ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ"

Átírás

1 Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket is hulladékaik előírásoknak megfelelő kezeléséhez. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezelését érintő jogszabályokat az 1. számú függelék foglalja össze. Az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről (továbbiakban: R) részletes ismertetése 1. A rendelet hatálya A rendelet alanyi hatálya kiterjed - minden a TEAOR 851 Humán egészségügyi ellátás, illetve kísérlet/kutatás tevékenységet végző természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre a továbbiakban: egészségügyi intézményre, mint a hulladék tulajdonosára; - azon hulladékkezelőre, aki az egészségügyi hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék termelőjétől kezelésre átveszi. Pl. a begyűjtő járattal összeszedett hulladék tulajdonosa a begyűjtő, feltéve, hogy nem csak szállítást végez. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az egészségügyi intézményben keletkező valamennyi hulladékra. A halva született és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek és szervmaradványok nem hulladékok, ezekkel kapcsolatban a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben és ennek végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 2.. Fogalom meghatározások A fogalom meg határozásoknak alapvető jelentősége van a rendelet értelmezésének szempontjából, mert itt kerülnek megfogalmazásra a különböző hulladék fajták. Az R. - az EU jogszabálynak megfelelően - a hulladék fogalmat a hatálya alá tartózó hulladékok felsorolásával adja meg. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza és itt találhatók az EWC (European Waste Catalogue) kódszámok is. A jegyzékben a veszélyes hulladékokat csillag jelöli. A hulladékok csoportosítása kifejezi azok különböző veszélyességét, másrészről igazodik a gyakorlatban megvalósítható szelektív hulladékgyűjtéshez. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok - a hulladékkezelés szempontjából - az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. Települési hulladékokkal együtt kezelhető hulladékok.

2 2. Fertőző hulladékok. 3. Vegyi összetételük alapján veszélyes hulladékok. A települési hulladékokkal együtt kezelhető hulladékok - Háztartási jellegű hulladékok, szelektíven gyűjtve, kórtermekben, kiszolgáló egységekben (irodákban, raktárakban, stb.) keletkező nem fertőző hulladékok, kivéve a fertőző és a megfigyelő/elkülönítő részlegekből kikerülő ilyen jellegű hulladékokat. - Csomagolóanyagok, papír, karton dobozok, üvegek (kimosott üveg infúziós palackok is), műanyag göngyölegek, amelyek veszélyes anyagoktól mentesek. - Irodaszerek (veszélyes hulladékok is vannak közöttük pl. másolók festékpatronjai, elemek, de nem veszélyes hulladék a tintasugaras nyomtatók patronja). - Élelmezési hulladékok (konyhai feldolgozási maradékok, étel hulladékok), kivéve a fertőző és a megfigyelő/elkülönítő részlegekből kikerülő hulladékokat. - Kerti hulladék. - Fertőtlenített és nem veszélyesnek ítélt hulladékok. A települési hulladék jellegű anyagoknál a hasznosítás sok esetben cél lehet, ezért a fajtánként elkülönített gyűjtés indokolt. A települési hulladékok kezelésére vonatkozó követelményeket a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a közegészségügyi követelményeket a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet tartalmazza. (Erre utal az R 3. (2) bekezdése.) Veszélyes hulladékok A hulladéktulajdonos feladatai a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 32. (5) szerint: A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a 20. (3) bekezdésének megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. A hulladékok jegyzékét tartalmazó, a 10/2002. (II.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet az EWC (European Waste Catalogue) kódszámokkal sorolja fel a különböző hulladékokat, amelyek között a veszélyes hulladékokat *-gal jelöli. Az R. 2.. b) pont az egészségügyi ellátásban keletkező kémiai vagy fizikai tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékokra vonatkozik, amelyek közül kiemeli - a kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszereket, - a kódszámú citotoxikus és citosztatikus gyógyszereket, - a kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladékokat.

3 Nem az itt hivatkozott pont alatt, hanem a 3.. (3) bekezdésben az R. rögzíti, hogy a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékait veszélyes hulladéknak kell tekinteni függetlenül attól, hogy a hulladék jegyzékben milyen besoroláshoz tartoznak. A fentiekben nevesített hulladékokon kívül az egészségügyi intézmények működése, üzemeltetése során egyéb veszélyes hulladékok is keletkeznek pl. fixir oldat, olajhulladék, akkumulátorok, száraz elemek, higany tartalmú hulladékok, laboratóriumi vegyszerek stb. Az adott hulladékra vonatkozó veszélyes hulladék besorolás és az EWC kód a hulladékjegyzékben található. Veszélyes hulladéknak tekintendő az a laboratóriumi anyag, amelyet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet annak tart! Különleges kezelést igénylő veszélyes (fertőző) hulladékok Az R. 3.. c) pontja adja meg részletesen a különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékokat. Ezeknek a hulladékoknak az EWC kódja , illetve a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet B listáján V 97104, kezelésüket részletesen az R. szabályozza. - ca) csoport: éles, hegyes eszközök, amelyek fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek. Ide tartoznak az éles eszközökön kívül a törött tárgylemezek, a használt ampullák és egyéb szúrt vagy vágott sérülést okozó hulladékok. - cb) csoport: humán biológiai anyagok így, vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozás során visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, vizsgálati anyagok és ezek maradványai. - cc) csoport: betegápolási hulladékok. Ez a csoport két részre bontható az alábbiak szerint: - fertőző egységek és elkülönítők összes hulladéka, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló, külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségek ellátása során keletkező mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok; - a nem fertőző betegellátás során keletkező vérrel, váladékkal szennyezett hulladékok pl. kötszerek, rögzítések, egyszerhasználatos ruha, lepedő, tampon, katéter, pelenka, egyéb hasonló betegellátási hulladékok. Az R. meghatározása szerint az egészséges csecsemők pelenkái, továbbá az átmenetileg inkontinenssé vált vagy időskoruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia betétei, ezek települési hulladékként kezelhetők. (Pl. szociális otthonokban, utókezelő egységekben a kórházhigiénikus véleményének alapján.)

4 - cd) csoport: légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei; - ce) csoport: fertőző kórokozókat tartalmazó kísérleti állatok tetemei és hulladékai; - cf) génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok, ha nincsenek sterilizálva; - cf) citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök: ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak egyéb eszközök. Ezek a hulladékok ugyan fertőző hulladékként kezelendők, de egyben vegyileg is veszélyes hulladékok. Az R. 3. d), e) és f) pontjai nem kívánnak külön értelmezést. 3.. Nyilvántartás, bejelentési kötelezettség 3. (1) bekezdéshez. Minden egészségügyi intézménynek (fekvőbeteg ellátó intézmény telephelyeinek, járóbeteg ellátó rendelőknek és rendelőintézeteknek) keletkező hulladékát nyilván kell tartani. Az így kapott adatokat az R. 1. számú mellékletében megadott lapon minden év január 10-ig meg kell küldeni a területileg illetékes ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézetének. A nyilvántartólap kitöltésére a mellékletek tárgyalásánál visszatérünk. 3. (2) bekezdéshez. Ha a veszélyes hulladék mennyisége beleértve a fertőző hulladékokat is meghaladja az évi 300 kg mennyiséget, a környezetvédelmi hatóság felé bejelentést kell tenni. A bejelentés módját a környezetvédelmi tárca határozza meg. Az anyagmérleg elkészítéséhez a felhasznált mennyiségek szolgálnak alapul. 3. (3) bekezdéshez. Az egészségügyi intézményekben keletkező gyógyszer hulladékot és ezek csomagolóanyagait veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Ennek rögzítésére azért volt szükség, mert a hulladék-jegyzék csak a citotoxikus és citosztatikus gyógyszereket sorolja a veszélyes hulladékok körébe. 4.. A hulladékok kezelése A hulladékkezelés folyamata több egymást követő lépésből áll, ezek: gyűjtés, tárolás, szállítás, előkezelés és ártalmatlanítás. Települési hulladék A 4. (1) bekezdése a települési hulladéknak minősülő hulladékokra vonatkozik. A nem veszélyes hulladékoknál is, amennyiben a hasznosítás lehetősége fennáll, indokolt az elkülönített szelektív gyűjtés, főleg a papír és üveg, de egyéb komposztálható hulladékok (kerti hulladék) esetében is Az egészségügyi intézményekben a települési jellegű hulladékok gyűjtésére a műanyag zsákkal bélelt lábpedálos edények alkalmazása vált be. A műanyag zsákok lehetőleg fekete színűek legyenek, sárga és piros színű zsákot nem szabad használni.

5 Az edények ürítésénél a hulladékot a zacskóval együtt kell eltávolítani, sárga és piros színű nagy gyűjtőzsákot szintén nem lehet használni. Veszélyes hulladék Az R. 4. (2) bekezdés a kémiai vagy fizikai tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékokra vonatkozik. Ezekre a veszélyes hulladékokra a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. - Gyűjtés: - a keletkezés helyén környezetszennyezést kizáró edényzetben csak addig gyűjthetők, amíg a tevékenységet nem zavarják, - intézményekben célszerű intézményi gyűjtőhelyet kialakítani (pontos leírását a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendelet 3. számú melléklete tartalmazza),, ha a gyűjtőhelyen csak a saját tevékenységből származó hulladékot gyűjtik, a környezetvédelmi hatóságtól ehhez engedély nem kell, - az intézményi gyűjtőhely több településről/rendelőből is fogadhat hulladékot (a szállítás feltételei később), az átvételt dokumentálni kell, K kísérőjegyet kell az átvevőnek kiállítani és abból 1-1 példányt a hulladékot átadónak adni; a gyűjtőhely üzemeltetéséhez ebben az esetben már kell a környezetvédelmi hatóság engedélye, - egészségügyi intézményekben keletkező kis mennyiségű veszélyes hulladékot a hulladékgyűjtő udvar is átvehet, ha erről a hulladék tulajdonosa és a hulladék udvar üzemeltetője megállapodást köt, és ha a veszélyes hulladék mennyisége az évi 500 kg-ot nem haladja meg. Az egészségügyi intézményekben külön gyűjtendők és ezüst visszanyerésre átadandók a röntgen filmeket előhívó és fixáló oldatok. A fogászati célú amalgám tartalmú hulladékot a fogászati széknél biztosított lefolyó rendszerben elhelyezett szűrőkkel vagy szeparátorral kell az elfolyó vízből kivonni. A foganyagot is tartalmazó amalgámos hulladékot a rendelőből való elvitel előtt fertőtleníteni kell. Az amalgámot higany visszanyerésre kell átadni. A citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek maradékait teljesen elkülönítetten kell összegyűjteni és ártalmatlanításra erre engedéllyel rendelkező szervezetnek átadni. A gyógyszer hulladékokat, lejárt gyógyszereket a csomagolóanyagukkal együtt kell elkülönítetten gyűjteni és ártalmatlanításra erre engedéllyel rendelkező szervezetnek átadni. A gyógyszer hulladékok csak égetéssel ártalmatlaníthatók.

6 - Szállítás: - szállításra szakosodott vállalkozással/begyűjtőjárattal (utóbbi esetben a hulladék mennyisége a 200 kg-ot nem haladhatja meg. FIGYELEM! Veszélyes hulladékot a gyűjtőhelyről, illetve a veszélyes hulladékot a keletkezési helyről csak olyan szállítónak vagy kezelőnek lehet átadni, aki a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezik! A veszélyes hulladék átadásáról az elszállítótól kérni kell a K kísérőjegyet! - szállítás saját gépjárművel. Fogorvosi magánrendelőben keletkező amalgám hulladék szállítható hulladékgyűjtő udvarba, hulladék kezelőhöz vagy más egészségügyi intézmény veszélyes hulladék gyűjtőhelyére a veszélyes áruk szállítására vonatkozó külön jogszabály (ADR) előírásainak a betartásával. A belföldi szállítás további szabályait a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (A szállítással kapcsolatos külön jogszabályi előírásokat lásd később.) Fertőző hulladékok kezelése A R. 4. (3) bekezdés foglalkozik a speciális kezelést igénylő veszélyes (fertőző) hulladékokkal. A bekezdésben lévő pontok lehetőség szerint, követik a hulladékkezelés menetét. A bekezdés nem ismétli meg a szelektív gyűjtésre vonatkozó követelményt, ezt eredendően feltételezi a veszélyes hulladékokra vonatkozó Korm. rendelet alapján. Az egyes bekezdésekben csak azok a kiegészítő követelmények jelennek meg, amelyek a speciális kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladékokra vonatkoznak és a veszélyes hulladék rendelet ezeket nem tartalmazza. Ennek megfelelően az R. nem foglalkozik például a hulladékégető berendezések telepítésének és működtetésének követelményeivel sem. Az R. 4.. (3) a), b) és c) pontja a fertőző hulladékok gyűjtőeszközeivel foglalkozik. Az egészségügyi intézményekben alkalmazott gyűjtő eszközök és berendezések orvostechnikai eszközöknek minősülnek. Az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézet (ORKI) hatósági jogkörrel rendelkezik az egészségügyi intézményekben alkalmazásra kerülő technológiák és berendezések engedélyezéséhez. Az ORKI engedélye nélkül technológiák, berendezések és eszközök, hulladékgyűjtők sem, az egészségügyi intézményekben nem használhatók. Az éles eszközöket, hulladékokat szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni. Ezek lehetnek különböző térfogatú műanyag vagy impregnált papírdobozok. A gyűjtődobozok térfogatát a keletkező hulladék mennyiségének megfelelően kell megválasztani, figyelembe véve a megengedett tárolási időt. A dobozokat a használat alatt le kell fedni, jól alkalmazhatók azok a dobozok, amelyek fedelén bedobónyílást vágtak. Megtelés után a dobozokat úgy kell lezárni, hogy ne legyenek kinyithatók. A humán biológiai anyagok folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló edényzetben gyűjthetők, a keletkezési helyről történő eltávolítás előtt az edényt ki nem nyitható módon kell lezárni.

7 Az ápolási hulladékok gyűjtése történhet dobozokban, edényekben vagy zsákokban, ez esetben is lényeges követelmény a mechanikai sérülésnek való ellenállás és a folyadékzáróság. Zsákok alkalmazásánál a keretes-fedeles zsáktartó alkalmazása javasolható. Az edényeket és zsákokat a hulladék keletkezésének helyéről történő eltávolításhoz ki nem nyitható módon le kell zárni. A zsákok lezárásához jól alkalmazhatók az elektromos kábelek kötegeléséhez használt műanyag bilincsek. A gyűjtőedényekre vonatkozó minőségi követelményeket az R. 4. számú melléklete tartalmazza. A gyűjtőeszközön a sárga (fertőzésveszély) színkódot, a nemzetközi bioveszély jelet, továbbá a Fertőző hulladék feliratot kell alkalmazni, valamint címkét a keletkezési hely megnevezésével. A sárga színkód megjelenhet a gyűjtőedény és a zsák anyagának színében, vagy legalább 10 cm széles csík formájában A gyűjtőedényeket és zsákokat csak ¾ részig szabad megtölteni, de a hulladék tömege a 10 kg-ot nem haladhatja meg. A lezárt elsődleges gyűjtőeszközöket nem szabad kinyitni. Fertőző hulladékok tárolása (R. 4.. (3) d) pont.) A fertőző hulladékok hűtés nélkül 48 óráig tárolhatók. 0-5 C-on, erre rendszeresített hűtőszekrényben maximum 30 napos tárolási időt engedélyez az R. Azokban az intézményekben, ahol van elkülönített veszélyes-hulladék gyűjtőhely, célszerű a fertőző hulladékok részére a keletkező hulladék mennyiségének megfelelően hűtőszekrényt beállítani. Egy-két munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátásnál, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatóknál is lehetőleg elkülönített helyiségben a hűtőszekrényben történő tárolást kell megvalósítani. Fertőző hulladékok ártalmatlanítása Az R. 4. (3) f) pont rögzíti, hogy a fertőző hulladék ártalmatlanítására a hőhasznosítással együtt történő égetés a preferált módszer, de alkalmazható a fertőtlenítést követően nem veszélyes hulladéklerakóban történő elhelyezés is. A hulladékot az égetés és fertőtlenítés előtt nem szabad tömöríteni. A tömörítés ugyanis a csomagolóeszközök sérülésével jár, rontja az átégés hatékonyságát és fertőtlenítés esetében gátolhatja a hulladék magban a szükséges hőmérséklet kialakulását. Tilos fertőző hulladékot lerakóra kivinni! Az R. 4. (3) g) pont kategorikusan megtiltja a fertőző hulladékok lerakótelepekre való kivitelét. Csak fertőtlenített hulladékok rakhatók le és azok is csak a 22/2001.

8 (X.10.) KöM rendelet védelemre vonatkozó és egyéb feltételeit kielégítő nem veszélyes hulladéklerakókra. Fertőző kísérleti állatok Az R. 4. (3) j) pont foglalkozik a kísérleti állatok és hulladékaik ártalmatlanításával. Ezek a hulladékok csak erre engedéllyel rendelkező hulladékégetőkben ártalmatlaníthatók. Veszélyes hulladékok szállítása, ADR előírások A évi XLIII. törvény vonatkozó előírásai: 16. (1) bekezdés Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a 13. (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 16. (2) bekezdés A szállító (1) bekezdés szerinti kötelezettsége nem érinti az e törvény, valamint külön jogszabály alapján a hulladék termelőjének, birtokosának felelősségét, valamint a költségviselés áthárításának lehetőségét. 16. (3) bekezdés Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. Környezetvédelmi hatósági engedély tehát csak üzletszerű és rendszeres szállításhoz kell. A veszélyes árúk közúti szállítására vonatkozó egyezmény (ADR) feltételeinek biztosításával rendelőből, saját gépjárművel lehet veszélyes hulladékot szállítani, pl. intézményi gyűjtőhelyre, hulladékudvarba, az ártalmatlanítás helyszínére. Egészségügyi intézmény is szállíthatja saját, illetve a hozzá beszállított veszélyes hulladékot a kezelőhöz vagy ártalmatlanítóhoz az ADR előírásai szerinti körülmények között. Ha azonban azt az indokolt költségen felül, haszonszerzésért teszi, már csak a környezetvédelmi engedély birtokában teheti. A veszélyes hulladékot az ADR szerint kell csomagolni, feliratozni, a gépkocsi vezetőjének ADR vizsgával kell rendelkeznie, a gépkocsi meg kell feleljen az ADR műszaki és alaki előírásainak. A szigorú előírások alól az ADR bizonyos veszélyes anyagokkal, azok szállítható mennyiségével kapcsolatban felmentést ad. Ez lehetővé teszi a szakszemélyzet számára, korlátozott mennyiségben, pl. háziorvosi rendelőben keletkező hulladék elszállítását saját gépkocsival kórházi gyűjtőhelyre, veszélyes hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával foglalkozó vállalkozás telephelyére, hulladékgyűjtő udvarba. A kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek esetében az összetétel ismeretében állapítható meg, van-e a szállításnál mennyiségre vonatkozó mentességi határ.

9 A kódszámú gyógyszercsoport az ADR szerinti kategóriákba egyértelműen nem sorolható be. A selejtté vált gyógyszerek begyűjtését és ártalmatlanítását szabályozó rendelet megjelenéséig a gyógyszer-hulladékot erre engedéllyel rendelkező szakvállalatnak kell átadni. a kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladék, mint szilárd higany vegyület az UN 2025 szám alá tartozik, az ehhez tartozó ADR besorolás: 6.1. osztály II. csomagolási csoport, korlátozott mennyiség: LQ 18, szállítási kategória 2. Az LQ 18-hoz tartozó mentességi szint (vagyis ADR feltételek nélkül szállítható mennyiség) belső tartalom: 1 kg, küldemény bruttó tömege: 4 kg. Minden mennyiségi határt meghaladó hulladék tömegnél alkalmazni kell az ADR előírásokat. Az R. 4. (3) k) pont rögzíti, hogy a fertőző hulladékok szállítását a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehet végezni. A gyakorlatban csaknem kizárólag a közúti szállításra vonatkozó nemzetközi egyezményben, az ADR-ben, foglaltakat kell figyelembe venni. Az ADR a fertőző anyagokat a a 6.2 osztályba sorolja és ezen belül 3 csoportot különböztet meg - A. Nagykockázatú fertőző anyagok - B. Egyéb fertőző anyagok - C. Üres csomagoló eszközök A nagykockázatú fertőző anyagokhoz azok a hulladékok sorolhatók, amelyek nagyfokú egyéni és közösségi veszélyt, továbbá nagyfokú egyéni és csekély közösségi veszélyt jelentő mikroorganizmusokat tartalmaznak. Ezek ADR szerinti besorolása 2814 nagy kockázatú fertőző anyagok, m.n.n. ADR 6.2 osztály 1 és 2. (m.n.n. = másként meg nem nevezett) Ebbe a csoportba tartoznak a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet 3. számú melléklete szerinti 3. vagy 4. csoportba tartózó kórokozó mikróbákkal fertőzött betegek ápolásánál keletkező hulladékok. (A hivatkozott 3. számú mellékletet 2. számú függelékként csatoljuk.) A nagykockázatú fertőző anyagok csomagolóeszközeinek a következő lényeges elemeket kell tartalmaznia: - folyadéktömör elsődleges tartály, - folyadéktömör másodlagos csomagolás, - az elsődleges tartály és a másodlagos csomagolás közé helyezett adszorbeáló anyag. Törekedni kell arra, hogy nagykockázatú fertőző anyag ne hagyja el az egészségügyi intézményt, fertőtlenítését lehetőleg el kell végezni. Az egyéb fertőző hulladékok körébe tartoznak az egészségügyi intézményben keletkező többi kódszámú fertőző hulladékok, amelyek ADR besorolása a következő: 3291 nem specifikált kórházi hulladék, m.n.n. ADR 6.2. osztály 4.b) A nem specifikált kórházi (egészségügyi) hulladékokat vízálló műanyag vagy papírlemez csomagolóeszközben lehet szállítani, és ha a hulladék éles tárgyakat

10 tartalmaz, a szúrásállóságot is biztosítani kell. A csomagolóeszközök zárószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy azok megtöltés után légmentesen zárhatók legyenek és kialakításuk tegye azonnal felismerhetővé a későbbi esetleges felnyitást. Ezek a hulladékok saját gépkocsival 330 kg-ig szállíthatók, ha a hulladék csomagolása szabályos és a gépkocsiban van 2 kg-os tűzoltó készülék. Az kiürített másodlagos csomagoló eszközök és járművek a tisztítás és fertőtlenítés elvégzéséig fertőzőnek tekintendők. A fertőző hulladékok ADR vizsgával rendelkező járművel és gépkocsivezetővel szállíthatók. Az R. 4. (4) bekezdés előírja a saját ártalmatlanító berendezéssel nem rendelkező intézményeknek a szerződéskötést engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel a fertőző hulladékok rendszeres elszállítására és ártalmatlanítására. A fertőző hulladékok kezelésével engedéllyel rendelkező szakvállalatok általában biztosítják a fertőző hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközöket is. A hűtés nélkül tárolt hulladék elszállításáról 2 naponként kell gondoskodni, míg a hűtve tárolt hulladék elszállítására elegendő havonkénti gyakoriság. A költségek csökkentésének érdekében lényeges, hogy a gyűjtőedény térfogatát és fajtáját a várhatóan keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelően válasszák meg. Az intézményeknek érvényes szerződéssel kell rendelkezniük a hulladék elszállítására és az intézmény ellenőrzése során a szállítási dokumentumokat be kell tudni mutatni. Ezzel lehet igazolni a megfelelő időközönkénti hulladék elszállítást. Abban az esetben, ha a fertőző hulladékot saját gépjárművel szállítják az ártalmatlanító helyre, a szállítás a veszélyes hulladékokra érvényes kísérőlevéllel történhet ADR engedélyes gépkocsival és vezetővel. A szállítás dokumentálása A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete foglalkozik a veszélyes hulladék szállításának bizonylataival, itt található meg az SZ és K kísérőjegy is. Az SZ kísérőjegy Az SZ kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához kell. A veszélyes hulladék termelője állítja ki 4 példányban, amiből 1-3. példányt átad a szállítónak (vagy 2 példányt az ártalmatlanítónak, kezelőnek, ha a termelő saját maga a szállít), a negyedik példány a termelőnél marad. A szállító a 2. példányt megőrzi, az 1. és 3. példányt a kezelőnek átadja. A 3. példányt a kezelő juttatja vissza a termelőhöz. Egészségügyi intézmény SZ kísérőjegyet tölt ki abban az esetben, ha pl. 200 kg-ot meghaladó, nem darabos veszélyes hulladékot (begyűjtő járattal nem begyűjthető hulladékok) ad át arra engedéllyel rendelkező szállítónak vagy saját ADR előírásnak megfelelő gépkocsival ilyen típusú hulladékot szállít közvetlenül a hulladékégetőbe. A K kísérőjegy

11 Egészségügyi veszélyes hulladékkal kapcsolatban általában ez a bizonylat fordul elő. K kísérőjegyet tölt ki a veszélyes hulladékot begyűjtő (az esetenkénti átvett hulladék mennyisége a 200 kg-t nem haladja meg), vagy saját szállítás esetén a hulladék kezelője, vagyis a hulladékot átvevő. A K kísérőjegyen a hulladék termelőjének aláírásával igazolnia kell a hulladék mennyiségét és összetételét. 5. Hulladék fertőtlenítés A hulladékfertőtlenítés követelményeit az 5. és a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. A fertőtlenítéssel kapcsolatban lényeges kiemelni, hogy kizárólag hőhatáson alapuló eljárások alkalmazhatók. A piacon ajánlanak vegyszeres hulladékfertőtlenítő rendszereket is, azonban az ezekből kikerülő hulladékok és főleg a szennyvíz tartalmazza az alkalmazott fertőtlenítő szert, ami nem kívánatos terhelést jelent a környezetnek, ezért ilyen rendszerek Magyarországon nem alkalmazhatók. A másik megemlítendő követelmény az, hogy a fertőtlenítő rendszerben vagy a kezelést követően a hulladékot a felismerhetetlenség biztosítására aprítani kell. Ez különösen lényeges azokban az esetekben, amikor a fertőtlenített hulladékot nem veszélyes hulladéklerakóra viszik, ahol illetéktelen személyek hozzáférhetnek. Az elsődleges csomagolást nem szabad kinyitni az a megfelelő, ha a hulladékkal együtt fertőtlenítésre és aprításra kerül. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a hulladék fertőtlenítő berendezés különleges edény használatát kívánja meg. Ezeket az edényeket a fertőtlenítési ciklus befejezését követően ki kell üríteni és kívül, belül meg kell tisztítani. Szennyezett edény ismételten nem használható. A fertőtlenített hulladék elhelyezhető nem veszélyes hulladéklerakón, ha a lerakót üzemeltető szakvállalkozásnak a fertőtlenített egészségügyi hulladék lerakására engedélye van. Az az egészségügyi intézmény, amely ezt a megoldást választja, a szállítás és lerakás körülményeinek tisztázására vegye fel a kapcsolatot a működési területén hulladékgazdálkodást folytató vállalkozással. Fertőtlenítést követően a hulladék égető berendezéshez is elszállítható, akár saját gépkocsival is. A hulladékkezelés legfontosabb szabályait a 3. függelékben csatolt táblázat foglalja össze és az ábra szemlélteti. 6. (3) Fertőző hulladék export és import A fertőző hulladékok szállítása a szétszóródás kockázatával jár, amit el kell kerülni. Fertőző hulladéknak az országba történő beszállításánál és az országból történő kiszállításánál további kockázatot jelent, hogy az anyag fertőzöttsége megfelelően nem ellenőrizhető minden esetben. Ezért a Bázeli Egyezményt is figyelembe véve, a

12 fertőző hulladékoknak az ország területére történő behozatalát és kivitelét - hasznosítási céllal sem - tartjuk megengedhetőnek. 7. Hulladékgazdálkodási felelős (2) a). Az egészségügyi intézményekben a hulladékgazdálkodás megszervezése, irányítása és ellenőrzése a helyi viszonyok, valamint a hulladékkezelési jogszabályok ismeretével és megfelelő szakképzettséggel rendelkező felelős személy kijelölését kívánja meg. A feladat elvégzésére elsősorban a kórház higiénikus javasolható, de túlterhelése esetén az intézmény környezetvédelmi felelőse is kijelölhető. Csak abban az esetben érhető el a hulladékgazdálkodási felelős sikeres munkája, ha szorosan együttműködik az intézmény különböző egységeinek vezetőivel és munkatársaival, különösen fontos ez az egységek hulladékgyűjtési módjainak és a gyűjtőhelyeknek, valamint az elszállítás gyakoriságának meghatározásánál. Hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül a) kutató intézménynél, ha a keletkező hulladék az 1000 kg/év mennyiséget meghaladja, b) három vagy ennél több munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátási, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatónál, c) fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál. Ezeknél az intézményeknél hulladékkezelési utasítást kell készíteni. (2) b). A hulladékgazdálkodási felelős feladatai közé tartozik az intézményben keletkező hulladékok mennyiségének és minőségének felmérése, a kapott adatok alapján a szelektív hulladékgyűjtést biztosító, az egyes részlegek igényeinek megfelelő térfogatú és számú edények megállapítása, és ezek beszerzésének kezdeményezése. A szelektív hulladékgyűjtés elsősorban a veszélyes/fertőző hulladékok elkülönítését jelenti az egyéb hulladékoktól, de a hasznosításra szánt hulladékok elkülönített gyűjtése is ide tartozik. Az egészségügyi intézményekben hasznosítható hulladékok pl. a röntgen filmek előhívó és fixáló oldatai, a papír elsősorban a dobozok az irodai hulladék (kivéve a betegek személyes adatait tartalmazó lapok, amelyek bizalmas iratokként kezelendők), a kiöblített infúziós üvegek, a fogászati amalgám hulladék stb. A hasznosításra szánt hulladékok gyűjtésénél és csomagolásánál az átvevő szervezet igényeit kell figyelembe venni. (2) c). A veszélyes hulladékok átadását és átvételét az egyes részlegeknél dokumentálni kell. Ennek formáját az adott intézménnyel egyetértésben a hulladékgazdálkodási felelős határozza meg. Lényeges, hogy a dokumentációban szerepeljen a részleg megnevezése, az átadás/átvétel időpontja, a hulladék fajtája, a hulladék mennyisége, az átadó és az átvevő aláírása. (2) d). Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezelését végző, veszélyforrásnak kitett munkavállalók esetében kiemelt fontossága van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei meglétének. Ezért szükséges a munkáltató számára kötelező általános

13 előírások (az évi XCIII. törvény és végrehajtását szabályozó népjóléti miniszteri, munkaügyi miniszteri rendeletek, egyéb jogszabályok) betartása, a szükséges egyéni védőeszközök biztosítása, amelyeknek használatát a hulladékgazdálkodási felelősnek ellenőrizni kell. (2) e). A jogszabályokban előírt hulladékkezelés megvalósítása költségekkel jár és az ehhez szükséges anyagiakat az intézmény költségvetési tervében szerepeltetni kell. A hulladékgazdálkodási felelős csak abban az esetben tudja a költségvetési terv tárgyalásánál kellő súllyal képviselni a hulladékkezelés anyagi vonzatát, ha részletes ismeretekkel rendelkezik az intézményben keletkező hulladékok fajtáiról, mennyiségéről, ezért elengedhetetlen a keletkező hulladékok és kezelésük rendszeres ellenőrzése. A hulladékok kezelése helyzetének átvilágításához a 4. számú függelék nyújthat segítséget. (2) f). A hulladékgazdálkodási felelős fontos feladata a rendszeres oktatás megszervezése és megtartása. Az oktatás nem csak a hulladékkezeléssel kapcsolatos munkavédelmi kérdésekkel kell foglalkozzon, hanem a hulladékkezelés jogszabályi kötelezettségeivel, az intézményben kialakított hulladékgazdálkodási rendszerrel és e rendszer sikeres működését biztosító személyi és tárgyi feltételekkel is. A hulladékok megfelelő kezelésére minden munkába állót ki kell képezni és a szükséges ismereteket számon is kell kérni. A rendszeres oktatásnak alapvető jelentősége van a megfelelő hulladékkezelés biztosításában. (2) g). A hulladékgazdálkodási felelős feladata az előírt adatszolgáltatás teljesítése, ami magában foglalja az R. 1. számú mellékletének kitöltését, továbbá a környezetvédelmi felügyelőség felé a veszélyes hulladékra vonatkozó rendeletben, valamint más jogszabályban az egyéb hulladékokra vonatkozó adatok jelentését. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése Az intézmény kapujáig az ÁNTSZ illetékes városi intézete köteles ellenőrizni a hulladékkezelést, és ellenőrzésre jogosult a környezetvédelmi felügyelőség is minden olyan tevékenység esetében, amelyhez a felügyelőség engedélye szükséges. A szállítástól kezdődően az ártalmatlanításig a közlekedésfelügyeleti és a környezetvédelmi hatóság ellenőriz.

14 1. számú melléklet. 1. számú melléklet az 1 /2002.(I. 11.) EüM rendelethez (A nyilvántartólap letölthető.) HULLADÉKKEZELÉSI NYILVÁNTARÓ LAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TEAOR: 851 Humán egészségügyi ellátás, illetve kísérlet/kutatás 1 Általános adatok 1.1 Az egészségügyi intézmény neve, címe: 1.2 A területileg illetékes ÁNTSZ intézet: 1.3 Az intézmény tulajdonosa: 1.4 Az intézmény működtetője 1.5 Hulladékgazdálkodásért felelős állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, egyéb=4 állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, egyéb=4 van=1, nincs=2 ha van neve és beosztása: 1.6 Rendelőben betegforgalom a rendelő funkciója 1.7 Fekvőbeteg intzéményben 1.8 A veszélyes hulladékra vonatkozóan a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell-e tenniük? esetszám tárgyévben ágyszám igen=1, nem=2 1.9 Szelektív hulladékgyűjtés van=1, nincs=2 Fertőző hulladékok EWC kód: Mennyisége kg/év 2.2 Külön gyűjtő eszköz van=1, nincs= ORKI engedélyes igen=1, nem=2

15 2.2.2 térfogata 2-4 liter=1, 5-10 liter=2, >10 liter=3 2.3 Elszállítás/begyűjtés van=1, nincs= szállítási szerződés időtartama szállítás gyakorisága 1-7 nap=1, 8-14 nap=2, nap=3 2.4 Saját elszállítás kézi elvitel=1, gépkocsival= gyakoriság kétnaponta=1, hetente=2, havonta= átvevő kórház=1, rendelőintézet=2, egyéb= befogadási nyilatkozat van=1, nincs=2 2.5 Szállítási csomagoló eszköz 2.6 Jelölés a csomagoláson van=1, nincs= sárga színkód (fertőzés veszély jelölése) műanyag zsák=1, doboz/badella=2, konténer=3 van=1, nincs= biológiai veszély jel van=1, nincs= a hulladék tulajdonosának neve és címe 2.7 A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása 2.8 A hulladék ártalmatlanítása az ártalmatlanítást végző neve és címe van=1, nincs=2 számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék szállítási kísérőjegy=3, egyéb=4 fertőtlenítés=1, fertőtlenítés utáni lerakás=2, égetés=3 3 Vegyi és/vagy fizikai tulajdonság miatt veszélyes hulladékok EWC kód (hulladékokként) megnevezés kg/év 3.1 Összes mennyiség kg/év 3.2 Külön-gyűjtő edényzet van=1, nincs= térfogata 1 liter=1; 2-3 liter=2; 4-5 liter=3; 6-10 liter=4; >10 liter=5 3.3 Intézményi gyűjtőhely gyógyszertár=1, raktár=2, egyéb hely=3 3.4 Elszállítás/begyűjtés szállító neve és címe szerződés időtartama meghatározott időre=1, eseti=2

16 3.5 Jelölés a csomagoló eszközön van=1, nincs= anyagnév van=1, nincs= EWC kód van=1, nincs= a hulladék tulajdonosának neve és címe 3.6 A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása 3.7 A hulladék ártalmatlanítása az ártalmatlanítást végző neve és címe van=1, nincs=2 számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék kísérő jegy=3 előkezelés=1, lerakás=2, égetés=3 4 Települési szilárd hulladék 4.1 Mennyisége m 3 /év 4.2 Elszállítás helyi közszolgáltatásban=1, saját=2, egyéb= az elszállítás gyakorisága naponta=1, kétnaponta=2, hetente=3 4.3 Az ártalmatlanítás módja lerakás=1, égetés=2, komposztálás=3 5 Hasznosításra kerülő hulladékok EWC kód (hulladékonként) Összes hasznosított hulladék 5.2 A hulladékot átvevő vállalatok neve, címe Megnevezés kg/év kg/év Megjegyzések a nyilvántartólap kitöltéséhez

17 A hulladékkezelési nyilvántartó lap kitöltése a hulladék mennyiségének és fajtáinak, az alkalmazott gyűjtési és ártalmatlanítási módok részletes megismerése, valamint a változások (tendenciák) figyelemmel kísérése érdekében van szükség. Az R. 1. számú mellékletének vezetését az R. 3. (1) bekezdése rendeli el. Az egészségügyi intézménynek a lapot a beszámolási évre vonatkozóan kell kitölteni és a következő év január 10-ig megküldeni az ÁNTSZ illetékes városi, illetve fővárosi kerületi intézetének. A nyilvántartó lap 5 részből áll, kitöltésénél az útmutatóban megadott szempontokat kell figyelembe venni. Az 1. részben az intézményre vonatkozó általános adatokat kell közölni, amelyek közül rendelők esetében különösen fontos megadni a rendelő funkcióját és a betegforgalmat (1.6 és sor), fekvőbeteg intézményeknél az ágyszámot (1.7. sor). A 2. részben a fertőző hulladékokkal kapcsolatos kérdések szerepelnek. A különböző fertőző hulladékokat együttesen kell figyelembe venni sor a fertőző hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozik. A sorban a részlegeknél használt elsődleges gyűjtőeszközök térfogát kell megadni, többféle térfogat is szerepelhet sor. Ha az intézménynek nincs saját ártalmatlanító rendszere a hulladékot el kell szállíttatni erre szakosodott szervezettel vagy a begyűjtő járatnak kell átadni sor. A hulladék elszállítását az intézmény maga is végezheti, ha rendelkezik ADR engedélyes járművel és gépkocsivezetővel. Kézi elvitel az ártalmatlanító helyre csak 2 liternél kevesebb hulladék esetében történhet másodlagos csomagolásban és csak akkor, ha az ártalmatlanító hely közel van és megközelítésére járművet nem kell igénybe venni sor. A szállításnál alkalmazott csomagoló eszköz vagyis a másodlagos csomagolóeszköz fajtáját kell jelezni, ez többféle is lehet sor. Mind az elsődleges, mind a másodlagos csomagoláson szerepelniük kell a jelöléseknek. A másodlagos csomagoláson a Fertőző egészségügyi hulladék feliratot is fel kell tüntetni a sárga színkód, a biológiai veszély-jel és a hulladék tulajdonosra vonatkozó adatok mellett sor. A hulladék átadásáról bizonylat feltétlenül szükséges, ezen kell megadni a hulladék tulajdonosának adatai mellett a hulladék tömegét is. Az a szerencsés, ha a hulladékot az intézményben le tudják mérni, mert a tárolóeszköz térfogatára való számítás sokszor nem reális, pl. a tárolóeszközt csak félig tölti ki a hulladék A citotoxikus vagy citosztatikus vegyszerekkel szennyezett fertőző hulladékok csak égetéssel ártalmatlaníthatók. A higany tartalmú hulladékok nem égethetők. A nyilvántartó lap 3. része a vegyi és/vagy fizikai tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékokra vonatkozik.

18 stb. sorok. Itt kell felsorolni a keletkező hulladékokat az EWC kódszámmal és a mennyiséggel együtt. Pl. EWC kód Megnevezés kg/év rögzítő (fixír) oldatok egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek egyéb oldószerek és oldószer keverékek veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékét is 3.1. Összesen 3.2. sor. A veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály szerint a hulladékokat elkülönítve kell gyűjteni, erre vonatkozik a kérdés sor. A használt gyűjtőedényzet térfogatánál egynél több is megjelölhető sor. Több szállító vagy begyűjtő is lehet, ennek megfelelően a szerződés időtartama is eltérhet, ezeket külön-külön kell megadni höz tartozó sorok. Az elszállításnál, begyűjtésnél alkalmazott csomagolóeszközökre vonatkoznak sor. A hulladékot átadó intézménynek tudnia kell az ártalmatlanítás módját és azt, hogy ki és hol végzi az ártalmatlanítást. A 4. rész a szilárd települési hulladékkal foglalkozik, itt a mennyiséget m 3 /év-ben kell megadni, általában a költségek is m 3 -re vonatkoznak. A nyilvántartó lap 5. része a hulladék hasznosítására vonatkozik. A hasznosításra kerülő hulladékokat, hasonlóan a vegyi veszélyes hulladékokhoz, az EWC kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni külön sorokban. A hulladékot hasznosításra több szervezet veheti át, ezeket külön-külön sorban kell feltüntetni.

19 5. számú melléklet. Hulladékkezelési utasítás A hulladékkezelési utasítás az intézmény belső rendszabálya. A megfelelő hulladékkezelés csak abban az esetben működik, ha az intézmény vezetősége maga is fontosnak tartja a belső rendelkezés betartását és az általa kijelölt hulladékgazdálkodási felelőst intézkedési jogkörrel ruházza fel. A helyi viszonyokat részleteiben ismerő hulladékgazdálkodási felelős feladata a megfelelő rendszer felépítése, amelyhez ismernie kell a keletkező hulladékok fajtáit és mennyiségét az egyes részlegek vonatkozásában. Minden részlegnek rendelkeznie kell hulladékgazdálkodási részfelelőssel és velük egyetértésben kell meghatározni a hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközök számát és térfogatát, figyelembe véve a hasznosítani kívánt hulladékokat is. A hulladékok átmeneti tárolására megfelelő helyet kell kijelölni minden részlegnél, tekintetbe véve azt, hogy a veszélyes/fertőző hulladékokat elkülönítve és zártan kell tárolni. A fertőző hulladékok átmeneti tárolási helyét az R.-ben megadott tárolási idő betartását alapul véve kell kijelölni. Minden részleg, funkcionális egység kell rendelkezzen a veszélyes hulladék átadását és átvételét bizonyító dokumentációval.

20 1. számú függelék. AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK HULLADÉKKEZELÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK Az EU jogharmonizáció több hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabály megalkotását kívánta meg. Így a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról átfogóan rögzítette a követelményeket és felhatalmazta az egészségügyi minisztert, hogy az egészségügyi hulladékok részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. Ennek eredményeként januárban jelent meg az 1/2002.(I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről. Az egészségügyi intézményeket az EüM rendeleten kívül még az alábbi jogszabályok is érintik: - 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, - 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, - 4/2001. (II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól, - 5/2001. (II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól, - 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól, - 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, - 3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről, - 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, - 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, - 94/2002. (V.5.) Korm.rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának?

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának? Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladékokról és a győjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos lehetıségekrıl Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság BUDAPEST 2014 TARTALOM BEVEZETŐ... 4 1. FOGALMAK... 5 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 7 3. BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGI BELSŐ

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben