EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING"

Átírás

1 EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING KONTROLLING RENDSZER BEVEZETÉSE Kovács Katalin Zsuzsanna LF88BH BME-GTK KG-KIEG LEV. - Kontrolling szakirány Budapest, május 18.

2 A profitorientált szféra mellett a kontrolling egyre nagyobb szerepet játszik az egészségügyi intézményekben is. Ez egy gazdálkodást támogató vezetői funkció, mellyel az intézmény vezetését segíti a költségek felmerülési helyeinek és összefüggéseinek átlátásában. A jól működő kontrolling rendszer bevezetéséhez az egészségügyi szakmai és gazdasági szakembereinek összehangolt működése szükséges. A kontrolling rendszer gyakorlatban megvalósuló elemeit befolyásolják: Intézmény közvetlen környezete Gazdasági helyzete Szervezeti adottságai Vezetők személyes jellemzői Az Európai Unióban követelmény az egészségügyi intézmények menedzser szemléletű irányítása és költséghatékony gazdálkodása. Ennek feltételei, elemei: nélkülözhetetlen eleme az informatikával támogatott valódi kontrolling. gazdasági szemléletű vezetés a vezetés szoros együttműködése az orvos-szakmával a kontrolling rendszer kialakításában, mivel a betegellátás és gazdálkodási eredményességnek egyszerre kell megvalósulnia klasszikus kontrolling átültetése az egészségügyre Az intézmény gazdálkodásának tisztánlátását kell elősegíteni. A kontrolling önmagában nem old meg semmit, de segítségével meg lehet találni a hiba forrásait, és még időben meg lehet tenni a megelőző intézkedéseket a megfelelő döntések meghozatalával. A kontrolling tehát lényegében csak az értékteremtő folyamat (betegellátás) során létrejövő termék (gyógyult beteg) költségösszetevőit, bevételeit, és ezek tervtől való eltéréseit képes a vezetőség számára megvilágítani. A kontrollingnak így alapvetően döntéselőkészítő szerepe van, és a költséghatékonyság mérésére, elemzésére helyezi a hangsúlyt. A bevezetéshez szükséges tényezők: vezetői akarat, elszántság hiteles tény adatok érdekeltségi rendszer gazdasági és orvosszakmai vezetők szabad utat biztosítanak az átláthatóságnak A jelen finanszírozási rendszer zárt kasszával működik. A bajok okát mégis nem mindig a finanszírozási rendszer ellentmondásaiban kell keresni. Sok egészségügyi intézmény nem ismeri a költség felmerülésének összefüggéseit, és az elszámolási rend nem alkalmas a kontrolling szemléletű elemzésekre. 1

3 Kérdések, amelyekre a vezetőknek tudniuk kell a korrekt választ: WHO pontra eső tényleges költség Teljesítmények kapacitásszükséglete Energiahordozók drágulásának konkrét hatása a kezelt betegség költségeire Több betegséggel kezelt páciensek költségei milyen arányban vannak a finanszírozott bevétellel Gyógyítás során milyen szakmai protokoll eltérések merülnek fel, és ezek milyen költségeltérést okoznak Mennyibe kerül a biztosított beteg ellátása Tényleges osztályos költségek, beleértve a saját osztály költségeket és a költséghelyek átterhelt költségeit A különböző osztályon ellátott betegek fedezete Ezekre a kérdésekre egyértelmű válasz adható a korrekt egészségügyi kontrolling rendszer segítségével. Tehát nem szükségszerűen ugyanazokból a tartalmi elemekből állnak az egészségügyi szervezetek kontrolling rendszerei, azonban vannak olyan elemei, amelyek szükségszerűen annak részét képezik, mindenképpen hozzá tartoznak a rendszerhez, és a rendszer kiépítéséhez, majd hatékony működtetéséhez elengedhetetlenek. 2

4 A KONTROLLING RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK 5 LÉPÉSE I. ELŐKÉSZÍTÉS (MŰKÖDÉSFELMÉRÉS, II. III. IV. RACIONALIZÁLÁS) KÖLTSÉG ÉS KÖLTSÉGHELYI TERVEZÉS PROTOKOLLOK, FAJLAGOS ÖNKÖLTSÉG KALKULÁCIÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS, VIR V. KONTROLLING SZAKMAI SZABÁLYZAT 3

5 I. ELŐKÉSZÍTÉS (MŰKÖDÉSFELMÉRÉS, RACIONALIZÁLÁS) A betegellátás, mint főfolyamat, és egyéb gazdálkodási (kisegítő folyamatok) felmérése Szerződések felülvizsgálata Utalványozási rendszer Gyógyszer és más keretek kezelése Felmérés célja: Felismerhetők a működés kisebb-nagyobb hibái Körülrajzolható az intézmény folyamat és költségstruktúrája A kontrollingot támogató szoftverek felmérése Informatikai adatforrások Az átvilágítást célszerű külső szakemberre bízni, mivel jobb eredményt lehet elérni. Egyfajta kényszert is jelent a munka megfelelő ütemű elvégzéséhez. A szolgáltató maga is felmérheti a szervezet jellemzőit a SWOT analízis segítségével. SWOT ANALÍZIS Helyzetértékelésben, problémamegoldásban használatos technika. Segít abban, hogy a szolgáltató megvizsgálja a működésében érdekeltek, érintettek véleményét, értékelje jelenlegi helyzetét, és megállapítsa kitörési pontjait. Egy kitörési pont, új lehetőség lehet a kontrolling is. Erősségek: Ezek azok a jellemzők amelyekre építeni lehet a jövőben. Gyengeségek: Ezeket a jellemzőket gyakran fejlesztendő területeknek is nevezzük, kifejezve a változtatási törekvést, igényt. Lehetőségek: Ez lényegében a szolgáltató működési környezetének pontos, alapos, naprakész ismeretét jelenti. A lehetőségek kihasználása jelentősen befolyásol- hatja a szervezet eredményes működését. Veszélyek: A lehetőségekhez hasonlóan az egészségügyi szolgáltató szervezettől független tényezők tartoznak ide. Fontos a fejlesztendő terület és a lehetőségek összekapcsolása. A szolgáltatónak nincs közvetlen ráhatása, tehát sok tényező lehet egyben veszély is és lehetőség is egyben. 4

6 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT SWOT ANALÍZISE ERŐSSÉGEK Az egészségügy általános színvonalához képest fejlett intézményrendszer a célok megvalósításához A politikai változásokhoz képest kontinuitás van az egészségpolitika alapcéljaiban és eszközrendszerében Nemzeti kockázatközösségen alapuló biztosítás, széles közfinanszírozású ellátási csomaggal, teljeskörű (mindenkire kiterjedő) hozzáférés mellett EU színvonal közeli szakmai tudás, EU konformitáshoz közelített képzési és továbbképzési rend Stabil járványügyi szervezettség és helyzet (teljeskörű átoltottság a szükséges védőoltásokban, EU konformitás felé haladó laboratóriumi ellenőrzés) Népegészségügyi és tudományos siker Nagy szakmai tudás és tapasztalat lakosra 362 orvos jut (megközelíti az EU átlagát) GYENGESÉGEK Az egészség érték - szemlélet hiánya jelentős körben tapasztalható, alacsony az egészségtudatos magatartás szintje Alacsony szintű kémiai és biológiai biztonság Az egészségügyi ellátórendszer mérete, szerkezete nem felel meg a demográfiai, morbiditási szükségleteknek, a megváltozott orvostechnológiai környezetnek és a növekvő lakossági igényeknek. Az egészségügy működése és szerkezete nem megfelelő hatékonyságú Túlzott és szabados a rendszer igénybevétele Az ellátórendszer folyamatos finanszírozási gondokkal küzd, melynek oka mind a források szűkössége, mind a felhasználás nem megfelelő hatékonysága. A szabályozó és finanszírozási rendszer nem ösztönöz megfelelően a költség-hatékony szinten történő végleges ellátást nyújtására Nem egységes és nem számonkérhető az ellátás minősége, a minőségügyi rendszerek kiépítésében csak a kezdeti lépések történtek meg Torz az egészségügy humánerőforrás-szerkezete (az EU átlaghoz képest magas orvos szám, egyenlőtlenség a szakmák közötti eloszlásban, alacsony ápolószám) gyakori pályaelhagyás az aránytalanul alacsony bérezés miatt, ami az ápolásban és egyes szakterületeken már valós hiányként jelentkezik 5

7 A magánfinanszírozás egyenetlen terhelésű, és a paraszolvencia nem garantál értékarányosságot, számonkérhetőséget. Ezért rossz a magánfinanszírozás hatásfoka, csökken a szociális biztonság, romlik az esélyegyenlőség. A finanszírozási rendszer hiányossága (a tőkeköltségeket a szoláltatás díja nem tartalmazza) nem teszi lehetővé a valós szolgáltatási versenyt, a racionális tőkegazdálkodást. Nagy számú kórházi férőhely A lakosság egészségügyi állapota rossz A primer egészségügy alulfejlett Az egészségügyi berendezések gyakran elavultak A munkafeltételek az egészségügyben szegényesek A kórházakban túl sok beteget kezelnek Nincs kijárt út Nincs bejáratott mód Orvostársadalom nagyon konzervatív szemléletű LEHETŐSÉGEK Szabályozási és akkreditáció nyújtotta lehetőségek kihasználása (progresszív betegellátásban a finanszírozási érdekeltség megteremtése, ellenőrzés fejlesztése, szabályozott piac, amortizáció beszámítása) A fejlesztések tudatosságára és a területi kiegyenlítésre ható együttműködés az ágazati és a regionális szint között, a régiók egészségpolitikai szerepének erősödése Multiszektorális népegészségügyi programok működtetése, a civil szféra egészségfejlesztő tevékenységének megerősödése EU és egyéb nemzetközi források bevonása a tárgyi-intézményi eszközállomány korszerűsítésébe. Új Magyarország Fejlesztési Terv: 400 milliárd forint uniós támogatás egy korszerű, modern és betegbarát egészségügy felépítésének támogatására A képzések, továbbképzések nyújtotta lehetőségek kihasználása Áttekinthető és integrált adatállomány kialakítása és a kommunikáció fejlesztése Az informatika átfogó fejlesztése nagyban javíthatja az ágazati irányítás munkáját, a szolgáltatók és a finanszírozás hatékonyságát, az ellátás minőségét. Az előtakarékossági formák preferálásával a magánfinanszírozás átláthatóvá tétele, az egyenetlen és rossz hatásfokú terhelés kiküszöbölése. Struktúra- átalakítási pályázatok meghirdetése Az ágyszámokban tapasztalt regionális egyenlőtlenségek csökkentése; új finanszírozási szerződések kötése 6

8 A gyógyszertámogatási rendszer újragondolása A tulajdonosi szemléletű, átlátható, hosszú távú, kellően szinkronizált és kontrollált (regionális) fejlesztések és nagy beruházások támogatása Régiós és intézményi együttműködés, stratégiai gondolkodás Regionális kapacitás- és szolgáltatáspiac Proaktív részvétel a kapacitások újraelosztásában Költség- és bevétel-optimalizálás A különböző ellátási szintek közötti (akár formális) együttműködés és tervezési szintű kommunikáció Az orvos-szakmai és gazdasági érdekek folyamatos szinkronizálása Integrált informatikai és információs rendszerek alkalmazása A korszerű döntés-előkészítés napi gyakorlattá tétele: üzleti tervező, kontrolling és vezetői információs rendszerek Folyamatos optimalizálás: a folyamatszervezés és szabályozás hiányosságainak feltárása, kijavítása Minőségirányítási rendszer működtetése, és a szabályzatok tényleges betartása VESZÉLYEK A járóbeteg ellátás kapacitásrendezésének további késlekedése konzerválja az ellátórendszer hiányosságait és finanszírozási problémáit Az ellátásban a területi különbségek növekedése veszélyezteti az esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetű térségekben élők életesélyeit, az egyenlő színvonalú ellátást Az intézményi, tárgyi feltételek további romlása veszélyezteti az ellátást, és ez visszahat az egészségi állapotra A magánfinanszírozás igazságtalansága rontja az esélyegyenlőséget, a források sem az egészségügyi rendszer, sem a betegek szempontjából nem megfelelően hasznosulnak. A hiteles és naprakész adatszolgáltatás és az elemzések hiánya rontja a döntések megalapozottságát. A fokozott migráció hatására a fertőző betegségek, drogfogyasztás növekedésének veszélye fennáll. Új négyszintű ellátórendszer kialakítása (kiemelt és területi kórházak, járóbeteg-központok, háziorvosok) Várólista rendszer kialakítása Egészségügyi önrészfizetés bevezetése, Biztosítási ellátáscsomagok meghatározása Téma bonyolultsága és újszerűsége miatt az esetleges támogatók túl nagynak ítélik a kockázatot Széttagolt érdekek, ellenérzés az integrált megközelítéssel szemben 7

9 SWOT ANALÍZIS AZ EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLINGBAN I. KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK VESZÉLYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN 1. Kontrolleri szerepzavarok: a) Sok hazai egészségügyi szervezetnél az eredménycentrikus megközelítés nem a döntéshozói gondolkodás része, ott a kontroller nem csak támogatják a döntéshozókat, hanem sok esetben ők maguk hozzák a döntéseket. Annál inkább jellemző ez, minél nehezebb gazdasági helyzetben van az intézmény, és egy nagyobb horderejű döntés jelentős hatással lehet az intézmény túlélési kilátásaira. A kontroller szerepe itt az lenne, hogy meggyőzzék a döntéshozókat a gazdasági szempontok fontosságáról és az általa szolgáltatott információ megbízhatóságáról, így a döntéshozók maguk döntenek úgy, hogy ne veszélyeztessék az intézmény fennmaradását, illetve elősegítsék az eredményes működést. b) A kontroller gyakran a meglévő rendszerekkel párhuzamosan kiépíti a saját információs bázisát. Ez általában ott jellemző, ahol a pénzügyi apparátus nem nyitott a rendszer vezetői szempontok szerinti átalakítására, vagy ott, ahol a korszerű információs technológia nem elég elterjedt. A kontroller felelős a döntéshozók számára szolgáltatott információ hitelességért, ezért az egységekkel való együttműködés helyett az adatok újbóli összegyűjtését választja. Ez pluszmunkát jelent, és zavart is okozhat: a döntéshozók eltérő információkhoz jutnak, attól függően, kitől kérik az adatokat. c) Gyakori eset a kontroller feladatainak kiterjesztése is. Itt a számonkérés és a döntés felülvizsgálata is a kontroller feladatkörébe tartozik. Sokszor ezt a feladatot az intézményvezetők hárítják a kontrollerre, ami a kontrolling elleni még erősebb ellenálláshoz vezet. 2. Az egészségügy fizetőképessége eltér a gazdasági versenyszféráétól, így időt kell fordítani a kedvező licencdíjú szoftvereszközök felkutatására. II. KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK ERŐSSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN 1. Stabil felhasználói kör már létrejött, nincs olyan kórház, ahol valamilyen szinten ne foglalkoznának vele. 2.Biztosítja a vezetés tisztánlátását és a rendszer folyamatos finomítása egyre inkább tisztítja ezt a képet. 3. A különböző vezetői szintek információigénye gyorsan és hatékonyan kielégíthetők. 8

10 4. A rendszer bevezetésével szélesebb kör számára válnak elérhetővé a gazdálkodással kapcsolatos információk, tehát nem kizárólag a vezetők profitálnak a kontrollingból. 5. Az intézmény vezetését segíti a költségek felmerülésének helyeinek és összefüggéseinek átlátásában. 6. Segítségével meg lehet találni a hiba forrásait, és még időben meg lehet tenni a megelőző intézkedéseket. 7. Az erős informatikai hátérrel támogatott rendszereknél az összegyűlt hatalmas mennyiségű adat átlátható, rendezett formába rövid időn belül a vezető rendelkezésére áll. 8. Erősségek közé sorolható, hogy a gazdaságszemléletű vezetést támogatja. 9. Az elemzések segítségével az egyes területek valódi költséghatékonysága vagy alulfinanszírozottsága egyszerűbben kimutatható. 10. A terv/ tényadatok eltérése, az időszaki terv/tényadatok eltérése a legmélyebb szinten elemezhetők, így az egészségügyi szolgáltató vezetősége állandóan pontos információval rendelkezik a gazdálkodásról és az orvosi munkáról. III. KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK GYENGESÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN 1. A pénzforgalmi szemléletű számvitel alkalmazása, melynek lényege a bevételek és kiadások a fizetés időbeni sorrendjében történő nyomon követése, azaz a számlák könyvelése csak a pénzügyi teljesítések után történik. Így az intézményi vezetőknek jelentős időbeli késéssel mutatja meg a tevékenységük pénzügyi hatásait. A hazai egészségügyi intézmények többsége költségvetési intézmény, mint ilyen, törvény kötelezi vezetőiket arra, hogy pénzforgalmi szemléletű könyvvezetést folytassanak. 2. Ezért sok helyen követő jelleggel használják a kontrollingot a bevételek csúszása és a könyvelés év eleji elhúzódása miatt. 3. Az első ok miatt az egészségügyi intézményben a számviteli rendszerek nem tudnak adatot szolgáltatni a kontrolling rendszereknek március- április előtt. 4. A kontrolling rendszer kialakítása több hónap intenzív előkészítést igényel. 5. A magyar nyelvű szakirodalomban nem kap egyértelmű képet az ember arról, hogy mit is takar valójában az egészségügyi kontrolling kifejezés. 6. Számos kórházi kontrollingnak nevezett rendszereknél a hangsúlyt nem az egészségügyben létrejövő terméken van, hanem a klasszikus költséghelyek költségeinek tervezésén, elemzésén. 9

11 IV. KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN 1. Kontrolling megoldások jelentősége a megkérdezett kontrolling megoldásokat kínáló cégek vezetői szerint nem csökkent, egyre több újítási igény kerül napvilágra: a vezetők részéről jelenik meg az az igény, hogy ne csak a tárgyhó lezárása után lássák a betegforgalmi teljesítményt, azaz a bevételeket, hanem ez hónap közben, akár heti bontásban is rendelkezésére álljon. 2. Az egészségügyben végbemenő struktúraváltásnak lesz olyan következménye, hogy még inkább elterjed a kontrolling megoldások használata az egészségügyben, nőni fog a kontrolling népszerűsége a megszorító gazdasági környezetben, ugyanis jobban oda kell figyelni a költségekre és bevételekre, ehhez viszont szükséges az állandó, pontos információellátás. 3. Így el fognak terjedni új megoldások, amelyek a folyamatokat automatizáltabbakká, gördülékenyebbé teszik: Web-alapú megoldások: nem kötődnek helyi rendszerekhez. Ez időszerű, mivel az összevonások által nőni fog a több telephelyes, egymástól távolfekvő intézmények száma, és egy webes megoldással sokkal könnyebb az információkat megosztani, mint a hagyományos belső hálózatossal. BI-VÍR megoldások: üzleti intelligencián alapuló vezetői információs rendszer. Ez kiszélesíti a VIR elképzeléseket, és operatívabbá teszi a vezetői információs megoldásokat, ami a napi feladatokat még jobban támogatja. II. KÖLTSÉG ÉS KÖLTSÉGHELYI TERVEZÉS 1. Költséghely tervezés előtti lépések a) A költségviselő meghatározása, amelynek érdekében az értékteremtő folyamat zajlik. b) Költség és költséghelyi struktúra kialakítása, mely eltér a számvitelben alkalmazottaktól, mivel ezek a vezetői igényeknek megfelelő csoportosítással kell kialakítani. Viszont a számvitel és a kontrolling közötti összefüggéseket konverziós eljárásokkal biztosítani kell. c) Bevétel tervezése. A bevételt jól strukturálni kell. Ehhez a szükséges erőforrásokat, szűk keresztmetszeteket fel kell térképezni 10

12 2. Költséghelyek meghatározása, költségek felosztása Költséghelyek típusai: a) Primer: fő folyamatban közvetlenül kapcsolatba kerül a költségviselővel (pl. osztályok, részlegek). Költségviselőkre kerülnek. b) Szekunder: többi költséghely működését biztosítja (pl.: informatika, kazánház). A kiszolgált költséghelyek között kerülnek felosztásra. c) Igazgatás típusú: egész intézmény tevékenységét szolgálja (pl.: vezetés, kontrolling).csak a primer költséghelyekre kerülnek átterhelésre vagy lépcsőzetesen vagy közvetlenül a költségviselőkre. A költségek felosztása a vetítési alap (költséghely teljesítményének mértékegysége pl. fő, kg, gépóra) és a költségkulcsok (egységnyi teljesítmény értéke, összes ktgs/ telj.) segítségével történik. III. PROTOKOLLOK, FAJLAGOS ÖNKÖLTSÉG KALKULÁCIÓ Legtöbb intézményben a költséghelyi szintnél megállnak a kontrolling megoldások, és csak osztályos fedezetet vizsgálnak. Azonban vannak olyan módszerek, amelyek ennél továbblépnek. Ilyen az esetkontrolling, amely a beteg szintjéig megy a protokollon alapuló elemzések segítségével. Így azoknak az ellátottaknak költségeit is meg tudjuk határozni, ahol csak a fő betegséget finanszírozzák. IV. INFORMATIKAI TÁMOGATÁS, VIR Nagyon sok adat gyűlik össze, melyet Excel táblákkal már nem lehet kezelni. Az adatok önmagukban semmit nem jelentenek, ha nem átlátható, rendezett formában jelennek meg. Erre szolgál a felhasználóbarát, dinamikus jelentés- és kimutatáskészítő VIR. V. KONTROLLING SZAKMAI SZABÁLYZAT A rendszer bevezetését a szabályzat zárja. Ebben kerülnek meghatározásra: Kontrolling üzemeltetéséhez szükséges feladatok, hatáskörök (ki, mikor, milyen adatot, milyen rendszerességgel, milyen szabályok szerint szolgáltat, ill. kap meg) A kontrolling bevezetése nem egyszerű és nem egyszeri feladat, állandóan változik, finomodik, követi a belső és külső változásokat. Folyamatos 11

13 fejlesztésével erős döntéselőkészítő, feltáró, időbeli beavatkozást serkentő hatása lesz. VÉGSZÓ A kontrolling egy dinamikus rendszer, mely az egészségügyi intézmények vezetésének nélkülözhetetlen eszköze. Olyannyira, hogy az is használja, aki a használatát tagadja vagy bevezetését és működését nem tartotta fontosnak, esetleg még felesleges pénzkidobásnak is tartotta. 12

14 FELHASZNÁLT IRODALOM o Az egészségügyi ágazat SWOT analízise pdf, kiegészítve IME VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM március: Egészségügyi reform Javaslatok a felkészüléshez és a sikeres alkalmazkodáshoz o A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben (Pro die 2007) o. finanszírozás, o. SWOT analízis o IME II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR-FEBRUÁR: Átvilágítás, kontrolling, érdekeltség c. cikk (Papp Péter) o IME II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS: Likviditástervezés egy egészségügyi intézményben (Dr. Baráth Lajos) o IME III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS: Kontrolling a motiváció szolgálatában a motiváció kontrollja (Krokovay András, Kohán Péter) o IME III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS: A kontrolling bevezetésének tapasztalatai (Papp Péter) o IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS: A kontrolling tevékenység kialakításának kihívásai a Semmelweis Egyetemen (Kis Róbert) o A KONTROLLING ÉS VEZETŐI INFORMÁCIÓK JELENTŐSÉGE (Bakallár Sándort, a BSoft Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója) o IME III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS: Tisztánlátás az egészségügyi intézmények gazdálkodásában a klasszikus kontrolling módszertan alkalmazásával (Székely Ágnes, Bodnár Gábor) o IME III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR-FEBRUÁR: Mit is ért(s)ünk kontrolling alatt?(dr. Bodnár Viktória) o IKTA 030/2000 sz. projekt beszámoló Egészségügyi intézményi controlling rendszer elvi modellje, számítási eljárások és prototípus kidolgozása 13

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

JAK -Járó Kontrolling

JAK -Járó Kontrolling JAK -Járó Kontrolling Kontrolling, finanszírozási benchmark minden járóbeteg ellátónak BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1.JAK BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében

A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében Egyházi szervezetek gazdálkodásának célja: nem elsősorban a bevételek és kiadások pozitív különbözetének (nyereség) mérése és folyamatos

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

Intézménygazdálkodás, kontrolling 2016

Intézménygazdálkodás, kontrolling 2016 Intézménygazdálkodás, kontrolling 2016 EGVE Nyugat-Dunántúli Régió Régióülés Soproni Gyógyközpont 2016. Szeptember 22. Őri Károly ILEX Kft. TÁMOP 625B Kontrolling (2014-15) Osztályos kontrolling Egységes

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

EGVE Nyugat-Dunántúli Régió Régióülésének jegyzőkönyve

EGVE Nyugat-Dunántúli Régió Régióülésének jegyzőkönyve EGVE Nyugat-Dunántúli Régió Régióülésének jegyzőkönyve Időpont: 2016. szeptember 22. (csütörtök) 13 óra Helyszín: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Résztvevők: mellékelt jelenléti

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR. TÓTH LAJOS BARNA szakmai főigazgató A KÖRÜLMÉNYEK, MELYEK

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala Kozkázatelemzés A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala 2013. október 01. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

EGVE közgyűlés, Harkány

EGVE közgyűlés, Harkány 2015 évi kontrolling aktuális kérdései EGVE közgyűlés, Harkány BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1. Kontrolling 2015 BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben 1994-től.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Egészségügyi intézmények együttműködésének informatikai vonatkozásai. Fehér András 2009.02.26.

Egészségügyi intézmények együttműködésének informatikai vonatkozásai. Fehér András 2009.02.26. Egészségügyi intézmények együttműködésének informatikai vonatkozásai Fehér András 2009.02.26. Együttműködés? Miért jó az? Miért pont az informatikában működjenek együtt az egészségügyi intézmények, ha

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Teljesítménykontrolling az

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA

A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE A PÁLYÁZATTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK Az

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Prozesskostenrechnung (PKR)

Prozesskostenrechnung (PKR) Prozesskostenrechnung (PKR) Folyamatköltség-számítás 2008.03.31. Készítette: Bródi Erzsébet Jánk Ildikó Müller Marianna Nagy Csilla Gazdasági folyamatok változása a II. világháborútól napjainkig Élesedő

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Betegút-szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása Dr. Drexler Donát

Betegút-szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása Dr. Drexler Donát Betegút-szervezési és fejlesztéspolitikai feladatok ellátása Dr. Drexler Donát A Semmelweis Terv egészségpolitikai célkitűzései 2 Az elmúlt 20 év öröksége 3 Szereplők, döntéshozók álláspontja 4 Igény alapú

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben