25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet"

Átírás

1 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LIII. törvény 83. (3) bekezdés b) és c) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - az 1-2., az 5-6., valamint a 7. (2)-(3) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérıl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következıket rendelem el: 1. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi gazdasági szempontokat kell figyelembe venni:] d) a 8. számú melléklet szerinti, T-jelő, tartós használatra szánt, valamint a 10. számú melléklet szerinti kölcsönzés keretében kiszolgáltatható eszközök esetében az üzemeltetési vagy szolgáltatási költségeket; 2. Az R. 7. (1)-(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az árhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a. (2) A kölcsönzési díjhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a. (3) A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoportjait, alcsoportjait, az egyes funkcionális csoportok különbözı támogatási módszerekbe történı sorolását, a társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhetı eszközök körét, az egyes indikációkban megállapított maximális támogatási mértéket és maximális kihordási idıt, a kihordási idıre felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és az egyéb rendelhetıségi feltételeket a 10. számú melléklet tartalmazza. (4) Az egy vényre kiállított, e szerinti 98%-os támogatási mértékő gyógyászati segédeszközök után a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatás összegének különbözetébıl a beteg által fizetendı összeg nem haladhatja meg az 5000 forintot. 3. (1) Az R. 12. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 10. számú mellékletben részletezett indikációk, felírási jogosultságok és egyéb rendelhetıségi feltételek figyelembevételével a fekvıbeteg-gyógyintézetben (a továbbiakban: intézmény) kezelt beteg részére a rehabilitációjához, végleges ellátásához már az ott tartózkodása alatt indokolt végleges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendeli, az elbocsátott beteg részére a szükséges gyógyászati segédeszközt a 10. számú melléklet szerint az intézmény orvosa is rendelheti. A rendelt gyógyászati segédeszközt a beteg kórlapján, valamint zárójelentésén fel kell tüntetni. (2) Az R. 12. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) Az e rendelet 10. számú mellékletében meghatározott, azonos funkcionális csoportba tartozó eszközök közül a kihordási idın belül - az (5) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével - társadalombiztosítási támogatással csak egyféle gyógyászati segédeszköz rendelhetı. Az azonos funkcionális csoportba tartozó termékek kizárólag a 10. számú mellékletben foglalt kombinációban írhatók fel. 4. Az R. 13. (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (7) A 10. számú melléklet szerint kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök támogatással történı rendelésére az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat értelemszerően alkalmazni kell. A vényen az elrendelt kölcsönzés idıtartamát is fel kell tüntetni. A légzésterápia segédeszközei esetében a kölcsönzési idı nem haladhatja meg az egy évet. 5. Az R. 16. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A támogatott eszköz árához, illetve kölcsönzési díjához nyújtható támogatási összeg

2 a) az egy vényen 98%-os támogatással rendelt eszközök esetében, amennyiben a rendelt eszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott, általános forgalmi adóval növelt (bruttó) ára együttesen a forintot meghaladja (a továbbiakban: bruttó értékösszeg), a rendelt eszközök bruttó értékösszegének és 5000 forintnak a különbözete, b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a Gtv. 33. (3) bekezdése szerinti közlemény szerinti nettó támogatási összeg általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összege. 6. Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 7. (1) Ez a rendelet augusztus 16-án lép hatályba. (2) Az R. 6. (4) bekezdésében a 11. szövegrész helyébe a 10. szöveg lép. (3) Hatályát veszti az R. 7. (7) bekezdése, 9. és 11. számú melléklete. (4) E rendelet augusztus 17-én hatályát veszti. Melléklet a 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelethez 10. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság Támogatási kategória Kihordási idı (hónap) Felírható mennyiség / mennyiségi egység kódja 50% 70% 80% 90% 98% Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter : normatív indikáció, : emelt indikáció, : kiemelt indikáció, : kizárólag kölcsönzés keretében rendelhetı 02 KÖTSZEREK Vénás és artériás eredető fekély, sipoly, decubitus, neuropathiás fekély, epidermolysis bullosa, krónikus nyirokoedema, vasculitis, coagulopathia, traumás sebek, égési sebek, tracheostoma, Kockreservoir, Sebész szakorvos, érsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, bırtranszplantáció fül-orr-gégész szakorvos esetén legfeljebb 6 hónapon keresztül sebellátásra, ha a (kivéve mull-lapok, ahol a felírási jogosultság eltérı). test bármely részén kialakult hám- és szövethiány több mint 6 héten keresztül nem gyógyul. Mozgásukban korlátozott, nem szállítható betegek részére háziorvos. Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb

3 méretét meghaladó legkisebb mérető kötszer. Egy kihordási idı alatt, az indikációban felsorolt és azzal megegyezı seb állapotának megfelelı típusú és mennyiségő kötszer rendelhetı. Egy vényen egy sebre együttesen legfeljebb három típusú kötszer rendelhetı, amennyiben erre a rendelkezés lehetıséget ad. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelı kötszer írható. Ha a kötszerekkel való kezelés idıtartama a 6 hónapot eléri, azonban a seb állapotában nem történik dokumentálhatóan javulás, a REP szakértı fıorvosa felülvizsgálatot kezdeményez a további kezelési lehetıségekrıl FILMKÖTSZEREK Sebkezelési fázis: Epithelizációs fázisban elsıdleges kötszerként vagy kötésrögzítıként. Sebtípus: - Egyéb feltétel: Kötésrögzítıként az elsıdleges kötszerrel megegyezı darabszámban és megegyezı ideig. Elsıdleges kötszerként 20 db/hónap. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap Filmkötszerek 5x7 cm-ig Filmkötszerek 5x7 cmig, steril Filmkötszerek 5x7 cmig, steril Filmkötszerek 10x10 cm-ig Filmkötszerek 10x10 cm-ig, steril Filmkötszerek 10x10 cm-ig, steril 1 20/1 1 20/1

4 Filmkötszerek 15x15 cm-ig Filmkötszerek 15x15 cm-ig, steril Filmkötszerek 15x15 cm-ig, steril Filmkötszerek 10x25 cm-ig Filmkötszerek 10x25 cm-ig, steril Filmkötszerek 10x25 cm-ig, steril Filmkötszerek 20x30 cm-ig Filmkötszerek 20x30 cm-ig, steril Filmkötszerek 20x30 cm-ig, steril POLIMER KÖTSZEREK Normál polimer kötszerek Normál polimer kötszerek 10x5 cm-ig, Sebkezelési fázis: Exudációs vagy granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erısen váladékozó, nem fertızött sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és kötésrögzítı nélkül. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap. Egyéb feltétel: amennyiben a kötszer nem tapad, rendelhetı kötésrögzítıvel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz) 1 20/1 1 20/1 1 20/1

5 steril Normál polimer kötszerek 10x5 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x15 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x15 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril Normál polimer kötszerek 10x20 cm-tıl, steril Normál polimer kötszerek 10x20 cm-tıl, steril Speciális polimer kötszerek Speciális polimer kötszerek 6x5 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek 6x5 cm-ig, steril Speciális polimer 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1

6 kötszerek 10x10 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek 20x20 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek 20x20 cm-ig, steril Speciális polimer kötszerek, egyéb steril Speciális polimer kötszerek, egyéb steril Polimer kötszerek, egyéb Polimer kötszerek egyéb 10x10 cm-ig, steril Polimer kötszerek egyéb 10x10 cm-ig, steril Polimer kötszerek, egyéb 15x15 cm-ig, steril Polimer kötszerek, egyéb 15x15 cm-ig, steril Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-ig, steril Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-ig, steril Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-tıl, 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1

7 steril Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-tıl, steril HABSZIVACSOK, HABOK Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig, steril Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig, steril Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril Sebkezelési fázis: Exudációs vagy granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erısen váladékozó, nem fertızött sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és fıszabályként kötésrögzítı nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhetı kötésrögzítıvel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz). Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1

8 02 10 KÉTRÉTEGŐ HABSZIVACS KÖTSZER, STERIL, ANTIMIKROBIÁLIS Sebkezelési fázis: Exudációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erısen váladékozó, fertızött, felületes vagy üreges sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és fıszabályként kötésrögzítı nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhetı kötésrögzítıvel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz). Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap Kétrétegő habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális HYDROKOLLOIDOK Sebkezelési fázis: Granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erısen váladékozó, nem fertızött sebre. Egyéb feltétel: önállóan, másodlagos kötszer és kötésrögzítı nélkül. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 3 hónap Hydrokolloidok vastag lappal Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril 1 20/1 1 30/1 1 30/1

9 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-tıl, steril Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-tıl, steril Hydrokolloidok vékony lappal Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-tıl, steril Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-tıl, steril Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-tıl, steril Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-tıl, steril HYDROGÉLEK Sebkezelési fázis: Nekrotikus seb feltisztítására, epithelizációs fázisban. Sebtípus: nem fertızött sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel, kötésrögzítıvel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna. 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1

10 Kötésrögzítı lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap Hydrogél lapok Hydrogél lapok 5x7 cmig, steril Hydrogél lapok 5x7 cmig, steril Hydrogél lapok 10x10 cm-ig, steril Hydrogél lapok 10x10 cm-ig, steril Hydrogél lapok 20x20 cm-ig, steril Hydrogél lapok 20x20 cm-ig, steril Hydrogél lapok 20x40 cm-ig, steril Hydrogél lapok 20x40 cm-ig, steril Hydrogél lapok 30x30 cm-ig, steril Hydrogél lapok 30x30 cm-ig, steril Hydrogél lapok, egyéb steril Hydrogél lapok, egyéb steril ALGINÁTOK Sebkezelési fázis: Exudációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erısen váladékozó, fertızött felületes sebre (lapok), illetve fertızött üreges sebre (szalagok). 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/1

11 Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel és kötésrögzítıvel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna vagy aktív szenes nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítı lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap Alginát lapok Alginát lapok 5x5 cm-ig, steril Alginát lapok 5x5 cm-ig, steril Alginát lapok 10x10 cmig, steril Alginát lapok 10x10 cmig, steril Alginát lapok 15x15 cmig, steril Alginát lapok 15x15 cmig, steril Alginát szalagok (kötél, kord) Alginát szalagok (kötél, kord) steril Alginát szalagok (kötél, kord) steril MULL-LAPOK Kizárólag végleges tracheostoma esetén, idıbeli korlátozás nélkül. Fül-orr-gégész szakorvos, illetve javaslatára háziorvos 1 20/1 1 20/1 1 20/1 1 20/ Mull-lapok steril Mull-lapok steril, 100 lapos Mull-lapok steril, /3

12 lapos 6x6 cm-ig Mull-lapok steril, 100 lapos 10x10 cm-ig IMPREGNÁLT GÉZLAPOK Impregnált gézlapok, általános Impregnált gézlapok, általános 5x5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 5x5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 7,5x7,5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 7,5x7,5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 10x10 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 10x10 cm-ig, Sebkezelési fázis: granulációs vagy epithelizációs fázisban. Sebtípus: enyhén, közepesen vagy erısen váladékozó, fertızött sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel és kötésrögzítıvel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítı lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 3 hónap 6 180/3 1 30/1 1 30/1 1 30/1

13 steril Impregnált gézlapok, általános 10x20 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 10x20 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 20x20 cm-ig, steril Impregnált gézlapok, általános 20x20 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 5x5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 5x5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 10x10 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 10x10 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1

14 bevonva 15x15 cm-ig, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-tıl, steril Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-tıl, steril Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10x20 cm-ig, steril Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10x20 cm-ig, steril NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNÁK Sebkezelési fázis: - Sebtípus: - Egyéb feltétel: másodlagos kötszerként az elsıdleges kötszerrel megegyezı darabszámban és megegyezı ideig. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 6 hónap 1 30/1 1 30/1 1 30/ Nedvszívó sebpárnák, lapok Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 5x5 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, 1 30/1

15 lapok, steril 5x5 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok 10x10 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok 10x10 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok 10x20 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 10x20 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-tıl Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-tıl Nedvszívó sebpárnák, többrétegő Nedvszívó sebpárnák, többrétegő, steril 5x5 cmig Nedvszívó sebpárnák, többrétegő, steril 5x5 cmig Nedvszívó sebpárnák, többrétegő, steril 10x10 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, többrétegő, steril 10x10 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, többrétegő, steril 10x20 cm-ig Nedvszívó sebpárnák, többrétegő, steril 10x20 cm-ig 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1

16 02 36 RAGTAPASZOK Sebkezelési fázis: - Sebtípus: - Egyéb feltétel: az elsıdleges és másodlagos kötszerrel megegyezı ideig. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 6 hónap Selyem ragtapaszok Selyem ragtapaszok 5 m x 5 cm-ig Selyem ragtapaszok 5 m x 5 cm-ig Selyem ragtapaszok 5 m x 5 cm-tıl Selyem ragtapaszok 5 m x 5 cm-tıl KÖTÉSRÖGZÍTİK Sebkezelési fázis: - Sebtípus: - Egyéb feltétel: az elsıdleges és másodlagos kötszerrel megegyezı ideig. Idıbeli korlátozás (azonos sebre): 6 hónap Vlies kötésrögzítık Vlies kötésrögzítık 10 m x 5 cm-ig Vlies kötésrögzítık 10 m x 5 cm-ig Vlies kötésrögzítık 10 m x 10 cm-ig Vlies kötésrögzítık 10 m x 10 cm-ig Vlies kötésrögzítık 10 m x 10 cm-tıl Vlies kötésrögzítık 10 m x 10 cm-tıl Sontara kötésrögzítık 1 5/1 1 5/1 1 3/1 1 3/1 1 3/1

17 Sontara kötésrögzítık 10 m x 5 cm-ig Sontara kötésrögzítık 10 m x 5 cm-ig Sontara kötésrögzítık 10 m x 10 cm-ig Sontara kötésrögzítık 10 m x 10 cm-ig Sontara kötésrögzítık 10 m x 20 cm-ig Sontara kötésrögzítık 10 m x 20 cm-ig Sontara kötésrögzítık 10 m x 20 cm-tıl Sontara kötésrögzítık 10 m x 20 cm-tıl Öntapadó kötésrögzítı pólyák Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 6 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 6 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 8 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 8 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 10 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 10 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 12 cm-ig Öntapadó kötésrögzítı pólyák 4 m x 12 cm-ig 04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELİ 1 3/1 1 3/1 1 3/1 1 3/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1 1 30/1

18 SEGÉDESZKÖZÖK LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI Inhalátorok Ultrahangos inhalátorok Mucoviscidosis, krónikus bronchitis, acut bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup Fekvıbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, tüdıbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos Ultrahangos inhalátorok Kompresszoros inhalátorok Kompresszoros inhalátorok Lélegeztetık Légzést segítı készülékek tartozékai CPAP készülékek tartozékai Mucoviscidosis, acut bronchitis, krónikus bronchitis, bronchiectasia asthma bronchiale, pseudocroup Súlyos obstructiv alvási apnoe Oxigénegységek Oxigénegységek és oxigénsőrítık Oxigénkoncentrátorok Krónikus obstructiv légúti betegség Fekvıbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, tüdıbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos Kijelölt alvásdiagnosztikai labor szakorvosa Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosa, megyei pulmonológus szakfıorvos, tüdıgondozó intézet fıorvosa az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára, pulmonológiai osztály egy vényre legfeljebb 12 hónapra rendelhetı

19 osztályvezetı fıorvosa és pulmonológiai szakrendelés vezetı orvosa az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára Szívók Szívókészülékek tüdıés mellkasi megbetegedésekre Obstructiv légúti megbetegedés spontán váladékürítési képtelenséggel, légzıizom Fekvıbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, fül-orr-gégész szakorvos, rehabilitációs szakorvos hypotonia, rekeszizom hypotonia, Guillain-Barre syndroma okozta légzésképtelenség Szívókészülékek Légzıizom-erısítık Beszívási és/vagy kifújási ellenállást képezı maszkok Mucoviscidosis, asthma bronchiale, krónikus bronchitis, postoperativ atelectasia, emphysema, légzıszervi neuromuscularis megbetegedések Beszívási és/vagy kifújási ellenállást képezı maszkok Légzésmérık Csúcsáramlásmérık Mucoviscidosis, bronchiectasia, asthma bronchiale, obstructiv bronchitis, acut bronchitis, pseudocroup, felsı légúti hurut, emphysema, laryngitis Belégzési csúcsáramlásmérık Kilégzési csúcsáramlásmérık Pulmonológus szakorvos Pulmonológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos

20 Egyéb légzésgyógyászati eszközök Flutterek Bronchiectasia, asthma bronchiale, krónikus bronchitis, emphysaema (amikor inhalátor otthoni alkalmazása még nem szükséges), mucoviscidosis Pulmonológus szakorvos Flutterek, pipa KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK Ödéma elleni kar-, lábés más testrészekre való kompressziós textíliák Kompressziós harisnyák alsó végtagra, II. kompressziós fokozat Megjegyzés: a kihordási idıre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni. Varix mőtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus syndroma, gyógyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokoedema aktív oedema-mentesítı kezelése után fenntartó kezelésre (emelt indikáció: ) Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, ortopéd szakorvos Méretsorozatos térdharisnyák (AD), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának : 6 : 6 : :

21 készített térdharisnyák (AD), II. kompressziós fokozat Combközépig érı méretsorozatos harisnyák (AF), II. kompressziós fokozat Combközépig érı, egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyák (AF), II. kompressziós fokozat Combtıig érı méretsorozatos harisnyák (AG), II. kompressziós fokozat Combtıig érı, egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyák (AG), II. kompressziós fokozat Méretsorozatos, egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), II. kompressziós fokozat Méretsorozatos harisnyanadrágok (AM), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM), mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : : : : : : : :

22 II. kompressziós fokozat el méretsorozatos termékkel Harisnyák alsó végtagra, III. kompressziós fokozat Postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség decompensalt stádiuma, krónikus vénáslymphás elégtelenség, angiolymptahicus szindróma, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokoedema, lipoedema kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre Méretsorozatos térdharisnyák (AD), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel Kizárólag abban az esetben, alapján egyedileg ha a beteg végtagjának készített térdharisnyák mérete és deformitása miatt (AD), III. kompressziós dokumentáltan nem látható fokozat el méretsorozatos termékkel Combközépig érı méretsorozatos harisnyák (AF), III. kompressziós fokozat Combközépig érı, egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyák (AF), III. kompressziós fokozat Combtıig érı méretsorozatos harisnyák (AG), III. kompressziós fokozat Combtıig érı, egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyák (AG), III. kompressziós fokozat Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, vagy lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa

23 Méretsorozatos, egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), III. kompressziós fokozat Méretsorozatos harisnyanadrágok (AM), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM), III. kompressziós fokozat Harisnyák alsó végtagra, IV. kompressziós fokozat Méretsorozatos térdharisnyák (AD), IV. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD), IV. kompressziós fokozat Combközépig érı méretsorozatos harisnyák Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség decompensalt stádiuma, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokoedema, angiodysplasia, elephantiasis, lipoedema kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre. Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, vagy lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa

24 (AF), IV. kompressziós fokozat Combközépig érı, egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyák (AF), IV. kompressziós fokozat Combtıig érı méretsorozatos harisnyák (AG), IV. kompressziós fokozat Combtıig érı, egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyák (AG), IV. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), IV. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM), IV. kompressziós fokozat Harisnyák felsı végtagra, II. kompressziós fokozat Méretsorozatos karharisnyák (CH), II. kompressziós fokozat Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokoedema kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, vagy lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa

25 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített karharisnyák (CH), II. kompressziós fokozat Méretsorozatos kombinált karharisnyák (AH), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kombinált karharisnyák (AH), II. kompressziós fokozat Méretsorozatos kesztyők ujj nélkül (AC 0), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kesztyők ujj nélkül (AC 0), II. kompressziós fokozat Méretsorozatos egyujjas kesztyők (AC 1), II. kompressziós fokozat Méretsorozatos ötujjas kesztyők (AC 5), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, egyujjas kesztyők (AC 1), II. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ötujjas kesztyők (AC 5), II. kompressziós fokozat Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel

26 Harisnyák felsı végtagra, III. kompressziós fokozat Méretsorozatos karharisnyák vállrögzítıvel (CH), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített karharisnyák vállrögzítıvel (CH), III. kompressziós fokozat Méretsorozatos kombinált karharisnyák (AH), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, kombinált karharisnyák, III. kompressziós fokozat Kesztyők ujj nélkül (AC 0), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, egyujjas kesztyők (AC 1), III. kompressziós fokozat Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ötujjas kesztyők (AC 5), III. kompressziós Veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokoedema kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel Kizárólag abban az esetben, ha a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, vagy lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa

27 fokozat %-os megnyúlású kompressziós pólyák %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 10,01 és 12,00 cm szélesség között %-os megnyúlású kompressziós pólyák %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm el méretsorozatos termékkel Phlebothrombosis, thrombophlebitis, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyirokoedema komplex kezelésére Phlebothrombosis, thrombophlebitis, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, krónikus vénás elégtelenség, postthromboticus szindróma, angiodysplasia esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyirokoedema komplex kezelésére Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa 6 5/1 6 5/1 6 5/1 6 5/1 6 5/1

28 szélesség között %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 10,01 és 12,00 cm szélesség között %-os megnyúlású kompressziós pólyák %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között %-os megnyúlású kompressziós pólyák %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között Phlebothrombosis, thrombophlebitis, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, krónikus vénás elégtelenség, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyirokoedema komplex kezelésére Phlebothrombosis, thrombophlebitis, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, krónikus vénás elégtelenség, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bırgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, lymphoedema kezelését végzı lymphologiai központ szakorvosa 6 5/1 6 5/1 6 5/1 6 5/1 6 5/1

29 %-os megnyúlású kompressziós pólyák, 10,01 és 12,00 cm szélesség között Kompressziós öltözetek Égési sérülés esetén. Megjegyzés: a végtagoknál használt termékeknél a kihordási idıre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni. Angiológus szakorvos, érsebész szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos. 6 5/ Csıkötszerek 2 2/m Egyedi méretvétel 6 alapján egyedileg készített kompressziós ruházatok HASISÉRV- SEGÉDESZKÖZÖK Sérvtapaszok, övek és sérvkötık Normál mérető sérvkötık Normál mérető adaptív sérvkötık Extra mérető sérvkötık Extra mérető adaptív sérvkötık Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített sérvkötık Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített normál mérető Kizárólag abban az esetben, ha a beteg társbetegsége miatt mőtétre alkalmatlan, illetve hasfali és köldöksérveknél postoperatív állapotban. Kizárólag abban az esetben, rendelhetı, ha a beteg hasának mérete és Sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nıgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos

30 sérvkötık Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített normál mérető sérvkötık, haskötı pelottával Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, extra mérető köldök- és hasfalsérvkötık Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, extra mérető hasfalsérvkötık deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel Kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg hasának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel Kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg hasának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel Kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg hasának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel Haskötı-tartozékok Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített hasi sérvkötıkhöz rendelhetı Haskötı-tartozékok: 12 hasemelık Haskötı-tartozékok: 12 széles hasemelık Haskötı-tartozékok: 12 2/2 oldalgumi ékek Haskötı-tartozékok: 12 2/2 oldalgumik Haskötı-tartozékok: 12

31 sérvpárnák Haskötı-tartozékok: hasemelı párnák Haskötı-tartozékok: oldalgombolások Haskötı-tartozékok: nagymérető sérvpárnák Haskötı-tartozékok: második vászonbélések Haskötı-tartozékok: drill-bélések Haskötı-tartozékok: harisnyatartók Haskötı-tartozékok: hegpárnák Haskötı-tartozékok: vállszalagok Haskötı-tartozékok: sérvpárnák, stomanyílások Lágyéksérvkötık Lágyéksérv Sebész szakorvos, urológus szakorvos Adaptív, egyoldali lágyéksérvkötık Adaptív, kétoldali lágyéksérvkötık Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lágyéksérvkötık Here- vagy combsérvkötık Egyoldali here- vagy combsérvkötık SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZER- BEADÁSHOZ Kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel Heresérv, combsérv Sebész szakorvos, urológus szakorvos /

32 Befecskendezı pisztolyok Befecskendezı pisztolyok Befecskendezı pisztolyok Egyszer használatos fecskendık Tővel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendık Diabetes mellitusban szenvedı 18 éves kor alatti betegeknek, intenzív inzulinterápia (= legalább napi 3 alkalommal történı inzulinadás) esetén. Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén. Napi kétszeri inzulinadás esetén 60 db rendelhetı (normatív indikáció: ) Napi háromszori inzulinadás esetén 90 db rendelhetı (emelt indikáció: ) Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 120 db rendelhetı (kiemelt indikáció: ) Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat alapján. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idıtartama: 1 év Tővel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendık Tő nélküli, egyszer használatos fecskendık Megjegyzés: a tő nélküli, egyszer használatos fecskendık, valamint az egyszer használatos pen-tők kihordási idın belüli rendelése kizárva Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (normatív indikáció: ) Normatív indikáció (): Kizárólag a beteg háziorvosa, az 3 : 60/1, : 90/1, : 120/1

33 Tő nélküli, egyszer használatos fecskendık Egyszer használatos fecskendıtők Egyszer használatos fecskendıtők Krónikus betegségek gyógyszereinek adagolásához (emelt indikáció: ) Megjegyzés 1.: * a kihordási idıre felírható mennyiség szükség szerinti, de legfeljebb 60 db Megjegyzés 2.: normatív indikációban () a tővel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendık, valamint az egyszer használatos pen-tők kihordási idın belüli rendelése kizárva Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (normatív indikáció: ) Krónikus betegségek gyógyszereinek adagolásához (emelt indikáció: ) Megjegyzés 1.: * a kihordási idıre felírható mennyiség szükség szerinti, de legfeljebb 120 db Megjegyzés 2.: normatív indikációban () a tővel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendık, valamint az egyszer használatos pen-tők inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat alapján. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idıtartama: 1 év. Emelt indikáció (): Megegyezik az adagolandó készítményre vonatkozó felírási jogosultsággal. Normatív indikáció (): Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat bemutatásával. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idıtartama: 1 év. Emelt indikáció (): Megegyezik az adagolandó készítményre vonatkozó felírási jogosultsággal. 1 */1

34 Egyszer használatos fecskendıtők Egyszer használatos pen tők kihordási idın belüli rendelése kizárva Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Megjegyzés 1.: a kihordási idıre felírható mennyiség egy penre vonatkozik. Megjegyzés 2.: a tővel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendık; a tő nélküli egyszer használatos fecskendık; valamint az egyszer használatos fecskendıtők kihordási idın belüli rendelése kizárva Egyszer használatos pen tők Fecskendıkkel kapcsolatos adagoló eszközök Inzulinadagolók Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat bemutatásával. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idıtartama: 1 év. Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos 1 */1 3 50/ Inzulinadagolók Adagoló penek Intenzifikált inzulinterápiában (legalább napi háromszori inzulinadás) részesülı 18 év alattiaknak, - terhes nıknek, - vakoknak és gyengénlátónak, - felsı végtagjukra - mozgáskorlátozottaknak Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fekvıbeteg-gyógyintézet belgyógyász szakorvosa

35 Megjegyzés: inzulinfajtánként 1-1 pen rendelhetı Adagoló penek FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ- KÉSZÜLÉKEK ÉS -ANYAGOK Vérelemzı anyagok Vércukorszintmérık Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos Vércukorszintmérık Tesztcsíkok Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérıkhöz Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérıkhöz INGERLİK Nem ortézisként használt izomingerlık Napi kétszeri inzulinadás esetén 2 doboz rendelhetı (normatív indikáció: ) Napi háromszori inzulinadás esetén 6 doboz rendelhetı (emelt indikáció: ) Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 9 doboz rendelhetı (kiemelt indikáció: ) Végtagok petyhüdt pareticus, bénult izmainak rehabilitációja; definitív Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat bemutatásával. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idıtartama: 1 év. Ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos,,,: 3,,: 3 : 2/3, : 6/3, : 9/3 : 2/3, : 6/3, : 9/3

36 Nem ortézisként használt izomingerlık Elemmel mőködı, nem ortézisként használt izomingerlık Hálózatról mőködı, nem ortézisként használt izomingerlık Fülzúgás elleni maszkok Eszközök a tinnitus kezeléséhez incontinentia Tinnitust elıidézı szervi megbetegedések kizárása esetén, gégészeti, neurológiai, otoneurológiai, szemészeti akut vagy krónikus kórfolyamat megítélésének függvényében, perorális, illetve infusios kezelés eredménytelensége esetén, illetve ha tartós eredmény nem mutatkozott a nem eszközös terápia mellett. neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, urológus szakorvos, nıgyógyász szakorvos, rehabilitációs szakorvos Audiológus szakorvos, fülorrgégész szakorvos Megjegyzés: A felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni Noiserek Maskerek LÁTÁS- GYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK Segédeszközök okklúziós kezeléshez

37 Szemtakarók Strabizmus, amblyopia Szemész szakorvos Szemtakarók 1 30/ GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI Fekvı helyzető húzásra alkalmas eszközök Fekvı helyzető húzásra alkalmas eszközök Nyújtókészülékek fekvı helyzetben történı húzásra, támla nélkül Nyújtókészülékek fekvı helyzetben történı húzásra, támla nélkül Álló helyzető húzásra alkalmas eszközök Álló helyzető húzásra alkalmas eszközök Ajtóra akasztható nyújtókészülékek Függesztı készülékek kartartó nélkül Függesztı készülékek kartartóval A térd- és csípıízület megbetegedése esetén vagy más okból fellépı flexiós kontraktúrák oldására, a gerinc nyaki szakaszon jelentkezı fájdalmainak csillapítására Gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspasmusok, myogelózisok és kisízületi distorziók okozta fájdalmak esetén Gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspasmusok, myogelózisok és kisízületi distorziók okozta fájdalmak esetén Térd- és csípıízületi elváltozás, illetve gerincelváltozás esetén, ahol Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos

38 a trakciós kezelés fekvı testhelyzetben indokolt Gerinchúzó készülékek Nyaki gerincelváltozás esetén, ahol a trakciós kezelés fekvı helyzetben indokolt MOZGÁS-, ERİ- ÉS EGYENSÚLY- GYAKORLÓ ESZKÖZÖK Ujj- és kéztornaeszközök Radiális paresis, extensor ín sérülése, ulnaris paresis, rheumatoid arthritis Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, kézsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos Ujj- és kézgyakoroltató eszközök paresisre, paralysisre Ujj- és kézlazító 12 eszközök Radialis bénuláskezelık Kar-, törzs- és lábtornaeszközök Csípıtornáztatók Csípıízületi kontraktúra kezelésére Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos Csípıtornáztatók Alsóvégtag-húzó készülékek Alsóvégtag-húzó készülékek Gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspasmusok, myogelózisok és kisízületi distorziók okozta fájdalmak kezelésére Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos 12

39 06 ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK GERINCORTÉZIS- RENDSZEREK Ágyék-keresztcsontortézisek Méretsorozatos ágyékkeresztcsont ortézisek Méretsorozatos ágyékkeresztcsont ortézisek vászonból vagy gumiszövetbıl Adaptív ágyékkeresztcsont ortézisek Megjegyzés: egyedi méretvétel alapján egyedileg készített termék kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg ellátandó testrészének mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel Lumbago, postdiscectomyas syndroma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione Kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos termékkel Ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos Adaptív ágyékkeresztcsont 12 ortézisek Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ágyékkeresztcsont ortézisek Kizárólag abban az esetben rendelhetı, ha a beteg mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel F 24 ágyékfőzık 12

40 F 25 hosszú gerincfőzık F 26 hosszú gerincfőzık 12 melltartóval Mellkas-ágyékkeresztcsont ortézisek Ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Boston-rendszerő mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Charleston-rendszerő mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Cheneau-rendszerő mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Gschwend-rendszerő mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Milwaukee-rendszerő mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Stagnara-rendszerő mellkaságyék-keresztcsont ortézisek Lumbalis scoliosis, Scheuermann-kór, postoperativ strukturális defektus 12 Strukturális scoliosis 12 Háti strukturális deformitás, scoliosis, Scheuermann-kór, postoperativ strukturális defektus 12 Scheuermann-kór 12 Nyaki és magas háti strukturális deformitás, scoliosis, Scheuermann-kór Háti strukturális deformitás, súlyosabb fokú scoliosis, Scheuermann-kór 12 12

Az emberi erőforrások minisztere /2012. (..) EMMI. rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2012. (..) EMMI. rendelete 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (..) EMMI rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) * 2008. augusztus 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 02030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 0203030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 3 3-1 40 020306 Filmkötszerek

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) * 2008. május 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 02030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 0203030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril - - - - - 020306 Filmkötszerek 10

Részletesebben

Közfinanszírozás. Támogatás. ME kód. alapját képezı nettó ár (Ft/ME) mértéke

Közfinanszírozás. Támogatás. ME kód. alapját képezı nettó ár (Ft/ME) mértéke Kifüggesztés napja: 2010. január 6. Hirdetmény A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) * Elvi térítési díj Térítési díj * Elvi térítési díj Térítési díj 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 3 3-1 45 35 31 4 9 410 020306 Filmkötszerek 10 x 10 cm-ig 14 12 2 3 145

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) * Elvi térítési díj * Elvi térítési díj 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 9 8 0,3 3 110 32 28 4 8 365 020306 Filmkötszerek 10 x 10 cm-ig 23 23 1 9 272 168 162 5 64 1 951

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) * Elvi térítési díj Térítési díj * Elvi térítési díj Térítési díj 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 2 2-1 30 40 36 4 12 475 020306 Filmkötszerek 10 x 10 cm-ig 14 13 1 5 156

Részletesebben

2012. augusztus 1. Támogatott kötszerek felírhatósága Forrás: www.oep.hu

2012. augusztus 1. Támogatott kötszerek felírhatósága Forrás: www.oep.hu ISO- ár (Ft/) (Ft/) (FT/) FI LMKÖTSZEREK Sebkezelési fázis: Epitelizációs fázisban elsődleges kötszerként vagy kötésrögzítőként. Egyéb feltétel: Kötésrögzítőként az elsődleges kötszerrel megegyező darabszámban

Részletesebben

31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 52/2009. (XII. 30.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

A dokumentum felépítése. Bevezetés

A dokumentum felépítése. Bevezetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

HU - HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann u. 8. tel.: 06-23-530-900 fax: 06-23-530-905

HU - HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann u. 8. tel.: 06-23-530-900 fax: 06-23-530-905 HU - HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Budapark Paul Hartmann u. 8. tel.: 06-23-530-900 fax: 06-23-530-905 Látogassa meg internetes oldalunkat: www.hartmann.hu SEBFEDÉS ZETUVIT Erôsen váladékozó

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

22424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám

22424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 22424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám Az emberi erõforrások miniszterének 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12

Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzéssel összefüggı módosításáról Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12 Az egészségügyrıl

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2367-06 Vizsgálatok- terápiás eljárások modul. 1. vizsgafeladat. 2009. július 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2367-06 Vizsgálatok- terápiás eljárások modul. 1. vizsgafeladat. 2009. július 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tüdőgyógyászatban alkalmazott gyógyászati segédeszközök

Tüdőgyógyászatban alkalmazott gyógyászati segédeszközök Tüdőgyógyászatban alkalmazott gyógyászati segédeszközök Prof. Dr. Szilasi Mária DEOEC Tüdőgyógyászati Klinika, Debrecen Dr. Bálint Beatrix Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk Budapest,

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03 34/2010. (V. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról Hatályosság: 2010.08.01-2010.08.02 Az egészségügyrıl szóló

Részletesebben

Kedves Kolléga! Dr. Bender György professzor emeritus

Kedves Kolléga! Dr. Bender György professzor emeritus Kedves Kolléga! Évtizedek óta ismerem a Cégcsoport tevékenységét és termékeit. Véleményem szerint a Cégcsoport tevékenységének igénybevétele az egészségügyi szolgáltatáson belül elõsegítheti, illetve tovább

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

A köhögés differenciáldiagnosztikája. Dr Krikovszky Dóra

A köhögés differenciáldiagnosztikája. Dr Krikovszky Dóra A köhögés differenciáldiagnosztikája Dr Krikovszky Dóra Egyik/a leggyakoribb tünet Egészséges gyermek: 8-12 alkalom/nap Köhögés megítélése szubjektív (súlyosság, gyakoriság) Gyakran nem receptköteles gyógyszerek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kaposvár: Orvosi felszerelések 2010/S 221-337337

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kaposvár: Orvosi felszerelések 2010/S 221-337337 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337337-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Orvosi felszerelések 2010/S 221-337337 Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Traumatológiai ellátásban részesült beteg számára tehermentesítő ortézist rendel kezelő orvosa, amit receptre felírt. Az üzletbe betérő beteg felvilágosítást kér Öntől. Tájékoztassa a beteget!

Részletesebben

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

2010. Szeptember 09-11. Balatonfüred

2010. Szeptember 09-11. Balatonfüred Xll. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Vll. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2010. Szeptember 09-11. Balatonfüred Mindenre van megoldás! A szakdolgozók kiváló munkájával, a betegek

Részletesebben

10/2012. (II. 28.) NEFMI

10/2012. (II. 28.) NEFMI Kék színnel szerepel az eredeti besorolási szabálykönyvbıl származó besorolási és kódolási szabályok megfeleltetése, valamint az eredeti könyvbıl e rendeletbe át nem vett mondatok, bekezdések áthúzva.

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) 2008. szeptember 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 02030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 0203030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 8 8-3 100 020306 Filmkötszerek

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) * 2008. január 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 02030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 0203030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril - - - - - 020306 Filmkötszerek 10

Részletesebben

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték)

TB által támogatott gyógyászati segédeszközök értékesítésének termékcsoportonkénti forgalmi adatai (ÁFA-val növelt érték) 1. oldal, összesen: 20 * 2008. november 02 KÖTSZEREK 0203 FILMKÖTSZEREK 020303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig 02030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 0203030303 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, steril 2 2-1 20

Részletesebben

Kötszerek csoportosítása

Kötszerek csoportosítása Kötszerek csoportosítása Filmkötszerek steril, átlátszó filmréteg, mely ragasztófelülettel van ellátva. - elsőfokú égési sérülések - donorhelyek - felfekvések - műtét utáni sebek és horzsolások fedése

Részletesebben

III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 1788 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 8. szám III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások Az egészségügyi miniszter 8/2010. (III. 12.) EüM rendelete a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében kötszerek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében kötszerek beszerzése Adásvételi szerződés keretében kötszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ "műtéti szövődmény" betegségbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ műtéti szövődmény betegségbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

3/2011. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás a kockázati pótlék folyósításának módosításáról PREAMBULUM

3/2011. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás a kockázati pótlék folyósításának módosításáról PREAMBULUM 3/2011. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás a kockázati pótlék folyósításának módosításáról PREAMBULUM A Pécsi Tudományegyetem Kollektív Szerzıdésének 45. -ában foglalt rendelkezésre figyelemmel szükségessé

Részletesebben

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.28-2011.12.29 Érintett jogszabályok: Az egészségügyi

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.06.29 Módosított jogszabályok 1. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Hatályosság: 2009.09.25 -

Hatályosság: 2009.09.25 - Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009 augusztusában

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

TIELLE*, TIELLE* Plus és TIELLE XTRA*: Ott, ahol szükség van rá

TIELLE*, TIELLE* Plus és TIELLE XTRA*: Ott, ahol szükség van rá Tielle*, Tielle* Plus és Tielle* Xtra hidropolimer habszivacs kötszerek Az egyedülálló exudátum kezelés megkönnyíti a sebellátást A TIELLE*, TIELLE* Plus és a TIELLE XTRA* hidropolimer kötszerek folyadékkezelő

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

FEKVŐBETEG ELLÁTÁS. HBCS kód. HBCS megnevezése. 2030 Visszértágulat lekötés, eltávolítás 2 260 000 Ft

FEKVŐBETEG ELLÁTÁS. HBCS kód. HBCS megnevezése. 2030 Visszértágulat lekötés, eltávolítás 2 260 000 Ft 3. számú melléklet ELLÁTÁSOK JEGYZÉKE FEKVŐBETEG ELLÁTÁS Érv.:2015.07.27. Csomag ÉR_01 ÉR_02 Érsebészet Érsebészet Varicectomia (visszéreltávolítás) lumbal anesthesia Verőér és visszér közötti érösszeköttetés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. A SZERZİDÉS SZÁMA: 53.846-45/2008 MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése - Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Biztonsági adatlap Hydrobit V 60 S 40

Biztonsági adatlap Hydrobit V 60 S 40 Biztonsági adatlap Hydrobit V 60 S 40 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: Hydrobit V 60 S 40 Gyártó: Icopal, a.s. Cím: SK-943

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Tervezet Az egészségügyi miniszter./2007. (..) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony!

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony! AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA T1177001955. Melléklet: Tájékoztató Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Bizottság a Házszabály 121. -ának (6)

Részletesebben

EGÉSZSÉGVÉDELEM. Munkaegészségtan

EGÉSZSÉGVÉDELEM. Munkaegészségtan EGÉSZSÉGVÉDELEM Munkaegészségtan A munkaegészségtan fogalma és feladata Munkahigiéné: az a tud., amely kutatja az ember és a munkakörnyezet kölcsönhatását, tanulmányozza az emberi szervezetnek a munkakörnyezethez

Részletesebben

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTHETŐ KOMPETENCIÁK (Az egyetemek által megjelölt, a gyakorlati leckekönyvben felsorolt azon készségek alapján, amelyeket a végezte megjelöléssel illettek, és amelyekre az oktató megtanította

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema

A krónikus perifériás nyiroködéma komplex ödémamentesítô kezelése. Complex decongestive physiotherapy of the peripheral chronic lymphoedema BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 86. ÉVF. 3. 86 91. Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelôintézet Bôrgyógyászati Osztály és Lympoedema Rehabilitációs Osztály

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben