NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment szak... 5 A Gyógyszerész-közgazdász; Orvos-közgazdász szak... 8 Az Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó/szakközgazdász szak Az Egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász szak Az Egészségügyi közigazgatási tanácsadó/szakközgazdász szak Az Egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó/szakközgazdász szak A on között végzettek száma: Orvos közgazdász szakon: 149 fő Gyógyszerész közgazdász szakon: 103 fő Egészségügyi menedzsment szakon: 246 fő. Valamennyi egészségügyi szakirányú továbbképzéshez: Képzési jellemzők: Helyszín: NYME KTK, Sopron Budapest A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap A szakokon végzettek közül többen nyertek korábban felvételt a kar Doktori Iskolájába, ahol a felvételnél többletpontot jelent a szakirányú továbbképzés elvégzése. További felvételi információk: A jelentkezési lap letölthető a kar honlapjáról, ahol állandóan frissülő információk is találhatók. Hipságh Gyöngyi Tel: 99/ / Cím: 9400 Sopron, Erzsébet u Tanulmányi Osztály: Horváth Imréné (Judit), Traxler Attiláné (Zsuzsanna) Tel: 99/ Sopron, Erzsébet u

2 Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai szakértők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. A szakon végzett hallgató ismeri: az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerének és működési módjának elmélete, az európai együttműködési lehetőségek elemzése; a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén gazdasági, biztosítási tevékenységek elmélete; a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elmélete, a vendégekkel való bánásmód elmélete és gyakorlata; a turizmus általános elmélete, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái; a wellness termékcsoport összetevőinek, a wellness és rekreációs központok felépítésének és működésének elmélete; a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepének ismerete; a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreinek elmélete, a különböző kezelési módok ismerete a rehabilitációban és a prevencióban; a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői elmélete és gyakorlata; a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásainak és turisztikai lehetőségeinek, valamint az ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségek elmélete. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség; kreativitás, rugalmasság; felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére; etikus magatartás; szervezőkészség, kezdeményezőkészség; kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban; igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára; empátia, alkalmazkodás, teammunkában való részvétel készsége; társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység; elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt; magas szintű idegennyelv-tudás. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas ipari rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő

3 ismereteket igényel. A szakon végzettek képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. A szakon végzett hallgató alkalmas: a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk (rosszul strukturált problémák) mellett is megbízható eligazodásra; szakmailag megalapozott döntések meghozatalára; az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására; egészségturisztikai programok elemzésére, értékelésére és kidolgozására; részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében; az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló; projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában; a magyar egészségügyi rendszernek a nemzetközi egészségügyi rendszerekkel történő öszszehasonlító elemzésére; az egészségbiztosítási rendszer elemzésére; egészségturisztikai szakidegenvezetői feladatok ellátására; a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására legalább két idegen nyelven. Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/BSc/ főiskola): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető; egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető

4 AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ/TANÁCSADÓ ÉS SZAKIDEGENVEZETŐ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Turisztikai alapismeretek 15 5 Kollokvium Turizmusföldrajz 15 5 Félévközi jegy Művelődéstörténet 15 5 Kollokvium Egészségügyi szakmai alapismeretek 30 5 Kollokvium Vállalkozási- adó- és jogi alapismeretek 25 5 Félévközi jegy Az egészségturizmus alapjai 20 5 Kollokvium Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 II. félév Gasztronómiai alapismeretek 15 4 Félévközi jegy Művészettörténet 15 4 Kollokvium Kommunikáció és konfliktuskezelés 20 4 Félévközi jegy Egészségturizmus erőforrásai 15 4 Félévközi jegy Humánmenedzsment 20 5 Kollokvium Egészségturizmus gazdaságtana 20 5 Kollokvium Nemzetközi etikett és protokoll 15 4 Félévközi jegy Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 III. félév Turizmus az Európai Unióban 15 4 Félévközi jegy Speciális táplálkozási ismeretek 20 5 Félévközi jegy Régiók és kultúrák 15 4 Kollokvium Balneológiai ismeretek 20 5 Kollokvium Területfejlesztés, egészségturisztikai beruházások és pályázatok 25 6 Kollokvium Idegenvezetés elmélete, módszertana, adminisztrációja 25 6 Kollokvium Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 IV. félév Idegenforgalmi marketing 20 4 Kollokvium Rendezvények és konferenciák 15 4 Félévközi jegy Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje 25 4 Kollokvium Gyógykezelések finanszírozása 20 4 Kollokvium Idegenvezetés és szabadidő-szervezés gyakorlata 20 3 Félévközi jegy Egészségturisztikai idegenvezetés 20 3 Félévközi jegy Diplomakonzultáció 0 8 Félévközi jegy Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 Mindösszesen: 480 (580) 120

5 Az Egészségügyi menedzsment szak A szakon végzettek közgazdasági szakismeret birtokában, az egészségügy gazdálkodásában szakmai jártasságot, vezetői ismereteket szereznek, elhelyezkedési lehetőségei jók, a keresett szakmák között van. A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás történik, a menedzsment, a marketing, a vezetés-szervezés, a közgazdaság-tudományok területén. Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítést kapnak hallgatóink. Az önálló probléma felismerés és megoldási készség fejlesztése kiemelt szerepet tölt be. Tanulmányaik során az elméleti ismeretek hazai és nemzetközi gyakorlatának bemutatására helyezzük a hangsúlyt. A szakon végzett hallgató ismeri: az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait és azok összefüggéseit, gazdálkodási rendszerét, az alap - a szakellátás (járó-beteg és fekvőbeteg-ellátás), az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb ellátási formák gazdálkodásának fő feladatait, az egészségbiztosítás elveit és gyakorlatát, az egészségügy szervezeti és ellenőrzési rendszerét, az egészségügy működési mechanizmusát és finanszírozási rendszerét nemzetközi elsősorban az EU tagállamok összehasonlításában, az egészségügy menedzsmentjének gyakorlati, működési mechanizmusát, szervezeti felépítését és koordinálását. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség, irányítási és összehangolási képesség, szociális és emberi érzékenység, empátia, az egészségügyben végbemenő változások hazai és nemzetközi figyelemmel kísérése és kritikai értékelése, szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság, az ember egészségi állapotának megőrzése és javítása iránti szakmai és etikai elkötelezettség. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakirányú továbbképzési szakot elvégzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak az egészségügy területén meghirdetésre kerülő közép- és felsőszintű vezetői állásra. A végzett egészségügyi menedzserek, egészségügyi menedzsment specialisták a társadalombiztosítás valamennyi területét ellátó közintézményekben, az üzleti biztosítóknál, az önkéntes- kölcsönös nyugdíj- és egészségpénztárakban, a magánbiztosítási pénztárakban és egészségügyi intézményekben korszerű üzleti és menedzsment ismeretek birtokában felelős vezetői beosztásokat tölthetnek be. A szakirányon végzett hallgató alkalmas: az egészségügy menedzsmentjéhez tartozó feladatok (irányító, elemző, végrehajtó) elvégzésére, a menedzsment tevékenységének megszerzésére és működésének ellátásra, az egészségügyi intézmények és szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatának elemzésére, tervezésére és irányítására, a hazai és az EU egészségügyi fejlesztési politikának megvalósításában való közreműködésre, az EU követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények működtetésére, a szakterületi gazdálkodási, pénzügyi menedzsment információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására,

6 az információk szakellátására, értékelésére és feldolgozására, a problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására. Egészségügyi menedzsment specialista szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BSc/főiskola): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, műszaki, informatika, bölcsészettudomány, sporttudomány, hittudomány képzési területek alapképzési/főiskolai szakjai. Egészségügyi menedzsment szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható mesterszakok (MA/MSc/ egyetem): a képzésben a mesterfokozatú (MA/MSc/egyetemi) okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi menedzsment specialista; egészségügyi menedzsment szakközgazdász. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT SPECIALISTA/SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia) 20 5 Kollokvium Menedzsment 20 5 Kollokvium Pénzügyi- és bank ismeretek 20 5 Kollokvium Statisztika 20 5 Kollokvium Társadalombiztosítás 15 4 Félévközi jegy Egészségügyi jog 15 3 Félévközi jegy Kommunikáció és média kapcsolatok 15 3 Félévközi jegy Összesen: II. félév Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan) 20 5 Kollokvium Vállalatgazdaságtan 20 5 Kollokvium Döntéselmélet és módszertan 20 5 Kollokvium Kórházgazdálkodás 20 5 Kollokvium Vállalkozási- és adózási ismeretek 15 4 Félévközi jegy Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek 15 3 Félévközi jegy Menedzser tréning 15 3 Félévközi jegy Összesen: III. félév Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás 20 5 Kollokvium Egészségügyi menedzsment 20 5 Kollokvium Minőségmenedzsment 20 5 Kollokvium Egészségügyi finanszírozás 20 5 Kollokvium Szociálpolitika és támogatási rendszerek 15 4 Félévközi jegy Számvitel 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy I Félévközi jegy Összesen:

7 IV. félév Vezetői kontrolling 20 5 Kollokvium Válságmenedzsment 20 5 Kollokvium Ápolásgazdaságtan 20 5 Kollokvium Egészségügyi stratégia 20 5 Kollokvium Projektmenedzsment esettanulmányok 15 4 Félévközi jegy Emberierőforrás-menedzsment és szakemberképzés 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy II Félévközi jegy Diplomakonzultáció 0 0 Aláírás Összesen: Mindösszesen: Alternatív tárgy I.: Csapatépítő tréning 15 3 félévközi jegy Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban 15 3 félévközi jegy Marketing az egészségügyben 15 3 félévközi jegy Alternatív tárgy II.: Üzleti tervezés 15 3 félévközi jegy Epidemiológia 15 3 félévközi jegy Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje 15 3 félévközi jegy Logisztika 15 3 félévközi jegy

8 A Gyógyszerész-közgazdász; Orvos-közgazdász szak A képzés célja, hogy a négy félév során a hallgatók elsajátítsák azokat a menedzsment, marketing, vezetés-szervezés, vállalkozási szakismereteket, amelyek az egészségügyi ellátás szakspecifikus tevékenységéhez (pl. finanszírozás, kontrolling, marketing, vezetés-szervezés, üzleti ellenőrzés) szükségesek. A hallgatók a képzés során szakmai gyakorlatot is folytatnak. A szakon végzett hallgató ismeri: az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait és azok összefüggéseit; az egészségügy gazdálkodási rendszerét, az alap- és szakellátás (járóbeteg- és fekvőbetegellátás), az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb ellátási formák (foglalkozás egészségügy) gazdálkodásának fő feladatait; az egészségbiztosítás elveit és gyakorlatát; az egészségügy szervezeti és ellenőrzési rendszerét; az egészségügy működési mechanizmusát és finanszírozási rendszerét nemzetközi elsősorban az EU tagállamok összehasonlításában; az egészségügy menedzsmentjének gyakorlati, működési mechanizmusát, szervezeti felépítését és koordinálását. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség; irányítási és összehangolási képesség; szociális és emberi érzékenység, empátia; az egészségügyben végbemenő változások hazai és nemzetközi figyelemmel kísérése és kritikai értékelése; szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság; az ember egészségi állapotának megőrzése és javítása iránti szakmai és etikai elkötelezettség. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakon végzettek közgazdasági szakismeret birtokában az egészségügy gazdálkodásában szakmai jártasságot, vezetői ismereteket szereznek, elhelyezkedési lehetőségei jók, a keresett szakmák között van. Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítést kapnak hallgatóink. Az önálló problémafelismerés és megoldási készség fejlesztése kiemelt szerepet tölt be. Tanulmányaik során az elméleti ismeretek hazai és nemzetközi gyakorlatának bemutatására helyezzük a hangsúlyt. A szakon végzett hallgató alkalmas: az egészségügy menedzsmentjéhez tartozó feladatok (irányító, elemző, végrehajtó) elvégzésére, a menedzsment tevékenységének megszerzésére és működésének ellátásra; az egészségügyi intézmények és szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatának elemzésére, tervezésére és irányítására; a hazai és az EU egészségügyi fejlesztési politikának megvalósításában való közreműködésre, az EU követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények működtetésére; a szakterületi gazdálkodási, pénzügyi menedzsment információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására; az információk szakellátására, értékelésére és feldolgozására, a problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására

9 A Gyógyszerész-közgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépés feltétele a gyógyszerész szakképzettség megléte. Az Orvos-közgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépés feltétele az orvos vagy fogorvos vagy állatorvos szakképzettség megléte. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: gyógyszerész-közgazdász; orvos-közgazdász. AZ ORVOS/GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia) 20 5 Kollokvium Menedzsment 20 5 Kollokvium Pénzügyi- és bank ismeretek 20 5 Kollokvium Statisztika és egészségügyi statisztika 20 5 Kollokvium Társadalombiztosítás 15 4 Félévközi jegy Egészségügyi jog 15 3 Félévközi jegy Kommunikáció és média kapcsolatok 15 3 Félévközi jegy Összesen: II. félév Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan) 20 5 Kollokvium Vállalatgazdaságtan 20 5 Kollokvium Döntéselmélet és módszertan 20 5 Kollokvium Kórházgazdálkodás 20 5 Kollokvium Vállalkozási- és adózási ismeretek 15 4 Félévközi jegy Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek 15 3 Félévközi jegy Menedzser tréning 15 3 Félévközi jegy Összesen: III. félév Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás 20 5 Kollokvium Egészségügyi menedzsment 20 5 Kollokvium Minőségmenedzsment 20 5 Kollokvium Egészségügyi finanszírozás 20 5 Kollokvium Háziorvosi és járóbeteg-gazdálkodás 15 4 Félévközi jegy Számvitel 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy I Félévközi jegy Összesen: IV. félév Vezetői kontrolling 20 5 Kollokvium Válságmenedzsment 20 5 Kollokvium Ápolásgazdaságtan 20 5 Kollokvium Egészségügyi stratégia 20 5 Kollokvium Projektmenedzsment esettanulmányok 15 4 Félévközi jegy Üzleti tervezés 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy II Félévközi jegy Diplomakonzultáció 0 10 Aláírás Összesen: Mindösszesen

10 Alternatív tárgy I.: Közegészségtani gazdálkodás 15 3 félévközi jegy Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban 15 3 félévközi jegy Egészségturizmus 15 3 félévközi jegy Alternatív tárgy II.: Emberierőforrás-menedzsment és szakemberképzés 15 3 félévközi jegy Farmaökonómia és egészségtechnológia 15 3 félévközi jegy Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje 15 3 félévközi jegy Logisztika 15 3 félévközi jegy

11 Az Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) Az egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó/szakközgazdász képzés megindítása a munkaerőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden nagyobb egészségügyi szervezet alkalmaz minőségügyi vezetőt, miközben e speciális minőségbiztosítási képzés Magyarországon korábban csak általános formában létezett. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadónak/szakközgazdásznak lenni komoly szakmai tudást, és képességet igénylő professziót jelent. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére, különösen egészségügyi ill. szociális ágazati intézményekben. A szakon végzett hallgató ismeri: A minőségirányítás alapelveit, rendszerét, fogalmait Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapelveit, követelményrendszerét, A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok felépítését, értelmezését, A minőségirányítási rendszer és más irányítási rendszerek kapcsolatát, Az audit célját, folyamatát, audittal kapcsolatos fogalmakat, A tanúsító auditok menetét, A döntésekhez szükséges adatelemzések módszereit, Az adatvédelmi előírásokat, és azok gyakorlati megvalósulását, Az egészségügyi intézmények eszközparkjával kapcsolatos minőségügyi előírásokat, A minőségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges szabvány- valamint vezetői ismereteket, A munkavállalók minőségirányítási rendszerben elfoglalt helyét, és feladataikat. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére, etikus magatartás, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban, igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára, empátia, alkalmazkodás, csapatmunkában való részvétel készsége társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az évi CLIV. törvény az Egészségügyről előírja belső minőségbiztosítási rendszer működtetését az egészségügyi intézményeknél re az intézmények jelentős része tanúsított minőségirányítási rendszert működtet, élén önálló vezetővel. A minőségügyi vezető a felső-vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi és minőségirányítási tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek minőségirányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a minőségügyi vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában

12 a szabványok ismerete, de komplex (minőségügyi, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a minőségüggyel is foglalkozzon. Egyre nagyobb igény van Magyarországon mind a gyógyturizmus, mind az idősek ill. ápolásra szorulók ellátása iránt, ennek következtében számos ilyen intézmény alakul és fog indulni a közeljövőben is. A nemzetközi szakmai elvárások és a vevői igények megkövetelik, hogy minőségirányítási rendszert működtessenek, erre képzett szakemberek vezetésével. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett minőségügyi vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen. Jelenleg csak tanfolyami oktatás (max. 5 nap) vagy hosszú, több éves, nem az egészségügyre specifikus minőségügyi képzés keretein belül lehet a minőségirányítási rendszerekről tanulni, ami nem minden esetben foglalja magába a minőségmenedzsment technikák széleskörű megismerését. A szakon végzett hallgató alkalmas: A minőségirányítási rendszer kiépítésére, működtetésére, Folyamatok definiálására, szabályozására, Előíró dokumentumok felülvizsgálatára, Vevői visszajelzések gyűjtésére és értékelésére, A tevékenység minőségi jellemzőinek definiálására, mérésére, elemzésére, Belső audit megtervezésére és végrehajtására, auditteam vezetésére, Munkatársak alap minőségügyi képzésére, Fejlesztési körök nyomon követésére, Az eredmények prezentálására, Csoportmunka moderálására, Közreműködésre tanúsító audit során, Projektek menedzselésére. Egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/ egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/MSc/egyetemi): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület mesterképzési vagy egyetemi szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász; egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó.

13 AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ/SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Statisztika (kvantitatív elemzési módszerek az egészségügyben) 20 5 Kollokvium Kommunikáció elmélet és gyakorlat 20 5 Kollokvium Menedzsment 20 5 Kollokvium Minőségmenedzsment 20 4 Kollokvium Projektmenedzsment tréning 15 4 Félévközi jegy Integrált irányítási rendszerek 15 4 Félévközi jegy Magyar egészségügyi ellátási standardok 15 3 Félévközi jegy Retorika és beszédtechnika (választható)* (25) 0 Aláírás Összesen: 125(150) 30 II. félév Auditori ismeretek és folyamatfejlesztés 20 3 Kollokvium Humánmenedzsment és kompetenciafejlesztés 20 3 Kollokvium Mutatószámok és mérésük az egészségügyben 20 3 Félévközi jegy Minőségügy a gyógyszertárban/szociális otthonban/gyógyfürdőben (választható) 3 20 Félévközi jegy Adat- és eszközgazdálkodási irányelvek 15 3 Félévközi jegy Betegbiztonság 15 3 Félévközi jegy Prezentációs készségfejlesztés tréning 15 2 Félévközi jegy Retorika és beszédtechnika (választható)* (25) 0 Aláírás Diplomakonzultáció 0 10 Félévközi jegy Összesen: 125 (150) 30 Mindösszesen: 250 (300) 60

14 Az Egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) Az egészségügyi controller képzés megindítása a munka-erőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden kórházban, illetve egészségügyi szervezetben, vállalkozásban alkalmaznak controllert, illetve szervezetileg is működtetnek controlling osztályt. Azonban eddig csak általános controller képzés volt Magyarországon, ilyen speciális képzés nem létezett. Kórházakban, illetve más egészségügyi intézményekben való felmérés alapján azonban erre jelentős igény lenne. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján megteremtődne a controlling szakmán belül egy specializált tudású, komoly szakmai tudást és képességet jelentő új terület: az egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek jelentősen segíteni az egészségügyi intézmény vezetőinek a döntéshozatalban, a költségszámításokban, költségkalkulációkban, költség- és bevételtervek elkészítésében. Elsajátítják az egészségügyi controlling eszközrendszerét, ezáltal képessé válnak saját tervezésre, controllingtáblák elkészítésére. A dashboardok alkalmazásával jelentősen tudják javítani, illetve kifejleszteni kommunikációs és prezentációs készségüket. Olyan specialistákat képezünk, akik képesek lesznek a hazai és nemzetközi egészségügyi és ágazati közigazgatási intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek, egészségügyi vállalkozások belső controlling rendszerének megtervezésére, alkalmazására, megvalósítására, döntéstámogatásra. A szakon végzett hallgató ismeri: Általánosságban: az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények és vállalkozások rendszerét és működési módjuk elméletét; a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén; az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási hátterét, az egészségügyi intézmények gazdálkodási elméletét és gyakorlatát; Szakspecifikusan: Társadalomtudományi alapismeretek: Gazdasági jog, Egészségügyi jog elmélete és gyakorlata, Gazdasági alapismeretek: Pénzügyi számítások, Számvitel alapjai, Egészségügyi finanszírozás, Egészséggazdaságtan Controller mesterség: Controlling informatikai eszközökkel, Egészségügyi controlling eszközrendszere Eredmények, tervek kommunikációja: Prezentációs tréninggyakorlattal megtanulja az adatok szűkítését, grafikus ábrázolását, ezek kiváló előadását. Szakmai terepmunka: A szakmai terepmunka kb. 20 órának megfelelő önálló terepmunkát: megfigyelést, adatgyűjtést, az adatok controllingeszközökkel való feldolgozását, valamint egy 8-10 oldalas prezentációs mestermunka elkészítését jelenti A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére, etikus magatartás, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kiváló kommunikációs és prezentációs készség, a controllingtechnikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban, jogszabályok követése és naprakész alkalmazási készsége igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,

15 empátia, alkalmazkodás, teammunkában való részvétel készsége társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, magas szintű angol nyelvtudás Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az egészségügyi controlling vezető a felső-vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi, pénzügyi és számviteli tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek pénzügyi, számviteli irányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a pénzügyi, számviteli vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában a pénzügyi és számviteli standardok ismerete, de komplex (controlling, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a pénzügyekkel és a számvitellel is foglalkozzon. Egyre nagyobb igény van Magyarországon mind a gyógyturizmus, mind az idősek ill. ápolásra szorulók ellátása iránt, ennek következtében számos ilyen intézmény alakul és fog indulni a közeljövőben is. A nemzetközi szakmai elvárások és a vevői igények megkövetelik, hogy controlling irányítási rendszert működtessenek, erre képzett szakemberek vezetésével. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett pénzügyi és számviteli vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges controlling irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen. A szakon végzett hallgató alkalmas: döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügy pénzügyi és számviteli, illetve az egészségügyi magán szolgáltatások területén, a hazai és EU egészségügyi szolgáltatások fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények pénzügyi és számviteli működtetésére, felügyeletére, az egészségügyi szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására, gazdasági problémák felismerése, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása; szakterületi, pénzügyi, számviteli és menedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására; egészségpolitikai javaslatok pénzügyi értékelésére; információk szelektálására, értékelésére, menedzselésére; információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására. Egészségügyi controller szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/ egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségügyi controller tanácsadó szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/MSc/egyetemi): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsé-

16 szettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület mesterképzési vagy egyetemi szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi controller szakközgazdász; egészségügyi controller tanácsadó. AZ EGÉSZSÉGÜGYI CONTROLLER SZAKKÖZGAZDÁSZ/TANÁCSADÓ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Gazdasági jog alapjai 20 6 Kollokvium Controlling informatikai eszközökkel 30 6 Félévközi jegy Egészséggazdaságtan 20 6 Kollokvium Számvitel alapjai 30 6 Kollokvium Egészségügyi controlling eszközrendszere I Félévközi jegy Kórházvezetés szimuláció (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 II. félév Pénzügyi számítások 20 4 Kollokvium Egészségügyi jog 20 4 Kollokvium Egészségügyi controlling eszközrendszere II Félévközi jegy Egészségügyi finanszírozás 20 4 Kollokvium Prezentációs tréning 30 4 Félévközi jegy Kórházvezetés szimuláció (választható)* 25 0 Aláírás Diplomakonzultáció 0 10 Félévközi jegy Összesen: 120 (145) 30 Mindösszesen: 240 (290) 60

17 Az Egészségügyi közigazgatási tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) A szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek az egészségügyi közigazgatás intézményeiben az egészségügyi közpolitika, közigazgatás problémáinak, feladatainak szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatainak ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A szakon végzett hallgató ismeri: a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit, az egészségpolitika céljait és megvalósításának elveit és gyakorlatát, az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási rendszerét, az egészségügyi közigazgatás intézményrendszerét, menedzsmentjét, az egészségügyi közintézmények gazdálkodását, és e tényezők befolyásolására alkalmas módszereket. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: vezetői, koordinációs, kommunikációs képesség; irányítási és összehangolási képesség; problémafelismerő és megoldó képesség; kreativitás, rugalmasság; szociális és emberi érzékenység, empátia; társadalmi környezettel, igényekkel, célokkal szembeni érzékenység, befogadó képesség; a hazai és nemzetközi szakirodalom kritikus figyelemmel kísérése; szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság; a szakon végzettek magatartását a magán és közéleti etika szabályai vezérlik. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakon végzettek iránt jelentős keresletet támasztanak az egészségügyi közigazgatás döntéselőkészítési, elemzési intézményei. Az egészségbiztosítás, egészségügyi közintézmények menedzsmentje, pénzügyei, controllingja is olyan nemzetgazdasági ágazatok, területek, ahol a végzettek elhelyezkedési lehetőségei szélesek. A szakon végzett hallgatók alkalmasak: az egészségügyi közszolgáltató intézményeknél irányító, elemző, végrehajtó feladatok végzésére, irányítására; az egészségügyi intézmények és szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatainak elemzésére, tervezésére, irányítására; a hazai és az Európai Unió egészségügyi fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítására, egészségügyi közigazgatási területek gazdasági kérdéseinek elemzésére, megoldási alternatívák értékelésére; egészségügyi közigazgatási információk elemzésére, feldolgozására, értékelésére; egészségügyi közigazgatási célkitűzések megvalósítására. képesek az egészségügyi közigazgatás intézményeiben az egészségügyi közpolitika, közigazgatás problémáinak, feladatainak szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatainak ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre.

18 A szakon végzett hallgató alkalmas: döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügyi közigazgatás, illetve az egészségügyi szolgáltatások területén a kollektív érdek érvényre juttatása céljából, a hazai és EU egészségügyi szolgáltatások fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő közintézmények működtetésére, a közcélú egészségügyi szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására, a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárása, explicit bemutatása, az ellentétes érintettségből adódó konfliktusos helyzetek megértése és kreatív kezelése, komplex társadalmi- gazdasági problémák felismerése, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása; szakterületi, pénzügyi, menedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazása; egészségpolitikai javaslatok értékelése; információk szelektálására, értékelésére, menedzselésére; információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására. Egészségügyi közigazgatási szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségügyi közigazgatási tanácsadó szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/MSc/egyetemi): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tudományok, bölcsészettudomány, sporttudomány képzési terület egyetemi vagy mesterképzési szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi közigazgatási szakközgazdász; egészségügyi közigazgatási tanácsadó.

19 AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZIGAZGATÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/TANÁCSADÓ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév A közigazgatás jogi alapjai és struktúrája 20 5 Kollokvium A közpolitika, egészségpolitika 20 5 Kollokvium Költségvetési pénzügyek 15 4 Félévközi jegy Közszolgáltató vállalatok gazdaságtana 15 3 Félévközi jegy Egészségügyi közigazgatási modellek és egészségügyi rendszerek 20 5 Kollokvium Az egészségügyi igazgatás szervezet- és eszközrendszere 20 5 Kollokvium Választható szaktárgyak (1/félév) 15 3 Közösségi gazdaságtan Összehasonlító egészségügy Közösségi pénzügyi menedzsment Egészség-gazdaságtani elemzések Non-profit szervezetek menedzsmentje Költségvetési intézmények számvitele Összesen: Félévközi jegy II. félév Közpénzek ellenőrzése 20 3 Kollokvium Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása 20 3 Kollokvium Társadalombiztosítás, gyógyszertámogatás 20 3 Kollokvium Farmaökonómia és egészségtechnológia 20 3 Kollokvium Szakellátási gazdálkodás az egészségügyben 15 2 Félévközi jegy Választható szaktárgyak (2/félév) 30 6 Közösségi gazdaságtan Összehasonlító egészségügy Közösségi pénzügyi menedzsment Egészség-gazdaságtani elemzések Non-profit szervezetek menedzsmentje Költségvetési intézmények számvitele Diplomakonzultáció 0 10 Félévközi jegy Félévközi jegy Összesen: Mindösszesen:

20 Az Egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) Az egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó képzés megindítása a munka-erőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden nagyobb egészségügyi szervezet alkalmaz szóvivőt, miközben e speciális szóvivő-képzés Magyarországon korábban csak általános formában létezett. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján egészségügyi szóvivőnek lenni komoly szakmai tudást, és képességet igénylő professziót jelent. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek nem csupán az intézmény arcaként, de a külső kommunikáció vezetőjeként is sikeresen működni. Olyan specialistákat képezünk, akik képesek lesznek a hazai és nemzetközi egészségügyi és ágazati közigazgatási intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek külső kommunikációjának tervezésére, koordinálására, és megvalósítására, konfliktusaik kezelésére, valamint különböző rendezvényeik megszervezésére, és lebonyolítására. A leendő szóvivők számára különösen fontos a "jó fellépés", hiszen hatniuk kell másokra: más személyeket, azok csoportjait vagy tömegeit kell tájékoztatniuk, megnyerniük és/vagy meggyőzniük. Elsőrendű fontosságú, hogy jól képzett, hatékonyan kommunikáló, az intézmény értékeit, érdekeit, szakmai munkát a különböző a társadalmi csoportok, (ön)kormányzati szervek és hatóságok stb. felé megjeleníteni tudó, a célcsoport számára fontos információkat közvetlen és közvetett formában (a helyi és országos médiumok segítségével) eljuttatni képes szóvivővel rendelkezzen. A szakon végzett hallgató ismeri: Általánosságban: az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén; a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát; Szakspecifikusan: Társadalomtudományi alapismeretek: Kommunikáció elmélet és gyakorlat, Marketing kommunikáció, Kommunikációs jog és etika, Médiagazdaságtan és média ismeretek, Beszéd- és íráskészség fejlesztés: Retorika, beszédtechnika, Nyelvhelyesség, Beszéd-, sajtóközlemény-, meghívó írása Szóvivői mesterség: Szóvivői mesterség, Prezentációs készségfejlesztés tréning sajtótájékoztató tartás, Kríziskommmunikáció és válságkezelés tréning, Médiumok kezelése tréning: Professzionális interjúviselkedés, nyilatkozat, híradós- és újság interjúk Külső kommunikáció vezetése: PR és sajtókapcsolatok, Tanácsadás, felkészítés, Protokoll és rendezvényszervezés, Közszolgálati tájékoztatás módszertana Szakmai terepmunka: A szakmai terepmunka kb. 20 órának megfelelő önálló terepmunkát: megfigyelést, adatgyűjtést, az adatok feldolgozását, valamint egy 8-10 oldalas mestermunka elkészítést jelenti A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére, etikus magatartás, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban, igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 34/2008.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2008. szeptember

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

KÖT ekvivalencia tábla

KÖT ekvivalencia tábla KÖT ekvivalencia tábla Mikroökonómia 5 kr Makroökonómia 5 kr Pénzügyek alapjai 3 kr Menedzsment alapjai 3 kr Vállalkozások pénzügyi alapjai 3 kr Közgazdaságtan 1. 5 kr Közgazdaságtan 2. 5 kr Pénzügyek

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány ajánlott tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a 25/2015. sz. határozatával Elfogadta

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

PTE KTK MA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG TURIZMUS-MENEDZSMENT RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, Utolsó módosítás:

PTE KTK MA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG TURIZMUS-MENEDZSMENT RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, Utolsó módosítás: PTE KTK MA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG TURIZMUS-MENEDZSMENT MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2016 Utolsó módosítás: 2016-06-01 1. Alapvető jellemzők 1.1. A szak felelős vezetői A szak felelőse:

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve A GGAZBANE kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak Szakmai alapozó mintatanterve Szakmai alapozó Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBG_GI786K3

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

KTK. Közgazdaságtudományi Kar. ingatlanjogi szervező. NymE Geoinformatikai Kar. Ingatlanjogi szervező. Szakirányú továbbképzési szak:

KTK. Közgazdaságtudományi Kar. ingatlanjogi szervező. NymE Geoinformatikai Kar. Ingatlanjogi szervező. Szakirányú továbbképzési szak: GEO - Geoinformatikai Kar Ingatlanjogi szervező KTK Közgazdaságtudományi Kar öszszege: Ingatlanjogi szervező 120 kredit távoktató ingatlanjogi szervező Új és hasznosítható ismeretek adása azoknak, akik

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. szeptember 1-től 1 EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Bevezetés Képzésünk célja az egészségügyi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben