J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete december hó 12-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Békési Mihály Tibor alpolgármester Bondár Lajos képviselő Hidvégi Julianna képviselő Nagy Sándor képviselő Pujuné Deme Anita képviselő Kelemen Balázs képviselő Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Tanácskozási joggal megjelent az ülésen: Szabó Tibor aljegyző Zsigmond Károly, általános iskola igazgató Szabó János, Dobozi Polgárőr Egyesület elnöke Tobai István köztisztviselő Simon István Tamás polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a nyílt Képviselő-testületi ülés határozatképes. A kiküldött napirendi javaslatot módosítani szeretném. A közkifolyók ismételt üzembeállítását 18., az ALFÖLDVÍZ Zrt. Doboz Nagyközségre vonatkozó évi rekonstrukciós javaslatát 19., a Regionális rendszer (víziközmű) vagyonkiadását 20. napirendi pontként javasolom tárgyalni. Amennyiben nincs kérdés más vélemény, javaslat, kérem szavazzunk a módosított napirendről. A polgármester ezt követően a Képviselő-testület nyílt ülésének napirendjére a következő javaslatot tette: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 2.) 21/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet -tervezete a temetkezés rendjéről szóló 14/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 3.) 22/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet -tervezete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 4.) 23/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló a 3/2012. (II. 17.) 11/2011. (IX. 23.), 2/2011. (III.25.), 5/2010. (IV.23.), 4/2010. (IV.01.), 27/2009. (XII.11.), 16/2009. (IX.25.), 6/2009. (III.20.), 27/2008. (XII.12.), 8/2008. (III.01.) és a 19/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított

2 11/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia 2 5.) 24/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet -tervezete a közterületekről szóló 18/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 6.) 25/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet -tervezete a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért járó díjazásról szóló 11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 7.) 26/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet -tervezete a köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/2011. (XII. 16.), 12/ (XII. 15.), 7/2010. (VI. 25.), 25/2009. (XII. 11.), 15/2009. (IX. 25.), 3/2009. (II. 13.), 31/2008. (XII. 12.), 23/2007. (XII. 14.), 10/2007. (VIII. 09.) és 9/2007. (VII. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról.l Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 8.) 27/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet -tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 16/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 9.) Az tulajdonában lévő lakások bérleti díjának emelése 10.) Az tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 11.) Az önkormányzati tulajdonú üdülő- és lakótelkek eladási árával kapcsolatos döntés 12.)A Dobozi Hírmondó hirdetési díjainak emelése 13.) Doboz Nagyközség ának évi I. félévi munkaterve 14.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 15.) Döntés a Kulich Gyula Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár intézményi szervezeti átalakításáról

3 16.) A Gondozási Központ alapító okiratának módosítása 17.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt december 18-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaival kapcsolatos döntés 18.) Közkifolyók ismételt üzembe állítása 19.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Doboz Nagyközségre vonatkozó évi rekonstrukciós javaslata 20.) Regionális rendszer (víziközmű) vagyonkiadása 21.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt december 18-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaival kapcsolatos döntés 22.) Doboz Nagyközség a Fenntartható Fejlődési Programja 23.) Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződés 1. számú módosítása 24.) Bejelentések 25.) Kérdések, interpellációk 3 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a módosított napirendi javaslatot elfogadta. Az I. napirendi pont tárgyalása: Az I. napirendi pont tárgya végrehajtásáról. Jelentés a lejárt határidejű határozatok A napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Írásos jelentés mellékelve. Hídvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadásra javasolta a Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.

4 4 209/2012.(XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Az II. napirendi pont tárgyalása: Az II. napirendi pont tárgya: 21/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelettervezete a temetkezés rendjéről szóló 14/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról A II. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás polgármester: A legtöbb díjtétel esetén nem kívántuk érvényesíteni a jövőre prognosztizált 5.2%-os inflációt. Az előterjesztés összeállításakor arra törekedtünk, hogy minél kevesebb teher háruljon a hozzátartozókra. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 21/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletet. 21/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselőtestülete 21/2012. (X II.13.) önkormányzati rendeletét a temetkezés rendjéről szóló 14/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A III. napirendi pont tárgyalása: A III. napirendi pont tárgya: 22/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról

5 5 A III. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az írásos előterjesztés mellékelve. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Ezt követően Simon István Tamás polgármester szavazásra szólította fel a képviselőket. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 22/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet. 22/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselőtestülete 22/2012. (XI I.13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A IV. napirendi pont tárgyalása: A IV. napirendi pont tárgya: 23/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelettervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló a 3/2012. (II. 17.) 11/2011. (IX. 23.), 2/2011. (III.25.), 5/2010. (IV.23.), 4/2010. (IV.01.), 27/2009. (XII.11.), 16/2009. (IX.25.), 6/2009. (III.20.), 27/2008. (XI I.12.), 8/2008. (III.01.) és a 19/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. A IV. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A rendelet-tervezet mellett szerepel egy határozati javaslat is, mivel korábban csak elvi döntést hozott a képviselőtestület a szociális célú tűzifa programban való részvételről. Azóta kiderült az önerő mértéke is és a BM rendelet alapján, valamint mindez a rendeletben is helyet kapott a BM rendelet követelményeinek megfelelően. Továbbá azt is előírj, hogy a képviselő-testület a jogosultak köréről határozatot hozzon. Így lehetőség nyílik személyre szabott megállapításra is. Simon István Tamás polgármester: A jegyző asszony által említett BM rendelet határozott ajánlásokat tesz, viszont egy-egy településen ezen túl is

6 6 szabályozhat. Ezért javaslom, hogy a 85 éven felüli dobozi lakosok szintén részesüljenek majd ebből a juttatásból. Ez Dobozon 75 lakost érint. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: Akad-e olyan háztartás, ahol több 85 éven felüli lakos él? Szabó Tibor aljegyző: Erre nem tért ki a felmérésem. De bizonyára van. Simon István Tamás polgármester: A rendelet említ környezettanulmányt. Ez legkésőbb akkor kiderül. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a a bizottságunk az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a szociális célú tűzifa programmal kapcsolatos döntését. 210/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete vállalja a 174/2012. (X. 25.) számú határozatával megigényelt 250 m 3 tűzifa önerejét ,- forintot, valamint 3.800,-+ ÁFA/m 3 forint szállítói költséget, melyek fedezetét a évi költségvetésben biztosítja az önkormányzatnál a dologi kiadásokon belül. Határidő: február 15. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 23/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet. 23/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselőtestülete 23/2012. (XII. 13.) ö nkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló a 3/2012. (II. 17.) 11/2011. (IX. 23.), 2/2011. (III.25.), 5/2010. (IV.23.), 4/2010. (IV.01.), 27/2009. (XII.11.), 16/2009. (IX.25.),

7 7 6/2009. (III.20.), 27/2008. (XII.12.), 8/2008. (III.01.) és a 19/2007. (XII.14.) önkormá nyzati rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az V. napirendi pont tárgyalása: Az V. napirendi pont tárgya: 24/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet - tervezete a közterületekről szóló 18/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az V. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A díjértékek nettó árak. a bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kérdés, vélemény más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 24/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet. 24/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselőtestülete 24/2012. (XII. 13.) ö nkormányzati rendeletét a közterületekről szóló 18/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. A VI. napirendi pont tárgyalása: A VI. napirendi pont tárgya: 25/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet - tervezete a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért járó díjazásról szóló 11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. A VI. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

8 Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A kiküldött anyaghoz képest változás az, hogy két táblázat lenne. Az első táblázatban a házasságkötésért fizetendő nettó összegek szerepelnének, míg a másodikban az anyakönyvvezetők díjazása lenne feltüntetve bruttósítva. 8 a bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 25/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet. 25/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselőtestülete 25/2012. (XII. 13.) ö nkormányzati rendeletét a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért járó díjazásról szóló 11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az VII. napirendi pont tárgyalása: A VII. napirendi pont tárgya: 26/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelettervezete a köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/2011. (XII. 16.), 12/2010. (XII. 15.), 7/2010. (VI. 25.), 25/2009. (XII. 11.), 15/2009. (IX. 25.), 3/2009. (II. 13.), 31/2008. (XII. 12.), 23/2007. (XII. 14.), 10/2007. (VIII. 09.) és 9/2007. (VII. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról. A VII. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester: Az előterjesztés részét képezi a rendelet-tervezet mellett a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos évi beszámoló is. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülését megtisztelte jelenlétével Pataky Attila, a Békési Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezető igazgatója, aki válaszolt a felmerült kérdésekre. a bizottságunk az előterjesztést és a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet mellékletének módosítását megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a

9 9 Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 211/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete elfogadja a Békési Hulladékgyűjtő Kft évi munkájáról készült, a határozat mellékletét képező beszámolóját. Határidő: értelem szerint A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 26/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet. 26/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete 26/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/2011. (XII. 16.), 12/2010. (XII. 15.), 7/2010. (VI. 25.), 25/2009. (XII. 11.), 15/2009. (IX. 25.), 3/2009. (II. 13.), 31/2008. (XII. 12.), 23/2007. (XII. 14.), 10/2007. (VIII. 09.) és 9/2007. (VII. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról. A VIII. napirendi pont tárgyalása: A VIII. napirendi pont tárgya: 27/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 16/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. A VIII. napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester: Új szerkezet és új logika alapján készült el ez a rendelet-tervezet. Azonban így átláthatóbbá is váltak a módosítás okai. a bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta a

10 10 Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 27/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet. 27/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség a Képviselőtestülete 27/2012. (XII. 13.) ö nkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 16/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. A IX. napirendi pont tárgyalása: A IX. napirendi pont tárgya: Az tulajdonában lévő lakások bérleti díjának emelése A IX. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Simon István Tamás polgármester: A következő napirendi pontok a különböző díjemelésekről szólnak. Itt kívánom elmondani, hogy azokat a már korábban is említett jövőre prognosztizált 5,2%-os infláció mértékével kívánjuk emelni. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 212/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete január 1-től az tulajdonában álló lakások használata utáni havi bérleti díjat m²-enként az alábbiak szerint állapítja meg.

11 11 1.) Közszolgálati célú bérbeadás, amely csak az önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban álló munkavállaló részére történhet: Ft/m évi a.) összkomfortos lakás esetén 297,- b.) komfortos lakás esetén 262,- c.) félkomfortos lakás esetén 211,- d.) komfort nélküli lakás esetén 187,- 2.) Üzleti célú bérbeadás, az 1.) kívül minden más esetben: a.) összkomfortos lakás esetén 429,- b.) komfortos lakás esetén 378,- c.) félkomfortos lakás esetén 307,- d.) komfort nélküli lakás esetén 269,- Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék előzetes megfizetése mellett teszi lehetővé az önkormányzat tulajdonában álló lakások használatát. E határozat meghozatalával egyidejűleg a 213/2011. (XII.15.) sz. ké pviselő-testületi határozat hatályát veszti. Amennyiben indokolt a Képviselő-testület határozata alapján az egyéb körülmények figyelembevételével eltérhet a fenti bérleti díjak mértékétől. Határidő: értelem szerint A X. napirendi pont tárgyalása: A X. napirendi pont tárgya: Az tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja A X. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Hidvégi Julinna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a

12 12 213/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete január 1-től az tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint határozza meg. E határozat meghozatalával egyidejűleg a 212/2011. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat hatályát veszti Határidő: értelem szerint A XI. napirendi pont tárgyalása: A XI. napirendi pont tárgya: Az önkormányzati tulajdonú üdülő- és lakótelkek eladási árával kapcsolatos döntés A XI. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Simon István Tamás polgármester: Mivel ezen ingatlanok és telkek iránt alacsony az érdeklődés, ezért nem javasolom az áraik emelését. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 214/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a tulajdonában lévő határozat mellékletét képező lakó- és üdülőtelkek eladási árát. A Képviselő-testület helyben hagyja a 214/2011. (XII.15.) és 215/2011. (XII.15.) számú határozatát, és az abban meghatározott eladási árakat. Határidő: értelem szerint A XII. napirendi pont tárgyalása: A XII. napirendi pont tárgya: A Dobozi Hírmondó hirdetési díjainak emelése

13 13 A XII. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 215/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete a januári számtól a következő módon határozza meg a Dobozi Hírmondó nettó hirdetési díjait. egész oldal ,- fél oldal ,- negyed oldal 9.921,- nyolcad oldal 5.787,- tizenhatod oldal 3.898,- Kizárólag családi eseményekkel kapcsolatos hirdetés esetében: harmincketted oldal 1.984,- Apróhirdetések 205,- E határozat meghozatalával egyidejűleg a 216/2011. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat hatályát veszti. Határidő: értelem szerint A XIII. napirendi pont tárgyalása: A XIII. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség ának évi I. félévi munkaterve A XIII. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés nem volt.

14 14 Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 216/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete elfogadta a határozat mellékletét képező Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete I. félévi munkatervét. A XIV. napirendi pont tárgyalása: A XIV. napirendi pont tárgya: kapcsolatos döntés Belső ellenőrzési feladatok ellátásával A XIV. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 217/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete nem fogadja el Juhos Józsefné határozat 1. mellékletét képező belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó ajánlatát. A Képviselőtestület továbbra is a Békési Kistérségi Társulás keretein belül kívánja ellátni az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését, és a belső ellenőrzésről szóló 171/2012. (X.25.) KT határozat mellékletét e határozat 2. melléklete szerint módosítja a Békési Kistérségi Társulás kérése alapján. Határidő: értelem szerint

15 15 A XV. napirendi pont tárgyalása: A XV. napirendi pont tárgya: Döntés a Kulich Gyula Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár intézményi szervezeti átalakításáról A XV. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Simon István Tamás polgármester: Képviselő-testületünk elvi döntést hozott arról, hogy célszerűségi és takarékossági okokból az egyébként egy épületbe kerülő Kulich Gyula Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár szervezeti integrációját is kezdeményezi. Szabó Tibor aljegyző úr járt el ez ügyben. Szabó Tibor aljegyző: Az Emberi Erőforrás Minisztérium minisztere nem válaszolt megkeresésünkre a törvény szerint fennálló harminc napban. A könyvtár részéről még fennáll két pályázattal kapcsolatban a fenntartási kötelezettség. Ezekre megkaptuk az engedélyt, hogy azokat az új intézmény vigye tovább. Bondár Lajos képviselő: Mi lesz az új intézmény neve? Simon István Tamás polgármester: A helyben kiosztott alapító okiraton a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár munkanév szerepel. Azonban más javaslatot egyik bizottság nem nyújtott be. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Arra van lehetőség, hogy az intézménynek legyen egy rövidített és egy hosszabb neve is igény esetén. Hidvégi Julianna képviselő: A feltüntetett munkanévben nincs azonban nevesítve, hogy az intézményhez tartozna többek között egy emlékház, egy helytörténeti gyűjtemény vagy egy alkotóház. Vagy mindegyiket belevesszük vagy találunk egy közös nevet. A könyvtárat kötelező megemlíteni. Szabó Tibor aljegyző: Azért javasoltam munkavázlatban a közösségi ház nevet, mert az egy tágabb értelmezést tesz lehetővé a feladatok és tevékenységek terén is. Bondár Lajos képviselő: A Széchy Tamás Emlékház miatt nem kell szerepeltetni az alapító okiratban a közgyűjteményi szakfeladatot? Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Alapvető szakágazatként ott szerepel az alapító okiratban a művelődési ház és a könyvtár szakágazata. Ezekhez a szakágazatokhoz pedig egy sor szakfeladat kapcsolódik. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek feladatai közzé tartoznak többek között a kiállítások szervezései és lebonyolításai is. De a könyvtári szolgáltatásoknál is található egy ilyen rész. A Széchy Tamás Emlékház miatt már a szeptember 13-i ülésen módosítottuk a Kulich Gyula Művelődési Ház alapító okiratát.

16 Zsigmond Károly, általános iskola igazgató: Az a véleményem a névváltoztatással kapcsolatban, hogyha már a közösségi ház elnevezés mellett döntünk, akkor valamennyi intézményt és feladatot bele kellene foglalni. Simon István Tamás polgármester ezt követően a bizottsági vélemények ismertetésére szólította fel az elnököket. 16 Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és továbbtárgyalásra javasolta a a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 218/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a minél nagyobb hatékonyság elérése érdekében, valamint takarékossági okok miatt a Nagyközségi Könyvtárat jogutódlással megszünteti december 31-i hatállyal és annak feladatkörét a módosítandó alapító okiratú Művelődési Ház, új nevén Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, mint közművelődési és közgyűjteményi intézmény látja el január 1-jei hatállyal. A könyvtári feladatok ellátása továbbra is a dobozi hrsz-ú, 5624 Doboz, Hunyadi tér 1. sz. alatti ingatlan 348,03 m 2 alapterületű, 19 db helyiségében, a leltár szerinti, az önkormányzat tulajdonát képező kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek használatával, valamint a könyvtárban eddig jogviszonyban álló, 3 fő (6 órás) részmunkaidős közalkalmazott továbbfoglalkoztatásával történik. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár megszűnése miatt a Könyvtár 3 db (6 órás) részmunkaidős álláshelyét megszünteti, és a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtárnál további 3 db (6 órás) részmunkaidős álláshelyet létesít január 1-jei hatállyal, és a fenti könyvtári feladatellátást szolgáló vagyont a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár kezelésébe adja. b) A Képviselő-testület december 31. napjával a Nagyközségi Könyvtár 170/2012. (X.25.) határozattal egységes szerkezetben jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi és ezen határozat 1. mellékletét képező megszüntető okirat elfogadásával a Nagyközségi Könyvtárat jogutóddal megszünteti. Határidő: december 20. Felelős: Szabó Tibor aljegyző

17 17 219/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete 218/2012. (XII. 12.) sz. képviselő -testületi döntésével kapcsolatban a Kulich Gyula Művelődési Ház alapító okiratát január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat 1. mellékletét képező módosító okirat és a 2. mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat aláírására: a) a cím helyébe a következő szövegrész kerül: Doboz Nagyközség a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirata b) az 1. pont helyébe a következő szövegrész kerül: Az Intézmény neve: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár c) a 4. a) pont a következő szövegrésszel egészül ki: Közművelődési, könyvtári tevékenység gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja tájékoztat a Könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésében részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében közhasznú információs szolgáltatást nyújt helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. könyvtár közönségkapcsolati és egyéb tevékenység (kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése) d) a 4.b) pont a következő szövegrésszel egészül ki: Könyvtári tevékenység e) a 4.c) pont a következő szövegrésszel egészül ki: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások f) a 6. pont helyébe a következő szövegrész kerül:

18 18 Irányító szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér 3. g) a 8. pont helyébe a következő szövegrész kerül: Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján határozott időre, 5 év időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. h) a 11. a) pont helyébe a következő szövegrész kerül: A feladatellátást szolgáló vagyon: : A dobozi hrsz-ú Hunyadi tér 1. sz. alatti, és a dobozi 1626 hrsz-ú Marx u. 20. szám alatti ingatlan, továbbá a leltár szerinti kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok, ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik. i) a 15. pont helyébe a következő szövegrész kerül: Az Intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény igazgatója, aki kinevezi a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár valamennyi munkavállalóját. Határidő: december 20. Felelős: Szabó Tibor aljegyző A XVI. napirendi pont tárgyalása: A XVI. napirendi pont tárgya: A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása A XVI. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Az alapító okirat módosítását a 188- as törvény indokolja. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a

19 19 220/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete a Gondozási Központ alapító okiratát a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: január 1-jei hatállyal az alapító okirat 4. a) pontjából az alábbi szövegrész korai fejlesztés, és a 4. c) pontjából az alábbi szövegrész Korai fejlesztés, gondozás hatályát veszti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi. Határidő: december 21. A XVII. napirendi pont tárgyalása: A XVII. napirendi pont tárgya: Az ALFÖLDVÍZ Zrt december 18-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaival kapcsolatos döntés A XVII. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 221/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, az ALFÖLDVÍZ Zrt. által készített határozati javaslatokat elfogadja. Határidő: december 18. A XVIII. napirendi pont tárgyalása:

20 20 A XVIII. napirendi pont tárgya: Közkifolyók ismételt üzembe állítása A XVIII. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Simon István Tamás polgármester: A közel egy éve hatályos víziközmű törvény miatt vált szükségessé ennek a határozatnak a meghozatala. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 222/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete abban az esetben járul hozzá, hogy a vízdíj tartozással rendelkezők ivóvíz ellátásának biztosítására az ALFÖLDVÍZ Zrt újabb közkifolyókat helyezzen el, amennyiben a cég olyan műszaki megoldást alkalmaz, amellyel kizárják a visszaélés lehetőségét. A Képviselő-testület vállalja ennek a várható költségét, 6x forintot, melynek fedezetét a évi költségvetésében az ALFÖLDVÍZ Zrt-től beérkező többlet bérleti díj terhére biztosítja, és megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület az alábbi közkifolyók ismételt üzembe állítását támogatja: Doboz, Dobó I. u. 7. Doboz, Kucsi u. 19. Doboz, Papholt u. 43. Doboz, Rákóczi F. u. 42. Doboz, Rákóczi F. u. 47. Doboz, Táncsics M. u. 55. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a közkifolyókra tételes költségvetést is tartalmazó egyedi vállalkozási szerződés megkötése szükséges Határidő: azonnal A XIX. napirendi pont tárgyalása: A XIX. napirendi pont tárgya: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Doboz Nagyközségre vonatkozó évi rekonstrukciós javaslata

21 A XIX. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester 21 Simon István Tamás polgármester: Ennek az az oka, hogy a /2012. sz. képviselő-testületi határozat értelmében csak a rekonstrukciós javaslatban foglalt összeg felét költhetjük csak el. A másik fele a katasztrófaalapot képezi. Bondár Lajos képviselő: Személy szerint időszerűbbnek gondolnám a bekötő vezetékek cseréjét. A kiküldött anyagban 10 darabbal számolnak. Simon István Tamás polgármester: Ezt módosító indítványként kéretem kezelni. Egyszerre kapcsolódik a szolgáltatás minőségéhez és a vízveszteség csökkentéséhez is. A határozat szövegét javasolom kiegészíteni azzal, hogy az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós javaslata alapján a 10 darab bekötés cserét és a szolgáltató által javasolt szükséges mosató idomok cseréjét javasolja a pontos összegek meghatározásával. Nagy Sándor képviselő: A mosatók feltárásának közegészségügyi jelentősége van. A fertőtlenítést követően ki kell engednie a vizet. Ellenkező esetben a lakosság fogyasztja el. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 223/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós javaslata alapján a 10 darab bekötés cserét (1200 E Ft) és a szolgáltató által javasolt szükséges mosató idomok cseréjét javasolja összesen legfeljebb 2600 E Ft értékben. A Képviselő-testület a rekonstrukciós munkák fedezetét az Alföldvíz Zrt-től beérkező többletbérleti díjból biztosítja a évi költségvetésében. Az a 90/2009. (V. 21.) sz. képviselő -testületi határozat értelmében a 2013-ban beérkező többletbérleti díj 50%-át vis maior alapba gyűjti. Határidő: azonnal A XX. napirendi pont tárgyalása:

22 22 A XX. napirendi pont tárgya: Regionális rendszer (víziközmű) vagyonkiadása A XX. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 224/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete elfogadja a Regionális víziközmű vagyon tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló, a határozat mellékletét képező megállapodást az alábbiak szerint. a.) A évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer működtetőnél lévő vagyonának átháramlásával kapcsolatosan az alábbi értékeket fogadja el: Sorszám neve Átháramló vagyon (2012.VII.31. nyt. adatok szerint) értéke [Ft] 1. Békés Város a Békéscsaba M. J. V. a Bélmegyer Község a Csabaszabadi Községi Csárdaszállás Községi Dévaványa Város Doboz Nagyközség Gyomaendrőd Város a Kamut Község

23 a Kétegyháza Nagyközség Kétsoprony Község a Körösladány Város Köröstarcsa Község a Körösújfalu Községi Kötegyán Község Lőkösháza Község Medgyesbodzás Községi Méhkerék Község a Mezőberény Város Murony Község Okány Község Pusztaottlaka Községi Sarkad Város Sarkadkeresztúr Község a Szabadkígyós Község Tarhos Község a Telekgerendás Községi Újszalonta Község Vésztő Városi Mindösszesen: Ezen értékek a év hátralévő időszakát illetően amortizálódik és arányosan csökken. A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval csökkentetten kerülnek kiadásra január 1-én.

24 24 b.) Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja el a képviselőtestület: Sorszám neve tulajdoni részarány / ed arányban kifejezve 1. Almáskamarás Községi Békés Város a Békéscsaba M. J. V. a Bélmegyer Község a Bucsa Község a Csabaszabadi Községi Csanádapáca Községi Csárdaszállás Községi Csorvás Város a Dévaványa Város Doboz Nagyközség Ecsegfalva Község a Füzesgyarmat Város Gerendás Községi Gyomaendrőd Város a Gyula Város a [Városerdő] Kamut Község a Kertészsziget Község Kétegyháza Nagyközség Kétsoprony Község a Körösladány Város Köröstarcsa Község a Körösújfalu Községi Kötegyán Község Lőkösháza Község Medgyesbodzás Községi Méhkerék Község a Mezőberény Város Mezőgyán Község Murony Község Nagykamarás Község Okány Község Pusztaottlaka Községi Sarkad Város Sarkadkeresztúr Község a Szabadkígyós Község 120

25 Szeghalom Város Tarhos Község a Telekgerendás Községi Újiráz Községi Újszalonta Község Vésztő Városi Zsadány Község 65 Mindösszesen: c.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja. Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. Határidő: azonnal A XXI. napirendi pont tárgyalása: A XXI. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség a Fenntartható Fejlődési Programja A XXI. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Szóbeli kiegészítés. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 225/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Doboz Nagyközség a Fenntartható Fejlődési Programját. Határidő: értelem szerint

26 26 A XXII. napirendi pont tárgyalása: A XXII. napirendi pont tárgya: Vodafone Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés 1. számú módosítása A XXII. napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Simon István Tamás polgármester: A Képviselő-testület korábban már elfogadott egy szerződés módosítási javaslatot. Viszont a most kiküldött szerződésmintában szerepelnek olyan pontok is, amelyről nem döntöttünk. Javasolom ezen pontok elutasítását. Helyette a határozati javaslatban foglaltakról kérem dönteni. a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 226/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező a 187/2012. (XI.13.) KT határozatában elfogadott szerződésmódosítási ajánlathoz képest kiegészített szerződésmódosítást az alábbi módosításokkal fogadja el. a) A Képviselő-testület elfogadja a 3.1 és 3.4 pontra tett módosítást. b) A Képviselő-testület a 4.1 pont helyett az alábbi rendelkezést fogadja el: 4.1 Jelen Bérleti szerződést Felek december 31-ig határozott időtartamra kötötték meg. A Bérleti Szerződés a határozott időtartamot követően, további hét (7) év hat (6) hónappal automatikusan meghosszabbodik, hacsak a Felek a folyamatban lévő időszak utolsó napja előtt legalább száznyolcvan (180) nappal írásban be nem jelentik azon szándékukat, hogy azt nem kívánják meghosszabbítani. c) A Képviselő-testület elfogadja a 11.5 és 11.7 kiegészítést, a 11.6 kiegészítésre vonatkozóan az alábbi rendelkezést fogadja el Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Bérlő köteles a mindenkori Bérleti díj 20 (húsz) % -os emelésére,

27 27 amennyiben a Bérleménybe további szolgáltató települ be. Bérbeadó jogosult a mindenkori Bérleti díj 30 (harminc) % -os megemelésére, amennyiben a Bérlő érdekkörében felmerülő műszaki szempontok további területfoglalást tesznek indokolttá, amely azonban nem terjed túl a bérelt ingatlan határain. Bérbeadó a megemelt Bérleti Díjat a betelepülő szolgáltató betelepülésével kapcsolatos kiviteli munkálatok megkezdésének első napjától érvényesítheti. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A fenti Bérleti díjnövekmény tartalmazza az állomás mindenkori megközelítésének és az állomás üzemeléséhez szükséges elektromos és távközlési kábelek elhelyezésének lehetőségét. A Betelepülés kezdőnapjá -nak dátumáról Bérlő írásban tájékoztatja Bérbeadót, amely levél másolatát Bérbeadó első a Bérleti díjnövekménnyel emelt Bérleti Díjat tartalmazó számla mellé teljesítés igazolásként köteles mellékelni. Ennek hiányában a számla visszaküldésre kerül. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. d) ) A Képviselő -testület a 11.8 pont helyett az alábbi rendelkezést fogadja el: 11.8 Bérlő jogosult a jelen Bérleti Szerződést kötbér vagy kártérítés nélkül 90 (kilencven) napo s felmondási határidővel felmondani abban az esetben, ha a távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó Állami Koncessziót vagy a rendszer frekvencia kiosztását visszavonják vagy abban az esetben, ha bármely engedélyt nem kap meg, azt törlik vagy visszavonják. A Képviselő-testület változatlan formában elfogadja a szerződésmódosítás további rendelkezéseit, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötendő 1. sz. Bérleti Szerződésmódosítást a fenti módosításokkal írja alá. XXIII. Bejelentés Határidő: értelem szerint 1. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. felajánlása Simon István Tamás polgármester: A helyben kiosztott levélben keresett meg a DARF, és egy millió forint értékben felajánlotta a Doboz-Szanazug Viola u. 19. szám alatti ingatlant megvásárlásra. Ahogy a levélben is írják ez három külön telket is jelenthet a méretéből adódóan. Javasolom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy ne éljünk a felkínált vételi lehetőséggel. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.

28 28 227/2012.(XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség a Képviselő-testülete Határidő: december Simon István Tamás polgármester: Továbbá ezúton szeretnék mindenkit meghívni a december 21-én, pénteken 17 órakor tartandó községi karácsonyra, amelynek a református templom ad majd otthont. XIV. Kérdés, interpelláció nem volt. Mivel több tárgy nem volt a polgármester megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat és a nyílt ülést órakor bezárta. k.m.f.t. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december hó 12-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február hó 29-én

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyon rendezése Sorszám: IV/12 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL amely létrejött az alábbi önkormányzatok között: Almáskamarás Községi Önkormányzata [adószám: 15347251-2-04, statisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június hó 27-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. További meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

JEGYZŐKÖNYV. További meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július hó 29-én (hétfőn) 15,00

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének július 26-án (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének július 26-án (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 166-20//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. július 26-án (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 9/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október hó 14-én (hétfőn) 15,00

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-000 Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 1858/3/2016. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ikt.szám:169 /2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 05-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről

Ikt.szám:169 /2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 05-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről Ikt.szám:169 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 05-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről 1 A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 200-6/2016.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben