ONLINE SZERENCSEJÁTÉK MAGYARORSZÁGON KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONLINE SZERENCSEJÁTÉK MAGYARORSZÁGON KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSRA"

Átírás

1 ONLINE SZERENCSEJÁTÉK MAGYARORSZÁGON KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSRA KÉSZíTETTE DR. HALMOS BÁLINT 1

2 TARTALOM - Bevezetés Online kaszinók története Virtuális tér Monopólium vs. szolgáltatás szabadsága Játékszenvedély I. A magyar szabályozás Szerencsejáték Felügyelet (APEH) tevékenysége, jogköre Szerencsejáték Felügyelet (APEH) tevékenysége, jogköre A szerencsejáték piac Magyarországon az elmúlt években Online szerencsejáték a hazai jogrendszerben Terminológia Online szerencsejáték vs. Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték Online szerencsejáték magyar szabályozása Jogszabályi értelmezések Tiltás vagy engedélyezés Magyarországon Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték engedélyezése Hazai online szerencsejátékok Tilalmak a magyar szabályozásban évi LXXXIV. tv. által bevezetett korlátozások A szigorítás eredményei / kudarcai (?) Hazai szabályozás vs. EK szerződés Online szerencsejáték magyarországi jövője II. Nemzetközi kitekintés Az online-szerencsejáték piac nemzetközi szereplői és a növekedés kezdeti üteme ( ) Az online piac nemzetközi szereplői (Sportingbet, Betandwin) Sportingbet Sportingbet Magyarországon Betandwin Szabályozás az egyes országokban A szabályozási megközelítések Szabályozás az egyes országokban Kitekintés az USA-ra Brit szabályozás Franciaország Franciaország és a Zeturf ügy A Zeturf ügy tanulságai A szerencsejáték olasz szabályozása Placanica ítélet és annak visszhangja. A büntetőjogi szankciók Összefoglalás 2

3 Bevezetés A jelen tanulmány célja, hogy az utóbbi évek egyik legdinamikusabb növekedését és bevételét generáló ágazat, az online szerencsejáték ipar jogi-, jogpolitikai szabályozásán keresztül próbáljam meg bemutatni azt, hogy a jogalkotók nacionális, illetőleg szupranacionális szinten milyen válaszokat próbáltak meg adni a jogalkotók erre a kihívásra. Célom az volt, hogy amint azt már fent is jeleztem- történelmi háttér vizsgálata és a jogi szabályozás mellett a jogalkotókat vezérlőpolitikai, gazdasági szándékokra is rávilágítsak. Online kaszinók története Az elsőonline kaszinó 1996-ban nyitotta meg kapuit, és ezekben az években telis-tele volt játékosokkal, ami az online kaszinó és szerencsejáték üzlet fellendülését jelentette. A legfontosabb esemény, ami elindította ezt a mára már óriási iparággá fejlődő"őrületet", 1994-ben történt egy szigetországban, Antigua és Barbudán. Ebben az évben történt, hogy megkapta a szigetország azt a jogot, hogy kiadhasson működési engedélyt kaszinóknak. A jogot kihasználva fordultak vállalkozó szellemiségűemberek a szigetországhoz, azzal a reménnyel, hogy internetes kaszinókhoz is megkapják engedélyüket, amit az ország meg is adott nekik. Ma már több olyan országot is találunk, akik engedély adnak internetes szerencsejátékokhoz, de ezek az országok inkább kényszerből és bevételre számítva teszik ezt meg, megjegyezve, hogy eme tevékenységük busásan megtérült. Ekkor már csak időkérdése volt, hogy mikor jelenik meg az online piacon az elsőinternetes kaszinó. Nem kellet sokáig várni, mert 1996-ban az InterCasino már tárt kapukkal várta ügyfeleit. Virtuális tér Az interneten keresztül zajló technikai forradalom természetesen nem állt meg a szerencsejátékok és kaszinók ajtajában. Az internet egyik történelmi es technikai sajátossága, hogy csak igen nehezen szorítható az államhatárok keretei közé. Ezen határokon átnyúló jelleg teszi lehetővé alapvetően a 3

4 felhasználók számára, hogy figyelmen kívül hagyják a szerencsejáték-monopóliumot, és valamely onlinekaszinó ban vegyen részt szerencsejátékban. A virtuális tér és az internet megjelenésével egyidejűleg ezen kedvtelés gyakorlására a játékosnak korlátlan lehetősége nyílik, és így a lehetőségek megnyílásával párhuzamosan a másik oldalon az állami ellenőrzés színtere fokozatosan beszűkült. Monopólium vs. szolgáltatás szabadsága Napjainkban amikor a póker közvetítések ismét reneszánszukat élik, köszönhetően nem utolsósorban a kiérdemesült táncdalénekesünk által nyújtott közvetítéseknek, úgy gondolom érdemes kicsit megvilágítani azt, hogy milyen módon próbálja meg valamennyi állam kormánya ezen a rendkívül jövedelmező üzletág feletti ellenőrzést minden erővel megszerezni és megtartani. Tekintettel arra, hogy az extraprofittal járó online szerencsejátékból származó bevételek az állami költségvetés helyett nemritkán valószínűsíthetően bűnözői csoportoknál landolnak, és tekintettel arra, hogy a jogalkotó előtt nyitvaálló szabályozási eszközök a virtuális tér kitágulásával egyidejűleg fokozatosan beszűkültek, ezért mint ultima ratio jogpolitikai elv, az online szerencsejáték kriminalizálása is megjelent, amely bizonyos esetekben mind a felhasználót, mind pedig a szolgáltatót sújthatja. Jelen szakdolgozatban kitérek ezen kriminalizálási elvekre, illetőleg ezen elvek kritikájára is. A jelen dolgozat alapját képezőjogi szabályozások jogpolitikai motívuma minden esetben a szerencsejáték és ezen belül az online szerencsejáték- feletti irányítás, ellenőrzés megszerzése az állami bevételek és adóbevételek és egyéb társadalmi tényezők feletti kontroll megszerzése, növelése céljából. Történelmi, társadalmi kitekintésként megállapíthatjuk, hogy a szerencsejáték már az ősidőktől kezdődően az emberiség egyik legkedveltebb szórakozása volt. A só, a dohány, a telekommunikacio es a frekvenciagazdalkodasmellett az európai jogokban a szerencsejátek is a történelmi monopoltevekenységek közé sorolható. Az állami monopolizálásnak több oka is 4

5 volt; egyreszt fiskális szempontok játszottak közre, másresztcél voltaz is,hogy a lakosságotaz adott szolgáltatással vagy termékkel - (pl. frekvenciak) ellássák. A monopóliumok hátránya viszont, hogy a monopolizalt szolgáltatások arai a fogyasztók felé bizonyos esetekben mestersegesen magasan tarthatóak, mivel nem volt jelen másik vetélytars, a piacról teljesen hiányzott a verseny. Ez a jogi helyzet es a nemzeti piacokra a monopóliumok révén fennálló belépési korlátok az EU-tagállamokban az európai gazdasági térség alapelveivel gyakran rem összeegyeztethetőek. Ennek következményeképpena tagállamokbanaz EU nyomására az elmúltkét évtizedbena legtöbbmonopó liumot eltörölték. Amint az köztudott a szerencsejátékmonopólium még számos tagállamban érvenyben van. Igy különösen Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Finnországban es Ausztriában állami monopólium a szerencsejátek, azonban az egyes tagállamokban teljesen eltérőa nemzeti szerencsejáték-monopó liumok megítélése. Játékszenvedély Jelen dolgozatnak nem kiemelt tárgya, de tekintettel arra, hogy valamennyi jogszabály bevezetője indokolásában fontos tényezőként szerepel, ezért fontos kihangsúlyozni, hogy a virtuális játéktér kiszélesedése egy másik igen fontos társadalmi problémát vetett fel, mégpedig a szenvedélybetegség kérdését. Az egyes nemzeti szerencsejáték-monopóliumok feleadata a szenvedélybetegségek feletti kontroll, amint ezen feladat visszatükröződik az Európai Unió dokumentumaiban és az Európai Birósag észrevételeiben is. A játékosok megóvásával kapcsolatos felelősség es a nemzeti szerencsejáték-monopólium védelme érdekében az EU-tagállamok törvényhozói ezért olyan szabályozást építettek ki, amelyben a szerencsejáték monopóliumot veszélyeztetőkülföldi szerencsejátékok ajánlása és reklámozása tilos és büntetendő. Ugyanezen okból például Ausztriában azt a jatékost is büntetéssel fenyegetik, aki egy külföldi online kaszinóban játszik, es ezzel szegi meg a szerencsejátékmonopó liumot. **** 5

6 Valamennyi a Bevezetőben vázolt problémakör felmerülésére az átlagember számára egyetlen válasz létezik, nevesítve pedig az, hogy az online szerencsejáték szabályozására egy a jelenleginél sokkal hitelesebb és szakszerűbb megoldást kell nyújtani a kormányzati szerveknek, hiszen a jelenlegi szabályozás fenntartásával sem az állami (adó)bevételek nem fognak növekednek, sem pedig az esetleges új cégek gazdaságélénkítőhatása nem lesz megtapasztalható, társadalmi szinten, habár jelenleg erre vonatkozó hiteles kimutatás még nem hozzáférhető, az online szerencsejáték mentálhigiéniás problémákkal küszködő áldozatainak, azaz a szenvedélybetegeknek a száma fog drasztikusan megemelkedni. 6

7 I. A MAGYAR SZABÁLYOZÁS Mielőtt kitérnék a hazai szabályozás részletes bemutatására, érdemes megismerni a szerencsejátékok felügyeletének struktúráját, amelynek élén a Szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. tv. (Szjt.) értelmében a január hó 1. napjáig önálló Szerencsejáték Felügyelet állt, amely a január 1. napját követően a évi CXXXI. tv. rendelkezéseinek megfelelően az APEH szervezetrendszerébe beolvasztásra került, így jelenleg a magyar szerencsejáték piac felügyeletét az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal látja el. 1 A Szerencsejáték Felügyelet egy önálló főosztályként él tovább az APEH keretében. 2 Szerencsejáték Felügyelet (APEH) tevékenysége, jogköre Az Szjt. 36. (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság törvényességi felügyeletet gyakorol a szerencsejátékok szervezése felett. Ennek keretében folyamatosan ellenőrzi, hogy a tevékenység a jogszabályoknak, az engedélyeknek, a játéktervnek megfelel-e. A jogszabály meglehetősen széles jogkörökkel ruházta fel a hatóságot, beleértve azt is, hogy az állami adóhatóság az ellenőrzési feladatok ellátására könyvvizsgálót vagy egyéb szakértőt bízhat meg. Az állami adóhatóság alkalmazottja valamint az állami adóhatóság által megbízott könyvvizsgáló, illetőleg a szakértő az ellenőrzési eljárás során hivatalos személynek minősül. A törvény értelmében az állami adóhatóság jogosult a szerencsejáték- 1 Megjegyezni kívánom, hogy a jelen szakdolgozat készítése során felmerült bennem a kérdés, amely kérdés létjogosultságát a Szerencsejáték Felügyelet munkatársával készített beszélgetés számomra megerősített, amely szerint a Felügyeletnek az APEH szervezetébe történőbeolvasztása a szervezeti racionalizálás mellett nem a szerencsejátékból származó bevételek feletti teljes kontrollt szolgálja-e? 2 Szjt. 7. (1) bekezdés Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezés állami törvényességi felügyeletét látja el, tevékenységének célja a szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes működésének, a játékosok érdekei védelmének, továbbá a szerencsejáték-piaccal szembeni bizalom erősítésének érdekében a szerencsejáték-szervezők joggyakorlásának elősegítése és a szerencsejáték-piac folyamatos felügyelete. 7/A. (1) bekezdése értelmében Az állami adóhatóság a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és bírságolási eljárása során - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi és méltányossági eljárásnak, valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye. A bírság végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény szabályai az irányadóak azzal, hogy fizetési halasztásnak, részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve elengedésnek nincs helye. A szerencsejátékkal kapcsolatos hatósági eljárásban a Ket aiban foglalt elektronikus ügyintézést nem kell alkalmazni. 7

8 szervezést, illetve az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet érintőkimutatásokat, adatokat, bizonylatokat, vizsgálati anyagokat bármikor bekérni, azokba betekinteni, illetve helyszíni vizsgálatot tartani. Az ellenőrzött szervezet vagy személy köteles a tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra, valamint köteles biztosítani a tevékenységre vonatkozó hatósági jelzések ellenőrzésének lehetőségét. Az állami adóhatóság ellenőrzési szabályzatában határozza meg az ellenőrzés módját, gyakoriságát, személyi és tárgyi feltételeit. A Szerencsejáték Felügyelet állami adóhatóságba történőolvadása miatt az egyes hatósági eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket módosítani kellett január 1-jétől a szerencsejátékok felügyeletével összefüggésben kiszabott bírság végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény szabályai az irányadók, továbbá elektronikus ügyintézésnek csak akkor van helye, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével megengedi. Az SZjt indokolása szerint a Felügyelet hatósági eljárása 4 szakaszra tagozódik: engedélyezési, ellenőrzési, bírságolási és nyilvántartási eljárásra. Az SZF piacfelügyeleti tevékenységére tekintettel (Ket. 13. (2) bekezdésének d) pontja) az SZF engedélyezési, ellenőrzési és bírságolási eljárásaiban indokolt a Ket.-től való eltérés lehetőségének a biztosítása. Eljárása során az SZF a Ket. általános szabályaitól eltér abban is, hogy határozatai a jövőben sem fellebbezhetőek meg, ez alól továbbra is csak a bírságot kiszabó határozatok maradnak kivételek. Az engedélyezési, illetve ellenőrzési eljárások során benyújtandó nyilatkozatok, igazolások, a személyi megfelelőséget alátámasztó dokumentumok nagyságrendje, illetve azok megjelenési formája (pl. adóhatósági igazolások, erkölcsi bizonyítvány, cégkivonat stb.) nem teszi lehetővé ezekben az eljárásokban a Ket aiban meghatározott elektronikus ügyintézést. Az SZF a szakhatósági állásfoglalások és a más hatóságoktól származó adatigazolások megkérése esetén vállalja az elektronikus ügyintézés alkalmazását. Az engedélyezési, ellenőrzési és bírságolási eljárásokban, azok volumene (az SZF évente kb engedélyt ad ki), illetve az ellenőrzési eljárás sajátosságai (a felügyeleti ellenőrök is kizárólag adott napon értesülnek az ellenőrzések helyszínéről) miatt az SZF mellőzi a Ket. által előírt értesítési kötelezettséget. 8

9 A Ket. 17. (4) és (6) bekezdése, 86. (1) bekezdése szerint - összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. (3) bekezdésével - a közigazgatási szerv személyes adat megismerésére, kezelésére, nyilvántartására, továbbítására csak akkor jogosult, ha azt törvény megengedi. A szerencsejáték piac Magyarországon az elmúlt években A szakdolgozat elkészítésekor a évi adatok álltak rendelkezésemre, amely alapján a magyar szerencsejáték piac szereplői a központi költségvetésnek 99,9%-os adózási fegyelem mellett 67,5 milliárd forint játékadót, 15,7 milliárd forint személyi jövedelemadót, összesen 83,2 milliárd forintot fizettek be 3. A magyar szerencsejáték piac bipolusú, amelynek egyik oldalán a monopol helyzetben lévő Szerencsejáték Zrt. áll, a másik oldalán pedig több ezer, engedéllyel rendelkezőkisebb játékszervező 4 (javarészt pénznyerőautomatát üzemeltetővállalkozás). Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. monopóliumot élvez a sorsolásos játékok és a fogadásos játékok terén (kivéve a lóversenyfogadást) 5. 3 A szakirodalom összehasonlításképpen a következőpéldát hozza fel évben a hazai szerencsejáték piac által generált állami bevétel (játékadó és személyi jövedelemadó) 71,73 Mrd. Ft volt, szemben az akkori MATÁV csoport által generált összes állami adó és járulékbevétel (TB, iparűzési adó, ÁFA, TAO) 98,42 Mrd. Ft. volt ugyanebben az évben. A szerencsejáték piac adóbevételei a központi költségvetés bevételi oldalának 1,14% -át tették ki. 4 Az Szjt pontja szerint 15. Szerencsejáték-szervező: a) az 1. (3) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató koncessziós társaság, az állami játékszervező, a 100%-ban az állami játékszervezőtulajdonában lévőgazdasági társaság és az állam többségi részesedésével működőgazdálkodó szervezet, a liberalizált tevékenység gyakorlására létrehozott gazdasági társaság, valamint b) a 16. -ban és - a 12. tekintetében - a 23. -ban meghatározott tevékenységet folytató szervezet vagy személy. 5 Szjt. 3. (1) A nem liberalizált szerencsejátékok szervezését a) a 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő, szerencsejáték-szervezőtevékenység rendszeres folytatására létrehozott gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: állami játékszervező), továbbá az állami játékszervezőkizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve az állam többségi részesedésével működőgazdálkodó szervezet végezheti, b) e tevékenység gyakorlásának jogát az állam koncessziós szerződésben időlegesen másnak átengedheti. (3) A számsorsjáték és - a lóversenyfogadás, valamint a bukmékeri rendszerűfogadás kivételével - a fogadás szervezésére kizárólag az állami játékszervezőjogosult. 9

10 Online szerencsejáték a hazai jogrendszerben Terminológia A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 1. (1) bekezdése szerint szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékűnyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ. A törvény rendelkezései értelmében (1. (2) bekezdés) a fogadás is szerencsejátéknak minősül. Az Szjt 14. alapján a szerencsejátékok fajtái a következőképpen kerültek nevesítésre: a) sorsolásos játék, b) nem sorsolásos játék, c) pénznyerőautomata üzemeltetése, d) kaszinójáték, e) fogadás. Online szerencsejáték vs. Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték Tekintettel arra, hogy a konvergenciafolyamatok a szerencsejáték iparba is betörtek, így a különböző platformok útján szervezett szerencsejátékok minősítésére és a részvétel szabályozására a jogalkotónak törvényi szintűszabályozásban kellett megadnia a választ. Az Szjt. Fogalomrendszerében az ún. online szerencsejáték, mint terminológia nem létezik, hiszen az Szjt. 1. (5) bekezdése a Hírközlőeszközök 6 és rendszerek által szervezett szerencsejáték fogalma került meghatározásra. 6 Hírközlőeszköz és rendszer az Szjt pontja szerint: bármely olyan eszköz és rendszer, amelynek alkalmazásával a játékos a törvény hatálya alá tartozó játékokban részvételi jogosultságot keletkeztetőnyilatkozatot vagy cselekményt tehet. Ilyen különösen a címzett vagy címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlapja, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, a videotex (mikroszámítógépképernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az Internet, az elektronikus levél ( ), a távmásoló (telefax) és televízió. 10

11 Az Szjt. szerint online szerencsejáték szervezési tevékenység kizárólag a törvény előírásainak megfelelően folytatható. Online szerencsejátékban való részvételre ajánlatok közzétételéhez a felügyeleti szerv (állami adóhatóság) engedélye szükséges. Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték engedélyezése Az Szjt. alapján a hírközlő eszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték szervezőnek az állami adóhatóság felé igazolnia kell, hogy a) az adott tevékenység kockázati tényezőiről a játékosokat távközlési eszközökön és rendszereken keresztül megfelelően tájékoztatja, b) a játékosok személyes adatai, valamint egyéb, személyhez fűződőjogai védelmét biztosítja, c) a véletlen elemeket az elektronikus játékrendszerek auditálása alapján biztosítja. Amennyiben a távközlési eszközök útján szervezett sorsolásos akcióban emelt díjas szolgáltatás útján lehet részt venni az alapdíj és az emelt díj közötti különbség tétfizetés, és az Szjt. 1. -ának (1) - (2) bekezdése szerinti egyéb feltételek fennállása esetén az akció szerencsejátéknak minősül. Az ilyen jellegű játékokat tartalmazó bejelentéseket kiemelt figyelemmel kísérte és kezelte a Szerencsejáték Felügyelet. Ezen a ponton szeretnék visszautalni a korábbiakban előadottakra, amelyek szerint a fogadásos és sorsolásos játékok (kivéve a lóverseny) állami monopólium. A törvény tehát az állam tulajdonában álló szerencsejáték szervezőre tekintettel írja előa kötelezőszabályokat. Hazai online szerencsejátékok A Szerencsejáték Zrt. által szervezett számsorsjátékokat a Luxor kivételével,valamint a Totó és a Góltotó totalizatőri fogadásokat az Interneten, telefonon és sms-en keresztül is lehet játszani. Jelenleg Magyarországon már minden harmadik sportfogadás már az interneten zajlik Magyarországon A hazai sportfogadási piac jelenleg mintegy 19 milliárd forintra tehető, ebből a Szerencsejáték Zrt. (SZZRT) online még mindig nem játszható tippmixe 12 11

12 milliárddal veszi ki részét. Mindez azt is jelenti, hogy a Sportingbet és az ugyancsak magyar nyelvűonline fogadóportált működtetőbetandwin.com, valamint az Expekt.com hétmilliárd forinton osztozik. A Sportingbetnek jelenleg már több mint 23 ezer felhasználója van, a társaság jelzése szerint általában kétezer regisztrációval bővül havonta, míg naponta an vesznek részt a sportfogadásban, és an pókereznek. Egyes becslések szerint csak a labdarúgó-világbajnokság kapcsán akár egymilliárd fontot is eljátszottak a magyar sportfogadók. Érdekes tanulmányozni az internetezők szokásait is februárjában 7 nagyobb európai országban elvégzett kutatás alapján 14 millió európai, vagyis az otthonról internetezők 14%-a látogatott el valamelyik online - szerencsejáték oldalra. Magyarországon a jogszabályi környezetből is adódóan nincs megbízható adat az online játékosok számáról (becslések szerint június végén a Sportingbet regisztrált ügyfeleinek száma meghaladta a et), de minden bizonnyal több milliárdos éves piac. A legnépszerűbb az onlien kaszinó, ezt követik a sportfogadások. Internetes fogadások értéke a teljes hazai sportfogadási piac 2-3%-a. Tilalmak a magyar szabályozásban Amint az a fentiekben előadott felsorolásból is kitűnik a klasszikus online szerencsejátékok (online póker, online kaszinók) szervezése az Szjt. rendszerében abszolút tiltás alá esik. Tekintettel arra azonban, hogy az ilyen játékokban történőrészvétel és a játékokból eredő nyeremények kifizetése banki tranzakciók nélkül lehetetlen volna, a jogalkotó a tilalom és szankciórendzsert ki kívánta terjeszteni a tranzakciókban részt vevőpénzintézetekre is. Ezen túlmenően ugyanezen szándéktól vezérelve egyfajta cenzúrát próbált bevezetni a hirdetéspiacon is, oly módon, hogy útját kívánta állni annak, hogy az online szerencsejáték szervezői hirdetési felületeket helyezhessenek el évi LXXXIV. tv. által bevezetett korlátozások A hatályos törvény szabályozás szerint az engedély nélküli szerencsejátékban történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi szervezetek 12

13 és a hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, ilyenekhez nem nyújthatnak technikai támogatást. A törvény szerint nem folytatható külföldön szervezett szerencsejátékban történőrészvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység, valamint külföldi szerencsejátékhoz kapcsolódó reklám vagy propagandatevékenység. A reklámtilalom megsértéséért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős. A törvény a szerencsejátékok közül az online-szerencsejátékok esetén a kaszinót külön is nevesíti, amikor úgy rendelkezik, hogy a kaszinó hírközlőeszköz és rendszer útján nem működtethető. A játékkaszinó működtetése során kaszinójáték hírközlőeszköz és rendszer útján nem folytatható. Tekintettel arra, hogy az online-szerencsejáték Magyarországon nem engedélyezett, pontosabban azt bizonyos megszorításokkal kizárólag állami szerencsejáték szervező végezheti, a törvény az online-szerencsejátékok pénzügyi tranzakcióiban közreműködőkre is kiterjeszti a jogi korlátozást. A januárban bevezetett módosítása alapján 500 ezer és 10 millió forint közötti, megemelt összegűbírsággal sújthatók azok a bankok, amelyek teljesítik az olyan átutalási megbízásokat, melyek a Magyarországon engedéllyel nem bíró szerencsejátékokkal kapcsolatosak, azaz például az online pókerre vagy sportfogadásra feltett pénzeket, vagy éppen ezeken nyert összegeket mozgatnak. A fenti korlátozásokat a évi LXXXIV. tv. vezette be november hó 1-i hatálybalépéssel. A jogalkotó álláspontja szerint a tilalmak nem érintik az EU szolgáltatások szabad áramlásának elvét, mivel az EK Szerződés közrendi vagy közbiztonsági okokból engedi a másik tagállamból eredőszerencsejáték szervezés és annak reklámozása korlátozását. A nyilvánvaló gazdasági érdek mellett a jogalkotó a fogyasztóvédelem, a játékfüggőség elterjedésének megakadályozására hivatkozott, amely az Európai Unió gyakorlatában egyre 13

14 nagyobb szerepet kap. Ehhez igazodva, a szenvedélybetegség kockázatának minimalizálása érdekében, a törvény előírta a szervezőnek erre vonatkozó külön tájékoztatási kötelezettségét. A törvény hivatalos indokolása szerint a bírságolási szankció alanyi körét pontosabban és egyértelműen rendezte a törvény annak érdekében, hogy az megfelelően visszatartó hatást tudjon kiváltani a szerencsejáték szervezőnek nem minősülő(pl. tiltott szerencsejáték szervezésére irányuló reklám, propaganda tevékenységet végzőtársaság), azonban a törvény előírásaiba ütközőmagatartást tanúsítók körében is. A törvény az illegális szerencsejáték szervezés ellenőrzése során a tényállás tisztázása érdekében megtett felügyeleti intézkedések betartásának jogszabályi hátterét teremtette meg, amely szerint nem csak kifejezetten a szerencsejáték szervező, hanem az ilyen tevékenységben közreműködők is kötelessé váltak a tényállás tisztázását elősegíteni, ennek nem teljesítése esetén szankcionálhatókká váltak. A szigorítás eredményei / kudarcai (?) Az Szjt. fenti pontban meghatározott szigorítása óta eltelt csaknem két év elteltével sok szakember álláspontja szerint a szigorítás nem váltotta be a hozzáfűzött eredményeket. A szigorítást követően a bankok természetesen nem tettek bejelentéseket illegális kifizetések, tranzakciók tekintetében az online fogadóirodák pedig valamennyi sportközvetítés kiemelt támogatói 7. Amikor pénzintézeti szektor képviselői az online szerencsejátékról nyilatkoznak minden alkalommal kiemelik, hogy a törvény módosítás előkészítésének menetéből teljesen kihagyták a bankokat, illetve a Magyar Bankszövetséget, sikerült olyan normaszöveget elfogadni, amit a pénzintézetek jelenleg sem tudnak értelmezni. 7 Az intemet határokony átnyúlásánakés a fenti szankcionálásnak összevetésévelegyidejűleg felmerul a kérdés, hogy milyen feltételeket lehet szabni a külföldi on-line kaszinók ajánlataira. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy online kaszinó weboldalának, hogy kétségetkizáróan alkalmas legyenarra, hogy valamely, szerencsejátek-monopóliummal rendelkező tagállam potenciális jatékosát jatékra csábítsa. További probléma a szerencsejátek-ajánlatok es külföldi online kaszinók reklámjának tiltásával összefiiggésben a külföldi online kaszinók honlapjára vezetőlinkek elhelyezése. Különösen akkor, ha a linket elhelyezőhost egy olyan államban talalható,amelyben a szerencsejátek ailami monopólium alá esik. 14

15 Nem véletlen természetesen az sem, hogy a Szerencsejáték Felügyeletet beintegrálták az APEH szervezetébe, hiszen így az egyes vizsgálatok, ellenőrzések komplex módon több elemre is kiterjedhetnek. Természetes, hogy az online szerencsejátékból eredő nyeremények és a szervezőknél lecsapódó nyereség felkeltette az adóhatóság figyelmét. Az online szerencsejátékból származó nyeremények az adóhatóság tájékoztatója szerint önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősülnek, ami után adózni kell. Az internetes játékból származó jövedelem minden esetben Magyarországon adózik, függetlenül attól, hogy a játék szervezője magyar vagy külföldi, s továbbá attól, melyik országban nyitottunk bankszámlát - tájékoztattak az APEH-nél. Az adóhatóságnak csak abban az esetben van könnyűdolga, ha külföldön adót vonnak le a szerencsejátékból származó jövedelemből, ekkor ugyanis az APEH megkapja a társszervezettől azoknak a magyaroknak a listáját, akiknek külföldön keletkezett bevétele. Így már elméletileg könnyen ellenőrizhetők lennének azok, akik az interneten játszanak, azt azonban az APEH-nél is elismerték, hogy általában csak szúrópróbaszerűellenőrzésen bukhat meg a jövedelmét eltitkoló szerencsejátékos. Emlékezetes eset volt az, hogy a Sportingbet Magyarországon azzal toborzott fogadókat, hogy a nyereményekből nem von le adót. Igaz, a cég maga sem kíván sem játék, sem nyereményadót fizetni, mondván székhelyük nem Magyarországon van. Az online óriás azt is vállalta, hogy az ügyfelek számláján végrehajtott átutalásokról, egyéb személyes adatairól harmadik félnek, állami szerveknek nem ad ki információt. Annak ellenére, hogy egyes szakértők szerint a módosítás vagy szigorítás kudarcot vallott, bizonyos esetek nagyobb visszhangot váltottak ki például az az eset amikor a Szerencsejáték Felügyelet 500 ezer forintos bírsággal sújtotta a Provimar Kft.-t, amely az angliai Sportingbet nevű, adómntes nyereményeket kínáló internetes szerencsejáték óriáscégnek foglal le rendszeresen reklámfelületeket. A társaság az unió belsőpiaci bizottságához fordult az eljárás miatt. Hazai szabályozás vs. EK szerződés 15

16 A szerencsejátékokra vonatkozóan jelenleg az EK Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságára és a vállalakozások letelepedésének szabadságára vonatkozó általános rendelkezésein kívül nincsenek egységes közösségi jogi előírások. Jelenleg folyamatban van a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv tárgyalása, de a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenység kikerülhet az irányelv hatálya alól. Az Európai Bíróság esetjoga alapján a szolgáltatások nyújtásának szabadságát a tagállamok a nemzeti jogukban feltételekkel (pl. nem diszkriminatív, arányos, igazolható szabályozás) korlátozhatják. A kontinentális EU tagállamok nemzeti szabályozására többnyire jellemzőa nem liberalizált szerencsejáték piacon az állami monopólium megléte, a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységek hatósági engedélyhez kötése és a határon átnyúló tevékenységek korlátozása. Az online szerencsejáték piac legnagyobb szereplői szerint az online szerencsejátékok határon átnyúló szolgáltatásának korlátozása sok esetben ellentétes az EU Római Szerződés szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó alapelvével is. A kérdésben további jogviták várhatók. Online szerencsejáték magyarországi jövője A jelenlegi szigorú magyar szabályozás kikényszerítésére semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre. A bankoknak aligha kell tartaniuk attól, hogy az utalásokért most az 500 ezer és tízmillió forint közötti bírság érkezik. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ugyanis már korábban jelezte, nem tud arról, hogy ellenőriznie kell a rendelkezés betartását, és mivel nem ismernek olyan végrehajtási rendeletet, mely a törvénymódosítás kapcsán ezt hatáskörükbe utalná, nem is készülnek erre. Csak érdekességképpen: hasonló a helyzet az "illegális játékok".hu-s doménneveinek regisztrálásával kapcsolatban is. Miközben a regisztrátor nem tudja és nem is feladata ellenőrizni azt, hogy egy adott domént milyen célra kérnek, a tiltás -- külföldi szerencsejáték nem kaphat.hu-s domént -- elvileg rá is vonatkozik. Ha sikerülne is érvényt szerezni az utalások a játékosok és persze az érintett cégek szerint is teljesen felesleges tiltásának, az is csak apróbb kellemetlenséget jelentene: aki játszani akar, egyszer átmegy valamelyik határ túloldalára, és ott nyit bankszámlát. Ezt sokan már most is megteszik, de jellemzően inkább az adóellenőrzéstől való félelmükben. 16

17 Ahogy azt korábban jelezte, a Sportingbet az Alkotmánybíróság előtt megtámadta a törvényt, mivel a tiltás szerinte ellentétes az uniós jogszabályokkal. 17

18 II. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A dolgozatom második részében az online szerencsejáték piacának nemzetközi történetével, annak rendszerével, a szabályozással, ezen belül is az EU. Szabályozásával szeretnék foglalkozni. A közelmúlt eseményeiből néhány nagy port felvert francia és olasz bírósági ítéletet vizsgáltam meg, amelyek bírósági döntések kihatással lehetnek az egész uniós szabályozás jövőjére. Az online-szerencsejáték piac nemzetközi szereplői és a növekedés kezdeti üteme ( ) évben az online-szerencsejáték piac 1,5%-ot (3,3 Mrd USD) tett ki, amely 2004-ben ez a részesedés már 3-5%-ra nőtt (6,6 Mrd $). Más források szerint az online-szerencsejáték piac már 2004-ben 8,2 Mrd $ összbevételt generált, így kb. 3%-ot hasított ki a teljes 243 Mrd $-os világszintűszerencsejáték piacból. A becslések szerint csak az online póker piaca a 2002-es 92 millió $-ról 1 Mrd $-ra nőtt 2004-re. Az online szerencsejáték piacon pillanatok alatt sikeres vállalkozások nőttek ki szinte a semmiből (Party Gaming, Sportingbet, Betandwin stb.) A sportfogadások mellett dinamikusan emelkedik az online póker forgalma is: amíg ben még csak 92 millió dollárért pókereztek a neten, addig 2004-re már több mint egymilliárdot költöttek el hasonló céllal. Az online piac nemzetközi szereplői (Sportingbet, Betandwin) Sportingbet A világ legnagyobb online sportfogadással és játékkal foglalkozó csoportját 1998-ban alapították, a londoni tőzsdén pedig 2001-től jegyzik. 18

19 A csoport stratégiai akvizíciókon keresztül több mint 30 lokalizált branddel jelen van az Egyesült Államokban, Európában és Ausztráliában (200 országból 2,5 millió regisztrált felhasználó) A csoport a július 31-gyel zárult pénzügyi évben 40,8 millió fontos (14,8 Mrd forint) adózás előtti eredményt ért el 1,53 milliárd fontos forgalom mellett Sportingbet Magyarországon A Sportingbet hivatalos álláspontja szerint a hatályos magyar törvények szerint magyar állampolgárok ugyanakkor teljesen legálisan használhatnak külföldi sportfogadási oldalakat, hiszen az internetes fogadások esetén a fogadás helyszíne az ajánlatot adó telephelye, azaz jelen esetben Anglia. Így a Sportingbet nem szolgáltat Magyarországon. Ami a Szerencsejáték Felügyelet számára problémát jelent, az, hogy az 1991-es szerencsejáték-törvény szerint külföldön szervezett sportfogadás Magyarországon nem hirdethető. Az európai uniós csatlakozást követően azonban a Magyarország által is aláírt római egyezmény szerint a tagországok között nem korlátozható a szolgáltatások nyújtása és reklámozása, így a Sportingbet véleménye szerint hirdethető tevékenységük. Tavaly egyébként precedens értékűdöntést hozott az Európai Bíróság, amikor egy - több ország kormánya által indított - perben kimondta, hogy nem korlátozható a sportfogadás nyújtása a tagországok között. Igaz, a dánok fellebbeztek, a végleges döntésre még várni kell. A magyar szerencsejáték piacra júniusában lépett be online sportfogadással, kaszinóval, pókerrel és egyéb onlien játszható játékokkal. Fél év alatt nagyságrendileg nagyobb bevételt ért el, mint az Szerencsejáték Rt az internetes, sms-es és telefonos játékaiból (az SZRT 213 millió Ft-os árbevételt ért el ezekből 2004-ben). Betandwin A betandwin csoport Európa egyik vezetőonline sportfogadó és játék szolgáltatója (alapítva 1999-ben, 2000-től jegyzik a bécsi tőzsdén). A betandwin brand mellett 11 további sportfogadási és kaszinó weboldalt működtet, mindegyik külön piacra/régióra lokalizált (pl. skandináv, török) területen. A csoport 2004 végére több mint regisztrált felhasználóval rendelkezett és 856 millió eurós forgalmat bonyolított. Magyarországon a 19

20 Betandwin április óta van jelen Európa legnagyobb online sportfogadás kínálatával, illetve online kaszinóval, pókerrel és egyéb játékokkal Szabályozás az egyes országokban A szabályozási megközelítések Maximális játékos védelem a részletekre is kiterjedőszabályozás, amely kiterjed a fair üzemeltetés szabályozására, a pénzmosás kérdéseire, a tesztelésre, az alkalmazottakkal kapcsolatos követelményekre stb. Közepes, illetve magas adóztatás. (Európa, különösen Nagy-Britannia) Laissez-faire flexibilis megközelítés, amelynek célja a játékszervezők vonzása, alacsony belépési korlátokkal, kedvező licencdíjakkal. Alacsony vagy minimális adóztatás. Némileg az önszabályozásra épít. (Karibi térség, Közép-Amerika) Tolerancia szabályozatlan módon engedi szerencsejátékok szervezését az Interneten.(Costa Rica) Teljes tiltás az internetes szerencsejátékok néhány vagy összes formájának teljes tiltása. (USA) Szabályozás az egyes országokban Az EU tagállamok a szabályozás szempontjából a következőkategóriákba sorolhatóak: o Az online szerencsejátékot külön szabályozó országok: Nagy-Britannia, Málta, speciális jogi státuszú területek (Gibraltár, Alderney, Guersey, Isle of Man, Aaland-szigetek, tengeren túli területek); Az online szerencsejátékot az offline szerencsejátékkal együtt szabályozó országok o : kontinentális Európa, ide tartozik Magyarország is; o Az online szerencsejátékot szigorúan tiltó országok: Skandinávia; 20

RÖVIDEN SZÓLVA NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK ADÓZÁSÁRÓL

RÖVIDEN SZÓLVA NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK ADÓZÁSÁRÓL RÖVIDEN SZÓLVA NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK ADÓZÁSÁRÓL Budapest, 2015 Szerző: Kopányiné Mészáros Edda Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-484-5 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek)

Részletesebben

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény .c4,4m.,,^y^ ytc,s~le tkale Irományszám. T-I 502, 8 Érkezett: 2015 J ú N 1 á. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2015. évi... törvény A szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS -

FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS - FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS - NEMZETKÖZI MÉRCÉVEL Debrecen, 2013. május 31. Dr. Zelei Beatrix CSR osztályvezető A felelősség nem csak a játékosoké! 2 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS Responsible Gaming Felelős játék/játszás

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : ft, ((Ik, 7. : 11111! : ' f111,... 11111_. C_11111.". oxszácrgyűlési кépvlsвz.ó &km i*1és Hivat4l a 102-6 г- 2014 JuN ~t 2014. évi... törvény egyes törvényeknek а sportfogadással ősszefűggő módosításáró

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Pókerszabályozások. Utolsó frissítés: 2014. február

Pókerszabályozások. Utolsó frissítés: 2014. február Pókerszabályozások Ország Szabályozás állapota Szolgáltatók adóterhei Jutalék játékosok adóterhei Kiegészítő megjegyzés Belgium Bruttó szerencsejáték mint a.com teremben bevétel 11%-a Hobbijátékosok számára

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Budapest, 2011 Szerzõk: dr. Molnár Krisztián I. fejezet dr. Honyek Péter II. fejezet Sorozatszerkesztõ: Sibinger Márta ISBN 978 963 638 401

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

1. AZ ONLINE SZERENCSEJÁTÉKOK SZABÁLYOZÁSA AZ EU-BAN: A KÖZELMÚLT FEJLEMÉNYEI ÉS A BELSŐ PIACOT ÉRINTŐ JELENLEGI KIHÍVÁSOK. 1.1. A konzultáció célja

1. AZ ONLINE SZERENCSEJÁTÉKOK SZABÁLYOZÁSA AZ EU-BAN: A KÖZELMÚLT FEJLEMÉNYEI ÉS A BELSŐ PIACOT ÉRINTŐ JELENLEGI KIHÍVÁSOK. 1.1. A konzultáció célja 1. AZ ONLINE SZERENCSEJÁTÉKOK SZABÁLYOZÁSA AZ EU-BAN: A KÖZELMÚLT FEJLEMÉNYEI ÉS A BELSŐ PIACOT ÉRINTŐ JELENLEGI KIHÍVÁSOK 1.1. A konzultáció célja 1.2. Online szerencsejátékok az EU-ban: a jelenlegi helyzet

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

A KOCKA EL VAN VETVE SZERZŐ: KÖRNYEI MÁTYÁS XXXII. OTDK-TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MÉDIAJOGI TAGOZAT

A KOCKA EL VAN VETVE SZERZŐ: KÖRNYEI MÁTYÁS XXXII. OTDK-TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MÉDIAJOGI TAGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAK: JOGÁSZ 7. SZEMESZTER KÉZIRAT LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014.10.31. KIVONAT Bizonytalanság uralkodik az online szerencsejátékjogban. Bizonytalanság mely

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

Független Szakértői Vélemény. Nyilvános Vételi Ajánlattal Kapcsolatban

Független Szakértői Vélemény. Nyilvános Vételi Ajánlattal Kapcsolatban Pintér István Vezérigazgató Rába Járműipari Holding Nyrt. 9027 Győr Martin út 1. Független Szakértői Vélemény Nyilvános Vételi Ajánlattal Kapcsolatban Tisztelt Igazgatóság! A megbízás háttere A Magyar

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7.

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7. Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban Budapest, 2013. március 7. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A minősített befolyás fogalma A Bszt. 4. (2) bekezdésének 11. pontja értelmében a minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött

Részletesebben

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : ft, ((Ik, 7. : 11111! : ' f111,... 11111_. C_11111.". oxszácrgyűlési кépvlsвz.ó &km i*1és Hivat4l a 102-6 г- 2014 JuN ~t 2014. évi... törvény egyes törvényeknek а sportfogadással ősszefűggő módosításáró

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben