Az előadás felépítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás felépítése"

Átírás

1 A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam november 24.

2 Az előadás felépítése I. RÉSZ BANKI KOCKÁZATOK MI A BANKI TREASURY? TREASURY KOCKÁZATOK FŐBB BANKI TREASURY TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK II. RÉSZ PÉNZÜGYI PIACI MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE III. RÉSZ BANKI KOCKÁZATKEZELÉSI TERMÉKEK BEMUTATÁSA PÉLDÁKON KERESZTÜL

3 I. BANKI KOCKÁZATOK Pénzügyi kockázat Fő összetevői: Ügyleti kockázat Hitelkockázat (partner fizetésképtelenségének kockázata és a banktermékben rejlő kockázat) Árkockázat (kamatláb-, valutáris és a határidős ügyletekből származó kockázat) Működési kockázat Likviditási kockázat

4 MI A BANKI TREASURY? A bank központi forráselosztó egysége. Az E-F menedzsment operatív területe. A treasury feladata a likviditáskezelés és a bank E-F oldala közötti különbségek kezelése.

5 Likviditási kockázat A kockázatkezelés lépései TREASURY KOCKÁZATOK 1. A várható likviditási igény meghatározása a tőkeforgalmi kimutatáson (tőkefelhasználások-kiadások és tőkeforrások-bevételek összessége) keresztül, amely a gyakorlatban két bankmérleg közti különbséget mutatja a betétszerkezeti megközelítés alapján, amely a gyűjtött források stabilitására koncentrál (a betéteket felmondásuk valószínűsége alapján osztják fel) 2. Likviditásmenedzsment stratégiák kidolgozása eszközkezelés forráskezelés

6 Árfolyamkockázat: ha egy bank forrásai és betétei különböző devizanemekben esedékesek, a bankot veszteség érheti, ha az árfolyamok számára kedvezőtlenül alakulnak. A bank oly módon kezeli az árfolyamkockázatot, hogy a bank egészére összesítve, devizanemenként nyilvántartja az ügyfelek részére végzett konverziós (váltási) ügyleteket, meghatározza a bank által jegyzett napi deviza- és valutaárfolyamokat, szükség esetén a nemzetközi és hazai bankközi piacokon és devizatőzsdéken fedezeti műveleteket végez annak érdekében, hogy a bank árfolyamkockázatát csökkentse és árfolyamnyereséget érjen el.

7 Kamatlábkockázat: kamatlábérzékenység Ha egy vállalkozás eszközei és forrásai kamatlábérzékenyek, akkor a vállalat tulajdonosainak részesedése (az eszközök és idegen források különbsége) is függ a kamatérzékenységtől. A kamatkockázat kezelésének fontosságát a klasszikus közgazdaságtan azon tétele jelzi, miszerint egy vállalkozás mindenkori értéke egyenlő a jövőbeni pénzmozgások jelenértékével amely a mindenkori kamatszintek függvénye. Amennyiben elkerülhetők a kedvezőtlen irányú kamatmozgások hatásai, a piaci érték és a profittermelő képesség is jelentősen növelhető. A duráció elemzés a kamatkockázatot nem a jövedelem változásaként definiálja, hanem azt vizsgálja, hogyan változik az eszközök és források piaci értéke a kamatlábváltozás hatására. Az elemzés során minden eszköz és forráselemet úgy fogunk fel, mint egy kötvényt, melyhez ki- és befizetések adott pénzáramlása tartozik. A kamatláb változásakor a változó kamatozású kötvények (azonnal átárazódó) kötvények értéke marad, a fix kamatozásúé megváltozik. Ha a piaci kamatszint a futamidő alatt nő, a fix kamatozású hitel piaci értéke (amennyiért az általa reprezentált pénzáramlást el lehet adni) csökken.

8 A bankok kamatlábváltozásra való érzékenysége jóval nagyobb más gazdálkodó szervezetekhez képest. Ha egy bank pl. fix kamatozású forrásokat gyűjt és változó kamatozású hiteleket nyújt, a kamatlábak csökkenése esetén veszteséget szenved el, mivel az alacsonyabb kamatozású hiteleit drága forrásokkal kell megfinanszíroznia. A bankok ekkor különböző ügyletek segítségével védekezhetnek a kockázat ellen. A bank kamatkockázatát oly módon kezeli, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a banki kamatrést, annak alakulását. Ez igen fontos tevékenység, hiszen a bank haszna nagyrészt attól függ, hogyan változik és mekkora a hitelkamatok és a betéti kamatok közötti kamatrés nagysága. Abban az esetben, ha az eszközök és források lejárata eltérő, a lejáró forrásokat vagy hiteleket már csak az új kamatlábak mellett lehet megújítani. Ekkor meg kell próbálni az eszközök és források lejáratát közelíteni egymáshoz. (Ha az eszközök és források lejárata összhangban van, továbbá mind az eszközök, mind a források fix kamatozásúak, a kamatkockázatot teljes mértékben kiküszöbölték.) A lejárati összhang mérésére a bankok lejárati szerkezet táblát készítenek.

9

10 Kamatlábkockázat számszerűsítése GAP számítással A megfelelő besorolású eszköztételekből kivonják a forrástételeket, majd e különbségeket kockázati faktorokkal szorozzák be. A kockázati faktor az adott lejárat kamatra való érzékenységétől függ. A lejárat növekedésével a faktorok is egyre nőnek. A kapott számot elosztva a mérlegfőösszeggel, kapjuk a GAP-et (rés). Előjele mutatja, hogy az eszközök (pozitív GAP), vagy a források (negatív GAP) átlagos lejárata-e a nagyobb. Pozitív GAP esetén, ha a kamatlábak emelkednek, a bank nyeresége csökken. Negatív GAP esetében fordítva. (A bankokat 10%-nál nagyobb GAP esetén kockázatosnak ítélik.)

11 Hozamgörbe (a kamatlábak lejárati szerkezete): megmutatja a kamatláb és a hozam közötti kapcsolatot az azonos kockázatú értékpapírok esetében. A kamatlábak színvonala és a görbe alakja között van kapcsolat. Amikor a kamatlábak alacsonyak, a hozamgörbe alakja valószínűleg emelkedő; mikor a ráták magasak, akkor a görbe csökkenő vagy hullámos. Mikor a kamatlábak változnak alacsonyról magasra, vagy magasról alacsonyra, akkor a görbe alakja lapos. A gazdasági változásokra (ciklusokra) a rövid lejáratú kamatlábak jobban változnak, mint a hosszú távúak, és a görbe kisimul a lejárat növekedésével. A hozamgörbe szerkesztés célja, hogy meghatározzuk azokat az értékpapírokat, amelyek hozama eltér a hasonló lejáratú azonos kockázatú kötvények kamatlábaitól. A különböző lejáratú hitelek éves kamatlábát a lejárat függvényében ábrázolva tehát a hozamgörbét kapjuk. Sok gazdaságban a hozamgörbe emelkedő, vagyis ahogy nő a lejárat, annál magasabb kamatot kell fizetni a hitelekért, illetve annál magasabb a kamat a befektetések után. A növekvő (normál) hozamgörbéből a rövid lejáratú kamatlábak jövőbeli emelkedésére lehet következtetni. A hozamgörbe a gazdaság állapotának fontos indikátora, továbbá fontos következtetéseket lehet belőle levonni a jövőbeni kamatlábak nagyságára vonatkozóan.

12 o Éven belüli kamatlábak A bankközi pénzpiacon a kereskedelmi bankok saját likviditási helyzetük és aktuális pozícióik alapján hiteleznek egymásnak. LIBOR: londoni bankközi kamatláb EURIBOR: az euró-zóna bankközi kamatlába EONIA: az euró-zóna overnight (mától holnapig számított egynapos) bankközi kamatlába BUBOR: budapesti bankközi kamatláb o Éven túli kamatlábak A hozamgörbe éven túli kamatszintjei az egy évnél hosszabb lejáratú, fix kamatozású államkötvények hozamából számíthatók ki. Ezen kamatlábak szolgálnak pl. a kamatcsere ügylet alapjául.

13 Jó tanácsok 1. Ha a kamatlábak emelkedésére számít: Fedezze hiteleinek kamatát! Változó kamatozású hiteleinek kamatát cserélje fix kamatra! Fix kamatozású betétének kamatát cserélje változó kamatra! Helyezzen el változó kamatozású betéteket! 2. Ha a kamatlábak csökkenésére számít: Fedezze betéteinek kamatát! Változó kamatozású betétének kamatát cserélje fix kamatra! Fix kamatozású hitelének kamatát cserélje változó kamatra! Vegyen fel változó kamatozású hiteleket! 3. Ha a kamatlábak ingadozására számít: Védekezzen fedezeti ügyletekkel a kedvezőtlen irányú változásokkal szemben! De hagyjon teret a profitnövekedésre!

14 FŐBB BANKI TREASURY TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Devizapiaci szolgáltatások: azonnali és határidős üzletkötések a főbb devizanemekben Betéti termékek: deviza és forint lekötött betétek, treasury hitelkeret Értékpapírpiaci szolgáltatások (kötvénypiac, befektetések) Derivatív termékek, kockázatkezelési szolgáltatások Piaci információk nyújtása: adatok, elemzések, előrejelzések és historikus információk árfolyamokról és kamatlábakról Tanácsadói és szakértői szolgáltatások Egyénre szabott fedezeti stratégiák kialakítása Egyéni árazás

15 A treasury a bank és a piac közötti kapocs profit centerként vagy cost centerként. Három nagy részpiaccal van kapcsolatban: money market, devizapiac és kötvénypiac. A treasury csapata lényegében két részből áll: Értékesítőkből: volument termelnek, ők a kezdeményezők, üzleteket kötnek az ügyfelekkel (az értékesítők nem ajánlhatnak maguktól árat, csak a kereskedőkkel való egyeztetést követően). Kereskedőkből (dealerek): az értékesítők által megkötött üzleteket a kereskedők veszik át, ők az elosztók, akik a tulajdonképpeni piaci tevékenységet végzik (felelősek olyan kérdések eldöntéséért, mint pl. mennyi kölcsönt adhat, ill. milyen feltételek mellett és mennyi kölcsönt vehet fel a bank).

16 II. PÉNZÜGYI PIACI MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Határidős (termin) ügyletek A határidős deviza- és hitelpiacok kialakulása Nyitott pozíció rövid (short): pl. az importőr későbbi devizaszükséglete a devizapiacon, ill. hitelfelvétel, vagyis az adott tartozást megtestesítő értékpapír eladása hosszú (long): pl. az exportőr jövőbeni devizaárbevétele a devizapiacon, ill. hitelnyújtás, vagyis az adott tartozást megtestesítő értékpapír birtoklása

17 A forward és futures ügylet összehasonlítása A forward piac alapvetően a bankközi devizapiacot jelenti, amelynek hátterében ott találjuk az ügyfél-bank viszonylatban kötött ügyleteket. Az ügylet tárgya lehet értékpapír, deviza, vagy hitel (pénzáram). A kereskedelmi bankok tehát a bankközi piacra már az ügyfelektől összegyűjtött, koncentrált kereslettel, illetve kínálattal lépnek ki. A forward ügyletek jellemzője a nagyfokú rugalmasság mind az összeg, mind pedig a lejárat tekintetében. A bankok leggyakrabban hitel kamatlábára és a devizák árfolyamára kötnek forward ügyletet. A futures ügylet jogilag kötelező tőzsdei adásvételi szerződés. (A forward ügylet is mindkét fél számára kötelező, de nem tőzsdei.) A futures ügylet tőzsdei jellegéből adódik, hogy standardizált, tehát az ügyleteket meghatározott kötésegységekre és azok egész számú többszöröseire, valamint az év meghatározott napjaira vonatkozó lejárattal lehet kötni. A fenti kötöttségek a piac likviditását, a pozíciók zárásának lehetőségét hivatottak megteremteni. Opciós ügylet

18 Származékos ügyletek A határidős piacokon a bizonytalanság megosztható a piaci szereplők között. Ebből a szempontból a piacnak vannak olyan szereplői, akiknek a gazdálkodásukból (pl. export) eredően van kockázatuk fedezeti ügyletkötők, és vannak olyanok, akik nyereség reményében átvállalják az előzőektől a kockázatot spekulánsok és az arbitrázsőrök.

19 o Fedezeti ügylet (hedge) Forward piaci fedezeti ügylet: egy eladás vagy vétel terminárfolyamon (pl. kamatláb-fedezeti ügylet határidős hitelfelvétellel, vagy deviza fedezeti ügylet) Futures fedezeti ügylet: 3 részügylet Opciós fedezeti ügylet: egy opció vásárlása és egy jövőbeni prompt ügylet Általában igaz, hogyha egy cég rendszeresen köt fedezeti ügyletet, akkor az egyes esetekben érdemesnek bizonyulhat fedezeti ügyletet kötni, azonban előre sosem lehet tudni pontosan, hogy érdemes-e fedezeti ügyletet kötni, az árfolyam- és kamatingadozásokat a fedezeti ügyletek rendszeres kötése csökkenti.

20 Tipikus fedezeti politikák Defenzív: garantált legrosszabb kimenetel meghatározása, és az annál rosszabb lehetőségek kizárása Offenzív: a fedezeti ügyleteknek önállóan is nyereségeseknek kell lenniük Fedezeti célok: abszolút biztonságra való törekvés: a cash-flow ingadozásának tökéletes kiküszöbölése, relatív versenyelőny növelése: a cash-flow nagyságának maximalizálása, védelmi szint meghatározása, bizonyos mértékű részesedés az esetlegesen kedvező piaci mozgásokból, finanszírozási költségek csökkentése, hozammaximalizálás.

21 Tipikus fedezeti politikák

22 o Spekulációs ügylet o Arbitrázs ügylet A devizaárfolyamok és a kamatlábak összhangját fenntartó három alapvető arbitrázsfajta: háromvalutás arbitrázs: a keresztárfolyamok összhangját biztosítja kamatarbitrázs: a különböző valutákban fennálló, azonos időtartamú hitelek kamatlábainak az egyensúlyi viszonyát tartja fenn forward/forward arbitrázs: a különböző időtartamú, azonos valutában fennálló prompthitelek kamatlábainak és a terminhitelek árfolyamának az egyensúlyi viszonyát tartja fenn.

23 Példa kamatarbitrázsra: Ha az 1 éves lejáratú fontkötvények kamatlába 5%, miközben a dollárkölcsönök kamatlába 8%, a prompt devizaárfolyam 1,10 dollár/font. Ha a font 1 éves határidős árfolyama 1,20 dollár (1 font több dollárt ér), akkor a következő arbitrázslehetőség adódik: dollárban hitelt felvenni (pl. 110 USD), azon fontkötvényt vásárolni (100 GBP) és a fontot (105 GBP) határidőre visszaváltani (126 USD). Ha a határidős árfolyam 1,13 (1,1x1,08/1,05) lenne (a kamatparitás alapján), akkor teljesen mindegy, hogy melyik devizában fektetem be a rendelkezésemre álló pénzt. Az ügylet költsége 8% (8,8 USD), bevétele 5% (5 GBP). 105 GBPx1,2=126 USD ,8=117,2 USD, ebből vissza kell fizetni 110 dollárt; így a tiszta nyereség: 7,2 USD. A nyereség forrása a font 1,2/1,1=1,091, azaz 9,1%-os terminprémiuma. 1,091x1,05=1,145, azaz 14,5% nyereség. A biztos kockázatmentes tiszta profit az ügyleten 14,5-8=6,5% (110-nek a 6,5%-a a 7,2); annak ellenére, hogy az 5%-os fontbefektetéshez 8%-os dollárhitelt vettünk fel.

24 III. BANKI KOCKÁZATKEZELÉSI TERMÉKEK BEMUTATÁSA A) Árfolyamfedezeti eszközök Egyedi azonnali konverziók Határidős devizaüzletek: a határidős árfolyamot az azonnali árfolyam és a két pénznem kamatláb-különbözete határozza meg. Devizaopciók 1.a. Határidős (forward) deviza eladás: abszolút biztonság Amennyiben a lejáratkori árfolyam a határidős árfolyam alatt van, jog keletkezik a határidős árfolyamon a meghatározott összegű deviza eladására. Amennyiben a lejáratkori árfolyam a határidős árfolyam felett van, kötelezettség keletkezik a határidős árfolyamon a meghatározott összegű deviza eladására.

25

26 Előnyök: A jövőbeli deviza eladási tranzakciók árfolyama előre rögzített. A magas kamattartalom = magas árfolyam, főleg hosszabb lejáratok esetén. Védelem forint erősödése ellen. Biztosan kalkulálható forint cash-flow. Költségmentes, külön díj nélkül köthető. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, az ügylet egy ellenirányú kötéssel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: Az előre rögzített árfolyam a vártnál nagyobb mértékű forintgyengülésből eredő nyereségtől is megóvhat, mivel a cég köteles a határidős árfolyamon eladni deviza bevételét.

27 1.b. Határidős (forward) deviza vétel: abszolút biztonság Amennyiben a lejáratkori árfolyam a határidős árfolyam felett van, jog keletkezik a határidős árfolyamon a meghatározott összegű deviza vételére. Amennyiben a lejáratkori árfolyam a határidős árfolyam alatt van, kötelezettség keletkezik a határidős árfolyamon a meghatározott összegű deviza vételére.

28

29 Előnyök: A jövőbeli deviza vételi tranzakciók árfolyama előre rögzített. Védelem forint gyengülése ellen. Biztosan kalkulálható forint cash-flow. Költségmentes, külön díj nélkül köthető. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, az ügylet egy ellenirányú kötéssel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: Az előre rögzített árfolyam a határidős árfolyamnál kedvezőbb szinttől is megóvhat. Magas kamattartalom = Magas határidős árfolyam, főleg hosszabb lejáratok esetében.

30 2.a. Sáv forward (range forward/cylinder) deviza eladás: biztonság és lehetőség E termék segítségével a határidős árfolyam körüli sávban rögzíthetjük valamely deviza jövőbeni árfolyamát. Akkor ajánlott, ha a határidős árfolyamnál kedvezőbb árfolyamot szeretnénk elérni, ugyanakkor be akarjuk biztosítani magunkat az árfolyam kedvezőtlen alakulása ellen. Amennyiben a lejáratkori árfolyam az alsó sávszél alatt van, jog keletkezik a határidős árfolyamnál némileg alacsonyabb árfolyamon deviza eladására. Amennyiben a lejáratkori árfolyam magasabb a felső sávszélnél, kötelezettség keletkezik a határidős árfolyamnál magasabb árfolyamon deviza eladására.

31

32

33 Előnyök: Védelem a forint erősödése ellen. Korlátozott részesedés a határidős árfolyamnál jobb szintből. A jövőbeli deviza eladási tranzakciók minimális árfolyama előre rögzített (a legrosszabb kimenetel ismert). Költségmentes, külön díj nélkül köthető. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A sáv alsó és felső határa, valamint a sáv szélessége a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, a konstrukció a lejárat előtt egy ellenirányú ügylettel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: A felső sávszél a vártnál nagyobb mértékű forintgyengülésből eredő nyereségtől is megóvhat, mivel amennyiben lejáratkor az árfolyam a felső sávszél felett van, a cég köteles a felső sáv szélénél eladni devizáját. Az alsó sávszél a normál határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb szinten biztosít védelmet.

34 2.b. Sáv forward (range forward/cylinder) deviza vétel: biztonság és lehetőség Amennyiben a lejáratkori árfolyam a felső sávszél felett van, jog keletkezik a határidős árfolyamnál némileg magasabb árfolyamon deviza vételére. Amennyiben a lejáratkori árfolyam alacsonyabb az alsó sávszélnél, kötelezettség keletkezik a határidős árfolyamnál alacsonyabb árfolyamon deviza vételére.

35

36

37 Előnyök: Védelem a forint nagymértékű gyengülése ellen. Korlátozott részesedés a határidős árfolyamnál jobb szintből. A jövőbeli deviza vételi tranzakciók maximális árfolyama előre rögzített (a legrosszabb kimenetel ismert). Költségmentes, külön díj nélkül köthető. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A sáv alsó és felső határa, valamint a sáv szélessége a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, a konstrukció a lejárat előtt egy ellenirányú ügylettel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: Az alsó sávszél a vártnál kedvezőbb lejáratkori árfolyamszintből eredő nyereségtől is megóvhat, mivel amennyiben lejáratkor az árfolyam az alsó sávszél alatt van, a cég köteles az alsó sáv szélénél devizát venni. A felső sávszél a normál határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb szinten biztosít védelmet.

38 3. Sirály (seagull) eladási opció: a rugalmas stratégia E termék annak ajánlott, aki még a sáv forward által meghatározott sáv felső árfolyamszintjénél is nagyobb mértékben akar a forint esetleges gyengüléséből profitálni, cserébe azonban egy bizonyos árfolyamszint alatt kompenzáció fejében lemond a védelemről, vagyis konkrét elképzelése van a forint adott devizával szembeni ingadozási sávjáról. A sirály opció mögött 3 ügylet áll: Amennyiben a lejáratkori árfolyam a sirály opció középső szintje alatt van, jog keletkezik a határidős árfolyamnál némileg alacsonyabb szinten (szűkebb sáv esetén akár a határidős árfolyamon) deviza eladására. Amennyiben a lejáratkori árfolyam magasabb a sirály opció felső határánál, kötelezettség keletkezik a határidős árfolyamnál magasabban (a sirály opció felső szintjén) deviza eladására. Cserébe azonban a sirály opció alsó határánál vételi kötelezettség keletkezik, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos, a bank által fizetett kompenzáció fejében nincs további védelem.

39

40

41 Előnyök: Védelem a forint erősödése ellen. Korlátozott részesedés a forward-nál jobb szintből. Költségmentes, külön díj nélkül köthető. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A sirály opció árfolyamszintjei a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, a konstrukció a lejárat előtt egy ellenirányú ügylettel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: A fedezet csak a cég által szinte valószínűtlen kimenetelűnek tartott alsó árfolyamszintig él: amennyiben lejáratkor az árfolyam ez alatt van, a stratégia csak az alsó és a középső szint közötti különbözet erejéig kompenzál. A sirály opció felső szintje a vártnál nagyobb mértékű forintgyengülésből eredő nyereségtől is megóvhat, mivel a cég köteles a sirály opció felső szintjénél devizáját eladni.

42 4. Részleges forward (participating forward): 100% biztonság részleges szabadság Létezik olyan megoldás is, amikor a kötelezettségvállalás csak az eredeti névérték meghatározott hányadára vonatkozik, így a névérték fennmaradó hányadának erejéig a cég a számára kedvező forintgyengülésből teljes mértékben részesedhet. A részleges határidős árfolyam azonban némileg kedvezőtlenebb a normál határidős árfolyamnál. E termék annak ajánlott, aki részesedni szeretne a határidős árfolyamnál kedvezőbb lejáratkori árfolyamszintből, miközben védettséget szeretne egy esetleges nagymértékű forinterősödés ellen. Amennyiben a lejáratkori árfolyam a részleges határidős árfolyam alatt van, jog keletkezik a részleges határidős árfolyamon (amely a normál határidős árfolyamnál némileg alacsonyabb) deviza eladásra a névérték 100%-a erejéig. Amennyiben a lejáratkori árfolyam magasabb a részleges határidős árfolyamnál, kötelezettség keletkezik részleges határidős árfolyamon deviza eladásra, de csupán a névérték meghatározott hányadában.

43

44

45 Előnyök: Teljes védelem egy esetleges forinterősödéssel szemben. Részesedés a határidős árfolyamnál jobb szintből, mivel a cég csupán a névérték meghatározott hányadát köteles az előre meghatározott szinten eladni. A jövőbeli deviza eladási tranzakciók minimális árfolyama előre rögzített (a legrosszabb kimenetel ismert). Magas kamattartalom = magas árfolyam. Költségmentes, külön díja nincs. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A részleges forward ügylet árfolyama és a részesedési ráta a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, a konstrukció a lejárat előtt egy ellenirányú ügylettel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: A határidős eladásnál alacsonyabb védelmi szint. Csak a névérték meghatározott hányadában részesedhet a határidős árfolyamnál jobbszintből.

46 5. Forward extra: 100%-os jog, feltételes kötelezettség A cég által vállalt kötelezettség ezen ügylet esetén csak akkor lép életbe, ha a futamidő alatt bármikor az árfolyam egy bizonyos árfolyamszintet elér. E termék annak ajánlott, akinek konkrét elképzelése van a kedvező forintgyengülés maximális mértékéről, és a normál határidős árfolyamnál valamivel alacsonyabb védelmi szint fejében, ingyen akarja élvezni a tiszta eladási jog nyújtotta előnyöket. A forward extra mögött egy jog és egy limitáras kötelezettség áll, mely akkor lép életbe, ha az azonnali piacon az árfolyam eléri az előre meghatározott trigger ( beléptető ) szintet. Amennyiben a lejáratkori árfolyam a forward extra árfolyam alatt van, jog keletkezik forward extra árfolyamon (amely a normál határidős árfolyamnál némileg alacsonyabb) deviza eladásra. Ha azonban a futamidő alatt bármikor az árfolyam az előre meghatározott trigger szintig gyengül, életbe lép az eladási kötelezettség forward extra árfolyamon, vagyis a lejáratkor kötelezettség keletkezik ezen a szinten deviza eladásra, amennyiben az árfolyam ennél magasabb. A trigger szint elérése előtt egy normál eladási opcióval, a trigger szint elérése után azonban már egy ugyanolyan kötési árfolyamú normál határidős deviza eladással állunk szemben.

47

48 Előnyök: Teljes védelem egy esetleges forinterősödéssel szemben. Amíg az árfolyam nem éri el a trigger szintet, teljes mértékben részesedhet a határidős árfolyamnál kedvezőbb szintből. A jövőbeli deviza eladási tranzakciók minimális árfolyama előre rögzített (a legrosszabb kimenetel ismert). Magas kamattartalom = magas árfolyam. Költségmentes, külön díja nincs. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A forward extra árfolyam és a trigger szint a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, a konstrukció a lejárat előtt egy ellenirányú ügylettel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: A normál határidős eladásnál alacsonyabb védelmi szint. A trigger szint elérése után az eladási opció helyébe határidős eladás lép, amelynek keretében a cég köteles a normál határidős árfolyamnál alacsonyabb szinten devizát eladni.

49 6. Javított forward (boosted forward): határidősnél kedvezőbb árfolyam megszűnési szinttel Ezen ügylet annak ajánlott, aki a normál határidős árfolyamnál jóval kedvezőbb költségmentes védelmi (jogosultsági) szint reményében hajlandó vállalni azt a kockázatot, hogy a bank és a cég között kötött fedezeti ügylet a futamidő során megszűnhet. Tehát akkor, ha a cégnek konkrét elképzelése van a kedvezőtlen forinterősödés maximális mértékéről, és azt várja, hogy az árfolyam a jelenlegi árfolyamszint körül fog stabilizálódni. A normál határidős ügylethez hasonlóan egyidejűleg keletkezik jog és kötelezettség a javított határidős árfolyamon, azonban az ún. trigger (ez esetben kiléptető ) szint elérése után mind a jog, mind a kötelezettségvállalás megszűnik.

50

51 Előnyök: Lehetőség a forward-nál lényegesen jobb árfolyam elérésére. A trigger szint elérése után a megállapodás, azaz a cég határidős deviza eladási kötelezettsége is megszűnik. A javított árfolyam annál kedvezőbb a normál határidős árfolyamnál, minél nagyobb az ügylet megkötésekor az árfolyam futamidő alatt várható ingadozása. Költségmentes, külön díja nincs. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A javított határidős árfolyam és a trigger szint a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Ha a fedezeti ügyletre már nincs szükség, a konstrukció a lejárat előtt egy ellenirányú ügylettel lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Kockázatok: A trigger szint elérése után egy esetleges forinterősödés esetére nem biztosít védelmet. Az előre rögzített árfolyam miatt a vártnál nagyobb mértékű forintgyengülésből eredő nyereségtől is elesik a cég, mivel köteles a javított határidős árfolyamon devizát eladni (amennyiben a trigger szintet nem érte el az árfolyam).

52 7. Európai típusú eladási opció: biztonságos lehetőség Amennyiben a lejárat napján a piaci árfolyam a kötési árfolyam alatt van, lehívásra kerül az opció.

53

54 Előnyök: Tökéletes védelem egy esetleges forinterősödéssel szemben. Teljes mértékben részesedhet az árfolyam kedvező alakulásából. Magas kamattartalom = magas árfolyam, főleg hosszabb lejáratok esetén Biztosan kalkulálható forint cash-flow. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A biztosítási díj és a kötési árfolyam adott futamidő és névérték esetén a várakozások, tervek és költségvetés függvényében tetszőlegesen alakítható. Az opció a piacon egy ellenirányú ügylettel (az opció eladásával) bármikor lezárható. Ez természetesen nyereséghez vagy veszteséghez vezethet, az aktuális piaci helyzettől függően. Hátrányok: A biztosítási díjhoz hasonlóan az opciós díj előre kifizetésre kerül. Az opció tulajdonosa akkor van kedvező helyzetben, ha lejáratkor nem él opciós jogával.

55

56 B) Kamatkockázati eszközök 1. Határidős kamatláb-megállapodás (forward rate agreement, FRA) E megállapodás lehetőséget nyújt arra, hogy egy jövőben induló kamatperiódusra ma rögzítsük a kamatot betétek, rövid lejáratú vagy rulírozó hitelek esetében. Ezzel a kamatlábak jövőbeni kedvezőtlen alakulása ellen lehet védekezni. A határidős kamatláb egy pénzügyi számítással kalkulált érték, amelyet a kamatlábak jövőbeli alakulására vonatkozó piaci várakozásokat tükröző aktuális hozamgörbéből származtatunk. A felek egymás között elszámolják az előre meghatározott FRA kamatláb és a referencia kamatláb különbözetét. A referencia kamatlábat, amely valamilyen hivatalos kamatfixing, mindig a jövőben határozzák meg. Az elszámolás készpénzzel történik az adott periódus elején.

57 Amennyiben a referencia kamatláb az adott periódus elején magasabb, mint az FRA kamatláb, a hitelfelvevő számára a bank a következő összeget fizeti ki: névérték x futamidő x (piaci kamatláb FRA kamatláb) Amennyiben a referencia kamatláb az adott periódus elején alacsonyabb, mint az FRA kamatláb, a hitelfelvevő fizeti meg a két kamatláb különbözetét a banknak.

58 Előnyök: Védelem a kedvezőtlen kamatmozgásokkal szemben rövid távon egy adott periódusra. Az ügylet elkülönül a hitel- vagy betétügylettől, vagyis más pénzintézetnél felvett hitel/elhelyezett betét esetében is alkalmazható. Biztosan kalkulálható forint cash-flow. Költségmentes, külön díj nélkül köthető. Mérlegen kívüli tétel, nem terheli a mérleget. A szerződés összege, a lejárat napja és az érvénybelépés időpontja az igényeknek és várakozásoknak megfelelően alakítható. A legtöbb likvid devizában lehetséges. Kockázatok: Ha hitelfelvétel mellett él az FRA, nincs haszon a jelenlegi piaci várakozásnál nagyobb mértékű kamatcsökkenésből. Ha betételhelyezés mellett él az FRA, szintén nincs nyereség a jelenlegi piaci várakozásnál kisebb mértékű kamatcsökkenésből, ill. egy esetleges kamatemelkedésből.

59 2. Kamatlábswap (interest rate swap, IRS) Az üzleti partnerek egymás között kicserélik az eltérő típusú kamatfizetési kötelezettségeiket, vagy kamatbevételeiket (attól függően, hogy forrás- vagy eszköz-swap ügyletet kötöttek). Az ügylet jelentősége, hogy védelmet nyújt az esetleges kedvezőtlen piaci kamatlábváltozás ellen, cserében azonban le kell mondani a piaci kamatláb csökkenéséből adódó extraprofitról. Alkalmazására általában fix kamatozással nyújtott hosszú lejáratú kölcsön rövid távú finanszírozása esetében kerül sor. Három típusa: Kupon kamatlábcsere: általában egy fix és egy változó kamatozású hitel kamatait cserélik ki. Alapkamatláb csere: két különböző, de más alapkamatlábhoz kötött változó kamatot cserélnek ki. Valutaközi kamatlábcsere: különböző devizák kamatlábait cserélik ki általában oly módon, hogy az egyik valuta kamatlába fix, míg a másiké lebegő.

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Mit értünk kockázat alatt? Megtakarításaink különböző kockázatoknak vannak kitéve. Tájékoztató anyagunk célja, hogy megismertessük Önt a legfontosabb

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1

Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 67 SCHEPP ZOLTÁN Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1 A cikk a devizaalapú, változó kamatozású finanszírozástól remélt alacsonyabb költségek

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT MNB-tanulmányok 54. 26 CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái Csávás Csaba Kóczán Gergely Varga Lóránt A fõbb hazai

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában A jegybankok számára kulcsfontosságú információt jelent, hogy a gazdaság szereplõi és ezen belül a pénzpiaci szereplõk mit gondolnak a monetáris

Részletesebben

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE ÉS PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG,

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 A monetáris politikai döntéshozatalkor a jegybank elsősorban az árstabilitás elérését tartja szem

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

BÉT HAVI ELEMZÉS 2004. október. A devizahitelezés kockázati tényezoi, és ezek csökkentése tozsdei származékos termékekkel

BÉT HAVI ELEMZÉS 2004. október. A devizahitelezés kockázati tényezoi, és ezek csökkentése tozsdei származékos termékekkel BÉT HAVI ELEMZÉS 2004. október A devizahitelezés kockázati tényezoi, és ezek csökkentése tozsdei származékos termékekkel Magyarországon a 2000-es évtol kezdve a lakosság hiteligényének robbanásszeru növekedése

Részletesebben

Éves beszámoló. 2015. február

Éves beszámoló. 2015. február Éves beszámoló 2015. február Európai Központi Bank (2015) Postacím 60640 Frankfurt am Main, Németország Telefon: +49 69 1344 0 Internet: www.ecb.europa.eu Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben