Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület február 12-i ülésére) A Képviselő-testület a 173/2013. (VI.13.) Kt. sz. valamint 9/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatában döntött a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának létrehozásáról és megvalósításáról 1. A szentendrei helytörténeti kiállításra illetve a kiállítóhely kialakítására az önkormányzat június végén minisztériumi Alfa pályázatot adott be, amelyet a Ferenczy Múzeum munkatársai készítették elő. A 60 millió forintos pályázat résztámogatásban részesült, ami 28 millió forintot jelent, mely összegre az önkormányzat szerződést kötött a minisztériummal, miszerint a pályázat első két szakaszát június 30-ig megvalósítja. Ez a kiállítóhely kialakítását (a kereskedőház éttermi pincéjének műszaki átalakítását) és a kiállítás előkésztését jelenti. A kiállítóhely kialakításához szükség volt az ingatlanrész építési átalakítására. A kiállítás belsőépítészeti megvalósítására kiírt közbeszerzés folyamatban van. A kiállítás kivitelezésének végső határideje: május 29. Módosított határidő: február 28. A Képviselő-testület a 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Boldogtanyai, 7863 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Boldogtanyán található 7863 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 7925 m 2 ingatlant értékesítésre kijelöli és pályázat útján értékesíti. A pályázat eredménytelen lett, az ingatlan hirdetése folyamatos. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 253/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelölése (Fény utcai ingatlanok) 3. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Fény utcai 3458/7 és 3458/8 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti, és pályázat útján hasznosítja. A pályázat eredménytelen lett. Az ingatlan folyamatos hirdetés alatt áll. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31.

2 A Képviselő-testület a 338/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Gólyahír utcában lévő ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 4. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre belterületi 3524/18 hrsz-ú, 665 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a törzsvagyonból kivonja, az ingatlant értékesítésre kijelöli és pályázat útján hasznosítja. A pályázati kiírás megtörtént, de a pályázatra nem érkezett ajánlat, az ingatlant folyamatosan hirdetjük. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 339/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról 5. A Pilisi Parkerdő Zrt. részére megküldésre került a szerződés és a határozat. A megállapodást mindkét fél aláírta, a földhivatali eljárást a Pilisi Parkerdő Zrt. elindította. A Pilisi Parkerdő Zrt. továbbra is a földhivatali eljárást kezeli, mely ez idáig nem zárult le. Módosított határidő: január 31. Új határidő: április 30. A Képviselő-testület a 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Hamvas Béla út szám alatti társasház energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezés megkezdéséről 6. A közbeszerzést követően a Társasház és a nyertes kivitelező között a szerződés létrejött. A kivitelezési munkálatok szeptemberében megkezdődtek. Az átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A VSZN Zrt. kötelezettségébe tartozó hibrid napelem napkollektor rendszer kivitelezésének, a finanszírozásának feltételes közbeszerzése lezajlott. A napelemek a társasház oldalára felszerelésre kerültek, a hőközpont korszerűsítése megtörtént. A Bimbó utcai óvoda tervezéséhez a tervező irodák versenyeztetése megtörtént. A szerződés a nyertes pályázóval megkötésre került. A tervek leszállításra kerületek. A Bimbó utcai tagóvoda korszerűsítésének költségbecslése decemberi testületi ülésre beterjesztésre került. A társberuházói szerződés július 28-án aláírásra került, a szerződésben rögzítetteknek megfelelően a támogatás 90 %-a kifizetésre került Társasház részére. A fennmaradó 10 % a végszámla benyújtását követően történik. Módosított határidő: a társberuházói megállapodás elfogadására és a Bimbó utcai tagóvoda épület energetikai korszerűsítése kivitelezési költségeinek becslésére január 30.

3 A Képviselő-testület a 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. valamint a 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozataiban döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról 7. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társaságok könyvvizsgálója a VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviselőjének, Veres Olgának a kezdeményezését a Társaságok könyvvizsgálói szerződéseinek közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a könyvvizsgáló részéről felmerült egészségügyi okokra hivatkozással, május 31. napjával elfogadta. A Társaságok új könyvvizsgálójának a Képviselő-testület az East Audit Zrt-t (cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) választotta meg június 1-től május 31. napja közötti időszakra. A gazdasági társaságok okiratainak változás bejegyzése megtörtént. Módosított határidő: január 31. A Képviselő-testület a 103/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a számviteli beszámolók jóváhagyási jogának átruházásáról, a 122/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról, a 141/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztásáról, valamint a 142/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásának megindításáról A határozatok végrehajtás folyamatban van. 8. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók jóváhagyásának jogát a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságra ruházta át. A Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a bizottságok nem tárgyalták. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Filo Frigyest választja meg a Kft. új ügyvezetőjének. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármester a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén javasolja és támogassa szavazatával, hogy a felügyelő bizottság tagjainak Lontai Tamás, Kun Csaba valamint Szegő András Sándor kerüljön megválasztásra. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. végelszámolással megszűnteti. A végelszámolónak Filó Frigyest nevezte meg. A Társaság közgyűlését mind a mai napig nem sikerült összehívni, a kisebbségi tulajdonossal nem sikerült az Önkormányzatnak mint többségi tulajdonosnak megegyezni, így sem a mérlegbeszámolót, sem Felügyelő Bizottságot megválasztani illetve az Ügyvezetőt megválasztani és bejegyeztetni nem lehetett. Módosított határidő: január 31. Új határidő: július 31.

4 A Képviselő-testület a 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-szigeti strandfürdő őrzéséről A határozatok végrehajtása megtörtént. 9. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hivatal vizsgálja meg a Pap-szigeti strand területére vonatkozó hidrogeológiai korlátozás után a terület milyen hasznosítása lehetséges, elsődlegesen lakossági és civil programokra, milyen pénzügyi feltételek mellett valósítható meg a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján, figyelemmel a terület őrzését ellátó vállalkozással történt szerződés feltételeire. A vizsgálat megtörtént. A Pap-szigeti strand hasznosításával kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület január 22-i ülésére beterjesztésre került és a 16/2015. (I.22.), 17/2015. (I.22.), 18/2015. (I.22.), 19/2015. (I.22.), 20/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatok születtek. Eredeti határidő: december 31. A Képviselő-testület a 187/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a Bükkös parti piac szerződésének hosszabbításáról 10. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bükkös parti piac üzemeltetésére az Önkormányzat és Rebeles Sándor között Szentendrén, március 9-én létrejött szerződést március 1. napjától február 28. napjáig tartó határozott időre meghosszabbítja. Az éves üzemeltetési díj mértéke március 1. napjától kezdődően Ft + ÁFA, amely minden évben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindexváltozással megegyező mértékben módosul. A szerződés előkészítése megtörtént, a szerződést az önkormányzat aláírta, az üzemeltető aláírása folyamatban van. Eredeti határidő: február 28. A Képviselő-testület a 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a QualiTeam Consult Kft-vel szembeni igényérvényesítésről 11. A QualiTeam Consult Kft. részére a határozatban foglalt felszólítás kiküldésre került. Válaszukban a követeléseket teljes mértékben, mind jogalapjukat, mind összegszerűségüket vitatják. A keresetlevél benyújtásra került a bíróságra. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal, 3.pont: december 31.; 4.pont: a évi költségvetés tervezésére február 15.

5 A Képviselő-testület a 223/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgyűjtő gépjármű beszerzéséről 12. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2 db használt hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére közbeszerzési eljárást indítson maximum nettó 38 MFt keretösszeg, mint vételár felhasználásával. A beszerzés teljes költsége a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t terheli. Az eljárás várhatóan februárjában tud megindulni. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal, 3.pont: a Képviselő-testület januári rendes ülése Új határidő: május 15. A Képviselő-testület a 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a környezetvédelmi program jóváhagyásáról 13. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Környezetvédelmi Programot jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy végleges megerősítést további társadalmi véleményeztetés után kaphat a program. A társadalmi véleményezés megtörtént ezután a ViaMap Kft által elkészített Környezetvédelmi Programot a Képviselő-testület január 22-i ülésén a 10/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatával elfogadta. A Képviselő-testület a 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről c. előterjesztéshez a Kulturális Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítéséről 14. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezet -té történő minősítését. A minősítéshez szükséges dokumentumokat a Képviselő-testület január 22-i ülésén jóváhagyta az 5/2015. (I.22.) Kt. sz. határozattal. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2.pont: december 31.; 3.pont: január havi képviselőtestületi ülés

6 A Képviselő-testület a 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálatáról 15. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata elvégzésére bruttó 10 MFt keretösszeget biztosít, a kifizetésre a évben kerül sor. A feladat ellátására versenyeztetés történik és a legkedvezőbb ajánlatot adó partnerrel a vállalkozási szerződés a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által jóváhagyott tartalommal kerül megkötésre. A partner kiválasztását célzó versenyeztetési eljárás eredményesen lezárult. A nyertes a CMS Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ,- Ft+ÁFA vállalkozási díjjal. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal; 2.pont: december 15.; 3.pont: február 15. A Képviselő-testület 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozatában döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről és a évi belső ellenőrzési tervről 16. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződéseket elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a belső ellenőr negyedévente köteles jelentést készíteni. A nyertes ajánlattevő Szakh-Értelem Bt-vel a megbízási szerződések megkötésre kerültek. Eredeti határidő: 1. és 2. pont: azonnal; 3. pont: december 31., 4.pont: a évi költségvetés elfogadása A Képviselő-testület a 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött az önkormányzati adóhatóság évi ellenőrzési tervéről 17. A Képviselő-testület határozatában kérte az adóellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében a Hivatal és a VSZN Zrt. rendelkezésére álló adatbázisok összevetését. Ennek megvalósítása érdekében február 2-án kelt levelünkben kértük a VSZN Zrt. vezérigazgatójától adatbázisaik rendelkezésünkre bocsátását. Emellett az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgálhatja, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. -a valamint a törvény 3. számú mellékletének C) 2. pontja alapján január 1-jétől lehetőség van az adóhatóság illetékességi területén található, nyilvántartásban szereplő valamennyi ingatlanra vonatkozó január 1-jén hatályos adatok igénylésére a Földhivataltól. A Földhivatal felé január 28-án továbbítottuk megkeresésünket a fenti adatokra vonatkozóan, melyek térítésmentesen és elektronikus formában történő szolgáltatása 30 napon belül várható.

7 A Képviselő-testület a 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját megalapozó vizsgálatok lezárásáról, a helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekről, valamint a fejlesztés fő irányairól 18. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Településfejlesztési Koncepciót (TFK) megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. A helyzetértékelést összefoglaló dokumentum tartalmáról a városi honlapon tájékoztattuk a lakosságot. A Testület elfogadta a TFK fő fejlesztési irányait, melyek alapján folyamatban van a TFK tervezetének kidolgozása, melyet a Testület márciusi ülésére terjesztünk elő. A Képviselő-testület a 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) munkájának megindításáról A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja, hogy a Belügyminisztériummal megkötött Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló együttműködési megállapodás alapján, a Belügyminisztérium által kijelölt szakértői csoport térítésmentes szolgáltatásainak igénybe vételével kerüljön sor az ITS kidolgozására. A Polgármester gondoskodott a városi koordinátor megbízásáról. 19. Az ITS projekt előkészületi munkái a határozat elfogadását követően, a szerződésben foglaltaknak megfelelően azonnal megkezdődtek. Ennek keretében sor került elsőként a hivatalos projektindítási megbeszélésre a kirendelt szakértői csapattal, az ITS koordiátor elkészítette a BM által kért Partnerségi Tervet a megadott határidőre, Szentendre képviseltette magát a BM által szervezett projektindító konferencián, és leegyeztetésre került a tervezési módszertan, valamint a kötelezően előírt helyszínbejárások menete. Következő lépésként február közepével bezárólag elindul a projekt kötelező kommunikációja, a felső vezetői mélyinterjúzás, a stratégiai tervezői csoportok találkozóinak összeszervezése, valamint megvalósul a kötelezően előírt szakmai anyagok begyűjtése és átadása is. Új határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület a 8/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Felcsút Község Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásáról 20. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja Felcsút Község Önkormányzatának a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását. A határozatot a Társulás részére megküldtük, a Polgármester a csatlakozás tényével módosított Társulási Megállapodást akkor tudja aláírni, ha minden társult tag jóváhagyja a csatlakozást és a Társulás elindítja a Megállapodást aláírásra településenként. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2. pont: december 31.

8 A Képviselő-testület a 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 21. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását. A Polgármester a módosított Társulási Megállapodást akkor tudja aláírni, ha mindent társult tag jóváhagyja azt. A 11 tagból eddig 6 település küldte meg jóváhagyó határozatát. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról 22. A Képviselő-testület a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy az alapító okirat 9. pontjában az Óvodai intézményi étkeztetés rendelkezés helyébe Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben rendelkezés lép, ezzel a módosítással elfogadja Szentendre Városi Óvodák alapító okiratot módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A változásbejegyzési kérelem a Magyar Államkincstár részére megküldésre került. A Képviselő-testület a 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész értékesítéséről 23. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzata tagnak a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő 25,93% arányú üzletrészéből 12,35 % arányú, ,- Ft összeg névértékű üzletrésze értékesítése érdekében felkérte a Polgármestert, hogy az üzletrész vételárának megállapítására értékbecslést rendeljen meg. A megrendelés megtörtént, a Polgármester tárgyalásokat folytat az eladásról. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2. pont: március 10.

9 A Képviselő-testület a 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról 24. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét, mely alapján a Kft. éves támogatási igénye 26 millió Ft, valamint jóváhagyja 13 millió forint támogatás nyújtását Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetése terhére a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részére annak érdekében, hogy abból május 31-ig működési kiadásait és a KMOP-3.1.2/C pályázat előleg költségeit finanszírozza. A szerződés tervezetét annak aláírása előtt megküldtük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, várjuk a jóváhagyó választ. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal; 3. pont: a Város évi költségvetésének elfogadása; 4. pont: január 31. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról 25. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjét arra, hogy minden olyan esetben, amikor az adott gazdasági társasággal kapcsolatosan előterjesztés készül, kötelező jelleggel vegyenek részt valamennyi olyan bizottsági ülésen, amely az adott előterjesztést tárgyalja, és felkéri a bizottsági elnököket, hogy az érintett vezetőket a bizottság ülésére minden esetben hívja meg. A gazdasági társaságok vezetőit a határozatról tájékoztattuk. Eredeti határidő: folyamatos A Képviselő-testület a 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei, Szentlászlói út 81. szám alatti, 3337 hrsz-ú, helyi építészeti értékvédelemmel érintett ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 26. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre, 3337 hrsz-ú 739 m2 nagyságú, lakóház és udvar megnevezésű, természetben a Szentendre, Szentlászlói út 81. szám alatt található, Sztraka Attila tulajdonában álló védett ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván, az ingatlan építészeti értékvédelmét fenntartja. A döntésről az eladó ügyvédjét értesítettük. Eredeti határidő: január 30.

10 A Képviselő-testület a 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Fellebbezés közterület-használati ügyben 27. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak alapján Harrington Anna Mária közterület-használati ügyében a Polgármester december 16-án kelt /2014. ikt. sz. határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú önkormányzati hatósági eljárásban az első fokú határozatot helyben hagyja. Az érintett tájékoztatása a döntésről megtörtént.

11 Határozati javaslat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z) I. 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. II. 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (IX.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: április /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: május 15. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: szeptember 30. 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március /2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március 31. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: azonnal A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda Szentendre, február 5. Verseghi-Nagy Miklós polgármester A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, február 5. dr. Gerendás Gábor jegyző Előkészítette: Ellenőrizte Lantos Anna testületi referens Bartha Enikő irodavezető

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat rendes ülésének könyvéből: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben