TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT"

Átírás

1 TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT vii

2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

3 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT Energetikai tanúsítások az épületfizika tükrében (A tanúsítók felelőssége az épületenergetikai minősítésben) Konzulens: Dr. Tóth Elek DLA Egyetemi docens Témavezető: Szikra Csaba tudományos munkatárs Budapest, 2013

4 Szerzői jog Téglássy Györgyi, Szerzői jog Dr. Tóth Elek DLA, 2013.

5 NYILATKOZATOK Beadhatósági nyilatkozat A jelen tervezési feladat az elvárt szakmai színvonalnak mind tartalmilag, mind formailag megfelel, beadható. Kelt, Budapest, 2013 augusztus Konzulens részéről: Dr. Tóth Elek DLA Elfogadási nyilatkozat Ezen tervezési feladat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti tanszék által a Szakdolgozat feladatokra előírt valamennyi tartalmi és formai követelménynek maradéktalanul eleget tesz. E feladatot bírálatra és nyilvános előadásra alkalmasnak tartom. A beadás időpontja:. Nyilatkozat az önálló munkáról Alulírott, Téglássy Györgyi (JAEERB), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírásommal igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, szakdolgozat feladatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. Budapest, augusztus. szigorló hallgató

6

7 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... xv Jelölések jegyzéke... xvii 1. Bevezetés Célkitűzések Áttekintés Elvek, Módszerek Az irodaház ismertetése Az irodaház helye, térkialakítása, funkciói Az irodaház épületszerkezetei Az irodaház legjellemzőbb szerkezete és az általános szerkezetek (A kiválasztás célja) A fajlagos hőveszteség-tényező számításának módja Az épület geometriai adatai a számításokhoz Az eredő hőátbocsátási tényezők megállapítása egyszerű és részletes módon Az alkalmazott hőszigetelések hővezetési tényezője Általános szerkezetek eredő hőátbocsátási tényezője Jellemző szerkezetek eredő hőátbocsátási tényezője Eredő hőátbocsátási tényezők számítása egyszerűsített módon (1. ág) Hőátbocsátási tényezők az ablaksávban Hőátbocsátási tényezők a parapetsávban Eredő hőátbocsátási tényező számítása részletes módon Hőátbocsátási tényezők az ablaksávban Hőátbocsátási tényezők a parapetsávban Következtetések az egyszerű és a részletes számítás eredményeiből Jellemző szerkezet direkt sugárzási nyeresége egyszerű és részletes módszerrel A direkt sugárzási nyereség meghatározásának módja Általános transzparens szerkezet szoláris nyereségének számítása egyszerű módon A jellemző transzparens szerkezet energetikai tulajdonságai xiii

8 4.4. A jellemző transzparens szerkezetek csoportosítása Nyugati tájolású ablakcsoportok szoláris nyeresége részletes módon Déli tájolású ablakcsoportok szoláris nyeresége részletes módon Keleti tájolású ablakcsoportok szoláris nyeresége részletes módon Jellemző szerkezetek szoláris nyereségének összesítése Következtetések az egyszerű és részletes számítás eredményeiből Az irodaház energetikai eredményei egyszerű és részletes módon számítva A fajlagos hőveszteség-tényezők összehasonlítása A nyári túlmelegedés kockázatának összehasonlítása Az irodaház filtrációs hőveszteségének jelentősége Az irodaház nettó fűtési energia igénye a Rendelet szerint Az irodaház nettó fűtési energia igénye az ablakok filtrációs veszteségével Összefoglalás Felhasznált források Summary Mellékletek... 57

9 ELŐSZÓ V. 24-én megalkották a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Alkalmazása kiterjed minden olyan épület illetve épületrész tervezésére, amelyben a jogszabályban vagy technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak. A rendelet értelmében új épület tervezésekor illetve meglévő épület felújításakor a rendeletben szabályozott esetekben épületet úgy kell tervezni, kialakítani és megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek a rendelet szerinti követelményeknek VI. 30-án megszületett a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról, mely az energetikai jellemzők meghatározását meglevő épületek minőségének meghatározására is kiterjeszti, létrehozva ezáltal az energetikai tanúsítás fogalmát. Megadja a rendelet alkalmazási körét, a tanúsítás szabályait és tartalmi követelményeit, a tanúsítás költségeit, valamint a tanúsítást végző szakmagyakorlókra vonatkozó jogosultsági követelményeket. Ezzel megszületett egy új szakma, az energetikai tanúsító. Sokan voltunk, akik a törvény megszületése előtt megismerkedtünk az energetikai jellemzők meghatározásáról szóló jogszabállyal, és vártuk a tanúsításról szóló rendeletet, hogy azt aktívan alkalmazhassuk. A 2009 januárja óta eltelt idő alatt számos épület tanúsítását végeztem el, és sok esetben találkoztam a számítással kapcsolatos eldöntendő kérdésekkel jogszabály értelmezési problémákkal. Úgy gondolom, hasznos lehet egy konkrét épület épületenergetikai vizsgálatán keresztül rávilágítani az egyszerű és részletes számításmódból eredő eredmény különbségekre, az energetikai ellenőrzés épületfizikai hátterére, s felhívni a figyelmet a tanúsítói felelősségre. * * * Köszönettel tartozom azoknak, akik munkám során segítséget nyújtottak. Elsősorban Dr. Tóth Elek tanár úrnak, a konzulensemnek, ki részletes korrekcióival segített abban, hogy helyes eredményekkel megalapozott következtésekre juthassak. Köszönöm Bakonyi Dániel tanár úrnak és R. Nagy Balázsnak hogy segítségemre voltak az alkalmazott szimulációs szoftver használatában. Köszönöm a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak, hogy munkámhoz hozzájárult, és a rendelkezésre álló dokumentációba való betekintést biztosította. Budapest, augusztus Téglássy Györgyi xv

10

11 JELÖLÉSEK JEGYZÉKE A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és angol nyelvű elnevezése, valamint a fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése ahol lehetséges megegyezik hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található. Latin betűk Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység f Ψ hővezetési tényező térfogatarány szerinti pára-konverziós együttható 1 ft hővezetési tényező hőmérséklet konverziós együttható 1 fu hővezetési tényező tömegarány szerinti pára-konverziós együtt ható 1 g az üvegezés összesített sugárzás átbocsátó képessége 1 g nyár az üvegezés és a társított szerkezetek együttesének összesített 1 sugárzásátbocsátó képességes k névl nyílászáró névleges hőátbocsátási tényezője (korábbi előírás szerint) W/m 2 K kinf nyílászáró filtrációs hőátbocsátási tényezője (korábbi előírás szerint) W/m 2 K ktr nyílászáró transzmissziós hőátbocsátási tényezője (korábbi előírás szerint) W/m 2 K l vonalmenti hőhíd hossza l n átlagos légcsereszám 1/h nnyár légcsereszám nyáron 1/h q egyszerű 1 a hőátbocsátási tényező értéke az 1. ágon W/m 3 K q megengedett a hőátbocsátási tényező követelmény értéke W/m 3 K q részletes 2 a hőátbocsátási tényező értéke a 2. ágon W/m 3 K qb belső hőterhelés fajlagos értéke W/m 2 A felület, belméretek alapján számolva m 2 AN nettó fűtött alapterület m 2 Aü nyílászáró üvegezett felülete m 2 Fa hővezetési tényező öregedés korrekciós értéke 1 Fm hővezetési tényező páratartalom korrekciós értéke 1 FT hővezetési tényező hőmérsékleti korrekciós értéke 1 xvii

12 H az éves fűtési hőfokhíd ezred része hk/a I nyár a napsugárzás átlagos intenzitása nyáron W/m 2 I nyár 1 a napsugárzás átlagos intenzitása nyáron az 1. ágon W/m 2 I nyár 2 a napsugárzás átlagos intenzitása nyáron a 2. ágon W/m 2 Ib a napsugárzás intenzitása egyensúlyi hőmérséklet számítására W/m 2 Ib 1 a napsugárzás intenzitása egyensúlyi hőmérséklet számítására az 1. ágon W/m 2 Ib 2 a napsugárzás intenzitása egyensúlyi hőmérséklet számítására a 2. ágon W/m 2 M a szerkezet hőtároló tömegének összege kg/m 2 R hővezetési ellenállás m 2 K/W R homl előtt homlokzat elé ugró parapet szakasz hővezetési ellenállása m 2 K/W Rse hőátadási ellenállás a külső oldalon m 2 K/W Rsi hőátadási ellenállás a belső oldalon m 2 K/W Rtégla 12cm vastag tégla réteg hővezetési ellenállása m 2 K/W RT inhomogén rétegeket tartalmazó épületszerkezet eredő hővezetési ellenállása m 2 K/W R T inhomogén rétegeket tartalmazó épületszerkezet eredő hővezetési ellenállásának felső határértéke m 2 K/W R T inhomogén rétegeket tartalmazó épületszerkezet eredő hővezetési ellenállásának alsó határértéke m 2 K/W QF éves nettó fűtési energiaigény kwh/a Qsd direkt sugárzási hőnyereség W QTOT fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam kwh/m 2 a QTOT 1 fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam az 1. ágon kwh/m 2 a QTOT 2 fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam a 2. ágon kwh/m 2 a U hőátbocsátási tényező W/m 2 K U par er 1 üreges parapet eredő hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U ablak átl 1 egyesített szárnyú ablak átlagos hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U ablak átl 2 egyesített szárnyú ablak átlagos hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U ablak számít egyesített szárnyú ablak átlagos hőátbocsátási tényezőjének értéke számítással W/m 2 K U ablak szim egyesített szárnyú ablak átlagos hőátbocsátási tényezőjének értéke szimulációval W/m 2 K U álpill er 1 álpillér eredő hőátbocsátási tényezője az ablaksávban az 1. ágon W/m 2 K U álpill rtg 1 álpillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője az ablaksávban az 1. ágon W/m 2 K xviii

13 U álpill rtg 2 U álpill+par er 1 U álpill+par rtg 1 U álpill+par rtg 2 álpillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője az ablaksávban a 2. ágon álpillér eredő hőátbocsátási tényezője a parapetsávban az 1. ágon álpillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője a parapetsávban az 1. ágon álpillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője a parapetsávban a 2. ágon W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K U aluabl átl 1 függönyfal ablak átlagos hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U aluabl átl 2 függönyfal ablak átlagos hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U alumellv átl 1 függönyfal mellvéd átlagos hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U alumellv átl 2 függönyfal mellvéd átlagos hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U egysz üveg egyesített szárnyú ablak üvegének hőátbocsátási tényezője W/m 2 K U fa kisablak 1 kisméretű fa ablakok átlagos hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U fa kisablak 2 kisméretű fa ablakok átlagos hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U fém kisablak 1 kisméretű fém ablakok átlagos hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U fém kisablak 2 kisméretű fém ablakok átlagos hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U ikersejt er 1 ikersejt téglafal eredő hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U ikersejt er 2 ikersejt téglafal eredő hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U ikersejt rtg 1 ikersejt téglafal rétegtervi hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U ikersejt rtg 2 ikersejt téglafal rétegtervi hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U jell egysz átl jellemző szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője egyszerűsített számítással K W/m U jell részl átl jellemző szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője részletes számítással W/m 2 K U par rtg 1 üreges parapet rétegtervi hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U par rtg 2 üreges parapet rétegtervi hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U pill er 1 vasbeton pillér eredő hőátbocsátási tényezője az ablaksávban W/m az 1. ágon K U pill rtg 1 vasbeton pillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője az ablaksávban az 1. ágon W/m 2 K U pill rtg 2 vasbeton pillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője az ablaksávban a 2. ágon W/m 2 K U pill+par er 1 vasbeton pillér eredő hőátbocsátási tényezője a parapetsávban az 1. ágon W/m 2 K U pill+par rtg 1 vasbeton pillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője a parapetsávban az 1. ágon W/m 2 K xix

14 U pill+par rtg 2 vasbeton pillér rétegtervi hőátbocsátási tényezője a parapetsávban a 2. ágon W/m 2 K U sz fal er 1 szomszéddal határos fal eredő hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U sz fal er 2 szomszéddal határos fal eredő hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U sz fal rtg 1 szomszéddal határos fal rétegtervi hőátbocsátási tényezője az W/m 1. ágon K U sz fal rtg 2 szomszéddal határos fal rétegtervi hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U üvegp 1 üvegpallófal hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U üvegp 2 üvegpallófal hőátbocsátási tényezője az 2. ágon W/m 2 K U vb árkád er 1 vb árkádfödém eredő hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U vb árkád er 2 vb árkádfödém eredő hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U vb árkád rtg 1 vb árkádfödém rétegtervi hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U vb árkád rtg 2 vb árkádfödém rétegtervi hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U vb fal er 1 vasbeton fal eredő hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U vb fal er 2 vasbeton fal eredő hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U vb fal rtg 1 vasbeton fal rétegtervi hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U vb fal rtg 2 vasbeton fal rétegtervi hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U vb tető er 1 vb tetőfödém eredő hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U vb tető rtg 1 vb tetőfödém rétegtervi hőátbocsátási tényezője az 1. ágon W/m 2 K U vb tető rtg 2 vb tetőfödém rétegtervi hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K U vb tető er 2 vb tetőfödém eredő hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/m 2 K V fűtött térfogat m 3 ZF a fűtési idény hosszának ezred része h/1000a Görög betűk Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység λ hővezetési tényező W/mK κ a beépítés hatását kifejező korrekciós tényező 1 χ hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező 1 Ψ vonalmenti hőátbocsátási tényező W/mK ε hasznosítási tényező σ a szakaszos üzemvitel hatását kifejező korrekciós tényező 1 λ beépítési beépítési körülményekkel módosított tervezési hővezetési tényező W/mK λ tervezési a hővezetési tényező tervezési értéke W/mK λ tervezési gyártó által megadott hővezetési tényező W/mK tb egyensúlyi hőmérséklet különbség K tbnyár a belső és külső hőmérséklet napi középértékének különbsége nyári feltételek között K xx

15 Ψ álpill 2 Ψ par 2 Ψ pill 2 Ψ pill+par 2 Konstansok álpillér vonalmenti hőátbocsátási tényezője az ablaksávban a 2. ágon W/mK üreges parapet vonalmenti hőátbocsátási tényezője a 2. ágon W/mK vasbeton pillér vonalmenti hőátbocsátási tényezője az ablaksávban a 2. ágon W/mK vasbeton pillér vonalmenti hőátbocsátási tényezője a parapetsávban a 2. ágon W/mK Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 72 0,35 hőfogyasztásnál a 8K egyensúlyi hőmérséklet különbséghez tartozó hőfokhíd értékének ezred része a levegő sűrűségének, fajhőjének és a mértékegység átváltáshoz szükséges tényezőknek a szorzata hk/a 1 xxi

16

17 1. BEVEZETÉS 1.1. Célkitűzések 2009 januárja óta készítünk energetikai tanúsítványokat januárjáig csak használatba vételi engedélyek kiadásához volt szükséges, azóta ingatlan átruházásakor is el kell készíteni. Ezek a minősítések tapasztalatom szerint sajnos csak formálisak, hiszen az eladók nem érdekeltek a valós állapotot tükröző, minőségi tanúsítvány elkészítésében és a legtöbb esetben már csak az adásvétel létrejötte után keresik meg a tanúsítót annak érdekében, hogy a földhivatali bejegyzéshez előírt feltételt teljesítsék. A jogszabályban rögzített számítási modell lehetőséget biztosít egyszerűsített számítási eljárások alkalmazására s miután a tanúsítványok értéke rendkívül alacsony, valószínűsíthető, hogy a tanúsítók ahol lehet élnek is az egyszerűsítés adta lehetőségekkel. A tanúsítások készítése óta eltelt négy évben számos épület tanúsítását végeztem el. Sok esetben felmerültek a számítással kapcsolatos eldöntendő kérdések, melyeket a kollégákkal való egyeztetések során sem sikerült nem minden esetben megoldani. A problémák elsősorban az épületfizika tárgykörébe tartoznak, bár sokszor egyéb jogszabály értelmezési gond is előfordult. Szakdolgozatom célja, hogy a 40/2012. BM. Rendelettel módosított 7/2006. TNM rendelet egyszerűsített és részletes számítási módszereinek eredmény különbségét egy konkrét épület számításán keresztül megmutassam. Célom, hogy láthatóvá váljék, mikor és milyen irányban módosítja az egyszerűsített eljárás az épületfizikai számítások eredményét, mikor tévedünk a biztonság javára és mikor nem. Mennyit számít az eredményekben, ha az előírt módosító tényezőket alkalmazzuk, vagy ha nem. A szakdolgozat eredményeivel szeretném kiemelni a megalapozott döntések jelentőségét, s ezen keresztül a tanúsítók felelősségét. 1

18 1.2. Áttekintés Az épületenergetikai számítás három szinten ellenőrzi egy épület energetikai jellemzőit. Az első szint a szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének ellenőrzése, a második szint az épület fajlagos hőátbocsátási tényezőjének, a harmadik szint pedig a primer energetikai mutatónak az ellenőrzése. Célom az épületfizikai modellek elemzése, ezért az összehasonlításokat az ellenőrzés első két szintjén végzem el egy adott épületen, majd a számított fajlagos hőveszteség-tényezőket összehasonlítom. A fajlagos hőveszteség-tényezők összehasonlításán kívül szükségesnek tartom a nyári túlmelegedésre vonatkozó eredmények összehasonlítását, valamint a filtrációs hőveszteségek elemzését is. Vizsgálatom tárgya egy irodaház, melynek elemzése azt bizonyítja, hogy bizonyos esetekben a részletes számítás elvégzése elkerülhetetlen ELVEK, MÓDSZEREK Az egyszerűsített és részletes számítás eredményeinek áttekinthetősége érdekében, a két variációban végzett számításban 1. ágnak nevezem az egyszerűsített számítást, és 2. ágnak a részletes számítást. Az egyes részeredményeknél a sorok végén jelölöm, hogy melyik ágra vonatkoznak. 1.ábra: A feldolgozás folyamatábrája 2

19 2. AZ IRODAHÁZ ISMERTETÉSE 2.1. Az irodaház helye, térkialakítása, funkciói A vizsgálandó irodaház Budapest V. kerületében az Arany János utca 6-8. alatt található, jelenleg az Egészségügyi Minisztérium épülete. 2. ábra: Az irodaház utcai homlokzata 3. ábra: Az irodaház belső udvara 4. ábra: Általános szint alaprajza 3

20 Az épület 1965-ben épült az Iparterv tervei alapján, alápincézett földszint plusz nyolcemeletes iroda épület. A pincében garázs, tárolók és a kazánház található, a nyolc szinten irodák és azok kiszolgáló helyiségei helyezkednek el. A legfelső szinten tárgyalók és előadótermek, valamint étterem és konyha egészítik ki az irodai funkciót. A szerkezete vasbeton pillérváz, sík vasbeton födémmel, az utcai homlokzaton konzolos túlnyúlással épített üreges parapettel. A külső nyílászárók az utcai homlokzatokon egyesített szárnyú ablakok, melyek rossz légzárásúak, vetemedettek. Állapotukat több alkalommal felmérték, nyílászáró cserét javasoltak, de anyagi okok miatt a csere még nem valósult meg. 5. ábra: Utcai homlokzat kialakítása A belső udvarban, mindhárom homlokzatot kopilit üvegfallal tervezték, de a mai állapotban az Akadémia utcai udvari homlokzata alumínium szerkezetű függönyfal 6. ábra: Belső udvari függönyfal 4

21 Ahogyan a fotókon látható, az épületre legjellemzőbb az utcai homlokzat szerkezete, a végigvonuló egyesített szárnyú ablaksor a kiugró parapettel. A homlokzat geometriai kialakítása, anyaghasználata nyilvánvalóvá teszi annak rendkívüli hőhidasságát. A nagy üvegfelületek következtében döntő fontosságú a szoláris nyereség számításának módja. 2.2.Az irodaház épületszerkezetei Az irodaház tartószerkezete vasbeton pillérváz monolit vasbeton födémekkel. A pillérváz tengelytávolsága 3,00m, 4,50m és 6,00m vegyesen. Az Arany János utcai homlokzat jellemző raszter mérete 4,50m. A homlokzat síkjában 25/60cm méretű pillérek, az épület belsejében 50cm átmérőjű vasbeton oszlopok találhatóak. Függőleges határoló szerkezetek: - A pince külső, talajjal érintkező fala 25cm vastag vasbeton, a fűtött és fűtetlen terek közötti határoló falak 25cm illetve 10cm vastag vasbeton szerkezetek. - A felmenő szintek tömör külső falai a földszinten 25cm vastag ikersejt téglafalak, az emeleti szinteken 8cm-es gázszilikáttal hőszigetelt 10cm vastag vasbeton falak, a szomszédos épülettel határos fal 10cm vastag vasbeton szerkezet. - Az emeleti szinteken az utcai homlokzat a kiugró vasbeton födémmel egybeépített parapetek, és a közéjük szerelt egyesített szárnyú szalagablakok sora. A jellegzetes homlokzatkialakítás végigvonul az Arany János utcai, az Akadémia utcai és a Tüköri utcai homlokzaton egyaránt. Az Arany János utca hatalmas kiugró árkádja felett a nyolcadik emeleti tárgyaló szintjén a dupla sor ablak jelenik meg a nagyobb belmagasság miatt. - Az udvari homlokzaton a tömör vasbeton szerkezetek mellett az északi és keleti homlokzat eredeti állapotú dupla üvegpalló fal, a nyugati homlokzat régi alumínium szerkezetű függönyfal. Vízszintes határoló felületek: - Az épület monolit vasbeton födémei változó vastagságúak. Az általános szinten jellemzően 15cm vastagságúak, hőszigetelés nélkül. Az Arany János utcai bejárat feletti árkádfödém 100 cm vastagságú vasbeton lemez. A tetőfödém 9cm vastag, gázszilikáttal és salakfeltöltéssel hőszigetelt Az irodaház legjellemzőbb szerkezete és az általános szerkezetek (A kiválasztás célja) A szakdolgozat terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden egyes határoló szerkezet épületenergetikai jellemzőjét részletes módon határozzam meg. Ezért a szerkezetek közül kiválasztom azt az épületre legjellemzőbb határoló szerkezetet, mely bonyolultságánál és méreténél fogva meghatározó az épület fajlagos hőveszteség- 5

22 tényezőjének értékében. Ezt a szerkezetet a továbbiakban jellemző szerkezetnek nevezem, a többi fűtött teret határoló szerkezetet pedig általános szerkezetnek. A jellemző szerkezetek energetikai jellemzőit egyszerűsített és részletes módon is meghatározom (egyszerűsített számítás 1. ág, részletes számítás 2. ág). Az általános szerkezetek energetikai jellemzőit is vizsgálom, de általában csak egyszerűsített módon. Tapasztalatom szerint az egyszerűsített számításnál is sokszor elhagynak korrekciós szorzókat, mely befolyásolja a végeredményt. Amikor az általános szerkezeteknél az 1. ág és 2. ág értéke különböző lesz, az 1. ág a korrekció nélküli számítást, a 2. ág a korrekciós szorzó alkalmazását tartalmazza. A jellemző szerkezet az épület utcai külső határoló fala A fajlagos hőveszteség-tényező számításának módja A szakdolgozatban az ismertetett számítási módszereknél a tárgyban megjelent 40/2012.(VIII.13.) BM rendelettel módosított 7/2006. (V.24.) TNM rendeletre - továbbiakban a Rendeletre hivatkozom. A rendelet szerint q = A U+ l Ψ ) (1.) A U+ l Ψ Az épület transzmissziós vesztesége, az épület direkt és indirekt szoláris nyeresége. A transzmissziós veszteség, valamint a szoláris nyereség kiszámításához szükség van az épület szerkezeti jellemzőire, valamint geometriai adataira Az épület geometriai adatai a számításokhoz fűtött szint fűtött alapter. (m 2 ) belmagasság (m) fűtött térfogat (m 3 ) pince 488 4, földszint 984 4, emelet , emelet irodák 475 4, emelt előadó 315 6, emelet étterem 297 4, emelet konyha 237 4, összesen: táblázat: Az épület szintek méretei 6

23 pince szerkezetei földszint szerkezetei 1-8. emelet szerkezetei pince talajon fekvő padló (m 2 ) 488,48 gépkocsi behajtó alatti födém (m 2 ) 67,50 talajjal érintkező fal (m 2 ) 349,66 25cm vb fal fűtetlen felé (m 2 ) 309,60 10cm vb fal fűtetlen felé (m 2 ) 228,25 fűtetlen pince feletti föd.(m 2 ) 496,01 ikersejt tégla fal (m 2 ) 426,84 külső 25cm vb fal (m 2 ) 232,70 szomszéddal hat. vb fal (m 2 ) 134,24 homlokzati ablak 1,2/0,85 (m 2 ) 61,20 udvari ablak 1,5/0,85 (m 2 ) 36,98 bejárati ajtó (m 2 ) 14,00 udvari kapu (m 2 ) 24,30 gépkocsi behajtó feletti árkád (m 2 ) 67,50 bejárat feletti árkád (m 2 ) 299,25 fűtetlen gépház alatti föd.(m 2 ) 401,43 tetőfödém 2 (m 2 ) 44,12 tetőfödém 1 (m 2 ) 911,77 külső 25cm vb fal (m 2 ) 613,17 szomszéddal határos vb fal (m 2 ) 767,58 udvari függönyfal ablakok (m 2 ) 153,56 udvari függönyfal mellvéd (m 2 ) 70,88 udvari üvegpalló fal észak (m 2 ) 718,20 udvari üvegpalló fal kelet (m 2 ) 224,44 udvari ablak 1,5/0,85 (m 2 ) 49,09 10cm vb fal fűtetlen tér felé (m 2 ) 32,25 egyesített szárnyú ablak Ny 1 (m 2 ) 274,56 egyesített szárnyú ablak Ny 2 (m 2 ) 332,64 egyesített szárnyú ablak D1 (m 2 ) 147,84 egyesített szárnyú ablak D2 (m 2 ) 237,60 egyesített szárnyú ablak D3 (m 2 ) 718,08 egyesített szárnyú ablak K1 (m 2 ) 332,64 egyesített szárnyú ablak K2 (m 2 ) 261,36 ablak parapet (m 2 ) 651,30 pillér az ablaksávban (m 2 ) 222,16 álpillér az ablaksávban (m 2 ) 303,50 pillér a parapetsávban (m 2 ) 65,64 álpillér a parapetsávban (m 2 ) 89,67 Összes lehűlő felület 10859,98 Fűtött alapterület AN (m 2 ): 11701,68 Fűtött térfogat V(m 3 ): 38070,38 A/V arány 0,29 2. táblázat: Az épület lehűlő felületei 7

24

25 3. AZ EREDŐ HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK MEGÁLLAPÍTÁSA EGYSZERŰ ÉS RÉSZLETES MÓDON 7. ábra Eredő hőátbocsátási tényezők megállapításának folyamatábrája 9

26 3.1. Az alkalmazott hőszigetelések hővezetési tényezője A Rendelet II.3. pontja a rétegtervi hőátbocsátási tényező megállapításának szabályairól a következőt írja: A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/m 2 K] mértékegységű jellemző, amely tartalmazza a szerkezeten belüli pontszerű hőhidak hatását is. Megfelelő megoldás az MSZ EN ISO 6946 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítás A hőátbocsátási tényezők részletes számításához módosítanunk kell a beépített anyagok deklarált hővezetési tényezőit. Ennek részletes módját az MSZ EN 10456: 2008 szabvány szerint kellene elvégezni. Egyszerűsített eljárását az MSZ :1991 korrekciós táblázatait használva végezhetjük, bár a rendeletben ez sehol sincs rögzítve. Hővezetési tényezők módosítása az MSZ EN 10456: 2008 szabvány szerint: Energetikai számításainkban általában a gyártó által megadott deklarált hővezetési tényezővel számolunk. Tudnunk kell, hogy a deklarált hővezetési tényező értékét korrigálnunk kell, ha a környezeti feltételek nem egyeznek meg a gyártó által figyelembe vett laboratóriumi körülményekkel a következő módon: λtervezési =λanyag FT Fm Fa (2.) Az FT hőmérsékleti konverziós, Fm páratartalom konverziós, Fa öregedés konverziós tényezők módosító hatását figyelembe véve a λ tervezési és λ deklarált értékek különbsége akár 10% is lehet. A hőmérséklet FT korrekciós tényezőjének meghatározása: FT = e ) (3.) ahol ft a hőmérséklet konverziós együttható T2-T1 a tényleges és a deklarált hőmérséklet különbsége. A páratartalom Fm korrekciós tényezőjének meghatározása: vagy Fm = e ) (4.) vagy Fm = e ψ ψ ψ ) (5.) ahol fψ a térfogatarány szerinti pára-konverziós együttható, ψ2 a beépítés térfogatarány szerinti nedvességtartalma, ψ1 a deklarált szituáció térfogatarány szerinti nedvességtartalma. Az öregedés szerinti korrekciós tényező: Fa = 1, mert a deklarált hővezetési tényező megállapításánál ezt elvileg figyelembe vették. Hővezetési tényezők módosítása az MSZ :1991 szabvány szerint: A szabvány táblázatos formában adja meg az anyagok beépítési körülményeire vonatkozó módosító értéket a következő módon: λ beépítési = λ tervezési (1+κ) (W/mK) (6.) 10

27 Ha egy adott esetben több hatás érvényesül (például rábetonozás és roskadási hajlam), a korrekciós tényezők összeadódnak. κ = κ1+κ2+κ3 (7.) Megállapítások az alkalmazott hőszigetelő anyagok hővezetési tényezőjének korrekciójához Az irodaház 1965-ben épült. Semmilyen adat nincs arra vonatkozóan, hogy a gyártó milyen hővezetési tényezőt adott meg a beépített hőszigetelő szerkezetekre, és ezek deklarált értékei milyen laboratóriumi körülményekre vonatkoznak. Ezért az épület hőszigetelő szerkezeteinél sem az MSZ EN 10456:2008, sem az MSZ :1991 megadott módszerét alkalmazni nem lehet. Tapasztalatom szerint a tanúsítók egy része nem módosítja az építőanyagok hővezetési tényezőjét, rendre a prospektusokban szereplő, forgalmazó által megadott λ értékekkel számolnak. Az alkalmazott hőszigetelések: Az általánosan alkalmazott hőszigetelés gázszilikát. Ezt alkalmazzák a zárófödémen a 10cm-es vasbeton külső falak belső oldalán, valamint a homlokzati üreges parapetnél is. A gázszilikát hővezetési tényezőjének táblázatos értéke 0,22-0,36W/mK, átlagos értéke λ=0,3w/mk. A tetőszerkezeten kiegészítő hőszigetelésként salakfeltöltés található λ=0,45w/mk, az üreges parapetben hungarocell szigetelést alkalmaztak λ=0,047w/mk. A vizsgálandó hőszigetelések 48 éve kerültek beépítésre. Az üreges parapet belső állapotáról készült fotók, és egy korábban készült szakvélemény alapján megállapítható, hogy azok hőszigetelése hiányos, rossz minőségű. Sem a gázszilikát sem a hungarocell szigetelés hőszigetelő értéke nem számítható a terveken szereplő vastagsággal. 8. ábra: Hőszigetelés a parapetben A zárótető vízszigetelését 1997-ben felújították, de jellemzően a tető hővédettségét nem javították. A gázszilikát és a salakfeltöltés porózus, higroszkópikus, nedvességre érzékeny anyagok, melyek az újraszigetelés előtt valószínűleg átnedvesedtek, hőszigetelő értékük ezáltal csökkent. 11

28 A vasbeton külső falak belső oldali hőszigetelésében a páradiffúziós diagram szerint a relatív páratartalom 75% feletti. 9. ábra: Vasbeton fal párdiffúziós digaramja Mindezek alapján, a hőszigetelések hővezetési tényezőjének korrekcióját a következőképpen alkalmazom: Az 1. ágon, azaz az egyszerű számítás ágán nem korrigálom a hőszigetelések hővezetési tényezőjét, mert sokszor látom energetikai számításokban, hogy az MSZ szabvány által előírt, hővezetési tényezőkre vonatkozó korrekciós tényezőket nem alkalmazzák. A 2. ágon mely a szigorúbb számítás ága, a hőszigetelések hővezetési tényezőjét módosítom. A felsorolt hőszigetelési problémák miatt a biztonság javára tévedve a hőszigetelések hővezetési tényezőjét minden előforduló szerkezetben κ = 0,5-el módosítom Általános szerkezetek eredő hőátbocsátási tényezője (Az általános szerkezetek rétegterveit a fajlagos hőveszteség-tényező számítása, 1.sz. és 2. sz. melléklet tartalmazza.) Az eredő hőátbocsátási tényező megállapításához a Rendelet II.6. pont a következőt rögzíti: A hőhídveszteségeket a/ részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO szabvány szerint vagy azzal azonos eredményt adó számítás alapján, b/ egyszerűsített módszer alkalmazása esetén a következő összefüggés szerint: UR = U (1+χ) kell figyelembe venni. A χ korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében a II.1. táblázat tartalmazza Földszinti téglafal eredő hőátbocsátási tényezője A szerkezet 25cm vastag ikersejt téglafal gránit burkolattal A tégla hővezetési tényezője: 0,47 W/m 2 K. Ha homogén szerkezetként kezelem, tehát nem veszem figyelembe a habarcs magasabb hővezetési tényezőjét. A téglafal rétegtervi hőátbocsátási tényezője: U ikersejt rtg 1 = 1,23 W/m 2 K 1.ág 12

Magyarországon gon is

Magyarországon gon is Energiatakarékos kos üvegezés Lehetőségek, buktatók, k, trendek Épületek energiatanúsítása sa 2009-től Magyarországon gon is 7/2006 TNM és s 176/2008 Kormány rendelet Sólyomi PéterP ÉMI Kht. Épületszerkezeti

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök

Részletesebben

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET000609 Épület (önálló rendeltetési egység) Rendeltetés: Lakó és szállásjellegű Alapterület: 585 m 2 Cím: 25 Fót Szent Benedek park 365 HRSZ: 4560/37 Megrendelő

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú) Épületrész (lakás): Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: Megrendelő: em. Tanúsító:

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi ház Törökbálint Balassi Bálint u. 4424 HRSZ Megrendelő: Fenyvesi Attila Tanúsító: Scholtz Gábor okleveles építészmérnök

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1 ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1 ÉPÜLETSZERKEZETEK HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK KÖVETELMÉNYÉRTÉKEI HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ W/m 2 K FAJLAGOS HŐVESZTESÉG- TÉNYEZŐ W/m 3 K ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI JELLEMZŐ

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló

Részletesebben

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály

Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály Az új épületenergetikai szabályozás Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Mi az, amit a Direktíva előír? Új szabályozás (számítási módszer és követelményrendszer) Felújításokra is kiterjedő követelményrendszer

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő ENEREN Energetikai Tanúsító és Épületdiagnosztikai Kft. 6400 Kiskunhalas Nemzetőr u 10. Tanúsító: Török András Levente ENTSZ-03-0678 Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Részletesebben

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Épületek energiatakarékossági követelménye 1.Tervezési

Részletesebben

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: homlokzati fal külső fal 2.7 m tervi hőátbocsátási tényező: 0.32 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt

Részletesebben

www.nemesvallalkozas.hu MINTA TANÚSÍTVÁNY

www.nemesvallalkozas.hu MINTA TANÚSÍTVÁNY Energetikai tanúsítvány-... 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Földszint, tetőtér, pince szabadonálló családi ház Cím:... Hrsz.:... Építés éve: 1984-85 Megrendelő:...... Tanúsító: Nemes

Részletesebben

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN Juhász Gábor okl.építőmérnök, magasépítő szakmérnök Vitruvius Kft. juhasz.gabor @ vitruvius.hu Rt: 06-30-278-2010 HŐHIDAK

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h) pontjában

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: A szociális szolgáltató központ közösségi épülete. Kák Nagyközség Önkormányzata. 335. Kál, Szent

Részletesebben

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP. Megrendelő. Megjegyzés

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP. Megrendelő. Megjegyzés HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET 0 0 0 9 6 0 7 Épület (önálló rendeltetési egység) Megrendelő Rendeltetés: Lakó és szállásjellegű Alapterület: 33 m Cím: 065 Budapest Révay utca 8. III/9/A

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 29 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉS ÜZLET VERESEGYHÁZ, SZENT ISTVÁN TÉR (HRSZ:8520.) Megrendelő: L&H STNE KFT. 3561 FELSŐZSOLCA KAZINCZY

Részletesebben

Á HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY V A T I ÖSSZESÍTŐ LAP H E T -

Á HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY V A T I ÖSSZESÍTŐ LAP H E T - Á HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY V A T I ÖSSZESÍTŐ LAP H E T - Épület (önálló rendeltetési egység) Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegü Alapterület: 129,2 m2 Cím: 5000 Szolnok Zrínyi utca 17. HRSZ: 1156

Részletesebben

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Termékek Műszaki Tervezése Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Ablakok vízzárásának osztályozása az MSZ EN 12208:2001 szabvány szerint a próbatestek vízzárási határának

Részletesebben

Épületenergetikai műszaki leírás. 1133 Budapest, Vág u. 5-7-9. 3 db 12 emeletes panel lakóház

Épületenergetikai műszaki leírás. 1133 Budapest, Vág u. 5-7-9. 3 db 12 emeletes panel lakóház Épületenergetikai műszaki leírás 1133 Budapest, Vág u. 5-7-9. 3 db 12 emeletes panel lakóház Készítette: Téglássy Györgyi Épületenergetikai szakértő 2013. június Épületenergetikai műszaki leírás 1/8 Előzmények:

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai Tanúsítvány Energetikai Tanúsítvány Épület: Több lakásos lakóépület felső szinti lakása Postaím szerinti bejárat Az ingatlan íme: 1112 Budapest GPS koordinátái:. Minta uta É.sz.: Hrsz: Minta/B K.h.: Megrendelő: Név/égnév:

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel: Épületenergetikai számítás 1 Épület: Megrendel: Tervez: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50 CASALINEA Kft. 7621 Pécs, Jókai utca 13. Jermás Krisztián G-T/02-0951 Pécs, Csikor K. u. 19. Dátum: 2008.

Részletesebben

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő összeállította: Nagy Árpád d kotv. HM HH KÉÉK ÉÉHO építésfelügyelő Az emberiség energiafelhasználása: 1900-ig 11.000 exaj 1900-2000 15.000 exaj!!! ebből: 1901-ben 25 exaj 2000-ben 400 exaj!!! Dr. Gács

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány Energekai minőségtanúsítvány összesítő Éület Megrenelő Tanúsító Lakás 8 Veszrém, Kalmár tér. IV.. hrsz. 89/8/A/ Zelenák Arián 8 Veszrém, Kalmár tér. IV.. Kazinczy Gyöngyvér

Részletesebben

Épületenergetikai tanúsítás

Épületenergetikai tanúsítás Moviád- Energy Kft 1152 Budapest, Nyaraló u 7. Tel: 06 30 2572-402 Email: moviadkft@gmail.com Épületenergetikai tanúsítás A 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 100 hrsz.: 9062 sz. alatti ingatlanról 2014.04.05

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Három lakásos lakóépület Megvalósítás helyszíne: 9700 Szombathely Eper utca 4 hrsz:14923 Megrendelő: Plikáta Kft. 9011

Részletesebben

Meglévő családi ház tanúsítása

Meglévő családi ház tanúsítása Meglévő családi ház tanúsítása 1. ábra A családi ház terve és a megvalósult épület fényképei 1 Adatok Egyszintes, alápincézetlen, magastetős, padlásteres, szabadon álló családi ház (Mór). Bruttó beépített

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány Energekai minőségtanúsítvány összesítő Éület Megrenelő Tanúsító EGYLAKÁSOS CSALÁDIHÁZ Buaest Minta utca. Minta Megrenelő Buaest Minta utca. Nagy István Atla, éülenergekai szakértő

Részletesebben

Épületenergetikai tanúsítás

Épületenergetikai tanúsítás Moviád- Energy Kft 1152 Budapest, Nyaraló u 7. Tel: 06 30 2572-402 Email: moviadkft@gmail.com Épületenergetikai tanúsítás A 2083 Solymár, Sport utca 38 hrsz.: 1504/9; 1504/10 sz. alatti ingatlanról 2014.04.01.

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET-4798 Épület (önálló rendeltetési egység) Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegű Alapterület: 944 m 2 Cím: 113 Budapest 1. ker. Döbrentei utca 13 HRSZ: 6261//A

Részletesebben

Épületfelújítás eddig és ezután dr. Perényi László Mihály okl. építészmérnök okl. épületrekonstrukciós szakmérnök egyetemi docens Iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása Pécs 2002-2009

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

Épületek energiatudatos gépészeti tervezése Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Épületek energiatudatos gépészeti tervezése Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Épületek energiatudatos gépészeti tervezése Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2011. A napsugárzás intenzitása 6 5 4

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Előzmények

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Épület: ORIGO CENTER vegyes rendeltetésű épület bővítése 1139, Budapest, Röppentyű u 5 Hrsz:219 Tervező: Reliplan HVAC Kft Dátum: 215415 Épületenergetikai számítás 2 Szerkezet

Részletesebben

2. ábra Déli homlokzat

2. ábra Déli homlokzat Többlakásos lakóépület tanúsítása Három szintes, alápincézett, lapostetős, szabadon álló hatlakásos társasház. 1. ábra Földszinti és emeleti alaprajzok 2. ábra Déli homlokzat 1 Adatok Bruttó beépített

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON AZ ÉPÜLETEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ENERGIATANÚSÍTÁS ÉS AUDITÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON Dr. Tóth Péter egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék 2009. 04. 14. Épületek energiafelhasználása

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga 1. Számpéldák A kidolgozandó 2-4 számpélda az épületenergetikai tanúsítás 4 fő területére vonatkozik, mely példákból kettőt mutatunk be. A csoport Épületfizika

Részletesebben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületrész vagy lakás tanúsítása 7/2006 TNM rendelet: Nincs egyértelmű előírás Minden szövegkörnyezetben:

Részletesebben

Wienerberger K+F füzetek Épületfizika 2006.

Wienerberger K+F füzetek Épületfizika 2006. Wienerberger K+F füzetek Épületfizika Téglaépület energetikai vizsgálata és elemzése az új szabályozás szellemében 2006. FIZ-02 Tisztelt Beruházó, Tervező, Kivitelező, illetve egyszerűen a szakma új eredményei

Részletesebben

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Előadó neve Xella Magyarország Kft. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Homlokzati falszerkezetek belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lapokkal Előadó neve Xella Magyarország Kft. hőszigetelő lapok anyag jellemzők

Részletesebben

SZIKRA Csaba egyetemi adjunktus

SZIKRA Csaba egyetemi adjunktus Az épülethéj elemeinek hatása az épület hőveszteségére az új energetikai szabályozás tükrében. Effect of the elements of the building shell on the energy performance considering the new EPB directive SZIKRA

Részletesebben

Épületenergetikai felülvizsgálat

Épületenergetikai felülvizsgálat Épületenergetikai felülvizsgálat 2151 Fót, Szent Benedek park 31-65. Megbízó: Szent Benedek park "A" jelű Társasház Készítette: Dzsiki Ferenc okl. gépészmérnök, épületenergetikai tanúsító 2013. augusztus

Részletesebben

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat 1. számú fűtéstechnika házi feladat Feladat tárgya: Hőszükséglet számítás, radiátor kiosztás Egy többszintes lakóépület hőszükséglet számítása és 70/50 C-os hőfoklépcsőjű

Részletesebben

Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT?

Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT? Kevesebb rezsi és melegebb lakás! TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT? Cyan Ami a padlásfödémre került Ami a homlokzatra került 8/0/0/50 NEM HŐSZIGETELT HÁZ HŐSZIGETELT HÁZ HŐSZIGETELÉS EREDMÉNYEZTE KÜLÖNBSÉG 212

Részletesebben

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása Épületgépészet 2 Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2015. ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. TETŐ ÉPÍTŐK EGYESÜLETE Székesfehérvár 2014. 02. 13. Tetőterek, padlásfödémek hőszigetelése Dr. Laczkovits Zoltán okl. épületszigetelő szakmérnök HŐSZIGETELÉS

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet Közlönyállapot, hatályos: 2006.05.29-tól

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet Közlönyállapot, hatályos: 2006.05.29-tól MHK adatbázis 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (C) 1992-2006 Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Előszó az első számhoz... 2. Programok telepítésének új stratégiája... 3. Gépészeti rendszerek energetikai számítása... 5

Előszó az első számhoz... 2. Programok telepítésének új stratégiája... 3. Gépészeti rendszerek energetikai számítása... 5 MAGAZIN 1. szám - 2014. JÚNIUS TARTALOM: Előszó az első számhoz... 2 Programok telepítésének új stratégiája... 3 Gépészeti rendszerek energetikai számítása... 5 Energetikai tanúsítványoknál elkövetett

Részletesebben

PASSZÍVHÁZAK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus BME Épületszerkezettani Tanszék Email: ltakacs@epsz.bme.hu SZIKRA CSABA Okl. épületgépész mérnök, tanszéki

Részletesebben

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Új szabályozások Kormány rendelet Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint

Részletesebben

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL Tartalom 1. Üzemi adatok..3 2. Tervezési tanácsok, a., a befújás vastagsága..4

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai Programcsomag Épületenergetika Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h) pontjában

Részletesebben

Új építésű szigeteletlen Ytong ház

Új építésű szigeteletlen Ytong ház Cég KucsaKer Kft. Fő út 154 Veresegyház Mérést végezte: Kovács Balázs Készülék testo 8801 Gyártási 1691207 szám: Megbízó Lénárt Imre Erkel Ferenc utca 36/a Veresegyház Mérés napja: 2011.02.01 Megbízás

Részletesebben

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez A mérnöki, vagy jogi döntések általában számos jogszabály és szabvány együttes értelmezését igénylik. Ez a segédlet épületek energetikai

Részletesebben

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ENGEDÉLYEZÉSI TERV Építtet : Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 Abonyi-Somogyi Árpád 1222 Bp. Huszár utca 11. Tervez : Petrus Ferenc okl.építészmérnök É2 4176 Budapest

Részletesebben

261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1

261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet Hatályos: 2016.01.01-2016.01.02 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról E 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2012.08.28-2013.01.08. Módosító rendelet: 40/2012. (VIII.13.) BM. Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Előremutató tető hőszigetelési megoldások

Előremutató tető hőszigetelési megoldások Előremutató tető hőszigetelési megoldások a hazai és a nemzetközi hőtechnikai követelmények tükrében Szatmári Zoltán - alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó BACHL KFT. TETŐAkadémia 2014 - konferencia 1

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Gazdaságilag optimális szigetelésvastagság

Gazdaságilag optimális szigetelésvastagság Passzívház-szigetelés és hőhídmentes szerkezet Megmenteni a megmenthetőt, lehetne a passzívházak energetikai mottója. Minimálisra csökkenteni a transzmissziós és filtrációs hőveszteséget, optimalizálni

Részletesebben

TNM rendelet 1.sz.Melléklet (számítási módszerek) fogalmazvány szeptember 14.

TNM rendelet 1.sz.Melléklet (számítási módszerek) fogalmazvány szeptember 14. ..TNM. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 1. sz. Melléklet Számítási módszerek 1 1. Általános

Részletesebben

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Haas-Schnabel Gábor az Odooproject gépész-energetikus tagja gabor.haas@gmail.com Szikra Csaba BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu Absztrakt

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Dr. Szabó József szakértő www.epuletenergetikaitanusító.hu M I N T A 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrenelő: Csalái ház 1111 Buapest Csalái tér 11. Hrsz. 11111/11 Csaláos Csaba 1111

Részletesebben

ENFI. Kivonat. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet épületének energetikai felújításának Megvalósíthatósági tanulmánya KEOP-2009-5.3.

ENFI. Kivonat. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet épületének energetikai felújításának Megvalósíthatósági tanulmánya KEOP-2009-5.3. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet épületének energetikai felújításának Megvalósíthatósági tanulmánya KEOP-2009-5.3.0/A Kivonat Készült 2009 december-2010 február Készítette: ENFI ENERGETIKAI FŐVÁLLALKOZÓ

Részletesebben

ETAPP. Energetikai Tanúsító Alkalmazás. Felhasználói segédlet 2015.02.12.

ETAPP. Energetikai Tanúsító Alkalmazás. Felhasználói segédlet 2015.02.12. ETAPP Energetikai Tanúsító Alkalmazás Felhasználói segédlet 2015.02.12. ETAPP Energetikai Tanúsító Alkalmazás Felhasználói segédlet Tartalom 1 Tanúsítás készítésének menete... 2 1.1 Új projekt indítása...

Részletesebben

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. A nyílászárók felújítása, cseréje azonban megéri ezt a fáradságot, hiszen melegebb, energiatakarékos, környezet barát helyet

Részletesebben

A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 4. sz. Melléklet Épületek energetikai minőségtanúsítása

Részletesebben

PASSZÍVHÁZ FŰTÉSI ENERGIAIGÉNYÉNEK FEDEZÉSE SUGÁRZÁSI HŐNYERESÉGGEL

PASSZÍVHÁZ FŰTÉSI ENERGIAIGÉNYÉNEK FEDEZÉSE SUGÁRZÁSI HŐNYERESÉGGEL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 259-266. PASSZÍVHÁZ FŰTÉSI ENERGIAIGÉNYÉNEK FEDEZÉSE SUGÁRZÁSI HŐNYERESÉGGEL Kozmáné Szirtesi Krisztina Műszaki oktató Debreceni

Részletesebben

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103.

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103. fa, törzsátm. Jelmagyarázat csatorna akn 7.67 fa, törzsátm.: 0 cm alatt párkány:.4 7.07 6. 969 tűzcsap 7 6 ossuth Lajos utca 94 fa, törzsátm.: 0-0 cm 7.06 vízóra akna 6.7 csatorna akna egyéb akna 6. tűzcsap

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: A fogyasztók általában úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fűtésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés területén a legérdemesebb a megtakarítás lehetőségeivel foglalkozni.

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA Vidóczi Árpád építészmérnök 4/15/2014 KUTATÁSI TERÜLET : CSALÁDI HÁZ 130-140 m 2 lakóterület 4 tagú család részére optimalizált alaprajz Kitűzött energiaigény

Részletesebben

épületenergetikai szakmérnök mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com

épületenergetikai szakmérnök mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com épületenergetikai szakmérnök mobil: 0630 9830 264 email: csirmi@upcmail.hu web: www.igszakerto.com 1 Szemléletváltás az átdolgozott európai épületenergetikai direktívában???? TARTALOM: Az épületenergetikai

Részletesebben

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24.

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI Magastető szigetelése Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. A TETŐTÉRBEÉPÍTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építésügyi

Részletesebben

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Passzív házak Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Mi az a passzívház? Minimális fűtési energiafelhasználás Minimális fűtési hőszükséglet Passzív-szolár szolár technikák alkalmazása

Részletesebben