4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása"

Átírás

1 4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása Az otthoni szakápolás, az egészségügyi alapellátás feladatai, kapcsolatrendszere a szociális ellátásokkal. Kiss Györgyi

2 Betegség - egészség Testi és lelki egész ség, ép ség. (egész, ép) Nem csupán a betegség hiánya Testi, lelki, szociális jól-lét állapota (WHO) Betegség: A szervezet belső szabályozásában, a szervezet és a környezet kölcsönhatásában beálló kóros változás, illetve folyamat, amely orvosi megfigyelést, vizsgálatot igényel, illetve gyógyszeres vagy egyéb terápiás beavatkozást. A szervezeten belül is és a külső környezettel is az egyensúlyi állapot az ideális, ha ez az egyensúly megbomlik, ennek helyreállítása szükséges. Heveny, gyors lefolyású betegségek, Krónikus, idült, lassú lefolyású betegségek.

3 Betegség definíciók Az élő szervezet olyan állapota, amelyben az életfolyamatok a normálistól eltérnek. Az egészség ellentéte. A testi-lelki-szellemi egyensúly felbomlása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség lehet örökletes, szervi, parazitás vagy sérülésből eredő, pszichoszomatikus eredetű. A betegségekkel az orvostudomány foglalkozik.

4 Betegség WHO szerinti definíciója A szervezet épségének elvesztése. A normálistól való eltérés. Fiziológiás vagy fejlődési változás. Kiválthatja élő vagy élettelen faktor. A mérhető paramétereknek valamilyen jellegzetes megváltozása.

5 Alapelvek, jogok, etikai normák Jog a beteg állapotának megfelelő, hozzáférhető és esélyegyenlőségen alapuló ellátáshoz, Emberi méltóság tiszteletben tartása, Kapcsolattartás hozzátartozókkal (állandóan a beteg mellett tartózkodhatnak), Az intézmény elhagyásának joga, Felvilágosítás, tájékoztatás ( a vele kapcsolatos beavatkozásról, várható eredményről, kockázatokról a gyógykezelés minden stádiumában), Önrendelkezés, Az ellátás visszautasításának joga, Egészségügyi dokumentáció megismerése, Orvosi titoktartáshoz való jog, Betegek jogainak érvényesítése, betegjogi képviselő.

6 Finanszírozás, működtetés forrásai Finanszírozás: szolidaritási elvű (OEP) nem a befizetéssel arányos az elosztás! Befizetések: Egyének és munkavállalók a munkával szerzett jövedelem alapján (járulék, adó), Munkáltatók a bér arányában, Az állam, bizonyos népegészségügyi, képzés feladatokat ellát, Az egyének a szolgáltatások igénybevételekor fizetik (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, fogászati beavatkozások) a díjat (támogatott, nem támogatott)í

7 Finanszírozás, működtetés forrásai Lakosság járulék befizetés OEP Lakosság adók költségvetés (helyi önkormányzat költségvetése is) Egészségügyi szolgáltató működési költségének biztosítása Egészségügyi szolgáltatások biztosítása Finanszírozás: OEP, fenntartó, lakossági hozzájárulás

8 A szolgáltató finanszírozása Alapellátás - fejkvóta Az a finanszírozási vagy elosztási rendszer, amelyben az elosztás alapja az ellátott vagy ellátandó betegek száma. Általában korrekciókkal (kor, morbiditás, degresszió stb.) és pótlékokkal alkalmazzák. Járóbeteg szakellátás - tételes szolgáltatások szerinti elszámolás (pontrendszer)

9 A szolgáltató finanszírozás Fekvőbeteg-ellátás Aktív fekvőbeteg-ellátás - HOMOGÉN BETEGSÉG CSOPORTOK alapú elszámolás súlyszám alkalmazásával. (Csoportképző kritériumok: az ápolást indokoló fő diagnózis, műtét történt-e, a beteg kora, kísérő betegségek, komplikációk) Krónikus fekvőbeteg-ellátás - teljesített ápolási napok alapján Átmeneti ellátási formák finanszírozása: otthoni ápolás térítési díj

10 Az egészségügy legfontosabb jellemzői Hozzájutás: Széles körben, EU tagoknak és szerződéses országok állampolgárainak sürgősségi ellátás. (emberi jogon jár) Biztosítási jogon, a járulékfizetőnek (TB kártya, TAJ szám), EU kártyával rendelkezőnek is, ha saját országában van biztosítása. A biztosított hozzátartozójának, Nyugdíjasok, munkanélküliek után a nyugdíj-és biztosítási alapok fizetik az egészségbiztosítási járulékot. A betegség első 15 napját a munkáltató fizeti, ezt követően táppénz. Betegek hozzájárulása.

11 Az egészségügyi rendszer legfontosabb Tulajdonviszonyok: jellemzői Az egészségügyi ellátás állami közfeladat, melyet az állam és az önkormányzatok biztosítanak. Állami, önkormányzati fenntartó kötelező feladatellátó. Nem állami: 1. nonprofit (alapítvány, KHT, egyesület, egyházak ) 2. magán finanszírozású, for profit szervezetek.

12 Változások Az állami egészségügyi intézmények Állami Egészségszervezési Központ alá vonása, Ez a központ látja el a Nagytérségi Egészségfejlesztési Igazgatóságok felügyeletét. Az irányító: Gyógyszerészeti, Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet. A funkcióváltások forrása: EU-forrás 2011-ben 60, 2012-ben 70 milliárd forint.

13 Működési elvek Progresszivitás: az ellátórendszer minden szintjének megvannak a feladatai, melyek hierarchikusan szerveződnek. Az alapellátás, szakellátás és kórház feladatai eltérőek, egymásra épülnek, összehangolt, differenciált rendszer. Sürgős szükség gyanúja esetén az igénybevétel jogosultságának vizsgálata nélkül meg kell vizsgálni, szükség esetén biztosítani kell az ellátást. Elvárható gondossággal és az etikai szabályok betartásával kell kezelni minden beteget. Definitív ellátás: Az ellátás minden szintjén a befejezettségre kell törekedni. Csak azokat az eseteket kell szakellátásba küldeni, ahol az alapellátás már nem tud továbblépni. Igénybevétel korlátozása: az indokoltnál magasabb szintű szolgáltatás igénybevételét feltételekhez lehet kötni.

14 Megelőző ellátások 1. Korai felismerést, betegségeket megelőző ellátások: - Lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenállása, - Betegségek megelőzése, felismerése szűrővizsgálattal, - Család-és nővédelmi gondozás, - Fogászati megelőző ellátás, - Mentális megelőzés és gondozás, - Gyermek-és ifjúság-egészségügyi gondozás, - Veszélyeztető, fertőző betegségek felkutatása, - Népegészségügyi szempontból jelentős betegségek korai felismerése, - Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok, - Élet és munkakörülményekből adódó egészségkárosodások felismerése, - Jogszabályban meghatározott egészségi alkalmasság megállapítása, - Szövődmények korai felismerése.

15 Megelőző ellátások 2. Fertőző betegségek megelőzése: Védőoltások, Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok, Általános járványügyi feladatok, Egyéni védőeszközök alkalmazása, Egészségkultúra kialakítása. Szűrővizsgálatok: Cél a lakosság védelme, élettartamának növelése, betegséget megelőző kórállapotok korai feltárása. Közegészségügyi, járványügyi okból kötelező és végrehajtható. Rendszeres, rutinszerű, célzott szűrővizsgálatok.

16 Az egészségügyi ellátás rendszere fekvőbeteg szakellátás járóbeteg szakellátás alapellátás

17 Egészségügyi alapellátás (WHO) Az alapellátás a lakosság igényeinek olyan szolgáltatásokkal való kielégítése, amelyek a lakosság lakó- és / vagy munkahelyéhez olyan közel vannak, amennyire csak lehetséges, elfogadható az áruk, mindenki számára könnyen elérhető, illetve megszerezhető.

18 Alapellátás Az alapellátás a lakosság által nemre, korra és a betegség természetére tekintet nélkül, a lakos által közvetlenül, folyamatosan igénybe vehető a lakóhely-közelben (lehetőleg lakóhelyén) egyenlő eséllyel igénybe vehető behatárolt szakmai kompetenciájú gyógyító ellátások és egyes egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott prevenciós ellátások összessége. Az alapellátás igénybevétele jellemzően a lakos tartós (nem eseti) választásán alapul. Az alapellátás holisztikus szemléletű, a lakos egészségi állapotáért (nem csak a gyógyításáért) felelős.

19 A szolgáltatórendszer felépítése, alapellátás Alapellátás minden olyan ellátási forma, amelyhez a lakosság közvetlenül fordul. Lakóhelyen kell biztosítani. Cél: prevenció (szűrések, védőoltások), egészségi állapot figyelemmel kísérése,felvilágosítás, egészségnevelés, gyógykezelés, gondozás, rehabilitáció, szakorvoshoz irányítás,fekvőbetegek otthonukban történő ellátása.

20 Alapellátás az egészségügyi tv. szerint lakóhelyhez közeli, választható, hosszú távú, folyamatos ellátást biztosít, személyes kapcsolaton alapul, nemtől-, kortól-, a betegség természetétől független egészségügyi ellátási forma.

21 Alapellátás elemei (önkormányzati feladat) - háziorvosi ellátás házi gyermekorvosi ellátás - fogorvosi alapellátás - az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás - körzeti védőnői szolgálat - iskola-egészségügyi ellátás - egészségügyi alapellátási körzet kialakítása A háziorvos önálló vállalkozói praxis, lakos, az ellátás térítésmentes, TAJ kártya alapján. A betegek 50%-a idős.

22 A szakellátás A szakellátás egyes betegségcsoportok ellátására specializálódott specialista (szakorvos) által nyújtott, magas erőforrás-igényű egészségügyi ellátás, melyben a kezelőorvos általában átmeneti ideig megszabott igénylési rend alapján többnyire az alapellátás kezdeményezésére a konkrét probléma (epizód) megoldása érdekében végzi tevékenységét. A szakellátás a betegért felelősséget az ellátás (epizód) időtartamára, illetve annak következményeinek tekintetében visel.

23 Szakellátás járóbeteg ellátás Állami feladat: Beutalóval igénybe vehető egyszeri vagy alkalmankénti, kúraszerű ellátások. Szakorvosi rendelők, valamint gondozóintézeti járóbeteg ellátás intézményei. Feladatuk az alapellátás segítése (röntgen, laboratórium, CT, MRI, ultrahang stb.), a fekvőbeteg ellátás kiváltása, ha ez lehetséges. Belgyógyászat, reumatológia Fekvőbeteg gyógyintézeti beutalás. Önkormányzati feladat: - a tulajdonában lévő közfinanszírozott szakellátást nyújtó szolgáltató működtetése - egészségügyi szakellátási feladat teljesítése

24 Szakellátás - kórházak Fekvőbeteg ellátás, magas szintű ellátás,ápolás, hotel szolgálat. Kórházi beutalás vagy a beteg jelentkezése alapján (pl. sürgősségi mentő beszállítás). Területi ellátási kötelezettség alapján. A 65 éven felüliek aktív és rehabilitációs fekvőbeteg ellátására fordított kiadás az összes kiadás hozzávetőlegesen 35%-a, ezen belül 30%-a tisztán ápolási-gondozási feladat. A tartós ápolási idejű fekvőbeteg ellátást a 65 éven felüli idősek 70%-a vett igénybe.

25 Kórházak tagolódása Intenzív ágy/osztály: súlyos, közvetlen életveszély, magas műszerezettség és szakmai színvonal. Aktív ágy/osztály: állandó és folyamatos orvosi ellátást és ápolást igényelnek szakterületenkénti szervezettségben. A 60 éven felüli lakosság 40%-a fordul meg évente aktív, fekvőbeteg ágyakon, körülbelül esetet láttak el. Krónikus fekvőbeteg ellátást évente idős vesz igénybe. Rehabilitációs ágy/osztály: fizikai, szellemi képesség helyreállítása, funkciók segédeszközzel pótlása. Ápolási ágy/osztály: orvosi megfigyelésre, folyamatos kezelésre nem szoruló betegek ápolása, akik önmaguk ellátására nem képesek.

26 További eü. tv. által szabályozott Ügyeleti ellátás ellátások Cél a napi munkarenden kívüli sürgősségi esetben történő ellátás, vizsgálat, beavatkozás, beutalás fekvőbeteg gyógyintézetbe. Az állami mentőszolgálat gondoskodik sürgősségi ügyeleti ellátás körében a fekvőbeteg gyógyintézeti sürgősségi ügyeleti rend megszervezéséről, részt vesz a fekvőbeteg ellátáson kívüli sürgősségi orvosi ügyeleti ellátásban.

27 További eü. tv. által szabályozott Mentés: ellátások Azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén történő sürgősségi ellátása, ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, szállítás közbeni mentése. Azonnali egészségügyi ellátásra szorul: Személyi sérüléssel járó baleset, egészségügyi válsághelyzet, Életveszély vagy annak gyanúja, Heveny, riasztó tünetek, mely kockázatokkal jár, ha az ellátás elmarad, Szülés, Erős fájdalom, heveny tudatzavar, Veszélyeztető magatartás.

28 További eü. tv. által szabályozott Mentés: ellátások Sürgősségi igénytől függetlenül Bárki jogosult a mentés kezdeményezésére Orvos által rendelt mentés mentőápoló felügyeletével a feltalálási helyétől egészségügyi intézménybe, egészségügyi intézményből egészségügyi intézménybe szállítás. Hospice ellátás Otthoni szakápolás

29 További eü. tv. által szabályozott Betegszállítás: ellátások Mentőápolói felügyeletet nem igényel, de az egészségügyi ellátás elérése másként nem biztosítható, szállításra szorul, mozgásában korlátozott, csak speciális helyzetben szállítható, fertőzésveszélyes, otthonába történő szállítás ha a gyógyintézetet másként nem tudja elhagyni. Az állami mentőszolgálat koordinálja.

30 További eü. tv. által szabályozott Ápolás: ellátások Ápolási-gondozási eljárások összessége, melyek feladata az állapotjavítás, egészség megőrzés, helyreállítás, fejlesztés, állapot stabilizálás, szenvedés enyhítése Szerves része az intézeti keretek között végzett ellátásnak Kiegészítő eleme a beteg otthonában végzett ellátásnak, rehabilitációnak Ápolási terv alapján történik

31 Otthoni szakápolás 20/1996. (VII.26.) NM rendelet Cél: a kiadások csökkentése, humánus ellátás: Ne kerüljön kórházba, aki otthonában ellátható, Csökkenjen az ellátórendszer kórház centrikussága, Ápolás humanizálása (otthonában, családias légkörben, partnerségben történik). Igénybe vehető a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén. Szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Ápolási dokumentáció vezetése kötelező. Hozzájutás. A háziorvos rendeli el, OEP finanszírozza, 14 vizit, mely háromszor megismételhető, összesen 56 ellátás (ezen felül fizetni kell a szolgáltatásért) 1 vizit 30 perctől 3 óráig is terjedhet (szükség szerint) Pl. lábszárfekély kötözés perc, Folyadékpótlás infúzióval 1,5-2 óra

32 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.

33 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 5.Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

34 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 8.Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: - gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, - mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, - hely- és helyzetváltoztatás segítése.

35 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 9.Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: - UH inhalálás, légzésterápia, - szívó alkalmazása, - oxigénterápia. 10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

36 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása. 12.Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.

37 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 13.A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell: - a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért, - ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését, - rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

38 Az otthoni szakápolás feladata 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával

39 Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek szervezése 6. Diétás gondozás, tanácsadás 7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra) 8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

40 Otthoni szakápolás problémái Az OEP meghatározott vizitszámra szerződik, nincs rá fedezet Nehéz a hozzájutás, a háziorvosok nem kellően támogatják, Szakmai presztizs féltés (házi segítségnyújtás, körzeti ápolást végzők, szakápolás), A beteg otthonában hiányoznak a feltételek, A családnak nagyobb teher, mint a kórházi kezelés.

41 A szociális intézmény ápolási feladata 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. A szociális intézmény köteles gondoskodni a szükség szerinti alapápolásról, a 20/1996-os NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével: Személyi higiéné biztosítása, Gyógyszerezés, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszközökhöz juttatás, Étkezésben, folyadékpótlásban segítség, Szakorvoshoz jutásban segítség, Kórházi kezeléshez hozzájutás.

42 Kapcsolat a szociális ellátásokkal Sok esetben nem lehet elkülöníteni a szociális és ápolási igényeket. Home care: izraeli módszer, az idős embert teljes szociálisszomatikus lényként kezeli. (mentális) józsefvárosi modellkísérlet. Szociális, mentális és egészségi problémák egy rendszerben történő gondozása a kliens otthonában. Multidiszciplináris team; orvos, nővér, gyógytornász, szociális munkás. Cél: életkor, szociális helyzet ellenére az idős ember önellátó képessége kitolódjék.

43 Kapcsolat a szociális ellátásokkal Szakápolás és alapápolás együttműködésével a betegnél töltött idő növelhető, A feladatok egymásra épülő módon megoszlanak a két szolgáltatás között, Olcsóbb, mint a kórházi vagy szociális szakosított ellátás!

44 ISZER modell Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer. Szoc. és eü. rendszer jobb koordinációja és integrációja. Integráció, egy pü-i rendszer. Megfelelő esetirányítási rendszerrel érhető el a szükséges szociális, eü. és mentális ellátás. XIII. ker. önkormányzat; munkájuk során a házi segítségnyújtásban 70%-ban láttak el szakápolásba tartozó eseteket. Nyírő Gyula Kórház, modellkísérlet (Magyarországi Zsidó Szoc. Segély Alapítvány).

45 Háziorvosi hálózat és területi gondozás I. (Bajzáthné Komár Mária) Pesterzsébet Gondozási Központ. Eü. és szoc. ellátások kapcsolatát erősíteni, koncepció váltás ( senki ne feküdjön kórházba szociális okok miatt). A házi segítségnyújtás és a háziorvosi ellátás együttműködése ban rendelet szabályozta, hogy a házi gondozás öt-hat gondozónővel körzetenként alakuljon meg ben a főváros a gondozói körzet határát a körzeti orvos praxisának területén határozta meg, együtt látták el a betegeket. A szabályok változtak, a területet nem tudták lefedni. Az 1990-es években az integrált eü. és szoc. ellátás iránti igény nőtt.

46 Háziorvosi hálózat és területi gondozás II. Nagy központosított intézmények helyett helyi szintű ellátások, otthon maradást segítő alapszolgáltatások. Humánus,költségmegtakarító. 1. Pesterzsébet, házi segítség- nyújtás és együttműködés a háziorvossal. 2. Home care 1995-ben, komplex szakmai team Phare támogatással (orvos, körzeti nővér, házi gondozó, gyógytornász, pszichológus). Képzés. 3. Házi ápolási program 1996-ban (Phare támogatás). Házi orvosok, körzeti nővérek, házi segítségnyújtás jeleznek egymásnak, a betegellátásba behívják egymás szolgáltatásait. A program 1997-ben véget ért, de az együttműködés azóta is folyamatos. Finanszírozás két különböző forrásból, ez nehezíti a komplex gondozást (pl. dekubituszos beteg ápolása eü. finanszírozásban kellene, hogy történjen, ha nem látják el, akkor a házi gondozó mit tegyen, ellátatlan nem maradhat a beteg).

47 A home care, ISZER, hospice témakörök a 19. tételhez felhasználhatóak, plusz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, új Alzheimer gondozási programok (pl. Dabas Zárdakert Idősek Otthona gondozási programja, A legjobb barát modell, a Békéscsabáról induló Kapu program (fiatal munkanélküliek önkéntes segítségnyújtást végeztek idősek gondozásában, mely a generációs együttműködést is erősítette), élethosszig tartó tanulás (idősek szabadegyeteme, számítógépes, informatikai ismeretek tanulása idős korban)stb.

48 5. tétel A hospice ellátás szemlélete, a hospice formái, az ellátás megszervezésének követelményei, eljárása. Kiss Györgyi

49 József Attila: Reménytelenül Az ember végül homokos, szomorú,vizes síkra ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden s nézik, nézik a csillagok.

50 Mi a hospice? A hospice terminális állapotú, haldokló betegek palliatív ellátása. Latin kifejezés: látogató, vendéglátás (az egyház pihenőhelyeket épített, ahol a fáradt vándor megpihent, sokszor meg is halt). Az ember méltóságának megőrzése a haldoklásban, kínzó fájdalmának enyhítése.

51 Terminális állapot, palliatív ellátás Terminális állapot: a betegségnek az a szakasza, amikor kuratív terápia már nem lehetséges. A betegség nem gyógyítható, folyamatosan romlik és a halálhoz vezet. A terminális állapot rákbetegség esetén 3-6 hónap, esetleg 1 év. A betegnek kínzó fájdalom tünetei vannak, amelyek megfelelő fájdalomcsillapítással enyhíthetők, a beteg akár hétköznapi életet is élhet. Palliatív ellátás: az alap-és szakellátásban igénybe vehető ellátás, melynek célja nem a gyógyítás, hanem a gyógyíthatatlan beteg fájdalmának megszüntetése, csökkentése, a betegek életminőségének javítása.

52 Mit jelent súlyos betegen élni? Kínzó fájdalom, Korlátozott fizikai és szellemi tevékenység, Szorongás félelem ( a haláltól, a kezelésektől), Veszteségek, lemondás, Kiszolgáltatottság.

53 Félelem, szorongás a betegségfolyamatban Félelem: A haláltól, haldoklástól, Szenvedéstől, kiszolgáltatottságtól, Kezelésektől, mellékhatásoktól, Izolációtól, Személytelenségtől.

54 Az egészségügy szemlélete A betegségre és nem a betegre fókuszál, Gyógyítás központú gyógyíthatatlan betegek esetében is, Elégtelen kommunikáció a beteggel, A betegek jogai korlátozottak.

55 A hospice célja Cél: az élet minőségét az elérhető optimumig emelni. A hospice támogatást nyújt azoknak, gyógyíthatatlan betegség végső szakaszában vannak, hogy életük hátralévő napjaiban teljes és fájdalommentes, emberhez méltó életet éljenek. A halál természetes folyamat, az élet része Holisztikus szemlélet: egy összetett dolgot vizsgál, nem analitikus elkülönültségeket, komplex

56 A hospice alapevei Jog a természetes halálhoz, A haldokló beteg szeretetteljes testi-lelki gondozása, A dühödt gyógyítani akarás és az eutanázia elutasítása, A fájdalomcsillapítás, fájdalomkontroll a tiszta tudatállapot megőrzése, Életminőség,pszichés támogatás, Segítség a családnak a betegség ideje alatt és a gyászban.

57 Állandó és időszakos tagok: Orvos, Nővér, Pszichiáter, Pszicholgus, Gyógytornász, Szociális munkás, Önkéntes segítők, Konzultáns orvos, Lelkész, Jogász, Gyógyszerész. Hospice team

58 Hospice története Cicely Saunders, Anglia (ápoló, szoc. munkás, orvos) 1948-ban vetette fel a gondolatot: ahogy meghalunk, az nem helyes. Elmúlás emberhez méltó módon, önrendelkezési-és egyéb jogaink gyakorlása mellett. Tudni kell a betegnek, hogy mi a baja, ő a felelős a saját egészségéért, dönthessen saját magáról. Első hospice ház: London, ra a holisztikus szemlélet és a fájdalomcsillapítás elfogadott.

59 Hospice története Elizabeth Kübler Ross, svájci pszichiáter, USA-ban hospice házak létrehozása, haldoklás, gyász folyamatának vizsgálata. Teréz Anya Tanatológia: halállal, haldoklással, gyásszal foglalkozó tudomány a világon 81 országban 5500 hospice szervezet működik.

60 Hospice története Magyar Hospice Alapítvány Polcz Alaine,Muszbek Katalin, Mo-on az eü. sokáig nem fogadta be, finanszírozásban 2004-től részesül, Magyar Hospice Palliatív Egyesület Hegedűs Katalin,

61 A hospice magyarországi létjogosultsága Magyarország vezeti a világ rák halálozási statisztikáját. Minden 4. magyar állampolgár rákban hal meg. Többnyire kórházban, magányosan, méltatlan körülmények között halunk meg.

62 Hospice az emberi méltóság megőrzése Értékeli és becsüli az életet, a haldoklást természetes folyamatnak tekinti, Enyhíti a fájdalmat és más kínzó tüneteket, Biztosítja a beteg pszichés, spirituális és szociális szükségleteit, Törekszik az elérhető legjobb fizikai és szellemi aktivitás fenntartására, Az életminőség javítását helyezi előtérbe, Az indokolatlan életmeghosszabbító kezeléseket elkerüli, Nem késlelteti, de nem is sietteti a halált, Támaszt nyújt a hozzátartozónak.

63 Jellemzői Holisztikus szemlélet, Interdiszciplináris team, Életminőség javítása, Fizikai, lelki támogatás, A beteget és hozzátartozóit egyaránt támogatja, Együttműködik a családdal (pszichés támogatás, a gyászfeldolgozás segítése), Tiszteletben tartja a beteg meggyőződését, kívánságait, Fájdalomcsillapítás (test-lelki szenvedés enyhítése korszerű fájdalomcsillapítással), Köztudat formálása, a halál tabujának oldása, Ingyenes.

64 A hospice ellátás formái Elsősorban a beteg otthonában hospice otthonápolási csoport, Kórház bentfekvő részlege, Kórházi mobil team, Ápolási idősek otthonai, Nappali ellátás.

65 1. Ambuláns hospice - otthonápolási szolgálat Háziorvosi elrendelésre, az ambuláns hospice - otthonápolási szolgálat végzi ezt a szolgáltatást. Főként szakápolói viziteket látnak el, elsősorban felfekvés megelőzés, kezelés, mobilizálás, higiénés szükségletek ellátása a feladtuk. A Hospice szolgáltatók állományában, - a hospice gondozásban - orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok, akár lelkészek, szociális munkások és képzett önkéntes segítõk is részt vesznek. A munkacsoportok tagjai mind testi, mind lelki és spirituális támaszt tudnak nyújtani a betegek és hozzátartozók részére egyaránt.

66 1. Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek szervezése 6. Diétás gondozás, tanácsadás 7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra) 8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

67 2. Bentlakásos hospice A bentlakásos hospice a gyógyíthatatlan daganatos megbetegedésben szenvedők intézményi ellátását, életminőségének javítását jelenti, illetve a hozzátartozóknak nyújtott segítséget a betegség és a gyász elfogadására. Nem a kórházak elfekvő osztályai, bár számos esetben kapacitáshiány miatt az elfekvő osztályok is kénytelenek hospice ellátásra szoruló betegeket ellátni. Az alapvető különbség a családias, emberközeli környezet. A hospice-otthonokat úgy alakították ki, hogy a család folyamatosan a beteg mellett tudjon lenni. Kényelmi funkciókban más kórházi osztályokkal szemben maximálisan ellátott.

68 3. Palliatív osztályok, kórházi kezelés után a diagnózis megállapítását követően A palliatív osztályokon az esetlegesen szükségessé vált kórházi beavatkozásokat könnyen, gyorsan el tudják végezni, hiszen ugyan önálló részlegként működnek a palliatív osztályok, de sürgősségi ellátás esetén a kórház biztosítja a beteg számára a szükséges ellátást. Ezen osztályokon nehezebben alakítható ki a hospice otthonos jellege, nehezebben biztosítható a család állandó jelenléte és a gondozásba történő bevonás.

69 Hospice szervezetek Összesen 186 ágy Összes ellátott 2010-ig szervezet 11 hospice bentfekvő, 62 otthoni ellátó team, 2 ápolási intézmény, idősek otthona jellegű ellátás, 3 mobil team, kórházi támogató csoport 2010-ben az összes ellátott Ellátotti napok száma: Átlagos gondozási nap 41 Személyzet száma (67 szoc. munkás) OEP finanszírozza a befogadott szervezeteket (kiemelt rehabilitációs ellátás)

70 A haldoklás lelki folyamatának szakaszai Elutasítás fázisa (a diagnózis megismerése után), Düh fázisa (a tagadást feladja, agresszió, dühös a világra), Alkudozás fázisa (alkudozik orvossal, Istennel, akitől megoldást remél, betart minden szabályt, egészségesen él), Depresszió fázisa (belátja, hogy nincs mit tenni, befelé fordul), Elfogadás fázisa (mély gondolatok, kívánságok).

71 Haldoklás - gyász Mi a gyász? Búcsúzás, elengedés. Egy fejezet lezárása, megtanulása annak, hogyan éljünk tovább. Mi a haldoklás? Búcsúzás, elengedés. A kapu átlépése előtti utolsó hátranézés, a fejezet lezárása.

72 Jogok Eü. tv. 99. (Európa Tanács ajánlására) A haldokló beteg gondozása, hospice ellátásának célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, emberi méltóság tisztelete. Fájdalomcsillapítás, szenvedés enyhítése, hozzátartozók segítése, tájékoztatás, önrendelkezés, kapcsolattartás, az ellátás visszautasításának joga, élő végrendelet, Emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartása.

73 A haldokló betegek chartája Jogom van, hogy élő, érző emberi lényként kezeljenek halálomig. Jogom van mindvégig megőrizni a reményt. Jogom van, hogy olyan emberek gondozzanak, akik megőrzik a reményt. Jogom van kifejezni érzelmeimet és benyomásaimat a halálom előtt a magam módján. Jogom van részt venni a kezelésemet illető döntésekben. Jogom van az orvosi és nővéri gondozásra akkor is, ha egyértelmű, hogy nem tudnak meggyógyítani. Jogom van, hogy ne haljak meg egyedül. Jogom van, hogy ne legyenek fájdalmaim. Jogom van, hogy őszinte választ kapjak a kérdéseimre.

74 Jogom van, hogy ne vezessenek félre. Jogom van segítséget kapni a családomtól ahhoz, hogy képes legyek elfogadni a halálomat és a családomnak is joga van segítséget kapni ahhoz, hogy jobban elfogadhassa a halálomat. Jogom van békében és méltóságban meghalni. Jogom van ahhoz, hogy megőrizzem egyéniségemet és hogy ne ítéljenek el, ha döntésem nem egyezik mások meggyőződésével.

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 - os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre, vagy

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

(144. Az otthoni szakápolás helyzetéről szóló tájékoztató. egyszerű többség. a Home -Care Egészségügyi és Szolgáltató Bt.

(144. Az otthoni szakápolás helyzetéről szóló tájékoztató. egyszerű többség. a Home -Care Egészségügyi és Szolgáltató Bt. Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. május 23-i ülésére Sorszám: Tárgy: (144 Az otthoni szakápolás helyzetéről szóló tájékoztató

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában PhDr. Dobsonyová Andrea doc. PhDr. Jankechová Monika,

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA.

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. Eredmények, tapasztalatok összegezése,javaslatok a továbbfejlesztésre. MAGYARORSZÁGI OTTHONÁPOLÁSI ÉS HOSPICE EGYESÜLET AZ OTTHONÁPOLÁS

Részletesebben

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások. Érvényes: 2016. január 1.-től

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások. Érvényes: 2016. január 1.-től AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Érvényes: 2016. január 1.-től Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat kell online

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Az eltávozás pszichológiája. Dr. Hegedűs Katalin www.hospice.hu

Az eltávozás pszichológiája. Dr. Hegedűs Katalin www.hospice.hu Az eltávozás pszichológiája Dr. Hegedűs Katalin www.hospice.hu Vázlat A haldokló beteg ellátása régen és most Kulturális sajátosságok a haldokló beteg ellátásában A halálfélelem életkori és nemi sajátosságai

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Milyenek a kilátások ezen a területen? Előadó: Laskovics Gergely Nurse Háziápolási Szolgálat Gondolkodjunk közösen! Nem csak tényfeltárás Gondolatébresztő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉG

GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉG GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉG 1 Terminális állapot : végső állapot. Azon állapot megjelölésére használt kifejezés, amikor a betegség igen előrehaladott állapotban van, életfontosságú szervekre is érint és a

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

OTTHONI BETEGÁPOLÓ SZOLGÁLAT

OTTHONI BETEGÁPOLÓ SZOLGÁLAT 2013 BETEGÁPOLÓ SZOLGÁLAT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÁS Az otthoni betegápoló szolgálatunkkal olyan személyek felé fordulunk, akiknek kórházhoz nem kötött, saját otthonukban is elvégezhető összetett ápolásra

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04.

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04. Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice Szolgálat 2011.04.04. Kezdetek A Szemem Fénye Alapítvány 2002-ben alakult Személyes indíttatásból: a leukémiás megbetegedésben elhunyt Nail emlékére

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

HOSPICE MOZGALOM MAGYARORSZÁGON. Előadás a méltó halálról, súlyos betegek hozzátartozói részére

HOSPICE MOZGALOM MAGYARORSZÁGON. Előadás a méltó halálról, súlyos betegek hozzátartozói részére HOSPICE MOZGALOM MAGYARORSZÁGON Előadás a méltó halálról, súlyos betegek hozzátartozói részére 1 Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy

Részletesebben

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában 1 Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Szlovákia Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában PhDr. Bystrická Zuzana PhDr.

Részletesebben

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT 2015.11.27. TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi

Részletesebben

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből:

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Szelényi Viktor háziorvos Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Húsz éves az otthonápolás. Alcím: Azaz a korházi terhek és a betegek terhének csökkentése. A mi otthoni szakápolásunk létrehozás:

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók

Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók Az egészségügyi szolgáltatások körét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (továbbiakban Ebtv.) és a végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv tvány Gyermek hospice Sister Frances Dominica 1982. Helen House 2004. Douglas House

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011 Hospice betegellátás 2011 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet A HÁZIORVOS FELADATAI 1992: Paradigma Váltás Háziorvosi kompetencia lista (az első!) Cél: definitív ellátás a lakóhely

Részletesebben

Prágai. vezetőit. közösen. törvény által. tekintve, A palliatív ellátás definíciója. számára. beálltáig.

Prágai. vezetőit. közösen. törvény által. tekintve, A palliatív ellátás definíciója. számára. beálltáig. Prágai Karta, amely a szenvedés enyhítésére és a palliatív ellátás iránti igény alapvető emberi jogként való elismerésére kívánja ösztönözni az országok vezetőit Az Európai Palliatív Szövetség (EAPC),

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2012

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2012 Hospice betegellátás 2012 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító : 55 723 09 1.2.

Részletesebben

Rendelőintézet. Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/ /

Rendelőintézet. Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/ / Rendelőintézet Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu 9-11 Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/555-666/6001 E-mail: igazgato@misek.hu Vezető asszisztens: Novák Mária Tel.: 46/555-680 46/555-666/1200-as

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Betegbiztonsági Fórum

Betegbiztonsági Fórum Betegbiztonsági g Fórum Kommunikációs hiányosságok a rákbetegek ellátásában, lehetséges, nemkívánatos következményei Rákbetegek Országos Szövetsége Mikéné Bodor Mária 2009. június 18. Társadalmi háttér

Részletesebben

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere Lőwné Szarka Judit ellátottjogi

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE Béres Zoltán ellátottjogi képviselő

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I.1. Az otthoni szakellátás működése és finanszírozása 2008-ban

I.1. Az otthoni szakellátás működése és finanszírozása 2008-ban TARTALOM I. Bevezetés...3 I.1. Az otthoni szakellátás működése és finanszírozása 2008-ban...4 I.2. Alapfogalmak...6 I.3. Az otthoni szakellátási statisztika...7 II. Az otthoni szakápolás adatai...11 II.1.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Egészségügyi Törvény 1997. évi CLIV. törvény Orvosok jogai és kötelezettségei Ellátási kötelezettség

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete

Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete TURCSÁNYI Katalin, PAKAI Annamária PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ, Zalaegerszeg, Magyarország katalin.turcsanyi@etk.pte.hu, annamaria.pakai@etk.pte.hu

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Körzetében élő 76 éves nőbetege csípőtáji törést szenvedett. A traumatológiai osztályról a tegnapi nap során érkezett

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben