MFB. Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Terméktájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB. Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Terméktájékoztató"

Átírás

1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Terméktájékoztató május 27.

2 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz hiteleihez/kölcsöneihez bankgarancia nyújtása a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény 2. k) pontjában foglaltak alapján. A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező élelmiszeripari mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minősülő élelmiszeripari vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és fő tevékenységük az alábbi TEÁOR 08 szerinti tevékenységek valamelyike: TEÁOR 08: húsfeldolgozás, - tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, - tartósítás; egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás, tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékárú gyártása, szőlőbor termelése. A bankgarancia igénybevételére nem jogosultak köre Nem igényelhet, nem kaphat bankgaranciát az olyan vállalkozás, amely(nek) főtevékenysége nem a fentiekben felsorolt TEÁOR 08 szerinti élelmiszeripari tevékenységek valamelyike; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn; az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza; a garancia iránti kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozás eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete értelmében nehéz helyzetben van. 2

3 A bankgarancia mértéke A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tőke összegének 80%-a, de legalább 200 millió forint és legfeljebb 2000 millió forint ügyfelenként. A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje és jellege A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 5 év lehet. A forgóeszköz hitel/kölcsön jellege: a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, forgóeszköz finanszírozásra fordított hitel, amelynél a felvett hitelösszegből visszatörlesztett összeg nem hívható le újra. A bankgarancia nem vehető igénybe: folyószámlahitelhez, rulírozó forgóeszközhitelhez. A bankgarancia igénybe vehető új és már meglévő a fenti feltételeknek megfelelő - forgóeszközhitelhez egyaránt. Meglévő forgóeszköz hitel/kölcsön esetében az MFB Zrt. a fennálló hitelállomány összegére nyújt bankgaranciát. A bankgarancia pénzneme HUF A bankgarancia díja Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A díj mértéke a biztosítékok és az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3 %/év. A díjakat tartalmazó táblázat a termékleírás mellékletében található. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követő 5. (öt) naptári napon belül kell megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. A program veszteségi rátája alapján az MFB Zrt. a bankgarancia díj mértékét évente felülvizsgálja. A bankgarancia érvényessége A garanciavállalás érvényességének kezdő időpontja a bankgarancia nyilatkozat kelte. A garanciavállalás érvényességének záró időpontja: a fizetési kötelezettség legalább 30 (harminc) naptári napos elmulasztása miatti felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napját, vagy egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét követő fizetési felszólítás kézhezvételének napját, vagy a vállalkozás elleni felszámolási eljárás közzététele napját követő 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettő) órája. Bírálati díj A vállalkozások az MFB Zrt. részére a bírálat eredményétől függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,2%-a. Módosítási díj Mértéke a módosításkor fennálló garantált összeg 0,25-0,5%-a. Biztosítékok Az MFB Zrt. által a program keretében elfogadott biztosítékok: óvadék: pénzbetét, állampapír, közraktárjegy, jelzálogjog ingó és ingatlan dolgokon, zálogjog jogon és követelésen, a Magyar Államon kívüli személy által vállalt készfizető kezesség. A vállalkozás által az MFB Zrt. javára nyújtandó biztosíték legkisebb mértéke a garancia összegének valamint az első évben esedékes garancia díj összegének a fele. 3

4 A Magyar Állam jogszabályi készfizető kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára. Az MFB Zrt. az állami készfizető kezességvállalásért a garanciavállalás futamidejének függvényében 0,3-2% kezességvállalási díjat fizet a Magyar Államnak. A kezesség érvényesítése az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet alapján történik. Ezért a kezesség MFB Zrt. általi beváltása következtében a bankgarancián alapuló tartozás a vállalkozással szemben adók módjára behajthatóvá válik, a behajtásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gondoskodik. Kérelmek benyújtása A garanciakérelmet az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatóságára kell benyújtani. Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása Az MFB Zrt. a vállalkozással bankgarancia megbízási szerződést köt, amely alapján bankgarancia nyilatkozatot bocsát ki a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet javára. A bankgarancia érvényesítése A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitel/kölcsönszerződés a fizetési kötelezettség legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondásra került, vagy az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy a vállalkozás ellen jogerősen felszámolási eljárás indult. A bankgarancia nyilatkozat az érvényesítéshez további feltételeket szabhat. Igénybevételi lehetőség A program keretében bankgarancia vállalásra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére december 31-ig kerülhet sor. 4

5 Melléklet a Termékleíráshoz Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programban alkalmazott bankgarancia díj megállapításának szabályai A 2008/C 155/02 számú, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló Bizottsági közlemény (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án, C 155. számú kötet oldal) rendelkezéseire és az MFB üzleti feltételeire tekintettel a bankgarancia díj mértéke évente változó, a vállalkozás hitelminősítési (ügyfélminősítési) ától és a biztosítékoktól függ. A bankgarancia díj mértéke évente 0,5-6,3% között lehet. Az MFB Zrt. által a program keretében alkalmazott, a bankgarancia összege után számítandó, a bankgarancia százalékában kifejezett éves garanciadíjak a következők: MFB Ügyfélminősítési kategória Nemzetközi hitelminősítő általi I. osztályú 1. hitelminősítési II. osztályú 2. hitelminősítési III. osztályú 3. hitelminősítési IV. osztályú 4. hitelminősítési V. osztályú 4. hitelminősítési VI. osztályú 5. hitelminősítési VII. osztályú 6. hitelminősítési VIII. osztályú Nem teljesítő ügyfél Biztosítékokkal való fedezettség Magas Általános Alacsony 50 (0,5%) 60(0,6%) 70 (0,7%) 50(0,5%) 70 (0,7%) 100(1,0%) 60(0,6%) 100 (1,0%) 130(1,3%) 70 (0,7%) 130 (1,3%) 150 (1,5%) 100 (1,0%) 200 (2%) 200 (2%) 200 (2%) 380 (3,8%) 380 (3,8%) 200 (2%) 380 (3,8%) 630 (6,3%) Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. Speciális szabályok: - hitelfelvevői múlttal (hitelt a működésük során nem vettek igénybe) nem rendelkező vállalkozás, vagy - nem a mérlegszemléletű megközelítésen alapuló ügyfél minősítési eljárás alá tartozó (egyszeres könyvvezetésű) vállalkozás, valamint - az új (egy teljes gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) vállalkozás esetén a bankgarancia díjnak a rendelkezésre álló biztosítéktól függően legalább a 6. hitelminősítési ú kategóriában alkalmazott mértékűnek kell lennie. Az MFB Zrt. az elfogadott fedezetek bruttó értéke alapján a 2008/C 14/02 EB közleményre figyelemmel - az alábbi fedezettségi kategóriákat alkalmazza: Alacsony fedezettség Általános fedezettség Magas fedezettség Biztosítékokkal való fedezettség Fedezettség 100 % alatti % közötti 140 % feletti 5

6 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató május 27. 6

7 Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Kapcsolódó jogszabályok Az Útmutatóban használt fogalmak és rövidítések magyarázata... 8 Második rész: A Bankgarancia Program feltételrendszere A bankgarancia vállalás általános feltételei A bankgarancia célja Általános feltételek A bankgarancia vállalás igénybevételére jogosultak köre A bankgarancia vállalás igénybevételére nem jogosultak köre A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje és jellege A bankgarancia mértéke, nagysága Díjak A bankgarancia díj megállapításának szabályai A bankgarancia érvényessége A bankgarancia érvényesítése Biztosítékok Egyéb feltételek Harmadik rész: A bankgarancia nyújtás eljárási szabályai A bankgarancia vállalási kérelem befogadása A bankgarancia vállalásra vonatkozó döntés előkészítése és a döntés folyamata A bankgarancia megbízási szerződés megkötése A bankgarancia díj Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása Szerződésmódosítás Adatszolgáltatás, ellenőrzés A bankgarancia beváltásának feltételei, a beváltás rendje Negyedik rész: Mellékletek felsorolása

8 Első rész: Általános rendelkezések 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Jelen útmutató az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program (a továbbiakban: Program) keretében a bankgarancia vállalással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályokban és MFB Zrt. belső szabályzataiban foglalt részletes szabályok az irányadók. Jelen Útmutató az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program vonatkozásában meghatározza az MFB Zrt. és a bankgaranciát igénylő vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás), továbbá a programban részt vevő hitelintézetek (a továbbiakban: hitelintézet) számára a Program részletes feltételeit. Az MFB Zrt. a Programban részt vevő hitelintézettel keretmegállapodást köt. A jelen Útmutató elválaszthatatlan részét képezi az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírása. 2. Kapcsolódó jogszabályok Az Útmutató az alábbi jogszabályokra, szabályozási eszközökre épül: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (MFB tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a mindenkor hatályos költségvetési törvény, a Program meghirdetésekor a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CII. törvény, az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (ÁFA tv.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.), a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. törvény, a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény, az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet, a hitelkockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásról szóló (2008/C 155/02) bizottsági közlemény, megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án /C 155. számú kötet oldal/, az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat. A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Program előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. 3. Az Útmutatóban használt fogalmak és rövidítések magyarázata Bankgarancia: Az MFB Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgaranciában meghatározott feltételek így különösen bizonyos esemény beállta, illetőleg okmányok benyújtása esetében és határidőn belül, a hitelintézetnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni (Ptk. 249 ). Az MFB Zrt. által kiadott bankgarancia önálló és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás. 8

9 Forgóeszköz: A számvitelről szóló évi C. törvény szerinti forgóeszközök, kivéve a törvény 30. -a szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések. Forgóeszközhitel/kölcsön: Legalább 1 év+1 nap, de legfeljebb 5 év lejáratú, a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, forgóeszköz finanszírozásra fordított, magyar forint (HUF) hitel illetve kölcsön, amelynél a felvett hitel/kölcsön összegből visszatörlesztett összeg nem hívható le újra. Ennek megfelelően a bankgarancia nem vehető igénybe folyószámlahitelhez és rulirozó forgóeszközhitelhez. Mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások. Ez alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Azon vállalkozás esetében, amelynek a évi XXXIV. törvény 4. (2) bekezdése szerinti partnervagy 4. (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. KKV-nak nem minősülő vállalkozás: Az olyan vállalkozás, amely nem minősül a évi XXXIV. törvényben meghatározott mikro-, kisés középvállalkozásnak, ideértve az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást is. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete értelmében nehéz helyzetben lévőnek tekinthető vállalkozás. Vállalkozás: Az a Magyarországon vagy az EGT területén székhellyel rendelkező KKV, valamint KKV-nak nem minősülő élelmiszeripari vállalkozás, amely egyéni vállalkozás, gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, egyesülés), szövetkezet, európai részvénytársaság, vagy fióktelep formában működik, éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt/kölcsönt igényel és fő tevékenysége a Programban előírt TEÁOR 08 szerinti élelmiszer feldolgozóipari tevékenységek valamelyike. Hitelintézet: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény 5. -ában meghatározott, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmény, amely a jelen program keretében garantált forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtja. 9

10 Második rész: A Bankgarancia Program feltételrendszere 4. A bankgarancia vállalás általános feltételei 4.1. A bankgarancia célja Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MFB Zrt.) a pénzügyi gazdasági válság hatásának mérséklése, az élelmiszer-feldolgozó gazdasági társaságok működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a forgóeszköz beszerzési célú hitel, illetve kölcsön felvételét bankgarancia vállalással segíti. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalásával megkönnyíti az egyébként életképes vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét. Az MFB Zrt. bankgarancia vállalása a hitelintézetek ügyleti kockázatát csökkenti Általános feltételek Az MFB Zrt. a Program keretében bankgaranciát kizárólag az MFB tv. 2. k) pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan vállal. A Program keretösszege A bankgarancia vállalási kérelem elbírálása A bankgarancia pénzneme Igénybevételi lehetőség A Program keretében az MFB Zrt. által vállalható bankgarancia összesen legfeljebb 30 milliárd forint lehet. A keretet a befogadott kérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezés sorrendjében terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A bankgarancia vállalási kérelem elbírálása a kérelem MFB Zrt. általi befogadását követően, MFB Zrt. által történik, az MFB Zrt. általános üzletszabályzatában rögzítettek szerint. HUF A bankgarancia devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A Program keretében a vállalkozás és az MFB Zrt. közötti bankgarancia megbízási szerződés megkötésére december 31-ig kerülhet sor. A garancia ügyletek azonosítására az EBGP általános azonosító jel szolgál. Az MFB Zrt. honlapja: A bankgarancia vállalás igénybevételére jogosultak köre A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező élelmiszeripari mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minősülő élelmiszeripari vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, fő tevékenységük az alábbi TEÁOR 08 szerinti tevékenységek valamelyike: 10

11 TEÁOR húsfeldolgozás, -tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, -tartósítás; egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékárú gyártása, szőlőbor termelése, továbbá éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt igényelnek A bankgarancia vállalás igénybevételére nem jogosultak köre Nem igényelhet, nem kaphat bankgaranciát az olyan vállalkozás, amely(nek) főtevékenysége nem a fentiekben felsorolt élelmiszeripari tevékenységek valamelyike; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn; az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza; a garancia iránti kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozás eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete értelmében nehéz helyzetben van A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje és jellege A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 5 év lehet. A forgóeszköz hitel/kölcsön jellege: a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, forgóeszköz finanszírozásra fordított hitel, amelynél a felvett hitelösszegből visszatörlesztett összeg nem hívható le újra. A bankgarancia nem vehető igénybe: folyószámlahitelhez, rulírozó forgóeszközhitelhez. A bankgarancia igénybe vehető új és már meglévő a Bankgarancia Program egyéb feltételeinek mindenben megfelelő forgóeszközhitelhez egyaránt. Meglévő forgóeszköz hitel/kölcsön esetében az MFB Zrt. a fennálló hitelállomány összegére nyújt bankgaranciát. A bankgarancia igényléshez a módosítással egységes szerkezetbe foglalt hitel/kölcsön szerződést az összes mellékletével együtt kell benyújtani az MFB Zrt.-nek, amely tartalmazza a fennálló hitelállomány összegét. 11

12 A Forgóeszköz hitel nem fordítható óvadék céljára A bankgarancia mértéke, nagysága Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia minimális mértéke 200 millió forint, maximális mértéke millió forint lehet ügyfelenként, de nem haladhatja meg a hitel/kölcsön tőke összegének 80%-át. Az MFB Zrt. bankgaranciája csak a tőketartozás összegére terjed ki; nem terjed ki a bankgarancia vállalási díj összegére, az ügyleti kamatra, a késedelmi kamatra, díjra, költségekre, egyéb járulékokra, továbbá a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségekre Díjak A díja bankgarancia Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként bankgarancia díjat kell fizetni. A díj mértéke a biztosítékok és az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3%/év. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követő 5. (öt) naptári napon belül kell megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. A Program veszteségi rátája alapján az MFB Zrt. bankgarancia díj mértékét évente felülvizsgálja. Bírálatai díj A vállalkozások az MFB Zrt. részére a bírálat eredményétől függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,2%-a. Módosítási díj Mértéke a módosításkor fennálló garantált összeg 0,25-0,5%-a A bankgarancia díj megállapításának szabályai A 2008/C 155/02 számú, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló Bizottsági közlemény (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án, C 155. számú kötet oldal) rendelkezéseire és az MFB üzleti feltételeire tekintettel a bankgarancia díj mértéke évente változó, a vállalkozás hitelminősítési/ügyfélminősítési ától és a biztosítékoktól függ. A bankgarancia díj mértéke évente 0,5-6,3 % között lehet. Hitelminősítési on az olyan a nagyvállalatok esetében, amelyek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert külső hitelminősítő szervezet hitelminősítésével rendelkeznek, az éven túli külső minősítésnek megfelelő hitelminősítési, egyéb vállalatok esetében az MFB ügyfélminősítése értendő. A Felügyelet által elismert külső hitelminősítők hitelminősítését az Európai Bankfelügyeleti Bizottság a következőképpen felelteti meg a hitelminősítési nak: Elismert külső hitelminősítő Hitelminősítési COFACE DBRS (Dominion Fitch JCR (japan Credit Rating Agency) Moody's S & P 12

13 Bond Rating Services) AAA - AAL AAA - AA- AAA - AA- Aaa - Aa3 AAA - AA- 2 8 AH - AL A+ - A- A+ - A- A1 - A3 A+ - A- 3 BBB BBBH - BBBL BBB+ - BBB- BBB+ - BBB- Baa1 - Baa3 BBB BBH - BBL BB+ - BB- BB+ - BB- Ba1 - Ba3 BB+ - BB- 5 3 BH - BL B+ - B- B+ - B- B1 - B3 B+ - B- 6 CCCH és CCC+ és Caa1 és CCC+ és 2-1 rosszabb rosszabb CCC és rosszabb rosszabb rosszabb Az MFB Zrt. által a Program keretében alkalmazott, a bankgarancia összege után számítandó, a bankgarancia százalékában kifejezett éves garanciadíjak a következők: MFB Ügyfélminősítési kategória Nemzetközi hitelminősítő általi I. osztályú 1. hitelminősítési II. osztályú 2. hitelminősítési III. osztályú 3. hitelminősítési IV. osztályú 4. hitelminősítési V. osztályú 4. hitelminősítési VI. osztályú 5. hitelminősítési VII. osztályú 6. hitelminősítési VIII. osztályú Nem teljesítő ügyfél Biztosítékokkal való fedezettség Magas Általános Alacsony 50 (0,5%) 60(0,6%) 70 (0,7%) 50(0,5%) 70 (0,7%) 100(1,0%) 60(0,6%) 100 (1,0%) 130(1,3%) 70 (0,7%) 130 (1,3%) 150 (1,5%) 100 (1,0%) 200 (2%) 200 (2%) 200 (2%) 380 (3,8%) 380 (3,8%) 200 (2%) 380 (3,8%) 630 (6,3%) Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. Speciális szabályok: hitelfelvevői múlttal (hitelt a működésük során nem vettek igénybe) nem rendelkező vállalkozás, vagy nem a mérlegszemléletű megközelítésen alapuló ügyfél minősítési eljárás alá tartozó (egyszeres könyvvezetésű) vállalkozás, valamint az új (egy teljes gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) vállalkozás esetén a bankgarancia díjnak a rendelkezésre álló biztosítéktól függően legalább a 6. hitelminősítési ú kategóriában alkalmazott mértékűnek kell lennie. Az MFB Zrt. az elfogadott fedezetek bruttó értéke alapján a 2008/C 14/02 EB közleményre figyelemmel - az alábbi fedezettségi kategóriákat alkalmazza: Biztosítékokkal való fedezettség Fedezettség 13

14 Alacsony fedezettség Általános fedezettség Magas fedezettség 100 % alatti % közötti 140 % feletti Az MFB Zrt. minden új bankgarancia vállalás kockázatát az összes releváns tényező (a vállalkozás minősége, biztosítékok, a bankgarancia vállalás tartama stb.) alapján értékeli. A kockázatértékelés alapján kerül meghatározásra a kockázati osztály és ezen kockázati nak megfelelően kerül felszámításra a bankgarancia összegére a bankgarancia díj. Tekintettel arra, hogy a vállalkozások a bankgarancia összege után piaci bankgarancia díjat fizetnek, ezért az MFB Zrt. bankgarancia programja a 2008/C 155/02 számú Bizottsági Közlemény 3.4. d) pontja alapján önfinanszírozó. A Program önfinanszírozó jellegének érdekében a díjak megfelelőségét az MFB Zrt. legalább évente egy alkalommal a veszteségi rátája alapján felülvizsgálja, és ha fennáll annak a veszélye, hogy a Program elveszti önfinanszírozó jellegét, a díjak mértékét ehhez mérten kiigazítja. Ez a kiigazítás érintheti az összes már vállalt és jövőbeni bankgaranciát is A bankgarancia érvényessége A garanciavállalás érvényességének kezdő időpontja a bankgarancia nyilatkozat kelte. A garanciavállalás érvényességének záró időpontja: a fizetési kötelezettség legalább 30 (harminc) naptári napos elmulasztása miatti felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napját, vagy egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét követő fizetési felszólítás kézhezvételének napját, vagy a vállalkozás elleni felszámolási eljárás közzététele napját követő 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettő) órája A bankgarancia érvényesítése A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitelintézet a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződést a fizetési kötelezettség teljesítésének vállalkozás általi legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondta, vagy az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy vállalkozás ellen felszámolási eljárás indult és a vállalkozással szembeni felszámolási eljárás megindítását közzétették a hivatalos lapban. A vállalkozás és a hitelintézet a bankgarancia érvényesítésének feltételeiről általában, előzetesen, a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés megkötése előtt a jelen Útmutató 3. számú mellékletét képező bankgarancia megbízási szerződés tervezetéből és a 4. számú mellékletet képező bankgarancia nyilatkozat tervezetéből tájékozódhat. Az egyes konkrét ügyekben az MFB Zrt. ezektől az előírásoktól eltérhet, illetve további feltételeket szabhat. A bankgarancia érvényesítésének adott ügyre vonatkozó, végleges feltételeit az MFB Zrt. a vállalkozással kötött bankgarancia megbízási szerződésben, illetve a bankgarancia nyilatkozatban rögzíti. A bankgaranciát csak az a kedvezményezett érvényesítheti, amely a bankgarancia nyilatkozat szövegében kedvezményezettként szerepel. 14

15 A bankgarancia érvényesítéséhez a hitelintézetnek cégszerűen aláírt írásbeli fizetési felhívást kell intéznie az MFB Zrt.-hez, melyhez mellékelnie kell a bankgarancia megbízási szerződésben, illetve a bankgarancia nyilatkozatban előírt dokumentumokat. A fizetési felhívásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett hitelintézet nyilatkozatát arról, hogy a Forgóeszköz hitelt a céljának megfelelően használták-e fel Biztosítékok Az MFB Zrt. a Program keretében az alábbi biztosíték típusokat fogadja el: óvadék: pénzbetét, állampapír, közraktárjegy, jelzálogjog ingó és ingatlan dolgokon, zálogjog jogon és - kiszámlázott, a vevő által nem vitatott - követelésen, a Magyar Államon kívüli személy által vállalt készfizető kezesség. A vállalkozások által az MFB Zrt. javára nyújtandó biztosíték legkisebb mértéke az MFB Zrt. fedezeti érték számítási gyakorlatának alkalmazásával - az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdés b) pontja alapján a bankgarancia nyilatkozatban szereplő bankgarancia összegének 50%-a (ötven egész százaléka) plusz az első alkalommal, az első évre előre fizetendő bankgarancia díj 50%-a (ötven egész százaléka) együttes összege. A biztosíték(ok) értéke mindenkor el kell érje ezt a szintet. Szükség esetén a vállalkozás az MFB Zrt. felhívására köteles pótfedezetet biztosítani. A biztosítékok értékébe nem számítható bele a Magyar Állam által a Banknak nyújtott jogszabályi készfizető kezességvállalás. A Magyar Államon kívüli más személy készfizető kezességét hitelbiztosítéki értékkel akkor fogadja el az MFB Zrt., ha a kezes minősítése az MFB Zrt. belső szabályzata szerint megfelelő. Az MFB Zrt. szabályzata szerint a három legjobb minősítési kategóriába eső kezes kezességvállalása értékkel (csökkenő mértékben) elfogadható, az ennél rosszabbaké csak érték nélkül Egyéb feltételek A Magyar Állam jogszabályi készfizető kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára. Az MFB Zrt. az állami készfizető kezességvállalásért a garanciavállalás futamidejének függvényében kezességvállalási díjat fizet a Magyar Államnak. Az egyszeri kezességvállalási díj mértéke egyéves bankgarancia esetén 0,3% kétéves bankgarancia esetén 0,58%, hároméves bankgarancia esetén 0,74%, négyéves bankgarancia esetén 1,05%, ötéves bankgarancia esetén 2 %. A kezesség érvényesítése az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet alapján történik. Ezért a kezesség MFB Zrt. általi beváltása következtében a bankgarancián alapuló tartozás a vállalkozással szemben adók módjára behajthatóvá válik, a behajtásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gondoskodik. 15

16 Harmadik rész: A bankgarancia nyújtás eljárási szabályai 5. A bankgarancia vállalási kérelem befogadása A Program keretében a bankgarancia vállalási kérelmeket az 1. számú melléklet (I. Bankgarancia kérelem nyomtatvány) és a 2. számú melléklet (vállalkozás üzleti terv) szerinti formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével kell elkészíteni és az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatósága részére, a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt forgóeszköz hitel/kölcsön szerződést mellékelve kell benyújtani. A bankgarancia kérelmet a Bankhoz történő benyújtásakor a Hitelezési Igazgatóság iktatja. A kérelemhez kötelezően csatolni kell az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatósága által, a bankgarancia kérelem nyomtatvány I.5. pontjában meghatározott dokumentumokat. A kérelmek azonosítására az ún. EBGP azonosító szám szolgál (a EBGP az ÉLELMISZERIPARI BANKGARANCIA PROGRAM rövidítése). A vállalkozásnak és a hitelintézetnek a bankgarancia kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a Programban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatósága a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a beküldött bankgarancia vállalásra vonatkozó kérelem és a hitelintézet nyilatkozata megfelel-e a Program céljának, tartalmi és formai követelményeinek. A Program előírásainak nem megfelelő kérelmet a Hitelezési Igazgatóságnak el kell utasítania és erről levélben kell értesítenie az ügyfelet és a hitelintézetet. Ha a hiba vagy hiányosság hiánypótlás keretében rendezhető, akkor az ügyintéző felkéri a dokumentumot benyújtó vállalkozást/hitelintézetet a hiány meghatározott határidőn belüli pótlására. Amennyiben a bankgarancia kérelem tartalmilag és formailag is megfelel az előírásoknak, úgy a Hitelezési Igazgatóság írásban értesíti az ügyfelet a kérelem befogadásáról (6. számú melléklet), amely értesítés tájékoztató jellegű és az MFB Zrt. részéről kötelezettségvállalást még nem jelent. A kérelmeknek formai szempontból az 1. és 2. számú mellékletben foglalt követelményeknek kell megfelelniük. A formai követelmények között kiemelkedő fontosságú a cégszerű aláírások ellenőrzése. Az MFB Zrt. és a hitelintézet a képviseletében eljáró személyek aláírását rendszeresített nyomtatványon egymásnak bejelentik. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási kérelem formai ellenőrzése keretében a bejelentett aláírásoknak való megfelelést megvizsgálja. Ha a kérelem nem felel meg a program szabályainak a kérelem befogadását az MFB Zrt. megtagadja. 6. A bankgarancia vállalásra vonatkozó döntés előkészítése és a döntés folyamata A bankgarancia vállalására vonatkozó kérelem elbírálásánál, a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során a jelen útmutatóban foglalt eltérésekkel az MFB Zrt. belső szabályainak a hitelnyújtásra, illetve kockázatvállalásra vonatkozó előírásai, belső szabályzatai szerint kell eljárni. Az MFB Zrt. a döntését a vállalkozás által a hitelintézettel megkötött, végleges, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában aláírt forgóeszköz hitel/kölcsönszerződés 1 (egy) mellékletekkel ellátott, komplett, eredeti példányának MFB Zrt. részére történő benyújtását követően, annak ismeretében hozza meg. A formailag és tartalmilag is megfelelő kérelmek benyújtását követően a döntést az MFB Zrt. 30 banki munkanapon belül meghozza. A döntés eredményéről az MFB Zrt. a vállalkozást írásban tájékoztatja. Jóváhagyó döntés esetén az MFB Zrt. a bankgarancia megbízási szerződéstervezetét megküldi a vállalkozás részére. Az MFB Zrt. a Program keretében meghozott üzleti döntése alapján a vállalkozás által igényelt garancia összegénél kevesebb összegű bankgaranciára is ajánlatot tehet. Ebben az esetben új bankgarancia kérelmet kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a módosítással egységes szerkezetbe foglalt forgóeszköz hitel/kölcsönszerződést. 16

17 7. A bankgarancia megbízási szerződés megkötése Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási kérelem pozitív elbírálását követően megköti a vállalkozással bankgarancia megbízási szerződést (mintája a 3. számú melléklet), és a bankgarancia biztosítékául szolgáló fedezetekre vonatkozó szerződéseket. A Bankgarancia Megbízási Szerződést és mellékleteit képező biztosítéki szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni. A bankgarancia nyilatkozat kibocsátásának feltételeit a bankgarancia megbízási szerződés tartalmazza. Az Útmutató 3. számú mellékletében található bankgarancia megbízási szerződés minta a Programban általánosan teljesítendő feltételeket tartalmazza. Az MFB Zrt.-nek jogában áll az egyes ügyletek végrehajtásakor további feltételeket szabni. A Program keretében a bankgarancia vállalásra vonatkozó megbízási szerződéseket december 31. napjáig meg kell kötni. Az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatóság feladata a vállalkozás és a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézetek és az MFB Zrt. közötti kapcsolattartás. 8. A bankgarancia díj Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A díj mértékét az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében az MFB Zrt. 0,5-6,3%/év között állapítja meg. A díj mértékét tartalmazó táblázat a termékleírás mellékletében található. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követő 5. (öt) naptári napon belül kell a hitelösszeg garantált hányadára megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. A program veszteségi rátája alapján az MFB Zrt. a bankgarancia díj mértékét évente felülvizsgálja. Az éves bankgarancia díj kiszámításának alapja a kedvezményezett hitelintézet adatszolgáltatása keretében közölt, a már folyósított, de vissza még nem fizetett és a rendelkezésre tartott Forgóeszköz hitel/kölcsön összege, amely a bankgarancia díj esedékességét megelőző negyedévben áll fenn. A hitelintézet a jelen Útmutató 5. számú mellékletét képező minta alkalmazásával köteles eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségének, negyedévente, a negyedévet követő 5. (ötödik) munkanapig, az MFB Zrt. Back Office Igazgatósága részére. Ha a hitelintézet nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, akkor az MFB Zrt.-nek jogában áll a rendelkezésére álló adatok alapján meghatározni a bankgarancia díj számításának alapját. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási díjról a vállalkozás nevére szóló számlát bocsát ki. A számla kiállításához a bankgarancia kérelem pozitív elbírálását követően az MFB Zrt. Hitelezési Igazgatósága a szerződés egy példányát megküldi a Back Office Igazgatóság részére. A bankgarancia díját átutalással kell megfizetni az MFB Zrt.-nek. Az átutalási megbízás Közlemény rovatában a bankgarancia megbízási szerződés számára kell hivatkozni. Amennyiben a bankgarancia díjat a vállalkozás az MFB Zrt.-nek átutalta, de a bankgarancia nyilatkozat nem került kibocsátásra, az MFB Zrt. az összeget 5. munkanapon belül visszautalja a vállalkozásnak. Erre az időszakra az MFB Zrt. kamatot nem fizet a vállalkozás részére. A vállalkozás díjfizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az esedékes összeg az MFB Zrt. számláján jóváírásra kerül. 17

18 9. Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása A bankgarancia nyilatkozat csak a bankgarancia megbízási szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén kerülhet kiadásra. A bankgarancia nyilatkozat mintája a 4. számú mellékletben található. Az MFB Zrt.-nek jogában áll a bankgarancia kibocsátásához további feltételek teljesítését előírni. A bankgarancia nyilatkozat 1 (egy) eredeti példányban a hitelintézet részére kerül kiadásra. Az MFB Zrt.-nek benyújtott forgóeszköz hitel szerződés nem módosítható a bankgarancia nyilatkozat kibocsátásáig. Ellenkező esetben az MFB Zrt. a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megtagadja. Ha a vállalkozás az először igényelt garancia összegénél kevesebb összegű bankgaranciára is ajánlatot kér az MFB Zrt.-től (lásd 6. pont), ebben az esetben a forgóeszköz hitel és a biztosítéki szerződés(ek) a hitelösszeg csökkentésére tekintettel módosítható; ilyen esetben a forgóeszköz hitel szerződést a mellékletekkel együtt egységes szerkezetbe foglalva újra be kell nyújtani az MFB Zrt.-hez. Az MFB Zrt. az ilyen kérelmet újként, a már becsatolt dokumentumokkal együtt, ismét elbírálja. 10. Szerződésmódosítás Az MFB Zrt.-vel kötött bankgarancia megbízási szerződés a Magyar Állam által az MFB Zrt.-nek nyújtott jogszabályi készfizető kezesség következtében csak úgy módosítható, hogy a kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé /Ptk (2) bekezdés/. Az MFB Zrt. a Magyar Állam, mint kezes tudta és beleegyezése nélkül nem mondhat le olyan követelést biztosító jogról, amely alapján a kezes a reá átszálló követelésre kielégítést kaphat; a követeléssel csak a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogok, valamint a végrehajtási jog szállhatnak át a kezesre /Ptk (1) bekezdés/. Amennyiben sor kerül a bankgarancia megbízási szerződés vagy valamely biztosítéki szerződés módosítására, akkor a szerződést minden esetben a módosítással egységes szerkezetbe kell foglalni, a vállalkozás költségén. A bankgarancia érvényességi ideje alatt a Forgóeszköz hitel összege nem emelhető meg, a Forgóeszköz hitel végső lejárata nem hosszabbítható meg, a Forgóeszköz hitel biztosítéki rendszerének bármilyen módosításához pótfedezet bevonását kivéve az MFB Zrt. előzetes, írásos hozzájárulását kell kérni. A Forgóeszköz hitelszerződés és a biztosítéki szerződések bármelyikének bármilyen módosításáról az MFB Zrt.-t utólag, a szerződésmódosítást követő 15 (tizenöt) naptári napon belül, a módosítást kiemelten feltüntető, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt komplett szerződéses dokumentáció 1 (egy) eredeti példányának megküldésével, tájékoztatni kell. Amennyiben a Forgóeszköz hitelszerződést az MFB Zrt. utólagos tájékoztatása nélkül módosítják, vagy amennyiben a Forgóeszköz hitel összegét vagy a Forgóeszköz hitel futamidejét megnövelik, úgy az MFB Zrt. a teljesítést megtagadja. Folyamatosan, a szerződések módosítását követően is, maradéktalanul biztosítani kell a Program szabályainak való megfelelést. 11. Adatszolgáltatás, ellenőrzés A Program keretében vállalt bankgaranciával kapcsolatban a hivatalos szervek megkeresésére az MFB Zrt. jogosult felvilágosítást adni. A szerződésben foglaltak szerinti értesítési kötelezettségek betartása és betartatása az MFB Zrt. feladata. Az Államadósság Kezelő Központ és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettséget a 110/2006. (V. 6.) számú Korm. rendelet szabályozza. Az MFB Zrt. részére a fenti kötelezettségének teljesítéséhez a hitelintézet köteles az 5. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást 18

19 negyedévente, a negyedévet követő 5. (ötödik) munkanapig meg kell küldeni az MFB Zrt. Back Office Igazgatósága részére. A vállalkozás rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a bankgarancia megbízási szerződés rögzíti. A fentieken kívül az MFB Zrt.-nek jogában áll egyéb eseti adatszolgáltatást is kérni, mind a hitelintézettől, mind vállalkozástól. Az MFB Zrt. a bankgaranciával érintett fedezeteket, a vállalkozás gazdálkodását a vállalkozásnál jogosult ellenőrizni. 12. A bankgarancia beváltásának feltételei, a beváltás rendje A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitel/kölcsön szerződés a fizetési kötelezettség legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondásra került, vagy az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy a vállalkozás ellen jogerősen felszámolás eljárás indult. Ha az MFB Zrt. teljesítését a kedvezményezett hitelintézet felmondásra hivatkozva kéri, akkor a hitelintézet a fizetési felhívásban közli, hogy a Forgóeszköz hitel szerződést a vállalkozóval megkötötte-e közokirat formájában. Ha az MFB Zrt. teljesítését a kedvezményezett hitelintézet felmondásra hivatkozva kéri, akkor a hitelintézet a felmondást olyan formában kell hogy megtegye, amilyen formában a Forgóeszköz hitel szerződést megkötötte a vállalkozással; ha a Forgóeszköz hitel szerződést a hitelintézet és a vállalkozás közokiratban megkötötte, akkor a felmondást is közokiratba kell foglalni, ha a Forgóeszköz hitel szerződést a felek teljes bizonyító erejű magánokiratban kötötték meg, akkor a felmondást is teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A felmondás, illetve a fizetési felszólítás vállalkozás általi kézhezvételét a hitelintézet igazolja a Banknak. A kézhezvétel történhet a vállalkozás által személyesen, vagy postai úton tértivevényes levélben. A személyes átvételt a hitelintézet a felmondás, illetve a fizetési felszólítás olyan eredeti példányával igazolhatja, amelyen szerepel a vállalkozás cégszerű illetve egyéni vállalkozó általi, eredeti aláírása. Postai úton történő kézbesítés esetén a hitelintézet a felmondását illetve a fizetési felszólítását postai tértivevénnyel kell megküldje a vállalkozásnak. A közokiratba foglalt felmondást az eljáró közjegyző is kézbesítheti a vállalkozásnak. A postázásra a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szabályai irányadók. Ha a vállalkozás az iratot a postán nem veszi át, a hitelintézet köteles a kézbesítést tértivevénnyel újra megkísérelni. Ha a vállalkozás a küldeményt a kézbesítés második megkísérlését követő 5 (öt) munkanapon belül nem veszi át, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlését követő 5 (öt) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Az igénybevételre az előírt dokumentumok MFB Zrt. Hitelezési Igazgatóságára történő benyújtásával kerülhet sor. A lehívott bankgaranciára az MFB Zrt. a vállalkozás felé 3 havi BUBOR+6%/év mértékű kényszerhitel kamatot számít fel. A bankgarancia beváltásának további szabályait a bankgarancia megbízási szerződés és a bankgarancia nyilatkozat tartalmazza. 19

20 Negyedik rész: Mellékletek felsorolása 1. sz. melléklet: Bankgarancia kérelem nyomtatvány (a vállalkozás, a hitelintézeti nyilatkozatot a hitelintézet tölti ki) 2. sz. melléklet: a vállalkozás üzleti terve (Excel tábla, a vállalkozás tölti ki) 3. sz. melléklet: Bankgarancia megbízási szerződés minta 4. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozat minta 5. sz. melléklet: Negyedéves adatszolgáltatás a fennálló MFB bankgaranciáról (Excel tábla, a hitelintézet tölti ki) 6. sz, melléklet: A bankgarancia kérelem befogadását igazoló mintalevél 20

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos: 2009. szeptember 10. 1 MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 50 milliárd forint A program célja Elsődlegesen a termelő szektorok gazdaságélénkítését

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató 1 2012. 1 Hatályos 2012.09.06-tól Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 3 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre...

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás Hatályos: 2010. október 18. napjától 1 A program keretösszege 50 milliárd forint A program célja Elsıdlegesen a termelı szektorok gazdaságélénkítését

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB Közleményben. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK Érvényes: 2010. január 1-jétől Megjelenés: 2009. december 15. HIRDETMÉNY A mikro- és kisvállalati ügyfélkör részére (1) végzett hitelműveletek és egyéb banki kötelezettségvállalások tekintetében érvényes

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

Eger, február 20.

Eger, február 20. Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 11/2015. (II. 20.) utasítása a Heves Megyei Önkormányzatnál és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szervezetek részére nyújtott támogatások

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint.

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PEST MEGYÉBEN HITELPROGRAM VEKOP-1.2.3-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2016. március 1. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

- Limitemelés. - Kezességbeváltás. - Értékvesztés elszámolása

- Limitemelés. - Kezességbeváltás. - Értékvesztés elszámolása Tájékoztatás a Közvetítői Szerződéshez kapcsolódó egyes folyamatok eljárásrendjéről: - Limitemelés - Kezességbeváltás - Értékvesztés elszámolása Meizl József, ügyvezető igazgató, Kockázatkezelés és Monitoring,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.07.22.-től) 1,35 % 1 hónapos BUBOR

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben