Állampapírpiac. Havi tájékoztató ÁPRILIS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állampapírpiac. Havi tájékoztató 2002. ÁPRILIS"

Átírás

1 22. ÁPRILIS Havi tájékoztató A z állampapírhozamok alakulását áprilisban leginkább az országgyûlési választásokkal kapcsolatos várakozások befolyásolták. Az április folyamán nyilvánosságra hozott makrogazdasági adatok márciushoz hasonló képet mutattak, így a befektetôk várakozásai már igazodhattak ezen trendhez: azaz a fizetési és az államháztartási mérleg romlásához és az infláció mérséklôdéséhez. Kedvezô külsô fejlemény volt, hogy a külföldi befektetôk régión belüli érdeklôdését a lengyel és cseh kamatcsökkentés Magyarország irányába terelte. A hozamalakulás aktív szakaszát keretbe fogó két választási forduló (április. és 21.) között a hosszú távú várakozásokat tükrözô hosszú (kötvény) hozamok mozogtak jelentôsen, míg a rövid (kincstárjegy) hozamok stabilizálódtak. Az elsô forduló elôtt jellemzô stabil hozamokat a várakozásoktól eltérô eredmény ugyan megmozgatta, de az egyhetes emelkedés és az azt követô csökkenés a hónap végére visszaállította az eredeti szintet. A kampány uralta piaci hangulatban változást az április -én napvilágot látott márciusi inflációs adat (5,%) sem hozott, hiszen az a várakozásokkal egybecsengô mértékû árszínvonal-változást mutatott. A hónap folyamán a külföldi befektetôk aktivitását tükrözte a forint euróval szembeni folyamatos erôsödése, megközelítve a sáv erôs oldalát (-13%). A szoros választási küzdelmet követôen azonban az árfolyamban korrekció következett be, ami már a gyengébb forintot támogató politikusi véleményeknek volt köszönhetô. Az elsôdleges piacon az elôzô havi hozamszinten jelentkezô egyre élénkebb kereslet lehetôséget kínált a Kibocsátónak az áprilisi havi kötvényértékesítés összmennyiségének 31 milliárddal történô megemelésére. Az aukciókon kialakult stabil hozamszint jól tükrözte a befektetôk választások kimenetelével kapcsolatos várakozó álláspontját. A legmagasabb keresletet továbbra is az ötéves kötvény aukciója vonzotta, a beadott milliárd forintos ajánlat a milliárddal megemelt értékesítés ellenére is közel háromszoros túlkeresletet eredményezett. A másodpiacon a KELER OTC-n forgó állampapírok volumene kis mértékben csökkent, amit a tôzsdei állampapír-szekció megnövekedett kereskedése sem volt képes ellensúlyozni. A másodpiacon a hozamokban érdemi elmozdulás csupán a 3 és 5 éves futamidôn ( 15 bp emelkedés) volt megfigyelhetô. A hosszú hozamok a hónap közepéig közelítették a rövid oldalt, majd ezt követôen visszatértek eredeti szintjükre, ami az elôzô hónapnak megfelelô meredekségû hozamgörbét eredményezett. Az állampapírpiac egészét lefedô, valamennyi állampapír árfolyam-alakulását tükrözô MAX Composite indexszel elérhetô éves hozam 12,3% volt április végén. Az egy évnél hosszabb hátralévô futamidejû állampapírokra vonatkozó MAX index éves hozama 12,2%, míg az egy évnél rövidebb futamidejû állampapírok RMAX indexének éves hozama,63% volt a hónap végén. folyamán a hozamszint enyhe emelkedése mellett a MAX és az RMAX index növekedése elmaradt a kamatfelhalmozódás mértékétôl. Mind az éven belüli (RMAX), mind az egy évnél hosszabb (MAX) állampapír-befektetések éves hozama csökkent a megelôzô hónaphoz képest. 22 áprilisában a költségvetés privatizációs bevételek nélküli havi hiánya 53,2 milliárd forintot tett ki, ami a társadalombiztosítási, valamint az elkülönített alapok egyenlegével együtt 4,1 milliárd forintos hiányt eredményezett. A nettó állampapír-piaci kibocsátás 1,4 milliárd forint volt, vagyis a hónapot 2,3 milliárd forint túlfinanszírozás jellemezte. Magyarország hitelminôsítése 22 áprilisában a következôképpen alakult: a Standard and Poor s értékelô ügynökség megítélése szerint A-, a Fitch Ratings szerint A-, míg a Moody s Investor Service minôsítése alapján A3 volt. Magyarország forint kibocsátású adósságát a Moody s Investor Service A1, a londoni székhelyû Fitch Ratings A szintre értékeli, a Standard and Poor s értékelô ügynökség A+ szintre sorolja be. A külföldi tulajdonban lévô forintban kibocsátott állampapírok összege a KELER Rt. 22. április 3-ra vonatkozó jelentése alapján 121,2 md forint (5,2 md EUR) volt, ami április folyamán 51,3 md forintos (2 millió eurós) állományemelkedést jelentett. A külföldi részesedés a forgalomban levô piaci értékesítésû állampapírok állományának 25,5%-a volt április végén a márciusi 25%-kal szemben. A hónap folyamán a külföldiek elsôdleges forgalmazókkal bonyolított forgalma a diszkont kincstárjegyek tekintetében megduplázódott, míg az államkötvények kereskedésében enyhe visszaesés következett be. Azonban így is mindkét állampapírtípus másodpiaci forgalmazásában növelték részesedésüket, a kötvények esetén megszerezve a vezetô pozíciót. Állampapír-portfóliójuk gyarapodása aukciókhoz kötôdô vásárlásaiknak tulajdonítható, ami ellensúlyozta a hónap folyamán lejáró 22/H kötvény állománycsökkentô (35 md Ft) hatását. ÁLLAMi garanciával

2 A központi költségvetés privatizációs bevétel nélküli havi egyenlegének alakulása és fôbb összetevôi 6 A bruttó finanszírozási igény alakulása és fôbb összetevôi április Május Július Augusztus Szeptember Október November 22. január 21. április Május Július Augusztus Szeptember Október November 22. január Kamatkiadás nélküli egyenleg Kamatkiadás Egyenleg Törlesztések Az alapok finanszírozási szükséglete Az MNB kiegyenlítési tartalékfeltöltési igénye Teljes finanszírozási igény A központi költségvetés havi hiánya (+)/ többlete (-) A központi költségvetés bruttó tartozása folyó áron, milliárd forint Adósság febr. 22. márc. 22. ápr. 1. Forint 244, 34, 43,4 463,4 3151,6 333,2 435,1 41,46 53,4 562,63 55,5 54, 1.1. Hitel 161,2 2,5 266,55 213,32 52,6 434,6 3,21 33,4 22,2 23,42 21, 216, Piacról felvett,4 2,4 1,,1,6 1, 14,34,3 2,6 2,6 1, MNB-vel szembeni 161,2 213,46 23,6 214,32 52,4 434, 362,43 2,5 21,36 21,36 1,2 1, Kamatozó,2 33,4 14,6 6,1 52,4 434, 362,43 2,5 21,36 21,36 1,2 1, Nulla kamatú 2, 144,6 223,3 1563, Állampapír 2,5 131,14 16,5 243, 264, 32, 36, 4413,61 516, , ,66 56, Piaci értékesítésû 55,46 3,5 63,5 132, 1,5 2432,2 36,3 352,3 436,4 424,1 4,2 4, Kötvény 24,4 424,61 546,61,4,3 136,46 1,4 2221,22 22,1 26,4 31, , Kincstárjegy 1,12 236,2 33,4 56,66 661,26 6, 26,4 3, 33,4 4,5 125,4 1322, Lakossági állampapír 41,6,,24 123,5 24,6 356,4 4,25 523,25 544,3 533,6 525, 52, Nem piaci értékesítésû 4,4 5,3 64,26 44,1 4,16 66,15 53,16 31,25,,2,4,4 2. Deviza 22,6 252,52 356, 31, 221,5 2431, 2536,21 25,5 2322, 21,45 222,1 224, Hitel 22,6 236,5 345,46 25, ,31 236,3 12,55 12,5 14,4 12,56 13, 133, Közvetlen külföldi 22,6 236,5 31, 256,4 24,6 24,65 361,1 36, 31,1 315, 344,5 34, Betétként elhelyezett 141, 166,3 152,3,4 2, 5,4 56,4 65, 61,4 62,12 5,5 55, Bôs Nagymaros 66,1 5,4 54,21 3,6 23,,,,, Egyéb 6,,2 16,5 3,35 143, 144,5 265,4 2,62 256, 252,6 26,2 21, Belföldi 25,5 1,4 16,1 2,1 156,3 143,5 2,5 65,4 56,2 56, ben keletkezett 16,1 2,1 156,3 143,5 2,5 65,4 56,2 56, Egyéb 25,5 1, Állampapír 16,2,65 43,63 5,4 64,4 66,66 35,,, 1,23 1, Külföldi 32, 4, 44,44 5, 15,6,, 1,23 1, Devizakötvények 32, 4, 43,1 56, 15,3,45,64,, Angol és amerikai kötvények,64,33,3,25,25,25, Belföldi 16,2,65,65 1,4 1,6 1,55 2,32 Összesen 314,45 351,6 433,5 432,3 53,2 6165, 66,4 226,2 1,4 53,,6 1,61 Tájékoztató adat: piacképes forintadósság ( ) 41,35 123,3 1533, ,33 24,15 242,4 34,3 3,3 4624,2 41, ,6 524,1 A Pénzügyminisztérium Számviteli Fôosztályának állásfoglalása alapján a devizában fennálló adósság a hónap utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 55 A központi költségvetés piaci forinttartozásának összetevôi A központi költségvetés bruttó tartozásának összetétele dec. 22. febr márc. ápr dec. 22. febr. 22. márc. 22. ápr. Piacról felvett forinthitel Kincstárjegy Nem piaci forinttartozás ( ) Devizatartozás Kötvény Lakossági állampapír Piaci forinttartozás ( ) 2

3 Diszkont kincstárjegy-aukciók eredményei 3 hónapos diszkont kincstárjegy 6 hónapos dkj. 12 hónapos dkj. N13 N14 N15 N16 D2 D2 K1 K2 Sorozat kódjele D23 D2 D21 D224 D22 D22 D321 D3416 Lejárat (napokban) Az aukció idôpontja Pénzügyi teljesítés idôpontja Lejárat idôpontja Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%),4,4,43,42,43,3,35,34 Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%),43,46,3,3,42,3,34,31 Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%),,,15,,5,,5, Átlagos eladási ár (%),415,344,55,55 5, 6,24 3,146 2,34 Aukciós értékesítésre meghird. menny. (M Ft) 25, 25, 25, 25, 3, 3, 3, 3, A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 32 1,6 5 3,3 6 5, 4 46, 6 513,2 5 46,53 5 1, ,24 Az elfogadott ajánlatok összege 24,6 2, 2, 24, 35, 3, 4, 3, Benyújtott ajánlatok (Ft)/elfogadott ajánlatok (Ft) (cover) 1,2 1, 2,2 1,63 1, 1,5 2,3 1,4 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) A piaci értékesítés összesen* (M Ft) 24,6 2, 2, 24, 35, 3, 4, 3, ÁKK ép. számlára (M Ft) 25,4,1 3,2 25,1 35, 3, 4,, Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 2 5, 3, 33, 2 5, 3 5, 33, 44, 3, * Az ÁKK vásárlása nélkül 3 hónap hátralévô futamidejû dkj. aukciók hozam- és mennyiségi adatai 12 6 hónap hátralévô futamidejû dkj. aukciók hozam- és mennyiségi adatai hónap hátralévô futamidejû dkj. aukciók hozam- és mennyiségi adatai Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 3

4 államkötvény-aukciók eredményei Államkötvény neve 25/G 213/D 25/G 2/D Államkötvény ISIN kódja HU426 HU4245 HU426 HU4252 Lejárat években Névleges kamat (%),5 6,5,5 6,25 Értékesítés módja. aukció 3. aukció. aukció 4. aukció Aukció idôpontja 2. ápr ápr ápr ápr. 1. Pénzügyi teljesítés idôpontja 2. ápr.. 2. ápr.. 2. ápr ápr. 25. Lejárat idôpontja 5. ápr febr ápr jún. 12. Minimális éves hozam (%)**, 6,,44,35 Maximális éves hozam (%)**,2 6,,3,43 Átlagos éves hozam (%)**, 6,5,,4 Maximális eladási ár (%),1,56, 5,4455 Minimális eladási ár (%),4,466,534 5,1242 Átlagos eladási ár (%),3,25,6142 5,226 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (M Ft) A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft) Benyújtott ajánlatok (Ft)/elfogadott ajánlatok (Ft) (cover) 2,3 1, 2,4 2,6 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Átlagos eladási ár minimális eladási ár (tail,%),4,16,, Piaci értékesítés* 35, 3, 3, 4, ÁKK számlára, 2,,2, Kibocsátás összege 35, 32, 4, 4, * Az ÁKK vásárlása nélkül. ** Az EHM mutató alapján éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3 éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai 6 éves államkötvény-aukciók hozam- és mennyiségi adatai Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 4

5 Diszkont kincstárjegyek másodpiaci forgalma (BÉT és KELER OTC*) 5 Államkötvények másodpiaci forgalma (BÉT és KELER OTC*) november 21. január Május Július Augusztus Szeptember Október November 22. január 2. november 21. január Május Július Augusztus Szeptember Október November 22. január Tôzsde OTC* (kétszeresen számított adat) Nettó kibocsátás Az elsôdleges forgalmazók másodpiaci forgalmának befektetôi szektoronkénti megoszlása 22 áprilisában (DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK) Háztartások Külföld 3,6% 5,% Kormányzat 5,% Hitelintézetek 2,3% Befektetési vállalkozások 5,% Az elsôdleges forgalmazók másodpiaci forgalmának befektetôi szektoronkénti megoszlása 22 áprilisában (ÁLLAMKÖTVÉNYEK) Külföld 24,% Háztartások,5% Hitelintézetek 1,% Befektetési vállalkozások 6,% Vállalkozások 15,% Intézményi befektetôk 26,% Elsôdleges forgalmazók,1% Kormányzat 3,1% Vállalkozások,5% Intézményi befektetôk 21,3% Elsôdleges forgalmazók 16,1% Magyar államkötvény indexcsalád MAX index RMAX index MAX composite Értéke 22. április 3-án 22,4 215, ,25 Változása 21. március végétôl,4524 1,3435,6 Éves hozama 21. áprilistól 12,2%,63% 12,3% Elsôdleges forgalmazók Intézményi forgalmazói kör: AEGON Magyarország Értékpapír Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. CIB Bank Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. CITIBANK Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. CAIB Értékpapír Rt. Postabank és Takarékpénztár Rt. Deutsche Bank Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. ING Barings Értékpapír Rt. A lakossági állampapírok értékesítésére szerzôdött elsôdleges forgalmazók: CIB Bank Rt., Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata 5

6 . Referencia hozamgörbe Referenciahozamok alakulása március április Lejárat (év) hónap 6 hónap 2 év 3 év év 15 év 1 év 5 év Az egyes befektetôi szektorok forgalmai az elsôdleges forgalmazókkal és a velük bonyolított tranzakciók átlagos nagyságai (április) 6 13 A külföldiek által birtokolt forint állampapír-állomány Forgalom Átlagos ügyletnagyság Millió forint Külföldi tulajdonban MAX Composite Index Pont Intézményi befektetôk Hitelintézetek Külföld Elsôdleges forgalmazók Vállalkozások Befektetési vállalkozások Kormányzat Háztartások Reuters-oldalak (kódok) A bejelentkezô oldal: HUTREASURY Aukciós eredmények az aukciót követôen 12.-tôl elérhetôk HUISSUE a soron következô kibocsátások, visszavásárlások közzététele HUAUCTION1 diszkont kincstárjegyek (aukció) HUAUCTION2 államkötvények (aukció) Másodpiaci adatok HUBONDFIX HUBONDINDEX HUBONDINDEX2.HUMAXBOND Egyéb HUFLOATER HUBEST 4,5,6 HUINDEXED HUBONDINFO Bloomberg-oldalak (kód): GDMA Telerate-oldalak (kódok): Honlap: a referenciahozamok és meghatározásuk (14.3-tól frissítve) Magyar Államkötvény Index (MAX) (naponta 16.-tól frissítve) Referencia Államkötvény Indexek BMX2Y Y (naponta 16.-tól frissítve) Magyar Államkötvény Index (MAX) idôsoros adatai a változó kamatozású államkötvények aktuális kamatai az egyes állampapírok piacvezetôinek a felsorolása a tôkeindexált államkötvény inflációs tôkenövekménye és felhalmozott kamata naponta (max. 2 hónapra elôre) a felhatalmazott üzletkötôk aktuális jegyzéke A legnagyobb forgalmú állampapírok a másodpiacon (április) A papír kódja A lejárat idôpontja Forgalom (milliárd Ft) 25/G ,465 2/D ,53 26/E ,2 213/D ,3 D ,132 D ,625 2/A , 23/H ,2 D ,23 213/C , A hónap folyamán értékesítés alatt álló államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévô állománya Államkötvény Md Ft megnevezése 22. március április 3. 25/G 25,6 21,44 2/D,16 13,2 213/D 45,5 5,6 21/A 46,4 46,4 6

7 Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont Kj. aukció hirdetmény 3 hónapos dkj.-k Diszkont Kj. aukció D2 D22 D36 Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés D24 Diszkont Kj. lejár D265 Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 23/12. Államkötvény nyilvános ajánlattétel 3 és 5 éves kötvény Államkötvény lejárat 22/B féléves Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont Kj. aukció hirdetmény 3, 6 és 12 hónapos dkj.-k Diszkont Kj. aukció D21 Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés D2/D22/D36 Diszkont Kj. lejár D2612 Kamatozó Kincstárjegy hirdetmény 23/13. Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 23/12. Kamatozó Kincstárjegy lejárat 22/6. Államkötvény aukció 3 és 5 éves kötvény Államkötvény lejárat 22/K féléves Államkötvény kamatfizetés 22/G, 23/L és 2/B féléves Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont Kj. aukció hirdetmény 3 hónapos dkj.-k Diszkont Kj. aukció D225 D22 D36 Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés D21 Diszkont Kj. lejár D261 Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 23/13. Államkötvény nyilvános ajánlattétel 3 és /15 éves kötvény Államkötvény lejárat 22/C féléves 25/A negyedéves Államkötvény kamatfizetés 213/C és 214/B féléves Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont Kj. aukció hirdetmény 3, 6 és 12 hónapos dkj.-k Diszkont Kj. aukció D22 Diszkont Kj. pénzügyi teljesítés D225/D22/D36 Diszkont Kj. lejár D2626 Kamatozó Kincstárjegy hirdetmény 23/14. Kamatozó Kincstárjegy jegyzés 23/13. Államkötvény aukció 3 és /15 éves kötvény Államkötvény kamatfizetés 22/F féléves Diszkont Kincstárjegy Kamatozó Kincstárjegy Magyar Államkötvény D + a lejárat évének utolsó két számjegye, valamint a lejárat hónapja, napja KK + a sorozatmegjelölés a lejárat évét és hónapját jelöli. Az évszám a lejárat évét jelöli. A változó kamatozású kötvények legutolsó kamatmegállapításai Kód kamatmegállapítás kamatidôszak / megállapított kifizetett/ napja kamatfizetés éves kamat (%) kifizetendô kamat (%) 2/A , /B , /C , , ,53 23/C , , ,5

8 Állampapír-visszavásárlások eredménye Az állampapír neve 22/K 22/I Az állampapír ISIN kódja HU-41 HU-413 Névleges kamat (%),5 12,5 A visszavásárlás idôpontja A lejárat idôpontja Fizetési határidô Elfogadott minimális hozam (%),3,34 Átlagos hozam (%)-EHM,3,3 Benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 14 3,5 2 25, Elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 33, ,4 Benyújtott ajánlatok (db) 31 Elfogadott ajánlatok (db) 4 3 Makrogazdasági mutatók febr. 22. márc. 22. ápr. GDP növekedés (az elôzô év = %)**** 4,6 4, 4,2 5,2* 3, Ipari termelés növekedése (az elôzô év = %)**,1,6 12, 14, 1,6 -,2 4,2 Munkanélküliségi ráta (%)#,,, 6,4 5, 5, 5, Fogyasztói árindex (elôzô év azonos idôszaka = %)** 1,4,3,2,1,2 6,2 5, 6,1 Fogyasztói árindex (elôzô hónap = %) 1,,, Termelôi árindex (elôzô év azonos idôszaka = %)** 1,5,1,2,6 5,2-2,3-2, Termelôi árindex (elôzô hónap = %),3,3 A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása (Md Ft)##### 65, 4,2 63, 6, 21,4 22,1 1,* Folyó fizetési mérleg egyenlege (M EUR) -4, -22, -15, -1434, -124, -1, 32, Közvetlen tôkebefektetések egyenlege (M EUR)### 1533, 13, 1612,, 234, -4,1 Központi költségvetés havi egyenlege (Md Ft)*** -342,1-333, -33,2-36,3-413,2-3, -43, -53,2 A központi költségvetés bruttó adóssága (Md Ft) 53,2 6165, 66,4 226,2 1,4 53,,6 1,61 A központi költségvetés bruttó adóssága (GDP %-ban) 62,% 61,13% * 5,%* 55,2%* 51,%* A központi költségvetés bruttó devizaadóssága (Md Ft) 221,5 2431, 2536,21 25,5 2322, 21,45 222,1 224,1 A központi költségvetés bruttó forintadóssága (Md Ft) 3151,6 333,2 435,1 41,46 53,4 562,63 55,5 54, Az ország nettó külföldi adóssága (M EUR)## 154, 66, 65,2 62,1 665,4 53, Az ország nettó külföldi adóssága (GDP %-ban) 22,6% 22,14% * 1,1%* 1,65%*,53%* MNB hivatalos devizaárfolyam USD/HUF (a tárgyidôszak utolsó napján) #### 23,5 21,3 252,52 24,3 2,3 23, 2,1 26,1 MNB hivatalos devizaárfolyam ECU/HUF (a tárgyidôszak utolsó napján) #### 224,54 255, 254,2 264,4 246,33 245,4 243,5 243,4 Forrás: KSH, MNB, PM * Elôzetes hivatalos adat ** Éves adatok esetén dec./elôzô év dec., negyedéves adatok esetén márc./elôzô év márc., jún./elôzô év jún. stb. a számítás módja *** A privatizációs bevételek nélkül. **** 21 negyedik negyedévére az elôzetes GDP növekedési ütem 3,3%, a harmadikra 3,% volt. # KSH ## Tulajdonosi hitelek nélkül ### Tulajdonosi hitelekkel #### között MNB középárfolyama szerepel. 1-tôl a ECU árfolyamát a az EURO árfolyamjegyzése váltja fel. ##### 1-es adattal kezdôdôen az MNB új módszertannal állítja elô a megtakarításszámokat. ÁLLamAdósság kezelô központ RT. 2 Budapest, Csalogány utca Budapest, Pf. 24 Telefon: (6-1) 4-3 Fax: (6-1)

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 A monetáris politikai döntéshozatalkor a jegybank elsősorban az árstabilitás elérését tartja szem

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában

Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában Delikát Anna: A pénzügyi piacok szerepe a monetáris politikában A jegybankok számára kulcsfontosságú információt jelent, hogy a gazdaság szereplõi és ezen belül a pénzpiaci szereplõk mit gondolnak a monetáris

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Rendkívüli tájékoztató 2008. november 18. Tekintettel a PSZÁF

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011 HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2012. évi kiadványain az 50 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank, 2012 Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben