4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása"

Átírás

1 4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása Az otthoni szakápolás, az egészségügyi alapellátás feladatai, kapcsolatrendszere a szociális ellátásokkal. Kiss Györgyi

2 Betegség - egészség Testi és lelki egész ség, ép ség. (egész, ép) Nem csupán a betegség hiánya Testi, lelki, szociális jól-lét állapota (WHO) Betegség: A szervezet belső szabályozásában, a szervezet és a környezet kölcsönhatásában beálló kóros változás, illetve folyamat, amely orvosi megfigyelést, vizsgálatot igényel, illetve gyógyszeres vagy egyéb terápiás beavatkozást. A szervezeten belül is és a külső környezettel is az egyensúlyi állapot az ideális, ha ez az egyensúly megbomlik, ennek helyreállítása szükséges. Heveny, gyors lefolyású betegségek, Krónikus, idült, lassú lefolyású betegségek.

3 Betegség definíciók Az élő szervezet olyan állapota, amelyben az életfolyamatok a normálistól eltérnek. Az egészség ellentéte. A testi-lelki-szellemi egyensúly felbomlása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség lehet örökletes, szervi, parazitás vagy sérülésből eredő, pszichoszomatikus eredetű. A betegségekkel az orvostudomány foglalkozik.

4 Betegség WHO szerinti definíciója A szervezet épségének elvesztése. A normálistól való eltérés. Fiziológiás vagy fejlődési változás. Kiválthatja élő vagy élettelen faktor. A mérhető paramétereknek valamilyen jellegzetes megváltozása.

5 Alapelvek, jogok, etikai normák Jog a beteg állapotának megfelelő, hozzáférhető és esélyegyenlőségen alapuló ellátáshoz, Emberi méltóság tiszteletben tartása, Kapcsolattartás hozzátartozókkal (állandóan a beteg mellett tartózkodhatnak), Az intézmény elhagyásának joga, Felvilágosítás, tájékoztatás ( a vele kapcsolatos beavatkozásról, várható eredményről, kockázatokról a gyógykezelés minden stádiumában), Önrendelkezés, Az ellátás visszautasításának joga, Egészségügyi dokumentáció megismerése, Orvosi titoktartáshoz való jog, Betegek jogainak érvényesítése, betegjogi képviselő.

6 Finanszírozás, működtetés forrásai Finanszírozás: szolidaritási elvű (OEP) nem a befizetéssel arányos az elosztás! Befizetések: Egyének és munkavállalók a munkával szerzett jövedelem alapján (járulék, adó), Munkáltatók a bér arányában, Az állam, bizonyos népegészségügyi, képzés feladatokat ellát, Az egyének a szolgáltatások igénybevételekor fizetik (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, fogászati beavatkozások) a díjat (támogatott, nem támogatott)í

7 Finanszírozás, működtetés forrásai Lakosság járulék befizetés OEP Lakosság adók költségvetés (helyi önkormányzat költségvetése is) Egészségügyi szolgáltató működési költségének biztosítása Egészségügyi szolgáltatások biztosítása Finanszírozás: OEP, fenntartó, lakossági hozzájárulás

8 A szolgáltató finanszírozása Alapellátás - fejkvóta Az a finanszírozási vagy elosztási rendszer, amelyben az elosztás alapja az ellátott vagy ellátandó betegek száma. Általában korrekciókkal (kor, morbiditás, degresszió stb.) és pótlékokkal alkalmazzák. Járóbeteg szakellátás - tételes szolgáltatások szerinti elszámolás (pontrendszer)

9 A szolgáltató finanszírozás Fekvőbeteg-ellátás Aktív fekvőbeteg-ellátás - HOMOGÉN BETEGSÉG CSOPORTOK alapú elszámolás súlyszám alkalmazásával. (Csoportképző kritériumok: az ápolást indokoló fő diagnózis, műtét történt-e, a beteg kora, kísérő betegségek, komplikációk) Krónikus fekvőbeteg-ellátás - teljesített ápolási napok alapján Átmeneti ellátási formák finanszírozása: otthoni ápolás térítési díj

10 Az egészségügy legfontosabb jellemzői Hozzájutás: Széles körben, EU tagoknak és szerződéses országok állampolgárainak sürgősségi ellátás. (emberi jogon jár) Biztosítási jogon, a járulékfizetőnek (TB kártya, TAJ szám), EU kártyával rendelkezőnek is, ha saját országában van biztosítása. A biztosított hozzátartozójának, Nyugdíjasok, munkanélküliek után a nyugdíj-és biztosítási alapok fizetik az egészségbiztosítási járulékot. A betegség első 15 napját a munkáltató fizeti, ezt követően táppénz. Betegek hozzájárulása.

11 Az egészségügyi rendszer legfontosabb Tulajdonviszonyok: jellemzői Az egészségügyi ellátás állami közfeladat, melyet az állam és az önkormányzatok biztosítanak. Állami, önkormányzati fenntartó kötelező feladatellátó. Nem állami: 1. nonprofit (alapítvány, KHT, egyesület, egyházak ) 2. magán finanszírozású, for profit szervezetek.

12 Változások Az állami egészségügyi intézmények Állami Egészségszervezési Központ alá vonása, Ez a központ látja el a Nagytérségi Egészségfejlesztési Igazgatóságok felügyeletét. Az irányító: Gyógyszerészeti, Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet. A funkcióváltások forrása: EU-forrás 2011-ben 60, 2012-ben 70 milliárd forint.

13 Működési elvek Progresszivitás: az ellátórendszer minden szintjének megvannak a feladatai, melyek hierarchikusan szerveződnek. Az alapellátás, szakellátás és kórház feladatai eltérőek, egymásra épülnek, összehangolt, differenciált rendszer. Sürgős szükség gyanúja esetén az igénybevétel jogosultságának vizsgálata nélkül meg kell vizsgálni, szükség esetén biztosítani kell az ellátást. Elvárható gondossággal és az etikai szabályok betartásával kell kezelni minden beteget. Definitív ellátás: Az ellátás minden szintjén a befejezettségre kell törekedni. Csak azokat az eseteket kell szakellátásba küldeni, ahol az alapellátás már nem tud továbblépni. Igénybevétel korlátozása: az indokoltnál magasabb szintű szolgáltatás igénybevételét feltételekhez lehet kötni.

14 Megelőző ellátások 1. Korai felismerést, betegségeket megelőző ellátások: - Lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenállása, - Betegségek megelőzése, felismerése szűrővizsgálattal, - Család-és nővédelmi gondozás, - Fogászati megelőző ellátás, - Mentális megelőzés és gondozás, - Gyermek-és ifjúság-egészségügyi gondozás, - Veszélyeztető, fertőző betegségek felkutatása, - Népegészségügyi szempontból jelentős betegségek korai felismerése, - Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok, - Élet és munkakörülményekből adódó egészségkárosodások felismerése, - Jogszabályban meghatározott egészségi alkalmasság megállapítása, - Szövődmények korai felismerése.

15 Megelőző ellátások 2. Fertőző betegségek megelőzése: Védőoltások, Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok, Általános járványügyi feladatok, Egyéni védőeszközök alkalmazása, Egészségkultúra kialakítása. Szűrővizsgálatok: Cél a lakosság védelme, élettartamának növelése, betegséget megelőző kórállapotok korai feltárása. Közegészségügyi, járványügyi okból kötelező és végrehajtható. Rendszeres, rutinszerű, célzott szűrővizsgálatok.

16 Az egészségügyi ellátás rendszere fekvőbeteg szakellátás járóbeteg szakellátás alapellátás

17 Egészségügyi alapellátás (WHO) Az alapellátás a lakosság igényeinek olyan szolgáltatásokkal való kielégítése, amelyek a lakosság lakó- és / vagy munkahelyéhez olyan közel vannak, amennyire csak lehetséges, elfogadható az áruk, mindenki számára könnyen elérhető, illetve megszerezhető.

18 Alapellátás Az alapellátás a lakosság által nemre, korra és a betegség természetére tekintet nélkül, a lakos által közvetlenül, folyamatosan igénybe vehető a lakóhely-közelben (lehetőleg lakóhelyén) egyenlő eséllyel igénybe vehető behatárolt szakmai kompetenciájú gyógyító ellátások és egyes egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott prevenciós ellátások összessége. Az alapellátás igénybevétele jellemzően a lakos tartós (nem eseti) választásán alapul. Az alapellátás holisztikus szemléletű, a lakos egészségi állapotáért (nem csak a gyógyításáért) felelős.

19 A szolgáltatórendszer felépítése, alapellátás Alapellátás minden olyan ellátási forma, amelyhez a lakosság közvetlenül fordul. Lakóhelyen kell biztosítani. Cél: prevenció (szűrések, védőoltások), egészségi állapot figyelemmel kísérése,felvilágosítás, egészségnevelés, gyógykezelés, gondozás, rehabilitáció, szakorvoshoz irányítás,fekvőbetegek otthonukban történő ellátása.

20 Alapellátás az egészségügyi tv. szerint lakóhelyhez közeli, választható, hosszú távú, folyamatos ellátást biztosít, személyes kapcsolaton alapul, nemtől-, kortól-, a betegség természetétől független egészségügyi ellátási forma.

21 Alapellátás elemei (önkormányzati feladat) - háziorvosi ellátás házi gyermekorvosi ellátás - fogorvosi alapellátás - az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás - körzeti védőnői szolgálat - iskola-egészségügyi ellátás - egészségügyi alapellátási körzet kialakítása A háziorvos önálló vállalkozói praxis, lakos, az ellátás térítésmentes, TAJ kártya alapján. A betegek 50%-a idős.

22 A szakellátás A szakellátás egyes betegségcsoportok ellátására specializálódott specialista (szakorvos) által nyújtott, magas erőforrás-igényű egészségügyi ellátás, melyben a kezelőorvos általában átmeneti ideig megszabott igénylési rend alapján többnyire az alapellátás kezdeményezésére a konkrét probléma (epizód) megoldása érdekében végzi tevékenységét. A szakellátás a betegért felelősséget az ellátás (epizód) időtartamára, illetve annak következményeinek tekintetében visel.

23 Szakellátás járóbeteg ellátás Állami feladat: Beutalóval igénybe vehető egyszeri vagy alkalmankénti, kúraszerű ellátások. Szakorvosi rendelők, valamint gondozóintézeti járóbeteg ellátás intézményei. Feladatuk az alapellátás segítése (röntgen, laboratórium, CT, MRI, ultrahang stb.), a fekvőbeteg ellátás kiváltása, ha ez lehetséges. Belgyógyászat, reumatológia Fekvőbeteg gyógyintézeti beutalás. Önkormányzati feladat: - a tulajdonában lévő közfinanszírozott szakellátást nyújtó szolgáltató működtetése - egészségügyi szakellátási feladat teljesítése

24 Szakellátás - kórházak Fekvőbeteg ellátás, magas szintű ellátás,ápolás, hotel szolgálat. Kórházi beutalás vagy a beteg jelentkezése alapján (pl. sürgősségi mentő beszállítás). Területi ellátási kötelezettség alapján. A 65 éven felüliek aktív és rehabilitációs fekvőbeteg ellátására fordított kiadás az összes kiadás hozzávetőlegesen 35%-a, ezen belül 30%-a tisztán ápolási-gondozási feladat. A tartós ápolási idejű fekvőbeteg ellátást a 65 éven felüli idősek 70%-a vett igénybe.

25 Kórházak tagolódása Intenzív ágy/osztály: súlyos, közvetlen életveszély, magas műszerezettség és szakmai színvonal. Aktív ágy/osztály: állandó és folyamatos orvosi ellátást és ápolást igényelnek szakterületenkénti szervezettségben. A 60 éven felüli lakosság 40%-a fordul meg évente aktív, fekvőbeteg ágyakon, körülbelül esetet láttak el. Krónikus fekvőbeteg ellátást évente idős vesz igénybe. Rehabilitációs ágy/osztály: fizikai, szellemi képesség helyreállítása, funkciók segédeszközzel pótlása. Ápolási ágy/osztály: orvosi megfigyelésre, folyamatos kezelésre nem szoruló betegek ápolása, akik önmaguk ellátására nem képesek.

26 További eü. tv. által szabályozott Ügyeleti ellátás ellátások Cél a napi munkarenden kívüli sürgősségi esetben történő ellátás, vizsgálat, beavatkozás, beutalás fekvőbeteg gyógyintézetbe. Az állami mentőszolgálat gondoskodik sürgősségi ügyeleti ellátás körében a fekvőbeteg gyógyintézeti sürgősségi ügyeleti rend megszervezéséről, részt vesz a fekvőbeteg ellátáson kívüli sürgősségi orvosi ügyeleti ellátásban.

27 További eü. tv. által szabályozott Mentés: ellátások Azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén történő sürgősségi ellátása, ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, szállítás közbeni mentése. Azonnali egészségügyi ellátásra szorul: Személyi sérüléssel járó baleset, egészségügyi válsághelyzet, Életveszély vagy annak gyanúja, Heveny, riasztó tünetek, mely kockázatokkal jár, ha az ellátás elmarad, Szülés, Erős fájdalom, heveny tudatzavar, Veszélyeztető magatartás.

28 További eü. tv. által szabályozott Mentés: ellátások Sürgősségi igénytől függetlenül Bárki jogosult a mentés kezdeményezésére Orvos által rendelt mentés mentőápoló felügyeletével a feltalálási helyétől egészségügyi intézménybe, egészségügyi intézményből egészségügyi intézménybe szállítás. Hospice ellátás Otthoni szakápolás

29 További eü. tv. által szabályozott Betegszállítás: ellátások Mentőápolói felügyeletet nem igényel, de az egészségügyi ellátás elérése másként nem biztosítható, szállításra szorul, mozgásában korlátozott, csak speciális helyzetben szállítható, fertőzésveszélyes, otthonába történő szállítás ha a gyógyintézetet másként nem tudja elhagyni. Az állami mentőszolgálat koordinálja.

30 További eü. tv. által szabályozott Ápolás: ellátások Ápolási-gondozási eljárások összessége, melyek feladata az állapotjavítás, egészség megőrzés, helyreállítás, fejlesztés, állapot stabilizálás, szenvedés enyhítése Szerves része az intézeti keretek között végzett ellátásnak Kiegészítő eleme a beteg otthonában végzett ellátásnak, rehabilitációnak Ápolási terv alapján történik

31 Otthoni szakápolás 20/1996. (VII.26.) NM rendelet Cél: a kiadások csökkentése, humánus ellátás: Ne kerüljön kórházba, aki otthonában ellátható, Csökkenjen az ellátórendszer kórház centrikussága, Ápolás humanizálása (otthonában, családias légkörben, partnerségben történik). Igénybe vehető a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén. Szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Ápolási dokumentáció vezetése kötelező. Hozzájutás. A háziorvos rendeli el, OEP finanszírozza, 14 vizit, mely háromszor megismételhető, összesen 56 ellátás (ezen felül fizetni kell a szolgáltatásért) 1 vizit 30 perctől 3 óráig is terjedhet (szükség szerint) Pl. lábszárfekély kötözés perc, Folyadékpótlás infúzióval 1,5-2 óra

32 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.

33 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 5.Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

34 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 8.Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: - gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, - mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, - hely- és helyzetváltoztatás segítése.

35 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 9.Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: - UH inhalálás, légzésterápia, - szívó alkalmazása, - oxigénterápia. 10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

36 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása. 12.Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.

37 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 13.A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell: - a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért, - ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését, - rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

38 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával

39 Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek szervezése 6. Diétás gondozás, tanácsadás 7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra) 8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

40 Otthoni szakápolás problémái Az OEP meghatározott vizitszámra szerződik, nincs rá fedezet Nehéz a hozzájutás, a háziorvosok nem kellően támogatják, Szakmai presztizs féltés (házi segítségnyújtás, körzeti ápolást végzők, szakápolás), A beteg otthonában hiányoznak a feltételek, A családnak nagyobb teher, mint a kórházi kezelés.

41 A szociális intézmény ápolási feladata 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. A szociális intézmény köteles gondoskodni a szükség szerinti alapápolásról, a 20/1996-os NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével: Személyi higiéné biztosítása, Gyógyszerezés, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszközökhöz juttatás, Étkezésben, folyadékpótlásban segítség, Szakorvoshoz jutásban segítség, Kórházi kezeléshez hozzájutás.

42 Kapcsolat a szociális ellátásokkal Sok esetben nem lehet elkülöníteni a szociális és ápolási igényeket. Home care: izraeli módszer, az idős embert teljes szociálisszomatikus lényként kezeli. (mentális) józsefvárosi modellkísérlet. Szociális, mentális és egészségi problémák egy rendszerben történő gondozása a kliens otthonában. Multidiszciplináris team; orvos, nővér, gyógytornász, szociális munkás. Cél: életkor, szociális helyzet ellenére az idős ember önellátó képessége kitolódjék.

43 Kapcsolat a szociális ellátásokkal Szakápolás és alapápolás együttműködésével a betegnél töltött idő növelhető, A feladatok egymásra épülő módon megoszlanak a két szolgáltatás között, Olcsóbb, mint a kórházi vagy szociális szakosított ellátás!

44 ISZER modell Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer. Szoc. és eü. rendszer jobb koordinációja és integrációja. Integráció, egy pü-i rendszer. Megfelelő esetirányítási rendszerrel érhető el a szükséges szociális, eü. és mentális ellátás. XIII. ker. önkormányzat; munkájuk során a házi segítségnyújtásban 70%-ban láttak el szakápolásba tartozó eseteket. Nyírő Gyula Kórház, modellkísérlet (Magyarországi Zsidó Szoc. Segély Alapítvány).

45 Háziorvosi hálózat és területi gondozás I. (Bajzáthné Komár Mária) Pesterzsébet Gondozási Központ. Eü. és szoc. ellátások kapcsolatát erősíteni, koncepció váltás ( senki ne feküdjön kórházba szociális okok miatt). A házi segítségnyújtás és a háziorvosi ellátás együttműködése ban rendelet szabályozta, hogy a házi gondozás öt-hat gondozónővel körzetenként alakuljon meg ben a főváros a gondozói körzet határát a körzeti orvos praxisának területén határozta meg, együtt látták el a betegeket. A szabályok változtak, a területet nem tudták lefedni. Az 1990-es években az integrált eü. és szoc. ellátás iránti igény nőtt.

46 Háziorvosi hálózat és területi gondozás II. Nagy központosított intézmények helyett helyi szintű ellátások, otthon maradást segítő alapszolgáltatások. Humánus,költségmegtakarító. 1. Pesterzsébet, házi segítség- nyújtás és együttműködés a háziorvossal. 2. Home care 1995-ben, komplex szakmai team Phare támogatással (orvos, körzeti nővér, házi gondozó, gyógytornász, pszichológus). Képzés. 3. Házi ápolási program 1996-ban (Phare támogatás). Házi orvosok, körzeti nővérek, házi segítségnyújtás jeleznek egymásnak, a betegellátásba behívják egymás szolgáltatásait. A program 1997-ben véget ért, de az együttműködés azóta is folyamatos. Finanszírozás két különböző forrásból, ez nehezíti a komplex gondozást (pl. dekubituszos beteg ápolása eü. finanszírozásban kellene, hogy történjen, ha nem látják el, akkor a házi gondozó mit tegyen, ellátatlan nem maradhat a beteg).

47 A home care, ISZER, hospice témakörök a 19. tételhez felhasználhatóak, plusz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, új Alzheimer gondozási programok (pl. Dabas Zárdakert Idősek Otthona gondozási programja, A legjobb barát modell, a Békéscsabáról induló Kapu program (fiatal munkanélküliek önkéntes segítségnyújtást végeztek idősek gondozásában, mely a generációs együttműködést is erősítette), élethosszig tartó tanulás (idősek szabadegyeteme, számítógépes, informatikai ismeretek tanulása idős korban)stb.

48 5. tétel A hospice ellátás szemlélete, a hospice formái, az ellátás megszervezésének követelményei, eljárása. Kiss Györgyi

49 József Attila: Reménytelenül Az ember végül homokos, szomorú,vizes síkra ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden s nézik, nézik a csillagok.

50 Mi a hospice? A hospice terminális állapotú, haldokló betegek palliatív ellátása. Latin kifejezés: látogató, vendéglátás (az egyház pihenőhelyeket épített, ahol a fáradt vándor megpihent, sokszor meg is halt). Az ember méltóságának megőrzése a haldoklásban, kínzó fájdalmának enyhítése.

51 Terminális állapot, palliatív ellátás Terminális állapot: a betegségnek az a szakasza, amikor kuratív terápia már nem lehetséges. A betegség nem gyógyítható, folyamatosan romlik és a halálhoz vezet. A terminális állapot rákbetegség esetén 3-6 hónap, esetleg 1 év. A betegnek kínzó fájdalom tünetei vannak, amelyek megfelelő fájdalomcsillapítással enyhíthetők, a beteg akár hétköznapi életet is élhet. Palliatív ellátás: az alap-és szakellátásban igénybe vehető ellátás, melynek célja nem a gyógyítás, hanem a gyógyíthatatlan beteg fájdalmának megszüntetése, csökkentése, a betegek életminőségének javítása.

52 Mit jelent súlyos betegen élni? Kínzó fájdalom, Korlátozott fizikai és szellemi tevékenység, Szorongás félelem ( a haláltól, a kezelésektől), Veszteségek, lemondás, Kiszolgáltatottság.

53 Félelem, szorongás a betegségfolyamatban Félelem: A haláltól, haldoklástól, Szenvedéstől, kiszolgáltatottságtól, Kezelésektől, mellékhatásoktól, Izolációtól, Személytelenségtől.

54 Az egészségügy szemlélete A betegségre és nem a betegre fókuszál, Gyógyítás központú gyógyíthatatlan betegek esetében is, Elégtelen kommunikáció a beteggel, A betegek jogai korlátozottak.

55 A hospice célja Cél: az élet minőségét az elérhető optimumig emelni. A hospice támogatást nyújt azoknak, gyógyíthatatlan betegség végső szakaszában vannak, hogy életük hátralévő napjaiban teljes és fájdalommentes, emberhez méltó életet éljenek. A halál természetes folyamat, az élet része Holisztikus szemlélet: egy összetett dolgot vizsgál, nem analitikus elkülönültségeket, komplex

56 A hospice alapevei Jog a természetes halálhoz, A haldokló beteg szeretetteljes testi-lelki gondozása, A dühödt gyógyítani akarás és az eutanázia elutasítása, A fájdalomcsillapítás, fájdalomkontroll a tiszta tudatállapot megőrzése, Életminőség,pszichés támogatás, Segítség a családnak a betegség ideje alatt és a gyászban.

57 Állandó és időszakos tagok: Orvos, Nővér, Pszichiáter, Pszicholgus, Gyógytornász, Szociális munkás, Önkéntes segítők, Konzultáns orvos, Lelkész, Jogász, Gyógyszerész. Hospice team

58 Hospice története Cicely Saunders, Anglia (ápoló, szoc. munkás, orvos) 1948-ban vetette fel a gondolatot: ahogy meghalunk, az nem helyes. Elmúlás emberhez méltó módon, önrendelkezési-és egyéb jogaink gyakorlása mellett. Tudni kell a betegnek, hogy mi a baja, ő a felelős a saját egészségéért, dönthessen saját magáról. Első hospice ház: London, ra a holisztikus szemlélet és a fájdalomcsillapítás elfogadott.

59 Hospice története Elizabeth Kübler Ross, svájci pszichiáter, USA-ban hospice házak létrehozása, haldoklás, gyász folyamatának vizsgálata. Teréz Anya Tanatológia: halállal, haldoklással, gyásszal foglalkozó tudomány a világon 81 országban 5500 hospice szervezet működik.

60 Hospice története Magyar Hospice Alapítvány Polcz Alaine,Muszbek Katalin, Mo-on az eü. sokáig nem fogadta be, finanszírozásban 2004-től részesül, Magyar Hospice Palliatív Egyesület Hegedűs Katalin,

61 A hospice magyarországi létjogosultsága Magyarország vezeti a világ rák halálozási statisztikáját. Minden 4. magyar állampolgár rákban hal meg. Többnyire kórházban, magányosan, méltatlan körülmények között halunk meg.

62 Hospice az emberi méltóság megőrzése Értékeli és becsüli az életet, a haldoklást természetes folyamatnak tekinti, Enyhíti a fájdalmat és más kínzó tüneteket, Biztosítja a beteg pszichés, spirituális és szociális szükségleteit, Törekszik az elérhető legjobb fizikai és szellemi aktivitás fenntartására, Az életminőség javítását helyezi előtérbe, Az indokolatlan életmeghosszabbító kezeléseket elkerüli, Nem késlelteti, de nem is sietteti a halált, Támaszt nyújt a hozzátartozónak.

63 Jellemzői Holisztikus szemlélet, Interdiszciplináris team, Életminőség javítása, Fizikai, lelki támogatás, A beteget és hozzátartozóit egyaránt támogatja, Együttműködik a családdal (pszichés támogatás, a gyászfeldolgozás segítése), Tiszteletben tartja a beteg meggyőződését, kívánságait, Fájdalomcsillapítás (test-lelki szenvedés enyhítése korszerű fájdalomcsillapítással), Köztudat formálása, a halál tabujának oldása, Ingyenes.

64 A hospice ellátás formái Elsősorban a beteg otthonában hospice otthonápolási csoport, Kórház bentfekvő részlege, Kórházi mobil team, Ápolási idősek otthonai, Nappali ellátás.

65 1. Ambuláns hospice - otthonápolási szolgálat Háziorvosi elrendelésre, az ambuláns hospice - otthonápolási szolgálat végzi ezt a szolgáltatást. Főként szakápolói viziteket látnak el, elsősorban felfekvés megelőzés, kezelés, mobilizálás, higiénés szükségletek ellátása a feladtuk. A Hospice szolgáltatók állományában, - a hospice gondozásban - orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok, akár lelkészek, szociális munkások és képzett önkéntes segítõk is részt vesznek. A munkacsoportok tagjai mind testi, mind lelki és spirituális támaszt tudnak nyújtani a betegek és hozzátartozók részére egyaránt.

66 1. Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek szervezése 6. Diétás gondozás, tanácsadás 7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra) 8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

67 2. Bentlakásos hospice A bentlakásos hospice a gyógyíthatatlan daganatos megbetegedésben szenvedők intézményi ellátását, életminőségének javítását jelenti, illetve a hozzátartozóknak nyújtott segítséget a betegség és a gyász elfogadására. Nem a kórházak elfekvő osztályai, bár számos esetben kapacitáshiány miatt az elfekvő osztályok is kénytelenek hospice ellátásra szoruló betegeket ellátni. Az alapvető különbség a családias, emberközeli környezet. A hospice-otthonokat úgy alakították ki, hogy a család folyamatosan a beteg mellett tudjon lenni. Kényelmi funkciókban más kórházi osztályokkal szemben maximálisan ellátott.

68 3. Palliatív osztályok, kórházi kezelés után a diagnózis megállapítását követően A palliatív osztályokon az esetlegesen szükségessé vált kórházi beavatkozásokat könnyen, gyorsan el tudják végezni, hiszen ugyan önálló részlegként működnek a palliatív osztályok, de sürgősségi ellátás esetén a kórház biztosítja a beteg számára a szükséges ellátást. Ezen osztályokon nehezebben alakítható ki a hospice otthonos jellege, nehezebben biztosítható a család állandó jelenléte és a gondozásba történő bevonás.

69 Hospice szervezetek Összesen 186 ágy Összes ellátott 2010-ig szervezet 11 hospice bentfekvő, 62 otthoni ellátó team, 2 ápolási intézmény, idősek otthona jellegű ellátás, 3 mobil team, kórházi támogató csoport 2010-ben az összes ellátott Ellátotti napok száma: Átlagos gondozási nap 41 Személyzet száma (67 szoc. munkás) OEP finanszírozza a befogadott szervezeteket (kiemelt rehabilitációs ellátás)

70 A haldoklás lelki folyamatának szakaszai Elutasítás fázisa (a diagnózis megismerése után), Düh fázisa (a tagadást feladja, agresszió, dühös a világra), Alkudozás fázisa (alkudozik orvossal, Istennel, akitől megoldást remél, betart minden szabályt, egészségesen él), Depresszió fázisa (belátja, hogy nincs mit tenni, befelé fordul), Elfogadás fázisa (mély gondolatok, kívánságok).

71 Haldoklás - gyász Mi a gyász? Búcsúzás, elengedés. Egy fejezet lezárása, megtanulása annak, hogyan éljünk tovább. Mi a haldoklás? Búcsúzás, elengedés. A kapu átlépése előtti utolsó hátranézés, a fejezet lezárása.

72 Jogok Eü. tv. 99. (Európa Tanács ajánlására) A haldokló beteg gondozása, hospice ellátásának célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, emberi méltóság tisztelete. Fájdalomcsillapítás, szenvedés enyhítése, hozzátartozók segítése, tájékoztatás, önrendelkezés, kapcsolattartás, az ellátás visszautasításának joga, élő végrendelet, Emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartása.

73 A haldokló betegek chartája Jogom van, hogy élő, érző emberi lényként kezeljenek halálomig. Jogom van mindvégig megőrizni a reményt. Jogom van, hogy olyan emberek gondozzanak, akik megőrzik a reményt. Jogom van kifejezni érzelmeimet és benyomásaimat a halálom előtt a magam módján. Jogom van részt venni a kezelésemet illető döntésekben. Jogom van az orvosi és nővéri gondozásra akkor is, ha egyértelmű, hogy nem tudnak meggyógyítani. Jogom van, hogy ne haljak meg egyedül. Jogom van, hogy ne legyenek fájdalmaim. Jogom van, hogy őszinte választ kapjak a kérdéseimre.

74 Jogom van, hogy ne vezessenek félre. Jogom van segítséget kapni a családomtól ahhoz, hogy képes legyek elfogadni a halálomat és a családomnak is joga van segítséget kapni ahhoz, hogy jobban elfogadhassa a halálomat. Jogom van békében és méltóságban meghalni. Jogom van ahhoz, hogy megőrizzem egyéniségemet és hogy ne ítéljenek el, ha döntésem nem egyezik mások meggyőződésével.

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről

Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről Az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi kötelezettségek az

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Jogvédelmi füzetek sorozat 9. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben