a teljes védikus irodalom lényegét tartalmazza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a teljes védikus irodalom lényegét tartalmazza"

Átírás

1 Bhagavad gítá Szabad megfogalmazású értelmezéseim, a Teremtő üzeneteiről, - melyek a hinduk szent könyvében, a Bhagavad gítában kerültek lejegyzésre, ie között. Ez a mű a Védák a tudás könyvei ötödikének gyöngyszemét jelenti, és a teljes védikus irodalom lényegét tartalmazza. Sok csodálója volt, pl. Albert Einstein, Rudolf Steiner, Albert Schweitzer, G. F. Hegel, Wilhelm Humbold, J. W. von Goethe, Artúr Schopenhauer, Emerson, Lord Byron, Szentgyörgyi Albert, Gandhi, és még sokan mások. Ha kedvet kaptál a mélyebb elmerülésre a tudásban, vedd elő az eredeti művet is. Öreg 1. A lélek nem ismer sem születést, sem halált; öröktől való létező. Ha a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el. 2. Az egyéni lélek változatlan, rendíthetetlen, örökké ugyanaz. (A lélek szellemi tartalomként gyűjti magába a tapasztalatokat, de ő maga mindig ugyanaz.) 3. Születésemmel a lelkem a fizikai testembe költözött, s majdan a halállal tovább megy egy másikba, egy finomabba. (A köztes létben megtörténik ezután a lélek sérüléseinek gyógyítása, tapasztalatainak összerendezése, s az életterv kialakítása után következik az újabb leszületés.) 4. Egy születés, vagy egy halál, nem több a léleknek, mint egy ruhacsere. (A fizikai test, és a finomtest között.) 5. A boldogság- és a boldogtalanság megjelenése és eltűnése az ember életében olyan, mint az évszakok váltása. Ezek csak érzékfelfogásból erednek, amiket meg kell tanulni kezelni, hogy ne zavarjanak. 6. Aki lemond az érzékei kielégítésének vágyáról, s e képpen elméje megtisztul, annak tiszta-, emelkedett tudata van, s önvalójában /belső lényében/ talál megelégedettséget. 7. Ha valaki lemond az érzéki örömökről, a vágyai még megmaradnak. Akkor lesz a lény szabad a vágyaitól, ha a felsőbb tudatába ér. (A felsőbb tudatok, a felettünk lévő isteni irányítóink, segítőink. Ha hozzájuk felemelkedve-, rájuk a tudatunk kinyílik, akkor következik be az előbb említett felszabadulási élmény.) 8. A csapongó vágyak az ember értelmét is magukkal ragadják. Csak az érzékektől elvont értelem lehet rendíthetetlen. (Az ember érzelmi- és értelmi lény is egyben, s azzal a sajátossággal rendelkezik, hogy az érzelmei uralkodnak az értelme felett. Hiába van az ember értelmével, valami iránt belátással, ha az érzelmei más irányban működnek, az, az irány fog megvalósulni, s értelme legyőzettetik.) 9. Ha az ember az érzékei tárgyain /a vágyain/ elmélkedik, ragaszkodás ébred benne azok iránt. (A ragaszkodásból kéj támad, abból düh, abból illúzió, abból értelemzavar.) S így az ember értelmét vesztve visszasüllyed az anyagi lét mocsarába. Ha már egyszer felsőbb énjében volt, és ott örömöt- és szabadságot is élt meg, még lesüllyedhet. (Belesüllyed az anyagba, anyagi értelemmel gondolkodva az anyagi tárgyak rabszolgájává válik, s végül maga is anyaggá lesz. Elveszti felsőbb kapcsolatait, elveszti lelkét, s beépül az anyagba; semminek.) 10. Aki mentes minden ragaszkodástól- és ellenszenvtől, az képes uralkodni az érzékein; s elnyerheti az Úr teljes kegyelmét. 11. A szellemi úton, már egy kis fejlődés is megvédi az embert, a félelem legveszélyesebb fajtájától. (A halálfélelemtől.) Oldal:1

2 12. Akik a szellemi utat járják; szilárdak és tudatosak az elhatározásukban. (Tudják, hogy a Forrásba térnek vissza, - a teljességbe, Teremtő Atyjukhoz - s ettől nem lehet őket eltéríteni.) 13. A belső lelki békét az éri el, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne. (Ha olyan tud maradni, mint a folyók által állandóan töltődő óceán, mely mégis mindig mozdulatlan.) 14. Akit nem ingat meg semmi sem öröm, sem bánat. Érje jó, vagy rossz, - nem ujjong, és nem panaszkodik miattuk; az már szilárdan gyökerezik a tökéletes tudásban. 15. Megértem a tanításokat, ha ismerem a mögöttük rejtőző szándékot. (Pl. megértem a Védákat, ha tudom, hogy milyen szándékkal küldte számunkra az Atya. Mert szeret, visszavár magához, s szeretné, ha a tapasztalás útján boldogan- és szeretetben élnénk, elkerülve a szenvedéseket.) 16. Ha az ember felajánlja tevékenysége gyümölcseit a teremtőnek, mentes marad a kötelékektől. (Ha a lelkéből végzi a munkáját, s nem arat vele osztatlan sikert; ez nem befolyásolja, mert azt tette, amit kell. Ha a Teremtője bízta meg, őt is illetik a gyümölcsök. Meg tudja őrizni lelki békéjét, mert nem kell alkalmazkodnia sem a maga, sem a mások elvárásaihoz.) 17. Az embernek nem szabad feladnia a természetéből fakadó munkát, - még akkor sem, ha az hibákkal teli. (Ha a lelkére hallgatva próbálja tenni a jót, - és nem minden sikerül maradéktalanul, azért még tegye a dolgát.) 18. Akinek a tevékenységében a tétlenséget, tétlenségében a tevékenységet ismerted fel, - noha mindenféle tettet végez, annak a transzcendentális lényét ismerted fel. (Ha a lény lázas semmittevést folytat, mindenféle alibi tevékenységgel köti le magát, tudhatod, hogy az önmagával történő szembenézést próbálja elkerülni. Ekkor felsőbb lénye által ösztönzött, és már régen megért változtatások elől próbál kitérni. Viszont, ha belsőjében elmerülve végzi a napi teendőit, így horgászik, jógázik, vagy meditál, akkor felsőbb lényében él, s ilyenkor történnek a legnagyobb dolgok az életében.) 19. Az önmegvalósított embernek nincs semmi célja, az előírt kötelességei végrehajtásával. Viszont arra sincs semmi oka, hogy ne végezzen ilyen munkát. (Az ilyen ember nem függ senkitől, és semmitől.) 20. Az Abszolút Igazság ismerője nem merül el az érzékek- és azok kielégítése tetteiben. (Nem egyéni örömöket hajszol, s lelke örömöt érez, miközben odaadással szolgál másokat.) 21. Az embernek nem szabad a vonzódás- és az irtózás hatása alá kerülni, mert ez akadályt jelent az önmegvalósítás útján. (Az egyik színén-, a másik fonákján való ragaszkodást jelent az anyagvilághoz, s így mindkét oldal megköt. Nagyon akarom, vagy nagyon tagadom, s nem tudok azzá válni, ami lehetnék, mert a megkötözött állapotommal azonosítom magamat.) 22. Az önmegvalósult lelkek képesek tudásban részesíteni, mert ők már látták az igazságot. (Ők olyan lelki tanító mesterek, akik felsőbb énjeikben már magukra találtak, egyensúlyban vannak, így tudnak a magadra találásodban segíteni.) 23. Ha egy önmegvalósított lélek, tudásban részesít, kiemelkedsz az illúzióból, mert felismered, hogy minden lény a Legfelsőbb része. 24. Az isteni tudatban élő, - bármit tesz mindig tudja, hogy ő valójában nem tesz semmit. Ugyan az anyagi érzékei foglalkoznak a cselekvése tárgyaival, mégis felettük áll. (Őt a teremtő Atya szólította meg cselekvésre, s az Atya cselekszik benne.) 25. A tudás tüze elhamvasztja az anyagi cselekedetek minden visszahatását, megkötő erejét. (A Tiszta Tudás elégeti a cselekvés anyagi kötőerőit, a vonzódásokat, vágyakozásokat, ragaszkodásokat, vagy a bűntudatot. A lény szellemében tökéletesen szabad, bármit tesz, - Isten akaratából - s bármi is annak a hatása.) Oldal:2

3 26. A bölcsek, - igaz tudásuk révén - egyenlőnek látnak minden lényt. (Nem azonosnak, nem ugyanannak, hisz mind más, de az isteni lelket, ami egyenlővé teszi őket, azt felismeri.) 27. Akinek értelme rendületlen, azt semmi nem téveszti meg, és semmi nem billenti ki a nyugalmából, mert ő már a transzcendensben állapodott meg. (Aki felemelkedve felsőbb lényeire kinyílt, kiemelkedett az érzelmei befolyásoló hatása alól, annak tudata értelme tökéletesen szabad. Szabadon cselekszik, félelmek vágyak törekvések kényszerei alól felszabadulva, lelkét követve.) 28. Az okos távol tartja magát az anyagi gazdagság tárgyaitól, a szenvedés forrásaitól, mert az efféle élvezeteknek kezdetük és végük van. (Ilyenekben egy bölcs nem lelheti örömét, hisz előbb, vagy utóbb, de mind leáldoz.) 29. Aki felül tud kerülni a vágy- és a harag hatalmán; boldog ebben a világban. (Nem kötődik a világhoz, sem nagy akarással, sem nagy tagadással; szabad, s ezért boldog.) 30. Akinek a tudata Bennem merül el, az Úrban az megszabadul az anyagi szenvedésektől, s elnyeri a békét. (Aki tudatával felemelkedett a felsőbb világokba, talán már Istennel is eggyé vált, az nem fogja az anyagvilágnak. Mindent tökéletesen és pontosan megtesz itt, teljesíti a kötelességeit, de ezzel nem vesz magára terheket, kötöttségeket, szenvedéseket.) 31. Az elméjét szabályzó transzcendentalista mindig rendületlen marad. (Ahogy a gyertyaláng a szélcsendben nem lobog, úgy meditál békésen, a felemelkedett lény; transzcendens, nyugalmas önvalóján.) 32. Meg kell válni az összes, - elmebeli spekulációból származó - anyagi vágytól. Javasolja az Atya, hogy megelőzzük a kötődéseket, melyek szenvedéseinket okozzák. 33. Emelkedettségemben rögzíthetem magam legfelső lényemben. (Őrzöm az emelkedett tudatállapotomat. Ezt teljes meggyőződöttséggel, az értelem segítségével lehet elérni, amikor semmi másra nem gondolok, egyedül az önvalómra.) 34. A csapongó elmémet visszaterelem, a nyugalmamat megtestesítő, felsőbb énem felügyelete alá. (Az egómat, - az erre az életemre szóló énemet rendelem alá a bölcs, minden életemet felügyelő, isteni énem alá.) 35. Aki az ászanákban, - és minden más tevékenysége során az Úrban merül el; az megszabadul az anyagvilág kötéseitől, s így a szenvedésektől. 36. Aki nagy hittel a teremtő Istenre gondol, az ászanákban is Őbenne merül el, az nagyot emelkedik. (Hiszen kiemelkedik a szenvedéseket okozó kötésekből.) 37. Aki rajtam, - mint az Istenség Legfelsőbb Személyén meditál, elméjében Rám fókuszál, s nem tér le az útról, az biztosan elér Engem. (Aki csak rám gondol, - senki másra biztosan elér.) 38. Úgy meditálj a Legfelsőbbön; mint aki örökké létező, mindentudó, és fenntartója mindennek. 39. Aki szüntelen a Teremtő Atyára gondol, elérheti őt. (Aki a rezgését magas szinten tartja, az érheti el az Atyát.) 40. Aki egyszer felemelkedik hozzám, - mondja az Atya soha többé nem hull vissza a szenvedésbe. (Aki elért a rezgésszintjével, velem marad.) 41. Az anyagvilág a születések- és a halál körforgásában létezik, - aki felemelkedett hozzám, kilép a körforgásból. (A körforgás, - a szamszára a szüntelen ismétlődést, a szenvedések változatlan visszatérését jelentik azoknál, akik nem tudnak ebből felemelkedni. A kiemelkedésre ajánlja fel az Atya, a hozzá való felemelkedést. Ennek a legegyszerűbb módja, az önzetlen szolgálat.) 42. A Hozzám felemelkedett lelkek nincsenek illúzióban, az Én szellemiségem védelme alatt állnak. (Az Atya szellemisége a tiszta tudás, ami megvéd az illúziók csalódásaitól, a tudatlanság útvesztőitől.) Oldal:3

4 43. Aki a Teremtő szolgálatában cselekszik, és a Mindennek ajánlja fel tevékenysége gyümölcseit, nem csalatkozik. 44. Akik szüntelen odaadással, és szeretettel szolgálnak Engem, azoknak megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak hozzám. (Az Atya szolgálata; minden lény szolgálata, mert mindenben Ő van.) 45. Aki nem irigy, nem képzeli magát tulajdonosnak, boldogságban-, és boldogtalanságban egyaránt kiegyensúlyozott, az nagyon kedves nekem. (Aki tudja, hogy minden eszközt kölcsön kapott itt a Földön, - még a fizikai testét is beleértve hogy tapasztaljon, az nem irigy, nem kötődik semmihez, így kiegyensúlyozott. Az ilyen lény már közel van az Atyához.) Természetesen ettől függetlenül, minden lényt ugyanúgy szeret az Atya. 46. Az anyagi természet három kötőerőből áll: jóság, szenvedély, tudatlanság. (Jónak lenni nehéz, mert nem tudjuk, kihez legyünk jók. Magunkhoz, vagy másokhoz? Még magunkat sem ismerjük, nem hogy másokat, hogy lehetünk így jók? A jóságunkkal sokat árthatunk; magunkhoz is láncolhatunk-, függővé tehetünk másokat, - magunktól, az alamizsnától. Elhihetjük, hogy milyen jók vagyunk, s magunkat is a jóságunk gyümölcseihez kötözhetjük, habár az élhetetlent megtaníthattuk volna élni. Elegendő átadni a szívünket az önzetlen szeretetnek, s ekkor azt fogjuk tenni, amit kell. A szenvedély az érzékek révén az anyagvilághoz köt. Az érzékeinket szolgáljuk Isten helyett. Mindezek és még sok más tévedésünk, a tudatlanságunk következményei.) 47. A jóság kötőereje a boldogsághoz, a szenvedély a gyümölcsöző tettekhez, a tudatlanság pedig őrült és gyalázatos tettekhez láncol. (Azért akarunk jók lenni, hogy ennek révén boldogok lehessünk. Márpedig az igazi boldogság a szeretettel teli lelkünkben születik. Szenvedéllyel valamit meg akarunk szerezni; egy más lény figyelmét, csodálatát, szerelmét. Érzékeinket szolgáljuk így, ami letérít az útról. Tudatlanságunkban alkottuk meg a tömegpusztító fegyvereket, a mérgező gyógyszereket, vegyszereket, ártalmas technológiákat, stb.) 48. Aki túllép a jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőerején; megszabadul a fájdalmaktól. (Melyek a születéssel, öregséggel, halállal járnak.) 49. Az elpusztíthatatlan lélek transzcendentális, örökké létező, s túl van a természet kötőerőin. Ez a lélek nem cselekszik soha, így nem köthetik a tettek, - noha kapcsolatban áll az anyagi testtel. (Az anyagi testet a lélek alkotta meg, melynek segítségével tapasztal, de a mindenben egyvalaki cselekszik, /teremt/ s az Isten.) 50. Aki a teljes odaadó szolgálatban merül el, és nem esik vissza semmilyen körülmények között, az túllép az anyagi természet kötőerőin, és a Teremtő síkjára emelkedik. (Igazán a szolgálattal lehet felemelkedni, és a kötelékektől megszabadulni.) 51. Istenben elmerült szemlélettel rendelkező lélek, nem vegyül el a testtel, noha abban foglal helyet. 52. Szánalomra méltó ember az, aki nem oldja fel az élete bonyodalmait, nem ismeri fel az önmegvalósítás lehetőségeit! (Aki nem tesz magáért.) 53. Aki különbséget tud tenni test- és lélek között, nem panaszkodik a test egyetlen állapotára sem. (Mert minden testi állapot, a lélekből származik. Úgy szokták mondani, hogy a betegségek pszichoszomatikusak.) 54. Csak azok tudják elérni a tökéletes békét, akik a szívükben- és azon kívül is ugyanazt a Legfelsőbb Urat látják. 55. Nem létezőből nincsen állandóság, létezőből pedig megszűnés. (Változó testnek nincs állandósága, az örök lélek viszont változatlan.) Ez a különbség az anyag és a lélek között. 56. Minden test az egyéni lélek megtestesülése. A lélek jelenlétét az egyéni tudat jelzi. (A tudat nem az elemekből épül fel, hanem a lélek eredménye.) Oldal:4

5 57. Az örök élőlénynek aki fény csupán az anyagi teste van kitéve a megsemmisülésnek. 58. A megszületett számára biztos a halál, a holt számára pedig a megszületés. (Ezért hát soha nem szabad keseregned.) 59. Az egyik a lelket csodálatosnak látja, a másik ilyennek írja le, a harmadik ezt hallja róla, a negyedik nem érti, mit beszélnek emezek. (Nem egyforma a tapasztalásunk-, a tudásunk a lélekről.) 60. Akik az utat járják, azok értelme határozott. A határozatlanok szétszórt értelműek. 61. Akik az érzékeiket elégítik ki, gazdagságra vágynak; úgy gondolkodnak, hogy nincs más ezen kívül. Csekély tudással rendelkeznek. (Vagy inkább valódi tudással nem rendelkeznek.) 62. Odaadó szolgálat nem születik azok elméjében, akiket túlságosan vonz az érzéki élvezet, az anyagi gazdagság. (Az Úr szolgálata valójában a lények-, az emberek szolgálata.) 63. A kötelességed teljesítéséhez jogod van, de a munkád gyümölcseihez nincs. De ez nem ok arra, hogy a kötelességed elhanyagold. 64. Végezd a kötelességed, és válj meg minden olyan köteléktől, mely sikerhez vagy kudarchoz vezet. (Ez az elmeállapot a jóga, - ami életszemlélet, létfelfogás, s nem egyszerűen ászanázás.) 65. Odaadó szolgálattal szabadulhatsz meg a gyümölcsöző tettektől. (Szánalomra méltóak, és szenvedők, kik élvezni akarják a munkájuk gyümölcsét. Hiszen, amikor szolgálsz, az Atya szolgálja benned, általad a gyermekeit. Valóban siralmas, ha ezért te akarsz magadnak hálát.) 66. Amikor az értelmed kitalál a tévhitek erdejéből, - közömbössé válsz mindazok iránt, amit hallasz, és amit hallani fogsz. 67. Akkor éred el az isteni tudatot, amikor elméd szilárdan megmarad az önmegvalósítás transzában. 68. A ragaszkodás vágyat ébreszt, az dühöt, szül. Dühből illúzió következik, abból zavart értelem; s ez visszasüllyeszt az anyagi lét mocsarába. (Ez az elanyagiasodás útvesztője, ahol már a lélek is kiléphet a folyamatból. Vagyis lelketlenné válik az ember.) 69. Az ember értelmét egyetlen érzék is elragadhatja, ha arra összpontosít. (Úgy történik ez, mint ahogy a szél sodorja el a partoktól a csónakot.) 70. Az önmegvalósításban az alvók között éberen van a bölcs, és transzcendentális örömöt érez, - a lelki életében való haladásában. Eközben az alvó, érzéki gyönyörökről álmodik, éberen - s olykor boldognak vagy boldogtalannak érzi magát. 71. Az emberek kétféleképpen próbálják az abszolútat elérni; spekulációval az észlények, és szolgálattal a lelki lények. 72. Emberként a lelked tesz aktívvá, de embervoltod miatt teszel szert anyagi kötelékekre. 73. Szolgálj, hozz áldozatot, s ne érzék-kielégítésre dolgozz. Minden más munka az anyagvilágban rabszolgaságot eredményez. 74. A te áldozatod, érted való áldozattal fog járni, s egymást tápláljátok. (Emberek, és istenek kapcsolatára vonatkozik. Azt jelenti, hogy emberek és istenek közösen munkálkodhatnak isteni tervek megvalósításán.) Akik mindezeket adomány nélkül élvezik, azok tolvajok; mert ebbe a gyümölcsöző láncolatba szintén áldozattal lehet bekapcsolódni. 75. A mindent átható transzcendencia; mindig jelen van az áldozatos tettekben. 76. Hiábavaló lét-, bűnös élet; ki érzékekben leli örömét. (Testi szintű életet él, lelki élet helyett. Márpedig, nem ez okból született le senki.) 77. Aki az önvalóban megtalálja örömét, az már nem ismer kötelességet. (Mert már teljesen megelégedett.) 78. Aki személyes szándék nélkül teljesíti kötelességét; nincsen függő helyzetben. (Senkitől, és semmitől nem függ.) De oka sincs arra, hogy ne cselekedjék. Oldal:5

6 79. Tökéletes állapotot csak a kötelességteljesítés útján lehet elérni. 80. Az egyéniséget követik. (Bármilyen mértéket szab példájával, követik.) Ebben van az ő felelőssége. 81. A bölcs, hogy helyes úton vezesse az embereket, cselekszik, - de tetteihez való ragaszkodás nélkül. 82. A bölcs nem állíthatja le a tudatlanokat a tetteik gyümölcseihez ragaszkodó tevékenységükben. (Buzdítsa őket odaadó szolgálatra.) 83. Mindenki saját természete szerint cselekszik, - még a bölcs is. (Mesterkélten ne próbáljon senki jógi, vagy transzcendentalista lenni. Teljesítse a kötelességét, s vezető segítségével emelkedjen ki a kötelékeiből.) 84. Sokkal jobb a saját kötelességet teljesíteni hibásan, mint a másokét tökéletesen. (Jobb, ha a magad útját járod botladozva, mint a másét sikeresen, mert így tanulsz.) 85. A cselekvő érzékek felsőbbrendűek a tompa anyagnál. Az elme az érzékeknél, az értelem az elménél, de a lélek annál is felsőbbrendű. (Tehát a felébredettségi sor: anyag, cselekvő érzékszervek, elme, értelem, lélek.) 86. A tudás tanítványi láncolaton jött. A lánc idővel megszakadt, ezért tűnik az eredeti tudás elveszettnek. 87. A tudás helyreállítására a Legfelsőbb korszakról korszakra megjelenik. (Még ha örök, transzcendentális léte is van.) 88. Aki elér hozzám, (megismeri a transzcendentális létemet) teste elhagyása után nem születik újjá. (Elérte az örök tartózkodási helyemet.) 89. Ki a Teremtőben elmélyül, benne megtisztul, az eléri az Ő transzcendentális szeretetét. 90. Mindenkit a szerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. Ki milyen mértékben követi az én utamat? (Végül is más út, - ebben a teremtésben - mint az Atya útja nem lehet. Maga ellen cselekszik, aki letér róla, s felemelkedik, aki rálép.) 91. Még az értelmesek is zavarba jönnek, amikor meg kell határozni; mi a cselekvés- és a tétlenség? Ezzel a tudással lehet kiszabadulni az anyagi kötelékekből. 92. Az isteni tudatban élő, - bármit tesz tudja, hogy ő valójában nem tesz semmit. (Mégsem tétlen, mert benne Isten cselekszik.) 93. Aki megismerte az igazságot, azt nem téveszti meg semmi. (Tudja, hogy minden létező a Legfelsőbb része, és minden Őbenne van, - mert minden, és mindenki az Övé.) 94. Aki a transzcendentális tudást megízlelte, idővel belül örvend az önvalónak. (Ez a tudás a lélek megértése, s ennél nincs magasztosabb.) Rabszolgaságunk okozója a tudatlanság, felszabadulásunké a tudás. (Ez a tudás az odaadó szolgálat gyümölcse.) E tudással olyan békét nyer a lény, hogy belül örvend. 95. A kételkedő lélek nem boldog ebben a világban, de a következőben sem. (Mert nem fejlődik, és nem jut az igaz tudáshoz, és semmilyen boldogságot nem talál.) 96. Aki nem vágyakozik munkája gyümölcseire, és nem is gyűlöli azt; teljesen felszabadul. (Ehhez hasonló ellentétpároktól kell menteseknek lennünk; pl. ragaszkodás elengedés, akarás megengedés, gyűlölet szeretet.) 97. Az elméjén- és érzékein uralkodó lelket mindenki kedveli, és ő is kedvel mindenkit. Bár állandóan dolgozik, sohasem kötik tettei. 98. A rendíthetetlen-, odaadó lélek tökéletes békét ér el, mert tettei minden gyümölcsét felajánlja a Teremtőjének. (Aki nem él ilyen harmóniában az Abszolúttal; sóvárog tettei gyümölcseire, és rabja tetteinek.) Oldal:6

7 99. A Legfelsőbb Lélek nem vállalja magára senki jó-, vagy bűnös tetteit. Az Úr olyan tettekre késztet, hogy fejlődhessünk, de a bűnös tettekkel meg is semmisülhetünk. (Minden lény saját maga függvénye.) 100. A tökéletes jógi; - aki belsőjében boldog, és aktív a lelke mélyén élő Legfelsőbből meríti örömét, mert ott érte el Őt Akik túljutottak a kettősségen, a kétségen, s elméjüket a lélek foglalkoztatja; az érző lények szolgálatában tevékenykednek, s eljutnak a Legfelsőbbhöz Az elme barátja is, és ellensége is lehet a léleknek. (Elméje segítségével meg is emelkedhet-, és le is süllyedhet a lény.) 103. A fegyelmezetlen elme ellenség, az együttműködő barát Aki az elméjét a Legfelsőbb alá rendelte, olyan nyugalomba jutott, hogy már semmi sem mozdíthatja ki. (Boldogság szenvedés, Tisztelet gyalázat; számára mind egyforma.) 105. Az nem lehet jógi; aki túl sokat, vagy túl keveset eszik, vagy alszik. (Szabályozott kell, hogy legyen az evés, az alvás, és minden más tevékenység.) 106. Az igazi jógi; minden élőlényben Engem lát, s minden lényt Bennem lát. Számára soha nem veszek el, és ő sem vész el a számomra soha A jógi tudja, hogy Én, Egy- és ugyanaz vagyok minden élőlényben; a Legfelsőbb Lélek Sikertelen jógi sok-sok évig fogja élvezni az életet, a jámbor lények bolygóin. A jó helyre születést felkészültséggel lehet bevonzani Az alsóbbrendű természeten kívül, van egy felsőbbrendű energiám; ők az anyagi természettel küzdő lények, - nyilvánítja ki a Legfelső. Ők tartják fent az univerzumot. (Tehát az anyagvilág az Atya alsóbbrendű energiája, s a lények a felsőbbrendű energiái, - még akkor is, ha küzdésben vannak az anyagvilággal, vagyis szenvedélyeik az anyagvilághoz láncolják őket.) 110. Meggyőződhetsz arról, hogy Én vagyok a forrása- és felosztása minden anyaginak és lelkinek. (A lélek az alapja a teremtésnek, és az anyag a megjelenítője. Az anyagvilág a lelki energia révén nyilvánul meg.) 111. Én vagyok a víz íze, a Nap és a Hold fénye, az OM-szótag a mantrákban, hang az éterben, és az emberi képesség. (Vagyis minden, ami van; az a Teremtő.) 112. Én vagyok a föld illata, a tűz heve, az élők élete, minden lét magja, értelmesek értelme, hatalmasok bátorsága Minden létállapot az Én energiámból nyilvánul meg. Én vagyok minden, de mégis mindentől független. (Az Atyára nem hatnak semmiféle kötőerők. A szeretetének és a megnyilvánulásának nincs semmiféle határa.) 114. A kötőerőktől megtévesztett világ nem ismer Engem. (Nekik nem jelenek meg.) 115. Én tudok mindenről. (Ami a múltban történt, ami most történik, s ami történni fog.) Az összes élőlényt ismerem, engem azonban nem ismer senki Az univerzum a Legfelső kozmikus formája, és a megtestesült lények szívében lakozó Legfelső Lélek Akik elértek Engem, soha többé nem térnek vissza a szenvedésekkel teli átmeneti világokba Akik az odaadó szolgálatban nem rendelkeznek hittel, nem érnek el Engem, s visszatérnek a születés halál körforgásába. Oldal:7

8 119. Három kapu vezet a pokolba: Kéj, düh, kapzsiság. Minden józan embernek meg kell válni tőlük, mert a lélek degradálásához vezetnek. (Aki mindezeket elkerüli, s olyan tettekbe fog, mely önmegvalósításhoz vezet; eléri a végső célt.) 120. Aki eldobja az isteni üzeneteket, és saját szeszélyeire hallgatva cselekszik; nem éri el a tökéletességet, a boldogságot, és a végső célt Az írásokból meg lehet ismerni, mi a kötelesség, és mi nem az. Ha az ember megismerte a szabályokat, cselekedjék úgy, hogy fejlődhessen Akik saját elképzeléseiket követik, különféle hiteket alakítanak ki, - ami aztán meghatározza kötőerőiket, ételeiket, áldozásra vezeklésre - adományozásra való hajlamaikat A beszéd fegyelmezése abból áll, hogy az ember igazmondó, - jóakaróan és kedvesen, másokat nem sértve szól - és a tanításokra rendszeresen hivatkozik. (Nem felejti el a tanításokat, nem távolodik el tőlük. De az idézgetés nem vonatkozik arra, aki manipulatívan használja a tanításokat, és így visszaél velük.) 124. A test fegyelmezése az Atya, a lelki tanítók, a szülők szeretetére épül; minek következménye a tisztaság, egyszerűség, erőszak nélküliség Az elme fegyelmezését jelenti a lelki nyugalom, egyszerűség, higgadtság, gondolatok tisztasága A hivalkodó vezeklés, a szenvedély kötőerőihez tartozik. (Az ilyen emberek idegesek, csapongók, ideiglenesen uralkodnak magukon, - hogy megbecsülést és megtapasztalást szerezzenek.) 127. Az önkínzó és másokra is hátrányosan ható vezeklés a tudatlanságban gyökerezik Az adományozás három kötőerőben születik: - Jóság: megfelelő helyen, időben, érdemesnek adja, viszonzás elvárás nélkül. (Annak ellenére, hogy a jóság nagyon pozitívnak látszik, megköt; mert ilyen módon kell jónak lenni. De gondolkodhatok úgy, hogy azt mondom, mégis adjon valamit nekem a koldus is a magáéból; egy mosolyt, egy szép nap kívánságot, valamilyen visszaáramoltatott pozitív energiát, - nem csak az energetikailag megcsapoló szenvedő arcát.) - Szenvedély: gyümölcsöző viszonzásra várva adja. - Tudatlanság: rossz helyen és időben, méltatlannak, megalázó módon adja OM, TAT, SAT három szó. A teremtés kezdete óta a Legfelsőbb Abszolút Igazság az Atya megjelölésére használják. (Mindhárom a Legfelső neve. Mantrázva benne merülünk el, és neki áldozunk, magunkat emelve. Szűkebb értelmű jelentések: OM = utalás a Legfelsőbbre. TAT = az. SAT = örökkévaló.) Az OM mantra segít a Legfelsőbbet elérni. A TAT szóval hozzuk az áldozatot, az önfegyelmezést, az adományozást, - hogy önérdek nélküli legyen, s így felszabadít. SAT az Abszolút igazságot jelöli. Azért ejtik az emberek, hogy minden tevékenységük a Legfelső örömére szolgáljon A megtestesült lélek nehezen mond le a tettekről; ezért mondjon le a tettei gyümölcseiről A jóságban élő nem utálja a kedvezőtlen munkát, de a kedvezőhöz sem ragaszkodik. A bölcsnek nincsenek kétségei a munkát illetően. (Megfelelő helyen és időben ellátja azt, amit kell, - még ha szenvedést is okoz magának.) 132. Mindenki elérheti a tökélyt; a saját kötelességei teljesítésével. (Ha eközben az Urat szolgálja.) Oldal:8

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34 Ha a lélek útját szeretnéd járni, veled kell legyen a megkülönböztetés lelke, amely segít neked, hogy tudd, mi az illúzió és mi a valóság, mi a lélek szerint és mi a test szerint való, mi a helyes és mi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

Bhagavad Gita Úgy, ahogy van * * *

Bhagavad Gita Úgy, ahogy van * * * Bhagavad Gita Úgy, ahogy van * * *! TAO Könyv Benső Út-ikalauz könytárából " http://www.tao.externet.hu! Bhagavad Gita Tartalom 2 Tartalom: Első fejezet Hadiszemle a kuruksetrai csatamezőn 4 Második fejezet

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A szamádhi és az Ísvara Atma Center, 2009. 11. 13. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra HarihÓm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A prakriti és a purusa Atma Center, 2009.04. 09. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A jáma és a nijáma Atma Center, 2010. 05. 14. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

MESTERKÉNT ÉLNI 1. Csak két fajta út van az életben.

MESTERKÉNT ÉLNI 1. Csak két fajta út van az életben. MESTERKÉNT ÉLNI 1 Csak két fajta út van az életben. Az egyik úton az örök tanítványok mennek. Ez az örök keresés útja, az örök várakozásé. Sosem jön el az ideje, hogy minden megtegyünk. Ezen az úton egy

Részletesebben

Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu

Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu Gauranga Das előadása Atma Center életmódközpont www.atmacenter.hu Jóga összekapcsolódás, igázás Istennel A valósággal Az univerzummal Az önvalóval Jógas csitta vritti niródhah A jóga az elme változásainak

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem.

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem. Isten szeretet. Szívedbe rejtette magát, hogy mindig tudd, mi a helyes, mit kell tenned. Ez a tudás személyes tudás, nem továbbadható. Ne kérj hát tanácsot senkitl! Nincs szükséged rá. De az idegen tudás

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Bevezető előadás Atma Center, 2009. 07. 17. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 6. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: MÉRTÉKLETESSÉG (GALATA 5, 23)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 6. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: MÉRTÉKLETESSÉG (GALATA 5, 23) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 6. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: MÉRTÉKLETESSÉG (GALATA 5, 23) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 12. rész Milyen területeken van szükségünk mértékletességre?

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ingatlan-gazdaságtani előadások anti projekt menedzsment projekt menedzsment hátulról

ingatlan-gazdaságtani előadások anti projekt menedzsment projekt menedzsment hátulról ingatlan-gazdaságtani előadások anti projekt menedzsment projekt menedzsment hátulról építéskivitelezési tanszék 1 rostás zoltán 3. rész: PM hátulról FORRÁS: Marcus Aurelius Ekhnat Easwaran Lin Yu Tang

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom.

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom. Satsang Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, Az Életenergia gyakorlásával kétféle célt érhetünk el. Az egyik csakis a test számára előnyös, egészség, ellazulás stb.. A másik cél spirituális

Részletesebben

Sankarácsárja: Átma Bódha 1

Sankarácsárja: Átma Bódha 1 1 Sankarácsárja: Átma Bódha 1 1. Ezen Átma Bódha azért íródott, hogy kielégítse a megszabadulást keresők szükségleteit, akik állhatatos önmegtagadásuk révén már megtisztultak a szennyeződésektől, békéssé

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben