Az önkormányzati reform és a szakági muzeológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati reform és a szakági muzeológia"

Átírás

1 Az önkormányzati reform és a szakági muzeológia Amikor néhány héttel ezelőtt Fejős Zoltánnal egyeztettük e beszámoló témáját, némi kötelező, de nem túl hosszúra nyúló szabadkozás után igent mondtam. Azonnal nekiálltam az anyag összeállításának, szem előtt tartva másik kiváló kollégám rólam és nekem írt gondolatait, melyek szerint ifjú korában mármint én - A terepgyakorlatokon igazán elemében volt, jól bírta a gyűjtési megpróbáltatásokat, hamar kapcsolatot teremtett az általa nagyon tisztelt öreg parasztemberekkel, jól gyűjtött és alaposan. [ ] s persze a legutolsó [volt] a gyűjtött anyag kicédulázásában, a dolgozatok megírásában és leadásában. Később pedig Megtanulta védeni az érdekeit, megtanult ellenállni a felelőtlen tervezgetéseknek, s ami a legfontosabb, megtanult lavírozni, intézményt kormányozni napjaink hektikus politikai és pénzügyi viszonyai között. Nem csoda hát, hogy az anyaggyűjtés során rendkívül egyszerűnek tűnt a feladat. Az előzmények nagy ívű felvázolása, közben néhány nosztalgikus anekdota, majd a közben nyilvánosságra hozott a címben jelölt törvény vonatkozó pontjainak értelmezési kísérlete, s zárásként a megújuló muzeológiai feladatkörök egymáshoz való viszonyának bemutatása, különös tekintettel az etnográfiára. Csakhogy történt egy kis probléma. A címben hivatkozott törvény még ma sem ismert, így az annak függvényében tervezett elemzés legfeljebb rendkívül érdekes spekuláció lehetne. Megjegyzem e műfaj sem áll távol tőlem. Józanul átgondolva a dolgot ugyanakkor csak egy lehetőség áll előttem, abból gazdálkodni, ami biztos, illetve biztos volt, tehát végeredményében a hatványozottan bizonytalan adatokból. Folyamatot lehet felvázolni, szinte mindenütt kérdőjelekkel. Ez pedig nem beszámoló, nem előadás, hanem film, vagy legalábbis annak forgatókönyve. No, nem Hollywoodi, hanem a szívünkhöz és mentalitásunkhoz közelebb álló kelet-európai, fekete-fehér, lassú, hosszú snittekkel, kevés cselekménnyel, és sok-sok narrációval pillanata! A hosszú körsvenken délre vonuló madarak, majd a fák koronái. A kamera egy tisztást pásztáz. Mozdulatlanság és nyugalom. Közben a narrátor Both Béla utánozhatatlan hangja, itt többszörös parafrázisként:

2 - A megszokott rend utolsó éve. - Még három hónap és valami új kezdődik, de addig még sok minden történhet. - Mi csupán 17 pillanatot ragadunk ki ebből az évből. Kötelező, lassú, könnyen megjegyezhető főcímzene, szövegében áthallásokkal. Narrátor: június óra 16 perc - érkezik. Tárgya: önkormányzati fenntartású kulturális intézmények munkaanyag. A szereplők bemutatására szolgáló, szigorúan titkos, személyügyi gyűjtő rész elhagyható, hiszen Közép-Európában vagyunk, a titkot már akkor ismeri mindenki, mikor még meg sem született annak gondolata. Minden küldeményen, szokás szerint figyelmeztetés: jelen levél munkaanyag, bizalmas, de leginkább a politikai korrektség és önvédelem jegyében az írás nem tekinthető az azt író véleményének, stb. Az önkormányzati és egyes ágazati törvények módosításával kapcsolatos javaslat munkaanyagából csupán a minket nézőket közvetlenül érintő és érdeklő részek nem szándékosan kiragadva a szövegösszefüggésből: A munkaanyag összeállításakor áttekintettük az önkormányzatok által ellátott kulturális feladatokat és megvizsgáltuk a fenntartott kulturális intézményrendszer aktuális állapotát. Ennek nyomán arra a következtetésre jutottunk, hogy a mai fenntartói szerkezet számos ponton megőrzendő (pl. múzeumi rendszer), ugyanakkor kihasználva a napirenden lévő új önkormányzati törvény megalkotásának időszakát, lehetőség nyílik arra is, hogy bizonyos intézménytípusok esetében a tapasztalatok alapján változtassunk az eddigi fenntartói struktúrán (pl. levéltári rendszer). Tisztában vagyunk azzal is, hogy a feladatellátás tervezett átstrukturálása csak akkor szolgálja a hatékony, átlátható és magas szakmai színvonalú ellátást, ha annak finanszírozása is életképes. Ezért

3 ebben e tárgykörben azt az elképzelést támogatjuk, amely a települési könyvtári és közművelődési feladatellátás finanszírozása esetében megőrzi a lakosságszámot figyelembe vevő normatív alapú támogatást, míg a múzeumok, levéltárak, illetve megyei szintű feladatokat ellátó könyvtárak tekintetében a gyűjtemény és feladatalapú finanszírozást vezetnénk be. Ez az elképzelés jobban igazodik az eltérő feladatokhoz, és tükrözi a helyi sajátosságokat is. MÚZEUMOK Fenntartás: A megyei múzeumi szervezeteket (és a fővárosi Budapesti Történeti Múzeumot) továbbra is a megyei (fővárosi) önkormányzatnak mint gyűjteményeik tulajdonosának kell fenntartania. A megyei múzeum személyi és tárgyi infrastruktúrája biztosítja a korszerű múzeumi szolgáltatást a megyeközpontban, illetve tagintézmények révén a megye területén. A megyei szint mellett szól az a tény is, hogy a hozzáférhetőség (legfeljebb km-en belüli látogatói és kutatói elérhetőség) és a kellő szakmai színvonal (tudományos háttér, könyvtár, adattár, műtárgyvédelmi infrastruktúra) ugyancsak ezen a szinten biztosítható optimálisan. A kiállítási, közművelődési feladatellátás szintén ezen a szinten a leghatékonyabb. A megyei múzeum az illetékes valamennyi, a területen folyó megelőző régészeti feltárásnál. Kiemelt jelentősége van ennek a nagyberuházásoknál, ahol megkülönböztetett nemzetgazdasági érdek a gyors, gördülékeny lebonyolítás és a tiszta, a beruházó által is könnyen áttekinthető finanszírozás. Ennek elengedhetetlen biztosítéka, hogy a megyei múzeumok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek legyenek, amit törvényi szinten kell rögzíteni. A megyei múzeumok igazgatóinak fenntartó általi megbízásánál a miniszter véleményezési joga változik: törvényben rögzített jóváhagyási jogot kap. Ahol azonban a múzeum költségvetési támogatásában a megyei források aránya az előző két évben meghaladta az 50%-ot, marad a miniszter véleményezési joga. (Ahol létrejön a megyei múzeumi szervezethez tartozó tagintézmény város általi, szerződéses alapon történő, tartós, legalább 5 évre szóló

4 működési finanszírozás-hozzájárulása, ott a város önkormányzata véleményezési jogot kap az igazgató megbízásánál.) A városok, illetve a települések önálló múzeumainak, egyéb muzeális intézményeinek a fenntartása nem kötelező feladat, azok fenntartása a város, az adott település felelőssége marad, ezért ilyen címen normatív támogatást a települési önkormányzatok az államtól nem kapnak. A városi önkormányzatok által létrehozott muzeális intézmények estében szakmailag és finanszírozás szempontjából egyaránt ösztönözni kell a megyei és a városi múzeumok közötti párhuzamosságok felszámolását. Finanszírozás: A települési normatíva vonatkozásában, mivel a muzeális intézmény fenntartása nem kötelező települési önkormányzati feladat, a települési önkormányzatok nem kapnak múzeumi célra normatív támogatást. A múzeumi kiadásokra fordítható megyei normatíva megszűnik. A megyei múzeumi szervezet állami támogatását a költségvetési törvényben kell megadni. A költségvetési soron a 20 önkormányzatra összegzett szám jelenik meg. A konkrét támogatás összege arányos az önkormányzat költségvetési rendeletében a múzeum támogatására megítélt összeggel. Az Alfa programra fordítható központosított támogatás fenntartása indokolt, illetve egyéb célzott támogatásokkal kiegészítendő. A vásznon értetlen, néhol rémült arcok. Levélváltások, röpgyűlések, értelmezési kísérletek. A vidéki muzeológusok számára nem meglepő, hogy a munkaanyagban csupán egy múzeumi szakág van nevesítve a régészet, s ehhez kapcsolódik a munkaanyag egyértelműen pozitív kitétele is, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként meghatározott múzeum is. A megyei önkormányzatok ugyanis, mint fenntartók, hagyományosan a nehezen tervezhető, vagy éppen tervezhetetlen régészeti bevételekre támaszkodva

5 határozzák meg a megyei múzeumi szervezetek költségvetését. Ehhez igazodik a státuszok száma és szakmai aránya, a műtárgyvédelem, a raktározás, s többnyire a tudományos feldolgozás, publikálás is. Az új kiállítások létrehozása a sikeres Alfa pályázatok függvénye már ha az, az önrész és a fenntartásra vonatkozó kötelezettségvállalás miatt a fenntartó hozzájárulásával megpályázható. A tervezet finanszírozási része az oszthatatlan nemzeti műkincsvagyon egyes elemeit az éppen az ÖNHIKI-t megcélzó, vagy egyenesen csődöt jelentő megyei önkormányzatok elmúlt időszakbeli támogatásaihoz köti június óra 49 perc. - felocsúdás, levélírás. Az új önkormányzati törvény előkészítése során felmerült az intézményfenntartói struktúra megváltoztatása. Érdekeink védelmében szükségesnek látjuk, hogy a törvény előkészítésért felelős állami vezetőket tájékoztassuk létünkről és álláspontunkról. Tisztelt Államtitkár Úr!, Tisztelt Államtitkár Asszony! június óra 52 perc. A jövőbeni finanszírozási elképzelések a 2006-os bázisévre támaszkodnának. Talán jobb lenne a 2010-es év? Szinte lényegtelen. A régészeti bevételek mindenkor agyonnyomják a költségvetést július óra 27 perc. Még mindig a költségvetési bázisév kérdése nem jelölt időben, nem jelölt helyen. Talán jelképként is értékelhető az a pincehelyiség, ahol kávé, pogácsa és ásványvíz mellett találkozik az OKSZ és az MMISZ vezetősége. Mindenki mindenkit ismer, mindenki muzeológus, mindenki komolyan gondolja feladatát. Az érdekek, nem önérdekek, közösek.

6 2011. augusztus óra 54 perc. A meg nem erősített és meg nem cáfolt újabb hírek újabb koncepciókról, újabb levelet szülnek. Tisztelt Államtitkár Úr! augusztus óra 17 perc. Az elmúlt hetekben többször is felmerült az új önkormányzati törvény koncepciója kapcsán hogy a fenntartó struktúra változásával a megyei múzeumi szervezetek fenntartója a megyei önkormányzatok helyett a megyeszékhelyű városok legyenek. Erre való tekintettel szükségesnek láttam a tárgyban már korábban megfogalmazott levelünket némi módosítással az érintett minisztereknek megküldeni, így: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek, dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszternek és dr. Pintér Sándor belügyminiszternek. Amennyiben belátható időn belül nem kapunk érdemi választ, a levelet elküldöm dr. Orbán Viktor miniszterelnöknek is szeptember óra 13 perc. Előkészületben van az örökségvédelmi törvény módosítása. Várhatóan napirendre kerülnek a régészeti feltárások is szeptember óra 54 perc. Tisztelt Kollégák! Várhatóan napokon belül megkezdődik a megyei múzeumok fenntartóváltását előkészítő átadás-átvételi folyamat. Egyelőre nem jelent még meg az erre

7 vonatkozó szabályozás, de információnk szerint a szükséges törvénymódosítást 1-2 héten belül benyújtja a Kormány az Országgyűlésnek. A folyamat vélhetően az alábbi cikkben leírtak szerint zajlik majd: Vagyongazdálkodás állami tulajdonba vétel Elidegenítési és terhelési tilalom az önkormányzati vagyonra Szerdán tárgyal a kormány a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről. A vagyonkimentés megakadályozása, a vagyonátadás módja és önkormányzati adósságrendezés főbb lépései is napirendre kerülnek a kabinet elé kerülő előterjesztés szerint, amely információink szerint azt is kimondja, hogy szeptember elsejétől elidegenítési és terhelési tilalom vonatkozik az átvételre váró önkormányzati vagyonelemekre. Annak ellenére, hogy csak jövő évtől kezdődően kerül a megyei önkormányzati intézmények, valamint a főváros tulajdonában lévő egészségügyi ellátórendszer tulajdonjoga az állam kezébe, egy kormány-előterjesztés szerint a vagyonkimentés megakadályozása érdekében a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő intézményrendszer átadásának a szeptember elsejei állapotnak megfelelő vagyonleltár alapján kell megtörténnie. Az átvétel időpontjáig új kötelezettség kizárólag állami jóváhagyásával vállalható, az érintett önkormányzati vagyon tekintetében év végéig elidegenítési és terhelési tilalmat írnak elő, de ez a moratórium nem vonatkozik azokra a vagyonelemekre, amelyek értékesítéséről az önkormányzat már korábban döntött, feltéve, hogy az ebből eredő bevétel szerepel az idei költségvetési tervében, illetve rendeletében. Többek között ez derül ki a nemzetgazdasági és az igazságügyi tárca szakértői által előkészített, szerdán a kormány elé kerülő, a megyék és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló koncepcióból. (A városi kórházakról és a szakrendelőkről ebben az anyagban nincs szó a szerk.) A megyei önkormányzatok tulajdonában/fenntartásában jelenleg 739 egészségügyi, közoktatási, szociális,- gyermek-és ifjúságvédelmi, közművelődési intézmény működik, a Fővárosi Önkormányzat pedig 12 kórház és egy alapítványi működtetésű szakintézmény felett diszponál.

8 MIK? Megyei Intézményfenntartó Központok A kormány-előterjesztés szerint az egészségügyi intézmények a nemzeti erőforrás miniszter által kijelölt központi államigazgatási szervezet fenntartásába kerülnének. (A MedicalOnline úgy értesült, hogy a jelenleg még formálódó elképzelések szerint ez az intézmény lenne a Gyógyszerészeti, Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet [GYEMSZI], ezen belül pedig az ellátásszervezést a Térségi Egészségszervezési Igazgatóságok [TESZI] koordinálnák a szerk.) A többi nem egészségügyi intézmény esetében a Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK) válnak majd tulajdonossá és fenntartóvá. A szakmai irányításért azonban minden esetben továbbra is az adott szaktárca felel. Az új Megyei Intézményfenntartó Központok a fővárosi és megyei kormányhivatal fennhatósága alatt, önálló költségvetési szervként jönnének létre. Vagyis ezek diszponálhatnak a megyei, illetve a települési önkormányzatoktól átvett intézmények, (köz)alapítványok, stb. felett. Bizonyos esetekben azonban, így például alapítás, átszervezés, megszüntetés esetén a kormánymegbízottaknak csupán javaslattételi joguk lenne. Ezt a jogot az Államháztartási törvényben rögzített szervezet, az Államkincstár vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolhatná. Az intézményfenntartó központok élén a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által javasolt, kinevezett vezető állna. TESZI: a központi agy A kormány elé kerülő előterjesztés részletezi a vélhetően a GYEMSZI-n belül létrejövő intézményfenntartó/ellátásszervező központok feladatait. Eszerint többek között az egészségügyi intézmények gazdálkodásának, működésének folyamatos felügyelete, ellenőrzése lesz a dolga; továbbá a kórházak, szakrendelők beszerzéseivel, a kapacitás-kihasználtságával összefüggő kérdőívek kidolgozása, az adatok bekérése, feldolgozása, rendszerezése, hatékonysági mutatók számítása, valamint megjelenítése egységes rendszerben, összehasonlítható formában történő előkészítse is hozzájuk tartozik majd. Az intézmények költségvetésének költségvetési tervek, éves pénzügyi beszámolók elfogadása, jóváhagyása, a fejlesztési, beruházási igények összegyűjtése és rangsorolása is itt zajlik. A beszerzés területén az integrációs előnyök kihasználása (közös beszerzések

9 előkészítése, megvalósítása), az egészségügyi intézmények átszervezésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő javaslatok, döntések előkészítése is egy kézben összpontosul. De itt tartják majd nyilván az intézmények által használt vagyont érintő változásokat, s a központ szakértőinek javaslata alapján készül majd előterjesztés az egészségügyi intézmények tevékenységéhez nem szükséges vagyonelemek hasznosítására. Az ütemterv Az intézmények átadás-átvételére többféle munkacsoportot terveznek létrehozni. A megyei kórházak esetében e testületek vezetőjét az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, a grémiumban pedig helyet kap az államkincstár területi képviselője, a megyei közgyűlés illetve az átadásra kerülő intézmény delegáltja. Az átadás-átvétel egyik legfontosabb kérdése, hogy mi lesz az egészségügyi intézmények több tízmilliárdos adósságával. Az előterjesztésből csupán annyi derül ki, hogy 2010 végén a megyei önkormányzatok adósságállománya 163 milliárd forint volt, s ezt a tételt az állam az intézményekkel együtt átveszi. Az egészségügyi intézmények országos szinten alig 20 milliárd forinttal tartoznak fenntartójuknak vagy működési formától függően, tulajdonosuknak az önkormányzatoknak. Más kérdés a több száz beszállítóval szembeni eladósodottságuk, s ennek kezelése. Erről azonban egyelőre semmit sem tudni. A MedicalOnline birtokába került előterjesztésből viszont kiderül, hogy igazuk volt azoknak az önkormányzati vezetőknek, akik attól tartottak, nemcsak a feladatokat, s az ezekhez járó állami normatívákat veszi vissza az állam, hanem további források megszerzése érdekében erős kézzel belemarkol a helyhatóságok kasszájába is. Az önkormányzatoknak évről évre átengedett személyi jövedelemadót és illetékbevételt tervezi államosítani visszavenni az állam. Vagyonátadás és ellentételezés Fontos jogi kérdés az átvett önkormányzati vagyon ellentételezése. Ám ezt megelőzően azt is tisztázni kell, hogy vajon jogilag járható út-e a visszaállamosítás. Annál is inkább, mivel a jelenleg hatályos önkormányzati törvény csak arról szól, hogy miként adható önkormányzati feladatokat szolgáló

10 állami vagyon önkormányzati tulajdonba, ennek fordítottjáról nincs szó. Szerencsére az elmúlt évtizedekben az Alkotmánybíróság (AB) gyakran foglalkozott az önkormányzati tulajdonnal, így az AB határozatai és indoklásai kellő eligazításul szolgálnak ahhoz, hogy a visszaállamosítás törvényesen történjék, vélik az előterjesztés készítői. Az Alkotmánybíróság például már 1994-ben kimondta, hogy ha az önkormányzati feladatokat az állam átcsoportosítja, akkor az ezekhez kapcsolódó önkormányzati vagyont is átrendezheti. Néhány év múlva az AB tovább pontosította álláspontját, amikor leszögezte, hogy az önkormányzatok törzsvagyonába tartozó tulajdoni elemek akár közművek, akár közintézmények a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásához kötődnek. Magyarán: ha gazdát vált a feladat, gazdát válthat az ehhez kapcsolódó tulajdon is. Az alkotmánybírók azonban arról is rendelkeztek, hogy ha a vagyonátcsoportosítás év közben történik, s az e vagyonhoz kapcsolódó bevételeket a helyhatóság aktuális költségvetésébe betervezte, az önkormányzat állami visszatérítésre tarthat igény. Arról viszont nem adnak eligazítást az AB döntései, hogy egy általános jellegű, országos volumenű vagyonátadás milyen ellentételezés fejében valósítható meg. Egy biztos, az átadás-átvételről, valamint az elszámolásról törvényben kell rendelkezni. A jelenleg érvényes alkotmányból nem vezethető le az ingyenes vagyonátruházás, bár néhány évvel ezelőtt történt kísérlet az alaptörvény olyan módosítására, amely feladatátadás esetén lehetővé tette volna az ellentételezés nélküli vagyonátadást. Ez a módosítás azonban valahol elvérzett a törvénykezési útvesztőben. Az előterjesztők úgy vélik, a jelenlegi alkotmányból az következik, hogy ellentételezni kell az önkormányzati ráfordításokat a feladat és vagyonátadás során, s ezt részletesen, törvényben szükséges szabályozni. Az átvétel nem csak a szűken vett intézményi dolgozókat érinti akiknek közalkalmazotti státuszát megtarthatónak ítélik az előterjesztők, hanem azokat a megyei önkormányzati szervezeti egységeket is, amelyek munkatársai az adott intézmények működtetését, irányítását végzik. * Bár az átadás-átvételt 2012 január elsejei határnappal tervezi a kormány, a vagyonkimentés illetve a tartozásállomány további növelésének

11 megakadályozása érdekében ez a 2011 szeptember elsejei állapot szerint történne, hasonlóan a kormányhivatalok megalakításakor követett gyakorlathoz. Mint emlékezetes, bár a kormányhivatalok megalakításáról szóló kormányrendelet 2010 december 22-én lépett hatályba, a november 30-i állapotokat vették figyelembe szeptember óra 30 perc. Reggeli kávézás a Városi Levéltárban. Bizalmasan átadott bizalmas tájékoztató. Ezt most éppen a levéltárosok kapták. A megyei közgyűjtemények fenntartói szerkezete az új önkormányzati szabályozásban. A megyei közgyűjtemények fenntartói szerkezete az új önkormányzati szabályozásban A közigazgatás átfogó átszervezése keretében a megyei szintű feladatellátást biztosító közgyűjteményi intézményrendszer (múzeum könyvtár, levéltár) fenntartása és szakszerű működtetése alapvető kultúrpolitikai érdek. A megyei közgyűjtemények állami felügyelet alá vétele indokolt, mert ez a megoldás hatékonyabbá, szakszerűbbé és olcsóbbá teszi a feladatellátást. A közgyűjteményi intézmények állami kézbe kerülése a közfeladatok felülvizsgálatát, az intézményrendszer racionalizálását, és feladatalapú finanszírozását eredményezi. Az átalakítás javasolt modellje:

12 Az állam megyei közgyűjteményeinek hatékony működtetése, egységes stratégiai irányítása és ellenőrzése akkor biztosítható, ha a fenntartás és a szakmai felügyelet nem válik külön és azt az állam szakmailag kompetens szervezete, esetünkben a NEFMI végzi. A megyei intézmények konszolidációjáról szóló kormány-előterjesztés tervezetében vázolt szervezeti átalakulás szerint január 1-től a megyei intézmények egy új szervezethez, a Megyei Intézményfenntartó Hivatalhoz kerülnek. Javaslat: az átmeneti helyzetet követően a költségvetési évtől, a megyei közgyűjtemények a kormányhivataloktól kerüljenek közvetlenül a kultúráért felelős miniszter irányítása alá.

13 A megyei múzeumi szervezetek A múzeumi feladatok egységes ellátása érdekében minden megyében múzeumi szervezet működik a megyei múzeum irányításával. Az intézményrendszeren belül különböző szakmai besorolású, önálló működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények látják el a feladatokat. A megyei múzeumok tagintézményekre való szétbontása és a városokhoz való átadása a fenntartási költségek és a személyi állomány drasztikus emelkedéséhez vezet. Az egyetlen költséghatékony megoldás, ha a megyei múzeumi szervezetek az állam megyei szinten működő múzeumi hálózatát alkotják. Így erősítik az ágazati irányítás hatékonyságát a megye közigazgatási területén és a megyében levő megyei jogú városban lévő muzeális intézmények vonatkozásában is. Az állam megyei múzeumai részt vesznek az alábbi állami feladatok ellátásában: a muzeális intézmények működési engedélyének kiadása, szakfelügyelet, régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartása, régészeti feltárás, Az állam megyei múzeumai illetékességi területükön szolgáltatás keretében biztosítják: a kulturális javak restaurálását, a kiállítás rendezést, a továbbképzést, a szükséges állományvédelmi feltételeknek megfelelő raktározást. A megyei múzeumi szervezet fenntartói változásának folyamata: 1) 2012-ben a megyei önkormányzattól a kormányhivatalhoz kerülő megyei múzeumokat a Megyei Intézményfenntartó Hivatal tartja fenn Ebben az esetben a megyei múzeumok szakmai irányítása a NEFMI feladata, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol - a megyei múzeum igazgatójának megbízásával, megbízásának visszavonásával, munkájának értékelésével, - a megyei múzeumi szervezet alapító okiratának, SzMSz-ének elfogadásával és módosításával, valamint

14 - a megyei múzeumi szervezet tagintézményeinek szakmai besorolásával kapcsolatos kérdésekben. véleményezési jogot gyakorol - stratégiai terv, éves szakmai feladatok meghatározása, - munkaterv, beszámoló elfogadása, - költségvetés feladatalapú tervezése, - fejlesztési és beruházási feladatok meghatározása tekintetében. 2) 2013-tól a megyei múzeumokat a NEFMI tartja fenn Az alapítói, irányító, felügyeleti jogokat a NEFMI látja el, éves munkájukat a NEFMI által kidolgozott teljesítményalapú munkaterv szempontrendszere alapján tervezik, így eredményességük egyértelműen, számszerűsítve megítélhetővé válik. A 19 megyei múzeumi szervezet egységes szakmai irányelvek alapján, az ellátott feladathoz mérten (gyűjtemény nagysága, illetékességi kör, látogatószám, tagintézmények száma) megállapított finanszírozással működhet. A megyei múzeumi szervezetek a jelenlegi minisztériumi irányítás alá tartozó közgyűjteményekhez hasonlóan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, költségvetésük az éves központi költségvetés kulturális fejezetében jelenik meg. A megyei múzeumi szervezetek minisztériumi fenntartása biztosítja a költséghatékony működést, a hálózatosságban rejlő előnyöket (a tanácsadó-szolgáltató szerep jogszabályokban is előírt erősítésével), valamint az egyenletesen magas színvonalú munkavégzést. A feladatellátásban semmi meglepő. Régészet, régészet, régészet. Üdítőbb a szolgáltatói szerep: restaurálás, kiállítás rendezés, raktározás. Elérzékenyülés. Nosztalgia. A hősi múltat idéző képsorok. A vidéki múzeum őre, igazgatója, és egyben régész-néprajzos-történésze a helyben központosított adminisztráció segítségével szervezi a helyi feltárásokat, néprajzi gyűjtéseket, s várja a központból érkező kiállítás rendezőket, és az elhivatott tudósokat, akik feldolgozzák a vidéki múzeumban felhalmozódott javakat október 5. Konferencia, valahol az ország határain túl. Sms-ek. Megjelent a miniszterelnöknek címzett nyílt levél. No, nem az augusztus 25-én felvetett a múzeumokat érintő önkormányzati törvény tervezetével kapcsolatban, hanem a tervezett örökségvédelmi-régészeti rendelet változása miatt. Látszólag

15 érdektelen, de az eddigiekből tudható, hogy finoman szólva, az alapjaiban változtatja meg, magyarul ellehetetleníti a megyei múzeumok működését. A levél kevesek által észrevett legfontosabb mondata végre nyilvánossá teszi a muzeológia (kultúr)politikán belüli súlytalanságát október óra 28 perctől folyamatosan. Megkezdődik a vita a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által, a miniszterelnöknek címzett, a múzeumok jövőbeni működésével kapcsolatban megfogalmazott levél kapcsán. Az ember végre otthon érzi magát! október 12. jelen idő. A szakági muzeológiára is vonatkozó törvény nem ismert. Az elérhető tervezetek, változatok mindegyikében csupán az archeológia, mint a meglévő törvények alapján is bevételt teremtő, vagy legalábbis önfenntartó muzeológiai ág szerepel. A tervezet-vázakba csak erős folklorista felkészültséggel és fantáziával megáldott pályatársak tudják elhelyezni a történeti, ipar irodalom és művészettörténeti, a természettudományos és néprajzi muzeológia feladatait és lehetőségeit. Vagy csak én öregszem? és várom a délutáni kerekasztal beszélgetést.

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2.NAPIREND Ügyiratszám: 1/669-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról 4. számú függelék az 1/2008. (MK. 24.) OKM utasításhoz [Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete] A Kiadmányozási jogkör átruházásáról A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Átalakuló rendszerek- változások a szociális szolgáltatás szervezése, fenntartása és biztosítása területén

Átalakuló rendszerek- változások a szociális szolgáltatás szervezése, fenntartása és biztosítása területén Átalakuló rendszerek- változások a szociális szolgáltatás szervezése, fenntartása és biztosítása területén HELYZETKÉP UTAZÁS A SZOCIÁLPOLITIKAI HULLÁMVASÚTON V. Regionális Szakmai Tanácskozás SzocioNet

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Klebelsberg

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben