Melléklet: ISMERTETÕ. K u l c s a z. energiatakarékos otthonteremtéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet: ISMERTETÕ. K u l c s a z. energiatakarékos otthonteremtéshez"

Átírás

1 Készült a 7/2006 TMN rendelet 1. melékletének lll. pontjának 2. alpontja alapján. Az ÖKO KULCS Tanúsítvány / Certifitation AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/31/EU IRÁNYELVE (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról szóló direktívának való megfelelést szolgálja.

2 Tisztelt Ügyfelünk! GONDOLKOZZON GLOBÁLISAN - CSELEKEDJEN LOKÁLISAN! Bizonyára Ön is szembesült már a környezetszenynyezés káros hatásaival: a globális felmelegedéssel, a szélsõséges idõjárással, az ózonréteg elvékonyodásával. Vészesen fogynak Földünk tartalékai is: a világnépesség növekvõ energiaigénye miatt végveszélyben vannak az esõerdõk, kiapadóban a különbözõ fosszilis energiahordozó-készletek. Ezek mind-mind olyan figyelmeztetõ jelek, melyek mindannyiunkat cselekvésre késztetnek. Nem a jövõben, hanem most, a jelenben. Korszerûtlen otthonaink a legnagyobb energiafogyasztók, fûtésük, meleg vízzel való ellátásuk és hûtésük felelos a széndioxid-kibocsátás 35%-áért! Nyilvánvaló tehát, hogy sürgõs szemléletváltásra van szükség az építõiparban,, környezetbarát építõanyagok választásával; megújuló energiaforrások alkalmazásával. Természetesen az sem elhanyagolható tényezõ, hogy a megálmodott épület esetében mekkora várható fenntatási költségekkel számolhatunk. MI IS AZ AZ ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚSÍTÓ RENDSZER? Mindenképpen dícséretes a közismert kormányzati szándék, mely szerint az építési engedélyezési tervek készítése során az épületek energetikai jellemzõinek meghatározását a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kell végezni, szeptember 1-jét követõen. A [176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról] értelmében pedig január elsejétõl az új épületek esetében a használatbavétel engedélyezéséig kötelezõ energetikai tanúsítványt készíttetni (meglévõ épület esetében eladáskor vagy egy évnél hosszabb idõre szóló bérbeadáskor; illetve 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületû hatósági rendeltetésû, állami tulajdonú közhasználatú épületek esetében). A már meglévõ épületek esetén a tanúsítvány készíttetése is csak december 31-ig önkéntes, azaz január 01-tõl kötelezõ érvényû. Az EURÓPAI UNIÓ ÉS A TANÁCS 2010/31/EU IRÁNYELVE (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról szorgalmazza, hogy az EU-ban, így hazánkban is az új épületek legkésõbb dec. 31-tõl (hatósági épületek esetén dec. 31.) közel zéró energiaigényûek legyenek. Az ISOTEQ ÖKO KULCS tanúsító rendszer cégünk kezdeményezése, melyet hazánk egyik legelismertebb energetikai szakértõjével közösen hoztunk létre, és mely a fenti jobbító célú, mindannyiunkat érintõ változásokat támogatja: tartalmaz egy - a hazai elõírásoknak teljes mértékben megfelelõ - Energia Tanúsítványt, de messze túl is mutat azon. Köszönhetõen az IsoteQ építõelemek magas teljesítményszintjének, a legtöbb IsoteQ rendszerû épület jelentõsen túlteljesíti a hazai A+ energiaosztályú épületekkel szemben támasztott kritériumokat, ami újabb, szigorúbb követelményrendszer kialakítását tette szükségessé, az ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚ- SÍTÓ RENDSZER-t. KINEK SZÓL AZ ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚSÍTÓ RENDSZER? Az ISOTEQ ÖKO KULCS tanúsító renszert azoknak a környezettudatos és elõrelátó építtetõknek és háztulajdonosoknak hívtuk életre, akik ugyan felismerték az IsoteQ építési rendszerben rejlõ elõnyöket, de hitelt érdemlõen meg is akarnak gyõzõdni azokról. AZ ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚSÍTÓ RENDSZER garancia számukra, hiszen Tanúsítványunk tartalmazza mindazokat az épület-paramétereket, melyek tervezhetõvé teszik a ház fenntartási költségeit és nagyban befolyásolják a komfortérzetet.

3 MIÉRT AZ ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚSÍTÓ RENDSZER? Építtetõknek: az ISOTEQ ÖKO KULCS tanúsító rendszer tervezhetõvé teszi az épület majdani fenntartási költségeit és tájékoztat a komfortérzetet leginkább befolyásoló paraméterekrõl Háztulajdonosoknak: az ISOTEQ ÖKO KULCS tanúsítvány tartalmaz egy - a jogszabályok szerint kötelezõ - Energia Tanúsítványt, azonban sokkal több annál. A tanúsító eljárás során neves energetikai szakértõ vizsgálja meg az épület egyedi tulajdonságait, majd - amennyiben azok megfelelnek ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚSÍTÓ RENDSZER támasztotta roppant szigorú elvárásoknak (az éves energiafogyasztás esetében például a hazai elõírás fele a kritérium!), abban az esetben Tanúsító Oklevéllel garantálja az értékeket, ami minden bizonnyal hasznos dokumentum lesz például az ingatlan majdani értékesítésekor is. ISOTEQ ÖKO KULCS TANÚSÍTVÁNY VIZSGÁLT Paraméterei 1. Rétegtervi hõátbocsátási tényezõ U (W/m 2 K) 2. Léghanggátlási szám Rw (db) 3. Az épület összes hõveszteség Q (kw) 4. Páradiffúziós számítás eredménye: A szerkezetben kialakul-e páralecsapódás? (I/N) 5. Páradiffúziós diagram 6. Külsõ határoló szerkezet belsõ felületi hõmérséklete te ( C) 7. A falazat tûzállósági mutatószáma 8. Külsõ határoló szerkezet hõhídmentessége (I/N) 9. Éves fûtési energiaigénye (MWh/a) 10. Becsült éves energiafogyasztás, energiahordozók szerint (MWh/a) 11. Becsült éves CO2 kibocsátás (t/a) Tekintsük át, hogy mit jelentenek a felsorolt paraméterek. 1. A rétegtervi hõátbocsátási tényezõ, a külsõ falra U (W/m 2 K) A szerkezet hõátbocsátási tényezõje, a szerkezetekkel érintkezõ közegek hõmérsékleteinek egységnyi különbsége mellett egységnyi idõ alatt az egységnyi homlokfelületen áthaladó hõáram. Tehát minél kisebb ez a mutató annál jobb az épület hõszigetelése.

4 A 7/2006 TNM. rendelet követelményértékei 2. Léghanggátlási szám R w (db) A léghanggátlás két helyiséget elválasztó fal olyan tulajdonsága, amely megakadályozza a falra beesõ hangenergia túlnyomó részének átjutását a szomszédos helyiségbe. Vagyis minél nagyobb az értéke, annál jobb. Ez a számítási mód nem veszi figyelembe a kopogó hangokat. A hang nemcsak egyenesen, hanem kerülõutakon is terjed, ennek értéket csak helyszíni mérésekkel lehet meghatározni. Mi most laboratóriumi vizsgálatok súlyozott léghanggátlási szám (R w ) értékeit fogjuk ismertetni, melyeknek db a mértékegysége. A beépített, tényleges érték minden esetben 3-4 db-lel kevesebb. Megállapíthatjuk, hogy minél nehezebb az anyag, annál jobb a léghanggátlása. (Az ISOTEQ szerkezetben vasbeton a teherhordó elem.) Egy akadályba (fal) ütközõ hanghullám energiájának egy része visszaverõdik, kisebb része áthatol azon, a legkisebb része pedig hõ formájában melegíti azt.

5 Mindezekbõl következik, hogy a 15 cm vasbeton léghanggátlása kiválóan megfelel az igények magas színvonalú kielégítésére. A vasbeton az alacsony frekvenciájú hanghullámokat kevésbé, a magas frekvenciájú hanghullámokat nagyobb mértékben elnyeli. Az ISOTEQ falazatrendszere otthoni zaj- és akusztikai környezetben kielégíti a homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményeirõl szóló, MSZ szabványt. A szabvány a homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményeit tárgyalja. Ebben az esetben mivel a külsõ zajnak még a jellemzõ nagysága is helyrõl-helyre változik a belsõ zajhatárértékek teljesítését garantáló kivitelezési módszert jelent a homlokzati követelmény. 3. Az épület összes hõvesztesége: Q (kw) A gyakorlatban értelmezhetjük az egyes határolószerkezeteken átjutó hõáramot, a zárt helyiség és környezete közötti hõcserét és egy egész épület hõveszteségét. Hõveszteség alatt legáltalánosabban egy adott helyiségbõl a határolószerkezetein átjutó hõáramot értjük, melyet abból a célból határozunk meg, hogy fûtõberendezésünk kapacitását kiszámolhassuk. Az ISOTEQ épület hõveszetsége (a fûtési hõszükséglet alapja) egy hagyományos technológiával készült épülethez képest eltörpül, közelít egy ilyen épület egyetlen helyiségének hõveszteségéhez. A fûtési technológia amelyet ilyen esetbne alkalmazhatunk az alacsony hõmérsékletû, alacsony hõfoklépcsõjû kategóriába tartozhat. A fûtési veszteségekkel is számolva elegendõ egy jól elhelyezett szilárd tüzelésû, nyílt égésterû hõtermelõ (kandalló) illetve olyan puferrtárolóval rendelkezõ megújuló energián alapuló fûtési rendszer, mely minimális tartalékot vagy kiegészítést igényel. Az ilyen alacsony hõveszteségû épületnél fontos, hogy a helyiségenkénti hõleadás megfelelõen elosztott legyen, biztosítva a megfelelõ komfortérzetet. Álljon itt néhány közérthetõ példa kb. 4 kw hõszükséglet kielégítésére a napi életbõl: Láncfûrész teljesítménye: 3,4 4,6 kw 20 ember átlagos hõleadása (átlagos party létszám): 4 kw 1 kg tölgyfa fûtõértéke (1 2 hasáb): 4,3 kw 1 kg Mackósajt energiatartalma: 3,6 kw 4. Páradiffúziós számítás eredménye: A szerkezetben kialakul-e páralecsapódás? (I/N) Az ISOTEQ falazatoknál, helyes kivitelezés mellett szinte bizonyosan nem alakul ki páralecsapódás a szerkezetben. A páradiffúziós diagram, egyensúlyi nedvességtartalom A levegoõ által felvett vízpára mennyisége a hõmérséklettõl függ. A hideg levegõ kevesebb vizet tud felvenni, mint a meleg levegõ. Ha az adott nedvességtartalmú levegõ olyan hõmérsékletre hûl le, melynél nedvesség csapódik ki és ez a szerkezeten belül történik, az épületszerkezet károsodik. A diagramot megfigyelve ha a parciális vízgõznyomás vonala metszi a telítési vízgõznyomás vonalát, akkor páralecsapódás történik. 5. Külsõ határoló szerkezet belsõ felületi hõmérséklete t e ( C) A határoló szerkezetek belsõ felületi hõmérséklete meghatározó a hõérzet, a komfortérzet és az elégedettségi mutató szempontjából. Ez természetesen alacsonyabb, mint a helyiség belsõ hõmérséklete, de hagyományos építésû épületek estében akár 10 C alá is eshet, ami a diszkomfort érzet mellett a penészesedés kockázatát is magában hordozza.

6 Az ember komfort-követelményei Az ember komfort-érzete jelzi, hogy érzékszerveivel ill. idegrendszerével, egészségi állapotával hogy reagál a környezetébõl érkezõ hatásokra. Az ember állapotát részben az adott pillanatban a környezettõl független tényezõk (életkor, nem, egészségi állapot, öltözet) ill. a környezeti hatásoktól függõ tényezõk (hõmérséklet, páratartalom, légsebesség, légnyomás, zaj, fény) határozzák meg. A hõmérséklet a környezõ felületek átlaghõmérsékletével egyenesen arányos, a hõérzetet pedig közvetlenül befolyásolja. Az ember közérzetét meghatározó hõérzet a belsõ léghõmérséklet és az õt körülvevõ testek felületi hõmérsékletébõl tevõdik össze. A hõérzet annál kedvezõbb, minél kisebbek az eltérések az egyes határolófelületek hõmérsékletei és a helyiség levegõhõmérséklete között. Az ember mindig a tényleges térhõmérsékletet érzékeli, amely a levegõ hõmérsékletébõl és határolófelületek közepes sugárzási hõmérsékletébõl adódik. Megállapítható, hogy a komfortérzet szempontjából a belsõ felületek hõmérséklete meghatározó szerepet tölt be. A lakóépületek esetében fontos, hogy a komfort, diszkomfort érzés szempontjából magas legyen az elégedettségi mutató szint, hiszen itt az élettér folyamatos igénybevételérõl beszélünk és az elégedetlenek száma akár csak egy fõ viszonylatban is családi szinten nem megengedhetõ mérték. 6. A falazat tûzállósági mutatószáma B REI-M 30 A tûzállósági fokozat fogalma a következõ: egy építmény egészére, és tûzszakaszaira vonatkozó olyan kategória, amely meghatározza az épületszerkezetek tûzállósági határértékének és éghetõségének követelményeit az építmény/tûzszakasz tûzveszélyességi osztálya, esetenként rendeltetése és szintszáma alapján. 7. Külsõ határoló szerkezet hõhídmentessége (I/N) Az épületszerkezeteket nemcsak párhuzamos síkok határolják, a sarkok, csatlakozások, nyílások geometriai formája bonyolultabb, esetenként a befoglaló formán belül további határolások vannak, mert az adott csomópont különbözõ (különbözõ hõvezetési tényezõjû) anyagokból készül. Ezeken a helyeken a hõáram is két- vagy háromdimenziós. Ha szemléltetni szeretnénk a hõáramok útvonalait egy-egy ilyen csomópontban, akkor abból kell kiindulnunk, hogyaz áramok (általában) az útjukba esõ ellenállások leküzdésével munkát végeznek (diszipációs munka), az áramkép úgy alakul, hogy ez a munka minimális legyen. Másként szólva: az áramok a legrövidebb utat keresik, amit azonban nem hosszúságban, hanem a legyõzendõ ellenállások nagyságában kell érteni. Ez a legyõzendõ ellenállás nemcsak a geometriai értelemben vett úthossz, hanem a hõvezetési tényezõtõl és a rendelkezésre álló (az áram irányára merõleges) keresztmetszettõl is függ, ezért sokszor a geometriai értelemben hosszabb út a diszipációs munka szempontjából rövidebb. A hõhíd mentes (közelítõleg hõhídmentes) külsõ határoló szerkezetek kialakítása energetikai és hõérzeti szempontból legalább annyira fontos, mint egészségügyi szempontból. 8. Éves fûtési energiaigény (MWh/a) Az összesített éves fûtési energiaigényt fejezi ki MWh ban (Megawatt órában). A fûtési rendszerrel kielégítendõ energia, amely annál egyszerûbben és gazdaságosabban fedezhetõ, minél jobb a rendszer hatásfoka. Itt érdemes átgondolni a hõtermelõ berendezést és a hõleadókat egyaránt.

7 9. Becsült éves energiafogyasztása energiahordozók szerint (MWh/a) Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerinti összesítése. Ez magában foglalja az elektromos fogyasztást, fûtési energiát és a nyári hûtést is. Az 55 kwh az 198 MJ energiának felel meg, tehát m 2 -enként évente ennyi a primer energia ráfordítás. Ez megfeleltethetõ: Földgáz 34 MJ /m 3 fûtõértéknél ez azt jelenti, hogy 5,82 m 3 gázt fogyaszt négyzetméterenként egy évben a lakás, ami éves szinten, 100 m 2 ház esetében Ft költséget jelent, októberi kisfogyasztói gázár szerint. Fûtõanyag Fûtõérték (MJ/kg) 198 MJ-ra vetítve Szilárd tüzelõ anyagok esetén Folyékony anyagok (25 C) Gáznemû anyagok Frissen vágott fa kg Szárított fa kg Papír kg Szalma kg Fapellet kg Tõzeg kg Olajosmagvak kg Barnaszén kg Barnaszén brikett kg Kõszén kg Biodízel kg Metilalkohol kg Etilalkohol kg Izopropanol kg Benzol kg Fûtõolaj kg Gázolaj kg Benzin kg Paraffinolaj Hidrogén m³ Torokgáz (nagyolvasztóktól) m³ Városi gáz m³ Földgáz m³ Metán m³ Etán m³ Etilén m³ Acetilén m³ Propán m³ Bután m³

8 10. Becsült éves CO 2 kibocsátás (t/a) A probléma alapja: A széndioxid, mint üvegházhatású gáz: a napenergia egy részét a föld visszasugározza; a visszasugárzott energia távozna a Földrõl, de ezt az üvegházhatású gázok megakadályozzák és visszaverik ismét a föld felé. Ez a folyamat hosszú távon felmelegedést okoz, amely globális méretû. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint a túlzott mértékû felmelegedés a sarki jég megolvadását eredményezheti, ami nagy mennyiségben az óceánokba kerülve klimatikus katasztrófát okozhat.

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt.

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt. ÉPÜLETFIZIKA 1 A hõvezetési tényezõ fogalma A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ,

Részletesebben

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Épületek energiatakarékossági követelménye 1.Tervezési

Részletesebben

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról 2012 januárjától épületek adásvétele és bérbe adása esetén is el kell készíteni az ingatlanok energetikai minőségtanúsítványát. Ezen

Részletesebben

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése URSA GLASSWOOL URSA XPS Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése Szarufa közötti és alatti szigetelés 02 URSA GLASSWOOL 03 Tallin Szent Pétervár Tartalomjegyzék Tchudovo North Licolnshire London Noisiel

Részletesebben

Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai www.isover.hu

Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai www.isover.hu Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai 2009 www.isover.hu Aki törõdik a Földdel, az Passzív Házak jótétemény a mi nagy otthonunknak, a Földnek. Az élet a passzív házban számtalan elõnnyel

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek Lakossági tájékoztató az energetikai tanúsítás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Részletesebben

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói PASSZÍV HÁZ Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói 0 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...2 2. Kiotói jegyzőkönyv...2 3. Üvegházhatás fogalma...2

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18384 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 107. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)

Részletesebben

Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT?

Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT? Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT? Cyan Ami a padlásfödémre került Ami a homlokzatra került 8/0/0/50 NEM HŐSZIGETELT HÁZ HŐSZIGETELT HÁZ HŐSZIGETELÉS EREDMÉNYEZTE KÜLÖNBSÉG 212

Részletesebben

CLIMAVER. több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban. Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna

CLIMAVER. több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban. Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna CLIMAVER több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna www.isover.es Információ szigetelésekrõl www.isover.hu +34

Részletesebben

Depron belső hőszigetelés

Depron belső hőszigetelés Depron belső hőszigetelés Bagi Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft. 2191 BAG Jókai utca 13.Adószám: HU13390727-2-13 Cégjegyzék:13-09-101221 http://www.depron.hu bagifa@invitel.hu info.depron@gmail.com

Részletesebben

Azonosítási szám: SZ 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Oktatási segédanyag Kézirat. Budapest, 2003. június. Energiagazdálkodás.doc.doc

Azonosítási szám: SZ 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Oktatási segédanyag Kézirat. Budapest, 2003. június. Energiagazdálkodás.doc.doc Azonosítási szám: SZ 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS Oktatási segédanyag Kézirat Budapest, 2003. június Energiagazdálkodás.doc.doc E.ON Hungária Rt. 1054 Budapest Széchenyi rkp. 8. megbízása alapján készült oktatási

Részletesebben

Meglévő családi ház energetikai jellemzőinek kiszámítása és tanúsítása az EU normák szerint tervezett jogszabályok figyelembevételével

Meglévő családi ház energetikai jellemzőinek kiszámítása és tanúsítása az EU normák szerint tervezett jogszabályok figyelembevételével Meglévő családi ház energetikai jellemzőinek kiszámítása és tanúsítása az EU normák szerint tervezett jogszabályok figyelembevételével 1.oldal Tartalomjegyzék Bevezetés...2 AZ ÉPÜLET ISMERTETÉSE...3 Pince...3

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai Programcsomag Épületenergetika Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez tekintettel a legutóbbi módosításra 2014. július Készítette: Zorkóczy Zoltán szakmai referens Jóváhagyta: Soltész Ilona főosztályvezető

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A hőszivattyús beruházások előkészítésének folyamatában elsődlegesen eldöntendő kérdés,hogy megfelelő-e

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÖKOHÁZAK. Energiatakarékos ház

ÖKOHÁZAK. Energiatakarékos ház ÖKOHÁZAK Energiatakarékos ház Energiatakarékos házanknak nevezzük az alacsony energiájú és az ún. passzívházakat. Az energiatakarékos házak energiafogyasztásuk alapján kerülnek meghatározásra. Az alacsony

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt 2006 Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Környezetvédelem Tűzvédelem Csend Komfort energiát takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő nem

Részletesebben