Jesolo specialistája. Lido di JESOLO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jesolo specialistája. Lido di JESOLO"

Átírás

1 N e m z e t k ö z i Uta z á s s z e rv e z ő Jesolo specialistája Lido di JESOLO A DÓZSÉK STRANDJA

2 EUROPA (DEI DOGI) apartmanház: Az 1996 óta nagyrészt a LIDO kezelésében levő épület a tengerparttól kb. 120 méterre, Lido di Jesolo egyik szép tere (Piazza Brescia) és a nagy sétálóutca (Via Bafile) sarkán található. Itt lakik a LIDO telepített személyzete és az épület északi részén (Via Aquileia) levő partnerirodánkban (Immobiliare CASABIANCA) fogadják kedves vendégeinket. Sorompóval zárt udvarán számozott, lezárható parkolóhelyek (apartmanonként 1 db) vannak. A kívül-belül nemrég felújított épületben (2 db lift) B típusú (5 fős) apartmanokban étkező-nappali konyhasarokkal (gáztűzhely, mikro, hűtőszekrény, edényzet és tálalóeszközök, kávéfőző stb.), 2 személyes díványággyal, hálószoba egy dupla és egy szimpla ággyal, fürdőszoba zuhanyozóval, kis erkély, C típusú (7 fős) apartmanokban a B típushoz képest még egy hálószoba egy dupla ággyal ( a fürdőszobában káddal, de erkély nélkül) találhatók. Valamennyi apartmanban TV magyar nyelvű műsor (DUNA TV) vételével is! Faliszéf az alapárban! Felár ellenében a C típusban stabil, a B típusban mobil klíma lehetőség! A tengerparton saját strandszakasz apartmanonként 2 napozóágy és 1 napernyő kötelező használatával V. 22. és IX. 25. között! Igényelhető összecsukható pótágy VI. 19. és IX. 11. között, ágyneműhuzat, ruhamosás is! Elő- és utószezonban (április, május, szeptember, október) különleges ajánlat min. 25 fős csoportok elszállásolására, kérjen részletes ajánlatot! RESIDENCE AURORA park: 2004-ben épült, a tengerparttól kb. 180 méterre, a Piazza AURORA mögött található épület fürdőmedencével, kerttel. B" típusú (5 fős) apartmanban konyha mikróval, mosogató és mosógéppel, nappali dupla díványággyal, hálószoba egy dupla és egy szimpla ággyal, fürdőszoba, parkolóhely az épület mellett. Az apartmanban erkély, számkombinációs széf, TV, felár ellenében légkondicionálási lehetőség. A tengerparton saját strandszakasz apartmanonként 2 napozóágy és 1 napernyő kötelező használatával.

3 RESIDENCE PARK: Közvetlenül a tengerparton, a Fenyőerdő (Pineta) negyed elején, a Piazza Torinótól (sétálóutca, üzletek) kb. 400 méterre található. Szépen gondozott kertben gyermek és felnőtt fürdőmedence, részben a kertben, részben a tengerparton napernyők és nyugágyak, az udvaron számozott parkolóhely, lift, házmester. Az apartmanok B típusúak, 2 légterűek, 4 fősek: étkező-nappali konyhasarokkal, a hálószobában duplaágy és szekrénysorral leválasztott emeletes ágy, fürdőszoba káddal, terasz vagy erkély. Kötelező helyszíni költségek: Rezsidíj (áram-, gáz-, vízhasználat) 40 euro/hét, strandszerviz (1 napernyő és 2 napozóágy V.22.-IX.25. között) 50 euró/hét, kaució 120 euró vagy Ft. RESIDENCE 5 PINI: A tengerparttól kb. 100 méterre, a Fenyőerdő (Pineta) negyed elején, a Piazza Torinótól (sétálóutca, üzletek) kb. 350 méterre található. A fenyves kertben 5 különálló épület, gyermek és felnőtt fürdőmedence. Az apartmanok C típusúak, 3 légterűek, 5 fősek. Étkező-nappali konyhasarokkal, hálószoba egy dupla és egy szimpla ággyal, hálófülke két ággyal, fürdőszoba, terasz. A tengerparton saját strandszakaszon napernyők és nyugágyak. Kötelező helyszíni költségek: Rezsidíj (áram-, gáz-, vízhasználat) 50 euró/hét, strandszerviz (1 napernyő és 2 napozóágy V.22.-IX.25. között) 50 euró/ hét, kaució 120 euró vagy Ft.

4 Res i dence Benelux: Lido di Jesolo keleti övezetében, a tengerparttól kb. 150 méterre található, fürdőmedencével rendelkező apartman ház. Udvarán számozott, zárt parkoló. A típusú (3-4 fős) apartmanban egy légtérben étkező-konyhasarok és nappali, benne 2 db 2 személyes, összecsukható díványággyal, fürdőszobával. A tengerparton saját strandszakasz, apartmanonként 2 napozóágy és 1 napernyő kötelező használatával! Res i dence Apollo: Köz vet le nül a ten ger par ton ta lál ha tó, fel nőtt és gyer mek für dő me den cé vel ren del ke ző apartman ház. Ud va rán és az épü let alatt szá mo zott par ko ló hely. B tí pu sú (4 fős) apart man ban kony ha, ét ke ző-nap pa li két sze mé lyes dí vány ág gyal, re dőny fa lú há ló szo ba dup la ág gyal, für dő szo ba, ol dal ról ten ger re né ző er kély. C tí pu sú (5 fős) apart man ban kony ha, ét ke ző-nap pa li dí vány ággyal, re dőny fa lú há ló szo ba dup la ággyal, há ló fül ke eme le tes ággyal, für dő szo ba, ol dal ról ten ger re né ző er kély. A tengerparton saját strandszakasz, apartmanonként 2 napozóágy és 1 napernyő kötelező használatával! Res i dence PANFILO: Köz vet le nül a ten ger par ton ta lál ha tó, fel nőtt és gyer mek für dő me den cé vel ren del ke ző szín vo na las apartman ház. Szá mo zott par ko ló hely. C tí pu sú (5 fős) apart man ban kony ha, ét ke ző-nap pa li, há ló szo ba egy dup la és egy szimp la ág gyal, há ló fül ke két szimp la ág gyal, für dő szo ba, ol dal ról ten ger re né ző tá gas er kély. A ten ger par ton sa ját strand sza kasz.

5 Res i dence PENELOPE: Köz vet le nül a ten ger par ton ta lál ha tó, fel nőtt és gyer mek für dő me den cé vel ren del ke ző na gyon ke re sett apartman ház. Ud va rán szá mo zott par ko ló hely. C tí pu sú (5-6 fős), két szin tes apart man ban az al só szin ten kony ha, ét ke ző-nap pa li, lép cső fel já ró és köz vet le nül a ten ger re né ző tá gas te rasz, a fel ső szin ten 2 há ló szo ba 5-6 fő ré szé re, für dő szo ba. A ten ger par ton sa ját strand sza kasz Residence Swiss Palace: A tengerparttól kb. 50 méterre, a második soron található épület. Földszinti része egy fedett parkoló, ahol apartmanonként egy darab számozott parkolóhely van. Az épületben lift található. A tengerparton saját strandszakasz (1 napernyő + 2 napozóágy/apartman). Az apartman két légterű, B típusú, max. 5 fő részére alkalmas. Étkező-nappali konyhasarokkal (kis méretű hűtőszekrénnyel) két személyes díványággyal. Hálószoba egy dupla és egy szimpla ággyal. Fürdőszoba, oldalról tengerre néző erkély műanyag asztallal és székekkel.

6 Ho tel LU XOR és cairo: Köz vet le nül a ten ger par ton fek vő, ki vá ló mi nő sé gű, két épületszárnyból álló szálloda együttes. Fel nőtt és gyer mek für dő me den ce hidromasszázzsal, lég kon di ci o nált kö zös hely isé gek, ét te rem, ten ger re né ző reggeliző helyiség (reg ge li zés 11 órá ig), bár (a für dő me den cé nél is), par ko ló, ál lan dó re cep ció, lift. A szo bák két ágya sak, pót ágyazhatóak, ese ten ként egy be nyit ha tók. Ol dal ról ten ger re né ző er kély, für dő szo ba (haj szá rí tó), te le fon, SAT-TV, széf. Fel ár el le né ben köz vet len ten ger re né ző er ké lyes szo ba, ill. lég kon di ci o ná lás fog lal ha tó. Fél pan zi ós el lá tás (bü fé reg ge li és gaz dag me nü vá lasz tá sos va cso ra sa lá ta bár ral és ki egé szí tő hi deg tá lak kal, des szer tek kel). Sa ját strand sza kasz a ten ger par ton nap er nyő-, na po zó ágy- és ka bin hasz ná lat tal. Feláras szolgáltatások: egyágyas szoba; közvetlen tengerre néző erkélyes szoba; szoba-légkondicionálás; napozóágy a fürdőmedencénél. Olasz ka te gó ria:, LIDO-értékelés: + Hotel FLO RI DA: Köz vet le nül a ten ger par ton fek vő ele gáns szál lo da. Fel nőtt és gyer mek für dő me den ce, lég kon di ci o nált kö zös he lyi sé gek, ét te rem, bár (a für dő me den cé nél is). Par ko ló, ál lan dó re cep ció, lift. A szo bák két ágya sak, pót ágyazhatóak. Ol dal ról ten ger re né ző er kély, für dő szo ba, SAT-TV, te le fon, hűtőszekrény, széf. Fel ár el le né ben köz vet le nül ten ger re né ző er ké lyes szo ba, ill. lég kon di ci o ná lás fog lal ha tó. Fél pan zi ós el lá tás (bü fé reg ge li és me nü vá lasz tá sos va cso ra, az elő é tel, sa lá ta és desszert bü fé rend szer ben). Sa ját strand sza kasz a ten ger par ton nap er nyő- és na po zó ágyhasználattal. Feláras szolgáltatások: egyágyas szoba; gyermekágy; közvetlen tengerre néző erkélyes szoba; szobalégkondicinálás; napozóágy a fürdőmedencénél Olasz ka te gó ria: LIDO-ér té ke lés: +

7 Ho tel las Vegas: Közvetlenül a tengerparton fekvő elegáns szálloda. Fürdőmedence, légkondicionált közös helységek, étterem, bár (a fürdőmedencénél is). Parkoló, állandó recepció, lift. Szobái kétágyasak, pót ágyazhatók, felárért légkondícionálhatók. A típus: frontálisan tengerre néző, nem erkélyes, "B" típus oldalról tengerre néző erkélyes. Mindkét típusnál SAT-Tv, telefon, széf és frigóbár. Félpanziós ellátás (büféreggeli és menüválasztásos vacsora, az előétel, saláta és des szert büférendszerben). Saját standszakasz a tengerparton napernyő és napozóágy használattal. Feláras szolgáltatások: egyágyas szoba szoba légkondicionálás Olasz kategória: Superior napozóágy a medencénél LIDO-értékelés: + Ho tel nettuno: Közvetlenül a tengerparton fekvő, nagyon jó minőségű 3 csillagos szálloda. Kertjében melegített vizű felnőtt és gyermek medence, légkondicionált közös helységek, két étterem, bár tengerre néző terasszal, fittnes center (kondi gépek, szauna, sodrófolyosó, jacuzzi), WiFi zóna, kerékpárkölcsönzés, fedett és nyitott parkolók ill. garázs. Kétágyas, felárért légkondicionálható, fürdőszobás, oldalról tengerre néző erkélyes szobák (SAT-Tv, telefon, széf). A saját strandszakaszon napernyők, nyugágyak az alapárban. Svédasztalos reggeli a tengerre néző terasz-bárban, menüválasztásos vacsora salátabárral (ital külön fizetendő), főszezonban heti egy gálavacsora. Feláras szolgáltatások: Olasz kategória: Superior, LIDO-értékelés: +

8 Ho tel HERON: Köz vet le nül a ten ger par ton fek vő, egy há rom szál lo dá ból ál ló együt tes köz pon ti tag ja. Fel nőtt és gyer mek für dő me den ce, lég kon di ci o nált kö zös hely isé gek, ét te rem, bár (a für dő me den cé nél is), par ko ló, ál lan dó re cep ció, lift. A szo bák két ágya sak, pót ágyazhatóak, ol dal ról ten ger re né ző er ké lye sek. Für dőszo ba, tv, te le fon, hűtőszekrény,, széf, lég kon di ci o ná lá si le he tő ség. Köz vet le nül ten ge re né ző er ké lyes szo ba, ill. lég kon di ci o ná lás fog lal ha tó. Fél pan ziós el lá tás (bü fé reg ge li és me nü vá lasz tá sos va cso ra, az elő é tel, sa lá ta és des szert bü fé rend sze rű). A ten ger par ton sa ját strand sza kasz nap er nyőés na po zó ágy-hasz ná lat tal. Fel áras szolgáltatások: egyágyas szoba; gye rmek ágy; köz vet le nül ten ger re né ző er ké lyes szo ba; szobalég kon di ci o ná lás; na po zó ágy a für dő me den cé nél. Olasz ka te gó ria: LIDO-értékelés: Ho tel MAXIHERON és MINIHERON: A má so dik sor ban (a ten ger part tól kb. 50 mé ter re) ta lál ha tó szál lo dák kö zös für dő me den cé vel. Köz pon ti szol gál ta tá sok (re cep ció, ét te rem, bár) a kö ze li Ho tel HERON-ban. A szo bák két ágya sak, a MAXIHERON-ban pót ágyazhatók és légkondi cionál hatók, mind két szál lo dá ban für dő szo ba, er kély, tv, te le fon, hű tő szek rény, széf. Fél pan zi ós el lá tás (bü fé reg ge li és me nü vá lasz tá sos va cso ra, az elő ét el, sa lá ta és des szert bü fé rend szer ben). A ten ger par ton sa ját strand sza kasz nap er nyő- és na po zó ágyhasz ná lat tal. Fel áras szolgáltatások: gye rmek ágy; egy ágyas szo ba; szobalég kon di ci o ná lás (csak MAXIHERON); na po zó ágy a Hotel Heron für dő me den cé jénél Olasz ka te gó ria: LIDO-értékelés: ++

9 Ho tel PICCADILLY: A má so dik sor ban (a ten ger part tól kb. 50 mé ter re), a sé tá ló ut cán fek vő jó mi nő sé gű szál lo da. Kert jé ben für dő me den ce, lég kon di ci o nált kö zös he lyi sé gek, ét te rem, bár, tetőnapozó, konditerem, jakuzzi, ál lan dó re cep ció, lift. Par ko lás egy kö ze li őr zött par ko ló ban. A szo bák két ágya sak, pót ágyazhatók, lég kon di ci o nál tak, er ké lye sek. Tv, bé rel he tő széf, für dő szo ba. Fél pan zi ós el lá tás (bü fé reg ge li, me nü vá lasz tá sos va cso ra sa lá ta bár ral. A ten ger par ton sa ját strand sza kasz nap er nyő- és na po zó ágy hasz ná lat tal. Fel áras szolgáltatások: egy ágyas szo ba; kétágyas szoba egyágyasként, széf. Olasz ka te gó ria: LIDO-értékelés: Ho tel MI A MI: Az épületet 2009-ben jelentősen átépítették és felújították. A ne gye dik sor ban, a ten ger part tól kb. 200 mé ter re fek vő, két épü let ből ál ló szál lo da für dő me den cé vel. Ét te rem, bár, tv-szo ba, re cep ció, lift. A szo bák két ágya sak, pót ágyazhatók, er ké lye sek, für dő szo ba, te le fon. Fél pan zi ós el lá tás (bő ví tett kon ti nen tá lis reg ge li, me nü vá lasz tá sos va cso ra sa lá ta bár ral). A ten ger par ton sa ját strand sza kasz nap er nyő és na po zó ágy hasz ná lat tal. Fel áras szolgáltatás: egy ágyas szo ba Olasz ka te gó ria: LIDO-értékelés:

10 Hotel ALLA ROTONDA: A harmadik sorban, a tengerparttól kb. 130 méterre, a sétálóutca egyik szép terén található szálloda. Étterem, TV-szoba, terasz, recepció, lift. A szobák kétágyasak, pót ágyazhatók, légkondicionáltak, erkélyesek, fürdőszoba, telefon, tv, széf. Félpanziós ellátás (bővített kontinentális reggeli, menüválasztásos vacsora). A tengerparton saját strandszakasz napernyő- és napozóágyhasználattal. Feláras szolgáltatás: egyágyas szoba Olasz kategória:, LIDO-értékelés: + Hotel FELIX PINDEMONTE: A negyedik sorban, a tengerparttól kb. 250 méterre, a Piazza Mazzini mögött található, családi kezelésű 3 csillagos szálloda. Recepció, lift, terasz bárral, a tengerparton saját strandszakaszon napernyők és nyugágyak az alapárban. Kétágyas, pót ágyazható, felár ellenében (helyszínen fizetendő) légkondícionálható, fürdőszobás, erkélyes szobák. SAT-Tv, telefon, széf. Büféreggeli és menüválasztásos vacsora (ital külön fizetendő). Fel áras szolgáltatások: Olasz kategória:, LIDO-értékelés: + Hotel rex: A második sorban, a tengerparttól kb. 50 méterre található egyszerű, 2 csillagos szálloda a Piazza Nember közelében. Recepció, lift, Tv-szoba. bár terasszal, saját strandszakaszon napernyők és nyugágyak az alapárban. Kisméretű kétágyas, esetenként nagyobb, pótágyazható fürdőszobás szobák ventillációval, általában tengerre néző terasszal. Büféreggeli és menűválasztásos vacsora (ital külön fizetendő). Fel áras szolgáltatások: Olasz kategória: LIDO-értékelés:

11 Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Turnus Alla Luxor és Pindemonte Rex Miami Maxiheron Heron Piccadily Las Vegas Florida Nettuno Rotonda Cairo május Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft május Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft május 28-június Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft június 25-július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft júli. 30-aug Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft aug. 27-szept Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Turnus Europa B Europa C Benelux A Apollo B Apollo C Panfilo C Penelope C május hétre! Ft 2 hétre! Ft Aurora Park B Res. Park B május május 28-június 4. 2 hétre! 2 hétre! június Ft Ft június Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft június 25-július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft júli. 30-augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft augusztus 27-szeptember Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft szeptember Ft Ft szeptember hétre! 2 hétre! szeptember 24- október Ft Ft Res 5 Pini C

12 Szállodák kedvezményei és felárai 2010 Luxor-Cairo: gyermekágy étkezéssel 2 éves korig Ft/hét, egyágyas szoba Ft/hét, közvetlen tengerre néző szoba Ft/fő/hét, napozóágy a medencénél F6/db/hét Kedvezmények: 3. ill. 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett: 2 éves korig csak a gyermekágy felár fizetendő, pótágyon 2-6 éves korig 40% kedvezmény, 7-12 éves korig 30% kedvezmény, 12 év felett 20% kedvezmény. Nettuno: Felár: egyágyas szoba (standard) : Ft Kedvezmények: 3. ill. 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett: - 1 éves korig ingyenes évig 40% - 12 év felett 20% Las Vegas: egyágyas szoba Ft/hét, közvetlen tengerre néző szoba Ft/fő/hét, szoba légkondícionálás Ft/szoba/hét, napozóágy a medencénél Ft/db/hét Kedvezmények: 3. ill. 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett: 1 éves korig ingyenes, 1-2 éves korig a felnőtt ár 20%-a fizetendő, pótágyon 2-9 év között 50% kedvezmény, év között 30% kedvezmény 14 év felett pótágyon 20% kedvezmény Florida: gyermekágy étkezéssel 2 éves korig Ft/hét, egyágyas szoba Ft/hét, közvetlen tengerre néző szoba Ft/fő/hét, szoba légkondícionálás Ft/szoba/hét, napozóágy a medencénél Ft/db/hét Kedvezmények: 3. ill. 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett: 2 éves korig csak a gyermekágy felár fizetendő, Heron: gyermekágy étkezéssel 2 éves korig Ft/hét, egyágyas szoba Ft/hét, közvetlen tengerre néző szoba Ft/fő /hét, szoba légkondícionálás Ft/szoba/hét, napozóágy a medencénél Ft/db/hét Kedvezmények 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett: 2 éves korig csak a gyermekágy felár fizetendő, pótágyon 2-12 év között 50% kedvezmény, 12 év felett 15% kedvezmény Maxiheron: gyermekágy étkezéssel 2 éves korig Ft/hét, egyágyas szoba Ft/hét, szoba légkondícionálás (csak a Maxiheronban!) Ft/szoba/hét, napozóágy a Hotel HERON medencéjénél Ft/db/hét Kedvezmények 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető mellett 2 éves korig csak a gyermekágy felár fizetendő pótágyon 2-12 év között 50% kedvezmény, 12 év felett 15% kedvezmény. Piccadilly: egyágyas szoba Ft/hét, kétágyas szoba egyágyasként Ft/hét, széf Ft/hét Kedvezmények 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett: pótágyon 6 hónapos korig ingyenes, 2 éves korig 11 euro/éj összegű helyszíni térítés, 5 éves korig 50% kedvezmény, 13 éves korig 30% kedvezmény, 13 év felett 20% kedvezmény Miami: egyágyas szoba Ft/hét Kedvezmények 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett 2 éves korig forintban ingyenes, a helyszínen fizetendő kb. 8 euro/éj 12 éves korig 50 % 12 év felett 10 % Rotonda: egyágyas szoba Ft/hét Kedvezmények: 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett 2 éves korig ingyenes 12 éves korig 40 % 12 év felett 10 % Pindemonte: egyágyas szoba Ft/hét Helyben fizetendő légkondícionálás: 28 euro/szoba/hét! Kedvezmények: 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett 1 éves korig ingyenes 12 éves korig 40 % 12 év felett 10 % Rex: egyágyas elhelyezés nincs! Kedvezmények: 3. és 4. fő részére 2 felnőtt fizető vendég mellett 1 éves korig ingyenes 12 éves korig 50 % 12 év felett 20 %

13 autóbuszos üdülések és kiránduló utak JESOLÓI NYÁR: Időpont: június 25 július 2. Útvonal: Kecskemét-Budapest-Székesfehérvár-M7-Szlovénia-Olaszország Szállás: Hotel MINIHERON 2-3 ágyas, fürdőszobás, erkélyes szobáiban vagy a Hotel MAXIHERON 2-3 ágyas, légkondicionálás nélküli vagy légkondicionált, fürdőszobás, erkélyes szobáiban. Mindkét szállodában a szobában TV, mini-hűtőszekrény, telefon, hajszárító. Ellátás: 7 félpanzió (büféreggeli és 3 fogásos vacsora itallal) a Hotel HERON éttermében Részvételi díj: Hotel Miniheronban légkondícionálás nélkül: Ft Hotel Maxiheronban légkondícionálás nélkül: Ft Hotel Maxiheronban légkondícionálással: Ft Egyágyas felár mindkét szállodánál: Ft Hétvége Velencében: Időpontok: április augusztus október Szállás: Lido di Jesolón 2 csillagos szálloda 2-3 ágyas, fürdőszobás szobáiban Ellátás: 2 reggeli Utazás: légkondicionált autóbusszal (audio-video rendszer, italautomata) Útvonal: Kecskemét-Budapest-Székesfehérvár-M7-Szlovénia-Olaszország Program: 1. nap: Elutazás Magyarországról Kecskemét-Budapest-Székesfehérvár-M7 útvonalon Szlovénián át Olaszországba. Mariborbanban kb. másfél órás városnéző séta. Szállás Lido di Jesolón. 2. nap: Reggeli után elutazás busszal Punta Sabbioni kikötőjébe. Onnan különhajóval kb. 50 perces hajóút a lagúna szigetei között Velencébe, idegenvezetéssel. Velencében kb. 4 óra szabadprogram. Továbbhajózás Murano szigetére ahol egy üveggyárat keres fel a csoport (bemutató, kiállítás, vásárlási lehetőség) majd továbbhajózás Buranoba ahol kb. 2 óra szabadprogram. Visszaút a különhajóval Punta Sabbioniba, busszal a szálláshelyre. Szállás Lido di Jesolón. 3. nap: Reggeli után hazautazás. Útközben Trieszt mellett a Miramare kastélynál kb. 1 órás szabadprogram. Hazaérkezés az esti órákban. Minimum létszám: 40 fő Részvételi díj: Ft/fő + 30 euró Egyágyas felár (korlátozott férőhely): Ft

14 Tengerparti nyaralás, sport, szórakozás, kirándulások: ezt kínálja Önnek Lido di Jesolo A LIDO Nem zet kö zi Uta zás szer ve ző hosszú tá vú kap cso lat rend szer re ala poz va 1992-ben jött lét re. A ta lán leg ked vel tebb olasz üdü lő hely, Lido di Jesolo kí ná la tát nyújt ja a ma gyar kö zön ség szá má ra. Cé günk part ne rei sok száz szál lo dai szo bá val, több, mint ezer apart man nal ren del kez nek itt. Az ő kí ná la tuk ból vá lasz tot tuk ki a ha zai igé nyek nek leg in kább szín vo nal be li és anya gi szem pont ból egy aránt meg fe le lő aján la tun kat. Tö rek vé sünk, hogy ná lunk és ve lünk min den ki VENDÉG-nek érez hes se ma gát. Ezt szol gál ják cé günk Lido di Jesolo-n je len lé vő mun ka tár sai is, akik min den ben az Önök ren del ke zé sé re áll nak ah hoz, hogy va ká ci ó juk jól si ke rül jön. Év ről év re vis sza té rő ven dé ge ink nagy szá ma azt jel zi, meg sze ret ték Lido di Jesolo-t és meg sze ret ték a LIDÓ-t. Te gyen ve lünk pró bát Ön is, le gyen az év ről év re bő vü lő LIDO-Club tag ja! dr Gonda La jos ügyvezető LIDO Nem zet kö zi Uta zás szer ve ző 6065 Lakitelek, Szé che nyi krt. 75/B Te le fo nok: Te le fax: (76)/ (76)/ (76)/ Olasz or szá gi cím (csak sze zon ban): Lido di Jesolo, Piazza Brescia 17. V. 21. Olasz or szá gi te le fon (csak sze zon ban): Ola szor szág ból: (328) Más or szág ból: (+39328) Internet hon lap: Skype: Twitter: Videók: IWIW club: lidoutazas akik szeretik Lido di Jesolót Fe le lős ség biz to sí tás: Európa Biz to sí tó Rt. Mű kö dé si eng. szám: R-1511/95/2000.

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. 80 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVÁTORSZÁG. 80 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da szép ten ger part

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben