ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ"

Átírás

1 Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket is hulladékaik előírásoknak megfelelő kezeléséhez. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezelését érintő jogszabályokat az 1. számú függelék foglalja össze. Az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről (továbbiakban: R) részletes ismertetése 1. A rendelet hatálya A rendelet alanyi hatálya kiterjed - minden a TEAOR 851 Humán egészségügyi ellátás, illetve kísérlet/kutatás tevékenységet végző természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre a továbbiakban: egészségügyi intézményre, mint a hulladék tulajdonosára; - azon hulladékkezelőre, aki az egészségügyi hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék termelőjétől kezelésre átveszi. Pl. a begyűjtő járattal összeszedett hulladék tulajdonosa a begyűjtő, feltéve, hogy nem csak szállítást végez. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az egészségügyi intézményben keletkező valamennyi hulladékra. A halva született és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek és szervmaradványok nem hulladékok, ezekkel kapcsolatban a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben és ennek végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 2.. Fogalom meghatározások A fogalom meg határozásoknak alapvető jelentősége van a rendelet értelmezésének szempontjából, mert itt kerülnek megfogalmazásra a különböző hulladék fajták. Az R. - az EU jogszabálynak megfelelően - a hulladék fogalmat a hatálya alá tartózó hulladékok felsorolásával adja meg. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza és itt találhatók az EWC (European Waste Catalogue) kódszámok is. A jegyzékben a veszélyes hulladékokat csillag jelöli. A hulladékok csoportosítása kifejezi azok különböző veszélyességét, másrészről igazodik a gyakorlatban megvalósítható szelektív hulladékgyűjtéshez. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok - a hulladékkezelés szempontjából - az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. Települési hulladékokkal együtt kezelhető hulladékok.

2 2. Fertőző hulladékok. 3. Vegyi összetételük alapján veszélyes hulladékok. A települési hulladékokkal együtt kezelhető hulladékok - Háztartási jellegű hulladékok, szelektíven gyűjtve, kórtermekben, kiszolgáló egységekben (irodákban, raktárakban, stb.) keletkező nem fertőző hulladékok, kivéve a fertőző és a megfigyelő/elkülönítő részlegekből kikerülő ilyen jellegű hulladékokat. - Csomagolóanyagok, papír, karton dobozok, üvegek (kimosott üveg infúziós palackok is), műanyag göngyölegek, amelyek veszélyes anyagoktól mentesek. - Irodaszerek (veszélyes hulladékok is vannak közöttük pl. másolók festékpatronjai, elemek, de nem veszélyes hulladék a tintasugaras nyomtatók patronja). - Élelmezési hulladékok (konyhai feldolgozási maradékok, étel hulladékok), kivéve a fertőző és a megfigyelő/elkülönítő részlegekből kikerülő hulladékokat. - Kerti hulladék. - Fertőtlenített és nem veszélyesnek ítélt hulladékok. A települési hulladék jellegű anyagoknál a hasznosítás sok esetben cél lehet, ezért a fajtánként elkülönített gyűjtés indokolt. A települési hulladékok kezelésére vonatkozó követelményeket a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a közegészségügyi követelményeket a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet tartalmazza. (Erre utal az R 3. (2) bekezdése.) Veszélyes hulladékok A hulladéktulajdonos feladatai a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 32. (5) szerint: A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a 20. (3) bekezdésének megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. A hulladékok jegyzékét tartalmazó, a 10/2002. (II.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet az EWC (European Waste Catalogue) kódszámokkal sorolja fel a különböző hulladékokat, amelyek között a veszélyes hulladékokat *-gal jelöli. Az R. 2.. b) pont az egészségügyi ellátásban keletkező kémiai vagy fizikai tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékokra vonatkozik, amelyek közül kiemeli - a kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszereket, - a kódszámú citotoxikus és citosztatikus gyógyszereket, - a kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladékokat.

3 Nem az itt hivatkozott pont alatt, hanem a 3.. (3) bekezdésben az R. rögzíti, hogy a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékait veszélyes hulladéknak kell tekinteni függetlenül attól, hogy a hulladék jegyzékben milyen besoroláshoz tartoznak. A fentiekben nevesített hulladékokon kívül az egészségügyi intézmények működése, üzemeltetése során egyéb veszélyes hulladékok is keletkeznek pl. fixir oldat, olajhulladék, akkumulátorok, száraz elemek, higany tartalmú hulladékok, laboratóriumi vegyszerek stb. Az adott hulladékra vonatkozó veszélyes hulladék besorolás és az EWC kód a hulladékjegyzékben található. Veszélyes hulladéknak tekintendő az a laboratóriumi anyag, amelyet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet annak tart! Különleges kezelést igénylő veszélyes (fertőző) hulladékok Az R. 3.. c) pontja adja meg részletesen a különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékokat. Ezeknek a hulladékoknak az EWC kódja , illetve a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet B listáján V 97104, kezelésüket részletesen az R. szabályozza. - ca) csoport: éles, hegyes eszközök, amelyek fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek. Ide tartoznak az éles eszközökön kívül a törött tárgylemezek, a használt ampullák és egyéb szúrt vagy vágott sérülést okozó hulladékok. - cb) csoport: humán biológiai anyagok így, vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozás során visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, vizsgálati anyagok és ezek maradványai. - cc) csoport: betegápolási hulladékok. Ez a csoport két részre bontható az alábbiak szerint: - fertőző egységek és elkülönítők összes hulladéka, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló, külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségek ellátása során keletkező mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok; - a nem fertőző betegellátás során keletkező vérrel, váladékkal szennyezett hulladékok pl. kötszerek, rögzítések, egyszerhasználatos ruha, lepedő, tampon, katéter, pelenka, egyéb hasonló betegellátási hulladékok. Az R. meghatározása szerint az egészséges csecsemők pelenkái, továbbá az átmenetileg inkontinenssé vált vagy időskoruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia betétei, ezek települési hulladékként kezelhetők. (Pl. szociális otthonokban, utókezelő egységekben a kórházhigiénikus véleményének alapján.)

4 - cd) csoport: légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei; - ce) csoport: fertőző kórokozókat tartalmazó kísérleti állatok tetemei és hulladékai; - cf) génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok, ha nincsenek sterilizálva; - cf) citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök: ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak egyéb eszközök. Ezek a hulladékok ugyan fertőző hulladékként kezelendők, de egyben vegyileg is veszélyes hulladékok. Az R. 3. d), e) és f) pontjai nem kívánnak külön értelmezést. 3.. Nyilvántartás, bejelentési kötelezettség 3. (1) bekezdéshez. Minden egészségügyi intézménynek (fekvőbeteg ellátó intézmény telephelyeinek, járóbeteg ellátó rendelőknek és rendelőintézeteknek) keletkező hulladékát nyilván kell tartani. Az így kapott adatokat az R. 1. számú mellékletében megadott lapon minden év január 10-ig meg kell küldeni a területileg illetékes ÁNTSZ városi/fővárosi kerületi intézetének. A nyilvántartólap kitöltésére a mellékletek tárgyalásánál visszatérünk. 3. (2) bekezdéshez. Ha a veszélyes hulladék mennyisége beleértve a fertőző hulladékokat is meghaladja az évi 300 kg mennyiséget, a környezetvédelmi hatóság felé bejelentést kell tenni. A bejelentés módját a környezetvédelmi tárca határozza meg. Az anyagmérleg elkészítéséhez a felhasznált mennyiségek szolgálnak alapul. 3. (3) bekezdéshez. Az egészségügyi intézményekben keletkező gyógyszer hulladékot és ezek csomagolóanyagait veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Ennek rögzítésére azért volt szükség, mert a hulladék-jegyzék csak a citotoxikus és citosztatikus gyógyszereket sorolja a veszélyes hulladékok körébe. 4.. A hulladékok kezelése A hulladékkezelés folyamata több egymást követő lépésből áll, ezek: gyűjtés, tárolás, szállítás, előkezelés és ártalmatlanítás. Települési hulladék A 4. (1) bekezdése a települési hulladéknak minősülő hulladékokra vonatkozik. A nem veszélyes hulladékoknál is, amennyiben a hasznosítás lehetősége fennáll, indokolt az elkülönített szelektív gyűjtés, főleg a papír és üveg, de egyéb komposztálható hulladékok (kerti hulladék) esetében is Az egészségügyi intézményekben a települési jellegű hulladékok gyűjtésére a műanyag zsákkal bélelt lábpedálos edények alkalmazása vált be. A műanyag zsákok lehetőleg fekete színűek legyenek, sárga és piros színű zsákot nem szabad használni.

5 Az edények ürítésénél a hulladékot a zacskóval együtt kell eltávolítani, sárga és piros színű nagy gyűjtőzsákot szintén nem lehet használni. Veszélyes hulladék Az R. 4. (2) bekezdés a kémiai vagy fizikai tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékokra vonatkozik. Ezekre a veszélyes hulladékokra a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. - Gyűjtés: - a keletkezés helyén környezetszennyezést kizáró edényzetben csak addig gyűjthetők, amíg a tevékenységet nem zavarják, - intézményekben célszerű intézményi gyűjtőhelyet kialakítani (pontos leírását a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendelet 3. számú melléklete tartalmazza),, ha a gyűjtőhelyen csak a saját tevékenységből származó hulladékot gyűjtik, a környezetvédelmi hatóságtól ehhez engedély nem kell, - az intézményi gyűjtőhely több településről/rendelőből is fogadhat hulladékot (a szállítás feltételei később), az átvételt dokumentálni kell, K kísérőjegyet kell az átvevőnek kiállítani és abból 1-1 példányt a hulladékot átadónak adni; a gyűjtőhely üzemeltetéséhez ebben az esetben már kell a környezetvédelmi hatóság engedélye, - egészségügyi intézményekben keletkező kis mennyiségű veszélyes hulladékot a hulladékgyűjtő udvar is átvehet, ha erről a hulladék tulajdonosa és a hulladék udvar üzemeltetője megállapodást köt, és ha a veszélyes hulladék mennyisége az évi 500 kg-ot nem haladja meg. Az egészségügyi intézményekben külön gyűjtendők és ezüst visszanyerésre átadandók a röntgen filmeket előhívó és fixáló oldatok. A fogászati célú amalgám tartalmú hulladékot a fogászati széknél biztosított lefolyó rendszerben elhelyezett szűrőkkel vagy szeparátorral kell az elfolyó vízből kivonni. A foganyagot is tartalmazó amalgámos hulladékot a rendelőből való elvitel előtt fertőtleníteni kell. Az amalgámot higany visszanyerésre kell átadni. A citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek maradékait teljesen elkülönítetten kell összegyűjteni és ártalmatlanításra erre engedéllyel rendelkező szervezetnek átadni. A gyógyszer hulladékokat, lejárt gyógyszereket a csomagolóanyagukkal együtt kell elkülönítetten gyűjteni és ártalmatlanításra erre engedéllyel rendelkező szervezetnek átadni. A gyógyszer hulladékok csak égetéssel ártalmatlaníthatók.

6 - Szállítás: - szállításra szakosodott vállalkozással/begyűjtőjárattal (utóbbi esetben a hulladék mennyisége a 200 kg-ot nem haladhatja meg. FIGYELEM! Veszélyes hulladékot a gyűjtőhelyről, illetve a veszélyes hulladékot a keletkezési helyről csak olyan szállítónak vagy kezelőnek lehet átadni, aki a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezik! A veszélyes hulladék átadásáról az elszállítótól kérni kell a K kísérőjegyet! - szállítás saját gépjárművel. Fogorvosi magánrendelőben keletkező amalgám hulladék szállítható hulladékgyűjtő udvarba, hulladék kezelőhöz vagy más egészségügyi intézmény veszélyes hulladék gyűjtőhelyére a veszélyes áruk szállítására vonatkozó külön jogszabály (ADR) előírásainak a betartásával. A belföldi szállítás további szabályait a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (A szállítással kapcsolatos külön jogszabályi előírásokat lásd később.) Fertőző hulladékok kezelése A R. 4. (3) bekezdés foglalkozik a speciális kezelést igénylő veszélyes (fertőző) hulladékokkal. A bekezdésben lévő pontok lehetőség szerint, követik a hulladékkezelés menetét. A bekezdés nem ismétli meg a szelektív gyűjtésre vonatkozó követelményt, ezt eredendően feltételezi a veszélyes hulladékokra vonatkozó Korm. rendelet alapján. Az egyes bekezdésekben csak azok a kiegészítő követelmények jelennek meg, amelyek a speciális kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladékokra vonatkoznak és a veszélyes hulladék rendelet ezeket nem tartalmazza. Ennek megfelelően az R. nem foglalkozik például a hulladékégető berendezések telepítésének és működtetésének követelményeivel sem. Az R. 4.. (3) a), b) és c) pontja a fertőző hulladékok gyűjtőeszközeivel foglalkozik. Az egészségügyi intézményekben alkalmazott gyűjtő eszközök és berendezések orvostechnikai eszközöknek minősülnek. Az Országos Kórház és Orvostechnikai Intézet (ORKI) hatósági jogkörrel rendelkezik az egészségügyi intézményekben alkalmazásra kerülő technológiák és berendezések engedélyezéséhez. Az ORKI engedélye nélkül technológiák, berendezések és eszközök, hulladékgyűjtők sem, az egészségügyi intézményekben nem használhatók. Az éles eszközöket, hulladékokat szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni. Ezek lehetnek különböző térfogatú műanyag vagy impregnált papírdobozok. A gyűjtődobozok térfogatát a keletkező hulladék mennyiségének megfelelően kell megválasztani, figyelembe véve a megengedett tárolási időt. A dobozokat a használat alatt le kell fedni, jól alkalmazhatók azok a dobozok, amelyek fedelén bedobónyílást vágtak. Megtelés után a dobozokat úgy kell lezárni, hogy ne legyenek kinyithatók. A humán biológiai anyagok folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló edényzetben gyűjthetők, a keletkezési helyről történő eltávolítás előtt az edényt ki nem nyitható módon kell lezárni.

7 Az ápolási hulladékok gyűjtése történhet dobozokban, edényekben vagy zsákokban, ez esetben is lényeges követelmény a mechanikai sérülésnek való ellenállás és a folyadékzáróság. Zsákok alkalmazásánál a keretes-fedeles zsáktartó alkalmazása javasolható. Az edényeket és zsákokat a hulladék keletkezésének helyéről történő eltávolításhoz ki nem nyitható módon le kell zárni. A zsákok lezárásához jól alkalmazhatók az elektromos kábelek kötegeléséhez használt műanyag bilincsek. A gyűjtőedényekre vonatkozó minőségi követelményeket az R. 4. számú melléklete tartalmazza. A gyűjtőeszközön a sárga (fertőzésveszély) színkódot, a nemzetközi bioveszély jelet, továbbá a Fertőző hulladék feliratot kell alkalmazni, valamint címkét a keletkezési hely megnevezésével. A sárga színkód megjelenhet a gyűjtőedény és a zsák anyagának színében, vagy legalább 10 cm széles csík formájában A gyűjtőedényeket és zsákokat csak ¾ részig szabad megtölteni, de a hulladék tömege a 10 kg-ot nem haladhatja meg. A lezárt elsődleges gyűjtőeszközöket nem szabad kinyitni. Fertőző hulladékok tárolása (R. 4.. (3) d) pont.) A fertőző hulladékok hűtés nélkül 48 óráig tárolhatók. 0-5 C-on, erre rendszeresített hűtőszekrényben maximum 30 napos tárolási időt engedélyez az R. Azokban az intézményekben, ahol van elkülönített veszélyes-hulladék gyűjtőhely, célszerű a fertőző hulladékok részére a keletkező hulladék mennyiségének megfelelően hűtőszekrényt beállítani. Egy-két munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátásnál, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatóknál is lehetőleg elkülönített helyiségben a hűtőszekrényben történő tárolást kell megvalósítani. Fertőző hulladékok ártalmatlanítása Az R. 4. (3) f) pont rögzíti, hogy a fertőző hulladék ártalmatlanítására a hőhasznosítással együtt történő égetés a preferált módszer, de alkalmazható a fertőtlenítést követően nem veszélyes hulladéklerakóban történő elhelyezés is. A hulladékot az égetés és fertőtlenítés előtt nem szabad tömöríteni. A tömörítés ugyanis a csomagolóeszközök sérülésével jár, rontja az átégés hatékonyságát és fertőtlenítés esetében gátolhatja a hulladék magban a szükséges hőmérséklet kialakulását. Tilos fertőző hulladékot lerakóra kivinni! Az R. 4. (3) g) pont kategorikusan megtiltja a fertőző hulladékok lerakótelepekre való kivitelét. Csak fertőtlenített hulladékok rakhatók le és azok is csak a 22/2001.

8 (X.10.) KöM rendelet védelemre vonatkozó és egyéb feltételeit kielégítő nem veszélyes hulladéklerakókra. Fertőző kísérleti állatok Az R. 4. (3) j) pont foglalkozik a kísérleti állatok és hulladékaik ártalmatlanításával. Ezek a hulladékok csak erre engedéllyel rendelkező hulladékégetőkben ártalmatlaníthatók. Veszélyes hulladékok szállítása, ADR előírások A évi XLIII. törvény vonatkozó előírásai: 16. (1) bekezdés Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a 13. (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 16. (2) bekezdés A szállító (1) bekezdés szerinti kötelezettsége nem érinti az e törvény, valamint külön jogszabály alapján a hulladék termelőjének, birtokosának felelősségét, valamint a költségviselés áthárításának lehetőségét. 16. (3) bekezdés Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. Környezetvédelmi hatósági engedély tehát csak üzletszerű és rendszeres szállításhoz kell. A veszélyes árúk közúti szállítására vonatkozó egyezmény (ADR) feltételeinek biztosításával rendelőből, saját gépjárművel lehet veszélyes hulladékot szállítani, pl. intézményi gyűjtőhelyre, hulladékudvarba, az ártalmatlanítás helyszínére. Egészségügyi intézmény is szállíthatja saját, illetve a hozzá beszállított veszélyes hulladékot a kezelőhöz vagy ártalmatlanítóhoz az ADR előírásai szerinti körülmények között. Ha azonban azt az indokolt költségen felül, haszonszerzésért teszi, már csak a környezetvédelmi engedély birtokában teheti. A veszélyes hulladékot az ADR szerint kell csomagolni, feliratozni, a gépkocsi vezetőjének ADR vizsgával kell rendelkeznie, a gépkocsi meg kell feleljen az ADR műszaki és alaki előírásainak. A szigorú előírások alól az ADR bizonyos veszélyes anyagokkal, azok szállítható mennyiségével kapcsolatban felmentést ad. Ez lehetővé teszi a szakszemélyzet számára, korlátozott mennyiségben, pl. háziorvosi rendelőben keletkező hulladék elszállítását saját gépkocsival kórházi gyűjtőhelyre, veszélyes hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával foglalkozó vállalkozás telephelyére, hulladékgyűjtő udvarba. A kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek esetében az összetétel ismeretében állapítható meg, van-e a szállításnál mennyiségre vonatkozó mentességi határ.

9 A kódszámú gyógyszercsoport az ADR szerinti kategóriákba egyértelműen nem sorolható be. A selejtté vált gyógyszerek begyűjtését és ártalmatlanítását szabályozó rendelet megjelenéséig a gyógyszer-hulladékot erre engedéllyel rendelkező szakvállalatnak kell átadni. a kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladék, mint szilárd higany vegyület az UN 2025 szám alá tartozik, az ehhez tartozó ADR besorolás: 6.1. osztály II. csomagolási csoport, korlátozott mennyiség: LQ 18, szállítási kategória 2. Az LQ 18-hoz tartozó mentességi szint (vagyis ADR feltételek nélkül szállítható mennyiség) belső tartalom: 1 kg, küldemény bruttó tömege: 4 kg. Minden mennyiségi határt meghaladó hulladék tömegnél alkalmazni kell az ADR előírásokat. Az R. 4. (3) k) pont rögzíti, hogy a fertőző hulladékok szállítását a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehet végezni. A gyakorlatban csaknem kizárólag a közúti szállításra vonatkozó nemzetközi egyezményben, az ADR-ben, foglaltakat kell figyelembe venni. Az ADR a fertőző anyagokat a a 6.2 osztályba sorolja és ezen belül 3 csoportot különböztet meg - A. Nagykockázatú fertőző anyagok - B. Egyéb fertőző anyagok - C. Üres csomagoló eszközök A nagykockázatú fertőző anyagokhoz azok a hulladékok sorolhatók, amelyek nagyfokú egyéni és közösségi veszélyt, továbbá nagyfokú egyéni és csekély közösségi veszélyt jelentő mikroorganizmusokat tartalmaznak. Ezek ADR szerinti besorolása 2814 nagy kockázatú fertőző anyagok, m.n.n. ADR 6.2 osztály 1 és 2. (m.n.n. = másként meg nem nevezett) Ebbe a csoportba tartoznak a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet 3. számú melléklete szerinti 3. vagy 4. csoportba tartózó kórokozó mikróbákkal fertőzött betegek ápolásánál keletkező hulladékok. (A hivatkozott 3. számú mellékletet 2. számú függelékként csatoljuk.) A nagykockázatú fertőző anyagok csomagolóeszközeinek a következő lényeges elemeket kell tartalmaznia: - folyadéktömör elsődleges tartály, - folyadéktömör másodlagos csomagolás, - az elsődleges tartály és a másodlagos csomagolás közé helyezett adszorbeáló anyag. Törekedni kell arra, hogy nagykockázatú fertőző anyag ne hagyja el az egészségügyi intézményt, fertőtlenítését lehetőleg el kell végezni. Az egyéb fertőző hulladékok körébe tartoznak az egészségügyi intézményben keletkező többi kódszámú fertőző hulladékok, amelyek ADR besorolása a következő: 3291 nem specifikált kórházi hulladék, m.n.n. ADR 6.2. osztály 4.b) A nem specifikált kórházi (egészségügyi) hulladékokat vízálló műanyag vagy papírlemez csomagolóeszközben lehet szállítani, és ha a hulladék éles tárgyakat

10 tartalmaz, a szúrásállóságot is biztosítani kell. A csomagolóeszközök zárószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy azok megtöltés után légmentesen zárhatók legyenek és kialakításuk tegye azonnal felismerhetővé a későbbi esetleges felnyitást. Ezek a hulladékok saját gépkocsival 330 kg-ig szállíthatók, ha a hulladék csomagolása szabályos és a gépkocsiban van 2 kg-os tűzoltó készülék. Az kiürített másodlagos csomagoló eszközök és járművek a tisztítás és fertőtlenítés elvégzéséig fertőzőnek tekintendők. A fertőző hulladékok ADR vizsgával rendelkező járművel és gépkocsivezetővel szállíthatók. Az R. 4. (4) bekezdés előírja a saját ártalmatlanító berendezéssel nem rendelkező intézményeknek a szerződéskötést engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel a fertőző hulladékok rendszeres elszállítására és ártalmatlanítására. A fertőző hulladékok kezelésével engedéllyel rendelkező szakvállalatok általában biztosítják a fertőző hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközöket is. A hűtés nélkül tárolt hulladék elszállításáról 2 naponként kell gondoskodni, míg a hűtve tárolt hulladék elszállítására elegendő havonkénti gyakoriság. A költségek csökkentésének érdekében lényeges, hogy a gyűjtőedény térfogatát és fajtáját a várhatóan keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelően válasszák meg. Az intézményeknek érvényes szerződéssel kell rendelkezniük a hulladék elszállítására és az intézmény ellenőrzése során a szállítási dokumentumokat be kell tudni mutatni. Ezzel lehet igazolni a megfelelő időközönkénti hulladék elszállítást. Abban az esetben, ha a fertőző hulladékot saját gépjárművel szállítják az ártalmatlanító helyre, a szállítás a veszélyes hulladékokra érvényes kísérőlevéllel történhet ADR engedélyes gépkocsival és vezetővel. A szállítás dokumentálása A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete foglalkozik a veszélyes hulladék szállításának bizonylataival, itt található meg az SZ és K kísérőjegy is. Az SZ kísérőjegy Az SZ kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához kell. A veszélyes hulladék termelője állítja ki 4 példányban, amiből 1-3. példányt átad a szállítónak (vagy 2 példányt az ártalmatlanítónak, kezelőnek, ha a termelő saját maga a szállít), a negyedik példány a termelőnél marad. A szállító a 2. példányt megőrzi, az 1. és 3. példányt a kezelőnek átadja. A 3. példányt a kezelő juttatja vissza a termelőhöz. Egészségügyi intézmény SZ kísérőjegyet tölt ki abban az esetben, ha pl. 200 kg-ot meghaladó, nem darabos veszélyes hulladékot (begyűjtő járattal nem begyűjthető hulladékok) ad át arra engedéllyel rendelkező szállítónak vagy saját ADR előírásnak megfelelő gépkocsival ilyen típusú hulladékot szállít közvetlenül a hulladékégetőbe. A K kísérőjegy

11 Egészségügyi veszélyes hulladékkal kapcsolatban általában ez a bizonylat fordul elő. K kísérőjegyet tölt ki a veszélyes hulladékot begyűjtő (az esetenkénti átvett hulladék mennyisége a 200 kg-t nem haladja meg), vagy saját szállítás esetén a hulladék kezelője, vagyis a hulladékot átvevő. A K kísérőjegyen a hulladék termelőjének aláírásával igazolnia kell a hulladék mennyiségét és összetételét. 5. Hulladék fertőtlenítés A hulladékfertőtlenítés követelményeit az 5. és a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. A fertőtlenítéssel kapcsolatban lényeges kiemelni, hogy kizárólag hőhatáson alapuló eljárások alkalmazhatók. A piacon ajánlanak vegyszeres hulladékfertőtlenítő rendszereket is, azonban az ezekből kikerülő hulladékok és főleg a szennyvíz tartalmazza az alkalmazott fertőtlenítő szert, ami nem kívánatos terhelést jelent a környezetnek, ezért ilyen rendszerek Magyarországon nem alkalmazhatók. A másik megemlítendő követelmény az, hogy a fertőtlenítő rendszerben vagy a kezelést követően a hulladékot a felismerhetetlenség biztosítására aprítani kell. Ez különösen lényeges azokban az esetekben, amikor a fertőtlenített hulladékot nem veszélyes hulladéklerakóra viszik, ahol illetéktelen személyek hozzáférhetnek. Az elsődleges csomagolást nem szabad kinyitni az a megfelelő, ha a hulladékkal együtt fertőtlenítésre és aprításra kerül. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a hulladék fertőtlenítő berendezés különleges edény használatát kívánja meg. Ezeket az edényeket a fertőtlenítési ciklus befejezését követően ki kell üríteni és kívül, belül meg kell tisztítani. Szennyezett edény ismételten nem használható. A fertőtlenített hulladék elhelyezhető nem veszélyes hulladéklerakón, ha a lerakót üzemeltető szakvállalkozásnak a fertőtlenített egészségügyi hulladék lerakására engedélye van. Az az egészségügyi intézmény, amely ezt a megoldást választja, a szállítás és lerakás körülményeinek tisztázására vegye fel a kapcsolatot a működési területén hulladékgazdálkodást folytató vállalkozással. Fertőtlenítést követően a hulladék égető berendezéshez is elszállítható, akár saját gépkocsival is. A hulladékkezelés legfontosabb szabályait a 3. függelékben csatolt táblázat foglalja össze és az ábra szemlélteti. 6. (3) Fertőző hulladék export és import A fertőző hulladékok szállítása a szétszóródás kockázatával jár, amit el kell kerülni. Fertőző hulladéknak az országba történő beszállításánál és az országból történő kiszállításánál további kockázatot jelent, hogy az anyag fertőzöttsége megfelelően nem ellenőrizhető minden esetben. Ezért a Bázeli Egyezményt is figyelembe véve, a

12 fertőző hulladékoknak az ország területére történő behozatalát és kivitelét - hasznosítási céllal sem - tartjuk megengedhetőnek. 7. Hulladékgazdálkodási felelős (2) a). Az egészségügyi intézményekben a hulladékgazdálkodás megszervezése, irányítása és ellenőrzése a helyi viszonyok, valamint a hulladékkezelési jogszabályok ismeretével és megfelelő szakképzettséggel rendelkező felelős személy kijelölését kívánja meg. A feladat elvégzésére elsősorban a kórház higiénikus javasolható, de túlterhelése esetén az intézmény környezetvédelmi felelőse is kijelölhető. Csak abban az esetben érhető el a hulladékgazdálkodási felelős sikeres munkája, ha szorosan együttműködik az intézmény különböző egységeinek vezetőivel és munkatársaival, különösen fontos ez az egységek hulladékgyűjtési módjainak és a gyűjtőhelyeknek, valamint az elszállítás gyakoriságának meghatározásánál. Hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül a) kutató intézménynél, ha a keletkező hulladék az 1000 kg/év mennyiséget meghaladja, b) három vagy ennél több munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátási, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatónál, c) fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál. Ezeknél az intézményeknél hulladékkezelési utasítást kell készíteni. (2) b). A hulladékgazdálkodási felelős feladatai közé tartozik az intézményben keletkező hulladékok mennyiségének és minőségének felmérése, a kapott adatok alapján a szelektív hulladékgyűjtést biztosító, az egyes részlegek igényeinek megfelelő térfogatú és számú edények megállapítása, és ezek beszerzésének kezdeményezése. A szelektív hulladékgyűjtés elsősorban a veszélyes/fertőző hulladékok elkülönítését jelenti az egyéb hulladékoktól, de a hasznosításra szánt hulladékok elkülönített gyűjtése is ide tartozik. Az egészségügyi intézményekben hasznosítható hulladékok pl. a röntgen filmek előhívó és fixáló oldatai, a papír elsősorban a dobozok az irodai hulladék (kivéve a betegek személyes adatait tartalmazó lapok, amelyek bizalmas iratokként kezelendők), a kiöblített infúziós üvegek, a fogászati amalgám hulladék stb. A hasznosításra szánt hulladékok gyűjtésénél és csomagolásánál az átvevő szervezet igényeit kell figyelembe venni. (2) c). A veszélyes hulladékok átadását és átvételét az egyes részlegeknél dokumentálni kell. Ennek formáját az adott intézménnyel egyetértésben a hulladékgazdálkodási felelős határozza meg. Lényeges, hogy a dokumentációban szerepeljen a részleg megnevezése, az átadás/átvétel időpontja, a hulladék fajtája, a hulladék mennyisége, az átadó és az átvevő aláírása. (2) d). Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezelését végző, veszélyforrásnak kitett munkavállalók esetében kiemelt fontossága van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei meglétének. Ezért szükséges a munkáltató számára kötelező általános

13 előírások (az évi XCIII. törvény és végrehajtását szabályozó népjóléti miniszteri, munkaügyi miniszteri rendeletek, egyéb jogszabályok) betartása, a szükséges egyéni védőeszközök biztosítása, amelyeknek használatát a hulladékgazdálkodási felelősnek ellenőrizni kell. (2) e). A jogszabályokban előírt hulladékkezelés megvalósítása költségekkel jár és az ehhez szükséges anyagiakat az intézmény költségvetési tervében szerepeltetni kell. A hulladékgazdálkodási felelős csak abban az esetben tudja a költségvetési terv tárgyalásánál kellő súllyal képviselni a hulladékkezelés anyagi vonzatát, ha részletes ismeretekkel rendelkezik az intézményben keletkező hulladékok fajtáiról, mennyiségéről, ezért elengedhetetlen a keletkező hulladékok és kezelésük rendszeres ellenőrzése. A hulladékok kezelése helyzetének átvilágításához a 4. számú függelék nyújthat segítséget. (2) f). A hulladékgazdálkodási felelős fontos feladata a rendszeres oktatás megszervezése és megtartása. Az oktatás nem csak a hulladékkezeléssel kapcsolatos munkavédelmi kérdésekkel kell foglalkozzon, hanem a hulladékkezelés jogszabályi kötelezettségeivel, az intézményben kialakított hulladékgazdálkodási rendszerrel és e rendszer sikeres működését biztosító személyi és tárgyi feltételekkel is. A hulladékok megfelelő kezelésére minden munkába állót ki kell képezni és a szükséges ismereteket számon is kell kérni. A rendszeres oktatásnak alapvető jelentősége van a megfelelő hulladékkezelés biztosításában. (2) g). A hulladékgazdálkodási felelős feladata az előírt adatszolgáltatás teljesítése, ami magában foglalja az R. 1. számú mellékletének kitöltését, továbbá a környezetvédelmi felügyelőség felé a veszélyes hulladékra vonatkozó rendeletben, valamint más jogszabályban az egyéb hulladékokra vonatkozó adatok jelentését. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése Az intézmény kapujáig az ÁNTSZ illetékes városi intézete köteles ellenőrizni a hulladékkezelést, és ellenőrzésre jogosult a környezetvédelmi felügyelőség is minden olyan tevékenység esetében, amelyhez a felügyelőség engedélye szükséges. A szállítástól kezdődően az ártalmatlanításig a közlekedésfelügyeleti és a környezetvédelmi hatóság ellenőriz.

14 1. számú melléklet. 1. számú melléklet az 1 /2002.(I. 11.) EüM rendelethez (A nyilvántartólap letölthető.) HULLADÉKKEZELÉSI NYILVÁNTARÓ LAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TEAOR: 851 Humán egészségügyi ellátás, illetve kísérlet/kutatás 1 Általános adatok 1.1 Az egészségügyi intézmény neve, címe: 1.2 A területileg illetékes ÁNTSZ intézet: 1.3 Az intézmény tulajdonosa: 1.4 Az intézmény működtetője 1.5 Hulladékgazdálkodásért felelős állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, egyéb=4 állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, egyéb=4 van=1, nincs=2 ha van neve és beosztása: 1.6 Rendelőben betegforgalom a rendelő funkciója 1.7 Fekvőbeteg intzéményben 1.8 A veszélyes hulladékra vonatkozóan a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell-e tenniük? esetszám tárgyévben ágyszám igen=1, nem=2 1.9 Szelektív hulladékgyűjtés van=1, nincs=2 Fertőző hulladékok EWC kód: Mennyisége kg/év 2.2 Külön gyűjtő eszköz van=1, nincs= ORKI engedélyes igen=1, nem=2

15 2.2.2 térfogata 2-4 liter=1, 5-10 liter=2, >10 liter=3 2.3 Elszállítás/begyűjtés van=1, nincs= szállítási szerződés időtartama szállítás gyakorisága 1-7 nap=1, 8-14 nap=2, nap=3 2.4 Saját elszállítás kézi elvitel=1, gépkocsival= gyakoriság kétnaponta=1, hetente=2, havonta= átvevő kórház=1, rendelőintézet=2, egyéb= befogadási nyilatkozat van=1, nincs=2 2.5 Szállítási csomagoló eszköz 2.6 Jelölés a csomagoláson van=1, nincs= sárga színkód (fertőzés veszély jelölése) műanyag zsák=1, doboz/badella=2, konténer=3 van=1, nincs= biológiai veszély jel van=1, nincs= a hulladék tulajdonosának neve és címe 2.7 A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása 2.8 A hulladék ártalmatlanítása az ártalmatlanítást végző neve és címe van=1, nincs=2 számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék szállítási kísérőjegy=3, egyéb=4 fertőtlenítés=1, fertőtlenítés utáni lerakás=2, égetés=3 3 Vegyi és/vagy fizikai tulajdonság miatt veszélyes hulladékok EWC kód (hulladékokként) megnevezés kg/év 3.1 Összes mennyiség kg/év 3.2 Külön-gyűjtő edényzet van=1, nincs= térfogata 1 liter=1; 2-3 liter=2; 4-5 liter=3; 6-10 liter=4; >10 liter=5 3.3 Intézményi gyűjtőhely gyógyszertár=1, raktár=2, egyéb hely=3 3.4 Elszállítás/begyűjtés szállító neve és címe szerződés időtartama meghatározott időre=1, eseti=2

16 3.5 Jelölés a csomagoló eszközön van=1, nincs= anyagnév van=1, nincs= EWC kód van=1, nincs= a hulladék tulajdonosának neve és címe 3.6 A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása 3.7 A hulladék ártalmatlanítása az ártalmatlanítást végző neve és címe van=1, nincs=2 számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék kísérő jegy=3 előkezelés=1, lerakás=2, égetés=3 4 Települési szilárd hulladék 4.1 Mennyisége m 3 /év 4.2 Elszállítás helyi közszolgáltatásban=1, saját=2, egyéb= az elszállítás gyakorisága naponta=1, kétnaponta=2, hetente=3 4.3 Az ártalmatlanítás módja lerakás=1, égetés=2, komposztálás=3 5 Hasznosításra kerülő hulladékok EWC kód (hulladékonként) Összes hasznosított hulladék 5.2 A hulladékot átvevő vállalatok neve, címe Megnevezés kg/év kg/év Megjegyzések a nyilvántartólap kitöltéséhez

17 A hulladékkezelési nyilvántartó lap kitöltése a hulladék mennyiségének és fajtáinak, az alkalmazott gyűjtési és ártalmatlanítási módok részletes megismerése, valamint a változások (tendenciák) figyelemmel kísérése érdekében van szükség. Az R. 1. számú mellékletének vezetését az R. 3. (1) bekezdése rendeli el. Az egészségügyi intézménynek a lapot a beszámolási évre vonatkozóan kell kitölteni és a következő év január 10-ig megküldeni az ÁNTSZ illetékes városi, illetve fővárosi kerületi intézetének. A nyilvántartó lap 5 részből áll, kitöltésénél az útmutatóban megadott szempontokat kell figyelembe venni. Az 1. részben az intézményre vonatkozó általános adatokat kell közölni, amelyek közül rendelők esetében különösen fontos megadni a rendelő funkcióját és a betegforgalmat (1.6 és sor), fekvőbeteg intézményeknél az ágyszámot (1.7. sor). A 2. részben a fertőző hulladékokkal kapcsolatos kérdések szerepelnek. A különböző fertőző hulladékokat együttesen kell figyelembe venni sor a fertőző hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozik. A sorban a részlegeknél használt elsődleges gyűjtőeszközök térfogát kell megadni, többféle térfogat is szerepelhet sor. Ha az intézménynek nincs saját ártalmatlanító rendszere a hulladékot el kell szállíttatni erre szakosodott szervezettel vagy a begyűjtő járatnak kell átadni sor. A hulladék elszállítását az intézmény maga is végezheti, ha rendelkezik ADR engedélyes járművel és gépkocsivezetővel. Kézi elvitel az ártalmatlanító helyre csak 2 liternél kevesebb hulladék esetében történhet másodlagos csomagolásban és csak akkor, ha az ártalmatlanító hely közel van és megközelítésére járművet nem kell igénybe venni sor. A szállításnál alkalmazott csomagoló eszköz vagyis a másodlagos csomagolóeszköz fajtáját kell jelezni, ez többféle is lehet sor. Mind az elsődleges, mind a másodlagos csomagoláson szerepelniük kell a jelöléseknek. A másodlagos csomagoláson a Fertőző egészségügyi hulladék feliratot is fel kell tüntetni a sárga színkód, a biológiai veszély-jel és a hulladék tulajdonosra vonatkozó adatok mellett sor. A hulladék átadásáról bizonylat feltétlenül szükséges, ezen kell megadni a hulladék tulajdonosának adatai mellett a hulladék tömegét is. Az a szerencsés, ha a hulladékot az intézményben le tudják mérni, mert a tárolóeszköz térfogatára való számítás sokszor nem reális, pl. a tárolóeszközt csak félig tölti ki a hulladék A citotoxikus vagy citosztatikus vegyszerekkel szennyezett fertőző hulladékok csak égetéssel ártalmatlaníthatók. A higany tartalmú hulladékok nem égethetők. A nyilvántartó lap 3. része a vegyi és/vagy fizikai tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékokra vonatkozik.

18 stb. sorok. Itt kell felsorolni a keletkező hulladékokat az EWC kódszámmal és a mennyiséggel együtt. Pl. EWC kód Megnevezés kg/év rögzítő (fixír) oldatok egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek egyéb oldószerek és oldószer keverékek veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékét is 3.1. Összesen 3.2. sor. A veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály szerint a hulladékokat elkülönítve kell gyűjteni, erre vonatkozik a kérdés sor. A használt gyűjtőedényzet térfogatánál egynél több is megjelölhető sor. Több szállító vagy begyűjtő is lehet, ennek megfelelően a szerződés időtartama is eltérhet, ezeket külön-külön kell megadni höz tartozó sorok. Az elszállításnál, begyűjtésnél alkalmazott csomagolóeszközökre vonatkoznak sor. A hulladékot átadó intézménynek tudnia kell az ártalmatlanítás módját és azt, hogy ki és hol végzi az ártalmatlanítást. A 4. rész a szilárd települési hulladékkal foglalkozik, itt a mennyiséget m 3 /év-ben kell megadni, általában a költségek is m 3 -re vonatkoznak. A nyilvántartó lap 5. része a hulladék hasznosítására vonatkozik. A hasznosításra kerülő hulladékokat, hasonlóan a vegyi veszélyes hulladékokhoz, az EWC kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni külön sorokban. A hulladékot hasznosításra több szervezet veheti át, ezeket külön-külön sorban kell feltüntetni.

19 5. számú melléklet. Hulladékkezelési utasítás A hulladékkezelési utasítás az intézmény belső rendszabálya. A megfelelő hulladékkezelés csak abban az esetben működik, ha az intézmény vezetősége maga is fontosnak tartja a belső rendelkezés betartását és az általa kijelölt hulladékgazdálkodási felelőst intézkedési jogkörrel ruházza fel. A helyi viszonyokat részleteiben ismerő hulladékgazdálkodási felelős feladata a megfelelő rendszer felépítése, amelyhez ismernie kell a keletkező hulladékok fajtáit és mennyiségét az egyes részlegek vonatkozásában. Minden részlegnek rendelkeznie kell hulladékgazdálkodási részfelelőssel és velük egyetértésben kell meghatározni a hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközök számát és térfogatát, figyelembe véve a hasznosítani kívánt hulladékokat is. A hulladékok átmeneti tárolására megfelelő helyet kell kijelölni minden részlegnél, tekintetbe véve azt, hogy a veszélyes/fertőző hulladékokat elkülönítve és zártan kell tárolni. A fertőző hulladékok átmeneti tárolási helyét az R.-ben megadott tárolási idő betartását alapul véve kell kijelölni. Minden részleg, funkcionális egység kell rendelkezzen a veszélyes hulladék átadását és átvételét bizonyító dokumentációval.

20 1. számú függelék. AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK HULLADÉKKEZELÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK Az EU jogharmonizáció több hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabály megalkotását kívánta meg. Így a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról átfogóan rögzítette a követelményeket és felhatalmazta az egészségügyi minisztert, hogy az egészségügyi hulladékok részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. Ennek eredményeként januárban jelent meg az 1/2002.(I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről. Az egészségügyi intézményeket az EüM rendeleten kívül még az alábbi jogszabályok is érintik: - 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, - 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, - 4/2001. (II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól, - 5/2001. (II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól, - 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól, - 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, - 3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről, - 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, - 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, - 94/2002. (V.5.) Korm.rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának?

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának? Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladékokról és a győjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos lehetıségekrıl Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat,

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1

A veszélyes hulladékok kezelése OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A veszélyes hulladékok kezelése 2001. OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1 Készítette: Vattai Éva Rita folyamatgazda

Részletesebben

Kórházi hulladékok szállításának anomáliái

Kórházi hulladékok szállításának anomáliái Kórházi hulladékok szállításának anomáliái 2,5 millió tonna veszélyes hulladékot termel ~ 750 ezer gazdasági szervezet 175 kórházban Kb. 71.800 kórházi ágyon, és egyéb gyógyító tevékenységeket folytató

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi felügyelő ??? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezeti felépítése

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1. Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1 2/42

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1. Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2015. (...) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere. /2015. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2015. (...) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben