Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendelet alkotás II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1. Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) 2. Megyei intézményátszervezés 3. Hulladékgazdálkodási jelentés 4. Energetikai tanúsítvány intézményekre 5. Föld Napja szemétgyűjtő akció 6. Gesztenyefák védelme 7. Iskolai beiratás rendje 8. Iskola vizesblokk felújítás pályázat- önrész biztosítása 9. Kátyúzás III./ Tájékoztatók 1. Újudvar településrész vízellátása 2. Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme) 3. Nemzeti zarándoklat 4. Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv /2010 általános iskola óraterv 6. IKSZ- t cím 7. Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta alpolgármesterek, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István Rosenberger András képviselők. Wolf Dénes betegsége miatt igazoltan van távol az ülésről. Papp Zoltán megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja, hogy a minősített többséghez szükséges szavazatszám 6, az egyszerű szótöbbséghez szükséges szavazatszám 5. Jegyzőkönyv-vezetőnek Kicsiny Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Joanovicsné Kuslics Hedvig és Horváth Lajos képviselőket javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendi javaslatot. Napirend: I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendeletalkotás II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1. Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) 2. Megyei intézményátszervezés 3. Hulladékgazdálkodási jelentés 4. Energetikai tanúsítvány intézményekre 5. Föld Napja szemétgyűjtő akció 6. Gesztenyefák védelme 7. Iskolai beiratás rendje 8. Iskola vizesblokk felújítás pályázat-önrész biztosítása 9. Kátyúzás III./ Tájékoztatók 1. Újudvar településrész vízellátása 2. Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme) 3. Nemzeti zarándoklat 4. Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv 5. IKSZ- t cím 6. Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket. A Képviselő-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi. Napirendek tárgyalása I./ A évi költségvetés tárgyalása II. forduló - rendeletalkotás (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság március 23-án hétfőn megtárgyalta a költségvetési javaslatot, kérem a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.

3 3 Rajna István: a Gazdasági Bizottság a jól előkészített, átgondolt költségvetést elfogadásra javasolja a testületnek. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel a képviselők részéről, javaslom a évi költségvetés elfogadását. Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal megalkotta a 2/2009.(III.29.) számú rendeletet az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről. II./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ Expo csatorna beruházás (érdekeltségi egységek számának és összegének módosítása) (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Beregi András: fellebbezési jogunkkal élve, a jegyzőnek megküldtük levelünket, melyben az alábbiakat sérelmezzük - az AQUA Kft átvállalta a korábbi egyeztetésen a tervezés költségét- mely költség most az érdekeltségi egység megállapításánál mégis be lett számítva az összköltségbe - érdemi választ, tájékoztatást nem kaptunk, így tulajdonképpen a kizárásunkkal született a döntés - a kiépítés költségének felosztását nem tartjuk jogosnak, véleményünk szerint minden ingatlanra egy egységet kell számolni, nem pedig 1/3-1/4 arányt - az összes költséget 10%-al növelték - több terület (Architektúra és Önkormányzati tulajdon) nem került bele az egységek számolásánál. Ezek figyelembe vételével a közműfejlesztési hozzájárulás megállapítására új döntés, határozat meghozatalát kérjük. Nyitrai Tamás: a közművesítés költsége minden ingatlantulajdonost egyenlő arányban terhel, nagyságra, használat jellegére tekintet nélkül. A szolgáltató adott egy árajánlatot, a beruházás többletköltsége őt kell terhelje. Papp Zoltán: a rendeletünk szerint a költségek felosztása a lakóingatlanok tulajdonosai között történik, a butikok nem felelnek meg a lakóingatlan fogalmának. (egyéb épület- 12 m2). Az érdekeltségi egységeknél a rendezési tervünk is már úgy tartalmazza, hogy a butik épületek 3-4 összevonásával lehet egy építési telket kialakítani, ezért tartottuk ésszerűnek, igazságosnak a hozzájárulások ily módon történő meghatározását. Perszer mindenki a saját érdekeit tartja szem előtt, igazságosan dönteni nagyon nehéz. A 10 % az egyéb költségekre, az árajánlat által nem tartalmazott pl. műszaki kimérés, áramellátás, stb. és az építés során előre nem látható munkákra vonatkozik, de még a beruházási hitel kamata is terheli az önkormányzatot. A tervezési költség összege az AQUA Kft- vel történő egyeztetés alapján levonásra kerülhet az összköltségből. Domonkos Sándor: nem értek egyet az egységes érdekeltségi egység megállapítás módszerével. 12m2 után ugyanannyit fizessenek, mint pl. 100 m2 motel után? Mindenképpen a döntés valakinek az érdekeit sérteni fogja, a testület ezt tartotta a leginkább elfogadhatónak. Nagy István: nem tudunk döntésre jutni, akkor is a költségeket az önkormányzatnak ki kell fizetni. Amennyiben a butikot egy egységnek vesszük, onnantól jogosan jönnek oda bejelentkezni, mint lakóházba. Valakinek az érdekeit mindig sérteni fogja a döntésünk. A kiküldött határozatok vagy visszavonásra, vagy módosításra kerülnek mindenképpen, már csak a jelenlegi előterjesztésben szereplő érdekeltségi egységek számának változása miatt is. A Nyugat- Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivataltól az ügyben állásfoglalást kértem, melyre a jövő héten kerül sor, addig kérem a toleranciájukat. Az Államigazgatási Hivatal a testület döntését (rendeletet, határozatot) nem vizsgálhatja felül, a hatósági ügyben van jogköre vizsgálódni. Azonban az egy fellebbezés, mely kb. 25 határozat ügyében érkezett az érdekeltektől az sem szabályos. A község rendezési terve úgy foglal állást, hogy kis területű ingatlanokat nem enged

4 4 kialakítani, csak a korábbiak összevonásával lehetséges ezen területekre építési területet kialakítani. Kiss Béla: bármilyen munka közben felmerülhetnek többlet költségek. Az AQUA szerint az egész rendszer átláthatatlan. Az önkormányzat hosszú vívódás után vállalta, még hitelfelvétel árán is, hogy a korábbi tarthatatlan csatorna helyzetre megoldást nyújt az ott lakóknak. Amennyiben a döntésünk törvényes úgy azt foganatosítani kell. Rajna István: az igazságosság és az emberségesség miatt is próbáltunk jó döntést hozni az egységek megállapításánál. Most, hogy megoldódtak a problémáik, a szennyvízszállítás működik, a rendszer üzemel, az önkormányzat fizet, a tulajdonosok pedig nem értenek egyet a döntéssel, így az önkormányzat is nehéz helyzetbe kerül, hiszen a beruházás költségeit mindenképpen ki kell fizetni. Nagy Attila: kis ház, nagy ház nem tartom jogosnak a különbségtételt, lehet egy kis házban is annyi fogyasztás, mint akár egy motelban. Mozsár Imréhez szeretném kérdésemet intézni, hogy annak idején, amikor Önöktől ingatlant vásároltak, volt e különbség a lakóingatlan és a butik adásvételénél a közművekkel kapcsolatosan? Mozsár Imre: külön költségként nem lett kimutatva. A jövőképet szorgalmazzuk, mindenképpen a butikok elbontását kell kezdeményezni, s lakótelkeket kialakítani, melyet a rendezési terv is tartalmaz. Papp Zoltán: még soká lehetne vitatkozni, javaslom várjuk meg az Államigazgatási Hivatallal történő egyeztetést, addig napoljuk el a döntést. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal javasolja a napirend elnapolását, későbbi időpontban történő tárgyalását. Papp Zoltán: ezzel a napirenddel kapcsolatos az EXPO benzinkút rákötése is, mivel az a már elkészült beruházásban nem volt benne. Az AQUA kimutatott költsége szerint a beruházás Ft+Áfa. A pótmunkát az indokolja, hogy az EXPO egész területén a csatorna elvezetés már megoldódott egy új átemelő létesítésével, azonban ennek a szennyvíz keletkezési helynek a csatornahálózatba való bekötése nem megoldott, így az üzemeltető váltással egy időben célszerű ezt is rendezni. Az Architektúra-Expo Szövetkezet álláspontja, hogy a szennyvízhálózatot csak kompletten tudják térítésmentesen átadni, úgy hogy a Szövetkezetnek további vagyoni hátrányt ne jelentsen, majd megszülethet a háromoldalú megállapodás, melyben át tudjuk venni a teljes Expo területen lévő csatornarendszert. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja a testületnek, hogy a tartalék terhére támogassa a beruházást. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete: - az Expo területén lévő benzinkút csatornahálózatba való rákötésének munkáit megrendeli, melynek költségét Ft+Áfa-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. - a beruházás elkészülte után megbízza a polgármestert, az Expo területén lévő teljes szennyvízhálózat térítésmentes átadás-átvételére vonatkozó háromoldalú szerződés aláírásával. Határidő: folyamatos 2./ Megyei intézményátszervezés (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.

5 5 A Képviselő-testület hozzászólás nélkül egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló az évi LXV. Törvény 10. (1) bekezdésének k) pontja értelmében hozzájárul a megyei fenntartású (Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ Fertőd, és az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégium Csermajor up. Vitnyéd) középfokú közoktatási feladatellátás átszervezésével. Határidő: azonnal 3./ Hulladékgazdálkodási jelentés (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A testület hozzászólás nélkül egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Hancz Attila 9323 Jobaháza, Kossuth Lajos u. 27/a. alatti egyéni vállalkozótól a Község Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítését, melynek költségét bruttó Ft-ot a költségvetés tartaléka terhére biztosít. Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával. Határidő: 2009.április / Energetikai tanúsítvány intézményekre (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kigyűjtettem a gazdálkodókkal, hogy az intézményeinkben magas az energia felhasználás, javaslok egy energetikai átvizsgálást, s annak ismeretében ajánlat kérést az energiaköltség csökkentésre. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth László okl. gépészmérnök, Épületenergetikai műszaki szakértő-től megrendeli az önkormányzat intézményei teljes körű energetikai átvizsgálását, energia-, illetve energiaköltség csökkentő javaslatok kidolgozását. Határidő: azonnal 5./ Föld Napja szemétgyűjtő akció (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú társaság felhívását megkapták a képviselők, kérem a javaslatokat. Rajna István: mivel hétköznap délelőttre esik ismét az időpont (április 22. szerda) mint a tavalyi évben, így elég nehéz az embereket bevonni az országos szemétgyűjtő akcióba, ezt az elmúlt év tapasztalata is mutatja, azonban javaslom megpróbálni a megszervezését. Papp Zoltán: próbáljuk a civil szervezeteket is bevonni és április 01-ig kérem a részvételi szándék jelzését.

6 6 A Képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag úgy határozott, hogy amennyiben megfelelő létszámot biztosítani tud, úgy részt vesz a Föld Napja országos szemétgyűjtő akcióban. 6./ Gesztenyefák védelme, javaslat a labdarúgó pálya kezelésére (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a kullancsirtásra nincs jelenleg Magyarországon olyan szer, mely engedélyezve lenne. Dezső Ákos árajánlatot nyújtott be a tavalyi évben megkezdett vadgesztenyefák növényvédelmére, illetve a focipálya gyep regenerálására. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Fábián János: a focipályán megtörtént a műtrágyázás, illetve a gyomirtás is. Horváth Lajos: védelem alatt állnak a Május l Liget gesztenyefái, így mindenképpen javaslom ez évben is a szükséges növényvédelmi feladatok elvégeztetését. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2009. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az AGRO- NETTÓ Kft. (Mosonmagyaróvár, Zurányi u. 24.)-től a vadgesztenyefák 4 alkalommal történő növényvédelmi permetezését 940.-Ft+Áfa/db áron. A munka költségét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával Határidő: folyamatos 7./ Iskolai beiratás rendje (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztés, kérem az esetleges hozzászólásokat, majd szavazzunk. A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXIX. Tv. végrehajtására kiadott 11/1994.(VI.8.) számú MKM rendelet ( ) alapján a Levéli Német Nemzetiség Általános (Levél, Fő u. 10.) Iskolai beiratás időpontját az alábbiak szerint hirdeti meg: Ideje: április 20. (hétfő) április 21. (kedd) Helye: az iskola titkársága (Levél, Fő u. 10.) Határidő: azonnal ill április / Iskola vizesblokk felújítás pályázat- önrész biztosítása Papp Zoltán: kérem az igazgató asszonyt ismertesse a pályázatot. Fenyvesi Gyöngyi: a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet tartalmazza az iskolai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre benyújtható pályázatot. Szeretnénk benyújtani e lehetőség keretében az alsó tagozat vizesblokkjának felújítására, a könyvtár bővítésére és fejlesztőterem kialakítására, korlát felújítására, valamint az elöregedett számítógéppark korszerűsítésére pályázatot. Ennek az előre kiszámított várható összköltsége ezer Ft. A támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés így az igényelhető támogatás

7 7 Ft, az önerő Ft. A célok megvalósításához kérem a képviselők támogatását az önerő biztosításához. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9./ Kátyúzás 27/2009. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet a bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételére című pályázaton részt kíván venni. Pályázat keretében Építéssel járó célokra: - iskola vizesblokk felújítása, - könyvtár bővítés és fejlesztőterem kialakítása, - korlát felújítása. Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok: - Számítógéppark korszerűsítése célokat kívánja megvalósítani. A beruházás összköltsége: Ft Igényelt támogatás: Ft Önrész: Ft A Képviselő-testület az önrészt a évi tartalék terhére biztosítja. Határidő: azonnal ill. folyamatos Papp Zoltán: Elmúlt testületi ülésen is téma volt a község útjainak kátyúzása, mivel azok nagyon rossz állapotban vannak. Fuhrmann Vilmos a község útjainak kátyúzására ajánlatot kért, az árajánlat nettó összege 3,5 Millió Ft. A költségvetésünkből max. 1,5 Millió Ft-ot tudunk kátyúzásra fordítani. A testület rövid vita után úgy döntött, hogy a legfontosabb, legrosszabb állapotban lévő szakaszokat kell kátyúzni, amelyeket az építésügyes kollégával egyeztetve kell kijelölni. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: III./ Tájékoztatók 28/2009.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés tartaléka terhére Ft + ÁFA pótelőirányzatot a belterületi utak kátyúzására, Ft + ÁFA összeget a járdafelújításokra biztosít. Határidő: azonnal 1./ Újudvar településrész vízellátása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták Újudvar önálló településsé válásának vízellátásával kapcsolatos tájékoztatót, kérem ennek tudomásul vételét. A testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót, 2./ Szakál Gyula levele (Tó u. 16. védelme- előterjesztés mellékelve)

8 8 Papp Zoltán: Fuhrmann Vilmos építésügyes kollégánk körbejárta, fényképeket készített a még meglévő helyi védelem alatt álló lakóépületekről. Amint konkrét előterjesztést készítünk a testület részére, úgy visszatérünk Szakál Gyula levelében megfogalmazottakra is. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A testület a tájékoztatást tudomásul vette. 3./ Nemzeti zarándoklat (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést. Kérem az észrevételeket. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy nem kíván a zarándoklatban részt venni. 4./ Tankönyvárak, 2009/2010 általános iskola óraterv (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Kiss Béla: hiányoltam, hogy nincs feltüntetve a főállású és az óraadó pedagógusok száma, így azt a kötelező óraszámmal nem tudtam összevetni. A tankönyvárakat tekintve kb Ftról van szó, esetlegesen el lehetne gondolkodni róla, hogy a diákoknak a tankönyveket ingyenesen tudjuk biztosítani. Fenyvesi Gyöngyi: 13 főállású és 6 óraadó pedagógus van. 1 pedagógusra kiszámolva 24,5 óra jut. 138 diákból 53 jogosult ingyen tankönyvre. Az Apáczai tankönyvkiadóval szerződésünk van, ebből a tankönyvcsaládból dolgozunk. Megállapodásunk alapján e tanévben is 89 ezer Ft-t visszakaptunk a tankönyvek árából, a megállapodás tartalmazza, hogy bemutató órákat tartását is tartalmazza. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a támogatást. 5./ IKSZ- t cím Papp Zoltán: a címet elnyertük, pályázhatunk a támogatásra. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékozatót. 6./ Levéli Tűzoltó Egyesület gondjai Patakiné Jarkovits Márta: részt vettem a Tűzoltó Egyesület Közgyűlésére, ahol az alábbiakról volt szó. Ez évben ünneplik 120 éves évfordulójukat. Az Egyesület létszámgonddal küzd, bár próbálnak tagokat agitálni, valamint az iskolából is próbálnak utánpótlásról gondoskodni. Az épület és különösen a vizesblokk nagyon rossz állapotban van, csatornára sincs rákötve. Az állomány felszereltsége, eszközállománya gyatra, a szivattyúmotor rossz. Valamint szeretnék, hogy a szertárhoz tartozó terület kimérésre kerüljön és azt ők gondozhatnák. Nagyon aktuálissá vált a felújítás, kérik a képviselők támogatását. Domonkos Sándor: sajnálom, hogy nincsenek jelen az ülésen. A szertár felújítása már régóta aktuális, én az anyagot biztosítom számukra, erről korábban is már biztosítottam őket, de a mai napig nem történt semmi megmozdulás. A kisebb javításokat saját maguk is el tudták volna folyamatosan végezni. Papp Zoltán: természetesen ez évben is mint eddig mindig kapnak támogatást, a területet ki kell méretni, illetve meg kell nézni, mi az a munka amit mindenképpen el kell végezni. Pályázaton már a felszereléseiket próbálták folyamatosan újítani, további pályázati lehetőségeket is meg kell ragadni. A következő testületi ülésen térjünk vissza a napirendre.

9 8./ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola FIT-jelentés Fenyvesi Gyöngyi: szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a 6. és 8. évfolyam által írt FITtesztek átlageredményei a községi, városi általános iskolák átlagával összehasonlítva is jó helyen vannak, aminek nagyon örülünk, ezzel is bizonyítva, hogy az iskolánkban színvonalas oktatás folyik. IV./ Képviselői és egyéb észrevételek Erdősi Gyula: a József Attila utcát a Közútkezelő Kht-vel mindenképpen meg kell csináltatni, szinte járhatatlanok az út egyes szakaszai. A mozgóárusok működése szabályosan, engedéllyel történik? Rajna István: a fogorvosi rendelő környékén áldatlan állapot van, dobozok és egyéb dolgok a közterületen vannak hagyva, akár veszélyes dolgokat is tartalmazhatnak, mindenképpen fel kell hívni a fogorvos figyelmét ezek más módon történő elhelyezésére. Cseresznyés utcában a 13. sz. ház előtt az úthibát is meg kellene nézni, egy helyen megsüllyedt. Nagy Attila: korábbi ülésen is felhívtam a figyelmet a temető és a Mező utca közötti villanyvezetékre, amely nagyon belóg, alacsonyan van, nagyon veszélyes. A Expo-csatornázása után a terep helyreállítása még nem történt meg. A Mező út állapota is nagyon rossz az útfelújításoknál mindenképpen javaslom a közeljövőben ezt is betervezni. Nagy István: a mozgóárusok szabályos engedéllyel rendelkeznek, melyet a székhelye szerinti jegyző ad ki, jelenleg adót a községben nem fizetnek, több helyen is problémát jelent, helyi rendelettel szabályozható, de nem kirekesztő jelleggel. Papp Zoltán: a Közútkezelő Társasággal már felvettem a kapcsolatot a József Attila utca állapotával kapcsolatosan, azt a választ kaptam, hogy folyamatosan javítják a hibákat, majd ideérnek. Az útfelújításoknál jelenleg az Orgona utca terve készen van, a pályázati kiírásra várunk, hogy benyújthassuk. Esetlegesen CÉDE pályázaton lehet próbálni az óvoda akadálymentesítését. Illetve várjuk a további pályázati elképzeléseket. Husvéth Tiborné: az óvodába 24 gyermeket irattak be, jelenleg 81 gyermek van, és évközben még folyamatosan várható újabbak jelentkezése. Szeretnénk az óvoda előtti virágágyásokat megszüntetni, a helyét befüvesíteni és kőládákat kihelyezni. Papp Zoltán: az óvoda előtti virágágyás megszüntetését nem javaslom. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést perckor berekesztem. Kérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán sk. Nagy István sk. polgármester jegyző Joanovicsné Kuslics Hedvig sk. jkv. hitelesítő Horváth Lajos sk. jkv. hitelesítő

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 1/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 21-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007. Levél községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án tartott Testületi üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-23 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése Szociális Szolgáltató Központ nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 5.4.3-09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése pályázati kiírásra, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Ikt.sz.: 570 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 14/2007. Levél községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 15-én tartott Közmaghallgatással egybekötött üléséről készült J e g y z ő k

Részletesebben

~ 429 ~ 73-19/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 429 ~ 73-19/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 73-19/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 208/2012.(XI.14.) 209/2012.(XI.14.) 210/2012.(XI.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői iroda (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői iroda (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 24.-én (szerda) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 26-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben