- - j. PALYAZATI ADATLAP. - H o o - PALYAZATHOZ. Ag 6 q A f' 13- -A. .A}'(.:2..-o(,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- - j. PALYAZATI ADATLAP. - H o o - PALYAZATHOZ. Ag 6 q A f' 13- -A. .A}'(.:2..-o(,"

Átírás

1 - - j - :ma ' TmmAGY VÁROS Pf>tG/Ü"AES'f<:RI HIVATAL ti!\cvci száwa/1 9;) zon FEBR o 1 r' ' "'"' ' Q')! tata!; wef: = : : 1 \- tj 3? rto/1;1 J - H o o - A BIATORBAGYON MUKODŐ TÁRSADAMI_SZERVEZETEK ' ',, 2011 EVI 8,0ATAS ft:: :;:::::::: 'Y\ il ::::::::::::::;;:::: Pá 6 szervezet adatai PALYAZO SZERVEZET NEVE PÁLYÁO SZERVEZET CÍME PALYAZO SZERVEZETTELEFONSZAMA PALYAZATI ADATLAP Itt v& <ím PALYAZATHOZ t IgE é ne t t á mogat á s PALYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL ELŐZO!:\'BEN ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL IGÉNYELTTÁMOGATÁS ÖSSZEGE 1 9ooooo f O<!JO PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK CÍME PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK TELEFONSZÁMA Szervezet adatai SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNEVEZÉSE PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLASZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADÓSZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉN EK SZÁMA -A-'fA :b 1\tJ\L A'-1-000A -:1 is' -B RG Ag 6 q A f' 13- -A A}'( :2-o(, OOo C4 o b <'Pk 6oV3gJ1ooo/6 NYILATKOZAT KÖZHASZNUSAGROL Kiemekedően közhasznú szervezet (A megf'e/e/6 váasz bejeöend6) r- Közhasznú szervezet Nem közhasznú szervezet PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÉRTESÍTÉSI/LEVELEZÉSI CÍME Kijeentem, hof a páyázati fetéteeket efogadom és fenti adatok a vaóságnak megfeenek Ket:J?t 2JJ!!{ÜJ/:\(,f() :Bá _a' artozik, mive Biatorbágy Város On kormányzat kötségvetésébő Biatorbágy Képviseő-testüete páyázati ejárása során, ietve nem páyázati úton odaftéhető támogatásró van szó A fent ern1ftett törvény 14 -ában eőfrtaknak megfeeően a meéket nyiatkozat beszerzésérő gondoskodnunk ke Kérjük szíveskedjen a megfeeő részt kitöteni, és minden esetben aáírva a páyázathoz meékeni, mive a nyiatkozat csatoása nékü a páyázat a 2007 évi CLXXXI törvény értemében érvényteen! A kitötéshez segítséget nyújt, a nyiatkozat hátodaán taáható tájékoztató

2 NYILATKOZAT A BIATORBÁGYON MÚKÖDÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK 2011 ÉVI TÁMOGATÁSÁRA kifrt páyázaton a közpénzekbő nyújtott támogatások átáthatóságáró szóó 2007 évi CLXXXI törvény 14 -a aapján Kéük, szfveskedjen a nyiatkozatot ovashatóan, nagybetűkke kitöteni! Ovassa e a hátodaon taáható tájékoztatót a jogszabáy tartamáró! 1 PÁLYÁZÓ ADATA Páyázó neve : --=x-'---v:; c,'-- U:_WJ::: ' -= ;;;;\ös:::;;:_---'- -h;_;: '-'i'--' ;",;;_ c_=l '-=- J székheye: 'St cj-o r ba képviseőjének neve: s;'-'-,--d t J::: o o- nyivántartásba vétei okirat száma: 2oo ( L( \:: Go 3!/ ( o10kj Ih 2 NYILATKOZAT A közpénzekbő nyújtott támogatások átáthatóságáró szóó 2007 évi CXXXI törvény aapján veem szemben érintettség, összeférhetetenség fenn á nem á fenn Az érintettség, összeférhetetenség aapjáu szogáó körümények eírása: Nyiatkozom, hogy közpénzekbő nyújtott támogatások átáthatóságáró szóó 2007 évi CLXXXI törvény rendekezéseinek eeget tettem érintettségemme kapcsoatban, ietve összeférhetetenségern megszüntetése érdekében 3 KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS AÁÍRÁS Kitötés dátuma: Aáírás: 2oÁt év hó Of : O( nap (------

3 Fenntartó: Dr Vass Mikós Aapítvány a Megvátozott Fejődésmenetű Gyermekek Fejesztéséért Kiemeten Közhasznú Aapítvány 2051 Biatorbágy Arany János u Számaszám: AXA bank K, epv1se \ s, /J \,_T UJ' I \ ) : urany1 _orne enök Lev Cím: 2051 Biatorbágy Szt István u 25 Te: ; Fax:

4 2010-ben 113 Biatorbágyi gyermeket vizsgátunk, közüök 85-en vettek részt eátásban, 41 fő kompex korai fejesztést kapott, 44 fő korai prevenciós eátásban vett részt Az eátás értéke Ft A biatorbágyi Ft támogatás, és a biatorbágyi ietőségű gyermekek után kapott Ft közoktatási normatíva összesen Ft Ft értékű munkát végeztünk ingyenesen biatorbágyi gyermekekke! Kérjük Biatorbágy képviseő testüetét, hogy a korábbi évekhez hasonó támogatás hosszú távú finanszírozását egaább három évre határozzák meg Kérjük, hogy adjanak heyet az egészségház Épüetében! Kérjük, segítsék a kistérségné ügyünk sikerre jutását!

5 Szándéknyiatkozat "21/2006(0413) sz Budaörs Kistérség Többcéú Társuása Pogánnesterek Tanácsa határozata: A Pogárrnesterek Tanácsa egyetért a kezdeményezésse, és evi támogatását adja a Dr Vass Mikós Aapítvány áta étrehozandó pedagógiai szakszogáat, mint nem önkormányzati fenntartású intézmény étesítéséhez Határidő: azonna Feeős: Enök" A fentiek aapján Budaörs Kistérség Többcéú Társuása a étrehozandó pedagógiai szakszogáatta, étrejöttekor, az aapító okiratban megjeöt tevékenységek térségbei eátására, együttműködési megáapodást szándékozik kötni Budaörs, 2006 júius 26 Társuása

6 Kivonat Biatorbágy Nagyközség Képviseő-testüete 2007 május 14-én megtartott üésének jegyzőkönyvébő Biatorbágy Nagyközség Képviseő-testüete 79/2007 (0514)Öh sz határozata A fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak eátásáva összefüggő kérdésekrő Biatorbágy Nagyközség Képviseö-testüete megtárgyata a fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak eátásáva összefüggő kérdésekrő szóó eőterjesztést A Képviseő-testüet a fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak eátására kistérségi megáapodás megkötését nem támogatja A Képviseő-testüet csak abban az esetben támogatja a kistérségi együttműködés aáírását, amennyiben az önkormányzat jogi garanciákat kap arra, hogy a dr Vass Mikós Aapítvány és az Összefogás Ipari Szövetkezet kistérségi intézménnyé aakuását a kistérségi iroda támogatja és befogadja A Képviseő-testüet a szóban forgó feadat eátását a Dr Vass Mikós Aapítvány intézményi keretek közötti müködése révén tartja eginkább biztosíthatónak A Képviseő-testüet javasoja és egyben támogatja a Dr Vass Mikós Aapítvány szociáis intézménnyé aakuását A Képviseő-testüet a mieöbbi átaakuássa összefüggö ejárás koordináására Wágenszommer István apogármestert kéri fe 1(,,0' Feeős: Wágenszommer István apogármet;n;- ' rf, te _ f(m Dr Paovics Lajos sk Makranczi Lászó sk \ * *}i pogármester Határidő: 2007júius10 ír!j0jr(, o-; \ jegyző t ';" :-_( 0 /1 't5b vist:o "t> s\0 -;t A kiadmányiiteiéü1 : () _-:, \); Penzesné Szép \ " \L/JL;:,\'- - '\U a jegyzőkönyvvezető

7 Kivonat Biatorbágy Nagyközség Képviseő-testüete 2007 március 29-én megtartott üésének jegyzőkönyvébő Biatorbágy Nagyközség Képviseő-testüete 62/2007 (0329)Öhsz határozata A fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak eátásáva összefüggő kérdésekrő Biatorbágy Nagyközség Képviseő-testüete megtárgyata a fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak eátásáva összefuggő kérdésekrő szóó eőteijesztést A Képviseő-testüet a fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak eátására kistérségi megáapodás megkötését nem támogatja A Képviseő-testüet a szóban forgó feadat eátását a Dr Vass Mikós Aapítvány, vaamint az Összefogás Ipari Kisszövetkezet intézményi keretek közötti működése révén tartja eginkább biztosíthatónak A Képviseő-testüetjavasoja és egyben támogatja a Dr Vass Mikós Aapítvány, vaamint az Összefogás Ipari Kisszövetkezet szociáis intézménnyé aakuását A Képviseő-testüet a mieőbbi átaakuássa összefuggő ejárás koordináására W ágenszommer István a pogáridestert kéri fe Feeős: Wágenszomrner István apogánn<:;ster Határidő: 2007 júius O Dr Paovics Lajos sk pogármester Makranczi Lászó sk jegyző a kiadmány hiteéü: Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető

8 f : Biatorbágy Nagyközség Képviseő-testüete Népjóéti Bizottsága a észére Tiszte! mzqttág! A Budaörs Kistérség többcéú Társuása részérő megkeresés érkezett fogyatékos szeméyek nappai szociáis szogátatásainak kistérségi eátására Az együttműködési szerzödés értemében a társut teepüések részére a fogyaték;os szeméyek nappai szociáis szogátatásait az aábbi íntézmények átnák e: "Támasz" Szociáis Gondozási Központ taginttízménye: "Fejesztő Napközi" 2040 Budörs, Farkasréti u 55 (Fenntartó Önkonnányzt; Budaörs) FeadateUátás: fogymékos, súyos fogyatékos szeméyek nappai eátása, programok, fogakoztatás, étkeztetés, Érd Város Szocíáis Gondoó Központ tagintézménye: (Intézményfenntartó önkormányzat: Érd Megyei jogú Város Önkorm!nn;U) abiiciós Központ Erd, Hivatanok u 4 / - Feadateátás: O kortó habiitáció,, 0-4 éves korig aapképzés, nonná napközi eátás f,,mezőfödi Ottbon" Százhaombatta, Szeő u_ 44 Intézményfenntartó: Sérütekért Aapítvány 2440 Százhaombatta, Szent István tér 5 Feadateátás: oktatás: 14 év feettiek részére, kosárfonás, szönyegszövés, ( végbizonyítvánnya), fogakoztatás: ének, stb A megáapodás aáírásáva a teepüési önkonnányzatok képviseö-testüetei között a fogyatékos szeméyek nappai eátására egy keret-megáapodás jön étre, amennyiben a nappai eátás vaamey típusára igény mutatkozik, úgy az érintttt önkormányzat önáhó Feadateátási szerzödést köthet az érintett szociáis intézménnye Az intézményi téritési díjfizetési köteezettség csak ebben az esetben nyíik meg A fizetési köteezenség esödegesen a szüöt érinti, azonban szociáis rászorutság esetén annak megfizetése részben, vagy egészben az önkormányzat részérő átváaható Az erre irányuó szabáyozást a heyi szociáis rendeetben ke rögzíteni Az intézmények áta nyújtott szogátatásokra tekintette jvasom az együttműködési keretmegáapodás megkötését Amennyiben teepüésünkön az intézmények szogátatásaira igény meriine fe, úgy a konkrét feadateátási szerzödés megkötésére kezdeményezéssej éünk Biatorbágy, 2007 március 14 Tiszteette: Dr Paovics Lajos Pogáinester

9 MEGÁLLAPODÁS fog Y A TÉK OS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁL T A T ÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /TE R V E Z E T/ ó többcéú kistérségi társuásokró szóó 2004 évi CVII Törvény 2 -a aapján, vaamint a Budaörs Kístérség Többcéú Társuási Megáapodásban fogatakra tekintettef,- a Társuáshoz tartozó -jeen megáapodás 112, és 3 pontjában megnevezett teepüési önkormányzatok ké,vpiseő-testüetei a szociáis szogátatási feadatkörben a S;Ociáis igazgatásró és a szociáis eátásokró szóó 1993évi törvény65/f -ábanfogatfogyatékos szeméyek nappai eátásáró ::;jeen megáapodásban fogatak surint gondoskodnak I A Megáapodás résztvevői i\fév: Budaörs Kistérség Többcéú Társuása Székheye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134 Tevékenysége a jeen Megáapodás keretében: szogátatásszervező, részeges finanszírozó, továbbiakban Társuás c A fogyatékos szeméyek szociáis szogátatásának nappai eátását igénybe vevő önkormányzatok: Biawrbágy Nagyközség Önkormányzatának Képviseö-testüete 2051 Biatorbágy, Baross G u 2 Yósd Község Önkormányzatának Képviseö-testüete 2049 Diósd, Szt István tér 1 Herceghaom Község Önkormányzatának Képviseö-testüete 2053 Herceghaom, Gesztenyés u 13 ;Sztazámor Község Önkormányzatának Képviseö-testüete 2039 Pusztazámor, Munkácsy M u :::,v:>kút Község Önkormányzatának Képviseö-testüete 2038 Sóskút Szabadság tér Szazhaombatta Város Önkormányzatának Képviseő-testüete 2440 Százhaombatta, Szt István tér 3 Túmok Nagyközség Önkormányzatának Képviseö-testüete 2461 Tárnok, Dózsa Gy u 150 T örökbáint Nagyközség Önkormányzatának Képviseö-testüete 2045 Törökbáint, Munkácsy M u 79

10 \ tnvábbíakban együtt Megbízó önkormányzatok J -'1fógyatékos szemé{vek nappai szociáis szogátatási eátását:, Támasz" Szociá/is Gondozási központ tagintézménye: "Fejesztő Napközi'' 2040 Budaörs, Farkasréti u 55 ntézményfenntartó Önkormányzat: Budörs Város Önkormányzata adószám: ( ),törzsszám: Budaörs, Szabadság u 34 Érd Város Szociáis Gondozó Központ tagintézménye: Habiitációs Központ Érd, Hh>atanok u4 [ntézményfenntartó Önkormányzat: Érd Megyeí jogúváros Önkormányzata :adószám: , törzsszám:394909) 2030 Érd, Asó u,)yezőfodi Otthon" Száztaombatta, Szeő u44 ntézményt"tmntartó: S rütekért Aapítvány Adószám: J -13,törzsszám: Százhaombatta Szent István tér 5 átja e,;_ tcvábbiakban egyott Megbízott intézmény, Megbízott önkormányzat n,!\'egáapodás aáírói a Megbízó önkormányzatok és Megbízott önkormányzatok, vaamint a ' 'ir gl)í:wtt Aapítvány akik az átauk fenntartott Megbízott intézmények feadateátását úgy : {rüzzák meg, hogy abban a kistérségi szintű szociáis szogátatási feadatok megszervezése :: :,-,: <:!Jen - feadateátás terüete: Budaörs Kistérség Többcéú Társuását akotó teepüések!;[;-:igazgatási terüete I A megáapodás céja Sudaü; s Kistérség Többcéú Társuását akotó társut teepüési önkormányzatok képviseő Lestii!etei, közgyűése a szociáis igazgatásró és a szociáis eátásokró szóó 1993 évi I [ör:vén) 65/F -ában fogat fogyatékook nappai eátása, közösen, kistérségi szinten, ;-nagasahb színvonaon ássák e, közeebb hozzák az eátottakhoz és megszüntessék a szociáis ">:\"(J Igáhatásokban jeentk ző hiányosságokat 2

11 i A megá/apodás tartama 4 fhtdaörs Kistérség Többcéú Társuásához tartozó - I/2 és 3 pontban megnevezett - társut t:eiepüési önkormányzatok képviseő testüetei a szociáis igazgatásró é szociáis eátásokró szóó 993 évi III törvény 65/F -ában meghatározott fogyatékosok nappai eátása szociáis szo!gá!tatási feadatot, közösen szervezik meg!\ '1-:egbízott önkormányzatok a szociáis igazgatásró és a szociáis eátásokró szóó 993 évi ;: törvény 65/F -a szerinti fogyatékosok nappa etiátását a székhey és társszékhej' ter!püések I fejezet 3 pontjában meghatározott Megbízott intézményeik útján átják e 2, 4 feadat eátás tartama A2 L fejezet 3) pontjában meghatározott intézmények Budaörs Kistérség Többcéú Társuásához arozó teepüéseken tartózkodó fogyatékos szeméyek nappai szociáis eátását az intézmény szabad kapacitásuk terhére biztosítják az (1 7) SzCsM Rendeet a szeméyes g:_;-:tr!oskodást nyújtó szociáis intézmények szakmaifeadatairó és működésük fetéteeirő '''6/ó jggszaháy 4 eme aatt szerepő ban megfogamazottak szerint III A fejadateátás fetéterendszere J A iv1egbízott tagönkormányzatok, aapítványi fenntartó biztosítják az intézmény működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, szeméyi fetéteeket az ágazati jogszabáyokban eőírtak srinl? ts } fadatetittís finanszírozása, a kötségek viseése, megosztása 4 ftözszogáhatási feadatetátás forrása: központi áami kötségvetési normatív hozzájáruás, kö:ponti áami kötségvetési eseti támogatás, kistérségi központi áami kötségvetési normatív tár;wgatás, önkormányzati kötségvetési hozzájáruás 1\:: 1'3 pontban megjeöt Megbízott int zmények a fogyatékos szeméyek eátását biztosító t":;:3dat kistérségi szintű eátásáva kapcsoatos működési, fenntartási kiadásainak fedezetéü a!d' :;J::nti kötségvetésbő származó heyi önkormányzatok normatív hozzájáruása!_aiapr;ormatíva), a többcéú kistérségi társuások feadatainak támogatása (kistérségi normatíva), in[ézményi térítési díj bevéte vaamint az eátást igénybevevő teepüés hozzájáruása szogá A fe adateátás tervezéséné a tárgyévet megeőző év október 31-i statisztikai adat az irányadó A 'Vegbízó önkormányzatok a szociáis igazgatásró és a szociáis eátásokró szóó 1993 év1 Ii örvény 65/F -ában fogat fogyatékos szeméyek nappai eátását a szogátatás igénybevéteéért az eátás kötségeihez az adott önkormányzat áta átutaondó és eátásban tészes-üők sz-ámáva itiínyos pénzügyi hozz-ájáruást fizetnek a Megbíz-ott önkormányzat, aapftvány számára A feadateátáshoz történő pénzügyi hoájáruást küön pénzügyi m::gcí!apodás rögzíti _ 3

12 ,(", ivíegbízó önkormányzatok és Budaörs sziksges pénzügyi hozzájáruást az eff/itdijizatként biztosítja Kistérség Többcéú T4rs)ása a feadateátáshoz éves kötségvetési rendeetéhenihatározatában 3 J f-5/tségvetésse kapcsoatos egyeztetési ejárás A 200-L évi CVII törvény 2 -ában fogatak szerint eátandó szociáis szogátatási feadat - :Jg>a:kos szeméyek nappai szociáis eátásának - kötségtervét a Megbízó önkormányzatok pogór nesterei a Megbízott intézmények közreműködéséve a Megbízott önkormányzatok )o!gúrmesteréve a kötségvetés tervezésí ídőszakában az eőzetes egyeztetési ejárás fcjyarnatában egyeztetik, - kötségtervet a Megbízott intézményeknek önkötségszámításáva ke aátámasztani Az önkö:: ;égszámításná a tárgyévre vonatkozó kistérségi normatíva igényésné figyeembe veendő anatokka ke számoni (ásd 111 fejezet 2 pont) 4 A pénzügyi hozzájáruás tejesítése 6, pér1zügyi hozzájáruást Budaörs Kistérség Többcéú Táuása - amennyiben a jogszabáyi riiétek ehetövé teszik a feadateátáshoz kötődö kistérségi normatív támogatás igényését - '!-;ij 12 egyenő részetben, minden hónap J 5-ig tejesíti a Megbízott önkormányzatok :a;;t:;égvetési, és a Megbízott aapítvány eszámoási számájára,!\ tgbízó önkormányzatok a teepüési hozzájáruást havonta, a tejesítést követően, száma c! e;1ében a számán fetüntetett határidőig átutaják Megbízott önkormányzatok, megbízott!\,;pitvány áta megadott bankszámára A pénzügyi hozzájáruás nem tejesítése esetén a \ ::-g_ci!ott önkormányzatok feszóítják a nem tejesítő Megbízó önkormányzatot 8 napon beüi :< tiksre A feszóítás sikerteensége esetén a Megbízott önkormányzatok a másodík fizetési!1<'-i<j i i öt követő 8 napon jogosutak inkasszó benyújtására a nem tejesítő önkormányzatta E:::rnh=n, de csak az eismert számatartozás esetén 5 Ef! ztimoás J \ k:sbízott önkormányzatok és a Megbízott intézmények a pénzügyi hozzájáruás _','!;; :,zná/ásáró minden kötségvetési év végéve esuimonak egkésőbb a zárszámadás tif:'s:ud ában, annak rendje és határideje szerint L t -:'" :-:ámoást intézményi utókakuációva ke aátámasztani A F:ogármesterek Tanácsa a kistérségi normatíva fehasznáásró szóó beszámoót a iji-sz:itnadás keretében Budaörs Kistérség Többcéú Társuása üésén fogadja e i' ivkgbízó önkormányzatok a feadateátás, a feadateátás kötségterve, a Megbízó öni<orrnányzatok pénzügyi hozzájáruásának befizetése, az eőirányzat fehasznáás, az d számoás eienőrzésére Budaörs Kistérség Többcéú Társuásának- Pénzügyi Bizottságát jefö[, id 4

13 w Tájékoztatás, beszámoás >c társut teepüési önkormányzatok képviseő-testüeteí, közgyűése, vaamint Budaörs Kistérség röbbgéú Társuásának Pogármesterek Tanácsa az intézmény vezetőitő a feadateátásró if Jé/wztatást kérhetnek A társut teepüési önkormányzatok képviseő-testüetei heyi rendeetükben szabáyozzák az adott teepüsen az eátás igénybevét-eének módját Budaörs Kistérség Többcéú Társuása Pogánnesterek Tanácsa évente megtárgyaja a szerzödés [árgyát képező feadateátásró szóó beszámoót Budaörs Kistérség Többcéú Társuásának Pénzügyi BizQttsága évente, ietve szükség esetén, soron kívü tájékoztatja a Pogármesterek Tanácsát a III fejezet 5 pontjában meghatározott,;hcnörzés eredményérő A megbízott nyiatkozik arra vonatkozóan, hogy a jeen megáapodás tárgyát képező szogátatásra vonatkozó küön jogszabáyokat és szakmai követeményeket, nyivántartási köteezettséget ismeri, és azokat maradéktaanu byrtja, vaamint a küön jogszabáyban fogat adm::zogátatási köteezettségének eeget tesz, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat r : P de k ezésre bocsátja v A Megáapodás jóváhagyása, femondása i' Jáváhagyás L!Viegáapodást a Pogármesterek Tanácsa határozatában fogadja e, a társut teepüési ön/i ormányzatok képviseő-testüeteinek jóváhagyása me/ett '' \ k:?,bízó és Megbízott önkormányzatok képviseő-testüetei határozatukban kimondják, hogy a jeen megáapodásban fogatakat magukra nézve köteezőnek fogadják e, váaják a III fejezet 2 pontja szerinti és évente feüvizsgát kötségek/pénzügyi hozzájáruás viseését, tejesítését t }'emondás "-:cb; Megáapodást a Megbízó és a Megbízott önkormányzat,a Megbízott aapítvány a naptári h t;tc4só napjáva-december 31 napjáva- mondhatjafe 4 Megbízó önkormányzatok és a Megbízott önkormányzat a femondásró szóó határozati dö1tésd a femondási hatámap eőtt egaább három hónappa kötees meghozni és ugyancsak 3 h(mappa eőbb a Pogármesterek Tanácsáva közöni 5

14 3 Kizárás Budaörs Kistérség Többcéú Társuása Pogárrnesterek Tanácsa tagjai több mint feének eg} 'etértéséve hozott határozatáva a naptári év utosó napjáva fontos okbó a jn \'egáiapodás hatáya aó kizárhatja azt a teepüési önkonnányzatot, amey képviseő-testüete :c:i:gyüése a Megáapodásban fogat köteezettségéinek ismétet fehívásra sem tesz eeget a ;w gacbtt határidőre Fontos oknak minősü/: pénzügyi hozzájáruás meg nem fizetése, vagy sorozatosan (egaább kétszer) késve utaása, a Megáapodásban fogat döntési köteezettségének nem tesz eeget r :"11 egszűnés A jeen Megtapodás megszűnik: vaameyik fé femondásáva: ha a Megbízó önkonnányzatok étszáma 2 aá csökken ha a Megbízott önkormányzatok,a Megbízott Aapítvány a Megáapodást femondja, akkor arra a szakszogáati feadatra vonatkozóan, ameyet az átaa fenntartótt intézmény nyújtott bíróság jogerős ítéete aapjan ;:;:::k a jeen Megáapodás módosításáró a kezdeményezés megküdésétő számítva n]kcsybb 60 napon beü döntenek,!\,jee r Megáapodás femondása és megszűnésekor a Feek köteesek eszámofni egymássa VI Vegyes rendekezések C! j::k,, Megáapodás 2007 januá1 31 napján ép hatáyba és határozatan időre szó, de!egatiöb 3 évig f> k!,:< a jeen Megáapodásban nem szabáyozott kérdésekben a többcéú társuásokró szó!ó {UrH tvi CVL törvény, ietve a Magyar Köztársaság mindenkori kötségvetésérő szóó törvény,;/:j;c;!iú kistérségi társuások támogatásának szabáyairó és fetéteeirő rendekező me!ékete, vl'!amint az egyéb vonatkozó jogszabáyok aapján járnak e 4, Féek egybehangzóan kijeentik, hogy a jeen Megáapodásbó eredő vitás kérdéseiket r;{()/j'd'jegesen egymás között, tárgyaásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni 6

15 : : ö; it igénybevéteéve kizáróag akkor ének, ha az eőzetes egyeztetés nem vezetett r\:cin'enyre A jogvita edöntésére a Budaörsi Városi Bíróság ietékességét kötik ki 6 _ieien Megáapodást -annak eovasását, tartamáfiak megi-smerését és megértését követően- a \kgbizó és Megbízott önkormányzatok képvi!ő-trnetei nevében, vaamint a Budaörs i'-i:;iérség Többcéú Társuása nevében, akaratunkka mindenben egyezően, saját kezű aáírássa hu!uk el 2!G?i s, 2007 jant ár 31 :Vegbízó 8 Jci<::\d Kistérség Többcéú Társuása nevében Megbízott Budaörs Város Önkormányzata nevében Megbízott Érd M-e gye i jogú Város Önkormányzata nevében Meg;>íQtt Sérütekért aapítvány nevében Záradék:Budaörs Kistérség Többcéú Társuását akotó teepüési önkormányzatok képviseőtestüetei, közgyűése a jeen Megáapodást határozataikban jóváhagyták, az abban fogatakat Ji'mnukra nézve kötdező rendekezésként f-ogadták e Megbízó s:<,; hágy Nagyközség Önkormányzata nevében Dr PaJovjcs LaJos pogármester Megbízó Diósd Község Önkormányzata nevében Spéth Géza -pogármester Megbízó Herceghaom Község Önkormányzata nevében Schnaider Lászó pogármester Megbízó Pusztazámor Község Önkormányzata nevében Pátr-ovks Benedek po-gármester 7'

16 Megbízó Sóskut Község Önkormányzata nevében König Ferenc pogármester Megbízó Százhaombatta Város Önkormányzata nevében Vezér Miháy pogármester Megbízó T '" nof 1-1 agyközség Önkormányzata nevében ')zonoki Gábor pogármester Megbízó Törökbáint Nagyközség Önkormányzata nevében KeJer Lászó pogármester - reiepüési önkormányzat képviseő-testüete nevében 'Bia-iorbágy Nagyközség Önkormányzata Jóváhagyó határozat száma ' Budaörs Város Önkormányzata, Diósd Község Önkormányzata! J Város Önkormányzata --- Hcr ::eghaom Község Önkormányzata : ' Pu5ztazámor Község Önkormányzata ; : Sóskút Község Önkormányzata : - S;:ázhE:)ornbatta Város Önkormányzata L Nagyközség Önkormányzata :iloáint Nagyközség Önkormányzata

17 A Dr Vass Mikós Aapítvány és a Biatorbágyi Csaádsegítő Központ Együtműködése Fogyatékos Szeméyek Nappai Eátásában Kiegészítés Fogyatékos szeméyek nappai eátásának kérdéséhez Készüt a Dr Vass Mikós Aapítvány enöke és a Csaádsegítő Központ vezetőjének november 20-án történt megbeszéése aapján Az Aapítvány és a Fogyatékos Szeméyek Nappai Eátására étrejövő Intézmény (továbbiakban: Intézmény) két szakmaiag és szervezetieg eüönáó étesítmény Együttműködésük szakmai szinten vaósuhat meg Az Aapítvány kompetenciájába a 0-7 éves korosztáy tartozik, de szakmaiag kész az idősebb korosztáy fejesztő [ekészítésére Az együttműködés egyik tehetséges módja az együtt dogozás, tehát az Aapítvány heyet kapna saját működéséhez Céunk közös Kompetenciánkban, miné több gyermek megtaáása és heyben történő eátása Ezért, eső sorban, a hiányok pótására ke törekedni Mive a korai fejesztést az Aapítvány városunkban eátja, a fogyatékosok eátása eginkább az óvodai és az iskoai eátásban hiányos Nem 5-6 fős csoportra van igénye annak a generációnak, akik jeeneg sérüt gyermeket nevenek Mindegyikük integrációban és egészséges gyermekek között képzei sajátját Abban az esetben amennyiben az egyeten ehetséges megodás a fejesztő fekészítés a egjobb ha heyben történik Az eátás több szakember bevonását igényi Aktuáis étszám ismeretében az Aapítvány az oktatásban részt vesz Rendekezik a megfeeő szakemberekke, és ehhez szükséges eszközökke Szakmai segítségge támogatja az Intézményt A nappai eátás cécsoportja (Intézmény) a 3 évné idősebb fogyatékos emberek összessége, amibő az következik, hogy közös cécsoport a 3-7 év közötti korosztáy A közoktatási törvény korai fejesztés gondozás körében nyújt speciáis segítséet ahhoz, hogy az érintett gyermek fe tudjon készüni az óvodai neveésre, majd ezt követően az iskoai neveésre-oktatásra A korai fejesztés megeőzi az óvodai neveést, de nem heyettesíti azt A gyermek három éves kora után csak akkor vehet részt korai fejesztés- és gondo-zásban, ha fogyatékossága miatt nem vedet részt óvodai neveésben Amennyiben a gyermek be tud kapcsoódni az óvodai neveésbe, akkor az óvodai neveés keretén beü kapja meg azt a speciáis fejesztést, ameyet a korai fejesztés keretén beü megkapott A korai fejesztés és gondozás feadata a testi, az érzékszervi, az értemi, a beszéd és más fogyatékosság megáapításátó kezdődően a gyermekek fejesztése gondozása a szüő bevonásáva

18 A küöneges gondozás keretében járó korai fejesztést az ietékes szakértői és rehabiitációs bizottság szakvéeménye aapján ke megvaósítani A bizottságnak meg ke taáni azt a ehetőséget, amey igazodik a gyermek áapotához, ietve az eátás megszervezésének akóhey szerinti fetéteeihez A feadatokat minden esetben a gyennek aktuáis igénye, áapota határozza meg A korai fejesztésben és gondozásban a gyermek - ha fogyatékossága miatt nem tud óvopai neveésben részt venni - addig az évig, ameyben betöti 1Z ötödik &tévét a fejesztési év végéig kaphatja meg a szükséges szogátatásokat Ettő az időponttó tú fejesztő fekészítésben ke hogy részt vegyen A korai fejesztés és gondozás a szüő számára jog és nem köteezettség! Ezért kiemefen fontos a gyermekorvos, a védőnő, az ietékes szakértői bizottságok közötti jó munkakapcsoat, a gyakorat szintjén vaó együttműködés, az infon;náció áramotatás, a gyermekke és a szüőve vaó megfeeő törődés, tanácsadás Az Aapítvány kapcsoata foyamatos a fenn emített szakemberekke A fentiek ismeretében a 0-3 éves korosztáy, vaamint a 3-5 éves korosztáy fejesztése nm szétváasztható Az 1993-as közoktatási törvény megszüntette a képezhetetenség fogamát Azok a fogyatékos gyermekek, akik áapotunkbó adódóan nem tudnak bekapcsoódni az iskoai neveés-oktatásba, nem tudják tejesíteni a minimá követeményeket, nem kaphatnak a tanköteezettség aó fementést, hanem fejesztő fekészítésen ke, hogy részt vegyenek Ez ugyanoyan köteezettség, mint a tanköteezettség, ez nem múnat szüői akaraton, ehatározáson A Közoktatási törvény 30 -ának (6) bekezdésen kimondja: A korai fejesztésben és gondozásban a gyermek - ha fogyatékossága miatt nem tud óvodai neveésben részt venni - addig az évig, ameyben betöti az ötödik éetévét a fejesztési év végéig kaphatja meg a szükséges szogátatásokat Ettő az időponttó tú fejesztő fekészítésben ke hogy részt vegyen A korai fejesztés és a fejesztő fekészítés közti ényeges küönbség az, hogy a fenti időponttó kezdve a fejesztő fekészítés köteező, s nem múhat szüői akaraton, hozzájáruáson Az Intézmény és Aapítvány részére a egideáisabb heyzet az enne, ha fizikaiag, épüet és infrastruktúra szerint a nappai eátás és az Aapítvány tevékenysége egy teken vaósuna meg, így nem keene küön-küön tejesíteni a tevékenységhez eőírt infrastruktúrára vonatkozó (torna-, fejesztő szobák, mosdók irattároó ), vaamint a tárgyi és- es-ö-zbei fetéteeket, Eanem aze-kat az igény szerint has-znán a két szogátatás Aapozni ehetne a már megévő eszközökre és fetéteekre

19 Amennyiben a két szogátatás un Tiszta profiú szogátatásként jön étre, akfor szerződés aapján a fejesztésre a nappai eátásbó át ehetne száítani a szeméyeke a fejesztés heyére, majd onnan vissza Az Aapítvány ebben az esetben fejesztésenként a szerződésben meghatározott díjat kapná meg A nappai eátásban így nem keene kiaakitani a fejes-ztéshez szükséges inffastrnktúrát, mégis szerződés úú-án tudná átni a megfeeő fej]esztést Intézménynek A korai fejesztés ebben az esetben sem kompetenciája a nappai eatásnak, az A beadvány ekészítésében segítséget nyújtott a I számú Szakértői és Rehabiitációs Bizottság vezetője: Padányi Kára, vaarnint a NCSSZI Fogyatékos Ügyi referense, Csató Zsuzsa A beadvány meékete tartamazza a jogszabáyi hátteret Biatorbágy, 2007 november 21 Tóth Attia Vezető r : /"' -?-: - Dudáf Esr Dr Vass Mikós Aapítvány

20 KÖZOKTATÁSIMEGÁLLAPODÁS amey étrejött egyrészró Pest Megye Önkormányzata (képvisei: Szűcs Lajos enök), mit megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészró a DrVass Mikós Aapítvány (2051 Biatorbágy, Arany János u 1, képvisei: Surányi Korné, adószám: ), mint fenntartó (a továbbiakban: Megbízott) között korai fejesztési feadat eátására az aábbi fetéteekke: A szerződő feek köcsönösen megáapítják, hogy a DrVass Mikós Aapítvány (2051 Biatorbágy, Arany János u 1) fenntartó intézményaapítási fetéteekke rendekezik és törvényesen megaapította a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 19) nevű közoktatási intézményt, amey a jogszabáyokban eőírt, a működéshez szükséges fetéteekke rendekezik A szerződő feek megáapítják, hogy a Megbízó eátási köteezettsége körébe tartozó korai fejesztésre szoruó gyermekek eátásáró a Megbízó jeen közoktatási megáapodás keretei között kíván gondoskodni A Megbízott áta fenntartott intézmény a Közoktatásró szóó, 1993 évi LXXIX törvényben, vaamint a 14/1994 (VI 24) MKM rendeetben és annak meéketeiben fogatak aapján végzi szakmai tevékenységét 2 A Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ Pest-megye teepüésein éő korai fejesztést igényő gyermekek eátását az intézménybe fevehető maximáis étszám erejéig nem tagadhatja meg 3 Pest Megye Önkormányzata a Dr Vass Mikós Aapítvány- mint fenntartórészére a korai fejesztési feadatok eátásához támogatást nem biztosít 4 A szerződő feek megáapodnak abban, hogy: a) Pest Megye Önkormányzatának főjegyzője Jar e és hoz másodfokú döntést az önkormányzat eátási köteezettsége körébe tartozó gyermekek eátásáva kapcsoatban benyújtott feübíráati kéremek tekintetében b) Pest Megye Önkormányzatának főjegyzője törvényességi eenőrzést gyakoro az intézmény fenntartói tevékenysége feett 5 A Megbízott áta igénybe vehető források és kiegészítő támogatások: A Megbízott mint intézményfenntartó jogosut az áami kötségvetésbó az eátott gyermekek után a kötségvetési törvényben biztosított normatív áami támogatást igényeni és igénybe venni

21 6 Jeen közoktatási megáapodás aapján mgyenesen igénybe vehető szogátatások: A Megbízott köteezettséget váa arra, hogy a megáapodás aapján az erre rászoruó gyermekek részére ingyenesen biztosítja a korai fejesztést 7 A szerződő feek jeen megáapodást 2008 év júius hó O napjátó kezdődően határozatan időre kötik A feek megáapodnak, hogy 2009 júius napjáva feüvizsgáják és köcsönösen értékeik a megáapodásban fogatakat 8 A szerződő feek megáapodnak abban, hogy jeen szerződést súyos jogszabáysértés, vagy súyos szerződésszegés miatt indokoási köteezettség nékü, a másik féhez intézett, írásbei nyiatkozatta femondhatja bármeyik fé egyéb jogszabáysértés vagy szerződésszegés esetén a naptári év végéve 9 Jeen megáapodásban nem szabáyozott kérdéseiben a Pogári Törvénykönyv 1959 évi IV törvény rendekezései az irányadók A szerződő feek jeen közoktatási megáapodást, mint akaratukka mindenben megegyezőt jóváhagyóag aáírják és aáírásuk után Pest Megye Önkormányzata hivataos apjában közzéteszik Budapest, 2008,\ ftt!,; 1 \ urányi Korné'---- Dr V2 ss Mikós Aapítvány Kuratórium enöke Eenjegyzem: Dr Vass Mikós Aapítvány 2051 Biatorbágy, Arany János u 1 Adós::::! Szsz 17(HH!J t' J

22 Együttmüködési Megáapodás mey étrejött az ÁNTSZ Közép-Magyarországi Régió Védőnői Szakfeügyeet (megyei vezető védőnő), vaamint a Dr Vass Mikós Aapítvány ( 2051 Biatorbágy, Baross G u 29) között Tárgya: a Budaörsi Kistérség teepüései és más környékbei teepüések terüetén végzendő Prevenciós Mode Program a " megvátozott fejődésmenet korai feismerése " érdekében A megáapodás szerint a fenti teepüések terüeti védőnői a átogatásaik és a tanácsadások akamáva rizikószíirést is végeznek az aapítvány útmutatásai szerint A terüeti védőnők ez irányú tevékenysége aapjáu az ÁNTSZ Pest Megyei Intézet Budakörnyéki Városi Intézete és az Aapítvány szervezésében 2003 óta 4 akaomma megtartott, az ETI áta akkreditát továbbképzés szogá A tevékenységet az aapítvány részérő Kauzá Andrásné, nyugamazott városi vezető védönö koordinátorként irányítja A rizikófaktorok fetárását a terüeti védőnők az erre kidogozott tesztap (fejődési kérdőív) aapján evégzik, a kiszíirt gyermekek vizsgáatát az Aapítvány szakemberei végzik a védőnői tanácsadókban, vagy az Aapítvány teepheyén A korai fejesztést, a fejesztő segítségnyújtást az Aapítvány útmutatása aapján, foyamatos együttműködés és kapcsoattartás meett a védőnők eenőrzik A speciáis megsegítést igényő esetekben az Aapítvány a szükséges vizsgáatokat, és terápiát a teepheyén (Korai Fejesztő Központ) végzi A terüeti védőnők kompetenciája a 49/2004 (V 21) ESZCSM rendeet (A terüeti védőnői eátásró) 3 d) bekezdés da), db) és dd) bekezdésekben megfogamazottak szerinti A védőnők eőírt gyakoriságga csaádátogatásaik

23 akamáva követik a csecsemők fejödését, és az önáó tanácsadáson vaó megjeenés is ehetőséget ad a vizsgáat szükségességének időben történő feismerésére A Prevenciós Mode Programban résztvevő terüeti védönö terápiára irányuó útmutatást nem javasohat, ezt csak keő vizsgáat után az Aapítvány vagy a terüetieg ietékes Szakértői Bizottság adhat A Prevenciós Mode Programban résztvevők tapasztaataikat, eredményeiket és javasataikat féévente megbeszéik és az együttmííködést szükség szerint módosítják, vaamint a Programba beépítik A Program munkatársai az egészségügyi és szeméyes adatok kezeésében a hatáyos jogszabáyok eőírásai szerint járnak e Szeméyes adatok csak statisztikai szempontbó kerünek fedogozásra Budapest, 2007 február 05 r--' ;, \ r "'\- f \( -- - Dr : Femérai Istváj IL Közép-magyarorszá regionáis tisztifőorvos L/ L_< \Lk_'"'- Vavrinecz Katain megyei vezető védönö (/\ /j / /-14 (!: Dudás Eszter Kuratórium Enök Dr Vass Mkós Aapíhány 2051 Biatorbágy, Arany János u Adósz: !3 Sz sz !

24 Együttműködési megáapodás Aapítvány és intézményi támogatására, vaamint a támogatás fehasznáására Amey étrejött Biatorbágy Város Képviseő-testüete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/a, (továbbiakban: Támogató), képviseetében Dr Paovics Lajos pogármester és Makranczi Lászó jegyző vaamint a Dr Vass Mikós Aapítvány a Megvátozott Fejődésmenetű Gyermekek Fejesztéséért 2051 Biatorbágy, Arany János u (továbbiakban: Támogatott), képviseetében Surányi Korné kuratóriurni enök között az aábbi fetéteekke: 1/ A Támogatott aapítvány Aapító okirata szerint a következő közérdekű cé megvaósítására aakut: "Közreműködjön a megszokottó etérő, megvátozott fejődésmenetű testi, érzékszervi, értemi, beszéd és más hamozottan sérüt gyermekek képességeinek korai fejesztéséve, óvodai neveéséve, oktatásáva, napközi otthonos eátásáva, fejesztő fekészítéséve kapcsoatos feadatok megvaósításában, annak érdekében, hogy eséyegyenőségük növekedjen és éetminőségük javujon " Cé továbbá, "hogy közreműködjön a megszakottó etérő, megvátozott fejődésmenetű testi, érzékszervi, értemi, beszéd és más hamozottan sérüt gyermekek ogopédiai eátássa kapcsoatos feadatok megvaósításában, vaamint pedagógiai szakmai szogátatássa, szaktanácsadássa, pedagógusok képzéséve, továbbképzéséve segítse a gyermekeknek a szüők közreműködéséve történő pedagógiai eátását" 21 A Támogató, az önkormányzati jogokat gyakoró képviseő-testüet, 13/2010 (0218) Ör számú rendeete értemében 2010 évben a Dr Vass Mikós Aapítvány részére összességében 3,9 miió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az aábbiak szerint: - miió forintot az átaa étrehozott intézményen kívüi, áamiag nem finanszírozott tevékenysége (Aapítványi tevékenység) támogatására, - 2,9 miió forintot pedig az Aapítvány áta étrehozott intézmény- a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ- működésének támogatására 3/ A Támogató áta nyújtott támogatás a páyázati kiírásnak megfeeően, két részetben történik A Támogatott a kiutat összeget a 2) pontban meghatározott bontásban, kizáróag az aapítványi cénak megfeeően, biatorbágyi áandó akcímme rendekező, rászoruó gyermekek eátására hasznáhatja fe, 201 O december 31 napjáig 41 A Támogatott az önkormányzati támogatást köszönette efogadja Köteezettséget váa arra, hogy a támogatást kizáróag a megjeöt céra hasznája fe 51 A Támogató a támogatás összegének 50 %-át a megáapodás aáírását követő 15 napon beü, a fennmaradó összeget október 15-ig utaja át a Támogatott Aapítvány, az AXA Bankná vezetett szám ú számájára 61 A Támogatott kötees a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitő eküönítetten kezeni, ietve a támogatás fehasznáásának nyomon követésére akamas módon nyivántartani 71 A Támogató jogosut megbízottjai útján a támogatás fehasznáását, ietve az abbó megvaósított szogátatásokat eenőrizni, ennek során a szükséges adatokat, bizonyatokat bekérni, ietve eőre egyeztetett időpontban és módon heyszíni eenőrzést tartani A Támogatott kötees a kért adatszogátatás, ietve a heyszíni eenőrzés tűrésére Az

25 2 eenőrzésre kizáróag a Pogármester (akadáyoztatása esetén az apogármester) adhat írásban megbízást 8/ A Támogatott tudomásu veszi, hogy a Támogató feé haadéktaanu esedékes értesítési köteezettség terhei, amennyiben a támogatás összegének cé szerinti fehasznáásában akadáyoztatva van Az értesítéssei egyidejűeg kötees a támogatás összegét zároni, s amennyiben a Támogató úgy rendekezik, a zárot összeget az átaa meghatározott határidőig visszautani a Támogató Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezetné vezetett szám ú számájára, és 15 napon beü részetes pénzügyi eszámoást készíteni és eőterjesztem 91 Egyébként a Támogatott kötees a tejes támogatás fehasznáásáró írásban részetes szakmai beszámoót és pénzügyi eszámoást készíteni 2011 január 31-ig és azt pédányban a Támogatónak benyújtani O/ Ez a szerződés a támogatás idejére szó, érvényességének ideje aatt a Feek közös megegyezésse bármikor módosíthatják, ietve megszütethetik Egyodaúan a szerződés csak a másik Fé súyos szerződésszegő magatartása miatt mondható fe a másik Féhez intézett írásbei nyiatkozatta - azonnai hatáya Az írásbei nyiatkozatnak a femondás okát és annak indoktását is tartamaznia ke a) Súyos szerződésszegésnek minősü küönösen az, ha a Támogatott a támogatás összegét nem a meghatározott cé megvaósítására hasznája fe, vagy a támogatás összegét nem a megkívánt és váat módon kezei b) Azonnai femondás esetén a Támogatott kötees a támogatás tejes összegét a femondást követő 8 napon beü a Támogató 7 pontban megjeöt számájára - a részére történő átutaás napjátó, a mindenkori törvényes kamatta növet összegben átutaássa visszafizetni 11/ A támogatási szerződésben rögzített feadatokka eentétes fehasznáásró csak jeen szerződés módosításáva van ehetőség 12/ A Feek képviseői (pogármester, a kuratórium enöke és az intézmény vezetője) ezt a szerződést, mint az együttműködési, szerződéskötési akaratukka mindenben megegyezőt írják aá Biatorbágy, 2010 március U=- - --f:--- \ // ' ' - ( / Dr Vass Mikós Aapítvány Surányi Korné kuratófi\ Ysikós Aapítvány 2051 Biatorbágy, Arany János M Adósz: Szsz:

26 Együttműködési megáapodás Amey étrejött a mai napon egyrészrő: Budajenő Községi Önkormányzat (2093 Budajenő, Fő u 1-3), képvisei: Budai István pogármester, továbbiakban: Önkormányzat, másrészrő Dr Vass Mikós Aapítvány (2051 Biatorbágy, Arany J u 1), képvisei: Surányi Korné enök, továbbiakban: Aapítvány között az aábbi tartaomma: )Az Önkormányzat eismeri és támogatja az Aapítvány áta működtetett Korai Fejesztő Központ tevékenységét és együttműködik az Aapítvánnya a Korai Fejesztő Körpontban budajenői gyermekek korai fejesztő eátásának biztosításában 2) Az Önkormányzat a 28/2009 (IV23) Ök határozat aapján eső ízben 2009 évben 200 ezer forint támogatást nyújt az Aapítvány részére az pontban meghatározott cé megvaósításához Későbbi időszakban az Önkormányzat-az Aapítvány adatokka aátámasztott kéreme aapjánaz éves kötségvetés meghatározásakor dönt a támogatásról 3) Az Aapítvány váaja, hogy rninden-szakvéemény aapján-eátásra szoruó budajenői gyermek korai fejesztését biztosí j a Az Önkormányzat áta nyújtott támogatást a meghatározott céra fordítja 4) Az Önkormányzat támogatja a Kistérségi Tanácsban az Aapítvány azon törekvését hogy a Korai Fejesztő Központ a Többcéú Kistérségi Társuás keretében és támogatásáva ássa e feadatát 5) Az Aapítvány minden évben-eső ízben 2010 január 15-ig tájékoztatja írásban Budajenő Pogármesterét a támogatás fehasznáásáró, az Aapítvány tevékenységérő, küönös tekintette a Budajenőt érintő munkáró 6) Jeen Együttműködési Megáapodást a Feek határozatban időre hozzák étre, de az átaános önkormányzati váasztásokat követő 3 hónapon beü az Önkormányzat Képviseő-testüete azt feüvizsgája Az Együttműködési Megáapodást a Feek indokoás nékü 30 napos határidőve femondhatják 7) Az Együttműködési Megáapodást a Feek eovasás és megértés után, mint akaratukka egyezőt aáírják f Budajenő,!_0:?- r?:: p 'f - J - i /1 /! J S"urányi év ass Mikós Eno Aapítvány 2051 Biatorbágy, Arany János a Adósz: Sz:sz: '

27 2009 szám Feadat -eátási szerződés 201!2009(V28)ÖKsz Képviseő-testüeti határozat aapján, amey étrejött egyfeő Cég neve: Törökbáint Város Önkormányzata Képvisei: Turai István pogármester Cég címe: 2045 Törökbáint, Munkácsy M u 79 Bank és bankszámaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt Adóigazgatási szám: továbbiakban mint Önkormányzat, másfeő Cég neve: " dr Vass Mikós Aapítvány" Képvisei: Surányi Korné enök Cég címe: 2051 Biatorbágy Arany J u Bank és bankszámaszám: EuróDirekt Takarékszövetkezet Adóigazgatási szám: továbbiakban: Megbízott) között, korai fejesztési feadat eátására az aábbi fetéteekke: A szerződő feek köcsönösen megáapítják, hogy a Megbízott intézményaapítási fetéteekke rendekezik, és törvényesen megaapította a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ (2051 Biatorbágy Arany J u ) nevű Közoktatási Intézményt, amey a jogszabáyokban eőírt, a működéshez ;v/

28 szükséges fetéteekke rendekezik A szerződő feek megáapítják, hogy a Megbízó a korai fejesztésre szoruó gyermekek eátásáró a jeen feadat eátási megáapodás keretei között kíván gondoskodni A Megbízott áta fenntartott intézmény a Közoktatásró szóó, 1993 évi LXXIX Törvényben, vaamint a 14/1994 (VI 24) MKM rendeetben és annak meéketeiben fogatak aapján végzi szakmai tevékenységét A szerződésben váat korai fejesztést 2 Az Önkormányzat Ft/fő/év hozzájáruást fizet negyedéves bontásban 2009 júius -tő kezdődően a dr Vass Mikós Aapítvány EuróDirekt Takarékszövetkezetné vezetett számú számájára, az aapítvány áta kibocsájtott száma aapján 15 napon beü 3 A szerződő feek a szerződés 3 év időtartamra kötik maximáisan 7 fő törökbáinti áandó bejeentéssei rendekező 0-5 éves korú korai fejesztést igényő, szakvéeménnye rendekező gyermek fejesztésének kötségére a normatív támogatás kiegészítésére 4Abban az esetben, ha a támogatás összegének igénybevétee nem történik meg, úgy a feek eszámonak egymássa 5 A Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ a Törökbáinton éő korai fejesztést igényő gyermekek eátását a szerződésben fogat 7 fő erejéig nem tagadhatja meg 6 A Megbízott áta igénybe vehető források, és kiegészítő támogatások: A Megbízott - mint fenntartó - jogosut az áami kötségvetésbő az eátott gyermekek után a kötségvetési törvényben biztosított normatív áami támogatást igényeni és igénybe venni Közoktatási megáapodások keretében meghatározott támogatások A Megbízott cézottan az intézmény fenntartására eküönített forrásai 7 Jeen feadateátási szerződés aapján ingyenesen igénybe vehető szogátatások a korai fejesztést biztosító eátások A Megbízott köteezettséget váa arra, hogy a megáapodás aapján az erre rászoruó gyermekek részére biztosítja a korai fejesztést 8 A szerződő feek megáapodnak abban, hogy jeen szerződést súyos jogszabáysértés, vagy súyos szerződésszegés miatt a másik féhez intézett, írásbei nyiatkozatta bármikor femondhatj a a) Súyos szerződésszegésnek minősü, ha a Megbízott a támogatás összegét nem a meghatározott céra hasznája fe b) Azonnai femondás esetén a feeknek eszámoási köteezettsége van 9 A Megbízott kötees a szerződés ideje aatt minden év január 31-éig szakmai és pénzügyi beszámoót készíteni a Megbízó részére 10 A jeen szerződésben nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyv és a gyermekvédeemre vonatkozó hatáyos jogszabáyok az irányadók A feek köcsönösen megáapodnak abban, hogy törekszenek a vitás kérdések tárgyaásos úton történő rendezésére Amennyiben ez mégsem járna eredménnye, a Pest Megyei Bíróság kizáróagos ietékességét kötik ki a vita edöntésére

29 12 Jeen szerződést a feek köcsönös eovasás és értemezés után, mint akaratukka mindenben megegyezőt jóváhagyóag írták aá 13 A szerződéshez meéketként csatoásra kerü a heyi Önkormányzat képviseőtestüetének határozata, amey a jeen szerződésre vonatkozó döntéseket tartamazza,, C" Torokbamt, 2009 JUmus L : Dr Vass Mik6s Aapítvány 2051 Biatorbágy, Arany Ján o 15 Ádősz: :-1-13 Szz: 1700G01"17116

30 TörökbáintVáros Pogármesteri Hivata Munkácsy M u 79 Kivo nat amey készüt a Képviseő-testüet 2009 május 28-án megtartott üésérő készüt jegyzőkönyv aapján,,kihagyva a kihagyandókat" A Vass Mikós Aapítvány fenntartásában működő Korai Fejesztő Központ és az önkormányzat közötti szerződéstervezet bemutatása 201/2009 (V 28) ÖK TörökbáintVáros Önkormányzatának Képviseő-testüete Ameéket feadat-eátási szerződés tervezetet a következő módosítássa fogadja e: júius -tő 3 év időtartamra, évente max 7 gyermek korai fejesztésére szerződést köt évre vonatkozóan 7 gyermek eátására Ft összeget biztosít a 2009 évi kötségvetés átaános tartaék eőirányzatából 2 fekéri a pogánnestert, szerződés aáírására Feeős: pogármester Határidő: azonna kmf Dr Horti István sk jegyző Turai István sk pogármester A kivonat hitees: Törökbáint, 2009 június 2

31 Biatorbágyi Csaádsegítő Központ és Gyermekjóéti Szogáat 2051 Biatorbágy Szabadság u 8 Te/fax: (23) 3_} 1-893;30/ Adaék a Fogyatékos szeméyek nappai eátásának kérdéséhez A Dr Vass Mikós Aapítvány és a Csaádsegítő Központ képviseőinek nov 20-án történt megbeszéésen az aábbiakban egyetértettünk: Az Aapítvány céja az, hogy önáó korai fejesztő-oktató intézményt hozzon étre, amey a városban és a térségben szagátat Ennek megvaósítását 2008 júniusa környékére teszi Az engedéyezési ejárás foyamatban van Az Aapítvány és a Nappai eátási intézmény két szakmaiag és szervezetieg eüönáó étesítmény egyen, amefyek szakmai szerződés mentén együttműködnek Az Aapítvány kompetenciájába a 0-7 éves korosztáy tartozik a eginkább, de szakmaiag kész az idősebb korosztáy fejesztésére is, amennyiben a törvény szerint ők nem oktathaték oktatási intézményben A nappai eátás cécsoportja a 3 évné idősebb fogyatékos emberek összessége, amibő az következik, hogy közös cécsoport a 3-7 év közötti korosztáy Az ő heyzetfemérésükben és fejesztésükben tudna a eg szarosabban együttműködni a két szakintézmény Az a eg ideáisabb heyzet enne, ha fizikaiag, épüet és infrastruktúra szerint a n r p pai eátás és az Aapítvány tevékenysége egy teken vaósuna meg, így nem keene künküön tejesíteni a tárgyi és eszközbeni fetéteeket, hanem azokat az igény szerint hasznáná a két szogátatás Ebben az esetben viszont bonyoutabb tisztázni azt, qi kié, mit ki hogyan haszná és tart fenn, eseteg javíttat meg Ha más heyszínen-vaósu meg a két szogátatás un Tiszta profiú szogátatások jönnek étre, akkor a szerződés aapján a fejesztésre a nappai eátásbó át ehetne száítani a szeméyeket a fejesztés heyére, majd onnan vissza Az Aapítvány ebben az esetben fejesztésenként a szerződésben meghatározott díjat kapná meg A nappai eátásban így nem keene kiaakítani a fejesztéshez szükséges infrastruktúrát, mégis szerződés útján tudná nyújtani a megfeeő fejesztést A korai fejesztés ebben az esetben sem kompetenciája a nappai eátásnak V éeményern szerint azt ke edöntenie a Képviseő-testüetnek, hogy egy heyen akarja-e étrehozni a fogyatékos szeméyeknek szóó fejesztő eátást s a nappai szociáis szogátató intézményt, vagy nem A döntéshez az is tisztázandó, hogy az Aapítvány csupán fogyatékos, vagy sérüt gyerekeket fejeszt-e, vagy oyan gyermekeket is, akik egyszerűen csak fejesztendők, de az ő fogyatékosságuk szakvéeménnye nem megáapítható Végü nem ehet kihagyni azt a fetétet sem, hogy a fogyatékos szeméyeket a nappai eátás keretein beü fogakoztatni is kívánjuk, amihez hey és infrastruktúra szükséges Ezt a hármat együtt ke átni Így nem biztos a eg ideáisabb heyzet megvaósuása, hanern a szerződéses vátozat átszik kiviteezhetőnek, etérő heyen vaó működésse Biatorbágy, november 21 Tóth Attia Vezető Dudás Eszter Dr Vass Mikós A

32 Megáapodási szerződés mey étrejött a Dr Vass Mikós Aapítvány (továbbiakban: Aapítvány) és a Biatorbágyi Csaádsegítő Központ és Gyermekjóéti Szogáat (továbbiakban: Gyermekjóéti Szogáat) között az aábbi tartaomma: Az Aapítvány váaja a Gyermekjóéti Szogáat ügyfékörébe tartozó és átaa rizikósnak, veszéyeztetettnek ítét gyermekek szűrését és korai fejesztő, ogopédiai, diszexia prevenciós eátását A Gyermekjóéti Szogáat az érintett gyermek, szüei és a tanintézmény számára az Aapítvány áta eírt szakvéeményt segíti megérteni és a feajánott eátás végzését követni, végrehajtani A feek arra törekszenek, hogy a rizikófaktmra szüetett gyermekek szűrését a további probémák ekerüése érdekében miné hamarabb fetárják és megfeeöen kezejék Ennek érdekében foyamatos információ árarnást működtetnek, az érintett gyermekekre vonatkozó, kompetenciájukba tartozó információkat kicseréik, és keő indok esetén közösen épnek fe a gyermek veszéyeztetésének ehárítása érdekében Az Aapítvány munkatársai feviágosítást tartanak a csaádgondozóknak, hogy esajátíthassák a feismerés aapjait, és nagy biztonságga észehessék a rizikófaktorokat A Gyermekjóéti Szogáat áta küdött, az ügyfékörébe tartozó gyermekeket az Aapítvány térítésmentesen vizsgája és átja e A megáapodás az aáírástó határozatan időtartamra jön étre, a feek azt minden év március ig-fe-üvisgájá4S-sség--esetén köz megeg-)-0zésse mó<:gsítják A megáapodás megszűnik, ha vaameyik fé működése megszűnik, vagy azt egyodaúan femondja Biatorbágy, ápriis O Tóth Attia Biatorbágyi Csaádsegítő Központ és Gyermekjóéti Szogáat vezetője '/\ 1 - h11 t!ííy '' ('"" "'''''' ''' ''"'"'''''''''''''''' Dudás Eszter DrVass Mikós Aapítvány Enök

33 Együttműködési megáapodás amey egyrészrő a Törökbáint Város Önkormányzata Csaádsegítő és Gyermekjóéti Szogáat (2045 Törökbáint, Nyár u 30)- a továbbiakban: Szogáat, másrészrő a Dr Vass Míkós Aapítvány a Megvátozott Fejődésmenetű Gyermekek Fejesztéséért áta működtetett Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ (2051 Biatorbágy Baross G u 19) - a továbbiakban: Aapítvány között a mai napon és heyen az aábbi fetéteekke jött étre 1 A szerződő feek, a jeen szerződésse együttműködésre váanak köteezettséget, az aábbi fetéteek szerint: 2 Az 1997 évi XXXI tv 6 (2-3) bekezdése és 40 (2) bekezdése aapján a gyermekek harmonikus testi, szeemi és szeméyiség fejődésének biztosítása érdekében együttműködési megáapodásban rögzítik az aábbi céok megvaósításának fetéteeit 3 A Szogáat váaja, hogy minden hét csütörtöki napján 9 óra 30 perctő 13 óráig egy a cénak megfeeő heyiséget biztosítanak az Aapítvány számára fejesztő fogakozásaik megtartására 4 Az Aapítvány váaja, hogy a Törökbáint Város Önkormányzatáva étrejött megáapodás aapján, szüetéstő 5 éves korig a kisgyermekek korai fejődésbei etéréseinek megakadáyozása, heyes mozgás és értemi fejődésük érdekében, ingyenes korai fejesztő eátást biztosít a törökbáinti akóheye rendekező gyermekek számára 5 A fejesztő fogakozások heyszíne a Szogáat áta biztosított heyiség Törökbáint, Nyár u 30 szám aatt 6 A fejesztő fogakozások igénybevétee a Szogáat csaádgondozói, ietve a Törökbáinti Védőnői Szogáat áta történt bejegyzés aapján történik 7 A szerződő feek a jeen együttműködési szerződést aáírásának napjátó számított határozatan időre kötik meg azza, hogy annak femondására bármeyik fé a tárgyév végére szóó hatáya, 1 hónapos femondási időve és írásban jogosut A szerződő feek a jeen szerződést - annak eovasása és értemezése után-, mint akaratukka mindenben megegyezőt, jóváhagyóan írták aá Törökbáint, 201 O február 18 Y ss Mikós Aapítvány ein e Dr Vass MikJós Aapítvány 205 J Biatorbágy, Arany János Adósz: <\zsz: :_ 1 J Í57916

34 Nemzeti Csaád- és Szociápoitikai Intézet Szociápoitikai Főosztáy fogyatékügyi szakreferens 1134 Budapest Tüzér u te: , fax i-maii: hu, zsuzsa hu NYILA TK OZA T A korai fejesztés céja, hogy a küönfée egészségügyi hátrányokka, fogyatékka szüetett gyermekek miné korábban kapjanak segítséget, képességeiket e fogékony korban fejesztve, miné tejesebb, "normáisabb" iskoai és éetehetőségeik egyenek Bár Magyarországon a korai fejesztés jogát és áami köteezettségét már törvény írja eő, mégis, küönösen vidéken nagyon sokan vannak, akik nem jutnak hozzá Egyrészt nem képesek megszervezni, hogy távoi centrumokba vigyék gyermeküket, másrészt ha sikerü is, a gyermek oyan fáradt, hogy a fejesztésnek aig van érteme Ezért vaójában csak azok kapnak megfeeő eátást, akik oyan szerencsések, hogy nagyvárosban ének, vagy oyan gazdagok, hogy a magánjeegű fejesztő fogakozásokat is meg képesek fizetni Pest megyében aig akad korai fejesztő ehetőség Aho van, mint Vácott és Érden, ott annyira túterhetek, hogy váróistákon várják a sorra kerüést Csakhogy közben fenő a gyermek, és eveszti a fejesztés ehetőségét Pest megyén beü a Biatorbágy központú Zsámbéki medence küönösen hátrányos heyzetben van, hiszen nincsen iyen jeegű központja Így csak azok a csaádok tudnak Pestre fejárni, aho két autót tartanak fe A korai fejesztés másik hátrátatója, hogy aig akad megfeeő szakember A gyógypedagógián beü is speciáis ez az ág, további képzéseken sajátítják e, és az eméeten tú számos teendőt csakis a gyakoratban sajátíthatnak e Így ennek a környéknek óriási szerencséje van, hogy a korai fejesztéshez néküözheteten szakembergárda heyben van E szakembergárda tú képzettségén, eddigi munkájáva már ehivatottságát is bizonyította Arnennyiben az önkormányzat e korai fejesztő munkacsoport tervezett kompex fejesztő szogátatásait támogatja, úgy nem egyszerűen eindu a heyi korai fejesztés, és hozzájutnak mindazok, akik rászorunak, hanem minden vaószínűség szerint másokéná magasabb színvonaú esz ez az eátás Mikós

35 Pest Megyei Önkormányzat sz Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szogátató Központ 1077 Budapest, Dohány u 54 Te/Fax: Támogató nyiatkozat sp _ a o ISkoa ti:: szakiskoa, DiÓI\otthon, Gyennekotthon és C(jaeÓ2iai szai\szogáat vác 1802 OM: Vác, Március 15 tér 6 Pf: 29 Teefonszámok: Központ: - ő6-27/ igazgató: 06-27/ Titkárság: 06-27/ :Fax: Jó Honap: wwwchazarhu -- A Dr Vass Mikós Aapítvány megvátozott fejődésmenetú gyermekek fejesztéséve fogakozik Tevékenységükke tejes körű szakmai eátásban részesítik a rizikófaktorra szüetett és az átaunk diagnosztizát megvátozott fejódésmenetű gyermekeket A régióban aapeátási körbe tartozó, hiánypótó tevékenységet végeznek Az aapítvány áta kidogozott "korai feismerés program" - ma a probémák kiaakuásának jeentős része megeőzhető Szakmai hozzáértésüknek köszönhetően a fejesztő munkát képesek megkezdeni a probéma feismerése pianatában, így a gyermekek nem maradnak eátatanu, addig sem, míg a probéma szakértői bizottságunkná diagnosztizáásra kerü Bizottságunk szakmaiag azonosu azza a szeméette, meyet a Dr --\'ass-miidós-aapítványban dogozó szákemberek "korai feismerés program"- ként fogamaztak meg A korai feismerés, az aapeátásban dogozó gyermekorvosok és a védőnők bevonásáva, rizikófaktorok tudatában, a heyes gondozás és neveés eősegítéséve, jeentős mértékben segít ekerüni a fejesztést igényő áapotot A régióban végzett eddigi munkájuk aapján, eőre mutató céjaik megvaósításában az aapítványt korai fejesztő központjának működését támogatjuk Az aapítvány végzi azt a korai fejesztő munkát, meyet Szakértői Bizottságunk a régióbaneátásra szoruó gyermekek számára eőír Munkájukat együttműködésünkke, szakmai feügyeeti szervként segítjük E-mai: Adószám: Ban<számaszám: Budapest, november 23 é ' t!_) Padányi Jra tási szakértő- gyógypedagógus bizottságvezető Mottónk: "Várunk minden sajátos nevetési iqényű Qyermeket és tanuót, akinek speciáis módszere<ke seqítjük a társadami inte2rációját"

36 , Aásfogaás A Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ ügyében A Dr Vass Mikós Aapítvány a Megvátozott Fejődésmenetű Gyermekek Fejesztéséért hatodik éve átja e a Biatorbágy és környéke teepüéseinek gyermekeit a korai fejesztés témakörben A Pestmegyei sz Tanuási Képességeket Vizsgáó Rehabiitációs és Szakértői Bizottság igazotnak átja az intézmény szükségességét a térségbő vizsgáatra érkező gyermekétszám aapján A Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ áta az eátottak étszámáró közöt, és a fetéteezhetően intézményes eátásra szoruókró eőzetesen fevázot étszámadatok a vaóságnak megfeenek A Központ a térségben kompex korai fejesztést eátó megyei intézményként egyedüáó ehetőséget biztosít a gyermekek eátására Bizottságunk a térségbő érkező gyermekek számára a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központot jeöi ki eátó intézményként Az eátást feügyei, a fejesztési terveket a fejesztő napókat eenőrzi, a gyermekek feüvizsgáatát rendszeresen végzi A Dr Vass Mikós Aapítvány működését évek óta nyomon követjük szakmaiag együttműködünk

37 t' ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT PEST MEGVEI INTÉZETE Egészségügyi Igazgatási Osztáy 1035 BUDAPEST, VÁRADI S u 15 t81levezési cím: 1300 Budapest, Pf:61 = I!Fax: E-mai: ISO 9001 Tanúsított cég Szám: /2006 Tárgy: támogatás Dr Vass Mikós Aapítvány Dudás Eszter enök 2051 Biatorbágy Szent István út 25 Tisztet Enök Asszony! Pest megye Vezető védőnőjeként fontosnak tartom a gyermekek fejődésének tudatos nyomon követését, szükséges esetekben a szakszerű beavatkozást A Dr Vass Mikós Aapítvány korai feismerés programjáva, oyan interdiszcipináris együttműködés vaósu meg, meynek eredménye az aapeátási körbe tartozó védőnői háózat prevenc10s hatékonyságának növeése, a speciáis eátási formák tapasztaatainak fehasznáása révén Az Aapítvány áta kidogozott, fejesztett és kipróbát összetett vizsgáati mode a rászoruó csaádokat, a--fzikéeseportba tartozó vagy sérüt csecsemőket, kisdedeket segíti A korai intervenció orvosi, fizioterápiás és gyógypedagógiai terápiás módszerekke, vaamint pszichoógiai módszerek, eszközök segitségéve, a szüők aktiv közreműködését is fehasznáva, a csaádda foyamatosan konzutáva történik Az Aapítvány oktatásineveési teriieten gyógypedagógiai fejesztés keretében végzi a mozgáskorátozott, mentáisan ésjvagy hamozottan sériit gyermekek kompex gyógypedagógiai fejesztését a speciás szükségeteknek megfeeő egyéni, csoportos, ietve integrát formában Ezáta az úgynevezett high-risk esetek azonnai fejesztéséve, vaamint a ow-risk esetek nyomon követéséve a speciás eátást igényő áapotok szép számma megeőzhetőek Az aapítvány tevékenysége a teriieti védőnők (Biatorbágy, Budaörs, Törökbáint, Páty, stb) visszajezése aapján hasznos és hiánypótó, a korai feismerés program keretében az együttműködés a védőnői szakmáva pédamutató és országos jeentőségű A Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi Program "Csecsemő és Gyermekegészségügyi eátás jövője" fejezet I Céja: Az újszüöttek éetminőségének javítása, a koraszüöttek és fejődési rendeenességge szüetettek arányának csökkentése, a túéési arányok növeése A 8 pontban - A korai fejesztés és neurohabiitáció (neuroterápia) kapacitásának fejesztése, regionáis eátás kiaakítása, jogszabáyi háttér biztosítása annak érdekében, hogy egyéves kor aatt csak erre akkreditát osztáy, ietve ambuancia végezhessen neurohabiitációt (neuroterápiát) megfogamazottak is az Aapítvány tevékenységének fejesztését, bóvítését és támogatását támasztják aá A dr Vass Mikós Aapítvány tevékenységének mind széesebb körben történő megismertetése ehetőséget ad arra, hogy az egyenóten eséyek egyenőbbekké vájanak Az aapítvány tevékenységét szakmaiag támogü,;ttmúködésünket hosszú távra tervezem -;:-: c- O: " r, _, "/-- Udvöz}ette: H -i o _, t<, t':t Budapest, 2006 december 19 : ;; )" ;: '1'' '\ -: L: L,;:, T' ;;;, ) Vavnnecz Katain - - \ ',t 6'-u['J;,i-"--:'t':'' megyei vezető védönö,, 1: >

38 AJÁNLÁS A vass Mikós Aapítvány a megvátozott fejődésmenetű gyerekekérti (székhey:2051 Biatorbágy, Arany J u 1) étrehozásáva és céjaiva oyan társadami feadat megodására váakozik, ameyek azoknak a csaádoknak kíván segíteni, akiknek az éete váratanu megvátozott másképp fejődő gyermekük megszüetéséve Sérüt gyermeket neveni nagyon összetett és nehéz feadat, ameyben a korai éetkorban ekezdett fejesztés és szakmai segítség nagyon fontos szerepet kap A szakemberek tudásának birtokában a fejesztés akkor foyik optimáis keretek között, ha a megfeeő tárgyi eszközök is rendekezésre ának Az aapítvány céjai szakmai szempontbó nagyon pontosnak és szükségesnek tartom, és messzemenőeg is támogatom Budapest, 2001 júius 30 Dubecz Dorottya gyógypedagógus közoktatási szakértő

39 Fogyatékos ü gyi Főosztáy EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM Tárgy:Fejesztő központ étrehozásának szakmai támogatása Budapest V, Akadémia u Fax: Hiv szám: FF Ur ' L/,i' Levécím: Budapest, Pf: 609 Ikt szám: Meéket : SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁS Egészségügyi, Szociáis és Csaádügyi Minisztérium Fogyatékosügyi Főosztáya részérő, a Happyand Kft (Befogadó Nyiatkozat meékeve), és a Dr Vass Mikós Aapítvány együttműködése tárgyában: A "Dr Vass Mikós Aapítvány a megvátozott fejődésmenetű gyermekekért" tanumányt nyújtott be Egészségügyi, Szociáis és Csaádügyi Minisztérium Fogyatékosügyi Főosztáya feé a 1064 Budapest, Vörösmarty u 47/ A sz aatti Happyand Ház hasznosíthatóságának tárgyában a Terápiás Módszertani- és Konferencia Központ, vaamint Fejesztő Központ tervének megvaósítására 2003 május 12-én A Hasznosíthatósági Tanumányban eírtak a Minisztérium és az Aapítvány cékitűzései - a korábbi egyeztetések aapján - az ESZCSM cékitűzései között is szerepő országos regionáis fejesztőközpont-háózat étrehozásában taákoznak J een ismereteink szerint eképzehetőnek tartjuk, és szándékunkban á forrásokat biztosítani a tervezetben fogat szakmai céok hosszú távú megvaósítás ához A tevékenység sokrétűsége következtében - a projekt étrehozásában és működtetésében - számítunk a témában érintett társminisztériumok (Oktatási Minisztérium, Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium) együttműködésére, meynek döntés-eőkészítése foyamatban van A fentiek miatt a Hasznosíthatósági tanumányban fogat eképzeések megvaósítását támogatjuk Budapest, 2003május 29

40 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLPOLITIKAI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Tisztet Högyem! Tájékoztatni kívánom, hogy az Egészségügyi Szociáis és Csaádügyi Minisztérium Fogyatékosigyi Főosztáyán étre kívánunk h0zni, gyakorati szakemberekbő és érintett sziőkbő áó munkacsoportokat Ezek: Korai feismerést és fejes2tést segítő munkacsoport Súyosan, hamozottan sérüteket segítő munkacsoport Tapasztaataink szerint e két szakmai terüeten eüönösen nagy hiányosságak mutatkoznak a finanszírozás, törvényi szabáyozások, és a szakmai munka vonatkozásában Reményeink szerint a munkacsoportok aktív munkájának segítségéve a Fogyatékosigyi Főosztáy hatékonyarr képviseheti e szakmai terüetek érdekeit annak érdekében, hogy a gyakorati munka eredményes, sikeres e gyer, hogy az érintett sérüt popuáció éetminősége jeentősen javuj on Eképzeésünk szerint a munkacsoportokban hét- nyoc áandó fő dogozik A gyakorati szakembereken kívü részt vesz a munkában az Oktatási Minisztérium egy- egy ietékes képviseője, és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskoai Kar képviseője, vaamint a Fogyatékosigyi Főostáy munkatársa, aki koordinátori feadatokat át e mindkét mtmkacsoportban Tájékozódva az Ön eddigi Szakmai tevékenységérő, gyakorati tapasztaatairó, szeretném fekérni, vegyen részt - szakterüetének és tapasztaatainak megfeeően- a munkacsoportok munkájában E evé meéketeiként küdöm Önnek a Fogyatékosigyi Főosztáy áta ekészített és javasot munkacsoportonkénti szaanai névsmt, ietve a munkacsoportok taákozóinak tervezett időpontj ait, és javasot éves munkatervét További információkka, egyeztetésekke a Fogyatékosügyi Főosztáy munkatársa, Papp Ágnes Főtanácsos Asszony á az Ön rendekezésére! Papp Ágnes emai Sikeres munkát kívánok Önnek! 2003 február Budapest, -\kadémia u 3Te: , Teefax: E-mai: szabo sandorn hu - Internet: http ://www eszcsm hu

41 EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGY M IN ISZTÉRI UM Fogyatékosügyi Főosztáy A munkacsoportokba átaunk fekért szakemberek névsora: Korai feismerés, fejesztés munkacsoport: / / / / Czeize Barbara Dudás Eszter DrMátay Katain Dr Vekerdy Zsuzsa / Dr Schuteisz Judit / Osztián Doris Korai Fejesztő Központot Támogató Aapítvány DrVass Mikós Aapítvány Gyermek és Ifjúságvédemi Főosztáy ESZCSM SOFT Aapítvány Gézengúz Aapítvány 4sz Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság / Dr Lányi Mikósné Országos Szakértő / Nagy Gyöngyi Mária Vezető- Főtanácsos Oktatási Minisztérium Súyosan, hamozottan sérüteket segítő munkacsoport: / / / Dr Barthoy Judit Cserekye Györgyi Nádor Györgyné / dr Prónay Bea / Rebicsek Lászóné / Szita Judit / / / DrVirág Józsefné DrLányi Mikósné Fonyódi iona Tovább Éni Egyesüet Hamozottan Sérütek Szüőszövetsége 4szTanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság ELTE Bárczi Gusztáv GypTanárképző Főiskoai Kar Maci Aapítványi Óvoda és Fejesztő Napközi Habiitációs Napköziotthon Reménysugár Habiitációs Intézet Országos Szakértö Vezető- Főtanácsos Oktatási Minisztérium A munkacsoportok koordinátora: Papp Ágnes Főtanácsos Asszony ESZCSM Fogyatékosügyi Főosztáy Eredményes munkátwk 2003 március 03 Kovács G'bor F őosztáyvezető 1054 Sudapest, A'<adérn;a u 3 Te: , Teefax:

42 Támogatók: Fogyatékka éő szeméyek Európai Éve Hereeghaom Önkormányzat "' Gondoatok a korai feismerésrő és gondozásró Szakmai konferencia védőnöknek Egészségügyi Minisztérium 2005 november 11 (4 nap) Kuturáis Egyházi Központ Herceghaom, Gesztenyés út 36 Gyermekkincs Közhasznú Aapítvány

43 O éve működünk a térségben, Biatorbágy és környékén 16 teepüésrő gyermek érkezik hozzánk évente Aakuásunkkor hosszú távú céjaink közü a egfontosabb a térséget eátó közoktatási intézmény étrehozása vot, mey az aapítvány áta kidogozott mode-program segítségéve végzi munkáját Az Aapítvány 2008-ban megfeeve a törvényi eőírásoknak étrehozta a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ néven működő közoktatási intézményét, mey az emút évben a harmadik tanévét kezdte meg Az Intézmény Pest megye egyeten iyen jeegű közoktatási intézménye A modeprogram mey szerint működünk 2008-ban kerüt efogadásra az ÁNTSZ Középmagyarországi Regionáis Intézetéve kötött együttműködés keretében Az intézményrendszerben működő korai fejesztők, az oktatási minisztérium áta támogatott formában a terüetieg ietékes Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottságok feügyeete aatt ingyenes eátást biztosítanak A fejődési etérések gyanújáva a gyermekeket megyénkbő a Pest megye I számú Tanuási Képességeket Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottsághoz ke küdeni Aho a gyermek áapotáró diagnózis áítanak fe, és a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központot jeöi ki eátó Intézményként Fontos, hogy e gyermekek megjeennek az oktatásügy regisztrációjában, ingyenes és szakmaiag rendszeresen eenőrzött eátást kapnak Jeeneg térségünkbő a fejesztésre szoruó gyermekek mintegy 10%-a kapja meg az eséyt a korrekt eátásra A gyermekeket a védőnők, gyermekorvosok, böcsődei gondozók, csaádgondozók, pedagógusok irányítják, ietve szüői kérésre is vizsgáunk 0-5 éves korig, utógondozásként 7 éves korig biztosítunk eátást Mozgás és értemi fejődés emaradása, autizmus, visekedészavarok, részképesség zavarok, diszexia-, diszgráfia-, diszkakuia prevenció, megkésett beszédfejődés, kommunikációs zavarok esetén Gyermekek diagnózisához igazodva egyéni fejesztési terv aapján kompex korai fejesztést biztosítunk, konduktív manuáterápia, konduktív gyógymasszázs, konduktív pedagógia, gyógypedagógia ogopédia, részképesség terápia, pszichopedagógia, szenzoros integráeiét cézó torna, szenzoros integráeiét cézó ovas torna, szenzoros integráeiét cézó vizitoma Az eátás központja a Biatorbágyi Korai Fejesztő Központ Biatorbágy központjában a Pogármesteri hivatató 800 méterre Itt végezzük a vizsgáatokat a fejesztő-fogakozások egnagyobb részét, ezen kívü még három heyszínen foytatunk munkát Lovas programunk a herceghami ovardában, vízi fogakozásainkat ez idáig a biatorbágyi Hote Pontis medencéjében, továbbiakban a Budaörsi Városi Sport Centrumban szeretnénk foytatni Kiemekedő sikerünknek tartjuk a Törökbáinti Csaádsegítő Központta vaó együttműködésben végzett munkánkat Törökbáinton heti egy déeőtt a központ épüetében átjuk e a csaádsegítős kompetenciába eső gyermekeket, vaamint a törökbáinti gyermekek egy részét a központ segítségéve száító szogáat hordja át Biatorbágyra eátásra

44 Térségünkben jeeneg rendszeresen kémek kontrot a szüők tőünk, vagy érkeznek meg hozzánk késve (a feismeréstő számított akár fé éves késésse is) terápia reményében Az eátásba üzeti érdekbő bekapcsoódák nem törekednek tejes körű tájékoztatásra A szüők sok esetben még mindig náunk haanak eőször törvényes jogaikró, így P: a megemet csaádi pótékró, utazási kedvezményrő, ingyenes korai eátásró is Függetenü attó, hogy nem teepüés szintű feadat eátási köteezettség a korai fejesztés, végső soron már most is a teepüésekre háru a korai fejesztésben résztvevők kötségeinek finanszírozása, az egyes csaádok kéréseinek eeget téve, a szociáis keretből A korai fejesztésben résztvevő gyermekek többsége fizetős szogátatást vesz igénybe (hiszen azok rekám propagandája mindenkihez ejut), mey igen megterhei a csaádi kasszát, így támogatásra szorunak, és az önkormányzatokhoz fordunak Munkánk végzésekor esődeges céunk az, hogy a csaádok számára biztosítsuk a szakszerű, törvényes, ingyenes eátást Müködésünk eddigi 10 éve aatt köze két és fé ezer gyermeknek nyújtottunk segítséget Az emút évek tapasztaatai aapján évente minimum 300 gyermek vizsgáata történik meg Foyamatosan nő azoknak az aránya, akik hosszú távon rendszeres kompex eátást igényenek T apasztaatunk az, ha szürőprogramunk megfeeő teret kap az akut eátások száma 3 éven beü csökken, és ez sajnos fordítva is igaz Az ingatan, ami heyt ad munkánknak Biatorbágy Baross Gábor utca 19 béremény, Terüetét figyeembe véve emondhatjuk kinőttük A heység túterhet, bizonyos eátási formákat nem tudunk üzemetetni p: fé napos irányított szüői fogakozás, (óvoda eőkészítő csoport) Segítségként kérjük Biatorbágy Képviseő Testüetét, méregejék azon ehetőségeket, aho foytatni tudnánk munkánkat Legoptimáisabb részünkre a Biatorbágyi Egészségház szabad terüete enne, aho az intézményes eátás törvényi eőírásainak is megfeehetnénk Ú gy gondojuk, hogy hosszú távú céjaink megvaósíthatóak ennének e heyen A fenntartható működésünket tekintve addig, míg a kistérség nem biztosítja számunkra a térségi finanszírozást, szükségünk van arra, hogy a foyamatos működésünket a teepüések segítsék egyénieg Évrő évre páyázunk támogatásért az érintett önkormányzatokná, Biatorbágyon a kiemeit támogatottak között szerepeünk Számunkra igen nagy teher, hogy hosszú távra nem merhetünk tervezni, mive a támogatás összegszerűen csak egy évre szó Ez minden évben kétessé teszi a következő év működését, miközben feadatunkat maradéktaanu eátjuk (Pédáu emítenénk, hogy a tavayi évben Törökbáint Önkormányzata 3 évre rögzítette finanszírozásunkat, és hosszú távú együttműködést kötött az Aapítvánnya bízva abban, hogy a kistérségi megáapodás ez idő aatt megszüetik) Biatorbágy kiemekedő támogatása nékü az Intézmény fenntarthatatanná vána Az emút években a gazdasági viszonyok aakuása nem tette ehetövé, korábbiakhoz hasonóan a támogatások összegének az evégzett munka értékéve hasonó arányban történő

45 növekedését, azonban örömme végezzük továbbra is azt a többetmunkát meynek eredménye reméhetőeg egy hosszú távon fenntartható teepüésünk és a térség javát szogáó közintézmény esz Szervezésünkben 2010-ben több orthopédiai, fogászati szűrés, és vizsgáat történt Az Országos Fejődésneuroógiai Intézette szakmai munkánk szorosabbá tétee érdekében köcsönös Intézményátogatás, és a Pest megye I számú Tanuási Képességeket Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság részvéteéve közösen szakmai konzutáció történt Dr Katona Ferenc professzor a Fejődésneuroógiai Intézet vezetője eismerően nyiatkozott prevenciós programunkról Dr Büky György Nemzetközi Gyermekmentő Szogáat gyermekneuroógusa szintén járt náunk, szoros együttműködésérő és részvétei szándékáró biztosított bennünket Feajánotta, amennyiben az utazási kötség és a rendeés díját eő tudjuk teremteni, heyben segítené munkánkat Mive fizetős szogátatást nem á szándékunkban munkánkhoz közvetenü kapcsoni, ezért jeeneg a Heim Pá kórház gyermekneuroógiai osztáyán fogadja az érintett gyerekeket és fejesztésükke kapcsoatban rendszeres konzutációt foytatunk ÁNTSZ Regionáis Tisztifőorvosáná a térségi mode egyeztetése ügyében tárgyatunk Dr Katona Ferenc professzor szakmai irányításáva Tárgyaásunk eredménye képen megegyeztünk a 2008-ban kötött szerződésünk a Korai feismerés és szűrés program éetben tartásáról A térség gyermekorvosait szintén meghívtuk Intézményünkbe, többségük megjeent, céjainkka egyetértett, hosszú távú együttműködésükrő biztosítottuk egymást Szakmai eőadást szűrővizsgáatokat és tanácsadást tartottunk a Biatorbágyi Egészségnapon, Törökbáinton és Budakeszi a Szoptatás Viágnapján, a Védőnők meghívására, Biatorbágyon Baba mama kubban

46 Hét(őtó1 péntekig J 66 gvermek jár korai fejesztésre! Egy gyermek heti 2-4 egyéni fejesztő fogakozáson, és 1-6 csoportos fogakozáson kapja meg a számára szükséges eátást A szakértői véemények minden esetben rögzítik a törvény áta meghatározott köteező óraszámot Intézményünkben ezt csak az eőírt minimumnak tekintjük, a gyermekek áapotátó fiiggően ennek a többszörösét biztosítjuk a hatékony fejődés érdekében A kompex korai fejesztés gyógypedagógus-koraifejesztő-ogopédus, konduktor, és pszichopedagógus szakembereink áta, a mozgás, a mentáis fejődés, készségfejesztés terüetein, egyénre szabott módon történik A szenzomotoros fejődést cézó terápia végzését a szüőknek is betanítjuk, és rendszeresen kontroájuk A pszichomotoros fejődés érdekében végezzük a szenzoros integrációt cézó játékos fogakozásokat A mozgásfejesztésben hasznájuk a konduktív terápia, és a manuá technika eemeit Csoportos fogakozásainkon nagymozgás-, és fmommotorika-, beszédfejesztés egyaránt történik Kézműves fogakozásaink természetes anyagok fehasznáásáva egyszerű technikákat akamazunk A feadattudat kiaakítása, a figyeem időtartamának növeése, a szociáis minták követése szintén része a fogakozásainknak A mentáis fejesztés része a ogopédus-koraifejesztő áta vezetett beszédindító fogakozás, játékterápia A kommunikációs heyzetek megbeszééséve a heyes visekedési minták kiaakítását segítjük Szüők részére a fogakozásokon rendszeresen tanácsadást tartunk annak érdekében, hogy a tanut visekedésmintákat, ietve terápiás eemeket hogyan tudják hatékonyan beépíteni csaádjuk mindennapjaikba Kiegészítésként vízi, és ovon végzett, a szenzoros integrációt eősegítő fogakozást is tartunk szintén ingyenesen az aapeátás részeként A terápiás gondozást kompex vizsgáat eőzi meg, meyet szükség esetén neuroógussa, a Pest megye I számú Tanuási Képességeket Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottságga, szakorvosokka, kinikai szakpszichoógussa egyeztetünk A korai fejesztésben résztvevő gyermekek átaában 3-10 hónap fejesztés után rendeződnek Ezután rendszeres 24 hónapos korig havonta, hónapos korban 6 havonta, majd 5 évesen, végü iskoa kezdés eőtt egy évve kontroájuk a gyermekeket Az emút években náunk járt enyhe rizikófaktoros (P: izomtónus eoszási zavar, fokozott tónusos nyaki refex, strabizmus, éetmentő sectio cesare stb ) gyermekek 80%-áná 3-10 hónap aatt tejes javuást értünk e, a többiek is rendezödtek 12 hónapos korig Az egy évet betötöttek kontro vizsgáata aapján nem áttunk a refexkörben, és a praecognitív funkciókban etérést Természetesen még 3 évesen, és 5 évesen visszarendejük őket, és az iskoakezdés eőtt evégezzük a tejes spektrumú részképesség vizsgáatot

47 A szenzoros integrációt eősegítő,játékos vízi torna" fogakozást pszichopedagógusunk dogozta ki, és végezte korábban is nagy sikerre a Ferencvárosi Neveési Tanácsadó Regionáis Fejesztő TEAM-jében A Hote Pontis medencéjében, heti 2 nap két csoportban akamanként 8-15 gyermek vett részt Az itt megjeenő gyermekek egy része egyéb fejesztésben is részesü, mások csak ezt az eátást kapják Az eátás ingyenes Tárgyaásokat kezdtünk Budaörsi Városi Sport Centrum üzemetetőjéve, hogy az uszodai részegen biztosítson béreti ehetőséget A szenzoros integrációt eősegítő " játékos ovas torna" integrát játszóházként ingyenesen működik A program keretében szakembereink nem pusztán terápiás tudásukat, hanem attitűdjüket, beső késztetésüket igyekeznek a gyermekek hasznára fordítani Értékrendünk, a csaád esőbbsége, a hagyományőrzés, a népi zene, a természet szeretete, a ovak iránti rajongás, amive megpróbájuk szombatonként ecsábítani a gyerekeket, a Minimax és a Me Donads, és a bevásáró központok játszóházai áta kínát, á gyermekközpontú, fogyasztói visekedést tanító viágábó A ovagás segít őrizni hagyományainkat, megismerni gyökereinket, méyen ösztönösen éhetjük át átaa, hogy összetartozunk, és ez az érzés biztonságot, nyugamat ad a közösség tagjainak A ovagás kiemekedően segíti az egészségmegőrzés-betegségmegeőzés programunk sikerét Programunk 2004 óta működik, ez idő aatt több mint 300 csaád átogatott e hozzánk A,játékos ovas torna" fogakozások, szorosan kötődnek aapeátásként végzett korai fejesztő tevékenységünkhöz A ovakka vaó fogakozás, az egészséges gyermekeket is közeebb hozza az egészséges éetmód szeméethez, a ovagáson keresztü a sport szeretetéhez

48 Pénzügyi beszámoó: 2010 év bevéteek: Önkormányzatok támogatása Ft Kistérségi feadatetátási megáapodás támogatás idei év adó 0/o Ft Egyéb páyázatok és támogatások: Ft Normatív támogatás Ft Összesen: Ft 2010 év kiadások : főáásban dogozó munkatársak bérjeegű kiadásai járuékokka együtt közakamazotti bértába szerint szerződéses munka végzés Fenntartási kötség Épüet Doogi kiadások: Lótartássa kapcsoatos kiadások: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A fennmaradó összeg a jövő év eeji időszak tartaéka a támogatások érkezéséig Tavayi évben evégzett munkánk összérétke: (a étszámadatok és a szakinai beszámoó híven tükrözi) Ft

49 Az aábbiakban az emút évek étszám 2 és kötség 2 vaamint ka(!ott támogatások adatait közöjük: 2006 évi étszámadatok: vizsgát havi/rendszeres eátás adott támogatás eátást kapott értéke /prevenció korai fejesztés/ Biatorbágy Ft Ft Herceghaom OOO Ft Etyek Ft Tárnok Ft Törökbáint Ft Budaörs Ft Páty Ft Zsámbék Ft Diósd Ft Bicske Ft Budakeszi Ft Perbá Ft Érd Ft Teki Ft Piiscsaba Ft Tinye Ft össz: Ft Ft

50 2007 évi étszám adatok: vizsgát havi/rendszeres kötség 2007 önkormányzati eátást kapott támogatás /prevenció korai fejesztés/ Biatorbágy Ft Herceghaom Ft Etyek Ft T örökbáint Ft Budaörs Ft Ft Ft Páty Ft Zsámbék Ft Diósd "' ) fő kétszeres óraszámban Ft Bicske Ft Budakeszi Ft Érd Ft Piiscsaba Ft Budajenő Ft Nagykovácsi "' ) Ft össz: Ft Ft

51 2008 évi étszám adatok: vizsgát havi/rendszeres szakértői kötség 2008 önkormányzat normatíva eátást kapott véeménnye támogatása /prevenció korai fej esztési Biatorbágy ? OOOFt Ft Ft Herceghaom Ft 80000Ft Etyek Ft OF t Tárnok " ) Ft O Ft Törökbáint Ft Ft Budaörs Ft Ft Ft Páty Ft 80000Ft Budajenő Ft 80000Ft Diósd Ft Ft Bicske Ft OF t Budakeszi 7 4 o Ft OF t Érd Ft 80000Ft Piiscsaba o 31?000Ft OF t Sóskút Ft 80000Ft Zsámbék 3 2 o Ft OF t Pusztazámor o Ft O Ft ös sz: Ft Ft Ft

52 2009 évi étszám adatok: megjeent /rendszeres szakértői kötség 2009 önkormányzat normatíva eátást kapott véeménnye támogatása /prevenció korai fejesztés/ Budaörsi kistérségi társuás: Biatorbágy /23foyamatosan Ft Ft Budajenő 4? Ft Ft Budakeszi O Ft OFt Budaörs OOO Ft OF t Herceghaom Ft OFt Páty Ft OFt Pusztazámor O O OOOOft OFt Sóskút Ft OFt Teki Ft OFt Törökbáint Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ft O Ft Ft Ft Ft Ös sz: 224 IS Ft Ft 7:8]00HFt Egyéb: Etyek Ft0Ft O Ft Tárnok Ft OF t?39 000Ft Zsámbék Ft O Ft '39000Ft Diósd ? OOOFt OF t Of t Érd Ft O Ft Ft Perbá Ft OF t O Ft mindössz: Ft Ft Ft

53 2010 évi étszám adatok: megjeent /rendszeres szakértői munkakötség 2010 önkormányzat normatíva eátást kapott véeménnye támogatása /prevenció korai fejesztés/ Budaörsi kistérsé2i társuás: Biatorbágy Ft Ft Ft Budajenő Ft Ft FL Budakeszi Ft OF t 39000Ft Budaörs Herceghaom 15 )) 6 8?690000Ft OF t Ft j ) Ft OF t Ft Páty Ft OF t Ft Pusztazámor FL OF t O:t Sóskút Ft O Ft O Ft Teki Ft O Ft Ft Törökbáint Ft Ft Ft Ös sz: Ft Ft Ft Egyéb: E!Y ek Ft O Ft OF t Tárnok 8 J Ft O Ft Ft Zsámbék ?5000Ft OF t Ft Diósd 5, j Ft OF t O Ft Érd Ft O Ft Ft mindössz: Ft Ft Ft Egy fő kompex korai feiesztésben vaó eátása Ft/év kerüne A korai prevenciós eátásban résztvevők heti 2-4 akaom havi 20000F tehát Ft/fő/ év

54 2011-re tervezett szakmai program A megvaósítandó cé: A térség 0-5 éves korú, megvátozott fejödésmenetű gyermekeinek korai fejesztő, eátó rendszerének működtetése A szogátatás szükségességét Pest Megye Önkormányzata Közgyűése a 184/1999 sz határozatban támogatta 2002 ápriis óta Biatorbágy Nagyközség közhasznúsági szerzödésben váata kiemeten közhasznú céjaink támogatását Evégzendő feadatok-szakmai program javasat Minden gyermek küöneges emberi ény, aki a saját egyéni módján növekszik és fejődik Néhány gyermek késöbb éri e a fejődés mérfódköveit, mint társai Eőfordu, hogy a késés a normá fejődés vátozata, más esetben, ahhoz, hogy a gyermek a képességeit a egjobban kibontakoztathassa, segítségre szoru A korai fejesztés az átagostó etéröen fejődő kisgyermekek tervszerűen feépített fejesztő programja A program céja a fogyatékos kisgyermekeket neveő csaádok segítése, a gyermek sérüt vagy assabban kiaakuó készségeinek fejesztése, a jobb éetminőség, és a szociáis kapcsoatok támogatása A fejesztő központ diagnosztikai vizsgáatot, egyéni és csoportos fejesztést és terápiát nyújt a küönbözö okokbó megkésetten fejődő 0-Séves korú gyermekek részére Biatorbágy és a térség teepüései számára Az eátást végző szakembereink (gyermekorvos, gyógypedagógus, /csaádterapeuta/, konduktor) összehangot közös munkája ehetövé teszi, hogy kieégíthessük a rászoruó gyermek és csaádja szükségeteit A Dr Vass Mikós Aapítvány a Megvátozott Fejödésmenetű Gyermekek Fejesztéséért munkáját - az eredeti eképzeésnek megfeeöen - Intézményként a Biatorbágyi Korai Fejesztő szakmai tevékenysége, a továbbiakban az Aapítvány a kiegészítő feadatokat, szakmai szakszogátatást, szüréseket, és a Fejesztőközpont fenntartásához szükséges anyagi fetéteek fekutatását végzi A megyei pedagógiai szakszogátatások eátórendszere fejesztésének keretén beü a következő probémák kiszűrését, diagnosztizáását, egyéni és csoportos fejesztésének megszervezését tudja váani a Dr Vass Mikós Aapítvány: Megkésett beszédfejödés, visekedészavar (p kisgyermekkori autizmus), értemi fejődés emaradása, átás-, mozgás-, haásprobéma, szenzoros diszfázia, részképesség zavarok, szenzomotoros fejődés zavarai

55 A Korai Fejesztő Központ szogátatásai: Diagnosztikus munka a/ Korai feismerés: A szüők tájékoztatása foyamatos a küönböző hírcsatomákon b/ Diagnosztika: A teefonon történő jeentkezés után a szüőknek részetes kérdőívet tötünk ki Az ív kitötése után szakembereink 2 akaomma taákoznak a csaádda A két akaombó áó kompex (gyermekorvosi, gyermekneuoroógiai, gyógypedagógiai, szükség esetén pszichoógiai, gyógytornász) vizsgáat, mey során megáapítjuk a gyermek fejődési diagnózisát, jeen fejettségi áapotát és javasatot teszünk a további eátásra A szükséges egyéb (abor, képakotó, stb) kiegészítő vizsgáatokhoz beutaót adunk, szükség esetén konzuens szakembereket (p szemész, fü- orr- gégész, gyermekpszichiáter) vonunk be A vizsgáatot követően részetes írásos szakvéeményt adunk szüőknek A Pest megye számú Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottságga együttműködésben dogozunk 2 Kontrovizsgáatok Rendszeresen, a gyermek szükségeteitő függően 3-1 O havi gyakoriságga nyomon követéses kontrovizsgáatot végzünk - ehetőség szerint a vizsgáatot végző team - meye regisztrájuk a gyermek fejődését az emút időszak aatt, átbeszéjük a femerüő probémákat, és javasatot teszünk az eddigi eátás foytatására, vagy módosítására, eseteg új abb vizsgáatot rendeünk e Írásos szakvéeményt adunk 3 Terápia, fejesztés, tanácsadás A Korai Fejesztő Központ sokirányú eátást nyújt a rászoruó csaádoknak: Gyógypedagógiai fejesztés: A gyermek szükségeteihez igazodó egyéni fejesztési terv aapján átaában heti 1-4 akaomma fogakozik a gyógypedagógus a gyermekke A fogakozáson a szüő is részt vesz, és az ott átott játékos feadatokat a gyógypedagógussa átbeszéve otthon is gyakoroja gyermekéve 4 Gyermekek közösségbe heyezésének eősegítése: Amennyiben a csaád igényi, segítünk a csaád akheyéhez köze oyan gyermekközösséget taáni, aho a gyermek fejesztése és szociaizációja biztosított Minden esetben az egyéni adottságok és a ehetőségek méregeése aapján javasunk integrát, vagy speciáis intézményt Ehhez még a térségi kapcsoatok erősítése szükséges 5 A képzési köteezett gyermekek (súyosan, hamozottan fogyatékosok) szakszerű egyéni és csoportos fejesztése 6 Gyógytorna: A mozgásfejesztésre szoruó gyermekek számára a gyermek mozgásáapotát és neuroógiai státuszát figyeembe véve egyéni és/vagy csoportos gyógytomára van ehetőség 7 Visekedés - játékterápia: Esősorban súyos magatartászavarokka küzdő gyermekek számára egyéni terápia pszichopedagógus irányításáva 8 Játékos ovas torna és integrát játszóház: heti rendszerességge csoportos fogakozás oyan gyermekeknek, akik a szociaizáció terüetén gondokat mutatnak

56 9 Játékos vízi torna fogakozásainkon sérüt és egészséges gyermekek egyaránt megjeennek 10 Oktatás, szakmai továbbképzés Társintézmények, óvodák, böcsődék, egészségügyi intézmények és egyéni érdekődök számára tanfoyamokat, egyéni és csoportos továbbképzéseket szervezünk és tartunk Az evégzendő feadatok cécsoportjai: a környező teepüéseken a O-7 éves gyermekeket eátó háziorvosok a környező teepüéseken a 0-7 éves gyermekeket eátó védőnők az érintett (kiszűrt) korosztáy gyermekei és csaádjaik a térség teepüéseinek óvodáinak szakemberei A feadatok feadat: Az érintett korosztáy eátásban résztvevő szakemberek tájékoztatása Megkezdődött 5 éve, bizonyítéku szogá a sok megkeresés a környező teepüések szakemberei részérő 2 feadat: Az eátás szükségességét igazoó szűrővizsgáatok megszervezése protokojának kidogozása a háziorvosok és védőnők bevonásával Lezajott vizsgáatainkat a Pest megyei I számú Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság, mint feügyeeti szerv eenőrzi 3 feadat: A teepüések O- éves korú gyermekeinek gyermekorvosi szűrésének megszervezése Tanácsunkra a high risk gyermekeket azonna speciáis vizsgáatra küdik, a ow risk gyermekeket nyomon követjük az orvosokka közösen Az eátás eindításához szükséges szakemberek munkájának összehangoása, koordináása Az eátást megkezdtük ugyan, de koordinációs nehézségek még akadnak További feadatok ütemterv e: Saját végeges épüet étrehozása, páyázatok és áami finanszírozási ehetőségek fekutatása A regionáis fejesztőközpont országos háózat projekt kiterjesztése, mint egységes rendszer, mey az egyes régiókban, intézményi formában eenőrizhetően, a társ szakmákka együttműködésben tejes efedettséget adna Így nem hagyva eséyt arra, hogy az emaradottabb terüeteken a gyermekek már csecsemőkorban eszakadjanak az átagtó E terüeten egyedüáó kíséret a korai feismerés megszervezése, mey segít fetárni a rizikó faktorra rendekező gyermekeket, és áandó nyomon követés ehetőségéve, nem engedi kiaakuni a probémákat

57 A Dr Vass Mikós aapítvány 2011-re tervezett kiadásai ( a 2011-es évben reményeink szerint munkatársaink megkapják az őket megiető fizetést munkakörtik szerint, vaamint egy részét a rengeteg túrnunkának is szeretnénk kifizetni) Bér jeegű kiadások 4 főáásban dogozó pedagógus bérjeegű kiadásai járuékokka együtt közakamazotti bértába szerint Ft főáású adminisztrátor Ft Gazdasági vezető Ft takarító Ft szerződéses munka végzés Ft Fenntartási kötség Épüet Ft Doogi kiadások Fejesztő játékok, -eszközök karbantartás OOOOOOFt Uszoda bérés max: OOOOOOFt Ló tartás Ft Egyéb Ft Összesen: Ft 2011 évre tervezett bevéteek: Önkormányzatok támogatása nem tervezhető Kistérségi feadateátási megáapodás támogatás nem tervezhető Az idei évhez hasonó adó % Egyéb páyázatok és beíizetések: Normatív támogatás a 2010/2011-as tanév 40Fő után: Ft OOOOOOFt Ft

58 SZÁMLA EnNfe A:z t 2-s&;, -- "5 1:;JUI1'WV Aa MYOIII'fAtVANY i!i!thm!i<mi<ft --- : ;&;;;"3 ;;:,J, -- Aoo tal,,;;: _o_o_o-c 4 - _, " O!;J: (5-L ts'" i o D, _-' "r'--"

59 /

60 !acirhia,-,;_,"'ci-: púfttutr d''í:>;:r ptrffft: pg 'i s_zá_ _M_ _LA Pátria Nyomda Zrt Budapea Hunyad JA RO$ út Teefon 11340o505 FSC: ",I 1 etedtt p4td'ny Oda ; 1 1 Vevőkód - X Szárnas;r;ám ; 01010:56441 Vevó : Száma kete : Tej dátuma : Fizetési na1árd6 : 20101)920 Fizetési m6d : Készpénz Kész Rendeés $ám : B01R Vevő hivatkozás ; űgyn1éö : NAGY MIHÁYNé: Szé1itás m : Adószám : Bank név :!rate aa:nk Hungary Nyrt Bankszáma : # IBAN SWFTém AdORám : S0-2-43/HU Dit VASS MIKLÓS ALAPinÁNY Biatorbágy ARANY JANOS U Száítási eim : OR VASS MIKLÓS ALAPfTVANY Biatomágy ARANY JÁNOS U C!kkszém Tetm:kód A- 52 P HK! _ Megnevem - -_otata :tó, g Ér!tk$1 ip gam -49 H Hibajavito toi!ef Star Idea! db amx 5 mm uténtötnetö , ,00 Nettó Istdt Ntt érték AFA '%!-! ár!!!!:' eng:6 AFA é;rtik 6rut!6 érté' 56, ,00 25% :497, O 398,40 25% ,10 996,0 796,80 796,60 ÁFA ku:cs 26% ÖSszesen: Adóaap 2784, AfAétték 696,20 696,20 Nettó Osszesen ÁFA <5Gszesen s:zmfá 6rutitfVéfösszege Fizetendő 2784,80 eoozo 3 461, ,00 HUF Késedemes fizetés esetén éünk a törvényes kéaedemi ksma1 fetszámhásának ehet6ségéve A : 1a kiegyenitéseor kéűk a szamtaszamra hivatkozni wk-edjeoek Szmán!ca kapcsotatosúf é$ukat 8 napon bef szive&ke<fjenek ieji'ii eenkező esenben követetisonket enttf'&k tekintjük A csomagoas termékeija a61100%,ban mentes kereskedemi csomagoá$ (mtrtnyag bf!vésétó rekam táska) esetében 80%-ban mentes, hasznositési dj megfizetve A száma kegyenutésg a% éfu a Patria Nyomda rt tuajdonában marad Az eredeti szémit és az árut hianytaanut átvetem Katí16 teephey: Pét Nyomdart 1$Zboft, 1136 Budapest Hege<(is Gyua u 25 Teefon : 1f Fax : E-mait:

61 pf-ftet '",1 "' put''w t) do r L SZÁ0 id E!! Pátria Nyomda Zrt 6udapest ttunyadí János út Teefen Fax: :J I r-edeti pidiny da! : 1 t 2 VevOI<öd ;mmtaszém : áma kete : 20101)927 eij ddturna, "": >27 :Jzetési határidő : 'i:zetési mód : Késtpéru: Kéupérrz endeés wm B01R : X 'evö hivatkozás ; Adó$Zám : Bank név, ; Enate Bank Hungary Nyrt Bankszáma : 116TOOOt$$ BAN ; SWIFT azám : AdóS2ám ; 10728" KU10728a50 VevO : DR VASS MIKÓS ALAPhvÁNY fíator'bégy ARANY JÁNOS UTCA 1 gyíntézo : NAGY MHA YNf: áitési em : DRVASS MIKLóS ALAPíTVÁNY >zaitási m6d : TU 52 TU350 H60 3iZ09 )O 1<01: )019-t034!17! )0! ' }1) i013 )() t322 Megneo ezé10 Sorozatszám -tó -ig f:trtekeési ap Biatortágy ARANYJANOS UTCA Mennye Mei")'i$é9 Netó ista4r NettO érték AFA% VTS Eng "4 : --ttó e:!_!!- -_Á! A érttk Bruttó érték gam 491t --!1 - - De'kortbfa matrica mnrtm db iú i dj-o_o GoiyósoiJ 70 tfirterns Tanuó munkaap A/4 The iv 491,1 db 9608 db -! meco Suidng 41 T nutó munkaap A/4- SI db ree!:!: 4901 Tanuó mukaap A/4 Unregemassge Vet)en db 4 1 Tanu!ö munkaap A!4Kef6fe db tarietszám tasok ( , O,«f 100 0,00 UJO ,00 1, ,00 0, ,20 25% 56,00 ---:499éQ '!& , ,00 25% $6,00 : QQ 4CM!9 m!oo He,oo 25% 116,(19, 16,00 _ 2t()Q 270,40 270,40 25%?7G4q 270, ,10 5% Z38,_1Q 2381Q _ 2roOO :38, % 10 --JS:!Q , ,01 238,10 238,t0 5% GQ-1 23$ D 5% 238,10 238,10 11, ÁFAkutcs 25% Önzesen: 5% összes-e-n ; Adóaap 4685, , 0 952,40 952,40 ÁFA ertj( 1171,4() 1171,40 47,&4 47,64 Nettó összesen AFA összesen Kereidtés Szátiiia 'tiruüóvé98ssz:e9e Fizetendő sessoo 1 219,()4 0, ,00 G&oo HUf azaz hatezernyocszázötvenhét forint 7Ó/ - J; á1irtó: teephe-y: Pátria Nyomda Zrt 1sz:bot Budapest H'egedG$ Gyua u 25 :,efon : Fax : 1/ E-man: '

62

63 AUCHAN MAGV4RMSIAG Kft 1113 BUDAPEST Bocska1 út AUCHAN BUDAMS ÁRtJ<iA 2040 BUDI!ORS Sport utca 2-4 Adószám; ,244 EGYSZERDSTETT SZA'MLA 1/evf:J: Or Vass Mikós AapHvány Arany János u Biatorbágy 2051 Megn13vetés, besoroás MenrwtséQ ME Egységár Erték AFA KTLYUKúHEGYEő V DB C RAO!RSTIFT V DB C 2( ASZTAi HAPiAR V DB C CfeNYMASOöPSOOLAP Y OB C CftvSOtöPSOOLAP V 4a161 ze Sac r ASAK 50 DB V S9 t398c GENDTHERM/1ú06 PIROS V os c TASAK 50 DS V i OB ff C LGRBt 0,5H8 2DB V c GRPAPRTOL 208 V OB C TOTöCERUZA O, V 4820 OS C Részösszeg: C-20u0 TeteszáJ: összesen; HITEKiiRTVA: Tranzakciószám 7 oss Ft 7093 Ft Továbbértékesftés eseten a jovedék1 termét :;zánna;ásának ; 1gazoásara ne akamas sza!!! pédantban készii1t Köszönuk a vasjrát' * * * * Pénztaros: Kr1s2t1na Pénztár :n40 B1zonyatszént: Számaszárn; Ket: : / /0497/00009 A'

64 AUCHAN MAGYARCRSZAG Kft 1113 BLAPESf Bocskai út 134*146 AtICHM BIIDAMS" ARWA 2040 BUDA S Sport utca 2-4 Adószám: i EGYSZEROS1:TETT SZAMLA Ve\ Orss kós Aapitvány!4 r any Járos u 1, B i a tor báti'; 205 t Megneveés t besoro 1 as Menrwiség ME Eg:rseíár rtfik AFA TOK USS SGB PEOOR!VE V os D c fi'ésü5sszeg; 5, Ft 1 00 Ft 4010 Ft 63t053 A szama 2 pédányban készüt Köszönüi a vásarast! ****** PérutaHJs: Emi-se Pémtár:021 KeTt: 20), :46 Bizcnyatszár: 0142/00017 Szám1aszJm: 74300(1375/0 i 42{00001 A

65 -- r="""""":"'' -:c -,=-",-"!: c"7:"';:, t,#,,,=,-,",,,m c:-'" "" =" "7r""':cc " ' 1r-" ;;,_,,,""",- c '"""- Ki\, '- Vevó: FAIR PAY BT ' Vevökód: Nyomtatvány, papír iroszer Dr Vass Mikós Aapitvány 2051 Biatorbágy Nagy tl 57 Magyarország Adószám ,: Biatotbágy Bankuám!aszám: Arany J u 1 -T_e_te_ton_ _: o_-6_ _23J- '3_1_o_-s_t_s -""'_A_d_ö_s Brzonyat kete; T etje&ité$ datuma: ,-,,-,;, ;-" _, 1 pédény111 oda á_m_:_1_as _ a_1 S_7_3-1- 1_3 i Száma BiZonyatszám ! FIZetesi h<jtérído: Fizets1 mód: j_ Készpénz 1'1!1'1'nékk6d Termek,v - Mennt es Mt _ EJJttii$ Nettó Kisker ir Motó érték ÁFA% 24 f((ijt:eést rendelej18-1túj 300 tömb 3?11' Gofyósto! TY44, TY162 3,00 (f) 04- Goyóston iy t 2f: MO db H 46 öntapadtí$ Q)i!Sf'I>Qy}k tcrav 1,00 és , : ,00 ; 292:321, SS,OO 23t,OC 25,00 :?5,00 :asoo 25, S4 Csnmago1ó pa;it tc!t$$\!i 70X200 : 481'\'it f,oo 208,00 ::oaoo :!;6 Kere Scootet hbajsvifó tofer 5mx4, 2mm ' 3$' ,00 öarab 3fi&OO Hst,OO uoo 291,00 uro Stih IQ tvfit t,t')() Cb 'ós,qo 25 J)!) !5e- Ge ee z!>!re$ to!v012f, &&18Hi91, 100 tfb 1f ,00 29CO ÁFA Bruttó ;ru:k 5-'}\)() )00 295(){} 200:0{!! $,C>:J ,00 ÁFA aap 34:28,00 Osszesen 4285,00, 857, Fizetendő összeen Négyezerkétszáznyocvanöt formt

66

67

68 \ : ' '-!i ; \J!'} 11 2 " \ i!: i:,6i)072 -::- :_ ovüi((!, ::-:t:j"c 'j,''j:jjr,:") 1 - i -L t_ t

69 e;,y' - KtizUzemi dijak, UJetve fogyasztások: Baross G u 19 1/,)v \, \ r eeneru a egyseg r 50,5 FtkWh gú egységár 121,72 f'tm3 vfz csatorna egy$éqá:r 927 Ftim3 btztoaftú szem4tdfj " ' ( ' ' r,, - e u - ff JV "' :v i - 1' _ b s ti_ ;f,i -;;! 1, '{ ', > Y'\ ', ey! m ' i ' "f o ' ü ) :i ::E i " i ' t t"' o ::t_ u -:- : "" : c:: rt ; f E " '"' r - ; ' d \J) ; """ Ji!'( > ' \ :::- ' :j ', ' ' ' ti-7 - ;' i ; " - nt ) ;;c '5 f :; ' n! :! ' ' \"() j " ' ' ; i' i- j Q [O "'!' , IL ft,, ' j: - - -! iioíc ' Ci s \j "' " o ' -- ' - ] i!<!4' f ", J) c n ''"':"'!: c::, "'' a- ', ' """ ' - ' ' " ::! '-- f f -- : - :- ;#i r - o, "J! ;i -"' t 'f' ti) 4 J tt: _ «""> - <-r - _ ' '' J q : F '"'" i Ú) c<, (i -1 ; g '"'< :i ' P\ d! o t - a ;; 4If - ' - {'""> ' ;; A L, a ::; - :j ; If' ",'! "' "", i'i " -r"' F,, " " "', ' ' " _,_ FL - 1 '$ Q ', j ; i!! - ''1 ) i' '' Jf _, ' : - ; Q < i 'fi -,, 1 : _j-!? _;n G j rt: : ), i' """ = ;( 1\: "! i - ' ' ( n:; N 1 - : C) ;J! 4 < t t i: : r Q g!:i i "' - J, tj d "" t -!'r f :> ; "4 r _ff - r;!'"" 111 u r? h ' o t j <5I i"":>,d 1u u d io s -«td"''-1 < ;j r 1 & 'i[ J!t!! J 1! Ji! h _tt :t c <;; 1ék(m3) havi {m3) dfj (Ft) 10S ' $ ' ) o o 2 e $ tr 4 ÜY,IÍ! \ hafi (F) hó ö&samn (Ft) o !&48$

70 SZÁMLA '

71 SzámJa!<' :i i!d&s4ám Aiii:M:,,ii> :1i -;,oztu"t- - \ J A F:Ai 1ze< AF és::e-\)

72 - KözUzemi dijak, ietve fogyasztások: ejenerga egydg4t: 49,1 Ftkwh gáz eov dátuma érték(kwt) havi (kwh) dij (Ft} 490 O D ' sjét traszn;jbj: 2010 febniáf havi k61tség: Azinga:an aap:tet'qietér\e1( megouésa: Atapttvtnyra es6 koitség: Qiéra e$4 k(ftstg: - ) ; 1'-" ;;;, ', 'SA rs :-- 1;' IS'-> C' ;d_ 1!: 3" é t E e,! 8; 11 ji' '_'_ i» '!;t i J--t-+--'1-- "' & f-i r J em i teov déturna érti i foidtzjnt: emetet :! > "" '(): i g--4 \) rt; ()!:: (\v ""' (\r N G J, o p o ' ' -- v_ ::e; /'a4o #, "'J \ :!" 11: t: -'!> _ 1 &' i i-- ' ' ("'" ft "'?5 t'$'t :::o- ; - (!:! ' J - i (fl - i ' o i - 1"21"!17' '::'" t,},v f,1,' -J!: " i- fu' > "' r-'!! > }' ;(; --- " :; i t _p O_ v- ii>, 1 h rt ' o -?;;: ṯ i! -1 ' (2_ g f 5 J ''{ "' \,- " C,- g i!!{'" J! i ;n! " p;:, _ ( '() ths- a-! "' q ", - ;, (f"'- J t i" r- '=""', t-v _ :1$ 'M-_ Í'" _ ;! v 8 f:" f';; "'t- : ti)v 1 ' - t) ' r-_, -\ cjj J! ' i : \ - 'i > c: J>- > - G - { o! _ a:, I =- i o " - r _ o - s-- 1"'" - t "' ) [+- - V"') s- _!; "" -- g t, i i _ "- F! J>' 1/1" r - :P "" ',i\ ' j o if a; ' ' - v" J -_ - e; '-'! r - < t >" O(:s;A o - - r > G\_ :-Í- 1': e ""-s -() - - :t o ();) -1 rt A r-- ' u, ' ' a: - - ' r u : - u ú : J _ " _ \ ' T - 4 Ü t; -" a- i\{- "_ - Y""tii r:" s: () - _ m _ ;- - '*"' o "', co (D N C» 3 - i\j ' ' : \ c, ' 0')

73 - Száma -, _) _,-- - j Q!;;/: A "Jatan a;em;#i Irti\ "$${1:-",n Í&!

74 SZA1\1i\ :"AMasA-3o s a L- <'1 _, ",,, - --,, - -=-- '

75 -- ;! i ; Közüzemi djak, Ietve fogyasztások: B '!> eenergia egység!r; 50,1 Akwh gáz eqtv déturna érték(kwh) havi (<wh) dtj (Ft} o o $ 2010 éprit havi Uzemetetési kotteég: Az nga1an megoazita: AJapitvényra es«tá9: Nyeviakoéra 8I6-'kO!tség: IfJ 'i" eg i eov Qétuma ér y todsz:int emeet f !)1 ;: f ;; m i i! * f ft '1: i, f '),,, t;! i "",_ ;;í- :O \1 ' fr i ':!' > 4 ; - >- v'> O)?" n!i: -,: ::>!p 5<, - 1 í? r r i Í $ } '"" ; i! '" f;!!- :; - ' -P' 1j; _ t,,, _! 1i J' ;:r!; 'it "J/t r VI i ]' ta f'! < ( ) t:,, -- ' :t" - b i\"1 -f< ' [} C " ' e - p: r--c ; : b e p Q u -1 F:J,'> Q ' "r{' b '"\;;,;; - ' nr Ji 1- ' "' "!!,6 f;:, t f t ('- m -, 'f-4 t #! if "' - }' {" i -- Q ' - - '!>t> ' f -i S i ',, > :t )I i' ' i' "" _ i f>f - - h ö t (_;; F f!'( [" p J ö > ' S ' i',, v } i -! - tr ö i?'\ I Ig )> ::;?' <' "" ; \-, R - r<" tr ;; it ) :j i'1 - g -- It E & i ;;: t> 2 \: c-?_ t -L tr,a i_ i i t - - r t LA P!1 tt --'J r af cn N 3 - m > :> cn m, Co o o \H o c ' (:>-, \ \\_

76 1-fmci Pmnb Kft 'W51 Biatotá%)' Szegfii urta 10 SZÁMLA Hote Pontis C im: 1051 Biutoa bágy Vindokt n" to Sz;jmaszán FOJ0060/;!0IU etedtjti pédany Tde-íún: Fax: [-maii dn WWWdm; AJózarJ1: Pen't im rt Stjrn; zá1n: }6 (:!' 53 U g {) -J,, (:2J) Hít RI 5 hotcpontist,?hotef}\jnthh \\'W hot é' pont Í:$ hu 12"'!!162\J-:IJ Oh Bank J 't:m uev(': '\ 1fi,us fogkaisi ám; 504 Érbzés utn S:rttbani 0700: r "n"!w\:!o!'i:te Dt \':tf>s: Uktós" Aapftváoy i\1:) 1 Bruorbá:b'!d' János 1 Fb:éf#-!11 rnód: Ki31fíf4; te: \tutaa!' o 1DJ:J6o2 ' dat\ma: Tf!Jjesité:s kftf: 20 0J)60J Esedékesség: u " rsz -- - Stag!tafí! _ 4::?61 it OOOóJ Uzodai s:wit!,ájmtá$ Száma' éi:t;:;z: :\tttn,\íetó ht fizetendő '; :;:-'-r _";: N:;; et ::t4;;;;; ;;, r _::: -'::f::: 11 ;;: : _:: hi::;: rt!= ta--- ii "S(r! 84 OOO 84 OOO 5 21 OOO W Hf \J-\& :! {)f!! \f \s $'J!t1íúrt k IG$ {f#) 21 00{) 105 OOO L -C, repc:iós K611tkmc fizctéskor, a Ptk ban mc!fbatamzon kamatot rt'ítijjik fé Hote 1\!:::p {1:JJ:ttt!i!,:i!j) r:n :dt:md ULUa:: } ;;,! :! : 1 /u{ LJ-1,_; ;,_!:) Oda

77 Közüzemi dfjak, ietve fogyautbok: Ba f tenergfa egységár: 50,1 FVkwt teorv dé1uma érték(kwh) havi (kwh) dij (Ft) o a $ t0& : m tua havi si : Az ingatjon ttének megotztasa: ftvénym 8*6 H)'eMskofMI er4 kottség: gáz - '1', ", e 1 egy( eofv dátuma érttt fökszi nt: emeet: ,( oo:un : f, :!!< i' ;- ' % s 2 ' H j 12!!P t ;-- 61 ' 1- - r: ;:; c r ;ti> s - j' " - )" fi '!, ' <; ii! E p It > rr ;:::_ -;:> " ' ' (Ö " "N f ;;; " p,: 1\S i! i :p - ' ' ' - h \!{! br F:';í ;:J- t! r9"-,a -- 1 r s;- ; - r,:) 1: p c s 5 It,,; () t - \ f'-' "' ft, 10 $ IV? G: IC - e,; N O<) P' ""'-> ::ooo 1\_, s '1 :r J! ' ' q" - ) t", ) ;- JJii \]) $0!'! T:<: r "', - -- t! fi v- IJ;j ', f, ;- )!1, u - i -, y " - ', }L, 43 _ r J ft r; - - : V' - i _:;: d f'( - i:p ' f V' 5 ef) P " " t,> t- r j", - - r- ; " ' :; r:!\t 1"- ' " f/ ' ro 1r t :J -- 3 rs 8 ' -,:r- r: - f>- i t> i W;f i T 1, ' - t R i\ - " >- r' V\ :e - '!i! :>!; ("" " ff"" -!!: ;;: C)P! i" o q i : o -- :z: 6'\ ' 13!/'"' i t Ltf n G'\ i S \) ' :: () - - t\ i -\-\ _ - ' f -- L-O - fr ia :1 - f? - J g> Q) 3 - A),1 > > """ () m r; o -o Vo

78 , SZAMLA Er deu /OfJ /0() OOO t " ::e; dó aa;'! C i1'i 1;<111ia#::iimatt:ttr-:t, adb$"1 ' - Varga Tours Kft 20S3 Her"ahaoQt, Liget u 8/a Adós&: 12S73S34 2 1:3 o;;_: efinv;;;'$9 ' tc R:, <? r+) C( p r+\ 2-o!' ti t 41Y1 - u:a

79 Száma / \y!st;"' c *" Z-JJ, ;z_i::i :;)1'0;;, t-t L i - '"" TQQ_O" o \ 1 de,,_, L, ""'"'""- ""- --u2j( t - i \ QoJO \,,,;ó -s-1 = = i f P atiimat'"'' SJ:P:t5 AF\ t!ym<!;0>i - & \) i ID Q!= JI) p

80 - Száma,,:'fjtif,ieo i,jtft thtt'j-=!sfr 6A-UI) Gt- 105:\,, - ' t -9 K> - 1:1"' 1 ')" q :t,,,,, " - i' A;tat!'"<:S:'U'J7!:"' 2,0:) Z1 i t 't -4 -\ A r zjj!\» 1r-ó<" Qj,",''-'- "it :tajno: mt1i''!) A tft III JOJ idoicft;, <ec«ne;!o\ O O! t(: 1J>P; o!o 8 Vo so; H; \(t;:, ev:(},to\ \,U\, t A ' szám: A G> -;J: Ji; IG IuiE A ((!f!n$;: Ríf -rpu,u!i!rmp :s!i,;ro'ia< J\"i' J!? r!± j(,"iío ;jj)-<f ±' v\;; \J i\1e_v- w2a V,rJi J:t tt 1-'!\ t L' f" '!"t? Q t')1c \e r u ;,, Lb " Ti : To!< '1-ztim'áBI'!i:-'t<r4Ö /FA ri!i!!n?;; --) (_ it $ :UII A'r \t1 It\,!', ft F!,!u\ie 1 IA!4fr ;;;f_:t!fr 8 U-3i4fujtv -c;<aw<> IIIorutö="""JIOh,_,,,, : 'JW V\!-A AfJ ",{, ;; \'\,( ém N' A (Affi tqi(!a) ' '' Je b'jr " C " Ahitái!S!Ja:: 760 í Jf(!ke tr Jiri ot ArA :A 900') -E - i A to'j -c:: 1 :6, ' _::::_: '::& " tf 61 - Af:( t/1 - i 31,3:1// "" oa-- it*'r "\<-!r t- Í'"' ':- N i C ;-, g : f i Q :: If' i i 1 :-! Í') i F s c r 3 o Pr f i c CD w w :r t Q 1 0 i o i: r = - o :" i w i C

81 ,t< Pí''1Ü" Kft 2r ;i! Bütt bagy S7cgfturc: W SZAMLA Hote Pontis 051 Biatorbgy \1tdukt u 10 Smhnzám FOJ-0087 '10 o L creder1 pedán - \:dim i,t'; t 'ni i \:it Y \\ v \'f <: rm - ú-;-;,), Pt'n; i 11<t?;:: -)(J 23 J :,H(I SJ o :>ü t:j )31) 8 s io t>: h':'mis hmeo fporti!> Itu WW\\ fwte!pumisjm t:!'r''i!ti!!- Cf ::mk Fota:asi ; m: 6J2 j f: r'c, ezes - ti!'-!zá:s dihqrna:! 4\,t!)iJ;íU!':! ii-,,,, 1 -,,,_, _,, 'Ftutési nuxi: Kiiit kete: Ttjes11éo keue: [ék e = -\toturi's 20üb73U JOHH7 10 i 20100: '!!ó - rg_,:!t"ef2! J!:2!nt!!,i ---- _ : :_i_t:=::!odi ;gáhncás :it ' r,t!a \é:;hszc11,:'; 'ttro '<rn"y Ar! Nettó á_r_it '-=-;,; :-::: fa a,;;: 11 ::: :t! M;; ::: n F'i:utefdii g;;; 'i[!(?$:t,:;r:;!!n _ 133 OQ! () 166 2:: fUf (;:'j ':"' +;s ::,:,,1, if,?\,- 25 ;\'f,\ "11tP:?r-! 3) $f ifo\s iizimartt't IN1 :;t, 4),'ii"S 0: !Oda

82 : ', Közüzemi dijak ietve fogyaaztások: Baross G u 1'8 eenergta egya6gér: 49,5 ft11mt g iz egyúgár: 136,2 Fm3 "" ' '!,,;t- _;; c> :!! - e = VJ ' t! "" : i!t [ tr- Iti d '-S)_ FT t - - -n :t - j'" viz csr'rna ár 988 Fttm3 btztoaftáa zemétdfj \'t?; ék(m3) havt (n3) ctij (Ft) havi (Ft) 0+06 hó OHZesert (Ft} i, " 158 o o o Q o í -! t t ; 1es 1 ', 1 ' d S r i a " O '3 <t,/') re, "" """( o ifor c - < ",,ii c!, í - ; :t ' j i' a _-- j -i!_ - '- - Í, ' IJ,Q i i,,:: ' '9 < < :a: <r < _-; - 11, - -- :_ :: -«: ""' o -:! xv "c', "' t ' et á 'fu ;J S; :g ' <t { p_ t -e " C\_ " L _ <"L - Q - t $o 1:: e 5" """', 4< ' _ 1!! '<J' ' _ 1, -!"'\ D_ 1: Ó } -bj '"Q ii -Ji,d - <t-j E g> ft z -- i 21 6 s ,, :; _, 'f r--> -?-, hd"' i a b t!,: i, t,yj,1, o _ i!:: u,, / J U g <M ' 3' -, ( j< <!: : ' (: '!! -\ _r:a i _ [1 ;# r 10 d '$2 ; ; " >i ii 1 ;:; ": rv ' f' r, - '' --t? - tj Q _i ;;: - :j 11!_ - " - ' i!i t J ' q t:,, - '!1!C! y!t ;! j!i ' 4 :t u _ ;:) &1 ; \ e " :1!! :i - i! o :,{} d --, -- J L, - - -B H B w If - ", o{ i1 i} -:! e - > f 6$ if d J"i {1 :t Ji "' '$' if, "" -: ;: :r :;- i' :: _ 5 m! :t< tg 1 ::1 P :1 i 'f""!! rs f <,, < < í -- -, o{ M ';! ri L

83 SZÁI\fLf\

84 Hüe Pomis KJt 2ü$ Biat;1rtmg, Szeg i'ü utca W, SZÁMLA Hote Poncis Szfirn$zam f'03-t} i 12üW ffti JiNídimy T eeí{m: :06 t 2) (> Fax: - Jí}i:BJ E-mat 1:m W\\\\' emr '\dá"z::m: P<!z:íné;rt:t Szárnkt5:tim; >;"NWtotdnshu 17"tt1:1'9 ::!-J CIHHant Hm:K:Ze -262:3-s II OO:f r Vt"rií!><\"e s <:isn: Or Vass Mikó$ Aapftvíiny 205 t Biatt1'' Atmj' JinO> ftjgahi&i ám; }) 762 j f:r\tzés- ítt1ús d:ítnna: 1 sobaszi'i t---- SYj Nitt& \FA 1-'itcndó \TSZ S:n ö : í ;;;: a!i:;; QuJ!J1 ----ÍI-1!11-'Jty_, im; : ;N,, ft' 6,ó;, r -, \:;: f;,;, \:, ::;A> I:::; IIM::;:,:i:::m;:,,:,;i!g; SJ[),\1;Szf'M'Ii {};(!! HJ ::O(ttM!Js:rodai s:rt>ifáíatá;; S 7 OOO 105 OOO J B 250 ;ima v(-gis1'"' 250 Ht" -,\ra hsug 2615(1 Áfi\ námim'tk L J"i ! Okiai

85 Közünmi dijak, ietve fogyasztáaok: Baroaa G u 19 eleneroa eoyiégtr: 49,3 Ftkwh gaz 1417R/m3 viz csatorna egyhgár 988 Ftm3 bztoaftás azemttdi) ;: J<{m3) havi (m3) dij (Ft) 158 o o to havf (Ft) h6 OSszuen (Ft) o o o t' s m - E

86 Közüzemi dijak, ietve fogyasztások: ej energa egységw: -49,3 Fb'kwh ieov Daturna érték(kwh) havi (kwh} dij (Ft) o o () & : Sajét: 2010 od6b«ium rrzemetethj kotaég: Az ingatan eapttrqietmeik mego$$a: Aapftvány : NyeMsk<*IJii aa ; VI k0f"''8kd6; AapftWn)Q- k6tihg: NyeNiskob - köttseg: (3 m11) e f "" _,!t t, :!i ö _ - _ Jh; t; - o-, t "i > h_ t -; ----i_--: -e- f_,_- - i- v, kl - _ - rr C o ;r - w :! - _fj v ' < : "',, -- "' J!; - h! "' 1;1' i -!] r r:tt, P:< i; r-- ;;_, - -, c -_ iji_ -?í :Í! j -'"'?,' (- jtf It ; t-!il- "_\ - : t- :1!i' \< ("i;' h ;, t i! () t; -n '5't - Jf f '(} "' 5;' -- y;_, g r_-- _ 0,,! it > >-!!,J? "':g gaz - t- r,: --4 V::s -! r::- ''"" r: ;> ; I='Ö - "! eotv dátuma ér r '$' (; ro-- -( ,01 f 7 1I,r - g () 't _ !»01 ;): r - töd$zint M1eet _ v100 ()' J t t;:: i' &s a i: f_ - 01 t i -"n 01, r -- -J! -i,_ ( ft! - 1 f>() J> -:- i' JS< =:: i- s t& ?, 1 2 o1o:os:cn i f_ IV -, - _ <::':, : '1 { v} F-9 :r- k If o o!: ; V" ;; $ E i t tf c 8 i " i iif ::t x f ;: (j -- ;- - M "' f>ib v L r -'' Jf i; r r r ȯ ;;! C1 m tt J- ',r(/\ i I L\ J_&,--"'""'- '-- - t m '"j,-: - '; -tt t "<""--"----'""" : P J I o- cn N w 3 - sv L

87 H)t,; 1 i'>i? i;; Kft :'0 5 0 i!!tfh!f) $, -!):; fú Ut,:-,1 10 " SZAMLA Hotet Pontis f:in: 20tH Bia1urbág: Viaduk u 10 :dmas'wm F '20 í) ere-deti pe dán y ef\'fon F:t:>:: t mti t n \\'\\'\\' tm \d(>lí!:n' r_:m in!('ret: 16 C?:') 30 It!O -t) 1 :!i} 5 :U N 5 hordpont is-huc!pomish u W'-n" h ore pomjm ; 18<>-;-2-D HBa1ik Vi:Witt'\me --- Dr Vass Mikós Ahtpitniny 2051 Biatorbágy Aran> Jáii'tS 1, r:tmtt;r ni!''!t:! J futasi s:táru: trketé- utam dátui: FW!-t!-si tnód: KiáUtas k1:ie: Tdjcsitts kee ES('() ékes; Áiutahh 2DIO21J ::!C}1, -10HU202 20H121J2! s,'s1fm: 201í2 12 L_, S7 \TV UtiiU 92tt w 10t012t2 Uszodai szohnitatás Nettó ár At'A'% 2S ;\f\ f'i:tctendit trtaom 24 0(] 122,5(}1! tissen H3F \F,\mu 24 ;(J ArA szima6rtet D:)fjiJ recepciós OdGI

88 Közüzemi díjak, ietve fogyasztások: 84 i eenergia egységár: 49,3 Ftkwt eov Dátuma érték(<wh) havi (kwh) díj (Ft) o o O november havi azemetetési kötség: Az ingatan aapteroetének megoszása: Aapítványi aapkötség: Nyeviskoai aapkötség: VIzhasznáati korrekció: (3 ma ) Aaptványra eső kötség: Nyeviskoára eső kötség: gáz egy eo\1 dátuma födszint emeet: é > <n ;> "' f } f z ; -i r- > t;; ;;; i)j c 3 _ \,' -;f' N ir fi : $ } rn )> 't> "' )> /"'-,), 11 & r_s : "' - v 3!7> o' :;- ("' - 9 ""' Pi '> - g,z- ö :fj fi f"':' \-) 'r' ft u 2 (" g_ "" -r ] g ;p, \) () <':;,}- ;"og_,, o; C>(, ", t h; N x- m :a ;;; n> i> :3- J! )> - "' <:>- >- Q _, '9 ""!S' 3-: q, U t> [ / t1i - a 0 ;"h ;;; t---r--,?, C"' [ # (!" :;: _to 2_ " i' 0 'r!& V - T'> 3 "' & ' (<"a,_ (') F o i7: <:> )-!" r--!,-: -1!", \t 1 i m 1: " r- E :)! ro \ :;;: - " rs t -<- '-t 1 'W '""'i c:::::_ 1 - to w!' -+-+-"t""""---, J ;!t LJ1!! ::- ra ' ;: _',,-, t I T" G"'- 'r-, "' ' g v - )>!Q"' = 1$>! tf' Ltt IC ' 6 : k o D g "' F\::---:::--: ;o- - -q::::: )) i -+--g- - :-!!!: D Q o "' JT- "' 15: "' fi'<,-:-!" - < vo ;; i ;? ; 'o,ö t-!A-+-+-rr;:: T"'--, i i I!: T r!'!: r 'r-ld : pj0 \ \ :-- t t----;; (:7 -;p o 1< : w \)o f 1- co>s -»- n;: : f ((} f'1 g: e,, :r (5' -j ' ' fi 'R -='<> \ V) of :1 "' 3 g, i > > ""'- (J) ID o o -o w ""' rn N Qh 3 i"

89 AMBSA Rédei Bogárka 2143 Kistarn;t, Sz< Uszó u 71 Adószám: :2;H;;; 'fnnék ;;?iigttjöf) A:FA!\fcrmy, m, pi:::vf)t!" tx"-1\h;',i :f'j,áma kuin L:!tJ'ségc ErtciL:: 'J\ i ;\ tkíh ----:-H i ' SZA1h4- ---t---t----:- J-1:_+--'oU-= _!_ - + Ji "' -o _oo 1 J_ o o LD t f

90 -- ACCOR Services SZÁMLA "-"-- ":t:tí!í BIATORBÁGY - - _::-;M BIATORBÁGYI KORAI FEJLESZTO KÖZPONT Baross Gu Megrendeésszám Fizetés mód Átutaás Tejesítés időpontja 13107/2010 Száma kete Fizetési határidő 07/07/ /07/2010 Számaszám Utavány típus Referencia MELEG ÉTEL EtEG ÉTEL Utavá1y db ,00 Ft ,00 Ft AFA körön kivüi 0,00 Ft ,00 Ft :ezeési kötség db ,00 Ft ,00 Ft 25% 6 750,00 Ft ,00 Ft \erekítés 0,00 Ft =izetendő összesen: 1:2 ÁFÁöss: :;1' >!k 0,00 Ft 6 750,00 Ft 6 750,00 Ft ,00 F ,00 Ft ,00 Ft )B"; ACCOR ;; Pédány ' ; '1 1 oda

91

92 A szám, kete: Of_ O o w - szesen:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 49/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A nevelési tanácsadás

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzéséről október

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzéséről október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a teepüési önkormányzatok társuásának és feadateátásának eenőrzésérő 14194 2014. október Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0170-485/2014. Témaszám: 1205. Vizsgáat-azonosító szám:

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~ O. számú előterjesztés

~ O. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~ O. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Muzsikáó Kőbánya Egyesüet részére a 2014. évben nyújtott támogatások

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 1\,' 1,,, "t. t,,).')j. szamu e o erjesz es Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Kozma utcai körforgaom építéséve érintett váakozások

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

A Képviselő-testület határozata értelmében meghozott, a HUNGEXPO Zrt. közterülethasználatáról

A Képviselő-testület határozata értelmében meghozott, a HUNGEXPO Zrt. közterülethasználatáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Javasat a Budapest X., Abertirsai úti parkoók hasznosítására Tisztet Képviseő-testüet! Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

_Jjj_. számú előterjesztés

_Jjj_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _Jjj_. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Páyaépítési Program VII. ütemén történő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~~.h n':!s[a~;;r:ztián. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

~~.h n':!s[a~;;r:ztián. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Gazdasági Bizottság Enöke Agócs Zsot Úr részére Heyben Tárgy: törvényességi észrevéte Ikt.szám: Ügyintéző: dr. Egervári Éva Te: 4338-220 E-mai:

Részletesebben