STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN"

Átírás

1 STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Gál András Levente Jó Állam Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos február 3. Brüsszel

2 A prezentáció főbb elemei I. Új Alkotmány (Alaptörvény): államszerkezet változásai II. III. IV. Közigazgatási Reform (Magyary Program) Közszolgáltatások változásai megyei szinten A régiók V. Az EU strukturális alapjaiból finanszírozott folyamatban lévő projektek hatásai

3 Új Alkotmány (Alaptörvény): államszervezet felépítése az elfogadás előtt An outline of the structure of the Hungarian state and Hungarian institutions 2011 State Churches Local governments Public Bodies Minorities Hungarian Catholic Church Minority self governments Hungarian Reformed Church Hungarian Academy of Sciences Bolgár Országos Constitutional Court National Assembly President of Hungary Hungarian Lutheran Chuch Országos Cigány National Bank of Regional Councils Hungary Magyarországi Zsidó Görög Országos Hungarian Financial Hitközségek Szövetsége Supervisory Authority Budgetary Council Parliamenta Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Chambers Országos Horvát ry State Audit Commission Office ers (4) Magyarországi Autonóm Országos Lengyel Orthodox Izraelita Hitközség Kisebbségi Office of the Prime Minister Government Supreme Prosecutor s Office Supreme Court Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Magyarországi Németek Országos a Metropolitan and County Government Offices Specialist Self-regulatory bodies Autonomous Bodies of State Administration Law Enforcement Bodies National Media and Infocommunication Authority National Council of Justice Courts (5) Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Profesional Chambers Országos Örmény Magyarországi Románok Országos a Administrative Bodies Public Procurement Authority Metropolitan and County Courts Magyarországi Román Ortodox Országos Ruszin Kisebbségi Egyházmegye Hungarian Competition Authority Labour Courts Local Courts Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) Magyar Unitárius Egyház Local Councils Economic Chambers Szerb Országos Országos Szlovák Magyarországi Egyházkerülete Országos Szlovén Magyarországi Baptista Egyház Országos Ukrán HIT Gyülekezete National policy 2 Administration policy 3 Justice 4 Territorial administration 5 Elections 6 Government communications 7 Social catch-up 8 Religious issues 9 Ethnic and civil affairs 10 Law enforcement, disaster management 11 Local governments 12 Building and housing, spatial planning 13 Public employment 14 Economic policy 15 Public finance 16 Tax policy 17 Regulating of pension contribution 18 Financial policy 19 Employment policies 20 Domestic economy (economic regulation) 21 Foreign trade 22 Development policy 23 Infocommunication 24 Infrastructure 25 Climate and energy issues 26 Property management policy 27 Major state contracts 28 Rural development 29 Agriculture 30 Monitoring and management of food supply chain 31 Environmental affairs 32 Health care 33 Social issues 34 Family affairs 35 Youth affairs 36 Higher education 37 Education 38 Culture 39 Sport 40 National defence 41 Foreign affairs 42 European Union affairs

4 Új Alkotmány (Alaptörvény): államszervezet felépítése az elfogadás után State An outline of the structure of the Hungarian state and Hungarian institutions 2012 Churches Local governments Public Bodies Minorities Hungarian Catholic Church Hungarian Reformed Church Hungarian Academy of Sciences Minority self governments Bolgár Országos Constitutional Court National Bank of National Assembly President of Hungary Hungarian Lutheran Chuch Regional Councils Hungarian Academy of Arts Országos Cigány Hungary Magyarországi Zsidó Görög Országos Hitközségek Szövetsége Budgetary Council Egységes Magyarországi Chambers Országos Horvát Parliamenta Izraelita Hitközség ry State Audit Commission Office ers (4) Magyarországi Autonóm Országos Lengyel Orthodox Izraelita Hitközség Kisebbségi Office of the Prime Minister Government Self-regulatory bodies Hungarian Financial Supreme Court Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Magyarországi Németek Országos a Supervisory Authority Metropolitan and County Government Offices Specialist Self-regulatory bodies Autonomous Bodies of State Administration Law Enforcement Bodies National Media and Infocommunication Authority National Council of Justice Courts (5) Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Profesional Chambers Országos Örmény Magyarországi Románok Országos a Administrative Bodies Public Procurement Authority Metropolitan and County Courts Országos Ruszin Magyarországi Román Ortodox Kisebbségi Egyházmegye Equal Opportunities Authority Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje Szerb Országos Hungarian Competition Authority Labour Courts Local Courts (Moszkvai Patriarchátus) Magyar Unitárius Egyház Local Councils Economic Chambers Országos Szlovák Magyarországi Egyházkerülete Országos Szlovén Supreme Prosecutor s Office Magyarországi Baptista Egyház Országos Ukrán Authority for Data Protection and Freedom Information HIT Gyülekezete National policy 2 Administration policy 3 Justice 4 Territorial administration 5 Elections 6 Government communications 7 Social catch-up 8 Religious issues 9 Ethnic and civil affairs 10 Law enforcement, disaster management 11 Local governments 12 Building and housing, spatial planning 13 Public employment 14 Economic policy 15 Public finance 16 Tax policy 17 Regulating of pension contribution 18 Financial policy 19 Employment policies 20 Domestic economy (economic regulation) 21 Foreign trade 22 Development policy 23 Infocommunication 24 Infrastructure 25 Climate and energy issues 26 Property management policy 27 Major state contracts 28 Rural development 29 Agriculture 30 Monitoring and management of food supply chain 31 Environmental affairs 32 Health care 33 Social issues 34 Family affairs 35 Youth affairs 36 Higher education 37 Education 38 Culture 39 Sport 40 National defence 41 Foreign affairs 42 European Union affairs

5 Az Alaptörvény új, innovatív elemei: Új Alkotmány (Alaptörvény): új elemek Magas szintű környezetvédelem biztosítása és elkötelezettség a fenntartható fejlődés útja mellett (Magyarországnak is szerepet kell vállalnia az emberiség fenntartható fejlődésének érdekében) A fogyatékkal élők jogainak védelme A kissebségek (nemzetiségek) széles körű jogainak biztosítása A magyar jelbeszéd védelme Az állami hatóságok és általánosan a közszolgáltatások rendelkezésre állásának hangsúlyozása Az Államnak törekednie kell arra, hogy a legújabb technológiai megoldások alkalmazásával hatékonnyá tegye működését, javítsa a közügyek átláthatóságát és elősegítése az esélyegyenlőség érvényesülését Meghatározza a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható pénzügyi menedzsment és az államadósság csökkentéséhez szükséges szabályozás elvét és a részletes alkotmányos követelményét Alkotmányos alapon biztosítja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság függetlenségét Kijelenti, hogy az elmúlt században mind a nemzeti szocialista és a kommunista diktatúra embertelen bűnöket követett el a magyar állampolgárok ellen

6 Közigazgatási Reform (Magyary Program) Jelmondat: a Haza üdvére és a Köz szolgálatában Átfogó cél: hatékony és erdeményes nemzeti közigazgatás elérése A beavatkozás 4 területe: szervezet feladat eljárás személyzet Finanszírozás: részben uniós forrásokból: Államreform OP (ESzA) és Elektronikus Közigazgatás OP (ERFA) Időtartam: 2014-ig

7 Magyary Program megvalósítása - szervezet Elért eredmények: - Egyszerűsített államigazgatási szervezetrendszer: 2010: 649 szervezet, 2011: 318 szervezet (elsősorban a közalapítványok és közigazgatási szervek integrálásának köszönhetően) - Felálltak a megyei kormányhivatalok. Egységes belső működéssel bíró irodák létrehozása lesz az elkövetkező évek legnagyobb kihívása - Egyablakos ügyintézés felállítása (Kormányablakok) - Megyei önkormányzatoktól az államhoz került át az egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények felállítása - A kormányzati szervek hatékonyabb elhelyezkedése 700 milliónyi megtakarítást eredményezett csak az első évben (2,3 millió EUR )

8 Magyary Program megvalósítása - feladatok Eredmények: - A deregulációs program első két fázisát 4140 országgyűlési és kormányzati döntés áttekintésével hajtották végre - Az új jogszabályok a tartalmi dereguláció elvét követik, ami alapján csak olyan ügyeket szabályoznak, amelyek esetében kifejezetten szükséges a törvényi szabályozás (ezáltal a törvények lényegesen rövidebben és könnyebben érthetőek lesznek) - Létrehoztuk az állami feladatkatasztert (Registry of Government Tasks), melybe az állami feladatok fokozatosan kerülnek rögzítésre, melyek a megfelelő szervezetekhez és költségvetési sorokhoz lesznek rendelve. - A kormányzati szerveket átvizsgálták, melynek eredményeképp a 259 aktív szervek 14%-át megszűntették, 128 szerv szabályait egyszerűsítették és 20 (20%) szerv esetében a kormányzati részvételt megszűntették.

9 Magyary Program megvalósítása- eljárás Elért eredmények: - Új hatásvizsgálati rendszer került bevezetésre a jogszabályok hatékonyabb előkészítése érdekében - A lakossági adminisztratív terhek csökkentése érdekében Egyszerűsítési Program került elfogadásra: 228 eljárás kerül egyszerűsítésre év végéig - Új közbeszerzési törvény lépett hatályba 2012-ben, ezáltal a szabályozás rövidebb és áttekinthetőbb lett

10 Magyary Program megvalósítása - személyzet Eredmények: - A közigazgatás három nagy ága (védelmi, bűnüldözési, és közalkalmazotti) számára egy új, átjárható karrier rendszer (közszolgálati életpálya) készült. Az új rendszer alapja egy elvi keretrendszer. - Az új Közszolgálati Törvény március 1-én lép fokozatosan életbe a közalkalmazottak kiválasztásának új szabályaival, teljesítményértékeléssel, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatásokkal a külföldön végzett szakértői tevékenység foglalkoztatási kereteinek szabályozásával. - Nemzeti Közszolgálati Egyetem felállítása megteremtve az alapot a jövő jól képzett közszolgálata számára - Magyar Közigazgatási Ösztöndíj került bevezetésre, amely150 fiatal számára teremt tapasztalatszerzési lehetőséget európai országokba

11 Területi államigazgatás átalakítása Szint május január január KÖZPONTI i Minisztérium Központi hivatalok/ szakminisztériumok KIM NÁK Központi hivatalok/ szakminisztériumok KIM NÁK Központi hivatalok/ szakminisztériumok REGIONÁLIS REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL szakigazgat ási szerv 1 szakigazgat ási szerv 2 funkcionális főosztályok területi államigazgat ási szerv Integrációból kimaradt területi államigazgat ási szerv Integrációból kimaradt területi államigazgatási szerv MEGYEI megyei kirendelt ség megyei kirendelt ség területi államigazgat ási szerv MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Törzshivatal szakmai funkcionális szakigazgatási szervek Integrált ügyfélszolgálat / kormányablak Megyei Intézmény -fenntartó Központ Integrációból kimaradt területi államigazgat ási szerv MEGYEI KORMÁNYHIVATAL szakmai Törzshivatal funkcionáli s Integrált ügyfélszolgálat / kormányablak integrált szakigazgatási szervek Megyei Intézmény -fenntartó Központ Integrációból kimaradt területi államigazgat ási szerv JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK KÖRZETI (JÁRÁSI) okmányiroda kirendeltség okmányiroda kirendeltség körzeti szakigazgatási szervek Járási kormányablak körzetközpont jegyzői feladatok TELEPÜLÉSI Jegyző (államigazgatási feladatok) Jegyző (államigazgatási feladatok)

12 Magyarország járási rendszere (tervezet) -168 járás - 7 körzet (Budapesten)

13 A kormányablakok elhelyezkedése

14 III. Közszolgáltatások változásai megyei szinten Szükséges volt a közszolgáltatások változtatására megyei szinten az alábbi okokból kifolyólag: 1. A megyei önkormányzatok fenntartható költségvetési pozíciójának elérése: 2011-ig a megyei önkormányzatok a teljes éves bevételhez viszonyított adósságrátája majdnem elérte a 40%-ot, és a adósságráta növekedése egyre magasabb lett. Beavatkozás nélkül 2 éven belül a megyék már egy adósságspirálba rekedt volna. 2. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése: általában a megyék középes szintű szolgáltatást nyújtottak magas költségen nagy területi egyenlőtlenségek vannak a szolgáltatások minőségében, mely megakadályozza az érintett megyék regionális versenyképességét 3. Számos intézmény súlyos adósság problémákkal küzd a korábban kapott állami támogatások ellenére is

15 A megyék főbb feladatai az átalakítás előtt és után Közszolgáltatások (egü, oktatás, szociális, kulturális) Megyei ok 100% Közigazgatási feladatok Környezetvédelem, katasztrófavédelem Területfejlesztés

16 Az érintett közszolgáltatások és szervek 771 állami szervek 66 egészségügyi szervezet Új felügyelőszerv: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 400 költségvetési szerv 190 oktatási szektor ( hallgató oktató) 117 szociális (34000 felhasználó munkavállaló) 67 kulturális 26 egyéb Új felügyelőszerv: Megyei intézményfenntartó központok 160 közalapítvány 40 oktatási szektor 28 szociális 13 kulturális 79 egyéb Új felügyelőszerv: Megyei intézményfenntartó központok 145 gazdasági társaság 10 oktatási szektor 2 szociális 4 kulturális 129 egyéb Új felügyelőszerv: Megyei intézményfenntar tó központok

17 Megyei intézményfenntartó központok Alapfeladat: A felügyelt szervek funkcionális irányítása (705) minden szektor ágazati politikáját az érintett minisztériumok alakítják ki (mint ahogy korábban is) 2. Személyi állomány: a korábban megyei önkormányzat hivatalában dolgozó közalkalmazottak az érintett szektorokban az újonnan felállított funkcionális egységekben alkalmazottak 3. Költségvetés: 100 Mrd Ft támogatás (EUR ) 4. Legfontosabb feladatok 2012-ben: a felügyelt szervek racionalizálása, különös tekintettel a hatékonyságra és egységes munkamódszerek felállítására minden felügyelt szerv megőrzi jogi személyiségét és szakmai döntéshozatali jogát

18 Az egészségügyi intézményrendszer átalakítása

19 A közoktatási intézményrendszer átalakítása

20 A szociális intézményrendszer átalakítása

21 A kulturális intézményrendszer átalakítása

22 IV. Régiókra gyakorolt hatás 1. A területfejlesztési funkció a regionális fejlesztési tanácsoktól átkerült a megyei önkormányzatokhoz oka: választott testület, így politikai felelősséggel bírnak 2. A korábbi nem-választott regionális fejlesztési tanácsok átalakultak regionális fejlesztési konzultációs fórumokká. Ezek a fórumok képviselik a regionális szintű fejlesztési igényeket a területfejlesztési döntéshozatalban és végrehajtásban. 3. A régiók részt vesznek a Monitoring Bizottság munkájában a regionális területfejlesztési konzultációs fórum képviselője útján 4. A regionális fejlesztési ügynökségek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartoznak teljesítik a ROP közreműködő szervezeteinek a feladatait

23 IV. Új regionális intézményi felépítés Regionális területfejlesztési konzultációs fórum (tagok: területileg illetékes bizottságok elnökei 3 fő) Megyei területfejlesztési konzultációs fórum (tagok: megyei önkormányzat és nagyvárosok) Megyei önkormányzat ASSEMBLY Területi tervezési és értékelési bizottság 5-7 fő Területfejlesztési koordinációs bizottság 5-7 fő Regionális Fejlesztési Ügynökségek Fenntartó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hivatal: átlagban 15 ember vesz részt a területfejlesztésben

24 A területfejlesztési intézményrendszer átalakítása

25

26 V. Az EU strukturális alapjaiból finanszírozott folyamatban lévő projektek hatásai

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉS AZ EURÓPA 2020 JEGYÉBEN

KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉS AZ EURÓPA 2020 JEGYÉBEN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉS AZ EURÓPA 2020 JEGYÉBEN Kisfaludy László András főosztályvezető 2012. november 6. 1 Az EU 2020 prioritásai Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon Magyarország területén az 1000. év államalapítás óta több nemzeti közösség élt és él együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményrôl fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben