SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES 2012

2

3 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egészségügyi menedzsment specialista szak A VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ MTINEK ÉSSZER ANYAGFELHASZNÁLÁST BIZTOSÍTÓ, KORSZER GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE Illés Ágnes Konzulens: Krokovay András Sopron, 2012

4

5 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egészségügyi menedzsment specialista szak SZAKDOLGOZAT FELADATKIÍRÁS A szakdolgozat készítjének neve: Illés Ágnes A szakdolgozat címe: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház mtinek ésszer anyagfelhasználást biztosító, korszer gazdálkodási rendszere A szakdolgozat megírásával kitzött feladatok: 1. A Veszprém Megyei Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mt gazdálkodási rendszerének bemutatása, 2006-tól napjainkig, a betegszint anyagfelhasználáson keresztül. 2. Az ésszer gazdálkodást befolyásoló, megvalósítását hátráltató akadályok bemutatása. Kontrolling és számviteli szabályok figyelembe vételével a technikai költséghelyek kiiktatása, egyben a szakmaspecifikus kéziraktárak megszüntetése, raktári rendszer fejlesztése, ezáltal mtéti személyzet tehermentesítése, szakmai munkájuk elismerése érdekében. 3. Jövre vonatkozó elképzelések bemutatása, a betegszint anyagfelhasználás rögzítésének leegyszersítése, informatikai háttér fejlesztése, kontrolling szemlélet bevezetése, diszpécsermodul rendszerbe állítása, vonalkódos steril tálcaazonosító rendszer teljes kör kiterjesztése a mtkihasználtság javítása. Konzulens: Krokovay András Budapest, május 25. PH. Dr. Karner Cecília Anna PhD; képzésvezet

6 ILLÉS ÁGNES 2012 Egészségügyi menedzsment specialista szak Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi kar Konzulens: Krokovay András Egészségügyi szakmenedzser A VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ MTINEK ÉSSZER ANYAGFELHASZNÁLÁST BIZTOSÍTÓ, KORSZER GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE Modern economy system in the Operation Theatre of Veszprém County Csolnoky Ferenc Hospital ensuring reasonable material utilization Szakdolgozatom megírásában az motivált, hogy eloszlassam azt a széles körben kialakult véleményt, miszerint a mtk anyagfelhasználása - informatikai fogalmat kölcsönözve - fekete dobozként mködik az intézmények struktúrájában. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mtje sem rendelkezik különleges adottságokkal, ellenkezleg, építészeti megoldásainál fogva sajnos a mtéti tevékenység kivitelezése szerteágazó feladatvégzést követel meg az ott dolgozóktól. A szemléletesebb bemutatás érdekében készítettem egy ábrát, amely jól érzékelteti a mtk elhelyezkedését. A mtk gazdaságos, költséghatékony, finanszírozható tevékenységét, a dokumentációs fegyelem szigorításával, raktárak centralizálásával, mtk szakmai anyag ellátásának manuális szakmák közvetlen befolyásoltsága alóli kiemelésével, központosított formában 2006 nyarától kísérlem meg a menedzsment támogatásával kialakítani. Dolgozatomban be kívánom mutatni a folyamat fbb állomásait, a korábbi anyagfelhasználás feltárt hiányosságait, az anyag felhasználási lap jelentségeit, az ellenrzés szerepét az intézmény gazdasági, kontrolling, pénzügyi és számviteli folyamataiban. Tanulmányaim során jöttem rá arra, hogy az általam végzett munka, közgazdaságtudományi alapismeretek nélkül, csak egészségügyi végzettséggel, nehezen végezhet felelsséggel. Megpróbáltam megérteni, hogy a közgazdaságtudomány mivel képes hozzájárulni ahhoz, hogy a központi mtk irányításában, szakmai anyag ellátásában, kapacitás kihasználtságában jobb és gazdaságosabb döntések születhessenek. Véleményem szerint a mtk mködtetése csak integrált informatikai háttérrel és üzemgazdasági szemlélet alkalmazásával kivitelezhet. Szk keresztmetszet alkalmazásával statisztikai felmérést végeztem annak érdekében, hogy bebizonyítsam a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Nonprofit Zrt. Központi Mtiben alkalmazott anyag felhasználási rendszer, még nem terjedt el a magyarországi kórházakban. A kórházak mtvezet asszisztensei részére feltett kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy valamilyen formában gyjtenek adatokat a felhasznált anyagok mennyiségérl, de nem teljes kören. Egy-két kivételtl eltekintve a mtéti anyagfelhasználás szakmaspecifikus feldolgozása, rögzítése, kiértékelése, informatikai adatbázis készítése, nem jellemz. A válaszadók felénél nem tartozik a feladataik közé, a gazdasági tevékenység nyomon követése, a szakmai anyag kontrollálása. Ezért be szeretném mutatni saját intézményemben a Központi Mtk logisztikáját, az anyagbeszerzés folyamatát, egyben az igénylés, megrendelés, raktározás, konszignációkezelés, anyagkiadás, anyagfelhasználás, rögzítés, ellenrzés zárt rendszerét. A dolgozat befejezéseként javaslatokat teszek a jövre vonatkozóan. Itt segítségül felhasználom a TIOP /09/1 Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél cím projekt fejlesztési célkitzéseit és tényadatait mtkre

7 vonatkozó elképzeléseit, az informatikai fejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazott konkrét terveit. Volt szerencsém a projekt elkészületi munkálataiban, a fejlesztések megfogalmazásában részt venni, javaslataim a végleges pályázati dokumentációban, mint megvalósítandó célok szerepelnek. Ez a tény azzal a reménnyel tölt el, hogy feladatomat, a mt vezetését, a mtk gazdaságos és ésszer mködtetését meg tudom valósítani az új struktúrában is, új fejlett logisztikai rendszerrel, amit egy új integrált informatikai rendszer támogat, mindez pedig része az új kontrolling szemléletnek, melyben a mtk szakmai anyag felhasználásának informatikai támogatottsága, kontrolling rendszerbe integrálása az intézmény fenntarthatóságának egyik alapfeltétele. Elképzeléseim megvalósítása sok buktatót hordoz magában, hiszen Dr. Karner Cecília tanárn szavaival élve, az egészségügyi lobby képes jelentsen befolyásolni a döntés elkészítést és a döntéshozatalt is. Az orvosok képesek az egészségügyi reformok megakadályozására, ha azok szemben állnak érdekeikkel.

8

9 ÁGNES ILLÉS 2012 Health Services Management University of West Hungary Faculty of Economics Supervisor: András Krokovay Medical consulting manager MODERN ECONOMY SYSTEM IN THE OPERATION THEATRE OF VESZPRÉM COUNTY CSOLNOKY FERENC HOSPITAL ENSURING REASONABLE MATERIAL UTILIZATION A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház mtinek ésszer anyagfelhasználást biztosító, korszer gazdálkodási rendszere The motivation to write this thesis was to dispel the widely evolved opinion that the material utilization of the operating theatres works as a black box (as it is said in informatics) in the structure of the institutions. The central operating theatre of the Veszprém County Csolnoky Ferenc Hospital Non-profit PLC. does not have any special facility, on the contrary the architectural solutions demand diversified functions from the employees during the implementation of the operating activity. A figure of the position of the operating theatres is shown. An attempt, supported by the management, has been made for the economical, cost-effective and financeable function of the operating theatres form the summer of 2006 by the aggravation of the documentation discipline in a centralised form. In this paper I would like to demonstrate the main stages of the process, the former deficiencies and the importance of the material utilization sheet. I tried to understand how social economy may contribute to make better and more economical decisions in the administration of the central operating theatres. In my opinion the operation of the operating theatres can only be carried out by having integrated informatic background and applying a factory-economical approach. I have performed a statistical survey applying a narrow cross-section that in other hospitals the material utilization system we use is not so wide-spread. Operative database, with only some exceptions, is usually not made. In one half of the respondents the monitoring of the economic function is missing. Thus my aim is to demonstrate the logistics, the process of material supply and the closed controlling system of the central operating theatres in my institution. In the conclusion of this paper I make proposals regarding the future. Here I use the developmental aims and fact data, the ideas regarding the operating theatres and the specific plan of the informatics expansion of the project having the name structural change in the Veszprém County Csolnoky Ferenc Hospital Non-profit PLC. (TIOP 2.2.4/09/1). I had the chance to take part in the preparation of this project. My proposals are present as objectives to be achieved. This fact gives me hope that I will be able to manage the operating theatres in the new structure as well. The realization of my ideas may carry many pitfalls, as Dr. Cecília Karner says healthcare lobby may significantly influence decision preparation and decision making as well. Doctors are able to preclude healthcare reforms in case it is against their interests.

10

11 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS TÉMAVÁLASZTÁS ISMERTETÉSE KÓRHÁZ RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉNEK LEGFONTOSABB SZAKASZAI NÉVADÓNK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZ ELHELYEZKEDÉSE POZÍCIÓJA A MEGYEI ELLÁTÓ RENDSZERBEN KÓRHÁZ ALAPTEVÉKENYSÉGE A MEGYEI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÓRHÁZ KÜLS KAPCSOLATRENDSZERE KÖZPONTI MT KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLLOMÁSAI A KÖZPONTI MTBEN FELMERÜL GAZDÁLKODÁSI ÉS MUNKASZERVEZÉSI PROBLÉMÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS 2006-OS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A MTKKEL KAPCSOLATBAN KÖZPONTI MT OSZTÁLY ELHELYEZKEDÉSE AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRÁJÁBAN KÖZPONTI MT ANYAGRATÁR KIALAKÍTÁSA A Központi Mt személyzeti létszáma MTK ELHELYEZKEDÉSE SZAKMÁK SZERINT KÖZPONTI MT KAPCSOLATRENDSZERE Központi Mt küls kapcsolatrendszere Központi Mt bels kapcsolatrendszere KÖZPONTI MT GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSE, SZERVES RÉSZE A KÓRHÁZ ÜZEMSZER MKÖDÉSÉNEK AZ EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ELEMZÉSEK HELYE ÉS SZEREPE HATÉKONYSÁG A MTBEN MTÉTI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZHATÓSÁGA, HBCS-SÚLYSZÁM MTT ÉRINT VONATKOZÁSAI STATISZTIKAI ADATOK RÖGZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA KÉRDÍV KIÉRTÉKELÉSE MTÉTI ANYAGFELHASZNÁLÁS RÖGZÍTÉSE SZAKMAI ANYAG IGÉNYLÉSI FOLYAMATA SZAKMAI ANYAG IGÉNYLÉSI-FELHASZNÁLÁSI FOLYAMATA Hagyományos anyagigényl könyv használata (2. melléklet) Átadás kézi raktárból kézi raktárba (Cikk) (M134) (3. melléklet) Adatlap mtéti anyagfelhasználás nyilvántartásához (4. melléklet) Anyagfelhasználás manuális rögzítése (5. melléklet) Anyagfelhasználás gépi rögzítési folyamata (6. melléklet) Anyagfelhasználás gépi bizonylata (7. melléklet) Listázási lehetségek (8. melléklet) BESZERZÉS, KÖZBESZERZÉS BESZERZÉSEK KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ÁRAJÁNLATOK BESZERZÉSE KEF ÁLTAL KIÍRT ELJÁRÁSOK KÖZPONTI RAKTÁR SZEREPE SZAKMAI ANYAG KÖZPONTI MTBE JUTTATÁSA A KÖZBESZERZÉS MTKET ÉRINT FOLYAMATAI A KONSZIGNÁCIÓ MTKET ÉRINT FOLYAMATAI KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLETEK MEGRENDELÉSE ÉS PÓTLÁSA KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET LELTÁROZÁSA LELTÁROZÁSI KÖTELEZETTSÉG A KÖZPONTI MTBEN BETEGSZINT ANYAGFELHASZNÁLÁS KONTROLLING JELENTSÉGE... 42

12 9.1. KONTROLLING SZEMPONTOK A KÖZPONTI MTBEN ALKALMAZOTT KÖLTSÉGHELYI FELOSZTÁS ALAPJÁN KÖVETKEZTETÉSEK HIÁNYOSSÁGOK A KONTROLLING SZEMLÉLETBEN KONTROLLING SZEMLÉLET GAZDASÁGI JELENTSÉGE RACIONALIZÁLÁS PONTOS BECSLÉSEN KERESZTÜL FEJLESZTÉSI LEHETSÉGEK A MTI MUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK ELSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A KÖZPONT MTBEN STERIL PROGRAM FEJLESZTÉSE KÓRHÁZUNKBAN ÖSSZEGZÉS INFORMATIKAI ÖSSZEGZÉS KONTROLLING ÖSSZEGZÉS KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁRAK KITERJESZTÉSE MEDIKAI ÉS GAZDASÁGI RENDSZER EGYÜTTES ALKALMAZÁSA BEFEJEZÉS IRODALOMJEGYZÉK KÖNYVEK KÓRHÁZI SZABÁLYZATOK FOLYÓIRATOK, OKTATÁSI SEGÉDLETEK EGYÉB DOKUMENTUMOK TÖRVÉNYEK, RENDELETEK INTERNET...62 MELLÉKLETEK... I 1. MELLÉKLET: KÉRDÍV... III 2. MELLÉKLET: HAGYOMÁNYOS ANYAGIGÉNYL KÖNYV HASZNÁLATA... IV 3. MELLÉKLET: ÁTADÁS KÉZIRAKTÁRBÓL KÉZIRAKTÁRBA (ÚJ CIKK) (M134)...V 4. MELLÉKLET: ADATLAP MTÉTI ANYAGFELHASZNÁLÁS NYILVÁNTARTÁSÁHOZ... VI 5. MELLÉKLET: ANYAGFELHASZNÁLÁS MANUÁLIS RÖGZÍTÉSE...VII 6. MELLÉKLET: ANYAGFELHASZNÁLÁS GÉPI RÖGZÍTÉSI FOLYAMATA...VII 7. MELLÉKLET: ANYAGFELHASZNÁLÁS GÉPI BIZONYLATA... VIII 8. MELLÉKLET: LISTÁZÁSI LEHETSÉGEK... VIII

13 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra A kórház küls kapcsolat rendszerét mutatja be ábra A mtk szerteágazó munkaterületei ábra kérdésre adott válasz ábra Anyagfelhasználási lapok használata ábra Bármilyen mérték lefedettséget jelent számítógépes rendszer használata ábra Anyagrendelések gyakorisága ábra Valamilyen szakmai protokoll használata ábra A mt a rendeléstl eltér szakmai anyagot kapta ábra Szakmaspecifikus rendelés háttere ábra Nem szakmai részletesség nyomon követés háttere ábra A jelenlegi szakmai anyag körforgás és rendelés ábra Forrás: NYME - KTK OGYEÜ, 2012 Finanszírozás eladás, Garancsy László ábra A Nógrád Megyei Levéltár fotógyjteményébl. Letöltés: :00; ábra Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház. Nonprofit Zrt. Konszignáció folyamata ábra. Els lépésként szakma specifikusan a mtéti esetszámokat kezdtük gyjteni ábra Forgalmi adatok a beszerzési osztály és a központi mt adatai alapján ábra Forgalmi adatok a beszerzési osztály a kontrolling csoport és a központi mt adatai alapján ábra Anyagköltségek cikkcsoportok szerinti standardizált összehasonlítása 2008-as bázisérték alapján ábra Beszerzési osztálytól kapott adatok alapján készítettem az ábrát, melyen látszik, hogy az adatok ig álltak rendelkezésre, a 2008-as év csak részben ábra Központi Mt szakmai anyag keretétl eltér igénylések bemutatása ábra Példa a mt diszpécser rendszerére ábra Tálcák és eszközök körforgása ábra Informatika a mtben. Baranyi Zsolt, IME 2009-ben megjelent cikkébl ábra...iv 25. ábra... V 26. ábra...vi 27. ábra...vii

14 28. ábra...vii 29. ábra...viii 30. ábra...viii

15 1. BEVEZETÉS Dolgozatom témáját saját környezetembl merítettem, f mondanivalója a mtéti tevékenység feltételeinek biztosítása, szakmai anyag ellátása, gazdálkodása, anyagbeszerzése. Fontosnak tartom kórházunk bemutatását, a központi mt kapcsolatrendszerét, beszerzési osztály munkáját, gazdálkodási rendszerünk elzményeit, jelen anyagfelhasználásunk gyakorlatát, dokumentálását. Jövre vonatkozó fejlesztési lehetségeket TÉMAVÁLASZTÁS ISMERTETÉSE A világ utálja a változásokat, mégis ez az egyetlen, amely fejldést eredményez Charlies F. Kettering Szakdolgozatom témájául azért választottam a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mtjének mködési és gazdálkodási rendszerének bemutatását, hogy a mtk szervezeti felépítése, az intézmény struktúrájában elfoglalt helye, külsbels kapcsolatrendszere, régi üzemeltetési forma megváltoztatására irányuló elképzelések, jelenlegi üzemeltetés hátrányai, összefoglalva egy dolgozatban megjelenhessenek. Tanulmányaim során szembesültem azzal, hogy miközben a mtkben rendkívül magas szakmai munkát végeznek, addig az egészség-gazdasági szempontok figyelembevételéhez a megfelel adatgyjtés is hiányzik. A mt az intézmény stratégiailag is fontos egysége, munka és humánerforrás szervezése, munkakapcsolatai, szakmai anyag ellátása és felhasználása, dokumentációja meghatározza az intézmény mködését. Témám, a kórház, mint üzem, anyagbeszerzés, anyaggazdálkodás, dokumentáció vonatkozásában, melyet ésszer részletesebben áttekinteni a folyamatok elméleti hátterét is megismerve. Gyakorlati megvalósulását a logisztika/beszerzés vonatkozásában, valamint az áru szakmai anyaggá, betegszint anyagfelhasználássá alakulását a központi mt dokumentációs munkafolyamatain keresztül. Dolgozatomban részletesen bemutatom a mtéti anyagfelhasználás rögzítésének bevezetését, annak okait, folyamatát, a központi mt raktári és igénylési rendszerét, leltározását, a rögzített dokumentációk kontrolling jelentségét. Elképzeléseim, hogy a mtk szakmai anyagellátása leegyszersödjön, raktárrendszere tovább centralizálódjon az intézmény menedzsmentje pontos, naprakész információ-

16 hoz jusson, a manuális szakmák mtéti eljegyzése, mti tevékenysége, szakmai anyagfelhasználása, mtéti óraszáma, informatikai úton is kötelez jelleggel rögzítésre kerüljön. A központi mtk mtvezet szakdolgozó, koordinátora vagyok, mely diplomás egészségügyi végzettséghez kötött, alapdiplomámat 2003-ban a Pécsi Tudomány Egyetem Fiskolai Karán szereztem, Diplomás Ápoló szakon KÓRHÁZ RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Nonprofit Zrt. régi múltra tekinthet vissza, mködését szeptember 26-án kezdte meg 12 ággyal Polgári Betegház néven. Az építkezést 1817 áprilisában kezdték meg, és 12 év múlva április 3-án fejezték be, ,- forint 5 és fél krajcár költséggel. Az építkezés folyamán számtalan egyházi és világi személy tett több ezer forintos alapítványt. Az alapítványi pénz bevételének csak a kamatait használhatták fel, a tke mindig megmaradt. Ezt követen február 23-tól Dr. Csolnoky Ferencet nevezték ki a kórház igazgató forvosának. Ettl az idponttól egy kézben összpontosul a szakmai és gazdasági vezetés. Az ágyak száma 60-ra emelkedett. Dr. Csolnoky Ferenc 1926-ig vezette az intézményt ben a városi kórházat átminsítették megyei kórházzá, új címe Veszprém Megyei Tanács Kórháza Veszprém lett, egy egy környez épület megvásárlásával re az ágyszámot 254-re növelték. Az összes orvosi rendelt államosították, majd a Megyei Szakrendel felügyelete alá vonták. Késbb ezt is a megyei kórházhoz integrálták. Bár megyei kórház volt a neve, de hiányzott az onkológiai, az urológiai, a traumatológiai, a br- és idegosztály, és egyéb szakmai berendezés, mely nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a megye, vezet kórháza legyen. Végre döntés született, hogy a kórház jelenlegi helyén történjen meg a bvítés 204 férhellyel A KÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉNEK LEGFONTOSABB SZAKASZAI 1960-ra elkészült az új gazdasági épület, majd 1964-re a jelenlegi A jel épület. Átadása után már 320 ágyon folyt a gyógyítás így abban az idben a kórháznak 7 önálló osztálya volt. 1 A Veszprémi Kórház története, Veszprém Megyei Tanács V.B. Mveldésügyi Osztálya, Szerkesztette: Hogya György 2

17 1974-ben elkészült az új Megyei Vérellátó Alközpont és 1976 októberében átadásra került a Megyei Rendelintézet januárjában megépült a 300 ágyas D épület, melyben megfelel körülmények között kapott helyet két belgyógyászati, brgyógyászati, ideggyógyászati valamint urológiai és mozgásszervi rehabilitációs osztály, a központi laboratórium és központi sterilizáló. Az A épületben bvülhetett a baleseti sebészet egy ortopéd részleggel, itt kapott helyet a klinikai onkológiai osztály, a baleseti ambulancia, valamint a központi intenzív osztály. Ekkor vette fel nevében is a Veszprém Megyei Kórház nevet a kórház ban jóváhagyták és idszervé vált a rekonstrukció II. számú ütemtervének végrehajtása, a tervben lefektetettek alapján az E jel 400 ágyas épületkomplexum elkészítése NÉVADÓNK BEMUTATÁSA Csolnoky Ferenc, [Veszprém,1853. ápr. 9.-Veszprém, jan. 3.] A fvárosban kezdte munkásságát, majd 1878-ban visszajött Veszprémbe. Elször a megyei börtön, majd Veszprém város tiszteletbeli orvosává és 1881-ben a városi kórház másodorvosává nevezték ki tl a városi kórház sebész forvosa. volt az els orvosigazgató. Az 1990-ben alakult Csolnoky Ferenc Emlékbizottság minden év április 9-én tudományos ülésen tiszteleg emléke eltt. A kórház 1990-tl az els orvos igazgató után a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelintézet nevet vette fel. Ugyancsak az 1990-es évben két alapítványt hoztak létre: 1. A Megyei Kórházért százezer forintos alaptkével 2. A Salus Aegroti Suprema Lex néven bejegyzett alapítványt. Ezen alapítvány módot ad arra, hogy a kiemelked tevékenységet, folytató dolgozót anyagilag is elismerjék. Mve: A veszprémi városi kórház története. Veszprém, A Veszprémi Megyei Kórház Az Ezredfordulón. Szerkesztette: Dr Csütörtöki Vendel, május 3 A Veszprémi Megyei Kórház Az Ezredfordulón. Szerkesztette: Dr Csütörtöki Vendel, május 3

18 2. A KÓRHÁZ ELHELYEZKEDÉSE POZÍCIÓJA A MEGYEI ELLÁTÓ RENDSZERBEN A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém megye, vezet egészségügyi szolgáltatója, Veszprém város egyik legnagyobb munkaadója. Mint 100%-os megyei önkormányzati tulajdonú egészségügyi szolgáltató Veszprém megye legnagyobb fekvbeteg és járóbeteg szakellátó intézménye, a Közép-dunántúli Régió kiemelt szolgáltatója, a Dunántúl logisztikai központjában fekszik. A Megyei Kórház jelenleg 7 telephelyen folytat gyógyító-megelz és rehabilitációs tevékenységet. A fekvbeteg szakellátás hátterét ágy biztosítja, melybl 697 ágyon aktív, 426 ágyon pedig krónikus ellátás történik ellátási területe lényegében teljes Veszprém megyére kiterjed: f. Egyes szakterületeken regionális ellátást biztosít április 1-tl Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. néven, gazdasági társaságként folytatja mködését az addigi költségvetési intézmény január 1-tl az egészségügyi intézmények, így a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház is a Nemzeti Erforrás Minisztériumhoz került, amelyen belül a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (GYEMSZI) jelölték ki fenntartónak, míg a vagyonkezel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá tartozó Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. lett KÓRHÁZ ALAPTEVÉKENYSÉGE Alaptevékenységében a felntt és gyermek, fekv- és járóbeteg szakellátás, a gyógyító-megelz betegellátás a feladata. A progresszív ellátás különös hangsúlyt kap. Gyógyító feladatainak ellátási körében a szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban teljesíti a járó- és fekvbeteg ellátási kötelezettségeit, továbbá a prevencióval kapcsolatos intézeti feladatokat. Biztosítja a teljes járó- és fekvbeteg ellátást, a területéhez tartozó és a hozzá forduló lakosság részére. Ellátja a megyén belül más fekvbeteg gyógyintézetekhez tartozó betegeket, ha az adott kórház szakmai felkészültsége, vagy a szakprofil hiánya miatt azt igénylik. 4 TIOP /09/1 Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél projekt fejlesztési célkitzései,

19 Az alaptevékenységhez tartozó, azt kiegészít tevékenységek keretében orvosképzési, továbbképzési, szakdolgozói továbbképzési feladatokat vállal, tudományos tevékenységet, megfigyeléseket folytat, szolgáltatási feladatokat nyújt A MEGYEI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Megyei Kórház vezetése az egyszemélyi felels vezetés elvén alapszik. A minségirányítási rendszer mködését, annak részeként a munka szervezését és tervszer végrehajtását, a betegellátást, a szakmai fejldés biztosítását, a környezetvédelmi tevékenységet a figazgató szervezi és irányítja. Ebben támaszkodik vezet munkatársai és a tanácsadó szervek közremködésére. A figazgató közvetlenül felügyeli az orvos-igazgató, az ápolási igazgató, a gazdasági, stratégiai igazgató és fejlesztési igazgató munkáját, akik tevékenységükrl rendszeres idközönként, a rendkívüli eseményekrl pedig lehetség szerint azonnal beszámolnak. Az intézet egyéb vezet beosztású dolgozói az osztályvezetk, csoportvezetk a rájuk bízott egységek munkáját, a mködési szabályzat elírásai szerint, munkaköri leírásaik alapján, személyes felelsséggel irányítják. Az azonos szint vezetk általában egymás mellé rendeltek, egymásnak utasítást nem adhatnak. A vezetk és beosztottak utasításokat elssorban csak közvetlen felettesüktl kaphatnak, illetve közvetlen beosztottaiknak adhatnak. Munkaidn kívül és váratlan helyzetekben azonban az intézkedésre jogosultak, közvetlenül is adhatnak utasításokat, tehetnek intézkedéseket, illetve intézkedni kötelesek. 5

20 2.3. KÓRHÁZ KÜLS KAPCSOLATRENDSZERE A Kórház minség- és környezeti céljait befolyásoló kapcsolatrendszere sokoldalú. A beszállítói kapcsolatok a mködés, fenntartás, fejlesztés terén meghatározóak. A Kórház nyitott a szolgáltatásai minségét fejleszt új módszerek befogadására, alkalmazására. 1. ábra A kórház küls kapcsolat rendszerét mutatja be Forrás: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Minségirányítási Kézikönyv 2009, Az ábrát 2012-es változásoknak megfelelen saját magam aktualizáltam. 6

21 3. KÖZPONTI MT KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLLOMÁSAI Kórházunk, a bemutatkozásban leírtak alapján több épületbl áll, a kor követelményeinek megfelelen, az ellátási feladatok bvülésével párhuzamosan, mindig kintt a földbl egy-egy új épület, azonban a régiek is megmaradtak az újak mellett. Így a 90-es évek közepéig korszertlen, elavult körülmények között mködött a gégészet, urológia, szülészet-ngyógyászat. A TRM és a sebészet ez idáig 3 mtvel rendelkezett az A jel épület IV. emeletén. Az 1995-ben elkészült új, E jel épület, mely az összes manuális szakmát, korszer intenzív terápiás osztályokat (gyermek és felntt), RTG diagnosztikát, nukleáris medicinát, izotóp labort, fizikoterápiás részleget és központi mtt fogadott be. A manuális szakmák rendelkezésére osztályos mtket is építettek a szakmaspecifikus igények és az akkori egészségpolitikai irányelvek tükrében. A mtblokk 6 mtteremmel, több mtétes szakma egyidej befogadására alkalmas, az akkori követelményeknek maradéktalanul megfelel mszaki és orvostechnológiai háttérrel rendelkezett, eredenden a sebészet, urológia és ngyógyászat nagymtétes tevékenységét volt hivatott kiszolgálni. A mtknek természetesen volt mtvezet forvosa, de nem diszponált, sem a szakmák forvosai, sem a mtk személyzete felett. A manuális szakmák önálló tevékenységet folytattak, az irányításuk alá tartozó személyzettel mind a mtblokkban, mind az osztályos mtkben is, sokszor nem a szakmai feladat súlyosságához mérhet indokoltsággal, hanem a szubjektív megítélés alapján. A személyzetet a manuális szakmák forvosai saját személyzetként kezelték és irányították, átjárás más szakma mtjébe elképzelhetetlen volt, így kezelhetetlenné, irányítatlanná vált a mtk személyzete, szabadságok, szabadnapok kiadása, egymás helyettesítése szinte lehetetlenné vált. A leírtakból egyenesen következett, hogy a manuális szakmák forvosai és a szakma csoportvezet mtsni nem kommunikáltak egymással gép-mszer, illetve szakmai anyagrendelés vonatkozásában sem. Nem a szakmai igényeknek megfelelen rendelték a szakmai anyag utánpótlást, és ezért tetemes mennyiség készletek halmozódtak fel. A duplikálódott megrendelések következtében, több esetben a sterilitás lejártáig sem fogyott el a megrendelt, drága szakmai anyag. 7

22 3.1. A KÖZPONTI MTBEN FELMERÜL GAZDÁLKODÁSI ÉS MUNKASZERVEZÉSI PROBLÉMÁK A közpénzbl, közfinanszírozott kórházak esetében a nemzetgazdaság állapota az amúgy is korlátozott erforrásokat tovább korlátozhatja, esetenként a szakmai minimumot is veszélyeztetve. Mindez arra kényszerítette intézményünk menedzsmentjét és tulajdonosát, hogy változtatásokat, szigorításokat, új szabályokat alkalmazzanak a mtk mtéti anyagfelhasználása, gép-mszer utánpótlása és, dokumentációja vonatkozásában is. Ok-okozati összefüggések láncolata tette szükségessé, hogy december 1-tl a Kórház figazgatói és gazdasági vezetése mellé rendelve, Önkormányzati Biztost rendeljen ki a Megyei Önkormányzat. A lejárt beszállítói tartozások kiegyenlítése meghaladta a 120 napot, azonban az ellátás folyamatossága érdekében a beszállítók a megrendeléseket továbbra is teljesítették, ami az adósságállomány folyamatos növekedését vonta maga után. A gazdálkodási hiányosságok kialakulását a szakmacsoportok kontrollálatlansága és a dokumentációs fegyelem és kötelezettség hiánya is nagyban elsegítette. A mtk munkafolyamatai nem rendelkeztek folyamatleírásokkal, protokollokkal, anyag felhasználási lapokkal, informatikai háttérrel. Szakmai anyag rendelése, felhasználása, annak pótlása nem a valós felhasználás mértékében, hanem írott dokumentáció hiányában, bizalmi alapon történt. Ennek következtében szakmai anyagok felhalmozása, pazarlása is elfordulhatott AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS 2006-OS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A MTKKEL KAPCSOLATBAN 2005.december 1-tl a kórház figazgatói és gazdasági vezetése mellé rendelve, önkormányzati biztost nevezett ki a tulajdonos Megyei Önkormányzat. A változásmenedzselés egy sarkalatos eleme volt a központi mt kialakítására tett javaslatuk, amely így hangzott: [ A megyei kórházban folyó mtéti tevékenységek, és e tevékenységekhez rendelt mtk és mti kapacitások teljes körben felülvizsgálati áttekintést igényelnek. A jelenlegi komoly mködési zavarok feloldása és a probléma hosszú távú megoldása érdekében biztosítani szükséges az önálló szervezeti formában mköd, önálló Központi Mt szervezet kialakítását, melynek vezetési, szervezési és irányítási jogkörébe szükséges helyezni a megyei kórház területén mköd mtk egész tevékenységét. Át kell tekinteni a jelenleg m- 8

23 köd mtk teljes körét, a mködés, a kihasználás, az erforrás gazdálkodás és az ott folyó szakmai tevékenységek oldaláról. Hatékonyabb szakmai, de gazdálkodási értelemben is áttekinthetbb és egységesebb gyakorlatú tevékenységeket kell ezen a területen kialakítani Kató és Társa 2006-ban készült összefoglaló értékelése alapján] júniusára elkészült a jogi és dokumentációs háttér és formálisan is megalakult a Központi Mt KÖZPONTI MT OSZTÁLY ELHELYEZKEDÉSE AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRÁJÁBAN A Központi mt orvosszakmai vonatkozásban az orvosigazgató, ápolásszakmai vonatkozásban az ápolási igazgató irányítása alatt mködik. Szakmai anyag ellátását a gazdasági igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek összehangolt munkája teszi lehetvé. Mint az a 2. ábrán is látszik, a mtk szinte az egész intézmény területén megtalálhatók, mködtetésük, betáplálásuk, így a mtk szakmai anyag ellátása, humánerforrás gazdálkodása, költség tényezi, összetett feladat elé állítanak minket. Az operatív napi feladatok elvégzése a különböz orvosszakmai és szubjektív igények kielégítése, mind a tervezhetség, mind a költséghatékony gazdálkodásra irányuló törekvéseink megvalósíthatósága ésszer, de mindent kielégít szakmai anyag utánpótlása, komoly felkészültséget igényel a mtk zavartalan mködtethetsége érdekében mindannyiunktól, akik az üzemeltetés folyamatában részt veszünk. A betegellátás folyamatában nagyon sok szakember vesz részt, van, aki gyógyít, van, aki ápol, van, aki irányítja a folyamatot, de nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok olyan szakember is dolgozik a gépezetben, aki az orvosi beavatkozásokhoz, ápolási tevékenységekhez, diagnosztikához elteremti a megfelel szakmai anyagokat, eszközöket, mszereket, gyógyszereket és mindent, amire az ellátásban szükség van. A mtk tevékenységének tervezhetsége, annak követhetsége, ellenrizhetsége, kihasználtsága terén hatalmas változások történtek az utóbbi években, szakmai anyagellátás és dokumentáció vonatkozásában is. Intézményünkben a maximális ellenrizhetség lehetsége áll a menedzsment rendelkezésére a mtben alkalmazott anyag felhasználási lapok vezetésével. Azonban hiányzik a támogatottság és egy olyan integrált informatikai rendszer, ami kiváltaná azt a hatalmas munkaid ráfordítással végzett összesítési rendszert, mely 6 éve szolgáltat érdemi információkat a mtéti tevékenységrl szakmaspecifikus bontásban a kontrolling, logisztika, leltározási csoport, bels ellenr ez által a VIR (Vezeti Információs Rendszer) 5 Kató és Társa Önkormányzati összefoglalója a VMCSFK mtinek vonatkozásában, május 9

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, F utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 Tárgy: E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére Gróf Esterházy Kórház és Rendelintézeti Szakrendelt

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban képzés Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA 2011. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser 2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser Merre tovább? Hogyan tovább? SOK értelmes munkát kellene elvégeznie NÉHÁNY tanult embernek!

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Teljesítménykontrolling az

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Előadó: Siposné Bodon Viktória

Előadó: Siposné Bodon Viktória Előadó: Siposné Bodon Viktória Indulás 4 informatikus barát kölcsönkapott géppel, Tétényi úti kórház. Kiváló élelmezési szakemberekkel közös munka Két területtel foglakozunk: közétkeztetés, gyógyszer Gazdasági

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

Hogyan mérhet és javítható az informatikai szolgáltatások értékteremtése? Polgár Endre

Hogyan mérhet és javítható az informatikai szolgáltatások értékteremtése? Polgár Endre Hogyan mérhet és javítható az informatikai szolgáltatások értékteremtése? Polgár Endre A válság hatása az IT pénzügyekre Válság Feler södött a szervezetek költségérzékenysége El térbe kerültek a hatékonysági

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

2011-ben az Európai Uniós beruházás révén intézetünk emeltszintű kistérségi járóbeteg-szakellátó központtá vált

2011-ben az Európai Uniós beruházás révén intézetünk emeltszintű kistérségi járóbeteg-szakellátó központtá vált HOGYAN LEHET KÖLTSÉGHATÉKONY AZ EGYNAPOS SEBÉSZET ÖNÁLLÓ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN? A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Egynapos sebészetének bemutatkozása Dr. Raffay Éva főigazgató Marosi Zoltánné

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

2014. Készítette: Szabó Imre ov.

2014. Készítette: Szabó Imre ov. 2014. Készítette: Szabó Imre ov. Ágy 3000 3009 2500 2000 1500 2162 2011 1843 1814 1766 1718 1694 1683 1640 1000 500 0 Szt. I. és Szt. L. KH PTE Klinikai Kp. DOTE Szent Gy. Kórház, BKM Kórház SZOTE Szeged

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG

RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG Új szemlélet a műtői, a sterilizálási és a gyógyszerelési rendszerek vonatkozásában Veres József termékigazgató Premier G Med Kft. Bevezetés - Hosszú távú beruházások

Részletesebben

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Osskó András A földügyi igazgatás jelentősége a XXI. században Ma már elfogadott a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, elsősorban a fejlett

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Az Erdészeti és Faipari Kutatóközpont vezetése...

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez 6. számú melléklet Kapacitásfelmérés a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervhez SZMJV ának stratégiai terve alapján a 2014. évi ellenőrzéseket az alábbi területekre terjesztjük ki: önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

A járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensek szerep és feladat változásai az egészségügyi reformok során

A járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensek szerep és feladat változásai az egészségügyi reformok során A járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensek szerep és feladat változásai az egészségügyi reformok során Gyurisné Pethő Zsuzsanna egészségügyi menedzser, diplomás ápoló Teleki Éva, diplomás ápoló Dr.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések. Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred

Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések. Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred Sorsz. 1 2 Ellenőrzési jelentés iktatószáma 00301/2010 18/7/2010) 00303/2010 405015) KD REP Finanszírozási és ártámogatási osztály Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3 00305/2010 ÁNTSZ 4 5

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben