2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége"

Átírás

1 HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles a közös képviselőnek a birtokbavétel, illetőleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 15 napon belül bejelenteni: a) külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, b) lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatát, illetőleg a jogi személy nyilvános adatát, c) a külön tulajdonát bérlő, használó személy (a továbbiakban: bérlő) b) pontnak megfelelő adatát, d) a külön tulajdonában lakó személyek számát, e) haszonélvezettel terhelt tulajdon esetében a haszonélvező személy nevét. Tulajdonos változás dokumentumai melyet az ügyfélszolgálaton be kell mutatni - : - Adásvételi Szerződés (Tulajdoni lap) átadáskori aktuális vízóra állások bejelentése írásban - Ajándékozási Szerződés - Jogerős Hagyatéki végzés II. Tulajdonosi képviselet társasházi ügyekben, közgyűlésen A tulajdonos a társasházi ügyek intézésére, és a közgyűlésen való teljes jogkörű szavazati jog gyakorlására általános meghatalmazást adhat. Általános meghatalmazás letölthető WEBlapunkról, illetve a nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálati irodánkban. A közgyűlésen való tulajdoni hányad szerinti képviseletre eseti meghatalmazást adhat a tulajdonos, az eseti meghatalmazási nyomtatvány a közgyűlési meghívó mellékletét képezi. III. Energetikai tanúsítvány készítése Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás (ingatlan értékesítés esetén) meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány január 1-jétől kötelező, melyről az eladó tulajdonos köteles gondoskodni. A legfontosabb változások a következők 2013-ban: - Eddig csak 50 m² fölötti alapterületű épületekre vonatkozott a rendelet, 2013-tól az 50 m² alatti épületrész eladásakor is kötelezővé válik az Energetikai Tanúsítvány készítése; - Az ingatlan eladással, bérbeadással kapcsolatos hirdetések tekintetében nem tették kötelezővé az energetikai besorolás feltüntetését. A rendelet úgy szól, hogy mennyiben rendelkezésre áll, akkor fel kell tüntetni az ingatlanok energetikai besorolását. 1

2 - Az ingatlan-adásvételi esetében viszont kötelező feltüntetni a szerződésekben az energiatanúsítvány azonosító kódját. Kötelező csatolni a felek nyilatkozatát arról, hogy az adásvétel során megtörtént az Energetikai tanúsítvány átadása. - Az elkészült Energetikai tanúsítvány kötelező eleme lett a felújítási javaslat. Ezt a javaslatot csak akkor lehet mellőzni, amennyiben az ingatlanon nem lehet költséghatékony felújítást végezni. - A tanúsítványokról központi nyilvántartás készül és lesz minőség-ellenőrzés is. A tanúsítást végző szakember: Bérbeadás esetén energiahatékonysági tanúsítvány készítésének hatálybalépése: Törvényi változás értelmében az épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása esetében a jogszabályban meghatározott energiahatékonysági tanúsítvány készítését december 31 ét követően kötött bérleti szerződés tekintetében kell alkalmazni. IV. Hatósági ellenőrzések változásai, következményei: Égéstermék elvezetők (kémény) ellenőrzéséről, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról: évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. (2013. január 1-jén lépett hatályba) A közszolgáltatás biztosítását a megye egész területén a megyeszékhely, megyei jogú város önkormányzata látja el. Hatósági felügyeletet tűzvédelmi hatóság látja el. A közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani! Szolgáltató előzetes értesítés alapján megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében, időszakosan ellenőrzi és szükség szerint tisztítja az égéstermék elvezetőt. ha az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 30 napon belül eső második időpontot jelöl meg ha az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, írásban felszólítja a használót az üzemeltetés azonnali leállítására a szabálytalanság megszüntetéséig és az ingatlan címének közlésével a veszély jellegétől függően haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, gázszolgáltatót ha az ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat az ingatlan használójának mulasztása miatt meghiúsul, a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot a tűzvédelmi hatóság az ingatlan tulajdonosával szemben kötelezettség nem teljesítése esetén minimum forint, maximum forint összegű bírságot szab ki. Csatlakozó gázvezeték és fogyasztói berendezés biztonsági felülvizsgálata 2

3 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról ( óta hatályos) 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles a) a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát 5 évente b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát 10 évente elvégeztetni. 4. Az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni: Üzembe helyezés időpontja Felülvizsgálat határideje a) az január 1-je előtt, vagy ismeretlen időpontban december 31. b) az január 1-je és december 31-e között december 31. c) az január 1-je és december 31-e között december 31. d) a január 1-je és az e rendelet hatálybalépése között december 31. A társasház (közösség) feladata a közös, méretlen csatlakozó vezeték felülvizsgálatának elvégeztetése, azaz a telekhatártól a (lakásokban, lépcsőházban lévő) gázmérőnél található elzáró szerelvényig. - A felülvizsgálatot csak engedéllyel rendelkező dedikált gázszerelő végezheti - Amennyiben a felülvizsgálatot végző gázszerelő az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztót, gázszolgáltatót értesíteni köteles. Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a saját lakásukban a gázvezeték- és gázüzemű készülékek ellenőrzését, valamint lakáson belüli érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot minden tulajdonos maga köteles elvégeztetni! V. Tájékoztatás: 1. Változások a lomtalanítás rendszerében! Ebben az évben április 17.-vel kezdődik el és egészen november 21-ig tart a lomtalanítás Eger területén. A háztartásokban felhalmozott lomot 11 időpontban (alulírottan) gyűjtik be a hulladékszállítási díjat fizető lakosságtól. április 17. / szerda június 05. / szerda július 17. / szerda augusztus 27. / kedd október 10. / csütörtök május 14. / kedd június 27. / csütörtök augusztus 08. / csütörtök szeptember 18. / szerda október 29. / kedd november 21. / csütörtök 3

4 A házhoz menő lomtalanítás megrendelését a BEKSZ-Házgazda Kft., mint közös képviselő végzi. A Városgondozás Kft. internetes honlapján rendeli meg a számvizsgálókkal előre egyeztetett időpontra, amely szolgáltatás évente egy alkalommal továbbra is térítésmentes. A Városgongozás Kft. visszajelzését követően az egyeztetett időpontban szállítják el a lomot. A. Kihelyezhető hulladékok: Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai hulladék, nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva...stb). B. Nem kihelyezhető hulladékok: Kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét! C. A hulladékok elhelyezése: A lomtalanítási hulladékot a gyűjtési útvonalon (lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel jól megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. Kérjük a tulajdonosokat, hogy csak abban az esetben helyezzék ki a lomot a szállítási útvonalra, ha azt a közös képviselő előzetesen egyeztetette a Városgondozás Kft-vel és az egyeztetett időpont kifüggesztésre került az információs táblán, mert kizárólag csak ebben az esetben kerül elszállításra a kihelyezett hulladék! A tulajdonos amennyiben egyénileg regisztrál a Városgondozás Kft. honlapján, abban az esetben a lomtalanítás költségét a Városgondozás Kft. átterheli a bejelentő tulajdonosra, mivel jogtalanul nem a szerződő partner jelentette be a lomtanítást. 2. Visszavonásra került a 33/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról! 3. Tranzakciós adó áthárítása: 2013-ban a bankszámla-műveleteknél és a készpénz felvételénél is a bankok az ügyfélre terhelik a tranzakciós illetéket. 4. Távfűtött házak fűtési rendszerének leürítési/feltöltési szabályai: A Fűtőmű egy alkalommal üríti le a rendszert ingyenesen és ez idő alatt kell minden lakónak elvégeztetni a fűtést érintő átalakításokat. A további leürítésekért fizetnie kell a Társasháznak. Főleg a fűtési idényen kívüli időszakra vonatkozó jó tanácsunk, hogy a radiátorszelepet helyezzük teljesen nyitott állásba, így megelőzhetőek az alábbi gyakran előforduló hibák: 1. alacsonyabb (például 2-es állásban maradt szelep) értékre beállított érték esetén a szelep, a nyári időszakban a meleg miatt folyamatosan zár, a hosszan zárt szelep nagy valószínűséggel letapadhat 2. leürítés esetén a csővezetékek faláról lejövő kosz beszorulhat a szeleptányér alá, ez üzemzavart okozhat a működésében, ennek megoldására az állító tárcsát néhányszor el kell forgatni, ez általában megoldja a problémát. 4

5 5

6 6

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek Lakossági tájékoztató az energetikai tanúsítás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Kékkel jelöltük a 2014. február 18.-ával életbe lépett szabályokat. A kékkel jelölt paragrafusokat 2014. február 18.-ával módosították.

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TIGÁZ ZRT. CSOPORTOS HÁZTARTÁSI ASSISTANCE BIZTOSÍTÁSHOZ Az Europ Assistance S.A. Irish Branch (továbbiakban: Biztosító) a meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben