Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről április 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30."

Átírás

1 Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről április 30.

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa Az értékelés célja Értékelési kérdések Alkalmazott módszertan Az értékelési riport tartalma 11 2 A Jeremie-program környezete A program céljai A KKV-k finanszírozási kereslete A KKV-k finanszírozási kínálata A Jeremie-program ismertsége 18 3 A pénzügyi eszközök részletes vizsgálata Hiteltermékek Garanciatermékek Kockázati tőkealapok 49 4 Átfogó megállapítások 58 5 Javaslatok 64 6 Melléklet Interjúalanyok 67

3 Ábrajegyzék 1. ábra Eszközalapú finanszírozott összeg ábra A KKV-k számára elérhető banki beruházási hitelek kamatai a megkérdezett közvetítők értékelésében (min-max.) ábra Új hitelügyletekre vonatkozó átlagos szerződéses kamatláb mértéke ábra A Jeremie-program hiteltermékei ábra JEREMIE-n keresztül refinanszírozott teljes hitelösszeg (kumulált) ábra Havi Mikrohitel / Kishitel / ÚSZH hitelszerződések száma ábra Havi leszerződött refinanszírozott hitelösszeg ábra A hiteltermékek megoszlása hitelcél szerint ábra Hiteltermékek átlagos refinanszírozott összege ábra Hiteltermékek átlagos kamata ábra Hiteltermékek átlagos futamideje ábra Hiteltermékek területi megoszlása ábra Hiteltermékek által támogatott vállalatok tevékenységi szektora ábra Hitelintézetek által leszerződött hiteltermékek területi megoszlása ábra Hitelintézetek által leszerződött hiteltermékek refinanszírozott összege ábra Hitelintézetek által leszerződött hiteltermékek refinanszírozott összegének prognózisa ábra Pénzügyi vállalkozások által leszerződött hiteltermékek területi megoszlása ábra Pénzügyi vállalkozások által leszerződött hiteltermékek refinanszírozott összege (kumulált érték) ábra Pénzügyi vállalkozások által leszerződött hiteltermékek refinanszírozott összegének prognózisa (40 millió forintnál kisebb refin. összegű ügyletek) ábra Vállalkozásfejlesztési alapítványok által leszerződött ÚSZH-termékek területi megoszlása ábra Vállalkozásfejlesztési alapítványok által leszerződött hiteltermékek refinanszírozott összege ábra Vállalkozásfejlesztési alapítványok által leszerződött hiteltermékek refinanszírozott összegének prognózisa ábra Vállalkozásfejlesztési alapítványok által leszerződött hiteltermékek területi megoszlása ábra Kombinált Mikrohitel szerződéskötések száma ábra Kombinált Mikrohitel ügyletek leszerződött refinanszírozott összege ábra Kombinált Mikrohitel ügyletek átlagos kamata ábra Kombinált Mikrohitel ügyletek leszerződött refinanszírozott összege (OP-k) ábra Kombinált Mikrohitel ügyletek leszerződött refinanszírozott összegének prognózisa (GOP) ábra Kombinált Mikrohitel által támogatott vállalatok tevékenységi szektora ábra KMH területi megoszlása ábra Pénzügyi vállalkozások által leszerződött Kombinált Mikrohitel ügyletek refinanszírozott összege ábra Vállalkozásfejlesztési alapítványok által leszerződött Kombinált Mikrohitel ügyletek refinanszírozott összege ábra A Jeremie-program garanciatermékei ábra Portfoliógarancia-ügyletek száma közvetítőnként ábra Portfoliógarancia-programba bevont hitelek átlagos kamata ábra Portfoliógarancia-programba bevont hitelek átlagos kezességvállalása ábra Portfoliógarancia-programba bevont hitelek hitelcél szerinti megoszlása ábra Portfoliógarancia-programba bevont hitelek átlagos futamideje ábra Portfoliógarancia-program által támogatott vállalatok tevékenységi szektora ábra Portfoliógarancia területi megoszlása ábra Garanciaügyletek státusza (kezességvállalás alapján) ábra Garanciaügyletek havi megoszlása (db.) ábra Garanciaügyletek havi kezességvállalása ábra A garanciaügyletek várható forráslekötése ábra Kockázati tőke a GDP arányában ábra Kockázati tőkebefektetések Magyarországon

4 47. ábra A Jeremie-program kockázati tőkealapjai ábra A Jeremie kockázati tőkebefektetéseinek megoszlása hitelcél szerint ábra Jeremie kockázati tőkealap-befektetések területi megoszlása ábra Jeremie kockázati tőkealapok által támogatott vállalatok tevékenységi szektora ábra Kockázati tőkebefektetések havi megoszlása (db.) ábra Kockázati tőkebefektetések havi kezességvállalása (befektetett tőke és kölcsön összege) ábra A Jeremie kockázati tőkebefektetéseinek prognózisa (tőke és kölcsön) ábra A nyolc 2009-es alapkezelő projektjei által leszerződött összegek ( ) ábra A nyolc 2009-es alapkezelő által leszerződött projektösszegek aránya a várható portfoliómérethez ( ) ábra A nyolc 2009-es alapkezelő teljesítménye üzleti terveikhez viszonyítva, ábra A leszerződött Jeremie-ügyletek státusza (II.) ábra Jeremie termékek által támogatott vállalatok tevékenységi szektora

5 Táblázatjegyzék 1. táblázat A Jeremie-program termékeinek előrehaladása táblázat A Jeremie program közvetítői terméktípusonként táblázat Értékelési kérdés alkalmazott módszertan mátrix táblázat A kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgáló finanszírozási eszközök főbb csoportjainak megoszlása a felhasználni tervezett források, és a vállalkozások számára elérhető külső források szerint, táblázat KKV-k beruházási hiteleinek állománya és éves folyósítása (Mrd. Ft) táblázat Az egyes Jeremie-termékek elérhető kerete és az ezeken keresztül kihelyezhető hitelállomány (GOP-KMOP együtt) táblázat Faktoring szolgáltatás táblázat A Széchenyi Kártya Programban résztvevő bankok száma táblázat Hallott már az Új Széchenyi hitelprogramokról (Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel, Jeremie hitelek, Kockázati Tőke Program, stb.)? táblázat Az MV Zrt. által szervezett kommunikációs kampány elemei (2012. okt.-nov.) táblázat A Jeremie-program hiteltermékeinek előrehaladása táblázat A Mikrohitel / Kishitel / ÚSZH termék kondícióinak változása táblázat Az ÚSZH előrehaladása táblázat A Kombinált Mikrohitel termék kondícióinak változása táblázat A KMH előrehaladása táblázat A KKV Hitel és az UMFOR előrehaladása táblázat A garanciatermékek előrehaladása táblázat A portfoliógarancia termék kondícióinak változása táblázat A kockázati tőkealapok előrehaladása táblázat Jeremie kockázati tőkealapok (2009-es meghirdetés) táblázat Jeremie kockázati tőkealapok (2012-es meghirdetés) táblázat Jeremie kockázati tőkealapok (2013-as meghirdetés) táblázat A Jeremie forrásallokációja (GOP) táblázat A Jeremie forrásallokációja (KMOP) táblázat A Jeremie-program előrehaladásának prognózisának összegzése táblázat A leszerződött Jeremie-ügyletek státusza (I.)

6 Vezetői összefoglaló Az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank által indított Jeremie kezdeményezés (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) a pénzügyi eszközök elterjedt alkalmazását ösztönzi az Európai Unió tagállamaiban. Az ilyen, ún. Jeremie-termékek kiemelt szerepet játszanak az uniós támogatáspolitikai célok elérésében: Rugalmasan alkalmazható és fenntartható finanszírozással támogatják a kedvezményezetteket, továbbá jelentős multiplikátor-hatásuk révén érezhető többlethatással bírnak mind a magán-, mind az állami befektetésekre. Ennek jegyében a as uniós költségvetési ciklus során a tagállamok számára nyitva állt a lehetőség, hogy a strukturális alapokból érkező támogatások egy részét ezen eszközökön keresztül juttassák el a kedvezményezettekhez. Magyarország úttörő szerepet vállalt a program elterjesztésében és a ciklus során az Unió egyik legkiterjedtebb pénzügyi eszköz programját indította el a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritásán (és tükörkiírásain) keresztül: Tervezéskor a rendelkezésre álló GOP források 23,9 százalékát a Jeremie-termékekre allokálták. A Bizottság szándéka egyértelmű: Hosszú távon szeretné, hogy a pénzügyi eszközök a vissza nem térítendő támogatásokkal szemben teret nyerjenek és a tagállamok minél több forrást helyezzenek ki ezen eszközök minél szélesebb skáláján. Magyarországnak küldött pozíciós papírjában a Bizottság ösztönzi Magyarországot arra, hogy építsen a ciklusban elért sikerekre, és minél szélesebb körben alkalmazza ezeket az eszközöket. Kiemelik: A as időszak eredményeinek részletes elemzése kiegészítve egy pontos gap-elemzéssel jelentősen hozzájárulhat a pénzügyi eszközök hatékonyabb és célzottabb felhasználásához a as ciklusban. Jelen tanulmány ennek jegyében értékeli a as ciklus magyarországi Jeremie-programját. A magyarországi Jeremie program keretén belül alapvetően három terméktípus hitel, garancia és kockázati tőke került bevezetésre, amit kiegészített két kombinált termék (hitel és vissza nem térítendő támogatás, illetve hitel, garancia és vissza nem térítendő támogatás kombinációja). 1. táblázat A Jeremie-program termékeinek előrehaladása Forrás: NFÜ, GFP IH * A garanciaprogram kerete a lehetséges beváltások fedezését szolgálja. A várható beváltások arányát az MV Zrt. a kezességvállalások 20 százalékában becsülte meg, melynek révén a 26 milliárd forintos keret több mint 162 milliárd forint hitelösszeg garantálását teszi lehetővé Hiteltermékek Keret (Mrd. Ft) Ügyletek száma (db) Végső kedv.-kel kötött szerz.-k összege (Mrd. Ft) Ebből Jeremieforrás (Mrd. Ft) Keret %-ában Hitel 149, ,6 86,2 57,5% Garancia 26, ,8 12,3 9,5%* Kockázati tőke 72, ,2 16,9 23,5% Összesen 247, ,6 115,4 42,6%* Az első Jeremie-ügyletek megkötésére a ciklus elején, 2008 januárjában került sor a mikrohitel konstrukció keretében. A sztenderd hiteltermék elérhetőségének feltételei a program előrehaladása során többször változtak; a leszerződések felfutására az ún. Új Széchenyi Hitel termék bevezetésével végrehajtott módosításokat követően került sor. A felfutás mögött elsősorban két tényező figyelhető meg: megemelték a pénzügyi vállalkozások által kihelyezhető hitelösszeghatárokat; valamint a refinanszírozási arányt minden hitelközvetítő esetében egységesen 100 százalékra emelték (a hitelintézetek esetében ezt később 75%- ra csökkentették). A hiteltermékek jelenlegi kamatplafonja 9 százalék; a teljes ciklus vizsgálatakor a hitelek átlagos kamata 7 százalék körül mozog. Sikertermékké vált a 2011 elején bevezetett kombinált mikrohitel termék, ahol egyetlen pályázaton belül vált a pályázók számára elérhetővé visszatérítendő és vissza nem térítendő uniós támogatás. A konstrukció kiemelkedő felfutására kondíciói januári módosítását követően került sor, amikor az 6

7 elérhető hitelösszeget 8-ról 20, az elérhető VNT-összeget 4-ről 10 millió forintra emelték. A konstrukció sikeréhez hozzájárult, hogy induló vállalatok is pályázhattak, illetve ingatlanvásárlást is finanszírozott; mindez ugyanakkor a konstrukció ügyleteinek kiemelt ellenőrzését teszi szükségessé. A kombinált termékek egyik kiemelendő előnye, hogy a kötelezően igénybe vett pénzügyi eszközökön keresztül önkéntelenül is fejlesztik a mikrovállalatok pénzügyi szempontú gondolkodását végén és 2009 elején az MFB-vel együttműködésben bevezettek két, elsősorban középvállalatokat megcélzó terméket: az ún. KKV beruházási hitelt (KKV Hitel) és az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelt (UMFOR). E két termék felfutása azonban elmaradt a várakozásoktól, egyrészt a válság elterjedésével, másrészt bonyolult eljárásrendjük miatt. Garanciatermékek A garanciatermék ugyanakkor nem vált a program sikertermékévé: A tervezéskori várakozásokhoz képest kevés Jeremie-forrást kötött le. Egész előrehaladása során alacsony ügyletszám és alacsony közvetítői aktivitás jellemezte 2012 decemberéig alig több mint 400 ügylet került megkötésre amit részben a programba bevonható beruházási hitelek iránti alacsony kereslet, részben a párhuzamosan elérhető, bejáratott garanciatermékek elérhetősége okozott. A konstrukció kerete többször csökkentésre került a lassú előrehaladás mellett az Unióval való elszámolhatósági kérdések időközi tisztázása miatt. A program előrehaladása során bevezetett viszontgarancia termék és a hozzá kapcsolódó kombinált hitelgarancia eljárásrend bár nem ért el kiemelkedő sikereket, ígéretes kezdeményezést jelentett. Egyablakos rendszerén keresztül egyszerre érhető el a vissza nem térítendő támogatás mellett garanciával támogatott hitel; felfutásához a konstrukció szerkezetének felülvizsgálata mellett javasolt átfutási idejének rövidítése, megfelelő mértékű vissza nem térítendő támogatás biztosítása, konzekvens kommunikáció és a kamatmarzs eltörlése. Kockázati tőke A Jeremie-forrásokból támogatott tőkealapok meghatározó elemeivé váltak a hazai kockázati tőkepiacnak. Az uniós támogatást mindegyik konstrukcióban legalább 30 százalék külső forrással kell kiegészíteni, ami biztosítja a befektetések üzleti megközelítését. Bár eddig csak az első, 2009-es meghirdetésű alapok tudják befektetéseik eredményeit felmutatni, rövidesen a többi kiválasztott alap is megkezdi tevékenységét, kiemelkedő mennyiségű forráshoz juttatva a célcsoportot. Közvetítői hálózat A program végrehajtására kiterjedt külső közvetítői hálózat került bevonásra. 2. táblázat A Jeremie program közvetítői terméktípusonként Kombinált mikrohitel Hiteltermékek Garanciatermékek Kockázati tőke Hitelintézetek Bankok X X Takarékszövetkezetek X X Pénzügyi vállalkozások X X Helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok X X Kockázati tőkealapok Forrás: KPMG A bankok portfoliójában nem tudtak a kívánt mértékben teret nyerni a Jeremie-termékek. Ez részben köszönhető annak, hogy a belső banki folyamatok nehezen tudták kezelni, részben az adminisztratív szabályozásoknak, melyek az alternatívan elérhető termékeket attraktívabbá tették. A pénzügyi vállalkozások a legtöbb esetben kifejezetten a Jeremie termékek értékesítése céljából jöttek létre, 2011-et követően a hiteltermékek terjedésének egyértelmű motorjai és szerepük meghatározó a kombinált mikrohitel termék sikerében. A Közép-Magyarország Régióban elérhető keretek kimerülését követően tevékenységük vidéki fókuszát megerősítették. A helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok rendszerint már a 90-es évek óta foglalkoznak vállalati mikrohitelezéssel. Kezdetben ők voltak a hiteltermékek első számú értékesítői, majd a kombinált hiteltermék vált portfoliójuk meghatározó elemévé. X 7

8 Kockázati tőkealapok kiválasztására eddig két meghirdetésben került sor: 2009-ben 8 növekedési alapot, 2012-ben 8 növekedési és 4 magvető alapot indítottak ban újabb 4 növekedési alap kerül kiválasztásra. A tanulmány vizsgálatának idején még csak a 2009-ben kiválasztott alapok folytattak kihelyezési tevékenységet, melyet a jelenlegi szabályozás szerint 2013 végéig be kell fejezniük. Kiemelt javaslatok A as program tervezését megelőzően javasolt az elérhető, állami- és uniós forrásokból támogatott, illetve az ezekhez a támogatásokhoz kötődő hitel- és garanciatermékek célzott, teljes körű forrástérképének elkészítése és stratégiai jellegű áttekintése. A következő ciklus pénzügyi eszköz programjainak indulása előtt javasolt a közvetítői intézményrendszer, valamint az abba beépített irányító és ellenőrző mechanizmusok működésének vizsgálata; a jelenleg párhuzamosan futó monitoring tevékenység és ellenőrzések még szorosabb összehangolása; valamint az eljárásrend további egyszerűsítése. A pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan a konstrukciókban részt vevő vállalatok, illetve a közvetítő intézmények számára nyújtott kiemelt támogatás, tanácsadás, oktatás támogatása javasolt. Javasolt a kombinált konstrukciók tapasztalata alapján a következő ciklus során tovább erősíteni a kombinált termékek szerepét, új kombinált konstrukciók bevezetésével. Ez a támogatáspolitikai és abszorpciós célok mellett a pénzügyi eszközök kötelező használatán keresztül elősegítheti a vállalkozási kultúra fejlesztését is, valamint egybevág az Európai Bizottság pozíciós papírjában megfogalmazottakkal. Emellett javasolt a kombinált konstrukciók vissza nem térítendő támogatáshoz és pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó összetevőit javasolt egy prioritáson belül szerepeltetni, ami nagyobb rugalmasságot ad a döntéshozók számára a program előrehaladása során finomhangolásra. A garanciaprogram felfutásához elsődleges a célzottabb hitelintézeti kommunikáció. Kiemelkedő szereppel bír az uniós és állami garanciatermékek megfelelő összehangolása, valamint a kombinált garanciatermék elérhetőségének kiterjesztése egyrészt a gazdaságfejlesztési programon belül, másrészt azon túlmutatóan más, üzleti megközelítést igénylő programok felé is 8

9 1 Az értékelés kontextusa Jelen dokumentum az Új értékelési keretrendszer 3. LOT (Gazdaságfejlesztés) témakörén belül készült. Az Értékelés a gazdaságfejlesztési program pénzügyi eszközeiről projekt feladatkiírását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) szeptember 21-én küldte el a KPMG Tanácsadó Kft részére. A projektterv október 28-án került elfogadásra, az értékelési munka ezt követően indult. 1.1 Az értékelés célja Jelen értékelés célja, hogy a Nemzeti Stratégiai Referencia Kereten (a továbbiakban: NSRK) belüli gazdaságfejlesztési program pénzügyi eszközeinek előrehaladásáról átfogó képet adjon és értékelő megállapításokon keresztül javaslatokat fogalmazzon meg. A ToR-ral összhangban az értékelés specifikus céljai a pénzügyi eszközök értékelése, és a végrehajtási tapasztalatok alapján abszorpciós előrejelzés készítése a programidőszak végéig. 1.2 Értékelési kérdések Az értékelő munkát a projekttervben felvázolt értékelési kérdések megválaszolása vezette. Az értékelési kérdések a következők voltak: 1. feladat: A Jeremie-program környezetének áttekintése, KKV finanszírozási helyzet összefoglalása A pénzügyi eszköz programok megfelelően azonosították-e a piaci hiányosságot, elégtelenséget, forráshoz jutottak-e a KKV-k, akik a program nélkül nem jutottak volna forráshoz? Hogyan befolyásolja a pénzügyi eszközökre elkülönített források KKV-kba történő kihelyezésének alakulását a jelenlegi gazdasági trend? 2. feladat: A pénzügyi eszközök részletes vizsgálata Mi az adott konstrukció célja, kiket célzott és melyek a konstrukció igénybevételének feltételei? Hogyan változott a konstrukció a időszak során (konstrukció és kiírási feltételek)? Milyen tapasztalatok szűrhetők le a konstrukció eddigi működéséből? Milyen magyarázat adható a pénzügyi eszközök felhasználásának különbözőségeire? Hogyan befolyásolja a pénzügyi eszközökre elkülönített források KKV-kba történő kihelyezésének alakulását a pénzügyi eszközökre vonatkozó eljárásrend változása? 1.3 Alkalmazott módszertan Az értékelés során az egyes értékelési kérdések megválaszolásához különböző adatgyűjtési, módszertani eszközök és elemzési technikák kerültek alkalmazásra. 9

10 3. táblázat Értékelési kérdés alkalmazott módszertan mátrix Értékelési kérdések Dokumentumelemzés Adatbáziselemzés Trendvizsgálat Mélyinterjú Kérdőív A pénzügyi eszköz programok megfelelően azonosították-e a piaci hiányosságot, elégtelenséget, forráshoz jutottak-e a KKV-k, akik a program nélkül nem jutottak volna forráshoz? x x x Hogyan befolyásolja a pénzügyi eszközökre elkülönített források KKV-kba történő kihelyezésének alakulását a jelenlegi gazdasági trend? x x Mi az adott konstrukció célja, kiket célzott és melyek a konstrukció igénybevételének feltételei? x x Hogyan változott a konstrukció a időszak során (konstrukció és kiírási feltételek)? x x x Milyen tapasztalatok szűrhetők le a konstrukció eddigi működéséből? x x x Milyen magyarázat adható a pénzügyi eszközök felhasználásának különbözőségeire? x x x Hogyan befolyásolja a pénzügyi eszközökre elkülönített források KKV-kba történő kihelyezésének alakulását a pénzügyi eszközökre vonatkozó eljárásrend változása? x x x x Forrás: KPMG Dokumentumelemzés Az értékelés során számos olyan dokumentum került feldolgozásra, amely kiinduló információs forrásként szolgált az értékelési kérdések megválaszolásához, többek között a program releváns dokumentumai (úgymint ÚMFT, GOP, akciótervek, közvetítői szerződések, felhívások, kiírások); a pénzügyi eszközök keresletét és kínálatát elemző GAP-elemzések; a pénzügyi eszközök bemutatását szolgáló vezetői prezentációk (melyek elérhetőek az MV Zrt. honlapján); a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hivatalos közlemények (melyek elérhetőek az MV Zrt. és a MAG Zrt. honlapján); további releváns elemzések (pl. MNB); valamint az aktuális pénzügyi termékkínálat elérhető adatai (desktop research). Adatbáziselemzés Az adatbáziselemzés során az NFÜ és az MV által rendelkezésre bocsátott adatbázisok kerültek feldolgozásra és elemzésre. Az előrehaladás elemzéshez felhasznált adatok fordulónapjai a következők: MV Zrt. adatbázis: december 31. EMIR: február 25. Az adatok alapján az előrehaladásra vonatkozó kérdés megválaszolására a következő szempontok mentén készült az elemzés: 10

11 Pénzügyi előrehaladás: A hiteltermékek esetében az induláskori refinanszírozott hitelösszeg alapján 1 ; Külön értékelve a hitelintézetek, a pénzügyi vállalkozások és a helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok tevékenységét; A kombinált termékek esetében a 4. prioritás vonatkozó leszerződései kerültek értékelésre, a rendelkezésre álló adatok alapján; A garanciatermékek esetében a kezességvállalás mértéke alapján; A kockázati tőkealapok esetében a befektetett összeg tőke és kölcsön tartalma alapján. Projektportfólió vizsgálata: Végső kedvezményezettek iparági megoszlása; Végső kedvezményezettek területi megoszlása. Trendvizsgálat A trendvizsgálat során a historikus adatok alapján az eddigi kronológia folytatása, illetve a pályázati aktivitás és a gazdasági helyzet állandósága mellett a jövőbeni szerződéskötések alakulásának előrejelzése történt. Mélyinterjú Az interjúk a pénzügyi eszközök végrehajtásában kulcsszerepet vállaló közvetítők tapasztalatának megismerésére, a dokumentum- és adatelemzés során nyert információk validálására, kiegészítésére, valamint az elemzések eredményeinek hátterében álló okok feltárására szolgáltak. Az interjúalanyok személye az NFÜ-vel történt egyeztetés után került kiválasztásra. 2 A mélyinterjúk félig strukturált formában valósultak meg: az interjúk előre elkészített, a tématerületnek megfelelő kérdőívek mentén haladtak, ugyanakkor a megkérdezetteknek lehetőségük nyílt saját, a konstrukciók kapcsán alkotott képük szabad megosztására, fejlesztési javaslataik kifejtésére. Kérdőív Az értékelést kiegészíti a GOP kedvezményezettek számára kiküldött kérdőív, mely a Jeremieprogram ismertségére vonatkozóan tartalmazott kérdést. 1.4 Az értékelési riport tartalma Az értékelési riport öt fejezetből épül fel. Jelen első fejezet bemutatja az értékelés kontextusát, célját, az értékelési kérdéseket, az alkalmazott módszertant valamint a riport felépítését. A riport második fejezete bemutatja és értékeli a Jeremie-program általános és hazai céljait, bemutatja a KKV-hitelezés legfontosabb keresleti és kínálati tényezőit, azok alakulását, valamint röviden ismerteti a Jeremie-program ismertségét. A riport harmadik fejezete a Jeremie-program egyes termékeihez így a hiteltermékekhez (ÚSZH és KMH), a garanciatermékekhez, valamint a kockázati tőkealapokhoz külön-külön tett értékelő megállapításokat tartalmazza. A riport negyedik fejezete a teljes Jeremie-programhoz kapcsolódóan tesz értékelő megállapításokat. A riport ötödik fejezete az értékelés megállapításai alapján javaslatokat fogalmaz meg. 1 Az elemzés az Európai Bizottság által tett észrevételek tükrében nem vette figyelembe a Jeremie-mikrohitelekhez nyújtott MV-kezességvállalást 2 Az interjúalanyok listája a mellékletben található. 11

12 2 A Jeremie-program környezete Vonatkozó értékelési kérdések: 1. A pénzügyi eszköz programok megfelelően azonosították-e a piaci hiányosságot, elégtelenséget, forráshoz jutottak-e a KKV-k, akik a program nélkül nem jutottak volna forráshoz? 2. Hogyan befolyásolja a pénzügyi eszközökre elkülönített források KKV-kba történő kihelyezésének alakulását a jelenlegi gazdasági trend? 2.1 A program céljai 1. A Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) kezdeményezés európai uniós ötletét 2005-ben vetették papírra. Alapvető gondolata, hogy a tagállamok strukturális alapokból rendelkezésükre álló forrásaik egy részét mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) finanszírozási nehézségeinek kezelésére fordíthassák hitel-, garancia- és tőkejuttatások formájában egy ernyőként funkcionáló holding alapon keresztül. 2. A magyar gazdaságpolitikai tervezők a pénzügyi eszközök segítségével alapvetően a hitelpiaci elégtelenségek enyhítését és a KKV-k forrásellátottságának javítását kívánták elérni; a tervezők egyben az eszközök jelentős áttételes hatásával számoltak. A pénzügyi eszközök bevezetésével alábbi hatásokat kívánták elérni a tervezők: a mikrofinanszírozás módszereinek fejlesztése és a rendelkezésre álló források növelése; a KKV-k banki finanszírozásának fejlesztése garanciaeszközök alkalmazásával; valamint a hazai tőkepiac fejlesztése. A gazdaságfejlesztési operatív program alapjául szolgáló A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája dokumentum az uniós támogatások gazdaságfejlesztési forrásainak 19,6 százalékát dedikálta a pénzügyi eszközök számára: A KKV-stratégia összegében 212 milliárd forintot szánt pénzügyi eszközökre; ennek 40 százalékát mikrofinanszírozásra, 36 százalékát garanciára, 24 százalékát pedig tőkebefektetésekre tervezték. 4. táblázat A kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgáló finanszírozási eszközök főbb csoportjainak megoszlása a felhasználni tervezett források, és a vállalkozások számára elérhető külső források szerint, Megnevezés Támogatás típusa Beruházás segítése VNT 22,5 Tudás VNT 23,4 Vállalkozói infrastruktúra VNT 34,5 Mikrofinanszírozás PE 7,9 Garancia PE 7,1 Tőke PE 4,6 Forrás: KKV-Stratégia Megoszlás a felhasználni tervezett források szerint (%) A KKV-stratégia a pénzügyi PE: pénzügyi eszköz; VNT: vissza nem térítendő eszközök programjainak nagy forrásáttételével számolt. A stratégia a végül megvalósított mikrohitel, garanciaeszközök és tőkeprogramok bevezetésére tett javaslatot. Előbbi esetében négyszeres áttétellel számolt (és 342 milliárd forint hitel kihelyezésével), a garanciaeszközök esetében tízszeres áttétellel (és 762 milliárd forint hitelkihelyezés támogatásával), a tőkeprogram esetében 50 százalékos magánbefektetői forrásbevonással (azaz 100 milliárd forint külső forrással) számolt: a 212 milliárd forintos programtól így összességében több mint 1200 milliárd forint áttételes hatást vártak. A Jeremie-program alapvető célcsoportja a banki hitelkorlát alatti cégek voltak: Olyan vállalkozásokat kívántak forráshoz juttatni, amelyeket a kereskedelmi bankok a kockázatok megosztása nélkül nem hiteleznének. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a program által 80,4 19,6 12

13 finanszírozott termékek nem szociális mikro-hitel funkciót hivatottak betölteni, hanem alapvetően a KKV-k alulfinanszírozottsága miatt kerültek bevezetésre: Ténylegesen azokat a vállalatokat kívánták támogatni, akik hitelképesek, de nem bankképesek. A KKV-k ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások hitelhez jutását ugyanis speciális helyzetük nehezíti: az elérhető (mérleg-) adataik alapján fizetőképességük a banki scoring-rendszerben nem minden esetben megítélhető. 3. A gazdaságfejlesztési operatív programon belül a rendelkezésre álló források közel negyedét a pénzügyi eszközök prioritására allokálták. A 2007 júliusában elfogadott operatív program a rendelkezésére álló forrás KKV-stratégiában megfogalmazott 19,6 százalékánál nagyobb arányát, a közel 3 milliárd euró 23,9 százalékát a pénzügyi eszközök prioritására allokálta. A 2009-es OP-módosítás során, amikor a GOP teljes kerete további több mint 300 millió euróval bővült, a pénzügyi eszközökhöz rendelt források is emelkedtek, ám kisebb mértékben, így arányuk a programon belül valamelyest csökkent, 21,6 százalékra. 2.2 A KKV-k finanszírozási kereslete Hitelezés 4. A válságot követően számottevően átalakult a KKV-hitelkereslet: az alacsonyabb összes hitelállomány mellett a kereslet fókusza a beruházási hitelekről áttevődött a forgóeszközhitelekre. 5. táblázat KKV-k beruházási hiteleinek állománya és éves folyósítása (Mrd. Ft) KKV-k beruházási hiteleinek állománya, összesen A hitelfelvétel a vállalkozások hagyományos finanszírozási forrása. A hitelpiaci trendekről általánosan elmondható, hogy a 2000-es évek elejétől általános bővülés volt tapasztalható, majd 2008 után törés következett be. A hitelezett vállalkozások számát és a vállalati hitelállomány növekedését a források beszűkülése, a banki hitelezési szabályok szigorodása, az expanzív hitelkihelyezések leállása váltotta fel. A magyarországi KKV-k beruházási hitelállománya bár 2008-at követően évről-évre nőtt, 2012-ben ismét visszaesett. Emellett a beruházási hitelek aránya a teljes KKV-hitelállományon belül 30 százalék alá esett, ami jelzi, hogy a visszafogott hitelkeresleten belül is érzékelhető a beruházási ,2 1324,6 1421,9 1196,3 Az összes KKV-hitelállomány %-ában 31,7% 32,8% 30,0% 28,8% Tárgyidőszakban KKV-knak nyújtott beruházási hitelek, összesen 297,3 320,9 361,2 319,1 Az összes KKV-hitel %-ában 8,1% 8,0% 8,8% 7,1% Forrás: PSZÁF 6. táblázat Az egyes Jeremie-termékek elérhető kerete és az ezeken keresztül kihelyezhető hitelállomány (GOP-KMOP együtt) Termék (Mrd. Ft.) Forrás: NFÜ GFP IH Keret ( ) Kapcs. elérhető források Hitel 149,9 >149,9* Garancia 26,0 162,4 Kockázati tőke 72,0 102,9 Összesen 247,9 >415,2 * A közvetítőnként eltérő refinanszírozási arány miatt a valós kihelyezett összeg ennél magasabb lehet hitelek iránti szűkös érdeklődés. Ezt a trendet tovább alátámasztja, ha az adott évben folyósított hiteleket vizsgáljuk: A 2012-ben folyósított KKV-hitelek alig 7 százalékát tették ki a beruházási kölcsönök. 13

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Benke Ákos vezérigazgató Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009. június 17. Pénzügyi Programok hitelintézetek részvételével MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. március 17-től A mindenkor érvényes Jegybanki Alapkamat és az MTB Alapkamatok a Takarékbank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

CIB Bank az Európai Unióban

CIB Bank az Európai Unióban CIB Bank az Európai Unióban Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője 2009. Május 14., Debrecen CIB Bank előnyei Nemzetközi kapcsolatrendszer Az EURO övezet 3. legnagyobb bankcsoportjának tagja Elsőként

Részletesebben

Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben

Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben Heti Válasz Konferencia - Cégfinanszírozás a kkv-szektorban Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben Bertalan Sándor ügyvezető igazgató 2014. október 29. www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. május

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából: 1,2 millió bejegyzett vállalkozás 99%-a KKV

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4.

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. 1 100% állami tulajdon Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR Alkalmazottak száma: 290 fő F

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap

Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap EU pályázatok rendszere Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Szőkéné Hajduk Andrea Irodavezető A Új Széchenyi Mikrohitel Program célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Hitel a vállalkozások sikeréhez - A HKIK szerepe a vállalkozásfejlesztésben Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából:

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Hitelt? De honnan? A mikro- és kisvállalkozások forráshoz jutási lehetőségei 2013 tavaszán. Kaposvár, 2013.04.17 Keresztes Péter SMVKK

Hitelt? De honnan? A mikro- és kisvállalkozások forráshoz jutási lehetőségei 2013 tavaszán. Kaposvár, 2013.04.17 Keresztes Péter SMVKK Hitelt? De honnan? A mikro- és kisvállalkozások forráshoz jutási lehetőségei 2013 tavaszán Kaposvár, 2013.04.17 Keresztes Péter SMVKK A kisvállala> hitelpiacról röviden A kereslet: Ø A mikro- és KKV szektor

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Hitelprogramok. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Kiskőrös, Baja 2015. május 5.

Hitelprogramok. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Kiskőrös, Baja 2015. május 5. Hitelprogramok Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kiskőrös, Baja 2015. május 5. Mikrohitel története Bács-Kiskun Megyei Alapítvány részvétele a mikrohitelben 1993-tól PHARE Program 2500

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Vállalkozásfinanszírozás Gazdaság Háza, 2013.04.10. Forrás hitelcél összhang, Hiteltípusok Folyószámlahitel szabad felhasználással Tartós forgóeszköz hitel Beruházási hitel Szabad felhasználású és önerő

Részletesebben

ILENCZFALVI-SZÁSZ GÁBOR VEZÉRIGAZGATÓ 10 A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó cégcsoport. A Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt.

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Regionális Fejlesztési Holding Zrt Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami

Részletesebben

Az RFH Zrt. bemutatása

Az RFH Zrt. bemutatása 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások erősítésén keresztül a térségi gazdaságfejlesztés KKV-k és Önkormányzatok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2012. április 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Energetikai beruházások finanszírozása

Energetikai beruházások finanszírozása Energetikai beruházások finanszírozása Finanszírozási források az MFB Zrt. hitelprogramjaiban Kékesi Zsolt igazgató 2010. Március 4. A fejlesztési hitelek kamat és futamidő előnye Fejlesztési banki hitelek

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2014. január 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az RFH Zrt. bemutatása

Az RFH Zrt. bemutatása 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások erősítésén keresztül a térségi gazdaságfejlesztés KKV-k és önkormányzatok

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. augusztus 1.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. augusztus 1. HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGI SZEMÉLYISÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTMENETI FINANSZIROZÁSÁT SEGÍTŐ HITELKONSTRUKCIÓK, VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ... 4 1.1.

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Boros Gergely, Képviseletvezető - Pécs 2015. január 20. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram, Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13.

A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13. A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13. 1 Az Az MFB bankcsoport, Bankcsoport, mint operatív holding Axis Alapkezelő 49% BANKI

Részletesebben

TANULMÁNY ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT

TANULMÁNY ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT TANULMÁNY ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FINANSZÍROZÁSI PROGRAM INDÍTÁSÁRA MEGÚJULÓ ENERGIA BERUHÁZÁSOKHOZ megújuló energia beruházásokhoz 1 KEOP forrás-kihelyezési koncepció tanulmány célja A megújuló energiaforrást

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói forint hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói forint hitelekhez A 204. július 9-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Vállalkozói hitelek éven belül Hirdetmény Vállalkozói forint hitelekhez Vállalkozói folyószámla hitel 6-8 % -

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

BUDAPEST, 2013.11.19 20. Pénzügyi eszközök a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP)

BUDAPEST, 2013.11.19 20. Pénzügyi eszközök a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) BUDAPEST, 2013.11.19 20. Pénzügyi eszközök a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) Az előadás felépítése Pénzügyi eszközök célja, sajátosságai Tervezési környezet 2014 2020 Tervezett

Részletesebben

HEVES MEGYEI VÁLLALKOZÁS- és TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY!

HEVES MEGYEI VÁLLALKOZÁS- és TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY! Mikrohitel Programok 2013 Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központ 3300 Eger, Trinitárius u. 2. Tel: 36/410-724; Fax: 36/413-265 Honlap: www.hmvk.hu Email: info@hmvk.hu

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

Martonvásár, 2009.04.16. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza

Martonvásár, 2009.04.16. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza Martonvásár, 2009.04.16. Válságkommunikációs konferencia a Völgy Vidéken Ezt ajánlja a FMKIK: Széchenyi kártya Mikrohitel: Új Mo-, Országos-, Helyi konstrukciók Hiteltanácsadás MFB ÚM Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

1. ábra: Az NHP havi igénybevétele

1. ábra: Az NHP havi igénybevétele Hidasi Balázs- Plajner Ádám- Pulai György: Több ezer milliárdnyi forrás áramlott a hazai KKV-khoz a közelmúltban - vissza nem térő alkalom a beruházáshoz? Az elmúlt két év során tapasztalt forrásbőség

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15.

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15. Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása 2006. február 15. A helyi önkormányzatok által elérhet támogatások alakulása Adatok millió forintban Megnevezés 2005. 2006. 2007.

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 1-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

Pályázatok és finanszírozás 2011 (Új Széchenyi Terv céljai, eszközök)

Pályázatok és finanszírozás 2011 (Új Széchenyi Terv céljai, eszközök) Pályázatok és finanszírozás 2011 (Új Széchenyi Terv céljai, eszközök) A finanszírozás forrásai lehetnek: 1. pályázatból EU (ÚSZT) 2013-ig 2000 milliárd Ft 2. banki hitelből (Unicredit Bank) Az Új Széchenyi

Részletesebben