Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé"

Átírás

1

2 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket és azok tervezett ütemezését. A dokumentum a közötti idõszakot az átalakítások konszolidációjának idõszakaként jelöli meg, amelynek során a hatékonysági és többletforrások révén, illetve az uniós támogatást élvezõ intézményi fejlesztések megvalósításával ki kell alakítani az ágazat növekedési pályáját. A Semmelweis Terv célként jelöli meg többek között az ellátórendszer felmérését, az állami egészségszervezési rendszer kiépítését, a szükséges struktúraátalakítási döntések meghozatalát, az Új Széchenyi Terv keretében még rendelkezésre álló pályázati források kiírását, valamint a szakmai minimumfeltételek megújítását és a területi ellátási kötelezettség kialakítását. A Semmelweis Terv egyúttal felvázolja egy összehangolt és komplex szervezeti struktúra modelljét. Ennek egyik szereplõje egy olyan integrált funkciójú, racionalizált mûködésû intézet, amely a rendszermenedzsmenthez kötõdõ szakmapolitikai háttérintézményeket egészségügyi rendszer- és szervezetfejlesztési módszertani központként szervezi újjá. Ezt a feladatot kapta meg az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe történõ beolvadásával létrejövõ Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet május elsején. Az integrációval fejlett szervezeti kultúrával rendelkezõ, nagy múltú intézeti háttér, illetve ezzel egyidejûleg magasan képzett, az egészségügy legszélesebb területeiben jártas szakemberekbõl álló, minõségi humánerõforrás koncentrálódik a GYEMSZI-ben. Az elmúlt három évben az intézet megteremtette az egészségügyi rendszer strukturális átalakításának alapjait mindenkor szem elõtt tartva a folyamatos és biztonságos, magas színvonalú betegellátást. Képes volt reagálni az új feladatok kihívásaira, legyen szó gyógyszerészetrõl, humánerõforrás menedzsmentrõl, gazdasági kihívásokról, térségi egészségszervezésrõl, vagy éppen az uniós források ágazati összehangolásáról, de a GYEMSZI kiemelt céljai között van az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának és a betegellátás biztonságának javítása is január 1-jén a magyar állam átvette a megyei önkormányzatok aktív, illetve krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézményeit, majd május 1-vel a városiakat. Az átadás-átvétel operatív lebonyolításáért is a GYEMSZI volt felelõs, a továbbiakban pedig gyakorolja az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói jogokat. A GYEMSZI az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelõs Államtitkárságával együttmûködve mindent megtesz a transzparens, költséghatékony és a betegbiztonságot maximálisan szem elõtt tartó egészségügyi rendszer kialakításért és stabilizálásért ben bátran mondhatjuk, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet jó úton halad az egységes nemzeti egészségügyi szolgálat kialakítása felé, elhivatottan a gyógyítás szolgálatában. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 1

3 A struktúraátalakítás alapjai Az egészségügy struktúraátalakítása Az ellátórendszer hatékonyságának javítása és fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása Az egészségügyi ellátórendszer újjászervezésének alapelveit és az átalakítás fõbb irányait rögzítõ Semmelweis Terv célja az ellátórendszer hatékonyságának javítása és fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása. Ennek megfelelõen, az egészségpolitika fókuszába az egészségügy struktúraátalakítása és az ellátásszervezés került. A feladatok egy részének végrehajtása már megtörtént, a többi hazai és uniós források felhasználása mellett folyamatban van. A betegforgalom és a betegmozgások elemzése, valamint jól mûködõ nemzetközi példák tanulmányozása alapján, 8 egészségügyi térség került kialakításra. A nemzetközi gyakorlat hazai adaptációja a külföldi mûködési modellek tapasztalatainak figyelembevételével, a hivatalos nemzetközi és magyar adatok több szempontú Ellátásszervezés elemzésével, és széleskörû konzultációk alapján történt. A térségek kialakításának fõ célja az itt élõ lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése a szubszidiaritás elvének figyelembevételével, a hatékonyság javítása, a szakmai felügyelet biztosítása, és a gazdasági racionalizáció. A Semmelweis Terv stratégiája a térségi szervezõdésû progresszív ellátórendszer, a könnyebben átlátható, összehangolt mûködésû, egyértelmû betegutakat kijelölõ, a hozzáférést javító, minõségi betegellátás kialakítása. A progresszív ellátórendszer, a szakmai progresszivitási szintek kidolgozása az orvosszakmai szempontokat képviselõ és kijelölõ legfõbb szakmai fórum, az Egészségügyi Szakmai Kollégium együttmûködésével, átfogó elemzõ munkával valósult meg. A helyesen meghatározott szakmai progresszivitási szintek jelentõsége, hogy centralizálják a kevesebb beteget érintõ, illetve specializált szakmai tudást, vagy magas eszközigényû ellátásokat, rendezik a betegutakat, a kompetenciákat, kijelölik a fejlesztendõ ellátási területeket és irányt mutatnak a finanszírozási rendszer fejlesztéséhez. A szakmai munka összegzésével a GYEMSZI javaslatot tett az Egészségügyért Felelõs Államtitkárság felé az ellátási területekre, intézményenként, szakmánként és progresszivitási szintenként. A döntéshozó intézkedéseként több intézményben funkcióváltás, profiltisztítás, illetve néhány intézmény esetében integráció történt. Ezek az átalakítási lépések jelentették a struktúraváltás alapját. - lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése - hatékonyság javítása Szakmai progresszivitási - szakmai felügyelet biztosítása szintek kidolgozása az - gazdasági racionalizáció Egészségügyi Szakmai Kollégium együttmûködésével Térségi szervezõdésû progresszív ellátórendszer - könnyebb átláthatóság - összehangolt mûködés - egyértelmû betegutak kijelölése - hozzáférés javítása Minõségi betegellátás 2 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

4 A struktúraátalakítás alapjai Az aktív ellátás centralizációjával 14 szolgáltató funkciót váltott, és a krónikus, rehabilitációs tevékenység erõsítése mellett, a járóbeteg-ellátás fejlesztésére, valamint egynapos sebészeti tevékenység ellátására kaptak lehetõséget. A kisebb kórházakban profiltisztítás történt, amelynek során a mûködõ "kisszakmák" szubspecialitások száma változott. Ez 44 helyen 28 szakmát érintett. A funkcióváltásra és profiltisztításra azért kerülhetett sor, mert az orvos-szakmai fejlõdés lehetõvé tette, hogy bizonyos tevékenységek biztonságos elvégzéséhez a továbbiakban már ne legyen szükség a költséges aktív fekvõbeteg háttérre, mert a tevékenységek már járóbeteg-ellátás ill. egynapos sebészeti ellátás keretein belül is megvalósíthatóak. Összesen 58 szolgáltatónál történt funkcióváltás, illetve profiltisztítás. A biztonságos szakmai ellátás érdekében, költséghatékonysági szempontok figyelembevételével, több helyszínen került sor intézményi integrációra. Jelentõs változás történt a finanszírozás tekintetében is. Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók teljesítményvolumen kerete az évek folyamán teljesen eltorzult, amelyet objektív elvek alapján fokozatosan korrigálni kellett. A szemléletváltás lényege az volt, hogy a mára kialakult történeti Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) rendszert fokozatosan feladatarányos TVK rendszer váltsa fel. A pályázati források ésszerûbb, rendszerszinten hatékonyabb felhasználása érdekében, orvosszakmai és ellátás-szervezési módszertan alapján dolgoztuk ki a térségi fejlesztési terveket. Emellett folyamatosan végezzük a fenntartásunkban lévõ intézmények gazdasági helyzetelemzését és monitorozását, azonosítjuk a beavatkozási pontokat és megoldási javaslatokat készítünk a felmerülõ problémákra. Nyugat-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Lakosságszám: (14%) Aktív ágyszám: 5025 Krónikus ágyszám: 4957 Dél-Dunántúl Dél-Dunántúl Lakosságszám: (9%) Aktív ágyszám: 4047 Krónikus ágyszám: 2790 Nyugat-Közép-Magyarország Lakosságszám: (11%) Aktív ágyszám: 5186 Krónikus ágyszám: 3358 Nyugat-Közép- Magyarország Észak-Közép- Magyarország Észak-Közép-Magyarország Lakosságszám: (16%) Aktív ágyszám: 5789 Krónikus ágyszám: 4913 Dél-Közép- Magyarország Dél-Közép-Magyarország Lakosságszám: (15%) Aktív ágyszám: 7623 Krónikus ágyszám: 3791 Dél-Alföld Észak - Magyarország Lakosságszám: (9%) Aktív ágyszám: 3715 Krónikus ágyszám: 2256 Észak - Magyarország Észak-Alföld Észak-Alföld Lakosságszám: (12%) Aktív ágyszám: 5207 Krónikus ágyszám: 2442 Dél-Alföld Lakosságszám: (14%) Aktív ágyszám: 5674 Krónikus ágyszám: 2909 Egészségügyi intézmény székhelye Egészségügyi intézmény telephelye Feladatellátáshoz használt vagyon állami tulajdon Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 3

5 Az átalakítást támogató HR intézkedések és eredmények Az orvosok, egészségügyi szakdolgozók itthon tartása érdekében megvalósított ágazati bérfejlesztés volt az elsõ olyan béremelés, amely központilag kiszámolva, személyre szabottan történt ez 2011-ben 306 egészségügyi intézményben dolgozó fõ egyszeri juttatását jelentette, 5,6 milliárd forint értékben ben 240 intézményben közel 16 ezer orvos, 73 ezer szakdolgozó és egyéb diplomás egészségügyi szakember kapott visszamenõleges és folyamatos bértámogatást, összesen mintegy 30 milliárd forint értékben ban 250 intézményben orvost, szakdolgozót, 400 gyógyszerészt és egyéb diplomás egészségügyi szakembert érintett a bérfejlesztés. A dr. Szócska Miklós egészségügyért felelõs államtitkár és munkatársai által megvalósított jelentõs béremelés személyre szabott kiszámítását a GYEMSZI munkatársai végezték el ban 28, korábban gazdasági társaság formájában mûködõ kórház, valamint addig magántársaságok által mûködtetett további 4 egészségügyi intézmény feladatait újonnan alakított költségvetési intézmények vették át. Ez a folyamat mintegy 20 ezer dolgozó munkaviszonyának közalkalmazotti jogviszonnyá alakítását jelentette, akiknek a közszférában dolgozókéval azonos mértékû béremelése visszamenõlegesen kifizetésre került. Az egészségügyi emberi erõforrás fejlesztés területén is igaz és helytálló, hogy a tervezés szükségletalapúvá vált. A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erõforrás Fejlesztési Fõigazgatósága segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatóknak, a humánerõforrás-krízis enyhítése érdekében. A humánerõforrás fejlesztését támogató programok, kutatások, felmérések, a szakképzések, továbbképzések, a szakorvosi vizsgák szervezése, a szaktanácsadói hálózat kialakítása, a tanácsadók munkájának támogatása egy-egy lépés az egészségügy újjászervezésében, egy színvonalas, minõségi rendszer irányába. A Párbeszéd és kompetenciák az egészségügyben címû kutatási projekt disszeminációja 2014 elsõ félévében várható. A bõ 1 évig tartó kutatásban a területi lefedettséget és reprezentativitást biztosítva, 49 fekvõbeteg-ellátó intézmény 3965 szakdolgozója vett részt. Az egészségügyi szakdolgozók készségalapú kompetenciáit felölelõ felmérés egyik célja az volt, hogy pontos képet kapjunk a beosztott egészségügyi szakdolgozók napi munkavégzése során a saját maguk által munkavégzésükhöz szükségesnek ítélt, és rendelkezésre álló kompetenciáik mértékét, valamint a vezetõ szakdolgozók által szükségesnek tartott és a szakdolgozók számára rendelkezésre álló kompetenciák mértékét illetõen. A projekt másik célja volt a szervezeti kultúra, illetve a szakdolgozók körében domináns szervezeti kulturális attitûdök megismerése, a szakdolgozók szubjektív véleményalapú minõsítésein keresztül. A kutatás eredménye segít az egészségügyi szolgáltatók ápolásvezetõ munkatársainak a célok, felelõsségek, munkaköri követelmények és teljesítményelvárások megfogalmazásában, az emberi erõforrás fejlesztésében, ezen keresztül az intézményi szervezeti kultúra alakításában. 4 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

6 Az átalakítást támogató HR intézkedések és eredmények A Humánerõforrás menedzsment minõsített továbbképzési program kiemelt célja a vezetõ és középvezetõ szakdolgozók humánerõforrás menedzsment tevékenységének fejlesztése. A ban 4 alkalommal, 200 résztvevõ számára megtartott, térítésmentes program kiemelten foglalkozott az általános egészségpolitikai cél- és intézményrendszerrel, az egészségügyi beszerzések átalakuló modelljével, az intézményi minimumfeltételekkel, a betegellátás és betegútszervezés kapcsolatával. Több elõadás is érintette az emberi erõforrás menedzsment általános és speciális ágazati vonatkozásait: így a motivációs és ösztönzési rendszereket, a munkaidõszervezést és a szervezeti kultúrát, valamint a kifelé irányuló és a belsõ kommunikációt. A nemkívánatos események, illetve mûhibaperek megelõzésére szolgáló konferenciasorozat 2013-ban 3 alkalommal került megrendezésre. Az elõadásokon a GYEMSZI Térségi Igazgatóságainak vezetõi és érintett munkatársai, valamint a konszolidált egészségügyi intézmények menedzsmentje (fõigazgatók, orvos-igazgatók, gazdasági vezetõk és ápolásvezetõk) vettek részt, összesen 277 fõ. A konferenciasorozat folytatásaként megkezdtük a kapcsolódó kommunikációs tréningek szervezését, a részvétel lehetõségét kiterjesztve a gyakorló sebész-nõgyógyász szakorvosok számára is ben 104 egészségügyi szolgáltató részvételével készült felmérés a képzési szükségletek kielégítése céljából. A felmérés alapján a szakdolgozói humánerõforrás-krízis azonnali kezeléséhez 2012 elsõ felében 29 tanulócsoportban, 6 képzési helyszínen, 21 szakképesítésre indítottunk támogatott szakképzést. Támogatott szakképzéseink az egészségügyi ágazat humánerõforrás helyzetének jobbítását, az egészségügyi ellátás színvonalának javítását célozzák. Ehhez nyújtanak segítséget a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) pályázatai, valamint a GYEMSZI által támogatott, úgynevezett belsõ képzések. A TÁMOP nyújtotta támogatások 2013-ra érték el a legnagyobb mértéket a pályázható források és a szakképesítések vonatkozásában ban 1373 szakdolgozó kezdte meg tanulmányait 36 szakképesítésre decemberében indult az egészségfejlesztési segítõ szakképzés az ország leghátrányosabb helyzetû térségeiben, közel 200 fõ munkanélküli számára, 8 helyszínen. A GYEMSZI által belsõ forrásból támogatott szakképzésben között 738 fõ betegágy mellett foglalkoztatott szakdolgozó kezdte meg tanulmányait, és szerez szakképesítést 22 szakmában. Az egészségügyi szakképzésekre az ország minden régiójában igény van. A fõvárostól távol lévõ fekvõbeteg-ellátó intézmények részére felkínáltuk a kihelyezett képzési formát. A lehetõséggel több kórház is élt, felismerve e lehetõség elõnyeit ban 49 képzési helyszínen indítottunk támogatott szakképzéseket az egészségügyi szolgáltatók szakdolgozóinak, szakorvosainak közremûködésével. Képzési helyszínek 2013-ban a szubszidiaritás elvén Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 5

7 Az átalakítást támogató HR intézkedések és eredmények Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéséhez kapcsolódóan koordinációs tevékenységet végzünk. Évente 400 millió forint kerül felosztásra a kötelezõ továbbképzések állami támogatásával. A fõigazgatóság a szabadon választható továbbképzések minõsítésében, szakértõk bevonásával, közremûködõként vesz részt. E feladat mellett végzi még a szakdolgozói továbbképzési pontok nyilvántartását, a kötelezõ szakmacsoportos és a kötelezõ szintentartó továbbképzések nyilvántartásba vételét, követését, valamint a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzések szervezésére benyújtott pályázatok elbírálásának elõkészítõ munkálatait is ben a Szakmai Kollégium és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) együttmûködésével kidolgoztuk, és a területért felelõs miniszter felé elõterjesztettük a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmait. Ez 17 szakmacsoportban összesen 109 továbbképzési programot jelentett. Kötelezõ (támogatott) szakmacsoportos továbbképzéseken ban a GYEMSZI szervezésében 4 szakmacsoportban, több mint 400 szakdolgozó vett részt. A Nemzeti Vizsgabizottság mûködésének helyszíne a GYEMSZI. Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésére évente 2 vizsgaidõszakban van lehetõség ben és 2013-ban évente több mint 1600 fõ számára szerveztük meg a szakvizsgát. Az egészségügyi szakképzésfejlesztés területén és a szakmai-pedagógiai szolgáltatás nyújtásában kiemelt feladatok voltak ban: az egészségügyi szakképzési reform végrehajtásának támogatása (pl. a szakmai és vizsgakövetelmények, követelménymodulok elkészítésének koordinálása), a szakmai vizsgák szóbeli feladatsorának biztosítása, az írásbeli és interaktív feladatlapok elkészítése, írásbeli feladatlapok expediálása a képzõk és vizsgaszervezõk számára, országos szakmai verseny szervezése ápoló tanulók részére, szaktanácsadói hálózat kiépítése és mûködtetése, 21 fõ szaktanácsadó képzése, akkreditált tanár-továbbképzések szervezése, iskola- és kórházvezetõk számára szakmai tájékoztató napok rendezése, OSZTV elõkészítése, meghirdetése 2014-re, EuroSkills és WorldSkills nemzetközi versenyekhez való csatlakozás elõkészítése. A Semmelweis Tervben megfogalmazottaknak megfelelõen, a szakképzésfejlesztés ágazati megvalósításához megkezdtük az oktatókórházakkal együttmûködve a SKILL laborok kiépítését. A SKILL laborok felállításának elsõdleges célja: lehetõséget biztosítani a szakképzésben, továbbképzésben résztvevõ egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosképzésben, továbbképzésben részesülõk számára az ápolásgondozás, valamint egyéb, invazív, noninvazív és sürgõsségi beavatkozások gyakorlására, a probléma-alapú illetve szimulációs oktatás megvalósításán keresztül a szakmai készségek fejlesztése és az elmélet-gyakorlat egységének megteremtése. A SKILL laborhálózat kiépítésének elsõ lépcsõjeként átadásra került a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a GYEMSZI együttmûködésében, a két intézmény közös finanszírozásával kialakított gyakorlati oktatóbázis. Folyamatban van további három Oktatókórházban (Gyõr, Székesfehérvár, Nyíregyháza) a SKILL laborok kialakítása. E-learning oktatóportálunk segítségével folyamatosan támogatjuk a természetgyógyászat képzés résztvevõit, és kommunikációs felületet biztosítunk minden képzésben résztvevõnek és oktatónak. A fórum és a chat-szoba használatán kívül lehetõség van az oktatók által készített tananyag feltöltésére is, ami a tanulók számára a jegyzet-, illetve tankönyvhiányt enyhíti. 6 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

8 Új feladatok és hatékonyabb ellenõrzés a gyógyszerészet területén A GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet Fõigazgatósága kiterjedt feladat- és hatáskörrel rendelkezik Magyarországon a gyógyszer-engedélyezés és a gyógyszer-forgalmazás ellenõrzése területén. A gyógyszerhatósági feladatkörökön túl, gyógyszerészeti módszertani és igazságügyi szakértõi feladatokat is ellát, és a jogszabályok piacfelügyeleti hatóságként és a kifejezetten gyógyszerészeti profilon kívül egészségügyi géntechnológiai hatóságként is nevesítik. Mindemellett a fõigazgatóság munkatársai információs, tudományos és oktatási tevékenységet is végeznek. A GYEMSZI e területen végzett munkájának célja, hogy hatékony, biztonságos, megfelelõ minõségû gyógyszerek álljanak a magyar betegek és a gyógyító orvosok rendelkezésére. Mindezt az Európai Unió jogszabályaival harmonizált jogi környezetben, az Európai Gyógyszerügynökség és az Unió tagállamainak gyógyszerhatóságai által alkotott hálózattal szoros együttmûködésben végezzük. Az együttmûködés alappilléreit a harmonizált jogszabályok és közösen kimunkált szakmai elõírásrendszer szerint, közösen folytatott engedélyezési és egyéb hatósági eljárások, a közösen folytatott illetve egymás által elismert hatósági ellenõrzések, és a kölcsönös és gyors tájékoztatás képezik. Gyógyszerhatósági munkánk elismerését jelzi, hogy 2013-ban az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, EMA) és az európai gyógyszerhatóságok vezetõinek szervezete (Heads of Medicines Agencies, HMA) által folytatott, a gyógyszerhatóságok valamennyi tevékenységét átfogó összemérõ (bechmarking) auditon, és az Európai Gyógyszerminõségi Fõigazgatóság (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM) által szervezett, a hatósági gyógyszerellenõrzõ laboratórium tevékenységeit ellenõrzõ elõzõ évi auditon a fõigazgatóság egyaránt jó eredményeket ért el. A gyógyszer-engedélyezés legfontosabb részét képezõ gyógyszerértékelõ munkánk elismerését jelenti, hogy a GYEMSZI által referens hatóságként vezetett nemzetközi eljárásokban a fõigazgatóság értékeléseit az európai társhatóságok kivétel nélkül elfogadták, egyetlen esetben sem került sor az ügyek Európai Gyógyszerügynökséghez utalására, vagyis az úgynevezett referral eljárásra. A nemzeti és nemzetközi engedélyezési, módosítási, megújítási eljárások szakszerû lefolytatásán túl, az Európai Gyógyszerügynökség által szervezett, centralizált gyógyszer-engedélyezési eljárásokban, pediátriai értékelésekben, ritka gyógyszerré minõsítési eljárásokban, gyógyszerbiztonsági és egyéb referral eljárásokban, a tudományos tanácsadási eljárásokban, valamint a szakmai irányelvek kidolgozásában is rendszeresen és aktívan részt vesznek intézetünk szakértõi. Célunk a referens hatósági szerepkörvállalás és a centralizált eljárásokban való részvétel további növelése. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 7

9 Új feladatok és hatékonyabb ellenõrzés a gyógyszerészet területén A GYEMSZI laboratóriuma által vizsgált illegális/hamis gyógyszerek száma Centralizáltan engedélyezett gyógyszer EDQM által kezdeményezett 50 Hazai kezdeményezés A GYEMSZI januártól piacfelügyeleti hatóság a gyógyszerek és a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények esetében. Piacfelügyeleti és egyéb ellenõrzési feladatai mind az engedélyezett, mind pedig az illegális készítményekre kiterjednek, és magukban foglalják a gyógyszerek piacellenõrzõ laboratóriumi vizsgálatát, a gyógyszerekre érkezõ minõségi kifogások kivizsgálását, a gyógyszergyártók, gyógyszernagykereskedõk engedélyezését és ellenõrzését, a gyógyszerhatóanyag-gyártók, importõrök, forgalmazók, valamint a gyógyszerközvetítõk (brókerek) regisztrációját és ellenõrzését, a nem-klinikai vizsgálatokat végzõ laboratóriumok és a klinikai vizsgálóhelyek ellenõrzését. Megnövekedett a forgalombahozatali engedély jogosultjainak farmakovigilancia tevékenységére irányuló ellenõrzési kötelezettségünk, és növeltük a A GYEMSZI laboratóriuma által piacellenõrzés keretében vizsgált engedélyezett gyógyszerek gyógyszerismertetés felügyeletével kapcsolatos hatósági eljárások számát. A gyógyszerek végleges mintáinak ellenõrzésével hatékonyan kontrolláljuk a 400 piacra kerülõ gyógyszerek forgalombahozatali Minõségi kifogás Riasztás Kivonás engedélynek való megfelelését. Laboratóriumunk a társhatóságok (NAV, rendõrség, ÁNTSZ) illegális termékekkel kapcsolatos hatósági eljárásaiban igazságügyi szakértõként, illetve szakvéleményadás keretében is több száz mintát vizsgált meg. Az illegális és jogszabálysértõ tevékenységek feltárása és A GYEMSZI-be érkezett gyógyszerekre vonatkozó minõségi kifogás bejelentések száma visszaszorítása érdekében lefolytatott hatósági eljárások során szorosan együttmûködünk a hazai és európai társhatóságokkal. 8 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

10 Új feladatok és hatékonyabb ellenõrzés a gyógyszerészet területén Sikerként értékeljük, hogy a gyógyszerellátás szoros monitorozásával, és a szükséges intézkedések idõben történõ meghozásával (hivatalbóli törzskönyvezés, kontingens engedély, egyedi import engedélyek, alaki Fontos eredménynek tartjuk, hogy az egyedi gyógyszerbehozatal és az indikáción túli gyógyszeralkalmazás engedélyezésének gyors és ügyfélbarát intézésével hatékonyan hozzájárultunk a gyógyítás eszköztárának bõvítéséhez hiba engedélyek) ki tudtuk védeni a fenyegetõ gyógyszerhiányokat. Az indikáción túli gyógyszerrendelésre kiadott engedélyek száma Gyógyszer-mellékhatások jelentése A gyógyszerellátás ellenõrzése során folyamatos készletfigyeléssel követett hatóanyagok A fõigazgatóság az új jogszabályi követelményeknek megfelelõen megerõsítette farmakovigilancia tevékenységét. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a gyógyszer-mellékhatások jelentésének megkönnyítésére és ösztönzésére, valamint a biztonsági információk gyors és hatékony eljuttatására az orvosokhoz és betegekhez egyaránt. Ezt a célt szolgálja többek között a honlapunkon létrehozott, külön a szakemberek és külön a betegek számára kifejlesztett online mellékhatás bejelentési rendszer, és a biztonsági információkat tartalmazó gyógyszer kísérõirat módosítások bevezetésének következetes ellenõrzése, valamint a szakembereknek szóló levelek gyors ellenõrzése és honlapunkon történõ közzététele is. Sokrétû felvilágosító munkánknak is köszönhetõen, az elmúlt két évben másfélszeresére nõtt a hazánkban bejelentett mellékhatások száma. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 9

11 Összehangolt mûködés: a térségi modell a gyakorlatban Az állami szerepvállalást elõtérbe helyezõ, szisztematikus rendszer a fekvõbeteg-ellátás kapacitásainak, a progresszivitási szinteknek és a területi ellátási kötelezettségeknek az összehangolásán, újrarendezésén alapul. A struktúraátalakítást követõen a rendszerben további racionalizálások, finomhangolások a Térségi Menedzsmentért Felelõs Fõigazgatóság koordinációjában zajlanak. A fenntartó számára kiemelten fontos a helyi kapcsolattartás, információáramlás és jelenlét: a kialakítandó szolgáltatói attitûd fontos bázisai a térségi igazgatóságok. A folyamatos jelenlét magas helyismeretet, a problémák elintézését nagymértékben segítõ helyi kapcsolatrendszert jelent, amit az egyes térségi igazgatóságokban dolgozó orvos-szakmai, jogi, kontrolling, közgazdasági, HR, egészségszervezési, valamint adminisztratív tapasztalatokkal rendelkezõ kormánytisztviselõk munkája segít. Sok esetben a szakmai döntésektõl nem elválaszthatóak a gazdasági következmények, ezért a térségi igazgatóságok munkatársainak kell a helyi szintû változtatásokat kezdeményezni, illetve azokat a központi döntések alapján koordinálni, megvalósítani és ellenõrizni. A térségi szervezõdés elõnyeinek kiaknázásaképpen, az erõforrások ésszerû kihasználása érdekében jelenleg 8 térségi/országos projekt, ill. koncepció kidolgozása és a gyakorlatba való átültetése van folyamatban. Országos Üzemgazdasági Eredmény Számítási és Kontrolling Projekt Térségileg Összehangolt Patológia Projekt Térségileg Összehangolt Orvosi Laboratóriumi Diagnosztika Projekt Térségileg Összehangolt Képalkotó Diagnosztikai Projekt Térségileg Összehangolt Eszköz Közbeszerzési Projekt Térségi Mosoda Projekt E-Health Projektek Orvosi Felügyeleti Ellátás (Átmeneti Ellátások) Projekt 10 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

12 Összehangolt mûködés: az intézményi gazdálkodás menedzselése A mintegy 470 milliárd forint értékû kórházi vagyon kezelése rendkívüli kihívás. A korábban megyei, majd a városi kórházak átadás-átvétele egységes módszertan szerint történt, amely alapul szolgált az átvett intézmények alrendszer-váltásához. A 28, gazdasági társaság formájában mûködõ szolgáltató költségvetési intézménnyé alakításával, majd a 4, addig magánkézben mûködõ kórház átvételével mûködési struktúráját tekintve homogénné vált az állami egészségügyi intézményrendszer. Mindez úgy ment végbe, hogy az érintett intézményekben a betegellátás zavartalan és zökkenõmentes volt, a dolgozók megõrizték munkaviszonyukat, illetményüket fennakadás nélkül, idõre megkapták. A földhivataloknál az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések 99%-ban megtörténtek, a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásában álló ingatlanok közül csak az országos intézmények körében és a per alatt álló ingatlanoknál nincs még bejegyzés. A GYEMSZI folyamatosan elemzi a kórházak menedzsment tevékenységét, és az egyensúlyhoz közelítõ eredményes és költséghatékony mûködés érdekében intézkedési terveket készíttet. A térségileg összehangolt egységes paraméterek alapján lehetõvé vált az egyes szerzõdéses árak (pl.: takarítás, õrzés, mosatás, könyvvizsgálat), valamint a kórházi osztályos mûködési fajták (pl.: szülészet) értékelése. Ott, ahol költségmegtakarítás érhetõ el térségileg összehangolt közbeszerzésekkel, ezt egy-egy térségi menedzser irányításával valósítják meg. Ilyen például a veszélyes hulladék, az orvosi gázok, a röntgenfilm, a mûtéti izoláció, a takarítás, vagy az országos közös közbeszerzésbõl kimaradt egyes gyógyszerek beszerzésére vonatkozó, térségileg összehangolt közbeszerzés. A évi 33,1 milliárd forintos kórházi konszolidáció elõkészítése is a GYEMSZI által kifejlesztett módszertan, és az elõzetesen elkészített benchmarkok és eredményességi elemzések alapján történt. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 11

13 Összehangolt mûködés: az intézményi gazdálkodás menedzselése A GYEMSZI és az intézmények kapcsolattartását szolgáló Ügykörök online ügykövetõ rendszerébe 2013-ban 2152 ügyet küldtek be a szolgáltatók fenntartói jóváhagyásra, illetve tájékoztatásul. Kórházi Piactér adatok Létrejött a Kórházi Piactér online foglalási rendszer, amely az egyes intézmények mûködésében szabaddá Regisztrált intézmények száma 3760 vált gépek, eszközök, mûszerek, kötszerek hasznosulását Eszköz-kötszer kínálat (tétel) segíti elõ Regisztrált intézmények száma Ügykörök rendszerben kezelt ügyek száma ban megítélt vis maior támogatás (Ft) június december összesen: Ft MKB Pénzforgalom nélkül Pozitív ösztönzõ Likviditás Beruházás Uniós projektek A GYEMSZI az általa fenntartott intézmények eladósodottságának alakulását is folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi januárjában 7 intézménynél kezdték meg mûködésüket a GYEMSZI szakértõibõl, a kórházi menedzsmentekbõl, és külsõ szakspecialistákból álló Válságkezelõ Bizottságok (VB). Feladatuk, hogy részletes elemzéssel, átfogó vizsgálattal felmérjék az adott intézményben a gazdálkodás kritikus területeit, javaslatot készítsenek a mûködési költségek racionalizálására, és a bevételek optimalizálására. A VB javaslatai alapján, az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseinek várható pénzügyi hatása 235 millió 225 ezer forint költségcsökkentés, 103 millió 100 ezer forint árbevétel növelés (2013. január-május) ban a vis maior alapból megítélt millió forint szolgálta a likviditási helyzet javítását, 866 millió forint uniós projekt megvalósulásához segített pótlólagos forrásként, millió forint azonnali és halaszthatatlan beruházásra, felújításra, millió forint mûködéshez kapcsolódó pénzforgalom nélküli támogatás, millió Ft a kórházak tartozásállományával kapcsolatos MKB ügyletek rendezése érdekében került megítélésre, majd felhasználásra. A jobban gazdálkodó kórházaknak a betegellátást segítõ beruházásaikhoz, pozitív ösztönzésre 413 millió forint került kiosztásra a vis maior alapból. 12 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére Szakmai konzultáció vitairat Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2010. október

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben