Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendelet alkotás II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1. Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) 2. Megyei intézményátszervezés 3. Hulladékgazdálkodási jelentés 4. Energetikai tanúsítvány intézményekre 5. Föld Napja szemétgyűjtő akció 6. Gesztenyefák védelme 7. Iskolai beiratás rendje 8. Iskola vizesblokk felújítás pályázat- önrész biztosítása 9. Kátyúzás III./ Tájékoztatók 1. Újudvar településrész vízellátása 2. Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme) 3. Nemzeti zarándoklat 4. Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv /2010 általános iskola óraterv 6. IKSZ- t cím 7. Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta alpolgármesterek, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István Rosenberger András képviselők. Wolf Dénes betegsége miatt igazoltan van távol az ülésről. Papp Zoltán megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja, hogy a minősített többséghez szükséges szavazatszám 6, az egyszerű szótöbbséghez szükséges szavazatszám 5. Jegyzőkönyv-vezetőnek Kicsiny Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Joanovicsné Kuslics Hedvig és Horváth Lajos képviselőket javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendi javaslatot. Napirend: I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendeletalkotás II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1. Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) 2. Megyei intézményátszervezés 3. Hulladékgazdálkodási jelentés 4. Energetikai tanúsítvány intézményekre 5. Föld Napja szemétgyűjtő akció 6. Gesztenyefák védelme 7. Iskolai beiratás rendje 8. Iskola vizesblokk felújítás pályázat-önrész biztosítása 9. Kátyúzás III./ Tájékoztatók 1. Újudvar településrész vízellátása 2. Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme) 3. Nemzeti zarándoklat 4. Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv 5. IKSZ- t cím 6. Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket. A Képviselő-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi. Napirendek tárgyalása I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendeletalkotás (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság március 23-án hétfőn megtárgyalta a költségvetési javaslatot, kérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.

3 3 Rajna István: a Gazdasági Bizottság a jól előkészített, átgondolt költségvetést elfogadásra javasolja a testületnek. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel a képviselők részéről, javaslom a évi költségvetés elfogadását. Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal megalkotta a 2/2009.(III.29.) számú rendeletet az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről. II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Beregi András: fellebbezési jogunkkal élve, a jegyzőnek megküldtük levelünket, melyben az alábbiakat sérelmezzük - az AQUA Kft átvállalta a korábbi egyeztetésen a tervezés költségét- mely költség most az érdekeltségi egység megállapításánál mégis be lett számítva az összköltségbe - érdemi választ, tájékoztatást nem kaptunk, így tulajdonképpen a kizárásunkkal született a döntés - a kiépítés költségének felosztását nem tartjuk jogosnak, véleményünk szerint minden ingatlanra egy egységet kell számolni, nem pedig 1/3-1/4 arányt - az összes költséget 10%-al növelték - több terület (Architektúra és Önkormányzati tulajdon) nem került bele az egységek számolásánál. Ezek figyelembe vételével a közműfejlesztési hozzájárulás megállapítására új döntés, határozat meghozatalát kérjük. Nyitrai Tamás: a közművesítés költsége minden ingatlantulajdonost egyenlő arányban terhel, nagyságra, használat jellegére tekintet nélkül. A szolgáltató adott egy árajánlatot, a beruházás többletköltsége őt kell terhelje. Papp Zoltán: a rendeletünk szerint a költségek felosztása a lakóingatlanok tulajdonosai között történik, a butikok nem felelnek meg a lakóingatlan fogalmának. (egyéb épület- 12 m2). Az érdekeltségi egységeknél a rendezési tervünk is már úgy tartalmazza, hogy a butik épületek 3-4 összevonásával lehet egy építési telket kialakítani, ezért tartottuk ésszerűnek, igazságosnak a hozzájárulások ily módon történő meghatározását. Perszer mindenki a saját érdekeit tartja szem előtt, igazságosan dönteni nagyon nehéz. A 10 % az egyéb költségekre, az árajánlat által nem tartalmazott pl. műszaki kimérés, áramellátás, stb. és az építés során előre nem látható munkákra vonatkozik, de még a beruházási hitel kamata is terheli az önkormányzatot. A tervezési költség összege az AQUA Kft- vel történő egyeztetés alapján levonásra kerülhet az összköltségből. Domonkos Sándor: nem értek egyet az egységes érdekeltségi egység megállapítás módszerével. 12m2 után ugyanannyit fizessenek, mint pl. 100 m2 motel után? Mindenképpen a döntés valakinek az érdekeit sérteni fogja, a testület ezt tartotta a leginkább elfogadhatónak. Nagy István: nem tudunk döntésre jutni, akkor is a költségeket az önkormányzatnak ki kell fizetni. Amennyiben a butikot egy egységnek vesszük, onnantól jogosan jönnek oda bejelentkezni, mint lakóházba. Valakinek az érdekeit mindig sérteni fogja a döntésünk. A kiküldött határozatok vagy visszavonásra, vagy módosításra kerülnek mindenképpen, már csak a jelenlegi előterjesztésben szereplő érdekeltségi egységek számának változása miatt is. A Nyugat- Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivataltól az ügyben állásfoglalást kértem, melyre a jövő héten kerül sor, addig kérem a toleranciájukat. Az Államigazgatási Hivatal a testület döntését (rendeletet, határozatot) nem vizsgálhatja felül, a hatósági ügyben van jogköre vizsgálódni. Azonban az egy fellebbezés, mely kb. 25 határozat ügyében érkezett az érdekeltektől az sem szabályos. A község rendezési terve úgy foglal állást, hogy kis területű ingatlanokat nem enged

4 4 kialakítani, csak a korábbiak összevonásával lehetséges ezen területekre építési területet kialakítani. Kiss Béla: bármilyen munka közben felmerülhetnek többlet költségek. Az AQUA szerint az egész rendszer átláthatatlan. Az önkormányzat hosszú vívódás után vállalta, még hitelfelvétel árán is, hogy a korábbi tarthatatlan csatorna helyzetre megoldást nyújt az ott lakóknak. Amennyiben a döntésünk törvényes úgy azt foganatosítani kell. Rajna István: az igazságosság és az emberségesség miatt is próbáltunk jó döntést hozni az egységek megállapításánál. Most, hogy megoldódtak a problémáik, a szennyvízszállítás működik, a rendszer üzemel, az önkormányzat fizet, a tulajdonosok pedig nem értenek egyet a döntéssel, így az önkormányzat is nehéz helyzetbe kerül, hiszen a beruházás költségeit mindenképpen ki kell fizetni. Nagy Attila: kis ház, nagy ház nem tartom jogosnak a különbségtételt, lehet egy kis házban is annyi fogyasztás, mint akár egy motelban. Mozsár Imréhez szeretném kérdésemet intézni, hogy annak idején, amikor Önöktől ingatlant vásároltak, volt e különbség a lakóingatlan és a butik adásvételénél a közművekkel kapcsolatosan? Mozsár Imre: külön költségként nem lett kimutatva. A jövőképet szorgalmazzuk, mindenképpen a butikok elbontását kell kezdeményezni, s lakótelkeket kialakítani, melyet a rendezési terv is tartalmaz. Papp Zoltán: még soká lehetne vitatkozni, javaslom várjuk meg az Államigazgatási Hivatallal történő egyeztetést, addig napoljuk el a döntést. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal javasolja a napirend elnapolását, későbbi időpontban történő tárgyalását. Papp Zoltán: ezzel a napirenddel kapcsolatos az EXPO benzinkút rákötése is, mivel az a már elkészült beruházásban nem volt benne. Az AQUA kimutatott költsége szerint a beruházás Ft+Áfa. A pótmunkát az indokolja, hogy az EXPO egész területén a csatorna elvezetés már megoldódott egy új átemelő létesítésével, azonban ennek a szennyvíz keletkezési helynek a csatornahálózatba való bekötése nem megoldott, így az üzemeltető váltással egy időben célszerű ezt is rendezni. Az Architektúra-Expo Szövetkezet álláspontja, hogy a szennyvízhálózatot csak kompletten tudják térítésmentesen átadni, úgy hogy a Szövetkezetnek további vagyoni hátrányt ne jelentsen, majd megszülethet a háromoldalú megállapodás, melyben át tudjuk venni a teljes Expo területen lévő csatornarendszert. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja a testületnek, hogy a tartalék terhére támogassa a beruházást. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete: - az Expo területén lévő benzinkút csatornahálózatba való rákötésének munkáit megrendeli, melynek költségét Ft+Áfa-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. - a beruházás elkészülte után megbízza a polgármestert, az Expo területén lévő teljes szennyvízhálózat térítésmentes átadás-átvételére vonatkozó háromoldalú szerződés aláírásával. Határidő: folyamatos 2./ Megyei intézményátszervezés (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.

5 5 A Képviselő-testület hozzászólás nélkül egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló az évi LXV. Törvény 10. (1) bekezdésének k) pontja értelmében hozzájárul a megyei fenntartású (Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ Fertőd, és az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégium Csermajor up. Vitnyéd) középfokú közoktatási feladatellátás átszervezésével. Határidő: azonnal 3./ Hulladékgazdálkodási jelentés (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A testület hozzászólás nélkül egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Hancz Attila 9323 Jobaháza, Kossuth Lajos u. 27/a. alatti egyéni vállalkozótól a Község Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítését, melynek költségét bruttó Ft-ot a költségvetés tartaléka terhére biztosít. Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával. Határidő: 2009.április / Energetikai tanúsítvány intézményekre (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kigyűjtettem a gazdálkodókkal, hogy az intézményeinkben magas az energia felhasználás, javaslok egy energetikai átvizsgálást, s annak ismeretében ajánlat kérést az energiaköltség csökkentésre. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth László okl. gépészmérnök, Épületenergetikai műszaki szakértő-től megrendeli az önkormányzat intézményei teljes körű energetikai átvizsgálását, energia-, illetve energiaköltség csökkentő javaslatok kidolgozását. Határidő: azonnal 5./ Föld Napja szemétgyűjtő akció (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú társaság felhívását megkapták a képviselők, kérem a javaslatokat. Rajna István: mivel hétköznap délelőttre esik ismét az időpont (április 22. szerda) mint a tavalyi évben, így elég nehéz az embereket bevonni az országos szemétgyűjtő akcióba, ezt az elmúlt év tapasztalata is mutatja, azonban javaslom megpróbálni a megszervezését. Papp Zoltán: próbáljuk a civil szervezeteket is bevonni és április 01-ig kérem a részvételi szándék jelzését.

6 6 A Képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag úgy határozott, hogy amennyiben megfelelő létszámot biztosítani tud, úgy részt vesz a Föld Napja országos szemétgyűjtő akcióban. 6./ Gesztenyefák védelme, javaslat a labdarúgó pálya kezelésére (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a kullancsirtásra nincs jelenleg Magyarországon olyan szer, mely engedélyezve lenne. Dezső Ákos árajánlatot nyújtott be a tavalyi évben megkezdett vadgesztenyefák növényvédelmére, illetve a focipálya gyep regenerálására. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Fábián János: a focipályán megtörtént a műtrágyázás, illetve a gyomirtás is. Horváth Lajos: védelem alatt állnak a Május l Liget gesztenyefái, így mindenképpen javaslom ez évben is a szükséges növényvédelmi feladatok elvégeztetését. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2009. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az AGRO- NETTÓ Kft. (Mosonmagyaróvár, Zurányi u. 24.)-től a vadgesztenyefák 4 alkalommal történő növényvédelmi permetezését 940.-Ft+Áfa/db áron. A munka költségét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával Határidő: folyamatos 7./ Iskolai beiratás rendje (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztés, kérem az esetleges hozzászólásokat, majd szavazzunk. A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXIX. Tv. végrehajtására kiadott 11/1994.(VI.8.) számú MKM rendelet ( ) alapján a Levéli Német Nemzetiség Általános (Levél, Fő u. 10.) Iskolai beiratás időpontját az alábbiak szerint hirdeti meg: Ideje: április 20. (hétfő) április 21. (kedd) Helye: az iskola titkársága (Levél, Fő u. 10.) Határidő: azonnal ill április / Iskola vizesblokk felújítás pályázat- önrész biztosítása Papp Zoltán: kérem az igazgató asszonyt ismertesse a pályázatot. Fenyvesi Gyöngyi: a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet tartalmazza az iskolai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre benyújtható pályázatot. Szeretnénk benyújtani e lehetőség keretében az alsó tagozat vizesblokkjának felújítására, a könyvtár bővítésére és fejlesztőterem kialakítására, korlát felújítására, valamint az elöregedett számítógéppark korszerűsítésére pályázatot. Ennek az előre kiszámított várható összköltsége ezer Ft. A támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés így az igényelhető támogatás

7 7 Ft, az önerő Ft. A célok megvalósításához kérem a képviselők támogatását az önerő biztosításához. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9./ Kátyúzás 27/2009. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet a bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételére című pályázaton részt kíván venni. Pályázat keretében Építéssel járó célokra: - iskola vizesblokk felújítása, - könyvtár bővítés és fejlesztőterem kialakítása, - korlát felújítása. Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok: - Számítógéppark korszerűsítése célokat kívánja megvalósítani. A beruházás összköltsége: Ft Igényelt támogatás: Ft Önrész: Ft A Képviselő-testület az önrészt a évi tartalék terhére biztosítja. Határidő: azonnal ill. folyamatos Papp Zoltán: Elmúlt testületi ülésen is téma volt a község útjainak kátyúzása, mivel azok nagyon rossz állapotban vannak. Fuhrmann Vilmos a község útjainak kátyúzására ajánlatot kért, az árajánlat nettó összege 3,5 Millió Ft. A költségvetésünkből max. 1,5 Millió Ft-ot tudunk kátyúzásra fordítani. A testület rövid vita után úgy döntött, hogy a legfontosabb, legrosszabb állapotban lévő szakaszokat kell kátyúzni, amelyeket az építésügyes kollégával egyeztetve kell kijelölni. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: III./ Tájékoztatók 28/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés tartaléka terhére Ft + ÁFA pótelőirányzatot a belterületi utak kátyúzására, Ft + ÁFA összeget a járdafelújításokra biztosít. Határidő: azonnal 1./ Újudvar településrész vízellátása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták Újudvar önálló településsé válásának vízellátásával kapcsolatos tájékoztatót, kérem ennek tudomásul vételét. A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót, 2./ Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme- előterjesztés mellékelve)

8 8 Papp Zoltán: Fuhrmann Vilmos építésügyes kollégánk körbejárta, fényképeket készített a még meglévő helyi védelem alatt álló lakóépületekről. Amint konkrét előterjesztést készítünk a testület részére, úgy visszatérünk Szakál Gyula levelében megfogalmazottakra is. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A testület a tájékoztatást tudomásul vette. 3./ Nemzeti zarándoklat (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést. Kérem az észrevételeket. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy nem kíván a zarándoklatban részt venni. 4./ Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Kiss Béla: hiányoltam, hogy nincs feltüntetve a főállású és az óraadó pedagógusok száma, így azt a kötelező óraszámmal nem tudtam összevetni. A tankönyvárakat tekintve kb Ftról van szó, esetlegesen el lehetne gondolkodni róla, hogy a diákoknak a tankönyveket ingyenesen tudjuk biztosítani. Fenyvesi Gyöngyi: 13 főállású és 6 óraadó pedagógus van. 1 pedagógusra kiszámolva 24,5 óra jut. 138 diákból 53 jogosult ingyen tankönyvre. Az Apáczai tankönyvkiadóval szerződésünk van, ebből a tankönyvcsaládból dolgozunk. Megállapodásunk alapján e tanévben is 89 ezer Ft-t visszakaptunk a tankönyvek árából, a megállapodás tartalmazza, hogy bemutató órákat tartását is tartalmazza. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a támogatást. 5./ IKSZ- t cím Papp Zoltán: a címet elnyertük, pályázhatunk a támogatásra. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékozatót. 6./ Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai Patakiné Jarkovits Márta: részt vettem a Tűzoltó Egyesület Közgyűlésére, ahol az alábbiakról volt szó. Ez évben ünneplik 120 éves évfordulójukat. Az Egyesület létszámgonddal küzd, bár próbálnak tagokat agitálni, valamint az iskolából is próbálnak utánpótlásról gondoskodni. Az épület és különösen a vizesblokk nagyon rossz állapotban van, csatornára sincs rákötve. Az állomány felszereltsége, eszközállománya gyatra, a szivattyúmotor rossz. Valamint szeretnék, hogy a szertárhoz tartozó terület kimérésre kerüljön és azt ők gondozhatnák. Nagyon aktuálissá vált a felújítás, kérik a képviselők támogatását. Domonkos Sándor: sajnálom, hogy nincsenek jelen az ülésen. A szertár felújítása már régóta aktuális, én az anyagot biztosítom számukra, erről korábban is már biztosítottam őket, de a mai napig nem történt semmi megmozdulás. A kisebb javításokat saját maguk is el tudták volna folyamatosan végezni. Papp Zoltán: természetesen ez évben is mint eddig mindig kapnak támogatást, a területet ki kell méretni, illetve meg kell nézni, mi az a munka amit mindenképpen el kell végezni. Pályázaton már a felszereléseiket próbálták folyamatosan újítani, további pályázati lehetőségeket is meg kell ragadni. A következő testületi ülésen térjünk vissza a napirendre.

9 8./ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola FIT-jelentés Fenyvesi Gyöngyi: szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a 6. és 8. évfolyam által írt FITtesztek átlageredményei a községi, városi általános iskolák átlagával összehasonlítva is jó helyen vannak, aminek nagyon örülünk, ezzel is bizonyítva, hogy az iskolánkban színvonalas oktatás folyik. IV./ Képviselői és egyéb észrevételek Erdősi Gyula: a József Attila utcát a Közútkezelő Kht-vel mindenképpen meg kell csináltatni, szinte járhatatlanok az út egyes szakaszai. A mozgóárusok működése szabályosan, engedéllyel történik? Rajna István: a fogorvosi rendelő környékén áldatlan állapot van, dobozok és egyéb dolgok a közterületen vannak hagyva, akár veszélyes dolgokat is tartalmazhatnak, mindenképpen fel kell hívni a fogorvos figyelmét ezek más módon történő elhelyezésére. Cseresznyés utcában a 13. sz. ház előtt az úthibát is meg kellene nézni, egy helyen megsüllyedt. Nagy Attila: korábbi ülésen is felhívtam a figyelmet a temető és a Mező utca közötti villanyvezetékre, amely nagyon belóg, alacsonyan van, nagyon veszélyes. A Expo-csatornázása után a terep helyreállítása még nem történt meg. A Mező út állapota is nagyon rossz az útfelújításoknál mindenképpen javaslom a közeljövőben ezt is betervezni. Nagy István: a mozgóárusok szabályos engedéllyel rendelkeznek, melyet a székhelye szerinti jegyző ad ki, jelenleg adót a községben nem fizetnek, több helyen is problémát jelent, helyi rendelettel szabályozható, de nem kirekesztő jelleggel. Papp Zoltán: a Közútkezelő Társasággal már felvettem a kapcsolatot a József Attila utca állapotával kapcsolatosan, azt a választ kaptam, hogy folyamatosan javítják a hibákat, majd ideérnek. Az útfelújításoknál jelenleg az Orgona utca terve készen van, a pályázati kiírásra várunk, hogy benyújthassuk. Esetlegesen CÉDE pályázaton lehet próbálni az óvoda akadálymentesítését. Illetve várjuk a további pályázati elképzeléseket. Husvéth Tiborné: az óvodába 24 gyermeket irattak be, jelenleg 81 gyermek van, és évközben még folyamatosan várható újabbak jelentkezése. Szeretnénk az óvoda előtti virágágyásokat megszüntetni, a helyét befüvesíteni és kőládákat kihelyezni. Papp Zoltán: az óvoda előtti virágágyás megszüntetését nem javaslom. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést perckor berekesztem. Kérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán sk. Nagy István sk. polgármester jegyző Joanovicsné Kuslics Hedvig sk. jkv. hitelesítő Horváth Lajos sk. jkv. hitelesítő

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K 2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én m e g t a r t o t t ü l é

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben