XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu"

Átírás

1 a Hungaropharma Zrt. információs lapja XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha talpon szeretnének maradni Frontális támadás a túlzott energiaital-fogyasztás ellen A gyógyszerészi személyi jog átruházásáról és örökléséről Patikanet webáruház gyógyszertárak részére Európában már nálunk a legmagasabb az áfa Ritka betegségek: Ritka Nap Budapesten Kultúrfieszták hazája

2

3 bevezetô Tartalomjegyzék Szemle 2. Új-Zélandtól a Király utcáig 5. Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetôvel Spanyolország: a gyógyszertáraknak 7. változtatniuk kell, ha talpon szeretnének maradni Frontális támadás a túlzott 9. energiaital-fogyasztás ellen Az ÁNTSZ folyamatosan értékeli a beérkezô adatokat A gyógyszerészi személyi jog átruházásáról 11. és öröklésérôl Patikanet webáruház gyógyszertárak 13. részére Európában már nálunk a legmagasabb az áfa 15. Ritka betegségek: Ritka Nap Budapesten 16. A betegeknek csupán a tizedét kezelik Kultúrfieszták hazája 17. Keresztrejtvény 20. A Hungaropharma Zrt. információs lapja Szerkeszti a Szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Feller Antal Felelôs szerkesztô: Hollauer Tibor A Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Lázár Szabolcs, Korpás Gizella, Hollauer Tibor Címlapfotó: Dr. Feller Antal Kiadja: Press GT Kft. Terjeszti: Hungaropharma Zrt., Budapest Felelôs kiadó: Dr. Feller Antal vezérigazgató Nyomdai elôkészítés: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49. Tel.: Fax: Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft. Megjelenik: 3000 példányban Tisztelt Gyógyhír Olvasók! Itt a tavasz most már végérvényesen, így nem csak a véletlen mûve, ha reggel napsugárral a hasunkon ébredünk. Mosolyunk nagysága követhetné is a napsütéses órák számának emelkedését, de az ágazati változások és a napi szintû problémákra adott válaszok keresése állandó tettekre és megoldáskeresésre sarkall minket, így a mosolygásra kicsivel kevesebb idô marad. Kihívás, megoldásra váró problémák nem csak nálunk, de tôlünk nyugatabbra is léteznek. Érdemes kitekintenünk Spanyolországra, hiszen a probléma gyökere, a hazaihoz hasonlóan, ott is a forráshiány. S hogy melyek pontosan azok a reformlépések, melyekkel a válságra válaszolnak és mi az az irány, amely közelebb viheti a patikákat a problémáik megoldásához, megtudhatjuk a Mediformplus gyógyszerészeti tanácsadó cég ügyvezetôjétôl. A hazai tennivalókat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A kórházi kintlévôségek fajsúlyos témakörébôl szemlézünk, jogi rovatunk szakrendelésének pedig a mindig aktuális személyi jog átruházása és annak öröklése a témája, hiszen a jogszabály egymagában nem ad minden esetben jól értelmezhetô támpontot. Az általános forgalmi adó ez évi emelésérôl szóló cikkünkben a törvény alkalmazást pontosító rendelkezései kerülnek bemutatásra. Ahogy fentebb említettük, megoldásra váró feladatok ott is vannak, ahol a napsütéses órák száma jelentôsen több mint nálunk. Oda, pontosabban Andalúziába is elröpülhetnek velünk és belekóstolhatnak a fiesztába, amit a napsütötte vidék és kultúrtörténete kínál nekünk. Az aktuális számunk tematikájával szeretnénk a fölöttünk csoportosuló felhôkbôl a magunk módján eloszlatni néhányat. Reméljük, sikerrel járunk! Hungaropharma Zrt. 1

4 hungaropharma Szemle Rovatunkban a kórházi kintlévôségek témakörében szemlézünk, melynek részeként közel teljes terjedelmében idézünk két dr. Feller Antal vezérigazgató úrral készített, nagyobb lélegzetvételû interjút. A Világgazdaságban megjelent és az MTV Este címû mûsorában elhangzott interjúk segítenek átlátni a kórházi kintlévôségek problematikáját, és megérteni a Hungaropharma megközelítését a minden érintett számára fajsúlyos kérdések vonatkozásában. Az adósnak elôre kellene fizetnie [ ] Ha elôre fizetnek, vagy ha életmentô készítményre van szükségük csak ebben a két esetben szállít ezentúl a legnagyobb hazai gyógyszer-nagykereskedô, a Hungaropharma azokba a kórházakba, amelyek nem rendezik adósságaikat. A cég vezérigazgatója, Feller Antal arról is beszélt a Világgazdaságnak, hogy a patikák jövedelmezôségét nem lehet a nagykereskedôk kárára növelni. Felülvizsgálja együttmûködését a kórházakkal a legnagyobb kórházi gyógyszerbeszállító, a Hungaropharma közölte lapunkkal a cég vezérigazgatója. Feller Antal elmondta: a döntést azért kellett meghozniuk, mert kórházi kinnlevôségeik annak ellenére nem csökkentek lényegesen, hogy az egészségügyi intézmények éppen adósságaik rendezésére kaptak a múlt év végén 27,5 milliárd forintot. A pénznek azonban még március közepéig is csak egy csekély része jelent meg a beszállítók számláin. Nagyon távol vagyunk attól, hogy összes tartozásukat rendezzék a kórházak jelentette ki Feller Antal. Sôt, a vészforgatókönyvek szerint a mintegy 10 milliárdos, csak a gyógyszer-nagykereskedôk felé fennálló adósság akár még emelkedhet is, ha a kórházátszervezések nyomán a ma még fizetôképes intézmények helyzete megváltozik. Mindeközben az üzemanyagár emelkedése miatt növekednek a nagykereskedôk szállítási költségei, a gyógyszergyárakat érintô megszorítások hozzájuk is begyûrûznek, a Széll Kálmán Terv közvetlen hatásaként elsôsorban a gyógyszerárak csökkentése és a támogatásátsorolások miatti forgalom-visszaesés következtében jelentôsen csökken a fedezetük, jövedelmezôségük. Mindezek miatt egyre nehezebben tudják finanszírozni a kórházi kinnlévôségeiket. Komoly erkölcsi dilemma elé kerültünk ebben a helyzetben: korlátozzuk-e a gyógyszerszállítást, vagy megkockáztatjuk kinnlevôségeink további, immár kezelhetetlen szintre növekedését. Hosszú évekig türelmesek voltunk, az adósságok ellenére finanszíroztuk az egészségügyet, de most kénytelenek vagyunk a korlátozás mellett dönteni mondta Feller Antal. A vezérigazgató közölte: ez azt jelenti, hogy csak életmentô készítményeket visznek ki azoknak a kórházaknak, amelyek nem rendezik tartozásaikat, illetve csak akkor szállítanak nekik, ha elôre fizetnek. Az intézkedés, amelyet néhány kórháznál már tavaly bevezettek, az idén az intézmények 50, de akár 90 százalékát is érintheti. A teljes képhez hozzátartozik még, hogy a korábbi tôkeinjekciók hatása is csak 1,5-2 hónapig tartott. Így még ha hozzá is jutnának pénzükhöz a beszállítók, egyelôre akkor sem beszélhetnénk hosszú távú megoldásról magyarázta a vezérigazgató. A gyógyszer-nagykereskedôk jövôképét azok a hírek is beárnyékolják, amelyek szerint már tavaly felvetôdött, hogy a patikák javára átrendezik a nagy- és kiskereskedelmi árrés mértékét. A helyzet jelenleg a következô: míg a gyógyszerek átlagos nagykereskedelmi árrése 6 százalék, a kiskereskedelmi 14. Az ötezer forintnál drágább orvosságok esetében a patikai árrés már csak 850 forint, még az egymillió forintos készítményeknél is, miközben a nagykereskedelmi árrés ezeknél 5 százalék. Annak érdekében, hogy a drága készítményeknél magasabb árréssel dolgozhassanak a gyógyszertárak, a nagykereskedelmi árrést csökkentenék úgy, hogy annak nyomán a jelenlegi évi 30 milliárd forintnyi nagykereskedelmi árrés mintegy 10 százalékát átcsoportosítanák a patikákhoz. A Hungaropharma vezérigazgatója azt mondta, ha az átcsoportosítással tovább csökkentik árrésbevételeiket, a gyógyszer-nagykereskedôk kénytelenek lesznek jelentôsen lefaragni vagy akár teljes egészében megszüntetni a patikáknak adott kedvezményeket. Becslésük szerint a Széll Kálmán Terv hatására 2012-es árréstömegük már e nélkül is mintegy 3 milliárd forinttal csökken. Az éves szinten átadott engedmény 10 milliárd forintra rúg, ez meghaladja a gyógyszer-kiskereskedelmi szektor 2010-es éves eredményét, amely 7,5 milliárd volt. Mert ugyan a 6 százalékos árrésbôl még lehet engedményeket nyújtani, de ennél kevesebbôl már csak a mûködtetést lehet finanszírozni. Mégpedig valószínûleg csak a szolgáltatás színvonalának csökkentése árán: a patikák és rajtuk keresztül a betegek is késôbb jutnának gyógyszerhez, mert a nagykereskedôk nem tudnák vállalni a napi többszöri kiszállítást. Az árrés újraelosztása helyett Feller Antal szerint külsô forrást kell behozni a rendszerbe, például a támogatási rendszer 2

5 hungaropharma átalakításából származó megtakarítás egy részét lehetne a kiskereskedelmi árrés növelésére fordítani. A vezérigazgató maximálisan egyetért azzal, hogy növelni kell a gyógyszertárak jövedelmezôséget, de nem a másik fél kárára. [ ] Becsült adatok szerint a kórházak havonta átlagosan 5-6 milliárd forint értékû gyógyszert vásárolnak. Valójában azonban ennek alig több mint 60 százalékát kell kifizetniük: engedmény, rabatt és adomány formájában a kórházakban felhasznált orvosságok értékének majdnem 40 százalékát ténylegesen a gyógyszercégek finanszírozták 2011-ben. Az intézmények azonban e jelentôs mértékben csökkentett összeget sem képesek kigazdálkodni: számítások szerint a nagykereskedôk mintegy nyolc-tíz milliárd forintos lejárt kórházi kinnlevôsége az intézmények mintegy háromhavi gyógyszerforgalmának felel meg, míg a teljes kinnlevôség eléri a 4,5-5 havi forgalmat is. Az idén a kórházak 50, de akár 90 százalékát is érintheti a gyógyszerszállítások korlátozása. (Világgazdaság, , 1 6. oldal [ ]) Zárójelentés Szöllôsi Györgyi (mûsorvezetô): Mostantól csak az a kórház kap gyógyszert, amelyik elôre fizet legalábbis az egyik legnagyobb nagykereskedôtôl. A gyógyszercég azért döntött így, mert a vele szerzôdésben álló magyarországi egészségügyi intézmények már több milliárd forint adósságot halmoztak fel. Az életmentô szereket ennek ellenére kiszállítják. A Magyar Kórházszövetség szerint mindaddig adósságot fognak termelni, amíg a mostani rossz struktúra megmarad. [ ] Szöllôsi Györgyi: Miért döntöttek úgy, hogy felülvizsgálják a kórházakkal az együttmûködésüket? Mert arról már novemberben lehetett hallani, hogy bizonyos kórházaknak is már csak elôzetes utalás után szállítják le a gyógyszereket. Feller Antal: Elôször is szeretnék kettô dolgot hozzáfûzni a bevezetô szöveghez. Az egyik, hogy itt nem retorzióról van szó. Szeretném, hogyha nem érezné senki azt, hogy retorzió vagy megtorlás van. Itt egy racionális döntés született, mert azt láttuk, hogy a kicsit csökkenô határidôn túli kintlévôség ismételten növekedni kezdett. Azt nem szeretnénk, hogy a kórházak lejárt tartozása ismét növekedjen, hiszen a gyógyszer-nagykereskedôk az ötszázalékos gyógyszer-nagykereskedelmi árrésbôl nincsenek abban a helyzetben, hogy hosszú hónapokon keresztül fizessék a gyógyszerek csúszó ellenértékét. Sz. Gy.: Egyébként pontosan mikortól nem számítanak? F. A.: A szállításokat akkor kell felülvizsgálnunk, hogyha a kórházak adóssága elér egy bizonyos szintet, tehát meghaladja mondjuk a felhasználás többhavi értékét, vagy akkor, ha a lejárt számla már 15 napnál hosszabb, vagy 30 napnál hosszabb. [ ] Sz. Gy.: Ugye azt mondja, hogy azért hozták meg a döntést, mert a kórházi kintlévôségeik egyre nônek, vagy annak ellenére sem csökkentek, hogy kaptak a kórházak 27,5 milliárd forintot. Szócska Miklós azt mondta, hogy ez nem igaz, csökkent a kórházak adóssága. F. A.: Csökkentek, valóban. Az a tapasztalatunk, hogy egyegy olyan jellegû tôkeinjekció után, mint ami az elmúlt év végén történt, másfél-két hónapig megáll az adósság növekedése, és aztán újra gyakorlatilag folytatódik az a tendencia, amit már korábban megfigyeltünk. Most jutottunk el oda, hogy ismételten növekedni kezd a lejárt adósság. A fô probléma az, és azért jutottunk válaszúthoz, hogy ha a kórházaktól nem jutunk hozzá a gyógyszerek ellenértékéhez, akkor a gyógyszergyártóktól mi nem tudjuk megvásárolni az újabb mennyiséget, amit aztán a patikákba vagy a kórházakba szeretnénk szállítani. Tehát vagy meghozzuk azt a döntést, hogy a lejárt tartozást jelentôs mértékben felhalmozó kórházak felé korlátozzuk a szállításokat, és tudunk vásárolni újabb gyógyszermennyiséget, vagy szállítunk, és hagyjuk a tartozásállományt növekedni, de akkor pedig nem tudunk újabb gyógyszermennyiséget vásárolni. Sz. Gy.: Az államtitkársággal egyeztettek egyébként? F. A.: Voltak egyeztetések, és írtunk levelet, tehát küldtünk jelzéseket arról, hogy milyen problémákkal kell szembesülnünk. [ ] Sz. Gy.: Ugye Önök abban az esetben szállítanak, hogyha elôre fizetnek, vagy ha életmentô készítményekre van szüksége a kórháznak. Ön mekkora zavarokra számít? F. A: Azért azt szeretném jelezni, hogy ez csak azokra a kórházakra vonatkozik, melyek bizonyos mértékû lejárt tartozást halmoztak fel. Sz. Gy.: Hány kórház érintett? F. A.: Nagyon sok kórház egészen biztosan érintett. [ ] Sz. Gy.: Szócska Miklós államtitkár azt mondta most, hogy külön törvényben rendezik a városi kórházak államosításának a részleteit, felgyorsítják, mert ugye eredetileg 2013-ig kellett volna, május végéig meg kell történni az átadás-átvételnek. Ez rendezheti-e majd a helyzetet? [ ] 3

6 hungaropharma F. A.: Mi azt látjuk, hogy a kórházak között a korábbi fenntartó alapján, a nagyság alapján, az ellátott betegszám alapján óriási különbségek vannak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a városi kórházak veszteségesek, vagy a városi kórházak halmoztak fel adósságot, nem lehet azt mondani, hogy a megyei kórházak mindegyik típusú kórház esetében vagy kórházcsoport esetében vannak jelentôs tartozást felhalmozott kórházak. Ezért én azt gondolom, hogy az egységes kezelésbe vonás az egy jó út lehet arra, hogy rendezzék azokat a különbségeket, amik az évek során kialakultak. De az is biztos, hogy nagyon nagy tartalékok nincsenek a rendszerben, tehát külsô forrás bevonása nélkül nehezen tartom elképzelhetônek a helyzet megoldását. Azt szeretném még elmondani, hogy a gyógyszer-nagykereskedôk általában nemcsak a kórházi szektorban, hanem a gyógyszertári szektorban is aktívak, és mindaz, ami a gyógyszertári szektorban az árbevételt csökkenti, vagyis a mi fedezetünket csökkenti, vagyis azt az összeget csökkenti, amibôl nekünk a napi tevékenységünket ki kell gazdálkodnunk, az hatással van a kórházi szektorra is. Most azzal kell szembesülnünk, hogy az árcsökkentések miatt a gyógyszertári forgalom is csökken, ezáltal csökken a gyógyszer-nagykereskedelmi árrés tömege, de ugyanakkor ugyanazt a szolgáltatási színvonalat kell nyújtanunk és várják el tôlünk mind a gyógyszertárak, mind a kórházak. Ugyanakkor emelkedett a tavalyi évhez képest jelentôs mértékben az üzemanyagok ára, emelkedett a jegybanki alapkamat, ezek mind hatással vannak a mi tevékenységünkre is, és hatással vannak arra, hogy meg kell hoznunk olyan döntéseket, amik fájdalmasak, de amik valahol biztosítják a folyamatos mûködésünket. [ ] (MTV Este, :55 (hossza: 12 perc) [ ]) Ön szerint mire megoldás a kórházak államosítása? *Körkérdés A magyar egészségügy Semmelweis Tervben megfogalmazott megújítási tervének kardinális eleme a hatékonyan nem mûködtethetô és gazdaságosan nem finanszírozható intézményrendszer átalakítása. A struktúraváltás elsô lépéseként a megyei és a fôvárosi kórházak már állami tulajdonba kerültek, ez év végéig pedig ugyanez történik valamennyi, jelenleg még önkormányzati egészségügyi intézménnyel. [ ] Esélyegyenlôség Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója: Amire biztosan nem megoldás a kórház-államosítás: nem kerül új forrás (a konszolidáción túl) a rendszerbe, az elvárt megtakarítások pedig szerintem túlzók. A kórházállamosítás eszköz, lehetôség a különbségek felszámolására a különbségek pedig nagyok, hiszen a fenntartói/mûködtetôi elvárások, juttatások is nagyon eltérôk voltak az elmúlt évtizedekben. Amennyiben ezeket az eltéréseket (amelyek különösen a menedzsmentgyakorlat, az infrastruktúra fejlettsége/fejletlensége és az OEP-finanszírozás elosztása területén jelentkeznek) sikerül feltárni és felszámolni, már óriási eredményeket lehet elérni. Ezek pedig a betegek földrajzi és intézményi esélyegyenlôségének javítását jelentik a gyakorlatban. (Világgazdaság, , 16. oldal [ ]) Az államtitkárság nem avatkozik bele a pénzügyi vitába, de... Az egészségügyi államtitkárság nem akar közvetlenül beavatkozni a kórházak és a beszállító cégek pénzügyi vitájába, ugyanakkor a probléma megoldásának kidolgozásában aktív szerepet vállal közölte az államtitkárság hétfôn az MTI megkeresésére. [ ]...a Hungaropharma Zrt.-vel kapcsolatban megjelent sajtóhírek kapcsán nem számítanak betegellátási zavarra. Ugyanakkor kiemelték: folyamatosan zajlanak a tárgyalások a beszállítókkal az intézmények adósságállományával kapcsolatban,és mint írták, mostanra ebben a közismerten forráshiányos környezetben is körvonalazódni látszik a megoldás. Megjegyezték: azáltal, hogy a fôvárosi kórházak állami kézbe kerülnek, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minôség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) közvetlen irányításával mûködnek tovább, egy jóval hatékonyabb, összehangoltabb és gazdaságosabb beszerzés válik lehetôvé. A megnövekedett állami szerepvállalással a beszállítók is lényegesen nagyobb biztonságban érezhetik magukat hangsúlyozta az államtitkárság. [ ]...nem csak az aktív kórházi ellátórendszert alakítaná át az egészségügyért felelôs államtitkárság. A fekvôbetegintézmények krónikus-rehabilitációs rendszerében is újraosztanák az ágyszámokat és az ellátási területeket, valamint átszerveznék a járóbeteg-ellátást is. A lap korábban arról is írt, a kórházi struktúraátalakítás májusban léphet hatályba, de többen is szorgalmazzák az elhalasztását egy-két hónappal. Mint ismert, országszerte körülbelül 2500-zal csökkentenék az aktív kórházi ágyak számát, és egyelôre csak a központi régiók intézményvezetôinek küldték ki a részletes terveket. (mno.hu, : [ ]) 4

7 hungaropharma Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetôvel Új-Zélandtól a Király utcáig A Hungaropharma Zrt. értékesítési üzletágán belül egyes értékesítési folyamatok átszervezésre és központosításra kerültek. Ehhez kapcsolódóan a jövôben a patikalátogató hálózat munkája a regionális feladatok és vevôgondozás ellátása mellett központi stratégiákra épül, a Patikalátogató hálózat vezetôjének közvetlen irányításával. Pozíciójában a HPH célja maximalizálni és optimalizálni a sokrétû és operatív látogatói feladatok végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló erôforrásokat. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a megváltozott és folyamatosan változó piaci környezetnek való megfelelés egységes és magas szakmai színvonalú, illetve minôségû látogatói csapatot követel meg. A bájos és maximalista Szántó Krisztinának még sok feladata van, többek között elfogadtatni friss pozícióját és saját magát is. Az elôbbirôl az interjúban mesél, az utóbbi pedig kizárt, hogy probléma legyen. Szántó Krisztina, a Hungaropharma Zrt. Patikalátogató hálózatának vezetôje Rövid szakmai háttér november 15-én kezdett a cégnél, mint Patikalátogató hálózat vezetô. Mielôtt a Hungaropharma Zrt. Király utcai székhelyére került, öt éven át egy gyógyszergyártó cégnél dolgozott, ahol kezdetben háziorvosokat, patikákat, késôbb szakorvosokat látogatott, az utolsó idôkben pedig kiemelt ügyfelekkel dolgozott. Elmondása szerint végigjárta a ranglétrát, melynek során a megszerzett tapasztalatok pozitívumait, szívbôl reméli, munkája során a kollégái is kamatoztatni fogják. ezen túl valamennyi HPH-s látogató napi szintû részfeladata a Gyöngy-gondozás. Hogy érzi magát a cégnél? Köszönöm, jól. Az elmúlt négy hónapban igyekeztem a lehetô legtöbb ismeretet megszerezni a vállalat felépítésével és mûködésével kapcsolatosan, e mellett kialakítani, hogy a patikalátogató hálózat mind létszámilag, mind területileg ideális elosztással folytathassa tovább a munkáját. Az elôbbi egy hosszabb folyamat, amihez érzek magamban kellô ambíciót, kíváncsiságot és kitartást. Hogyan épül fel a csapata, milyen változások történtek? A patikalátogatói csapat a piac által megkövetelt átszervezésnek és a Gyöngy hálózat integrálásának eredményeként jelenleg 15 fôbôl áll, és országos lefedettség mellett biztosítja, hogy a Gyöngy Patikák szerepe 5

8 hungaropharma még jobban felértékelôdjön a jövôben, hiszen ezen túl valamennyi HPH-s látogató napi szintû részfeladata a Gyöngy-gondozás. A Hungaropharma patikalátogatói csapata rendkívül jó kapcsolatot ápol a vevôinkkel, mely a Hungaropharma sikerének egyik alap- és megôrzendô értéke. A jövôben egyik fô célunk a partnereink üzletiközérzet-javító vevôgondozásának irányába is elmenni, amihez mindenképpen szükséges egy új szemlélet és dinamika, így a hálózat közel 1/3-a többnyire gyógyszergyártó cégeknél tapasztalatot szerzett kollégákkal egészült ki. Nagyon szeretném ôket minél elôbb közösséggé kovácsolni, hogy még eredményesebb területi munkát folytathassunk, hiszen naponta közel kétezer patikába szállítunk, s a feladatuk egyenként és csapatban is egyaránt fontos: a meglévô üzleti kapcsolatok ápolása, a hûséges vevôk megtartása, a napi események intézése, és nem utolsósorban a fejlôdésre való képességet és hajlandóságot mint vezérfonalat szem elôtt tartva haladni elôre. Személyesen Legfontosabb számomra: az emberi kapcsolatok, barátságok, az ôszinteség. A tökéletes napon: a legkedvesebb barátaimmal és szeretteimmel töltöm az idôt, beszélgetünk, útra kelünk, lazulunk. Kedvenc idôtöltéseim: spinning, tánc, olvasás, mozi, színház, utazás, zene-zene-zene. Ha most elutazhatnék: így hirtelen Új-Zélanddal kezdeném, Kenyával folytatnám és Svájccal fejezném be, de akár bárhová... A könyv, amit utoljára olvastam: Ugron Zsolna Meskó Zsolt Szerelemféltôk címû regénye. A jövôben egyik fô célunk a partnereink»üzletiközérzet-javító«vevôgondozásának irányába is elmenni Nagy kedvenceim: Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana, Polcz Alaine: Asszony a fronton. A koncert, amelyre elmennék: Adele, Hindi Zahra, Quimby. A legfinomabb étel: Jókai-bableves, Belga trüffeltorta. Ha újra születnék : akkor talán pszichológus lennék. Amitôl félek: emberi veszteségek. Melyek az elsôdleges és hosszú távú célkitûzései? Elsôdleges feladatként mindenképp azt szeretném megvalósítani, hogy a kialakulóban lévô új értékesítési és marketing stratégiát hatékonyan végrehajtsuk a csapatommal. Egységesen képviseljük a vállalati üzletpolitikát, és az aktuális gazdaságpolitikai változásokra egységesen reagáljunk. A munkám során ezekben a folyamatokban szorosan együttmûködöm a régióvezetô kollégákkal is, akik egy adott régión belül rendkívül jó vevôkapcsolatokkal és -ismeretekkel rendelkeznek, a magas színvonalú logisztikai feladatok ellátása és irányítása mellett. Szintén fontosnak tartom, hogy a csapatommal az egész országot lefedve közös és eredményes, de nem utolsósorban hatékony munkát végezzünk. A közös munka során szeretnék minden patikalátogatómnak lehetôleg azonos figyelmet szentelni. Hosszú távú célom pedig, hogy a patikalátogató hálózat, az értékesítés szerves és ütôképes részeként, a különbözô folyamatokat irányító kollégákkal hatékonyan együtt tudjon mûködni. Véleményem szerint a patikalátogatókkal való közös munka eredményességét ez adja. Hiszen, A tavasz nekem : remény. ha a cél közös, akkor a sikerünket is közösen ünnepelhetjük. Elôhozott valamilyen rejtett tulajdonságot Önbôl a vezetôi szerep? Igen, kissé türelmetlennek érzem magam, mert szembesültem azzal, hogy valóban nincs lehetetlen Milyen vezetôi értékekben hisz? Szerintem a jó vezetô, olyan, mint egy ideális szülô: következetes, támogató, motiváló, tájékozott, bizalmi partner, de ennek ellenére olykor ellenôrzô. Ideális szülô persze nincs, és talán ideális vezetô sem, de mindenképp arra törekszem, hogy a már megszerzett szakmai tapasztalatomat és a személyiségembôl fakadó pozitív tulajdonságokat optimalizálva, a lehetô legtöbbet kihozzam magamból és ezáltal az általam vezetett patikalátogatói csapatból és területbôl. Sz. E. 6

9 gyógyszerészet Spanyolország: a gyógyszertáraknak változtatniuk kell, ha talpon szeretnének maradni A spanyol lakossági gyógyszertárak kénytelenek lesznek az észak-európai modellhez hasonlatosan mûködni, csak így kerülhetik el a bajt. S még így is lesznek olyanok, akik végleg lehúzhatják a rolót ezt a Mediformplus gyógyszerészeti tanácsadó cég ügyvezetôje nyilatkozta az APM Health Europe Newsnak (APM). A cég a hónap elején tudósított arról, hogy a görög gyógyszertárak 30%-ának be kellett zárnia, az országban kialakult gazdasági válság miatt. Mint elmondta, a 30%-os haszonkulcs pár évvel ezelôtt már 17%-ra esett vissza, ma 15% a használatos, és ez a szám még lehet alacsonyabb is. Más oldalról, a késedelmes kifizetések is igen gyakoriak. De Luis de la Fuente cáfolta, hogy Spanyolországban is ilyen rossz lenne a helyzet. A reformok kétségkívül fájdalmasak lesznek, de változtatások nélkül a mediterrán modell a jövôben már nem mûködhet tovább jósolta. Szerinte a spanyol kormány igen gyorsan cselekedett, mikor a generikus gyógyszerek támogatásának csökkentésérôl volt szó, annál lassúbbnak mutatkozik viszont az egészségügyi reformok beindítását tekintve, például a kórházi ellátás vagy a gyógyszertári szolgáltatások területén. Lenne lehetôség a személyi kiadások csökkentésére, a kórházi mechanizmusok racionalizálására és további költségkímélô intézkedések megtételére érvel. Ugyanakkor a generikus gyógyszerek segítségével is termelhet profitot a patika. Igaz, alacsonyabb árkategóriába tartoznak, de rendelkeznek másfajta elônyökkel. Kiemeli például a generikus gyógyszergyártók azon törekvéseit, amelyek célzott promóciókkal erôsítik a vásárlói termék/márkalojalitást, s amelyek végeredményben a gyógyszertáraknak kedveznek. S bár a regionális önkormányzatok adóssága a lakossági gyógyszertárak felé elérte a 1,9 millió eurót, a lejárt követelések még mindig kevésbé gyakoriak, mint a kórházi beszállítók irányában. De bízik abban, hogy az idei országos és regionális költségvetés stabilizálni fogja a helyzetet. A spanyol gyógyszertár angolszásszá változik Túl sok gyógyszertár van az országban. Itt 1800 lakosra jut egy patika, míg az EU-s átlag 3000 és 4000 közötti. Valószínûleg ez lesz a fô oka annak, ha a következô években spanyol gyógyszertárak ezreit látjuk végleg bezárni figyelmeztet. Jelenleg se mesés a helyzetük, de ha a hatóságok még több terhet rónak rájuk, sokan nem bírnak majd talpon maradni. Míg Spanyolországban összességében cég zárt be a válság alatt, a gyógyszertárak esetében ez a szám kicsivel több mint 90 a húszezerbôl. Bízik abban, hogy a mediterrán gyógyszertárak melyek szolgáltatásainak középpontjában a gyógyszerárusítás áll át tudnak majd alakulni egy olyan angolszász modellé, ahol a gyógyszer csak az ürügy a vásárlónak a betérésre, miközben higiéniai, szépség, étrendkiegészítô Ebben az épületben található többek között a Spanyol Királyi Patika 7

10 gyógyszerészet Spanyol modell Az új patika létesítésének földrajzi, demográfiai korlátai vannak. Minimum 250 méterre lehet az új a meglévôktôl, és minimum 2800 lakosnak kell egy gyógyszertárra jutnia (egyes területeken lehet eltérés). Az izolált, alacsony lakosságszámú falusi területeken a gyógyszerészeti szolgáltatásokat a közeli városban vagy faluban mûködô gyógyszertár outlet egysége biztosítja. Ezekkel a szabályokkal Spanyolországban a lakosság 99%-a számára biztosított a patika elérhetôsége, 2149 olyan településen van patika, ahol a lakosságszám 1000 fô alatti. A patika csak gyógyszerész tulajdonában lehet, és egy tulajdonoshoz csak egy patika tartozhat. A vényköteles és az OTC termékeket csak a gyógyszertárakban lehet árusítani, kozmetikai, fitoterápiás termékeket vagy táplálékkiegészítôket forgalmazhatnak mások pl. a szupermarketek. Kötelezô a regisztráció és az engedélyeztetés, és a nyitvatartási idôben jelen kell lennie egy szakképzett gyógyszerésznek. A gyógyszerész nem írhat fel gyógyszert. A nyitvatartási idô standard módon 44,5 óra hetente hétfôtôl szombatig, vagy más esetben 24 órás az év minden napján, fôként központi településeken. A falusi területeken az éjszakai ügyeletet a patikák felváltva biztosítják. A vényköteles termékek ára szabályozott, az OTC termékeké 1981 óta liberalizált. Gyenge árverseny alakult ki annak következtében, hogy a gyártók ajánlott eladási árat határoznak meg, amelyet a legtöbb patika be is tart. A vényköteles gyógyszerek árát nettó alapáron (net ingredient cost, NIC) plusz egy olyan százalékon térítik vissza, amelyet az egészségügyi hatóságok és a gyógyszertárak képviselôi kialkudnak, ez átlagosan 25% (gyógyszertári árrés). A forgalom mindössze 4%-át képezik az OTC termékek. (Megjelent: eski.hu, forrás: Maria Lluch, Panos Kanavos: Impact of regulation of Community Pharmacies on efficiency, access and equity. Evidence from the UK and Spain Health Policy 95 (2010) és dohányzásról leszokást segítô termékeket vásárol. Úgy gondolja, a jelenlegi modell egy zsákutca, mert nincs, aki ezt finanszírozni tudná. Ez az ok, amiért bátorítaná a spanyol gyógyszertárakat, hogy bôvítsék üzleteikben a gyógyszereken kívüli termékek kínálatát. Véleménye szerint a szektoron belüli verseny nem lenne jó, mert az innovációkat limitálják a patikai tulajdonjogról szóló megkötések (lásd Spanyol modell címû keretes írásunkat). A rendszer finanszírozása Van lehetôség a kiadások csökkentésére, például az alacsony költségû, hétköznap használatos termékek állami támogatásainak megvonása. Francesc Pla, a Katalóniai Gyógyszerészeti Tanács alelnöke az APM-nek nyilatkozva szintén arról beszélt, hogy Spanyolországnak el kell gondolkodnia ezen a kérdésen. A Mediformplus ügyvezetôje azzal magyarázza a javaslatát, hogy vannak olyan gyógyszerek pl. vitaminok, szemcseppek, melyek általános használatuk, alacsony áraik és kis hatóanyag-tartalmuk alapján kivehetôk lennének az állami finanszírozásból. Egy dolgot világosan kell látni: egy olyan környezetben, ahol az egészségügyi szolgáltatások száma kényszerûen nô mert hosszabb ideig élünk, és a krónikus betegeink száma is növekszik, a támogatásoknak határt kell szabni. Szkeptikus fogadtatás A spanyol kormány a hónap elején hozta nyilvánosságra nagy pénzügyi javaslatát, azaz, hogy milyen módon fizeti ki tartozását a beszállítóknak, mely összeg a gyógyszer-és gyógyászati eszközöket gyártó cégek esetén elérte a 12 milliárd eurót. Noha De la Fuente szerint az adósságprobléma idén megoldódik, kifejezte kétségét is a kormányjavaslat megvalósítását illetôen, szavait pontosan idézve: Nem igazán tudom, hogyan fogják véghezvinni. Feltételezem, áttolják a terhet a privát bankszektorra, mely arra hivatott, hogy pénzt adjon kölcsön az adminisztrációnak, számlái kifizetéséhez. Fordította: B. R. Katalin (2012. február 28. APM Health Europe Hírek Spanyol Királyi Patika II. Fülöp hozta létre Madridban, Alcázarban 1594-ben. Az 1734-es tûzvész a palota többi részével együtt elpusztította az eredeti berendezését és a tárolóedények nagy részét ben IV. Károly építtette újjá. A napóleoni hódítás idején a gyógyszertárat áthelyezték a Seminario de Nobles egyetemi épületébe; 1812-ben kétszer is költöztették, és csak a 18. sz. végén került vissza a királyi palotába. XII. Alfonz uralkodása idején bízták meg José de Lema építészt, hogy újítsa meg a patika berendezését, hasznosítva azokat a IV. Károly idejébôl származó bútorokat is, melyek még mindig az eredeti helyiségekben voltak. A Madridi Patika mellett a többi királyi székhelyen is rendelkezésre állt hasonló, az uralkodói család igényeit kielégítô gyógyszertár, megszüntetésük után tôlük is számos tárgy került át a fôvárosba. A több helyrôl származó, királyi pompát tükrözô gyógyszertári bútorzatot, a míves kerámiát, fém és üveg tárolóedényeket, gyönyörûen díszített drogszekrényeket és patikai eszközöket (pl. mérlegeket, mozsarakat) ma a madridi királyi palota látogatásával egyidejûleg tekintheti meg a nagyközönség. (Forrás: Farmakognóziai Hírek, IV. évfolyam, 13. szám Farkas Ágnes, dr. Hatvani Zsolt) 8

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben

Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben (A Hungaropharma Zrt. és az Alma patikák adatainak tükrében) Dr. Feller Antal 2013. november 14. TARTALOM Az étrend-kiegészítők helye a gyógyszernagykereskedelemben

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E-DiscountGroup Partneri tájékoztató

E-DiscountGroup Partneri tájékoztató E-DiscountGroup Partneri tájékoztató Mi az E-DiscountGroup? Ahhoz, hogy erre választ adhassunk, azt írjuk körül elsőként, hogy mi nem. Ismer nagy kedvezménnyel terméket/szolgáltatást (összességében: ajánlatokat)

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Célkitűzés... 1. Információt kapni arra, hogy gyógyszerészként mennyire

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/III. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

Fizetési Szokások Európában 2016 EOS Csoport

Fizetési Szokások Európában 2016 EOS Csoport Fizetési Szokások Európában 16 EOS Csoport Magyarország With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Fizetési gyakorlatok 4. Együttműködés külső kintlévőség-kezelő vállalatokkal

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában, december 28-án jelent meg az Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Egészségügyi beszállítók finanszírozása

Egészségügyi beszállítók finanszírozása Dr. Molnár Tamás Igazgató Speciális Vállalati Termékek Egészségügyi beszállítók finanszírozása MKB Bank ZRt. 2011. október 13. MKB Bank általában aaa Az MKB Bank Magyarország vezető vállalati bankja (1-2.

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október. Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október. Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek Dr. Kovács Norbert Dr. Sándor

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/6 Döntéshozatal

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció?

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A MARKETING ESZKÖZEI Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A hatékony marketingkommunikáció kérdései nem érnek véget a B2B ügyletekkel. Hol lehet megtakarítást elérni? Hogyan érhetünk el

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat kiírásának időpontja: november 20. A pályázati kiírás célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat kiírásának időpontja: november 20. A pályázati kiírás célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiss László egyéni vállalkozó a Használtruha Sikerkönyvek szerzője pályázatot hirdet a 2017-ben Magyarországon tervezett 5 használtruha nagykereskedés tulajdonosi és vezetői pozíciójára.

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat!

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. NOVEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! KÉREM A KÖVETKEZŐT! Folytatjuk a jövő évi változásokat: Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: pénzforgalmi adózás

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010..

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. Egészségpénztárak és AXA Piac 60 milliárd bevétel 50 milliárd szolgáltatási kiadás 50 milliárd vagyon Axa 77 milliárdbevétel 6 milliárd szolgáltatási kiadás

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók Fülöp Attila igazgató-helyettes MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság Harkány, 2016. november 10-11. A Volán Közlekedési Központok régiók

Részletesebben

Látványcsapatsportok. támogatása. Vízilabda Utánpótlás nevelés

Látványcsapatsportok. támogatása. Vízilabda Utánpótlás nevelés Látványcsapatsportok támogatása Vízilabda Utánpótlás nevelés Jogszabályi áttekintés 2011. évi LXXXII. Tv. 22/C. rendelkezik a látvány csapatsportok adókedvezményéről Támogató lehet: a TA hatálya alá tartozó

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

shop.haberkorn.hu Rendeljen online egyszerűen és gyorsan!

shop.haberkorn.hu Rendeljen online egyszerűen és gyorsan! shop.haberkorn.hu Rendeljen online egyszerűen és gyorsan! www.haberkorn.hu EGYSZERUEN JOBB Egyszerűen Haberkorn Több mint 8000 termék Felhasználóbarát felület E-shop kínálatunkban több mint 8000 munkavédelmi

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai Hankó Zoltán Sohajda Attila (MGYK) 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 1 I. Értelmező megfontolások 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 2 A felelős gyógyszertári gazdálkodás

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Gyermek kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben