1 INFORMÁCIÓ A MEGÁLLAPODÁS AZ ÖN SZÁMLÁJA A KERESKEDÉS ALAPJA DÍJAINK AZ ÖN PÉNZE... 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ A MEGÁLLAPODÁS AZ ÖN SZÁMLÁJA A KERESKEDÉS ALAPJA DÍJAINK AZ ÖN PÉNZE ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TELEFONOS KERESKEDÉS KERESKEDÉS PIACI ZAVAROK SKALPOLÁSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÁSOK FEDEZET POZÍCIÓK NETTÓSÍTÁSA OPCIÓK VÁLLALATI ESEMÉNYEK, OSZTALÉKOK ÉS EGYÉB HELYZETEK PIACI VISSZAÉLÉS VIS MAIOR ESEMÉNYEK KÉRDÉSEK, PANASZOK VAGY JOGVITÁK MULASZTÁSI ESEMÉNY ÉS A SZÁMLÁK LEZÁRÁSA KÁRTÉRÍTÉS ÉS FELELŐSSÉG MÓDOSÍTÁSOK, JOGFELADÁSOK ÉS JOGOK KÖZLÉSEK ÉS ÉRTESÍTÉSEK ADATVÉDELEM SZELLEMI TULAJDON VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS JOGHATÓSÁG ÁTRUHÁZÁS MEGHATALMAZOTT SZEMÉLYEK HARMADIK FELEK JOGAI SZÉTVÁLASZTHATÓSÁG MEGSZŰNÉS ÉRTELMEZÉS... 20

2 1 INFORMÁCIÓ 1.1 Jelen megállapodásban a mi, minket miénk, miéink és a mi magunk kifejezés a Monecor (London) Limited vállalatra utal (ahol ez előfordul). A Monecor (London) Limited egy Angliában és Walesben számon bejegyzett vállalat, melynek működését a Brit Pénzügyi Felügyelet engedélyezte és szabályozza ( FCA ); a vállalat nyilvántartási száma: Egyéb értesítés hiányában az elérhetőségi adatok a következők: Cím: One Broadgate London EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EC2M 2QS Telefonszám: +44 (0) A MEGÁLLAPODÁS 2.1 A köztünk zajló kereskedelmi tevékenységről szóló megállapodás ( jelen Megállapodás ) részei: (a) a számlanyitási kérelem; (b) jelen dokumentumban rögzített általános feltételek; és (c) bármilyen más dokumentum, amit rendelkezésre bocsáthatunk, és amiről egyértelműen állítjuk, hogy a közös megállapodás részét képezi. 2.2 Ezek az általános feltételek szabályozzák az ügyfél ( Ön, Öné vagy Ön saját maga és a köztünk lévő kapcsolatot, ahol ez előfordul) a kereskedés tekintetében. Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot, különösen felhívjuk a figyelmet a(z) 3.3. (Az Ön Számlája), a(z) 9. (Kereskedés), a(z) 13. (Fedezet), valamint a(z) 21. (Kártérítés és Felelősség) pontokra. 2.3 Ön elfogadja, hogy jelen Megállapodás feltételeit jogilag köteles betartani, amennyiben: (i) bejelöli az Egyetért az Általános Feltételekkel? jelölőnégyzetet a Weboldalunkon, vagy (ii) aláírja a számlanyitási dokumentációt vagy (iii) kereskedési tevékenységet végez a számlán. Ez a megállapodás, mely időről időre változhat, minden leendő kereskedési számlájára vonatkozik, akkor is ha nem egyenként van jóváhagyva. 2.4 Jogunkban áll időről időre új Szolgáltatásokat vagy Termékeket kínálni Önnek (amennyiben az ilyen jellegű Szolgáltatások vagy Termékek kínálatát a vonatkozó törvények megengedik), és bármely, ilyen Szolgáltatás vagy Termék külön megállapodás hiányában jelen Megállapodás tárgyát képezi, mivel az időről időre módosítható. 2.5 Amennyiben jelen Megállapodás bármely része ellentétes a pénzügyi piacokról szóló, évi törvény (a Törvény ) vagy a Vonatkozó Jogszabályok valamely pontjával, akkor a Törvény és a Vonatkozó Jogszabályok lesznek irányadóak. Jelen dokumentum egyik pontja sem zárja ki vagy korlátozza semmilyen, a Törvény vagy a Vonatkozó Jogszabályok által meghatározott - a kizárását vagy korlátozását tiltó - kötelezettségünket vagy felelősségünket Ön felé. 2.6 Jelen Megállapodás bizonyos szavai és kifejezései meghatározott jelentéssel bírnak. Ahol a nagybetűs szavak jelentése nincs meghatározva a releváns pontban, akkor a(z) 32. (Értelmezés) pontban megadott definíciókat kell alkalmazni. 2.7 Jelen Megállapodás a jelentkezési lappal együtt a vállalatunk és Ön között, jelen általános feltételek tárgyára vonatkozóan kötött teljes megállapodás, amely hatálytalanít minden, jelen tárgyat érintő korábbi vagy egyidejű, szóbeli illetve írásos közlést, ajánlatot, megállapodást vagy nyilatkozatot. Ön tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás hatályba lépésével, és minden egyes Ügylet végrehajtása során Ön nem hivatkozhat, nem számíthat semmilyen, a jelen Megállapodásban meghatározottaktól eltérő képviseletre, garanciára, tanácsra vagy egyéb nyilatkozatra. 2.8 Jelen Megállapodás hatályba lépésének dátuma attól függően, melyik következik be előbb: (a) a kérelem elfogadásának jóváhagyásának napja, vagy (b) a számlára történő első befizetés illetve a számlán végrehajtott első ügylet napja. Amennyiben Ön magánszemély és nem üzleti, ügyleti vagy szakmai célból jár el, akkor jelen Megállapodás elfogadásától számított 14 naptári napja van a Megállapodástól való, bárminemű szankció és indoklás nélküli elállásra. Ezt az elállási jogot nem gyakorolhatja semmilyen, a Megállapodás szerint történt Ügylet végrehajtását követően, mert ezt követően a Megállapodás kötelező érvényű lesz Önre nézve. 2.9 Az idő lesz a meghatározó szempont minden, jelen Megállapodás és bármilyen Ügylet által meghatározott kötelezettségét tekintve. Ez azt jelenti, hogy jelen Megállapodásban vagy általunk meghatározott, a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó időpontok és dátumok alapvető fontosságúak és kötelező érvényűek. Bármilyen, indokolt vagy indokolatlan késedelem következménye lehet egy Ügylet vagy Ügyletek törlése, illetve jelen Megállapodás megszűnése. 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA 3.1 Mielőtt jogosult lesz a Szolgáltatások igénybevételére, el kell foganunk Önt ügyfelünknek. Kérelmét bármilyen indokkal elutasíthatjuk, ugyanakkor nem vagyunk kötelesek megindokolni döntésünket. 3.2 Előfordulhat, hogy személyes adatokat kérünk ki harmadik félként megbízott ügynökségtől a kérelem feldolgozása érdekében, ezek többek között hitelreferenciával és csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek (akik megőrizhetik a bankinformációkat), valamint egyéb pénzügyi szervezetek. Amennyiben egy vagy több személlyel együtt nyit számlát (egy Közös Számla ), akkor Önök együttesen és egyetemlegesen felelnek a veszteségekért, díjakért vagy a Közös Számlával kapcsolatban felmerülő költségekért. Ez többek között azt jelenti, hogy bármilyen, a Közös Számlát terhelő 1

3 pénzösszeget teljes mértékben Önnek vagy bármely, a Közös Számla tulajdonosának kötelessége kifizetni, minket nem kötelezhetnek arra, hogy ezt bármely más tulajdonostól szedjük be. Ezen felül előfordulhat (kivéve, ha kifejezetten ettől eltérően állapodtunk meg írásban), hogy lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy létrejöjjön egy ügylet és/vagy kifizetésre kerüljön a számlaegyenleg bármely része az Ön vagy bármely, a Közös Számla tulajdonosa számára az Ön előzetes értesítése nélkül, ezen kívül küldhetünk bármilyen értesítést vagy közlést az Ön vagy bármely, a Közös Számla tulajdonosa számára. Amennyiben a Közös Számla egyik tulajdonosa elhalálozik, akkor értesítést küldhetünk a hozzátartozó(k)nak, és utasítást fogadhatunk el tőle/tőlük. 3.3 Jelszavát biztonságos helyen kell tartania és bizalmasan kell kezelnie. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy felhasználhatjuk felhasználónevét/bankszámlaszámát és jelszavát a beazonosítás érdekében, és beleegyezik, hogy ezeket az adatokat nem hozza Ön által kellően nem meghatalmazott, harmadik fél tudomására. Dolgozóink soha nem fogják elkérni jelszavát, Ön pedig semmilyen körülmények között ne hozza azt harmadik fél tudomására. Amennyiben tudomására jut vagy gyanítja, hogy jelszava harmadik fél birtokába került, akkor arról azonnal tájékoztatnia kell minket. Nem felelünk a számla és/vagy jelszava bármiféle jogosulatlan használatáért, kivéve, ha az a mi hanyagságunk, szándékos mulasztásunk vagy csalás eredménye. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön által tárolt jelszavakért és felhasználónevekért, és nem felelünk az Ön személyi számítógépeiért és mobileszközeiért. 3.4 Amennyiben egy harmadik fél nyit számlát nálunk az Ön megbízásából (kivéve, ha a kijelölt képviselő a mi megbízottunk), akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: (a) Ön bízta meg a harmadik felet, hogy nyisson nálunk számlát az Ön nevében, és nem vállalunk felelősséget az Ön és a harmadik fél között létrejött, bármely megállapodás feltételeiért vagy azok hiányáért, illetve a harmadik fél bármiféle képviseletéért vagy magatartásáért; (b) előfordulhat, hogy az Ön Ügyleteiből származó bevételek vagy az Ön által számunkra kifizetett díjak egy részét a harmadik fél kapja meg, ami növelheti az Önt terhelő teljes szolgáltatási díj mértékét; ennek kapcsán további információt a harmadik fél vagy az ETX Capital tud biztosítani; (c) bármely, az Ön Számlájával vagy Ügyleteivel kapcsolatban a harmadik fél által adott tanács nem tőlünk vagy a mi nevünkben került kiadásra, így semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen jellegű tanácsokért; és (d) a harmadik fél egy független közvetítő, nem pedig a mi ügynökünkként dolgozik vagy az ETX Capital nevében jár el. INAKTÍV VAGY ALVÓ SZÁMLÁK 3.5 Egy kereskedési számlát akkor tekintünk alvó vagy inaktív számlának, ha egy kereskedési napon nem volt nyitott Ügylet a számlán. Amennyiben a számla több, mint kilencven (90) naptári napja alvó vagy inaktív, akkor deaktiválhatjuk azt. Amennyiben ésszerűen megvalósítható, akkor előzetes értesítést küldünk Önnek ( ben) minden deaktiválásról, de ez előfordulhat, hogy nem mindig lehetséges és/vagy célszerű. Amennyiben egy függőben lévő deaktiválásról kap értesítést, vagy a számláját értesítés nélkül deaktiváltuk, és szeretné, ha az aktív maradna, illetve reaktiváltatni kívánja, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a támogató csoportunkkal e- mailen az alábbi címen: Előfordulhat, hogy az inaktív vagy alvó számlák esetében számlavezetési díjat számolunk fel. Az ilyen jellegű díjakkal kapcsolatban részletes információt a címen kérhet. 4 A KERESKEDÉS ALAPJA 4.1 Minden, a Szolgáltatások igénybevételével végrehajtott Ügylet esetében mi vagyunk a szerződő fél. Minden Ügylet harmadik fél bevonása nélküli, közvetlen ügyletkötésnek minősül, és mi Önnel szokásos piaci szerződő félként fogunk bánni, kivéve, ha tájékoztatjuk Önt arról, hogy ügynökként tekintünk Önre vagy az Ön nevében járunk el általánosságban, illetve bármely Ügylet vagy Ügyletkategória tekintetében. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában Ön megbízóként vesz részt minden Ügyletben. Az Ügyleteket az Ön által adott utasítások birtokában és végrehajtási alapon mi hajtjuk végre. Nem vagyunk kötelesek meggyőződni semmilyen Ügylet megfelelőségéről, ellenőrizni annak hatékonyságát, tanácsot adni azzal kapcsolatban, vagy az FCA Szabályokat figyelembe véve Fedezeti Felszólításokat tenni vagy Ügyleteket kizárni. 4.2 Bármely általunk vagy a nevünkben kiadott információ sem tekinthető (és nem kezelhető) tanácsként egyik Ügylet megfelelősége, kockázatai, előnyei és hátrányai szempontjából. Meghatározott tranzakciók előnyei vagy az azokból származó adókötelezettség kapcsán nem adunk tanácsot. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy képes felmérni a jelen Megállapodásban meghatározott Ügyletek előnyeit, és képes átlátni azok természetét, valamint kockázatait, ezen kívül semmilyen Ügylet során nem az általunk adott, előnyökkel kapcsolatos tanács alapján fog eljárni. 4.3 A Weboldalunkon található, Egyetért az Általános Feltételekkel? feliratú jelölőnégyzet bejelölésével, vagy a számlanyitási dokumentáció benyújtása által, valamint minden egyes alkalommal, amikor megnyit vagy lezár egy Ügyletet, illetve Megbízást ad (lásd továbbá a garanciákat a(z) 17. (Piaci Visszaélés) pontban), folyamatosan kinyilatkoztatja és garantálja felénk, hogy az ilyen jellegű kinyilatkoztatás és 2

4 garancia az alábbiak közül bármelyik Ügylet lezárultáig kitart: (a) Ön a jelen Megállapodást megbízóként köti, és minden, ennek értelmében végrehajtott Ügyletben megbízóként vesz részt, nem pedig bármely másik fél ügynökeként (vagy vagyonkezelőjeként); (b) nem indult Ön ellen Fizetésképtelenségi Eljárás; (c) rendelkezik minden, a Megállapodás megkötéséhez előírt jogi, vállalati és/vagy szabályozói engedéllyel, és minden, jelen Megállapodás alapján véghez vitt Ügylet, valamint jelen Megállapodás elfogadását az Ön nevében jóváhagyó minden személy kellően fel volt/van hatalmazva erre; (d) amennyiben Ön magánszemély, akkor betöltötte a 18. életévét; (e) minden információ, amelyet a kérelem feldolgozása során, valamint azt követően időről időre rendelkezésünkre bocsát hiánytalan, valós, aktuális és pontos; (f) Ön betartja annak az országnak minden jogszabályát, ahonnan Ügyleteit lebonyolítja; (g) bármely Megbízás leadásakor egyedül Önt terheli felelősség a saját, független, egy Ügylet kockázatainak értékelése és vizsgálata során; ezen kívül (h) Ön megfelelő ismeretekkel, piaci kifinomultsággal és tapasztalattal rendelkezik, vagy kielégítő szakmai tanácsot kapott annak érdekében, hogy saját maga felmérje bármely Ügylet előnyeit és kockázatait. 4.4 Jelen Megállapodás akár távközlő eszközök segítségével, akár más úton jött létre közöttünk, Ön nem jogosult visszavonni azt; azonban a(z) 31. (Megszűnés) pont előírásai szerint megszüntetheti a Megállapodást. 4.5 Előfordulhat, hogy Kiskereskedelmi Ügyfélként, Professzionális Ügyfélként vagy Jogosult Félként kategorizálja a rendszer. Amennyiben Professzionális Ügyfélként vagy Jogosult Félként fogjuk kategorizálni, akkor előfordulhat, hogy bizonyos FCA Szabályok által nyújtott védelem nem vonatkozik majd Önre, erről tájékoztatni fogjuk Önt. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy újrakategorizáljuk, ebben az esetben egyértelmű magyarázatot kap majd arra, hogy miért tesszük ezt, és tájékoztatni fogjuk az eljárás Ön jogaival kapcsolatos hatásairól. 4.6 A kereskedés során Ön semmilyen tulajdonjogot vagy egyéb jogot nem szerez a Mögöttes Piaccal kapcsolatban. Semmilyen Mögöttes Piacot vagy bármely, a piacot érintő jogot nem fogjuk átruházni Önre. 4.7 Amennyiben Ön az Egyesült Királyságon kívül bonyolít le Ügyletet, akkor az Ön felelőssége az Önre vonatkozó külföldi szabályozások betartása. 5 DÍJAINK 5.1 Amikor megköt velünk egy Ügyletet, akkor megállapítunk és felszámolunk egy haszonkulcsot vagy árengedményt (a két ár közötti különbséget az a díj képezi, amin mi vezető pozíciót szerzünk és az, amibe az Ügylet Önnel együtt történő végrehajtása kerül). Megegyezhetünk egy rögzített haszonkulcsvagy árengedményösszegben (jutalék) is. A felszámolt haszonkulcs/árengedmény vagy jutalék mértékét az egyes Ügyletek körülményei is befolyásolják. A haszonkulcs/árengedmény vagy a jutalékok kapcsán részletes tájékoztatást a Weboldalunkon olvashat vagy a címen tud igényelni. 5.2 Kérjük, ne feledje, hogy Ügylete kapcsán megállapíthatunk osztalékot vagy egyéb korrekciókat, ahogyan az a(z) pontban (Vállalati Események, Osztalékok és egyéb Helyzetek) olvasható. 5.3 A releváns Mögöttes Piac bezárása után lebonyolított Ügyleteket általában finanszírozási vagy pénzügyi díj terheli, vagy ezek adott esetben visszatérítéskötelesek; ez az összeg minden olyan napon keletkezik, amikor az érintett Ügylet nyitva van, és ezt a díjat a nap végi eljárás részeként vetik ki. A devizapiacok (FX) kivételével a díjat vagy a visszatérítés összegét az egyes egynapos Ügyletek teljes piaci egyenértéke alapján számítják ki, mi pedig ezután kamatot számolunk fel vagy fizetünk ezen a piacon minden egyes olyan napért, amikor az Ügylet egy napon keresztül nyitva volt. A kereskedési napokon (londoni idő szerint) 20:00 óráig nyitva maradó deviza Ügyletek esetében fel lesz számolva finanszírozási költség, ami egy adminisztrációs díjból és a releváns, a likviditás-biztosítónk által megállapított Tom Next (Tomorrow Next) költségéből áll össze. A devizakereskedési díjakat lásd a Weboldalunkon található Devizakezelési Útmutatónkban. 5.4 Előfordulhat, hogy időről időre megosztjuk a díjaink bizonyos százalékát azzal a harmadik féllel, aki által Ön nálunk nyitott számlát. Minden, az Ön számlája esetében alkalmazható megosztási megállapodás részletes információit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. 5.5 Eladási Ügyletek nyitása esetében fenntartjuk a jogot bármely, részünkről felmerült hitelfelvételi díj áthárítására, plusz egy ésszerű haszonkulcs kivetésére az Eladási Ügylet miatti kitettségünk fedezése érdekében. Amennyiben Ön nem fizet ilyen jellegű díjakat vagy, ha mi nem tudjuk (vagy képtelenné válunk) a releváns Mögöttes Piacot kölcsönözni (és erről értesítjük Önt), akkor saját kizárólagos hatáskörünkben az alábbi lépések (vagy azok valamelyike) szerint fogunk eljárni: (a) általunk ésszerűnek vélt áron zárjuk le az Eladási Ügyletet; vagy (b) növeljük a Felszólítás értékét. 5.6 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek az intézkedések az Eladási Ügylet veszteségességét eredményezhetik; Ön teljes mértékben kártalanít minket, amennyiben felmerül számunkra bármilyen, valamely Tőzsde, árjegyző, bróker, ügynök vagy szabályozó hatóság által kiszabott, az Eladási Ügylet megnyitását vagy lezárását bármely módon érintő, 3

5 illetve valamely, általunk, az Eladási Ügylet fedezése érdekében végrehajtott, vonatkozó tranzakcióval kapcsolatos bírság, büntetés, kötelezettséget érintő vagy egyéb hasonló díj. 5.7 Előfordulhat, hogy egy Mögöttes Piac vagy nem kölcsönözhető a kezdetektől, vagy a mi brókereink, illetve ügynökeink hívhatják vissza az általunk kölcsönzött Mögöttes Piacot az Eladási Ügylet miatti kitettségünk fedezése érdekében. A félreértések elkerülése végett, ahogy azt a fenti, 5.5. pontban is leírtuk, a kártérítési kötelezettség kiterjed minden ilyen jellegű készletvisszahívásra vagy bármely Tőzsde, árjegyző, bróker, ügynök vagy központi elszámolási fél által kivetett, az Eladási Ügyletet érintő felvásárlási költségre. DEVIZAKONVERTÁLÁS 5.8 Amennyiben a számlára történő pénzbefizetés vagy az Ügyletek lebonyolítása a Bázis Devizától eltérő devizában történik, akkor az alábbiakat kell figyelembe vennie: (a) Amennyiben a Bázis Devizától eltérő devizában bonyolít le egy Ügyletet, akkor abban a devizában haszon vagy nyereség is keletkezhet. Ennek következményeként előfordulhat, hogy egyszerre több, különböző devizájú számlaegyenlege lesz. (b) Az egyes Ügyletekből realizált nyereség vagy veszteség átkonvertálható Bázis Devizára, és abban a devizában a számlájára utalható. Mielőtt az ilyen jellegű korrekciókat/díjakat lekönyvelnénk a számlájára, bármely nem Bázis Devizában meghatározott korrekciókat vagy díjakat átkonvertálhatunk Bázis Devizára, és bármely, Öntől nem Bázis Devizában kapott pénzösszeget átkonvertálhatunk Bázis Devizára. 5.9 Amennyiben kívülmaradást igényelt, továbbá megegyeztünk abban, hogy a(z) 5.8(b). alpont az egyik vagy több számlájára nem vonatkozik, akkor egy általunk indokoltnak tartott esetben vagy az Ön kifejezett kérésére átkonvertálhatunk a Bázis Deviza szerinti pozitív vagy negatív kereskedési egyenlegre és/vagy a nem Bázis Devizában kifejezett hitelkeret szerinti összegre Időről időre (például a havi számlakivonatokban) olyan információval szolgálunk Önnek, mely során többdevizás egyenlegeit annak megfelelő értékű Bázis Devizában tüntetjük fel. Ennél minden esetben az információ közlésének időpontjában érvényes árfolyamot vesszük alapul. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynia, hogy az egyenlegek fizikális átkonvertálása nem történt meg, így a Bázis Devizában megadott adatok csak tájékoztatásra szolgálnak. EGYÉB DÍJAK 5.11 Egy befizetés feldolgozása vagy pénzfelvétel során (pl.: hitelkártya használatakor) díjat számolhatunk fel. Az ilyen jellegű díjakkal kapcsolatban részletes információt a címen kérhet. A befizetés és/vagy a pénzfelvétel kapcsán számlavezető bankja vagy más releváns harmadik fél további díjakat vethet ki. Bármely, ilyen jellegű, harmadik fél által kiszabott díj Önt terheli Ön tudomásul veszi, hogy felmerülhetnek más adóterhek vagy költségek, amiket nem rajtunk keresztül fizet vagy nem mi szabunk ki. Ön felelős minden, ilyen jellegű további adóteher vagy költség kifizetéséért Bizonyos körülmények között átháríthatjuk az olyan plusz költségeket (pl.: hitelfelvételi költségek vagy illeték, illetve egyéb adóterhek), melyek a nem egyesült királyságbeli értékpapírok tekintetében a Mögöttes Piacon teljesített Ügylet fedezése céljából részünkről felmerültek Fenntartjuk a jogot kamat felszámolására, melynek számítása napi alapon történik, és melynek mértéke 8%-kal meghaladja a The Bank of Scotland plc (vagy egyéb, saját kizárólagos hatáskörünk szerint általunk választott pénzintézet) mindenkori alapkamatát, bármely terhelési egyenleg, rendezetlen Felszólítás vagy egyéb, jelen Megállapodás szerint számunkra esedékes összeg vonatkozásában Minden, jelen Megállapodás feltételei szerint minket terhelő összeget előzetes értesítés nélkül az Ön számlájára vagy bármely kapcsolt számlájába számítjuk be (arról vonjuk le). A beszámítási jog azt jelenti, hogy kombinálunk egy betéttel rendelkező és egy hiteltartozással rendelkező számlát, így valójában az egyik számlán lévő pénzösszeget a másik számla tartozásának kifizetésére használjuk. Ahol kivitelezhető, ott előzetes értesítést küldünk azon szándékunkról, hogy gyakorolni kívánjuk beszámítási jogunkat. 6 AZ ÖN PÉNZE 6.1 Amennyiben Kiskereskedelmi Ügyfélként kategorizáltuk (vagy megállapodtunk a pénzösszegek elkülönítésében), akkor az alábbiakat kell alkalmazni: (a) Amennyiben Ön pénzt utal nekünk, vagy az Ön nevében hozzánk befizetés érkezik, vagy valamilyen pénzösszeget írunk jóvá a számlájára, akkor ezt a pénzt egy elkülönített ügyfélpénzforgalmi számlán tároljuk, egy vagy több jóváhagyott pénzügyi intézménynél az Ügyfél Pénzére Vonatkozó Szabályzat szerint. (b) Az ügyfél pénzét egy, az EGT-tagállamokon kívül vezetett ügyfélpénzforgalmi számlán is tárolhatjuk. Az ilyen bank esetében alkalmazandó jogi és szabályozási rendszer eltér az EGT-tagállamokban érvényes előírásoktól, így a bank fizetésképtelensége vagy egyéb, azzal egyenértékű mulasztása esetén pénzét az EGT-tagállamban lévő bankok esetében érvényes kezelési módtól eltérően fogják kezelni. (c) Mi ésszerű gondossággal fogunk minden, - az (a) és (b) pontok szerint - pénzt tároló, harmadik szerződő felet megválasztani. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, - az (a) és (b) pontok szerint - pénzt tároló bank vagy harmadik szerződő fél fizetőképességéért, 4

6 cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, kivéve, ha az általunk elkövetett hanyagság, csalás vagy szándékos mulasztás eredménye. 6.2 Amennyiben írásban vagy egyéb módon nem értesít minket, akkor átruházhatjuk az Ügyfél Pénzét vagy lehetővé tehetjük más személy (pl.: egy tőzsde, elszámolóház vagy egy köztes bróker) számára, hogy tárolja vagy ellenőrizze az Ügyfél Pénzét, mely esetben az Ügyfél Pénzét elutaljuk (a) annak érdekében, hogy ezen a személyen keresztül vagy ezzel a személlyel jöhessen létre Ügylet, vagy (b) egy Ügylet (pl.: egy nyitáshoz szükséges fedezetigény vagy egy származtatott tranzakció) biztosítékával kapcsolatos kötelezettségei kielégítése érdekében. Ön beleegyezik, hogy abbahagyhatjuk az Ön nevében az ügyfél pénzeként tárolt pénz kezelését, és az ilyen összegeket felszabadíthatjuk az ügyfélpénzforgalmi számláról, amennyiben Ön nem kereskedett az előző hat (6) évben, és nem tudtuk felvenni Önnel a kapcsolatot ésszerű erőfeszítések árán sem. Minden, ilyen jellegű pénz az Ön birtokában marad, és mi vállaljuk, hogy nyilvántartást vezetünk ezekről az összegekről. 6.3 Amennyiben Professzionális Ügyfélként vagy Jogosult Félként kategorizáltuk, akkor az alábbiakat kell alkalmazni: (a) Amennyiben Ön pénzt utal nekünk, vagy az Ön nevében hozzánk befizetés érkezik, vagy valamilyen pénzösszeget írunk jóvá a számlájára, akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pénz tulajdonjoga teljes mértékben a miénk lesz annak érdekében, hogy jelen Megállapodásban foglaltak szerint kötelezettségei fedezve legyenek. Következésképp az Ügyfél Pénzére Vonatkozó Szabályzat nem lesz érvényes, és a bankszámlá(i)nkon tárolt pénz nem lesz elkülönítve, hanem üzleti tevékenységünk folyamán használhatjuk azt fel. Saját fizetésképtelenségünk esetén az ilyen jellegű pénz vonatkozásában Ön általános hitelezőnek minősül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, az Ön pénzét tároló bank vagy harmadik szerződő fél fizetőképességéért, cselekedeteiért vagy mulasztásaiért. (b) A nekünk utalt pénzösszeget a nyilvántartásban úgy rögzítjük, mint a mi készpénzvisszafizetési-kötelezettségünket Ön felé. Kérésre azonos összegű pénzt utalunk vissza Önnek, ha megítélésünk szerint úgy tekintjük, hogy az Ön által utalt pénzösszeg több, mint a felénk vállalt kötelezettségei fedezésére elegendő összeg. A biztosíték és a készpénzfedezet, valamint az Ön felénk vállalt kötelezettségei és a mi kötelezettségeink fedezeti összegének megállapítása során a Vonatkozó Jogszabályok szerint általunk megfelelőnek vélt (beleértve a piac és az értékek jövőbeli változását megítélő) módszert fogunk alkalmazni. 6.4 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy (az Ügyfél Pénzére Vonatkozó Szabályzat vagy egyéb előírás szerint) lemond minden általunk tárolt pénz után járó kamatösszeg elfogadási jogáról. KIFIZETÉS ÉS PÉNZFELVÉTEL 6.5 Előfordulhat, hogy bizonyos módon történő kifizetéseket nem fogadunk el, ilyen esetben kérhetjük Önt alternatív kifizetési mód alkalmazására. 6.6 Előzetes megegyezés hiányában nem fogadunk el készpénzt vagy kifizetést harmadik féltől és más ügyfélszámláról, valamint ezekben az esetekben nem teljesítünk kifizetést sem. Bármely, ilyen jellegű megállapodás a mi hatáskörünkbe fog tartozni, és az általunk, időről időre előírt feltételeknek megfelelően lesz megkötve. Az ügyfélszámlák között pénzösszegként átutalt alapok befizetése csak kellő gondossággal, a fizető ügyfél aláírt, írásos engedélyének átvételét követően teljesíthető. 6.7 A (i) Készpénzegyenleg, (ii) a Likviditási Érték, vagy (iii) az Elérhető Kereskedési Alapok közül az alacsonyabb összeg kerül kifizetésre, amennyiben a törvény azt lehetővé teszi. Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy további dokumentációval kell igazolnia a befizetés eredetét és a célszámla vagy célkártya tulajdonjogát annak érdekében, hogy Ön és mi is védve legyünk a csalásokkal szemben. Ahogy azt a fenti, pontban (Egyéb Díjak) is leírtuk, a jelen Megállapodás feltételei szerint minket terhelő összegeket levonhatjuk az Ön számlájáról. Mint ilyen, bármely, jelen záradék szerint teljesített kifizetésből levonásra kerül minden, jelen Megállapodás feltételei szerint minket terhelő összeg. 6.8 Készpénzfelvételhez kérelmet kell benyújtani írásos vagy formában vagy a weboldalunkon lévő Pénzfelvétel részben megtalálható módok valamelyikén Díjak merülhetnek fel; ahol lehetséges, és ha nem utasítják másképp, az összes alap ugyanarra a számlára vagy forrásra kerül vissza, ahonnan eredetileg letétbe helyezték. Kérjük, a vonatkozó díjakkal kapcsolatos naprakész információkért írjon a címre. 6.9 Ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni, hogy érvényre juttassuk a pénzfelvételre vonatkozó utasításait. Kérjük, ne feledje, hogy amíg a készpénz a számláján marad, addig az befolyásolhatja a Tartáshoz Szükséges Fedezet összegét. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy elegendő pénz legyen a számláján a Fedezetigények kielégítésére Amennyiben bármely szabályozó testület, bármely okból lekérte a számláján végrehajtott tranzakciókat, akkor fenntartjuk a jogot számlája felfüggesztésére addig, amíg ettől a testülettől nem kapunk iránymutatást vagy egyéb határozatot Jelen Megállapodás bármely ellentétes rendelkezése ellenére Vis Maior Esemény, Piaci Zavar Esemény esetén, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy Fedezeti Zavar áll fenn, vagy várható, (ideértve az olyan Fedezeti Zavar esetet is, amely bármely, általunk az Ügyleti árkockázatok fedezéséhez szükségesnek tartott 5

7 tranzakciók vagy eszközök vonatkozásában, a kifizetés vagy az elszámolás tekintetében aktuális vagy közelgő késedelem, zavar, felfüggesztés vagy csökkenés eredménye, és a Fedezeti Zavar közvetlenül vagy közvetetten a fedezeti partner kötelezettségeinek vagy egyéb rendelkezések betartására irányuló felelősségének kielégítése kapcsán felmerülő hibából ered), akkor ilyen esetben nem vagyunk kötelesek az Ön számára történő kifizetések teljesítésére, mivel lehetőségeink az ilyen események következtében e téren korlátozottak, továbbá Ön tartozik felelősséggel minden, az ilyen Fedezeti Zavarból (ideértve a fedezet elengedését, megalapozását vagy újraalapozását) eredő, megnövekedett költségekért vagy kiadásokért, mi pedig értesítést követően levonhatjuk az ilyen költségeket a Számlájáról vagy kérhetjük, hogy közvetlenül nekünk fizesse ki azokat Ha negatív egyenleg van a számláján, az elmaradandó összeg esedékes és nekünk kifizetendő azonnali hatállyal. 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 7.1 Amennyiben Elektronikus Szolgáltatással ad Megbízásokat általunk végrehajtott utasításokon keresztül, akkor egyéb megegyezés hiányában Ön tudomásul veszi az alábbiakat: (a) egy kiadott utasítás visszavonhatatlan, és nem vagyunk kötelesek semmilyen lépést tenni annak érdekében, hogy megsemmisítsük azt, kivéve, ha azt törvény írja elő; (b) egy Megbízás akkor lép érvénybe, ha kapott tőlünk róla egy, a képernyőn megjelenő visszaigazolást; és (c) az elektronikus távközlés használata kockázatokat rejt magában, (pl.: a rendszerek meghibásodhatnak vagy előfordulhat, hogy nem biztonságosak); ezen kívül a közléseket feltartóztathatják illetéktelen személyek vagy számítani kell rá, hogy a Megbízás nem éri el a kívánt célt, illetve rajtunk kívül álló okokból a tervezettnél jóval később. 7.2 Minden, üzleti szempontból indokolt erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jelen Megállapodás szerint férhessen hozzá Elektronikus Szolgáltatásunkhoz. Ugyanakkor nem teszünk semmilyen ígéretet, nem vállalunk biztosítékot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy bármely Elektronikus Szolgáltatás elérhető vagy hozzáférhető lesz. 7.3 Ön tudomásul veszi, hogy nem létezik a veszteség kockázata nélküli kereskedelmi rendszer. A Megállapodás megkötése nem jelenti azt, és nincs rá garancia, hogy haszonra fog szert tenni. Javasoljuk, hogy ne kereskedjen velünk, kivéve, ha ismeri a használni kívánt kereskedelmi rendszert és a kockázati kitettség mértékét. Amennyiben nem biztos benne, hogy tud használni kereskedelmi rendszert, akkor ne kereskedjen. Amennyiben bármilyen további információra van szüksége valamely kereskedelmi rendszerünk kapcsán, kérjük, azonnal értesítsen minket. 7.4 Megítélésünk szerint értesítéssel vagy anélkül, bármely okból felfüggeszthetünk bármilyen Elektronikus Szolgáltatást, ideértve többek között a karbantartás, a javítás vagy a fejlesztés elvégzését. Nem vállalunk felelősséget akkor, ha bármelyik Elektronikus Szolgáltatáshoz való hozzáférés Vis Maior Esemény miatt és/vagy jelen Megállapodás alapján történő felfüggesztés okán korlátozódik vagy megszakad, kivéve, ha az általunk elkövetett szándékos mulasztás, csalás vagy hanyagság eredménye. Nem vállalunk felelősséget kereskedelmi platformunk és Weboldalunk egy részének vagy egészének, illetve bármely rendszer, hálózati hivatkozás vagy más kommunikációs eszköz késedelmes működéséből, meghibásodásából eredő veszteségekért. Nem vállalunk felelősséget a szerződés alapján vagy a szerződésen kívül (ideértve a hanyagságot) akkor, ha minden, a megelőzés érdekében általunk megtett, ésszerű lépés ellenére bármilyen számítógépes vírus, féreg, szoftverbomba vagy hasonló elem kerül a számítógép hardverébe vagy szoftverébe a Weboldalakon keresztül. 7.5 Amennyiben nem mi javaslunk telefonos kereskedelmi szolgáltatásokat, akkor Ön normál esetben köteles online, a Weboldalunkon keresztül kereskedni vagy arra a mobil alkalmazásokat használni. Amennyiben az online kereskedési platform műszaki nehézségei miatt nem tud bezárni egy nyitott Ügyletet, akkor telefonon megteheti azt (lásd a(z) pontot alább, a Rendszerhiba kapcsán). 7.6 Ön felelős azért, hogy informatikai eszközei kompatibilisek legyenek a miéinkkel, és megfeleljenek a minimum rendszerkövetelményeinknek. A minimum rendszerkövetelményeket időről időre a Weboldalon határozzuk meg. 7.7 Egyéb jelzés vagy megegyezés hiányában bármely Elektronikus Szolgáltatásnál megjelenő árak a megjelenés pillanatában tájékoztató jellegűek, és folyamatosan változó adatokon alapulnak. A végrehajtási ár a végrehajtás idején Ön számára megerősített ár. 7.8 Amennyiben egy megbízást az Elektronikus Szolgáltatások segítségével ad meg, és az hibás vagy nem a tervezett tranzakciót mutatja (egy hibás megbízás ), akkor Ön felelős az ilyen megbízások szükség esetén történő módosításáért vagy törléséért, valamint bármely, ilyen megbízásból eredő pozíció bezárásáért jelen Megállapodásban szereplő jogainknak megfelelően. 7.9 Fenntartjuk a jogot az Elektronikus Szolgáltatások használatának korlátozására, valamint végrehajtás előtti, kereskedelmi ellenőrzések alkalmazására, amennyiben az helyénvaló lehet a Vonatkozó Jogszabályok, vagy bármely más, Önnek is jelenthető kereskedelmi korlátok betartása érdekében Előfordulhat, hogy bizonyos Elektronikus Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat harmadik félként megbízott szerződő felek biztosítanak. Ha bármely, az Elektronikus Szolgáltatásokkal 6

MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT

MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÁS-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés Az ETX Capital néven kereskedő Monecor (London) Limited (a továbbiakban: ETX Capital, mi vagy a mi kifejezés bármely ragozott alakja) működését a Pénzügyi Szabályozó

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek

Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Plus500CY Ltd. Megbízás-végrehajtási irányelvek Megbízás-végrehajtási irányelvek A megbízás-végrehajtási irányelvek az ügyféllel kötött megállapodás részét képezik, ahogy azt meghatározza a felhasználói

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k)

Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Figyelmeztetés befektetők számára 28/02/2013 Különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) Kulcsfontosságú üzenetek A CFD-k összetett termékek, amelyek nem minden befektető számára alkalmasak. Ne fektessen be

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása

A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása A Buda-Cash Trader V2 Pro online kereskedési rendszer számla menüjének bemutatása 1 A számla menüpont felépítése*: Ebben az oktató anyagunkban bemutatjuk a Buda-cash Trader számla menüjének főbb menüpontjait.

Részletesebben

Csak annyi pénzt kockáztasson, amelynek az esetleges elveszítését még megengedheti magának.

Csak annyi pénzt kockáztasson, amelynek az esetleges elveszítését még megengedheti magának. KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS Az ETX Capital néven kereskedő Monecor (London) Limited (a továbbiakban: ETX Capital, mi vagy a mi kifejezés bármely ragozott alakja) működését a Pénzügyi Szabályozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Kockázati figyelmeztetés

Plus500CY Ltd. Kockázati figyelmeztetés Plus500CY Ltd. Kockázati figyelmeztetés Kockázati figyelmeztetés Ha a CFD-t spekulatív módon használja, akkor előfordulhat, hogy kockára teszi vele tőkéjét. Néhány szabályozó hatóság a CFD-t a magas kockázatú

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

a. Az ügyfelek a Monaco Super Race Forex Kereskedési Verseny során tetszőleges számú kereskedési számlával rendelkezhetnek.

a. Az ügyfelek a Monaco Super Race Forex Kereskedési Verseny során tetszőleges számú kereskedési számlával rendelkezhetnek. IronFX Monaco Super Race Forex Kereskedési Verseny Feltételek és kikötések 1. Az IronFX Global meghirdeti a Monaco Super Race Forex Kereskedési Versenyt. 2. Az Monaco Super Race Forex Kereskedési Versenyen

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

CFD kereskedés a gyakorlatban

CFD kereskedés a gyakorlatban CFD kereskedés a gyakorlatban Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014. július 1-jétől Közzététel: 2014. július 21.

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014. július 1-jétől Közzététel: 2014. július 21. TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozói üzletág Üzletszabályzata alapján az OTP Bank Nyrt. vállalkozói üzletágába tartozó ügyfelei részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától KONDÍCIÓS LISTA A Bank 2014. június 23-ától a Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag értékesítét felfüggeszti, a továbbiakban a Kiválóságok Klubja 2 Szolgáltatáscsomag igényelhető. LXXXVII - Kiválóságok

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI TSHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2014. 09.10. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1.

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1. Ügyféltájékoztató Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon 2015. június 1. 1 1) Ügyfélvédelem (egyedi ügyfél szegregáció/elkülönítés) A KELER KSZF 2013 augusztusa óta nyújt egyedi ügyfél szegregációs

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos tudnivalókról Kiadás időpontja: 2014.02.27. Hatályos: 2014.02.28-tól

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01 BPForex ProTader A számlakivonatok értelmezése Pag. 01 Index Bevezetés 03 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés 04 Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés 05 A teljes elszámolási ciklus 06 Kivonat 3: EZ

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda. WebBróker Online kereskedési rendszer

Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda. WebBróker Online kereskedési rendszer Závodni Zsolt zsolt.zavodni@quaestor.hu PTP alkalmazásgazda WebBróker Online kereskedési rendszer Interneten keresztül elérhető szolgáltatások: WebBróker, WebBróker DEMO, Tőzsdeadatok, Árfolyamok, Elemzések,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben