Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület február 12-i ülésére) A Képviselő-testület a 173/2013. (VI.13.) Kt. sz. valamint 9/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatában döntött a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának létrehozásáról és megvalósításáról 1. A szentendrei helytörténeti kiállításra illetve a kiállítóhely kialakítására az önkormányzat június végén minisztériumi Alfa pályázatot adott be, amelyet a Ferenczy Múzeum munkatársai készítették elő. A 60 millió forintos pályázat résztámogatásban részesült, ami 28 millió forintot jelent, mely összegre az önkormányzat szerződést kötött a minisztériummal, miszerint a pályázat első két szakaszát június 30-ig megvalósítja. Ez a kiállítóhely kialakítását (a kereskedőház éttermi pincéjének műszaki átalakítását) és a kiállítás előkésztését jelenti. A kiállítóhely kialakításához szükség volt az ingatlanrész építési átalakítására. A kiállítás belsőépítészeti megvalósítására kiírt közbeszerzés folyamatban van. A kiállítás kivitelezésének végső határideje: május 29. Módosított határidő: február 28. A Képviselő-testület a 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Boldogtanyai, 7863 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Boldogtanyán található 7863 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 7925 m 2 ingatlant értékesítésre kijelöli és pályázat útján értékesíti. A pályázat eredménytelen lett, az ingatlan hirdetése folyamatos. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 253/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelölése (Fény utcai ingatlanok) 3. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Fény utcai 3458/7 és 3458/8 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti, és pályázat útján hasznosítja. A pályázat eredménytelen lett. Az ingatlan folyamatos hirdetés alatt áll. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31.

2 A Képviselő-testület a 338/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Gólyahír utcában lévő ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 4. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre belterületi 3524/18 hrsz-ú, 665 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a törzsvagyonból kivonja, az ingatlant értékesítésre kijelöli és pályázat útján hasznosítja. A pályázati kiírás megtörtént, de a pályázatra nem érkezett ajánlat, az ingatlant folyamatosan hirdetjük. Módosított határidő: december 31. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 339/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról 5. A Pilisi Parkerdő Zrt. részére megküldésre került a szerződés és a határozat. A megállapodást mindkét fél aláírta, a földhivatali eljárást a Pilisi Parkerdő Zrt. elindította. A Pilisi Parkerdő Zrt. továbbra is a földhivatali eljárást kezeli, mely ez idáig nem zárult le. Módosított határidő: január 31. Új határidő: április 30. A Képviselő-testület a 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Hamvas Béla út szám alatti társasház energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezés megkezdéséről 6. A közbeszerzést követően a Társasház és a nyertes kivitelező között a szerződés létrejött. A kivitelezési munkálatok szeptemberében megkezdődtek. Az átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A VSZN Zrt. kötelezettségébe tartozó hibrid napelem napkollektor rendszer kivitelezésének, a finanszírozásának feltételes közbeszerzése lezajlott. A napelemek a társasház oldalára felszerelésre kerültek, a hőközpont korszerűsítése megtörtént. A Bimbó utcai óvoda tervezéséhez a tervező irodák versenyeztetése megtörtént. A szerződés a nyertes pályázóval megkötésre került. A tervek leszállításra kerületek. A Bimbó utcai tagóvoda korszerűsítésének költségbecslése decemberi testületi ülésre beterjesztésre került. A társberuházói szerződés július 28-án aláírásra került, a szerződésben rögzítetteknek megfelelően a támogatás 90 %-a kifizetésre került Társasház részére. A fennmaradó 10 % a végszámla benyújtását követően történik. Módosított határidő: a társberuházói megállapodás elfogadására és a Bimbó utcai tagóvoda épület energetikai korszerűsítése kivitelezési költségeinek becslésére január 30.

3 A Képviselő-testület a 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. valamint a 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozataiban döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról 7. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társaságok könyvvizsgálója a VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviselőjének, Veres Olgának a kezdeményezését a Társaságok könyvvizsgálói szerződéseinek közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a könyvvizsgáló részéről felmerült egészségügyi okokra hivatkozással, május 31. napjával elfogadta. A Társaságok új könyvvizsgálójának a Képviselő-testület az East Audit Zrt-t (cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) választotta meg június 1-től május 31. napja közötti időszakra. A gazdasági társaságok okiratainak változás bejegyzése megtörtént. Módosított határidő: január 31. A Képviselő-testület a 103/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a számviteli beszámolók jóváhagyási jogának átruházásáról, a 122/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról, a 141/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztásáról, valamint a 142/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásának megindításáról A határozatok végrehajtás folyamatban van. 8. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók jóváhagyásának jogát a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságra ruházta át. A Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a bizottságok nem tárgyalták. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Filo Frigyest választja meg a Kft. új ügyvezetőjének. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármester a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén javasolja és támogassa szavazatával, hogy a felügyelő bizottság tagjainak Lontai Tamás, Kun Csaba valamint Szegő András Sándor kerüljön megválasztásra. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. végelszámolással megszűnteti. A végelszámolónak Filó Frigyest nevezte meg. A Társaság közgyűlését mind a mai napig nem sikerült összehívni, a kisebbségi tulajdonossal nem sikerült az Önkormányzatnak mint többségi tulajdonosnak megegyezni, így sem a mérlegbeszámolót, sem Felügyelő Bizottságot megválasztani illetve az Ügyvezetőt megválasztani és bejegyeztetni nem lehetett. Módosított határidő: január 31. Új határidő: július 31.

4 A Képviselő-testület a 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-szigeti strandfürdő őrzéséről A határozatok végrehajtása megtörtént. 9. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hivatal vizsgálja meg a Pap-szigeti strand területére vonatkozó hidrogeológiai korlátozás után a terület milyen hasznosítása lehetséges, elsődlegesen lakossági és civil programokra, milyen pénzügyi feltételek mellett valósítható meg a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján, figyelemmel a terület őrzését ellátó vállalkozással történt szerződés feltételeire. A vizsgálat megtörtént. A Pap-szigeti strand hasznosításával kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület január 22-i ülésére beterjesztésre került és a 16/2015. (I.22.), 17/2015. (I.22.), 18/2015. (I.22.), 19/2015. (I.22.), 20/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatok születtek. Eredeti határidő: december 31. A Képviselő-testület a 187/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a Bükkös parti piac szerződésének hosszabbításáról 10. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bükkös parti piac üzemeltetésére az Önkormányzat és Rebeles Sándor között Szentendrén, március 9-én létrejött szerződést március 1. napjától február 28. napjáig tartó határozott időre meghosszabbítja. Az éves üzemeltetési díj mértéke március 1. napjától kezdődően Ft + ÁFA, amely minden évben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindexváltozással megegyező mértékben módosul. A szerződés előkészítése megtörtént, a szerződést az önkormányzat aláírta, az üzemeltető aláírása folyamatban van. Eredeti határidő: február 28. A Képviselő-testület a 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a QualiTeam Consult Kft-vel szembeni igényérvényesítésről 11. A QualiTeam Consult Kft. részére a határozatban foglalt felszólítás kiküldésre került. Válaszukban a követeléseket teljes mértékben, mind jogalapjukat, mind összegszerűségüket vitatják. A keresetlevél benyújtásra került a bíróságra. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal, 3.pont: december 31.; 4.pont: a évi költségvetés tervezésére február 15.

5 A Képviselő-testület a 223/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgyűjtő gépjármű beszerzéséről 12. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2 db használt hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére közbeszerzési eljárást indítson maximum nettó 38 MFt keretösszeg, mint vételár felhasználásával. A beszerzés teljes költsége a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t terheli. Az eljárás várhatóan februárjában tud megindulni. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal, 3.pont: a Képviselő-testület januári rendes ülése Új határidő: május 15. A Képviselő-testület a 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a környezetvédelmi program jóváhagyásáról 13. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Környezetvédelmi Programot jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy végleges megerősítést további társadalmi véleményeztetés után kaphat a program. A társadalmi véleményezés megtörtént ezután a ViaMap Kft által elkészített Környezetvédelmi Programot a Képviselő-testület január 22-i ülésén a 10/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatával elfogadta. A Képviselő-testület a 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről c. előterjesztéshez a Kulturális Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítéséről 14. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezet -té történő minősítését. A minősítéshez szükséges dokumentumokat a Képviselő-testület január 22-i ülésén jóváhagyta az 5/2015. (I.22.) Kt. sz. határozattal. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2.pont: december 31.; 3.pont: január havi képviselőtestületi ülés

6 A Képviselő-testület a 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálatáról 15. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata elvégzésére bruttó 10 MFt keretösszeget biztosít, a kifizetésre a évben kerül sor. A feladat ellátására versenyeztetés történik és a legkedvezőbb ajánlatot adó partnerrel a vállalkozási szerződés a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által jóváhagyott tartalommal kerül megkötésre. A partner kiválasztását célzó versenyeztetési eljárás eredményesen lezárult. A nyertes a CMS Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ,- Ft+ÁFA vállalkozási díjjal. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal; 2.pont: december 15.; 3.pont: február 15. A Képviselő-testület 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozatában döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről és a évi belső ellenőrzési tervről 16. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződéseket elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a belső ellenőr negyedévente köteles jelentést készíteni. A nyertes ajánlattevő Szakh-Értelem Bt-vel a megbízási szerződések megkötésre kerültek. Eredeti határidő: 1. és 2. pont: azonnal; 3. pont: december 31., 4.pont: a évi költségvetés elfogadása A Képviselő-testület a 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött az önkormányzati adóhatóság évi ellenőrzési tervéről 17. A Képviselő-testület határozatában kérte az adóellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében a Hivatal és a VSZN Zrt. rendelkezésére álló adatbázisok összevetését. Ennek megvalósítása érdekében február 2-án kelt levelünkben kértük a VSZN Zrt. vezérigazgatójától adatbázisaik rendelkezésünkre bocsátását. Emellett az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgálhatja, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. -a valamint a törvény 3. számú mellékletének C) 2. pontja alapján január 1-jétől lehetőség van az adóhatóság illetékességi területén található, nyilvántartásban szereplő valamennyi ingatlanra vonatkozó január 1-jén hatályos adatok igénylésére a Földhivataltól. A Földhivatal felé január 28-án továbbítottuk megkeresésünket a fenti adatokra vonatkozóan, melyek térítésmentesen és elektronikus formában történő szolgáltatása 30 napon belül várható.

7 A Képviselő-testület a 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját megalapozó vizsgálatok lezárásáról, a helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekről, valamint a fejlesztés fő irányairól 18. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Településfejlesztési Koncepciót (TFK) megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. A helyzetértékelést összefoglaló dokumentum tartalmáról a városi honlapon tájékoztattuk a lakosságot. A Testület elfogadta a TFK fő fejlesztési irányait, melyek alapján folyamatban van a TFK tervezetének kidolgozása, melyet a Testület márciusi ülésére terjesztünk elő. A Képviselő-testület a 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) munkájának megindításáról A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja, hogy a Belügyminisztériummal megkötött Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló együttműködési megállapodás alapján, a Belügyminisztérium által kijelölt szakértői csoport térítésmentes szolgáltatásainak igénybe vételével kerüljön sor az ITS kidolgozására. A Polgármester gondoskodott a városi koordinátor megbízásáról. 19. Az ITS projekt előkészületi munkái a határozat elfogadását követően, a szerződésben foglaltaknak megfelelően azonnal megkezdődtek. Ennek keretében sor került elsőként a hivatalos projektindítási megbeszélésre a kirendelt szakértői csapattal, az ITS koordiátor elkészítette a BM által kért Partnerségi Tervet a megadott határidőre, Szentendre képviseltette magát a BM által szervezett projektindító konferencián, és leegyeztetésre került a tervezési módszertan, valamint a kötelezően előírt helyszínbejárások menete. Következő lépésként február közepével bezárólag elindul a projekt kötelező kommunikációja, a felső vezetői mélyinterjúzás, a stratégiai tervezői csoportok találkozóinak összeszervezése, valamint megvalósul a kötelezően előírt szakmai anyagok begyűjtése és átadása is. Új határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület a 8/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Felcsút Község Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásáról 20. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja Felcsút Község Önkormányzatának a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását. A határozatot a Társulás részére megküldtük, a Polgármester a csatlakozás tényével módosított Társulási Megállapodást akkor tudja aláírni, ha minden társult tag jóváhagyja a csatlakozást és a Társulás elindítja a Megállapodást aláírásra településenként. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2. pont: december 31.

8 A Képviselő-testület a 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 21. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását. A Polgármester a módosított Társulási Megállapodást akkor tudja aláírni, ha mindent társult tag jóváhagyja azt. A 11 tagból eddig 6 település küldte meg jóváhagyó határozatát. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról 22. A Képviselő-testület a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy az alapító okirat 9. pontjában az Óvodai intézményi étkeztetés rendelkezés helyébe Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben rendelkezés lép, ezzel a módosítással elfogadja Szentendre Városi Óvodák alapító okiratot módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A változásbejegyzési kérelem a Magyar Államkincstár részére megküldésre került. A Képviselő-testület a 13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész értékesítéséről 23. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzata tagnak a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő 25,93% arányú üzletrészéből 12,35 % arányú, ,- Ft összeg névértékű üzletrésze értékesítése érdekében felkérte a Polgármestert, hogy az üzletrész vételárának megállapítására értékbecslést rendeljen meg. A megrendelés megtörtént, a Polgármester tárgyalásokat folytat az eladásról. Eredeti határidő: 1.pont: azonnal, 2. pont: március 10.

9 A Képviselő-testület a 14/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról 24. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét, mely alapján a Kft. éves támogatási igénye 26 millió Ft, valamint jóváhagyja 13 millió forint támogatás nyújtását Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetése terhére a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részére annak érdekében, hogy abból május 31-ig működési kiadásait és a KMOP-3.1.2/C pályázat előleg költségeit finanszírozza. A szerződés tervezetét annak aláírása előtt megküldtük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, várjuk a jóváhagyó választ. Eredeti határidő: 1-2. pont: azonnal; 3. pont: a Város évi költségvetésének elfogadása; 4. pont: január 31. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a társaság részére nyújtandó támogatásról 25. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjét arra, hogy minden olyan esetben, amikor az adott gazdasági társasággal kapcsolatosan előterjesztés készül, kötelező jelleggel vegyenek részt valamennyi olyan bizottsági ülésen, amely az adott előterjesztést tárgyalja, és felkéri a bizottsági elnököket, hogy az érintett vezetőket a bizottság ülésére minden esetben hívja meg. A gazdasági társaságok vezetőit a határozatról tájékoztattuk. Eredeti határidő: folyamatos A Képviselő-testület a 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendrei, Szentlászlói út 81. szám alatti, 3337 hrsz-ú, helyi építészeti értékvédelemmel érintett ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 26. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre, 3337 hrsz-ú 739 m2 nagyságú, lakóház és udvar megnevezésű, természetben a Szentendre, Szentlászlói út 81. szám alatt található, Sztraka Attila tulajdonában álló védett ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván, az ingatlan építészeti értékvédelmét fenntartja. A döntésről az eladó ügyvédjét értesítettük. Eredeti határidő: január 30.

10 A Képviselő-testület a 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozatában döntött Fellebbezés közterület-használati ügyben 27. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak alapján Harrington Anna Mária közterület-használati ügyében a Polgármester december 16-án kelt /2014. ikt. sz. határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú önkormányzati hatósági eljárásban az első fokú határozatot helyben hagyja. Az érintett tájékoztatása a döntésről megtörtént.

11 Határozati javaslat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z) I. 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 117/2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 222/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 225/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 244/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 247/2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 264/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 4/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 6/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 11/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 15/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 21/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 25/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. II. 187/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (IX.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: december /2013. (XI.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: április /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (V.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (VI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: július /2014. (XI.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: május 15. 7/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: szeptember 30. 9/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március /2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: március 31. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: azonnal A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda Szentendre, február 5. Verseghi-Nagy Miklós polgármester A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, február 5. dr. Gerendás Gábor jegyző Előkészítette: Ellenőrizte Lantos Anna testületi referens Bartha Enikő irodavezető

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 159-8/2008. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez A képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát:

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. február 06-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből.../2005. ( I. 28.) Kgy. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1.) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be Az alsóvárosi Mária szoborcsoport rekonstrukciójának

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 122/2010.(VI.17.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hajdúhadház Mezőgazdasági múltját bemutató állandó kiállítás elhelyezésével kapcsolatos szervező

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 43. számú előterjesztés Egyszerű többség Zárt ülésen javasolt tárgyalni ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. -a, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

2012. április 2. testületi ülés

2012. április 2. testületi ülés 2012. április 2. testületi ülés 27/2012. (IV. 2.) sz. Kt. határozat A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József utcában építendő 6 csoportos óvoda telkének bővítésére Witzing Józseftől

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat 79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót. 80/2015.(IV.30.)HÖ.

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/148-24/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 51/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. november 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. november 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. november 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 15/2014.(II.17.) 16/2014.(II.17.) 17/2014.(II.17.) 18/2014.(II.17.)

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlan-felajánlásokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 70/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18:00 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről

Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről Tájékoztató a Képviselő-Testület üléseiről 2011. február 28-i rendkívüli ülésen: - A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztése című TIOP- 1.1.-07/1-2008-0129 pályázat kivitelezőjének

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2013. szeptemberi rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.)

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben