [Név nélkül]: Hivatásunk. Egy szózat Székelyföldről. Családi Kör április évf. 14. sz [Név nélkül] 1862b. [Név nélkül]: A nő mint hitestárs. Családi Kör november évf. 48. sz [Név nélkül] 1862c. [Név nélkül]: A nő befolyása a házi körre. Családi Kör deczember évf. 49. sz [Név nélkül] 1871a. [Név nélkül]: III. Nagy nemzetközi műkiállitásról. Reform április évf. 94. sz. [Név nélkül] 1871b. [Név nélkül]: Székely Bertalanról. Reform május évf sz. [Név nélkül] [Név nélkül]: Világhírű festmények budapesti palotákban. II. Színházi Élet december évf. 50. sz A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész, A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész, A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve A Magyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész, A magyar nemzet története Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. 10. kötet. A modern Magyarország ( ). Szerk.: Márki Sándor Beksics Gusztáv. Budapest: Athenaeum, Abonyi Abonyi Lajos: A háziasság. Nővilág január évf. 5. sz ; martius évf. 10. sz Adél Adél: Levelek Vilmához. Második levél. Gombostű február *A felhasznált forrásanyag egy részének, a 19. századi újságok, napilapok Vegyes, illetve Különfélék rovataiból származó, egy-két mondatos rövidhíreknek a teljes hivatkozása a szöveg jegyzeteiben található. 303

15 Alexander Alexander, William: The History of Women from the Antiquity to the Present Time. Vol rd ed. London: C. Dilly and R. Christopher, (1779) Almási Balogh Almási Balogh Pál: A nők, mint a társadalmi élet tényezői. Családi Kör október évf. 1. sz. 1 3; október évf. 2. sz ; október évf. 3. sz ; november évf. 4. sz ; november évf. 5. sz ; november évf. 6. sz Almási Balogh Almási Balogh Pál: A nők mint a társadalmi élet tényezői. Családi Kör január évf. 1. sz Ámor és Hymen Ámor és Hymen. Jegyesek és fiatal házasok tapasztalt tanácsadója a szerelem és a házasság titkaiban. Budapest: Wass József, (1863) Arany Arany János: A kegyes olvasóhoz. Koszorú junius évf. 1. félév, 25. sz Balogh Balogh Zoltán: XIII. ismertetés. Ágnes asszony illustratiója. A Képzőművészeti Társulat három műlapja. Rajzolta Székely Bertalan. Pesti Napló november évf Balzac Balzac, Honoré de: A házasélet fiziológiája, vagy eklektikus filozófiai elmélkedések a házasélet boldogságáról és boldogtalanságáról. Fordította: Benedek Marcell. Budapest: Franklin, (1830) Bándl Bándl János (közli): Egy nő levelei. Pest: Schön, Barabás Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bíró Béla, lektorálta és az új kiadás előszavát írta Murádin Jenő. Sepsiszentgyörgy: Kaláka Könyvek, (1944) Batsányi Gabriele Batsányi, gebornen Baumberg: Amor und Hymen. Ein Gedicht zur Vermählung einer Freundinn. Wien: Joh. Vincenz Degen, Beniczky Beniczky Irma: A nők hivatása. Pest: Heckenast, Beniczky K. Beniczky Irma: A nők apró kötelmei, s ezek fontossága az életben. Budapest: Franklin, Beniczky Beniczky Irma: A leány érzelemvilága. Budapest: Franklin, Berecz Berecz Károly: Szerelem és házasság. Kedélyes felolvasás. Családi Kör szeptember évf. 38. sz Betham Betham, Matilda: A Biographical Dictionary of the Celebrated Women of Every Age and Country. London: Crosby, Biró Biró Imre: A szerelem Michelettől. Gombostű martius Bocskai Bocskai Papp Lajos: Kornélia, a Grachusok anyja. Családi Kör évf. 14. sz

16 du Bos du Bos, Jean-Baptiste: Critical Reflections on Poetry, Painting and Music. Transl.: Thomas Nugent. London: John Nourse, (1719) D Israeli D Israeli, Isaac: Of a Biography Painted. In: A Second Series of Curiosities of Literature: Consisting of Researches in Literary, Biographical, and Political History of Critical and Philosophical Inquiries and Secret History. 2. Vols. London: John Murray, Dayka Dayka Gábor: Újhelyi Dayka Gábor Versei. Öszveszedte s kiadta barátja Kazinczy Ferencz. Pesten: Trattner Mátyás nál, Diderot Diderot on Art II. The Salon of Translated by John Goodman. Introduction by Thomas Crow. New Haven and London: Yale University Press, Dr. S Dr. S.: A nők polgári helyzete különböző időkben és népeknél. Vasárnapi Ujság augusztus évf. 33. sz ; augusztus évf. 34. sz ; september évf. 35. sz ; september évf. 35. sz Edvi 1854a. Edvi Illés Pál: A nők fejviseletéről valami. Vasárnapi Ujság september évf. 28. sz Edvi 1854b. Edvi Illés Pál: A TE-zés ellen. Vasárnapi Ujság október évf. 34. sz Edvi Edvi Illés Pál: Mozaik képek leányos anyáknak. Vasárnapi Ujság november évf. 46 sz Egy nőtől Egy nőtől: A nők és emancipátiójuk. (Burow Julia írása után). Gombostű január Emilia 1861a. Emilia [Szegfi Mórné Kánya Emilia]: Hazádnak rendületlenül légy hive. Családi Kör julius évf. 30. sz Emilia 1861b. Emilia: Hazánk hölgyeihez. Családi Kör augusztus évf. 33. sz ; augusztus évf. 34. sz ; szeptember évf. 35. sz ; szeptember évf. 37. sz Emilia Emilia: A női müveltségről. Családi Kör október évf. 42. sz Eötvös Eötvös József: Levelek. Előszó és jegyzetek Oltványi Ambrus. Budapest: Magyar Helikon, Fénelon Fénelon s Letter to the French Academy. With an introduction and commentary by Barbara Warnick. New York, London: University Press of America, Lanham, (1716) Feszty Feszty Árpádné [Jókai Róza]: Akik elmentek. Budapest: [h. n.],

17 Gilpin Gilpin, William: Essay on Prints. London: G. Scott, rd edition. (1768) Gleichen Gleichen Eliz után: A női képzés és nevelés világából. Nővilág junius évf. 22. sz ; junius évf. 23. sz ; junius évf. 24. sz Greguss Greguss Ágost: A torzképről. Szépészeti tanulmány. A Ma gyar Képzőművészeti Társulat Évkönyve Pest: Kertész József, Greguss Greguss János: A Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképző Könyvtárának czímjegyzéke. Budapest: Gyulai Gyulai Pál: A nők a tükör előtt. Koszorú január évf. 1. félév, 1. sz. 7 12; január évf. 1. félév, 2. sz ; január évf. 1. félév, 3. sz ; január évf. 1. félév, 4. sz ; febuár évf. 1. félév, 5. sz ; február évf. 1. félév, 6. sz ; február évf. 1. félév, 7. sz Hegedüs Hegedüs Sándor: A nők a nemzetgazdaságban. Fővárosi Lapok január évf. 23. sz Heinse Heinse, Wilhelm Johann Jakob: Ardinghello és a boldog szigetek. Fordította Erdélyi Ede. Budapest: Grill, (1787) Hohndorf Hohndorf, Luise: Frauenleben und Frauenberuf. Berlin: Huart Ernst Müller, Huart, Louis: Physiologie de la grisette. Paris Genève: Ressources, (1841) Hunfalvy Hunfalvy János: Család. Nevelés. Család Könyve évf Hunfalvy Hunfalvy János: A leánynevelés. Család Könyve évf (-i) (-i): Bölcsőbetegség. Figyelő május évf. 20. sz Ireland Ireland, John: Hogarth Illustrated by John Ireland. Vol London: J. and J. Boydell, Cheapside, at the Shakespeare Gallery Pall Mall, Jósika Jósika Júlia: Mit kell olvasni. Nővilág január évf. 5. sz Julia Julia: Nőnevelési levelek. (Anyák számára). Családi lapok october évf. 2. félév, 7. sz K. J K. J.: Mi a pedantizmus? Tudományos Gyűjtemény Kardos Kelen XII Kardos Árpád: A Pesti Kertész Társulat 150 éves története Budapest: Pesti Kertész Társulat, Kelen: A férfi- és nősziv egymáshozi viszonya. Fesslerből. Nővilág január évf. 1. sz. 11.

18 Keleti 1866a. Keleti Gusztáv: Ágnes asszony. Arany János balladája után szerzé Székely Bertalan. Vasárnapi Ujság július évf. 26. sz Keleti 1866b. Keleti Gusztáv: Tündér Ilona regéje falfestményekben (A pesti redout freskói). Fővárosi Lapok december évf sz Keleti Keleti Gusztáv: A párizsi világtárlatra szánt magyar műtárgyak kiállítása. Fővárosi Lapok január évf. 15. sz. 58. Kempelen Kempelen Riza: A nők világa. Nővilág január évf. 1. sz Keserü Keserü Pál: A magyar leányok franczia társalgása. Család könyve évf K-i K-i [Keleti Gusztáv]: Képzőművészetek. A Pesti műegylet december január. Koszorú január évf. 1. félév, 3. sz Klezsó Klezsó József: Tanácsadás az anyáknak. A sziv első nevelését illetőleg. Családi Lapok augusztus évf. 2. félév. 4. sz ; szeptember évf. 2. félév, 6. sz Környei Környei János: A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házikönyv müveltebb nők és leányok számára. Pest: Magyar Mihály, Környei 1862a. Környei János: Levelek Irmához. Irányeszmék. Gombostű március Környei 1862b. Környei [János]: Irányeszmék. A család. Gombostű junius Környei Környei János: A sziv életéből. Pest: Lampel Róbert, Kubriczky Kubriczky András: A keresztény nő társadalmi állásának méltósága. Családi Lapok július évf. 2. félév, 1. sz László László Mihály: A bécsi képkiállitás. Fővárosi Lapok május évf sz Lauka Lauka Gusztáv: Mindig tréfa a papiroson s néha való a papiroson. Gombostű február Lessing Lessing, G. E.: Laokoon vagy a festészet és a költészet határairól. Ford. és bev. Braun Zsigmond. Budapest: Franklin, (1766) Lévay Lévay József: A szép nyilvánulása. Koszorú február évf. 1. félév, 8. sz ; márczius évf. 1. félév. 9. sz Libertinyi Libertinyi József: Néhány szó a házassági társaságról. Gombostű augusztus

19 M. Xavér M. Xavér: A szerelemről. Gombostű szeptember ; szeptember Madách Madách Imre: A Nőkről, különösen aesthetikai szempontból. Koszorú julius évf. 2. félév, 1. sz. 1 4; julius évf. 2. félév, 2. sz ; julius évf. 2. félév, 3. sz Máday Máday Andor: A magyar nő jogai a múltban és a jelenben. Budapest: Athenaeum, Marikovszky Marikovszky Gábor: Virágok művelt hölgyek számára. (Szedve hazánk minden vidékiről.) III. Családi Kör szeptember évf. 39. sz Mártonffy Mártonffy Károly: Pontok Magyarország múltjából. Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek. Vasárnapi Ujság február évf. 7. sz. 78. Maszák Maszák Hugó: A párisi kiállitásra küldendő magyar képek II. Pesti Napló január évf Mikó Mikó Imre: Irányeszmék. IV: Nőink hivatása. Budapesti Szemle évf Megjelent még: Nővilág october évf. 41. sz ; october évf. 42. sz Molnár Molnár Aladár: Psychologiai képek. (E. F. után). Koszorú április évf. 1. félév, 16. sz Münchener Bilderbogen Münchener Bilderbogen. Münchener Bilderbogen. Kgl. Hof und Universitäts Buchbruderei von Dr. Wolf et Sohn in München. Herausgegeben und verlegt von K. Braun und Fr. Schneider in München. Nagy Nagy Teréz: Családi boldogságunk legszebb füzérei I. Családi Kör február évf. 6. sz ; február évf. 7. sz Nichols Nichols, John: Biographical Anecdotes of William Hogarth and a Catalogue of his Works. Chronologically Arranged with Occassional Remarks. London: printed by and for J. Nichols, Northcote Northcote, James: Diligence and Dissipation: or the Progress of a Modest Girl and a Wanton, exemplified in 10 Different Stages of their Lives: Being an Attempt to exhibit the Natural Consequences which Attend on Good and on Bad Conduct. The Plates are engraved from Pictures invented and painted by James Northcote, R. A. London: H. L. Galabin, Novalis Novalis: Heinrich von Ofterdingen. Fordította Márton László. Budapest: Helikon, 1985 (1802). Petőfi Petőfi Sándor költeményei. Hiteles kéziratok alapján megigazított s hazai művészek rajzaival díszített első teljes kiadás. Budapest: Athenaeum,

20 Plutarkhosz Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Utószó: Borzsák István. 1 2 kötet. Budapest: Magyar Helikon, Rákosi Rákosi László: Ha én magyar hölgy volnék. Gombostű január Réthi Réthi Lajos: Vázlatok és képek. Fővárosi Lapok szeptember évf sz Robertson Robertson, William: The History of the Reign of the Emperor Charles V. A View of the Progress of Society in Europe from the Subversion of the Roman Empire to the Beginning of the Sixteenth Century. London: Strahan and Cadell, Rónaszéky Rónaszéky: A szakál. Vasárnapi Ujság március évf. 21. sz Sámi Sámi Lajos: A Menyasszonyok könyve. Fővárosi Lapok október évf sz ; október évf sz Statistique de l Industrie Statistique de l Industrie à Paris. Résultant de l Enquête Faite par la Chambre de Commerce. Pour l Année Paris: Chambre de Commerce de Paris, Stein Lorenz von Stein: A nő a nemzetgazdaság terén. [S. l.]: [S. n.], Streitmann Streitmann Antal: Országos nőiparkiállítás. Nemzeti Nőnevelés október november. 2. évf sz Szathmáry P. Szathmáry Károly: Az Országos Magyar Gazdasszony Egylet története. Pest: Pesti Könyvnyomda, Székely Székely József: Tárczalevelek. Nővilág junius évf. 22. sz Székely Székely Bertalan: Festészet és fényképelés. Koszorú május évf. 1. félév, 22. sz ; június évf. 1. félév, 26. sz Székely Székely Székely Szép Sz-ó S [Keleti Gusztáv]: Székely Bertalan. Vasárnapi Ujság julius évf. 26. sz Székely Bertalan: Schwind Móricz képcyclusa. (A Reform levelezése) Bécs, június végén. Reform július évf sz. Székely Bertalan válogatott művészeti írásai. Összeállította: Maksay László. Budapest: Képzőművészeti Alap, Szép János: Elmélkedés az asszonyi nem tanittatásáról. Tudományos Gyűjtemény IV Sz-ó S.: Hochzeits-Buch. Fővárosi Lapok február évf. 46. sz

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája 1979 Eskulits Tamás: Ehnaton Múzeum. Mozgó Világ, 5. évf. 4. sz. 1979. 118 122. 1980 Kényszerteória. Tanulmány fiatal képzőművészekről. Mozgó Világ, 6. évf. 6. sz.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI INTERJÚK KUTATÓKKAL AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztette Kömlõdi Ferenc Az elõszót írta: Tatai Gábor ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement)

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) An international history of newspaper design Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) i.e. -1400s 1500s 1600 1300-as évek: Képes Krónika könyv. 1600s, Kolozsvár, Misztótfalusi Kis Miklós. Könyv. / latin

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE

HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE 4 HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE A fordítás alapja: Robert Schnakenberg: Secret Lives of Great Authors: What Your Teachers Never Told You About Famous Novelists, Poets, and Playwrights.

Részletesebben

Olivier Messiaen kései alkotói korszaka

Olivier Messiaen kései alkotói korszaka DLA doktori értekezés tézisei Borbély László Olivier Messiaen kései alkotói korszaka Témavezető: Wilheim András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet-és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia 3 Sáska Géza Menekülés az iskolától 23 Forray

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

1 KAPCSOLATI MARKETING

1 KAPCSOLATI MARKETING KAPCSOLATI MARKETING 1 2 MARKETING SZAKKÖNYVTÁR Sorozatszerkesztõ Veres Zoltán 3 Ed Little Ebi Marandi KAPCSOLATI MARKETING AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 4 Az eredeti mû: Ed Little, Ebi Marandi: Relationship

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

[Kádár János beszédet mond].ismeretlen szerző 1985 körül. 298 239 mm. Zselatinos ezüst. 4.000.- BRASSAI (HALÁSZ Gyula) (1899-1984) [Dali és Gala].

[Kádár János beszédet mond].ismeretlen szerző 1985 körül. 298 239 mm. Zselatinos ezüst. 4.000.- BRASSAI (HALÁSZ Gyula) (1899-1984) [Dali és Gala]. DULOVITS Jenő (1903-1972) [Szántás] [1930 körül], Budapest. Jelezve a hátoldalon szerzői pecséttel. 119 x 90 mm. Vintázs, zselatinos ezüst. A két hosszanti oldalon 10-10 mm-es szakadás. 25.000.- PÉCSI

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18.

K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18. K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18. század) A Reformációkutató és Kora Újkori Mővelıdéstörténeti Mőhely

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1928 *Budapest Székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben. Magyar Művészet p.

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1928 *Budapest Székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben. Magyar Művészet p. 2016. szeptember 27. Összeállította: Illés Eszter eilles@szepmuveszeti.hu Bacher Béla (Budapest, 1890. VI. 24. Budapest 1960. III. 4.) jogász, művészettörténész, muzeológus Édesanyja Schossberger Hermina

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Szent Pál székesegyház, London Sir Christopher Wren BME GTK november Helfrich Szabolcs DLA, egyetemi adjunktus

Szent Pál székesegyház, London Sir Christopher Wren BME GTK november Helfrich Szabolcs DLA, egyetemi adjunktus Szent Pál székesegyház, London Sir Christopher Wren 1708 Petrarca - reneszánsz 1304-1374 Palotabelső - barokk Az ember tere - építészeti alapismeretek Klasszicizmus Kis Trianon, Versailles, Jacques-Ange

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról

KUTATÁS KÖZBEN. Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról KUTATÁS KÖZBEN Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról Tanulmányom részét képezi egy nagyobb lélegzetű munkának, melyben arra vállalkozom, hogy empirikus kutatások

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN 2013 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI (magyar nyelven) Trencsényi

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Szakfolyóiratunk 2008/12. számában Kogutowicz

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése Hamvai Kinga Rózsa* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben