Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület február 12-i ülésére) A Képviselő-testület a 173/2013. (VI.13.) Kt. sz. valamint 9/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatában döntött a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának létrehozásáról és megvalósításáról 1. A szentendrei helytörténeti kiállításra illetve a kiállítóhely kialakítására az önkormányzat június végén minisztériumi Alfa pályázatot adott be, amelyet a Ferenczy Múzeum munkatársai készítették elő. A 60 millió forintos pályázat résztámogatásban részesült, ami 28 millió forintot jelent, mely összegre az önkormányzat szerződést kötött a minisztériummal, miszerint a pályázat első két szakaszát június 30-ig megvalósítja. Ez a kiállítóhely kialakítását (a kereskedőház éttermi pincéjének műszaki átalakítását) és a kiállítás előkésztését jelenti. A kiállítóhely kialakításához szükség volt az ingatlanrész építési átalakítására. A kiállítás belsőépítészeti megvalósítására kiírt közbeszerzés folyamatban van. A kiállítás kivitelezésének végső határideje: május 29. Módosított határidő: február 28. A Képviselő-testület a 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Boldogtanyai, 7863 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Boldogtanyán található 7863 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 7925 m 2 ingatlant értékesítésre kijelöli és pályázat útján értékesíti. A pályázat eredménytelen lett, az ingatlan hirdetése folyamatos. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 253/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelölése (Fény utcai ingatlanok) 3. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Fény utcai 3458/7 és 3458/8 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti, és pályázat útján hasznosítja. A pályázat eredménytelen lett. Az ingatlan folyamatos hirdetés alatt áll. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31.

2 A Képviselő-testület a 338/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Gólyahír utcában lévő ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 4. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre belterületi 3524/18 hrsz-ú, 665 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a törzsvagyonból kivonja, az ingatlant értékesítésre kijelöli és pályázat útján hasznosítja. A pályázati kiírás megtörtént, de a pályázatra nem érkezett ajánlat, az ingatlant folyamatosan hirdetjük. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 339/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról 5. A Pilisi Parkerdő Zrt. részére megküldésre került a szerződés és a határozat. A megállapodást mindkét fél aláírta, a földhivatali eljárást a Pilisi Parkerdő Zrt. elindította. A Pilisi Parkerdő Zrt. továbbra is a földhivatali eljárást kezeli, mely ez idáig nem zárult le. Módosított határidő: január 31. Új határidő: április 30. A Képviselő-testület a 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Hamvas Béla út szám alatti társasház energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezés megkezdéséről 6. A közbeszerzést követően a Társasház és a nyertes kivitelező között a szerződés létrejött. A kivitelezési munkálatok szeptemberében megkezdődtek. Az átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A VSZN Zrt. kötelezettségébe tartozó hibrid napelem napkollektor rendszer kivitelezésének, a finanszírozásának feltételes közbeszerzése lezajlott. A napelemek a társasház oldalára felszerelésre kerültek, a hőközpont korszerűsítése megtörtént. A Bimbó utcai óvoda tervezéséhez a tervező irodák versenyeztetése megtörtént. A szerződés a nyertes pályázóval megkötésre került. A tervek leszállításra kerületek. A Bimbó utcai tagóvoda korszerűsítésének költségbecslése decemberi testületi ülésre beterjesztésre került. A társberuházói szerződés július 28-án aláírásra került, a szerződésben rögzítetteknek megfelelően a támogatás 90 %-a kifizetésre került Társasház részére. A fennmaradó 10 % a végszámla benyújtását követően történik. Módosított határidő: a társberuházói megállapodás elfogadására és a Bimbó utcai tagóvoda épület energetikai korszerűsítése kivitelezési költségeinek becslésére január 30.

3 A Képviselő-testület a 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. valamint a 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozataiban döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról 7. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társaságok könyvvizsgálója a VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviselőjének, Veres Olgának a kezdeményezését a Társaságok könyvvizsgálói szerződéseinek közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a könyvvizsgáló részéről felmerült egészségügyi okokra hivatkozással, május 31. napjával elfogadta. A Társaságok új könyvvizsgálójának a Képviselő-testület az East Audit Zrt-t (cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) választotta meg június 1-től május 31. napja közötti időszakra. A gazdasági társaságok okiratainak változás bejegyzése megtörtént. Módosított határidő: január 31. A Képviselő-testület a 103/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a számviteli beszámolók jóváhagyási jogának átruházásáról, a 122/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról, a 141/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztásáról, valamint a 142/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásának megindításáról A határozatok végrehajtás folyamatban van. 8. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók jóváhagyásának jogát a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságra ruházta át. A Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a bizottságok nem tárgyalták. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Filo Frigyest választja meg a Kft. új ügyvezetőjének. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármester a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén javasolja és támogassa szavazatával, hogy a felügyelő bizottság tagjainak Lontai Tamás, Kun Csaba valamint Szegő András Sándor kerüljön megválasztásra. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. végelszámolással megszűnteti. A végelszámolónak Filó Frigyest nevezte meg. A Társaság közgyűlését mind a mai napig nem sikerült összehívni, a kisebbségi tulajdonossal nem sikerült az Önkormányzatnak mint többségi tulajdonosnak megegyezni, így sem a mérlegbeszámolót, sem Felügyelő Bizottságot megválasztani illetve az Ügyvezetőt megválasztani és bejegyeztetni nem lehetett. Módosított határidő: január 31. Új határidő: július 31.

4 A Képviselő-testület a 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-szigeti strandfürdő őrzéséről A határozatok végrehajtása megtörtént. 9. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hivatal vizsgálja meg a Pap-szigeti strand területére vonatkozó hidrogeológiai korlátozás után a terület milyen hasznosítása lehetséges, elsődlegesen lakossági és civil programokra, milyen pénzügyi feltételek mellett valósítható meg a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján, figyelemmel a terület őrzését ellátó vállalkozással történt szerződés feltételeire. A vizsgálat megtörtént. A Pap-szigeti strand hasznosításával kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület január 22-i ülésére beterjesztésre került és a 16/2015. (I.22.), 17/2015. (I.22.), 18/2015. (I.22.), 19/2015. (I.22.), 20/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatok születtek. Eredeti határidő: december 31. A Képviselő-testület a 187/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a Bükkös parti piac szerződésének hosszabbításáról 10. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bükkös parti piac üzemeltetésére az Önkormányzat és Rebeles Sándor között Szentendrén, március 9-én létrejött szerződést március 1. napjától február 28. napjáig tartó határozott időre meghosszabbítja. Az éves üzemeltetési díj mértéke március 1. napjától kezdődően Ft + ÁFA, amely minden évben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindexváltozással megegyező mértékben módosul. A szerződés előkészítése megtörtént, a szerződést az önkormányzat aláírta, az üzemeltető aláírása folyamatban van. Eredeti határidő: február 28. A Képviselő-testület a 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a QualiTeam Consult Kft-vel szembeni igényérvényesítésről 11. A QualiTeam Consult Kft. részére a határozatban foglalt felszólítás kiküldésre került. Válaszukban a követeléseket teljes mértékben, mind jogalapjukat, mind összegszerűségüket vitatják. A keresetlevél benyújtásra került a bíróságra. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal, 3.pont: december 31.; 4.pont: a évi költségvetés tervezésére február 15.

5 A Képviselő-testület a 223/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgyűjtő gépjármű beszerzéséről 12. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2 db használt hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére közbeszerzési eljárást indítson maximum nettó 38 MFt keretösszeg, mint vételár felhasználásával. A beszerzés teljes költsége a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t terheli. Az eljárás várhatóan februárjában tud megindulni. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal, 3.pont: a Képviselő-testület januári rendes ülése Új határidő: május 15. A Képviselő-testület a 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a környezetvédelmi program jóváhagyásáról 13. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Környezetvédelmi Programot jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy végleges megerősítést további társadalmi véleményeztetés után kaphat a program. A társadalmi véleményezés megtörtént ezután a ViaMap Kft által elkészített Környezetvédelmi Programot a Képviselő-testület január 22-i ülésén a 10/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatával elfogadta. A Képviselő-testület a 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről c. előterjesztéshez a Kulturális Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítéséről 14. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezet -té történő minősítését. A minősítéshez szükséges dokumentumokat a Képviselő-testület január 22-i ülésén jóváhagyta az 5/2015. (I.22.) Kt. sz. határozattal. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2.pont: december 31.; 3.pont: január havi képviselőtestületi ülés

6 A Képviselő-testület a 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálatáról 15. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata elvégzésére bruttó 10 MFt keretösszeget biztosít, a kifizetésre a évben kerül sor. A feladat ellátására versenyeztetés történik és a legkedvezőbb ajánlatot adó partnerrel a vállalkozási szerződés a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által jóváhagyott tartalommal kerül megkötésre. A partner kiválasztását célzó versenyeztetési eljárás eredményesen lezárult. A nyertes a CMS Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ,- Ft+ÁFA vállalkozási díjjal. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal; 2.pont: december 15.; 3.pont: február 15. A Képviselő-testület 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozatában döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről és a évi belső ellenőrzési tervről 16. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződéseket elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a belső ellenőr negyedévente köteles jelentést készíteni. A nyertes ajánlattevő Szakh-Értelem Bt-vel a megbízási szerződések megkötésre kerültek. Eredeti határidő: 1. és 2. pont: azonnal; 3. pont: december 31., 4.pont: a évi költségvetés elfogadása A Képviselő-testület a 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött az önkormányzati adóhatóság évi ellenőrzési tervéről 17. A Képviselő-testület határozatában kérte az adóellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében a Hivatal és a VSZN Zrt. rendelkezésére álló adatbázisok összevetését. Ennek megvalósítása érdekében február 2-án kelt levelünkben kértük a VSZN Zrt. vezérigazgatójától adatbázisaik rendelkezésünkre bocsátását. Emellett az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgálhatja, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. -a valamint a törvény 3. számú mellékletének C) 2. pontja alapján január 1-jétől lehetőség van az adóhatóság illetékességi területén található, nyilvántartásban szereplő valamennyi ingatlanra vonatkozó január 1-jén hatályos adatok igénylésére a Földhivataltól. A Földhivatal felé január 28-án továbbítottuk megkeresésünket a fenti adatokra vonatkozóan, melyek térítésmentesen és elektronikus formában történő szolgáltatása 30 napon belül várható.

7 A Képviselő-testület a 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját megalapozó vizsgálatok lezárásáról, a helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekről, valamint a fejlesztés fő irányairól 18. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Településfejlesztési Koncepciót (TFK) megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. A helyzetértékelést összefoglaló dokumentum tartalmáról a városi honlapon tájékoztattuk a lakosságot. A Testület elfogadta a TFK fő fejlesztési irányait, melyek alapján folyamatban van a TFK tervezetének kidolgozása, melyet a Testület márciusi ülésére terjesztünk elő. A Képviselő-testület a 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) munkájának megindításáról A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja, hogy a Belügyminisztériummal megkötött Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló együttműködési megállapodás alapján, a Belügyminisztérium által kijelölt szakértői csoport térítésmentes szolgáltatásainak igénybe vételével kerüljön sor az ITS kidolgozására. A Polgármester gondoskodott a városi koordinátor megbízásáról. 19. Az ITS projekt előkészületi munkái a határozat elfogadását követően, a szerződésben foglaltaknak megfelelően azonnal megkezdődtek. Ennek keretében sor került elsőként a hivatalos projektindítási megbeszélésre a kirendelt szakértői csapattal, az ITS koordiátor elkészítette a BM által kért Partnerségi Tervet a megadott határidőre, Szentendre képviseltette magát a BM által szervezett projektindító konferencián, és leegyeztetésre került a tervezési módszertan, valamint a kötelezően előírt helyszínbejárások menete. Következő lépésként február közepével bezárólag elindul a projekt kötelező kommunikációja, a felső vezetői mélyinterjúzás, a stratégiai tervezői csoportok találkozóinak összeszervezése, valamint megvalósul a kötelezően előírt szakmai anyagok begyűjtése és átadása is. Új határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület a 8/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Felcsút Község Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásáról 20. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja Felcsút Község Önkormányzatának a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását. A határozatot a Társulás részére megküldtük, a Polgármester a csatlakozás tényével módosított Társulási Megállapodást akkor tudja aláírni, ha minden társult tag jóváhagyja a csatlakozást és a Társulás elindítja a Megállapodást aláírásra településenként. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2. pont: december 31.

8 A Képviselő-testület a 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 21. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását. A Polgármester a módosított Társulási Megállapodást akkor tudja aláírni, ha mindent társult tag jóváhagyja azt. A 11 tagból eddig 6 település küldte meg jóváhagyó határozatát. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról 22. A Képviselő-testület a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy az alapító okirat 9. pontjában az Óvodai intézményi étkeztetés rendelkezés helyébe Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben rendelkezés lép, ezzel a módosítással elfogadja Szentendre Városi Óvodák alapító okiratot módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A változásbejegyzési kérelem a Magyar Államkincstár részére megküldésre került. A Képviselő-testület a 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész értékesítéséről 23. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzata tagnak a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő 25,93% arányú üzletrészéből 12,35 % arányú, ,- Ft összeg névértékű üzletrésze értékesítése érdekében felkérte a Polgármestert, hogy az üzletrész vételárának megállapítására értékbecslést rendeljen meg. A megrendelés megtörtént, a Polgármester tárgyalásokat folytat az eladásról. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2. pont: március 10.

9 A Képviselő-testület a 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról 24. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét, mely alapján a Kft. éves támogatási igénye 26 millió Ft, valamint jóváhagyja 13 millió forint támogatás nyújtását Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetése terhére a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részére annak érdekében, hogy abból május 31-ig működési kiadásait és a KMOP-3.1.2/C pályázat előleg költségeit finanszírozza. A szerződés tervezetét annak aláírása előtt megküldtük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, várjuk a jóváhagyó választ. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal; 3. pont: a Város évi költségvetésének elfogadása; 4. pont: január 31. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról 25. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjét arra, hogy minden olyan esetben, amikor az adott gazdasági társasággal kapcsolatosan előterjesztés készül, kötelező jelleggel vegyenek részt valamennyi olyan bizottsági ülésen, amely az adott előterjesztést tárgyalja, és felkéri a bizottsági elnököket, hogy az érintett vezetőket a bizottság ülésére minden esetben hívja meg. A gazdasági társaságok vezetőit a határozatról tájékoztattuk. Eredeti határidő: folyamatos A Képviselő-testület a 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei, Szentlászlói út 81. szám alatti, 3337 hrsz-ú, helyi építészeti értékvédelemmel érintett ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 26. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre, 3337 hrsz-ú 739 m2 nagyságú, lakóház és udvar megnevezésű, természetben a Szentendre, Szentlászlói út 81. szám alatt található, Sztraka Attila tulajdonában álló védett ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván, az ingatlan építészeti értékvédelmét fenntartja. A döntésről az eladó ügyvédjét értesítettük. Eredeti határidő: január 30.

10 A Képviselő-testület a 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Fellebbezés közterület-használati ügyben 27. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak alapján Harrington Anna Mária közterület-használati ügyében a Polgármester december 16-án kelt /2014. ikt. sz. határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú önkormányzati hatósági eljárásban az első fokú határozatot helyben hagyja. Az érintett tájékoztatása a döntésről megtörtént.

11 Határozati javaslat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z) I. 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. II. 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (IX.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: április /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: május 15. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: szeptember 30. 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március /2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március 31. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: azonnal A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda Szentendre, február 5. Verseghi-Nagy Miklós polgármester A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, február 5. dr. Gerendás Gábor jegyző Előkészítette: Ellenőrizte Lantos Anna testületi referens Bartha Enikő irodavezető

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges!

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges! SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére 193/2014. (IX.04.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszáma: /2008.XIII. Ügyintéző: Kovács István/Béresné B E S Z Á M O L Ó

Ügyiratszáma: /2008.XIII. Ügyintéző: Kovács István/Béresné B E S Z Á M O L Ó Ügyiratszáma: 204-17/2008.XIII. Ügyintéző: Kovács István/Béresné B E S Z Á M O L Ó hez a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Kádár Csaba Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 159-8/2008. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez A képviselő-testület

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 29/2011. (1.25.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. január 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

Meghívó. A Városfejlesztési Bizottság decvember 7-én órai kezdettel ülést tart a Városháza Dísztermében, amelyre tisztelettel meghívom.

Meghívó. A Városfejlesztési Bizottság decvember 7-én órai kezdettel ülést tart a Városháza Dísztermében, amelyre tisztelettel meghívom. VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL Meghívó A Városfejlesztési Bizottság 2015. decvember 7-én 15.15 órai kezdettel ülést tart a Városháza Dísztermében, amelyre tisztelettel meghívom. NAPIREND 1. 2. 3.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén az

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-246/2010. 13/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 440/2010. (IX.16.) B-L.Ö.h. 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T 2 a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m nagyságú területrész megvásárlására szennyvízátemelő létesítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 16. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére)

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére) SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 71/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata. 72/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 71/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata. 72/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 21-i ülésén az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, új megbízási

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére Budakalász Város Polgármestere 222/2013.(XII.19.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. december 19 -i ülésére Tárgy: I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben