ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel."

Átírás

1 ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: Fax: NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya D kötet MAGYARORSZÁG 2020-AS MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI TERV PROGRAM-JAVASLATA, MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL, GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK KOMBINÁLT MÓDSZERE, VÁLTOZATOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS RANGSOROLÁSA Készítette: a PYLON Kft. és munkacsoportja Témafelelős: Dr. Unk Jánosné ügyv.ig július

2

3 ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: Fax: D kötet MAGYARORSZÁG 2020-AS MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI TERV PROGRAM-JAVASLATA, MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL, GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK KOMBINÁLT MÓDSZERE, VÁLTOZATOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS RANGSOROLÁSA A szaktanulmányban részt vett szakértők és cégek: Dr. Unk Jánosné szakértő, ügyv.ig., PYLON Építési és Kereskedelmi Kft. Kapros Zoltán szakértő, egyéni vállalkozó

4

5 TARTALOMJEGYZÉK A GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK ALAPJÁN KIDOLGOZOTT MS-EXCEL HUNRES MODELL AZ OPTIMÁLIS CSELEKVÉSI TERV- VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSÁRA 3 I. A GREEN-X extrém változatok (I., II., III. jelű) optimalizálása és kombinációja 3 II. AZ MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL JAVASOLT ARÁNYOK SZERINTI PRÓBAFUTTATÁSA, LESZŰRHETŐ EREDMÉNYEI FELVETT VÁLTOZATOK: a 2020-ig tartó MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAMRA 9 II.1 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK SZERINTI KOMBINÁCIÓ... 9 II.2 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTÁSA II.3 II.4 VEGYES VÁLTOZAT: GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK ÉS GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTOTT VÁLTOZATA TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA MÁS-MÁS ARÁNYOKKAL SÚLYOZVA. 1. SZ. PÉLDA II.5 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 2. SZ. PÉLDA II.6 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 3. SZ. PÉLDA II.7 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 4. SZ. PÉLDA II.8 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 5. SZ. PÉLDA III. EXTRÉM KOMBINÁLT VÁLTOZATOK FŐBB INDIKÁTORAI A DÖNTÉS CÉLSTRUKTÚRÁHOZ 19 IV. 60 FÉLE INPUT BEÁLLÍTÁSSAL 60 DB KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT, OPTIMALIZÁLT TERVVÁLTOZAT KIDOLGOZÁSA 5 FŐ INDIKÁTOR ALKALMAZÁSÁVAL 27 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet I

6 II MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

7 A GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK ALAPJÁN KIDOLGOZOTT MS-EXCEL HUNRES MODELL AZ OPTIMÁLIS CSELEKVÉSI TERV-VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSÁRA I. A GREEN-X EXTRÉM VÁLTOZATOK (I., II., III. JELŰ) OPTIMALIZÁLÁ- SA ÉS KOMBINÁCIÓJA A megelőző munkák (A, B, C kötet) eredménye; a 3 különböző (az I., II., III. jelű) extrém változat 3 kínálati görbe segítségével volt jellemezhető és ábrázolható (a C kötetben). A görbék x tengelyén a megújuló energiával elért bruttó végsőenergia-felhasználás szerepel, míg y tengelyen egy meghatározott olyan fajlagos érték, amely az egyes benchmark projekttípusok hatékonyságát jellemzi az adott cél szempontjából. A görbéken a projekttípusok hatékonyság szerint sorba rendezve szerepelnek, oly módon, hogy egy-egy projekttípus 2020-ig elérhető fenntartható potenciálját egy szakasz hossza határozza meg. Így a teljes kínálati görbe minden extrém változat szerint 0 x ,3 GWh/év közötti tartományban van, ahol a maximális érték a szerzők által 2020-ig fenntartható módon biztosítható megújuló energia alapú bruttó hő- és villamos energiát jelenti. A Magyarország számára 2020-ig elérendő célként kijelölt 13%-os megújuló energetikai részarány ,8 GWh/év értéket jelent. A kínálati görbét a célértékre állított merőleges kettévágja úgy, hogy a merőlegestől balra a megjelölt szempont szerint megvalósítandó, míg jobbra a nem megvalósítandó, de megvalósítható technológiák; hasznosítási módok szerepelnek. A fenti módon 3 db extrém portfólió jött létre (lásd 1.ábra, 2. ábra, 3. ábra, ami azonos a C kötet 51., 52., 53. ábráival a 113., 115. és 117. oldalakon), amelyeket a célok szerint súlyozva kell optimalizálni a feladat értelmében. Forrás: PYLON Kft., Kapros Z. 1.ábra: Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása, kínálati görbéje MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

8 Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. 2. ábra: A II. munkahelynövelő hatékony forgatókönyv szerint kiválasztott technológiák kínálati görbéje Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. 3. ábra: III. éghajlat és környezetkímélő forgatókönyv szerint kiválasztott technológiák kínálati görbéje 4 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

9 A kínálati görbék alatti terület matematikailag is jellemzi a célkitűzés elérésére vonatkozó jellemző mutatószámot. Az extrém portfóliót kijelölő merőleges egyenestől balra, a kínálati görbe alatti terület így meghatározza a portfólióval elérhető döntési szempont (költség, munkahelyteremtés, ÜHG kiváltás) maximumát, míg a merőlegestől jobbra, a kínálati görbe alatti terület a 13%-os célkitűzés növelése esetén is megmutatja a további lehetőségeket. A szerzők 2020-ig a maximális elérhető fenntartható potenciált 29,54%-ra becsülték (a vállalt 13% illetve a későbbi 20%-kal szemben). Az extrém változatok adott súlyozás szerinti összeillesztését több különböző transzformációval lehet megvalósítani, azonban az eltérő transzformációk eltérő végeredményeket hoznak a kombinált portfólióban. Kétféle alapvető transzformációs módszert volt célszerű alkalmazni, melyek eredményei szabadon választott mértékben érvényesülnek a végeredményben. Az első változatban a transzformáció a merőleges balra mozgatásával szűkíti le a kombinált portfólióba jutott projektek számát. Abban az esetben, ha egy célszempont fontossága (pl. a legkisebb költség) például: 40%, a komplex portfólióba csak a célszempont szerinti kínálati görbéből az X=18 727,8 x 40% = 7491,1 GWh/év összértékű, a merőlegestől balra eső projektek kerülnek és emellett helyet adnak más projektnek. Így biztosított az, hogy a célkitűzést legjobban segítő projekttípusok is megvalósításra kerülhetnek az optimalizált portfólióba az eredeti kínálati görbe változatlansága mellett. 1. változat Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. 4. ábra: Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása, kínálati görbéje, 40%-os szűkítés, 1. módszer Mivel vannak olyan benchmark projekttípusok, amelyek több szempont szerint is beleférnek az optimalizált portfólióba, de abban csak a fenntartható potenciál mértékéig szerepelhetnek, a kínálati görbék módosított metszéseinek összege nem adja ki az energiafelhasználás célértékét, ilyenkor a merőlegeseket arányosan jobbra tolva, addig bővítjük az optimális portfólió nagyságát, amíg a ,8 GWh/év bruttó végenergia felhasználás nem teljesül. Ekkor maximum 3 projekttípust kivéve a kombinált portfólióba bekerült minden típus a 2020-ig elérhető fenntartható potenciál 100%-os értékével szerepel A kombinálás első változata tehát az extrém változatok extrémitását tovább növeli a kínálati görbe alatti területek maximális méretét biztosítja és így ad megoldást. Előnye a módszernek, hogy súlyozások szerint a három döntési szempontok értékét biztosítva, optimum kapható, MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

10 ami azt jelenti, hogy a cselekvési tervben a munkahelyteremtés, az ÜHG kiváltás és a költség valamelyikének input célértéke csak úgy javítható, ha ugyanakkor legalább egy másik célérték romlik. Több a támogathatóság határán lévő projekttípus megvalósítása viszont totálisan gátolva lenne az ilyen optimumra alapozott cselekvési terv esetén. Figyelemmel arra, hogy a 2020-ra vállalt 13%-os célkitűzés nem tekinthető elégséges és végleges mértéknek, nagyobb távon a további évekre, a megújulók további növelésének hazai technológiai megalapozottsága kérdésessé válna, így hosszú távon a megújulók fejlesztése nagyobb költségekkel és szinte kizárólag import módon történhetne. Az alkalmazott transzformáció másik típusánál nem csak a határpontokat kijelölő merőlegest mozdítjuk balra, hanem arányosan lecsökkentjük a görbe megrajzolásánál eredetileg figyelembe vett fenntartható potenciál adatokat is. Ebben az esetben tehát lehetővé válik, hogy minden olyan projekttípus, amely az eredeti extrém változat portfóliójában már szerepelt, biztosan bekerüljön az extrém változatok kombinált portfóliójába is, bár nem feltétlenül a teljes fenntarthatósági potenciál mennyiségében (lásd 5. ábra). Forrás: PYLON Kft., Kapros Z. 5. ábra: Legkisebb költség szerint kiválasztott technológiák meghatározása, kínálati görbéje, 40%-os szűkítés, 2. módszer A második módszer előnye, hogy a cselekvési terv teljesülésének több lábon állása biztosítható, a hosszú távon is sikeres innováció megalapozható. Ugyanakkor a döntés a három fő cél súlyai között hatékonyan érvényre juthat a cselekvési tervben. Hátránya, hogy nem ad matematikailag optimális megoldást. A szerzők által (HUNRES) javasolt vegyes módszerben a költség munkahelyteremtés ÜHG kibocsátás csökkentés célrendszer fontossága közötti súlyok megadása után mind a két felvázolt módszer szerint meghatározták a Green-X modell szerinti cselekvési terv célportfóliót. Majd a két módszer eredményét különböző mértékben figyelembe véve volt célszerű meghatározni a súlyoknak megfelelő kombinált cselekvési terv számait. A kapott végeredményt bizonyos mértékig korrigálni kell, ugyanis a projekttípusok között szerepelnek olyan nagy kapacitásúak, melyekhez tartozó bruttó végenergia felhasználás nem 6 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

11 osztható bizonyos nagyságnál kisebb egységekre (diszkretizálás 6. ábra). Így ezek esetében, ha 0-nál nagyobb értékkel szerepelnek a portfólióban legalább 1 projektnek megfelelő végenergia felhasználás a korrigálás után is biztosítva van, illetve 1-nél nagyobb projekt szám esetém kerekítéssel meghatározni a projekt számát. A fenti korrigálások miatt a ,8 GWh/év végösszegként csak úgy teljesülhetett, ha a legnagyobb potenciált jelentő, 1.1 projekttípus (családi biomassza) korrigálása is megtörtént. Forrás: PYLON Kft., Kapros Z. 6. ábra: Diszkretizálás szemléltetése nagy teljesítményű projektek esetén Így az input súlyszámok megadásával az output eredményindikátorok változásával modellezhető például az egységnyi költségváltozások hatása a munkahelyteremtésre, vagy ÜHG kiváltásra stb. MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

12 8 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

13 II. AZ MS EXCEL KÖZELÍTŐ MODELL JAVASOLT ARÁNYOK SZERINTI PRÓBAFUTTATÁSA, LESZŰRHETŐ EREDMÉNYEI FELVETT VÁLTOZATOK: A 2020-IG TARTÓ MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAMRA II.1 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK SZERINTI KOMBINÁCIÓ ALAPOK Módszertan: A 3 extrém változatot egy-egy kínálati görbe jellemzi. A változatok kombinációjánál meghatározzuk azt a bruttó végenergia felhasználási értéket, amelyeket az egyes kínálati görbék esetében figyelembe veszünk. Így a három extrém változat kombinációja egy sajátos korrigált eredményt hoz létre (lásd 1. Táblázat). 1. Táblázat: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti kombináció MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

14 II.2 GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTÁSA ALAPOK Módszertan: A 3 extrém változat egy-egy kínálati portfóliót alkotott meg a GREEN-X módszertan szerint. A létrejött portfóliókban lévő benchmark projekt típusok mindegyike megmarad a kombinált portfólióban is, azonban az egyes projekttípusok által kijelölt kihasználtsága megváltozik (lásd 2. Táblázat). 2. Táblázat: GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása 10 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

15 II.3 VEGYES VÁLTOZAT: GREEN-X SZERINTI EXTRÉM KÍNÁLATI GÖRBÉK ÉS GREEN-X SZERINTI EXTRÉM VÁLTOZAT PORTFÓLIÓK ARÁNYOSÍTOTT VÁLTO- ZATA ALAPOK Módszerek súlyaránya: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 60,0% GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 40,0% Módszertan: Az extrém változatok kombinációját két módszer szerint elvégezve eltérő eredményt kapunk. Az eltérő eredmények súlyozott átlagai adják meg a projekttípusokra a végleges célkitűzést. A korrigált végeredmény itt is figyelembe veszi, hogy nagyobb teljesítményű rendszerek esetében az adódott célértékeket diszkretizálni kell. Az emiatt az összesen sorban jelentkező különbségeket a 1.1. projekttípus korrigálásával kezeljük. (lásd 3. Táblázat). 3. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

16 II.4 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA MÁS-MÁS ARÁNYOKKAL SÚLYOZVA. 1. SZ. PÉLDA Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása ALAPOK Módszerek súlyaránya: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 65,0% GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 35,0% 4. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása 12 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

17 II.5 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 2. SZ. PÉLDA Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása ALAPOK Módszerek súlyaránya: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 50,0% GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 50,0% 5. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

18 II.6 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 3. SZ. PÉLDA Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása ALAPOK Módszerek súlyaránya: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 70,0% GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 30,0% 6. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása 14 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

19 II.7 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 4. SZ. PÉLDA Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása ALAPOK Módszerek súlyaránya: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 30,0% GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 70,0% 7. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

20 II.8 TOVÁBBI PÉLDÁK FUTTATÁSA. 5. SZ. PÉLDA Extrém változatok kombinációja. Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék illetve GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása ALAPOK Módszerek súlyaránya: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék szerinti módszer: 40,0% GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók szerinti módszer: 60,0% 8. Táblázat: Vegyes módszer: GREEN-X szerinti extrém kínálati görbék ill. GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók arányosítása 16 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

21 A példaként felvetett próbafuttatások számításai nagy általánosságban már jóval kiegyensúlyozottabb nagyságrendeket és azon belüli kedvezőbb összetettebb struktúrákat eredményeznek a három extrém (a C kötetben dokumentált) alapváltozathoz képest. Osztályozva a bemutatott nyolc változatot, fele részük (a 2., 3., 7. és 8. sz.) jó minősítést kapott, első közelítésben, a hagyományos szakértői javaslat (1) változatához (a C2 kötetben dokumentált) képest. Ezek között a következő alapok arányai preferálhatók: I. Legkisebb kts. súlyértéke II. Legtöbb munkahely súlyértéke III. Legnagyobb ÜHG megtak. súlyértéke Extrém kínálati göbe szerinti arány Extrém változat portfóliók szerinti arány 2 40% 30% 30% 3 40% 30% 30% 60/ 40% 7 40% 30% 30% 30% 70% 8 40% 30% 30% 40% 60% A másik felvett 4 db példa közepes osztályzatot kapott, ezek az előzőekben bemutatott 1., 4., 5., 6. sz. példákkal jellemezhetők, ahol az extrém kínálati görbék szerinti arányok 45, 50, 65-70% között, az extrém változat portfóliók szerinti arányok 55-50, 35-30% között mozognak. MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

22 18 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

23 III. EXTRÉM KOMBINÁLT VÁLTOZATOK FŐBB INDIKÁTORAI A DÖNTÉS CÉLSTRUKTÚRÁHOZ Első közelítésben mintegy 7 db főbb indikátor kiválasztása történt, amelyek kellő komplexitással jellemzik az adott programot. Ezek: a beépített kapacitások (MW e, ill. MW th ) a beruházási költségigény között (MFt) a beruházási támogatás között (MFt) a működési támogatási kassza 2020-ban (MFt/év) az összes kifizetett támogatás között (MFt) az értékesíthető szén-dioxid kvóta 2020-ban (kt/év) a fenntartható új munkahelyteremtés 2020-ig (emberév/10 év) Az indikátorok ellenőrzésére 3 db kombinált Minta-változat futtatása készült el (lásd 9. Táblázat súlyozott változatainak input adatait). Sorszám Legkisebb költség súlya Legtöbb munkahely-teremtés súlya Legnagyobb ÜHG megtakarítás súlya Extrém portfólió típusok szűkítésével kombináció Extrém portfólió típusok megőrzése melletti kombináció 1 45% 30% 25% 40% 60% 2 30% 55% 15% 65% 35% 3 55% 10% 35% 50% 50%. 9. Táblázat: Extrém változatok input adattáblái A futtatások eredményeinek dokumentált összesítését a csatolt Minta-1, Minta-2, Minta-3 ADATLAP-ok és a vonatkozó jellemző diagramok tartalmazzák. * * * A kapott eredmények értékelése során a kutatói team az indikátorok redukálása ill. kiegészítése mellett döntött, mivel a döntéshozó politikusok és az érdekelt befektetők legfeljebb 5 markáns szempont (indikátor) szerint hozzák meg döntéseiket, miközben a beruházási költségigényt (0. sorszámmal), mint jellemző indikátort is ismerniük kell. Ezek: 1. Összes kifizetett támogatás között (a politikusok döntési szempontja) 2. Működési támogatási kassza 2020-ban (politikusok és vállalkozók döntési szempontja) 3. Fenntartható munkahely-teremtés 2020-ig (politikusok döntési szempontja) 4. Értékesíthető széndioxid kvóta (politikusok és vállalkozók döntési szempontja) 5. Nettó vállalkozói befektetés között (politikusok és vállalkozók döntési szempontja) Az egyes kombinált programváltozatok további értékelését a vázolt indikátorok számított eredményei határozzák, ill. alapozzák meg a továbbiakban, a mintegy 60-féle input beállítások futtatása során. MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

24 ADATLAP sorszám: Minta - 1 Döntési célstruktúra Legkisebb költség Legtöbb munkahely-teremtés Legnagyobb ÜHG megtakarítás 45,0% 30,0% 25,0% Kombinációs módszerek súlya GREEN-X szerinti kínálati görbék szerinti elfogadott projekttípusok további szűkítéseinek kombinációja: GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók típusainak megőrzése melletti kombinációs módszer: 40,0% 60,0% INDIKÁTOROK Megújuló energia típusa Beépített teljesítmény 2020-ban összes Beruházási költségigény között Beruházási támogatás között Működési támogatás kassza ban Összes kifizetett támogatás között Értékesíthető szén-dioxid kvóta 2020-ban Fenntartható új munkahelyteremtés 2020-ig MW e ill. MW th MFt MFt MFt/év MFt kt/év Emberév/ 10 év Mindösszesen Villamos energia és kapcsolt Vízenergia Geotermikus energia Fotovillamos napenergia Szélenergia Szilárd biomassza Biogáz Hő- és hidegener gia Geotermikus Napenergia Biomassza Hőszivattyú Cselekvési program főbb adatai 20 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

25 Támogatás [MFt/év] emisszió csökkentés [kt/év] Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év] Energia termleés [ktoe/év] Megújuló energia alapú villamosenergia termelés összesen Jellemző diagramok Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Forrás: PYLON Kft. Kapros Éves Z. támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) Minta-1/1. ábra: Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés összesen ÉV Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthtően kiváltott szén-dioxid egység Minta-1/2. ábra: Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Minta-1/3. ábra: Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Minta-1/4. ábra: Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthetően kiváltott szén-dioxid egység MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

26 ADATLAP sorszám: Minta - 2 Döntési célstruktúra Legkisebb költség Legtöbb munkahely-teremtés Legnagyobb ÜHG megtakarítás 30,0% 55,0% 15,0% Kombinációs módszerek súlya GREEN-X szerinti kínálati görbék szerinti elfogadott projekttípusok további szűkítéseinek kombinációja: GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók típusainak megőrzése melletti kombinációs módszer: 65,0% 35% INDIKÁTOROK Megújuló energia típusa Beépített teljesítmény 2020-ban összes Beruházási költségigény között Beruházási támogatás között Működési támogatás kassza ban Összes kifizetett támogatás között Értékesíthető szén-dioxid kvóta 2020-ban Fenntartható új munkahelyteremtés 2020-ig MW e ill. MW th MFt MFt MFt/év MFt kt/év Emberév/ 10 év Mindösszesen Villamos energia és kapcsolt Vízenergia Geotermikus energia Fotovillamos napenergia Szélenergia Szilárd biomassza Biogáz Hő- és hidegenergia Geotermikus Napenergia Biomassza Hőszivattyú Cselekvési program főbb adatai 22 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

27 Támogatás [MFt/év] emisszió csökkentés [kt/év] Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év] Energia termleés [ktoe/év] Jellemző diagramok Megújuló energia alapú villamosenergia termelés összesen Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Minta-2/1. ábra: Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés összesen Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. ÉV Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthtően kiváltott Minta-2/2. ábra: Megújuló energia szén-dioxid alapú egység hő- és hidegenergia termelés összesen Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Minta-2/3. ábra: Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Minta-2/4. ábra: Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthetően kiváltott szén-dioxid egység MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

28 ADATLAP sorszám: Minta - 3 Döntési célstruktúra Legkisebb költség Legtöbb munkahely-teremtés Legnagyobb ÜHG megtakarítás 55,0% 10,0% 35,0% Kombinációs módszerek súlya GREEN-X szerinti kínálati görbék szerinti elfogadott projekttípusok további szűkítéseinek kombinációja: GREEN-X szerinti extrém változat portfóliók típusainak megőrzése melletti kombinációs módszer: 50% 50% INDIKÁTOROK Megújuló energia típusa Beépített teljesítmény 2020-ban összes Beruházási költségigény között Beruházási támogatás között Működési támogatás kassza ban Összes kifizetett támogatás között Értékesíthető szén-dioxid kvóta 2020-ban Fenntartható új munkahelyteremtés 2020-ig MW e ill. MW th MFt MFt MFt/év MFt kt/év Emberév/ 10 év Mindösszesen Villamos energia és kapcsolt Vízenergia Geotermikus energia Fotovillamos napenergia Szélenergia Szilárd biomassza Biogáz Hő- és hidegenergia Geotermikus Napenergia Biomassza Hőszivattyú Cselekvési program főbb adatai 24 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

29 Támogatás [MFt/év] emisszió csökkentés [kt/év] Önfogyasztással csökkentett termelés [GWh/év] Energia termleés [ktoe/év] Megújuló energia alapú villamosenergia termelés összesen Jellemző diagramok Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Minta-3/1. ábra: Megújuló energia alapú villamosenergia-termelés összesen Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. ÉV Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Napenergia Hőszivatttyú Minta-3/2. ábra: Megújuló energia alapú hő- és hidegenergia termelés összesen Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthtően kiváltott szén-dioxid egység Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Minta-3/3. ábra: Éves támogatási igények összesen (Beruházási és üzemeltetési) Év Biomassza (szilárd) Biogáz Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Vízenergia Hőszivatttyú Forrás: PYLON Kft. Kapros Z. Minta-3/4. ábra: Új beruházásokkal termelt projekt alapon validálhatóan és értékesíthetően kiváltott szén-dioxid egység MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

30 26 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

31 IV. 60 FÉLE INPUT BEÁLLÍTÁSSAL 60 DB KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓ- VAL ELŐÁLLÍTOTT, OPTIMALIZÁLT TERVVÁLTOZAT KIDOLGOZÁ- SA 5 FŐ INDIKÁTOR ALKALMAZÁSÁVAL Az MS-EXCEL közelítő modell működőképességének legpregnánsabb bizonyítéka, hogy számtalan, de jelen tanulmányban is rengeteg változat, így az 5 csoportba sűrített kombinált változatok mindegyikéhez alváltozati arányt rendelve, összesen 60 db tervváltozat futtatása készült el, azaz a következő csoportokra, ezen belüli kombinált arányokra: 1) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 30% és Green-X extrém változat portfóliók szerinti 70% arányokra; 2) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 40% és Green-X extrém változat portfóliók szerinti 60% arányokra; 3) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 50% és Green-X extrém változat portfóliók szerinti 50% arányokra; 4) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 60% és Green-X extrém változat portfóliók szerinti 40% arányokra; 5) Green-X extrém kínálati görbék szerinti 70% és Green-X extrém változat portfóliók szerinti 30% arányokra. A alváltozatnak a 3 forgatókönyv szerinti aránymegoszlásai azonosak, a jobb összehasonlíthatóság érdekében. Táblázatos összeállítás készült a 60 cselekvési tervváltozatra, mindegyik esetében a választott 5 főbb indikátor meghatározásával, ill. kiszámításával (lásd 10. Táblázat). MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

32 10. Táblázat: A 60+1 db MS-Excel modell szerinti Cselekvési Tervváltozat számított indikátorainak összesítése 28 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

33 10. Táblázat folytatása MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

34 A kapott eredmények értékelését pontozással volt célszerű külön-külön, minden egyes indikátorra elvégezni, így az egyes változatok (sorszám szerint megkülönböztetve) kaptak egy-egy pontszámot minden egyes indikátorra. A pontozásnál az alábbiak szerint volt célszerű eljárni: I. Abban az esetben, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (1. beállítás) I.1 A legalacsonyabb érték (X min ) kapja a legmagasabb pontszámot, azaz Y max = 100 I.2 A legmagasabb érték (X max ) a legalacsonyabbhoz képest arányosan kevesebb, de legalább egy pontot kap, azaz Y min = [max(1; {(Y max *X min ) / X max })] I.3 A köztes értékek (X közt ) pontszáma a legjobb és a legrosszabb elem által kijelölt egyenesre illeszkedik azaz, Y közt = [{(X max X közt ) * (Y max [max(1; {(Y max *X min ) / X max })])} / (X max X min )] + + [max(1; {(Y max *X min ) / X max })] A pontozást a 7. ábra szemlélteti: 7. ábra: Pontozás szemléltetése, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb 30 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

35 11. Táblázat: A főbb indikátorok döntési szempont szerint rangsorolt pontszámai. 1. beállítás esetén MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

36 11. Táblázat folytatása 32 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

37 II. Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (2. beállítás) II.1 A legmagasabb elem (X max ) kapja a legmagasabb pontszámot, azaz Y max = 100 II.2 II.3 A legalacsonyabb elem a legmagasabbhoz képest arányosan kevesebbet, de legalább 1 pontot kap, azaz Y min = [max(1; {(Y max *X min ) / X max })] A köztes elem (X közt ) pontszáma a legjobb és a legrosszabb elem által kijelölt egyenesre illeszkedik, azaz Y közt = [(X közt X min ) * (Y max [max(1; {(Y max *X min ) / X max })]) / (X max X min )] + [max(1; {(Y max *X min ) / X max })] A pontozást a 8. ábra szemlélteti. 8. ábra: Pontozás szemléltetése, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

38 12. Táblázat: A főbb indikátorok döntési szempont szerint rangsorolt pontszámai. 2. beállítás esetén 34 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

39 12. Táblázat folytatása MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

40 Mind az 5 output- vagy eredményindikátor szerint minden beállítás 5 db részpontszámot kapott, amely így kifejezi az egyes szempontok szerinti hatékonyságát a beállításnak. Az egyes részpontszámok a szempont fontosságát kifejező súlyszázalékkal való szorzatainak összege meghatározza minden egyes beállítás pontszámát. E pontszám alapján a különböző beállítások rangsorolhatóvá váltak. A beállításoktól függően a legjobb tervváltozatok rangsorolására is eltérő eredmények kaphatók, azaz: 1. beállítás esetén a legjobb 5 tervváltozat: az 54, 51, 39, 42 és 27. sorszámú változatok, amelyek értékelési pontszáma: 48, 48-49, 49 között változik (lásd 13. Táblázat) 2. beállítás esetén a legjobb tervváltozatot: a 25, 49, 16, 37 és 4. sorszámú változatot érték el, amelyek értékelési pontszáma 56, 57, között változik (lásd 14. Táblázat) A kapott eredmények közül az első öt helyen rangsoroltak kifejezik azokat a megoldásokat, amelyek a cselekvési terv szempontjából legfontosabb döntési szempontokat a leghatékonyabban szolgálják. A cselekvési terv véglegesítésénél elsősorban a legelőrébb rangsorolt változatok közül érdemes választani, azonban mivel lehetnek olyan egyedi szempontok illetve szándékok, amelyek érvényesítését a cselekvési tervben is véglegesíteni kell (például innovációs minta vagy modell üzemű projektek), a döntéshozónak meg kell adni a lehetőséget az indokolt módosításnak. Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a módosítások nagy valószínűséggel a kiemelt döntési szempontok érvényesülésének a hatékonyságát rontják. Az 1. beállítás rangsorolásában a hagyományos PYLON változat a 45. helyre szorult, viszont a 2. beállítás rangsorolásában a 12. helyezést érte el, 53 pontértékkel. 36 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

41 13. Táblázat: Döntési szempontok szerinti pontszámok összesítője. 1. beállítás MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

42 14. Táblázat: Döntési szempontok szerinti pontszámok összesítője. 2. beállítás 38 MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet. 2010

43 A LEGJOBB CSELEKVÉSI TERVVÁLTOZATOK (1. sz. beállítás 1 5. változata és a 2. sz. beállítás 1 5. változata) TELJES CSELEKVÉSI TERV-PROGRAM SZÁMÍTÁSAI, TÁBLÁZATOS EREDMÉNYEI terjedelmük, és kiemelt fontosságuk miatt, külön kötetben (az E kötetben) kerültek dokumentálásra, külön, pótlólagos megrendelés alapján végzett teljesítéssel MEH PYLON Kft.: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási terv programjavaslata. D kötet

Módszertan és számítások

Módszertan és számítások ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ C kötet MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Módszertan és

Részletesebben

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések Tóth Tamás Közgazdasági és Környezetvédelmi Osztály totht@eh.gov.hu Adó- és Számviteli Konferencia Hotel

Részletesebben

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai "Nap Napja" (SunDay) rendezvény 2016. Június 12. Szent István Egyetem, Gödöllő A klímaváltozás megfékezéséhez (2DS szcenárió) ajánlott

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései dr. Nyikos Attila Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2016. november 24. Tartalom Célok

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

ERŐMŰ FÓRUM 2012. Március 22-23. A Magyar Energetikai Társaság szervezésében

ERŐMŰ FÓRUM 2012. Március 22-23. A Magyar Energetikai Társaság szervezésében ERŐMŰ FÓRUM 2012. Március 22-23. A Magyar Energetikai Társaság szervezésében helyszín: BALATONALMÁDI Ramada Hotel, Bajcsy Zs. u. 14 2. A hazai villamosenergia-ipar szereplői SZÉLENERGIA kerekasztali beszélgetés

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere EWEA Hungary Policy Workshop, Budapest, 2013 A remény hal meg utoljára avagy Milyen lehetne a jövő energiarendszere Magyarországon? dr. Munkácsy Béla ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Erre van előre!

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0 I. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,8 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4 565 6 716 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje A magyarországi napkollektoros piac jelene és lehetséges jövője 2020-ig, az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében Varga Pál elnök

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342 Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ I. ADDICIONALITÁS Addicionalitás: a projektalapú tevékenységekkel

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Sorszám. Mértékegység 2013. év 2014. év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Sorszám. Mértékegység 2013. év 2014. év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

lyázatok lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m

lyázatok lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m Energetikai témájút KEOP-pály lyázatok Az önellátó energiagazdálkod lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m 25. 1 Pályázni válság idején? Milyen kiutat

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben Balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com 2010. SZEPT. 23. Szeged REMEK BEMUTATKOZUNK MAGYAR MEGÚJULÓ ENERGIA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. február 26-i Geotermia

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök Energia Műhely 3. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége Varga Pál elnök Az Európai napkollektoros piac benne

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22 I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu. elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu. elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Dr. Munkácsy Béla adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület nincsen összefüggés az emberi boldogság mértéke és az elfogyasztott

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Losonczi László Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Debrecen, 2011/12 tanév, II. félév Losonczi László (DE) A Markowitz modell 2011/12 tanév,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA OTKA Workshop ME, GázmG zmérnöki Tanszék 2004. november 4. készült a OTKA T046224 kutatási projekt

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Molnárné Dőry Zsófia 2. éves doktorandusz hallgató, energetikai mérnök (MSc), BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Magyar Energetikai Társaság

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon

Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2015.

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Az energetikai pályázatok alapköve a Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia mottója: függetlenedés az energiafüggőségtől

Részletesebben

Medgyasszay Péter PhD

Medgyasszay Péter PhD 1/19 Megvalósítható-e az energetikai egy helyi védettségű épületnél? Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök, MBA BME Magasépítési Tanszék Belső Udvar Építésziroda Déri-Papp Éva építész munkatárs Belső

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Magyar Biogáz Egyesület közgyűlése 2017. május 4. 1 EU Klímacsomag:

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben