I. Konszolidált jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Konszolidált jelentés"

Átírás

1 I. Konszolidált jelentés

2 1. Vezetői összefoglaló 2014 első félévében a teljes árbevétel forintban mérve 1,7 %-kal (euróban kifejezve 5,3 %-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest az Ft/ árfolyam 3,8 %-kal, a RUB/ árfolyam pedig 18,4 %-kal gyengült. Az üzleti eredmény forintban mérve 36,4 %- kal (euróban kifejezve 38,8 %-kal) csökkent. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiányának következtében ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett K+F költségek. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M Változás Változás 1-6. hó % 1-6. hó % Összes árbevétel ,7 569,4 601,1-5,3 Bruttó fedezet ,9 348,4 384,2-9,3 Fedezeti hányad % 61,2 63,9 61,2 63,9 Üzleti tevékenység eredménye ,4 62,0 101,3-38,8 Üzleti eredményhányad % 10,9 16,8 10,9 16,8 Pénzügyi eredmény ,1 12,6 1,5 740,0 Adózás előtti eredmény ,4 78,7 103,9-24,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény ,9 75,4 96,5-21,9 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 13,2 16,1 13,2 16,1 EBITDA ,9 111,1 149,6-25,7 Alap EPS (Ft, ) * ,5 0,40 0,52-23,1 Hígított EPS (Ft, ) * ,9 0,40 0,52-21,9 Átlagárfolyam ( /Ft)** 307,2 295,9 3,8 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása MFt M Változás Változás 1-6. hó % 1-6. hó % Magyarország ,5 60,4 60,0 0,4 0,7 EU * ,5 221,0 209,5 11,5 5,5 Lengyelország ,8 29,6 39,4-9,8-24,9 Románia ,2 74,9 71,2 3,7 5,2 EU 10 ** ,3 41,6 39,8 1,8 4,5 EU ,5 74,9 59,1 15,8 26,7 FÁK ,6 213,7 259,9-46,2-17,8 Oroszország ,4 130,2 174,4-44,2-25,3 Ukrajna ,3 27,8 36,2-8,4-23,2 Egyéb FÁK közt ,3 55,7 49,3 6,4 13,0 USA ,4 20,5 18,1 2,4 13,3 Kína ,2 21,8 25,0-3,2-12,8 Latin-Amerika ,5 11,6 9,1 2,5 27,5 Egyéb országok *** ,6 20,4 19,5 0,9 4,6 Összesen ,7 569,4 601,1-31,7-5,3 2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt.

3 2014. I. félévi Konszolidált jelentés I. félévi Konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2014 első félévében MFt-ot (569,4 M -t) tett ki, amely forintban 1,7 %-os, euróban pedig 5,3 %-os csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. A csoportszintű visszaesés ellenére, számos kiemelt régióban növekedést tudtunk elérni. Magyarországon 2014 első félévében MFt (60,4 M ) árbevételt realizáltunk, amely 4,5 %-os (euróban 0,7 %-os) növekedést jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a korábbi években tapasztalt jelentős csökkenéseket követően a piac végre stabilizálódott. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2014 első féléve során 509,0 M volt, ami 32,1 M -s, azaz 5,9 %-os csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest az orosz, az ukrán és a lengyel piacokon bekövetkezett árbevétel visszaesés következtében, amelyet nem tudott ellensúlyozni az EU15 országokban, az egyéb FÁK régióban, továbbá az USA-ban elért árbevétel növekedés. A FÁK-tagállamokban 17,8 %-os (dollárban kifejezve 14,2 %-os) csökkenés után 213,7 M (293,0 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. A rubel euróhoz viszonyított árfolyama jelentősen (18,4 %-kal) gyengült; a Csoport Oroszországban, euróban mérve, 25,3 %-os árbevétel csökkenést realizált 2014 első féléve során. Ugyancsak jelentősen, 20,0 %-kal csökkent dollárban mért árbevételünk Ukrajnában (euróban 23,2 % volt a visszaesés), míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 17,9 %-os, (euróban mérve 13,0 %-os) jelentős forgalombővülést tudtunk elérni első hat hónapja során a nagy- és kiskereskedelem árbevétele is kismértékben emelkedett ebben a régióban. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 5,5 %-kal nőttek, elsősorban az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően, amihez Románia és az EU10 régió egyaránt hozzájárult. A 2013-as év első félévével összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése 4,3 M$-ral nőtt a bázisidőszakkal összehasonlítva és elérte a 28,1 M$-t. A Csoport kínai árbevétele 21,8 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a latin-amerikai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg első félévében e térség országai 15,8 M$ (11,6 M ) árbevételt értek el a bázisidőszaki 12,1 M$ (9,1 M ) értékkel összehasonlítva. Az Egyéb országok régióban a vizsgált időszakban 20,4 M forgalmat értünk el. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2014 első félévében MFt-ot (221,0 M -t) tettek ki, amely MFt-tal (4,1 M -val) magasabb a 2013 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el MFt értékben. A fedezeti hányad 2014 első hat hónapjában 61,2 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 63,9 %-ról. Az oroszországi és ukrajnai árbevétel csökkenése, a rubel leértékelődése, továbbá a nagy- és kiskereskedelmi árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet csökkentő hatású volt, melynek mértékét csak részben csökkentette az EU15, az Egyéb FÁK és az USA piaci árbevétel növekedése, továbbá a forint euróhoz képesti gyengülése. Az értékesítési és marketing költségek MFt-ot (171,7 M -t) értek el 2014 első féléve során, amely forintban 4,9 %-os, euróban mérve 8,4 %-os csökkenést jelent 2013 első hat hónapjához képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,1 % volt. A csökkenés oka az orosz, ukrán és lengyel piaci marketing kiadások mérséklése és az orosz és ukrán valuta leértékelődése. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt piaci forgalmazási 3

4 és márka jogainak amortizációja MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 28,9 %- os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 162 MFt-ot számoltunk el 2014 első félévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke MFt-ot (30,9 M -t) tett ki 2014 első félévében, ami 1,2 %-os (euróban mérve 4,9 %-os) csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek csökkenése a év utolsó negyedéve során bevezetett takarékossági intézkedéseknek, továbbá az árfolyam változások hatásának köszönhető. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 13,0 %, értéke pedig MFt (73,9 M ) volt, amely forintban kifejezve 9,4 %-os (euróban 5,3 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm BioTec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2014 első hat hónapjában a bázisidőszaki MFt (7,2 M ) bevételről MFt (9,9 M ) ráfordításra változott. A bázis időszakban a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA általi befogadásához kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelyhez hasonló mérföldkő bevételt a beszámolási időszakban nem realizált. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 168 MFt-ot tett ki 2014 első félévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2014 első hat hónapjában MFt (4,7 M ) összegű németországi-, franciaországi- és spanyolországi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba. A román hatóságok a Richter Csoport termelő vállalataira 4,1 MRON (0,9 M ) claw-back adót róttak ki a támogatott gyógyszerek első negyedévi, a hatóság által nyilvántartott árbevétele alapján, amit a második negyedévben befizettünk. Az üzleti tevékenység eredménye jelentősen csökkent, forintban mérve 36,4 %-kal, MFtra, euróban számolva pedig 38,8 %-kal 62,0 M -ra, 2014 első hat hónapjában az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya és a claw-back kötelezettségek megnövekedése miatt ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett K+F költségek. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 10,9 %-ra csökkent a 2013 azonos időszakában elért 16,8 %-os szintről. 4

5 2014. I. félévi Konszolidált jelentés I. félévi Konszolidált jelentés A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M Változás 1-6. hó 1-6. hó Változás Nem realizált tételek 877 (2.147) ,8 (7,3) 10,1 Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése (1.395) ,8 (4,8) 11,6 Devizakölcsönök átértékelése ,5 0,1 0,4 Hitel átértékelése (2.656) (651) (8,6) (2,2) -6,4 Egyéb devizás tételek átértékelése ,9 0,6 4,3 Halasztott vételár-kötelezettségek időérték változása (723) (458) -265 (2,4) (1,5) -0,9 Határidős ügyletek nem realizált eredménye ,6 0,5 1,1 Realizált tételek ,8 8,8 1,0 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (109) (110) 1 (0,4) (0,4) 0,0 Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége ,1 1,8-1,7 Devizaátváltás árfolyamnyeresége ,3 1,9 4,4 Osztalékbevétel ,1 0,0 0,1 Kamatbevétel ,0 8,3-2,3 Kamatráfordítás (701) (896) 195 (2,3) (3,0) 0,7 Egyéb (12) ,0 0,2-0,2 Pénzügyi tevékenység eredménye ,6 1,5 11,1 A pénzügyi tevékenység eredménye 2014 első félévében MFt (12,6 M ) nyereség volt, szemben a 2013 azonos időszakában elért 451 MFt nyereséggel (1,5 M ), ami MFt (11,1 M ) növekedést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2014 június végén MFt (3,6 M ) pénzügyi nyereség volt, ami MFt (9,9 M ) eredmény javulást jelent a 2013 első félévi MFt (6,3 M ) veszteséghez képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 723 MFt (2,4 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2014 első hat hónapjában jelentkező nyereség abból adódik, hogy a 2013 végi árfolyamokhoz képest a vizsgált időszakban gyengült a forint. A követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 22 MFt (0,1 M ), a devizaátváltás árfolyamnyeresége MFt (6,3 M ) lett. 5

6 A társult vállalkozások eredményéből való részesedés MFt-ot (4,1 M ) ért el 2014 első félévében. Az adózás előtti eredmény MFt (78,7 M ), ami MFt-os (25,2 M -s) csökkenést jelent a 2013 első féléve során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény MFt-ot (75,3 M ) tett ki, ami a 2013 első félévi értéknél MFttal (20,5 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2014-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházására. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, MFt-os (21,1 M ) csökkenés után MFt-ot (75,4 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 13,2 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 16,1 %-os szinthez képest. 6. Egy részvényre jutó eredmény július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság db, egyenként Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 124 Ft/részvény (0,40 /részvény) volt, ami a 2013 első félévében elért 154 Ft/részvény (0,52 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 19,5 %-os (euróban mérve 23,1 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2014 első hat hónapja során , míg 2013 azonos időszakában darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 124 Ft/részvény (0,40 /részvény) volt 2014 első félévében. Ez az érték a 2013 első hat hónapjában elért 153 Ft/részvény (0,52 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 18,9 %-os (euróban számolva 21,9 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2014 és 2013 első félévében egyaránt darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 6

7 2014. I. félévi Konszolidált jelentés I. félévi Konszolidált jelentés 7. Mérleg június 30-án a Csoport mérlegfőösszege MFt volt, ami MFt-tal, azaz 3,8 %- kal volt magasabb a december 31-i szintnél. A befektetett eszközök értéke június 30-án MFt, ami 3,7 %-kal haladja meg a december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a korábban bejelentett mexikói, valamint a brazil akvizíció elszámolásának és a mérlegfordulónapi átértékeléseknek az eredménye. Az Egyéb immateriális javak állományának emelkedése elsősorban a latin-amerikai térségre vonatkozó, ulipristal acetate szellemi tulajdon jog megvásárlásából adódik június 30-án a forgóeszközök értéke a december 31-i értékhez viszonyítva MFt-os (3,8 %-os) növekedés után MFt volt. A változás meghatározó tétele a pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor emelkedése, amely a Társaság által elért pozitív működési cash flow eredménye. A Társaság kifizette a év eredménye után a közgyűlés által elfogadott osztalékot. A növekedés irányába hatott a készletek magasabb szintje is. A Csoport saját tőkéje MFt volt, amely a december 31-i egyenleghez képest 3,6 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék MFt-tal MFt-ra nőtt. Ezt az emelkedést fokozta a MFt-os átértékelési különbözet növekedés, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei június 30-án MFt-ot tettek ki, azaz MFt-tal voltak magasabbak az előző év végi állománynál. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a mexikói akvizícióval kapcsolatos halasztott kötelezettségek elszámolásának és a halasztott vételáras akvizíciós kötelezettségek átértékelésének hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei június 30-án MFt-ot tettek ki, 586 MFt-tal voltak magasabbak a december 31-i állománynál. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2014 első félévében MFt volt, szemben a bázisidőszaki MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 444 MFt volt 2014 első félévében. 7

8 9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk A Társaság július 16-val Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat A részvények darabszáma június 30-án a március 31-i állapothoz képest nem változott, egyaránt darab volt Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma második negyedév folyamán növekedett. Törzsrészvények * jún. 30. márc. 31. dec. 31. szept. 30. jún. 30. Darab Nyilvántartási érték (eft) Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma június 30-án db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt, db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a második negyedév folyamán. A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből 2014 júniusában darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság 2014 második negyedéve folyamán, a Budapesti Értéktőzsdén db, továbbá tőzsdén kívüli forgalomban db saját részvényt vásárolt. A sajátrészvény-állomány csoportszinten június 30-án db volt. 8

9 2014. I. félévi Konszolidált jelentés I. félévi Konszolidált jelentés 9.2 Tulajdonosi szerkezet A június 30-án ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok ,55 31,48 Magyar állam összesen ,30 25,25 ebből MNV Zrt ,30 25,25 ebből Önkormányzatok ,00 0,00 Intézményi befektetők ,75 2,74 Magánbefektetők ,50 3,49 Külföldi tulajdonosok ,40 68,27 Intézményi befektetők ,04 67,91 ebből Aberdeen Asset Management Plc ,88 10,85 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond ,25 5,24 Magánbefektetők ,36 0,36 Saját részvények (*) ,00 0,20 Nem nevesített tulajdon ,05 0,05 Jegyzett tőke ,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9

10 9.3 Rendkívüli közlemények május 20-án a Richter Gedeon Nyrt. közzétette, hogy megállapodást írt alá az Andelam B.V.-vel, egy Hollandiában bejegyzett korlátolt felelősségű társasággal ( Andelam ), hogy megvásárolja a curaçaoi bejegyzésű Mediplus N.V. kereskedelmi cég ( Mediplus ) 51%-os többségi tulajdonrészét. A megállapodás értelmében, a Richter a következő 3 éven belül kivásárolja a fennmaradó 49%-os tulajdonrészt. A szerződés szerint a Richter kötelezettséget vállal arra, hogy a Mediplus részére a többségi tulajdon megszerzéséhez kapcsolódóan egy egyösszegű kifizetést teljesít. A további mérföldkő kifizetésekre a Mediplus akkor jogosult, ha sikerül teljesítenie bizonyos előre meghatározott célkitűzéseket május 29-én a Richter Gedeon Nyrt. és a Laboratoire HRA Pharma bejelentették, hogy megállapodást kötöttek az ulipristal acetate jóindulatú nőgyógyászati elváltozások indikációjának szellemi tulajdon jogainak értékesítéséről és megvásárlásáról a latinamerikai térségre vonatkozóan június 23-án a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy augusztus 1. napjától kezdődően a Társaság kutatási igazgatói tisztségét Dr. Greiner István korábbi kutatási igazgató-helyettes tölti be. Dr. Szombathelyi Zsolt kutatási igazgató amerikai munkavállalási engedélyének kiadásától, de legkésőbb január 1. napjától kezdődően a Társaság amerikai leányvállalata, a Gedeon Richter USA Inc. tudományos igazgatójaként segíti tovább a Társaság tevékenységét. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi Ft/ 310,19 307,06 296,91 298,48 295,16 Ft/$ 227,13 223,38 215,67 221,06 226,18 Ft/CHF 255,26 251,72 242,14 244,21 239,14 $/ 1,37 1,37 1,38 1,35 1, Időszaki átlag hó hó hó hó hó Ft/ 307,2 308,4 296,8 296,5 295,9 Ft/$ 224,1 225,0 223,4 225,1 225,1 $/ 1,37 1,37 1,33 1,32 1,31 10

11 2014. I. félévi Konszolidált jelentés I. félévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg június 30. Nem auditált MFt december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK ,8 Befektetett eszközök ,7 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések ,1 Befektetési célú ingatlanok ,5 Üzleti vagy cégérték ,0 Egyéb immateriális javak ,9 Részesedés társult vállalatokban ,8 Befektetett pénzügyi eszközök ,9 Halasztott adó eszközök ,1 Adott kölcsönök ,9 Forgóeszközök ,8 Készletek ,2 Vevők ,2 Egyéb rövid lejáratú követelések ,8 Értékpapírok ,6 Adókövetelés ,0 Pénz és pénzeszköz egyenértékes ,7 FORRÁSOK ,8 Saját tőke ,6 Jegyzett tőke ,0 Saját részvények (1.157) (321) 260,4 Részvényázsió ,0 Tőketartalék ,0 Átértékelési tartalék ,9 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka ,9 Eredménytartalék ,5 Nem ellenőrző részesedések ,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 Hitel/kölcsön ,2 Halasztott adó kötelezettség ,6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek ,8 Hitel/kölcsön ,7 Szállítók ,8 Adófizetési kötelezettség ,3 Egyéb kötelezettségek ,1 Céltartalékok ,1 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11

12 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg december 31-én (321) Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény (30) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (1.027) (1.027) - (1.027) Átfogó eredmény június 30-án (1.027) Kiadott és vásárolt saját részvények (836) (836) - (836) Törzsrészvények után járó osztalék évre (10.614) - (10.614) - (10.614) Egyenleg június 30-án (1.157)

13 2014. I. félévi Konszolidált jelentés I. félévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált MFt 2014 Nem auditált MFt január június 6 hó 2013 Nem auditált MFt Változás % Összes árbevétel ,7 ( ) Értékesítés költségei (67.875) (64.182) 5, Bruttó fedezet ,9 ( ) Értékesítési és marketing költségek (52.728) (55.468) -4,9 (19.393) Igazgatási és egyéb működési költségek (9.501) (9.618) -1,2 (41.953) Kutatás-fejlesztés költségei (22.717) (20.769) 9,4 (6.178) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (3.035) n.a Üzleti tevékenység eredménye , Pénzügyi tevékenység bevétele ,0 (18.774) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (10.503) (7.445) 41,1 (2.692) Pénzügyi tevékenység eredménye ,1 763 Részesedés társult vállalkozások eredményéből , Adózás előtti eredmény , Társasági és halasztott adó 707 (762) n.a. (3.407) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (1.759) (1.647) 6, Adózott eredmény ,4 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,9 (335) Nem ellenőrző részesedésekre jutó (30) (214) -86,0 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény ,4 20 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - n.a. 20 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - n.a. (2.840) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (3.633) n.a Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (1.027) n.a. (388) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (2.221) n.a. (368) Egyéb átfogó eredmény (2.221) n.a Átfogó eredmény ,5 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,4 (461) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 43 (218) n.a. Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % 230 Alap ,5 229 Hígított ,9 Megjegyzés: *Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13

14 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált M 2014 Nem auditált M január június 6 hó 2013 Nem auditált M Változás % 1.184,0 Összes árbevétel 569,4 601,1-5,3 (442,5) Értékesítés költségei (221,0) (216,9) 1,9 741,5 Bruttó fedezet 348,4 384,2-9,3 (360,5) Értékesítési és marketing költségek (171,7) (187,4) -8,4 (65,3) Igazgatási és egyéb működési költségek (30,9) (32,5) -4,9 (141,4) Kutatás-fejlesztés költségei (73,9) (70,2) 5,3 (20,8) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (9,9) 7,2 n.a. 153,5 Üzleti tevékenység eredménye 62,0 101,3-38,8 54,2 Pénzügyi tevékenység bevétele 46,8 26,7 75,3 (63,3) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (34,2) (25,2) 35,7 (9,1) Pénzügyi tevékenység eredménye 12,6 1,5 740,0 2,6 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 4,1 1,1 272,7 147,0 Adózás előtti eredmény 78,7 103,9-24,3 7,5 Társasági és halasztott adó 2,3 (2,6) n.a. (11,5) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (5,7) (5,5) 3,6 143,0 Adózott eredmény 75,3 95,8-21,4 Ebből: 144,1 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 75,4 96,5-21,9 (1,1) Nem ellenőrző részesedésekre jutó (0,1) (0,7) -85,7 296,8 Átlagárfolyam ( / Ft) 307,2 295,9 3,8 Átfogó eredménykimutatás 143,0 Adózott eredmény 75,3 95,8-21,4 0,1 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - n.a. 0,1 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - n.a. (9,6) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 30,5 (12,3) n.a. 8,2 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (3,3) 4,8 n.a. (1,4) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 27,2 (7,5) n.a. (1,3) Egyéb átfogó eredmény 27,2 (7,5) n.a. 141,7 Átfogó eredmény 102,5 88,3 16,1 Ebből: 143,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 102,4 89,0 15,1 (1,6) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 0,1 (0,7) n.a. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % 0,77 Alap 0,40 0,52-23,1 0,77 Hígított 0,40 0,52-21,9 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év TARTALOM Részvényeseinkhez... 3 A Magyar Telekomról... 3 A Magyar Telekom Csoport pénzügyi adatai... 4 Levél részvényeseinkhez... 5 Részvényekre vonatkozó

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben