ONLINE SZERENCSEJÁTÉK MAGYARORSZÁGON KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONLINE SZERENCSEJÁTÉK MAGYARORSZÁGON KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSRA"

Átírás

1 ONLINE SZERENCSEJÁTÉK MAGYARORSZÁGON KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSRA KÉSZíTETTE DR. HALMOS BÁLINT 1

2 TARTALOM - Bevezetés Online kaszinók története Virtuális tér Monopólium vs. szolgáltatás szabadsága Játékszenvedély I. A magyar szabályozás Szerencsejáték Felügyelet (APEH) tevékenysége, jogköre Szerencsejáték Felügyelet (APEH) tevékenysége, jogköre A szerencsejáték piac Magyarországon az elmúlt években Online szerencsejáték a hazai jogrendszerben Terminológia Online szerencsejáték vs. Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték Online szerencsejáték magyar szabályozása Jogszabályi értelmezések Tiltás vagy engedélyezés Magyarországon Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték engedélyezése Hazai online szerencsejátékok Tilalmak a magyar szabályozásban évi LXXXIV. tv. által bevezetett korlátozások A szigorítás eredményei / kudarcai (?) Hazai szabályozás vs. EK szerződés Online szerencsejáték magyarországi jövője II. Nemzetközi kitekintés Az online-szerencsejáték piac nemzetközi szereplői és a növekedés kezdeti üteme ( ) Az online piac nemzetközi szereplői (Sportingbet, Betandwin) Sportingbet Sportingbet Magyarországon Betandwin Szabályozás az egyes országokban A szabályozási megközelítések Szabályozás az egyes országokban Kitekintés az USA-ra Brit szabályozás Franciaország Franciaország és a Zeturf ügy A Zeturf ügy tanulságai A szerencsejáték olasz szabályozása Placanica ítélet és annak visszhangja. A büntetőjogi szankciók Összefoglalás 2

3 Bevezetés A jelen tanulmány célja, hogy az utóbbi évek egyik legdinamikusabb növekedését és bevételét generáló ágazat, az online szerencsejáték ipar jogi-, jogpolitikai szabályozásán keresztül próbáljam meg bemutatni azt, hogy a jogalkotók nacionális, illetőleg szupranacionális szinten milyen válaszokat próbáltak meg adni a jogalkotók erre a kihívásra. Célom az volt, hogy amint azt már fent is jeleztem- történelmi háttér vizsgálata és a jogi szabályozás mellett a jogalkotókat vezérlőpolitikai, gazdasági szándékokra is rávilágítsak. Online kaszinók története Az elsőonline kaszinó 1996-ban nyitotta meg kapuit, és ezekben az években telis-tele volt játékosokkal, ami az online kaszinó és szerencsejáték üzlet fellendülését jelentette. A legfontosabb esemény, ami elindította ezt a mára már óriási iparággá fejlődő"őrületet", 1994-ben történt egy szigetországban, Antigua és Barbudán. Ebben az évben történt, hogy megkapta a szigetország azt a jogot, hogy kiadhasson működési engedélyt kaszinóknak. A jogot kihasználva fordultak vállalkozó szellemiségűemberek a szigetországhoz, azzal a reménnyel, hogy internetes kaszinókhoz is megkapják engedélyüket, amit az ország meg is adott nekik. Ma már több olyan országot is találunk, akik engedély adnak internetes szerencsejátékokhoz, de ezek az országok inkább kényszerből és bevételre számítva teszik ezt meg, megjegyezve, hogy eme tevékenységük busásan megtérült. Ekkor már csak időkérdése volt, hogy mikor jelenik meg az online piacon az elsőinternetes kaszinó. Nem kellet sokáig várni, mert 1996-ban az InterCasino már tárt kapukkal várta ügyfeleit. Virtuális tér Az interneten keresztül zajló technikai forradalom természetesen nem állt meg a szerencsejátékok és kaszinók ajtajában. Az internet egyik történelmi es technikai sajátossága, hogy csak igen nehezen szorítható az államhatárok keretei közé. Ezen határokon átnyúló jelleg teszi lehetővé alapvetően a 3

4 felhasználók számára, hogy figyelmen kívül hagyják a szerencsejáték-monopóliumot, és valamely onlinekaszinó ban vegyen részt szerencsejátékban. A virtuális tér és az internet megjelenésével egyidejűleg ezen kedvtelés gyakorlására a játékosnak korlátlan lehetősége nyílik, és így a lehetőségek megnyílásával párhuzamosan a másik oldalon az állami ellenőrzés színtere fokozatosan beszűkült. Monopólium vs. szolgáltatás szabadsága Napjainkban amikor a póker közvetítések ismét reneszánszukat élik, köszönhetően nem utolsósorban a kiérdemesült táncdalénekesünk által nyújtott közvetítéseknek, úgy gondolom érdemes kicsit megvilágítani azt, hogy milyen módon próbálja meg valamennyi állam kormánya ezen a rendkívül jövedelmező üzletág feletti ellenőrzést minden erővel megszerezni és megtartani. Tekintettel arra, hogy az extraprofittal járó online szerencsejátékból származó bevételek az állami költségvetés helyett nemritkán valószínűsíthetően bűnözői csoportoknál landolnak, és tekintettel arra, hogy a jogalkotó előtt nyitvaálló szabályozási eszközök a virtuális tér kitágulásával egyidejűleg fokozatosan beszűkültek, ezért mint ultima ratio jogpolitikai elv, az online szerencsejáték kriminalizálása is megjelent, amely bizonyos esetekben mind a felhasználót, mind pedig a szolgáltatót sújthatja. Jelen szakdolgozatban kitérek ezen kriminalizálási elvekre, illetőleg ezen elvek kritikájára is. A jelen dolgozat alapját képezőjogi szabályozások jogpolitikai motívuma minden esetben a szerencsejáték és ezen belül az online szerencsejáték- feletti irányítás, ellenőrzés megszerzése az állami bevételek és adóbevételek és egyéb társadalmi tényezők feletti kontroll megszerzése, növelése céljából. Történelmi, társadalmi kitekintésként megállapíthatjuk, hogy a szerencsejáték már az ősidőktől kezdődően az emberiség egyik legkedveltebb szórakozása volt. A só, a dohány, a telekommunikacio es a frekvenciagazdalkodasmellett az európai jogokban a szerencsejátek is a történelmi monopoltevekenységek közé sorolható. Az állami monopolizálásnak több oka is 4

5 volt; egyreszt fiskális szempontok játszottak közre, másresztcél voltaz is,hogy a lakosságotaz adott szolgáltatással vagy termékkel - (pl. frekvenciak) ellássák. A monopóliumok hátránya viszont, hogy a monopolizalt szolgáltatások arai a fogyasztók felé bizonyos esetekben mestersegesen magasan tarthatóak, mivel nem volt jelen másik vetélytars, a piacról teljesen hiányzott a verseny. Ez a jogi helyzet es a nemzeti piacokra a monopóliumok révén fennálló belépési korlátok az EU-tagállamokban az európai gazdasági térség alapelveivel gyakran rem összeegyeztethetőek. Ennek következményeképpena tagállamokbanaz EU nyomására az elmúltkét évtizedbena legtöbbmonopó liumot eltörölték. Amint az köztudott a szerencsejátékmonopólium még számos tagállamban érvenyben van. Igy különösen Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Finnországban es Ausztriában állami monopólium a szerencsejátek, azonban az egyes tagállamokban teljesen eltérőa nemzeti szerencsejáték-monopó liumok megítélése. Játékszenvedély Jelen dolgozatnak nem kiemelt tárgya, de tekintettel arra, hogy valamennyi jogszabály bevezetője indokolásában fontos tényezőként szerepel, ezért fontos kihangsúlyozni, hogy a virtuális játéktér kiszélesedése egy másik igen fontos társadalmi problémát vetett fel, mégpedig a szenvedélybetegség kérdését. Az egyes nemzeti szerencsejáték-monopóliumok feleadata a szenvedélybetegségek feletti kontroll, amint ezen feladat visszatükröződik az Európai Unió dokumentumaiban és az Európai Birósag észrevételeiben is. A játékosok megóvásával kapcsolatos felelősség es a nemzeti szerencsejáték-monopólium védelme érdekében az EU-tagállamok törvényhozói ezért olyan szabályozást építettek ki, amelyben a szerencsejáték monopóliumot veszélyeztetőkülföldi szerencsejátékok ajánlása és reklámozása tilos és büntetendő. Ugyanezen okból például Ausztriában azt a jatékost is büntetéssel fenyegetik, aki egy külföldi online kaszinóban játszik, es ezzel szegi meg a szerencsejátékmonopó liumot. **** 5

6 Valamennyi a Bevezetőben vázolt problémakör felmerülésére az átlagember számára egyetlen válasz létezik, nevesítve pedig az, hogy az online szerencsejáték szabályozására egy a jelenleginél sokkal hitelesebb és szakszerűbb megoldást kell nyújtani a kormányzati szerveknek, hiszen a jelenlegi szabályozás fenntartásával sem az állami (adó)bevételek nem fognak növekednek, sem pedig az esetleges új cégek gazdaságélénkítőhatása nem lesz megtapasztalható, társadalmi szinten, habár jelenleg erre vonatkozó hiteles kimutatás még nem hozzáférhető, az online szerencsejáték mentálhigiéniás problémákkal küszködő áldozatainak, azaz a szenvedélybetegeknek a száma fog drasztikusan megemelkedni. 6

7 I. A MAGYAR SZABÁLYOZÁS Mielőtt kitérnék a hazai szabályozás részletes bemutatására, érdemes megismerni a szerencsejátékok felügyeletének struktúráját, amelynek élén a Szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. tv. (Szjt.) értelmében a január hó 1. napjáig önálló Szerencsejáték Felügyelet állt, amely a január 1. napját követően a évi CXXXI. tv. rendelkezéseinek megfelelően az APEH szervezetrendszerébe beolvasztásra került, így jelenleg a magyar szerencsejáték piac felügyeletét az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal látja el. 1 A Szerencsejáték Felügyelet egy önálló főosztályként él tovább az APEH keretében. 2 Szerencsejáték Felügyelet (APEH) tevékenysége, jogköre Az Szjt. 36. (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság törvényességi felügyeletet gyakorol a szerencsejátékok szervezése felett. Ennek keretében folyamatosan ellenőrzi, hogy a tevékenység a jogszabályoknak, az engedélyeknek, a játéktervnek megfelel-e. A jogszabály meglehetősen széles jogkörökkel ruházta fel a hatóságot, beleértve azt is, hogy az állami adóhatóság az ellenőrzési feladatok ellátására könyvvizsgálót vagy egyéb szakértőt bízhat meg. Az állami adóhatóság alkalmazottja valamint az állami adóhatóság által megbízott könyvvizsgáló, illetőleg a szakértő az ellenőrzési eljárás során hivatalos személynek minősül. A törvény értelmében az állami adóhatóság jogosult a szerencsejáték- 1 Megjegyezni kívánom, hogy a jelen szakdolgozat készítése során felmerült bennem a kérdés, amely kérdés létjogosultságát a Szerencsejáték Felügyelet munkatársával készített beszélgetés számomra megerősített, amely szerint a Felügyeletnek az APEH szervezetébe történőbeolvasztása a szervezeti racionalizálás mellett nem a szerencsejátékból származó bevételek feletti teljes kontrollt szolgálja-e? 2 Szjt. 7. (1) bekezdés Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezés állami törvényességi felügyeletét látja el, tevékenységének célja a szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes működésének, a játékosok érdekei védelmének, továbbá a szerencsejáték-piaccal szembeni bizalom erősítésének érdekében a szerencsejáték-szervezők joggyakorlásának elősegítése és a szerencsejáték-piac folyamatos felügyelete. 7/A. (1) bekezdése értelmében Az állami adóhatóság a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és bírságolási eljárása során - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi és méltányossági eljárásnak, valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye. A bírság végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény szabályai az irányadóak azzal, hogy fizetési halasztásnak, részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve elengedésnek nincs helye. A szerencsejátékkal kapcsolatos hatósági eljárásban a Ket aiban foglalt elektronikus ügyintézést nem kell alkalmazni. 7

8 szervezést, illetve az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet érintőkimutatásokat, adatokat, bizonylatokat, vizsgálati anyagokat bármikor bekérni, azokba betekinteni, illetve helyszíni vizsgálatot tartani. Az ellenőrzött szervezet vagy személy köteles a tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra, valamint köteles biztosítani a tevékenységre vonatkozó hatósági jelzések ellenőrzésének lehetőségét. Az állami adóhatóság ellenőrzési szabályzatában határozza meg az ellenőrzés módját, gyakoriságát, személyi és tárgyi feltételeit. A Szerencsejáték Felügyelet állami adóhatóságba történőolvadása miatt az egyes hatósági eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket módosítani kellett január 1-jétől a szerencsejátékok felügyeletével összefüggésben kiszabott bírság végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény szabályai az irányadók, továbbá elektronikus ügyintézésnek csak akkor van helye, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével megengedi. Az SZjt indokolása szerint a Felügyelet hatósági eljárása 4 szakaszra tagozódik: engedélyezési, ellenőrzési, bírságolási és nyilvántartási eljárásra. Az SZF piacfelügyeleti tevékenységére tekintettel (Ket. 13. (2) bekezdésének d) pontja) az SZF engedélyezési, ellenőrzési és bírságolási eljárásaiban indokolt a Ket.-től való eltérés lehetőségének a biztosítása. Eljárása során az SZF a Ket. általános szabályaitól eltér abban is, hogy határozatai a jövőben sem fellebbezhetőek meg, ez alól továbbra is csak a bírságot kiszabó határozatok maradnak kivételek. Az engedélyezési, illetve ellenőrzési eljárások során benyújtandó nyilatkozatok, igazolások, a személyi megfelelőséget alátámasztó dokumentumok nagyságrendje, illetve azok megjelenési formája (pl. adóhatósági igazolások, erkölcsi bizonyítvány, cégkivonat stb.) nem teszi lehetővé ezekben az eljárásokban a Ket aiban meghatározott elektronikus ügyintézést. Az SZF a szakhatósági állásfoglalások és a más hatóságoktól származó adatigazolások megkérése esetén vállalja az elektronikus ügyintézés alkalmazását. Az engedélyezési, ellenőrzési és bírságolási eljárásokban, azok volumene (az SZF évente kb engedélyt ad ki), illetve az ellenőrzési eljárás sajátosságai (a felügyeleti ellenőrök is kizárólag adott napon értesülnek az ellenőrzések helyszínéről) miatt az SZF mellőzi a Ket. által előírt értesítési kötelezettséget. 8

9 A Ket. 17. (4) és (6) bekezdése, 86. (1) bekezdése szerint - összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. (3) bekezdésével - a közigazgatási szerv személyes adat megismerésére, kezelésére, nyilvántartására, továbbítására csak akkor jogosult, ha azt törvény megengedi. A szerencsejáték piac Magyarországon az elmúlt években A szakdolgozat elkészítésekor a évi adatok álltak rendelkezésemre, amely alapján a magyar szerencsejáték piac szereplői a központi költségvetésnek 99,9%-os adózási fegyelem mellett 67,5 milliárd forint játékadót, 15,7 milliárd forint személyi jövedelemadót, összesen 83,2 milliárd forintot fizettek be 3. A magyar szerencsejáték piac bipolusú, amelynek egyik oldalán a monopol helyzetben lévő Szerencsejáték Zrt. áll, a másik oldalán pedig több ezer, engedéllyel rendelkezőkisebb játékszervező 4 (javarészt pénznyerőautomatát üzemeltetővállalkozás). Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. monopóliumot élvez a sorsolásos játékok és a fogadásos játékok terén (kivéve a lóversenyfogadást) 5. 3 A szakirodalom összehasonlításképpen a következőpéldát hozza fel évben a hazai szerencsejáték piac által generált állami bevétel (játékadó és személyi jövedelemadó) 71,73 Mrd. Ft volt, szemben az akkori MATÁV csoport által generált összes állami adó és járulékbevétel (TB, iparűzési adó, ÁFA, TAO) 98,42 Mrd. Ft. volt ugyanebben az évben. A szerencsejáték piac adóbevételei a központi költségvetés bevételi oldalának 1,14% -át tették ki. 4 Az Szjt pontja szerint 15. Szerencsejáték-szervező: a) az 1. (3) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató koncessziós társaság, az állami játékszervező, a 100%-ban az állami játékszervezőtulajdonában lévőgazdasági társaság és az állam többségi részesedésével működőgazdálkodó szervezet, a liberalizált tevékenység gyakorlására létrehozott gazdasági társaság, valamint b) a 16. -ban és - a 12. tekintetében - a 23. -ban meghatározott tevékenységet folytató szervezet vagy személy. 5 Szjt. 3. (1) A nem liberalizált szerencsejátékok szervezését a) a 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő, szerencsejáték-szervezőtevékenység rendszeres folytatására létrehozott gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: állami játékszervező), továbbá az állami játékszervezőkizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve az állam többségi részesedésével működőgazdálkodó szervezet végezheti, b) e tevékenység gyakorlásának jogát az állam koncessziós szerződésben időlegesen másnak átengedheti. (3) A számsorsjáték és - a lóversenyfogadás, valamint a bukmékeri rendszerűfogadás kivételével - a fogadás szervezésére kizárólag az állami játékszervezőjogosult. 9

10 Online szerencsejáték a hazai jogrendszerben Terminológia A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 1. (1) bekezdése szerint szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékűnyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ. A törvény rendelkezései értelmében (1. (2) bekezdés) a fogadás is szerencsejátéknak minősül. Az Szjt 14. alapján a szerencsejátékok fajtái a következőképpen kerültek nevesítésre: a) sorsolásos játék, b) nem sorsolásos játék, c) pénznyerőautomata üzemeltetése, d) kaszinójáték, e) fogadás. Online szerencsejáték vs. Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték Tekintettel arra, hogy a konvergenciafolyamatok a szerencsejáték iparba is betörtek, így a különböző platformok útján szervezett szerencsejátékok minősítésére és a részvétel szabályozására a jogalkotónak törvényi szintűszabályozásban kellett megadnia a választ. Az Szjt. Fogalomrendszerében az ún. online szerencsejáték, mint terminológia nem létezik, hiszen az Szjt. 1. (5) bekezdése a Hírközlőeszközök 6 és rendszerek által szervezett szerencsejáték fogalma került meghatározásra. 6 Hírközlőeszköz és rendszer az Szjt pontja szerint: bármely olyan eszköz és rendszer, amelynek alkalmazásával a játékos a törvény hatálya alá tartozó játékokban részvételi jogosultságot keletkeztetőnyilatkozatot vagy cselekményt tehet. Ilyen különösen a címzett vagy címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlapja, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, a videotex (mikroszámítógépképernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az Internet, az elektronikus levél ( ), a távmásoló (telefax) és televízió. 10

11 Az Szjt. szerint online szerencsejáték szervezési tevékenység kizárólag a törvény előírásainak megfelelően folytatható. Online szerencsejátékban való részvételre ajánlatok közzétételéhez a felügyeleti szerv (állami adóhatóság) engedélye szükséges. Hírközlőeszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték engedélyezése Az Szjt. alapján a hírközlő eszközök és rendszerek által szervezett szerencsejáték szervezőnek az állami adóhatóság felé igazolnia kell, hogy a) az adott tevékenység kockázati tényezőiről a játékosokat távközlési eszközökön és rendszereken keresztül megfelelően tájékoztatja, b) a játékosok személyes adatai, valamint egyéb, személyhez fűződőjogai védelmét biztosítja, c) a véletlen elemeket az elektronikus játékrendszerek auditálása alapján biztosítja. Amennyiben a távközlési eszközök útján szervezett sorsolásos akcióban emelt díjas szolgáltatás útján lehet részt venni az alapdíj és az emelt díj közötti különbség tétfizetés, és az Szjt. 1. -ának (1) - (2) bekezdése szerinti egyéb feltételek fennállása esetén az akció szerencsejátéknak minősül. Az ilyen jellegű játékokat tartalmazó bejelentéseket kiemelt figyelemmel kísérte és kezelte a Szerencsejáték Felügyelet. Ezen a ponton szeretnék visszautalni a korábbiakban előadottakra, amelyek szerint a fogadásos és sorsolásos játékok (kivéve a lóverseny) állami monopólium. A törvény tehát az állam tulajdonában álló szerencsejáték szervezőre tekintettel írja előa kötelezőszabályokat. Hazai online szerencsejátékok A Szerencsejáték Zrt. által szervezett számsorsjátékokat a Luxor kivételével,valamint a Totó és a Góltotó totalizatőri fogadásokat az Interneten, telefonon és sms-en keresztül is lehet játszani. Jelenleg Magyarországon már minden harmadik sportfogadás már az interneten zajlik Magyarországon A hazai sportfogadási piac jelenleg mintegy 19 milliárd forintra tehető, ebből a Szerencsejáték Zrt. (SZZRT) online még mindig nem játszható tippmixe 12 11

12 milliárddal veszi ki részét. Mindez azt is jelenti, hogy a Sportingbet és az ugyancsak magyar nyelvűonline fogadóportált működtetőbetandwin.com, valamint az Expekt.com hétmilliárd forinton osztozik. A Sportingbetnek jelenleg már több mint 23 ezer felhasználója van, a társaság jelzése szerint általában kétezer regisztrációval bővül havonta, míg naponta an vesznek részt a sportfogadásban, és an pókereznek. Egyes becslések szerint csak a labdarúgó-világbajnokság kapcsán akár egymilliárd fontot is eljátszottak a magyar sportfogadók. Érdekes tanulmányozni az internetezők szokásait is februárjában 7 nagyobb európai országban elvégzett kutatás alapján 14 millió európai, vagyis az otthonról internetezők 14%-a látogatott el valamelyik online - szerencsejáték oldalra. Magyarországon a jogszabályi környezetből is adódóan nincs megbízható adat az online játékosok számáról (becslések szerint június végén a Sportingbet regisztrált ügyfeleinek száma meghaladta a et), de minden bizonnyal több milliárdos éves piac. A legnépszerűbb az onlien kaszinó, ezt követik a sportfogadások. Internetes fogadások értéke a teljes hazai sportfogadási piac 2-3%-a. Tilalmak a magyar szabályozásban Amint az a fentiekben előadott felsorolásból is kitűnik a klasszikus online szerencsejátékok (online póker, online kaszinók) szervezése az Szjt. rendszerében abszolút tiltás alá esik. Tekintettel arra azonban, hogy az ilyen játékokban történőrészvétel és a játékokból eredő nyeremények kifizetése banki tranzakciók nélkül lehetetlen volna, a jogalkotó a tilalom és szankciórendzsert ki kívánta terjeszteni a tranzakciókban részt vevőpénzintézetekre is. Ezen túlmenően ugyanezen szándéktól vezérelve egyfajta cenzúrát próbált bevezetni a hirdetéspiacon is, oly módon, hogy útját kívánta állni annak, hogy az online szerencsejáték szervezői hirdetési felületeket helyezhessenek el évi LXXXIV. tv. által bevezetett korlátozások A hatályos törvény szabályozás szerint az engedély nélküli szerencsejátékban történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi szervezetek 12

13 és a hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, ilyenekhez nem nyújthatnak technikai támogatást. A törvény szerint nem folytatható külföldön szervezett szerencsejátékban történőrészvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység, valamint külföldi szerencsejátékhoz kapcsolódó reklám vagy propagandatevékenység. A reklámtilalom megsértéséért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős. A törvény a szerencsejátékok közül az online-szerencsejátékok esetén a kaszinót külön is nevesíti, amikor úgy rendelkezik, hogy a kaszinó hírközlőeszköz és rendszer útján nem működtethető. A játékkaszinó működtetése során kaszinójáték hírközlőeszköz és rendszer útján nem folytatható. Tekintettel arra, hogy az online-szerencsejáték Magyarországon nem engedélyezett, pontosabban azt bizonyos megszorításokkal kizárólag állami szerencsejáték szervező végezheti, a törvény az online-szerencsejátékok pénzügyi tranzakcióiban közreműködőkre is kiterjeszti a jogi korlátozást. A januárban bevezetett módosítása alapján 500 ezer és 10 millió forint közötti, megemelt összegűbírsággal sújthatók azok a bankok, amelyek teljesítik az olyan átutalási megbízásokat, melyek a Magyarországon engedéllyel nem bíró szerencsejátékokkal kapcsolatosak, azaz például az online pókerre vagy sportfogadásra feltett pénzeket, vagy éppen ezeken nyert összegeket mozgatnak. A fenti korlátozásokat a évi LXXXIV. tv. vezette be november hó 1-i hatálybalépéssel. A jogalkotó álláspontja szerint a tilalmak nem érintik az EU szolgáltatások szabad áramlásának elvét, mivel az EK Szerződés közrendi vagy közbiztonsági okokból engedi a másik tagállamból eredőszerencsejáték szervezés és annak reklámozása korlátozását. A nyilvánvaló gazdasági érdek mellett a jogalkotó a fogyasztóvédelem, a játékfüggőség elterjedésének megakadályozására hivatkozott, amely az Európai Unió gyakorlatában egyre 13

14 nagyobb szerepet kap. Ehhez igazodva, a szenvedélybetegség kockázatának minimalizálása érdekében, a törvény előírta a szervezőnek erre vonatkozó külön tájékoztatási kötelezettségét. A törvény hivatalos indokolása szerint a bírságolási szankció alanyi körét pontosabban és egyértelműen rendezte a törvény annak érdekében, hogy az megfelelően visszatartó hatást tudjon kiváltani a szerencsejáték szervezőnek nem minősülő(pl. tiltott szerencsejáték szervezésére irányuló reklám, propaganda tevékenységet végzőtársaság), azonban a törvény előírásaiba ütközőmagatartást tanúsítók körében is. A törvény az illegális szerencsejáték szervezés ellenőrzése során a tényállás tisztázása érdekében megtett felügyeleti intézkedések betartásának jogszabályi hátterét teremtette meg, amely szerint nem csak kifejezetten a szerencsejáték szervező, hanem az ilyen tevékenységben közreműködők is kötelessé váltak a tényállás tisztázását elősegíteni, ennek nem teljesítése esetén szankcionálhatókká váltak. A szigorítás eredményei / kudarcai (?) Az Szjt. fenti pontban meghatározott szigorítása óta eltelt csaknem két év elteltével sok szakember álláspontja szerint a szigorítás nem váltotta be a hozzáfűzött eredményeket. A szigorítást követően a bankok természetesen nem tettek bejelentéseket illegális kifizetések, tranzakciók tekintetében az online fogadóirodák pedig valamennyi sportközvetítés kiemelt támogatói 7. Amikor pénzintézeti szektor képviselői az online szerencsejátékról nyilatkoznak minden alkalommal kiemelik, hogy a törvény módosítás előkészítésének menetéből teljesen kihagyták a bankokat, illetve a Magyar Bankszövetséget, sikerült olyan normaszöveget elfogadni, amit a pénzintézetek jelenleg sem tudnak értelmezni. 7 Az intemet határokony átnyúlásánakés a fenti szankcionálásnak összevetésévelegyidejűleg felmerul a kérdés, hogy milyen feltételeket lehet szabni a külföldi on-line kaszinók ajánlataira. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy online kaszinó weboldalának, hogy kétségetkizáróan alkalmas legyenarra, hogy valamely, szerencsejátek-monopóliummal rendelkező tagállam potenciális jatékosát jatékra csábítsa. További probléma a szerencsejátek-ajánlatok es külföldi online kaszinók reklámjának tiltásával összefiiggésben a külföldi online kaszinók honlapjára vezetőlinkek elhelyezése. Különösen akkor, ha a linket elhelyezőhost egy olyan államban talalható,amelyben a szerencsejátek ailami monopólium alá esik. 14

15 Nem véletlen természetesen az sem, hogy a Szerencsejáték Felügyeletet beintegrálták az APEH szervezetébe, hiszen így az egyes vizsgálatok, ellenőrzések komplex módon több elemre is kiterjedhetnek. Természetes, hogy az online szerencsejátékból eredő nyeremények és a szervezőknél lecsapódó nyereség felkeltette az adóhatóság figyelmét. Az online szerencsejátékból származó nyeremények az adóhatóság tájékoztatója szerint önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősülnek, ami után adózni kell. Az internetes játékból származó jövedelem minden esetben Magyarországon adózik, függetlenül attól, hogy a játék szervezője magyar vagy külföldi, s továbbá attól, melyik országban nyitottunk bankszámlát - tájékoztattak az APEH-nél. Az adóhatóságnak csak abban az esetben van könnyűdolga, ha külföldön adót vonnak le a szerencsejátékból származó jövedelemből, ekkor ugyanis az APEH megkapja a társszervezettől azoknak a magyaroknak a listáját, akiknek külföldön keletkezett bevétele. Így már elméletileg könnyen ellenőrizhetők lennének azok, akik az interneten játszanak, azt azonban az APEH-nél is elismerték, hogy általában csak szúrópróbaszerűellenőrzésen bukhat meg a jövedelmét eltitkoló szerencsejátékos. Emlékezetes eset volt az, hogy a Sportingbet Magyarországon azzal toborzott fogadókat, hogy a nyereményekből nem von le adót. Igaz, a cég maga sem kíván sem játék, sem nyereményadót fizetni, mondván székhelyük nem Magyarországon van. Az online óriás azt is vállalta, hogy az ügyfelek számláján végrehajtott átutalásokról, egyéb személyes adatairól harmadik félnek, állami szerveknek nem ad ki információt. Annak ellenére, hogy egyes szakértők szerint a módosítás vagy szigorítás kudarcot vallott, bizonyos esetek nagyobb visszhangot váltottak ki például az az eset amikor a Szerencsejáték Felügyelet 500 ezer forintos bírsággal sújtotta a Provimar Kft.-t, amely az angliai Sportingbet nevű, adómntes nyereményeket kínáló internetes szerencsejáték óriáscégnek foglal le rendszeresen reklámfelületeket. A társaság az unió belsőpiaci bizottságához fordult az eljárás miatt. Hazai szabályozás vs. EK szerződés 15

16 A szerencsejátékokra vonatkozóan jelenleg az EK Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságára és a vállalakozások letelepedésének szabadságára vonatkozó általános rendelkezésein kívül nincsenek egységes közösségi jogi előírások. Jelenleg folyamatban van a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv tárgyalása, de a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenység kikerülhet az irányelv hatálya alól. Az Európai Bíróság esetjoga alapján a szolgáltatások nyújtásának szabadságát a tagállamok a nemzeti jogukban feltételekkel (pl. nem diszkriminatív, arányos, igazolható szabályozás) korlátozhatják. A kontinentális EU tagállamok nemzeti szabályozására többnyire jellemzőa nem liberalizált szerencsejáték piacon az állami monopólium megléte, a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységek hatósági engedélyhez kötése és a határon átnyúló tevékenységek korlátozása. Az online szerencsejáték piac legnagyobb szereplői szerint az online szerencsejátékok határon átnyúló szolgáltatásának korlátozása sok esetben ellentétes az EU Római Szerződés szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó alapelvével is. A kérdésben további jogviták várhatók. Online szerencsejáték magyarországi jövője A jelenlegi szigorú magyar szabályozás kikényszerítésére semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre. A bankoknak aligha kell tartaniuk attól, hogy az utalásokért most az 500 ezer és tízmillió forint közötti bírság érkezik. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ugyanis már korábban jelezte, nem tud arról, hogy ellenőriznie kell a rendelkezés betartását, és mivel nem ismernek olyan végrehajtási rendeletet, mely a törvénymódosítás kapcsán ezt hatáskörükbe utalná, nem is készülnek erre. Csak érdekességképpen: hasonló a helyzet az "illegális játékok".hu-s doménneveinek regisztrálásával kapcsolatban is. Miközben a regisztrátor nem tudja és nem is feladata ellenőrizni azt, hogy egy adott domént milyen célra kérnek, a tiltás -- külföldi szerencsejáték nem kaphat.hu-s domént -- elvileg rá is vonatkozik. Ha sikerülne is érvényt szerezni az utalások a játékosok és persze az érintett cégek szerint is teljesen felesleges tiltásának, az is csak apróbb kellemetlenséget jelentene: aki játszani akar, egyszer átmegy valamelyik határ túloldalára, és ott nyit bankszámlát. Ezt sokan már most is megteszik, de jellemzően inkább az adóellenőrzéstől való félelmükben. 16

17 Ahogy azt korábban jelezte, a Sportingbet az Alkotmánybíróság előtt megtámadta a törvényt, mivel a tiltás szerinte ellentétes az uniós jogszabályokkal. 17

18 II. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A dolgozatom második részében az online szerencsejáték piacának nemzetközi történetével, annak rendszerével, a szabályozással, ezen belül is az EU. Szabályozásával szeretnék foglalkozni. A közelmúlt eseményeiből néhány nagy port felvert francia és olasz bírósági ítéletet vizsgáltam meg, amelyek bírósági döntések kihatással lehetnek az egész uniós szabályozás jövőjére. Az online-szerencsejáték piac nemzetközi szereplői és a növekedés kezdeti üteme ( ) évben az online-szerencsejáték piac 1,5%-ot (3,3 Mrd USD) tett ki, amely 2004-ben ez a részesedés már 3-5%-ra nőtt (6,6 Mrd $). Más források szerint az online-szerencsejáték piac már 2004-ben 8,2 Mrd $ összbevételt generált, így kb. 3%-ot hasított ki a teljes 243 Mrd $-os világszintűszerencsejáték piacból. A becslések szerint csak az online póker piaca a 2002-es 92 millió $-ról 1 Mrd $-ra nőtt 2004-re. Az online szerencsejáték piacon pillanatok alatt sikeres vállalkozások nőttek ki szinte a semmiből (Party Gaming, Sportingbet, Betandwin stb.) A sportfogadások mellett dinamikusan emelkedik az online póker forgalma is: amíg ben még csak 92 millió dollárért pókereztek a neten, addig 2004-re már több mint egymilliárdot költöttek el hasonló céllal. Az online piac nemzetközi szereplői (Sportingbet, Betandwin) Sportingbet A világ legnagyobb online sportfogadással és játékkal foglalkozó csoportját 1998-ban alapították, a londoni tőzsdén pedig 2001-től jegyzik. 18

19 A csoport stratégiai akvizíciókon keresztül több mint 30 lokalizált branddel jelen van az Egyesült Államokban, Európában és Ausztráliában (200 országból 2,5 millió regisztrált felhasználó) A csoport a július 31-gyel zárult pénzügyi évben 40,8 millió fontos (14,8 Mrd forint) adózás előtti eredményt ért el 1,53 milliárd fontos forgalom mellett Sportingbet Magyarországon A Sportingbet hivatalos álláspontja szerint a hatályos magyar törvények szerint magyar állampolgárok ugyanakkor teljesen legálisan használhatnak külföldi sportfogadási oldalakat, hiszen az internetes fogadások esetén a fogadás helyszíne az ajánlatot adó telephelye, azaz jelen esetben Anglia. Így a Sportingbet nem szolgáltat Magyarországon. Ami a Szerencsejáték Felügyelet számára problémát jelent, az, hogy az 1991-es szerencsejáték-törvény szerint külföldön szervezett sportfogadás Magyarországon nem hirdethető. Az európai uniós csatlakozást követően azonban a Magyarország által is aláírt római egyezmény szerint a tagországok között nem korlátozható a szolgáltatások nyújtása és reklámozása, így a Sportingbet véleménye szerint hirdethető tevékenységük. Tavaly egyébként precedens értékűdöntést hozott az Európai Bíróság, amikor egy - több ország kormánya által indított - perben kimondta, hogy nem korlátozható a sportfogadás nyújtása a tagországok között. Igaz, a dánok fellebbeztek, a végleges döntésre még várni kell. A magyar szerencsejáték piacra júniusában lépett be online sportfogadással, kaszinóval, pókerrel és egyéb onlien játszható játékokkal. Fél év alatt nagyságrendileg nagyobb bevételt ért el, mint az Szerencsejáték Rt az internetes, sms-es és telefonos játékaiból (az SZRT 213 millió Ft-os árbevételt ért el ezekből 2004-ben). Betandwin A betandwin csoport Európa egyik vezetőonline sportfogadó és játék szolgáltatója (alapítva 1999-ben, 2000-től jegyzik a bécsi tőzsdén). A betandwin brand mellett 11 további sportfogadási és kaszinó weboldalt működtet, mindegyik külön piacra/régióra lokalizált (pl. skandináv, török) területen. A csoport 2004 végére több mint regisztrált felhasználóval rendelkezett és 856 millió eurós forgalmat bonyolított. Magyarországon a 19

20 Betandwin április óta van jelen Európa legnagyobb online sportfogadás kínálatával, illetve online kaszinóval, pókerrel és egyéb játékokkal Szabályozás az egyes országokban A szabályozási megközelítések Maximális játékos védelem a részletekre is kiterjedőszabályozás, amely kiterjed a fair üzemeltetés szabályozására, a pénzmosás kérdéseire, a tesztelésre, az alkalmazottakkal kapcsolatos követelményekre stb. Közepes, illetve magas adóztatás. (Európa, különösen Nagy-Britannia) Laissez-faire flexibilis megközelítés, amelynek célja a játékszervezők vonzása, alacsony belépési korlátokkal, kedvező licencdíjakkal. Alacsony vagy minimális adóztatás. Némileg az önszabályozásra épít. (Karibi térség, Közép-Amerika) Tolerancia szabályozatlan módon engedi szerencsejátékok szervezését az Interneten.(Costa Rica) Teljes tiltás az internetes szerencsejátékok néhány vagy összes formájának teljes tiltása. (USA) Szabályozás az egyes országokban Az EU tagállamok a szabályozás szempontjából a következőkategóriákba sorolhatóak: o Az online szerencsejátékot külön szabályozó országok: Nagy-Britannia, Málta, speciális jogi státuszú területek (Gibraltár, Alderney, Guersey, Isle of Man, Aaland-szigetek, tengeren túli területek); Az online szerencsejátékot az offline szerencsejátékkal együtt szabályozó országok o : kontinentális Európa, ide tartozik Magyarország is; o Az online szerencsejátékot szigorúan tiltó országok: Skandinávia; 20

2005. évi LXXXIV. törvény

2005. évi LXXXIV. törvény 2005. évi LXXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról 1. (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. -ának

Részletesebben

RÖVIDEN SZÓLVA NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK ADÓZÁSÁRÓL

RÖVIDEN SZÓLVA NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK ADÓZÁSÁRÓL RÖVIDEN SZÓLVA NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK ADÓZÁSÁRÓL Budapest, 2015 Szerző: Kopányiné Mészáros Edda Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-484-5 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek)

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS -

FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS - FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS - NEMZETKÖZI MÉRCÉVEL Debrecen, 2013. május 31. Dr. Zelei Beatrix CSR osztályvezető A felelősség nem csak a játékosoké! 2 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS Responsible Gaming Felelős játék/játszás

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény .c4,4m.,,^y^ ytc,s~le tkale Irományszám. T-I 502, 8 Érkezett: 2015 J ú N 1 á. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2015. évi... törvény A szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : ft, ((Ik, 7. : 11111! : ' f111,... 11111_. C_11111.". oxszácrgyűlési кépvlsвz.ó &km i*1és Hivat4l a 102-6 г- 2014 JuN ~t 2014. évi... törvény egyes törvényeknek а sportfogadással ősszefűggő módosításáró

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 5 A dokumentációs kötelezettségeknek a laboratóriumi felhasználások során is eleget kell tenni. Jogszabályoknak megfelelő, Az éves ellenőrzési

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 87/2005/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése

Részletesebben

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint)

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint) TÁJÉKOZTATÓ A magyarországi székhelyű befektetési vállalkozások által igénybe vett harmadik fél letétkezelők közreműködésével kapcsolatos kockázatok feltérképezéséről Előzmény Az MF Global UK Limited (valamint

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7.

Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban. Budapest, 2013. március 7. Külföldi bankszámla, vagyongyarapodás vizsgálat, offshore a magyar adójogban Budapest, 2013. március 7. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás. Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás. Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. I. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) [nyilatkozati elv az uniós eljárásrendben] II. Öntisztázás (self-cleaning)

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Budapest, 2011 Szerzõk: dr. Molnár Krisztián I. fejezet dr. Honyek Péter II. fejezet Sorozatszerkesztõ: Sibinger Márta ISBN 978 963 638 401

Részletesebben

A koncessziós irányelv átültetésének kihívása. Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes

A koncessziós irányelv átültetésének kihívása. Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes A koncessziós irányelv átültetésének kihívása Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes Az irányelv kapcsán több szinten vetődnek fel kérdések A nemzeti jogrendszerbe beillesztés jogiszabályozási

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításának célja a nem

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 4. Előadás Európai számviteli szabályozás Az európai számvitel Kettősség a kontinentális európai és az angolszász számviteli gyakorlat Szempontrendszerek

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. - ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz

RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1. Adóköteles tevékenység 2. Reklámadó alanya 3.

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

Reklámadó Hatályos: augusztus 15-től.

Reklámadó Hatályos: augusztus 15-től. Reklámadó 2014 Szakirodalom: - XXII. törvény Ratv. - XXXIV. törvény Ratv módosítása - 66. NAV információs füzet - CLXXXV. törvény Mttv - XLVIII. törvény Reklámtv. Hatályos: 2014. augusztus 15-től. Reklámadó

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben