Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Animal welfare, etológia és tartástechnológia"

Átírás

1 Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009

2 237 NAGY ÉLETTELJESÍTMÉNYŐ HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEK KOR, VÉRHÁNYAD, TERMELÉS ÉS KÜLLEMI BÍRÁLATI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZONOS KÖRNYEZET ESETÉN Sipos Mihály 1, Ruszkai Krisztina 2, Kırösi Zsolt 2, Toldi Péter 3, Kovács Alfréd 1, Szentléleki Andrea 1, Tızsér János 1 1 Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet, 2103 Gödöllı, Páter K.u.1. 2 Holstein-fríz Tenyésztık Egyesülete 3 Hódmezıgazda Zrt. Összefoglalás A Szerzık egy hazai tenyészetben született és termelı aranytörzskönyves holstein-fríz teheneket vizsgáltak meg (n=22). Összefüggéseket kerestek a születési idı, a vérhányad és a termelés, valamint a küllemi bírálatok eredményei között. A születési idı és vérhányad szerint csoportokra osztották az egyedeket. A vizsgálatokhoz SPSS statisztikai programcsomagot használtak (ANNOVA, Post Hoc Test). A születési idı szerint kialakított csoportok átlagértékei között egyik termelési paraméter esetében sem találtak érdemi különbséget (tej mennyisége F=2,83; P=0,084 α =5 %; a tejzsír mennyisége F=2,66; P=0,099 α =5 %, tejfehérje mennyisége F=2,25; P=0,133 α = 5 %). Ugyanezen csoportok esetében sem a lineáris küllemi bírálati tulajdonságok, sem a fıbírálati tulajdonságok, sem pedig a küllemi bírálati összpontszám esetében nem találtak érdemi különbséget. Eredményeikben a születési idı, valamint a vérhányad nem volt hatással (minden esetben P> 0,05) a lineáris küllemi bírálati eredményeke, a fı bírálati tulajdonságok eredményeire, valamint a küllemi bírálati összpontszámra sem. A vérhányad szerint kialakított csoportok átlagértékei között egyik termelési paraméter esetében sem mutatkozott érdemi különbség (tej mennyisége F=0,906 P=0,482 α =5%, tejzsír mennyisége F=1,43 P=0,27 α =5%, tejfehérje mennyisége F=1,82 P=0,17 α =5%).

3 238 Correlations among the results of age, blood rate, production and body conformation system of Holstein-fries cows have great life performances in according to the same environment Summary Authors investigated there Holstein-fries cows belong to a gold herdbook, boned and produce in a same Hungarian herd (n=22). Correlations were searched for among the results of boring time and blood rate and production and body confirmation. Individuals were divided into grays in according to the boring time and blood rate. SPSS statistic package was used their investigations (ANNOVA, Post Hoc Test). Authors didn t find out any merit difference in according to mean production parameters of grayness established according to boring time of cows/milk quantity F=2,83 P=0,084 α =5 %, milk fat quantity F=2,66 P=0,099 α =5 %, milk protein quantity F=2,25; P=0,133 α = 5 %). Authors didn t search any merit difference in according to there same grayness, neither by linear body conformation traits, nor by main judgement traits and by body conformation total points. In their results the boring time and blood rate hadn t any effects (in every cases, P>0,05) on the results of linear body conformation, on results of the main judged traits and the body conformation total points. They didn t find out any merit difference among mean production parameters of growyes established according to boring time (milk yield F=0,906 P=0,482 α =5%, milk fat amount F=1,43 P=0,27 α =5%, milk protein quantity F=1,82 P=0,17 α =5%). Correlations among the results of age, bloodrate, production and body conformation system of Holstein Frieian cows have great life performance in according to the same enviroment. Irodalmi áttekintés Számos hazai és nemzetközi kutató foglalkozott a küllem és a termelés (életteljesítmény), valamint a hosszú hasznos élettartam összefüggéseinek vizsgálatával. A legkorábbi kutatások a testméretek és a tejtermelés közötti összefüggések keresése során gyenge pozitív összefüggéseket találtak (r=0,2-0,3) (Touchberry, 1951; Manson, 1957; Harville és Henderson, 1966; Brum és Ludwick, 1969, Meyer és mtsai, 1987; Froster és mtsai, 1988; Sieber és mtsai, 1988; Schwark és mtsai, 1982; Schwark, 1986). A vizsgálataikat Holstein fríz fajtában ill. SMR fajtában (Schwark és mtsai, 1982; Schwark, 1986) végezték.

4 239 Késıbbi vizsgálatokban Schwark és mtsai (1989 és 1990) is, úgy, mint más kutatók arra jutottak, hogy nincs érdemleges kapcsolat ezek között a paraméterek között holstin-fríz fajtában (Bozó és Dunay, 1966; Panicke és mtsai, 1988; Bozó, 1992; Gáspárdy, 1995; Gáspárdy és mtsai, 1995; Báder és mtsai, 1998). Holstein-fríz tehenek tíz éves lineáris küllemi bírálati eredményeinek összegzésére hivatkozva Wilson (1990) a gyakorlati tenyésztık számára a nagyobb hosszú hasznos élettartam és nagy életteljesítmény (tej kg) elérése érdekében a közepes marmagasságot javasolta (137,5-139cm). Továbbá, ha a nagy tejtermeléső tehenek tıgymorfológiája szabályos, jó lábszerkezettel és nagy rámával rendelkeznek, akkor a hosszabb hasznos élettartamot nem a ráma, hanem a szabályos tıgyforma és a jó lábszerkezeti tulajdonságok teszik lehetıvé. Ezt igazolják késıbbi amerikai kutatási eredmények is (Funk és Cnossen, 1996; Hamoen, 1994, 1995, 1996) a holstein-fríz fajtában. Szintén a tıgyalakulás (hátulsó tıgyfél magassága, tıgymélység, tıgypontszám) jelentıségére hívja fel a figyelmet Bognár (2006), ugyanis vizsgálataiban a legszorosabb korrelációt - a farmagasság mellett ezek a tulajdonságok mutattak a hosszú hasznos élettartammal. Hamoen (1994, 1995, 1996) hollandiai küllemi bírálati eredmények feldolgozása és értékelése során a tejelı tehenek testnagyságával kapcsolatban kifejtette, hogy a magasabb tehenek több tej termelésére képesek. Azzal indokolta eredményeit, hogy ezeknek a magasabb teheneknek a tıgy talajtól mért távolsága is magasabb, kedvezıbb körülményeket teremtve ezzel a gépi fejés technológiájának. A hosszú hasznos élettartam tekintetében viszont ezek nem megfelelıek, mivel eredményeiben az ezeknél az állatoknál gyakrabban kialakuló láb- lábvég hibák elıfordulását gyakoribbnak találta. Így a holland tenyésztıknek inkább a közepes nagyságú tehenek tartását javasolta (1994, 1996). A kitőzött fı tenyésztési cél a holstein-fríz tehenek tenyésztése során a nagy termeléső és hosszú hasznos élettartama alatt gazdaságosan termelı populációk kialakítása. E kitőzött tenyésztési célok elérése érdekében jelentıs szerepet játszanak a tehenek tejtermelésével és hasznos élettartamával kapcsolatos ún. funkcionális küllemi tulajdonságok. Ilyen többek között a kiváló tıgyalakulás, korrekt lábszerkezet, tejelı jelleg, optimális testnagyság (Hamoen, 1995; Funk, 1996; Cnossen, 1996). A küllemi bírálati eredmények jól felhasználhatóak a tejelı tehenek élettartamának (hosszú hasznos élettartamának) elırejelzéshez (Honette és mtsai, 1980; Keller és Allaier, 1987; Brotherstone és Hill, 1991; Dekkers és mtsai, 1994; Veerkamp és mtsai, 1995; Vukasinovic és mtsai, 1995; Hamoen 1995, 1996). Az osnabrücki tenyésztık vizsgálatai alapján (Die Osnabrücker Schwarzbuntzucht, 1988) a 85 végsı pontot meghaladó elsı laktációs tehenek élettartama, így hosszú hasznos élettartama lényegesen nagyobb, mint az átlag pontszámot teljesítı teheneké.

5 240 A funkcionális küllemi tulajdonságok és az életteljesítmény, ill. hosszú hasznos élettartam kapcsolatát vizsgáló kutatók elsısorban a tıgyminıség szerepét hangsúlyozzák (tıgyfüggesztés, tıgybimbók helyezıdése, tıgymélység), másodsorban a végtagok alapulását említik (Ducrocq és Swalve, 1992; Hamoen, 1994, 1995, 1996; Sölkner és Petschina 1998; Bünger és Swalve, 2000). Holstein-fríz tehenek marmagassága, törzsmélysége farszélessége, testkapacitása és hasznos élettartama között gyenge negatív összefüggést (r=0,01- -0,32) mutattak ki Short és mtsai (1992), Blodman és mtsai (1992), Dekkers és mtsai (1994), Kawahara és mtsai (1996). Hazánkban holstein-fríz állományokban hasonló vizsgálatot Gáspárdy és mtsai (1993, 1995), ill. Báder és mtsai (1998) végeztek, akik a küllemi tulajdonságok és az életteljesítmény, élettartam összefüggését vizsgálták. Eredményeik szerint a marmagasság, az erısség és testkapacitás nem, míg a törzsmélység, a farszélesség, a hátsó tıgyfél szélessége és magassága gyengén pozitívan (r=0,15-0,26) befolyásolta a tehenek élettartamát és életteljesítményét. Gáspárdy (1996) vizsgálataiban holstein-fríz tehenek között marmagasság és farszélesség alapján csoportokat alakított ki. Ezekben a csoportokban a magas-széles tehenek életteljesítménye volt a legnagyobb, míg a hasznos életnapra vetített egységnyi testkapacitásra jutó életteljesítménye a legkisebb a többi típuscsoporthoz képest. Az alacsony-, a közepes- és magas-keskeny teheneknek a hasznos életnapra vetített és egységnyi testkapacitásra jutó életteljesítménye nagyobb, mint a széles teheneké. Honette és mtsai (1980) szerint az átlagnál kisebb tehenek élettartama és életteljesítménye kisebb (-78 nap, kg tej), míg az átlag felettieké nagyobb (48 nap, 870 kg tej). A tejelı jelleg hiánya (burkoltság) jelentısen csökkenti (-182 nap, -3448kg tej), míg a közepes és széles far növeli a tehenek élettartamát, életteljesítményét (30, 458 és 91 nap, 1154 kg tej), a keskeny far viszont kismértékben csökkenti azt (-14 nap, 264 kg tej). Vinson (1983) kutatásai alapján a keskeny elülsı testrész növeli (54 nap, 3005 kg tej), míg a széles burkolt elülsı testrész csökkenti az élettartamot és az életteljesítményt (-76 nap, kg tej). Schönmuth és mtsai (1984) az életteljesítményt és a testnagyságot vizsgálva megállapították, hogy a közepes rámájú, magasabb tejzsírtartalommal termelı tehenek életteljesítménye nagyobb, mint a nagy rámájú átlagos tejzsírtartalmat produkáló teheneké, kötetlen tartás esetén. Hazánkban Bozó és mtsai (1991), ill. Gáspárdy és mtsai (1992) kimutatták azt, hogy a hungarofríz (közepes testnagyságú) tehenek hasznos élettartam egy napjára jutó tej, tejfehérje és tejzsír termelése magasabb, mint a nagytestő holstein-fríz teheneké.

6 241 Anyag és módszer Egy hazai tenyészetben született és termelı aranytörzskönyves (száz-ezer liter tejtermelést meghaladó teljesítmény) holstein-fríz teheneket vizsgáltunk meg (n=22). Összefüggéseket kerestünk a születési idı a vérhányad és a termelés valamint a küllemi bírálatok eredményei között. A születési idı alapján 3 csoportot alakítottuk ki (1. csoport , n=7; 2. csoport , n=8; 3. csoport , n=7). Továbbá a vérhányad százalékos megoszlása szerint 5 csoportra osztottuk a teheneket (I. csoport 87,5% n=2; II. csoport 93,8% n=4; III. csoport 96,9% n=5; IV. csoport 98,4% n=5; V. csoport 100% n=6). Vizsgálatunkhoz SPSS statisztikai programcsomagot használtunk (ANNOVA, Post Hoc Test). Eredmények és értékelés A születési idı szerint kialakított csoportok átlagértékei között egyik termelési paraméter esetében sem találtunk érdemi különbséget (1. táblázat): tej mennyisége (F=2,83 P=0,084 α =5%), tejzsír mennyisége (F=2,66 P=0,099 α =5%), tejfehérje mennyisége (F= 2,25 P=0,133 α =5%). 1. táblázat: A születés szerinti csoportok átlagértékei és termelési paraméterek Term. paraméter Csoport N Átlag tej kg zsír kg fehérje kg Standard hiba Minimum Maximum , , , , , Total , , ,7 245, ,5 4917, , , ,3 4255, ,429 71, ,6 3566,7 Total , , ,3 4917, , , ,3 4692, ,1 88, ,7 4033, ,171 69, ,6 3381,6 Total , , ,3 4692,3

7 242 Továbbá ugyanezen csoportok esetében sem a lineáris küllemi bírálati tulajdonságok (2. táblázat), sem a fıbírálati tulajdonságok, sem pedig a küllemi bírálati összpontszám esetében nem találtunk érdemi különbséget (3. táblázat). Kivételt a születési idı esetében a farmagasság (F=5,22 P=0,016 α =5%) és erısség (F=6,43 P=0,007 α =5%) küllemi bírálati pontszáma mutatott, a vérhányad esetén pedig a testkapacitás (F=5,38 P=0,014 α =5%) pontszáma. 2. táblázat: A születési idı és a vérhányad szerinti csoportok és a lineáris küllemi bírálatok közötti különbségek (* P 0,05) Lineáris tulajdonságok Születési idı Vérhányad Farmagasság * n. s. Erısség * n. s. Törzsmélység n. s. n. s. Élesség n. s. n. s. Farlejtés n. s. n. s. Szélesség n. s. n. s. Hátulsó láb oldalnézet n. s. n. s. Hátulsó láb hátulnézet n. s. n. s. Körömszög n. s. n. s. Elülsı tıgyfél illesztés n. s. n. s. Hátulsó tıgyfél magasság n. s. n. s. Függesztés n. s. n. s. Tıgy mélység n. s. n. s. Bimbóhelyezıdés n. s. n. s. 3. táblázat: A születési idı és a vérhányad szerinti csoportok és a fı bírálati tulajdonságok, valamint az összpontszám közötti különbségek (* P 0,05) Tulajdonságok Születési idı Vérhányad Ált. megjelenés n. s. n. s. Tejelı jelleg n. s. n. s. Testkapacitás n. s. * Tıgy n. s. n. s. Összpontszám n. s. n. s. Eredményeinkben a születési idı, valamint a vérhányad nem volt hatással (minden esetben P> 0,05) a lineáris küllemi bírálati eredményekre, a fı bírálati tulajdonságok eredményeire, valamint a küllemi bírálati összpontszámra sem.

8 243 A vérhányad szerint kialakított csoportok átlagértékei között egyik termelési paraméter esetében sem találtunk érdemi különbséget (5. táblázat): tej mennyisége (F=0,906 P=0,482 α =5%), tejzsír mennyisége (F=1,43 P=0,27 α =5%), tejfehérje mennyisége (F=1,82 P=0,17 α =5%). 4. táblázat: A vérhányad csoportonkénti hatása a termelési paraméterekre Term. paraméter Csoport N Átlag Standard hiba Minimum Maximum 87, , , , tej kg 96, ,4 1772, , ,8 3447, , , , Total , , , ,65 767, ,5 4917,8 93, ,85 335, ,4 4885,1 zsír kg 96, ,38 145, ,3 4255,1 98, ,56 147, ,2 4032,3 100, , ,9 2930,3 3910,1 Total , , ,3 4917,8 87, ,4 972,1 1563,3 3507,5 93, ,65 372, ,3 4692,3 fehérje kg 96, ,08 119, ,1 3724,9 98, ,96 105, ,7 3781,2 100, , , ,5 Total , , ,3 4692,3 Következtetések Javuló tendencia jellegő elırehaladás, a küllemi tulajdonságok tekintetében, csúcs genetikával rendelkezı teheneknél, a ráma (farmagasság, erısség) esetében figyelhetı meg az üzemben. Kedvezı változás tehát ezeknél az egyedeknél (minimum kg tej életteljesítmény) ezekben az egyirányú tulajdonságokban hozott az elmúlt 20 év tenyésztımunkája. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a legalább 88% holstein-fríz génhányadú egyedeket, akár termelés, akár küllem alapján nyugodtan lehet egy csoportba kezelni.

9 244 Irodalomjegyzék Báder, P. Báder, E. (1998): Küllemi tulajdonságok és a tejtermelési mutatók közötti összefüggések vizsgálata. Acta Agronomica Óváriensis Vol. 40. No Blodman, K. G. Freeman, A. E. Haris, B. L. Kuck, A. L. (1992): Prediction of sire transmitting abilities for herd life from transmitting abilities for linear type traits. J. Dairy Sci Bognár, L. (2006): A hosszú hasznos élettartam, HolsteinMagazin 3. sz Bozó, S. (1992): A tenyészcél meghatározását és a szelekció eredményességét elısegítı tényezık a tejelı szarvasmarha tenyésztésben. Kandidátusi értekezés. Bozó, S. Dohy, J. Gáspárdy, A. Kollár, N. Püski, J. (1991): Die Bewertung der Rasse SMR an Hand von Vergleichsunterschungen in ungarischen Grossbetieben. 42. Jahrestagung der EVT., Deutschland, Sept Bozó, S. Dunay, A. (1966): Testtömeg és a tejtermelés közötti összefüggés vizsgálata kifejlett teheneken. Állattenyésztés, évf. 3.sz Brotherstone, S. Hill, W. G. (1991): Dairy herd life in relation to linear type traits and production. Anim. Prod., 53, , Brum, E. W. Ludwick, T.. (1969): Heriatbilities of certain immature and mature body mesurements and their correlation with first lactation of Holstein cows. J. Dairy Sci., Bünger, A. Swalve, H. (2000): Beziehungen zwischen der nutzungasdauer and linear Exterieurmerkmalen. Die Osnabrücker Schwartzbuntzucht Nr p. 74. Jahrgang Cnossen, D. (1996): A küllemi bírálat amerikai rendszere és gyakorlata. Tanácskozás, Martonvásár. Dekkers, C. M. Jairath, L. K. Lawrence, B. H. (1994): Relationships between sire genetic evaluations for conformational herd life of daughters. J. Dairy Sci Die Osnabrücker Schwarzbuntzucht (1988) Nr. 02 Mai, 6-8. Ducrocq, V. P. Langlet, J. F. Martin, H. (1973): Schrieftenreihe D. Agr. Wiss. Fakultat D. Univ. Kiel., Nr. 50. Verl. Parey, Hamburg-Berlin, 160. Froster, W. Freemann, A. E. Berger, P. J. Kuck, A. (1988): Linear type trait analysis with genetic parameter estimation. J. Dairy Sci., Funk, D. (1996): Tenyészbikák szelekciója és ivadékvizsgálata az Egyesült Államokban. Tanácskozás, Martonvásár. Gáspárdy, A. (1995): Néhány tényezı hatása a tejhasznú tehén életteljesítményére. PhD. értekezés. Gödöllı.

10 245 Gáspárdy, A. Bozó, S. Dohy, J. Kollár, N. Püski, J. (1992): Comparative study of life performance of Hungaro-Friesian, Holstein-Friesian and German Black Pied dairy cattle. 8th World Holstein Conference 1-6 Junie Hungary. Gáspárdy, A. Bozó, S. Püski, J. (1996): Evaluation of lifetime performance by using conformation traits in different types of Holstein-Friesian cows. 47th Annual Meeting of EAAP, August, Lillehammer, Norway Gáspárdy, A. Bozó, S. Szőcs, E. Train, A. T. (1995): A küllemi tulajdonságok összefüggése a hasznos élettartammal eltérı marmagasságú Holstein-fríz tehenekben. Állattenyésztés és Takarmányozás, Bp sz., Gáspárdy, A. Sölkner, J. (1995): Two tendencies is the age-yield structure of milk production in dairy cattle. 46th Annual Meeting of EAAP 4-7 September Prague Hamoen, A. (1994): Type classification. (1) Veepro holland, december Nr Hamoen, A. (1995): Type classification. (2) Veepro holland, april Nr Hamoen, A. (1996): Final Score. Veepro holland, april Nr Harville, D. a. Henderson, C. R. (1966): Interrelationships among age, body weight and production traits during first lactation of dairy cattle. J. Dairy Sci., Honette, J. E. Vinson, W. E. White J. M. Kliewer, R. H. (1980): Contribution of discriptively coded type traits to longevity of holstein cows. Journal of Dairy Science 63, Keller, D. S. Allaire, F. R. (1987): Relationships of first lactation milk and type traits to cow survival and sire index for disconted total milk. J. Dairy Sci., Kwahara, T. Suzuki, M. Ikeuchi, Y. (1996): Genetic parameters of production and type traits longevity in Holstein population. Animal Sci. And Technology. 65:5, Manson, I. L. Robertson, A. Gjelstad, B. (1957): The genetic connection between body size, milk production and efficiency in dairy cattle. J. Dary Res., Meyer, K. Brotherstone, S. Hill, W.G. (1987): Inheritance of linear type traits in dairy cattle and correlations with milk production. Anim. Prod., Panicke, L. Beiling, S. (1988): Bewertung der körperkapacitat von SMR Kühen. Vortrage aus dem Bereich der ADL Schönmuth, G. (1984): Gedanken zum Zuchtziel des SMR anhand einer Rinderleistungsschau under Elbaue. Tierzucht Schwark, H. J. (1986): Notwendikeit und Chance der züchterischen Verbesserung des Wachstums, der Mastleistung und des Schlachtertrages beim SMR Tierzucht Schwark, H. J. Fahr, R. D. (1989): Phenotypische und genetische Analyse der Körperformmerkmale von Jungkühen des Schwarzbunte Milchrindes. Arch. F. Tierz.,

11 246 Schwark, H. J. Fahr, R. D. Hammoud, A. (1990): Die Varibilitat von Typ und Körperformmerkmalen beim Schwarzbunten Milchrind und verschiedenen Zuctebenen. Arch. f. Tierz., Schwark, H. J. Frommann, R. Fahr, R. D. (1982): Die Beziehungen zwichen Körpermassen und Milchleistungsmerkmalen beim SMR. Tierzucht Short, T. S. Lawlor, T. J. (1992): Genetic parameters of conformation traits, milk yield, and herd life in holsteins. J. Dairy Sci Sieber, M. Freeman, A. E. Kelley, D. H. (1988): Relationships between body measurements, body weight and productivity in Holstein dairy cows. J. Dairy Sci., Sölkner, J. Petschina, R. (1998): Relationship between type traits and longevity in Austrian Simmental cattle. 49th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP), Aug , Warsawa, Poland Touchberry, R. W. (1951): Genetic correlations between five body measurements, weight type and production in same individual among Holstein cows. J. Dairy Sci., Veekamp, R. F. Hill, W. G. Stott, A. W. Brothersone S. Simm, G. (1995): Selection for longevity and yield in dairy cows using transmitting abilities for type and yield. Anim. Sci., 61, Vukasinovic, N. Moll, J. Künzi, N. (1995): 8th World Holstein Friesian Conferenced Hungary, Bp., MMI Kiadv Willson, R. D. (1990): A tehenek megmondják, hogy milyen legyen a küllemük. A Holstein tenyésztés idıszerő kérdései. Holstein Genetika KFT, Budapest, Vinson, W. E. (1983): Sire selection to improve production and type. Holstein Sci. Report

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

Holstein-fríz tehénállomány küllemi tulajdonságainak (törzs, far) változása a laktációk előrehaladtával

Holstein-fríz tehénállomány küllemi tulajdonságainak (törzs, far) változása a laktációk előrehaladtával Holstein-fríz tehénállomány küllemi tulajdonságainak (törzs, far) változása a laktációk előrehaladtával 1 (14) Holstein-fríz tehénállomány küllemi tulajdonságainak (törzs, far) változása a laktációk előrehaladtával

Részletesebben

A HASZNOS ÉLETTARTAM ÉS A KÜLLEM KAPCSOLATÁNAK ELEMZÉSE HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEKNÉL

A HASZNOS ÉLETTARTAM ÉS A KÜLLEM KAPCSOLATÁNAK ELEMZÉSE HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEKNÉL ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2011. 60. 1. 47 55. 47 A HASZNOS ÉLETTARTAM ÉS A KÜLLEM KAPCSOLATÁNAK ELEMZÉSE HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEKNÉL BERTA ATTILA BÉRI BÉLA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk a Szarvasmarha Információs

Részletesebben

Kiváló életteljesítményű tehenek származásának és küllemének elemzése

Kiváló életteljesítményű tehenek származásának és küllemének elemzése Kiváló életteljesítményű tehenek származásának és küllemének elemzése Berta Attila Béri Béla Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 654 EGYEDILEG ÉS KETTESÉVEL ELHELYEZETT SZOPTATÓ KOCÁK TERMELÉSI EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 282 A TÜDİ SÚLYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE NÉHÁNY TESTMÉRETTEL AUBRAC ÉS CHAROLAIS

Részletesebben

Tenyésztési eljárások a szarvasmarha-tenyésztésben

Tenyésztési eljárások a szarvasmarha-tenyésztésben Tenyésztési eljárások a szarvasmarha-tenyésztésben Tenyésztési cél megválasztása Tenyésztési cél fogalma Tulajdonságok kiválasztása Tenyésztési eljárások Additív génhatásokat kihasználó Nem additív génhatásokat

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 297 A MAGYAR NEMESÍTETT KECSKE TEJTERMELÉSI TULAJDONSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 8 Issue 1 Gödöllı 2012 127 MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA TENYÉSZBIKÁK SZARVKEMÉNYSÉG MÉRÉSÉNEK MÓDSZERTANI

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 209 HÚSHASZNÚ MAGYAR TARKA BORJAK VÁLASZTÁSI TELJESÍTMÉNYE Szabó Ferenc,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 137 HOL TART A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS; ERİSSÉGEK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita Eltérő tartástechnológiák hatása a tejelő tehénállományok élettartamára 1 (6) ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter-

Részletesebben

25 év a magyartarka tenyésztésben

25 év a magyartarka tenyésztésben 25 év a magyartarka tenyésztésben Regionális közgyűlések 2014. február 25. - március 6. Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató Az egyesület megalakulása és főbb állomásai 1989. június 16. Bonyhád, megalakult

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 149 AZ OLASZPERJE SZILÁZSOK LÁTSZÓLAGOS EMÉSZTHETİSÉGE, BENDİBELI FEHÉRJE

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 3 Gödöllı 2009 265 TİGYMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY HAZAI JERSEY TENYÉSZETBEN Orbán Martina, Németh

Részletesebben

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA Limousin tenyészüszők választási mutatóinak vizsgálata 1 () LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA KOVÁCS A. 1 -BÁDER E. 1 - MIHÁLYFI I. 2 -GYÖRKÖS I. 3 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 137 TEHENÉSZETI, VISSZAFORGATOTT-VIZES ÖBLÍTÉSŐ TRÁGYAELTÁVOLÍTÁS MŐSZAKI

Részletesebben

PÁROSÍTÁS SZIMULÁCIÓJA NAGY POPULÁCIÓBAN. Komlósi István DE ATC MTK, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék, Debrecen

PÁROSÍTÁS SZIMULÁCIÓJA NAGY POPULÁCIÓBAN. Komlósi István DE ATC MTK, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék, Debrecen PÁROSÍTÁS SZIMULÁCIÓJA NAGY POPULÁCIÓBAN Komlósi István DE ATC MTK, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék, Debrecen Összefoglalás A szerző a szimulált tehénállományt és valós bikaállományt klaszteranalízissel

Részletesebben

Bene Szabolcs 1 - Balaskó Georgina 2 - Polgár J. Péter 3

Bene Szabolcs 1 - Balaskó Georgina 2 - Polgár J. Péter 3 Bene Szabolcs 1 - Balaskó Georgina 2 - Polgár J. Péter 3 Néhány tényező hatása eltérő holstein-fríz génhányaddal rendelkező tehenek laktációs teljesítményére Some effects on lactation performance of cows

Részletesebben

BOZÓ SÁNDOR KOVÁCS KATALIN GÁBOR GYÖRGY GYÖRKÖS ISTVÁN VÖLGYI CSÍK JÓZSEF ÖSSZEFOGLALÁS

BOZÓ SÁNDOR KOVÁCS KATALIN GÁBOR GYÖRGY GYÖRKÖS ISTVÁN VÖLGYI CSÍK JÓZSEF ÖSSZEFOGLALÁS HOLSTEIN-FRÍZ BIKÁK TERMELÉSI ÉS SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TULAJDONSÁGOKBAN, VALAMINT A SELEJTEZÉSI OKOKBAN KIMUTATOTT ÖRÖKÍTŐ ÉRTÉKEI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK * BOZÓ SÁNDOR KOVÁCS KATALIN GÁBOR GYÖRGY GYÖRKÖS

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 1 Gödöllı 2008 52 A SZAKSZERŐ KÖRMÖZÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA: EGY TANULMÁNYÚT TAPASZTALATAI Bődi

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 8 Issue 1 Gödöllı 2012 36 A TOJÁSSÁRGÁJA OBJEKTÍV SZÍNVIZSGÁLATI LEHETİSÉGE Konrád Szilárd, Kovács Anett,

Részletesebben

Standard laktációk száma. Tejzsír %

Standard laktációk száma. Tejzsír % 1. A kutatás elızményei A tehenek laktációs termelése az elmúlt másfél évtizedben jelentısen növekedett a fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkezı országokban. A tejtermelés növekedése az említett

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Korszerő tenyésztési- és termelésellenırzési rendszer a tejtermelés fejlesztésének szolgálatában

Korszerő tenyésztési- és termelésellenırzési rendszer a tejtermelés fejlesztésének szolgálatában Korszerő tenyésztési- és termelésellenırzési rendszer a tejtermelés fejlesztésének szolgálatában ELİADÁS ÉS GYAKORLAT A Szent István Egyetem hallgatóinak Gödöllı 2007 november 16 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló

Részletesebben

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR Agrártudományi Tanszék JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről Név: Beosztás: DR. GYÖRKÖS ISTVÁN C.Sc főiskolai tanár 1. Könyvek, könyvrészletek, jegyzetek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 247 KÜLÖNBÖZİ SZARVASMARHA FAJTÁK HÍZÉKONYSÁGA ÉS VÁGÓÉRTÉKE Somogyi Tamás,

Részletesebben

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN POIGNER J., SZENDRŐ ZS., LÉVAI A., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I., SCHÁN

Részletesebben

A típusdifferenciálást megalapozó kutatások a szarvasmarhatenyésztésben

A típusdifferenciálást megalapozó kutatások a szarvasmarhatenyésztésben Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék A típusdifferenciálást megalapozó kutatások a szarvasmarhatenyésztésben MTA Doktori Értekezés Tızsér

Részletesebben

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezet : Dr. Béri Béla egyetemi docens, a mez gazdaság-tudományok kandidátusa A HASZNOS

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 3 Issue 2 Gödöllı 2007 150 ELTÉRİ TEJTERMELİ KÉPESSÉGŐ HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEK VISELKEDÉSE FEJÉSKOR Szentléleki

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 Béri / AWETH Vol 7.4. (2011) 84 A KONCENTRÁLTABB TEJ TERMELÉSÉNEK LEHETİSÉGE

Részletesebben

MAGYARTARKA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE 25 ÉV TENYÉSZTŐI MUNKÁJA

MAGYARTARKA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE 25 ÉV TENYÉSZTŐI MUNKÁJA MAGYARTARKA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE 25 ÉV TENYÉSZTŐI MUNKÁJA Dr. HÚTH Balázs tenyésztés- és marketingvezető Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 11594 Hites Sack Jubileumi Szakmai Nap 2014. június 19., Bonyhád

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 218 A TİGYBIMBÓ ALAKJA ÉS A KECSKETEJ NÉHÁNY MINİSÉGI TULAJDONSÁGÁNAK

Részletesebben

Estimation of immunoglobulin-g content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant animals

Estimation of immunoglobulin-g content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant animals Acta Univ. Sapientiae, Alimentaria, 6 (2013) 15 22 Estimation of immunoglobulin-g content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant animals J. Csapó email: csapojanos@sapientia.siculorum.ro,

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE Keywords: rural development, grass farming, cattle farming, dairy cows. Joining the European Union has opened

Részletesebben

A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS AKTUALITÁS HELYZETE, JÖVŐKÉP

A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS AKTUALITÁS HELYZETE, JÖVŐKÉP A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS AKTUALITÁS HELYZETE, JÖVŐKÉP Dr. HÚTH Balázs tenyésztés- és marketingvezető Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Regionális közgyűlések 22168 Kocséri Hortobágy Hofgut 2016. február

Részletesebben

A KONCENTRÁLT TEJ TERMELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS HELYZETE

A KONCENTRÁLT TEJ TERMELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS HELYZETE A KONCENTRÁLT TEJ TERMELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS HELYZETE BÉRI BÉLA ÖSSZEFOGLALÁS A világ tejhasznosítású szarvasmarhatartásában több évtizede eldöntetlen kérdés, hogy milyen típussal, illetve fajtatiszta,

Részletesebben

Kondícióbírálati és küllemi bírálati rendszerek. 3. elıadás

Kondícióbírálati és küllemi bírálati rendszerek. 3. elıadás Kondícióbírálati és küllemi bírálati rendszerek 3. elıadás Kondíció fogalma és jelentısége Fogalma: erınléti és tápláltsági állapot. A francia kondícióbírálat elvei húsmarhákra Szubjektív értékelés Mit

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 197 KECSKEFAJTÁK TEMPERAMENTUMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Németh Szabina,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 1 Gödöllı 2008 104 IMMACULATE FARM EGY TÖKÉLETES GAZDASÁG Fordította: Kovács Alfréd Szent István

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 3 Issue 1 Gödöllı 2007 102 ÉLETPÁLYÁK PATHS OF LIFE Dr. Szőcs Endre 1. Születés helye és ideje: Komádi,

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 1 Gödöllı 2011 59 ELSİ LAKTÁCIÓS JERSEY TEHENEK VÉRMÉRSÉKLETÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE A NAPI TEJTERMELÉSI

Részletesebben

Fenotípusos korrelációk használata a magyar sportló kancák tenyészérték-becsléséhez

Fenotípusos korrelációk használata a magyar sportló kancák tenyészérték-becsléséhez Fenotípusos korrelációk használata a magyar sportló kancák tenyészérték-becsléséhez Posta János Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani

Részletesebben

Teljesítményvizsgálatok és tenyészkiválasztás II.

Teljesítményvizsgálatok és tenyészkiválasztás II. Teljesítményvizsgálatok és tenyészkiválasztás II. Többlépcsıs tenyészértékbecslés Tenyésztési program (dán vörös) Bika-elıállító apák spermája sperma 70 % x 1500000 adag sperma Bika-elıállító tehenek (500)

Részletesebben

ADAPTABILITY OF TEMPERAMENT AS A PRODUCTION TRAIT IN SHEEP BREEDING

ADAPTABILITY OF TEMPERAMENT AS A PRODUCTION TRAIT IN SHEEP BREEDING SZENT ISTVÁN UNIVERSITY ADAPTABILITY OF TEMPERAMENT AS A PRODUCTION TRAIT IN SHEEP BREEDING Thesis of Ph.D. dissertation Pajor Ferenc Gödöllı 2011 Data of the Doctoral School Name: Animal Husbandry PhD

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL

ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL Első termékenyítés ideje tejelő tehénállományoknál 1 (6) ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL BÁDER E. 1 - GERGÁCZ Z. 1 - GYÖRKÖS I. 2 - BÁDER P. 1 - KOVÁCS A. 1 - GYÖRFFY E. 1 - BOROS N.

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

RÉGI FAJTA ÚJ ERÉNYEKKEL A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS EREDMÉNYEI

RÉGI FAJTA ÚJ ERÉNYEKKEL A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS EREDMÉNYEI RÉGI FAJTA ÚJ ERÉNYEKKEL A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS EREDMÉNYEI Dr. HÚTH Balázs tenyésztés- és marketingvezető Tarka Marhafesztivál Bonyhád 2012. augusztus 10-11. A fajta szerepe a hazai mezőgazdaságban A

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 289 A LAKTÁCIÓ SZAKASZAINAK ÉS AZ ELLÉS TÍPUSÁNAK HATÁSA A MAGYAR NEMESÍTETT

Részletesebben

Vigh Zoltán 1 Húth Balázs 2 Bene Szabolcs 3 Polgár J. Péter 4

Vigh Zoltán 1 Húth Balázs 2 Bene Szabolcs 3 Polgár J. Péter 4 Vigh Zoltán 1 Húth Balázs 2 Bene Szabolcs 3 Polgár J. Péter 4 A húshasznú magyar tarka tehenek új küllemi bírálati rendszerének vizsgálata Monitoring the new system for the evaluation of conformation of

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 3 Issue 2 Gödöllı 2007 184 KÉPES BESZÁMOLÓ KÉT PÁRIZSI KIÁLLÍTÁSRÓL 2007 MÁRCIUSÁBAN Tızsér János Szent

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 232 A CSÜLÖKSZARU KEMÉNYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MAGYAR SZÜRKE TEHENEK ÉS TINÓK

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 1 Gödöllı 2011 15 NÉHÁNY TÉNYEZİ HATÁSA A MAGYAR NAGY FEHÉR HÚSSERTÉS SZAPORASÁGI ÉS MALACNEVELÉSI

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Anka et al. / AWETH Vol 1. Anka Judit, Póti Péter, Pajor Ferenc, Láczó Edina

Anka et al. / AWETH Vol 1. Anka Judit, Póti Péter, Pajor Ferenc, Láczó Edina Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 2 Gödöllő 2005 135 DIGITÁLIS KÉPEK ALKALMAZÁSA A KECSKE TŐGYBIMBÓK MORFOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK

Részletesebben

RÉGI FAJTA NAPJAINKBAN JELEN ÉS JÖVŐ A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉSÉBEN

RÉGI FAJTA NAPJAINKBAN JELEN ÉS JÖVŐ A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉSÉBEN RÉGI FAJTA NAPJAINKBAN JELEN ÉS JÖVŐ A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉSÉBEN Dr. HÚTH Balázs tenyésztés- és marketingvezető Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Szakmai Nap ÖNPI Őriszentpéter 22168 Kocséri Hortobágy

Részletesebben

FLECKSCORE LinEáRiS KüLLEmi bírálati REndSzER

FLECKSCORE LinEáRiS KüLLEmi bírálati REndSzER FLECKSCORE Lineáris küllemi bírálati rendszer Közreműködtek WSFF Szimentáli Világszövetség www.wsff.info EVF Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége www.wsff.info AGÖF Osztráktarka Tenyésztők Szövetsége

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Fajtatani ismeretek, típus kérdés

Fajtatani ismeretek, típus kérdés Fajtatani ismeretek, típus kérdés 2. elıadás B.Sc. Fontosabb fogalmak: Háziasítás és szakaszai Faj értelmezése Fajta értelmezése Az ún. rög szerepe Fajták csoportosítása Hasznosítási irány Színezet Szarv-szarvatlan

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 209 A HAZAI ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI A HONFOGLALÁSTÓL-NAPJAINKIG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Doktori Iskola jelenlegi vezetője: Dr. ANDA ANGÉLA egyetemi tanár Korábbi doktori iskolavezető

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 3 Gödöllő 2011 263 VÖRÖS ANGUS BORJAK TÁPLÁLKOZÁSI VISELKEDÉSE A SZÜLETÉST KÖVETŐEN Szentléleki

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 190 TEHENÉSZET-IRÁNYÍTÁS INFORMATIKAI NÉZİPONTBÓL Vojtela Tibor, Bak János,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 2 Gödöllı 2011 Tartalomjegyzék / AWETH Vol 7. 2. (2011) 93 Tartalomjegyzék Demény M., Szentléleki

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 614 FEDEZİKANOK DIREKT HATÁSA A SZAPORULATI EREDMÉNYEKRE Fekete Zsuzsanna,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 549 A KECSKETEJTERMELÉS ÉS -ELİÁLLÍTÁS ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA Póti Péter¹,

Részletesebben

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei 2011 1 Performance test results of Hortobágyi white geese 2011 2 Összeállította: Dr. Rácz Norbert tenyésztésvezető Hortobágyi Lúdtenyésztő

Részletesebben

Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai

Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai Országos Vízjelzı Szolgálat CSÍK András Országos Vízjelzı Szolgálat Budapest, 214. február 27. Ensemble elırejelzések elınye Determinisztikus

Részletesebben

A GYÖNGYTYÚKTOJÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS A PERZISZTENCIA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA EGY MAGYAR PARLAGI TÍPUSÚ ÁLLOMÁNYBAN

A GYÖNGYTYÚKTOJÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS A PERZISZTENCIA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA EGY MAGYAR PARLAGI TÍPUSÚ ÁLLOMÁNYBAN A GYÖNGYTYÚKTOJÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS A PERZISZTENCIA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA EGY MAGYAR PARLAGI TÍPUSÚ ÁLLOMÁNYBAN Ferencz Tímea Róza, Lencsés György, Szalay István Kisállattenyésztési és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola DR.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola DR. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője, témavezető DR. SZABÓ FERENC egyetemi tanár, az MTA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ a III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napokra Tisztelgés Horn Artúr professzor úr szakmai

Részletesebben

HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE*

HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE* ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 6. 489 496. 489 HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE* 3. Közlemény: Genotípus környezet kölcsönhatás FÖRDÔS ATTILA MÁRTON ISTVÁN KELLER KRISZTIÁN BENE SZABOLCS

Részletesebben

XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben. Dr. Komlósi István egyetemi tanár Debreceni Egyetem

XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben. Dr. Komlósi István egyetemi tanár Debreceni Egyetem XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben Dr. Komlósi István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Tenyészcélok a húsmarhatenyésztésben Termelési Reprodukciós Vágási tulajdonságok Termelési tulajdonságok

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 3 Issue 3 Gödöllı 2007 MAGYAR MERINÓ ÉS NÉMET FEKETEFEJŐ ANYAJUHOK TEMPERAMENTUMÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEFÜGGÉSE

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Nagyállat-tenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezető: DR. LENGYEL

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

A VELENCEI-TAVI VADPONTY FAJTA ELISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT EREDMÉNYE

A VELENCEI-TAVI VADPONTY FAJTA ELISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT EREDMÉNYE A VELENCEI-TAVI VADPONTY FAJTA ELISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT EREDMÉNYE 2012-2013 2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA Dr. Gorda Sándor HALÁSZATI ÉS ÖNTÖZÉSI KUTATÓINTÉZET Borbély Andrea NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 3 Gödöllı 2009 254 AZONOS KÖRNYEZETBEN TARTOTT KÜLÖNBÖZİ GENOTÍPUSÚ ANYAKECSKÉK VÉRMÉRSÉKLETÉNEK

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 540 SZARVASMARHA LÁBÁPOLÁSI TECHNOLÓGIAVÁLTÁS HATÁSA A SELEJTEZÉSI KÖLTSÉGEKRE

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

SZOPTATÓ ANYANYULAK TESTÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA CT-VEL. Legnaro, Italy BEVEZETÉS

SZOPTATÓ ANYANYULAK TESTÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA CT-VEL. Legnaro, Italy BEVEZETÉS SZOPTATÓ ANYANYULAK TESTÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA CT-VEL MILISITS G. 1, ROMVÁRI R. 1, DALLE ZOTTE, Antonella 2, SZENDRŐ ZS. 1 1 PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár 2

Részletesebben