TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL"

Átírás

1 TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind határidőhöz kötöttek. A határidők elmulasztásához súlyos szankciók társulnak. Fontos tudnotok, hogy a könyvelői felelősség körében a legtipikusabb kár melyet Ügyfeleinknek okozhatunk az a határidők elmulasztása esetére kiszabott mulasztási bírság, melynek megtérítéséért Irodánk tartozik felelősséggel. A legfontosabb NAV bevallások, nyomtatványok A bevallások megnevezése az adott év számából és a bevallás/nyomtatvány kódjából tevődik össze, így 2015-ben: Adónem Nyomtatvány/ Bevallási határidő bevallás Áfa 1565 tárgyidőszakot (hó/negyedév) követő 20. Éves bevalló: Febr. 25. EU összesítő 15A60 alapbevallás gyakoriságával jelentés egyezően (kiv. 50e EUR felett mindenképp Belföldi összesítő nyilatkozat 1565 bevallás külön lapján havonta!) kimenő számlák adatairól, ahol Áfa > 2mFt bejövő számlák összegéről, ahol az összes Áfa > 2mFt 1

2 Tao 1529 tárgyévet követő május 31. (feltöltés: dec. 20.) Innovációs 1549 tárgyévet követő május járulék 31. (feltöltés: dec. 20.) Hipa adott önkormányzat tárgyévet követő május által 31. (feltöltés: dec. 20.) rendszeresített nyomtatványon Szja 1553 tárgyévet követő máj. 20. egyéni váll-ó: febr. 25. Szocho, Eho, 1508 tárgyhót követő hó 12. Egbizt./ nyugdíjbiztjá rulék; szakképzési ho. Rehab 1501 tárgyidőszakot (negyedév) követő hó 20. Cégautóadó 1501 negyedévet követő hó 20. KATA 15KATA adóévet követő év febr. 25. KIVA 15KIVA adóévet követő év máj. 31. EVA 1543 adóévet követő év febr. 25. NETA 15NETA tárgyhót követő hó 20. Környezetvédelmi 15KTBEV negyedévet követő hó 20. termékdíj Robin-Hood adó 1529 adóévet követő év május 31. Energiaadó 15J03 tárgyhót követő hó 20. 2

3 Egyéb fontos nyomtatványok 15T180 bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap (ez az első nyomtatvány, melyet egy cég életében ki kell töltened) 15T201T adatbejelentő és változás bejelentő lap 1517 átvezetési és kiutalási kérelem IGAZOL az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez NY a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról Adószám felépítése Az adószám 11 jegyű azonosító, amely három részből áll kötőjellel elválasztva egymástól: rész ( ) = adózó nyolc jegyből álló egyedi azonosítója (törzsszám). 2. rész (2) = úgynevezett ÁFA kód 3. rész (41) = az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja Áfa kódok az adószámban: alanyi adómentes adóalany = 1-es, tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany (ÁFA törvény ai szerinti tevékenységek) = 1-es, általános szabályok szerinti adózó adóalany = 2-es, EVA adóalany = 3-as, csoportos adóalanyiságot választó adóalanyok = 4-es, 5-ös. 3

4 A CÉG SZEMÉLYI KIFIZETÉSEIT, JUTTATÁSAIT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK Munkabér terhek Munkavállalót terhelő adók, járulékok: SZJA kulcsa: 16% Nyugdíjjárulék : 10% Természetbeni egészségbiztosítási járulék : 4% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék: 3% Munkaerő-piaci járulék : 1,5% Foglalkoztatót terhelő adók, járulékok: Szociális hozzájárulási adó: 27% Szakképzési hozzájárulás : 1,5% Egyéb juttatások Reprezentáció fogalma: az társaságban elszámolt mindenféle étel, ital, szabadidős program. Üzleti ajándék fogalma: a társaság a partnereinek nyújtott mindenféle ingyenesen vagy kedvezményesen adott ajándék, szolgáltatás. Természetbeni juttatás fogalma: azok a béren kívüli jövedelmek, ösztönzők, amiket a munkáltatók nyújtanak a munkavállalóknak. Ide tartoznak a különféle étkezési és kulturális utalványok, SZÉP kártya, utazási bérlet, iskolakezdési utalvány, egészség és nyugdíjpénztári juttatás, telefon magáncélú használatra. 4

5 A fenti három fogalomban több közös pont is van: mindegyiket az 55-ös számlaosztályba, a személyi jellegű juttatásokhoz kell könyvelni mindhárom után személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni Az adó kiszámításához minden évben készül egy táblázat, ahol a megfelelő juttatás összegét be kell írni és automatikusan kiszámolja a hozzá tartozó fizetendő adót. A tábla elérhető a következő helyen: m:\szakmai ANYAGOK\Természetbeni tábla A különböző juttatások korlátait és az adó mértékét a fenti táblázatból lehet megtudni. Bevallási határidő: adott hónapot követő hónap 12-éig az 08-as nyomtatványon. Gépjármű használattal kapcsolatos juttatások Nem a cég tulajdonában levő jármű Abban az esetben, ha a munkavállaló, ügyvezető, tulajdonos használja céges ügyek intézésére, bejárásra a saját gépjárművét, akkor a következőkre kell figyelni (minden felsorolt eset költségét az 55-ös számlaosztályba a személyi jellegű egyéb kifizetések közé kell könyvelni): - Munkavállaló saját gépjárművel jár dolgozni, akkor 9 Ft/km adható neki költségtérítésként a munkahely és a lakóhely közötti relációban. 5

6 - Ha a Munkavállaló céges ügyet intéz saját gépjárművel (a kiküldetéshez használt gépjármű a munkatárs, a munkatárs közeli hozzátartozójának - házastárs, egyenes ági rokon - a tulajdonában kell lennie), kiküldetési rendelvényt kell kitölteni (mintadokumentum megtalálható az m:\szakmai ANYAGOK között). A költségtérítés összege szintén 9 Ft/km és az adóhatóság által meghatározott fogyasztási norma és üzemanyagár alapján az üzemanyag költségtérítés. A kiküldetés során felmerült költségeket (autópál ya matrica, esetleg szállás, étkezés) szintén fel lehet vezetni a rendelvényre és ezek elszámolhatóságának nincs akadálya. - A cég nevére kiállított üzemanyagszámla is elszámolható, azonban tételes útnyilvántartást kell mellékelni hozzá és csak annyi összeg fizethető ki, amennyi az adott céges ügy intézéséhez felhasznált a munkavállaló. A fentiek esetén az adott juttatás adómentes. Azonban, ha magasabb összeget fizetnek a gépjárműhasználatért (pl. 15 Ft/km), akkor a felettes rész után a költség 1,19-szorosa után a kifizetőnek a 16 % Szja-n felül a jogviszony szerint 27% TB vagy EHO fizetési kötelezettsége, a munkavállalónak pedig cégautó adó fizetési kötelezettsége merül fel. 6

7 A cég tulajdonában levő gépjármű Üzemanyagkártya kártya juttatása, vagy az intézmény nevére kiállított számla alapján történő üzemanyag térítése a cég tulajdonában álló személygépjárművet használó munkatársaknál nem tartozhat a béren kívüli juttatások közé, hiszen a saját tulajdonú személygépjárművek használatakor felmerülő költségeknek (üzemanyag, szerviz, egyéb költségek) nincsen semmilyen adóvonzata, azok a vállalkozás érdekében felmerült költségek. A céget természetesen cégautó fizetési kötelezettség terheli. Céges telefon használata A cégtelefon magáncélú használata miatt a személyi jövedelemadó törvény szerint a cégeknek adót kell fizetniük. Az adóköteles telefon-szolgáltatás körébe tartoznak a következő szolgáltatások: a helyi és távbeszélő-szolgáltatás (SZJ és ), a mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ ), továbbá az internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ ból) Amennyiben a fenti szolgáltatásokból a magánhasználat nem kerül továbbszámlázásra a munkavállalók felé, a kifizető a bruttó számlaértékből 20 százalékot tekint adóköteles bevételnek, azaz magáncélú használat miatt felmerült kiadásnak. 7

8 Az adókötelezettség a szolgáltató által megküldött számla ellenérték megfizetése esedékességének időpontjával keletkezik, a számla értékének 1,19-szorosa után a kifizetőnek: 16 százalék személyi jövedelemadó és 27 százalék egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha nincs magáncélú használat, a kifizető (munkáltató) a cégtelefon előzetesen felszámított áfájának 70 százalékát vonhatja le. Ha megállapítható, hogy az adott telefonszámlában mennyi a magáncélú hívások tételeire jutó áfa, azt ki kell vonni az adott telefonszámla előzetesen felszámított áfájából, majd az így kapott különbözet 70 százaléka lesz a levonható adó. Magánszemélynek fizetett ingatlan bérleti díj, megbízási díj számfejtése Ha a magánszemély összevont adóalapba tartozó bevétele kifizetőtől származik, az adóelőleget (16% Szja és 27% Eho) a kifizető köteles megállapítani és levonni abban az esetben is, ha a kifizetés számla alapján történik. (Magánszemély akkor tud számlát adni, ha bérbeadásra adószámot váltott ki. A jelenleg hatályos törvényeink szerint azonban mentesül a magánszemély adózó az adószám kiváltása alól, ha kizárólag az Áfa-tv szerinti ingatlan bérbeadási tevékenységet folytat, és az Áfát érintően nem él az adókötelessé tétel jogával. Ekkor a magánszemélynek nincs számlaadási kötelezettsége, az adó a magánszemély adóazonosító jelével is számfejthető.) A kifizető a magánszemély költségnyilatkozata alapján állapítja meg az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet. A magánszemély nyilatkozhat az önálló tevékenységből származó 8

9 bevétel (pl. a megbízási díj, bérleti díj), valamint az önálló tevékenységgel összefüggő költségtérítés kifizetésekor: 1. a 10 százalék költséghányad vagy 2. a tételes költségelszámolás (A nyilatkozaton megjelölt költség nem haladhatja meg a kifizetés bruttó összegének az 50 százalékát.) alkalmazásáról. Adóalap TUDNIVALÓK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL A társasági adó számításánál az adózás előtti eredményből indulok ki, amelyet az adóalap csökkentő illetve növelő tételek korrigálnak. Ezen tételek meghatározása után jutunk el az adóalaphoz, amelyre 500 millió Ft-ig 10 százalék, míg a feletti részre 19 százalék társasági adót számolunk el. Az adóalap csökkentő tételek között található többek között - a korábbi adóévek elhatárolt veszteségének felhasználása, a fejlesztési tartalék képzése illetve a társasági adótörvény szerint megállapított értékcsökkenés összege. Elhatárolt veszteség A veszteségelhatárolás az adott évben legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóalap 50 százalékáig vehető igénybe. A évben keletkezett veszteség leírására 5 év áll rendelkezésre, az ezt megelőző évek veszteségeit pedig legkésőbb a évben lehet felhasználni.. 9

10 A fenti szabálytól a csődeljárásból illetve a felszámolási eljárásból egyezséggel visszatérő vállalkozások adóalapjánál térhetünk el, vagyis ebben az esetben lehetőségünk van az adózás előtti eredmény 50 százaléknál nagyobb mértékű csökkentésére is, úgy hogy ez az 50% növelhető meg az elengedett kötelezettségek felével, de maximum a rendelkezésre álló elhatárolt veszteség összegéig. Az előző évek továbbvihető veszteségének megállapítása minden esetben a keletkezés évében érvényben lévő társasági adó törvény alapján történik! Fejlesztési tartalék A fejlesztési tartalék igénybevételének feltétele, hogy a Társaság adózás előtti eredménye nyereséget mutasson. Mértéke adóévenként legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 százaléka, maximum 500 millió forint. Fejlesztési tartalék képzése (és felhasználása) belső bizonylat alapján, ügyfél által történő elrendeléssel történhet! Az igénybevételéhez az adott Társaság ügyvezetésének döntése szükséges, minden esetben nyilatkoztassuk az ügyfeleinket! A nyilatkozat mellé pedig tájékoztassuk őket, hogy a fejlesztési tartalék felhasználására az elkövetkezendő 4 adóév áll rendelkezésére valamint arról, hogy a felhasználása tárgyi eszköz beszerzésével valósítható meg. A fel nem használt tartalékról (és az adófizetési kötelezettségről) az ügyfelet hivatalosan is ki kell értesíteni. Az igénybevétel nagyon fontos feltétele, hogy a könyvelésben is kimutassuk a megképzett fejlesztési tartalék összegét, vagyis az 10

11 eredménytartalékból a lekötött tartalékba vezessük át év végén ezt az értéket. (T413 K414) Legyünk figyelemmel arra is, hogy bizonyos eszközök beszerzését nem lehet fejlesztési tartalékból megvalósítani. (Tao tv. 7. (15) bekezdés) Értékcsökkenés Az értékcsökkenés csökkentő tételként történő meghatározása a társasági adótörvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik. A számviteli törvény szerint meghatározott értékcsökkenéstől bizonyos esetekben nagy mértékben eltérhet az adótörvény szerinti értékcsökkenés összege, ezért az Ügyfeleink kérésére évközben vagy év végén kalkulált adófizetési kötelezettség számításánál mindig a társasági adótörvény alapján számolt értékcsökkenés összegéből induljunk ki. A két elszámolási mód között jelentős eltéréseket: jellemzően a fejlesztési tartalékból beszerzett illetve a jelentős maradványértékkel bíró eszközök okozhatnak. TUDNIVALÓK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL Alapfogalmak, alapelvek Adót fizetni kell: o termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás o közösségen belüli termékbeszerzés o termék importja után Adólevonás: csak az adóköteles, ill. adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódó beszerzés esetén gyakorolható! 11

12 Adóalap: a teljesítésért járó ellenérték adómérték: o 27%: főszabály szerint, alábbi kivételekkel o 18%: szállás, tej, tejtermék, kenyér, pékáru, szabadtéri rendezvény belépő, stb. o 5%: könyv, újság, humán gyógyszerek, távhőszolgáltatás, stb. Adómentes: de levonási joggal jár Termékexport, Közösségen belüli értékesítés stb és levonási joggal nem jár Alanyi adómentes (választható, 2 évi bevétel < 6mFt) Tárgyánál fogva adómentes: o postai szolgáltatás, postai bélyeg o humán eü. ellátás, o OKJ-s oktatás, o biztosítás, o egyes pénzügyi szolgáltatások, o beépített ingatlan használatba vételt követő 2 éven túli ért. o beépítetlen ingatlan, kivéve építési telek! o ingatlan bérbeadás, kivéve: parkoló, gép, széf! 12

13 Tételes levonási tilalmak: még adóköteles tevékenység esetében sem vonható le az adója! o személygépkocsi, 125 cm3-nél nagyobb motor beszerzés o üzemanyag o taxi o személygépkocsi üzemeltetését, fenntartását célzó termék o személygépkocsi üzemeltetését, fenntartását célzó szolgáltatás 50%-a o parkolás o telefon 30%-a (szj , 12, 13, 16), kivéve továbbszámlázás! o lakóingatlan beszerzés, építés, felújítás o étel, ital, vendéglátás, szórakoztatás o személygépkocsi bérlés magánhasználatra jutó része o magánszemélynek juttatott bármely termék v. szolgáltatás Fordított adózás Jellemzői: Az ÁFA fizetésére az értékesítő helyett a vevő kötelezett. A számla Áfát nem tartalmazhat! Alkalmazni kell (többek között): o építési szerződés alapján ingatlan átadás o olyan szolgáltatás, mely építés-szerelésre, ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakításra irányul, feltéve, ha az építési hatósági engedélyköteles o adómentes értékesítésként kezelendő beépített vagy beépítetlen ingatlan értékesítés esetén, ha azt az eladó előzőleg választásával adókötelessé tette o adós és hitelező közötti dologi biztosíték 13

14 o o o f.a. alatt álló cég általi tárgyi eszköz értékesítés, ill Ft-ot meghaladó értékű termékértékesítés, szolgáltatás vas- és acélipari termékek értékesítése munkaerő-kölcsönzés esetén Feltételei: o Csak akkor alkalmazható, ha mindkét fél belföldi adóalany, mindegyikük adófizetésre kötelezett. o Alanyi mentes, vagy nem adóalany partnernek nem lehet fordítottan számlázni! o Nem alkalmazható fordított adózás bérbeadási tevékenység esetén! o A számlán mindkét fél adószáma rajta kell legyen! Számla könyvelése előtt ellenőrizendő Számla kötelező adattartalma: o Sorszám, o kibocsátó név, cím, adószám, EV igazolványszám, o vevő név, cím, adószáma csak akkor ha fordított Áfás vagy EU-s az ügylet, vagy 1mFt áfa tartalmat elérő számlák o teljesítés időpontja, ha eltér a kibocsátás keltétől, o számla kelte, o fizetés határideje, módja, o megnevezés, o besorolás kibocsátó döntése szerint, o mennyiségi egység, mennyiség, o nettó egységár, o nettó ellenérték tételesen/ adómértékenként/ összesen o ÁFA %, o áthárított adó/forintban is, o bruttó ellenérték, 14

15 o végösszesen, o egyéb az adózás módjára utaló megjegyzések, pl: fordított adózás, adómentes értékesítés, kisadózó, pénzforgalmi elszámolás, stb. Amit mindig mérlegelni, ellenőrizni kell: o határozott idejű elszámolás esetén a teljesítés napja megegyezik a fizetési határidővel (2015. júliustól életbe lépnek új szabályok könyvelésre, adótanácsadásra, könyvvizsgálatra, minden esetben konzultálj a cégfelellőssel!) o 1-es adószámmal nem lehet Áfás számlát kibocsátani o 3-as adószám esetén a Winline Áfa kód az E27 o o o fordított adózás esetén a felek adóalanyok-e, az ügylet megfelel-e a feltételeknek (meghatározott ingatlanos vagy építési ügyletek) Ingatlan bérbeadásról szóló Áfás számla esetén ellenőrizni kell, hogy az eladó törzsadatában szerepel-e az alábbiak valamelyike!: T kód: lakó és (egyéb) nem lakóingatlan bérbeadásra adókötelezettség választása S kód: egyéb ingatlan bérbeadásra adókötelezettség választása Ingatlan eladásról szóló Áfás számla esetén ellenőrizni kell, hogy az eladó törzsadatában szerepel-e az alábbiak valamelyike!: P kód: lakó és (egyéb) nem lakóingatlan eladásra adókötelezettség választása V kód: egyéb ingatlan eladásra adókötelezettség választása 15

16 o Kisadózó jelölés esetén a Winline Áfa kód KVM vagy KV27! o Pénzforgalmi elszámolás esetén Winline áfa kód P27, a kifizetés időszakában át kell könyvelni az Áfát normál 27-es Áfa kódra o A feltüntetett EU-s adószámot ellenőrizni kell itt: o EU-s ügyleteknél csak U-s Áfa kódokat lehet használni, pl. U, UT27, US27, stb! 16

17 TUDNIVALÓK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Az egyéni vállalkozó, a gazdasági társaság (továbbiakban vállalkozó) köteles iparűzési adót fizetni a területileg illetékes önkormányzatnak az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után. Területileg illetékes az önkormányzat akkor, ha a társaság székhelye, illetve telephelye(i), ezek hiányában az iparűzési tevékenység az adott önkormányzat településén található. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével a nettó árbevétel nagyságától függően, sávosan, (500 millió forint éves árbevétel felett csak korlátozottan) az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke: Állandó tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap legfeljebb 2%-a Ideiglenes tevékenység esetén naptári naponként legfeljebb 5000 forint Az adó első félévi előlegét március 15-én, a második félévi előlegét szeptember 15-én kell megfizetni az adott önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára. 17

18 Az iparűzési tevékenység állandó? NEM IGEN Az ideiglenes tevékenység építőipari? Az adót a számított adóalap után kell megállapítani NEM Az adó mértéke legfeljebb 2% Naptári naponként kell az adót megállapítani Az adó mértéke legfeljebb 5.000,- Ft/nap IGEN 18

19 A tevékenység időtartama adóéven belül meghaladja a 30 napot? NEM IGEN Nincs adókötelezettség A tevékenység időtartama adóéven belül meghaladja a 180 napot? IGEN, akkor a tevékenység állandó jellegű adómérték 2% 19 NEM, a tevékenység ideiglenes,adómérték 5.000,- Ft/nap

20 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER Társasági adó: (a korrigált adózás előtti eredmény után) 500 millió Ft adóalapig (alkalmazása nem kötődik feltételek teljesítéséhez) 10% 500 millió Ft adóalap felett 19% Iparűzési adó felső határ 2% Innovációs járulék: az iparűzési adó alapja után fizetendő, közép- és nagyvállalkozások esetében 0,3% Osztalékadó közösségen belüli székhelyű adóalany, vagy belföldi gazdasági társaság tulajdonos esetében nincs. EVA (Egyszerűsített vállalkozói adó) alapja az elért tárgyévi - max. 30 M/Ft-bevétel módosítva a törvényben meghatározott jogcímek szerint. Mértéke: 37% KATA (Kisadózók Tételes Adója) Főállású kisadózó esetében havi 50e Ft/fő Főállású kisadózó választhat magasabb összegű adó fizetést, mely havi 75e Ft/fő Mellékállású kisadózónál havi 25 eft/fő a 6 millió bevétel feletti részre 40 % KIVA (Kisvállalati Adó) 16% Általános forgalmi adó: 27% 18% 5%; Személyi jövedelemadó 16% Osztalékadó a magánszemély tulajdonos esetében: az osztalékból, osztalékelőlegből származó jövedelem után Szja 16% és EHO 14% max ,-Ft Magánszemélyek különadója átalányközteher 75% EKHO (Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás) a kifizetőt terhelő adómérték: 20% magánszemélyt terhelő, kifizető által levonandó mérték:15% nyugdíjas magánszemély nyilatkozat esetén: 11,1% Szociális hozzájárulási adó 27% 20

21 Egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 8,5% Egyéni nyugdíjjárulék 10% EHO százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 14% vagy 27% Kamatjövedelem után 6%-os EHO fizetési kötelezettség Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930,- Ft/hó Szakképzési hozzájárulás 1,5% Rehabilitációs hozzájárulás: ,-Ft/fő/év Környezetvédelmi termékdíj: A termékdíj fizetési kötelezettség a csomagolószerek első forgalomba hozatalával illetve saját célú felhasználásával összefüggésben keletkezik. Környezetterhelési díj: Levegő,- víz,- és talajterhelés miatt díjat kell fizetni. Szabályai az érintett fejezetben található. Energiaadó: (termelőt, importálót terhelő adó) az adó mértéke: A szén fajtájától függetlenül Ft/tonna Villamos energia 310,50 Ft/MWh Földgáz 93,50 Ft/GJ Energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood) adó 31% Baleseti adó mértéke 30%, de a biztosító kockázat- viselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű Bankadó hitelintézeti különadó: 30% pénzintézeti különadó: módosított mérlegfőösszeg 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,53 százalék Biztosítási adó CASCO biztosítás esetén 15% Vagyon- és balesetbiztosítás esetén 10% Jövedéki adó a jövedéki termékek ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék és dohánygyártmány után fizetendő. Közművezetékek adója 125 Ft/m 21

22 Gépjárműadó mértéke a motor teljesítménye és a beszerzés éve alapján alakul. Cégautó adó: A cégautó adót környezetvédelmi osztály és kilowattban kifejezett teljesítmény szerint kell megfizetni. Regisztrációs adó a személygépkocsi, lakóautó és motorkerékpár Magyarországon történő forgalomba helyezésekor fizetendő a jármű motorjának köbtartalma és környezetvédelmi osztályba sorolása szerint Ft/kilowa Kulturális adó mértéke 25% Népegészségügyi termékadó (NETA) mértéke az érintett fejezetben leírt az egyes termékenként eltérő. Építményadó felső határa Ft/m² vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a Telekadó felső határa 200 Ft/m² vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a Magánszemély kommunális adója mértéke meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb Ft Vagyonszerzési illeték 2% vagy 4% Öröklési, ajándékozási illeték 18% Lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyon-értékű jog ingyenes szerzése esetén 9% Pénzügyi tranzakciós illeték 0,3% Készpénzfelvételre 0,6% 22

23 TARTALOMJEGYZÉK TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL 1 Az adózás határidős tevékenység 1 A legfontosabb NAV bevallások, nyomtatványok 1 Egyéb fontos nyomtatványok 3 Adószám felépítése 3 A CÉG SZEMÉLYI KIFIZETÉSEIT, JUTTATÁSAIT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK 4 Munkabér terhek 4 Egyéb juttatások 4 Gépjármű használattal kapcsolatos juttatások 5 Céges telefon használata 7 Magánszemélynek fizetett ingatlan bérleti díj, 8 megbízási díj számfejtése 8 TUDNIVALÓK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL 9 Adóalap 9 Elhatárolt veszteség 9 Fejlesztési tartalék 10 Értékcsökkenés 11 TUDNIVALÓK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL 11 Alapfogalmak, alapelvek 11 Fordított adózás 13 Számla könyvelése előtt ellenőrizendő 14 TUDNIVALÓK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 17 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben