VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január"

Átírás

1 VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, január Készítette: Tóth Mihály

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból való bemutatása. Következtetések. Az Ágazati Paritásos Bizottságok javasolt helye, szerepe a szociális párbeszéd intézményrendszerében. V. Az ágazati struktúra lehetséges elvei, jogkörei (kompetenciák) törvényhozási lépések, javaslatok. VI. Az összegyűjtött dokumentumok jegyzéke.

3 3 I. B E V E Z E T Ő Az Európai Unió (EU) májusában jóváhagyta Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése című projektet, amely PHARE keretében valósul meg hazánkban. A projekt célja az ágazat-specifikus kérdések megoldása a jelenlegi tripartit struktúrák kiegészítése bipartit kapcsolódásokkal, un. Ágazati Párbeszéd Bizottságokkal (Ágazati Paritásos Bizottságokkal). A PHARE projekt másfél éves futamidővel valósul meg február 2003 közepe közti időszakban. A Vegyipari Feltérképező Tanulmány jelen összeállítás, a munkavállalói oldal részéről a projekt első szakaszának részeredménye, amelyet a munkaadói szövetségekkel egyeztetve egységes ágazati (közös) együttes véleménnyé dolgozunk egybe, amely tükrözi az ágazati közös álláspontot. A jelen összeállítást a munkáltatói szövetségek és a szakágazati szakszervezeti szövetségek információi alapján írta és szerkesztette Tóth Mihály, a VDSZ országos titkára. II. ELŐZMÉNYEK A PHARE projekt felügyeletére az Országos Munkaügyi Tanács (OMT) létrehozta az Operatív Bizottságot (OB), amely tripartit alapon működik. Az OB döntése alapján az ágazatokról oldalanként egy-egy összefoglaló térképtanulmány készül. Az ágazati elemzést végző szakértők részére december 4-én orientációs megbeszélésre került sor, ahol az ágazati tanulmányok feltételei egységességének biztosítása érdekében a Gazdasági Minisztérium által készített témavázlat került tárgyalásra, majd elfogadásra, hogy annak figyelembevételével készüljenek az adott ágazatokról szóló térképtanulmányok. III. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból való bemutatása, következtetések A tanulmány elsősorban a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) érdekszférájában működő ágazati munkáltatói szövetségek és szakágazati szakszervezeti szövetségek együttműködését mutatja be. Ez bővebb is és szűkebb is a KSH ágazati besorolási rendszerénél, bővebb annyiban, hogy ide tartozik az alumíniumipar, gázipar és a rokonszakmák, szűkebb annyiban, hogy nem tartozik ide a kőolaj-feldolgozás (MOL Vegyész Szakszervezet).

4 4 A VDSZ: Működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egészére, valamint a külföldön, magyar munkáltatónál a vegyiparban és társult szakmákban munkát vállaló, vagy tanulmányokat folytató, illetve ott élő magyar állampolgárságú szakszervezeti tagokra. A működési terület kiterjed továbbá a Magyarországon letelepedési és/vagy munkavállalói engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú munkavállaló, vagy tanulmányokat folytató szakszervezeti tagokra. Működési tartománya: A VDSZ olyan szakági szakszervezeti szövetségek, tagszervezetek szövetsége, illetve társulása, amelynek tagjai: - az alumíniumipar, - a gumiipar, - a gyógyszeripar, a gyógyászati termékek gyártása, forgalmazása, - a kőolajipar, - a gázipar, - a műanyagipar, - a műszaki-, háztartás-vegyipari és kozmetikai termékek gyártása, forgalmazása, - a szervetlen és szerves-vegyipar, - a vegyiszál gyártás, - a biotechnológia, az elektro- és magkémia, a környezet-technológia, - a rokon szakmák, - társult szakmák, területén lévő munkáltatóknál dolgoznak, függetlenül a tulajdonformától. A VDSZ célja: - a szövetség tevékenységi területén dolgozók szervezése szakszervezetekbe és munkahelyi tagszervezetekbe; - a szövetkező, illetve társult tagszervezetekbe tömörült tagság társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. A VDSZ feladata: - a tagszervezetek, szakmai és a területi szervezetek közötti koordináció biztosítása és segítése, - kapcsolattartás, kollektív megállapodások előkészítése, munkavállalói érdekek képviselete a munkáltatói érdekképviseleti szervezeteknél, valamint más országos, központi szerveknél, - szolgáltatások, önsegélyező feladatok ellátása a tagszervezetek és tagjai számára, - a tagszervezetek igényeinek megfelelő képviselet szakszervezet-politikai és gazdasági kérdésekben, - a VDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok sajátos problémáinak képviselete, azok megoldásának előmozdítása, - az ifjúság, a nők, az értelmiség, a műszakos dolgozók és a nyugdíjasok sajátos érdekeinek képviselete, érvényesítése, - a tagszervezeteinek, tagjainak jogvédelme.

5 5 A VDSZ szakágazati szakszervezeti szövetségei és azok tagszervezetei a következő táblázatban megjelölt munkaadói szövetségek keretében működő gazdálkodó szervezeteknél fejtik ki érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységüket. Munkáltatói Szövetség HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége Gázszolgáltatók Egyesülése, Magyar PB Gázipari Egyesület Magyar Gumiipari Szövetség Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Magyar Vegyipari Szövetség Szakágazati Szakszervezeti Szövetség Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége Gázipari Szakszervezeti Szövetség Foglalkoztatottak száma fő Szakszervezeti taglétszám fő Szervezettség % , ,0 Gumiipari Szakszervezeti Szövetség ,5 Gyógyszeripari ,3 Szakszervezeti Szövetség Vegyipari Szakszervezetek ,0 Szakági Szövetsége Rokonszakmák (kvázi) Rokonszakmák ,0 VDSZ érdekeltségi szféra összes szakágazat ,0 összesen (VDSZ) Forrás: Szakágazati szakszervezeti szövetségek. A vegyipar területén meghatározó szakszervezet a VDSZ, tagszervezeteinek többsége (70 %) az Autonóm Szakszervezetek Szövetségéhez, kisebb része (30 %) a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez (MSZOSZ) tartozik. Ennek oka, hogy a VDSZ 27. Rendkívüli Kongresszusa márciusi döntése szerint a VDSZ szervezeti és akcióegysége megőrzése érdekében, mivel a szavazatarány nem érte el az MSZOSZ alapító tagsághoz szükséges 2/3-os arányt, nem vált a VDSZ alapító taggá. Ugyanakkor a Kongresszus tudomásul vette, hogy az érdekeltek létrehozták azon tagozatot, amely alapító tagja az MSZOSZ-nek. Ez a mai napig így működik. Az iparágban jelen van a LIGA és a Munkástanácsok Országos Szövetsége is. A szakágazatoknál később részletesen bemutatásra kerül. A VDSZ működési területén szakágazati kollektív szerződések vannak a gázipar, a gumiipar, a gyógyszeripar és a vegyipar területén, a lefedettség közel 80 %-os. Éves bérmegállapodások vannak a gyógyszeriparra és a vegyiparra. Ezen túlmenően a munkaügyi kapcsolatokról megállapodások születtek az alumíniumipar és a gázipar területén (a szakágazatoknál részletezve, a megállapodások mellékelve). A VDSZ érdekeltségi szférájában a munkahelyi ksz-ek általi lefedettség a munkahelyek arányában 89 %, a munkavállalók arányában 98 %. A VDSZ nemzetközi kapcsolatai A VDSZ 1990 óta tagja a Vegyipari, Energiaipari, Bányaipari és Ipari Dolgozók szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének (ICEM), valamint a Vegyipari, Energiaipari és Bányaipari Szakszervezetek Európai Szövetségének (EMCEF). A VDSZ növelte aktivitását a két nemzetközi szövetségében.

6 6 A fent említett nemzetközi szövetségek folyamatosan elláttak bennünket a privatizációra, a multinacionális vállalatokra, az anyavállalatoknál meglévő kollektív szerződésekre, az Európai Üzemi Tanácsra, a környezetvédelemre, az egészségre és biztonságra vonatkozó szakanyagokkal. Rendszeresen részt vettünk az ezen témákban szervezett konferenciákon. Tagja vagyunk a Visegrádi Csoportnak (cseh-lengyel-szlovák-magyar-szlován-románbolgár), mely évente találkozott és áttekintette, egyeztette az országaik munkavállalóit érintő kérdéseket. A VDSZ aktívan közreműködött a találkozók előkészítésében és a témák kidolgozásában. A VDSZ a kétoldalú kapcsolatokban arra törekedett, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok magyar, illetve anyavállalatnál működő szakszervezetei közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki. Például: Németország: Phoenix; Ausztria: Henkel; Franciaország: Gaz de France, Michelin, Totalgaz; Norvégia: Norsk Hydro, ALPHARMA; Olaszország: ITALGAS. A határ-menti országokkal rendszeressé váltak a konzultációk, az egymást segítő információcserék. A VDSZ-hez tartozó szakágazati szakszervezeti szövetségek a VDSZ-en keresztül tagjai az EMCEF-nek és az ICEM-nek. A szakágazati szakszervezeti szövetségek esetenként közvetlenül részt vesznek a Nemzetközi Szakmai Bizottságokban (energiaipari, gumiipari, gyógyszeripari, vegyipari, munkavédelmi, üzemegészségügyi). A VDSZ az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) és a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (SZSZNSZ) munkájában a konföderációkon keresztül vesz részt (ASZSZ, MSZOSZ). A szakágazatok részletes bemutatása: ALUMÍNIUMIPAR Ágazati jellege, struktúrája: Az ágazat jelenlegi struktúrájának kialakulása egy több éves átalakulási és privatizációs folyamat eredménye a HUNGALU Rt. privatizációjától ( ) napjainkig tart és nem fejeződött be, jelenleg a következőt mutatja: Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt (MAL Rt) Kőbányai Könnyűfémmű Kft (KÖBÁL Kft) Magyaróvári Timföld és Műkorund Rt (MOTIM Rt + 7 Kft) METALUCON Kft ALCOA-KÖFÉM Kft Le Belier Magyarország Kft MAL-MWK Kft (Bakonyi Bauxitbánya Kft)

7 7 Tulajdonosi tőkeszerkezet: MAL Rt: A társaság jogelődjét a Magyar Alumínium Kft-t magyar magánszemélyek 100 %-ban 1995-ben alapították az alumíniumipar privatizációs folyamatába való bekapcsolódás céljából. Az közötti időszakban lezajlott privatizációk során fokozatosan a társaság teljes vagy részleges tulajdonába kerültek az alumíniumiparhoz szorosan kapcsolódó vállalkozások (bauxitbánya, timföldgyár, alumíniumkohó), miközben a társaság részvénytársasággá alakult át. KÖBÁL Kft: MAL Rt 95,0 % (eladás alatt) Dolgozói 5,0 % MOTIM Rt: GPS Kft 47,0 % ALTUS Rt 47,0 % Dolgozói 6,0 % A 6 kiszervezett kft MOTIM 100,0 % Aluszulfát Kft Chemi Rostock (német) 100,0 % METALUCON Kft: Magyar társasági 100,0 % ALCOA-KÖFÉM Kft: ALCOA 100,0 % Le Belier Magyarország Kft: Le Belier 100,0 % MAL-MWK Kft: MAL Rt 50,0 % MWK 50,0 % Bakonyi Bauxitbánya Kft: MAL Rt 42,0 % FAK-TOP Kft 24,0 % ALTUS Rt 24,0 % Dolgozói 10,0 % Az alumíniumiparban foglalkoztatottak összlétszáma fő, ebből 77,0 % fizikai, 23,0 % szellemi. A jelenlegi gazdasági helyzet: Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt esetében a társaság ágazati termék kapcsolataikban vertikálisan illeszkednek egymáshoz, kiaknázva azt a sajátos adottságot, hogy a Magyarországon megtalálható és gazdaságosan kitermelhető bauxit teljes mennyisége hidráttá és timfölddé dolgozható fel (a feldolgozás melléktermékeként előállított szintetikus zeolit és fém gallium mellett), illetve a hidrát és a timföld részben önálló termékként, részben a timföld kohósítása után különböző alumínium félgyártmányként értékesíthető. A társaságcsoport termékeinek %-át nyugat-európai országokba exportálja. A MAL Rt tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a Bakonyi Bauxitbánya Kft, a hazai bauxitvagyon egyedüli kitermelője. Az kt/év körüli bauxittermelés háromnegyed részét a MAL Rt Timföld Ágazata dolgozza fel.

8 8 A MAL Rt ban sikeres reorganizációt hajtott végre társaságainál, amelynek eredményeképp azonos modell szerint alakította át társaságainak szervezeti felépítését. Egyszerű tagoltságú, termékorientált üzleti egységeket divíziókat hozott létre, megteremtve egyúttal az üzleti egységek elszámolási és érdekeltségi rendszerét a működési költségek jelentős csökkentése mellett. Bevezetett továbbá egy csoportszintű integrált számítógépes rendszert is, amelynek logisztikai és pénzügyi modulja már üzemel, termelésirányítási modulja pedig bevezetés alatt áll. A társaságcsoport évi árbevétele és mérleg szerinti eredménye a kedvező piaci tendenciáknak köszönhetően is ugrásszerű növekedést mutat: az árbevétel 39 MrdFt felett, míg a mérleg szerinti eredmény 2,9 MrdFt körül alakult. A MAL Rt célkitűzése, hogy piacképes termékstruktúrájával, jó minőségű termékeivel, meglévő humán erőforrásainak kiaknázásával és a környezetvédelmi előírások maximális betartása mellett tovább erősítse a közép-európai térségben piaci pozícióit. Stratégiai fejlesztési tervei arra irányulnak, hogy új, munkahelyteremtő beruházásokkal folyamatosan biztosítsa a termékszerkezet-váltást, a minőség állandó javítását, megteremtve ezzel a társaságcsoport hosszú távú működésének feltételeit is. A MOTIM Rt életében az utóbbi időben jelentős változások zajlottak le egyes tevékenységek kft-kbe való kiszervezésével: Magyaróvári Timföld és Műkorund Rt (MOTIM Rt) MOTIM Kádkő Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Műkorund Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Alumíniumszulfát Gyártó és Értékesítő Kft x/ ACÉLKAR Gépipari Karban-tartó, Gyártó és Mérnöki Kft MOGÉPSZER Mosonmagyaróvári Gépipari Szerelő és Javító Kft. MAVIKA Magyaróvári Villamos Karbantartó Kft M-AUTOMATIKA Szolgáltató Kft A tevékenység-kiszervezés célja a gazdaságos működés feltételeinek megteremtése volt. x/ Mint már jeleztem az Aluszulfát Kft a kiszervezést követően német tulajdonba került. A MOTIM Rt veszteséges a piaci hatások következtében. A három külföldi társaság (ALCOA, Le Belier, MWK) helyzetére alapvetően jellemző a gazdaságosság, a versenyképesség. A Bakonyi Bauxitbánya helyzetére a MAL Rt-nél már történt utalás. Az EU csatlakozás hatása az alumíniumiparra Az alumíniumiparra az EU eddig is jelentős hatással volt, mivel a londoni tőzsde fémárai határozták meg az árakat, másrészt az alumíniumipar termékeit %-ban EU piacokra exportálja. Tehát e tekintetben a csatlakozást követően alapvető változás nem várható, hacsak a jelenlegi dekonjunktúra következtében az EU piacokon nem következik be átstrukturálódás.

9 9 Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: 1.) Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ) Az ASZSZ októbere óta működik. Jelenleg az ASZSZ tagszervezetei az alábbi szakszervezetek, amelyek a következő táblázatban megjelölt gazdálkodó szervezeteknél fejtik ki érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységüket. Gazdálkodó Szakszervezet szervezet neve neve MAL Rt Timföld Ágazat Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet Le Belier Magyarország Kft MAL Rt Alumínium Ágazat Inotai Alumínium Kft Szakszervezete MAL MWK Kft CLEAN Kft Kőbányai Könnyűfémmű Kft KÖBÁL Kft Szakszervezeti Alapszervezete Magyaróvári Timföld és Műkorund Rt Mosonmagyaróvári Vegyipari Dolgozók (MOTIM Rt) Szakszervezete MOTIM Kádkő Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Műkorund Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Alumíniumszulfát Gyártó és értékesítő Kft ACÉLKAR Gépipari Karbantartó, Gyártó és Mérnöki Kft MOGÉPSZER Mosonmagyaróvári Gépipari Szerelő és Javító Kft MAVIKA Magyaróvári Villamos Karbantartó Kft M-AUTOMATIKA Szolgáltató Kft ALCOA-KÖFÉM Kft Székesfehérvári Alumíniumipari ALCOA Oktatási és Művelődési Klub Szakszervezet Az ASZSZ működési területén az összmunkavállalói létszám fő, a szakszervezeti taglétszám fő, a szervezettség 50,5 %-os. (A létszámadatokat az ASZSZ bocsátotta rendelkezésre.) A HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége tagja a Bakonyi Bauxitbánya Kft, és ott működik a Bányaipari- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (BDSZ), amely a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége konföderációhoz tartozik. A 750 fős munkavállalói létszámból szakszervezeti tag 620 fő, amely 82,6 %-os szervezettséget mutat. Az ágazathoz, illetve a konföderációkhoz kapcsolódó a Bakonyi Bauxitbánya Kft Szakszervezete (BDSZ), ezen kívül a Szabad Szakszervezetek Demokrata Ligája szakszervezet működik az ALCOA-KÖFÉM Kft-nél, kb. 250 taggal. Az alumíniumipar területén más szakszervezet nem működik.

10 10 Az alumíniumipar kohászatra vonatkozó adatai meg fognak jelenni a Vasas Szakszervezeti Szövetség kohászati ágazatánál is (!) A szakszervezet szerveződése alulról fölfelé való építkezéssel jött létre. Így a tagszervezetek tagjai az ASZSZ-nek, az ASZSZ tagja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ), a VDSZ pedig tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének, mint konföderációnak. 2.) HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége A HUNGAMOSZ tagjai: Bakonyi Bauxitbánya Kft MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt Kőbányai Könnyűfémmű Kft Magyaróvári Timföld és Műkorund Kft METALUCON Kft A HUNGAMOSZ-t 1996-ban alapították a HUNGALU Rt privatizációját követően átalakult, illetve privatizált társaságok (részletesen a mellékelt Alapszabályban). A Szövetség célja: A magyar alumíniumipar hagyományos értékeinek ápolása, általános iparági-szakmai érdekeinek védelme. Az alumíniumipari vállalkozások, társaságok érdekvédelme, szakmai együttműködésük kereteinek megteremtése és fejlesztése, a magyar alumíniumipar nemzetközi szakmai képviselete. A Szövetségbe tömörült munkaadók és az országos munkaadói szervezetek közötti kapcsolatok létesítése, gondozása, fejlesztése. Kapcsolattartás és egyeztetés a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával. A sajátos ipari-szakmai szempontok és a tagvállalatok gazdasági érdekeinek érvényesítése az Országgyűlés, a kormány és más közigazgatási szervezetek felé. A HUNGAMOSZ hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere: A Szövetség kapcsolatot tart fenn a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával. - Tagja a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének. A Szövetség tagja a következő nemzetközi szervezeteknek: - EUROMETAUX 2001-re megfigyelői státusszal. Kollektív alku jellemzői: A szakágazatban un. ágazati kollektív szerződés még nem jött létre de tervezve van. Az erre való törekvését mindkét fél kifejezte az decemberi együttműködési megállapodásban, nevezetesen, hogy megvizsgálják a szakágazati kollektív szerződés kötés lehetőségét. A tartalmi kérdésekre ajánlásokat dolgoznak ki. Annak oka, hogy eddig nem jött létre szakágazati kollektív szerződés az, hogy a cégek eltérő gazdasági

11 11 helyzete, eltérő regionális, térségi bér és fejlettségi különbségek relevánsak a szakágazati kollektív szerződés megkötések szempontjából. Tehát ahhoz, hogy a szakágazati kollektív szerződés megkötése reális közelségbe kerüljön, a fenti fennálló feszültséget minimalizálni szükséges, akkor lesz realitása a szakágazati kollektív szerződés megkötésének. Az ASZSZ tagszervezetei vonatkozásában a kollektív alku területén a növekedés volt a jellemző. Középszintű szociális párbeszéd további fórumai: A szakágazatban az alábbi intézményes együttműködések nyújtanak formalizált keretet az együttműködésnek. 1.) Együttműködési Megállapodás az Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), mint munkavállalói és az Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége (HUNGAMOSZ), mint munkaadó érdekképviselet között. (A megállapodás mellékelve, kelt december 16.) 2.) Együttműködési Megállapodás a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az Alumíniumipari Szakszervezetek szövetsége és az Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége között. (A megállapodás mellékelve magyar és angol nyelven, kelt október 18.) A HUNGAMOSZ és az ASZSZ által realizált szakágazati akció lényegében az előző megállapodásokban foglaltakra korlátozódott. Az ASZSZ szerveződési területén a tagszervezetek szintjén a kollektív szerződéses lefedettség gyakorlatilag 100 %-os. Több munkáltatóra vonatkozó kollektív szerződés az alumíniumipar területén nincs. Részvételi intézmények az ágazatban: Az ASZSZ jelenleg működő érdekeltségi szférájában az ÜT-k - mint participációs intézmények választása gyakorlatilag 100 %-os a évi választások eddig rendelkezésre álló adatok alapján. Tehát minden munkáltatónál volt üzemi tanács választás a következő eredménnyel. A részvétel 70,4 %-os volt, a VDSZ munkahelyi szakszervezeti jelöltjeire leadott szavazatok aránya 86,7 %, Demokrata LIGA 12,4 %, munkavállalói 0,9 %. Tehát az ASZSZ reprezentatívnak minősül. Az ASZSZ működési területén az ALCOA KÖFÉM Kft multinacionális cégnél működik európai uniós ÜT, de a magyarokat nem hívták meg, azzal az indokkal, hogy még jelenleg nem vagyunk tagjai az Európai Uniónak, ahogyan bekövetkezik, azonnal meghívják a magyarokat. Az Európai Uniós Ágazati Bizottság munkájában való szerepvállalás egyértelműen igen.

12 12 GÁZIPAR Ágazat jellege, struktúrája: I. Vezetékes földgáz szolgáltatók Dél-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (DDGÁZ Rt), Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság (DÉGÁZ Rt), Észak-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (ÉGÁZ Rt), Fővárosi Gázművek Részvénytársaság (FŐGÁZ Rt), Közép-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (KÖGÁZ Rt), Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (TIGÁZ Rt) MOL Gáz Kft Magyar Gázszolgáltató Kft Ózdi Energiaszolgáltató Kft Tulajdonosi tőkeszerkezet: DDGÁZ Rt: Önkormányzatok, DDGÁZ Rt dolgozók: 0,48 % DDGÁZ Rt saját részvény: 0,33 % MOL Rt 16,77 % Westfalische Gasversorgang AG & Co. KG: 41,21% Ruhrgas Energie Beteiligangs AG: 41,21 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény DÉGÁZ Rt: GDFI 72,40 % MOL Rt 27,18 % Egyéb: 0,42 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény ÉGÁZ Rt: GDFI: 63,93 % MOL Rt: 35,46 % Egyéb: 0,61 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény FŐGÁZ Rt: Budapest Főváros Önkormányzata: 50,0 % + 1 db A sorozatú és 1 db B sorozatú részvény Magánszemélyek: 1,0 % Ruhrgas Energie Hungárai Részesedések Kft: 16,3 % WFG Beteiligangs GmbH: 32,7 % KÖGÁZ Rt: Be nem jegyzett részvényesek: 21,40 % Jogi személyek: 0,16 % Települési önkormányzati tulajdon: 9,76 % E.ON Hungária Rt: 30,99 % Saját munkavállalók: 0,04 % Magánszemélyek: 0,07 % EVN: 30,99 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény

13 13 TIGÁZ Rt: Nem bejegyzett részvényesek: 0,285 % Belföldi befektetők összesen: 2,589 % Települési önkormányzati tulajdon: 2,011 % ITALGAS: 40,000 % SNAM SPA: 10,000 % RWE: 29,690 % WFG Hungária Kft: 14,482 % Egyéb: 0,943 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény MOL Gáz Kft: MOL Rt 88,0 % magyar állam 10,0 % önkormányzat 2,0 % Magyar Gázszolgáltató Kft: Magyar Fejlesztési Bank Rt 75,0 % Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt 25,0 % Ózdi Energiaszolgáltató Kft: Ózdi Ipari Park Kft 20,0 % Ózdi Önkormányzat 20,0 % Finomhengermű Munkás Kft 20,0 % Fémix Kft 20,0 % Ferralpi Kft 20,0 % A kilenc engedélyes földgázszolgáltató társaságnál az összes foglalkoztatott fő, ebből 43,0 % fizikai 57,0 % szellemi. A jelenlegi gazdasági helyzet: A gázszolgáltató részvénytársaságok jelenlegi gazdasági helyzetére hatnak és mint kvázi ágazatra jellemzőek a következők: - a hazai energiaellátásnak egyik fő forrása a földgáz, melynek részaránya a primer energiamérlegben hosszabb távon is 40 % körül alakul; - hazánkban végén 2,926 millió földgáz végfelhasználó volt, ebből 2,770 millió lakossági, 156 ezer nem lakossági, és ezek a fogyasztók 2000-ben Mm 3 földgázt vásároltak a gázszolgáltató társaságoktól, ez a hazai felhasznált mennyiség ~ ¾ része, a többit a MOL Rt közvetlenül az erőműveknek (15 %), illetve ipari nagyfogyasztóknak adja el (10 %); - a gázhálózatba bekötött lakások aránya tekintetében hazánk az európai országok sorában előkelő helyen áll, az EU tagországok közül csak Hollandia előzi meg e tekintetben;

14 14 - a gázszolgáltató társaságok jogi keretét a fogyasztók ellátása tekintetében a Gáztörvény biztosítja, amelynek átdolgozása folyamatban van a 98/30/EK A földgáz belső piacának közös szabályairól tárgyú irányelv alapján; - a magyar gázpiaci szereplők száma korlátozott, az értékesítési és szolgáltatási tevékenység engedélyhez kötött. Az érdekeltek úgy kapnak meg bizonyos kizárólagos jogokat, hogy ahhoz igen súlyos kötelezettségek társulnak (igénykielégítés, fejlesztés rendszerfelügyelet, stb.); - a hazai földgázárak hatóságilag szabályozottak, egy látszólag nagyvonalú, de az alkalmazás gyakorlatát tekintve igen szűkmarkú árképzést valósítva meg [1075/1995. (VIII. 04.) Kormányrendelet] az eladói és fogyasztói oldal érdekeit egyaránt gyengén támogató fejletlen tarifarendszer mellett. Az árak még ma is magukon viselik a politikai preferenciákat és a keresztfinanszírozás terheit. A belföldi árak nemzetközi összehasonlításban igen alacsonyak, túlhajszolt keresletet és gazdaságtalan működést okoznak. A megnövekedett igények kielégítése csak az egyre növekvő arányú import gázból történhet, ami az ország amúgy is magas és meglehetősen egyoldalú földgáz-import függőséget tovább növeli. A földgázértékesítés évi eszközarányos eredménye az Egyesülés társaságainál 7-12 % között mozgott, átlagban ~ 10 %-os volt. Az EU csatlakozás hatása a gáziparra (földgáz) Az EU-ban szorgalmazott liberalizáció fő célkitűzése a fogyasztói átrak csökkentése. E cél érdekében született az Európai Parlament és Tanács 98/30/EK A földgáz belső piacának közös szabályairól szóló irányelve, amely augusztus 10-én lépett hatályba. A tagországoknak az irányelvet két év alatt kell beépíteniük jogrendjükbe. Az irányelv ugyanazt a célt szolgálja, mint a többi monopólium lebontására vonatkozó jogszabály: a versenyhelyzet kialakításával piaci környezetben az árak csökkenését szándékozza elérni. Az EU követelményeinek való megfeleléssel párhuzamosan az egységes európai földgázpiachoz való csatlakozás igénye is megfogalmazódott Magyarországon. A hazai földgázpiacon a verseny bevezetését és az irányelvnek megfelelő jogszabályi háttér kidolgozását több körülmény nehezíti. A tevékenységek a földgáziparban a villamosenergia-iparhoz képest kevésbé váltak szét. A MOL Rt kizárólagos szereplő a földgáz termelésében, szállításában, a gázrendszer irányításában, továbbá érintett a nagyipari végfogyasztók ellátásában, valamint az elmúlt években szerzett tulajdoni részesedésén keresztül az elosztásban és a szolgáltatásban is, ahogy a korábban már leírt tulajdoni tőkeszerkezet mutatja. Az átlátható és diszkriminációmentesen működő földgázpiac létrehozása ezen funkciók átlátható szétválasztását igényli a piac összes szereplőjénél. Az EU bizottsága felhívta a csatlakozni kívánó országok figyelmét, hogy a verseny infrastrukturális hátterének megteremtése érdekében ösztönözni kell az egyes országok földgázhálózatának összekapcsolását. Ezt az EU pénzzel is támogatja. Magyarország ezt a lehetőséget már kihasználta, összekapcsolódott az EU-s rendszerrel Győr- Baumgardner közötti szállító vezetékkel.

15 15 Valószínűsíthető, hogy az EU csatlakozás a hazai gázpiacon hirtelen változásokat vagy nagyarányú átrendeződést nem fog okozni. A gázüzlet alapvetően hosszú távú megállapodásokon alapul és a Magyarországra érkező és itt értékesített földgázmennyiség döntő többsége is hosszú távú megállapodások alapján kerül átadásra. Emellett a földgázellátáshoz szükséges infrastruktúra megléte és birtoklása döntő tényező, és ha egy adott piacon az igények kielégítésére alkalmas rendszert egy gáztársaság már megépítette, akkor ezen a piacon versenytársak megjelenése csak abban az esetben elképzelhető, ha a versenyfeltételeket adminisztratív úton teremtik meg ehhez. Amíg a hazai gázpiacon piacvezető pozícióban lévő gázértékesítő arra kényszerül, hogy földgáz forrásainak átlagárát a viszonylag alacsony termelési költségű hazai gázáron aluli értékesítésével mérsékelje, addig a hazai gázpiacon a verseny tényleges esélyei kicsik. A hazai termelés csökkenésével és az igények növekedésével a liberalizált piacon gáz-gáz verseny indulhat, ehhez azonban a jelenlegi jogszabályi keretek jelentős az előzőekben már jelzett változtatása szükséges. Ez az átalakítás ugyanakkor utat nyithat tőkeerős külföldi cégek további piacszerzésének. II. PB gáz forgalmazók: Primagáz Hungária Rt TOTALFINAELF Hungária Kereskedelmi Kft SHELL GAS Hungáry Rt Termofarm Kft MOL Rt PB Üzleti Egység Globimpex Gönczi és Fia Kft Tulajdonosi tőkeszerkezet: A felsorolt társaságok mindegyike magántőkével létrehozott vállalkozás, a jelentősebb társaságok többségi tulajdonosa külföldi (Primagáz Rt-SHW holland, SHELL Gas Rt holland-angol, Totalfinaelf H. Kft francia). A jelenlegi gazdasági helyzet: A társaságok a propán-butángáz forgalmazás és a forgalmazáshoz szükséges eszközök gyártása és üzemeltetése területén tevékenykednek. Jelentősebb szerepe a forgalmazással foglalkozó társaságoknak van, melynek során E tonna propánbutángázt termelnek, importálnak és exportálnak, valamint kiszolgálják a hazai fogyasztókat palackban, tartályban és autógáz töltő helyeken. A társaságok által foglalkoztatottak száma kb fő, a töltő-üzemeket működtető társaságoknál (Primagáz, SHELL Gas és Totalfinaelf) jelentősebb fizikai állományú alkalmazott tevékenykedik. Az elmúlt évek ( évig) a hazai forgalmazás mennyisége folyamatosan csökkent. A szakágazat társaságainak privatizált vállalatai 1992 és 1993 években jöttek létre, mely időszakban a hazai forgalmazás E tonna/év volt. A földgáz ellátás folyamatos terjedése következtében a palackos forgalmazás folyamatosan csökkent,

16 16 melynek következtében a társaságok több palacktöltő üzemet bezártak, jelentős létszám elbocsátás mellett. A tendenciát fékezte a tartályos ellátás bővítése, de ez a tendencia napjainkban már nem érvényesül. A január 1-től az ágazat lobbytevékenysége eredményeként a PB gáz jövedéki adótétele a megelőző szint 50 %-ára csökkent, melynek következtében a várakozásnak megfelelően megnőtt az autógázként forgalmazott PB gáz iránti igény, a kiszolgáló helyek száma többszörösére nőtt a korábbinak, jelenleg közel 300 a kutak száma. Fenti tendencia mellett egyre jelentősebben nőtt az olajárhoz igazodó PB gáz beszerzési ára, melynek hatása a csökkenő forgalmazás következtében negatívan érintette a forgalmazó társaságokat. Így a év végén a társaságok egy része veszteséget volt kénytelen mérlegében kimutatni. A jelenleg érvényesülő olajár csökkenés a PB beszerzési árát is kedvezően befolyásolta, így a tárgyi év második felében a forgalmazók gazdasági helyzete konszolidálódott. Az EU csatlakozás hatása: Az EU csatlakozás az érvényes jogrendszer megváltoztatása révén hat a szakágazat tevékenységére. Az érvényes európai direktívák közvetlenül ugyan nem hatnak a PB forgalmazás területén, azonban a már elfogadott európai szabványok és normatívák alkalmazása kötelezővé válik, ezek hazai bevezetése folyamatban van. Elsőként az autógáz minőségét meghatározó európai szabvány hazai bevezetése megtörtént, mely jelentősen befolyásolta az autógázos tevékenység fejlesztését. Ennek a folyamatnak folytatása várható. Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: 1.) Gázipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) A GSZSZ jelenlegi formájában 1991 óta működik, amikortól a regionális gázszolgáltatók kiváltak az OKGT szervezetéből. A GSZSZ tagszervezetei az alábbi szakszervezetek, amelyek a következő táblázatban megjelölt gazdálkodó szervezeteknél fejtik ki érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységüket. Gazdálkodó szervezet neve DÉGÁZ Rt (Szeged) DDGÁZ Rt (Pécs) ÉGÁZ Rt (Győr) ÉGÁZ-ÉP Kft FŐGÁZ Rt KÖGÁZ Rt GÁZÉP Kft TIGÁZ Rt TIGÁZ-GEPA Kft PRIMAGÁZ Rt TOTALFINAELF Hungária Kft Szakszervezetneve DÉGÁZ Rt Szakszervezeti Alapszervezete DDGÁZ Rt Szakszervezeti Alapszervezete ÉGÁZ Rt Szakszervezete FŐGÁZ Rt Dolgozóinak Szakszervezete KÖGÁZ Rt Szakszervezete (BDSZ) x/ TIGÁZ Gázszakmai Szakszervezet PRIMAGÁZ Rt Szakszervezeti Alapszervezete VDSZ ÉGÁZ PB Kft Szakszervezeti Alapszervezete A GSZSZ működési területén az összmunkavállalói létszám fő, a szakszervezeti taglétszám fő, a szervezettség 61,0%-os. (A létszámadatokat a GSZSZ bocsátotta rendelkezésre.)

17 17 x/ A Gázszolgáltatók Egyesülésének és a GSZSZ-nek tagja a Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt, az ott működő szakszervezet tagja a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (BDSZ), amely a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége konföderációhoz tartozik. A GSZSZ működési területén más szakszervezet nem működik. A GSZSZ tagja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ), a VDSZ pedig tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének, mint konföderációnak. 2/A. Gázszolgáltatók Egyesülése (GE) A GE tagjai: Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt Délalföldi Gázszolgáltató Rt Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt Fővárosi Gázművek Rt Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt Tiszántúli Gázszolgáltató Rt A Gázszolgáltatók Egyesülését az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt szervezetéből kivált öt regionális gázszolgáltató vállalat hozta létre a gazdasági társaságokról szóló évi VI. törvény alapján. Működését július 1-jén kezdte meg budapesti székhellyel. Az Egyesüléshez július 1-jén csatlakozott a Fővárosi Gázművek Rt, majd március 17-én a Magyar Olaj és Gázipari Rt (MOL Rt). Ez azt jelentette, hogy az Egyesülés a teljes földgáz-vertikumot képviselhette a lelőhelyek kutatásától a termelésen, a földalatti tároláson, a távvezetéki szállításon, az importon és a gázkereskedelmen át a végfelhasználók részére történő gázszolgáltatásig. A hazai gázszolgáltatási feladatot az előző hat nagy szolgáltató társaság és három új szolgáltató, összesen kilenc engedélyes gázszolgáltató társaság látja el. A MOL Rt kivált az Egyesülésből a Gázipar privatizációja által (1995. december) bekövetkezett többségi külföldi tulajdonlással előállt gazdasági érdek-elkülönültség miatt. Ezzel megszűnt, illetve csökkent az Egyesülés teljes földgáz-vertikumban eddig működő képviselete. Az Egyesülést a gázszolgáltatók saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítása és gazdasági tevékenységük összehangolása, valamint szakmai érdekeik képviselete céljából létesítették. A GE hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere: Az Egyesülés kapcsolatot tart fenn a következő szervezetekkel és intézményekkel: - Állami Energetikai és Energia-biztonságtechnikai Felügyelet, - Belügyminisztérium, - Egyetemek: Budapesti Műszaki Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, - Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, - Építéstudományi Egyesület,

18 18 - Gazdasági Minisztérium, - Igazságügyi Minisztérium, - Ipari Energiafogyasztók Fóruma, - Környezetvédelmi Minisztérium, - Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, - Magyar Bányászati Hivatal, - Magyar Energia Hivatal, - Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA). Az Egyesülés tagja a következő szervezeteknek: - EUROGAS, Brüsszel (társult tagság), - EUROGAS-GTE (Gázszállítási Munkacsoport, társult tagság), - Magyar Szabványügyi Testület, - Regionális Energiatőzsdéért Egyesület. Az Egyesülés további nemzetközi kapcsolatai: - ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Energetikai Igazgatósága, Genf. - INTERGAS MARKETING, Párizs. - Nemzetközi Gáz Unió (IGU). Az Egyesülés és tagtársaságai részt vesznek az EU csatlakozást előkészítő különböző bizottságokban, programokban, munkacsoportokban. emellett igyekeznek kihasználni a PHARE projektek nyújtotta lehetőségeket. A gázszolgáltató társaságok többsége rendszeres (esetenként megállapodásokkal is alátámasztott) együttműködést tart fenn számos nemzetközi szakmai szervezettel, tanácsadó, vagy gázpiaci elemző céggel. A gázszolgáltató társaságokban jelen lévő nyugati multi cégek (tulajdonosok) szerteágazó és hosszú múltra visszanyúló kapcsolatokkal, esetenként magas pozíciókkal és igen jó érdekérvényesítési lehetőségekkel rendelkeznek a nemzetközi gázszakmai szervezetekben. Ennek hatása áttételesen nyilván érvényesülni fog hazánkban. 2/B. Magyar PB-Gázipari Egyesület (MPE) Az MPE jogi tagok és természetes személyek által alapított egyesület, a MTESZ jogi tagja. Az egyesület jogi tagjai a következők: Primagáz Hungária Rt TOTALFINAELF Hungária Kereskedelmi Kft SHELL GAS Hungária Rt Termofarm Kft MOL Rt PB Üzleti Egység Globimpex Gönczi és Fia Kft Az MPE-t magán és jogi személyek alapították 1995-ben. Az Egyesület céljai: - Országos, helyi és felhasználói energetikai és PB-gáz technológiai feladatok megoldásának elősegítése. - A tagok szakmai ismereteinek bővítése.

19 19 - A PB-gáz felhasználás nemzetközi tapasztalatainak és normáinak közvetítése a magyar szakemberek (és felhasználók) felé. - A gazdaságos és környezetkímélő PB-gáz felhasználás elősegítése, a közvélemény e célból történő formálása. - A PB-gáz iparág és szolgáltatás szakmai képviselet bel- és külföldön. - A hazai energetikai ipar támogatása. - A PB-gáz ellátással és felhasználással kapcsolatos szabályozások és előírások kezdeményezése, véleményezése és formálása. - Az iparág műszaki-biztonságtechnikai színvonalának emelése. - Az Egyesületi célok teljesítése során az Egyesület feladata a tisztességtelen verseny minden megjelenési formájának leküzdése, illetve más szervek ez irányú tevékenységének segítése. Az Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatai: Az MPE a MTESZ jogi tagja. Az MPE 1996-tól az AEGPL, Európai Cseppfolyós Gázipari Egyesülés megfigyelő, majd 1998-tól állandó tagja. Az Egyesület tevékenysége az MPE jogi és egyéni tagjainak érdekvédelme, a közös szakmai munka összehangolása. Kollektív alku jellemzői: A gáziparban van szakágazatinak tekinthető többmunkáltatós kollektív szerződés, benne bérmegállapodással, amelyet júliusában kötöttek egyrészről az öt regionális gázszolgáltató részvénytársaság munkáltatói irányítását gyakorló vezetői, nevezetesen: DÉGÁZ Rt, DDGÁZ Rt, ÉGÁZ Rt, KÖGÁZ Rt, TIGÁZ Rt; másrészről az öt gázszolgáltatónál működő érdekvédelmi szervezetek felhatalmazott képviselői, szb titkárai. A szerződéskötő felek reprezentatívak, mert azok megfelelnek a kötés időszakában hatályos, illetve elfogadott reprezentativitás kritériumainak, úgy a munkáltatók, mint a szakszervezetek részéről. A többmunkáltatós kollektív szerződés oka a gáziparban elsősorban az, hogy a Gázszolgáltatók Egyesülése nem valós munkáltatói szövetség, nincs felhatalmazása a tagszervezeti részről szerződés megkötésére, míg a GSZSZ rendelkezik ilyen felhatalmazottsággal. Az aláírás dátumából látható, hogy ez a kollektív szerződés a gázipar privatizációját megelőzően mintegy másfél évvel köttetett, határozatlan időtartamra. Mivel az aláíró felek közül senki nem élt a Kollektív Szerződés I. fejezet 6. pontjában szabályozott lehetőséggel a felmondással -, így ez jelenleg is hatályos, igaz, hogy az élet és a privatizáció következtében megérett az aktualizálásra. A GSZSZ többszöri ez irányú kezdeményezései nem vezettek eredményre. A Gázipari Szakágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban: SZERZŐDÉS) fontosabb formai és tartalmi elemei: A SZERZŐDÉS szakszerűen, zárt logika szerint feltünteti a szerződő feleket, a szerződés alanyi és idő hatályát, a módosítás, a megszűnés, felmondás esetét és rendjét, az életbeléptetés szabályozását.

20 20 A SZERZŐDÉS deklarálja az alábbi elveket: - a jóléti elv (a hierarchia elrendezése), - a békekötelezettség elve, - a peren kívüli megegyezés elve, - a tárgyalások kezdeményezésének kötelező elfogadási elve. A felek közötti kapcsolatrendszer, az érdekvédelem: Az érdekvédelem témakörében jellemző, hogy követi a törvényi előírásokat, másrészt kinyilvánítja az elvi jóindulati jelleget, ami nem haszontalan napjainkban. A szerződő felek kapcsolatrendszerében - kitérnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartására, - a felek együttműködésére, - az egyeztetési eljárások formáira, - a felek vállalásaira. A felek külső kapcsolataira. A felek titoktartási nyilatkozatára. A felek által létrehozott Egyeztető Bizottság működésére, szabályozására. A szakszervezeti jogok gyakorlására vonatkozó megállapodásokra, a működési feltételek biztosítására. - A szakszervezeti jogok gyakorlására, a tisztségviselők jogállására, - a szakszervezeti jogok gyakorlásának szervezeti és jogi feltételeire. Munkaviszony, foglalkoztatás: - a munkaviszony kötésére vonatkozó szabályokat részletesen nem tárgyalja, - a felmondás szabályozása (végkielégítés, felmondási idő, stb.),! a munkáltatók vállalják, hogy a munkahelyi ksz-ben jobb pozíciókat állapítanak meg, mint a törvényi előírás,! a felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a korábban elismert munkaviszony idejét az új munkáltató is elismerje,! a felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a 300 főt meghaladó létszámleépítés esetén,! a foglalkoztatási garanciák tekintetében a felek együttműködési kötelezettséget vállalnak, pl. külön is vizsgálják, de együttesen is támogatják az ágazaton belüli, mindkét fél érdekeinek megfelelő munkahelyteremtő beruházásokat, meghatározott időre részmunkaidős foglalkoztatás bevezetésére, együttműködési kötelezettségvállalás az átalakulás és privatizáció során,! a SZERZŐDÉS az előnyben részesítés, illetve újra alkalmazás szempontjainak rögzítésével hangsúlyozza a foglalkoztatás biztonságát,! a munkaviszonyon belüli szabályozást részletesen nem tárgyalja. Bérek, jövedelmek: - a SZERZŐDÉS részeként szerepel egy éves bérmegállapodás, ahol szakágazati szinten csak a minimálbért rögzítik, továbbá azt, hogy 5 % a minimális átlagbér növekedés,

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás. GÁZIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás. GÁZIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás ALUMÍNIUMIPAR Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet Le Belier Mo. Formaöntöde ZRt. MAL ZRt. Timföld Ág. Ajkai Gépészeti és Szolgáltató Kft. Inotai Alumíníumipari Szakszervezet INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zrt.

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás 5,13% alapbér emelés, cafetéria 11%-al nő, egyéb jutatások is emelkedtek

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás 5,13% alapbér emelés, cafetéria 11%-al nő, egyéb jutatások is emelkedtek ALUMÍNIUMIPAR Le Belier Mo. Formaöntöde ZRt. 5,13% alapbér emelés, cafetéria 11%-al nő, egyéb jutatások is emelkedtek Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet MAL ZRt. Timföld Ág. Felszámolás alatt Ajkai Gépészeti

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei

Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei A sütőipari szakágazat tevékenysége az 1581. sz. TEÁOR 98. és az 1582. sz. TEÁOR 98-ba sorolt

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 5. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (A BKV Zrt. és a Társaság területén működő szakszervezetek között) Együttműködési megállapodás mely létrejött a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat

VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat 2 /9 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GÁZIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GÁZIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István GÁZIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓ

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

A Postai és Távközlési (információs) szektor munkavállaló érdekképviseleti tevékenységéről

A Postai és Távközlési (információs) szektor munkavállaló érdekképviseleti tevékenységéről TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY A Postai és Távközlési (információs) szektor munkavállaló érdekképviseleti tevékenységéről Készítette: Kapaló András Postás Szakszervezet szakértő Budapest. 2002. január 20. I. Bevezetés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. április 4. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai a két klaszter fuzionálása révén, a mai napon létrehozzák a Bakony-Balaton

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést (a továbbiakban ÉÁKSZ) kötő felek

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GÉPIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GÉPIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Nemeskéri Gyula GÉPIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről

Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére az új munka törvénykönyve értékeléséről Budapest, 2012. november 15. Készítette: NGTT munkavállalói oldal Az NGTT munkavállalói szervezeteinek

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés

munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés Optimal Choice for Business RÓLUNK Cégünk, a HRem, 2009 óta működik sikeresen a komplex HR szolgáltatások magyarországi piacán. Kezdetben családi

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Gépipar munkaadói oldal

Gépipar munkaadói oldal Ágazati szociális párbeszéd fejlesztését megalapozó résztanulmány Gépipar munkaadói oldal Budapest, 2002. január Készítette a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége képviseletében: Farkas István

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE PREAMBULUM A jelen okiratban a szerződő felek a közöttük

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a több költségvetési intézményre (munkáltatóra) kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a több költségvetési intézményre (munkáltatóra) kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a több költségvetési intézményre (munkáltatóra) kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Területi munkák szervezése az E.ON Hungária csoportban. Veisz Imre, E.ON Hungária Rt.

Területi munkák szervezése az E.ON Hungária csoportban. Veisz Imre, E.ON Hungária Rt. Területi munkák szervezése az E.ON Hungária csoportban Veisz Imre, E.ON Hungária Rt. Az E.ON Hungária kulcsmutatói* Debrecen Győr Budapest Árbevétel Befektetett tőke (2004. októberig) 1 185 Mió. 933 Mió.

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0886-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben