Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái"

Átírás

1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: Fax: x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1

2 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és vizsgaterv szerinti sorrendben) Megjegyzés: a tantárgyak oktatásának nyelve magyar. Az idegen nyelven is oktatott tárgyak a tantárgyleírásban szerepelnek. 2

3 Tantárgy neve: Gazdasági matematika 1 (Analízis) Kódja: GP_MA14KATN GP_MA14KATL Tantárgyfelelős neve: Dr. Gurzó Imre Oktatók neve: Dr. Gurzó Imre, Dr. Szakács Attila, Dr. Molnár István Intézet: Alkalmazott Természettudományi Főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, nappali Kötelező K 4 Pénzügyi és számviteli, levelező Kötelező 20 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A hallgatók ismerkedjenek meg a matematikai analízis azon alapvető témaköreivel, amelyek szükségesek a gazdasági élet összefüggéseinek és törvényszerűségeinek megértéséhez és elősegítik a gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalát. Az oktatás fontos célja a tiszta fogalmi rendszer kialakítása, a hallgatók logikus gondolkodási készségének és problémamegoldási képességének fejlesztése, a gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Logikai és halmazelméleti alapismeretek. A valós függvények fogalma és tulajdonságai. A számsorozat fogalma és tulajdonságai. Pénzügyi és gazdasági számítások. Függvények határértéke. Folytonos függvények. A differenciálhányados fogalma és geometriai jelentése. Differenciálható függvények vizsgálata: a monotonitás és a derivált kapcsolata. Konvex és konkáv függvények. Teljes függvényvizsgálat. Két- és többváltozós függvények. Határozatlan integrál. Integrálási szabályok. Integrálási módszerek. Határozott integrál fogalma és tulajdonságai. Improprius integrál. Kettős integrál. A hallgatók megismerkednek a határérték-számítás, a differenciálszámítás és az integrálszámítás elemeivel. A megszerzett matematikai ismereteket alkalmazni tudják a gyakorlatban, a gazdasági és pénzügyi döntések előkészítésében. 4. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglalkozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma a TVSZ-ben rögzített. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. Beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az elvégzett munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 12) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). 5. Értékelés módszere: A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egy-nyolcadának egészre kerekített értéke 3

4 (max. 5 pont) képezi. Az írásbeli vizsgán (időtartama 100 perc) feladatok megoldására kerül sor; egy-egy feladat kapcsán azonban felvetődhet elméleti jellegű (fogalmi szintű) kérdés is. A vizsgadolgozat értékelése: Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (40) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 20 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerinti vizsgajegyet kapja: 20 24: elégséges, 25 29: közepes, 30 34: jó, 35 40: jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. A Matematika a közgazdasági alapképzés számára c. sorozatból: Analízis. szerk. Dr. Csernyák László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Dr. Szakács Attila: Gazdasági matematika 1 (Analízis). Segédlet önálló munkához. SZIE GAEK, Békéscsaba Szentelekiné Páles Ilona: Analízis feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: 1. Kósa András: Útban a felsőbb matematikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, Kósa András: Kezdeti lépések a felsőbb matematikában. 1. Differenciálszámítás LSI Kiadó, Budapest, Kósa András: Matematika VI., jegyzet, GATE Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok, Perfekt, Bp, Dr. Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar Kiadó, Lengyel Imre - Szakács Attila: Gazdaságmatematikai és statisztikai szakszótár, Líceum Kiadó, Eger,

5 Tantárgy neve: Gazdasági matematika 2 (Valószínűségszámítás) Kódja: GP_MA24KATN GP_MA24KATL Tantárgyfelelős neve: Dr. Gurzó Imre Oktatók neve: Dr. Gurzó Imre, Dr. Szakács Attila, Dr. Molnár István Intézet: Alkalmazott Természettudományi Főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, nappali Kötelező K 4 Pénzügyi és számviteli, levelező Kötelező 20 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: Gazdasági matematika 1 (Analízis). A hallgatók ismerkedjenek meg a valószínűségszámítás azon alapvető témaköreivel, amelyek szükségesek a gazdasági élet számtalan területén megtalálható véletlen tömegjelenségek megértéséhez és elősegítik a piacgazdaságban végbemenő gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalát. Az oktatás fontos célja a tiszta fogalmi rendszer kialakítása, a hallgatók logikus gondolkodási készségének és probléma-megoldási képességének fejlesztése, a gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Kombinatorikai alapismeretek. A véletlen kísérlet és a valószínűség fogalma. Klasszikus valószínűség. Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel. A teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Események és kísérletek függetlensége. Valószínűségi változó (diszkrét és folytonos). Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény fogalma és tulajdonságai. A valószínűségi változó jellemzői. Várható érték és szórás. Nevezetes diszkrét és nevezetes folytonos eloszlások. A hipergeometrikus, a binomiális és a Poisson eloszlás. Az egyenletes, az exponenciális eloszlás és a normális eloszlás. Két valószínűségi változó együttes eloszlása. Kovariancia, korrelációs együttható. Valószínűségi változók függetlensége. Becslő formulák a valószínűségszámításban, a nagy számok törvénye. A tananyag elsajátítása eredményeképpen a hallgatók ismerik a valószínűség fogalmát és valószínűségszámítás fontosabb összefüggéseit, különös tekintettel a valószínűségi változóra. Ismereteiket alkalmazni tudják a gyakorlatban, a gazdasági és pénzügyi döntések előkészítésében. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati foglalkozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma a TVSZ-ben rögzített. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. Beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az elvégzett munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 12) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). 5

6 5. Értékelés módszere: A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egy-nyolcadának egészre kerekített értéke (max. 5 pont) képezi. Az írásbeli vizsgán (időtartama 100 perc) feladatok megoldására kerül sor; egy-egy feladat kapcsán azonban felvetődhet elméleti jellegű (fogalmi szintű) kérdés is. A vizsgadolgozat értékelése: Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (40) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 20 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerinti vizsgajegyet kapja: 20 24: elégséges, 25 29: közepes, 30 34: jó, 35 40: jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. A Matematika a közgazdasági alapképzés számára c. sorozatból: Valószínűségszámítás, szerk. Dr. Csernyák László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Valószínűségszámítás példatár, szerk. Csécs Miklós BGF, Bp Ajánlott: 1. Kósa András: Útban a felsőbb matematikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, Kósa András: Kezdeti lépések a felsőbb matematikában. 1. Differenciálszámítás LSI Kiadó, Budapest, Kósa András: Matematika VI., jegyzet, GATE Matematika II. Jegyzet és feladatgyűjtemény (Segédlet belső használatra). Összeállította: dr. Patay Zoltán TSF GFK, Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok, Perfekt, Bp, Dr. Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar Kiadó,

7 Tantárgy neve: Operációkutatási alapok Kódja: GP_OPA4KATN GP_OPA4KATL Intézet: Alkalmazott Természettudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Molnár István Oktatók neve: Dr. Molnár István Főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, nappali Kötelező K 4 Pénzügyi és számviteli, levelező Kötelező 20 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: Gazdasági matematika 1. Ismertetni a menedzsment fontos döntéseit segítő modellek felállítását, megoldását és értékelését: a gazdasági folyamatok tervezésében felmerülő problémák kezelésére alkalmas lineáris programozási módszert, elemzések elvégzéséhez használatos olyan eljárásokat, amelyek széleskörűen alkalmazhatóak lineáris és más modellekre visszavezethető optimalizálási jellegű feladatok megoldásában. Tudást értékelő hallgatói magatartást formálni és képességeket a szerzett ismeretek alkotó módon történő felhasználására, ill. igényt azok további bővítésére. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Mátrixaritmetikai és lineáris algebrai bevezető. Lineáris programozási feladatok csoportosítása. Duál feladatpár. Dualitási tételek. A normál LP feladat vizsgálata szimplex módszerrel. Variánsszámítás és érzékenységi vizsgálat. Hiperbolikus programozási feladatok vizsgálata. Szállítási feladat és annak vizsgálata. Kiemelten fontos kérdések: A termékszerkezet optimalizálása. A dualitás és az árnyékárak közgazdasági értelmezése. A feladatok vizsgálatának számítógépes lehetősége: az Excel feladatmegoldó (Solver) programcsomagjának alkalmazása. A feladatok egészértékű megoldásainak száma. A tananyag elsajátítása révén megszerezhető kompetenciák, képességek a szerzett ismeretek alkotó módon történő felhasználására: gazdasági tartalmú szöveges feltételes szélsőértékfeladatok felismerésében és modellezésében; lineáris programozási feladat duál párjának modell szerinti megfogalmazásában és értelmezésében; szimplex algoritmus alkalmazásában lineáris programozási feladatok vizsgálatához; az eredmény megállapításában szimplex tábla és felismerő tesztjelenségek alapján; szállítási feladatok vizsgálatában és a megoldások értelmezésében; kétváltozós LP és HP feladatok grafikus vizsgálatában. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév érvényességének feltétele: beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Aláírás megtagadása esetén a vizsgaidőszak első hetében pótlási lehetőség van. 5. Értékelés módszere: A kreditpontok megszerzésének feltétele a félévvégi aláírás és legalább elégséges kollokviumi érdemjegy. Az elvégzett házi munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. A beszámoló által szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 14) az egyik 7

8 összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egy-hetedének az egész része képezi. Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (50) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 25 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerint adódó vizsgajegyet kapja: 25 31: elégséges, 32 38: közepes, 39 45: jó, 46 50: jeles 6. Irodalom: Kötelező: Hornung Tamás Dr. Csernyák László: A gazdasági optimalizálás módszerei I. / Operációkutatás közgazdászoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó Dr. Csernyák László Dr. Jánosa András: A gazdasági optimalizálás módszerei II. / Operációkutatás közgazdászoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó Winston W. L. Operációkutatás. Módszerek és alkalmazások. Aula, Dr. Patay Zoltán. Operációkutatás. Feladattár és mellékletei. TSF GFK, Ajánlott: Hiller F.S., Lieberman G.J. Bevezetés az operációkutatásba. LSI, Bp., Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Danyi Pál, Varró Zoltán. Operációkutatás üzleti döntések megalapozásához. JPTE, Pécs, Komlósi Sándor. Az optimalizáláselmélet alapjai. Dialóg Campus, Bp.-Pécs, Az oktató által készített segédletek. Bánhalmi Árpád Fejes Ferenc Fenyves Ferenc - Horváth Gézáné: Kvantitatív módszerek II. (Fejezetek az operációkutatásból.). BGF, Perfekt Zrt old. 8

9 Tantárgy neve: Statisztika 1.-Általános statisztika Kódja: GP_ST14GGTN GP_ST14GGTL Tantárgyfelelős neve: Dr. Molnár István Oktatók neve: Dr. Molnár István, Dr. Hrabovszki Katalin, Intézet: Gazdaságtudományi Főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli nappali Kötelező GYJ 4 Pénzügyi és számviteli levelező Kötelező 18 GYJ 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató elsajátítsa a gazdaságról és a társadalomról rendelkezésre álló statisztikai adatok, mutatószámok szakszerű használatához szükséges módszertani ismereteket, illetve szert tegyen az adatfeldolgozást és értékelést lehetővé tévő statisztikai elemzési készségre. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A statisztika fogalma, a statisztikai adat. Adatok csoportosítása és összehasonlítása. Viszonyszámok, átlagok. Egy ismérv és több ismérv szerinti elemzés. Idősorok elemzése. Mennyiségi sorok elemzése. Kapcsolatvizsgálat. Összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása standardizálással. Érték, ár és volumenindex. A kompetenciák összességében olyan ismeretek, készségek, amelyek lehetővé teszik a hallgató számára teljes körű adatok szakszerű gyűjtését, feldolgozását, statisztikai mutatók számítását és következtetések levonását a gyakorlati munka során. A tárgy biztosítja azon készségek, ismereteket megszerzését, amelyek a statisztika II. tantárgy előfeltételei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton két zárthelyi dolgozat megírása. Az előadások látogatása nem kötelező. A TVSZ értelmében a gyakorlati órák 30%-át meghaladó igazolt és igazolatlan hiányzás esetén a félév érvényességét igazoló aláírás nem adható meg. A pótlás lehetőségét a tantárgyfelelős határozza meg. A pótlás elmulasztása esetén a tantárgyfelelős aláírás megvonásban részesíti a hallgatót. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton: a kreditpontok megszerzésének feltétele legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. Ennek alapja két 90 perces zárthelyi dolgozat, a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. A zárthelyi dolgozatban tesztkérdések (50%) és feladat megoldás (50%) szerepelnek. A két zárthelyi dolgozat megírására várhatóan a 7-8. illetve a héten kerül sor. Az értékelés a két zárthelyi dolgozat során elért összpontszám alapján történik. Aláírás megtagadása esetén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség az aláírás megszerzésére. 9

10 Levelező tagozaton: a kreditpontok megszerzésének feltétele legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Ennek alapja egy 90 perces zárthelyi dolgozat a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. A zárthelyi dolgozatban tesztkérdések (50%) és feladatmegoldás (50%) szerepelnek. A zárthelyi dolgozat megírására a szorgalmi időszak végén kerül sor. Nappali és levelező tagozaton elégtelen gyakorlati jegy esetén szintén a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség javításra. Értékelés nappali és levelező tagozaton: % jeles, 89-80% jó, 79-65% közepes, 64-50% elégséges, 49-0% elégtelen. 6. Irodalom: Kötelező: 1) Hunyadi László Vita László: Statisztika I. Aula, Budapest ) Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: 1) Általános statisztika I. (szerk. Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

11 Tantárgy neve: Statisztika 2. -Általános statisztika Kódja: GP_ST25KGTN GP_ST25KGTL Tantárgyfelelős neve: Dr. Molnár István Oktatók neve: Dr. Molnár István, Dr. Hrabovszki Katalin Intézet: Gazdaságtudományi Főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli nappali Kötelező K 5 Pénzügyi és számviteli levelező Kötelező 18 K 5 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: A statisztika 1 tantárgy kreditpontjának teljesítése. A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató elsajátítsa a gazdaságról és a társadalomról mintavétel alapján rendelkezésre álló statisztikai adatok, mutatószámok szakszerű használatához szükséges módszertani ismereteket, ill. szert tegyen az adatfeldolgozást és értékelést lehetővé tévő statisztikai elemzési készségre. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Mintavétel, mintavétel alapfogalmai, mintavételi eljárások. Statisztikai becslés. Paraméteres és nem paraméteres hipotézisvizsgálat. Két- és sokváltozós korreláció- és regresszió-számítás. Idősorok elemzése, az idősorok összetevői. A kompetenciák olyan ismeretek, készségek, amelyek lehetővé teszik a hallgató számára a gyakorlatban mintavételből származó adatok gyűjtését, feldolgozását, statisztikai mutatók számítását és következtetések levonását. A hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amely megalapozza a szaktárgyak tanulásában előforduló ismeretek alkalmazását, a különböző módszerek közötti választást. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton két zárthelyi dolgozat megírása kötelező, várhatóan a 7-8. illetve a héten. A TVSZ értelmében a gyakorlati órák 30%-át meghaladó igazolt és igazolatlan hiányzás esetén a félév érvényességét igazoló aláírás nem adható meg. A pótlás lehetőségét a tantárgyfelelős határozza meg. A pótlás elmulasztása esetén a tantárgyfelelős aláírás megvonásban részesíti a hallgatót. Az előadások látogatása nem kötelező. Levelező tagozaton nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton egy-egy zárthelyi dolgozat megírásával max. 50 pontot lehet elérni. Az itt elért pontszám 20%-a hozzáadódik a kollokviumi dolgozat pontszámához. A zárthelyi dolgozat tesztkérdésekből és feladatmegoldásokból áll (50-50%). A zárthelyi dolgozatok pontszáma minden vizsgán hozzáadódik a kollokviumi dolgozat pontszámához. Azok a hallgatók, akik a két zárthelyi dolgozatban együttesen 90% feletti teljesítményt érnek el, mentesülnek a kollokvium alól, jeles vizsgajeggyel. Azok a hallgatók, akik a két zárthelyi dolgozatban 80% feletti teljesítményt érnek el jó osztályzatot kaphatnak. 11

12 A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Ennek alapja egy 90 perces dolgozat, a félév során feldolgozott anyagból illetve a kötelező jegyzetből. A kollokviumi dolgozatban tesztkérdések (50 %) és feladat megoldás (50%) szerepelnek. A kollokviumi dolgozat elérhető maximális pontszáma 80 pont. A kollokviumi dolgozat eredményét módosítják a félév során írt zárthelyi dolgozatok eredményei (max. 20 pont). Levelező tagozaton a kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. Ennek alapja egy 90 perces dolgozat a félév során feldolgozott anyagból, illetve a kötelező jegyzetből. A kollokviumi dolgozatban tesztkérdések (50%) és feladatmegoldás (50%) szerepelnek. Értékelés nappali és levelező tagozaton: % jeles, 89-80% jó, 79-65% közepes, 64-50% elégséges, 49-0% elégtelen. 6. Irodalom: Kötelező: 1. Hunyadi László Vita László: Statisztika II. Aula, Budapest Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: 1. Általános statisztika II. (szerk. Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

13 Tantárgy neve: Informatika 1 Kódja: GP_IF13GATN GP_IF13GATL Tantárgyfelelős neve: Dr. Szakács Attila Oktatók neve: Dr. Szakács Attila, Dr. Szakácsné Nagy Szilvia, Végh Sándor Intézet: Alkalmazott Természettudományi Főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, nappali Kötelező GYJ 3 Pénzügyi és számviteli, levelező Kötelező 12 GYJ 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására, olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdaságiinformatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Windows XX és Unix. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. Multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört ill eljárásokat, az info-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. A hallgató képes komplex szöveg-numerikus dokumentumok készítésére, ismeri az adattárolási, -kezelési technikákat, elsajátítja a prezentációs technikákat, használni tudja a hálózati eszközöket valamint az internet által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma a TVSZ-ben rögzített. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. 13

14 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. A hallgató a személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében az alábbi gyakorlati jegyet kapja: 51 62: elégséges, 63 75: közepes, 76 87: jó, : jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF-SALGÓ Kft., Salgótarján, Steve Johnson: Microsoft Office 2007., Perfect-Pro Kiadó Ajánlott: 1. Gavin Ambrose, Paul Harris: Layout-Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Bártfai Barnabás: Makróhasználat Excelben. BBS-INFO Kiadó, Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Garr Reynolds: Prezentáció. HVG Kiadó,

15 Tantárgy neve: Közgazdaságtan 1. (Makroökonómia) Kódja: GG_KG16KGTN GG_KG16KGTL Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Karácsonyi Péter Oktatók neve: Dr. Karácsonyi Péter, Gödör Zsuzsanna, Főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, nappali Kötelező K 6 Pénzügyi és számviteli, levelező Kötelező 24 K 6 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: A makroökonómia tantárgy előképzettséget nem igényel, a kapcsolódó szakmai (gazdaságtörténeti, pénzügyi, gazdaságmatematikai) alapismereteket a hallgatók a tantárgy oktatásával egyidőben szerzik meg. A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a nemzetgazdasági szinten érvényesülő folyamatokat, kölcsönhatásokat, a csak nemzetgazdasági szinten értelmezhető kategóriákat, mint pénz, infláció, munkanélküliség, gazdaság, monetáris, költségvetési foglalkoztatáspolitikai folyamatok, az állam gazdasági szerepvállalása. A hallgatókat segítse abban, hogy napjaink fontos gazdasági kérdéseiben eligazodjanak. A tárgynak keretet és bázist kell biztosítani a funkcionális gazdaságtanok oktatásához. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Makroszinten vizsgáljuk az áru-, pénz-, és munkapiac egyensúllyal összefüggő kérdéseit. Minden piacon levezetjük a keresletet, a kínálatot és az egyensúlyt meghatározó tényezőket, majd a három piac együttes egyensúlyát különböző munkapiaci viszonyok között. Bemutatjuk, hogyan hat az állam a költségvetésen keresztül az egyensúlyra, illetve vizsgáljuk, hogyan működik a konjunktúraciklus a gazdaságban. Kitérünk a gazdasági folyamatokat kitevő jelenségek mechanizmusának és okainak bemutatására, mint pl. az infláció vizsgálatára. A hallgatók a közgazdasági ismeretek elsajátításával megismerik a nemzetgazdaság állapotát jellemző fő mutatókat és a nemzetgazdaság szereplőit, a gazdasági szektorokat és a közöttük lévő alapvető kapcsolatokat, illetve a nemzetgazdasági jövedelmek körforgását. Képesek a magánszektor helyét és szerepét értelmezni a termelés, az elosztás, a beruházások és a megtakarítások makroszintű rendszerében. Ismerik az állami szerepet a nemzetgazdaságban, a pénz- és bankrendszert, a monetáris politikát, valamint a munkapiacot. Képesek a nyitott gazdaság alapösszefüggéseinek megfogalmazására. Ismerik az aggregált keresletet és kínálatot rövid és hosszú távon, valamint a növekedés és konjunktúra kapcsolatát. Felismerik a gazdaságpolitika eszközeit és a gazdaságra gyakorolt hatásukat. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a gyakorlatok rendszeres látogatása, legfeljebb a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. A félévi aláírás egyik feltétele a szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása, a minimum szint: 40% (20 pont). Ennek hiányában az aláírást megtagadjuk. Az aláírás pótlására a vizsgaidőszak 1. hetében van lehetőség, a félév teljes gyakorlati anyagából. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: 15

16 Nappali tagozaton: 2 zh. dolgozat 50 % Kollokvium 50 % 100 % A kreditpont megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. A mikroökonómia egy féléves tantárgy, amely kollokviummal zár. A kollokvium időtartama nappali tagozaton 60 perc. A kollokvium formája írásbeli, amely három-négy esszé kérdésből áll. Amennyiben nappali tagozaton a hallgató nem teljesíti a kreditet és passzív tantárgyfelvevő lesz, az ismételt kollokvium esetén a korábbi szerzett pontok nem számítanak, a vizsgafeltételek a levelező tagozatra vonatkozó számonkéréssel azonosak Levelező tagozaton Nincs külön feltétele az aláírásnak. A kollokviumon 3-4 esszé kérdés, 2-3 számításos feladat szerepel. A kollokvium időtartama: 120 perc. A kollokviumi érdemjegy ponthatárai mindkét tagozaton az alábbiak: jeles jó közepes elégséges elégtelen Irodalom: Kötelező: 1. Előadások, szemináriumok anyaga 2. N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris Kiadó Budapest, Makroökonómia feladatok (letölthető anyag) Ajánlott: Simon A: Útmutató a Makroökonómiához, Osiris, Budapest, fejezet Misz József Palotai Dániel: Makroökonómiai feladatgyűjtemény, Panem, Budapest, 2004 Roger T. Kaufman: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez, Osiris Kiadó Budapest, 2002 Meyer Deitmar Solt Katalin: Makroökonómia, Aula Könyvkiadó Budapest, 2002 Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris Kiadó Budapest, 1996 Erdős Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés, Akadémiai Kiadó Budapest, 2003 Első rész P.A. Samuelson W.D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK-KERSZÖV, Budapest, Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története, Aula Könyvkiadó,

17 Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. (Mikroökonómia) Kódja: GG_KG26KGTN GG_KG26KGTL Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Karácsonyi Péter Oktatók neve: Dr. Karácsonyi Péter, Gödör Zsuzsanna, Főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, nappali Kötelező K 6 Pénzügyi és számviteli, levelező Kötelező 24 K 6 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: A mikroökonómia tantárgy gazdaságmatematikai előképzettséget igényel, a kapcsolódó szakmai alapismereteket a hallgatók a tantárgy oktatásával párhuzamosan szerzik meg. A mikroökonómia a hallgatókat azzal a tudásanyaggal ismerteti meg, amely az általános közgazdasági látásmód része. A tárgy elsősorban olyan gondolati technikákat mutat be, amik a korlátozott mennyiségű, alternatív felhasználási lehetőséggel rendelkező gazdasági tényezők befektetésénél a döntések egyik alapmotívumát képezik. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: 1. Miről szól a közgazdaságtan? Melyek az alapelvei? Gazdasági rendszerek elemei. Elemzési eszközök. Egyensúly és optimalizálás. Adók hatása (mennyiségi és értékadók). Árplafon és árminimum. 2. Preferenciák, fogyasztás és kereslet. Hasznosság és preferenciák. Kardinális és ordinális hasznosság. Közömbösségi görbék tulajdonságai. Hasznos és káros jószágok, egymást helyettesítő és kiegészítő termékek közömbösségi görbéi. Fogyasztás és kereslet. Fogyasztói optimum kardinális és ordinális hasznosság mellett. 3. Fogyasztás és kereslet. Jövedelem-fogyasztási görbe. Engel görbe. Ár-fogyasztási görbe. Keresleti görbe. Az árváltozás jövedelmi és helyettesítési hatása. Hicks féle felbontás. 4. A keresletelmélet alkalmazásai és kiterjesztései. Az Engel görbe és a kereslet jövedelemrugalmassága. Pontrugalmasság. Ívrugalmasság. Keresleti görbe és a kereslet árrugalmassága. Keresztrugalmasság. A kereslet árérzékenységét meghatározó tényezők. 5. A vállalat. Termelési függvény. Isoqant, isocost. Optimális választás. Vállalati optimum tiszta verseny esetén. Üzembezárási döntés. Költségfüggvények. Termelési költségek típusai. Időtávok. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. 6. Termékpiaci egyensúly versenyzői ágazatban. Kínálati függvény. Ágazati kínálati görbe. Ráfordítás-árak hatása. Kínálatrugalmasság. Belső és külső hatások az iparágak kínálatára. Vállalatok túlélése és a nulla profit tétele. A csere haszna - a fogyasztói és termelői többlet. Csereügyletek megadóztatása. Kínálati kvóták Import kvóták. Árplafon és "hiány". 7. Monopóliumok, kartellek és hálózatok. A monopólium profitmaximalizáló kibocsátása. A monopólium és a gazdasági hatékonyság. A monopólium szabályozása. Monopolisztikus árdiszkrimináció. 8. Verseny kevés résztvevővel. Oligopólium és stratégiai viselkedés. Stratégiai viselkedés elemzése - játékelmélet. Duopólium - azonos termékek. Duopólium - különböző termékek. Oligopólium, összejátszás és a vállalatok száma. 9. Tényezőpiacok és jövedelem elosztás. Erőforrások kínálata és a tényezőpiaci egyensúly. Tényezőpiaci egyensúly. Monopóliumok és kartellek a tényezők kínálatában. A jövedelem funkcionális elosztása. A gazdasági járadék. 10. Közgazdaságtan és idő. Fogyasztási döntések az időben. Termelés és fogyasztás az időben - megtakarítás és beruházás. Beruházási döntések és projekt elemzés. Reálkamat, nominális kamat. A beruházásokat, a megtakarításokat és a kamatokat meghatározó alapvető tényezők. 17

18 11. Jóléti gazdaságtan. A piac és az állam. A gazdaságpolitika céljai. A láthatatlan kéz tétele - az árak szerepe. A piac kudarcai. Közjavak. A tulajdonlással kapcsolatos tevékenységek és járadékvadászat. A hallgatók képesek a mikrogazdaság szereplői cselekedeteinek, motivációinak elemzésére. Ismerik a kereslet és a termelés elméletét, képesek az egyes alapfogalmakat értelmezni és a köztük lévő összefüggéseket feltárni. Átlátják a tényezőpiacok rendszerét, valamint a piaci szerkezetek és piaci formák típusait. A hallgatók a közgazdász szemléletmód kialakulásához szükséges egyéb, elsősorban vállalatgazdaságtani, gazdaságmatematikai és pénzügyi alapismereteket a tárggyal párhuzamosan szerzik meg. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton a gyakorlatok rendszeres látogatása, legfeljebb a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. A félévi aláírás egyik feltétele a szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása, a minimum szint: 40% (20 pont). Ennek hiányában az aláírást megtagadjuk. Az aláírás pótlására a vizsgaidőszak 1. hetében van lehetőség, a félév teljes gyakorlati anyagából. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton: 2 zh. dolgozat 50 % Kollokvium 50 % 100 % A kreditpont megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. A mikroökonómia egy féléves tantárgy, amely kollokviummal zár. A kollokvium időtartama nappali tagozaton 60 perc. A kollokvium formája írásbeli, amely három-négy esszé kérdésből áll. Amennyiben nappali tagozaton a hallgató nem teljesíti a kreditet és passzív tantárgyfelvevő lesz, az ismételt kollokvium esetén a korábbi szerzett pontok nem számítanak, a vizsgafeltételek a levelező tagozatra vonatkozó számonkéréssel azonosak Levelező tagozaton Nincs külön feltétele az aláírásnak. A kollokviumon 3-4 esszé kérdés, 2-3 számításos feladat szerepel. A kollokvium időtartama: 120 perc. A kollokviumi érdemjegy ponthatárai mindkét tagozaton az alábbiak: jeles jó közepes elégséges elégtelen Irodalom: Kötelező: 1. Jack Hirshleifer Amihai Glazer David Hirshleifer (2009): Mikroökonómia Árelmélet és alkalmazásai Döntések, piacok és információ Osiris, Budapest 2. Előadások, szemináriumok anyaga 3. Mikroökonómia feladatok (letölthető anyag) Ajánlott: 1. Koppányi Mihály: Mikroökonómia, KJK Berde Éva (szerk.) : Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK, Budapest 3. P. A. Samuelson W. D. Nordhaus: KözgazdaságtanKJK-KERSZÖV, Budapest,

19 4. Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák, Magvető, oldal 5. Bod Péter Ákos: A vállalkozó állam a mai tőkés gazdaságban, KJK o. 6. Daruka M.-Simanovszky Z.:Mikroökonómia feladatgyűjtemény, TRI-MESTER Bt. Tatabánya, George J. Stigler: Piac és állami szabályozás, KJK o., o. 8. Tőzsdei kézikönyv, KJK ol 9. Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Bp o. 10. James M. Buchanan: Pénz, állam, alkotmányosság, KJK Bp o. 11. Oroszi Sándor: Extern hatások a munkapiacon, Közgazdasági Szemle 1996./K Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története, Aula o. 13. Hámori Balázs: Indulatgazdaságtan-preferenciák kiterjesztése és a kölcsönösen összefüggő hasznosságok. Közgazdasági Szemle 1994/ o. 14. D. W. Carlton J. M. Perloff: Modern piacelmélet. Panem, Budapest és 6. fejezet 19

20 Tantárgy neve: Nemzetközi gazdaságtani ismeretek Kódja: GG_NGI3KGTN GG_NGI3KGTL Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Karácsonyi Péter Oktatók neve: Dr. Karácsonyi Péter,Gödör Zsuzsanna Főiskolai Tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Pénzügyi és számviteli, Kötelező K 3 nappali Pénzügyi és számviteli, Kötelező 12 K 3 levelező Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első félév 1. Előtanulmányi kötelezettség: A tantárgy csak a Közgazdaságtan 1-2. (Makro-és mikroökonómia)tantárgyak kreditpontjainak teljesítése után vehető fel. A piacgazdaság áru-, szolgáltatás-, pénz-, és tőkepiaci sajátosságok nemzetközi viszonylatú törvényszerűségeinek, sajátosságainak bemutatása ás összefüggéseinek vizsgálata, értékelése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A tantárgy sikeres teljesítésével a hallgatók elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a piacgazdaság azon sajátosságairól is melyek a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban előtérbe helyeződnek. A nemzetközi kereskedelem, a piaci és külgazdasági egyensúly, a nemzetközi pénzügyi rendszer és a gazdaságpolitika területét a tantárgyat teljesítők átlátják, képesek a nemzetközi gazdasági folyamatokban bekövetkezet változások értékelésére, azokhoz történő alkalmazkodásra alapvető válaszokat adni. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félévi aláírás feltétele a szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt időpontban, a dolgozatok együttes pontszámának minimum 40%-a szükséges az aláíráshoz. Az aláírás pótlására a vizsgaidőszak 1. hetében van lehetőség, a félév teljes anyagából. Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: Nappali tagozaton: A tantárgy érdemjegye 3 részből tevődik össze: I. zárthelyi dolgozat 20 % II. zárthelyi dolgozat 30 % Kollokvium 50 % 100 % A kreditpont megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. Amennyiben nappali tagozaton a hallgató nem teljesíti a kreditet. és passzív tantárgyfelvevő lesz, az ismételt kollokvium esetén a korábbi szerzett pontok nem számítanak, a vizsgafeltételek a levelező tagozatra vonatkozó számonkéréssel azonosak. A kollokviumi érdemjegy ponthatárai mindkét tagozaton az alábbiak: jeles jó közepes

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című tárgyhoz

Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című tárgyhoz Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Kar prof. dr. Papanek Gábor gpapanekmex@gmail.com Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben