SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLÓKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLÓKÖNYV"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLÓKÖNYV

2 SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLATOK A KÖZÉPSZINTÛ ÉRETTSÉGIN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FELVÉTELI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELVÉTELI, ÉRETTSÉGI ÉS NYELVVIZSGA SZAKKIADVÁNYOK SZERKESZTÕSÉGE BUDAPEST, PF. 544, TEL.: 06/ SZERKESZTETTE: MAGYAR SZILÁRD LEKTORÁLTA: MÁRTON JÁNOS A FELADATSOROKAT ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: HERMANN VERONIKA JAGASICS GERGÕ MAGYAR SZILÁRD MEZEI PÉTER POROGI DORKA KIADJA A DFT-HUNGÁRIA KÖNYVKIADÓ 1053 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 5. A KÖNYV RÉSZLETEINEK UTÁNKÖZLÉSE KIZÁRÓLAG A KIADÓ ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉVEL LEHETSÉGES TEL.: 06/ , KIADÓVEZETÕ: VARGA MIKLÓS SZAKMAI VEZETÕ: KATONA RENÁTA ÜGYVEZETÕ: DR. CSIKESZ TAMÁS BORÍTÓ: TÓTH JUDIT TÖRDELTE: GYURKÓ NOÉMI KÉSZÜLT A DEBRECENI KAPITÁLIS NYOMDÁBAN A NYOMTATÁSÉRT FELEL: KAPUSI JÓZSEF 4002 DEBRECEN, BALMAZÚJVÁROSI ÚT. 14. TEL.: 06/ ISBN KIADÁS ÉVE: 2006 A KÉZIRAT LEZÁRÁSÁNAK IDÕPONTJA: JANUÁR

3 TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztõi elõszó 5 Szövegértési feladatsor 1. 6 Szövegértési feladatsor 2. 8 Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Szövegértési feladatsor Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás Megoldás

4

5 Könyvünk elé A 2005-ben élesben is bemutatkozott kétszintû érettségi alapján megismerhettük az új rendszer pozitív és negatív tulajdonságait, hogy mely szempontokból lett a Nagy Megmérettetés nehezebb vagy könnyebb. Nehezebb lett, hiszen egy rendkívül komplex elvárásrendszernek kell megfelelni, viszont kedvezõbb is abból a szempontból, hogy a vizsgázó maga választhatja ki, milyen mélységben szeretne foglalkozni egy adott területtel: emelt vagy középszinten. A magyar nyelv és irodalmi középszint egyik komoly pontszámokat érõ része a szövegértési feladatsor, mely a megoldó forráshasználati, szövegelemzési és logikai kompetenciáit méri. Jól meggondolva azonban a szövegértés mint képesség nemcsak az érettségi vizsgán fontos, hanem az élet minden területén, hiszen az olvasottak tartalmának gyors és pontos átlátása az intelligens és mûvelt ember fontos jellemzõje még vizuális forradalomba rohanó világunkban is. Mindezek szellemében kívánok sikeres és hasznos munkát mindenkinek, aki képességei pallérozásának vágyával kézbe veszi kiadványunkat! Magyar Szilárd szerkesztõ

6 1. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 1. FELADAT Összeállította: Hermann Veronika Papp Sándor: Környezet és jövõkép (részlet) Az új évezred küszöbén különösen nagy a csábítás arra, hogy a jövõt kutatva jóslatokba bocsátkozzunk: hogyan alakul az emberiség, s benne a kisebb közösségek, a nemzet, az ország sorsa. Azonban feltûnõ lehet, hogy míg korábban a jóslatok ideológiai alapállástól szinte függetlenül a biztos jövõt vázolták fel (determinisztikus kép), mára a jövõképek egyre több eleme csupán valószínûsíthetõ (sztochasztikus), sõt, egyre gyakoribb a kiszámíthatatlan tényezõkre történõ utalás (kaotikus folyamatok). A gondolkodók, akik korábban rendíthetetlenül hitték, hogy jóslataik helyesek, és megvalósításukhoz kikövezett út vezet, napjainkban inkább csak töprengõk, akik tétován vizsgálódnak a lehetséges alternatívák között. A kérdést különösképpen aktuálissá teszik a világban lezajló globalizációs folyamatok, amelyek kapcsán egyértelmûen megállapítható, hogy a politikai, közigazgatási területállamok fokozódó mértékben adják át a helyüket a gazdasági, kulturális és környezeti/ökológiai régióknak. Világosan felismerhetõ viszont az is, hogy bár a globalizációs tendenciák elkerülhetetlennek látszanak hacsak az euro-amerikai univerzalizmus nem ütközik más, öntudatosodó civilizációk/kultúrák törekvéseivel, ám számos tekintetben nem minõsülnek pozitívnak, másként fogalmazva lassan kitapinthatóvá válnak a globalizáció korlátai és határai is. Egy találó megállapítás szerint a Föld kétharmadát víz fedi, a fennmaradó egyharmadot pedig a gazdaság borítja el. Korunkat, a 20. század végét bátran nevezhetjük a gazdaságba ágyazott társadalmak korának, hiszen napjaink emberének látómezejébõl szinte minden egyéb kiszorul, ami nem az anyagi célokkal függ össze. A jövõ szempontjából meghatározó oktatási rendszerek csaknem egyetlen valós feladata minden, látszólag jóval szélesebb feladatrendszer ellenére olyan ismeretek közlése, amelyek bizonyos javak elõállításával és a lehetséges szolgáltatások sokféleségével függenek össze. Meghökkentõ megállapítás lehet, de a gazdasági-technológiai rendszerek körül kialakult mítosz, amely szerint az omnipotens gazdaság az emberiség minden problémája megoldásának kulcsa, napjainkban szinte azt a kizárólagosságot élvezi, mint a 20. század korábbi szakaszában a faj- vagy osztálymítosz. A gazdaság több tekintetben szakralizálódott, egy-egy gazdasági akciót, pénzügyi manõvert, technológiai tökéletesítést, a tõzsdeindex rezdülését csaknem áhítatos hit és figyelem kíséri. Ha valamire ma azt mondják, hogy gazdaságtalan, az lesújtóbb vélemény, mint ha valakirõl azt állítják, hogy csúnya vagy erkölcstelen, ami egyértelmûen utal az etikai és esztétikai értékek másodlagos voltára. Jövõképben gondolkodva azt mondhatjuk, hogy az ideológiai alapozású jóslatok mindig szigorúan egyféle utat vázolnak fel a vagy-vagy kizárólagosságával, hiszen idegen tõlük az isis gondolkodásmód. A rendszerszemléletû, pragmatikus közelítés viszont alternatívákat vázol fel a ha-akkor kérdés/feltevés-válasz logika mentén. Az alternatívák egyike feltétlenül abból indul ki, hogy az éppen aktuális tendenciák folytatódnak, hiszen lineáris logikánk alapja az a hit, hogy a jövõ valamiképpen a múltra fog hasonlítani. A hazai távlatokra vonatkozó lehetséges jóslatok kapcsán elkerülhetetlen annak figyelembevétele, hogy az ország belátható idõn belül tagjává válik az európai intézményrendszernek. Nem elhanyagolható annak a szempontnak szem elõtt tartása, hogy ez a lépés a nemzetre nézve nem jelent egyidejû és automatikus csatlakozást. A taggá válás ily módon néhány alapelv betartását kikerülhetetlenül szükségessé teszi. A legfontosabbak: (a) a fenntarthatóság globális elve, tehát annak tudomásulvétele, hogy a jelenlegi gazdasági, társadalmi rövid távú hasznot 6 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

7 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 1. FELADAT a jövõ költségeivel nem finanszírozhatjuk; (b) a nagyregionális (EU) és a nemzeti szempontok összhangba hozása, azaz a feltételezhetõ (várható) harmonizáció és gazdasági növekedés egyben a jólét környezeti elemeinek javulását is kell, hogy szolgálja; (c) a helyi és regionális szinteken zajló elemzések és döntések a szubszidiaritás elve alapján kiemelkedõ szerephez jutnak. Forrás: Természet Világa, május * * * 1. Mi a különbség a determinisztikus, sztochasztikus és kaotikus jövõkép között? 2. Milyen stílusjegyek jellemzik a szöveget? Ezek melyik stílusrétegre utalnak? 3. A Föld kétharmadát víz fedi, a fennmaradó egyharmadot pedig a gazdaság borítja el. A szöveg alapján hogyan értelmezné ezt a mondatot? 4. Érveljen egy baráti vitában a globalizáció mellett vagy ellen! Álláspontját néhány mondatban fejtse ki! 8 pont 5. Mi a lineáris kohézió? Mik az eszközei? Keressen a szövegben legalább 5 példát rá! 6. Hogyan állítható szembe a vagy-vagy és az is-is gondolkodásmód a jövõkép szempontjából? Mi a lineáris logika? 7. Összegezze a szöveg tartalmát néhány mondatban! 8. Mennyire érvényesül a szerzõ saját álláspontja a szövegben? Miért? DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 7

8 2. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE Összeállította: Hermann Veronika 2. FELADAT Szekér Endre: Életre-halálra olvasni Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék (Márai Sándor) Márai Sándor otthon, Magyarországon, majd a kényszerû számûzetés éveiben külföldön, távol Kassától és Budától, a Mikó utca gesztenyefáitól anyanyelvébe fogódzva mindig csak olvasott. Neki kedvesebb volt talán az írásnál, az alkotásnál is az olvasás. Egész életét befonta, megalapozta, alakította, formálta az olvasás minden körülmények között. Õ írt és olvasott éjjel és nappal, békében és háborúban, egészségesen és betegen, fiatalon és öregen, mindig könyvek között élt, hajóládáiból a távoli San Diegóban is régi könyveit vette elõ, a megjelent új könyveket lapozgatta, korábbi olvasmányait ízlelgette, legtöbbször talán Arany János és Krúdy Gyula mûveit olvasgatta életének hosszú évtizedei alatt. A könyv, az olvasás neki többet jelentett mindennél, a kor emberpróbáló eseményeinél stb. Egyszer pl ben ezt írta naplójában: Éjjel Shakespeare szonettjeit olvasom. Mennyivel több ez, mint egy világháború! S e szonettek túl is éltek egynéhány világháborút. Az olvasásról többször vall pl. a Füveskönyvben, az Ég és földben vagy naplóiban. Erõvel kell olvasni, néha nagyobb erõvel olvasni, mint amilyen erõvel az írás készült, melyet olvasol. S aztán így folytatja: áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül kell olvasni. Meglepõ az, hogy Márai, az író, és Márai, az olvasó olykor megütközik, véleményét átformálja, ellentétbe állítja. Azt gondolná az ember, hogy Márai az író szûkszavúságára, mûvének szigorú megrostálására gondol (például késõbb naplói kiadásakor is). De õ az olvasó helyére ül le a fotelbe, az õ nézõpontját emeli ki: az író fecseghet; de te olvass szûkszavúan. Minden szót egymásután, elõre és hátra hallgatózva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sûrûbe vezetnek A könyv sûrûjébe érve figyelmezteti az író az olvasót, barátként szólítja meg õt, hogy vigyázzon, el ne tévedjen, az útjelzéseket figyelje. Hiszen a könyverdõben is eltévedhetünk, nem vesszük észre a titkos jeladásokat, útkanyarokat, útkeresztezõdéseket. S most talán az író is ott lapul az olvasásra tanító mester háta mögött: fitymálva sohasem szabad olvasni. Nem szabad lebecsülnünk az írást, nem lehet csak úgy mellékesen olvasni: hiszen egy isteni lakomára hívtak minket vendégül. Ez a könyv, ez az olvasás, és mi, olvasók ne csak a villa hegyével turkáljunk a finom falatokban, drága ételekben. Elegánsan, nagylelkûen kell olvasnunk. Értékelni kell a könyvet, talán elõször hunyjunk szemet a hibák felett, és a szép, az élményt adó fejezeteket vegyük észre elõször. S minden olvasás életrehalálra megy: mintha a siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott celládba a porkoláb. Így kell kézbe vennünk minden könyvet, így kell válogatni, értékelni, megbecsülni, megérteni, baráti társként olvasni. Mert mindenkor nagy felelõsség ez, az olvasás emberi mivoltunk nagy ajándéka. Forrás: Tiszatáj, július * * * 8 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

9 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 2. FELADAT 1. Mi a cím és szöveg kapcsolata? Fejtse ki néhány mondatban, illik-e a cím a szöveghez! 2. Hogyan értelmezné a címben szereplõ életre-halálra olvasni kifejezést? 3. Mire utalnak a következõ, a szövegben szereplõ olvasási módok: áhítattal, szenvedéllyel, erõvel, kérlelhetetlenül? 4. Írja le néhány mondatban a legnagyobb olvasmányélményét, indokolja, hogy miért erre esett a választása! 5. Mi a szerepük a szövegben a Márai Sándortól vett idézeteknek, a rá való hivatkozásoknak? 6. Fejtse ki bõvebben véleményét arról, hogy a modernizálódó világ és a technikai vívmányok módosították-e az emberek könyvhöz, olvasáshoz való viszonyát, és ha igen, miben és mennyiben! 8 pont 7. Soroljon fel Márai Sándortól még legalább két mûvet a szövegben szereplõkön kívül! 1 pont 8. Mi a lineáris kohézió? Mik az eszközei? Keressen a szövegben legalább 5 példát rá! DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 9

10 3. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE Összeállította: Jagasics Gergõ 3. FELADAT Nagy Gábor: A KÍNAI HADSEREG MODERNIZÁLÁSA A kétfejû sárkány Az elsõ orosz kínai hadgyakorlat egyszerre jelzi, hogy van élet az amerikai szövetségi rendszeren kívül is, és azt, hogy Peking próbálgatja lázas ütemben korszerûsített hadserege teljesítõképességét. A fókusz továbbra is Tajvan, ám a Pentagon már regionális katonai hatalmi törekvéseket is lát. Békemisszió 2005 szokásos nagyhatalmi eufemizmussal ezt a nevet viseli Oroszország és Kína elsõ, e héten véget érõ közös hadgyakorlata, amelynek deklarált célja a terrorizmus és a szeparatizmus elleni küzdelemre való felkészülés, ám a Vlagyivosztokban kezdõdött és a Sárga-tenger vidékén záruló katonai mûveletek mögött egészen mást sejt az egészet távolról figyelõ Egyesült Államok. Washingtonban sokan úgy vélik, ez egyrészt fejlett orosz fegyverek marketingbemutatója a potenciális kínai vevõnek erre utal a nukleáris robbanófejjel ellátott rakétákat is hordozni képes TU 95-ös és TU 22M-es bombázók részvétele, másrészt Peking részérõl annak demonstrálása, hogy a hidegháború megnyerése után szuperhatalomként egyedül maradt Egyesült Államok sem lesz mindig rivális nélkül, legalábbis a csendes-óceáni térségben. Ugyanerre figyelmeztetett a Pentagon múlt hónapban nyilvánosságra hozott jelentése a kínai katonai képességekrõl. A washingtoni kongresszus számára minden évben elkészülõ összesítés az idén négy hónapot csúszott, a bennfentesek szerint azért, mert a hadügyminisztérium héjái és a külügy galambjai között elhúzódtak az egyeztetések a nyelvezetrõl. Ami végül mégis az utóbbi évek legélesebbje lett, megállapítva, hogy a kínai hadsereg gyors ütemû korszerûsítése nyomán fölborulhat a katonai egyensúly a régióban. Hasonlóképp vélekedett a jelentés nyilvánosságra hozatala elõtt néhány héttel egy szingapúri regionális biztonsági értekezleten Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter is, aki a rakétaeszközök, a légierõ és a haditengerészet kiemelt fejlesztését említette, és úgy vélte, a kínai fegyverkezés sokkal lendületesebb, mint ahogyan azt Peking elismeri. Rutinszerûen hárommal beszorozzák az amerikai stratégiai elemzõk azt az összeget, amit Kína katonai költségvetésként nyilvánosságra hoz, mondván, ez a pénz az idén 30 milliárd dollárnak megfelelõ jüan csak a hadsereg fenntartását fedezi, a fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket gyakran más költségvetési fejezetben rejtik el. Peking az utóbbi másfél évtizedben egy kivételével minden évben tíz százalék fölött növelte katonai kiadásait. Az elsõ Öböl-háború idején az irakiak gyors összeomlását figyelve ugyanis fölismerték, hogy a nagy néphadseregek fölött eljárt az idõ, a jövõ a harctéri elektronikáé és a katonai csúcstechnológiáé. A kínai hadsereg 2,3 millió fõvel még mindig a világ legnagyobb fegyveres ereje a létszámot ugyan 2005 végéig 200 ezerrel csökkentik, ám Peking saját erõbõl, illetve fõleg orosz és izraeli forrásokból évek óta minõségi fejlesztést végez. A hangsúlyváltást az is jelzi, hogy tavaly szeptemberben a Kínai Kommunista Párt katonai bizottságába elõször került be a légierõ, a haditengerészet, valamint a ballisztikus rakétaegység parancsnoka. Az új hangsúlyok mellé a régi vesszõparipa társul: elrettentéssel megakadályozni, hogy a Peking által renegát tartománynak tekintett Tajvan fölrúgja az 1949 óta tartó status quót, és kimondja formális függetlenségét. Kína az idén márciusban törvénybe foglalta a katonai fellépést erre az esetre (HVG, március 19.), és felkészültsége is nagyot változott azóta, hogy az es évek elején amerikai stratégák még azzal viccelõdtek: a kínai hadsereg legfeljebb akkor száll partra Tajvanon, ha katonái átússzák a szigetet a szárazföldtõl elválasztó 160 kilométeres szorost. 10 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

11 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 3. FELADAT Peking idõközben a partraszállást segítõ eszközökre tett szert csak 2002 és 2004 között 23, a katonák mellett nehézfegyverzetet, illetve harckocsikat szállító hajót épített és állított hadrendbe, és több száz rakétával rakta tele a Tajvannal szembeni partszakaszát. Légierejét és haditengerészetét is azt szem elõtt tartva fejleszti, hogy az alkalmas legyen egy ilyen hadmûvelet támogatására. Oroszországból a közelmúltban két Szovremennij osztályú torpedóromboló érkezett és további hatra van megrendelés, amelyek Sunburn rakétája képes akár atomtöltetet is célba juttatni, és a vízfelszín fölött a hangsebesség két és félszeresével száguldva a radarokat is el tudja kerülni. Orosz eredetûek a Kilo osztályú, dízelmeghajtású tengeralattjárók is, amelyekrõl kétszáz kilométer fölötti hatótávolságú rakéták indíthatók hadihajók elpusztítására. Ráadásul egyes hírszerzési jelentések szerint már zajlik az elsõ kínai repülõgép-hordozó hajó építése is, márpedig ez az a hadieszköz, amely az USA elsöprõ tengeri fölényét biztosítja. A kínai légierõ zöme ugyan NATO-mércével továbbra is elavultnak tekinthetõ, a modernizáció itt is zajlik. Peking az oroszoktól 250 Szu 27-es, illetve Szu 30-as vadászgépet vásárolt, és rövidesen csatasorba állhat a hazai fejlesztésû F 10-es, amely egy izraeli prototípus tervei alapján készült. Kína azzal is megbirkózott, hogy amerikai nyomásra Izrael öt éve visszalépett attól, hogy egymilliárd dollár fejében Phalcon légi radarrendszert szállítson, így saját erõbõl készítette el felderítõrendszerét, amelyet egy orosz gyártmányú IL 76-os szállító repülõgépre szerelt. Emellett négyet vásárolt a Beriev A50-esbõl is, amely a légi felderítést és katonai gépek irányítását végzõ amerikai AWACS-ok orosz megfelelõje. Mindez azonban még nem borítja föl a Tajvani-szorosban az erõviszonyokat, amelyeket Peking legutóbb 1996-ban tesztelt, amikor rakétakísérleteit a szigeten zajló elnökválasztásra idõzítette, és ezzel a Tajpej megvédéséért egy 1979-es törvényben George W. Bush amerikai elnök által is megismételt katonai felelõsséget vállaló USA flottafelvonulását provokálta ki. Ahhoz viszont figyelmeztetnek amerikai stratégák már bõven elegendõ, hogy egy esetleges invázió bekövetkeztekor addig késleltetni tudják az amerikaiakat, amíg el nem foglalják Tajvant. Washingtonban ekkor már folytatódik a gondolatmenet a sziget sokkal nagyobb erõket kívánó visszafoglalásáról kellene dönteni, és a háttérben ott vannak Kína 2007-ig várhatóan hadrendbe álló, mobil interkontinentális ballisztikus rakétái, amelyek egy esetleges amerikai csapás elõl elmenekíthetõek, és az USA területének nagy részét elérhetik nukleáris robbanófejeikkel. Néhány hete a kínai nemzetvédelmi egyetem dékánja azt találta mondani, hogy ha Tajvan védelmében az USA megtámadná Kínát, akkor nukleáris ellencsapással számolhat. Peking gyorsan a tábornok magánvéleményének minõsítette a megjegyzést, ám a fõtisztnek haja szála sem görbült, amibõl amerikai elemzõk azt olvasták ki, a nem túl jól csomagolt figyelmeztetés a kínai vezetés hallgatólagos jóváhagyásával született. Forrás: * * * DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 11

12 3. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 1. Mi a neve az orosz kínai hadgyakorlatnak? Mi a célja? Mit gondol róla az USA? 2. Írjon vázlatot arról, hogyan fejlesztette Kína az utóbbi idõben a hadseregét! Vázlata legalább ból álljon! 3. Mikor és hogyan fenyegette meg Kína utoljára Tajvant? Mi volt erre az USA válasza? 4. Mivel viccelõdnek az amerikai elemzõk? Miért van okuk mégis félni? 5. Igaz vagy hamis? A kínai hadseregbõl hamarosan leszerelnek százezer katonát. Kínáé a világ legnagyobb hadserege. A kínai légierõ mára a legfejlettebb a világon. A Pentagon jelentése az idén három hónapot csúszott. Kína rendelkezik nukleáris fegyverekkel. 6. Helyettesítse rokon értelmû kifejezésekkel az alábbi szavakat! Status quo: Eufemizmus: Deklarált: Rivális: Renegát: Invázió: 7. Adja meg a következõ földrajzi nevek -i képzõs alakját! Csendes-óceán: Tajvani-szoros: Amerikai Egyesült Államok: 8. Mit takarnak az alábbi metaforák? Héják: Galambok: Vesszõparipa: 9. A cikk ismeretében értelmezze a címet! 12 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

13 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 4. FELADAT 4. FELADAT Összeállította: Jagasics Gergõ Izsák Norbert: Az Isten-gén nyomában HINNI KELL Létezhet-e olyan gén, amely meghatározza, hívõ lesz-e felnõttkorában az ember? Egy amerikai egyetem friss ikerkutatásai ezt erõsíthetik meg, ám a szakma jó része még kételkedik az Isten-gén létében. A fiatal felnõttek istenhitét vagy éppen ateizmusát elsõsorban nem a neveltetésük, hanem a génjeik határozzák meg ekképpen summázható Laura Koenig amerikai pszichológus a Journal of Personality lélekgyógyász szaklap múlt havi számában publikált tanulmányának lényege. Koenig állítása szerint eredményei nem légbõl kapottak: 271 ikerpártól csupa 30- as éveit taposó férfitól megkérdezték, milyen gyakran járnak vallási összejövetelekre, imádkoznak, beszélgetnek istenes dolgokról, valamint azt is, mennyit foglalkoztak lelkiekkel a gyermekkorukban. Kiderült, hogy az egypetéjû ikrek nem csupán gyermek-, hanem felnõttkorukban is azonos mértékben voltak vallásosak, a kétpetéjû ikreknél viszont nagyjából 40 százalékkal kevesebb volt a felnõttkori azonosság. Koenigék szerint az egypetéjû ikrek hasonló vallásossága génkészletük azonosságára vezethetõ vissza, míg az egymástól genetikailag eltérõ kétpetéjû ikrek bár nyilván egyforma neveltetésben részesültek, amint kikerülnek az otthoni környezetbõl, géneltéréseik hatására már másként lesznek hívõk. Így jutottak arra a következtetésre, hogy nemcsak az ikreknél, hanem az egész társadalomban a gének határozhatják meg a saját lábra állt fiatalok istenhitét. Koenig publikációja annyira friss, hogy a szakma még nem tudott rá érdemben reagálni, annyi azonban szinte bizonyos, hogy az amerikai pszichológus bele sem vágott volna a maga kutatásába, ha nem vált ki nemzetközi érdeklõdést és némi botrányt Dean Hamernek, az USA Országos Rákkutató Intézete genetikai struktúrával foglalkozó részlegvezetõjének tavaly megjelent könyve, Az Isten-gén (The God Gene). A szerzõ, aki 1993-ban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy megtalálni vélte a férfi homoszexualitásért felelõs DNS-szekvenciát (kísérleteit jóllehet a tudomány valóban genetikai kódoltságot sejt a homoszexualitás mögött szakembereknek nem sikerült ugyanolyan eredménnyel megismételniük), ezúttal is bombasztikus bejelentést tett: a VMAT2 nevû gén döntheti el, ateista vagy istenhívõ lesz-e az ember. Erre úgy bukkant rá, hogy 1998-ban folytatta Robert Cloninger amerikai pszichiáter kutatásait, aki úgy vélte, a lelki élmények iránt nyitott emberekben hasonló vonások jelennek meg, például képesek objektív bizonyítás nélkül is elfogadni dolgokat. Ezt vizsgálva Hamer rábukkant a 10-es kromoszómán lévõ VMAT2-re, amelynek csak kétféle változata létezik ami eltér, az pusztán a DNS-lánc egyetlen apró alkotóeleme, egy nukleotid. Akikben az egyik irányba billen ez a kapcsoló, azok általában kevésbé hiszékenyek, míg a másik VMAT2-változatot magukban hordozó emberek, úgy tûnt, hajlamosabbak a hitre. Keresztény egyházi vezetõk rögtön tiltakoztak, mondván, nem az agy elektromos impulzusai adnak lelki megvilágosodást, hanem a Szentlélek. Arra hivatkozva is többen elutasították Hamer állításait, hogy a protestáns többségû USA-ban különösen sok olyan intellektuális keresztény él, aki nem meditál, sõt kifejezett ellenérzésekkel viseltetik a természetfeletti élményekkel szemben, mégis hisz Istenben. De a génsebészettel foglalkozó szakemberek is szkeptikusak: Falus András genetika- és immunológiaprofesszor a HVG-nek elmondta: azért is tartja tudománytalannak Hamer felvetését, mert nagyon valószínûtlen, hogy lennének a DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 13

14 4. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE magatartásért vagy a világnézetért felelõs gének. Falus szerint már a magas vérnyomás vagy a hízásra való hajlam kialakulásához sem egy gén megléte szükséges, hanem több tucatnak az együttmûködése, egy-egy magatartásbeli vonást pedig az határoz meg, hogy az ember nagyjából 25 ezer génje közül legalább ezernyi gén hogyan befolyásolja sok milliárd lehetõség közül az aktuálisan mûködõ idegsejthálózatot. Azt persze õ sem tagadja, hogy a Hamer által nevesített gén egy elem lehet a természetfeletti iránti vonzalom mértékét is meghatározó idegrendszeri mûködésben, ám durva leegyszerûsítésnek tartja az Isten-génrõl való beszédet. Nemcsak a genetikusok, hanem a pszichiáterek is tamáskodnak. Tringer László pszichiáter professzor egyenesen szamárságnak tartja ilyen gén feltételezését. Méghozzá azért, mert amint azt a HVG-nek kifejtette az eddigi tudományos ismeretek szerint az értékválasztás nem befolyásolható genetikailag, hiszen az élet során akár többször is változhat, a szülõk, barátok vagy példaképek hatására. Ennek igazolására azt említi, hogy ha az istenhitet a gének komolyan befolyásolnák, akkor nem válhatnának hívõvé olyan, nem vallásos hátterû gyerekek, akiket a magasabb színvonalú oktatás reményében írattak be egyházi iskolába. Annyit azonban õ is elismer, hogy az intelligenciától is függhet a fogékonyság az Istenhez hasonló elvont fogalmak befogadására magát az intelligenciát viszont valóban befolyásolják a gének. A sok kritika hatására végül Hamer is kissé visszakozni kényszerült. Elismerte, félrevezetõ lehet könyvének címe, és úgy nyilatkozott: A vallás az emberek által tanult kulturális jelenség, viszont aminek inkább genetikai okai vannak, az a spiritualitásra való fogékonyság. Ezt a fogékonyságot már Hamer elõtt is kutatták, de az istenhitért felelõs biológiai tényezõket két évtizede még nem a génekben, hanem az agy egyes régióiban igyekeztek megtalálni (HVG, június 9.). E tekintetben a Hamer által is hivatkozott Michael Persinger kanadai neuropszichológus volt az úttörõ, aki agykutatásaival megteremtette az idõközben lassan önálló diszciplínává érõ neuroteológia alapjait. Kísérleteirõl 1987-ben Az istenhit neuropszichológiai alapjai címû mûvében számolt be. Ezek során enyhe mágnesességgel mesterségesen izgatta önkéntes alanyai jobb halántéklebenyét, így próbált vallásos élményt stimulálni az illetõkben. Ez részben sikerült is neki. A zsidó-keresztény hátterû emberek Isten, míg az ateista, netán ufóhívõ önkéntesek földönkívüliek jelenlétérõl számoltak be. (Persinger kísérleteinek hatására aztán néhány éve leleményes vállalkozók pár száz dollárért elektromágneses fejfedõket dobtak a piacra, isteni találkozókat ígérve az erre fogékonyaknak.) A Neuroscience Letters címû neurológiai szaklap néhány hónapja megjelent számában Pehr Granqvist svéd pszichológus viszont megkérdõjelezi Persinger eredményeit. Méghozzá azért, mert szerinte Persinger 1980-as évekbeli kísérletének résztvevõi módszertani hibák miatt tudat alatt igyekeztek megfelelni a természetfeletti élményekben reménykedõ kutatók elvárásainak. Granqvist nem ragadt le a kritikánál, hanem munkatársaival maga is aktív agymágnesezésbe kezdett. Azt tapasztalták, hogy sem az elektromágneses mezõ, sem annak hiánya nem okozott semmiféle vallásos élményt az embereknél. Viszont az is igaz, hogy azok a résztvevõk, akik a kísérlet után kitöltöttek egy, a természetfölötti élményeket firtató kérdõívet, a kérdések hatására rengeteg ilyen tapasztalatról számoltak be megint csak függetlenül attól, be volt-e kapcsolva a mágneses mezõ. Amibõl akár az is következhet, hogy az efféle kísérletek tudományosságának elfogadásához legalább annyi hit kell, mint ahhoz, hogy valaki ne kételkedjék a Mindenható létezésében. Forrás: * * * 14 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

15 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 4. FELADAT 1. Kik jártak az Isten-gén nyomában? 2. Értelmezze a címet! 3. Mit jelölnek a szövegben a következõ évszámok? 1987: 1993: 2005: 4. Hogyan találta meg Hamer az új gént? Mit szolgál ez a gén? 5. Milyen csoportok tiltakoztak, hogyan próbálták megcáfolni Hamert? 6. Igaz vagy hamis? Falus András szamárságnak tartja az isten-gén létezését. Az embernek körülbelül 25 ezer génje van. Laura Koenig csak egypetéjû ikreket kérdezett meg kísérlete során. Persinger, az amerikai neuropszichológus alapozta meg a neuroteológiát. Tringer szerint az intelligenciától függhet az Isten iránti fogékonyság. 7. Helyettesítse rokon értelmû kifejezéssel az alábbi szavakat! Diszciplína: Publikáció: Summázható: Szkeptikus: 8. Mit tudunk meg Persinger kísérletérõl? Kik és hogyan használták ki ezt? 9. Fejtse ki, mi Falus véleménye a génrõl! DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 15

16 5. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 5. FELADAT Összeállította: Jagasics Gergõ Izsák Norbert: Cromwell, a vitatott ALAPÍTÓ ATYA Több életrajz született róla, mint például Napóleonról, ennek ellenére mind a mai napig igencsak ellentmondóak az értékelések Cromwellrõl. Ezekrõl is megemlékezik a minap megjelent elsõ magyar Cromwell-monográfia. Háromszor kergette szét az angol parlamentet, mégis a londoni Országház tövében kapott szobrot Oliver Cromwell: immár évszázada karddal és bibliával a kezében õrködik ott. Egyesek kis, netán közepes Hitlert, mások szinte szentként tisztelt, csodálatra méltó államférfit látnak az elszegényedett nemesbõl Anglia korlátlan urává elõlépett katonazseniben. Sokan zsigeri szocialistának tartják, de akadnak olyan kritikusai is, akik szerint az afgán tálibokéhoz hasonlóan durva törvényeket életbe léptetõ, fundamentalista vallási fanatikus volt. Így vagy úgy, az 1599-ben született és ifjúkorában jelentéktelen méretû birtokát maroknyi béresével együtt izzadva mûvelõ Cromwellt semmi nem predesztinálta késõbbi fényes karrierjére. Még az sem, hogy 21 évesen oltár elé vezethette a kor egyik leggazdagabb londoni prém- és bõrkereskedõjének nála egy évvel idõsebb leányát. Ahhoz persze ez is elég volt, hogy kései kritikusai Machiavellit idézõ gátlástalansággal vádolják meg a majdani lord protectort (az ország fõvédnökét), akinek azt is a rovására írják, hogy az ifjú Cromwell rövid úton diliházba csukatta nagybátyját tudható meg Szántó György Tibor nemrégiben megjelent, elsõ magyar Cromwell-monográfiájából, hogy ekképpen idõ elõtt juthasson hozzá örökségéhez. Ha netán tényleg õrült volt a nagybátyja, latolgatják mások, az unokaöcs is örökölhetett néhány hibás gént a felmenõitõl. Újkori angol legendák szerint már a gyermek Cromwell is angyalokkal társalkodott, mi több, magával Istennel is közvetlenül értekezett. Jóllehet ezt sokan mítoszként tartják számon, tény, hogy Cromwell egész életén végigkövethetõ a neurózis és a depresszió, amit csak fokozott súlyos hipochondriája. Az viszont nem mítosz, hogy 1636 környékén hirtelen megtért addigi léha életébõl, és vakbuzgó protestáns lett. Ettõl kezdve nemcsak puritán életvitelével tûnt ki, hanem engesztelhetetlen katolikusgyûlöletével is. Magától értetõdött, hogy Cambridge parlamenti képviselõjeként Cromwell az akkoriban végletesen egymás ellen forduló két erõ, az egyre újabb adókat bevezetõ, a szólásszabadságot korlátozó I. (Stuart) Károly és a parlament csörtéjében a protestáns kisegyházaknak vallásszabadságot ígérõ parlament csapataiban találta magát. Nem kis részben azért, mert a király 1641-ben a katolikus spanyoloktól, mi több, a kor Angliájában Antikrisztusként elkönyvelt pápától kért segítséget a parlament ellenében. Ez persze csak még inkább feltüzelte a hamarosan egyre több, a mellvértjük okán vasbordájúaknak nevezett harcosnak parancsoló hadvezért. A katonatársai által angol Mózesnek tekintett Cromwell sajátos rekrutálási újítást bevezetve, az Antikrisztus elleni küzdelemre protestáns gyülekezetekben toborozta hittársait, akikkel aztán zsoltárokat énekelve rontott rá a királyi csapatok képében testet öltött ördögre. Az égiek mindvégig ki is álltak mellette: Cromwell egyetlen ütközetet sem vesztett. Ezt nyilván azzal is kiérdemelte a katolikusvérontással Krisztus visszatértét siettetni igyekvõ puritán ezredes, hogy olyan katonai zsebbibliát hozott forgalomba, amelyben a megalkuvás nélküli harcra felszólító ószövetségi idézetek domináltak. Jelenkori szövegírókat is megszégyenítõ marketingötlettel a könyvecske e szavakkal 16 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

17 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 5. FELADAT reklámozta magát a címlapján: kapóra jön ütközet elõtt, ütközet közben és ütközet után. A vérgõzös csaták sem csökkentették Cromwell ájtatosságát. Fontosabb döntések elõtt a kemény katona állítólag hosszú órákat töltött önmarcangoló imádkozással. Még akkor is hosszasan kutatta Isten akaratát az addigra Anglia elsõ számú vezetõjévé avanzsált Cromwell, amikor a bíróság 1649 januárjában halálra ítélte a parlamenti erõk fogságába esett I. Károlyt. Mire azonban égi választ kaphatott volna kérdésére, már megjött a hír: a bakó elvégezte dolgát, a király fej, az ország pedig legitim uralkodó nélkül maradt. És maradt az intõ példa is a késõbbi uralkodóknak, akiknek netán megfordult a fejében, hogy megnyirbálják a parlament jogkörét. Ezért tekinthetik sokan Cromwellt a modern parlamentarizmus megteremtõjének. De a hazának ezek után is szüksége volt a puritán katonatisztre. Hol a lázongó katolikus íreket, hol pedig az elhunyt király fia, a késõbbi II. Károly mellett kiálló presbiteriánus skótokat kellett megregulázni. Londonban eközben a parlamentpárti Cromwellnek egyre jobban meggyûlt a baja a képviselõházzal. A honatyákat többnyire az foglalkoztatta, hogyan tudnák elkerülni a macerásnak gondolt választási procedúrákat, és bebetonozni a hatalmukat. Afféle muszáj-herkulesként Cromwell az 1650-es években többször is szétkergette katonáival az utólagos értékelések szerint erre valóban rászolgáló képviselõket. Nem tûrhette például, hogy az július 4-én összeült parlamentben szép számmal helyet foglaló vallási fanatikusok legelébb is a papok fizetésemelésérõl kívántak rendelkezni, majd életbe léptették volna a mózesi törvényeket, hogy munkájuk koronájaként antik zsidó mintára megalakuljon az országot irányító hetventagú testület, a Szanhedrin. Ez még Cromwellnek is sok volt, jóllehet õ is feltétel nélkül hitt abban, hogy Angliában épül fel Isten szemmel látható országa, az új Sion, ezért még azzal is siettetni vélte Krisztus eljövetelét, hogy fittyet hányva az Államtanács ellenkezésére nagy csoport zsidót fogadott be. Csoda-e hát, hogy sokakban felmerült a kérdés, nem zsidó vér csörgedezik-e Cromwell ereiben, s nem a keresztyén Anglia romlására próbálja-e felhasználni újonnan megszerzett hatalmát. Mindeközben a hálás zsidóság legképzettebb elméiben az is megfogalmazódott, hogy az angol hadúr a megígért Messiás. Napjaink történészei jóval prózaibban értékelik a többnyire katonaszentként lefestett ezredest. Jobbára azt hangsúlyozzák: újra és újra visszadobta a parlamentnek a hatalmat, ám az, mintegy bumerángként, mindannyiszor ismét az õ kezébe került. Mégis, a jóindulatú diktátor, a parlament többszöri könyörgése ellenére, élete végéig következetesen visszautasította a királyi koronát, pedig az õt uralkodóként tisztelõ európai királyok is elfogadták volna az angol trónon. Forrás: * * * 1. A második és a harmadik bekezdés alapján írja le, mit tudhatunk meg Cromwellrõl! 2. Miért csukatta diliházba nagybátyját? Õ maga milyen betegségekben szenvedett? 3. Ki az angol Mózes, miért nevezik így, mi kötheti össze a bibliai Mózessel? 4. Pár mondatban írja le, milyen harc folyt a hatalomért! Kitõl kért segítséget Károly? 5. Kit idéz a muszáj-herkules kifejezés? 1 pont 6. Kik a vasbordájúak? Milyen új eljárást vezetett be Cromwell? DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 17

18 5. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 7. Értelmezze a zsebbiblián található mondatot: Kapóra jön ütközet elõtt, ütközet közben és ütközet után. 8. Igaz vagy hamis? I. (Stuart) Károlyt lefejezték. Az európai uralkodók nem fogadták volna el Cromwellt Anglia királyának. Cromwell 22 éves volt, amikor megházasodott. Az elsõ magyar Cromwell-monográfiát Szántó György János írta. Cromwellt sokan Messiásként tisztelték. 9. Fejtse ki, mit csinált Cromwell az 1650-es években! 10. Milyen logikai-tartalmi viszonyra utal az aláhúzott kötõszó? Sokan zsigeri szocialistának tartják, de akadnak olyan kritikusai is, akik szerint az afgán tálibokéhoz hasonlóan durva törvényeket életbe léptetõ fundamentalista vallási fanatikus volt. A honatyákat többnyire az foglalkoztatta, hogyan tudnák elkerülni a macerásnak gondolt választási procedúrákat, és bebetonozni a hatalmukat. Ettõl kezdve nemcsak puritán életvitelével tûnt ki, hanem engesztelhetetlen katolikusgyûlöletével is. 11. Helyettesítse rokon értelmû kifejezéssel az alábbi szavakat! Fanatikus: Puritán: Megnyirbál: Mítosz: Hipochondria: 18 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

19 EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE 6. FELADAT 6. FELADAT Összeállította: Jagasics Gergõ Nagy Gábor: Digitális lejátszók népszerûsége ZENE A FÜLNEK A hordozható digitális zenei lejátszók sikerterméke továbbra is az Apple amerikai számítógépgyártó ipodja, ám egyre inkább zárkóznak fel a szaporodó riválisok. Fõként a japán Sony, amelynek walkmanje negyedszázada forradalmasította az egyéni zenehallgatást. Rekordnyereséget ért el az elõzõ negyedévben az amerikai Apple számítógépgyártó cég, ám a bevétel megugrása korántsem a hagyományos komputerek iránti keresletnek, sokkal inkább egy cigarettásdoboznyi, hófehér mûanyag készülék, az ipod digitális zenei lejátszó sikerének köszönhetõ. A több ezer zeneszám felvételére, tárolására és lejátszására képes ipod különösen tavaly májusi megújulása óta (HVG, május 17.) valósággal kultikus tárgy lett nemcsak a számítástechnikához vonzódók, de az egyszerû zenerajongók körében is. Az Apple az utolsó negyedévben 860 ezer a októberi bemutató óta már több mint 3 millió ipodot adott el, és a digitális lejátszó alaposan megélénkítette az Apple számítógépek, így a Macintoshok iránti érdeklõdést is. A július közepén nyilvánosságra hozott adatok szerint az Apple negyedéves bevétele az elõzõ év azonos idõszakához képest 30 százalékkal, 2,01 milliárd dollárra emelkedett, az adózás utáni nyereség pedig elérte a 61 millió dollárt. A sikerszériának azonban valószínûleg még koránt sincs vége, az Apple ugyanis a múlt héten bemutatta az ipod újabb szûk három év alatt immár a negyedik generációját. A vezérlõfelület változtatásán túl az igazi újdonság az újratölthetõ akkumulátor megnövelt kapacitása, na és persze az alacsonyabb ár. A legnagyobb, akár 10 ezer zeneszámot is tárolni képes, 40 gigabájtos, valamint a kisebb, 20 gigabájtos modell 399, illetve 299 dolláros árával 100 dollárral olcsóbb a jelenlegi változatnál, õsszel pedig legfeljebb ennyiért jönnek a Hewlett-Packard (HP) neve alatt és kék színében forgalmazott készülékek. Sem a gyors megújulás, sem a tetemes árcsökkentés akárcsak a világ második legnagyobb személyiszámítógép-gyártójával, a HP-vel kötött szövetség nem véletlen, hiszen az ipod fenomenális sikere valósággal beindította a hordozható digitális lejátszók piacát. Így aztán az Apple riválisai a legnagyobb felvevõpiacnak számító USA-ban az iskolakezdés, valamint a karácsonyi szezon elõtt sorban új modellekkel jelentkeznek, amelyek majd némi késéssel Európába is megérkeznek. Az igazi verseny immár a hordozható számítógépekben is használt, kisméretû merevlemezeket alkalmazó készülékek terén zajlik, az elemzõk szerint ugyanis leszálló ágba kerültek az általában 256, illetve 512 megabájt kapacitású lejátszók, amelyek a csak drágán bõvíthetõ úgynevezett flashmemóriákat használják. E részpiacnak szintén az Apple támasztott versenyt, amikor idén januárban megjelent a 4 gigabájt kapacitású merevlemezes és az eddigi kizárólagos fehértõl eltérõ színekben is rendelhetõ ipod Minivel, amely ezer zeneszám, illetve 70 órányi muzsika tárolására képes. A siker itt sem maradt el, az Apple eleinte képtelen volt eleget gyártatni az ipodok memóriáját a japán Toshiba készíti, a navigációs szoftver alapjainak licenctulajdonosa pedig az amerikai PortalPlayer nevû cég, a 249 dollárba kerülõ ketyeréért az USA-ban várólistára kellett feliratkozni, Európában pedig a tervezettnél késõbb került sor a premierre. A merevlemezes lejátszók között egyes adatok szerint mintegy 60 százalékos részesedéssel DFT-BUDAPEST, TEL.: 06 (1) , 19

20 6. FELADAT EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE rendelkezõ ipodnak ha stílusában nem is, de árban jelenleg három nagy gyártó is versenytársat állít. Az amerikai RCA a Lyra családdal, a korábban elsõsorban Sound Blaster számítógépes hangkártyáiról ismert, szingapúri Creative Technology pedig Nomad, illetve Zen modelljeivel igyekszik kihasználni a konjunktúrát 40 gigabájtos modelljük egyaránt 250 dollárba kerül, míg a világ legnagyobb számítógépgyártója, az ugyancsak amerikai Dell a tavaly karácsonyi szezonra jött elõ kétféle kapacitású lejátszójával, amelyek sok újdonságot nem kínálnak ugyan, ellenben olcsóságukkal tüntetnek. A késhegyre menõ verseny azonban sokak szerint csak most kezdõdik, amikor a szórakoztatóelektronika óriásának számító ám a digitális lejátszók terén némiképp elszundikáló japán Sony megjelenik saját modelljeivel, a 20 gigabájtos Network Walkmannel (NW-HD1), valamint a kétszer ekkora kapacitású Vaio Pocket Playerrel, amelyek augusztus közepén tûnhetnek föl az Egyesült Államokban 400, illetve 500 dollár körüli áron, õsszel pedig Európában. Az egyéni zenehallgatást forradalmasító elsõ walkman premierjének 25. évfordulóján, július 1-jén bemutatott termékek piaci hódításának elõsegítésére a Sony amelyet csak fölpaprikáztak azok a lelkes kommentárok, amelyek az ipodot a 21. század walkmanjének minõsítették valószínûleg azt is kihasználja majd, hogy lemezcége és a BMG Music fúzióját a múlt héten jóváhagyta az Európai Unió. Minden sikerjelentés ellenére a digitális zenei lejátszók terjedését némiképp fékezheti, hogy nincs köztük kompatibilitás. Az ipod az Apple saját tömörítési módja, az AAC mellett képes ugyan a legelterjedtebb formátum, az MP3 lejátszására is, a cég itunes online zeneboltjából amely a legális internetes zenei piac forgalmának 70 százalékát hozza, és július elején töltötték le róla a százmilliomodik dalt viszont csak ipodokra és AAC-formátumban lehet zeneszámokat vásárolni. A japán cég két készüléke kizárólag az általuk használt ATRACformátumot ismeri majd, és a Sony online zeneboltjával, a Sony Connecttel képes együttmûködni, amelyrõl azonban más lejátszóval nem tölthetõk le zeneszámok. Végül pedig sem az ipodok, sem pedig a Sony-gépek nem képesek a Microsoft kifejlesztette és számos más digitális lejátszó által használt Windows Media Audio olvasására. Forrás: * * * 1. A második bekezdés alapján fejtse ki, mi is az az ipod! 2. Melyik cég vezette be az ipodot, milyen sikereket ért el vele? Mely cégek jelentenek versenytársat neki? 3. Hogyan segítette az ipod megjelenése az Apple céget? 4. Mi a célja a cikkben elõforduló korábbi dátumnak? 2 pont 5. Mi a Sony válasza az ipodra? sorban írjon reklámot a legújabb Apple ipodnak! 7. Milyen zenei formátumokat említ a cikk? 20 EGÉSZ ÉVES ÉS INTENZÍV ÉRETTSÉGI VIZSGA-ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAMOK

SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLÓKÖNYV

SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLÓKÖNYV SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLÓKÖNYV SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLATOK A KÖZÉPSZINTÛ ÉRETTSÉGIN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FELVÉTELI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELVÉTELI, ÉRETTSÉGI ÉS NYELVVIZSGA SZAKKIADVÁNYOK SZERKESZTÕSÉGE BUDAPEST,

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába!

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! Az Apple tehetségekre épül, olyan tehetségekre, akik, azt hiszem, képesek jó hardvert tervezni, erősek az ipari

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész 2012 december 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Akik értékelve nem nyugodhattak Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Kihantolták kedden a 2004-ben elhunyt Jasszer Arafat földi maradványait. Rajta

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Lorinczy Szabolcs mk. ornagy A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Az 1995 júliusában elkövetett szrebrenyicai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban Szerződő Felek), abban

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Finomhangolás: 11 új Sony fülhallgató a különböző zenei stílusokhoz igazítva

Finomhangolás: 11 új Sony fülhallgató a különböző zenei stílusokhoz igazítva Sajtóközlemény CES, Las Vegas 2012. január 9. Finomhangolás: 11 új Sony fülhallgató a különböző zenei stílusokhoz igazítva A Sony 2012-ben 11 féle, különleges gonddal tervezett fejhallgatóval jelentkezik,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Észak-Korea útja az atomhoz

Észak-Korea útja az atomhoz 2012 március 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Több mint fél évszázada folyik az észak-koreai atomprogram, amelyet többször is felfüggesztettek,

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben