Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé"

Átírás

1

2 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket és azok tervezett ütemezését. A dokumentum a közötti idõszakot az átalakítások konszolidációjának idõszakaként jelöli meg, amelynek során a hatékonysági és többletforrások révén, illetve az uniós támogatást élvezõ intézményi fejlesztések megvalósításával ki kell alakítani az ágazat növekedési pályáját. A Semmelweis Terv célként jelöli meg többek között az ellátórendszer felmérését, az állami egészségszervezési rendszer kiépítését, a szükséges struktúraátalakítási döntések meghozatalát, az Új Széchenyi Terv keretében még rendelkezésre álló pályázati források kiírását, valamint a szakmai minimumfeltételek megújítását és a területi ellátási kötelezettség kialakítását. A Semmelweis Terv egyúttal felvázolja egy összehangolt és komplex szervezeti struktúra modelljét. Ennek egyik szereplõje egy olyan integrált funkciójú, racionalizált mûködésû intézet, amely a rendszermenedzsmenthez kötõdõ szakmapolitikai háttérintézményeket egészségügyi rendszer- és szervezetfejlesztési módszertani központként szervezi újjá. Ezt a feladatot kapta meg az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe történõ beolvadásával létrejövõ Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet május elsején. Az integrációval fejlett szervezeti kultúrával rendelkezõ, nagy múltú intézeti háttér, illetve ezzel egyidejûleg magasan képzett, az egészségügy legszélesebb területeiben jártas szakemberekbõl álló, minõségi humánerõforrás koncentrálódik a GYEMSZI-ben. Az elmúlt három évben az intézet megteremtette az egészségügyi rendszer strukturális átalakításának alapjait mindenkor szem elõtt tartva a folyamatos és biztonságos, magas színvonalú betegellátást. Képes volt reagálni az új feladatok kihívásaira, legyen szó gyógyszerészetrõl, humánerõforrás menedzsmentrõl, gazdasági kihívásokról, térségi egészségszervezésrõl, vagy éppen az uniós források ágazati összehangolásáról, de a GYEMSZI kiemelt céljai között van az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának és a betegellátás biztonságának javítása is január 1-jén a magyar állam átvette a megyei önkormányzatok aktív, illetve krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézményeit, majd május 1-vel a városiakat. Az átadás-átvétel operatív lebonyolításáért is a GYEMSZI volt felelõs, a továbbiakban pedig gyakorolja az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói jogokat. A GYEMSZI az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelõs Államtitkárságával együttmûködve mindent megtesz a transzparens, költséghatékony és a betegbiztonságot maximálisan szem elõtt tartó egészségügyi rendszer kialakításért és stabilizálásért ben bátran mondhatjuk, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet jó úton halad az egységes nemzeti egészségügyi szolgálat kialakítása felé, elhivatottan a gyógyítás szolgálatában. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 1

3 A struktúraátalakítás alapjai Az egészségügy struktúraátalakítása Az ellátórendszer hatékonyságának javítása és fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása Az egészségügyi ellátórendszer újjászervezésének alapelveit és az átalakítás fõbb irányait rögzítõ Semmelweis Terv célja az ellátórendszer hatékonyságának javítása és fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása. Ennek megfelelõen, az egészségpolitika fókuszába az egészségügy struktúraátalakítása és az ellátásszervezés került. A feladatok egy részének végrehajtása már megtörtént, a többi hazai és uniós források felhasználása mellett folyamatban van. A betegforgalom és a betegmozgások elemzése, valamint jól mûködõ nemzetközi példák tanulmányozása alapján, 8 egészségügyi térség került kialakításra. A nemzetközi gyakorlat hazai adaptációja a külföldi mûködési modellek tapasztalatainak figyelembevételével, a hivatalos nemzetközi és magyar adatok több szempontú Ellátásszervezés elemzésével, és széleskörû konzultációk alapján történt. A térségek kialakításának fõ célja az itt élõ lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése a szubszidiaritás elvének figyelembevételével, a hatékonyság javítása, a szakmai felügyelet biztosítása, és a gazdasági racionalizáció. A Semmelweis Terv stratégiája a térségi szervezõdésû progresszív ellátórendszer, a könnyebben átlátható, összehangolt mûködésû, egyértelmû betegutakat kijelölõ, a hozzáférést javító, minõségi betegellátás kialakítása. A progresszív ellátórendszer, a szakmai progresszivitási szintek kidolgozása az orvosszakmai szempontokat képviselõ és kijelölõ legfõbb szakmai fórum, az Egészségügyi Szakmai Kollégium együttmûködésével, átfogó elemzõ munkával valósult meg. A helyesen meghatározott szakmai progresszivitási szintek jelentõsége, hogy centralizálják a kevesebb beteget érintõ, illetve specializált szakmai tudást, vagy magas eszközigényû ellátásokat, rendezik a betegutakat, a kompetenciákat, kijelölik a fejlesztendõ ellátási területeket és irányt mutatnak a finanszírozási rendszer fejlesztéséhez. A szakmai munka összegzésével a GYEMSZI javaslatot tett az Egészségügyért Felelõs Államtitkárság felé az ellátási területekre, intézményenként, szakmánként és progresszivitási szintenként. A döntéshozó intézkedéseként több intézményben funkcióváltás, profiltisztítás, illetve néhány intézmény esetében integráció történt. Ezek az átalakítási lépések jelentették a struktúraváltás alapját. - lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése - hatékonyság javítása Szakmai progresszivitási - szakmai felügyelet biztosítása szintek kidolgozása az - gazdasági racionalizáció Egészségügyi Szakmai Kollégium együttmûködésével Térségi szervezõdésû progresszív ellátórendszer - könnyebb átláthatóság - összehangolt mûködés - egyértelmû betegutak kijelölése - hozzáférés javítása Minõségi betegellátás 2 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

4 A struktúraátalakítás alapjai Az aktív ellátás centralizációjával 14 szolgáltató funkciót váltott, és a krónikus, rehabilitációs tevékenység erõsítése mellett, a járóbeteg-ellátás fejlesztésére, valamint egynapos sebészeti tevékenység ellátására kaptak lehetõséget. A kisebb kórházakban profiltisztítás történt, amelynek során a mûködõ "kisszakmák" szubspecialitások száma változott. Ez 44 helyen 28 szakmát érintett. A funkcióváltásra és profiltisztításra azért kerülhetett sor, mert az orvos-szakmai fejlõdés lehetõvé tette, hogy bizonyos tevékenységek biztonságos elvégzéséhez a továbbiakban már ne legyen szükség a költséges aktív fekvõbeteg háttérre, mert a tevékenységek már járóbeteg-ellátás ill. egynapos sebészeti ellátás keretein belül is megvalósíthatóak. Összesen 58 szolgáltatónál történt funkcióváltás, illetve profiltisztítás. A biztonságos szakmai ellátás érdekében, költséghatékonysági szempontok figyelembevételével, több helyszínen került sor intézményi integrációra. Jelentõs változás történt a finanszírozás tekintetében is. Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók teljesítményvolumen kerete az évek folyamán teljesen eltorzult, amelyet objektív elvek alapján fokozatosan korrigálni kellett. A szemléletváltás lényege az volt, hogy a mára kialakult történeti Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) rendszert fokozatosan feladatarányos TVK rendszer váltsa fel. A pályázati források ésszerûbb, rendszerszinten hatékonyabb felhasználása érdekében, orvosszakmai és ellátás-szervezési módszertan alapján dolgoztuk ki a térségi fejlesztési terveket. Emellett folyamatosan végezzük a fenntartásunkban lévõ intézmények gazdasági helyzetelemzését és monitorozását, azonosítjuk a beavatkozási pontokat és megoldási javaslatokat készítünk a felmerülõ problémákra. Nyugat-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Lakosságszám: (14%) Aktív ágyszám: 5025 Krónikus ágyszám: 4957 Dél-Dunántúl Dél-Dunántúl Lakosságszám: (9%) Aktív ágyszám: 4047 Krónikus ágyszám: 2790 Nyugat-Közép-Magyarország Lakosságszám: (11%) Aktív ágyszám: 5186 Krónikus ágyszám: 3358 Nyugat-Közép- Magyarország Észak-Közép- Magyarország Észak-Közép-Magyarország Lakosságszám: (16%) Aktív ágyszám: 5789 Krónikus ágyszám: 4913 Dél-Közép- Magyarország Dél-Közép-Magyarország Lakosságszám: (15%) Aktív ágyszám: 7623 Krónikus ágyszám: 3791 Dél-Alföld Észak - Magyarország Lakosságszám: (9%) Aktív ágyszám: 3715 Krónikus ágyszám: 2256 Észak - Magyarország Észak-Alföld Észak-Alföld Lakosságszám: (12%) Aktív ágyszám: 5207 Krónikus ágyszám: 2442 Dél-Alföld Lakosságszám: (14%) Aktív ágyszám: 5674 Krónikus ágyszám: 2909 Egészségügyi intézmény székhelye Egészségügyi intézmény telephelye Feladatellátáshoz használt vagyon állami tulajdon Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 3

5 Az átalakítást támogató HR intézkedések és eredmények Az orvosok, egészségügyi szakdolgozók itthon tartása érdekében megvalósított ágazati bérfejlesztés volt az elsõ olyan béremelés, amely központilag kiszámolva, személyre szabottan történt ez 2011-ben 306 egészségügyi intézményben dolgozó fõ egyszeri juttatását jelentette, 5,6 milliárd forint értékben ben 240 intézményben közel 16 ezer orvos, 73 ezer szakdolgozó és egyéb diplomás egészségügyi szakember kapott visszamenõleges és folyamatos bértámogatást, összesen mintegy 30 milliárd forint értékben ban 250 intézményben orvost, szakdolgozót, 400 gyógyszerészt és egyéb diplomás egészségügyi szakembert érintett a bérfejlesztés. A dr. Szócska Miklós egészségügyért felelõs államtitkár és munkatársai által megvalósított jelentõs béremelés személyre szabott kiszámítását a GYEMSZI munkatársai végezték el ban 28, korábban gazdasági társaság formájában mûködõ kórház, valamint addig magántársaságok által mûködtetett további 4 egészségügyi intézmény feladatait újonnan alakított költségvetési intézmények vették át. Ez a folyamat mintegy 20 ezer dolgozó munkaviszonyának közalkalmazotti jogviszonnyá alakítását jelentette, akiknek a közszférában dolgozókéval azonos mértékû béremelése visszamenõlegesen kifizetésre került. Az egészségügyi emberi erõforrás fejlesztés területén is igaz és helytálló, hogy a tervezés szükségletalapúvá vált. A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erõforrás Fejlesztési Fõigazgatósága segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatóknak, a humánerõforrás-krízis enyhítése érdekében. A humánerõforrás fejlesztését támogató programok, kutatások, felmérések, a szakképzések, továbbképzések, a szakorvosi vizsgák szervezése, a szaktanácsadói hálózat kialakítása, a tanácsadók munkájának támogatása egy-egy lépés az egészségügy újjászervezésében, egy színvonalas, minõségi rendszer irányába. A Párbeszéd és kompetenciák az egészségügyben címû kutatási projekt disszeminációja 2014 elsõ félévében várható. A bõ 1 évig tartó kutatásban a területi lefedettséget és reprezentativitást biztosítva, 49 fekvõbeteg-ellátó intézmény 3965 szakdolgozója vett részt. Az egészségügyi szakdolgozók készségalapú kompetenciáit felölelõ felmérés egyik célja az volt, hogy pontos képet kapjunk a beosztott egészségügyi szakdolgozók napi munkavégzése során a saját maguk által munkavégzésükhöz szükségesnek ítélt, és rendelkezésre álló kompetenciáik mértékét, valamint a vezetõ szakdolgozók által szükségesnek tartott és a szakdolgozók számára rendelkezésre álló kompetenciák mértékét illetõen. A projekt másik célja volt a szervezeti kultúra, illetve a szakdolgozók körében domináns szervezeti kulturális attitûdök megismerése, a szakdolgozók szubjektív véleményalapú minõsítésein keresztül. A kutatás eredménye segít az egészségügyi szolgáltatók ápolásvezetõ munkatársainak a célok, felelõsségek, munkaköri követelmények és teljesítményelvárások megfogalmazásában, az emberi erõforrás fejlesztésében, ezen keresztül az intézményi szervezeti kultúra alakításában. 4 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

6 Az átalakítást támogató HR intézkedések és eredmények A Humánerõforrás menedzsment minõsített továbbképzési program kiemelt célja a vezetõ és középvezetõ szakdolgozók humánerõforrás menedzsment tevékenységének fejlesztése. A ban 4 alkalommal, 200 résztvevõ számára megtartott, térítésmentes program kiemelten foglalkozott az általános egészségpolitikai cél- és intézményrendszerrel, az egészségügyi beszerzések átalakuló modelljével, az intézményi minimumfeltételekkel, a betegellátás és betegútszervezés kapcsolatával. Több elõadás is érintette az emberi erõforrás menedzsment általános és speciális ágazati vonatkozásait: így a motivációs és ösztönzési rendszereket, a munkaidõszervezést és a szervezeti kultúrát, valamint a kifelé irányuló és a belsõ kommunikációt. A nemkívánatos események, illetve mûhibaperek megelõzésére szolgáló konferenciasorozat 2013-ban 3 alkalommal került megrendezésre. Az elõadásokon a GYEMSZI Térségi Igazgatóságainak vezetõi és érintett munkatársai, valamint a konszolidált egészségügyi intézmények menedzsmentje (fõigazgatók, orvos-igazgatók, gazdasági vezetõk és ápolásvezetõk) vettek részt, összesen 277 fõ. A konferenciasorozat folytatásaként megkezdtük a kapcsolódó kommunikációs tréningek szervezését, a részvétel lehetõségét kiterjesztve a gyakorló sebész-nõgyógyász szakorvosok számára is ben 104 egészségügyi szolgáltató részvételével készült felmérés a képzési szükségletek kielégítése céljából. A felmérés alapján a szakdolgozói humánerõforrás-krízis azonnali kezeléséhez 2012 elsõ felében 29 tanulócsoportban, 6 képzési helyszínen, 21 szakképesítésre indítottunk támogatott szakképzést. Támogatott szakképzéseink az egészségügyi ágazat humánerõforrás helyzetének jobbítását, az egészségügyi ellátás színvonalának javítását célozzák. Ehhez nyújtanak segítséget a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) pályázatai, valamint a GYEMSZI által támogatott, úgynevezett belsõ képzések. A TÁMOP nyújtotta támogatások 2013-ra érték el a legnagyobb mértéket a pályázható források és a szakképesítések vonatkozásában ban 1373 szakdolgozó kezdte meg tanulmányait 36 szakképesítésre decemberében indult az egészségfejlesztési segítõ szakképzés az ország leghátrányosabb helyzetû térségeiben, közel 200 fõ munkanélküli számára, 8 helyszínen. A GYEMSZI által belsõ forrásból támogatott szakképzésben között 738 fõ betegágy mellett foglalkoztatott szakdolgozó kezdte meg tanulmányait, és szerez szakképesítést 22 szakmában. Az egészségügyi szakképzésekre az ország minden régiójában igény van. A fõvárostól távol lévõ fekvõbeteg-ellátó intézmények részére felkínáltuk a kihelyezett képzési formát. A lehetõséggel több kórház is élt, felismerve e lehetõség elõnyeit ban 49 képzési helyszínen indítottunk támogatott szakképzéseket az egészségügyi szolgáltatók szakdolgozóinak, szakorvosainak közremûködésével. Képzési helyszínek 2013-ban a szubszidiaritás elvén Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 5

7 Az átalakítást támogató HR intézkedések és eredmények Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéséhez kapcsolódóan koordinációs tevékenységet végzünk. Évente 400 millió forint kerül felosztásra a kötelezõ továbbképzések állami támogatásával. A fõigazgatóság a szabadon választható továbbképzések minõsítésében, szakértõk bevonásával, közremûködõként vesz részt. E feladat mellett végzi még a szakdolgozói továbbképzési pontok nyilvántartását, a kötelezõ szakmacsoportos és a kötelezõ szintentartó továbbképzések nyilvántartásba vételét, követését, valamint a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzések szervezésére benyújtott pályázatok elbírálásának elõkészítõ munkálatait is ben a Szakmai Kollégium és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) együttmûködésével kidolgoztuk, és a területért felelõs miniszter felé elõterjesztettük a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmait. Ez 17 szakmacsoportban összesen 109 továbbképzési programot jelentett. Kötelezõ (támogatott) szakmacsoportos továbbképzéseken ban a GYEMSZI szervezésében 4 szakmacsoportban, több mint 400 szakdolgozó vett részt. A Nemzeti Vizsgabizottság mûködésének helyszíne a GYEMSZI. Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésére évente 2 vizsgaidõszakban van lehetõség ben és 2013-ban évente több mint 1600 fõ számára szerveztük meg a szakvizsgát. Az egészségügyi szakképzésfejlesztés területén és a szakmai-pedagógiai szolgáltatás nyújtásában kiemelt feladatok voltak ban: az egészségügyi szakképzési reform végrehajtásának támogatása (pl. a szakmai és vizsgakövetelmények, követelménymodulok elkészítésének koordinálása), a szakmai vizsgák szóbeli feladatsorának biztosítása, az írásbeli és interaktív feladatlapok elkészítése, írásbeli feladatlapok expediálása a képzõk és vizsgaszervezõk számára, országos szakmai verseny szervezése ápoló tanulók részére, szaktanácsadói hálózat kiépítése és mûködtetése, 21 fõ szaktanácsadó képzése, akkreditált tanár-továbbképzések szervezése, iskola- és kórházvezetõk számára szakmai tájékoztató napok rendezése, OSZTV elõkészítése, meghirdetése 2014-re, EuroSkills és WorldSkills nemzetközi versenyekhez való csatlakozás elõkészítése. A Semmelweis Tervben megfogalmazottaknak megfelelõen, a szakképzésfejlesztés ágazati megvalósításához megkezdtük az oktatókórházakkal együttmûködve a SKILL laborok kiépítését. A SKILL laborok felállításának elsõdleges célja: lehetõséget biztosítani a szakképzésben, továbbképzésben résztvevõ egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosképzésben, továbbképzésben részesülõk számára az ápolásgondozás, valamint egyéb, invazív, noninvazív és sürgõsségi beavatkozások gyakorlására, a probléma-alapú illetve szimulációs oktatás megvalósításán keresztül a szakmai készségek fejlesztése és az elmélet-gyakorlat egységének megteremtése. A SKILL laborhálózat kiépítésének elsõ lépcsõjeként átadásra került a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a GYEMSZI együttmûködésében, a két intézmény közös finanszírozásával kialakított gyakorlati oktatóbázis. Folyamatban van további három Oktatókórházban (Gyõr, Székesfehérvár, Nyíregyháza) a SKILL laborok kialakítása. E-learning oktatóportálunk segítségével folyamatosan támogatjuk a természetgyógyászat képzés résztvevõit, és kommunikációs felületet biztosítunk minden képzésben résztvevõnek és oktatónak. A fórum és a chat-szoba használatán kívül lehetõség van az oktatók által készített tananyag feltöltésére is, ami a tanulók számára a jegyzet-, illetve tankönyvhiányt enyhíti. 6 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

8 Új feladatok és hatékonyabb ellenõrzés a gyógyszerészet területén A GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet Fõigazgatósága kiterjedt feladat- és hatáskörrel rendelkezik Magyarországon a gyógyszer-engedélyezés és a gyógyszer-forgalmazás ellenõrzése területén. A gyógyszerhatósági feladatkörökön túl, gyógyszerészeti módszertani és igazságügyi szakértõi feladatokat is ellát, és a jogszabályok piacfelügyeleti hatóságként és a kifejezetten gyógyszerészeti profilon kívül egészségügyi géntechnológiai hatóságként is nevesítik. Mindemellett a fõigazgatóság munkatársai információs, tudományos és oktatási tevékenységet is végeznek. A GYEMSZI e területen végzett munkájának célja, hogy hatékony, biztonságos, megfelelõ minõségû gyógyszerek álljanak a magyar betegek és a gyógyító orvosok rendelkezésére. Mindezt az Európai Unió jogszabályaival harmonizált jogi környezetben, az Európai Gyógyszerügynökség és az Unió tagállamainak gyógyszerhatóságai által alkotott hálózattal szoros együttmûködésben végezzük. Az együttmûködés alappilléreit a harmonizált jogszabályok és közösen kimunkált szakmai elõírásrendszer szerint, közösen folytatott engedélyezési és egyéb hatósági eljárások, a közösen folytatott illetve egymás által elismert hatósági ellenõrzések, és a kölcsönös és gyors tájékoztatás képezik. Gyógyszerhatósági munkánk elismerését jelzi, hogy 2013-ban az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, EMA) és az európai gyógyszerhatóságok vezetõinek szervezete (Heads of Medicines Agencies, HMA) által folytatott, a gyógyszerhatóságok valamennyi tevékenységét átfogó összemérõ (bechmarking) auditon, és az Európai Gyógyszerminõségi Fõigazgatóság (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM) által szervezett, a hatósági gyógyszerellenõrzõ laboratórium tevékenységeit ellenõrzõ elõzõ évi auditon a fõigazgatóság egyaránt jó eredményeket ért el. A gyógyszer-engedélyezés legfontosabb részét képezõ gyógyszerértékelõ munkánk elismerését jelenti, hogy a GYEMSZI által referens hatóságként vezetett nemzetközi eljárásokban a fõigazgatóság értékeléseit az európai társhatóságok kivétel nélkül elfogadták, egyetlen esetben sem került sor az ügyek Európai Gyógyszerügynökséghez utalására, vagyis az úgynevezett referral eljárásra. A nemzeti és nemzetközi engedélyezési, módosítási, megújítási eljárások szakszerû lefolytatásán túl, az Európai Gyógyszerügynökség által szervezett, centralizált gyógyszer-engedélyezési eljárásokban, pediátriai értékelésekben, ritka gyógyszerré minõsítési eljárásokban, gyógyszerbiztonsági és egyéb referral eljárásokban, a tudományos tanácsadási eljárásokban, valamint a szakmai irányelvek kidolgozásában is rendszeresen és aktívan részt vesznek intézetünk szakértõi. Célunk a referens hatósági szerepkörvállalás és a centralizált eljárásokban való részvétel további növelése. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 7

9 Új feladatok és hatékonyabb ellenõrzés a gyógyszerészet területén A GYEMSZI laboratóriuma által vizsgált illegális/hamis gyógyszerek száma Centralizáltan engedélyezett gyógyszer EDQM által kezdeményezett 50 Hazai kezdeményezés A GYEMSZI januártól piacfelügyeleti hatóság a gyógyszerek és a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények esetében. Piacfelügyeleti és egyéb ellenõrzési feladatai mind az engedélyezett, mind pedig az illegális készítményekre kiterjednek, és magukban foglalják a gyógyszerek piacellenõrzõ laboratóriumi vizsgálatát, a gyógyszerekre érkezõ minõségi kifogások kivizsgálását, a gyógyszergyártók, gyógyszernagykereskedõk engedélyezését és ellenõrzését, a gyógyszerhatóanyag-gyártók, importõrök, forgalmazók, valamint a gyógyszerközvetítõk (brókerek) regisztrációját és ellenõrzését, a nem-klinikai vizsgálatokat végzõ laboratóriumok és a klinikai vizsgálóhelyek ellenõrzését. Megnövekedett a forgalombahozatali engedély jogosultjainak farmakovigilancia tevékenységére irányuló ellenõrzési kötelezettségünk, és növeltük a A GYEMSZI laboratóriuma által piacellenõrzés keretében vizsgált engedélyezett gyógyszerek gyógyszerismertetés felügyeletével kapcsolatos hatósági eljárások számát. A gyógyszerek végleges mintáinak ellenõrzésével hatékonyan kontrolláljuk a 400 piacra kerülõ gyógyszerek forgalombahozatali Minõségi kifogás Riasztás Kivonás engedélynek való megfelelését. Laboratóriumunk a társhatóságok (NAV, rendõrség, ÁNTSZ) illegális termékekkel kapcsolatos hatósági eljárásaiban igazságügyi szakértõként, illetve szakvéleményadás keretében is több száz mintát vizsgált meg. Az illegális és jogszabálysértõ tevékenységek feltárása és A GYEMSZI-be érkezett gyógyszerekre vonatkozó minõségi kifogás bejelentések száma visszaszorítása érdekében lefolytatott hatósági eljárások során szorosan együttmûködünk a hazai és európai társhatóságokkal. 8 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

10 Új feladatok és hatékonyabb ellenõrzés a gyógyszerészet területén Sikerként értékeljük, hogy a gyógyszerellátás szoros monitorozásával, és a szükséges intézkedések idõben történõ meghozásával (hivatalbóli törzskönyvezés, kontingens engedély, egyedi import engedélyek, alaki Fontos eredménynek tartjuk, hogy az egyedi gyógyszerbehozatal és az indikáción túli gyógyszeralkalmazás engedélyezésének gyors és ügyfélbarát intézésével hatékonyan hozzájárultunk a gyógyítás eszköztárának bõvítéséhez hiba engedélyek) ki tudtuk védeni a fenyegetõ gyógyszerhiányokat. Az indikáción túli gyógyszerrendelésre kiadott engedélyek száma Gyógyszer-mellékhatások jelentése A gyógyszerellátás ellenõrzése során folyamatos készletfigyeléssel követett hatóanyagok A fõigazgatóság az új jogszabályi követelményeknek megfelelõen megerõsítette farmakovigilancia tevékenységét. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a gyógyszer-mellékhatások jelentésének megkönnyítésére és ösztönzésére, valamint a biztonsági információk gyors és hatékony eljuttatására az orvosokhoz és betegekhez egyaránt. Ezt a célt szolgálja többek között a honlapunkon létrehozott, külön a szakemberek és külön a betegek számára kifejlesztett online mellékhatás bejelentési rendszer, és a biztonsági információkat tartalmazó gyógyszer kísérõirat módosítások bevezetésének következetes ellenõrzése, valamint a szakembereknek szóló levelek gyors ellenõrzése és honlapunkon történõ közzététele is. Sokrétû felvilágosító munkánknak is köszönhetõen, az elmúlt két évben másfélszeresére nõtt a hazánkban bejelentett mellékhatások száma. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 9

11 Összehangolt mûködés: a térségi modell a gyakorlatban Az állami szerepvállalást elõtérbe helyezõ, szisztematikus rendszer a fekvõbeteg-ellátás kapacitásainak, a progresszivitási szinteknek és a területi ellátási kötelezettségeknek az összehangolásán, újrarendezésén alapul. A struktúraátalakítást követõen a rendszerben további racionalizálások, finomhangolások a Térségi Menedzsmentért Felelõs Fõigazgatóság koordinációjában zajlanak. A fenntartó számára kiemelten fontos a helyi kapcsolattartás, információáramlás és jelenlét: a kialakítandó szolgáltatói attitûd fontos bázisai a térségi igazgatóságok. A folyamatos jelenlét magas helyismeretet, a problémák elintézését nagymértékben segítõ helyi kapcsolatrendszert jelent, amit az egyes térségi igazgatóságokban dolgozó orvos-szakmai, jogi, kontrolling, közgazdasági, HR, egészségszervezési, valamint adminisztratív tapasztalatokkal rendelkezõ kormánytisztviselõk munkája segít. Sok esetben a szakmai döntésektõl nem elválaszthatóak a gazdasági következmények, ezért a térségi igazgatóságok munkatársainak kell a helyi szintû változtatásokat kezdeményezni, illetve azokat a központi döntések alapján koordinálni, megvalósítani és ellenõrizni. A térségi szervezõdés elõnyeinek kiaknázásaképpen, az erõforrások ésszerû kihasználása érdekében jelenleg 8 térségi/országos projekt, ill. koncepció kidolgozása és a gyakorlatba való átültetése van folyamatban. Országos Üzemgazdasági Eredmény Számítási és Kontrolling Projekt Térségileg Összehangolt Patológia Projekt Térségileg Összehangolt Orvosi Laboratóriumi Diagnosztika Projekt Térségileg Összehangolt Képalkotó Diagnosztikai Projekt Térségileg Összehangolt Eszköz Közbeszerzési Projekt Térségi Mosoda Projekt E-Health Projektek Orvosi Felügyeleti Ellátás (Átmeneti Ellátások) Projekt 10 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

12 Összehangolt mûködés: az intézményi gazdálkodás menedzselése A mintegy 470 milliárd forint értékû kórházi vagyon kezelése rendkívüli kihívás. A korábban megyei, majd a városi kórházak átadás-átvétele egységes módszertan szerint történt, amely alapul szolgált az átvett intézmények alrendszer-váltásához. A 28, gazdasági társaság formájában mûködõ szolgáltató költségvetési intézménnyé alakításával, majd a 4, addig magánkézben mûködõ kórház átvételével mûködési struktúráját tekintve homogénné vált az állami egészségügyi intézményrendszer. Mindez úgy ment végbe, hogy az érintett intézményekben a betegellátás zavartalan és zökkenõmentes volt, a dolgozók megõrizték munkaviszonyukat, illetményüket fennakadás nélkül, idõre megkapták. A földhivataloknál az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések 99%-ban megtörténtek, a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásában álló ingatlanok közül csak az országos intézmények körében és a per alatt álló ingatlanoknál nincs még bejegyzés. A GYEMSZI folyamatosan elemzi a kórházak menedzsment tevékenységét, és az egyensúlyhoz közelítõ eredményes és költséghatékony mûködés érdekében intézkedési terveket készíttet. A térségileg összehangolt egységes paraméterek alapján lehetõvé vált az egyes szerzõdéses árak (pl.: takarítás, õrzés, mosatás, könyvvizsgálat), valamint a kórházi osztályos mûködési fajták (pl.: szülészet) értékelése. Ott, ahol költségmegtakarítás érhetõ el térségileg összehangolt közbeszerzésekkel, ezt egy-egy térségi menedzser irányításával valósítják meg. Ilyen például a veszélyes hulladék, az orvosi gázok, a röntgenfilm, a mûtéti izoláció, a takarítás, vagy az országos közös közbeszerzésbõl kimaradt egyes gyógyszerek beszerzésére vonatkozó, térségileg összehangolt közbeszerzés. A évi 33,1 milliárd forintos kórházi konszolidáció elõkészítése is a GYEMSZI által kifejlesztett módszertan, és az elõzetesen elkészített benchmarkok és eredményességi elemzések alapján történt. Elhivatottan a gyógyítás szolgálatában 11

13 Összehangolt mûködés: az intézményi gazdálkodás menedzselése A GYEMSZI és az intézmények kapcsolattartását szolgáló Ügykörök online ügykövetõ rendszerébe 2013-ban 2152 ügyet küldtek be a szolgáltatók fenntartói jóváhagyásra, illetve tájékoztatásul. Kórházi Piactér adatok Létrejött a Kórházi Piactér online foglalási rendszer, amely az egyes intézmények mûködésében szabaddá Regisztrált intézmények száma 3760 vált gépek, eszközök, mûszerek, kötszerek hasznosulását Eszköz-kötszer kínálat (tétel) segíti elõ Regisztrált intézmények száma Ügykörök rendszerben kezelt ügyek száma ban megítélt vis maior támogatás (Ft) június december összesen: Ft MKB Pénzforgalom nélkül Pozitív ösztönzõ Likviditás Beruházás Uniós projektek A GYEMSZI az általa fenntartott intézmények eladósodottságának alakulását is folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi januárjában 7 intézménynél kezdték meg mûködésüket a GYEMSZI szakértõibõl, a kórházi menedzsmentekbõl, és külsõ szakspecialistákból álló Válságkezelõ Bizottságok (VB). Feladatuk, hogy részletes elemzéssel, átfogó vizsgálattal felmérjék az adott intézményben a gazdálkodás kritikus területeit, javaslatot készítsenek a mûködési költségek racionalizálására, és a bevételek optimalizálására. A VB javaslatai alapján, az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseinek várható pénzügyi hatása 235 millió 225 ezer forint költségcsökkentés, 103 millió 100 ezer forint árbevétel növelés (2013. január-május) ban a vis maior alapból megítélt millió forint szolgálta a likviditási helyzet javítását, 866 millió forint uniós projekt megvalósulásához segített pótlólagos forrásként, millió forint azonnali és halaszthatatlan beruházásra, felújításra, millió forint mûködéshez kapcsolódó pénzforgalom nélküli támogatás, millió Ft a kórházak tartozásállományával kapcsolatos MKB ügyletek rendezése érdekében került megítélésre, majd felhasználásra. A jobban gazdálkodó kórházaknak a betegellátást segítõ beruházásaikhoz, pozitív ösztönzésre 413 millió forint került kiosztásra a vis maior alapból. 12 Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

Az ágazati informatika fejlesztési irányai

Az ágazati informatika fejlesztési irányai Az ágazati informatika fejlesztési irányai Dr. Schiszler István Elektronikus Egészésgügyi SzolgáltatásiTér Az ágazatban az intézmények közötti IT kooperáció információk áramlásából és szolgáltatások igénybevételéből

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései Dr Kissné Dr Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Semmelweis terv, kormányzati intézkedések, stratégiák Struktúraváltás, Térségi Ellátásszervezési

Részletesebben

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Bemutatkozik a GYEMSZI 2011. május 1. A GYEMSZI történelem Korábbi egészségügyi háttérintézmények

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Dr. Varga Gábor Igazgató, ÉD Térségi Igazgatóság 2014. október 29. A GYEMSZI létrejötte A Kormány az 59/2011. (IV.12.)

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12.

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12. Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok XXIX. Betegbiztonsági Fórum 2014. június 12. Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az adott ellátási formára specifikus standardok

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Adatgyűjtések minőségbiztosítási szempontjai és eredményeik minőségfejlesztési célú hasznosítása

Adatgyűjtések minőségbiztosítási szempontjai és eredményeik minőségfejlesztési célú hasznosítása 1/13 Szakmai Regiszterek HIS Integrációja, 2011.10.28 Adatgyűjtések minőségbiztosítási szempontjai és eredményeik minőségfejlesztési célú hasznosítása Mihalicza Péter Szakmai Regiszterek HIS Integrációja,

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN I. Regionális konferenciasorozat Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának helyzete Dr. Simon Barbara (BM ÖKI) AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG Hálózatok Hálózatok mindenhol vannak. Az agy axonok által összekötött idegsejtek hálózata,

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének áttekintése: a közelmúlt eredményei ié és tapasztalatai t t Összeállította: dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató helyettes Fő célunk az emberi

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. Tóth Tamás

A AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. Tóth Tamás A 2014-20-AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN Tóth Tamás TARTALOM I. 2014-20: TERVEZÉSI TAPASZTALATOK A 2007-13-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TAPASZTALATAIN

Részletesebben