Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz"

Átírás

1 1 Tóth Krisztina Kutatási beszámoló a évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz I. Név: Tóth Krisztina II. A kutatás témája: 1., A Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja Levéltárában (Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) XI. Pius ( ) pontifikátusa alatt a szentszéki-magyar vonatkozások áttekintő inventáriuma: Ungheria, Jugoslavia, Romania és Cecoslovacchia fondok átnézése. 2., A szombathelyi egyházmegye es periódusához (Grősz József szombathelyi egyházkormányzása) kötődő dokumentumok felkutatása a Vatikáni Titkos Levéltárban (Archivio Segreto Vaticano) és a kapcsolódó fasciculusok átnézése az Államtitkárság, Államközi Kapcsolatok Részlege Történeti Levéltárában (Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico). Ezen belül elsősorban a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja Levéltárában. III. A kutatás helyszíne: 1., Vatikán, Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, ezen belül az Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Ungheria, Jugoslavia, Romania és Cecoslovacchia fondok 2., Vatikán, Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura Apostolica di Ungheria IV. A kutatás ideje, időtartama: Rómában október 2-tól december 5-ig kutattam, 2 hónapot töltöttem ott az ösztöndíjjal. A Vatikáni Titkos Levéltár nyitva tartása hétfőtől szombatig: 8:15 13:00, az Államtitkárság Levéltáráé pedig hétfőtől péntekig: 9:00 13:00. Így ennek megfelelően rendszerint reggel 3/4 1 órát az előbbiben, míg a többi időt a másodikként

2 2 megjelölt levéltárban töltöttem. Ezenkívül sikerült egy rövid periódusra a Vatikáni Titkos Levéltárban délutáni engedélyt is szereznem, amellyel 15:00 17:45-ig nyílt lehetőségem kutatni, ami lehetővé tette, hogy mindenre kiterjedő, alapos munkát végezzek. A Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjában ezzel szemben nem volt lehetséges délutáni engedély kérése, így a kutatásra fordítható idő minimálisan volt elég az ösztöndíjas szerződésben vállalt kutatási tervem teljesítéséhez. V. A kutatott gyűjtemények, az átnézett irat-és dokumentumállagok és találatok ismertetése: V.1. Átnézett irat-és dokumentumállagok: A tételes jegyzéket lásd a Mellékletben V.2. Részletes kutatási beszámoló V.2.1. Az áttekintő inventáriummal kapcsolatban Kutatási beszámolómban nem a fasciculusok számsorrendjében fogok haladni, hanem adott témakörök köré csoportosítom a mondanivalómat, mellyel szeretném megkönnyíteni a kutatott anyag áttekintését. Ennek során azokat emelem ki, amelyek magyar szempontból jelentősek és kiváló publikációs lehetőséget kínálnak a történészeknek egy-egy példával illusztrálva az anyagban rejlő potenciálokat. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni róla, hogy e források csak egyik vetületét adhatják a Szentszék és a magyar királyi kormány, illetőleg az egyházmegyék kapcsolatrendszerének az egyéb vatikáni forrásőrző helyeken található hazai vonatkozásokkal együtt. A másik vetületét a hazai, illetőleg Magyarország Trianon előtti egyházmegyei, illetőleg világi levéltárak gazdag forrásanyagában kell keresni. Tehát minden esetben érdemes az általam említett témaköröket a hazai, valamint a vonatkozó egyéb külföldi forrásokkal együtt tanulmányozni, mert akkor kaphatunk egy teljes egész képet. A fentieknél részletezőbb tételes jegyzék áttekintő inventárium formájában a Collectanea Vaticana Hungariae sorozatban, könyv alakban fog hamarosan napvilágot látni. Az első olyan témakör, amelyet feltétlenül fontosnak tartok vizsgálni, a politika. Az Államtitkárságra beérkező nunciusi jelentésekből ugyanis kiváló képet nyerhetünk arról, hogy milyen volt Magyarországon a politikai helyzet, legalábbis ahogy a Szentszék képviselője azt látta, interpretálta, illetőleg arról, hogy hogyan viszonyult a különböző magyar (és külföldi) kormányokhoz a Szentszék. Például 1922-ben a nemzetgyűlési választások eredményéről

3 3 számol be Lorenzo Schioppa. Ebben megemlíti, hogy a szocialisták a legerősebb ellenzék a Parlamentben, s Budapesten is a szavazatok 43,4%-át kapták, ami aggodalomra adhat okot, akárcsak az, hogy a kormánypárt mozaikpárt, liberálisokból, kisgazdákból, kereszténynemzetiekből és konzervatívokból áll. Azt is részletezi, hogy név szerint kik alkotják a Bethlen kormányt, külön kiemelve, hogy kik újak a kabinetben. 1 Hasonlóan ehhez, a Schioppát követő budapesti nunciusok, Cesare Orsenigo, illetve Angelo Rotta több magyar választásról, kormány megalakulásáról beszámol. 2 Nem csak a kormányfők, hanem a kormányzó személye is feltűnik néhol a jelentésekben, különösen református vallása, a nunciussal, mint a diplomáciai testület doyenjével újévi üdvözletváltása és 1936-os római látogatása révén. 3 Továbbá többször előkerül fia, illetve lánya házassági ügye, de az utóbbira vonatkozó positio nem kutatható. 4 A katolikusok protestánsok ügye is gyakran feltűnik elszórtan a fasciculusokban. Az ország vezető személyiségei és az országot irányító pártok mellett a nunciusok gyakran küldték megfigyeléseiket Rómába a magyarországi belpolitikai helyzetet érintő kérdésekben, a helyi egyház szempontjából is meghatározó törvények, törvényjavaslatok kapcsán (például: a házassági törvény 5 ), továbbá az ország jövője szempontjából jelentős látogatások alkalmával. Például az Államtitkárság levéltárában olvasható Lorenzo Schioppa jelentése az osztrák kancellár, Seipel 1923-as látogatásáról Magyarországon, amely a korabeli sajtó szerint pusztán udvariassági gesztus volt, Bethlen hivatalos látogatásának visszaadása, a nuncius viszont úgy véli, hogy sokkal több húzódott meg a háttérben: már ekkor a két ország gazdasági, kereskedelmi közeledését látja benne. 6 Némely jelentésen keresztül megfigyelhető e fokozatos jobbra tolódás, illetve Magyarország Németország felé orientálódása is. Ugyanakkor a zsidókkal foglalkozó fasciculus hiába kértem ki, nem kaptam kézhez egyelőre nem kutatható. 7 Nem csak az egyházat érintő politikai természetű kérdésekről, hanem az egyháziak politizálásának lehetőségéről és a Szentszék erről alkotott véleményéről is találunk dokumentumokat. 8 1 Vö.: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Periodo IV, pos. 1, fasc. 1. ff. 18r 20r; 21r 22v 2 Vö. például a Darányi kormányról: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Periodo IV, pos. 70, fasc Több jelentés a témával kapcsolatban: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Periodo IV, pos. 51, fasc Az előbbire ld.: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Periodo IV, pos. 29, fasc. 31, ff. 8r 9v, az utóbbira pedig az index szerint: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 42, fasc. 41. Mellette a következő megjegyzéssel: Non si dà in consultazione. 5 Vö.: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 64., fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 1., fasc. 1., f. 34r 35r 7 SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 77., fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 36, fasc. 37; SS.RR.SS. AA.EE.SS., Periodo IV, pos. 65, fasc. 52.

4 4 A belpolitikához kapcsolódva tanulmányozásra érdemesnek tartom a legitimizmus kérdését. Az átnézett iratokból az rajzolódik ki, hogy különösen az a dilemma foglalkoztatta a hazai politikai köröket, hogy az időközben nagykorúvá vált Habsburg Ottó térjen vissza a trónra, vagy a királykérdés más módon, például Horthy királlyá választásával kerüljön-e megoldásra. A 30. fasciculusban a Neue Wiener Journal egy Gasparri bíboros államtitkárnak Lónyayval a restauráció kérdéséről folytatott állítólagos beszélgetéséről találjuk meg az Osservatore Romano cáfolatát, illetve az érintett Lónyay francia nyelven íródott levelét. 9 A második jelentős témakör a püspökkinevezések kérdése. Az Államtitkárság elsősorban azokkal az ügyekkel foglalkozott, amelyeknél szükséges volt a kormánnyal is egyeztetni. Utódlási joggal nem rendelkező segédpüspöki kinevezéskor erre kiváló példa Grősz József győri segédpüspöki kinevezése előfordul, hogy csak egy-egy sort találunk, hogy az ügyet áttették az illetékes Konzisztoriális Kongregáció hatáskörébe. 10 Más alkalommal viszont például Kriston Endre egri segédpüspöki kinevezésekor, amely nagyobb jelentőséggel bírt, több vonatkozó iratot. 11 E témakörhöz köthető a főkegyúri jog kérdése, melynek egyik legfontosabb jogosítványa, a püspökök kinevezése, s amely jog a király nélküli királyságban elméletben visszaszállt a Szentszékre, de a gyakorlatban a magyar királyi kormány igényt formált rá. Ennek eredményeként formálódott ki az ún. intesa semplice, 12 melynek egyik első próbája az esztergomi érseki kinevezés volt, de a későbbi kinevezések során is számtalanszor előkerült. 13 A témakörrel Salacz Gábor foglalkozott behatóan A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon című könyvében amely 2002-ben jelent meg, de tekintve, hogy műve megírásakor ő még nem támaszkodott vatikáni levéltári forrásokra, így az általa rajzolt képet árnyalhatják az Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Részlege Történeti Levéltárában ezen belül a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja Levéltárában őrzött fasciculusok. Kiváltképpen, hogy a környező országokba került püspöki székek esetén az utódállamok kormányai is igényt tartottak e jogra. Az átnézett Ungheria, Romania, Cecoslovacchia és Jugoslavia fondokban számos püspökkinevezésnek a hátterét lehet végigkövetni SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 28, fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 45, fasc Köztük az egri érsek június 21-ei segédpüspök kérését, a nunciusnak ezzel kapcsolatos véleményét, a jelöltekről, különösképpen Kriston Endréről információ szolgáltatását, s a konkrét kinevezéssel kapcsolatos gyakorlati dokumentumokat. Vö.: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 19., fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 25, fasc. 28. Különösen érdekes az Államtitkárság és a Magyar királyi követség levélváltása: Uo. ff. 33r 34v; 36rv 13 SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 40., fasc Például: az eperjesi püspöki szék betöltésének és a lemondott püspöknek az ügye: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 15, fasc A 21. fasciculusban megtalálható a Sacra Congragazione pro

5 5 Ez már szorosan összekapcsolódik a harmadik olyan nagyobb témakörrel, amelyet érdemes vizsgálni: a Szentszék és az utódállamok kapcsolata, illetőleg az ezekben élő magyar katolikusok papok, szerzetesek és hívek sorsa, akik a Trianoni békediktátum következtében a magyar határokon kívülre és kisebbségbe kerültek. A történészek elé táruló paletta rendkívül széles, az áttekintő inventárium elkészítése közben e nagyobb egységen belül a következő jelentős, továbbgondolásra érdemes témák körvonalazódtak: egyházkormányzati, egyházjogi, vagyoni kérdések, konkordátumok, modus vivendi, főpásztorok kiutasítása, lemondása, járandóságuk, ingóságaik, további sorsuk, új püspökök, apostoli adminisztrátorok kinevezése, Trianon hatása az egyházi intézményhálózatra, az utódállamok nemzetiségi politikája, belpolitikája, valamint szerzetesrendekkel kapcsolatos állásfoglalása. A XI. Pius pápa által követett konkordátumpolitikájának jelentős állomásai az utódállamokkal kötött megegyezések, ha nem is mindig konkordátum formájában, s ha nem is sikerült ezeket minden tekintetben realizálni. Ezek maguk után vonták a katolikus egyház külföldre szakadt ingó-és ingatlan vagyona sorsának rendezését, illetve rendszerint az egyházmegyék határainak újra körülírását. 15 A vagyonjogi kérdésekre talán a hágai perek anyaga adja a legjobb rálátást. Ezekkel részben foglalkozott Rácz Kálmán, az Esztergomi érsekség kontra csehszlovák állam egyházi birtokperek a hágai bíróság előtt című, két részletben megjelent tanulmányában, 16 viszont ennek elkészítéséhez vatikáni levéltári forrásokat nem használt fel. Az esztergomi érsekség külföldre került javai vatikáni vonatkozásaival korábban jómagam foglalkoztam. 17 A Ecclesia Orientali januári ülésére készült füzet is az ügyről. A munkácsi püspökség betöltése: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 24, fasc A csehszlovák modus vivendi végrehajtásával számos fasciculus foglalkozik. Ennek nagy része magyar szempontból is figyelemreméltó kérdéseket említ (néhol csak egy-egy mondatban, másutt hosszabban): SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, I. 97. pos. (1), fasc. 96; SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, II. 97. pos. (2), fasc ; SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 97 (2), fasc ; SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 97 (3), fasc ; SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 97 (5), fasc ; SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos fasc. 131; SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 84, fasc ; a román konkordátummal kapcsolatban különösen: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Romania, Periodo IV, pos. 82, fasc. 74. A jugoszláv területi rendezéssel kapcsolatban: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Jugoslavia, Periodo IV, pos , fasc RÁCZ KÁLMÁN, Esztergomi érsekség kontra csehszlovák állam egyházi birtokperek a hágai bíróság előtt (1. rész), Fórum Társadalomtudományi Szemle 6 (2004), nr. 3, 35 51, illetve: RÁCZ KÁLMÁN, Esztergomi érsekség kontra csehszlovák állam egyházi birtokperek a hágai bíróság előtt (2. rész), Fórum Társadalomtudományi Szemle 6 (2004), nr. 4, május 10-én Nagyszombatban (Trnava, Szlovákia) tartottam előadást meghívott előadóként a nagyszombati érsekség és a pozsonyi Komenský Egyetem Szent Cirill és Metód Római Katolikus Hittudományi Kara által rendezett 90 rokov Trnavskej arcidiecézy konferencián, The formation of the apostolic administration of Trnava from the prospective of János Csernoch in the light of Vatican documents címmel. A konferencia előadásai az említett kar folyóiratában fognak napvilágot látni előreláthatóan 2013 első felében.

6 6 Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja Levéltárának anyagban viszont a kalocsai érsekség birtokperére vonatkozóan is jó néhány fasciculus található, melyekből kiviláglik a két szorosan érintett egyházi hatóság, Zichy Gyula kalocsai érsek, illetve Ludovico Budanović álláspontja. A fasciculusokban megtaláljuk Alfred Tichay a kalocsai érsek ügyvédjének vaskos jelentéseit, illetve pro memoriáit, a kalocsai érsek és a bácskai apostoli kormányzó leveleit, melyekben intézményeik, híveik érdekére hivatkoznak, több Aide-Memoire-t, az érintett országok nunciusainak jelentéseit, hatóságainak határozatait. A magyar vallás-és közoktatásügyi miniszter az egyházi nagyjavadalmak feletti legfőbb vagyonfelügyeleti hatóságként foglalt állást a kérdésben. Az is jól kirajzolódik belőle, hogy a Szentszék hogyan egyensúlyozott a különböző vélemények, változó körülmények és kormányok között. Természetesen fontos hozzátenni, hogy mindezt megfelelően csak a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, valamint a vonatkozó külföldi levéltárak anyagának együttes tanulmányozásával lehet megfelelően értelmezni. 18 A külföldre került egyházi javak sorsának tárgyalása kapcsán szintén megkerülhetetlen az erdélyi katolikus autonómiának, az Erdélyi Státusnak a története. 19 Számos olyan fasciculust is a kezembe fogtam, amelyik a püspökök lemondásával, kiutasításával, illetve apostoli adminisztrátorok kinevezésével foglalkozott. 20 A püspökök kiutasításának hátterére kiváló példa Papp Antal munkácsi püspök, küzikei címzetes érsek, a munkácsi és eperjesi rutén plébániák apostoli adminisztrátorának esete. Az anyagból jól rekonstruálható, hogy a címzetes érsek a csehszlovák hatóságok felszólítására hagyta el szeptember 11-én Csehszlovákia területét. Arata nuncius levele szerint szeptember 10-én figyelmeztették rá, hogy hagyja el még aznap az ország területét, s tartva attól, hogy másként katonai erővel kitoloncolják a határon, döntött másnap e megoldás mellett. Mivel már korábban nyilvánvaló volt, hogy nem szívesen látják az ország területén a hatóságok, magyar útlevelet kért, de a magyar hatóságok ezt megtagadták, mert nem akartak egy igazságtalan kiutasításhoz asszisztálni legalábbis Orsenigo nuncius jelentése szerint emiatt. A határőrök hivatalosan tiltakoztak, amikor át akarta lépni a határt, de beengedték Magyarország területére SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 8, fasc Ezzel kapcsolatban az anyag rendkívül gazdag: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Romania, pos. 92., fasc Ezekre korábban már hoztam példákat, vö.: a 14. lábjegyzettel. 21 Vö.:SS.RR.SS. AA.EE.SS. Cecoslovacchia, Periodo IV, Pos. 24, fasc. 35, különösen f. 38r, f. 40r, f. 41rv, f. 42r, f. 43rv, f. 44r. SALACZ GÁBOR, i.m. 27. azt írja, hogy a csehszlovák hatóságok előzetes kiutasítása után erőszakosan átadták őt a határon a magyar hatóságoknak. A vatikáni levéltári anyag alapján ezzel szemben megállapítható, hogy bár a kiutasítás megtörtént, de nem katonai erővel adták át a magyar hatóságoknak.

7 7 Az utódállamok nemzetiségi, illetve valláspolitikájára is széles rálátást ad az általam áttekintett forrásanyag. Valamennyi fondban Romania, Cecoslovacchia, Jugoslavia található számos panaszlevél, sérelmek felsorolása, melyek általában bizonyos intézmények, ingatlanok elvételével vagy a nem megfelelő, idegen nyelven történő pasztorációval foglalkoznak. Ez néhol a szerzetesrendek ügyével is összefonódik. Például Jugoszláviában 1924-ben a kormány a törcsvári római katolikusok templomát elkobozta és az ortodoxoknak juttatta. A sérelmekről az Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Részlege Történeti Levéltárában megtaláljuk a szentszéki magyar királyi követség pro memoria-ját és ezzel kapcsolatos további levelezéseket. 22 Vagy például Cisar érsek a forrás szerint 30 ezer magyar lakost számláló Bukarestből feltehetően politikai nyomásra áthelyezte az ott szolgálatot teljesítő Gál Antal, Pál Tamás és András atyákat olyan vidékre, ahol nem élnek magyarok. Így a fővárosban csak egy magyar pap maradt, Horváth Árpád György. A sérelmet a szentszéki magyar királyi követség ismét memorandumban tárta az Államtitkárság elé. 23 A szerzetesekkel kapcsolatban kiváló példa 1922-ben a jászói premontrei nullius apátság felállításának terve, melynek hátterében az állt, hogy ily módon elkerüljék a rend javainak elkobzását a Csehszlovák állam részéről. 24 Az anyagban jelentősek az egyes egyházmegyékhez kötődő fasciculusok is, ez jelentheti a következő kiváló vizsgálódási terepet. Mind a jelenleg is magyar, mind pedig a részben vagy egészben külföldre került egyházmegyék esetében. Bár ezek csak a legjelentősebb, az Államtitkárság illetékességi körébe tartozó ügyeket mutatják. Azért is tartom különösen fontosnak ezzel foglalkozni, mert a magyar egyházmegye történetírás meglehetősen elhanyagolt állapotban van. A XX. század fordulóján és első felében sok egyházmegye történetének feltárása és kiadása kezdődött meg, de ezek általában a legújabb korral nem foglalkoztak, vagy érintőlegesen. 25 S bár a rendszerváltás után voltak bizonyos 22 SS.RR.SS. AA.EE.SS., Jugoslavia, Periodo IV, pos. 48., fasc. 48., f. 21rv (a pro memoria), f. 54r 55r, 65r 66r, 67r 68r. Ugyanitt egyéb sérelmekről is olvashatunk. 23 SS.RR.SS. AA.EE.SS. Romania, Periodo IV, pos. 99., fasc. 105., ff. 2r 3r. A magyarok lelki ellátásával a román fondban külön positio is foglalkozik: SS.RR.SS. AA.EE.SS. Romania, Periodo IV, pos. 99., fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS, Cecoslovacchia, Periodo IV, pos. 7., fasc Több kötetet kitöltő, nagyszabású kezdeményezések voltak: BUNYITAY VINCZE, A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig I IV, Nagyvárad ; A csanádi püspökség története I VIII (Csanádvármegyei könyvtár 19 20, 24, 28 29, 40 43) (szerk. Juhász Kálmán), Makó ; Adatok az egri egyházmegye történelméhez I IV (szerk. Kandra Kabos [I II] Balássy Ferencz [III] Leskó József [IV]), Eger ; A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve 1904, I II, Kassa 1904; A váczi egyházmegye történeti névtára I. Első rész: Az intézmények története, Vácz 1915; A váczi egyházmegye történeti névtára II. Második rész: A papság életadatai, Vácz 1917; A szombathelyi egyházmegye története ( ) I III (szerk. Géfin Gyula), Szombathely Szintén ide sorolható a két kötetet megért Adalékok a veszprémi püspökség történetéhez (1901, 1903) sorozat, majd az 1933-tól kiadott A veszprémi egyházmegye múltjából sorozat (Pfeiffer János szerkesztésében ig 13 kötet jelent meg, majd 1987-től Körmendy József

8 8 kezdeményezések az egyházmegyék XX. századi történetének feldolgozására, 26 de ez korántsem volt széleskörű, s inkább a püspökközpontú felfogás érvényesült. Egyébként ezen utóbbi irányzat is megtalálja a számítását a vatikáni államtitkársági fondokat böngészve, mivel az egyházmegye története a főpásztor személyével kétségtelenül bizonyos mértékig összefonódik. 27 További érdekes témakör a különböző nagyszabású jubileumi ünnepségek, az 1930-as Szent Imre év és az 1938-as kettős jubileum, illetőleg ennek összekapcsolása a 34. nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal. 28 Nemzetközi karakterénél fogva ezen utóbbi kapott nagyobb hangsúlyt az Államtitkársági anyagban is. Különösen érdekesek a levelezések arról, hogy ki és miért nem szándékozik rajta részt venni. Az, hogy Németországból a papírforma szerint nem érkezhettek rá zarándokok közismert dolog, viszont az nem, hogy bár a földrajzi távolság alapvetően lehetővé tette volna, a román görögkatolikus püspökök közül sem volt jelen senki a programon. A téma annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy még ösztöndíjas római tartózkodásom idején publikációt készítettem róla a Lymbus folyóiratba, Akik nem voltak ott az 1938-as Eucharisztikus világkongresszuson. A román görögkatolikus püspökök távolmaradása címmel. Újváry Gábor főszerkesztő úr november 29-én publikálásra elfogadta. A közleményben alapvetően arról írok, hogy az indoklás szerint román görögkatolikus püspökök a kongresszus előtt hét évvel publikált Magyar Katolikus Almanach tévedésére hivatkozva, mely őket a konkordátum ellenére is Magyarországhoz tartozóként tüntette fel, nem szeretnének részt venni ezen az eseményen. Valójában a háttérben meghúzódó okok ennél sokkal mélyebbek, vélhetően nem akarták magukat a román kormány és különösen a görögkeletiek előtt kompromittálni, akik a kormányt románosítási törekvéseiben támogatták, s nem akartak még előnytelenebb helyzetbe kerülni. 29 szerkesztésében jelenik meg), illetve az között 7 kötetet megért Győregyházmegye multjából sorozat. Az egyházmegye története római forrásainak feltárására indult kezdeményezés a Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I IV, ed. Vilmos Fraknói József Lukcsics, Budapestini (A Veszprémi Püspökség Római Oklevéltára). 26 Itt elégnek tartjuk megemlíteni például Lakatos Andornak a kalocsai érsekség XX. századi történetével foglalkozó könyvét: LAKATOS ANDOR, A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje. A Kalocsa-Bácsi Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig, , Pozsony Mivel az anyagban rendkívül sok ilyen található, melyeket az áttekintő inventáriumban részletezni fogok, így most csak egy-egy kiragadott példát szeretnék hozni. Például a veszprémi egyházmegye történetéhez: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 75., fasc. 55. A szeged-csanádi egyházmegye történetéhez: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Romania, Periodo IV, pos. 38., fasc A nagyváradi egyházmegye történetéhez: SS.RR.SS. AA.EE.SS., Romania, Periodo IV, pos. 36., fasc. 29. Ezekben egyben az adott egyházmegye püspökeihez, illetve Veszprém esetében segédpüspökének személyéhez is hasznos adalékokat találhatunk. 28 Mindkét témakörrel külön positio foglalkozik: SS. RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 49., fasc. 45; SS. RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 73., fasc TÓTH KRISZTINA, Akik nem voltak ott az 1938-as Eucharisztikus világkongresszuson. A román görögkatolikus püspökök távolmaradása, kézirat 2012.

9 9 Végül egypár olyan témát említek meg, amelyeket továbbgondolásra érdemesnek tartok. Az Álamtitkárság Történeti Levéltárában az Actio Catholicának is külön fasciculust szenteltek. E szervről Gianone András írt kiváló munkát, 30 amely 2010-ben jelent meg. Az általa megrajzolt képet e fasciculus tovább árnyalhatja. 31 Szintén érdemes a magyar emigráció témakörével foglalkozni, melyhez egy positio kapcsolódik, viszont amennyiben egy teljes képet szeretnénk nyerni, akkor nem elégséges az ebben található foliok átnézése, hanem a kapcsolódó államok fondjainak figyelmes átböngészése szükséges. Előfordulhat továbbá, hogy bizonyos magyar vonatkozású anyagok csak ezen utóbbiakban maradtak fenn, mivel összevetve a kiterjedt emigrációval, az említett positioban meglehetősen kevés országra vonatkozóan találunk magyar anyagot (Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Peru). 32 Összegezve tehát úgy vélem, hogy az áttekintő inventárium a történészeknek hasznos segédkönyv lesz, amelyet lapozva megtalálják a kiindulópontot bármely témához Magyarország és a Szentszék es kapcsolatait tanulmányozva. V A szombathelyi egyházmegye témával kapcsolatban A szombathelyi egyházmegye es történetéhez kapcsolódóan két vatikáni levéltárban kutattam: az Archivio Segreto Vaticanoban és a Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, ezen belül az Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinariban. Az elsőként említett forrásőrző helyen a következő szisztémát követtem. Először azokat a bustákat néztem át, amelyek a szombathelyi egyházmegyére vonatkozó alfasciculust tartalmaztak. A vizsgált periódus vonatkozásában a következőket: 51. busta, 54. busta, 56. busta. Egy-egy dokumentumot ezekből már korábban tanulmányoztam, de az ösztöndíj ideje alatt alkalmam nyílt alaposabban átolvasni a többit is. Az első említett alfasciculus nagyrészt Mikes János püspök lemondásával és Grősz József apostoli adminisztrátori kinevezésével foglalkozik. Több ide kapcsolódó újságcikk kivágást is tartalmaz a Pester Lloydból és a Nemzeti Újságból, melyek a lemondás hátterére is némi fényt vetnek, legalábbis ahogy a korabeli sajtó ezt látta és magyarázta. Az apostoli adminisztrátori kinevezéssel kapcsolatban is több táviratot találunk itt. Például Grősz Józsefet előzetesen megkérdezték, hogy vállalja-e az apostoli adminisztrátorságot, melyre válasza megerősítő 30 GIANONE ANDRÁS, Az Actio Catholica története Magyarországon , Budapest SS.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Periodo IV, pos. 57., fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS., Periodo IV, Ungheria, pos. 6., fasc. 5.

10 10 volt. 33 Ezek után került sor magának a kinevezési okiratnak a kiállítására és Szombathelyre küldésére. A nunciatúrai anyagban fennmaradt a Konzisztoriális Kongregáció január 10-én kelt dekrétumának másolata is. 34 Ezzel egy időben Mikes János volt szombathelyi püspököt acmoniumi címzetes püspökké nevezték ki. Erre utalás van Angelo Rottának január 25-én kelt, Pizzardonak írt levélfogalmazványában. A későbbiekben a bulla küldésének tényéről értesülünk, továbbá a cím körüli bonyodalmakról. 35 Továbbá a székeskáptalanban bekövetkező változásokról nyerhetünk némi képet, a nagyprépost, Tóth József, majd Honti Béla ugyanis elhunyt és a graduális promóció révén minden érintett kanonok feljebb lépett a ranglétrán. Kinevezési bulláik küldését, a taxák összegéről a tájékoztatást is itt találjuk. 36 Az 54. bustában Mikes püspök helenopolisi címzetes püspöki kinevezésével, illetőleg esetleges címzetes érseki kinevezésével amelyet Serédi szerint akkor kaphatna meg, ha rendezi adósságait 37, valamint a Rábakovácsi plébánia betöltésével kapcsolatos dokumentumok vannak. Ezen utóbbira Grősz József Székely Lászlót, szemináriumi tanulmányi prefektust és filozófia professzort javasolta. 38 Az 56. bustában kizárólag a korábbi püspök, Mikes János leveleit, illetve Rotta levelének egy fogalmazványát találjuk. Mikes püspök azt próbálja bizonyítani, hogy a Magyar Katholikus Vallás-és Tanulmányi Alapokat felügyelő bizottság 1936/1937. évi jelentése téves adatokat tartalmaz a szombathelyi püspöki javadalom eladósodásával kapcsolatban. E forráshoz érdemes óvatossággal közeledni, mivel a hazai levéltárakban megmaradt források korántsem ezt tükrözik. 39 A három konkrétan a szombathelyi püspökség es történetére vonatkozó alfasciculus mellett elszórtan más bustákban is lehet szombathelyi ügyeket találni. Például a Distinzione Pontificie vagy pedig az Obolo di San Pietro fasciculusokban. Az előzőeket a kitüntetettek nevének ismeretében vizsgáltam. Zimits János, Gacs József és Szekér Antal szám feletti titkos kamarási kinevezését az 55. bustában illetve a taxák küldésével kapcsolatos 33 ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 51, fasc. 1/7, f. 94r, 95r, 96r, 97r. 34 ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 51, fasc. 1/7, f. 11r. 35 Vö.: ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 51, fasc. 1/7, f. 108r, f. 123r, f. 141r. 36 ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 51, fasc. 1/7, különösen: f. 125r, 130r. 37 ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 1/7, f. 124rv. Mikes püspök adósságairól, illetve Grősz József apostoli adminisztrátori kinevezésének hátteréről: TÓTH KRISZTINA, Egy apostoli adminisztrátori kinevezés háttere. Gróf Mikes János lemondása a szombathelyi püspökségről, Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére (Bibliotheca historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1.; 8.) (szerk. Tusor Péter), Budapest Róma 2012, Továbbá a november 3 4-én Szombathelyen tartott Mikes János emlékkonferencián elhangzott előadásokat tanulmány formájában tartalmazó kötetben (szerk. Bakó Balázs Pál Ferenc), Adalékok Mikes püspök lemondásához címmel írt tanulmányomban [s.a.]. 38 ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 1/7, ezen utóbbira: f. 118r 39 Vö. a 37. lábjegyzetben említett szakirodalommal.

11 11 levelezést az 57. bustában találtam. 40 Ezen utóbbiban vannak Szabó Istvánnak, illetve Vidos Árpádnak a Szent György rend kéréséről, Weghoffer Bélának a Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetés kéréséről és Vidos Margitnak, Király Bélánénak és Horváth Sándornénak a lateráni kereszt adományozásáról a vonatkozó dokumentumok. 41 A péterfillérekkel kapcsolatban megállapítottam, hogy amíg az egyházmegye Mikes János idején nem fizette, Grősz József idején igen ezeket. 42 A Vatikáni Titkos Levéltárban vizsgáltam még azokat a bustákat, amelyek a szombathelyi egyházmegye korábbi történetére vonatkoznak, de ezekben csak egy-egy pontosításra szorítkoztam, tekintve, hogy ezek felhasználásával korábban már készültek publikációim. 43 Továbbá a Grősz József segédpüspöki kinevezésével kapcsolatos dokumentumokat is átnéztem, illetve kíváncsi voltam rá, hogy felmerült-e a neve a püspökjelöltek között ban, amikor Fetser Antal elhunyt. Az egyházmegye ügyeinek intézése sede vacante témakörben a 42. busta nyújt tájékozódást. 44 Grősz neve felmerült a püspökjelöltek között, Rott Ferdinánd ugyanis második helyen megjelölve őt is javasolta, 45 de a prímás ternojában nem tűnt fel a neve. A következő busta, amelyet érdemesnek tartottam megnézni a 45. busta, melynek vonatkozó alfasciculusa már az új győri püspök kinevezése utáni ügyeket tartalmazza. 46 Ebben megtaláltam a Győri Egyházmegyei Levéltárban fogalmazványban fennmaradt dokumentum párdarabját, amely a létező szakirodalom állításával szemben megerősíti a feltételezést, hogy Grősz József Fetser Antal halála után már nem volt segédpüspök, ugyanis Breyer Istvánnak nem volt rá szüksége e minőségben. 47 Az Államtitkárság Államközi Kapcsolatokkal Részlege Történeti Levéltárában ezen belül is a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja levéltárában a szombathelyi egyházmegye es történetére vonatkozó positio hiányzik, így ezt nem állt módomban tanulmányozni, viszont a főpásztor, Grősz József múltjával kapcsolatos dokumentumokat igen. Egyrészt a győri segédpüspökségének hátterét, másrészt az 1933-as eseményeket néztem. Tekintve, hogy 1928-ban nem utódlási joggal történő segédpüspöki 40 ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 55, fasc. 4; ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 57, fasc ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 57, fasc. 6. különösen: f ASV, Arch. Nunz. Ungheria, busta 50, fasc. 7, f. 567r. Mikes püspök idején a hazai források alapján megállapítottam, hogy több évre visszamenőleg nem lett befizetve a péterfillér. Ezt a vatikáni kutatásom is alátámasztotta: a péterfillérekre vonatkozó fasciculusok 1927 után nem tartalmaznak a szombathelyi egyházmegyéből küldött összegeket. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 41, fasc. 7.; ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 44, fasc. 7.; ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 47. fasc Ld. a 37. lábjegyzetet. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45, fasc. 1/9; ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8; ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 51, fasc. 1/7. 44 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/3. 45 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/3, f. 85r 86rv 46 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45, fasc. 1/6. 47 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45, fasc. 1/3, f. 142r

12 12 kinevezésről volt szó, csak egy rövid megjegyzést találtam arra vonatkozóan, hogy az ügyet áttették az illetékes Konzisztoriális Kongregáció hatáskörébe ban pedig Grősz József neve komolyan nem merült fel, kivéve hogy Rott Ferdinánd második helyen ajánlotta, de erre itt csak utalás van az egyik nunciusi jelentésben. Hanauer István szerint mivel Grősz József győri, nem jöhet szóba a püspöki kinevezéskor. 49 Összegezve tehát e kutatásom számos hasznos adalékkal gazdagította a kiadandó könyvet, melyek hozzájárulnak egyrészt Grősz József személyiségének, karrierjének megismeréséhez, másrészt a szombathelyi egyházmegye es történetéhez. VI. Az ösztöndíjjal kapcsolatos gyakorlati észrevételek A többi ösztöndíjas számára hasznos tanácsom, hogy amennyiben a Vatikáni Titkos Levéltárban kutatnak, és először szeretnének beiratkozni, akkor feltétlenül hozzanak magukkal két fényképet. Nekem már korábban is volt szerencsém kutatni, de ezt fontosnak tartom megemlíteni. Az Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Részlege Történeti Levéltárába a prefektushoz címzett levélben kérhetik ki a kutatási engedélyt, illetve nem szabad megfeledkezni a részletes kutatási tervről, önéletrajzról és egy szakmában elismert személyiség ajánlásáról sem. Mindenképpen kalkuláljanak azzal, hogy a nyitvatartási idő rendkívül korlátozott, délutáni engedélyt csak a Vatikáni Titkos Levéltárban lehet szerezni, azt is csak maximum két hétre. Egy nap maximum 5 fasciculust lehet kikérni, a másik helyen pedig maximum 3 bustát. Az Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Részlege Történeti Levéltárában a fénymásolási lehetőség korlátozott és meglehetősen költséges. Egy fasciculusból maximum a benne levő foliok 1/3-át lehet lefénymásoltatni, minden fascisulus után 8 eurót kell fizetni, amely az első 3 folio fénymásolás árát is tartalmazza, a továbbiakért pedig 0,8 eurót. A Római Magyar Akadémia meglehetősen közel van a levéltárakhoz, bár azok számára, akik nem szeretnek gyalog kb. 20 percet sétálni, busszal is van lehetőség eljutni oda (a Szent Péter térhez rendkívül közel tesz le). Fontos információ, hogy havi bérlet vásárlása csak a hónap első napjaiban lehetséges, ha ezt később szeretnénk megtenni, akkor nem, már csak kéthetes bérletet lehet kapni, amelyből kettő jelentősen drágább, mint ha egy havi bérletet vásárolnánk. 48 SS.RR.SS. AA.EE.SS., Periodo IV, Ungheria, Pos. 45, fasc SS.RR.SS. AA.EE.SS., Periodo IV, Ungheria, Pos. 61, fasc. 51, f. 67r.

13 13 A Római Magyar Akadémián kiváló programok várják az érdeklődőket, vannak különféle hangversenyek, filmvetítések és előfordul az is, hogy konferenciákat rendeznek. Így ha az egész napos megfeszített kutatómunka után hazaérkezik a történész, akkor tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak számára. VII. Az ösztöndíjas tevékenység eredményének dokumentumai, illetve az átnézett források tételes jegyzéke Az átnézett források tételes jegyzékéhez ld. az 1. sz. mellékletet. Az ösztöndíjas tevékenység eddigi dokumentumaihoz ld. a Lymbus folyóiratban megjelenés alatt álló tanulmányomat (2. sz. melléklet). Ezen kívül hamarosan napvilágot lát az első pontban említett áttekintő inventárium és a második pontban említett könyv is. Budapest, február 27. Készítette: Tóth Krisztina

A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi egyházkormányzása

A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi egyházkormányzása Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Egyháztörténeti Műhely Tóth Krisztina A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi

Részletesebben

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 A jogakadémiákat érintő válságot szeretném bemutatni, ami a 19. század második felében bontakozott ki és elsősorban a jogakadémiai

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora

Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora Wallner Ernı komoly tanári múlttal, középiskolai igazgatói tapasztalattal, egyetemi magántanári pályafutással (a pécsi egyetemrıl) érkezett az 1942-es esztendıhöz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember JELENTÉS a Kormány által a miniszterelnök részére állandó szálláshelyként kijelölt ingatlan személyi védelemmel összefüggő átalakítási költségeinek ellenőrzéséről 0235 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

A magzat életének védelme az új alkotmányban

A magzat életének védelme az új alkotmányban HÁMORI ANTAL A magzat életének védelme az új alkotmányban 1967-ben született Komlón. Állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, okl. levéltáros, etika- és hittanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését;

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését; Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról Mivel Magyarország Kormánya és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor Jegyzőkönyv Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén Ideje:

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Szerkesztette: Lett Béla Sopron, 2016 Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele

Részletesebben

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában SZEKERES DIÁNA 1 A bírósági mediáció kapujában A mediációról általánosságban A mediáció tényleges értelemben véve a kreatív egyezségteremtés művészete, amely az emberek között kialakult versengés, rivalizálás

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

KÖNYVEKRŐL. Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon. (Magvető Kiadó, Budapest 1986.)

KÖNYVEKRŐL. Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon. (Magvető Kiadó, Budapest 1986.) KÖNYVEKRŐL Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon (Magvető Kiadó, Budapest 1986.) Magam sem hittem volna, hogy Ádám György m onográfiájával az orvosi hálapénz ilyen újszerű megközelítését és

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről. 40.145-16/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal iroda- és

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21.

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21. IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV Kunsziget, 2016. május 21. Kérjük Kedves résztvevőinket, hogy figyelmesen olvassák el a Petrezsirom Fesztiválra vonatkozó jelen biztonsági tervet, mely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

Társasház vagy bérpalota?

Társasház vagy bérpalota? Fórum Társasház vagy bérpalota? MILYEN TULAJDONI FORMA LENNE KEDVEZŐ MAGYAR VÁROSAINK SZÁZADFORDULÓS ÉPÜLETÁLLOMÁNYÁNAK MEGŐRZÉSÉHEZ? EZÚTTAL A TÁRSASHÁZAKRÓL ÉS A MAGÁNTULAJDONÚ BÉRHÁZAKRÓL ESIK SZÓ.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben