VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január"

Átírás

1 VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, január Készítette: Tóth Mihály

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból való bemutatása. Következtetések. Az Ágazati Paritásos Bizottságok javasolt helye, szerepe a szociális párbeszéd intézményrendszerében. V. Az ágazati struktúra lehetséges elvei, jogkörei (kompetenciák) törvényhozási lépések, javaslatok. VI. Az összegyűjtött dokumentumok jegyzéke.

3 3 I. B E V E Z E T Ő Az Európai Unió (EU) májusában jóváhagyta Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése című projektet, amely PHARE keretében valósul meg hazánkban. A projekt célja az ágazat-specifikus kérdések megoldása a jelenlegi tripartit struktúrák kiegészítése bipartit kapcsolódásokkal, un. Ágazati Párbeszéd Bizottságokkal (Ágazati Paritásos Bizottságokkal). A PHARE projekt másfél éves futamidővel valósul meg február 2003 közepe közti időszakban. A Vegyipari Feltérképező Tanulmány jelen összeállítás, a munkavállalói oldal részéről a projekt első szakaszának részeredménye, amelyet a munkaadói szövetségekkel egyeztetve egységes ágazati (közös) együttes véleménnyé dolgozunk egybe, amely tükrözi az ágazati közös álláspontot. A jelen összeállítást a munkáltatói szövetségek és a szakágazati szakszervezeti szövetségek információi alapján írta és szerkesztette Tóth Mihály, a VDSZ országos titkára. II. ELŐZMÉNYEK A PHARE projekt felügyeletére az Országos Munkaügyi Tanács (OMT) létrehozta az Operatív Bizottságot (OB), amely tripartit alapon működik. Az OB döntése alapján az ágazatokról oldalanként egy-egy összefoglaló térképtanulmány készül. Az ágazati elemzést végző szakértők részére december 4-én orientációs megbeszélésre került sor, ahol az ágazati tanulmányok feltételei egységességének biztosítása érdekében a Gazdasági Minisztérium által készített témavázlat került tárgyalásra, majd elfogadásra, hogy annak figyelembevételével készüljenek az adott ágazatokról szóló térképtanulmányok. III. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból való bemutatása, következtetések A tanulmány elsősorban a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) érdekszférájában működő ágazati munkáltatói szövetségek és szakágazati szakszervezeti szövetségek együttműködését mutatja be. Ez bővebb is és szűkebb is a KSH ágazati besorolási rendszerénél, bővebb annyiban, hogy ide tartozik az alumíniumipar, gázipar és a rokonszakmák, szűkebb annyiban, hogy nem tartozik ide a kőolaj-feldolgozás (MOL Vegyész Szakszervezet).

4 4 A VDSZ: Működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egészére, valamint a külföldön, magyar munkáltatónál a vegyiparban és társult szakmákban munkát vállaló, vagy tanulmányokat folytató, illetve ott élő magyar állampolgárságú szakszervezeti tagokra. A működési terület kiterjed továbbá a Magyarországon letelepedési és/vagy munkavállalói engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú munkavállaló, vagy tanulmányokat folytató szakszervezeti tagokra. Működési tartománya: A VDSZ olyan szakági szakszervezeti szövetségek, tagszervezetek szövetsége, illetve társulása, amelynek tagjai: - az alumíniumipar, - a gumiipar, - a gyógyszeripar, a gyógyászati termékek gyártása, forgalmazása, - a kőolajipar, - a gázipar, - a műanyagipar, - a műszaki-, háztartás-vegyipari és kozmetikai termékek gyártása, forgalmazása, - a szervetlen és szerves-vegyipar, - a vegyiszál gyártás, - a biotechnológia, az elektro- és magkémia, a környezet-technológia, - a rokon szakmák, - társult szakmák, területén lévő munkáltatóknál dolgoznak, függetlenül a tulajdonformától. A VDSZ célja: - a szövetség tevékenységi területén dolgozók szervezése szakszervezetekbe és munkahelyi tagszervezetekbe; - a szövetkező, illetve társult tagszervezetekbe tömörült tagság társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. A VDSZ feladata: - a tagszervezetek, szakmai és a területi szervezetek közötti koordináció biztosítása és segítése, - kapcsolattartás, kollektív megállapodások előkészítése, munkavállalói érdekek képviselete a munkáltatói érdekképviseleti szervezeteknél, valamint más országos, központi szerveknél, - szolgáltatások, önsegélyező feladatok ellátása a tagszervezetek és tagjai számára, - a tagszervezetek igényeinek megfelelő képviselet szakszervezet-politikai és gazdasági kérdésekben, - a VDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok sajátos problémáinak képviselete, azok megoldásának előmozdítása, - az ifjúság, a nők, az értelmiség, a műszakos dolgozók és a nyugdíjasok sajátos érdekeinek képviselete, érvényesítése, - a tagszervezeteinek, tagjainak jogvédelme.

5 5 A VDSZ szakágazati szakszervezeti szövetségei és azok tagszervezetei a következő táblázatban megjelölt munkaadói szövetségek keretében működő gazdálkodó szervezeteknél fejtik ki érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységüket. Munkáltatói Szövetség HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége Gázszolgáltatók Egyesülése, Magyar PB Gázipari Egyesület Magyar Gumiipari Szövetség Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Magyar Vegyipari Szövetség Szakágazati Szakszervezeti Szövetség Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége Gázipari Szakszervezeti Szövetség Foglalkoztatottak száma fő Szakszervezeti taglétszám fő Szervezettség % , ,0 Gumiipari Szakszervezeti Szövetség ,5 Gyógyszeripari ,3 Szakszervezeti Szövetség Vegyipari Szakszervezetek ,0 Szakági Szövetsége Rokonszakmák (kvázi) Rokonszakmák ,0 VDSZ érdekeltségi szféra összes szakágazat ,0 összesen (VDSZ) Forrás: Szakágazati szakszervezeti szövetségek. A vegyipar területén meghatározó szakszervezet a VDSZ, tagszervezeteinek többsége (70 %) az Autonóm Szakszervezetek Szövetségéhez, kisebb része (30 %) a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez (MSZOSZ) tartozik. Ennek oka, hogy a VDSZ 27. Rendkívüli Kongresszusa márciusi döntése szerint a VDSZ szervezeti és akcióegysége megőrzése érdekében, mivel a szavazatarány nem érte el az MSZOSZ alapító tagsághoz szükséges 2/3-os arányt, nem vált a VDSZ alapító taggá. Ugyanakkor a Kongresszus tudomásul vette, hogy az érdekeltek létrehozták azon tagozatot, amely alapító tagja az MSZOSZ-nek. Ez a mai napig így működik. Az iparágban jelen van a LIGA és a Munkástanácsok Országos Szövetsége is. A szakágazatoknál később részletesen bemutatásra kerül. A VDSZ működési területén szakágazati kollektív szerződések vannak a gázipar, a gumiipar, a gyógyszeripar és a vegyipar területén, a lefedettség közel 80 %-os. Éves bérmegállapodások vannak a gyógyszeriparra és a vegyiparra. Ezen túlmenően a munkaügyi kapcsolatokról megállapodások születtek az alumíniumipar és a gázipar területén (a szakágazatoknál részletezve, a megállapodások mellékelve). A VDSZ érdekeltségi szférájában a munkahelyi ksz-ek általi lefedettség a munkahelyek arányában 89 %, a munkavállalók arányában 98 %. A VDSZ nemzetközi kapcsolatai A VDSZ 1990 óta tagja a Vegyipari, Energiaipari, Bányaipari és Ipari Dolgozók szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének (ICEM), valamint a Vegyipari, Energiaipari és Bányaipari Szakszervezetek Európai Szövetségének (EMCEF). A VDSZ növelte aktivitását a két nemzetközi szövetségében.

6 6 A fent említett nemzetközi szövetségek folyamatosan elláttak bennünket a privatizációra, a multinacionális vállalatokra, az anyavállalatoknál meglévő kollektív szerződésekre, az Európai Üzemi Tanácsra, a környezetvédelemre, az egészségre és biztonságra vonatkozó szakanyagokkal. Rendszeresen részt vettünk az ezen témákban szervezett konferenciákon. Tagja vagyunk a Visegrádi Csoportnak (cseh-lengyel-szlovák-magyar-szlován-románbolgár), mely évente találkozott és áttekintette, egyeztette az országaik munkavállalóit érintő kérdéseket. A VDSZ aktívan közreműködött a találkozók előkészítésében és a témák kidolgozásában. A VDSZ a kétoldalú kapcsolatokban arra törekedett, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok magyar, illetve anyavállalatnál működő szakszervezetei közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki. Például: Németország: Phoenix; Ausztria: Henkel; Franciaország: Gaz de France, Michelin, Totalgaz; Norvégia: Norsk Hydro, ALPHARMA; Olaszország: ITALGAS. A határ-menti országokkal rendszeressé váltak a konzultációk, az egymást segítő információcserék. A VDSZ-hez tartozó szakágazati szakszervezeti szövetségek a VDSZ-en keresztül tagjai az EMCEF-nek és az ICEM-nek. A szakágazati szakszervezeti szövetségek esetenként közvetlenül részt vesznek a Nemzetközi Szakmai Bizottságokban (energiaipari, gumiipari, gyógyszeripari, vegyipari, munkavédelmi, üzemegészségügyi). A VDSZ az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) és a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (SZSZNSZ) munkájában a konföderációkon keresztül vesz részt (ASZSZ, MSZOSZ). A szakágazatok részletes bemutatása: ALUMÍNIUMIPAR Ágazati jellege, struktúrája: Az ágazat jelenlegi struktúrájának kialakulása egy több éves átalakulási és privatizációs folyamat eredménye a HUNGALU Rt. privatizációjától ( ) napjainkig tart és nem fejeződött be, jelenleg a következőt mutatja: Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt (MAL Rt) Kőbányai Könnyűfémmű Kft (KÖBÁL Kft) Magyaróvári Timföld és Műkorund Rt (MOTIM Rt + 7 Kft) METALUCON Kft ALCOA-KÖFÉM Kft Le Belier Magyarország Kft MAL-MWK Kft (Bakonyi Bauxitbánya Kft)

7 7 Tulajdonosi tőkeszerkezet: MAL Rt: A társaság jogelődjét a Magyar Alumínium Kft-t magyar magánszemélyek 100 %-ban 1995-ben alapították az alumíniumipar privatizációs folyamatába való bekapcsolódás céljából. Az közötti időszakban lezajlott privatizációk során fokozatosan a társaság teljes vagy részleges tulajdonába kerültek az alumíniumiparhoz szorosan kapcsolódó vállalkozások (bauxitbánya, timföldgyár, alumíniumkohó), miközben a társaság részvénytársasággá alakult át. KÖBÁL Kft: MAL Rt 95,0 % (eladás alatt) Dolgozói 5,0 % MOTIM Rt: GPS Kft 47,0 % ALTUS Rt 47,0 % Dolgozói 6,0 % A 6 kiszervezett kft MOTIM 100,0 % Aluszulfát Kft Chemi Rostock (német) 100,0 % METALUCON Kft: Magyar társasági 100,0 % ALCOA-KÖFÉM Kft: ALCOA 100,0 % Le Belier Magyarország Kft: Le Belier 100,0 % MAL-MWK Kft: MAL Rt 50,0 % MWK 50,0 % Bakonyi Bauxitbánya Kft: MAL Rt 42,0 % FAK-TOP Kft 24,0 % ALTUS Rt 24,0 % Dolgozói 10,0 % Az alumíniumiparban foglalkoztatottak összlétszáma fő, ebből 77,0 % fizikai, 23,0 % szellemi. A jelenlegi gazdasági helyzet: Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt esetében a társaság ágazati termék kapcsolataikban vertikálisan illeszkednek egymáshoz, kiaknázva azt a sajátos adottságot, hogy a Magyarországon megtalálható és gazdaságosan kitermelhető bauxit teljes mennyisége hidráttá és timfölddé dolgozható fel (a feldolgozás melléktermékeként előállított szintetikus zeolit és fém gallium mellett), illetve a hidrát és a timföld részben önálló termékként, részben a timföld kohósítása után különböző alumínium félgyártmányként értékesíthető. A társaságcsoport termékeinek %-át nyugat-európai országokba exportálja. A MAL Rt tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a Bakonyi Bauxitbánya Kft, a hazai bauxitvagyon egyedüli kitermelője. Az kt/év körüli bauxittermelés háromnegyed részét a MAL Rt Timföld Ágazata dolgozza fel.

8 8 A MAL Rt ban sikeres reorganizációt hajtott végre társaságainál, amelynek eredményeképp azonos modell szerint alakította át társaságainak szervezeti felépítését. Egyszerű tagoltságú, termékorientált üzleti egységeket divíziókat hozott létre, megteremtve egyúttal az üzleti egységek elszámolási és érdekeltségi rendszerét a működési költségek jelentős csökkentése mellett. Bevezetett továbbá egy csoportszintű integrált számítógépes rendszert is, amelynek logisztikai és pénzügyi modulja már üzemel, termelésirányítási modulja pedig bevezetés alatt áll. A társaságcsoport évi árbevétele és mérleg szerinti eredménye a kedvező piaci tendenciáknak köszönhetően is ugrásszerű növekedést mutat: az árbevétel 39 MrdFt felett, míg a mérleg szerinti eredmény 2,9 MrdFt körül alakult. A MAL Rt célkitűzése, hogy piacképes termékstruktúrájával, jó minőségű termékeivel, meglévő humán erőforrásainak kiaknázásával és a környezetvédelmi előírások maximális betartása mellett tovább erősítse a közép-európai térségben piaci pozícióit. Stratégiai fejlesztési tervei arra irányulnak, hogy új, munkahelyteremtő beruházásokkal folyamatosan biztosítsa a termékszerkezet-váltást, a minőség állandó javítását, megteremtve ezzel a társaságcsoport hosszú távú működésének feltételeit is. A MOTIM Rt életében az utóbbi időben jelentős változások zajlottak le egyes tevékenységek kft-kbe való kiszervezésével: Magyaróvári Timföld és Műkorund Rt (MOTIM Rt) MOTIM Kádkő Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Műkorund Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Alumíniumszulfát Gyártó és Értékesítő Kft x/ ACÉLKAR Gépipari Karban-tartó, Gyártó és Mérnöki Kft MOGÉPSZER Mosonmagyaróvári Gépipari Szerelő és Javító Kft. MAVIKA Magyaróvári Villamos Karbantartó Kft M-AUTOMATIKA Szolgáltató Kft A tevékenység-kiszervezés célja a gazdaságos működés feltételeinek megteremtése volt. x/ Mint már jeleztem az Aluszulfát Kft a kiszervezést követően német tulajdonba került. A MOTIM Rt veszteséges a piaci hatások következtében. A három külföldi társaság (ALCOA, Le Belier, MWK) helyzetére alapvetően jellemző a gazdaságosság, a versenyképesség. A Bakonyi Bauxitbánya helyzetére a MAL Rt-nél már történt utalás. Az EU csatlakozás hatása az alumíniumiparra Az alumíniumiparra az EU eddig is jelentős hatással volt, mivel a londoni tőzsde fémárai határozták meg az árakat, másrészt az alumíniumipar termékeit %-ban EU piacokra exportálja. Tehát e tekintetben a csatlakozást követően alapvető változás nem várható, hacsak a jelenlegi dekonjunktúra következtében az EU piacokon nem következik be átstrukturálódás.

9 9 Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: 1.) Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ) Az ASZSZ októbere óta működik. Jelenleg az ASZSZ tagszervezetei az alábbi szakszervezetek, amelyek a következő táblázatban megjelölt gazdálkodó szervezeteknél fejtik ki érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységüket. Gazdálkodó Szakszervezet szervezet neve neve MAL Rt Timföld Ágazat Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet Le Belier Magyarország Kft MAL Rt Alumínium Ágazat Inotai Alumínium Kft Szakszervezete MAL MWK Kft CLEAN Kft Kőbányai Könnyűfémmű Kft KÖBÁL Kft Szakszervezeti Alapszervezete Magyaróvári Timföld és Műkorund Rt Mosonmagyaróvári Vegyipari Dolgozók (MOTIM Rt) Szakszervezete MOTIM Kádkő Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Műkorund Gyártó és Értékesítő Kft MOTIM Alumíniumszulfát Gyártó és értékesítő Kft ACÉLKAR Gépipari Karbantartó, Gyártó és Mérnöki Kft MOGÉPSZER Mosonmagyaróvári Gépipari Szerelő és Javító Kft MAVIKA Magyaróvári Villamos Karbantartó Kft M-AUTOMATIKA Szolgáltató Kft ALCOA-KÖFÉM Kft Székesfehérvári Alumíniumipari ALCOA Oktatási és Művelődési Klub Szakszervezet Az ASZSZ működési területén az összmunkavállalói létszám fő, a szakszervezeti taglétszám fő, a szervezettség 50,5 %-os. (A létszámadatokat az ASZSZ bocsátotta rendelkezésre.) A HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége tagja a Bakonyi Bauxitbánya Kft, és ott működik a Bányaipari- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (BDSZ), amely a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége konföderációhoz tartozik. A 750 fős munkavállalói létszámból szakszervezeti tag 620 fő, amely 82,6 %-os szervezettséget mutat. Az ágazathoz, illetve a konföderációkhoz kapcsolódó a Bakonyi Bauxitbánya Kft Szakszervezete (BDSZ), ezen kívül a Szabad Szakszervezetek Demokrata Ligája szakszervezet működik az ALCOA-KÖFÉM Kft-nél, kb. 250 taggal. Az alumíniumipar területén más szakszervezet nem működik.

10 10 Az alumíniumipar kohászatra vonatkozó adatai meg fognak jelenni a Vasas Szakszervezeti Szövetség kohászati ágazatánál is (!) A szakszervezet szerveződése alulról fölfelé való építkezéssel jött létre. Így a tagszervezetek tagjai az ASZSZ-nek, az ASZSZ tagja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ), a VDSZ pedig tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének, mint konföderációnak. 2.) HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége A HUNGAMOSZ tagjai: Bakonyi Bauxitbánya Kft MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt Kőbányai Könnyűfémmű Kft Magyaróvári Timföld és Műkorund Kft METALUCON Kft A HUNGAMOSZ-t 1996-ban alapították a HUNGALU Rt privatizációját követően átalakult, illetve privatizált társaságok (részletesen a mellékelt Alapszabályban). A Szövetség célja: A magyar alumíniumipar hagyományos értékeinek ápolása, általános iparági-szakmai érdekeinek védelme. Az alumíniumipari vállalkozások, társaságok érdekvédelme, szakmai együttműködésük kereteinek megteremtése és fejlesztése, a magyar alumíniumipar nemzetközi szakmai képviselete. A Szövetségbe tömörült munkaadók és az országos munkaadói szervezetek közötti kapcsolatok létesítése, gondozása, fejlesztése. Kapcsolattartás és egyeztetés a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával. A sajátos ipari-szakmai szempontok és a tagvállalatok gazdasági érdekeinek érvényesítése az Országgyűlés, a kormány és más közigazgatási szervezetek felé. A HUNGAMOSZ hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere: A Szövetség kapcsolatot tart fenn a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával. - Tagja a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének. A Szövetség tagja a következő nemzetközi szervezeteknek: - EUROMETAUX 2001-re megfigyelői státusszal. Kollektív alku jellemzői: A szakágazatban un. ágazati kollektív szerződés még nem jött létre de tervezve van. Az erre való törekvését mindkét fél kifejezte az decemberi együttműködési megállapodásban, nevezetesen, hogy megvizsgálják a szakágazati kollektív szerződés kötés lehetőségét. A tartalmi kérdésekre ajánlásokat dolgoznak ki. Annak oka, hogy eddig nem jött létre szakágazati kollektív szerződés az, hogy a cégek eltérő gazdasági

11 11 helyzete, eltérő regionális, térségi bér és fejlettségi különbségek relevánsak a szakágazati kollektív szerződés megkötések szempontjából. Tehát ahhoz, hogy a szakágazati kollektív szerződés megkötése reális közelségbe kerüljön, a fenti fennálló feszültséget minimalizálni szükséges, akkor lesz realitása a szakágazati kollektív szerződés megkötésének. Az ASZSZ tagszervezetei vonatkozásában a kollektív alku területén a növekedés volt a jellemző. Középszintű szociális párbeszéd további fórumai: A szakágazatban az alábbi intézményes együttműködések nyújtanak formalizált keretet az együttműködésnek. 1.) Együttműködési Megállapodás az Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), mint munkavállalói és az Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége (HUNGAMOSZ), mint munkaadó érdekképviselet között. (A megállapodás mellékelve, kelt december 16.) 2.) Együttműködési Megállapodás a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az Alumíniumipari Szakszervezetek szövetsége és az Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége között. (A megállapodás mellékelve magyar és angol nyelven, kelt október 18.) A HUNGAMOSZ és az ASZSZ által realizált szakágazati akció lényegében az előző megállapodásokban foglaltakra korlátozódott. Az ASZSZ szerveződési területén a tagszervezetek szintjén a kollektív szerződéses lefedettség gyakorlatilag 100 %-os. Több munkáltatóra vonatkozó kollektív szerződés az alumíniumipar területén nincs. Részvételi intézmények az ágazatban: Az ASZSZ jelenleg működő érdekeltségi szférájában az ÜT-k - mint participációs intézmények választása gyakorlatilag 100 %-os a évi választások eddig rendelkezésre álló adatok alapján. Tehát minden munkáltatónál volt üzemi tanács választás a következő eredménnyel. A részvétel 70,4 %-os volt, a VDSZ munkahelyi szakszervezeti jelöltjeire leadott szavazatok aránya 86,7 %, Demokrata LIGA 12,4 %, munkavállalói 0,9 %. Tehát az ASZSZ reprezentatívnak minősül. Az ASZSZ működési területén az ALCOA KÖFÉM Kft multinacionális cégnél működik európai uniós ÜT, de a magyarokat nem hívták meg, azzal az indokkal, hogy még jelenleg nem vagyunk tagjai az Európai Uniónak, ahogyan bekövetkezik, azonnal meghívják a magyarokat. Az Európai Uniós Ágazati Bizottság munkájában való szerepvállalás egyértelműen igen.

12 12 GÁZIPAR Ágazat jellege, struktúrája: I. Vezetékes földgáz szolgáltatók Dél-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (DDGÁZ Rt), Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság (DÉGÁZ Rt), Észak-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (ÉGÁZ Rt), Fővárosi Gázművek Részvénytársaság (FŐGÁZ Rt), Közép-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (KÖGÁZ Rt), Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (TIGÁZ Rt) MOL Gáz Kft Magyar Gázszolgáltató Kft Ózdi Energiaszolgáltató Kft Tulajdonosi tőkeszerkezet: DDGÁZ Rt: Önkormányzatok, DDGÁZ Rt dolgozók: 0,48 % DDGÁZ Rt saját részvény: 0,33 % MOL Rt 16,77 % Westfalische Gasversorgang AG & Co. KG: 41,21% Ruhrgas Energie Beteiligangs AG: 41,21 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény DÉGÁZ Rt: GDFI 72,40 % MOL Rt 27,18 % Egyéb: 0,42 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény ÉGÁZ Rt: GDFI: 63,93 % MOL Rt: 35,46 % Egyéb: 0,61 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény FŐGÁZ Rt: Budapest Főváros Önkormányzata: 50,0 % + 1 db A sorozatú és 1 db B sorozatú részvény Magánszemélyek: 1,0 % Ruhrgas Energie Hungárai Részesedések Kft: 16,3 % WFG Beteiligangs GmbH: 32,7 % KÖGÁZ Rt: Be nem jegyzett részvényesek: 21,40 % Jogi személyek: 0,16 % Települési önkormányzati tulajdon: 9,76 % E.ON Hungária Rt: 30,99 % Saját munkavállalók: 0,04 % Magánszemélyek: 0,07 % EVN: 30,99 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény

13 13 TIGÁZ Rt: Nem bejegyzett részvényesek: 0,285 % Belföldi befektetők összesen: 2,589 % Települési önkormányzati tulajdon: 2,011 % ITALGAS: 40,000 % SNAM SPA: 10,000 % RWE: 29,690 % WFG Hungária Kft: 14,482 % Egyéb: 0,943 % Gazdasági Minisztérium: 1 db B típusú részvény MOL Gáz Kft: MOL Rt 88,0 % magyar állam 10,0 % önkormányzat 2,0 % Magyar Gázszolgáltató Kft: Magyar Fejlesztési Bank Rt 75,0 % Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt 25,0 % Ózdi Energiaszolgáltató Kft: Ózdi Ipari Park Kft 20,0 % Ózdi Önkormányzat 20,0 % Finomhengermű Munkás Kft 20,0 % Fémix Kft 20,0 % Ferralpi Kft 20,0 % A kilenc engedélyes földgázszolgáltató társaságnál az összes foglalkoztatott fő, ebből 43,0 % fizikai 57,0 % szellemi. A jelenlegi gazdasági helyzet: A gázszolgáltató részvénytársaságok jelenlegi gazdasági helyzetére hatnak és mint kvázi ágazatra jellemzőek a következők: - a hazai energiaellátásnak egyik fő forrása a földgáz, melynek részaránya a primer energiamérlegben hosszabb távon is 40 % körül alakul; - hazánkban végén 2,926 millió földgáz végfelhasználó volt, ebből 2,770 millió lakossági, 156 ezer nem lakossági, és ezek a fogyasztók 2000-ben Mm 3 földgázt vásároltak a gázszolgáltató társaságoktól, ez a hazai felhasznált mennyiség ~ ¾ része, a többit a MOL Rt közvetlenül az erőműveknek (15 %), illetve ipari nagyfogyasztóknak adja el (10 %); - a gázhálózatba bekötött lakások aránya tekintetében hazánk az európai országok sorában előkelő helyen áll, az EU tagországok közül csak Hollandia előzi meg e tekintetben;

14 14 - a gázszolgáltató társaságok jogi keretét a fogyasztók ellátása tekintetében a Gáztörvény biztosítja, amelynek átdolgozása folyamatban van a 98/30/EK A földgáz belső piacának közös szabályairól tárgyú irányelv alapján; - a magyar gázpiaci szereplők száma korlátozott, az értékesítési és szolgáltatási tevékenység engedélyhez kötött. Az érdekeltek úgy kapnak meg bizonyos kizárólagos jogokat, hogy ahhoz igen súlyos kötelezettségek társulnak (igénykielégítés, fejlesztés rendszerfelügyelet, stb.); - a hazai földgázárak hatóságilag szabályozottak, egy látszólag nagyvonalú, de az alkalmazás gyakorlatát tekintve igen szűkmarkú árképzést valósítva meg [1075/1995. (VIII. 04.) Kormányrendelet] az eladói és fogyasztói oldal érdekeit egyaránt gyengén támogató fejletlen tarifarendszer mellett. Az árak még ma is magukon viselik a politikai preferenciákat és a keresztfinanszírozás terheit. A belföldi árak nemzetközi összehasonlításban igen alacsonyak, túlhajszolt keresletet és gazdaságtalan működést okoznak. A megnövekedett igények kielégítése csak az egyre növekvő arányú import gázból történhet, ami az ország amúgy is magas és meglehetősen egyoldalú földgáz-import függőséget tovább növeli. A földgázértékesítés évi eszközarányos eredménye az Egyesülés társaságainál 7-12 % között mozgott, átlagban ~ 10 %-os volt. Az EU csatlakozás hatása a gáziparra (földgáz) Az EU-ban szorgalmazott liberalizáció fő célkitűzése a fogyasztói átrak csökkentése. E cél érdekében született az Európai Parlament és Tanács 98/30/EK A földgáz belső piacának közös szabályairól szóló irányelve, amely augusztus 10-én lépett hatályba. A tagországoknak az irányelvet két év alatt kell beépíteniük jogrendjükbe. Az irányelv ugyanazt a célt szolgálja, mint a többi monopólium lebontására vonatkozó jogszabály: a versenyhelyzet kialakításával piaci környezetben az árak csökkenését szándékozza elérni. Az EU követelményeinek való megfeleléssel párhuzamosan az egységes európai földgázpiachoz való csatlakozás igénye is megfogalmazódott Magyarországon. A hazai földgázpiacon a verseny bevezetését és az irányelvnek megfelelő jogszabályi háttér kidolgozását több körülmény nehezíti. A tevékenységek a földgáziparban a villamosenergia-iparhoz képest kevésbé váltak szét. A MOL Rt kizárólagos szereplő a földgáz termelésében, szállításában, a gázrendszer irányításában, továbbá érintett a nagyipari végfogyasztók ellátásában, valamint az elmúlt években szerzett tulajdoni részesedésén keresztül az elosztásban és a szolgáltatásban is, ahogy a korábban már leírt tulajdoni tőkeszerkezet mutatja. Az átlátható és diszkriminációmentesen működő földgázpiac létrehozása ezen funkciók átlátható szétválasztását igényli a piac összes szereplőjénél. Az EU bizottsága felhívta a csatlakozni kívánó országok figyelmét, hogy a verseny infrastrukturális hátterének megteremtése érdekében ösztönözni kell az egyes országok földgázhálózatának összekapcsolását. Ezt az EU pénzzel is támogatja. Magyarország ezt a lehetőséget már kihasználta, összekapcsolódott az EU-s rendszerrel Győr- Baumgardner közötti szállító vezetékkel.

15 15 Valószínűsíthető, hogy az EU csatlakozás a hazai gázpiacon hirtelen változásokat vagy nagyarányú átrendeződést nem fog okozni. A gázüzlet alapvetően hosszú távú megállapodásokon alapul és a Magyarországra érkező és itt értékesített földgázmennyiség döntő többsége is hosszú távú megállapodások alapján kerül átadásra. Emellett a földgázellátáshoz szükséges infrastruktúra megléte és birtoklása döntő tényező, és ha egy adott piacon az igények kielégítésére alkalmas rendszert egy gáztársaság már megépítette, akkor ezen a piacon versenytársak megjelenése csak abban az esetben elképzelhető, ha a versenyfeltételeket adminisztratív úton teremtik meg ehhez. Amíg a hazai gázpiacon piacvezető pozícióban lévő gázértékesítő arra kényszerül, hogy földgáz forrásainak átlagárát a viszonylag alacsony termelési költségű hazai gázáron aluli értékesítésével mérsékelje, addig a hazai gázpiacon a verseny tényleges esélyei kicsik. A hazai termelés csökkenésével és az igények növekedésével a liberalizált piacon gáz-gáz verseny indulhat, ehhez azonban a jelenlegi jogszabályi keretek jelentős az előzőekben már jelzett változtatása szükséges. Ez az átalakítás ugyanakkor utat nyithat tőkeerős külföldi cégek további piacszerzésének. II. PB gáz forgalmazók: Primagáz Hungária Rt TOTALFINAELF Hungária Kereskedelmi Kft SHELL GAS Hungáry Rt Termofarm Kft MOL Rt PB Üzleti Egység Globimpex Gönczi és Fia Kft Tulajdonosi tőkeszerkezet: A felsorolt társaságok mindegyike magántőkével létrehozott vállalkozás, a jelentősebb társaságok többségi tulajdonosa külföldi (Primagáz Rt-SHW holland, SHELL Gas Rt holland-angol, Totalfinaelf H. Kft francia). A jelenlegi gazdasági helyzet: A társaságok a propán-butángáz forgalmazás és a forgalmazáshoz szükséges eszközök gyártása és üzemeltetése területén tevékenykednek. Jelentősebb szerepe a forgalmazással foglalkozó társaságoknak van, melynek során E tonna propánbutángázt termelnek, importálnak és exportálnak, valamint kiszolgálják a hazai fogyasztókat palackban, tartályban és autógáz töltő helyeken. A társaságok által foglalkoztatottak száma kb fő, a töltő-üzemeket működtető társaságoknál (Primagáz, SHELL Gas és Totalfinaelf) jelentősebb fizikai állományú alkalmazott tevékenykedik. Az elmúlt évek ( évig) a hazai forgalmazás mennyisége folyamatosan csökkent. A szakágazat társaságainak privatizált vállalatai 1992 és 1993 években jöttek létre, mely időszakban a hazai forgalmazás E tonna/év volt. A földgáz ellátás folyamatos terjedése következtében a palackos forgalmazás folyamatosan csökkent,

16 16 melynek következtében a társaságok több palacktöltő üzemet bezártak, jelentős létszám elbocsátás mellett. A tendenciát fékezte a tartályos ellátás bővítése, de ez a tendencia napjainkban már nem érvényesül. A január 1-től az ágazat lobbytevékenysége eredményeként a PB gáz jövedéki adótétele a megelőző szint 50 %-ára csökkent, melynek következtében a várakozásnak megfelelően megnőtt az autógázként forgalmazott PB gáz iránti igény, a kiszolgáló helyek száma többszörösére nőtt a korábbinak, jelenleg közel 300 a kutak száma. Fenti tendencia mellett egyre jelentősebben nőtt az olajárhoz igazodó PB gáz beszerzési ára, melynek hatása a csökkenő forgalmazás következtében negatívan érintette a forgalmazó társaságokat. Így a év végén a társaságok egy része veszteséget volt kénytelen mérlegében kimutatni. A jelenleg érvényesülő olajár csökkenés a PB beszerzési árát is kedvezően befolyásolta, így a tárgyi év második felében a forgalmazók gazdasági helyzete konszolidálódott. Az EU csatlakozás hatása: Az EU csatlakozás az érvényes jogrendszer megváltoztatása révén hat a szakágazat tevékenységére. Az érvényes európai direktívák közvetlenül ugyan nem hatnak a PB forgalmazás területén, azonban a már elfogadott európai szabványok és normatívák alkalmazása kötelezővé válik, ezek hazai bevezetése folyamatban van. Elsőként az autógáz minőségét meghatározó európai szabvány hazai bevezetése megtörtént, mely jelentősen befolyásolta az autógázos tevékenység fejlesztését. Ennek a folyamatnak folytatása várható. Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: 1.) Gázipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) A GSZSZ jelenlegi formájában 1991 óta működik, amikortól a regionális gázszolgáltatók kiváltak az OKGT szervezetéből. A GSZSZ tagszervezetei az alábbi szakszervezetek, amelyek a következő táblázatban megjelölt gazdálkodó szervezeteknél fejtik ki érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységüket. Gazdálkodó szervezet neve DÉGÁZ Rt (Szeged) DDGÁZ Rt (Pécs) ÉGÁZ Rt (Győr) ÉGÁZ-ÉP Kft FŐGÁZ Rt KÖGÁZ Rt GÁZÉP Kft TIGÁZ Rt TIGÁZ-GEPA Kft PRIMAGÁZ Rt TOTALFINAELF Hungária Kft Szakszervezetneve DÉGÁZ Rt Szakszervezeti Alapszervezete DDGÁZ Rt Szakszervezeti Alapszervezete ÉGÁZ Rt Szakszervezete FŐGÁZ Rt Dolgozóinak Szakszervezete KÖGÁZ Rt Szakszervezete (BDSZ) x/ TIGÁZ Gázszakmai Szakszervezet PRIMAGÁZ Rt Szakszervezeti Alapszervezete VDSZ ÉGÁZ PB Kft Szakszervezeti Alapszervezete A GSZSZ működési területén az összmunkavállalói létszám fő, a szakszervezeti taglétszám fő, a szervezettség 61,0%-os. (A létszámadatokat a GSZSZ bocsátotta rendelkezésre.)

17 17 x/ A Gázszolgáltatók Egyesülésének és a GSZSZ-nek tagja a Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt, az ott működő szakszervezet tagja a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (BDSZ), amely a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége konföderációhoz tartozik. A GSZSZ működési területén más szakszervezet nem működik. A GSZSZ tagja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ), a VDSZ pedig tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének, mint konföderációnak. 2/A. Gázszolgáltatók Egyesülése (GE) A GE tagjai: Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt Délalföldi Gázszolgáltató Rt Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt Fővárosi Gázművek Rt Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt Tiszántúli Gázszolgáltató Rt A Gázszolgáltatók Egyesülését az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt szervezetéből kivált öt regionális gázszolgáltató vállalat hozta létre a gazdasági társaságokról szóló évi VI. törvény alapján. Működését július 1-jén kezdte meg budapesti székhellyel. Az Egyesüléshez július 1-jén csatlakozott a Fővárosi Gázművek Rt, majd március 17-én a Magyar Olaj és Gázipari Rt (MOL Rt). Ez azt jelentette, hogy az Egyesülés a teljes földgáz-vertikumot képviselhette a lelőhelyek kutatásától a termelésen, a földalatti tároláson, a távvezetéki szállításon, az importon és a gázkereskedelmen át a végfelhasználók részére történő gázszolgáltatásig. A hazai gázszolgáltatási feladatot az előző hat nagy szolgáltató társaság és három új szolgáltató, összesen kilenc engedélyes gázszolgáltató társaság látja el. A MOL Rt kivált az Egyesülésből a Gázipar privatizációja által (1995. december) bekövetkezett többségi külföldi tulajdonlással előállt gazdasági érdek-elkülönültség miatt. Ezzel megszűnt, illetve csökkent az Egyesülés teljes földgáz-vertikumban eddig működő képviselete. Az Egyesülést a gázszolgáltatók saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítása és gazdasági tevékenységük összehangolása, valamint szakmai érdekeik képviselete céljából létesítették. A GE hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere: Az Egyesülés kapcsolatot tart fenn a következő szervezetekkel és intézményekkel: - Állami Energetikai és Energia-biztonságtechnikai Felügyelet, - Belügyminisztérium, - Egyetemek: Budapesti Műszaki Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, - Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, - Építéstudományi Egyesület,

18 18 - Gazdasági Minisztérium, - Igazságügyi Minisztérium, - Ipari Energiafogyasztók Fóruma, - Környezetvédelmi Minisztérium, - Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, - Magyar Bányászati Hivatal, - Magyar Energia Hivatal, - Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA). Az Egyesülés tagja a következő szervezeteknek: - EUROGAS, Brüsszel (társult tagság), - EUROGAS-GTE (Gázszállítási Munkacsoport, társult tagság), - Magyar Szabványügyi Testület, - Regionális Energiatőzsdéért Egyesület. Az Egyesülés további nemzetközi kapcsolatai: - ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Energetikai Igazgatósága, Genf. - INTERGAS MARKETING, Párizs. - Nemzetközi Gáz Unió (IGU). Az Egyesülés és tagtársaságai részt vesznek az EU csatlakozást előkészítő különböző bizottságokban, programokban, munkacsoportokban. emellett igyekeznek kihasználni a PHARE projektek nyújtotta lehetőségeket. A gázszolgáltató társaságok többsége rendszeres (esetenként megállapodásokkal is alátámasztott) együttműködést tart fenn számos nemzetközi szakmai szervezettel, tanácsadó, vagy gázpiaci elemző céggel. A gázszolgáltató társaságokban jelen lévő nyugati multi cégek (tulajdonosok) szerteágazó és hosszú múltra visszanyúló kapcsolatokkal, esetenként magas pozíciókkal és igen jó érdekérvényesítési lehetőségekkel rendelkeznek a nemzetközi gázszakmai szervezetekben. Ennek hatása áttételesen nyilván érvényesülni fog hazánkban. 2/B. Magyar PB-Gázipari Egyesület (MPE) Az MPE jogi tagok és természetes személyek által alapított egyesület, a MTESZ jogi tagja. Az egyesület jogi tagjai a következők: Primagáz Hungária Rt TOTALFINAELF Hungária Kereskedelmi Kft SHELL GAS Hungária Rt Termofarm Kft MOL Rt PB Üzleti Egység Globimpex Gönczi és Fia Kft Az MPE-t magán és jogi személyek alapították 1995-ben. Az Egyesület céljai: - Országos, helyi és felhasználói energetikai és PB-gáz technológiai feladatok megoldásának elősegítése. - A tagok szakmai ismereteinek bővítése.

19 19 - A PB-gáz felhasználás nemzetközi tapasztalatainak és normáinak közvetítése a magyar szakemberek (és felhasználók) felé. - A gazdaságos és környezetkímélő PB-gáz felhasználás elősegítése, a közvélemény e célból történő formálása. - A PB-gáz iparág és szolgáltatás szakmai képviselet bel- és külföldön. - A hazai energetikai ipar támogatása. - A PB-gáz ellátással és felhasználással kapcsolatos szabályozások és előírások kezdeményezése, véleményezése és formálása. - Az iparág műszaki-biztonságtechnikai színvonalának emelése. - Az Egyesületi célok teljesítése során az Egyesület feladata a tisztességtelen verseny minden megjelenési formájának leküzdése, illetve más szervek ez irányú tevékenységének segítése. Az Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatai: Az MPE a MTESZ jogi tagja. Az MPE 1996-tól az AEGPL, Európai Cseppfolyós Gázipari Egyesülés megfigyelő, majd 1998-tól állandó tagja. Az Egyesület tevékenysége az MPE jogi és egyéni tagjainak érdekvédelme, a közös szakmai munka összehangolása. Kollektív alku jellemzői: A gáziparban van szakágazatinak tekinthető többmunkáltatós kollektív szerződés, benne bérmegállapodással, amelyet júliusában kötöttek egyrészről az öt regionális gázszolgáltató részvénytársaság munkáltatói irányítását gyakorló vezetői, nevezetesen: DÉGÁZ Rt, DDGÁZ Rt, ÉGÁZ Rt, KÖGÁZ Rt, TIGÁZ Rt; másrészről az öt gázszolgáltatónál működő érdekvédelmi szervezetek felhatalmazott képviselői, szb titkárai. A szerződéskötő felek reprezentatívak, mert azok megfelelnek a kötés időszakában hatályos, illetve elfogadott reprezentativitás kritériumainak, úgy a munkáltatók, mint a szakszervezetek részéről. A többmunkáltatós kollektív szerződés oka a gáziparban elsősorban az, hogy a Gázszolgáltatók Egyesülése nem valós munkáltatói szövetség, nincs felhatalmazása a tagszervezeti részről szerződés megkötésére, míg a GSZSZ rendelkezik ilyen felhatalmazottsággal. Az aláírás dátumából látható, hogy ez a kollektív szerződés a gázipar privatizációját megelőzően mintegy másfél évvel köttetett, határozatlan időtartamra. Mivel az aláíró felek közül senki nem élt a Kollektív Szerződés I. fejezet 6. pontjában szabályozott lehetőséggel a felmondással -, így ez jelenleg is hatályos, igaz, hogy az élet és a privatizáció következtében megérett az aktualizálásra. A GSZSZ többszöri ez irányú kezdeményezései nem vezettek eredményre. A Gázipari Szakágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban: SZERZŐDÉS) fontosabb formai és tartalmi elemei: A SZERZŐDÉS szakszerűen, zárt logika szerint feltünteti a szerződő feleket, a szerződés alanyi és idő hatályát, a módosítás, a megszűnés, felmondás esetét és rendjét, az életbeléptetés szabályozását.

20 20 A SZERZŐDÉS deklarálja az alábbi elveket: - a jóléti elv (a hierarchia elrendezése), - a békekötelezettség elve, - a peren kívüli megegyezés elve, - a tárgyalások kezdeményezésének kötelező elfogadási elve. A felek közötti kapcsolatrendszer, az érdekvédelem: Az érdekvédelem témakörében jellemző, hogy követi a törvényi előírásokat, másrészt kinyilvánítja az elvi jóindulati jelleget, ami nem haszontalan napjainkban. A szerződő felek kapcsolatrendszerében - kitérnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartására, - a felek együttműködésére, - az egyeztetési eljárások formáira, - a felek vállalásaira. A felek külső kapcsolataira. A felek titoktartási nyilatkozatára. A felek által létrehozott Egyeztető Bizottság működésére, szabályozására. A szakszervezeti jogok gyakorlására vonatkozó megállapodásokra, a működési feltételek biztosítására. - A szakszervezeti jogok gyakorlására, a tisztségviselők jogállására, - a szakszervezeti jogok gyakorlásának szervezeti és jogi feltételeire. Munkaviszony, foglalkoztatás: - a munkaviszony kötésére vonatkozó szabályokat részletesen nem tárgyalja, - a felmondás szabályozása (végkielégítés, felmondási idő, stb.),! a munkáltatók vállalják, hogy a munkahelyi ksz-ben jobb pozíciókat állapítanak meg, mint a törvényi előírás,! a felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a korábban elismert munkaviszony idejét az új munkáltató is elismerje,! a felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a 300 főt meghaladó létszámleépítés esetén,! a foglalkoztatási garanciák tekintetében a felek együttműködési kötelezettséget vállalnak, pl. külön is vizsgálják, de együttesen is támogatják az ágazaton belüli, mindkét fél érdekeinek megfelelő munkahelyteremtő beruházásokat, meghatározott időre részmunkaidős foglalkoztatás bevezetésére, együttműködési kötelezettségvállalás az átalakulás és privatizáció során,! a SZERZŐDÉS az előnyben részesítés, illetve újra alkalmazás szempontjainak rögzítésével hangsúlyozza a foglalkoztatás biztonságát,! a munkaviszonyon belüli szabályozást részletesen nem tárgyalja. Bérek, jövedelmek: - a SZERZŐDÉS részeként szerepel egy éves bérmegállapodás, ahol szakágazati szinten csak a minimálbért rögzítik, továbbá azt, hogy 5 % a minimális átlagbér növekedés,

VEGYIPAR ÁGAZATI TANULMÁNY 2002. január

VEGYIPAR ÁGAZATI TANULMÁNY 2002. január ÖSSZEFOGLALÓ VEGYIPAR ÁGAZATI TANULMÁNY 2002. január Készítette: Meyer Róbertné Tóth Mihály 2 Tartalomjegyzék Bevezetés A vegyipar érdekképviseleti meghatározása Az ágazat jellege, struktúrája Termelés

Részletesebben

VDSZ SZAKSZERVEZETEK ALAPSZABÁLYAINAK HELYZETE FEBRUÁR 24. ALUMÍNIUMIPAR. Szakszervezet neve Státusz Átnézve Beadva Elfogadva Egyéb

VDSZ SZAKSZERVEZETEK ALAPSZABÁLYAINAK HELYZETE FEBRUÁR 24. ALUMÍNIUMIPAR. Szakszervezet neve Státusz Átnézve Beadva Elfogadva Egyéb VDSZ SZAKSZERVEZETEK ALAPSZABÁLYAINAK HELYZETE 2016. FEBRUÁR 24. Szakszervezet neve Státusz Átnézve Beadva Elfogadva Egyéb ALUMÍNIUMIPAR Alumíniumipari k Szövetsége Ajkai Aluminiumipari Szakszervezet 2016.02.16

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VEGYIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VEGYIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István VEGYIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

A GÉPIPARI ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei (Összefoglaló tanulmány)

A GÉPIPARI ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei (Összefoglaló tanulmány) Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A GÉPIPARI ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei (Összefoglaló tanulmány) Készítette: Hódi Zoltán (Farkas István

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás. GÁZIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás. GÁZIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás ALUMÍNIUMIPAR Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet Le Belier Mo. Formaöntöde ZRt. MAL ZRt. Timföld Ág. Ajkai Gépészeti és Szolgáltató Kft. Inotai Alumíníumipari Szakszervezet INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zrt.

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A SZAKSZ vezető testülete, a SZIB rövid távú programtervezésbe kezdett május 22. péntek, 16:30

A SZAKSZ vezető testülete, a SZIB rövid távú programtervezésbe kezdett május 22. péntek, 16:30 A SZAKSZ a mai napon, 2015. május 22én Kaposváron tartotta soron következő SZIB ülését. Az ülésen az alapszervezetek elnökei és a munkahelyi szervezetek titkárai vettek részt, így a négy régió, hét megyéjének

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

Ágazati tanulmány. a cukoriparban folyó szociális párbeszédről

Ágazati tanulmány. a cukoriparban folyó szociális párbeszédről Ágazati tanulmány a cukoriparban folyó szociális párbeszédről 1. Az ágazat jellege, struktúrája: 1.1 A magyar cukoripar helyzete A rendszerváltozáskor Magyarországon 12 cukorgyár működött. A cukorgyárak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás 5,13% alapbér emelés, cafetéria 11%-al nő, egyéb jutatások is emelkedtek

ALUMÍNIUMIPAR Szakszervezet neve Társaság neve Bérmegállapodás 5,13% alapbér emelés, cafetéria 11%-al nő, egyéb jutatások is emelkedtek ALUMÍNIUMIPAR Le Belier Mo. Formaöntöde ZRt. 5,13% alapbér emelés, cafetéria 11%-al nő, egyéb jutatások is emelkedtek Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet MAL ZRt. Timföld Ág. Felszámolás alatt Ajkai Gépészeti

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01.

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01. MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók 2010. Április 01. Miről lesz szó? Milyen a munkaügyi kapcsolatok színvonala? Együttműködés hiánya konfliktushoz vezet! Rendezett

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 22 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei

Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei A sütőipari szakágazat tevékenysége az 1581. sz. TEÁOR 98. és az 1582. sz. TEÁOR 98-ba sorolt

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.273/2006. Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására Összeállította: Egyeztetve: Jirkovszkyné

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben