1 INFORMÁCIÓ A MEGÁLLAPODÁS AZ ÖN SZÁMLÁJA A KERESKEDÉS ALAPJA DÍJAINK AZ ÖN PÉNZE... 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ A MEGÁLLAPODÁS AZ ÖN SZÁMLÁJA A KERESKEDÉS ALAPJA DÍJAINK AZ ÖN PÉNZE ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TELEFONOS KERESKEDÉS KERESKEDÉS PIACI ZAVAROK SKALPOLÁSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÁSOK FEDEZET POZÍCIÓK NETTÓSÍTÁSA OPCIÓK VÁLLALATI ESEMÉNYEK, OSZTALÉKOK ÉS EGYÉB HELYZETEK PIACI VISSZAÉLÉS VIS MAIOR ESEMÉNYEK KÉRDÉSEK, PANASZOK VAGY JOGVITÁK MULASZTÁSI ESEMÉNY ÉS A SZÁMLÁK LEZÁRÁSA KÁRTÉRÍTÉS ÉS FELELŐSSÉG MÓDOSÍTÁSOK, JOGFELADÁSOK ÉS JOGOK KÖZLÉSEK ÉS ÉRTESÍTÉSEK ADATVÉDELEM SZELLEMI TULAJDON VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS JOGHATÓSÁG ÁTRUHÁZÁS MEGHATALMAZOTT SZEMÉLYEK HARMADIK FELEK JOGAI SZÉTVÁLASZTHATÓSÁG MEGSZŰNÉS ÉRTELMEZÉS... 20

2 1 INFORMÁCIÓ 1.1 Jelen megállapodásban a mi, minket miénk, miéink és a mi magunk kifejezés a Monecor (London) Limited vállalatra utal (ahol ez előfordul). A Monecor (London) Limited egy Angliában és Walesben számon bejegyzett vállalat, melynek működését a Brit Pénzügyi Felügyelet engedélyezte és szabályozza ( FCA ); a vállalat nyilvántartási száma: Egyéb értesítés hiányában az elérhetőségi adatok a következők: Cím: One Broadgate London EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EC2M 2QS Telefonszám: +44 (0) A MEGÁLLAPODÁS 2.1 A köztünk zajló kereskedelmi tevékenységről szóló megállapodás ( jelen Megállapodás ) részei: (a) a számlanyitási kérelem; (b) jelen dokumentumban rögzített általános feltételek; és (c) bármilyen más dokumentum, amit rendelkezésre bocsáthatunk, és amiről egyértelműen állítjuk, hogy a közös megállapodás részét képezi. 2.2 Ezek az általános feltételek szabályozzák az ügyfél ( Ön, Öné vagy Ön saját maga és a köztünk lévő kapcsolatot, ahol ez előfordul) a kereskedés tekintetében. Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot, különösen felhívjuk a figyelmet a(z) 3.3. (Az Ön Számlája), a(z) 9. (Kereskedés), a(z) 13. (Fedezet), valamint a(z) 21. (Kártérítés és Felelősség) pontokra. 2.3 Ön elfogadja, hogy jelen Megállapodás feltételeit jogilag köteles betartani, amennyiben: (i) bejelöli az Egyetért az Általános Feltételekkel? jelölőnégyzetet a Weboldalunkon, vagy (ii) aláírja a számlanyitási dokumentációt vagy (iii) kereskedési tevékenységet végez a számlán. Ez a megállapodás, mely időről időre változhat, minden leendő kereskedési számlájára vonatkozik, akkor is ha nem egyenként van jóváhagyva. 2.4 Jogunkban áll időről időre új Szolgáltatásokat vagy Termékeket kínálni Önnek (amennyiben az ilyen jellegű Szolgáltatások vagy Termékek kínálatát a vonatkozó törvények megengedik), és bármely, ilyen Szolgáltatás vagy Termék külön megállapodás hiányában jelen Megállapodás tárgyát képezi, mivel az időről időre módosítható. 2.5 Amennyiben jelen Megállapodás bármely része ellentétes a pénzügyi piacokról szóló, évi törvény (a Törvény ) vagy a Vonatkozó Jogszabályok valamely pontjával, akkor a Törvény és a Vonatkozó Jogszabályok lesznek irányadóak. Jelen dokumentum egyik pontja sem zárja ki vagy korlátozza semmilyen, a Törvény vagy a Vonatkozó Jogszabályok által meghatározott - a kizárását vagy korlátozását tiltó - kötelezettségünket vagy felelősségünket Ön felé. 2.6 Jelen Megállapodás bizonyos szavai és kifejezései meghatározott jelentéssel bírnak. Ahol a nagybetűs szavak jelentése nincs meghatározva a releváns pontban, akkor a(z) 32. (Értelmezés) pontban megadott definíciókat kell alkalmazni. 2.7 Jelen Megállapodás a jelentkezési lappal együtt a vállalatunk és Ön között, jelen általános feltételek tárgyára vonatkozóan kötött teljes megállapodás, amely hatálytalanít minden, jelen tárgyat érintő korábbi vagy egyidejű, szóbeli illetve írásos közlést, ajánlatot, megállapodást vagy nyilatkozatot. Ön tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás hatályba lépésével, és minden egyes Ügylet végrehajtása során Ön nem hivatkozhat, nem számíthat semmilyen, a jelen Megállapodásban meghatározottaktól eltérő képviseletre, garanciára, tanácsra vagy egyéb nyilatkozatra. 2.8 Jelen Megállapodás hatályba lépésének dátuma attól függően, melyik következik be előbb: (a) a kérelem elfogadásának jóváhagyásának napja, vagy (b) a számlára történő első befizetés illetve a számlán végrehajtott első ügylet napja. Amennyiben Ön magánszemély és nem üzleti, ügyleti vagy szakmai célból jár el, akkor jelen Megállapodás elfogadásától számított 14 naptári napja van a Megállapodástól való, bárminemű szankció és indoklás nélküli elállásra. Ezt az elállási jogot nem gyakorolhatja semmilyen, a Megállapodás szerint történt Ügylet végrehajtását követően, mert ezt követően a Megállapodás kötelező érvényű lesz Önre nézve. 2.9 Az idő lesz a meghatározó szempont minden, jelen Megállapodás és bármilyen Ügylet által meghatározott kötelezettségét tekintve. Ez azt jelenti, hogy jelen Megállapodásban vagy általunk meghatározott, a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó időpontok és dátumok alapvető fontosságúak és kötelező érvényűek. Bármilyen, indokolt vagy indokolatlan késedelem következménye lehet egy Ügylet vagy Ügyletek törlése, illetve jelen Megállapodás megszűnése. 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA 3.1 Mielőtt jogosult lesz a Szolgáltatások igénybevételére, el kell foganunk Önt ügyfelünknek. Kérelmét bármilyen indokkal elutasíthatjuk, ugyanakkor nem vagyunk kötelesek megindokolni döntésünket. 3.2 Előfordulhat, hogy személyes adatokat kérünk ki harmadik félként megbízott ügynökségtől a kérelem feldolgozása érdekében, ezek többek között hitelreferenciával és csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek (akik megőrizhetik a bankinformációkat), valamint egyéb pénzügyi szervezetek. Amennyiben egy vagy több személlyel együtt nyit számlát (egy Közös Számla ), akkor Önök együttesen és egyetemlegesen felelnek a veszteségekért, díjakért vagy a Közös Számlával kapcsolatban felmerülő költségekért. Ez többek között azt jelenti, hogy bármilyen, a Közös Számlát terhelő 1

3 pénzösszeget teljes mértékben Önnek vagy bármely, a Közös Számla tulajdonosának kötelessége kifizetni, minket nem kötelezhetnek arra, hogy ezt bármely más tulajdonostól szedjük be. Ezen felül előfordulhat (kivéve, ha kifejezetten ettől eltérően állapodtunk meg írásban), hogy lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy létrejöjjön egy ügylet és/vagy kifizetésre kerüljön a számlaegyenleg bármely része az Ön vagy bármely, a Közös Számla tulajdonosa számára az Ön előzetes értesítése nélkül, ezen kívül küldhetünk bármilyen értesítést vagy közlést az Ön vagy bármely, a Közös Számla tulajdonosa számára. Amennyiben a Közös Számla egyik tulajdonosa elhalálozik, akkor értesítést küldhetünk a hozzátartozó(k)nak, és utasítást fogadhatunk el tőle/tőlük. 3.3 Jelszavát biztonságos helyen kell tartania és bizalmasan kell kezelnie. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy felhasználhatjuk felhasználónevét/bankszámlaszámát és jelszavát a beazonosítás érdekében, és beleegyezik, hogy ezeket az adatokat nem hozza Ön által kellően nem meghatalmazott, harmadik fél tudomására. Dolgozóink soha nem fogják elkérni jelszavát, Ön pedig semmilyen körülmények között ne hozza azt harmadik fél tudomására. Amennyiben tudomására jut vagy gyanítja, hogy jelszava harmadik fél birtokába került, akkor arról azonnal tájékoztatnia kell minket. Nem felelünk a számla és/vagy jelszava bármiféle jogosulatlan használatáért, kivéve, ha az a mi hanyagságunk, szándékos mulasztásunk vagy csalás eredménye. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön által tárolt jelszavakért és felhasználónevekért, és nem felelünk az Ön személyi számítógépeiért és mobileszközeiért. 3.4 Amennyiben egy harmadik fél nyit számlát nálunk az Ön megbízásából (kivéve, ha a kijelölt képviselő a mi megbízottunk), akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: (a) Ön bízta meg a harmadik felet, hogy nyisson nálunk számlát az Ön nevében, és nem vállalunk felelősséget az Ön és a harmadik fél között létrejött, bármely megállapodás feltételeiért vagy azok hiányáért, illetve a harmadik fél bármiféle képviseletéért vagy magatartásáért; (b) előfordulhat, hogy az Ön Ügyleteiből származó bevételek vagy az Ön által számunkra kifizetett díjak egy részét a harmadik fél kapja meg, ami növelheti az Önt terhelő teljes szolgáltatási díj mértékét; ennek kapcsán további információt a harmadik fél vagy az ETX Capital tud biztosítani; (c) bármely, az Ön Számlájával vagy Ügyleteivel kapcsolatban a harmadik fél által adott tanács nem tőlünk vagy a mi nevünkben került kiadásra, így semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen jellegű tanácsokért; és (d) a harmadik fél egy független közvetítő, nem pedig a mi ügynökünkként dolgozik vagy az ETX Capital nevében jár el. INAKTÍV VAGY ALVÓ SZÁMLÁK 3.5 Egy kereskedési számlát akkor tekintünk alvó vagy inaktív számlának, ha egy kereskedési napon nem volt nyitott Ügylet a számlán. Amennyiben a számla több, mint kilencven (90) naptári napja alvó vagy inaktív, akkor deaktiválhatjuk azt. Amennyiben ésszerűen megvalósítható, akkor előzetes értesítést küldünk Önnek ( ben) minden deaktiválásról, de ez előfordulhat, hogy nem mindig lehetséges és/vagy célszerű. Amennyiben egy függőben lévő deaktiválásról kap értesítést, vagy a számláját értesítés nélkül deaktiváltuk, és szeretné, ha az aktív maradna, illetve reaktiváltatni kívánja, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a támogató csoportunkkal e- mailen az alábbi címen: Előfordulhat, hogy az inaktív vagy alvó számlák esetében számlavezetési díjat számolunk fel. Az ilyen jellegű díjakkal kapcsolatban részletes információt a címen kérhet. 4 A KERESKEDÉS ALAPJA 4.1 Minden, a Szolgáltatások igénybevételével végrehajtott Ügylet esetében mi vagyunk a szerződő fél. Minden Ügylet harmadik fél bevonása nélküli, közvetlen ügyletkötésnek minősül, és mi Önnel szokásos piaci szerződő félként fogunk bánni, kivéve, ha tájékoztatjuk Önt arról, hogy ügynökként tekintünk Önre vagy az Ön nevében járunk el általánosságban, illetve bármely Ügylet vagy Ügyletkategória tekintetében. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában Ön megbízóként vesz részt minden Ügyletben. Az Ügyleteket az Ön által adott utasítások birtokában és végrehajtási alapon mi hajtjuk végre. Nem vagyunk kötelesek meggyőződni semmilyen Ügylet megfelelőségéről, ellenőrizni annak hatékonyságát, tanácsot adni azzal kapcsolatban, vagy az FCA Szabályokat figyelembe véve Fedezeti Felszólításokat tenni vagy Ügyleteket kizárni. 4.2 Bármely általunk vagy a nevünkben kiadott információ sem tekinthető (és nem kezelhető) tanácsként egyik Ügylet megfelelősége, kockázatai, előnyei és hátrányai szempontjából. Meghatározott tranzakciók előnyei vagy az azokból származó adókötelezettség kapcsán nem adunk tanácsot. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy képes felmérni a jelen Megállapodásban meghatározott Ügyletek előnyeit, és képes átlátni azok természetét, valamint kockázatait, ezen kívül semmilyen Ügylet során nem az általunk adott, előnyökkel kapcsolatos tanács alapján fog eljárni. 4.3 A Weboldalunkon található, Egyetért az Általános Feltételekkel? feliratú jelölőnégyzet bejelölésével, vagy a számlanyitási dokumentáció benyújtása által, valamint minden egyes alkalommal, amikor megnyit vagy lezár egy Ügyletet, illetve Megbízást ad (lásd továbbá a garanciákat a(z) 17. (Piaci Visszaélés) pontban), folyamatosan kinyilatkoztatja és garantálja felénk, hogy az ilyen jellegű kinyilatkoztatás és 2

4 garancia az alábbiak közül bármelyik Ügylet lezárultáig kitart: (a) Ön a jelen Megállapodást megbízóként köti, és minden, ennek értelmében végrehajtott Ügyletben megbízóként vesz részt, nem pedig bármely másik fél ügynökeként (vagy vagyonkezelőjeként); (b) nem indult Ön ellen Fizetésképtelenségi Eljárás; (c) rendelkezik minden, a Megállapodás megkötéséhez előírt jogi, vállalati és/vagy szabályozói engedéllyel, és minden, jelen Megállapodás alapján véghez vitt Ügylet, valamint jelen Megállapodás elfogadását az Ön nevében jóváhagyó minden személy kellően fel volt/van hatalmazva erre; (d) amennyiben Ön magánszemély, akkor betöltötte a 18. életévét; (e) minden információ, amelyet a kérelem feldolgozása során, valamint azt követően időről időre rendelkezésünkre bocsát hiánytalan, valós, aktuális és pontos; (f) Ön betartja annak az országnak minden jogszabályát, ahonnan Ügyleteit lebonyolítja; (g) bármely Megbízás leadásakor egyedül Önt terheli felelősség a saját, független, egy Ügylet kockázatainak értékelése és vizsgálata során; ezen kívül (h) Ön megfelelő ismeretekkel, piaci kifinomultsággal és tapasztalattal rendelkezik, vagy kielégítő szakmai tanácsot kapott annak érdekében, hogy saját maga felmérje bármely Ügylet előnyeit és kockázatait. 4.4 Jelen Megállapodás akár távközlő eszközök segítségével, akár más úton jött létre közöttünk, Ön nem jogosult visszavonni azt; azonban a(z) 31. (Megszűnés) pont előírásai szerint megszüntetheti a Megállapodást. 4.5 Előfordulhat, hogy Kiskereskedelmi Ügyfélként, Professzionális Ügyfélként vagy Jogosult Félként kategorizálja a rendszer. Amennyiben Professzionális Ügyfélként vagy Jogosult Félként fogjuk kategorizálni, akkor előfordulhat, hogy bizonyos FCA Szabályok által nyújtott védelem nem vonatkozik majd Önre, erről tájékoztatni fogjuk Önt. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy újrakategorizáljuk, ebben az esetben egyértelmű magyarázatot kap majd arra, hogy miért tesszük ezt, és tájékoztatni fogjuk az eljárás Ön jogaival kapcsolatos hatásairól. 4.6 A kereskedés során Ön semmilyen tulajdonjogot vagy egyéb jogot nem szerez a Mögöttes Piaccal kapcsolatban. Semmilyen Mögöttes Piacot vagy bármely, a piacot érintő jogot nem fogjuk átruházni Önre. 4.7 Amennyiben Ön az Egyesült Királyságon kívül bonyolít le Ügyletet, akkor az Ön felelőssége az Önre vonatkozó külföldi szabályozások betartása. 5 DÍJAINK 5.1 Amikor megköt velünk egy Ügyletet, akkor megállapítunk és felszámolunk egy haszonkulcsot vagy árengedményt (a két ár közötti különbséget az a díj képezi, amin mi vezető pozíciót szerzünk és az, amibe az Ügylet Önnel együtt történő végrehajtása kerül). Megegyezhetünk egy rögzített haszonkulcsvagy árengedményösszegben (jutalék) is. A felszámolt haszonkulcs/árengedmény vagy jutalék mértékét az egyes Ügyletek körülményei is befolyásolják. A haszonkulcs/árengedmény vagy a jutalékok kapcsán részletes tájékoztatást a Weboldalunkon olvashat vagy a címen tud igényelni. 5.2 Kérjük, ne feledje, hogy Ügylete kapcsán megállapíthatunk osztalékot vagy egyéb korrekciókat, ahogyan az a(z) pontban (Vállalati Események, Osztalékok és egyéb Helyzetek) olvasható. 5.3 A releváns Mögöttes Piac bezárása után lebonyolított Ügyleteket általában finanszírozási vagy pénzügyi díj terheli, vagy ezek adott esetben visszatérítéskötelesek; ez az összeg minden olyan napon keletkezik, amikor az érintett Ügylet nyitva van, és ezt a díjat a nap végi eljárás részeként vetik ki. A devizapiacok (FX) kivételével a díjat vagy a visszatérítés összegét az egyes egynapos Ügyletek teljes piaci egyenértéke alapján számítják ki, mi pedig ezután kamatot számolunk fel vagy fizetünk ezen a piacon minden egyes olyan napért, amikor az Ügylet egy napon keresztül nyitva volt. A kereskedési napokon (londoni idő szerint) 20:00 óráig nyitva maradó deviza Ügyletek esetében fel lesz számolva finanszírozási költség, ami egy adminisztrációs díjból és a releváns, a likviditás-biztosítónk által megállapított Tom Next (Tomorrow Next) költségéből áll össze. A devizakereskedési díjakat lásd a Weboldalunkon található Devizakezelési Útmutatónkban. 5.4 Előfordulhat, hogy időről időre megosztjuk a díjaink bizonyos százalékát azzal a harmadik féllel, aki által Ön nálunk nyitott számlát. Minden, az Ön számlája esetében alkalmazható megosztási megállapodás részletes információit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. 5.5 Eladási Ügyletek nyitása esetében fenntartjuk a jogot bármely, részünkről felmerült hitelfelvételi díj áthárítására, plusz egy ésszerű haszonkulcs kivetésére az Eladási Ügylet miatti kitettségünk fedezése érdekében. Amennyiben Ön nem fizet ilyen jellegű díjakat vagy, ha mi nem tudjuk (vagy képtelenné válunk) a releváns Mögöttes Piacot kölcsönözni (és erről értesítjük Önt), akkor saját kizárólagos hatáskörünkben az alábbi lépések (vagy azok valamelyike) szerint fogunk eljárni: (a) általunk ésszerűnek vélt áron zárjuk le az Eladási Ügyletet; vagy (b) növeljük a Felszólítás értékét. 5.6 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek az intézkedések az Eladási Ügylet veszteségességét eredményezhetik; Ön teljes mértékben kártalanít minket, amennyiben felmerül számunkra bármilyen, valamely Tőzsde, árjegyző, bróker, ügynök vagy szabályozó hatóság által kiszabott, az Eladási Ügylet megnyitását vagy lezárását bármely módon érintő, 3

5 illetve valamely, általunk, az Eladási Ügylet fedezése érdekében végrehajtott, vonatkozó tranzakcióval kapcsolatos bírság, büntetés, kötelezettséget érintő vagy egyéb hasonló díj. 5.7 Előfordulhat, hogy egy Mögöttes Piac vagy nem kölcsönözhető a kezdetektől, vagy a mi brókereink, illetve ügynökeink hívhatják vissza az általunk kölcsönzött Mögöttes Piacot az Eladási Ügylet miatti kitettségünk fedezése érdekében. A félreértések elkerülése végett, ahogy azt a fenti, 5.5. pontban is leírtuk, a kártérítési kötelezettség kiterjed minden ilyen jellegű készletvisszahívásra vagy bármely Tőzsde, árjegyző, bróker, ügynök vagy központi elszámolási fél által kivetett, az Eladási Ügyletet érintő felvásárlási költségre. DEVIZAKONVERTÁLÁS 5.8 Amennyiben a számlára történő pénzbefizetés vagy az Ügyletek lebonyolítása a Bázis Devizától eltérő devizában történik, akkor az alábbiakat kell figyelembe vennie: (a) Amennyiben a Bázis Devizától eltérő devizában bonyolít le egy Ügyletet, akkor abban a devizában haszon vagy nyereség is keletkezhet. Ennek következményeként előfordulhat, hogy egyszerre több, különböző devizájú számlaegyenlege lesz. (b) Az egyes Ügyletekből realizált nyereség vagy veszteség átkonvertálható Bázis Devizára, és abban a devizában a számlájára utalható. Mielőtt az ilyen jellegű korrekciókat/díjakat lekönyvelnénk a számlájára, bármely nem Bázis Devizában meghatározott korrekciókat vagy díjakat átkonvertálhatunk Bázis Devizára, és bármely, Öntől nem Bázis Devizában kapott pénzösszeget átkonvertálhatunk Bázis Devizára. 5.9 Amennyiben kívülmaradást igényelt, továbbá megegyeztünk abban, hogy a(z) 5.8(b). alpont az egyik vagy több számlájára nem vonatkozik, akkor egy általunk indokoltnak tartott esetben vagy az Ön kifejezett kérésére átkonvertálhatunk a Bázis Deviza szerinti pozitív vagy negatív kereskedési egyenlegre és/vagy a nem Bázis Devizában kifejezett hitelkeret szerinti összegre Időről időre (például a havi számlakivonatokban) olyan információval szolgálunk Önnek, mely során többdevizás egyenlegeit annak megfelelő értékű Bázis Devizában tüntetjük fel. Ennél minden esetben az információ közlésének időpontjában érvényes árfolyamot vesszük alapul. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynia, hogy az egyenlegek fizikális átkonvertálása nem történt meg, így a Bázis Devizában megadott adatok csak tájékoztatásra szolgálnak. EGYÉB DÍJAK 5.11 Egy befizetés feldolgozása vagy pénzfelvétel során (pl.: hitelkártya használatakor) díjat számolhatunk fel. Az ilyen jellegű díjakkal kapcsolatban részletes információt a címen kérhet. A befizetés és/vagy a pénzfelvétel kapcsán számlavezető bankja vagy más releváns harmadik fél további díjakat vethet ki. Bármely, ilyen jellegű, harmadik fél által kiszabott díj Önt terheli Ön tudomásul veszi, hogy felmerülhetnek más adóterhek vagy költségek, amiket nem rajtunk keresztül fizet vagy nem mi szabunk ki. Ön felelős minden, ilyen jellegű további adóteher vagy költség kifizetéséért Bizonyos körülmények között átháríthatjuk az olyan plusz költségeket (pl.: hitelfelvételi költségek vagy illeték, illetve egyéb adóterhek), melyek a nem egyesült királyságbeli értékpapírok tekintetében a Mögöttes Piacon teljesített Ügylet fedezése céljából részünkről felmerültek Fenntartjuk a jogot kamat felszámolására, melynek számítása napi alapon történik, és melynek mértéke 8%-kal meghaladja a The Bank of Scotland plc (vagy egyéb, saját kizárólagos hatáskörünk szerint általunk választott pénzintézet) mindenkori alapkamatát, bármely terhelési egyenleg, rendezetlen Felszólítás vagy egyéb, jelen Megállapodás szerint számunkra esedékes összeg vonatkozásában Minden, jelen Megállapodás feltételei szerint minket terhelő összeget előzetes értesítés nélkül az Ön számlájára vagy bármely kapcsolt számlájába számítjuk be (arról vonjuk le). A beszámítási jog azt jelenti, hogy kombinálunk egy betéttel rendelkező és egy hiteltartozással rendelkező számlát, így valójában az egyik számlán lévő pénzösszeget a másik számla tartozásának kifizetésére használjuk. Ahol kivitelezhető, ott előzetes értesítést küldünk azon szándékunkról, hogy gyakorolni kívánjuk beszámítási jogunkat. 6 AZ ÖN PÉNZE 6.1 Amennyiben Kiskereskedelmi Ügyfélként kategorizáltuk (vagy megállapodtunk a pénzösszegek elkülönítésében), akkor az alábbiakat kell alkalmazni: (a) Amennyiben Ön pénzt utal nekünk, vagy az Ön nevében hozzánk befizetés érkezik, vagy valamilyen pénzösszeget írunk jóvá a számlájára, akkor ezt a pénzt egy elkülönített ügyfélpénzforgalmi számlán tároljuk, egy vagy több jóváhagyott pénzügyi intézménynél az Ügyfél Pénzére Vonatkozó Szabályzat szerint. (b) Az ügyfél pénzét egy, az EGT-tagállamokon kívül vezetett ügyfélpénzforgalmi számlán is tárolhatjuk. Az ilyen bank esetében alkalmazandó jogi és szabályozási rendszer eltér az EGT-tagállamokban érvényes előírásoktól, így a bank fizetésképtelensége vagy egyéb, azzal egyenértékű mulasztása esetén pénzét az EGT-tagállamban lévő bankok esetében érvényes kezelési módtól eltérően fogják kezelni. (c) Mi ésszerű gondossággal fogunk minden, - az (a) és (b) pontok szerint - pénzt tároló, harmadik szerződő felet megválasztani. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, - az (a) és (b) pontok szerint - pénzt tároló bank vagy harmadik szerződő fél fizetőképességéért, 4

6 cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, kivéve, ha az általunk elkövetett hanyagság, csalás vagy szándékos mulasztás eredménye. 6.2 Amennyiben írásban vagy egyéb módon nem értesít minket, akkor átruházhatjuk az Ügyfél Pénzét vagy lehetővé tehetjük más személy (pl.: egy tőzsde, elszámolóház vagy egy köztes bróker) számára, hogy tárolja vagy ellenőrizze az Ügyfél Pénzét, mely esetben az Ügyfél Pénzét elutaljuk (a) annak érdekében, hogy ezen a személyen keresztül vagy ezzel a személlyel jöhessen létre Ügylet, vagy (b) egy Ügylet (pl.: egy nyitáshoz szükséges fedezetigény vagy egy származtatott tranzakció) biztosítékával kapcsolatos kötelezettségei kielégítése érdekében. Ön beleegyezik, hogy abbahagyhatjuk az Ön nevében az ügyfél pénzeként tárolt pénz kezelését, és az ilyen összegeket felszabadíthatjuk az ügyfélpénzforgalmi számláról, amennyiben Ön nem kereskedett az előző hat (6) évben, és nem tudtuk felvenni Önnel a kapcsolatot ésszerű erőfeszítések árán sem. Minden, ilyen jellegű pénz az Ön birtokában marad, és mi vállaljuk, hogy nyilvántartást vezetünk ezekről az összegekről. 6.3 Amennyiben Professzionális Ügyfélként vagy Jogosult Félként kategorizáltuk, akkor az alábbiakat kell alkalmazni: (a) Amennyiben Ön pénzt utal nekünk, vagy az Ön nevében hozzánk befizetés érkezik, vagy valamilyen pénzösszeget írunk jóvá a számlájára, akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pénz tulajdonjoga teljes mértékben a miénk lesz annak érdekében, hogy jelen Megállapodásban foglaltak szerint kötelezettségei fedezve legyenek. Következésképp az Ügyfél Pénzére Vonatkozó Szabályzat nem lesz érvényes, és a bankszámlá(i)nkon tárolt pénz nem lesz elkülönítve, hanem üzleti tevékenységünk folyamán használhatjuk azt fel. Saját fizetésképtelenségünk esetén az ilyen jellegű pénz vonatkozásában Ön általános hitelezőnek minősül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, az Ön pénzét tároló bank vagy harmadik szerződő fél fizetőképességéért, cselekedeteiért vagy mulasztásaiért. (b) A nekünk utalt pénzösszeget a nyilvántartásban úgy rögzítjük, mint a mi készpénzvisszafizetési-kötelezettségünket Ön felé. Kérésre azonos összegű pénzt utalunk vissza Önnek, ha megítélésünk szerint úgy tekintjük, hogy az Ön által utalt pénzösszeg több, mint a felénk vállalt kötelezettségei fedezésére elegendő összeg. A biztosíték és a készpénzfedezet, valamint az Ön felénk vállalt kötelezettségei és a mi kötelezettségeink fedezeti összegének megállapítása során a Vonatkozó Jogszabályok szerint általunk megfelelőnek vélt (beleértve a piac és az értékek jövőbeli változását megítélő) módszert fogunk alkalmazni. 6.4 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy (az Ügyfél Pénzére Vonatkozó Szabályzat vagy egyéb előírás szerint) lemond minden általunk tárolt pénz után járó kamatösszeg elfogadási jogáról. KIFIZETÉS ÉS PÉNZFELVÉTEL 6.5 Előfordulhat, hogy bizonyos módon történő kifizetéseket nem fogadunk el, ilyen esetben kérhetjük Önt alternatív kifizetési mód alkalmazására. 6.6 Előzetes megegyezés hiányában nem fogadunk el készpénzt vagy kifizetést harmadik féltől és más ügyfélszámláról, valamint ezekben az esetekben nem teljesítünk kifizetést sem. Bármely, ilyen jellegű megállapodás a mi hatáskörünkbe fog tartozni, és az általunk, időről időre előírt feltételeknek megfelelően lesz megkötve. Az ügyfélszámlák között pénzösszegként átutalt alapok befizetése csak kellő gondossággal, a fizető ügyfél aláírt, írásos engedélyének átvételét követően teljesíthető. 6.7 A (i) Készpénzegyenleg, (ii) a Likviditási Érték, vagy (iii) az Elérhető Kereskedési Alapok közül az alacsonyabb összeg kerül kifizetésre, amennyiben a törvény azt lehetővé teszi. Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy további dokumentációval kell igazolnia a befizetés eredetét és a célszámla vagy célkártya tulajdonjogát annak érdekében, hogy Ön és mi is védve legyünk a csalásokkal szemben. Ahogy azt a fenti, pontban (Egyéb Díjak) is leírtuk, a jelen Megállapodás feltételei szerint minket terhelő összegeket levonhatjuk az Ön számlájáról. Mint ilyen, bármely, jelen záradék szerint teljesített kifizetésből levonásra kerül minden, jelen Megállapodás feltételei szerint minket terhelő összeg. 6.8 Készpénzfelvételhez kérelmet kell benyújtani írásos vagy formában vagy a weboldalunkon lévő Pénzfelvétel részben megtalálható módok valamelyikén Díjak merülhetnek fel; ahol lehetséges, és ha nem utasítják másképp, az összes alap ugyanarra a számlára vagy forrásra kerül vissza, ahonnan eredetileg letétbe helyezték. Kérjük, a vonatkozó díjakkal kapcsolatos naprakész információkért írjon a címre. 6.9 Ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni, hogy érvényre juttassuk a pénzfelvételre vonatkozó utasításait. Kérjük, ne feledje, hogy amíg a készpénz a számláján marad, addig az befolyásolhatja a Tartáshoz Szükséges Fedezet összegét. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy elegendő pénz legyen a számláján a Fedezetigények kielégítésére Amennyiben bármely szabályozó testület, bármely okból lekérte a számláján végrehajtott tranzakciókat, akkor fenntartjuk a jogot számlája felfüggesztésére addig, amíg ettől a testülettől nem kapunk iránymutatást vagy egyéb határozatot Jelen Megállapodás bármely ellentétes rendelkezése ellenére Vis Maior Esemény, Piaci Zavar Esemény esetén, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy Fedezeti Zavar áll fenn, vagy várható, (ideértve az olyan Fedezeti Zavar esetet is, amely bármely, általunk az Ügyleti árkockázatok fedezéséhez szükségesnek tartott 5

7 tranzakciók vagy eszközök vonatkozásában, a kifizetés vagy az elszámolás tekintetében aktuális vagy közelgő késedelem, zavar, felfüggesztés vagy csökkenés eredménye, és a Fedezeti Zavar közvetlenül vagy közvetetten a fedezeti partner kötelezettségeinek vagy egyéb rendelkezések betartására irányuló felelősségének kielégítése kapcsán felmerülő hibából ered), akkor ilyen esetben nem vagyunk kötelesek az Ön számára történő kifizetések teljesítésére, mivel lehetőségeink az ilyen események következtében e téren korlátozottak, továbbá Ön tartozik felelősséggel minden, az ilyen Fedezeti Zavarból (ideértve a fedezet elengedését, megalapozását vagy újraalapozását) eredő, megnövekedett költségekért vagy kiadásokért, mi pedig értesítést követően levonhatjuk az ilyen költségeket a Számlájáról vagy kérhetjük, hogy közvetlenül nekünk fizesse ki azokat Ha negatív egyenleg van a számláján, az elmaradandó összeg esedékes és nekünk kifizetendő azonnali hatállyal. 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 7.1 Amennyiben Elektronikus Szolgáltatással ad Megbízásokat általunk végrehajtott utasításokon keresztül, akkor egyéb megegyezés hiányában Ön tudomásul veszi az alábbiakat: (a) egy kiadott utasítás visszavonhatatlan, és nem vagyunk kötelesek semmilyen lépést tenni annak érdekében, hogy megsemmisítsük azt, kivéve, ha azt törvény írja elő; (b) egy Megbízás akkor lép érvénybe, ha kapott tőlünk róla egy, a képernyőn megjelenő visszaigazolást; és (c) az elektronikus távközlés használata kockázatokat rejt magában, (pl.: a rendszerek meghibásodhatnak vagy előfordulhat, hogy nem biztonságosak); ezen kívül a közléseket feltartóztathatják illetéktelen személyek vagy számítani kell rá, hogy a Megbízás nem éri el a kívánt célt, illetve rajtunk kívül álló okokból a tervezettnél jóval később. 7.2 Minden, üzleti szempontból indokolt erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jelen Megállapodás szerint férhessen hozzá Elektronikus Szolgáltatásunkhoz. Ugyanakkor nem teszünk semmilyen ígéretet, nem vállalunk biztosítékot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy bármely Elektronikus Szolgáltatás elérhető vagy hozzáférhető lesz. 7.3 Ön tudomásul veszi, hogy nem létezik a veszteség kockázata nélküli kereskedelmi rendszer. A Megállapodás megkötése nem jelenti azt, és nincs rá garancia, hogy haszonra fog szert tenni. Javasoljuk, hogy ne kereskedjen velünk, kivéve, ha ismeri a használni kívánt kereskedelmi rendszert és a kockázati kitettség mértékét. Amennyiben nem biztos benne, hogy tud használni kereskedelmi rendszert, akkor ne kereskedjen. Amennyiben bármilyen további információra van szüksége valamely kereskedelmi rendszerünk kapcsán, kérjük, azonnal értesítsen minket. 7.4 Megítélésünk szerint értesítéssel vagy anélkül, bármely okból felfüggeszthetünk bármilyen Elektronikus Szolgáltatást, ideértve többek között a karbantartás, a javítás vagy a fejlesztés elvégzését. Nem vállalunk felelősséget akkor, ha bármelyik Elektronikus Szolgáltatáshoz való hozzáférés Vis Maior Esemény miatt és/vagy jelen Megállapodás alapján történő felfüggesztés okán korlátozódik vagy megszakad, kivéve, ha az általunk elkövetett szándékos mulasztás, csalás vagy hanyagság eredménye. Nem vállalunk felelősséget kereskedelmi platformunk és Weboldalunk egy részének vagy egészének, illetve bármely rendszer, hálózati hivatkozás vagy más kommunikációs eszköz késedelmes működéséből, meghibásodásából eredő veszteségekért. Nem vállalunk felelősséget a szerződés alapján vagy a szerződésen kívül (ideértve a hanyagságot) akkor, ha minden, a megelőzés érdekében általunk megtett, ésszerű lépés ellenére bármilyen számítógépes vírus, féreg, szoftverbomba vagy hasonló elem kerül a számítógép hardverébe vagy szoftverébe a Weboldalakon keresztül. 7.5 Amennyiben nem mi javaslunk telefonos kereskedelmi szolgáltatásokat, akkor Ön normál esetben köteles online, a Weboldalunkon keresztül kereskedni vagy arra a mobil alkalmazásokat használni. Amennyiben az online kereskedési platform műszaki nehézségei miatt nem tud bezárni egy nyitott Ügyletet, akkor telefonon megteheti azt (lásd a(z) pontot alább, a Rendszerhiba kapcsán). 7.6 Ön felelős azért, hogy informatikai eszközei kompatibilisek legyenek a miéinkkel, és megfeleljenek a minimum rendszerkövetelményeinknek. A minimum rendszerkövetelményeket időről időre a Weboldalon határozzuk meg. 7.7 Egyéb jelzés vagy megegyezés hiányában bármely Elektronikus Szolgáltatásnál megjelenő árak a megjelenés pillanatában tájékoztató jellegűek, és folyamatosan változó adatokon alapulnak. A végrehajtási ár a végrehajtás idején Ön számára megerősített ár. 7.8 Amennyiben egy megbízást az Elektronikus Szolgáltatások segítségével ad meg, és az hibás vagy nem a tervezett tranzakciót mutatja (egy hibás megbízás ), akkor Ön felelős az ilyen megbízások szükség esetén történő módosításáért vagy törléséért, valamint bármely, ilyen megbízásból eredő pozíció bezárásáért jelen Megállapodásban szereplő jogainknak megfelelően. 7.9 Fenntartjuk a jogot az Elektronikus Szolgáltatások használatának korlátozására, valamint végrehajtás előtti, kereskedelmi ellenőrzések alkalmazására, amennyiben az helyénvaló lehet a Vonatkozó Jogszabályok, vagy bármely más, Önnek is jelenthető kereskedelmi korlátok betartása érdekében Előfordulhat, hogy bizonyos Elektronikus Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat harmadik félként megbízott szerződő felek biztosítanak. Ha bármely, az Elektronikus Szolgáltatásokkal 6

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása A számlaszerződést erre a címre küldje: Aktív befektetés egyszerűen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Belgium Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása Az egyéni

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA Verziószám: 7.0 érvényes: 2015. április 16. napjától Tartalomjegyzék HUPX Szabályzat... 1 1. Cím Általános szervezeti alapelvek... 1 Preambulum... 1

Részletesebben

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben