Tanulás és interkulturális közeg Roberto Carneiro, Lluís Tarín & Elina Jokisalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulás és interkulturális közeg Roberto Carneiro, Lluís Tarín & Elina Jokisalo"

Átírás

1 2008. február 7. sz. elearning Papers Vezércikk Tanulás és interkulturális közeg Roberto Carneiro, Lluís Tarín & Elina Jokisalo Cikkek Bevándorlás és Net hálózat: új virtuális tér a kulturális identitás építéséhez Paz Prendes, Francisco Martínez-Sánchez & Linda J. Castañeda Az e-learning, a tanulási elméletek és a tanítási modellek interkulturális dimenziói Claire Bélisle Távképzés tanárok részére Kenya egy falusi vidékén Chiara Pozzi A SCROM előírások a fejlődő világ érdekében: a nyelvi diverzitás Mokhtar Ben Henda Szabad tanítási forrás és gyakorlat Sandra Schaffert & Guntram Geser A gyors e-learning egy informális tanulási eszköz haladó diákok számára Nicolò A. Piave elearning Papers Az elearning Papers az elearningeuropa.info portál publikációja, amelyet az Európai Bizottság az egész életen át tartó tanulásban történő IKT-k felhasználásának elősegítése céljából létesíttet. Szerkesztés és előállítás: P.A.U. Education, S.L. ISSN: Az újságban megjelent cikkek, kivéve, ha erre vonatkozó információt tartalmaznak, a Creative Commons jogvédelme alatt állnak: Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 licensz. A szövegek másolása és terjesztése engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a szerző és az elektronikus újság neve, elearning Papers, fel legyen tüntetve. A kereskedelmi felhasználás és a módosítás tilos. Az ide vonatkozó teljes jogszabály a következő címen érhető el:

2 Vezércikk: Tanulás és interkulturális közeg A 2008-as évet az interkulturális párbeszéd európai évének nyilvánították. Mint ahogy azt joggal hangsúlyozza egyik szerzőnk, ez csak az egyik jele annak a felismerésnek, hogy szükséges társadalmunk multikulturális dimenzióin gondolkodni, tevékenyen munkálkodni azon, hogy áthidaljuk a távolságokat és megszüntessük a félelmeket, amelyek gyakran elválasztják a különböző kultúrájú népeket. Ebből kiindulva, elearning Papers szeretne az e témával kapcsolatos eszmefuttatáshoz hozzájárulni. Mindenek előtt szeretnénk hangsúlyozni az IKT fontosságát, valamint azt, hogy az e-learning használata jelentős hozzáadott értéket jelent. Az interkulturalitás fogalma magában hordja a sokféleséget és elismeri azt a tényt, hogy egyre bonyolultabb társadalmakban élünk, amelyekben szükséges a kultúrák között találkozási pontokat létrehozni. Ebből a szemszögből nézve, a pedagógiai folyamatoknak figyelembe kell venniük ezeket az alapvető szempontokat, és az interkulturalitást ösztönző tanulást kell elősegíteniük: feltétlenül fontos, hogy olyan légkört alakítsunk ki, amelyben a kisebbségekkel szemben a párbeszéd, a megbeszélés és a tisztelet az uralkodó. Az interkulturális nevelés az IKT és az e-learning szemszögéből kétségtelenül fontos kihívást, illetve komoly elkötelezettséget jelent a kormányok, állami és nem állami szervezetek részéről. A kihívás abból áll, hogy olyan ingerdús és potenciális tanulási környezetet hozzunk létre, amely egyszerre felel meg az információs társadalomnak és most születő interkulturális állampolgárság új típusainak. A jelen számban megjelent cikkek az interkulturalitás kihívásával foglalkoznak az egész életen át tartó tanulásban. A Murcia Egyetem kutatói azt ismertetik, hogy az IKT korrekt felhasználása az oktatásban mennyiben járul hozzá egy adott közösség kulturális jellemzőinek a megóvásához. Claire Bélisle cikkében azt mutatja be, hogy a kulturális integrációt hogyan kell alkalmazni a tanulási elméleteknél és az oktatási modelleknél. Chiara Pozzi, egy kenyai tanárok számára létre hozott e- learning projektet mutat be. A cikke ismerteti a helyi, valamint az országos kontextust, illetve azt, hogy a kultúra miként játszik közvetítő szerepet az egyén és a technológia között. Mokhtar Ben Henda az e-learning szabványosítására vonatkozó kezdeményezéseket, eljárásokat, valamint az eddig elért eredményeket és a jövőben várható perspektívákat ismerteti cikkében. Az interkulturalitás témája mellet két másik cikket is közlünk ebben a számban. Sandra Schaffert és Guntram Geser a szabad tanítási forrásokra vonatkozó aktuális kezdeményezéseket veszik szemügyre. Befejezés képen pedig Nicolò A. Piave cikkét közöljük, amely a gyors e-learningről mint informális pedagógiai eszköz felhasználásáról számol be. Roberto Carneiro, igazgató, elearning Papers Lluís Tarín és Elina Jokisalo, elearningeuropa.info elearning Papers ISSN

3 Bevándorlás és Net hálózat: új virtuális tér a kulturális identitás építéséhez Paz Prendes Francisco Martínez- Sánchez Linda J. Castañeda Oktatási Technológiák Kutató Csoportja (GITE) Murcia-i Egyetem Célunk, hogy azt elemezzük, hogy miképpen teszi lehetővé az IKT pedagógia kontextusban történő korrekt felhasználása egy adott közösség kulturális jellemzőinek a megőrzését és ugyanakkor, miképpen járul hozzá más kultúrák jobb megismeréséhez és elfogadásához. multikulturálizmus, IKT, pedagógia, iskola, bevándorlás, akkulturáció, alkalmazkodás Ebben a cikkben a Murcia-i Egyetem Oktatási technológiákat kutató csoportjának (GITE) a multikulturálizmus és bevándorlás témájával kapcsolatos projektjeiből, eszmefuttatásaiból és eredményeiből ismertetünk néhányat. Az ismertetett projektek közül volt néhány, amelyik egyetemek közötti együttműködési program volt, ezeket támogatta a Spanyolországi Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (AECI). Célunk, hogy azt elemezzük, hogy miképpen teszi lehetővé az IKT pedagógia kontextusban történő korrekt felhasználása egy adott közösség kulturális jellemzőinek a megőrzését és ugyanakkor, miképpen járul hozzá más kultúrák jobb megismeréséhez és elfogadásához. Manapság a fiatal bevándorlók Spanyolországban (akik többségükben az első vagy a második bevándorló generációhoz tartoznak) különböző típusú akkulturáción estek át, ami több tényezőből fakad, és amely meghatározza mind életstílusukat, mind kapcsolataikat a befogadó kultúrában. Ezek közül a tényezők közül a lefelé történő akkulturáció és az asszimiláció jelentős akadályt jelentenek egy olyan társadalom kialakulásában, amelyben igazán tartós modell biztosítja a multikulturális együttélést. Az iskola egy intenzív kommunikációs környezetet jelent a gyerekek számára. Ebből adódóan az első időkben az iskola játssza a legjelentősebb szerepet mind a befogadó kultúra elsajátításához, mind a származási kultúra elvesztéséhez, illetve a különböző kultúrák megértéséhez, elfogadásához és terjesztéséhez. Olyan technológiai világban élünk, amely óriási lehetőséget biztosít számunkra kommunikációs hálózatok építéséhez és ahhoz, hogy nyitottá váljunk más népekkel és kultúrákkal való kapcsolatra. Projektjeink célja, hogy megoldást találjanak az új technológiák segítségével, mindazokra a problémákra, amelyek a jelenlegi bevándorlásból adódnak, és ehhez arra a tényezőre támaszkodunk, amely az embereknek a környezetükhöz való alkalmazkodásában az egyik legjelentősebb: az oktatásnevelésre. files/media/media14902.pdf elearning Papers ISSN

4 Az e-learning, a tanulási elméletek és a tanítási modellek interkulturális dimenziói Claire Bélisle LIRE (Lyon 2 Egyetem és CNRS), Franciaország A multikulturális és többnyelvű társadalmakban az e-learning környezetre vonatkozó implicit pedagógiai hipotéziseket világosan ki kell fejteni. tanulási elméletek, interkulturalitás, tanítási modellek, gyakorlat, modell kidolgozás files/media/media14903.pdf Ez a cikk azt az elméletet támasztja alá, amely szerint az e- learning környezet megkönnyíti az interkulturális tudat fejlesztését a diákoknál. A szerzőknek és a nevelőknek tisztában kell lenniük a pedagógiai tevékenység rejtett dimenzióival már akkor, amikor egy e-learning környezetben a tanítási objektumok megválasztásához kezdenek. A kulturális integráció ugyanúgy vonatkozik a tanulási elméletekre mint a tanítási modellekre. A reflexió ezekről a szempontokról, és ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele a különleges környezetek létrehozásánál bizonyosan meg fogja könnyíteni az interkulturális tanulást és tanítást. A multikulturális és többnyelvű társadalmakban az e-learning környezetre vonatkozó implicit pedagógiai hipotéziseket világosan ki kell fejteni. A nevelési gyakorlat két kulturális dimenziója különösen érintett: a pedagógia kultúra és az innét fakadó értékek, hitek, attitűdök, elméletek és modellek egyrészt, a digitális kultúra és a kezdeti változások az ismeretek és a pedagógiai modellek kidolgozása terén másrészt. A nyelvoktatás terén már jelen lévő interkulturális fejlődőképesség új utat nyithat egy gazdag tanulási és oktatási tevékenységhez. Diákok és tanárok egyaránt megerősödhetnek ettől a tapasztalattól abban az esetben ha egy új oktatási kultúrát sikerül felfejleszteniük, amely az interkulturális kapacitásra, a kritikai szellemre, valamint az önszabályozott gyakorlatra lesz alapozva. elearning Papers ISSN

5 Távképzés tanárok részére Kenya egy falusi vidékén Chiara Pozzi Milánói Egyetem Bicocca Centro di Produzione Multimediale Elsőként ismertetjük az országos, valamint a helyi szituációt, majd azt tanulmányozzuk, hogy miként használható a kultúra mint közvetítő az egyén és a technológia között. digitális szakadék, Afrika, e- learning, Kenya, globalizáció, tanárok, multikulturális, oktatás, behatolás, fejlődő országok files/media/media14905.pdf A globalizáció világszinten megnövelte és delokalizálta a társadalmi kapcsolatokat. Összekapcsolt egymástól messze található helyeket, olyan módon, hogy mesze történő dolgok is befolyásolhatják a helyi dolgokat vagy éppen fordítva. A helyi átalakulás a globalizáció egyik komponense ugyanúgy, mint, ahogy a társadalmi kapcsolatok térben és időben történő megszaporodása (Giddens, 1990). Az információs technológiákban végbement forradalmi fejlődés és az ebből fakadó digitális szakadék jelensége fontos aspektusát képezik ennek a folyamatnak. Ebben a tanulmányban egy periferikus szemszögből kiindulva elemezzük a digitális szakadékot, amelyet olyan ipari országok helyzetével hasonlítunk össze, ahol ez a forradalom már elkezdődött. Afrika és Kenya példáját felhasználva tanulmányozzuk a globalizáció keretében történő új technológiák behatolását egy a változó helyi kontextusba. Az Afrikában megfigyelhető digitális szakadék, az információs technológiák használatát befolyásoló társadalmi különbségek és különösképpen ezeknek a technológiáknak az eléréséhez és felhasználásához szükséges infrastruktúrák létrehozásában tapasztalt lemaradás alkalmatlanná teszi a helyzetet. Ugyanakkor meg kell, hogy jegyezzük, hogy a globalizáció folyamata elősegíti az új technológiák folyamatos terjedését az afrikai kontinensen. A lakosságnak meg kell szereznie a képességet, hogy felhasználja, terjessze, kezelje és szabályozza ezeket az új technológiákat. Ez egy rendkívül fontos dimenzió, hiszen az IKT erős hatással van a társadalmi kapcsolatokra és a helyi kultúrára. A jelen cikk egy kísérleti e-learning projektet mutat be, melynek keretében egy távtanítási programot hoztak létre a kenyai Gwassi régió tanárai számára. Elsőként ismertetjük az országos, valamint a helyi szituációt, majd azt tanulmányozzuk, hogy miként használható a kultúra mint közvetítő az egyén és a technológia között. Befejezésképpen, azt a helyi kontextust illetve azokat a stratégiai problémákat vesszük majd közelebbről szemügyre, amelyeket a projektben résztvevők pillanatnyilag próbálnak megoldani. elearning Papers ISSN

6 Mokhtar Ben Henda ISIC, Bordeaux 3 Egyetem, Franciaország Számos projekt, együttműködés és kezdeményezés arra törekszik, hogy megfelelő megoldást találjon a digitális szakadék csökkentésére vagy felszámolására szabványok kidolgozásával és alkalmazásával az oktatás területén. e-learning szabvány, nyelvi diverzitás, multikulturális nevelés, kompetencia, AUF, SCORM files/media/media14906.pdf A SCROM előírások a fejlődő világ érdekében: a nyelvi diverzitás Amikor a különböző modellek, technikák és e-learning megoldások világszerte terjednek, a digitális szakadékból fakadó új kihívások arra kényszerítik a fejlődő országokat, hogy szükségszerűen részt vegyenek az elkerülhetetlen világméretű oktatási folyamatban. Számos projekt, együttműködés és kezdeményezés arra törekszik, hogy megfelelő megoldást találjon a digitális szakadék csökkentésére vagy felszámolására szabványok kidolgozásával és alkalmazásával az oktatás területén. Az e-learning úttörői légi közlekedés és hadipar voltak az elsők, akik az interoperábilis együttműködési rendszereket harmonizáltak és rendszereztek szabványelőírások alkalmazásával, amelynek keretében forrásanyagot és az oktatási folyamatra vonatkozó információt cserélhettek az információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével. Később számos előírás és jogi szabvány jelent meg, melyek világszinten szabványosították az e- learninget. Az IMS-t (Instructional Management Systems) a Global Learning Consortium kidolgozta, a SCORM referencia rendszert (Sharable Content Object Reference Model) pedig az amerikai Honvédelmi Minisztérium (DoD) kérésére hozták létre. Ezek a rendszerek, amelyeket kezdetekben főként az angol nyelvű közösségekben használtak, felhívták végül is magukra a nemzetközi kulturális és oktatási szervezetek figyelmét, melyek tudatában vannak annak, hogy szükséges az oktatás által megerősíteni a kulturális és nyelvi diverzitást. Az AUF (Francia Nyelvű Egyetemi Ügynökség) egyike azoknak a nemzetközi szervezeteknek, amelyek csatlakoztak az e-learning nemzetközi szabványosító folyamatához és ehhez közvetítőként képviselte a partnerországok kultúráit és nyelveit. Az AUF-nek ezen a téren indított egyik fő kezdeményezése az volt, hogy segítséget nyújtott a tanároknak és diákoknak szánt szabványosított pedagógiai forrásanyag kidolgozásában a francia nyelvű partnerrégiók számára, amelynek során figyelembe vették a helyi kulturális és nyelvi sajátosságokat. Ez a cikk ismerteti az AUF kezdeményezéséből született eljárásokat és eredményeket, valamint a jövő perspektíváit, illetve más e-learningre vonatkozó nemzetközi szabványrendszerek közül bemutatja a SCROM uralkodó modell előírásait. elearning Papers ISSN

7 Szabad tanítási forrás és gyakorlat Sandra Schaffert Guntram Geser Salzburg Research Forschungsgesellschaft Az új OERek kidolgozását, illetve a tanulói közösségek közötti együttműködésen alapuló OER megosztását az innovatív oktatás fontos katalizátorának tekintik. szabad tanítási források, szabad tartalom, szabad forrás, oktatási politika, útiterv, útmutatók, együttműködéses munkaeredmény files/media/media14907.pdf Az utóbbi években nagy érdeklődést keltett fel az úgynevezett szabad oktatási forrás témája (Open Educational Resources OER). Az OLCOS projekt (Open elearning Content Observatory Services), melynek finanszírozásához az Európai Bizottság is hozzájárult az elearning Program keretében, azt tanulmányozta január és december között, hogy milyen pluszt jelenthet az OER a tanulásban és az oktatásban. A projekt célja különböző termékekre és tevékenységekre támaszkodva az OER terjesztése volt, többek között egy európai OER útiterv és egyéb OER használati útmutatók segítségével. Ebben a cikkben ismertetni fogunk az útiterv eredményeiből néhányat, amelyek jó rálátást adnak a teljes OER-re és felvázolják a forrás termelés növekedéséhez, jobb megosztásához és hatékonyabb felhasználásához vezető utakat. Ezenkívül az útiterv tartalmaz néhány ajánlást a szükséges akciókra és rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek elősegíthetik a döntéshozatalt politikai szinten és az oktatási intézményekben. A útterv kiemelten hangsúlyozza azt a tényt, hogy a tudástársadalom olyan kompetenciákat és képességeket igényel, amelyek elsajátításához innovatív oktatási gyakorlatot kell bevezetni, amely a gondolatok szabad megosztásán és értékelésén alapul, amely előnyben részesíti a kreativitást és a tanulók közötti csoportmunkát. Az új OERek kidolgozását, illetve a tanulói közösségek közötti együttműködésen alapuló OER megosztását az innovatív oktatás fontos katalizátorának tekintik. Az OLCOS projekt keretében szintén sor került szabadon megtekinthető online útmutatók kidolgozására. Ezeknek az útmutatóknak a célja, hogy segítséget nyújtsanak a tanároknak, illetve a tanulóknak a létező források felhasználásában és megosztásában, valamint új források kidolgozásában. A gyakorlati munka ösztönzését célozva, az útmutatók többek között a következő kérdésekre adnak választ: Hogyan keressünk OER? Milyen dokumentumokat lehet felhasználni, illetve módosítani? Hogyan kell kidolgozni egy OER és hogyan lehet elismertetni? Ezek az útmutatók könnyen elérhetők lesznek és meg lesz a lehetősége annak, hogy rendelkeznek a megfelelő potenciával ahhoz, hogy az OLCOS projekt befejezése után is fejlődjenek, hiszen egy nagy számú látogatóval bíró wiki platformon jelentek meg, ahol bárki megtekintheti őket és szükség esetén frissítheti az oda vonatkozó információkat (Wikieducator.org). elearning Papers ISSN

8 Nicolò A. Piave Macerata-i Egyetem; Studio e-learning ONE, Olaszország A gyors e-learning képes arra, hogy szinkronizált digitális tartalmakat állítson elő valamint, hogy különböző dokumentumokat egy formátumba összesítve megteremtse a kompatibilitást közöttük és a hagyományos VLE között. informális tanulás, gyors e- learning, tartalom, stratégiák o/files/media/media14908.pdf A gyors e-learning egy informális tanulási eszköz haladó diákok számára A jelen cikk annak a lehetőségét tanulmányozza, hogy miképpen lehet hagyományosan tanárok és tartalom előállítók által használt gyors e-learning szoftvert beilleszteni egy hibrid tanulási modellbe mint informális tanulási eszközt. Az ilyen fajta szoftverek felhasználása a virtuális osztálytermekben két különböző típusú de egymással kapcsolatban álló forrás megjelenését hozza magával a piacon a hagyományos virtuális tanulási környezetben (Virtual Learning Environment = VLE): Az elsőbe tartoznak az egyszerű források, melyeket könnyen lehet egymással kombinálni és ezáltal bonyolultabb digitális forrásokat létrehozni, a másodikba azok a bonyolult források tartoznak, amelyek vagy az előbb említett belső piacról vagy egyenesen a Webről származnak. A belső piachoz történő hozzáférést elősegítheti az e-learning újabb formáinak a terjesztését a diákok körében, valamint ráébresztheti őket tartalom megközelítésükben a médianevelés fontosságára abban, érdemes a különböző tartalmakhoz nyúlni. A gyors e-learning képes arra, hogy szinkronizált digitális tartalmakat állítson elő valamint, hogy különböző dokumentumokat egy formátumba összesítve megteremtse a kompatibilitást közöttük és a hagyományos VLE között. Ebből kifolyólag, ha úgy használják mint a Web 2.0 eszközöket, a gyors e-learning szoftver képes arra, hogy a megfelelő önállóságot biztosítsa a tanulónak, aki saját maga fogja előállítani a tartalmat, valamint biztosít a tanulók számára egy olyan segédeszközt, amelynek segítségével megoszthatják a bonyolultabb tartalmakat és mindez egy magasabb szintű megértést és újraértelmezést eredményez. Tekintettel erre, részben módosítani kell a Salmon modellt, olyan módon, hogy az e-learning módszer kompatibilis legyen egy informális megközelítéssel, amely a gyors e-learning eszközök használatára épül, azzal a kikötéssel, hogy a diákok a hagyományos VLE keretében vitatják meg az elért eredményeket. elearning Papers ISSN

Az innovatív e-learning földalatti folyói. A HELIOS projekt 2006-2007 éves jelentéséből Claudio Dondi

Az innovatív e-learning földalatti folyói. A HELIOS projekt 2006-2007 éves jelentéséből Claudio Dondi 4. sz. 2007. május elearning Papers Vezércikk Az e-learning jelenség elemzése Roberto Carneiro és Fabio Nascimbeni Cikkek Az innovatív e-learning földalatti folyói. A HELIOS projekt 2006-2007 éves jelentéséből

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Vezércikk: Innováció az egész életen át tartó tanulásban Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin

Vezércikk: Innováció az egész életen át tartó tanulásban Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin 21. szám 2010. szeptember elearning Papers Vezércikk: Innováció az egész életen át tartó tanulásban Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Innováció, információs műveltség és az egész életen át tartó

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

Gyakorlati közösség és virtuális tanuló közösség: előnyök, korlátok és sikertényezők Patricia Margaret Gannon-Leary & Elsa Fontainha

Gyakorlati közösség és virtuális tanuló közösség: előnyök, korlátok és sikertényezők Patricia Margaret Gannon-Leary & Elsa Fontainha 2007. szeptember 5. sz. elearning Papers Vezércikk Gyakorlati közösség Michelle Selinger & Roberto Carneiro Cikkek etwinning: új út az európai iskolák számára Anne Gilleran Gyakorlati közösség és virtuális

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ulf-Daniel Ehlers

Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ulf-Daniel Ehlers Nº 2 2007. január elearning Papers Vezércikk Minőség az e-learningben Pierre-Antoine Ullmo & Ulf-Daniel Ehlers Cikkek Egy magasabb fokú műveltségért az e-learning Európájában Ulf-Daniel Ehlers Az e felelősség

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Az előadás áttekintése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben.

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben. INFORMATIKAI STRATÉGIA (SABLON JAVASLAT) (Jövőkép vagy küldetésnyilatkozat, lehet azonos a Pedagógiai programéval, ha abban is van IKT) Iskolánk a 21. századi élet és munkakörülmények közötti boldogulásra

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

Személyre szabott tanulási környezetek Ulf-Daniel Ehlers & Roberto Carneiro

Személyre szabott tanulási környezetek Ulf-Daniel Ehlers & Roberto Carneiro 2008. július 9. szám elearning Papers Vezércikk Személyre szabott tanulási környezetek Ulf-Daniel Ehlers & Roberto Carneiro Cikkek Megérteni a tanulási tereket Philip Banyard & Jean Underwood A személyre

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása Trendek Technológiai változás technikai fejlődés: a 21. század = előző 20.000 év 2020-ra 200 milliárd okos eszköz az IoT-n 2030-ig online agy számítógép kapcsolat 4D nyomtatás Volatilitásváltozatosság

Részletesebben

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 For learning and competence Oktatási rendszer Finnországban Age 16 Age 7-15 Age 6 KORAI OKTATÁS ÉS GONDOZÁS

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS Ökoiskolák regionális találkozója Budapest 2011. 10. 17. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Mi a hálózat? Egyszerű szerveződés, Elemek + kapcsolatok

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért 2017. január, NSZFH, Kovácsné Péter Éva Mi az EPALE A felnőttkori tanulás fejlesztésében, szolgáltatásában részt vevők nyitott közössége. Céljai:

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Success Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret B1/B2 szintjeinek deskriptorai és

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Információs kultúra: múló divat, vagy alapvető készségek együttese?

Információs kultúra: múló divat, vagy alapvető készségek együttese? Információs kultúra: múló divat, vagy alapvető készségek együttese? Koltay Tibor Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék & Berzsenyi Dániel Főiskola, Könyvtár-

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Agrár-innovációs hálózat kiépítésének folyamata

Agrár-innovációs hálózat kiépítésének folyamata Agrár-innovációs hálózat kiépítésének folyamata Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2016. január 14. EIP hálózat jogszabályi alapja 1305/2013/EU EMVA rendelet 53. cikke Európai

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

MOODLE mobileszközön

MOODLE mobileszközön SU2009 - Debrecen MOODLE mobileszközön LENGYEL Péter, lengyel@agr.unideb.hu Debrecen Egyetem, AMTC Gazdasági- és Agrárinformatika Tanszék Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment nyílt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával.

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával. A projekt célja új tanulási módszerek kidolgozása, felhasználva a saját és más kultúrák összegyűjtött textilörökségét az inspirációhoz és napjaink társadalmára való alakításához. A projekt új, innovatív

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök iránt a magyar vidéken Csótó Mihály BME - Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 2010. április 9. Információtechnológia - innováció disszemináció

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

ADAPTÁCIÓS TAPASZTALATOK ÉS NYOMON KÖVETÉS A JÓ GYAKORLATOK TERÜLETÉN

ADAPTÁCIÓS TAPASZTALATOK ÉS NYOMON KÖVETÉS A JÓ GYAKORLATOK TERÜLETÉN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ADAPTÁCIÓS TAPASZTALATOK ÉS NYOMON KÖVETÉS A JÓ GYAKORLATOK TERÜLETÉN Bodó Márton Nemzetközi négyelemű rendszer

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

NEW VIEW PROJEKT. Gasparikné Jóna Katalin-Gyetvai Györgyi 2010.11.22-23. 2010. 11. 21. www.new-views.eu

NEW VIEW PROJEKT. Gasparikné Jóna Katalin-Gyetvai Györgyi 2010.11.22-23. 2010. 11. 21. www.new-views.eu NEW VIEW PROJEKT Gasparikné Jóna Katalin-Gyetvai Györgyi 2010.11.22-23. A PROJEKT Témája: Módszerváltás a migránsok oktatásában Időtartama: 2 év (2008.12.01-2010.11.30.) honlap: http:// MIÉRT? HOGYAN?

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben