Az épületek energiahatékonyságáról szóló, új 2010/31/EU parlamenti és tanácsi irányelv és a hazai bevezetés kérdései. Soltész Ilona október 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az épületek energiahatékonyságáról szóló, új 2010/31/EU parlamenti és tanácsi irányelv és a hazai bevezetés kérdései. Soltész Ilona 2011. október 14."

Átírás

1 Az épületek energiahatékonyságáról szóló, új 2010/31/EU parlamenti és tanácsi irányelv és a hazai bevezetés kérdései 1

2 Az épületek energiahatékonyságát növelő építési tevékenység előnye: Az építésgazdaság élénkítésének egyik bevált eleme, energiatakarékossági beruházásokat ösztönző programokon keresztül. A felújítás szaktudást igényel, kevéssé gépesíthető, munkaintenzív tevékenység ezért segíti a foglalkoztatást. Az állami és önkormányzati tulajdonú középületek energiatudatos felújítását követően csökkenhet az üzemeltetésre fordított költségvetési kiadás A lakosság lakhatási költségeinek csökkentése kedvező szociális hatású. Mérséklődhet az energiafüggőségünk Kevésbé szennyezzük a környezetünk 2

3 EZÉRT a következő évtizedben az épületek energiahatékonyságának javítását kiemelt célnak kell tekinteni. Nemzeti célkitűzéseinket össze kell egyeztetni az Európai Unió prioritásaival pl. 2006/32/EK irányelv az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 2005/32/EK az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó irányelv 2009/28/EK megújuló energiák alk. irányelv az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv, (a 2002/91/EK átdolgozása ) 3

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás) A 2002/91/EK irányelvet fogja felváltani a régi irányelv február 1-ig van hatályban Új egységes szövegezésű irányelv készült, nem módosítás, de a régi irányelv szerinti kötelezettségeket nem lehet elfelejteni Több hatálybalépési időpont van, a bevezető nemzeti jogszabályokat július 9-ig meg kell hozni. Alkalmazni többségében január 9-től kell. Számos jelentési kötelezettség a Bizottság felé. 4

5 Milyen feladatot határoz meg a tagállami hatóságoknak? I. 1. Közös általános módszertani keretet határoz meg az épületek és önálló rendeltetési egységek energiahatékonyságának kiszámításához, ez alapján nemzeti számítási módszertant kell kidolgozni 2. Minimumkövetelményeket kell megállapítani új épületekre és önálló rendeltetési egységekre 3. Energiahatékonysági minimumkövetelményeket Jelentős felújítás előtt álló meglévő épületekre Külső térelhatárolók elemeire (csere vagy utólagos beépítés) Épületgépészeti rendszerekre (csere vagy korszerűsítés) 5

6 Milyen feladatot határoz meg a tagállami hatóságoknak? 4. Nemzeti terv a közel nulla energiaigényű épületek számának növelésére 5. Épületek vagy önálló rendeletetési egységek energetikai tanúsítása + középületekben kifüggesztés 6. A fűtési és légkondicionáló rendszerek ismétlődő helyszíni felülvizsgálata 7. Az energetikai tanúsítványok és a helyszíni felülvizsgálati jelentések független minőségellenőrzése (+nyilvántartás) 8. Szankciók bevezetése II. 6

7 Bővült az új irányelv hatálya: Kiterjesztik az irányelv hatályát az alacsony (közel zéró) energiafogyasztású épületek építésének ösztönzésére; erre vonatkozóan nemzeti programok kidolgozására, Valamennyi új épület legyen közel zéró energiafogyasztású 2020-tól; 2018-tól pedig valamennyi új hatósági épület; Kiterjesztik az irányelv hatályát a meglévő épületek nem jelentős mértékű felújításaira is, ha az energetikai jellemzőket befolyásoló külső határoló szerkezeteket vagy épületgépészeti berendezéseket érinti a felújítás vagy a csere. Költség optimalizált szint bevezetése 7

8 Költségoptimalizált modell Ennek segítségével megállapítanák, hogy a várható élettartam alapján az energiaköltségek megtakarításai és a beruházási és üzemeltetési költségek becslésével milyen szinten szükséges megállapítani az energetikai követelményeket néhány éven belül el kell érni ezt a követelményszintet. 8

9 Közel nulla energiaigényű épület Definíció: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület. A felhasznált közel nulla vagy nagyon kis mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásból kellene származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásból származó energiát is. Miként határozzuk meg itthon? Nemcsak passzívház legyen, tágabb fogalom. Hogyan biztosítjuk, hogy olyan is legyen? Milyen megújuló? Milyen messziről? (saját megújuló, zöld vill. áram, távhő) És vajon az egész költségoptimalizált-e? 9

10 Új épületekre egyre szigorúbb követelmények Új épületekre és meglévő épületek külső határoló szerkezeteinek felújításakor a költség-optimalizált szintnek megfelelő követelményeket kell előírni és érvényt szerezni; 2020-tól közel zéró igényű épület! Új épületek esetében előírnák, hogy az engedélyezés során minden esetben vizsgálják alternatív rendszerek és megújuló energia használatának gazdaságos lehetőségét (megújulók alkalmazása, kapcsolt energiatermelés, megújulón alapuló táv- vagy tömbfűtés és hőszivattyúk) 10

11 Kivételek: Dönthet egy ország úgy, hogy sem az energiahatékonyságra vonatkozó követelményeket, sem a tanúsítást nem írja elő az alábbi épületekre: Védett épületek felújítása, ahol a jellegzetes megjelenést elfogadhatatlan mértékben megváltoztatná a felújítás; Imaházak, templomok; Ideiglenes épületek és ideiglenesen használt épületek, (évente a szokásos fogyasztásnak 25%-a) Mezőgazdasági vagy alacsony energiaigényű ipari épületek 50m 2 -nél kisebb szabadon álló épületek 11

12 Meglévő épületek Jelentős mértékű felújítás esetén törlik azt az 1000 m2-es küszöböt, amely felett a nemzeti szinten megállapított energetikai követelményeknek eleget kell tenni. Ez azt jelenti, hogy valamennyi épületre érvényesíteni kell majd az energetikai minimumkövetelményeket, ha homlokzatainak és más külső határoló felületeinek több, mint 25 %-át érinti a felújítás, vagy az épület értékének 25 %-át meghaladó értékű a beruházás (a telek értéke nélkül), továbbá ösztönözni kell a követelményeknél jelentősen jobb (közel nulla energiaigényű) felújításokat. 12

13 Épületgépészeti rendszerek követelményei Átfogó, általános energetikai rendszer- követelményeket kell megállapítani az épületgépészeti rendszerekre meglévő és új épületekben; Az egyes berendezésekre az 2009/125/EK irányelve (Ecodesign irányelv) alapján kiadott bizottsági rendeletek adnak előírásokat (és a címkézésre a 2010/30/EU szerint) 641/2009/EK rendelete keringetőszivattyúkra; 327/2011/EU rendelete ventilátorokra (125 W-500 kw) Készül más berendezésekre légkondicionáló berendezésekre, lámpákra, vízmelegítőkre, kazán stb. ösztönözni kell intelligens mérési rendszerek megvalósítását (smart metering). 13

14 Tanúsítvány Az energetikai tanúsítványok tartalmának kiegészítését írták elő, az energia megtakarítást eredményező intézkedésre tett javaslatok kibővítésével: mely energiatakarékossági célú korszerűsítési munkák gazdaságosak, milyen sorrendben és milyen megtérüléssel, továbbá hol kaphat további információt arról, milyen pénzügyi ösztönző programok segítenek megvalósítani; 14

15 Állami és (önkormányzati) középületek példamutatása Hatósági épületeknél az eddigi 1000 m 2 -es alapterület helyett már 500 m 2 nél nagyobbaknál előírják az energetikai tanúsítást és a tanúsítvány kifüggesztését, továbbá július 9-től ez az alapterületi előírás 250 m 2 re csökken december 31. után minden olyan új épületnek, amelybe hatóság költözik közel nulla energiaigényűnek kell lenni. Jelenleg tárgyalás alatt levő új energiahatékonysági irányelv szerint évente kötelező lenne az állami középületek alapterületének 3 %-át felújítani 15

16 Energetikai tanúsítás Tanúsítványt kell készíteni: ha egy épület elkészül, vagy ha eladják, vagy ha bérbe adják. (energiahatékonysági mutató a hirdetésekben) vagy hatóság működik benne és nagyobb az alapterülete 500 (250) m 2 Lehet az egész épületre vagy csak egy önálló rendeltetési egységre A tanúsítvány tartalma: Az épület energiahatékonyságát jellemző adatot és Referenciaértéket (pl. minimumkövetelmény) Megújulóból származó energia aránya (opcionális) 16

17 Energetikai tanúsítvány egyik legfontosabb része: az ajánlás Az ajánlás tartalma: Energiamegtakarítás céljából milyen jelentős felújítások javasolhatóak a külső határoló szerkezeteknél, illetve milyen jelentős intézkedéseket javasol a tanúsító az épületgépészeti berendezések és rendszerek esetében Milyen egyéb intézkedések javasolhatóak a külső határoló szerkezetekben és az épületgépészeti rendszerben Gazdaságosság elemzése, megtérülési idő Tájékoztatás arról, hol kaphat részletesebb segítséget és a pénzügyi ösztönző programokról 17

18 Az energetikai tanúsítvány készülhet: Egy egész épületre Egy önálló rendeltetési egységre Amely az egész épület tanúsítványán alapulhat Amely egy ugyanabban az épületben levő ugyanolyan energiareleváns jellemzőjű rendeltetési egység tanúsítványán alapulhat Amely egy másik egylakásos családi ház tanúsítványán alapszik, amely hasonló tervezésű, méretű, és energetikai jellemzőjű és a tanúsítónak kell garantálnia az azonosságot. (Pl. sorház, vagy ikerház, típusterv) Érvényessége max. 10 év 18

19 Támogatás, ösztönzés Az irányelv bevezetéséhez és előírásainak megvalósításához szükséges már működő és a tervezett támogatási és ösztönzési programokról június 30-ig majd 3 évente be kell számolni az Európai Bizottságnak az Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervről szóló beszámoló keretében. Közösségi és nemzeti programok indítását írja elő az energiatakarékos beruházások ösztönzésére (étlap) 19

20 Fűtési rendszerek, klímaberendezések felülvizsgálata A és B opció a 2002/91/EK irányelvben A :Előírták a 20 kw-nál nagyobb teljesítményű kazánnal működő fűtési rendszerek és a 12 kwnál nagyobb teljesítményű légkondicionáló rendszerek rendszeres felülvizsgálatát és a felülvizsgálati jelentések rendszeres minőségellenőrzését. Jelentést kell készíteni. B egyéni tanácsadás lehetősége, 20

21 Független szakértők A tanúsítást és a fűtési és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatát független szakértők végezhetik. Képesített és/vagy elismert legyen, azaz jogosultsággal rendelkezzen Nyilvános frissített névjegyzék Fontos más szakemberek képzése továbbképzése is, pl. tervezők vagy szakmunkások, szerelők. 21

22 Bevezetik a büntetést A tanúsítványok független minőség ellenőrzését előírnák a tagállamoknak a II. mellékletben meghatározott módon. Emellett kell egy jól működő nyilvántartás. Három szintű ellenőrzés Szankcionálni kellene a tagállami előírások megsértését. Erősíteni kell a javaslatok megvalósításának kötelezettségét. 22

23 Kommunikáció Nagyobb hangsúlyt kapna a lakossági tájékoztatás és a tanácsadás Előírnák az irányelv bevezetésében érintett szervezetekkel és az önkormányzatokkal a konzultációt különösen a képzés, oktatás, és kommunikáció, valamint az ösztönző programok terén. 23

24 A hazai tervek, gondolatok Marad a jogszabály csomag, a különböző tartalom és a részletesebb műszaki tartalom miatt Változatlanul megmaradnának a kivételek (ideiglenes épületek, védett épületek) Pontosítani kell a követelményeket bővítésre Követelményeket kell megállapítani meglévő épületek felújítására, nem jelentős és jelentős mértékű beavatkozás esetében Követelményeket kell megállapítani az épületgépészeti rendszerekre Definiálni kell a közel nulla energiafogyasztású épületet és meg kell határozni, hogy hogyan jutunk el addig. Minőségellenőrzés, nyilvántartás 24

25 Köszönöm figyelmüket! Várom javaslataikat, észrevételeiket az alábbi címen: 25

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek Lakossági tájékoztató az energetikai tanúsítás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról 2012 januárjától épületek adásvétele és bérbe adása esetén is el kell készíteni az ingatlanok energetikai minőségtanúsítványát. Ezen

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.13. COM(2012) 658 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a tagállamok jelentései alapján az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben