SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES 2012

2

3 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egészségügyi menedzsment specialista szak A VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ MTINEK ÉSSZER ANYAGFELHASZNÁLÁST BIZTOSÍTÓ, KORSZER GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE Illés Ágnes Konzulens: Krokovay András Sopron, 2012

4

5 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egészségügyi menedzsment specialista szak SZAKDOLGOZAT FELADATKIÍRÁS A szakdolgozat készítjének neve: Illés Ágnes A szakdolgozat címe: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház mtinek ésszer anyagfelhasználást biztosító, korszer gazdálkodási rendszere A szakdolgozat megírásával kitzött feladatok: 1. A Veszprém Megyei Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mt gazdálkodási rendszerének bemutatása, 2006-tól napjainkig, a betegszint anyagfelhasználáson keresztül. 2. Az ésszer gazdálkodást befolyásoló, megvalósítását hátráltató akadályok bemutatása. Kontrolling és számviteli szabályok figyelembe vételével a technikai költséghelyek kiiktatása, egyben a szakmaspecifikus kéziraktárak megszüntetése, raktári rendszer fejlesztése, ezáltal mtéti személyzet tehermentesítése, szakmai munkájuk elismerése érdekében. 3. Jövre vonatkozó elképzelések bemutatása, a betegszint anyagfelhasználás rögzítésének leegyszersítése, informatikai háttér fejlesztése, kontrolling szemlélet bevezetése, diszpécsermodul rendszerbe állítása, vonalkódos steril tálcaazonosító rendszer teljes kör kiterjesztése a mtkihasználtság javítása. Konzulens: Krokovay András Budapest, május 25. PH. Dr. Karner Cecília Anna PhD; képzésvezet

6 ILLÉS ÁGNES 2012 Egészségügyi menedzsment specialista szak Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi kar Konzulens: Krokovay András Egészségügyi szakmenedzser A VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ MTINEK ÉSSZER ANYAGFELHASZNÁLÁST BIZTOSÍTÓ, KORSZER GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE Modern economy system in the Operation Theatre of Veszprém County Csolnoky Ferenc Hospital ensuring reasonable material utilization Szakdolgozatom megírásában az motivált, hogy eloszlassam azt a széles körben kialakult véleményt, miszerint a mtk anyagfelhasználása - informatikai fogalmat kölcsönözve - fekete dobozként mködik az intézmények struktúrájában. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mtje sem rendelkezik különleges adottságokkal, ellenkezleg, építészeti megoldásainál fogva sajnos a mtéti tevékenység kivitelezése szerteágazó feladatvégzést követel meg az ott dolgozóktól. A szemléletesebb bemutatás érdekében készítettem egy ábrát, amely jól érzékelteti a mtk elhelyezkedését. A mtk gazdaságos, költséghatékony, finanszírozható tevékenységét, a dokumentációs fegyelem szigorításával, raktárak centralizálásával, mtk szakmai anyag ellátásának manuális szakmák közvetlen befolyásoltsága alóli kiemelésével, központosított formában 2006 nyarától kísérlem meg a menedzsment támogatásával kialakítani. Dolgozatomban be kívánom mutatni a folyamat fbb állomásait, a korábbi anyagfelhasználás feltárt hiányosságait, az anyag felhasználási lap jelentségeit, az ellenrzés szerepét az intézmény gazdasági, kontrolling, pénzügyi és számviteli folyamataiban. Tanulmányaim során jöttem rá arra, hogy az általam végzett munka, közgazdaságtudományi alapismeretek nélkül, csak egészségügyi végzettséggel, nehezen végezhet felelsséggel. Megpróbáltam megérteni, hogy a közgazdaságtudomány mivel képes hozzájárulni ahhoz, hogy a központi mtk irányításában, szakmai anyag ellátásában, kapacitás kihasználtságában jobb és gazdaságosabb döntések születhessenek. Véleményem szerint a mtk mködtetése csak integrált informatikai háttérrel és üzemgazdasági szemlélet alkalmazásával kivitelezhet. Szk keresztmetszet alkalmazásával statisztikai felmérést végeztem annak érdekében, hogy bebizonyítsam a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Nonprofit Zrt. Központi Mtiben alkalmazott anyag felhasználási rendszer, még nem terjedt el a magyarországi kórházakban. A kórházak mtvezet asszisztensei részére feltett kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy valamilyen formában gyjtenek adatokat a felhasznált anyagok mennyiségérl, de nem teljes kören. Egy-két kivételtl eltekintve a mtéti anyagfelhasználás szakmaspecifikus feldolgozása, rögzítése, kiértékelése, informatikai adatbázis készítése, nem jellemz. A válaszadók felénél nem tartozik a feladataik közé, a gazdasági tevékenység nyomon követése, a szakmai anyag kontrollálása. Ezért be szeretném mutatni saját intézményemben a Központi Mtk logisztikáját, az anyagbeszerzés folyamatát, egyben az igénylés, megrendelés, raktározás, konszignációkezelés, anyagkiadás, anyagfelhasználás, rögzítés, ellenrzés zárt rendszerét. A dolgozat befejezéseként javaslatokat teszek a jövre vonatkozóan. Itt segítségül felhasználom a TIOP /09/1 Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél cím projekt fejlesztési célkitzéseit és tényadatait mtkre

7 vonatkozó elképzeléseit, az informatikai fejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazott konkrét terveit. Volt szerencsém a projekt elkészületi munkálataiban, a fejlesztések megfogalmazásában részt venni, javaslataim a végleges pályázati dokumentációban, mint megvalósítandó célok szerepelnek. Ez a tény azzal a reménnyel tölt el, hogy feladatomat, a mt vezetését, a mtk gazdaságos és ésszer mködtetését meg tudom valósítani az új struktúrában is, új fejlett logisztikai rendszerrel, amit egy új integrált informatikai rendszer támogat, mindez pedig része az új kontrolling szemléletnek, melyben a mtk szakmai anyag felhasználásának informatikai támogatottsága, kontrolling rendszerbe integrálása az intézmény fenntarthatóságának egyik alapfeltétele. Elképzeléseim megvalósítása sok buktatót hordoz magában, hiszen Dr. Karner Cecília tanárn szavaival élve, az egészségügyi lobby képes jelentsen befolyásolni a döntés elkészítést és a döntéshozatalt is. Az orvosok képesek az egészségügyi reformok megakadályozására, ha azok szemben állnak érdekeikkel.

8

9 ÁGNES ILLÉS 2012 Health Services Management University of West Hungary Faculty of Economics Supervisor: András Krokovay Medical consulting manager MODERN ECONOMY SYSTEM IN THE OPERATION THEATRE OF VESZPRÉM COUNTY CSOLNOKY FERENC HOSPITAL ENSURING REASONABLE MATERIAL UTILIZATION A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház mtinek ésszer anyagfelhasználást biztosító, korszer gazdálkodási rendszere The motivation to write this thesis was to dispel the widely evolved opinion that the material utilization of the operating theatres works as a black box (as it is said in informatics) in the structure of the institutions. The central operating theatre of the Veszprém County Csolnoky Ferenc Hospital Non-profit PLC. does not have any special facility, on the contrary the architectural solutions demand diversified functions from the employees during the implementation of the operating activity. A figure of the position of the operating theatres is shown. An attempt, supported by the management, has been made for the economical, cost-effective and financeable function of the operating theatres form the summer of 2006 by the aggravation of the documentation discipline in a centralised form. In this paper I would like to demonstrate the main stages of the process, the former deficiencies and the importance of the material utilization sheet. I tried to understand how social economy may contribute to make better and more economical decisions in the administration of the central operating theatres. In my opinion the operation of the operating theatres can only be carried out by having integrated informatic background and applying a factory-economical approach. I have performed a statistical survey applying a narrow cross-section that in other hospitals the material utilization system we use is not so wide-spread. Operative database, with only some exceptions, is usually not made. In one half of the respondents the monitoring of the economic function is missing. Thus my aim is to demonstrate the logistics, the process of material supply and the closed controlling system of the central operating theatres in my institution. In the conclusion of this paper I make proposals regarding the future. Here I use the developmental aims and fact data, the ideas regarding the operating theatres and the specific plan of the informatics expansion of the project having the name structural change in the Veszprém County Csolnoky Ferenc Hospital Non-profit PLC. (TIOP 2.2.4/09/1). I had the chance to take part in the preparation of this project. My proposals are present as objectives to be achieved. This fact gives me hope that I will be able to manage the operating theatres in the new structure as well. The realization of my ideas may carry many pitfalls, as Dr. Cecília Karner says healthcare lobby may significantly influence decision preparation and decision making as well. Doctors are able to preclude healthcare reforms in case it is against their interests.

10

11 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS TÉMAVÁLASZTÁS ISMERTETÉSE KÓRHÁZ RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉNEK LEGFONTOSABB SZAKASZAI NÉVADÓNK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZ ELHELYEZKEDÉSE POZÍCIÓJA A MEGYEI ELLÁTÓ RENDSZERBEN KÓRHÁZ ALAPTEVÉKENYSÉGE A MEGYEI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÓRHÁZ KÜLS KAPCSOLATRENDSZERE KÖZPONTI MT KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLLOMÁSAI A KÖZPONTI MTBEN FELMERÜL GAZDÁLKODÁSI ÉS MUNKASZERVEZÉSI PROBLÉMÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS 2006-OS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A MTKKEL KAPCSOLATBAN KÖZPONTI MT OSZTÁLY ELHELYEZKEDÉSE AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRÁJÁBAN KÖZPONTI MT ANYAGRATÁR KIALAKÍTÁSA A Központi Mt személyzeti létszáma MTK ELHELYEZKEDÉSE SZAKMÁK SZERINT KÖZPONTI MT KAPCSOLATRENDSZERE Központi Mt küls kapcsolatrendszere Központi Mt bels kapcsolatrendszere KÖZPONTI MT GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSE, SZERVES RÉSZE A KÓRHÁZ ÜZEMSZER MKÖDÉSÉNEK AZ EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ELEMZÉSEK HELYE ÉS SZEREPE HATÉKONYSÁG A MTBEN MTÉTI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZHATÓSÁGA, HBCS-SÚLYSZÁM MTT ÉRINT VONATKOZÁSAI STATISZTIKAI ADATOK RÖGZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA KÉRDÍV KIÉRTÉKELÉSE MTÉTI ANYAGFELHASZNÁLÁS RÖGZÍTÉSE SZAKMAI ANYAG IGÉNYLÉSI FOLYAMATA SZAKMAI ANYAG IGÉNYLÉSI-FELHASZNÁLÁSI FOLYAMATA Hagyományos anyagigényl könyv használata (2. melléklet) Átadás kézi raktárból kézi raktárba (Cikk) (M134) (3. melléklet) Adatlap mtéti anyagfelhasználás nyilvántartásához (4. melléklet) Anyagfelhasználás manuális rögzítése (5. melléklet) Anyagfelhasználás gépi rögzítési folyamata (6. melléklet) Anyagfelhasználás gépi bizonylata (7. melléklet) Listázási lehetségek (8. melléklet) BESZERZÉS, KÖZBESZERZÉS BESZERZÉSEK KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ÁRAJÁNLATOK BESZERZÉSE KEF ÁLTAL KIÍRT ELJÁRÁSOK KÖZPONTI RAKTÁR SZEREPE SZAKMAI ANYAG KÖZPONTI MTBE JUTTATÁSA A KÖZBESZERZÉS MTKET ÉRINT FOLYAMATAI A KONSZIGNÁCIÓ MTKET ÉRINT FOLYAMATAI KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLETEK MEGRENDELÉSE ÉS PÓTLÁSA KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET LELTÁROZÁSA LELTÁROZÁSI KÖTELEZETTSÉG A KÖZPONTI MTBEN BETEGSZINT ANYAGFELHASZNÁLÁS KONTROLLING JELENTSÉGE... 42

12 9.1. KONTROLLING SZEMPONTOK A KÖZPONTI MTBEN ALKALMAZOTT KÖLTSÉGHELYI FELOSZTÁS ALAPJÁN KÖVETKEZTETÉSEK HIÁNYOSSÁGOK A KONTROLLING SZEMLÉLETBEN KONTROLLING SZEMLÉLET GAZDASÁGI JELENTSÉGE RACIONALIZÁLÁS PONTOS BECSLÉSEN KERESZTÜL FEJLESZTÉSI LEHETSÉGEK A MTI MUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK ELSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A KÖZPONT MTBEN STERIL PROGRAM FEJLESZTÉSE KÓRHÁZUNKBAN ÖSSZEGZÉS INFORMATIKAI ÖSSZEGZÉS KONTROLLING ÖSSZEGZÉS KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁRAK KITERJESZTÉSE MEDIKAI ÉS GAZDASÁGI RENDSZER EGYÜTTES ALKALMAZÁSA BEFEJEZÉS IRODALOMJEGYZÉK KÖNYVEK KÓRHÁZI SZABÁLYZATOK FOLYÓIRATOK, OKTATÁSI SEGÉDLETEK EGYÉB DOKUMENTUMOK TÖRVÉNYEK, RENDELETEK INTERNET...62 MELLÉKLETEK... I 1. MELLÉKLET: KÉRDÍV... III 2. MELLÉKLET: HAGYOMÁNYOS ANYAGIGÉNYL KÖNYV HASZNÁLATA... IV 3. MELLÉKLET: ÁTADÁS KÉZIRAKTÁRBÓL KÉZIRAKTÁRBA (ÚJ CIKK) (M134)...V 4. MELLÉKLET: ADATLAP MTÉTI ANYAGFELHASZNÁLÁS NYILVÁNTARTÁSÁHOZ... VI 5. MELLÉKLET: ANYAGFELHASZNÁLÁS MANUÁLIS RÖGZÍTÉSE...VII 6. MELLÉKLET: ANYAGFELHASZNÁLÁS GÉPI RÖGZÍTÉSI FOLYAMATA...VII 7. MELLÉKLET: ANYAGFELHASZNÁLÁS GÉPI BIZONYLATA... VIII 8. MELLÉKLET: LISTÁZÁSI LEHETSÉGEK... VIII

13 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra A kórház küls kapcsolat rendszerét mutatja be ábra A mtk szerteágazó munkaterületei ábra kérdésre adott válasz ábra Anyagfelhasználási lapok használata ábra Bármilyen mérték lefedettséget jelent számítógépes rendszer használata ábra Anyagrendelések gyakorisága ábra Valamilyen szakmai protokoll használata ábra A mt a rendeléstl eltér szakmai anyagot kapta ábra Szakmaspecifikus rendelés háttere ábra Nem szakmai részletesség nyomon követés háttere ábra A jelenlegi szakmai anyag körforgás és rendelés ábra Forrás: NYME - KTK OGYEÜ, 2012 Finanszírozás eladás, Garancsy László ábra A Nógrád Megyei Levéltár fotógyjteményébl. Letöltés: :00; ábra Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház. Nonprofit Zrt. Konszignáció folyamata ábra. Els lépésként szakma specifikusan a mtéti esetszámokat kezdtük gyjteni ábra Forgalmi adatok a beszerzési osztály és a központi mt adatai alapján ábra Forgalmi adatok a beszerzési osztály a kontrolling csoport és a központi mt adatai alapján ábra Anyagköltségek cikkcsoportok szerinti standardizált összehasonlítása 2008-as bázisérték alapján ábra Beszerzési osztálytól kapott adatok alapján készítettem az ábrát, melyen látszik, hogy az adatok ig álltak rendelkezésre, a 2008-as év csak részben ábra Központi Mt szakmai anyag keretétl eltér igénylések bemutatása ábra Példa a mt diszpécser rendszerére ábra Tálcák és eszközök körforgása ábra Informatika a mtben. Baranyi Zsolt, IME 2009-ben megjelent cikkébl ábra...iv 25. ábra... V 26. ábra...vi 27. ábra...vii

14 28. ábra...vii 29. ábra...viii 30. ábra...viii

15 1. BEVEZETÉS Dolgozatom témáját saját környezetembl merítettem, f mondanivalója a mtéti tevékenység feltételeinek biztosítása, szakmai anyag ellátása, gazdálkodása, anyagbeszerzése. Fontosnak tartom kórházunk bemutatását, a központi mt kapcsolatrendszerét, beszerzési osztály munkáját, gazdálkodási rendszerünk elzményeit, jelen anyagfelhasználásunk gyakorlatát, dokumentálását. Jövre vonatkozó fejlesztési lehetségeket TÉMAVÁLASZTÁS ISMERTETÉSE A világ utálja a változásokat, mégis ez az egyetlen, amely fejldést eredményez Charlies F. Kettering Szakdolgozatom témájául azért választottam a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mtjének mködési és gazdálkodási rendszerének bemutatását, hogy a mtk szervezeti felépítése, az intézmény struktúrájában elfoglalt helye, külsbels kapcsolatrendszere, régi üzemeltetési forma megváltoztatására irányuló elképzelések, jelenlegi üzemeltetés hátrányai, összefoglalva egy dolgozatban megjelenhessenek. Tanulmányaim során szembesültem azzal, hogy miközben a mtkben rendkívül magas szakmai munkát végeznek, addig az egészség-gazdasági szempontok figyelembevételéhez a megfelel adatgyjtés is hiányzik. A mt az intézmény stratégiailag is fontos egysége, munka és humánerforrás szervezése, munkakapcsolatai, szakmai anyag ellátása és felhasználása, dokumentációja meghatározza az intézmény mködését. Témám, a kórház, mint üzem, anyagbeszerzés, anyaggazdálkodás, dokumentáció vonatkozásában, melyet ésszer részletesebben áttekinteni a folyamatok elméleti hátterét is megismerve. Gyakorlati megvalósulását a logisztika/beszerzés vonatkozásában, valamint az áru szakmai anyaggá, betegszint anyagfelhasználássá alakulását a központi mt dokumentációs munkafolyamatain keresztül. Dolgozatomban részletesen bemutatom a mtéti anyagfelhasználás rögzítésének bevezetését, annak okait, folyamatát, a központi mt raktári és igénylési rendszerét, leltározását, a rögzített dokumentációk kontrolling jelentségét. Elképzeléseim, hogy a mtk szakmai anyagellátása leegyszersödjön, raktárrendszere tovább centralizálódjon az intézmény menedzsmentje pontos, naprakész információ-

16 hoz jusson, a manuális szakmák mtéti eljegyzése, mti tevékenysége, szakmai anyagfelhasználása, mtéti óraszáma, informatikai úton is kötelez jelleggel rögzítésre kerüljön. A központi mtk mtvezet szakdolgozó, koordinátora vagyok, mely diplomás egészségügyi végzettséghez kötött, alapdiplomámat 2003-ban a Pécsi Tudomány Egyetem Fiskolai Karán szereztem, Diplomás Ápoló szakon KÓRHÁZ RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Nonprofit Zrt. régi múltra tekinthet vissza, mködését szeptember 26-án kezdte meg 12 ággyal Polgári Betegház néven. Az építkezést 1817 áprilisában kezdték meg, és 12 év múlva április 3-án fejezték be, ,- forint 5 és fél krajcár költséggel. Az építkezés folyamán számtalan egyházi és világi személy tett több ezer forintos alapítványt. Az alapítványi pénz bevételének csak a kamatait használhatták fel, a tke mindig megmaradt. Ezt követen február 23-tól Dr. Csolnoky Ferencet nevezték ki a kórház igazgató forvosának. Ettl az idponttól egy kézben összpontosul a szakmai és gazdasági vezetés. Az ágyak száma 60-ra emelkedett. Dr. Csolnoky Ferenc 1926-ig vezette az intézményt ben a városi kórházat átminsítették megyei kórházzá, új címe Veszprém Megyei Tanács Kórháza Veszprém lett, egy egy környez épület megvásárlásával re az ágyszámot 254-re növelték. Az összes orvosi rendelt államosították, majd a Megyei Szakrendel felügyelete alá vonták. Késbb ezt is a megyei kórházhoz integrálták. Bár megyei kórház volt a neve, de hiányzott az onkológiai, az urológiai, a traumatológiai, a br- és idegosztály, és egyéb szakmai berendezés, mely nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a megye, vezet kórháza legyen. Végre döntés született, hogy a kórház jelenlegi helyén történjen meg a bvítés 204 férhellyel A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉNEK LEGFONTOSABB SZAKASZAI 1960-ra elkészült az új gazdasági épület, majd 1964-re a jelenlegi A jel épület. Átadása után már 320 ágyon folyt a gyógyítás így abban az idben a kórháznak 7 önálló osztálya volt. 1 A Veszprémi Kórház története, Veszprém Megyei Tanács V.B. Mveldésügyi Osztálya, Szerkesztette: Hogya György 2

17 1974-ben elkészült az új Megyei Vérellátó Alközpont és 1976 októberében átadásra került a Megyei Rendelintézet januárjában megépült a 300 ágyas D épület, melyben megfelel körülmények között kapott helyet két belgyógyászati, brgyógyászati, ideggyógyászati valamint urológiai és mozgásszervi rehabilitációs osztály, a központi laboratórium és központi sterilizáló. Az A épületben bvülhetett a baleseti sebészet egy ortopéd részleggel, itt kapott helyet a klinikai onkológiai osztály, a baleseti ambulancia, valamint a központi intenzív osztály. Ekkor vette fel nevében is a Veszprém Megyei Kórház nevet a kórház ban jóváhagyták és idszervé vált a rekonstrukció II. számú ütemtervének végrehajtása, a tervben lefektetettek alapján az E jel 400 ágyas épületkomplexum elkészítése NÉVADÓNK BEMUTATÁSA Csolnoky Ferenc, [Veszprém,1853. ápr. 9.-Veszprém, jan. 3.] A fvárosban kezdte munkásságát, majd 1878-ban visszajött Veszprémbe. Elször a megyei börtön, majd Veszprém város tiszteletbeli orvosává és 1881-ben a városi kórház másodorvosává nevezték ki tl a városi kórház sebész forvosa. volt az els orvosigazgató. Az 1990-ben alakult Csolnoky Ferenc Emlékbizottság minden év április 9-én tudományos ülésen tiszteleg emléke eltt. A kórház 1990-tl az els orvos igazgató után a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelintézet nevet vette fel. Ugyancsak az 1990-es évben két alapítványt hoztak létre: 1. A Megyei Kórházért százezer forintos alaptkével 2. A Salus Aegroti Suprema Lex néven bejegyzett alapítványt. Ezen alapítvány módot ad arra, hogy a kiemelked tevékenységet, folytató dolgozót anyagilag is elismerjék. Mve: A veszprémi városi kórház története. Veszprém, A Veszprémi Megyei Kórház Az Ezredfordulón. Szerkesztette: Dr Csütörtöki Vendel, május 3 A Veszprémi Megyei Kórház Az Ezredfordulón. Szerkesztette: Dr Csütörtöki Vendel, május 3

18 2. A KÓRHÁZ ELHELYEZKEDÉSE POZÍCIÓJA A MEGYEI ELLÁTÓ RENDSZERBEN A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém megye, vezet egészségügyi szolgáltatója, Veszprém város egyik legnagyobb munkaadója. Mint 100%-os megyei önkormányzati tulajdonú egészségügyi szolgáltató Veszprém megye legnagyobb fekvbeteg és járóbeteg szakellátó intézménye, a Közép-dunántúli Régió kiemelt szolgáltatója, a Dunántúl logisztikai központjában fekszik. A Megyei Kórház jelenleg 7 telephelyen folytat gyógyító-megelz és rehabilitációs tevékenységet. A fekvbeteg szakellátás hátterét ágy biztosítja, melybl 697 ágyon aktív, 426 ágyon pedig krónikus ellátás történik ellátási területe lényegében teljes Veszprém megyére kiterjed: f. Egyes szakterületeken regionális ellátást biztosít április 1-tl Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. néven, gazdasági társaságként folytatja mködését az addigi költségvetési intézmény január 1-tl az egészségügyi intézmények, így a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház is a Nemzeti Erforrás Minisztériumhoz került, amelyen belül a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (GYEMSZI) jelölték ki fenntartónak, míg a vagyonkezel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá tartozó Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. lett KÓRHÁZ ALAPTEVÉKENYSÉGE Alaptevékenységében a felntt és gyermek, fekv- és járóbeteg szakellátás, a gyógyító-megelz betegellátás a feladata. A progresszív ellátás különös hangsúlyt kap. Gyógyító feladatainak ellátási körében a szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban teljesíti a járó- és fekvbeteg ellátási kötelezettségeit, továbbá a prevencióval kapcsolatos intézeti feladatokat. Biztosítja a teljes járó- és fekvbeteg ellátást, a területéhez tartozó és a hozzá forduló lakosság részére. Ellátja a megyén belül más fekvbeteg gyógyintézetekhez tartozó betegeket, ha az adott kórház szakmai felkészültsége, vagy a szakprofil hiánya miatt azt igénylik. 4 TIOP /09/1 Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél projekt fejlesztési célkitzései,

19 Az alaptevékenységhez tartozó, azt kiegészít tevékenységek keretében orvosképzési, továbbképzési, szakdolgozói továbbképzési feladatokat vállal, tudományos tevékenységet, megfigyeléseket folytat, szolgáltatási feladatokat nyújt A MEGYEI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Megyei Kórház vezetése az egyszemélyi felels vezetés elvén alapszik. A minségirányítási rendszer mködését, annak részeként a munka szervezését és tervszer végrehajtását, a betegellátást, a szakmai fejldés biztosítását, a környezetvédelmi tevékenységet a figazgató szervezi és irányítja. Ebben támaszkodik vezet munkatársai és a tanácsadó szervek közremködésére. A figazgató közvetlenül felügyeli az orvos-igazgató, az ápolási igazgató, a gazdasági, stratégiai igazgató és fejlesztési igazgató munkáját, akik tevékenységükrl rendszeres idközönként, a rendkívüli eseményekrl pedig lehetség szerint azonnal beszámolnak. Az intézet egyéb vezet beosztású dolgozói az osztályvezetk, csoportvezetk a rájuk bízott egységek munkáját, a mködési szabályzat elírásai szerint, munkaköri leírásaik alapján, személyes felelsséggel irányítják. Az azonos szint vezetk általában egymás mellé rendeltek, egymásnak utasítást nem adhatnak. A vezetk és beosztottak utasításokat elssorban csak közvetlen felettesüktl kaphatnak, illetve közvetlen beosztottaiknak adhatnak. Munkaidn kívül és váratlan helyzetekben azonban az intézkedésre jogosultak, közvetlenül is adhatnak utasításokat, tehetnek intézkedéseket, illetve intézkedni kötelesek. 5

20 2.3. KÓRHÁZ KÜLS KAPCSOLATRENDSZERE A Kórház minség- és környezeti céljait befolyásoló kapcsolatrendszere sokoldalú. A beszállítói kapcsolatok a mködés, fenntartás, fejlesztés terén meghatározóak. A Kórház nyitott a szolgáltatásai minségét fejleszt új módszerek befogadására, alkalmazására. 1. ábra A kórház küls kapcsolat rendszerét mutatja be Forrás: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Minségirányítási Kézikönyv 2009, Az ábrát 2012-es változásoknak megfelelen saját magam aktualizáltam. 6

21 3. KÖZPONTI MT KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLLOMÁSAI Kórházunk, a bemutatkozásban leírtak alapján több épületbl áll, a kor követelményeinek megfelelen, az ellátási feladatok bvülésével párhuzamosan, mindig kintt a földbl egy-egy új épület, azonban a régiek is megmaradtak az újak mellett. Így a 90-es évek közepéig korszertlen, elavult körülmények között mködött a gégészet, urológia, szülészet-ngyógyászat. A TRM és a sebészet ez idáig 3 mtvel rendelkezett az A jel épület IV. emeletén. Az 1995-ben elkészült új, E jel épület, mely az összes manuális szakmát, korszer intenzív terápiás osztályokat (gyermek és felntt), RTG diagnosztikát, nukleáris medicinát, izotóp labort, fizikoterápiás részleget és központi mtt fogadott be. A manuális szakmák rendelkezésére osztályos mtket is építettek a szakmaspecifikus igények és az akkori egészségpolitikai irányelvek tükrében. A mtblokk 6 mtteremmel, több mtétes szakma egyidej befogadására alkalmas, az akkori követelményeknek maradéktalanul megfelel mszaki és orvostechnológiai háttérrel rendelkezett, eredenden a sebészet, urológia és ngyógyászat nagymtétes tevékenységét volt hivatott kiszolgálni. A mtknek természetesen volt mtvezet forvosa, de nem diszponált, sem a szakmák forvosai, sem a mtk személyzete felett. A manuális szakmák önálló tevékenységet folytattak, az irányításuk alá tartozó személyzettel mind a mtblokkban, mind az osztályos mtkben is, sokszor nem a szakmai feladat súlyosságához mérhet indokoltsággal, hanem a szubjektív megítélés alapján. A személyzetet a manuális szakmák forvosai saját személyzetként kezelték és irányították, átjárás más szakma mtjébe elképzelhetetlen volt, így kezelhetetlenné, irányítatlanná vált a mtk személyzete, szabadságok, szabadnapok kiadása, egymás helyettesítése szinte lehetetlenné vált. A leírtakból egyenesen következett, hogy a manuális szakmák forvosai és a szakma csoportvezet mtsni nem kommunikáltak egymással gép-mszer, illetve szakmai anyagrendelés vonatkozásában sem. Nem a szakmai igényeknek megfelelen rendelték a szakmai anyag utánpótlást, és ezért tetemes mennyiség készletek halmozódtak fel. A duplikálódott megrendelések következtében, több esetben a sterilitás lejártáig sem fogyott el a megrendelt, drága szakmai anyag. 7

22 3.1. A KÖZPONTI MTBEN FELMERÜL GAZDÁLKODÁSI ÉS MUNKASZERVEZÉSI PROBLÉMÁK A közpénzbl, közfinanszírozott kórházak esetében a nemzetgazdaság állapota az amúgy is korlátozott erforrásokat tovább korlátozhatja, esetenként a szakmai minimumot is veszélyeztetve. Mindez arra kényszerítette intézményünk menedzsmentjét és tulajdonosát, hogy változtatásokat, szigorításokat, új szabályokat alkalmazzanak a mtk mtéti anyagfelhasználása, gép-mszer utánpótlása és, dokumentációja vonatkozásában is. Ok-okozati összefüggések láncolata tette szükségessé, hogy december 1-tl a Kórház figazgatói és gazdasági vezetése mellé rendelve, Önkormányzati Biztost rendeljen ki a Megyei Önkormányzat. A lejárt beszállítói tartozások kiegyenlítése meghaladta a 120 napot, azonban az ellátás folyamatossága érdekében a beszállítók a megrendeléseket továbbra is teljesítették, ami az adósságállomány folyamatos növekedését vonta maga után. A gazdálkodási hiányosságok kialakulását a szakmacsoportok kontrollálatlansága és a dokumentációs fegyelem és kötelezettség hiánya is nagyban elsegítette. A mtk munkafolyamatai nem rendelkeztek folyamatleírásokkal, protokollokkal, anyag felhasználási lapokkal, informatikai háttérrel. Szakmai anyag rendelése, felhasználása, annak pótlása nem a valós felhasználás mértékében, hanem írott dokumentáció hiányában, bizalmi alapon történt. Ennek következtében szakmai anyagok felhalmozása, pazarlása is elfordulhatott AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS 2006-OS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A MTKKEL KAPCSOLATBAN 2005.december 1-tl a kórház figazgatói és gazdasági vezetése mellé rendelve, önkormányzati biztost nevezett ki a tulajdonos Megyei Önkormányzat. A változásmenedzselés egy sarkalatos eleme volt a központi mt kialakítására tett javaslatuk, amely így hangzott: [ A megyei kórházban folyó mtéti tevékenységek, és e tevékenységekhez rendelt mtk és mti kapacitások teljes körben felülvizsgálati áttekintést igényelnek. A jelenlegi komoly mködési zavarok feloldása és a probléma hosszú távú megoldása érdekében biztosítani szükséges az önálló szervezeti formában mköd, önálló Központi Mt szervezet kialakítását, melynek vezetési, szervezési és irányítási jogkörébe szükséges helyezni a megyei kórház területén mköd mtk egész tevékenységét. Át kell tekinteni a jelenleg m- 8

23 köd mtk teljes körét, a mködés, a kihasználás, az erforrás gazdálkodás és az ott folyó szakmai tevékenységek oldaláról. Hatékonyabb szakmai, de gazdálkodási értelemben is áttekinthetbb és egységesebb gyakorlatú tevékenységeket kell ezen a területen kialakítani Kató és Társa 2006-ban készült összefoglaló értékelése alapján] júniusára elkészült a jogi és dokumentációs háttér és formálisan is megalakult a Központi Mt KÖZPONTI MT OSZTÁLY ELHELYEZKEDÉSE AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRÁJÁBAN A Központi mt orvosszakmai vonatkozásban az orvosigazgató, ápolásszakmai vonatkozásban az ápolási igazgató irányítása alatt mködik. Szakmai anyag ellátását a gazdasági igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek összehangolt munkája teszi lehetvé. Mint az a 2. ábrán is látszik, a mtk szinte az egész intézmény területén megtalálhatók, mködtetésük, betáplálásuk, így a mtk szakmai anyag ellátása, humánerforrás gazdálkodása, költség tényezi, összetett feladat elé állítanak minket. Az operatív napi feladatok elvégzése a különböz orvosszakmai és szubjektív igények kielégítése, mind a tervezhetség, mind a költséghatékony gazdálkodásra irányuló törekvéseink megvalósíthatósága ésszer, de mindent kielégít szakmai anyag utánpótlása, komoly felkészültséget igényel a mtk zavartalan mködtethetsége érdekében mindannyiunktól, akik az üzemeltetés folyamatában részt veszünk. A betegellátás folyamatában nagyon sok szakember vesz részt, van, aki gyógyít, van, aki ápol, van, aki irányítja a folyamatot, de nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok olyan szakember is dolgozik a gépezetben, aki az orvosi beavatkozásokhoz, ápolási tevékenységekhez, diagnosztikához elteremti a megfelel szakmai anyagokat, eszközöket, mszereket, gyógyszereket és mindent, amire az ellátásban szükség van. A mtk tevékenységének tervezhetsége, annak követhetsége, ellenrizhetsége, kihasználtsága terén hatalmas változások történtek az utóbbi években, szakmai anyagellátás és dokumentáció vonatkozásában is. Intézményünkben a maximális ellenrizhetség lehetsége áll a menedzsment rendelkezésére a mtben alkalmazott anyag felhasználási lapok vezetésével. Azonban hiányzik a támogatottság és egy olyan integrált informatikai rendszer, ami kiváltaná azt a hatalmas munkaid ráfordítással végzett összesítési rendszert, mely 6 éve szolgáltat érdemi információkat a mtéti tevékenységrl szakmaspecifikus bontásban a kontrolling, logisztika, leltározási csoport, bels ellenr ez által a VIR (Vezeti Információs Rendszer) 5 Kató és Társa Önkormányzati összefoglalója a VMCSFK mtinek vonatkozásában, május 9

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS 1 TARTALOM Bevezető 1. Általános megjegyzések 1.1 A stratégiai tervezés definíciói 1.2 A stratégiai tervezés érvényességi köre 2. A stratégiai tervezés folyamata - a

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére Szakmai konzultáció vitairat Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2010. október

Részletesebben