A média szerepe a lakosság egészségügyi tájékozottságában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A média szerepe a lakosság egészségügyi tájékozottságában"

Átírás

1 1 A média szerepe a lakosság egészségügyi tájékozottságában Bár saját testünk, szervezetünk általános egészségi állapota az emberi érdeklődés egyik legmélyebbről fakadó területét képezi, Magyarország átlagnépességének egészségügyi ismeretei igen hézagosak. Ennek egyik fő oka a megfelelő iskolai oktatás immár hosszú évekre visszavezethető fogyatékosságai, a korszerű tananyag és a képzett pedagógusok hiánya. Ezért is nagy szükség lenne rá, hogy a lakosság a tömegkommunikáció különféle csatornáin folyamatos egészségügyi információkhoz juthasson. Nemzetközi vizsgálatok szerint ma és az elkövetkezendő években a tudományos, így az orvosi, egészségügyi információk forrása leginkább a tömegkomunikáció. Egy, a japán kormány által tavaly októberben elvégeztetett felmérés szerint a tudományos és egészségügyi információkat a 18 éven felüli lakosság 90 százaléka a tévéből, 58,6 százaléka a napilapokból, 12 százaléka az ismeretterjesztő és képes magazinokból, míg 11 százaléka a rádióból szerzi. Ez a kép Európában is hasonló, legalábbis az arányokat tekintve nincsenek nagy eltérések. Az egészségügyi tájékozottság növelésének tervezésekor tehát érdemes szem előtt tartanunk a különféle médiacsatornák hatékonysági mutatóit, illetve az ezekben bekövetkező változásokat. A fejlett nyugati országokban, különösen az Egyesült Államokban már régóta felismerték az egészségügyi ismeretterjesztésben rejlő lehetőségeket. Ahogy Amerikában népes kommunikációs team-ek dolgoznak a kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben, korszerű tájékoztató anyagok garmadát gyártva a betegek, az orvosok és a közvélemény számára, úgy a helyi és szövetségi kormányszervekben, illetve az önkormányzatokban is alkalmaznak kommunikációs szakembereket, akiknek a lakosság egészségügyi információkkal való ellátása a feladata. Emellett a különböző szakmai és nonprofit civil szerveződések is

2 2 feladatuknak tartják az egészségnevelést. Ilyen környezetben természetes, hogy a média legkülönbözőbb ágaiban is hangsúlyos szerepet kapnak az egészségügyi információk. A növekvő igényt elégítik ki a különböző olvasói rétegeknek szóló szakmai kiadványok, mint a Medical Word News, a Medical World, a Medical Tribune, az Americal Health. Még az olyan egyetemi kiadványok is igen népszerűek, mint a Berkeley Wellness Letter-je, amely 1994-ben már 700 ezer pldányban jelent meg. A Prevention nevű magazin példányszáma pedig megközelítette a 3,5 milliót, amivel meghaladta a Newsweek példányszámát is. A komolyabb napilapok, heti és havi magazinok, a televíziós állomások rendszeres egészségügyi-oldalakon, orvosi rovatokban látják el olvasóikat, nézőiket a legfontosabb információkkal. Az üzletnek sem rossz hírszolgáltatásra speciális orvosi, egészségügyi hírügynökségek szakosodtak, amelyek folyamatosan látják el szakmailag pontos információkkal a sajtót és az elektronikus médiát. Ezt az egészségügyi információszolgáltatást felkészült szakújságírók széles köre végzi. A medical writer Amerikában megbecsült szakma az újságíráson belül is. Az ilyen újságírók többsége orvosi, biológiai szakmai háttérrel rendelkezik, emellett valamilyen újságírói képzettséget is szerzett. Amerikában több egyetemen külön tudományos újságíróképzés is folyik, melyen belül fontos terület az orvosi ismeretek átadása. Magyarországon az egészégügyi ismeretek médiabeli helyzete az elmúlt időszakban egy másfajta - a volt szocialista országokra általánosan jellemző - fejlődési utat járt be és csak a legutóbbi időben kezd közeledni a nyugati modellhez. Ennek az útnak az egyik legfeltűnőbb jellemzője a rendszerváltás időszakában Magyarországra beözönlő áltudományos és paramedicinális információk sokasága. A korábban nem tűrt módszerekről szóló híradásokra az emberek jó része, akár a tiltott gyümölcsre vetette rá magát. A szabaddá lett sajtó vadhajtásaként egyre másra születtek az ilyen-olyan ezoterikus tanokat terjesztő kiadványok, s

3 3 a bizonyítható, tapasztalati tényeken alapuló orvoslásról szóló anyagok kimutathatóan hátrányba kerültek. Az alternatív gyógyászat szinte teljesen eluralta a színes magazinokat, miközben a mindenki számára érthető professzionális orvosi információk teljesen visszaszorultak. Ebben a média irányítóit mindenképpen felelősség illeti, de az orvostársadalom is hibáztatható. Sokszor csak késve és nem is egységesen álltak ki a divathullám egy-egy újabb lökése ellen, sőt némelykor szinte védekezésbe mentek át, ami nem segítette az professzionális orvosi újságírást. A bulvárízűen tálalt alternatív módszerek mellé ritkán sikerült ugyanolyan figyelemfelkeltő módon felsorakoztatni egy-egy korszerű valódi orvosi eljárást, és ebben nemegyszer az orvosi szakma tömegkommunikációval kapcsolatos régi reflexei is hibásak. A kórházak és egészségügyi intézmények még nem ismerték fel a PR-munka jelentőségét, ilyen szakemberek és megfelelő anyagiak hiányában nem élnek az egészségügyi információszolgáltatás nyugaton már elterjedt módszereivel. Hiányoznak az ilyen szakmai információkat összegyűjtő és megfelelő formában az általános sajtó felé továbbító hírügynökségek. Emellett a túlpolitizált közéleti légkörben a sajtóirányítás is a szükségesnél kisebb fontosságot tulajdonít az egészségügyi ismereteknek, információknak. A kilencvenes évek közepére a rendszerváltás éveiben teljesen felborult egyensúly némileg konszolidálódni kezdett és egyre több helyen jelentek meg a médiában a bizonyított, szakmailag korrekt orvosi, egészségügyi információk. Mindazonáltal ma is kevés napilapban jelentkezik rendszeres egészségügyi oldal, s ami ilyen jellegű információ, azt többnyire kereskedelmi hátterű színes reklámmellékletekben találhatjuk. Ennek az a veszélye, hogy az információk a hirdetők igényeihez igazodnak. Ezért aztán az ilyen összeállítások tartalmát az határozza meg, hogy a gyógyszergyárnak mit kifizetődő szponzorálni, nem pedig a valós társadalmi igény. Ennek megfelelően fehér foltnak számítanak az olyan témák, mint a tüdő- vagy a rákszűrés.

4 4 A megyei napilapokban végképp nem találunk ilyen infomációkat, holott az egyébként is információszegényebb környezetben élő vidéki lakosság számára még fontosabb lennének az orvosi, egészségügyi témájú anyagok. A legtöbb ilyen vonatkozású cikket a különböző, főleg nőknek készülő színes magazinok közlik, ám ezeket is jórészt a hirdetők igényei határozzák meg. Némileg jobb a helyzet a Családi Lap és az Egészség esetében, ezeket ugyanis társadalmi szervezetek támogatják. Az olyan ingyenesen osztogatott magazinok, mint a gyógyszertárakban fellelhető Patika Magazin és a Patika Tükör szintén hirdetési lapoknak tekinthetők, míg a szakmai társadalmi szervezetek által támogatott és kórházakba, rendelőkbe küldött Pulzus, vagy az Orvosi Váró hitelesebb forrásnak tűnik, ahogy a szűkebb szakmai olvasórétegnek készülő Recept és a Látlelet is, ezek azonban inkább egészségpolitikai kérdésekkel foglalkoznak. Célzottan bizonyos betegcsoportoknak íródnak a betegszervezetek által készített lapok, mint pl. a Cukorbeteg, vagy a Vesevilág, de a gyógyszergyárak is rendszeresen eljuttatják betegtájékoztató anyagaikat a szakrendelőkbe, ahol hozzáférhetőek. Az elektronikus média hasonló helyzetben van, mint a nyomtatott sajtó: az egészségügyi műsorok a televízióban jobbára csak akkor kerülhetnek programba, ha azokat külső megrendelők pénzelik. Ez még a közszolgálati televízióra is igaz, ahol tíz évvel ezelőtt még több egészségügyi, orvosi magazinműsor is akadt, ma viszont alig találhatók ilyenek a programban. A kereskedelmi televíziók pedig ha foglalkoznak is ilyen témákkal valamelyik magazinműsorban, azt alig leplezett szenzációhajhászás jellemzi, a korrekt ismeretterjesztés bármiféle igénye nélkül. Néhány regionális, helyi tévéadó pedig egészségügyi tanácsadás címén kifejezetten káros, áltudományos szélhámosságokkal: távgyógyítással és hasonló, "alternatív"-nak nevezett gyógyászattal foglalkozó műsorokat sugároz.

5 5 A közszolgálati rádióban jobb a helyzet, itt továbbra is hallhatók az olyan, bevált, széles körben hallgatott és magas szakmai színvonalú egészségügyi műsorok, mint amilyen a Bioritmus, de újak is indultak, mint például a Gyógyír. Általánosságban megállapítható, hogy a médiában az egészségügyi témák megjelenése jelenleg meglehetősen alulreprezentált, hiányoznak az összehangolt kampányok, az egyes témák ad hoc-módon jelennek meg az egyes kiadványokban, műsorokban. A lakosság on-line típusú tájékozódása az egészségügyben még messze nem általános, jóllehet a tömegtájékoztatás igen hatékony, nagy teljesítményű és az egyik legolcsóbb módja. Az elkövetkezendő évek fő tendenciái a nyomtatott sajtóban a helyi lapok jelentőségének növekedése, a központi napilapok koncentrálódása, a szines magazinpiacon a különböző igényű lapok egymástól való világosabb szétválása és a piaci versenyben megmaradó kiadványok színvonalának kiegyenlítettebbé válása. Az egészségügyi kiadványok száma egy ideig valószínűleg nő, a piac kiforrja magát, majd megállapodik. Az egészségbiztosítás refomjával várhatóan megjelennek a kórházak és más egészségügyi intézmények saját kiadványai, információs brossúrái is. A következő évtizedben is a televízió marad az egészségügyi információk fő tömegkommunikációs forrása, ennek megfelelően a közszolgálati tévécsatornákon ismét több egészségügyi műsor lesz látható. A nyugati tapasztalatok azt feltételezik, hogy előbb-utóbb a kereskedelmi televíziókban is lecsendesedik a talkshow-vetélkedő-szappanopera hármas mindenhatóságába vetett hit és ismét közeledni kezdenek a hagyományos információs műfajokhoz, így a programban helyet kaphatnak az egészségügyi mgazinműsorok is. Műszaki újdonságként belép az interaktív televíziózás, ám ez még jó ideig csak egy szűk réteg számára lesz elérhető. Jelentősen terjed viszont az internet alapú on-line típusú kommunikáció. A lakosság ezen az úton magyar nyelven is választ tud majd találni egészségügyi problémáira, de az egészségügyi

6 6 ismeretterjesztés legfontosabb módja továbbra is a televízió marad. Az internet ugyanis csak a rendszeres számítógéphasználók között terjed el még jobban, ám ez ugyanúgy nem terjed ki a lakosság képzetlenebb rétegeire, ahogy a kulturális javak fogyasztása is megmarad a társadalom egy, igaz a mainál jóval nagyobb körén belül. Változás csak a televízió és a számítógép egyesítése után várható, ami húsz év távlatában képzelhető el.

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe VILÁGOSSÁG 2004/5. Tudomány & kommunikáció Mosoniné Fried Judit Pálinkó Éva Stefán Eszter Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe Kérdôíves vizsgálat az MTA köztestületi tagjainak

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI Egyed László Mécs Anna Neumann Viktor Palugyai István A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI írta Egyed László, Mécs Anna, Neumann Viktor, és

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai

Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai III. évfolyam (2008) 1. szám 3 37. oldal http://www.kormanyzas.hu Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai Hudomiet Péter és Kézdi Gábor A tanulmány az aktív munkaerő-piaci programok

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 A magyar felsőoktatás átalakulásának egyik legfontosabb eredménye, hogy

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben

Laki Mihály Szalai Júlia: Tíz évvel később magyar nagyvállalkozók európai környezetben

Laki Mihály Szalai Júlia: Tíz évvel később magyar nagyvállalkozók európai környezetben Könyvismertetés Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (335 340. o.) Laki Mihály Szalai Júlia: Tíz évvel később magyar nagyvállalkozók európai környezetben Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243.

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243. Miért hisszük el? A magyar felsőoktatásról szóló közbeszéd, és hasonlóképpen a felsőoktatás-politikai kormányzati megállapítások világa manapság a hiedelmek, előítéletek és ideológiák világa. A valósághoz

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2015 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 3. rész: Tudnivalók a Központi Statisztikai Hivatalról és az összeírók közreműködésével zajló

Részletesebben