NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment szak... 5 A Gyógyszerész-közgazdász; Orvos-közgazdász szak... 8 Az Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó/szakközgazdász szak Az Egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász szak Az Egészségügyi közigazgatási tanácsadó/szakközgazdász szak Az Egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó/szakközgazdász szak A on között végzettek száma: Orvos közgazdász szakon: 149 fő Gyógyszerész közgazdász szakon: 103 fő Egészségügyi menedzsment szakon: 246 fő. Valamennyi egészségügyi szakirányú továbbképzéshez: Képzési jellemzők: Helyszín: NYME KTK, Sopron Budapest A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap A szakokon végzettek közül többen nyertek korábban felvételt a kar Doktori Iskolájába, ahol a felvételnél többletpontot jelent a szakirányú továbbképzés elvégzése. További felvételi információk: A jelentkezési lap letölthető a kar honlapjáról, ahol állandóan frissülő információk is találhatók. Hipságh Gyöngyi Tel: 99/ / Cím: 9400 Sopron, Erzsébet u Tanulmányi Osztály: Horváth Imréné (Judit), Traxler Attiláné (Zsuzsanna) Tel: 99/ Sopron, Erzsébet u

2 Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai szakértők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. A szakon végzett hallgató ismeri: az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerének és működési módjának elmélete, az európai együttműködési lehetőségek elemzése; a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén gazdasági, biztosítási tevékenységek elmélete; a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elmélete, a vendégekkel való bánásmód elmélete és gyakorlata; a turizmus általános elmélete, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái; a wellness termékcsoport összetevőinek, a wellness és rekreációs központok felépítésének és működésének elmélete; a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepének ismerete; a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreinek elmélete, a különböző kezelési módok ismerete a rehabilitációban és a prevencióban; a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői elmélete és gyakorlata; a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásainak és turisztikai lehetőségeinek, valamint az ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségek elmélete. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség; kreativitás, rugalmasság; felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére; etikus magatartás; szervezőkészség, kezdeményezőkészség; kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban; igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára; empátia, alkalmazkodás, teammunkában való részvétel készsége; társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység; elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt; magas szintű idegennyelv-tudás. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas ipari rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő

3 ismereteket igényel. A szakon végzettek képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. A szakon végzett hallgató alkalmas: a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk (rosszul strukturált problémák) mellett is megbízható eligazodásra; szakmailag megalapozott döntések meghozatalára; az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására; egészségturisztikai programok elemzésére, értékelésére és kidolgozására; részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében; az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló; projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában; a magyar egészségügyi rendszernek a nemzetközi egészségügyi rendszerekkel történő öszszehasonlító elemzésére; az egészségbiztosítási rendszer elemzésére; egészségturisztikai szakidegenvezetői feladatok ellátására; a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására legalább két idegen nyelven. Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/BSc/ főiskola): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető; egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető

4 AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ/TANÁCSADÓ ÉS SZAKIDEGENVEZETŐ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Turisztikai alapismeretek 15 5 Kollokvium Turizmusföldrajz 15 5 Félévközi jegy Művelődéstörténet 15 5 Kollokvium Egészségügyi szakmai alapismeretek 30 5 Kollokvium Vállalkozási- adó- és jogi alapismeretek 25 5 Félévközi jegy Az egészségturizmus alapjai 20 5 Kollokvium Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 II. félév Gasztronómiai alapismeretek 15 4 Félévközi jegy Művészettörténet 15 4 Kollokvium Kommunikáció és konfliktuskezelés 20 4 Félévközi jegy Egészségturizmus erőforrásai 15 4 Félévközi jegy Humánmenedzsment 20 5 Kollokvium Egészségturizmus gazdaságtana 20 5 Kollokvium Nemzetközi etikett és protokoll 15 4 Félévközi jegy Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 III. félév Turizmus az Európai Unióban 15 4 Félévközi jegy Speciális táplálkozási ismeretek 20 5 Félévközi jegy Régiók és kultúrák 15 4 Kollokvium Balneológiai ismeretek 20 5 Kollokvium Területfejlesztés, egészségturisztikai beruházások és pályázatok 25 6 Kollokvium Idegenvezetés elmélete, módszertana, adminisztrációja 25 6 Kollokvium Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 IV. félév Idegenforgalmi marketing 20 4 Kollokvium Rendezvények és konferenciák 15 4 Félévközi jegy Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje 25 4 Kollokvium Gyógykezelések finanszírozása 20 4 Kollokvium Idegenvezetés és szabadidő-szervezés gyakorlata 20 3 Félévközi jegy Egészségturisztikai idegenvezetés 20 3 Félévközi jegy Diplomakonzultáció 0 8 Félévközi jegy Idegenforgalmi szaknyelv (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 Mindösszesen: 480 (580) 120

5 Az Egészségügyi menedzsment szak A szakon végzettek közgazdasági szakismeret birtokában, az egészségügy gazdálkodásában szakmai jártasságot, vezetői ismereteket szereznek, elhelyezkedési lehetőségei jók, a keresett szakmák között van. A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás történik, a menedzsment, a marketing, a vezetés-szervezés, a közgazdaság-tudományok területén. Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítést kapnak hallgatóink. Az önálló probléma felismerés és megoldási készség fejlesztése kiemelt szerepet tölt be. Tanulmányaik során az elméleti ismeretek hazai és nemzetközi gyakorlatának bemutatására helyezzük a hangsúlyt. A szakon végzett hallgató ismeri: az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait és azok összefüggéseit, gazdálkodási rendszerét, az alap - a szakellátás (járó-beteg és fekvőbeteg-ellátás), az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb ellátási formák gazdálkodásának fő feladatait, az egészségbiztosítás elveit és gyakorlatát, az egészségügy szervezeti és ellenőrzési rendszerét, az egészségügy működési mechanizmusát és finanszírozási rendszerét nemzetközi elsősorban az EU tagállamok összehasonlításában, az egészségügy menedzsmentjének gyakorlati, működési mechanizmusát, szervezeti felépítését és koordinálását. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség, irányítási és összehangolási képesség, szociális és emberi érzékenység, empátia, az egészségügyben végbemenő változások hazai és nemzetközi figyelemmel kísérése és kritikai értékelése, szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság, az ember egészségi állapotának megőrzése és javítása iránti szakmai és etikai elkötelezettség. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakirányú továbbképzési szakot elvégzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak az egészségügy területén meghirdetésre kerülő közép- és felsőszintű vezetői állásra. A végzett egészségügyi menedzserek, egészségügyi menedzsment specialisták a társadalombiztosítás valamennyi területét ellátó közintézményekben, az üzleti biztosítóknál, az önkéntes- kölcsönös nyugdíj- és egészségpénztárakban, a magánbiztosítási pénztárakban és egészségügyi intézményekben korszerű üzleti és menedzsment ismeretek birtokában felelős vezetői beosztásokat tölthetnek be. A szakirányon végzett hallgató alkalmas: az egészségügy menedzsmentjéhez tartozó feladatok (irányító, elemző, végrehajtó) elvégzésére, a menedzsment tevékenységének megszerzésére és működésének ellátásra, az egészségügyi intézmények és szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatának elemzésére, tervezésére és irányítására, a hazai és az EU egészségügyi fejlesztési politikának megvalósításában való közreműködésre, az EU követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények működtetésére, a szakterületi gazdálkodási, pénzügyi menedzsment információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására,

6 az információk szakellátására, értékelésére és feldolgozására, a problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására. Egészségügyi menedzsment specialista szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BSc/főiskola): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, műszaki, informatika, bölcsészettudomány, sporttudomány, hittudomány képzési területek alapképzési/főiskolai szakjai. Egészségügyi menedzsment szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható mesterszakok (MA/MSc/ egyetem): a képzésben a mesterfokozatú (MA/MSc/egyetemi) okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi menedzsment specialista; egészségügyi menedzsment szakközgazdász. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT SPECIALISTA/SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia) 20 5 Kollokvium Menedzsment 20 5 Kollokvium Pénzügyi- és bank ismeretek 20 5 Kollokvium Statisztika 20 5 Kollokvium Társadalombiztosítás 15 4 Félévközi jegy Egészségügyi jog 15 3 Félévközi jegy Kommunikáció és média kapcsolatok 15 3 Félévközi jegy Összesen: II. félév Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan) 20 5 Kollokvium Vállalatgazdaságtan 20 5 Kollokvium Döntéselmélet és módszertan 20 5 Kollokvium Kórházgazdálkodás 20 5 Kollokvium Vállalkozási- és adózási ismeretek 15 4 Félévközi jegy Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek 15 3 Félévközi jegy Menedzser tréning 15 3 Félévközi jegy Összesen: III. félév Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás 20 5 Kollokvium Egészségügyi menedzsment 20 5 Kollokvium Minőségmenedzsment 20 5 Kollokvium Egészségügyi finanszírozás 20 5 Kollokvium Szociálpolitika és támogatási rendszerek 15 4 Félévközi jegy Számvitel 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy I Félévközi jegy Összesen:

7 IV. félév Vezetői kontrolling 20 5 Kollokvium Válságmenedzsment 20 5 Kollokvium Ápolásgazdaságtan 20 5 Kollokvium Egészségügyi stratégia 20 5 Kollokvium Projektmenedzsment esettanulmányok 15 4 Félévközi jegy Emberierőforrás-menedzsment és szakemberképzés 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy II Félévközi jegy Diplomakonzultáció 0 0 Aláírás Összesen: Mindösszesen: Alternatív tárgy I.: Csapatépítő tréning 15 3 félévközi jegy Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban 15 3 félévközi jegy Marketing az egészségügyben 15 3 félévközi jegy Alternatív tárgy II.: Üzleti tervezés 15 3 félévközi jegy Epidemiológia 15 3 félévközi jegy Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje 15 3 félévközi jegy Logisztika 15 3 félévközi jegy

8 A Gyógyszerész-közgazdász; Orvos-közgazdász szak A képzés célja, hogy a négy félév során a hallgatók elsajátítsák azokat a menedzsment, marketing, vezetés-szervezés, vállalkozási szakismereteket, amelyek az egészségügyi ellátás szakspecifikus tevékenységéhez (pl. finanszírozás, kontrolling, marketing, vezetés-szervezés, üzleti ellenőrzés) szükségesek. A hallgatók a képzés során szakmai gyakorlatot is folytatnak. A szakon végzett hallgató ismeri: az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait és azok összefüggéseit; az egészségügy gazdálkodási rendszerét, az alap- és szakellátás (járóbeteg- és fekvőbetegellátás), az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb ellátási formák (foglalkozás egészségügy) gazdálkodásának fő feladatait; az egészségbiztosítás elveit és gyakorlatát; az egészségügy szervezeti és ellenőrzési rendszerét; az egészségügy működési mechanizmusát és finanszírozási rendszerét nemzetközi elsősorban az EU tagállamok összehasonlításában; az egészségügy menedzsmentjének gyakorlati, működési mechanizmusát, szervezeti felépítését és koordinálását. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség; irányítási és összehangolási képesség; szociális és emberi érzékenység, empátia; az egészségügyben végbemenő változások hazai és nemzetközi figyelemmel kísérése és kritikai értékelése; szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság; az ember egészségi állapotának megőrzése és javítása iránti szakmai és etikai elkötelezettség. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakon végzettek közgazdasági szakismeret birtokában az egészségügy gazdálkodásában szakmai jártasságot, vezetői ismereteket szereznek, elhelyezkedési lehetőségei jók, a keresett szakmák között van. Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítést kapnak hallgatóink. Az önálló problémafelismerés és megoldási készség fejlesztése kiemelt szerepet tölt be. Tanulmányaik során az elméleti ismeretek hazai és nemzetközi gyakorlatának bemutatására helyezzük a hangsúlyt. A szakon végzett hallgató alkalmas: az egészségügy menedzsmentjéhez tartozó feladatok (irányító, elemző, végrehajtó) elvégzésére, a menedzsment tevékenységének megszerzésére és működésének ellátásra; az egészségügyi intézmények és szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatának elemzésére, tervezésére és irányítására; a hazai és az EU egészségügyi fejlesztési politikának megvalósításában való közreműködésre, az EU követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények működtetésére; a szakterületi gazdálkodási, pénzügyi menedzsment információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására; az információk szakellátására, értékelésére és feldolgozására, a problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására

9 A Gyógyszerész-közgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépés feltétele a gyógyszerész szakképzettség megléte. Az Orvos-közgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépés feltétele az orvos vagy fogorvos vagy állatorvos szakképzettség megléte. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: gyógyszerész-közgazdász; orvos-közgazdász. AZ ORVOS/GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia) 20 5 Kollokvium Menedzsment 20 5 Kollokvium Pénzügyi- és bank ismeretek 20 5 Kollokvium Statisztika és egészségügyi statisztika 20 5 Kollokvium Társadalombiztosítás 15 4 Félévközi jegy Egészségügyi jog 15 3 Félévközi jegy Kommunikáció és média kapcsolatok 15 3 Félévközi jegy Összesen: II. félév Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan) 20 5 Kollokvium Vállalatgazdaságtan 20 5 Kollokvium Döntéselmélet és módszertan 20 5 Kollokvium Kórházgazdálkodás 20 5 Kollokvium Vállalkozási- és adózási ismeretek 15 4 Félévközi jegy Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek 15 3 Félévközi jegy Menedzser tréning 15 3 Félévközi jegy Összesen: III. félév Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás 20 5 Kollokvium Egészségügyi menedzsment 20 5 Kollokvium Minőségmenedzsment 20 5 Kollokvium Egészségügyi finanszírozás 20 5 Kollokvium Háziorvosi és járóbeteg-gazdálkodás 15 4 Félévközi jegy Számvitel 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy I Félévközi jegy Összesen: IV. félév Vezetői kontrolling 20 5 Kollokvium Válságmenedzsment 20 5 Kollokvium Ápolásgazdaságtan 20 5 Kollokvium Egészségügyi stratégia 20 5 Kollokvium Projektmenedzsment esettanulmányok 15 4 Félévközi jegy Üzleti tervezés 15 3 Félévközi jegy Alternatív tárgy II Félévközi jegy Diplomakonzultáció 0 10 Aláírás Összesen: Mindösszesen

10 Alternatív tárgy I.: Közegészségtani gazdálkodás 15 3 félévközi jegy Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban 15 3 félévközi jegy Egészségturizmus 15 3 félévközi jegy Alternatív tárgy II.: Emberierőforrás-menedzsment és szakemberképzés 15 3 félévközi jegy Farmaökonómia és egészségtechnológia 15 3 félévközi jegy Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje 15 3 félévközi jegy Logisztika 15 3 félévközi jegy

11 Az Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) Az egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó/szakközgazdász képzés megindítása a munkaerőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden nagyobb egészségügyi szervezet alkalmaz minőségügyi vezetőt, miközben e speciális minőségbiztosítási képzés Magyarországon korábban csak általános formában létezett. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadónak/szakközgazdásznak lenni komoly szakmai tudást, és képességet igénylő professziót jelent. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére, különösen egészségügyi ill. szociális ágazati intézményekben. A szakon végzett hallgató ismeri: A minőségirányítás alapelveit, rendszerét, fogalmait Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapelveit, követelményrendszerét, A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok felépítését, értelmezését, A minőségirányítási rendszer és más irányítási rendszerek kapcsolatát, Az audit célját, folyamatát, audittal kapcsolatos fogalmakat, A tanúsító auditok menetét, A döntésekhez szükséges adatelemzések módszereit, Az adatvédelmi előírásokat, és azok gyakorlati megvalósulását, Az egészségügyi intézmények eszközparkjával kapcsolatos minőségügyi előírásokat, A minőségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges szabvány- valamint vezetői ismereteket, A munkavállalók minőségirányítási rendszerben elfoglalt helyét, és feladataikat. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére, etikus magatartás, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban, igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára, empátia, alkalmazkodás, csapatmunkában való részvétel készsége társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az évi CLIV. törvény az Egészségügyről előírja belső minőségbiztosítási rendszer működtetését az egészségügyi intézményeknél re az intézmények jelentős része tanúsított minőségirányítási rendszert működtet, élén önálló vezetővel. A minőségügyi vezető a felső-vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi és minőségirányítási tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek minőségirányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a minőségügyi vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában

12 a szabványok ismerete, de komplex (minőségügyi, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a minőségüggyel is foglalkozzon. Egyre nagyobb igény van Magyarországon mind a gyógyturizmus, mind az idősek ill. ápolásra szorulók ellátása iránt, ennek következtében számos ilyen intézmény alakul és fog indulni a közeljövőben is. A nemzetközi szakmai elvárások és a vevői igények megkövetelik, hogy minőségirányítási rendszert működtessenek, erre képzett szakemberek vezetésével. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett minőségügyi vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen. Jelenleg csak tanfolyami oktatás (max. 5 nap) vagy hosszú, több éves, nem az egészségügyre specifikus minőségügyi képzés keretein belül lehet a minőségirányítási rendszerekről tanulni, ami nem minden esetben foglalja magába a minőségmenedzsment technikák széleskörű megismerését. A szakon végzett hallgató alkalmas: A minőségirányítási rendszer kiépítésére, működtetésére, Folyamatok definiálására, szabályozására, Előíró dokumentumok felülvizsgálatára, Vevői visszajelzések gyűjtésére és értékelésére, A tevékenység minőségi jellemzőinek definiálására, mérésére, elemzésére, Belső audit megtervezésére és végrehajtására, auditteam vezetésére, Munkatársak alap minőségügyi képzésére, Fejlesztési körök nyomon követésére, Az eredmények prezentálására, Csoportmunka moderálására, Közreműködésre tanúsító audit során, Projektek menedzselésére. Egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/ egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/MSc/egyetemi): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület mesterképzési vagy egyetemi szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász; egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó.

13 AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ/SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Statisztika (kvantitatív elemzési módszerek az egészségügyben) 20 5 Kollokvium Kommunikáció elmélet és gyakorlat 20 5 Kollokvium Menedzsment 20 5 Kollokvium Minőségmenedzsment 20 4 Kollokvium Projektmenedzsment tréning 15 4 Félévközi jegy Integrált irányítási rendszerek 15 4 Félévközi jegy Magyar egészségügyi ellátási standardok 15 3 Félévközi jegy Retorika és beszédtechnika (választható)* (25) 0 Aláírás Összesen: 125(150) 30 II. félév Auditori ismeretek és folyamatfejlesztés 20 3 Kollokvium Humánmenedzsment és kompetenciafejlesztés 20 3 Kollokvium Mutatószámok és mérésük az egészségügyben 20 3 Félévközi jegy Minőségügy a gyógyszertárban/szociális otthonban/gyógyfürdőben (választható) 3 20 Félévközi jegy Adat- és eszközgazdálkodási irányelvek 15 3 Félévközi jegy Betegbiztonság 15 3 Félévközi jegy Prezentációs készségfejlesztés tréning 15 2 Félévközi jegy Retorika és beszédtechnika (választható)* (25) 0 Aláírás Diplomakonzultáció 0 10 Félévközi jegy Összesen: 125 (150) 30 Mindösszesen: 250 (300) 60

14 Az Egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) Az egészségügyi controller képzés megindítása a munka-erőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden kórházban, illetve egészségügyi szervezetben, vállalkozásban alkalmaznak controllert, illetve szervezetileg is működtetnek controlling osztályt. Azonban eddig csak általános controller képzés volt Magyarországon, ilyen speciális képzés nem létezett. Kórházakban, illetve más egészségügyi intézményekben való felmérés alapján azonban erre jelentős igény lenne. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján megteremtődne a controlling szakmán belül egy specializált tudású, komoly szakmai tudást és képességet jelentő új terület: az egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek jelentősen segíteni az egészségügyi intézmény vezetőinek a döntéshozatalban, a költségszámításokban, költségkalkulációkban, költség- és bevételtervek elkészítésében. Elsajátítják az egészségügyi controlling eszközrendszerét, ezáltal képessé válnak saját tervezésre, controllingtáblák elkészítésére. A dashboardok alkalmazásával jelentősen tudják javítani, illetve kifejleszteni kommunikációs és prezentációs készségüket. Olyan specialistákat képezünk, akik képesek lesznek a hazai és nemzetközi egészségügyi és ágazati közigazgatási intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek, egészségügyi vállalkozások belső controlling rendszerének megtervezésére, alkalmazására, megvalósítására, döntéstámogatásra. A szakon végzett hallgató ismeri: Általánosságban: az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények és vállalkozások rendszerét és működési módjuk elméletét; a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén; az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási hátterét, az egészségügyi intézmények gazdálkodási elméletét és gyakorlatát; Szakspecifikusan: Társadalomtudományi alapismeretek: Gazdasági jog, Egészségügyi jog elmélete és gyakorlata, Gazdasági alapismeretek: Pénzügyi számítások, Számvitel alapjai, Egészségügyi finanszírozás, Egészséggazdaságtan Controller mesterség: Controlling informatikai eszközökkel, Egészségügyi controlling eszközrendszere Eredmények, tervek kommunikációja: Prezentációs tréninggyakorlattal megtanulja az adatok szűkítését, grafikus ábrázolását, ezek kiváló előadását. Szakmai terepmunka: A szakmai terepmunka kb. 20 órának megfelelő önálló terepmunkát: megfigyelést, adatgyűjtést, az adatok controllingeszközökkel való feldolgozását, valamint egy 8-10 oldalas prezentációs mestermunka elkészítését jelenti A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére, etikus magatartás, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kiváló kommunikációs és prezentációs készség, a controllingtechnikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban, jogszabályok követése és naprakész alkalmazási készsége igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,

15 empátia, alkalmazkodás, teammunkában való részvétel készsége társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, magas szintű angol nyelvtudás Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az egészségügyi controlling vezető a felső-vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi, pénzügyi és számviteli tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek pénzügyi, számviteli irányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a pénzügyi, számviteli vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában a pénzügyi és számviteli standardok ismerete, de komplex (controlling, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a pénzügyekkel és a számvitellel is foglalkozzon. Egyre nagyobb igény van Magyarországon mind a gyógyturizmus, mind az idősek ill. ápolásra szorulók ellátása iránt, ennek következtében számos ilyen intézmény alakul és fog indulni a közeljövőben is. A nemzetközi szakmai elvárások és a vevői igények megkövetelik, hogy controlling irányítási rendszert működtessenek, erre képzett szakemberek vezetésével. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett pénzügyi és számviteli vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges controlling irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen. A szakon végzett hallgató alkalmas: döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügy pénzügyi és számviteli, illetve az egészségügyi magán szolgáltatások területén, a hazai és EU egészségügyi szolgáltatások fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények pénzügyi és számviteli működtetésére, felügyeletére, az egészségügyi szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására, gazdasági problémák felismerése, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása; szakterületi, pénzügyi, számviteli és menedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására; egészségpolitikai javaslatok pénzügyi értékelésére; információk szelektálására, értékelésére, menedzselésére; információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására. Egészségügyi controller szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/ egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségügyi controller tanácsadó szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/MSc/egyetemi): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsé-

16 szettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület mesterképzési vagy egyetemi szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi controller szakközgazdász; egészségügyi controller tanácsadó. AZ EGÉSZSÉGÜGYI CONTROLLER SZAKKÖZGAZDÁSZ/TANÁCSADÓ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév Gazdasági jog alapjai 20 6 Kollokvium Controlling informatikai eszközökkel 30 6 Félévközi jegy Egészséggazdaságtan 20 6 Kollokvium Számvitel alapjai 30 6 Kollokvium Egészségügyi controlling eszközrendszere I Félévközi jegy Kórházvezetés szimuláció (választható)* 25 0 Aláírás Összesen: 120 (145) 30 II. félév Pénzügyi számítások 20 4 Kollokvium Egészségügyi jog 20 4 Kollokvium Egészségügyi controlling eszközrendszere II Félévközi jegy Egészségügyi finanszírozás 20 4 Kollokvium Prezentációs tréning 30 4 Félévközi jegy Kórházvezetés szimuláció (választható)* 25 0 Aláírás Diplomakonzultáció 0 10 Félévközi jegy Összesen: 120 (145) 30 Mindösszesen: 240 (290) 60

17 Az Egészségügyi közigazgatási tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) A szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek az egészségügyi közigazgatás intézményeiben az egészségügyi közpolitika, közigazgatás problémáinak, feladatainak szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatainak ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A szakon végzett hallgató ismeri: a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit, az egészségpolitika céljait és megvalósításának elveit és gyakorlatát, az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási rendszerét, az egészségügyi közigazgatás intézményrendszerét, menedzsmentjét, az egészségügyi közintézmények gazdálkodását, és e tényezők befolyásolására alkalmas módszereket. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: vezetői, koordinációs, kommunikációs képesség; irányítási és összehangolási képesség; problémafelismerő és megoldó képesség; kreativitás, rugalmasság; szociális és emberi érzékenység, empátia; társadalmi környezettel, igényekkel, célokkal szembeni érzékenység, befogadó képesség; a hazai és nemzetközi szakirodalom kritikus figyelemmel kísérése; szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság; a szakon végzettek magatartását a magán és közéleti etika szabályai vezérlik. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakon végzettek iránt jelentős keresletet támasztanak az egészségügyi közigazgatás döntéselőkészítési, elemzési intézményei. Az egészségbiztosítás, egészségügyi közintézmények menedzsmentje, pénzügyei, controllingja is olyan nemzetgazdasági ágazatok, területek, ahol a végzettek elhelyezkedési lehetőségei szélesek. A szakon végzett hallgatók alkalmasak: az egészségügyi közszolgáltató intézményeknél irányító, elemző, végrehajtó feladatok végzésére, irányítására; az egészségügyi intézmények és szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatainak elemzésére, tervezésére, irányítására; a hazai és az Európai Unió egészségügyi fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítására, egészségügyi közigazgatási területek gazdasági kérdéseinek elemzésére, megoldási alternatívák értékelésére; egészségügyi közigazgatási információk elemzésére, feldolgozására, értékelésére; egészségügyi közigazgatási célkitűzések megvalósítására. képesek az egészségügyi közigazgatás intézményeiben az egészségügyi közpolitika, közigazgatás problémáinak, feladatainak szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatainak ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre.

18 A szakon végzett hallgató alkalmas: döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügyi közigazgatás, illetve az egészségügyi szolgáltatások területén a kollektív érdek érvényre juttatása céljából, a hazai és EU egészségügyi szolgáltatások fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő közintézmények működtetésére, a közcélú egészségügyi szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására, a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárása, explicit bemutatása, az ellentétes érintettségből adódó konfliktusos helyzetek megértése és kreatív kezelése, komplex társadalmi- gazdasági problémák felismerése, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása; szakterületi, pénzügyi, menedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazása; egészségpolitikai javaslatok értékelése; információk szelektálására, értékelésére, menedzselésére; információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására. Egészségügyi közigazgatási szakközgazdász szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Egészségügyi közigazgatási tanácsadó szak jelentkezési feltételei: A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/MSc/egyetemi): Orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tudományok, bölcsészettudomány, sporttudomány képzési terület egyetemi vagy mesterképzési szakjai. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi közigazgatási szakközgazdász; egészségügyi közigazgatási tanácsadó.

19 AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZIGAZGATÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/TANÁCSADÓ SZAK MINTATANTERVE Tantárgy Követelmény Óra Kredit Számonkérés I. félév A közigazgatás jogi alapjai és struktúrája 20 5 Kollokvium A közpolitika, egészségpolitika 20 5 Kollokvium Költségvetési pénzügyek 15 4 Félévközi jegy Közszolgáltató vállalatok gazdaságtana 15 3 Félévközi jegy Egészségügyi közigazgatási modellek és egészségügyi rendszerek 20 5 Kollokvium Az egészségügyi igazgatás szervezet- és eszközrendszere 20 5 Kollokvium Választható szaktárgyak (1/félév) 15 3 Közösségi gazdaságtan Összehasonlító egészségügy Közösségi pénzügyi menedzsment Egészség-gazdaságtani elemzések Non-profit szervezetek menedzsmentje Költségvetési intézmények számvitele Összesen: Félévközi jegy II. félév Közpénzek ellenőrzése 20 3 Kollokvium Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása 20 3 Kollokvium Társadalombiztosítás, gyógyszertámogatás 20 3 Kollokvium Farmaökonómia és egészségtechnológia 20 3 Kollokvium Szakellátási gazdálkodás az egészségügyben 15 2 Félévközi jegy Választható szaktárgyak (2/félév) 30 6 Közösségi gazdaságtan Összehasonlító egészségügy Közösségi pénzügyi menedzsment Egészség-gazdaságtani elemzések Non-profit szervezetek menedzsmentje Költségvetési intézmények számvitele Diplomakonzultáció 0 10 Félévközi jegy Félévközi jegy Összesen: Mindösszesen:

20 Az Egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó/szakközgazdász szak (regisztráció alatt) Az egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó képzés megindítása a munka-erőpiaci igények felismerésén alapul. Ma már szinte minden nagyobb egészségügyi szervezet alkalmaz szóvivőt, miközben e speciális szóvivő-képzés Magyarországon korábban csak általános formában létezett. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján egészségügyi szóvivőnek lenni komoly szakmai tudást, és képességet igénylő professziót jelent. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek nem csupán az intézmény arcaként, de a külső kommunikáció vezetőjeként is sikeresen működni. Olyan specialistákat képezünk, akik képesek lesznek a hazai és nemzetközi egészségügyi és ágazati közigazgatási intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek külső kommunikációjának tervezésére, koordinálására, és megvalósítására, konfliktusaik kezelésére, valamint különböző rendezvényeik megszervezésére, és lebonyolítására. A leendő szóvivők számára különösen fontos a "jó fellépés", hiszen hatniuk kell másokra: más személyeket, azok csoportjait vagy tömegeit kell tájékoztatniuk, megnyerniük és/vagy meggyőzniük. Elsőrendű fontosságú, hogy jól képzett, hatékonyan kommunikáló, az intézmény értékeit, érdekeit, szakmai munkát a különböző a társadalmi csoportok, (ön)kormányzati szervek és hatóságok stb. felé megjeleníteni tudó, a célcsoport számára fontos információkat közvetlen és közvetett formában (a helyi és országos médiumok segítségével) eljuttatni képes szóvivővel rendelkezzen. A szakon végzett hallgató ismeri: Általánosságban: az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén; a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát; Szakspecifikusan: Társadalomtudományi alapismeretek: Kommunikáció elmélet és gyakorlat, Marketing kommunikáció, Kommunikációs jog és etika, Médiagazdaságtan és média ismeretek, Beszéd- és íráskészség fejlesztés: Retorika, beszédtechnika, Nyelvhelyesség, Beszéd-, sajtóközlemény-, meghívó írása Szóvivői mesterség: Szóvivői mesterség, Prezentációs készségfejlesztés tréning sajtótájékoztató tartás, Kríziskommmunikáció és válságkezelés tréning, Médiumok kezelése tréning: Professzionális interjúviselkedés, nyilatkozat, híradós- és újság interjúk Külső kommunikáció vezetése: PR és sajtókapcsolatok, Tanácsadás, felkészítés, Protokoll és rendezvényszervezés, Közszolgálati tájékoztatás módszertana Szakmai terepmunka: A szakmai terepmunka kb. 20 órának megfelelő önálló terepmunkát: megfigyelést, adatgyűjtést, az adatok feldolgozását, valamint egy 8-10 oldalas mestermunka elkészítést jelenti A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó probléma felismerő és megoldó készség, kreativitás, rugalmasság, felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére, etikus magatartás, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban, igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők:

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: Kővári István turizmusoktatási szakértő, Dékáni Kabinet vezetője Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara Mezősi

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. BELÉNYESI EMESE HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Napjainkban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben