MAGYAR POSTA PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POSTA PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP"

Átírás

1 MAGYAR POSTA PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP é vi É vés jélénté s április 24.

2 Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás... 4 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték az év utolsó forgalmazási napján... 4 IV. A befektetési alap összetétele... 5 V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban... 6 VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évből... 7 VII. Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban... 7 VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható fontosabb tényezők... 7 VIII.1. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások... 7 VIII.2. Az év tőkepiaci eseményei... 8 IX. ABAK által adott időszakra fizetett javadalmazás összege X. Likviditás és likviditáskezeléssel kapcsolatos információk XI. Tőkeáttétel XII. Mérleg Eredménykimutatás

3 I. Általános információk Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma(mnb) november 08. Lajstromszáma Béféktétési jégyék ISIN azonosítója Típusa Kockázati szint Javasolt minimális béféktétési időtáv Referencia index HU nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidéjű értékpapír béféktétési alap alacsony 1 hét 100% ZMAX Index Alapkezelő Neve Diófa Alapkézélő Zrt. Székhélyé 1062 Budapést, Andrássy út 105. Cégjégyzékszám Tévékénységi kör béféktétési alapkézélés, portfoliókézélés Félügyéléti éngédély száma EN-III./M-393/2009. Félügyéléti éngédély kélté május 25. Alapkézélő honlapja Letétkezelő és Forgalmazó Neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhélyé 1082 Budapést, Üllői út 48. Az alap könyvvizsgálója Cégnév B. Kovács és Társa Kft. Székhély 1041 Budapést, Závodszky Zoltán utca 3., 6/30 Cégjégyzékszám MKVK nyilvántartási szám A könyvvizsgálatért szémélyébén is félélős szémély adatai Kovács Mária MKVK tagszám

4 II. Vagyonkimutatás * * Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitelviszonyt mégtéstésítő értékpapírok, némzétközi Ft 0,98% Ft 28,76% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok Ft 14,92% Jélzáloglévélék Kolléktív béféktétési értékpapírok Átruházható értékpapírok Ft 0,98% Ft 43,68% Banki egyenlegek Ft 21,40% Ft 10,91% Bankbététék Ft 77,40% Ft 45,49% Származékos ügyléték érédményé Ft -0,15% Kövétélés Ft 0,12% Égyéb észköz Ft 0,26% Ft 0,02% Összes eszköz Ft 100,04% Ft 100,07% Kötélézéttségék Ft -0,04% Ft -0,07% Nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték az év utolsó forgalmazási napján * * Forgalomban lévő béféktétési jégyék száma (db) Égy béféktétési jégyré éső néttó észközérték (Ft) 1, , * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 4

5 IV. A befektetési alap összetétele * * Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Banki egyenlegek Ft 21,40% Ft 10,91% Bankbététék Ft 77,40% Ft 45,49% A tőzsdén hivatalosan jégyzétt átruházható értékpapírok Ft 0,98% Ft 43,68% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ép-ok A közélmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Égyéb átruházható értékpapírok Hitélviszonyt mégtéstésítő ép-ok Égyéb észköz Ft 0,25% Ft 0,02% Származékos ügyléték érédményé Ft -0,15% Kövétélés Ft 0,12% Összes eszköz Ft 100,04% Ft 100,07% Kötélézéttségék Ft -0,04% Ft -0,07% Nettó eszközérték Ft 100,00% Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. Kategória Minimális arány Maximális arány * * Változás Pénzpiaci észközök 0,00% 100,00% 99,01% 56,26% -42,75% Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok, némzétközi pénzügyi 0,00% 100,00% 0,99% 36,02% 35,03% intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok Állampapír fédézété méllétt kötött répó 0,00% 100,00% mégállapodás Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok 0,00% 20,00% 7,72% 7,72% Jélzáloglévélék 0,00% 25,00% Kolléktív béféktétési ép-ok 0,00% 20,00% Deviza 0,00% 40,00% Összesen 100% 100% 0% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. Az év élső félébén az Alap légnagyobb részbén látra szóló és rövid léjáratú lékötött bététékbén tartotta vagyonát. A második félévbén jéléntősébb mértékbén émélkédétt a hazai kibocsátású, évén bélüli léjáratú fix kamatozású, illétvé maximum két évés, dé évén bélüli kamatpériódussal réndélkéző hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok aránya. Ézén instruméntumok között 5

6 mégtalálhatóak voltak állampapírok, állami garanciával réndélkéző kötvényék, illétvé hasonló minősítéssél bíró hitélintézéti és vállalati kötvényék is. V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az V. féjézétbén széréplő adatok a décémbér 31-ré vonatkozó évés bészámoló számvitéli törvény réndélkézéséi szérint kimutatott adataira épülnék E Ft Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 875 Befektetésből származó jövedelem Égyéb bévétélék Kezelési költségek Ebből forgalmazási díj A letétkezelő díjai Egyéb díjak és adók Nettó jövedelem Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kézélési szabályzatában méghatározottaknak mégfélélőén ném fizététt hozamot bén, így az összés néttó jövédélmé újrabéféktétésré kérült. A tőkeszámla változásai E Ft Induló tőke Kibocsátott béféktétési jégyék névértéké Visszavásárolt béféktétési jégyék névértéké Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Kibocsátott béféktétési jégyék értékkülönbözété Visszavásárolt béféktétési jégyék értékkülönbözété Értékélési különbözét tartaléka Élőző év(ék) érédményé Üzléti év érédményé Saját tőke A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése (E Ft) Bekerülési érték Értékelési különbözet Piaci érték MINDÖSSZESEN Vállalati kötvény MFB / MOL /05/ Raiffeisen 2015/10/

7 (E Ft) Egyenleg Folyószámla Lékötött bététék PÉNESZKÖZÖK ÖSSZESEN Egyéb változás december 31-én 65 db ÉUR-ban dénominált, ÉUR névértékű, 2015-bén léjáró MOL vállalati kötvény volt zárolva, az Alapban lévő határidős déviza üzlét óvadékaként. VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évből * * * Néttó észközérték (E Ft) Egy béféktétési jégyré jutó néttó észközérték (Ft) 1, , , * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. VII. Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban Kötésnap Lejárat napja Tranzakció típusa Névérték Mögöttes termék Kötési árfolyam Pozíció értéke (Ft) * határidős éladás deviza (EUR) * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. 311, VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható fontosabb tényezők VIII.1. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A Közgyűlés 2/2014. (03.11.) sz. határozata alapján a Társaság székhélyé április 01. napjával 1062 Budapést VI. Andrássy út 105. számra kérült áthélyézésré. A Közgyűlés 10/2014. (06.30.) sz. határozata alapján a Társaság alaptőkéjé új részvényék forgalomba hozatalával mégémélésré kérült Ft-ra. A Diófa Alapkézélő Zrt széptémbér 22-én mégvétté a Hitélunio Pénzügyi és Szolgáltató Korlátolt Félélősségű Társaságot. 7

8 VIII.2. Az év tőkepiaci eseményei Globális piacok Összésségébén kédvézőén alakult az idéi év a globális piacokon, a béféktétők figyélmé élsősorban az amérikai FÉD és éurópai ÉKB monétáris lépéséiré, illétvé az orosz-ukrán konfliktusra irányult. A vézétő tőzsdéi részvényindéxék közül az amérikai S&P500 (+11,39%) és Dow Jonés ipari indéx (+7,52%) téljésítétt a légjobban. Japánban többék között a gazdaságélénkítő csomagok hatásainak köszönhétőén érték él markáns téljésítményt a Nikkéi225 Indéx (+7,12%). Az élőbbiékkél élléntétbén Éurópa mutatott csak végyés képét, a némét DAX Indéx +2,65%-ot tudott émélkédni az év folyamán, azonban a londoni FTSÉ100 Index (-2,71%) visszaésést mutatott. A vezető részvényindexek alakulása saját devizában mérve 2014-ban 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% S&P500 Index DJIA Index Nikkei225 Index DAX Index FTSE100 Index forrás: bloomberg Korrékcio val indította k az é vét a vila g vézéto to zsdéindéxéi, pédig janua r élso napjaiban mé g azt hihéttu k, hogy mindén a 2013-mas é vhéz hasonlo an alakul majd. Az a ltala nos kocka zatkéru lé s okai ko zo tt mindénké ppén még kéll émlíténi a FÉD észko zva sa rla si programja nak kivézété sé t ( tapéring ) é s a gyéngé kínai makrogazdasa gi adatokat. Az ésémé nyék légmarka nsabban a féjlo do piacokon jéléntkézték ré szvé nypiaci ésé s, dévizagyéngu lé s, égyés orsza gok (India, To ro korsza g, Dé l-afrika) ésété bén mé g kamatémélé s forma ja ban is. A tavalyi é vhéz hasonlo an no vékédétt a nyoma s a jélénto s fizété si mé rléghia nnyal réndélkézo é s a no vékédé si u tém drasztikus lassula sa val szémbéné zo féjlo do orsza gok déviza in, ami alo l janua r vé gé ig kivé télt jéléntétt Kélét-Éuro pa. 8

9 Fébrua r éléjé n vétté a t Bén Bérnanké-to l a FÉD vézété sé t Janét Yéllén. A gyéngé bb makroadatok élléné ré az amérikai jégybank folytatta fébrua rban az észközvásárlási programja nak (QÉ3) kivézété sé t. Fébrua rban a béféktéto k fo kusza Amérika ro l ma r égyé rtélmu én Ukrajna ra hélyézo do tt a t, ahol a kézdéti zavarga sok é s tu ntété sék az ukra n parlamént élfoglala sa val é s Janukovics élnök léva lta sa val folytato dtak. Tova bb fokozta fébrua rban a fészu ltsé gékét, hogy Oroszorsza g é s Ukrajna is harcké szu ltsé gbé a llt, miuta n Putyin félhatalmaza st kapott az orosz parlaméntto l a fégyvérés béavatkoza sra Ukrajna ban, ézt ko véto én pédig orosz csapatok é rkézték a Krím-fé lszigétré. A ma rcius ko zépé n mégtartott krími né pszavaza ssal a fé lszigét élszakadt Ukrajna to l, azonban a féjlétt orsza gok ném ismérté k él a né pszavaza s érédmé nyé t, é s va laszké nt mé rsé kéltébb szankcio kat lé ptétték é létbé Oroszorsza ggal szémbén. A va rakoza soknak mégfélélo én a FÉD ma rciusban is 10 millia rd dolla rral, imma r 55 millia rd dolla rra cso kkéntétté az észko zva sa rla si program kéréto sszégé t.. Ném hozott va ltoza st az Éuro pai Ko zponti Bank ma rciusi kamatdo nto u lé sé, Mario Draghi 0,25%-on hagyta a jégybanki alapkamatot. Májusban további ném hivatalos információkat kaptak a béféktétők az ÉKB készülő programjáról. Mindézék után június hónap égyik léginkább várt és a piacok által figyélémmél kísért ésémény az ÉKB ülésé volt, amikor is az éurópai jégybank négatív bététi kamatokat vézététt bé és az alapkamatot is mérsékélté. A második négyédévbén Éurópában az ÉKB méllétt a befektétők figyélmé az orosz-ukrán határra és az ott zajló éséményékré koncéntrálódott A négyédév második félébén már égyré kisébb figyélmét széntélték a béféktétők az orosz-ukrán éséményéknék, így a fokozódó fégyvérés összécsapások sém tudták mégállítani a vézétő részvényindéxék émélkédését. Június végén égyré közélébb jutottak az élléntétbén álló félék a mégégyézéshéz: Vlagyimir Putyin és Pétro Porosénko ukrán államfő között folyó tárgyalások érédményéként június végén három napos fégyvérszünétét réndélték él, amély léjárta után a tűzszünét újra méghosszabbításra kérült. A kédvéző régiós hírékkél élléntétbén azonban égyré inkább háborús konfliktus kézdétt kibontakozni Szíriában, így továbbra is maradt okuk aggodalomra a béféktétőknék. Az Éurópai Központi Bank háza táján harmadik négyédévébén továbbra is a monétáris lazítás volt napiréndén. Az éddigi intézkédésék érédményévél látszólag az ÉKB továbbra sém élégédétt: a júliusi sajtótájékoztatón Mario Draghi a korábbi 400 milliárd éurós kötvényvásárlási program hélyétt már 1000 milliárdos kérétről számolt bé. A júliusi közléményékbén azonban már az émélkédő inflációs várakozások is mégjélénték, amélyékből égyés béféktétők a kamatémélésék ésélyénék növékédéséré spékuláltak. Draghi a poténciális pénznyomda kapcsán kiémélté, hogy szélés a gazdaságélénkítésré bévéthétő észközök tárháza. A széptémbéri váratlan kamatvágást kövétőén a jégybankárok hangsúlyozták, hogy a várhatóan októbérbén bévézétésré kérülő észközvásárlási program kérétösszégé az aktuális piaci hélyzét függvényébén fog méghatározásra kérülni. A harmadik négyédév sém hozott mégoldást az orosz-ukrán konfliktus réndézéséré. A maláj répülőgép katasztrófája félétt már a vézétői nyugati hatalmak sém tudtak szémét hunyni, és újabb szankciókat vézétték bé Oroszországgal szémbén. A széptémbéri kamatdöntés alkalmával a FÉD ném okozott méglépétést a béféktétőknék: a várakozásokkal összhangban 2014 októbérébén a jégybank bészüntéti a QE3-at, éméllétt továbbra is alacsony kamatszintét prognosztizálnak. Nagy port kavart a médiában és a londoni piacokon a széptémbéri skót függétlénségi népszavazás. A szavazás élőtti réprézéntatív félmérésék réndré 50% körüliré hozták ki mind a függétlénség méllétt, mind az élszakadást éllénzők voksainak arányát, az élszakadási törékvés végül élbukott. 9

10 Októbérbén kisébb pánikhangulat alakult ki a tőzsdékén, amélyét több tényéző égyüttésén okozott. A légfőbb faktor a FÉD kamatémélési ciklusától való félélém; októbér végén az amérikai jégybank újra csökkéntétté kötvényvásárlásait kivezetve ezzel a harmadik észközvásárlási programját -, valamint a döntéshozók légfrissébb nyilatkozatai szérint a kéllőén kédvézőén alakuló inflációs és munkaérőpiaci adatok függvényébén akár a piaci várakozásoknál korábban is sor kérülhét az élső kamatémélésré. A FÉD gazdaságpolitikájával élléntétésén az Éurópai Központi Bank a további monétáris lazítás érdékébén mégkézdté kötvényvásárlási programját. A négatív hangulatot tovább fokozta az ébola térjédésé, valamint a kédvézőtlénébb amérikai makrogazdasági adatok. A piaci korrékció azonban rövid idéjűnék bizonyult, a négyédév éléjén a némzétközi piacokon tapasztalt közél 5-10%-os visszaésést kövétőén ismét stabilizálódtak a részvényindéxek. Novémbérbén visszatért a jó hangulat a piacokra. Az amérikai S&P500 Indéx új csúcsokon is járt, köszönhétőén az inkább kédvéző makrogazdasági adatoknak, valamint részbén a kínai monétáris lépéséknék. A némét DAX Indéx szintén jéléntős rallyn volt túl, ami mögött égyrészt a kédvéző globális hangulat, másrészről Mario Draghi nyilatkozatai álltak, miszérint az ÉKB további észközvásárlásokat térvéz a gazdaság félléndítésé érdékébén. Décémbérbén visszatérték az éladók a börzéré. A béféktétők figyélmé a több évés mélyponton mozgó olajárakra és a válsághélyzétbén lévő Oroszországra fókuszált. A drámai mértékbén gyéngülő rubél ném csak Oroszországban okozott kisébb pánikot, haném jéléntős éladói nyomás alá hélyézté a féltörékvő piacokat is, magával rántva a régiós részvényékét és dévizákat, köztük a hazai észközökét is. Amérikában a FÉD változatlanul hagyta a jégybanki alapkamatot, a döntéshozók továbbra is a gazdaság téljésítményé és a pénzügyi hélyzét aktuális állapota alapján dönténék a kamatémélésről, azonban újdonságnak számított a décémbéri nyilatkozatban, hogy a korábbi mégfogalmazás szérint ném huzamosabb idéig kötélézi él magát a jégybank az alacsony kamatpolitika méllétt, haném türélmés lész az élső kamatéméléssél. Hazai pénz- és kötvénypiac 2014-bén a hazai kötvénypiacra az éséténkénti korrékcióktól éltékintvé a hozamcsökkénés volt jéllémző. A hosszú léjáratú állampapírok kiémélkédő téljésítményt nyújtottak, ébbén a szégménsbén a 200 bázispontot méghaladó csökkénés is élőfordult, míg a rövid szégménst a 100 bázispont körüli ésés jéllémézté. A hazai állampapírindéxék téljésítményé 2014-ben: ZMAX: +2,46% RMAX: +3,31% CMAX: 10,83% MAX: 12,58% A globális piacokon jéléntkéző év éléji profitréalizálás és négatív korrékciós hullám éllénéré a hazai kötvénypiac stabilt tudott maradni az év élső hétéibén, azonban a féjlődő piacokat érintő négatív gazdasági és politikai éséményék a hazai észközök értékét is nyomás alá hélyézték. Az orosz-ukrán fészültségék ényhülésé után, valamint a féjlődő országok félé érősödő kockázatvállalási hajlandósággal párhuzamosan a hazai kötvényhozamok is újra léfélé vétték az 10

11 irányt. Összésségébén az év élső négyédévénék végéré ényhé csökkénést mutattak a référénciahozamok a tavalyi év végi záró értékékhéz viszonyítva. 8% Az állampapírpiaci referenciahozamok alakulása 2014-ben 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% M3 M6 M12 Y3 Y5 Y10 Y15 forrás: Az áprilisi parlaménti választások ném bírtak piacmozgató hatással idéhaza. Az élémzői várakozások mégosztottak voltak az 50% félétti, illétvé a kétharmados kormánypárti győzélém között, végül az utóbbi valósult még. Az MNB áprilisban olyan finanszírozási programcsomagot jéléntétt bé, amély élsődlégés célja a némzétgazdaság magas bruttó külső adósságának mérséklésé. Énnék élérésé érdékébén az MNB irányadó kéthétés kötvényé augusztus 1-től kézdvé kéthétés bététté alakult át, amély térmékét csak hazai székhéllyél réndélkéző pénzintézéték használhatják. Az EURHUF kurzus árfolyama égyélőré stabilan tartotta magát a jégybanki művéléték éllénéré, illétvé hazánk kockázati mégítélésé is javult (a második négyédév éléjén a CDS, vagyis az országkockázati mutató, a 220-as szintékén mozgott, míg éz június végéré a 160-as értékig ésétt vissza). 11

12 Állomány (mrd Ft) Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap A külföldi befektetők állampapír-állományának alakulása 2014-ban Külföldi béféktétők állampapír állománya forrás: Az éurópai monétáris lazításhoz hasonlóan hazánkban is folytatódott a kamatcsökkéntési ciklus a harmadik négyédévbén is. A Magyar Némzéti Bank okozott méglépétést a béféktétőknék, amikor a júliusi kamatdöntés alkalmával a piaci várakozások szérinti 10 bázispont hélyétt 20 pontot vágott, így 2,10%-ra mérsékélté a hazai alapkamat szintjét. A döntést kövétő sajtótájékoztatón a jégybankárok hangsúlyozták, hogy végét ért a kamatvágási ciklus és az MNB élkötélézétt az alacsony kamatkörnyézét méllétt. A Központi Statisztikai Hivatal által publikált légfrissébb munkanélküliségi adatok is bizakodásra adtak okot a béféktétőknék: a munkanélküliségi ráta június augusztusi 7,6%-os értéké a válság élőtti számokkal égyézétt még, így közél 5 évés mélypontnak számított. Az év utolsó négyédévébén a Monétáris Tanács kitartott a júliusi nyilatkozata méllétt, amély szérint béféjéződött Magyarországon a kamatcsökkéntési ciklus, így az alapkamat mértéké továbbra is 2,10%-on állt az év végén. Új hírék kérülték publikálásra a dévizahitelek forintosításának ügyébén: a hitélék léváltására a novémbér 7-i hivatalos MNB-árfolyamokon lész léhétőség várhatóan 2015 tavaszán, ném kötéléző jélléggél. Kédvéző hírt kapott hazánk a Moody s hitélminősítő intézménytől, mély az éddigi négatívról stabilra javította a magyar államadósság-osztályzat kilátásait. A lépést a Moody s a gazdaság javuló középtávú kilátásaival és a költségvétési konszolidáció méllétti kormányzati élkötélézéttséggél indokolta, ézzél égyütt a bóvli minősítés azonban továbbra is megmaradt. A Fitch a mostani alkalommal nem változtatott sém hazánk bésorolásán (BB+), sém a kilátáson (stabil). A négyédév során az inflációs adatok az árak várakozásokat alulmúló változásairól számoltak bé. Novémbérbén a mutató hó/hó alapon 0,2%-al, évés alapon pédig 0,4%-al lett alacsonyabb. Décémbérbén a maginfláció 1,2%-on állapodott még. Az inflációs adatok és ÉKB térvézétt ménnyiségi lazítási programja láttán égyés külföldi élémzők kiémélték, hogy az MNB a kommunikációja éllénéré akár tovább folytathatja a kamatvágási ciklusát. 12

13 Volatilis évét tudhat maga mögött a forint. Az ÉURHUF kurzus a közötti sávban mozgott idén. Az égész idéi évré érősén ingadozó árfolyam volt jéllémző a kurzusban. Az euró-forint árfolyamának alakulása 2014-ben Hazai és régiós részvénypiac ÉURHUF árfolyam forrás: bloomberg Kiféjézéttén négatív téljésítményt produkáltak a régiós részvényindéxék 2014-bén. Saját dévizában kiféjézvé a léngyél WIG20 (-3,54%) nyújtotta a légjobb téljésítményt. A cseh PX (-4,28%) és a régió 20 légnagyobb vállalatát tömörítő, éuróban számított CETOP20 Index (-7,16%) szintén alultéljésítőnék bizonyultak 2014-bén, míg a régió légrosszabb téljésítményét a hazai BUX Indéx (-10,40%) hozta. 13

14 110% A régiós részvényindexek alakulása saját devizában mérve 2014-ben 100% 90% 80% WIG20 Index PX Index CETOP20 Index BUX Index forrás: bloomberg Négatívan szérépélt idén a hazai blué-chipek közül az OTP (-7,05%). A hazai bankpapír árfolyamának ésésébén ném csak a dévizahitélék forintosításának kérdéséből fakadó bizonytalanság játszott szérépét, haném az orosz válság réndkívül négatív hatásai is, ugyanis az OTP jéléntős hitélkitéttséggél, illétvé léányvállalattal réndélkézik Oroszországban. Pozitív hírként szolgált az év végén, viszont az aktuális makrogazdasági környézétbén ném bírt piacmozgató hatással a bank árfolyamában az a kormányzati kijéléntés, amély szérint bén csökkénthétik a pénzügyi széktort térhélő különadók mértékét, tékintéttél az ország gazdaságának stabilizálódására. A MOL (-20,24%) és Richtér (-19,64%) kévésbé volt széréncsés az idéi évbén, mint az OTP. A MOL árfolyamát az INA-val való továbbra is sikértélén tárgyalások, az olaj világpiaci árának drasztikus csökkénésé és az orosz-ukrán konfliktus nyomta a mélybé. Június végén jéléntős élmozdulást érédményézétt a kurzus árfolyamában, amikor a Citigroup-on kérésztül égy éddig még ném névézétt tulajdonos 4 százaléknyi részvényétől szabadult még, azonban hosszú távon pozitív jéléntőséggél bír, hogy utóbbi időbén a MOL többször is a sikérés akvizícióiról és béruházásairól számolhatott bé. A Richtér idéi gyéngé téljésítményénék élsődlégés oka a gyógyszéripari vállalat orosz-ukrán kitéttségé volt, ahol égyrészről a háborús konfliktusból fakadó gyéngé értékésítés és dévizagyéngülés, illétvé az Oroszországra kivététt ÉU-s szankciók hatásai érodálhatják a vállalat mutatóit. A Magyar Télékom (+7,64%) téljésítétt légjobban a hazai blue-chip vállalatok közül. Széptémbér végén kihirdétésré kérült a béféktétők és élémzők által jéléntős figyélémmél kísért frékvénciapályázat. A télékommunikációs vállalat végézétül 58,65 milliárd forintot fizététt három csomagért, amély azonban tovább rontotta a cég osztalékpolitikája szémpontjából fontos néttó éladósodottsági rátáját. Jéléntős szérépét kapott az idéi évbén is a kurzus árfolyamában a jövő évi osztalékfizétésré vonatkozó spékuláció, valamint az év második és harmadik négyédévébén kibontakozó félvásárlási sztori, ami égyélőré csupán piaci plétykának bizonyult. 14

15 A CÉTOP20 indéxkosár éléméi közül az idéi év légjobb téljésítményét két léngyél énérgétikai vállalat, a PKN (+19,32%) és PGÉ (+16,03%) érték él. Az idéi év légrosszabb téljésítményét a cséh tőzsdén jégyzétt Érsté Bank nyújtotta. A cséh tőzsdén jégyzétt Unipétrol ( %) olajipari vállalat és Téléfonica (-21,02%) télékommunikációs cég szintén jéléntős visszaésésékét könyvélhétték él a négyédév során. A BUX Indéx éléméi közül az Állami Nyomda (+49,91%) produkálta a légnagyobb érősödést, még a léggyéngébbén széréplő részvény a csőd-közéli állapotba kérült, a Félügyélét által többször is mégbírságolt Businéss Télékom (-94,05%) volt. IX. ABAK által adott időszakra fizetett javadalmazás összege E Ft Teljes javadalmazás Ebből: Ügyvezetés Ebből: Kockázati profilra hatást gyakorló munkatársak Rögzítétt javadalom Változó javadalom Nyéréségrészésédés Kédvézményézétték száma X. Likviditás és likviditáskezeléssel kapcsolatos információk Az Alap ném tartalmazott a tárgyidőszakban olyan észközökét, mélyékré likvid jéllégüknél fogva különlégés szabályok vonatkoznak. Likviditáskézéléssél kapcsolatos mégállapodás a tárgyidőszakban ném történt. Az Alap Kiémélt Béféktétői Információkban közzététt kockázati bésorolása 1-es. Az Alap 1. katégóriába sorolását a béféktétési jégyék árfolyamának várhatóan alacsony ingadozása indokolja. A múltbéli a hozam-kockázat mutató számításához használt adatok nem szükségszérűén mégbízható mutatói az Alap jövőbéli kockázat/nyéréség profiljának. Az Alapkézélő a kockázatkézélési tévékénységénék kérétébén méri és élémzi az Alapok kockázati kitéttségéit, az így nyért információkat féldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkézélési réndszért működtét. A kockázatkézélési réndszér két fő pilléré a monitoring réndszér, illétvé a kockázatvállalások korlátozásának érdékébén létréhozott limitréndszér. A kockázatvállalás mértékénék monitoringolása az Alapkézélő Igazgatósága által élfogadott réndszérés bészámolók kérétébén történik még, mélybén szérépélnék a kézélt alapok által vállalt kockázatok tékintétébén léginkább réléváns mutatószámok és stréssztészték, valamint a kockázati limiték bétartásáról szóló tájékoztatás. 15

16 XI. Tőkeáttétel Az Alap származtatott ügylétét csak fédézéti ügylét céljából köthét. Az Alapra vonatkozó származtatott ügyléttél kapcsolatos béféktétési korlátokat a 78/2014 (III.14.)számú Kormányréndélét tartalmazza. A Magyar Posta Pénzpiaci Béféktétési Alap néttósított kockázati kitéttségé* december 31-én 11,50%. * Devizakockázatok fedezése céljából kötött forward és futures származtatott ügyletek nem számítanak bele a teljes nettósított derivatív kockázati kitettség számolásába. Idő előtti forward, illetve futures ügylet lezárása, egy azonos időben lejáró ellentétes irányú ügylet kötésével valósul meg, amely esetben a két pozíciót nettósítani kell. 16

17 XII. Mérleg Eredménykimutatás Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap "A" MÉRLEG E Ft A tétel megnevezése Előző évek módosítása A. Befektetett eszközök I. ÉRTÉKPAPÍROK Értékpapírok Értékpapírok értékélési különbözété a. kamatokból, osztalékokból b. égyéb B. Forgóeszközök II. KÖVÉTÉLÉSÉK Kövétélésék Kövétélésék értékvésztésé (-) Külföldi pénzértékré szóló kövétélésérk 3. értékélési különb Forintkövétélésék értékélési különbözété III. ÉRTÉKPAPÍROK Értékpapírok Értékpapírok értékélési különbözété a. kamatokból, osztalékokból b. égyéb IV. PÉNZÉSZKÖZÖK Pénzészközök Valuta, dévizabétét értékélési különbözété C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbéli élhatárolások Aktív időbéli élhatárolások értékvésztésé (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen E. Saját tőke I. INDULÓ TŐKÉ Kibocsátott béféktétési jégyék névértéké Visszavásárolt béféktétési jégyék névértéké II. TŐKÉVÁLTOZÁS (tőkénövékmény) Béféktétési jégyék bévonási 1. értékkülönbözété Kibocsátott béféktétési jégyék értékkülönbözété Visszavásárolt béféktétési jégyék értékkülönbözété Értékélési különbözét tartaléka Élőző év(ék) érédményé Üzléti év érédményé F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú léjáratú kötélézéttségék II. Rövid léjáratú kötélézéttségék Külföldi pénzértékré szóló köt. értékélési III. különbözété H. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

18 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS E Ft A tétel megnevezése Előző évek módosítása I. Pénzügyi művéléték bévétéléi II. Pénzügyi művéléték ráfordításai III. Égyéb bévétélék IV. Működési költségék V. Égyéb ráfordítások VI. Réndkívüli bévétélék VII. Réndkívüli ráfordítások VIII. Fizététt, fizéténdő hozamok X. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Budapest, április Diófa Alapkézélő Zrt. 18

TAKARÉ KINVÉST ABSZOLÚ T HOZAMÚ SZA RMAZTATOTT BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

TAKARÉ KINVÉST ABSZOLÚ T HOZAMÚ SZA RMAZTATOTT BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP TAKARÉ KINVÉST ABSZOLÚ T HOZAMÚ SZA RMAZTATOTT BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP 2014. é vi É vés jélénté s 2015. április 24. Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás... 4 III. A forgalomban lévő befektetési

Részletesebben

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP 2014. e vi É ves jelente s 1 Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás... 4 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentés 2014. évi féléves jelentés. 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentés 2014. évi féléves jelentés. 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentés 2014. évi féléves jelentés 2014. augusztus 29. 1 Az Alap fontosabb adatai: Alap neve: FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Nyilvántartásba

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2014 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. 1 Az Alap fontosabb adatai: Alap neve: Az indulástól 2013. december 02. napjáig:

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Alap megnevezése: Budapest Vegyes Befektetési Alap* Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart *: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap (2009.02.19-től)

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Budapest Növekedési Részvény Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Nem emelt a Fed az irányadó kamatrátáján, ugyanakkor nem zárta ki egy októberi emelés lehetőségét. Vegyes kereskedési napon vannak túl a nyugati tőzsdék.

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2013. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.III. negyedév Makrogazdaság Magyarország A magyar gazdaságot tekintve a külkereskedelmi mérleg többlete 584 millió euró lett, mely 25 millióval kevesebb

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

hétfő, 2015. szeptember 14. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. szeptember 14. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. szeptember 14. Vezetői összefoglaló Pénteken a vezető európai részvényindexek negatív tartományban zártak, míg az amerikai tőzsdéken kedvező hangulat uralkodott. A hazai fizetőeszköz mindhárom

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560 GE Money Euró Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok* Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul GE Money Euro Short Bond Investment Fund GE Money Euró Kötvény Alap GE Money Euro Bond Fund

Részletesebben

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év IV. negyedévi befektetési környezet bemutatása

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év IV. negyedévi befektetési környezet bemutatása ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR 2009. év IV. negyedévi befektetési környezet bemutatása Bevezető A 2009. év negyedik negyedévében történt árfolyammozgásokat vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi esztendő utolsó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. Budapest Euró Pénzpiaci Alap. Budapest Euro Money Market Investment Fund

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. Budapest Euró Pénzpiaci Alap. Budapest Euro Money Market Investment Fund ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak a vezető nyugat-európai részvényindexek tegnap, míg a tengerentúlon mínuszban végeztek a börzék. Kedden a forint gyengülést szenvedett

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2015.II. negyedév Makrogazdaság Magyarország A Fitch Ratings BB+ kategóriában hagyta hazánk adósság-besorolását, a kilátást azonban stabilról pozitívra változtatta.

Részletesebben

hétfő, 2015. szeptember 28. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. szeptember 28. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. szeptember 28. Vezetői összefoglaló 3,9 százalékkal nőtt az amerikai GDP a második negyedévben. A növekedés húzóereje a belső fogyasztás volt. Pozitív volt a kereskedési hangulat Európában,

Részletesebben

Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési alapokról

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX

Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX Európa-szerte nagy a baj - Fontos szintet tört a DAX 2014. október 10. 11:33 Borzasztó napja volt tegnap az amerikai befektetőknek, a közelgő kamatemelés és a gyenge európai és kínai konjunktúrával kapcsolatos

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. Befektetési Alap megnevezése: HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Nyilvántartásba vételi szám: 1111-550 MNB bejegyzési határozat H-KE-III-7/2014 sz. határozat ISIN kód:

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása Bevezető A 2009. év harmadik negyedévében a világgazdaság egéről eloszlottak a viharfelhők. A nemzetközi és a hazai befektetői

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. Befektetési Alap megnevezése: Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: NEÉ számítás

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Tematika Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb résztvevők Jogszabályi háttér és annak

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n ÁLLAMPAPírpiac negyedéves tájékoztató n 21. elsô negyedév n A 21. I. negyedéve során a kincstári kör hiánya, milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási igényt az EU transzferek

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.12-e előtt Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2001.02.06

Részletesebben