Médiatörténet előadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Médiatörténet előadás"

Átírás

1 Időpont: október 17 Budapesti Corvinus Egyetem Heti 1/75 perces előadás Előadó: Szávai Ferenc egyetemi tanár Az előző előadásról: Médiatörténet előadás 5. hét - Univerzális médiumok, a tájékoztatás fontossága. A szolgáltatás forradalma. Kereslet és kínálat. Az eliparosodott irodalom. 1. Az iparosodás kora, jelensége. Az innovációk. 2. Innovációs hullámok a gazdaságban és a társadalomban A technológiák életciklusa. 3. Találmányok. 4. A kommunikációval szemben támasztott követelmények (átalakulás exponenciális görbe). 5. Szerzők, szövegek, olvasók: az ipari mediatizáció kezdetei A média és a tömegpiac, globális hálózatok I., nemzeti hálózatok. 6. hét 1. Média és tömegpiac. Média gazdaságtan, fúzió. Globális hálózatok létrejötte. 2. Globális hálózatok I A tömegtájékoztatás stratégiai fontossága, Az ellenőrzés A közvélemény manipulálása. Birodalmi geopolitika. A telekommunikáció. Telefon és a társadalmi változások. A hálózat és az állam. 3. A tengerentúli telegráfia terjedése. 4. A távbeszélő. 5. Híradástechnika 1. Média és tömegpiac Svennik Hoyer Médiakutató tél - Média a harmadik évezred küszöbén A nyomtatás második forradalma: a tömegpiac megszervezése A Gutenberg-féle kézinyomda és működési elvei 350 éven keresztül, egészen a 19. század elejéig szinte változatlanok maradtak. Ekkor a kézinyomda már néha acélból készült, és kiegészült a nyomást és így a nyomtatás minőségét javító emeltyűkkel, ám a termelés mennyisége még így is csak a korábbi három-négyszerese volt. A rotációs nyomdagép megalkotásához szükséges elvek többségét tulajdonképpen már a 18. században ismerték, csak éppen a legszükségesebb részletek az acél és a gőz hiányoztak ben a londoni The Times volt az első lap, amely gőzsajtó segítségével óránként 500 példányra növelte a termelést. Ez volt az első lépés azon a hosszú fejlődési úton, amely a század derekán a fapépből készült végtelen papír gyártásával és a betűszedés gépesítésével folyatódott, végül 1886-ban Morgentallerrel és sorszedőgépével ért véget. A század végére a nyomdák kapacitása elérte az óránkénti százezer példányt, egyes New York-i lapok napi egymillió példányt értékesítettek. Az újságok ára a nyomtatás nagyobb hatékonyságának és csökkenő árának köszönhetően sokat esett. Ez pedig azzal járt, hogy megugrott a fogyasztás, különösen az úgynevezett második ipari forradalom idején, 1880 és 1920 között; ezt volt a hagyományos kapitalizmusból a rögzített árakkal, tömegesen gyártott, hirdethető fogyasztói javakkal jellemzett szervezett kapitalizmusba való átmenet korszaka. Természetesnek látszik, hogy az Egyesült Államok vált a nyomtatás fejlesztéséért folyó verseny és az új újságírási formák kikísérletezésének bölcsőjévé. Amerikában korán kialakult a világ legnagyobb piaca, ennek pedig számos oka volt. A 19. században már többen éltek itt, mint bármelyik európai országban. Gyorsan növekedett a fogyasztói termékek ipara, ami már a század közepén prosperáló hirdetőipar kialakulásához vezetett. Ennél is fontosabb azonban, hogy az Egyesült Államokban nyílt, demokratikus társadalom alakult ki, amely a

2 szólásszabadság terén nagyobb hagyományokkal rendelkezett, mint a legtöbb ország. Ugyanakkor a bevándorlás miatt kulturálisan, a vasútnak köszönhetően létrejövő számos új település miatt pedig földrajzilag is tagolt volt. A földrajzi és gazdasági terjeszkedés érdekében ezért az országnak hatékonyabb társadalmi kommunikációra volt szüksége, és kifejlesztette az ehhez szükséges eszközöket. Technológia és üzlet összedolgozott az újságírással, megteremtve a hírparadigmát és azokat az illusztrációs technológiákat, amelyeknek köszönhetően a lapok teljesen másként néztek ki, mint a 19. század elején. A személyekről, cselekedetekről és eseményekről készült beszámolók között azok hódítottak teret, amelyeket elkötelezetlen hangnemben írtak meg, miközben a kommentárokat és véleményeket elválasztották a tényleírásoktól, jelentőségük pedig csökkent. Az új újságírás ahogyan ekkoriban nevezték szükségessé tette azt is, hogy a korábbinál jóval több újságírót alkalmazzanak a hírek begyűjtésére. Az újságírás főállássá vált, megtéve ezzel a döntő lépést a társadalmi elismertséghez és a professzionalizálódáshoz vezető úton Az objektivitás és a hírparadigma lett a professzionális amerikai újságírás védjegye (Schudson 1990). A hírparadigma több, egymással is összefüggő újságírói technikából áll. Ilyen az információgyűjtésre használt hírinterjú, a beszámolók kiegyensúlyozottsága és objektivitása, valamint a tények sűrítésén alapuló fordított piramis -technika alkalmazása az események bemutatása során. Mindezek eredménye az omnibusz újság volt, amely a legkülönbözőbb olvasók igényeit elégítette ki. A hírinterjú az 1860-as és 1870-es években terjedt el az amerikai újságírásban. Michael Schudson (1994) kifejezésével élve: ez volt a legfontosabb olyan újítás (invention) vagy közmegegyezés (convention), amely az újságírók kezébe adta a hírnapirend megszabásának felelősségét. Az interjú olyan helyzetet teremt, amelyben a megkérdezett anélkül érzi kötelességének válaszolni a kérdésekre, hogy az újságíró feltétlenül pszichológiailag is érintett lenne az ügyben, hiszen kérdéseit a nagyközönség nevében teszi fel ami nagy A tömegtermelő média gazdaságtana A sajtó iparosodása kockázatokat rejtett magában. Azzal járhatott, hogy az újságírás feletti ellenőrzés végső soron a sajtóbárók, fuzionált nagyvállalatok kezébe kerül. Ezek azt is megengedhették maguknak, hogy a későbbi nagy profit érdekében egy ideig sok pénzt veszítsenek. Így a tömegtermelés és -értékesítés gazdaságtana néha több hatalmat adott a szerkesztőnek és a kiadónak, mint az üzenet létrehozójának. A példányok százezreinek értékesítése fontosabbá vált, mint a minőségi tartalom. A szűkös forrást immár a termelő- és elosztóeszközök jelentették, nem az üzenet. A tudás és a véleményalkotás képessége már nem volt elég a köz figyelmének elnyeréséhez; a lényeg a média infrastruktúrája feletti ellenőrzés lett. Úgy tartják, a helyi időt a vasúttársaságok standardizálták azzal, hogy bevezették az országos menetrendet. A zónaidőt, a Greenwich-i nulladik hosszúsági fokot és a Nemzetközi Dátumhatárt 1884-ben vezették be. És bár a médiapiacokra való belépési küszöb ma alacsonyabb, a nagyközönség figyelmének elnyerése pedig nehezebb, a piac általános szerkezetének egyes sajátosságai mégis változatlanul fennmaradtak főként a hirdetési bevételek koncentrációja miatt, valamint azért, mert a médiaszokásokat nehéz megváltoztatni: sokan ma is a közös hírforrásokat követik figyelemmel. Az, hogy a közönség közügyeknek szentelt figyelme valóban csökken-e, függ az újságírók társadalmi státusától is: ha nemcsak a közölt tényekért, de egyes közösségi értékekért is felelősséget vállalnak, pozíciójuk kivívhatja azt a figyelmet, amely nélkül a média nem maradhatna a közügyek legfontosabb fóruma. Médiafúzió, avagy a globális hálózatok létrejötte Az üzenetek küldőjének hatalma a tömegmédiában azon a szűk keresztmetszeten alapult, amelyet a megnövelt gyártási teljesítmény ára jelentett. Az újságok tömegtermelésének költségei, a telefonhálózat korlátozott teljesítménye vagy a rádió- és televízió-frekvenciák 2

3 szűkössége szinte gazdasági szükségszerűvé tette azt, hogy a csatornák és a szolgáltatók száma korlátozott maradjon. A küldő szervezetek bonyolultsága együtt nőtt a hírek mennyiségének és sokszínűségének emelkedésével. A befogadók nem voltak birtokában e szervezetek képességeinek, így csökkent a hírek terjesztésére gyakorolt befolyásuk, ami a fentről lefelé tartó egyirányú kommunikáció térnyerésének kedvezett. A közönség csak nagyon korlátozott és közvetett módon jelezhetett vissza a szerkesztőknek és az újságíróknak. Ugyanakkor a köz figyelmének ára az elérhető közönség létszámához képest viszonylag alacsony lett. A kommunikáció új, eljövendő formájában, amelynek már látjuk a körvonalait, megnő az alternatív kommunikációs csatornák és lehetőségek súlya, a különböző tevékenységek összehangolása pedig nehezebbé válik. 2. Globális hálózatok I. A tájékoztatás stratégiai fontossága a tájékoztatás globalizációja, postai, telegráfiai és telefonhálózatok, majd 1900 után a rádiós kommunikáció kettős hatást gyakorolta tájékoztatás ökonómiájára. Változás: Postaszolgálat (könyvek, újságok és hírek), nyomtatás. Személyes üzenetek, levelek, kereskedelmi és diplomáciai táviratok egyre gyorsabb és gyorsabb. Mindez befolyásolja az emberek mentalitását, szokásait és mindennapjait. (változik a tér-idő elképzelés) - a 19. században nagy kommunikációs hálózatok születtek meg (demokrácia elsajátítása, új viselkedési kódok elsajátítása - Erre építenek a 20. század nagy elektromos médiumai A távíró új fejezetet nyitott 1837-ben, egyfajta forradalom ez, az idő, a percek változása ez. A személyes levél korábban napokba, hónapokba került, 1830-ban egy londoni lakos levele Indiába 5-8 hónap alatt jutott el, mert megkerülte a Jóreménység fokát ben már ugyanaz a levél nap alatt (vasút, gőzhajó és végül teveháton). A 20 évvel később a tenger alatti vezetékek segítségével elküldött távirat öt órán belül célba ért, a feladó aznap akár választ kapott üzenetére. A Társadalom technikai rendszerek változása után koherens eszköz együttes jön létre, ami gyakorlatilag 1950-ig változatlan marad. - Kulcsfontosságú állomások: 1837 telegráf, 1876 telefon feltűnése, 1899 a rádióhullámokon lapuló távközlés. - Önmagukban nem sokat jelentenek Jelentőség: ha szerves részévé válnak a folyamatos változásban. Nagyobb egésznek a része, a személyszállítás forradalma (vasút és hajózás), postahálózat modernizációja, a gyarmatbirodalom kiépítése (ebben való szerep). A nyomdatechnika pedig a demokrácia megszilárdításában tölt be szerepet. A posta a szorgos hírterjesztő A középkor végétől az ipari forradalomban is a legfontosabb hírközlési eszköz. Az 1850-es években jött létre a transzkontinentális vasúthálózat. - Anyagi érdekeltség 1878-ig Franciaországban a pénzügyminisztérium alá tartozott. (A pénzügypolitika nélkülözhetetlen alapszolgáltatásait magára vállalta az állam). - Egységes rendszer: a fizető fizeti a díjat a kézbesítés előtt, s ezt bélyegvásárlással igazolja. Egységesen egy penny, mindezeknek köszönhetően megnövekszik a postai forgalom. 3

4 - Az USA esetében 1845-ben szervezik meg a postahálózatot, hasonló elvek szerint, mint Franciaországban. - A posta nem csak gazdasági szükségleteket elégít ki, hanem számos országban hozzájárul a nemzeti egység és a politikai élet modernizálásához. - Fontos szerepe volt a gazdasági és politikai integrációban. - Franciaországban már 1828-ban rendeletet alkottak arról, hogy két naponta el kell vinni a postát. Sajtóbarát tarifák, a levéltitok tisztelete A 19. században visszaszorul a fekete szoba, a megnövekedett forgalom lehetetlenné tette, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom nyíltan kormányzati eszköznek tekintse a levelek ellenőrzését. A bevétel csak másodlagos. A nemzetközi pénz- és hírforgalom - A 20. század első felében a postaszolgálatok kiterjesztették tevékenységi körüket a pénzszállításokra, és magukra vállalják a pénzszállítás modernizációját. A napóleoni hadsereg postaszolgálata a MANDAT pénzutalvány. - A távirati utalványozás a század második felében terjedt el. - A század utolsó éveiben a posta által üzemeltetett posta takarékfiók gyűjti össze a pénzt - Nagy értékű áruk kis mennyiségben. - Menetrendszerű tengeri járatok, diplomáciai küldemények. - Postai küldemények biztonságos eljuttatása. Először Anglia és a kikötők, majd Franciaország és a kikötők. Világméretű hálózat La Havre Transzatlanti Hajózási Társaság Pereira fivérek és az állam között létrejött az első postai konverzió (New York és Mexikó felé) ben. Két év múlva 9 nap alatt képes volt átszelni az óceánt Adentől Yokohamáig 85 kikötő, 1885-ben a Pereira fivérek bukása után koncessziókat bocsát ki (Atlanti Földközi Társaság). Az észak-atlanti vizeken a harc egyre kegyetlenebb. 17 társaság (angolok, németek, skandinávok és olaszok) összesen 150 hajó járja az óceánt mindkét irányba. Naponta legalább három járat indult. - A világméretű hálózat működéséhez bizonyos fokú összefogásra van szükség. Anglia Észak-Európa, Távol-Kelet, Franciaország Dél-Európa, Németország Közép-Európa - Szimbiotikus globalizáció cél a gyorsaság, kiszámíthatóság, távoli területek bevonása a járulékos és cserekapcsolatok egyre összetettebb rendszerébe. Egyetemes Postaunió Párizsi Értekezlet az USA javasolta. A távíró, avagy a pillanatnyiság álma Morse, Cooke, Wheastone nagy távírászok, a hírközlés ökonómiája átalakult elektromos távírók különböző hálózatainak összekapcsolására Nagy tenger alatti kábelek lefektetése Új távlatok - A távíró (része a vasút, gőzhajó, nyomtatás, technikák is) Egész rendszer a brit birodalom - Nemzetközi hálózatok: a technika ellenőrzése a technika által. - A villanytávíró iránti kereslet megnőtt, a tőzsdék jelentősége is nagyobb. - Az 1860-as években az európai kormányok a távíróhálózat állami működtetése mellett döntöttek. Az USA-ban magán, Poroszországban kezdettől a postára bízták. A közvélemény manipulálása - Az információ és piac (tőzsde) véleményformálás (sajtó, később rádió) hírtelen való hozzájutás relatív sebessége - Döntő: másokat megelőzve jussunk hozzá. Waterloo-i csatakimenetelének hírét néhány órával előbb tudták meg, - spekuláció. 4

5 - Téves információ. - Hírügynökségei megállapodás: 1871 Reuter: Brit piac, Egyiptom, Törökország, Kína, ill. brit befolyási övezet Havas: Franciaország, Svájc, Dél-Európa, Latin Amerika Wolff: Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Hollandia, Skandinávia, Balkán - ezekben nemzeti hírügynökségek vettek részt Emsi távirat Bismarck táviratának meghamisítása es háború. A közvélemény felkorbácsolása Zimmermann távirat. Mozgósítás és manipulálás. Angol titkosszolgálat német terv az USA megtámadására Mexikó felől. Tenger alatti vezetékek: birodalmi geopolitika La Manche csatorna első transzatlanti vezeték üzembe helyezése - Anglia technikai és gazdasági dominanciája van jelen a hálózatok felett 1890-ig és ez megkérdőjelezhetetlen - A britek rendelkeztek kizárólag a vezetékek lefektetéséhez szükséges technológiával, a szigeteléshez GUTTAPERKÁRA volt szükség. - Az utolsó kezdeményezés 1925-ben az olaszok és a spanyolok részéről történt Rádiókommunikáció és telekommunikáció nyitott modellje kísérletek ismertek - Julius Hertz Karlsruhei Egyetem, Branly 1891 a Francia Tudományos Akadémia előtt bemutatja az elektromos hullámvevőt - Popov antenna a Kronstadti Tengerészeti Akadémia professzora először - A fenti kísérleteket és azok eredményeit Marconi foglalta egységbe ban Angliának ajánlja fel szolgálatait. Mindez a nyílt tengeri hajózás számára nélkülözhetetlen volt. Hajóbalesetek a Titanic (1912) előtt - Minden nagyipari ország saját tudósaira és gyáriparosaira támaszkodva dolgozta ki saját rádió-kommunikációs technológiáját. Németország Siemens, Franciaország Francia Rádiótechnikai Társaság, Angolszász Marconi, USA Amerikai Rádió Corporation. Technikai váltás és hatalmi súlypont-átrendeződés - Anglia 1924-ig. Vezeték nélküli elég olcsó (Marconi), hogy átvegye a vezetékes távíró szerepét. - A vezetékes távírót működtető cégek csődbe kerültek. Ez az angol kommunikáció végét jelentette, ezt az amerikai egyeduralom követte. Az igazi korszakváltás a két világháború között zajlott. - A német Korn és a francia Belin egymástól függetlenül eljárást dolgoztak ki: a telefonvonalak fényképeket is tudtak továbbítani. Belinográf. Az antwerpeni olimpia képei így jutott el a közönséghez ban 17 kg volt. A telefon, avagy a hálózaton keresztül bonyolított személyes kommunikáció pedagógiája - A telefon előtt két hatékony hálózat működött, a posta és a távíró. Újítások: USA a telefon feltűnése, 1884-ben Párizs és London között a tőzsdén csak egy-két telefont üzemeltetnek as évek automatikus telefonvonalak, között 300 ezer több párizsi vonalat automatizálták - Kapacitás gondok 1960-ig, a tengeri vezetékek még nem alkalmasak A telefon és a társadalmi változások 5

6 - Az üzleti negyedek elszakadnak az iparitól, a társadalmi kommunikáció elengedhetetlen eszköze a két világháború között - Első alkalommal két fontos jelenség: 1. egyéni kommunikáció lehetősége (az állami nyomással szemben) 2. A polgárok hogyan éltek a hálózat nyújtotta lehetőségekkel. A hálózat és állam - kollektív ellenőrzés a társadalmi kommunikáció eszközei felett. Monopolhelyzet. - Minden előfizetőnek elemi érdeke, hogy a hálózathoz tartozzon - Visszaélésre lehetőség - Lehallgathatóság - Interaktív hálózat segítségével történő kommunikáció ez - Egyfajta klubhoz tartozás előfizetői kör ben felmerült a kérdés, hogy lehetővé tegyék az utcai (kontroll nélküli) telefonálást - társadalmi kötelék fenntartását is szolgálja - USA magántársaságok végzik 3. A tengerentúli telegráfia terjedése. Természettudományi Közlöny, XXXI. kötet oldal Nemzeti és stratégiai szempontok voltak elsősorban, melyek számos, újabb időben fölmerülő telegráf-összeköttetés tervét érlelték meg; csak másodsorban következnek azok a tervek, melyek eddig nem érintett területeket akarnak az elektromos közlés körébe vonni. Az angolok a Földet oly zárt kábelhálózattal akarják körülfogni, hogy mindenek előtt a gyarmatok az anyaországgal több úton is érintkezhessenek és háború esetén ki legyen zárva annak lehetősége, hogy az ellenség a kábel elmetszésével a gyarmatok telegráf összekötését Angliával megszakítsa. Mert hogy ez mit jelent, tapasztaltuk a legutóbbi spanyol amerikai háborúban. Ebből a szempontból természetesen rendkívül fontos az a körülmény, hogy a kábel csak angol területen haladjon, mely körülménynek valamennyi angol terv meg is felel. Az első államinak tervezett vonal a Csendes-óceánban Kanadától Ausztráliáig menne, közben három, angol birtokban levő szigetet érintve; hossza km, költsége márka volna. Ebből a fővonalból alkalmas kiágazásokat lehetne vezetni a Csendes-óceánnak elszórt szigetcsoportjaihoz és ezeket is bevonni a telegráf összeköttetésbe. E mellett a kanadai vonalak és az Atlanti-óceánban fekvő kábelek az új vonallal együtt Anglia és Ausztrália közt teljesen angol összekötést létesítenének; az új kábeleknek mély vízben való elhelyezése nagyobb biztosságot is nyújtana háború esetére, mint a jelenlegi kelet-indiai vonal, mely idegen területeket is érint és sekélyebb vízben is fekszik. 4. A távbeszélő Történet Legtöbben úgy tudják, hogy Alexander Graham Bell találta fel, majd építette meg az elsőt ban, az amerikai Massachusetts államban. Ezt azonban az utóbbi időben többen megkérdőjelezték, és úgy tűnik, hogy az olasz Antonio Meucci még 1849-ben épített telefont az amerikai Kongresszus 2001 szeptemberében hivatalosan Meuccinak nyilvánította az elsőséget. Rajtuk kívül voltak még sokan mások, akik rendkívül fontosak voltak a telefon kifejlesztésében. Az alapokat Morse találmánya, a távíró fektette le, ez volt ugyanis az első, elektromos jeleket továbbító hálózat ben egy francia távíró, Charles Borseul felvetette annak lehetőségét, hogy hangot is lehetne valahogy a hálózaton továbbítani. Ebben az időszakban kísérletezett még a már említetteken kívül Johann Philipp Reis és Elisha Gray végül győztesen Bell került ki és az ő csapata építette meg a telefont, ami végül Bostonból indulva (1876) meghódította a világot. 6

7 Nem sokkal később, 1878-ban feltalálták a szénporos mikrofont, mely jelentősen javított a hangfelvétel minőségén ban Almon Strowger feltalálta és megépítette az első automata telefonközpontot. A hálózat A klasszikus telefonhálózat egyenáramú áramkörök sokasága. A mozgó távközlés valamint a drótnélküli telefonkészülékek különböző, szabványokban meghatározott rádiófrekvenciákon adják-veszik a jeleket. ] A készülék A készülék feladata, hogy egy mikrofonnal elektromos jellé alakítsa a hangot, ezt a jelet esetleges további átalakítások, pl. tömörítés, kódolás, stb. után a hálózatra kiküldje és az onnét vett jelet egy hangszórón keresztül a használóhoz eljuttassa. Ezen kívül természetesen alapfunkció még a tárcsázás és a kicsengés. 5. Híradástechnika A galvánelemek árama nem volt elég komolyabb erősáramú alkalmazásra, de jól megfelelt az elektrotechnika egy másik fontos területén: a híradástechnikában. Az 1830-as években többen is kísérleteztek elektromágneses távíróval, igazi sikert az amerikai Samuel Morse távírója ért el az évtized végén. A siker oka nem csupán az elektromágneses szerkezet volt, amely papírszalagra írta a jeleket, hanem a betűk és számok célszerű kódolása pontokból és vonalakból álló jelrendszerrel. Ez a morze-abc. Gyorsan épültek a távíróvonalak március 13-án már villanytávíró továbbította a bécsi forradalom hírét Pozsonyba. (Onnan gőzhajóval jutott el Pestre, mivel a Bécs-Pest vonal még csak Pozsonyig készült el.) 1851-ben tengeralatti kábellel kapcsolatot létesítettek a kontinens és Anglia között, ennek sikerén felbuzdulva elkezdődött a földrészek közötti kábelek építése. Az első távírat 1858-ban jutott el Amerikába. Ez a kábel ugyan hamar tönkrement, de 1866-től folyamatos volt az összeköttetés körül Magyarországon már minden nagyobb településen volt távírda. A távíró fogyatékossága volt, hogy csak képzett szakember, a gépeket és a morze-abc-t jól ismerő távirász tudta kezelni ben pedig egy kivételével minden 15 ezer lakosú városban volt telefon. Az első európai berendezéseket amerikai cégek gyártották. Puskás Tivadar az Edison Társaság képviselőjeként működött közre a párizsi központ létesítésében 1879-ben. A budapesti központot testvére, Puskás Ferenc építette 1881-ben. Budapest volt a negyedik európai főváros, amelyben megkezdődött a telefonszolgálat. Puskás elgondolása a rendszer volt, amelynek megvalósítása különféle technikai eszközökkel lehetséges. A múlt században a telefonközpontok kézi kapcsolásúak voltak (sajnos néhány éve a magyarországi falvakban még jó néhány ilyen muzeális berendezés működött). Századunk első harmadában a nagyvárosokban a kézi kapcsolást elektromechanikus automata központok váltották fel, ezek összekapcsolásával jöttek létre a távhívó rendszerek. A legújabb központok teljesen elektronikusak, a távhívás csaknem az egész világra kiterjed. A telefonhálózatnak ma már csak egyik feladata a beszéd közvetítése, ezen a hálózaton küldjük a telefaxot, kapcsoljuk össze a számítógépeket. Puskás korszakalkotó találmánya volt az első elektromos tömegtájékoztatási eszköz, a telefonhírmondó, 1893-ban. Speciális telefon volt, de szolgáltatása a mostani rádióénak felelt meg. Saját szerkesztősége és stúdiója volt, ahonnan rendszeresen híreket, irodalmi és tudományos műsorokat, nyelvleckéket, hangversenyeket közvetítettek. A vezeték nélküli híradástechnika lehetőségét az angol James Clark Maxwell 1873-ban közölt elektromágneses térelmélete és a híres Maxwell-egyenletek már tartalmazták, de hogy valóban léteznek rádióhullámok, azt csak 1888-ban bizonyította be kísérleti úton Heinrich Hertz német fizikus. Ő nem gondolt arra, hogy a rádióhullámok információ továbbítására használhatók. Az olasz Guglielmo Marconi és az orosz Alexander Popov 1896-ban sikeres drótnélküli 7

8 távírókísérleteket végzett. Eleinte csupán néhány száz métert tudtak áthidalni, utána szinte kilométerről kilométerre növelték a távolságot. Marconinak 1901-ben sikerült rádiójeleket küldeni Angliából Amerikába. A német Paul Nipkow 1883-ban szabadalmaztatta mechanikus televízióját. Alapelve ugyanaz volt, mint a mai televízióé: a képet sorokra, azon belül képpontokra bontotta. A képpontok fényét villamos jellé kívánta átalakítani, a vevőállomáson pedig a jeltől függően változó fényerejű lámpa fényét ismét képpontokká, a képpontokat pedig összefüggő képpé visszaállítani. Mind a felbontást, mind az összerakást egy mechanikus eszközzel, az úgynevezett Nipkow-tárcsával akarta elvégezni. A Nipkow-tárcsán spirális alakban lyukak vannak, annyi lyuk, ahány sorra akarjuk a képet felbontani. Először a legkülső lyuk fut végig a képen, ez lesz az első sor. Utána az egy sor távolsággal beljebb levő lyuk fut végig, letapogatja a második sort, és így tovább, egészen a kép aljáig. A tárcsa mögött fényérzékeny ellenállást, szeléncellát akart elhelyezni, amely a fényimpulzusokat áramimpulzusokká alakítja. A vevő szintén Nipkowtárcsa, amely hajszálpontosan együtt forog az adó tárcsával, mögötte egy villanylámpa mindig olyan fényerővel villan fel, amekkora az adó tárcsájával éppen letapogatott képpont megvilágítása. 6. A sajtóipar feltalálása, nemzetközi összehasonlítás 1. Az időszaki sajtó, sajtó és nyilvánosság Anglia lemaradása. A modern időszaki sajtó feltalálója Émile de Girardin. Váltóügyletek. Kalandorfigura, aki felveszi Alexandre de Girardin tábornok nevét. La Presse 1836 megalapítása. Parlamenti képviselő Üzleti zsurnalizmus. - Az újítás logikája: a folytatásos regény. Dumas művei. - Új sajtóműfajok jelentek meg: Populáris napilap Aktuális politikai hírek, tájékoztató lapok Szakfolyóiratok - Az oldalszerkesztés 2. Nemzetközi összehasonlítás 1900-as években a francia időszaki sajtó az amerikai mögött világviszonylatban a másidik helyet foglalta el Joseph Pulitzer ( ) New York Harald megszerzése Újságok a 20. század elején Év Lakosság (millió) Példányszám (millió) Egy példányra jutó lakosok száma USA ,2 3,8 Franciaország ,5 Egyesült Királyság Olaszország Japán ,3 12 Oroszország A nélkülözhetetlen tőke, terjesztés 8

9 - Előfizetés, vasútállomás, kioszkok - A negyedik hatalmi ág - Bismarck csúszómászó alap - Sajtómágnások - Paris-soir a marseillesi merénylet 1934 belinográf (képtávirat) hatalmas példányszám 4. A könyv válsága, megújulási kísérletek - koncentráció - fogyasztói árak gyors csökkentése, filléres könyvek százezres példányszámban - A tartalmi megújulás útja 5. A terjesztés és a reklám A könyvkiadás költségszerkezetének irányítása, ellenőrzés az egész üzletág felett. A német könyvesek felismerik a reklám jelentőségét. Központ: Lipcse Tiszteletpéldányokat küldenek, cél: a könyvkereskedők, kiskereskedők és magánemberek megnyerése. 6. A média és a manipuláció A tömegmédia roppant eredményes lehet a demokrácia győzelmének. A média ellenőrzése és politikai célú felhasználása. 1. Oroszországtól a Szovjetunióig A cárizmusból a bolsevizmusba való átmenet kérdése. Gazdasági fejlődés, mégis írástudatlanság. Egypártrendszer 1922 szigorú felügyelet. A tiltás a legjobb ajánlás 2. Nácizmus és ellenállás A hitleri totalitarizmus paradox módon a könyvre és könyves kultúrára támaszkodik, ez utóbbit eltorzítja, később pedig elpusztítja. Mindemellett Németország volt a könyvnyomtatás hazája. Goebbels propaganda minisztériuma. Mindezzel párhuzamosan megszerveződik az ellenállás. A totális rendszerek és ideológiák voltaképpen az ipari forradalom idején meginduló mediatizációs folyamat végpontját, lezárását jelentik. A totális rendszerek csak akkor működhetnek, ha létrehoznak egy totalitárius kultúrát, amely teljességgel összeegyeztethetetlen a klasszikus humanista kultúrával. 9

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) alkalmazása a közlekedésben A telekommunikáció

Részletesebben

Médiatörténet előadás

Médiatörténet előadás Időpont: 2005. október 10 Budapesti Corvinus Egyetem Heti 1/75 perces előadás Előadó: Szávai Ferenc egyetemi tanár Az előző előadásról: Médiatörténet előadás 4. hét A könyvipar, az ipari közvetítés (mediatizáció)

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

A technológiai forradalmak hatása a a jövő fejlődésére

A technológiai forradalmak hatása a a jövő fejlődésére A technológiai forradalmak hatása a a jövő fejlődésére Az előadás Carlotta Perez könyve alapján készült: Technological Revolution and Financial Capital The dynamics ang Bubbles and Golden Ages Bakonyi

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Korszakváltások kora

Korszakváltások kora Pétervári Zsolt Korszakváltások kora A nemzetközi és a hazai elemzői vélemények mindegyike megegyezik abban, hogy a jelenlegi globális pénzügyi válság - mely az amerikai másodlagos jelzálogpiac összeomlásából

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Az email 40 éves története. Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner

Az email 40 éves története. Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner Az email 40 éves története Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner Történelmi előzmény 1957. október 4. A Szovjetunió fellövi az első Szputynik-ot,

Részletesebben

Távközlés informatikus szakképzés Távbeszélő berendezések Dia száma: 1

Távközlés informatikus szakképzés Távbeszélő berendezések Dia száma: 1 Távközlési informatikus szakképzés Távbeszélő berendezések / 1 Tanár: Dr. Papp Sándor Távközlés informatikus szakképzés Távbeszélő berendezések Dia száma: 1 Távközlés tegnap és ma 1.1 Távközlés tegnap

Részletesebben

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Megújuló média - konferencia Budapest, 2010. október 6. MERRE TART A VILÁG LAPKIADÁSA? NAPILAPOK

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

XII. Bolyai Konferencia. Bodnár József Eötvös Collegium II. matematikus, ELTE TTK

XII. Bolyai Konferencia. Bodnár József Eötvös Collegium II. matematikus, ELTE TTK XII. Bolyai Konferencia Bodnár József Eötvös Collegium II. matematikus, ELTE TTK A legegyszerűbb titkosírás: a betűcsere A B C D E... C A B E D... AD --> CE Állandó helyettesítési séma Váltogatott kulcs:

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról.

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Fodor István Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Korok és jellemzőik 55-70 éve: szegénység, újjáépítés, diktatúra

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

MSZÉSZ XLII Közgyűlés. Aktuális online sales- és marketing témák 2015/11/18

MSZÉSZ XLII Közgyűlés. Aktuális online sales- és marketing témák 2015/11/18 MSZÉSZ XLII Közgyűlés Aktuális online sales- és marketing témák 2015/11/18 Aktuális online sales és marketing témák TÉMÁK: - DIREKT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK - VERSENYJOGI TÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA MIATT -A GLOBÁLIS

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Történelemtanítás a gyakorlatban Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Dupcsik Csaba A DIAGRAM MINT DIDAKTIKAI ESZKÖZ A diagramok adatsorokat jelenítenek meg látványos formában. Nem

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Kérjük, hogy a hallgató a dolgozatot az internet következő címére töltse fel: moodle.uni-corvinus.hu

Kérjük, hogy a hallgató a dolgozatot az internet következő címére töltse fel: moodle.uni-corvinus.hu Információ a kreditre igényt tartó hallgatók számára A vizsgakérdések a következő címeken érhetőek el: moodle.uni-corvinus.hu, vagy a http://web.unicorvinus.hu/ohg/index.php?page=targyaink/targy.php&targy=53

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj!

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj! 3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj! 1. Hány Mrd Ft-ot igényelt a MÁV az állami költségvetésből 2015- ben? (144 Mrd Ft) 2. Hány vasúti jegykiadó automata van ma

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai Előadó: dr. Sarkady Ildikó HTE MediaNet 2013 Konferencia Velence 2013. október 3-4. A prezentáció tartalma Határos jogterületek összetartása és elkülönülése

Részletesebben

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai 1. Telefonos ügyfélszolgálatok, diszpécser, logisztika 1.1. 1-128 csatornás rögzítés 1.1.1. Analóg telefonvonal 1.1.2. ISDN2

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Smart mérő pilot program tapasztalatok

Smart mérő pilot program tapasztalatok Smart mérő pilot program tapasztalatok Előadó: Szécsi Péter gázmérési és ellenőrzési osztályvezető FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Visegrád, 2015. április 16. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Budapesten és 18 környező

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

bölcsesség tudás információ adat értékvonal INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS

bölcsesség tudás információ adat értékvonal INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS Gazdaságossági számítások Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. (Pázmándi Gyula) 2 Mi hiányzik az utolsó sorból?

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005 Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KÉZIKÖNYVEK Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2005 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Pályázatok Irodája

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben