Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendelet alkotás II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1. Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) 2. Megyei intézményátszervezés 3. Hulladékgazdálkodási jelentés 4. Energetikai tanúsítvány intézményekre 5. Föld Napja szemétgyűjtő akció 6. Gesztenyefák védelme 7. Iskolai beiratás rendje 8. Iskola vizesblokk felújítás pályázat- önrész biztosítása 9. Kátyúzás III./ Tájékoztatók 1. Újudvar településrész vízellátása 2. Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme) 3. Nemzeti zarándoklat 4. Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv /2010 általános iskola óraterv 6. IKSZ- t cím 7. Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta alpolgármesterek, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István Rosenberger András képviselők. Wolf Dénes betegsége miatt igazoltan van távol az ülésről. Papp Zoltán megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja, hogy a minősített többséghez szükséges szavazatszám 6, az egyszerű szótöbbséghez szükséges szavazatszám 5. Jegyzőkönyv-vezetőnek Kicsiny Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Joanovicsné Kuslics Hedvig és Horváth Lajos képviselőket javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendi javaslatot. Napirend: I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendeletalkotás II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1. Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) 2. Megyei intézményátszervezés 3. Hulladékgazdálkodási jelentés 4. Energetikai tanúsítvány intézményekre 5. Föld Napja szemétgyűjtő akció 6. Gesztenyefák védelme 7. Iskolai beiratás rendje 8. Iskola vizesblokk felújítás pályázat-önrész biztosítása 9. Kátyúzás III./ Tájékoztatók 1. Újudvar településrész vízellátása 2. Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme) 3. Nemzeti zarándoklat 4. Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv 5. IKSZ- t cím 6. Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket. A Képviselő-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi. Napirendek tárgyalása I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendeletalkotás (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság március 23-án hétfőn megtárgyalta a költségvetési javaslatot, kérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.

3 3 Rajna István: a Gazdasági Bizottság a jól előkészített, átgondolt költségvetést elfogadásra javasolja a testületnek. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel a képviselők részéről, javaslom a évi költségvetés elfogadását. Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal megalkotta a 2/2009.(III.29.) számú rendeletet az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről. II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Beregi András: fellebbezési jogunkkal élve, a jegyzőnek megküldtük levelünket, melyben az alábbiakat sérelmezzük - az AQUA Kft átvállalta a korábbi egyeztetésen a tervezés költségét- mely költség most az érdekeltségi egység megállapításánál mégis be lett számítva az összköltségbe - érdemi választ, tájékoztatást nem kaptunk, így tulajdonképpen a kizárásunkkal született a döntés - a kiépítés költségének felosztását nem tartjuk jogosnak, véleményünk szerint minden ingatlanra egy egységet kell számolni, nem pedig 1/3-1/4 arányt - az összes költséget 10%-al növelték - több terület (Architektúra és Önkormányzati tulajdon) nem került bele az egységek számolásánál. Ezek figyelembe vételével a közműfejlesztési hozzájárulás megállapítására új döntés, határozat meghozatalát kérjük. Nyitrai Tamás: a közművesítés költsége minden ingatlantulajdonost egyenlő arányban terhel, nagyságra, használat jellegére tekintet nélkül. A szolgáltató adott egy árajánlatot, a beruházás többletköltsége őt kell terhelje. Papp Zoltán: a rendeletünk szerint a költségek felosztása a lakóingatlanok tulajdonosai között történik, a butikok nem felelnek meg a lakóingatlan fogalmának. (egyéb épület- 12 m2). Az érdekeltségi egységeknél a rendezési tervünk is már úgy tartalmazza, hogy a butik épületek 3-4 összevonásával lehet egy építési telket kialakítani, ezért tartottuk ésszerűnek, igazságosnak a hozzájárulások ily módon történő meghatározását. Perszer mindenki a saját érdekeit tartja szem előtt, igazságosan dönteni nagyon nehéz. A 10 % az egyéb költségekre, az árajánlat által nem tartalmazott pl. műszaki kimérés, áramellátás, stb. és az építés során előre nem látható munkákra vonatkozik, de még a beruházási hitel kamata is terheli az önkormányzatot. A tervezési költség összege az AQUA Kft- vel történő egyeztetés alapján levonásra kerülhet az összköltségből. Domonkos Sándor: nem értek egyet az egységes érdekeltségi egység megállapítás módszerével. 12m2 után ugyanannyit fizessenek, mint pl. 100 m2 motel után? Mindenképpen a döntés valakinek az érdekeit sérteni fogja, a testület ezt tartotta a leginkább elfogadhatónak. Nagy István: nem tudunk döntésre jutni, akkor is a költségeket az önkormányzatnak ki kell fizetni. Amennyiben a butikot egy egységnek vesszük, onnantól jogosan jönnek oda bejelentkezni, mint lakóházba. Valakinek az érdekeit mindig sérteni fogja a döntésünk. A kiküldött határozatok vagy visszavonásra, vagy módosításra kerülnek mindenképpen, már csak a jelenlegi előterjesztésben szereplő érdekeltségi egységek számának változása miatt is. A Nyugat- Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivataltól az ügyben állásfoglalást kértem, melyre a jövő héten kerül sor, addig kérem a toleranciájukat. Az Államigazgatási Hivatal a testület döntését (rendeletet, határozatot) nem vizsgálhatja felül, a hatósági ügyben van jogköre vizsgálódni. Azonban az egy fellebbezés, mely kb. 25 határozat ügyében érkezett az érdekeltektől az sem szabályos. A község rendezési terve úgy foglal állást, hogy kis területű ingatlanokat nem enged

4 4 kialakítani, csak a korábbiak összevonásával lehetséges ezen területekre építési területet kialakítani. Kiss Béla: bármilyen munka közben felmerülhetnek többlet költségek. Az AQUA szerint az egész rendszer átláthatatlan. Az önkormányzat hosszú vívódás után vállalta, még hitelfelvétel árán is, hogy a korábbi tarthatatlan csatorna helyzetre megoldást nyújt az ott lakóknak. Amennyiben a döntésünk törvényes úgy azt foganatosítani kell. Rajna István: az igazságosság és az emberségesség miatt is próbáltunk jó döntést hozni az egységek megállapításánál. Most, hogy megoldódtak a problémáik, a szennyvízszállítás működik, a rendszer üzemel, az önkormányzat fizet, a tulajdonosok pedig nem értenek egyet a döntéssel, így az önkormányzat is nehéz helyzetbe kerül, hiszen a beruházás költségeit mindenképpen ki kell fizetni. Nagy Attila: kis ház, nagy ház nem tartom jogosnak a különbségtételt, lehet egy kis házban is annyi fogyasztás, mint akár egy motelban. Mozsár Imréhez szeretném kérdésemet intézni, hogy annak idején, amikor Önöktől ingatlant vásároltak, volt e különbség a lakóingatlan és a butik adásvételénél a közművekkel kapcsolatosan? Mozsár Imre: külön költségként nem lett kimutatva. A jövőképet szorgalmazzuk, mindenképpen a butikok elbontását kell kezdeményezni, s lakótelkeket kialakítani, melyet a rendezési terv is tartalmaz. Papp Zoltán: még soká lehetne vitatkozni, javaslom várjuk meg az Államigazgatási Hivatallal történő egyeztetést, addig napoljuk el a döntést. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal javasolja a napirend elnapolását, későbbi időpontban történő tárgyalását. Papp Zoltán: ezzel a napirenddel kapcsolatos az EXPO benzinkút rákötése is, mivel az a már elkészült beruházásban nem volt benne. Az AQUA kimutatott költsége szerint a beruházás Ft+Áfa. A pótmunkát az indokolja, hogy az EXPO egész területén a csatorna elvezetés már megoldódott egy új átemelő létesítésével, azonban ennek a szennyvíz keletkezési helynek a csatornahálózatba való bekötése nem megoldott, így az üzemeltető váltással egy időben célszerű ezt is rendezni. Az Architektúra-Expo Szövetkezet álláspontja, hogy a szennyvízhálózatot csak kompletten tudják térítésmentesen átadni, úgy hogy a Szövetkezetnek további vagyoni hátrányt ne jelentsen, majd megszülethet a háromoldalú megállapodás, melyben át tudjuk venni a teljes Expo területen lévő csatornarendszert. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja a testületnek, hogy a tartalék terhére támogassa a beruházást. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete: - az Expo területén lévő benzinkút csatornahálózatba való rákötésének munkáit megrendeli, melynek költségét Ft+Áfa-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. - a beruházás elkészülte után megbízza a polgármestert, az Expo területén lévő teljes szennyvízhálózat térítésmentes átadás-átvételére vonatkozó háromoldalú szerződés aláírásával. Határidő: folyamatos 2./ Megyei intézményátszervezés (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.

5 5 A Képviselő-testület hozzászólás nélkül egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló az évi LXV. Törvény 10. (1) bekezdésének k) pontja értelmében hozzájárul a megyei fenntartású (Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ Fertőd, és az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégium Csermajor up. Vitnyéd) középfokú közoktatási feladatellátás átszervezésével. Határidő: azonnal 3./ Hulladékgazdálkodási jelentés (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A testület hozzászólás nélkül egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Hancz Attila 9323 Jobaháza, Kossuth Lajos u. 27/a. alatti egyéni vállalkozótól a Község Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítését, melynek költségét bruttó Ft-ot a költségvetés tartaléka terhére biztosít. Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával. Határidő: 2009.április / Energetikai tanúsítvány intézményekre (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kigyűjtettem a gazdálkodókkal, hogy az intézményeinkben magas az energia felhasználás, javaslok egy energetikai átvizsgálást, s annak ismeretében ajánlat kérést az energiaköltség csökkentésre. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth László okl. gépészmérnök, Épületenergetikai műszaki szakértő-től megrendeli az önkormányzat intézményei teljes körű energetikai átvizsgálását, energia-, illetve energiaköltség csökkentő javaslatok kidolgozását. Határidő: azonnal 5./ Föld Napja szemétgyűjtő akció (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú társaság felhívását megkapták a képviselők, kérem a javaslatokat. Rajna István: mivel hétköznap délelőttre esik ismét az időpont (április 22. szerda) mint a tavalyi évben, így elég nehéz az embereket bevonni az országos szemétgyűjtő akcióba, ezt az elmúlt év tapasztalata is mutatja, azonban javaslom megpróbálni a megszervezését. Papp Zoltán: próbáljuk a civil szervezeteket is bevonni és április 01-ig kérem a részvételi szándék jelzését.

6 6 A Képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag úgy határozott, hogy amennyiben megfelelő létszámot biztosítani tud, úgy részt vesz a Föld Napja országos szemétgyűjtő akcióban. 6./ Gesztenyefák védelme, javaslat a labdarúgó pálya kezelésére (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a kullancsirtásra nincs jelenleg Magyarországon olyan szer, mely engedélyezve lenne. Dezső Ákos árajánlatot nyújtott be a tavalyi évben megkezdett vadgesztenyefák növényvédelmére, illetve a focipálya gyep regenerálására. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Fábián János: a focipályán megtörtént a műtrágyázás, illetve a gyomirtás is. Horváth Lajos: védelem alatt állnak a Május l Liget gesztenyefái, így mindenképpen javaslom ez évben is a szükséges növényvédelmi feladatok elvégeztetését. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2009. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az AGRO- NETTÓ Kft. (Mosonmagyaróvár, Zurányi u. 24.)-től a vadgesztenyefák 4 alkalommal történő növényvédelmi permetezését 940.-Ft+Áfa/db áron. A munka költségét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával Határidő: folyamatos 7./ Iskolai beiratás rendje (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztés, kérem az esetleges hozzászólásokat, majd szavazzunk. A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXIX. Tv. végrehajtására kiadott 11/1994.(VI.8.) számú MKM rendelet ( ) alapján a Levéli Német Nemzetiség Általános (Levél, Fő u. 10.) Iskolai beiratás időpontját az alábbiak szerint hirdeti meg: Ideje: április 20. (hétfő) április 21. (kedd) Helye: az iskola titkársága (Levél, Fő u. 10.) Határidő: azonnal ill április / Iskola vizesblokk felújítás pályázat- önrész biztosítása Papp Zoltán: kérem az igazgató asszonyt ismertesse a pályázatot. Fenyvesi Gyöngyi: a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet tartalmazza az iskolai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre benyújtható pályázatot. Szeretnénk benyújtani e lehetőség keretében az alsó tagozat vizesblokkjának felújítására, a könyvtár bővítésére és fejlesztőterem kialakítására, korlát felújítására, valamint az elöregedett számítógéppark korszerűsítésére pályázatot. Ennek az előre kiszámított várható összköltsége ezer Ft. A támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés így az igényelhető támogatás

7 7 Ft, az önerő Ft. A célok megvalósításához kérem a képviselők támogatását az önerő biztosításához. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9./ Kátyúzás 27/2009. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet a bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételére című pályázaton részt kíván venni. Pályázat keretében Építéssel járó célokra: - iskola vizesblokk felújítása, - könyvtár bővítés és fejlesztőterem kialakítása, - korlát felújítása. Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok: - Számítógéppark korszerűsítése célokat kívánja megvalósítani. A beruházás összköltsége: Ft Igényelt támogatás: Ft Önrész: Ft A Képviselő-testület az önrészt a évi tartalék terhére biztosítja. Határidő: azonnal ill. folyamatos Papp Zoltán: Elmúlt testületi ülésen is téma volt a község útjainak kátyúzása, mivel azok nagyon rossz állapotban vannak. Fuhrmann Vilmos a község útjainak kátyúzására ajánlatot kért, az árajánlat nettó összege 3,5 Millió Ft. A költségvetésünkből max. 1,5 Millió Ft-ot tudunk kátyúzásra fordítani. A testület rövid vita után úgy döntött, hogy a legfontosabb, legrosszabb állapotban lévő szakaszokat kell kátyúzni, amelyeket az építésügyes kollégával egyeztetve kell kijelölni. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: III./ Tájékoztatók 28/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés tartaléka terhére Ft + ÁFA pótelőirányzatot a belterületi utak kátyúzására, Ft + ÁFA összeget a járdafelújításokra biztosít. Határidő: azonnal 1./ Újudvar településrész vízellátása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták Újudvar önálló településsé válásának vízellátásával kapcsolatos tájékoztatót, kérem ennek tudomásul vételét. A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót, 2./ Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme- előterjesztés mellékelve)

8 8 Papp Zoltán: Fuhrmann Vilmos építésügyes kollégánk körbejárta, fényképeket készített a még meglévő helyi védelem alatt álló lakóépületekről. Amint konkrét előterjesztést készítünk a testület részére, úgy visszatérünk Szakál Gyula levelében megfogalmazottakra is. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A testület a tájékoztatást tudomásul vette. 3./ Nemzeti zarándoklat (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést. Kérem az észrevételeket. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy nem kíván a zarándoklatban részt venni. 4./ Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Kiss Béla: hiányoltam, hogy nincs feltüntetve a főállású és az óraadó pedagógusok száma, így azt a kötelező óraszámmal nem tudtam összevetni. A tankönyvárakat tekintve kb Ftról van szó, esetlegesen el lehetne gondolkodni róla, hogy a diákoknak a tankönyveket ingyenesen tudjuk biztosítani. Fenyvesi Gyöngyi: 13 főállású és 6 óraadó pedagógus van. 1 pedagógusra kiszámolva 24,5 óra jut. 138 diákból 53 jogosult ingyen tankönyvre. Az Apáczai tankönyvkiadóval szerződésünk van, ebből a tankönyvcsaládból dolgozunk. Megállapodásunk alapján e tanévben is 89 ezer Ft-t visszakaptunk a tankönyvek árából, a megállapodás tartalmazza, hogy bemutató órákat tartását is tartalmazza. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a támogatást. 5./ IKSZ- t cím Papp Zoltán: a címet elnyertük, pályázhatunk a támogatásra. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékozatót. 6./ Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai Patakiné Jarkovits Márta: részt vettem a Tűzoltó Egyesület Közgyűlésére, ahol az alábbiakról volt szó. Ez évben ünneplik 120 éves évfordulójukat. Az Egyesület létszámgonddal küzd, bár próbálnak tagokat agitálni, valamint az iskolából is próbálnak utánpótlásról gondoskodni. Az épület és különösen a vizesblokk nagyon rossz állapotban van, csatornára sincs rákötve. Az állomány felszereltsége, eszközállománya gyatra, a szivattyúmotor rossz. Valamint szeretnék, hogy a szertárhoz tartozó terület kimérésre kerüljön és azt ők gondozhatnák. Nagyon aktuálissá vált a felújítás, kérik a képviselők támogatását. Domonkos Sándor: sajnálom, hogy nincsenek jelen az ülésen. A szertár felújítása már régóta aktuális, én az anyagot biztosítom számukra, erről korábban is már biztosítottam őket, de a mai napig nem történt semmi megmozdulás. A kisebb javításokat saját maguk is el tudták volna folyamatosan végezni. Papp Zoltán: természetesen ez évben is mint eddig mindig kapnak támogatást, a területet ki kell méretni, illetve meg kell nézni, mi az a munka amit mindenképpen el kell végezni. Pályázaton már a felszereléseiket próbálták folyamatosan újítani, további pályázati lehetőségeket is meg kell ragadni. A következő testületi ülésen térjünk vissza a napirendre.

9 8./ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola FIT-jelentés Fenyvesi Gyöngyi: szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a 6. és 8. évfolyam által írt FITtesztek átlageredményei a községi, városi általános iskolák átlagával összehasonlítva is jó helyen vannak, aminek nagyon örülünk, ezzel is bizonyítva, hogy az iskolánkban színvonalas oktatás folyik. IV./ Képviselői és egyéb észrevételek Erdősi Gyula: a József Attila utcát a Közútkezelő Kht-vel mindenképpen meg kell csináltatni, szinte járhatatlanok az út egyes szakaszai. A mozgóárusok működése szabályosan, engedéllyel történik? Rajna István: a fogorvosi rendelő környékén áldatlan állapot van, dobozok és egyéb dolgok a közterületen vannak hagyva, akár veszélyes dolgokat is tartalmazhatnak, mindenképpen fel kell hívni a fogorvos figyelmét ezek más módon történő elhelyezésére. Cseresznyés utcában a 13. sz. ház előtt az úthibát is meg kellene nézni, egy helyen megsüllyedt. Nagy Attila: korábbi ülésen is felhívtam a figyelmet a temető és a Mező utca közötti villanyvezetékre, amely nagyon belóg, alacsonyan van, nagyon veszélyes. A Expo-csatornázása után a terep helyreállítása még nem történt meg. A Mező út állapota is nagyon rossz az útfelújításoknál mindenképpen javaslom a közeljövőben ezt is betervezni. Nagy István: a mozgóárusok szabályos engedéllyel rendelkeznek, melyet a székhelye szerinti jegyző ad ki, jelenleg adót a községben nem fizetnek, több helyen is problémát jelent, helyi rendelettel szabályozható, de nem kirekesztő jelleggel. Papp Zoltán: a Közútkezelő Társasággal már felvettem a kapcsolatot a József Attila utca állapotával kapcsolatosan, azt a választ kaptam, hogy folyamatosan javítják a hibákat, majd ideérnek. Az útfelújításoknál jelenleg az Orgona utca terve készen van, a pályázati kiírásra várunk, hogy benyújthassuk. Esetlegesen CÉDE pályázaton lehet próbálni az óvoda akadálymentesítését. Illetve várjuk a további pályázati elképzeléseket. Husvéth Tiborné: az óvodába 24 gyermeket irattak be, jelenleg 81 gyermek van, és évközben még folyamatosan várható újabbak jelentkezése. Szeretnénk az óvoda előtti virágágyásokat megszüntetni, a helyét befüvesíteni és kőládákat kihelyezni. Papp Zoltán: az óvoda előtti virágágyás megszüntetését nem javaslom. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést perckor berekesztem. Kérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán sk. Nagy István sk. polgármester jegyző Joanovicsné Kuslics Hedvig sk. jkv. hitelesítő Horváth Lajos sk. jkv. hitelesítő

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2007. Levél községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 11-én tartott rendkívüli testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 06-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: I./ Kitüntetési

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 1/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 21-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 03-án tartott Nyilvános testületi üléséről készült Jegyzőkönyv Tartalma: Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2013. október 18. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 6-án, (pénteken) 8:45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y VI./2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. június 7-én megtartott rendkívüli üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben