VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 92. szám november Biedermann Zsuzsánna Az amerikai pénzügyi szabályozás története 1014 Budapest, Orszagház u. 30. Tel.: Fax:

2

3 3 BEVEZETÉS 2007-ben az Amerikai Egyesült Államokban kezdődött másodrendű jelzálogpiaci válság kirobbanásakor számos szakértő nyilatkozott úgy, hogy elszigetelt jelenségről van szó, amely nem fenyegeti a világpiacokat. A problémák azonban fokozatosan átterjedtek az amerikai, pénzügyi szférára, és a szakadék szélére sodorták a globális pénzügyi rendszert, majd az egész világgazdaságot. A másodrendű jelzálogpiaci válságként induló és a reálszférára fokozatosan átterjedő recesszió felvetette a kapitalizmus örök kérdését: vajon adekvát szabályozással megelőzhetőek lettek volna a piaci zavarok? A pénzügyi szektor hozaméhsége miatt mesterségesen, hitelekből felpumpált fogyasztás, az értékpapírosított termékek piacának komplexitása, a jó és rossz befektetések megkülönböztethetetlensége, valamint a pénzügyi szektorban elburjánzott bennfentes ügyletek és etikai szempontból megkérdőjelezhető összefonódások miatt az amerikai pénzügyi piacon gyökeres változtatásra van szükség, amely csökkenti a hasonló válságok kockázatát. Ebben eleinte egyetértett az amerikai közvélemény és politikai szféra. A válságra adott szabályozói válasz azonban a 2007 óta eltelt három-négy évben az eredeti elképzelésekhez képest felpuhult, veszített szigorából. A következő cikk kísérletet tesz az amerikai pénzügyi szabályozás 1933 utáni rövid történetének feltérképezésére, a válság egyik okának tartott pénzügyi dereguláció folyamatának leírására. Az elemzés igyekszik rámutatni a válság kiváltó okainak és a viszonylag laza amerikai pénzügyi szabályozásnak a kapcsolatára, valamint értékeli a válság hatására született Dodd- Frank Wall Street Reform- és fogyasztóvédelmi törvény hatását az amerikai pénzügyi piacokra. KIS AMERIKAI SZABÁLYOZÁS- TÖRTÉNET Az amerikai gazdaság válságának okai mélyen gyökereznek az amerikai gazdaságtörténetben től az Egyesült Államok az as nagy gazdasági világválság óta nem tapasztalt mélységű gazdasági visszaeséssel küzd, pedig gazdasága korábban hosszú évtizedekig virágzott, az ázsiai pénzügyi válság és a hazai pénzügyi gondok nem voltak hosszú távon negatív hatással a gazdasági növekedésre, így a pénzügyi piacok és cégek rugalmasságába és alkalmazkodó készségébe vetett hit egyre csak nőtt. A tőzsde 1929-es összeomlása után fogadták el Amerikában a Glass-Steagall törvényt, amelynek célja a spekuláció korlátok közé szorítása volt, többek között úgy, hogy szétválasztották a befektetési és kereskedelmi banki tevékenységeket, 1 és falat húztak a bankok és brókercégek 2 közé. A tör- 1 Commercial banking (kereskedelmi banki) tevékenység: betétképzés, kölcsönnyújtás, garancia, leszámítolás, készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása, jótállás. Investment banking (befektetési banki) tevékenység: beruházási javak finanszírozása, fedezeti ügyletek, vagyonkezelés, értékpapírügyletek: Corporate Finance: értékpapír-forgalom, hedge, termin, opció, vállalkozásfinanszírozás tőzsdei segítséggel, tőzsdei bevezetés. Asset Management: vagyonkezelés, portfoliókezelés. Mergers and Acquisition: fúzió és tanácsadás. 2 Amerikai típusú intézmény-besorolás:

4 4 vény azt volt hivatott megakadályozni, hogy a bankok meggondolatlanul kockáztatva ügyfeleik pénzét a csőd szélére sodródjanak, hiszen ha egy kisbetéteseket kiszolgáló bank likviditási problémákkal küzd, gyakran az állam vállalja anyagi megsegítését, a kisbetétesek érdekeit szem előtt tartva. A törvényt Franklin Roosevelt írta alá 1933-ban és 1999-ig volt érvényben. A pénzügyi lobbi már a kezdetektől támadta a Glass-Steagall-törvényt, főként arra hivatkozva, hogy visszafogja a növekedést, mert túlszabályozza a gazdasági szereplők tevékenységét előtt már évtizedekkel parázs viták alakultak ki arról, hogy szükséges-e a Glass-Steagalltörvény. Ezekben a vitákban az amerikai pénzügyi piacok versenyképességének növelése állt szemben azzal az igénnyel, hogy fenn kell tartani a fogyasztói bizalmat, hiszen az emberek csak olyan bankra bízzák a pénzüket, amelynek tevékenységét nem tartják kockázatosnak ben a Kongresszus Kutatási Osztálya közzétett egy jelentést 3, amely a Glass-Steagall törvény melletti és elleni érveket gyűjtötte össze. Ez a jelentés felhív- Betételfogadásra jogosult (Depository Institute) Kereskedelmi bankok Köztakarékpénztárak Takarék és Kölcsönszövetkezetek Hitelszövetkezetek Betételfogadásra nem jogosult (Nondepository Institute) Finanszírozó társaságok Biztosító társaságok Befektetési bankok, brókercégek Jelzáloghitel bankok Nyugdíjalapok 3 Glass-Steagall Act: Commercial vs. Investment Banking, Updated June 29, 1987 By William D. Jackson, Economics Division, Congressional Research Service 9065/m1/1/high_res_d/IB87061_1987Jun29.pdf Letöltve: ja a figyelmet arra, hogy a Glass-Steagall törvény célja a bankrendszer integritásának megőrzése, a pénzügyi visszaélések megelőzése és a túlzott tőzsdei spekuláció visszaszorítása. Megállapítja továbbá, hogy a bankok számos új befektetési formát, pénzügyi eszközt dolgoztak ki 1933 óta, amelyek az értékpapírokra emlékeztetnek, a brókercégek pedig olyan termékeket fejlesztettek, amelyek a kölcsönök és betétek jellemzőivel bírnak. Tehát a pénzügyi szektor szereplői minden lehetséges módon igyekeztek már 1987-ben megkerülni azt a falat, amelyet a törvény a bankok és brókercégek közé emelt. A világon végigsöprő pénzügyi dereguláció (példaként az Egyesült Királyságot, Kanadát és Japánt említi) fokozta a pénzügyi élet szereplőinek nyomását a törvényhozásra, hogy könnyítsenek a szabályokon. AZ 1999-BEN HATÁLYBA LÉPŐ GRAMM-LEACH-BLILEY (PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓ- JA) TÖRVÉNY HATÁSA AZ AMERIKAI PÉNZÜGYI RENDSZERRE Szerintem tíz év múlva visszanézünk majd és azt gondoljuk, nem kellett volna ezt tennünk. De megtettük, mert elfelejtettük a múlt tanulságait, és hogy ami ban igaz volt, az 2010-ben is igaz lesz. 4 (Byron Dorgan szenátor a Glass-Steagall felülbírálása után) A Glass-Steagall-törvény azon előírását, amely szerint a bankok nem birtokolhatnak más pénzügyi tevékenységgel foglal- 4 David Leonhardt: Washington s Invisible Hand September28, /28wwln-reconsider.html?pagewanted=print Letöltve:

5 5 kozó céget, november 12-én a Gramm-Leach-Bliley törvénnyel felülbírálták. 5 A pénzügyi lobbi sokáig és szívósan dolgozott a Glass-Steagall törvény bizonyos eredményeinek eltörléséért, a pénzügyi szabályozási környezet lazításáért. Számos szakértő ebben látja a napjaink válságához vezető első lépést, hiszen többek között a szigorú szabályok garantálták az értékpapírosításra épülő keletkeztetőszétosztó modell és a jelzáloghitelezés többé-kevésbé megbízható működését. A törvénymódosítás lényegesen megkönnyítette az amerikai pénzügyi szolgáltatók működését. Olyan pénzügyi óriásvállalatok létrejöttét mozdította elő, amelyek kombinálhatták a korábban elkülönülő pénzügyi tevékenységeket: biztosítást, portfoliókezelést, jegyzési garancia vállalását és a kereskedelmi banki működést. A Pénzügyi Szolgáltatások Modernizációja Törvény keretében lehetőség nyílt arra, hogy pénzügyi konglomerátumok jöjjenek létre, amelyeknek egy része a biztosítási szektorba, egy vagy több másik része pedig a befektetési vagy banki szektorba tartozott. Többek között a Gramm-Leach-Blileytörvénynek köszönhetően alakultak tehát ki a túl nagy (too big to fail) pénzintézetek, amelyek a válság során állami segítségre, tőkeinjekcióra szorultak. Utólag számos elemző illette kritikával a túl nagyra nőtt intézményeket: erkölcsi kockázatot (moral hazard) jelent, hogy ezek a góliátok abban a biztos tudatban építik pozícióikat, hogy méretük miatt a kormányzat úgysem hagyja bedőlni őket, és az esetleges túlzott koc- 5 Office of the Controller of the Currency: Economics Working Papers, WP (April) The Repeal of Glass-Steagall and the Advent of Broad Banking, James R. Barth, R. Dan Brumbaugh Jr. and James A. Wilcox, by-type/economics-working-papers/ /wp pdf, Letöltve: kázatvállalás miatti veszteségeket az adófizetők pénzéből majd úgyis kifizetik. Tény, hogy az óriásbankok általában akkor is számíthatnak állami segítségre, ha rosszul gazdálkodnak, és piaci visszaesések idején kevésbé ragaszkodnak a likviditásproblémák saját erőből történő megoldásához, mint kisebb társaik. A fent említett erkölcsi kockázat ellenére ezt a változást Amerikában azért tarthatták szükségszerűnek a törvényhozók, mert a pénzügyi szolgáltatások kereslete az utóbbi néhány évtizedben jelentősen megváltozott (például megnőtt a nyugdíjas megtakarításokkal kapcsolatos befektetések iránti igény), ennek következtében világszerte bővült a hagyományos pénzügyi tevékenységekkel foglalkozó intézmények működési köre, tradicionálisan egy másik pénzügyi szektorba tartozó intézmény által végzett tevékenységekkel. A bankok és biztosítók együttműködéséből kialakuló konglomerátumok számos országban a gazdasági élet kulcsszereplőivé váltak (Belgium, Hollandia, Ausztrália) 6, és az amerikai nagybankok versenyhátrányban érezték magukat a szigorú szabályozás miatt. A törvény megkülönböztette az ún. pénzügyi holdingvállalatokat (financial holding company, FHC), amelyek a pénzügyi tevékenységek teljes skáláját végezhetik, azonban ehhez megfelelő tőkeellátottsággal, kockázatkezeléssel és hitelminősítéssel kell bírniuk (ezek a feltételek a fiókintézményekre is érvényesek voltak és a holding bankjai és leányvállalatai közötti tranzakciókat is korlátozták). A pénzügyi intézmények felügyeletét a törvény funkcionális alapokon szervezte meg, azaz a tevékenységi köröktől függően 6 Szüle Borbála: A pénzügyi konglomerátumok létrejöttének kockázati hatásai, Közgazdasági Szemle, 53. évf., július augusztus, pp

6 6 az ellenőrzést a Federal Reserve, a tőzsdefelügyelet (S.E.C.), az árutőzsde szabályozási szerve (Commodity Futures Trading Commission- CFTC) és az állami biztosításfelügyelet látta el, a pénzügyi holdingok átfogó felügyeletét pedig a Federal Reserve végezte. A funkcionális szabályozás a bankok tevékenységére is kiterjedt, azaz az értékpapír-kereskedelmet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet a S.E.C., biztosítási tevékenységet pedig az állami biztosítási hatóságok felügyelték. 7 A befektetési és kereskedelmi banki tevékenységek határait összemosó törvény pozitívuma volt, hogy az amerikai pénzügyi szolgáltatók ezután fel tudták venni a versenyt a pénzügyi konglomerátumokkal a nemzetközi piacokon. Az éles versenyben azonban az összeolvadó, új pénzügyi tevékenységekbe kezdő szolgáltatók egyre gyakrabban megfeledkeztek az óvatosságról és áttekinthetőségről. Ráadásul a kereskedelmi bankok beletanultak a kockázatosabb befektetési banki tevékenységekbe. Mivel nagyon sokféle tevékenységet végeztek egyazon intézmény falai között, a közös érdekeltségek óhatatlanul érdekkonfliktusokat szültek, és ennek hosszú távon a befektetők látták kárát. Ha a részvényelemzők és a befektetési bankárok egy intézménynél dolgoznak, akkor könnyen előfordulhat, hogy problémákkal küzdő cégek részvényeit ajánlják elsőrangú befektetésként ügyfeleik számára. A bankárok pedig könnyedén elkezdhetnek együttműködni a problémás cégek vezetőivel. 8 7 Senate Banking Committee, Committee Documents Online 106th Congress, Executive Summary of S. 900, The Financial Services Modernization Act of 1999, Letöltve: Marján Attila: Az európai pénzügyi szolgáltatási szektor és a gazdasági és monetáris unió, Ph. D. A pénzügyi rendszer felügyeletének problémáit jelezte már az Enron csődje körül kialakult botrány is. Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának egyik bizottsági vizsgálata október elején szabálytalanságokat hozott nyilvánosságra a tőzsdepiaci felügyeletnél, de felelőssé tett hitelminősítőket, könyvvizsgálókat és elemzőket is. A felmerült szabálytalanságok miatt 2002 novemberében lemondott a tőzsdefelügyelet vezetője Harvey Pitt, és főszámvevője, Robert Herdman is. 9 Véleményem szerint a törvény minden negatív hozadéka mellett sem írható napjaink válsága kizárólag az 1999-es törvénymódosítás számlájára, és nem egyszerűen a kereskedelmi és befektetési banki tevékenység összemosásának eredménye. Az 1999-es módosítás azonban nagyban hozzájárult a válság légköréhez : súlyos etikai problémák és összefonódások, érdekütközések alakultak ki a bennfentesség miatt. Ráadásul a pénzügyi konglomerátumok keletkezése az előjátéka volt csupán a too big to fail problémakörnek. Ezek az intézmények mind tulajdonosi szerkezetükben, mind tevékenységeiket tekintve, túlságosan összekapcsolódtak egymással és olyan komplex rendszert alkottak, ahol a szereplőket már képtelenség volt függetleníteni egymástól. Azaz, ha bármelyik szereplő elveszti az egyensúlyát, a többiek dominó módjára követik. A következő részben a befektetési banki tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó szektort tárgyalom, illetve megpróbálok rávilágítani, hogy a jelzáloghitel-alapú értékpapírok, valamint a fedezett adósságkötelezvények elterjedése hogyan kapcsolódik a válság kialakulásához. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék, p Ibid., p. 66.

7 7 A KELETKEZTETŐ-SZÉTOSZTÓ MODELL SÉRÜLÉSE A jelzáloghitelezésnek Amerikában nagy hagyománya van. Míg a társadalom nagy része jellemzően hitelből finanszírozza élete során minden nagyobb kiadását (oktatás, lakásvásárlás, gyermekek taníttatása, stb), az életpályájuk későbbi szakaszába lépő gazdasági szereplők, illetve a különféle biztosítók és alapok általában megtakarításokkal rendelkeznek. A pénzügyi termékek piacának egyik legfontosabb feladata, hogy mindkét fent említett csoport befektetési igényeit kielégítse. Ez pedig az értékpapírosítás folyamata során valósul meg, amelyet eredetileg 1970-ben kezdtek alkalmazni. A szakirodalomban számos definíciót olvashatunk, Nádasdy a következőképpen ragadja meg a jelenség lényegét: Az értékpapírosítás folyamata során pénzügyi követelések egy csoportját különítik el jogi és gazdasági értelemben, és ezt fedezetként használva ún. eszközzel fedezett értékpapírokat (asset-backed security, vagy ABS) bocsátanak ki a piacra. 10 Az értékpapírosítás során a bankok, mint a folyamat kezdeményezői (originators) az amerikai háztartások hosszú lejáratú hiteleit (amelyek jellemzően ingatlanfedezetű jelzáloghitelek) az amerikai hoszszú távú befektetők (például megtakarításokkal rendelkező háztartások, vagy a nyugdíjalapok, a biztosítók) pénzével finanszírozzák. Ez azért is előnyös számukra, mert a hosszú távú követeléseket rövid távon pénzre válthatják, forrásbevonást valósítanak meg, így elvileg könnyebben 10 Nádasdy Bence: Értékpapírosítás: miért értékpapírosítanak a bankok? Hitelintézeti szemle 2004, Vol. 3, No. 2, pp elkerülhető, hogy likviditási problémák lépjenek fel. Ahogy a Király Nagy Szabó szerzőtrió fogalmaz Egy különleges eseménysorozat elemzése a másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei c. cikkében: Illikvid eszközt alakítottak át likvid eszközzé:hosszú lejáratú, nehezen mozgatható jelzáloghitelekből lettek jelentős és mély piaccal rendelkező, jól forgatható, azaz könnyen likvidálható értékpapírok Az értékpapírosítás tárgyát jelentő pénzáramlásnak három olyan alaptulajdonsága van, amelyeket érdemes átalakítani, hogy a végső befektető ízlésének minél inkább megfelelő termékhez jusson: a lejárat, a kamatozás és a hitelkockázat.. 11 A modell nevében szereplő szétosztó kifejezés magyarázata, hogy az eredetileg hitelt nyújtó intézmény szétteríti kockázatát a befektetők között (distribute). Tehát a keletkeztető-szétosztó modell, amely az értékpapírosításra épül, mindegyik résztvevő félnek hasznot hozott: a bankoknak előnyös volt, mert csökkentette a hitelek koncentrációs kockázatát, enyhítette a tőketerhelést és likviditást biztosított a jelzáloghitelezőknek, az értékpapírosítónak pluszbevételt hozott, és diverzifikált pénzügyi termékpiacot kínált az intézményi és magánbefektetőknek. 12 A keletkeztető-szétosztó modell nem kifejezetten amerikai jellegzetesség, minden országban megtalálható, ahol kellően komplex a pénzügyi piac, illetve ahol a különböző életpályaszakaszokra különböző anyagi helyzet, hozzáállás jellemző (fiata- 11 Király Júlia Nagy Márton Szabó E. Viktor: Egy különleges eseménysorozat elemzése a másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei, Közgazdasági Szemle, 55. évf., július augusztus, pp Ibid., A szikra a másodrendű amerikai jelzálogpiac és a keletkeztető-szétosztó (OAD) modell c rész.

8 8 lon még hitelt veszünk fel, idősebb korban már megtakarítani igyekszünk). A modell egészen addig jól működött, amíg a keletkező értékpapírok minőségének biztosítása elsődleges volt: a hitelkeletkeztető csak akkor tudott refinanszírozást találni, ha kiváló minőségű hiteleket (azaz gondosan kiválasztott, elsőrangú adósok hiteleit) csomagolt át értékpapírrá. Azonban a dinamikusan fejlődő értékpapírpiacon már a hetvenes években megjelentek az úgynevezett magán-jelzálogpapírok (private labeled, MBS), amelyek alapjául szolgáló hiteleket az állami vagy kvázi állami garanciával működő intézmények nem voltak hajlandóak refinanszírozni (az amerikai lakáspiac tartópilléreinek tekintett Fannie Mae, és Freddie Mac jelzálogtársaságok 13 részvénytársaságként működtek, de törvényben megszabott alapokmánnyal és céllal, és az állam hitelkeretet garantált számukra). A Glass-Steagall-törvény 20. cikkelye előírta, hogy a kereskedelmi bankok nem végezhetnek elsődlegesen értékpapírosítással kapcsolatos tevékenységet, azonban a különböző típusú pénzügyi tevékenységek egy intézményen belüli végzéséért már a hatvanas évektől kezdve lobbiztak a pénzvilág nagyjai ra sikerült elérniük, hogy a kereskedelmi bankok összbevételének maximum öt százaléka befektetési banki tevékenységekből származhasson ben ezt korlátot felemelték tíz százalékra a pénzpiaci szereplők nyomására, 1990-ben pedig a J.P. Morgan még a Fed explicit hozzájárulását is megszerezte az értékpapírosításhoz! 1996-tól engedélyezték a bankholdingoknak, hogy jövedelmük maximum 25 százaléka értékpapírosítással foglalkozó leányvállalataikból származzon. Ez az intézkedés gyakorlatilag végképp felülírta a Glass-Steagall-törvény 20. cikkelyét, és a kereskedelmi bankok egyre gyakrabban adták tovább jelzáloghiteleiket értékpapírba csomagolva különféle befektetőknek ben a Glass-Steagall-törvény felülírása hivatalosan is engedélyezte a bankoknak, hogy a hitelpiac virágzó területére lépjenek. Együttműködhettek a jelzáloghiteleket létrehozó vállalatokkal, kölcsönt adhattak olyan ügyfeleknek, akik nem rendelkeztek megfelelő fedezettel és tovább is adhatták ezt a kölcsönt strukturált pénzügyi eszközök formájában más befektetőknek. A hiteleket csoportosították és jelzáloghitelalapú értékpapírokat és fedezett adósságkötelezvényeket hoztak létre. A Gramm-Leach-Bliley törvény elfogadása után a bankok még kevésbé figyeltek oda, hogy milyen minőségű jelzáloghiteleket csomagolnak át, hiszen hitelportfóliójuk egy része átkerült a befektetőkhöz, így azok a bank mérlegén kívülre kerültek (leegyszerűsítve: már nem a bankok gondja volt, hogy az adós fizet-e). 15 A bankok egyre több hasznot reméltek a látszólag egyre kevésbé kockázatos hitelektől (hiszen a kockázatokat elvileg szétterítették a szerep- 13 Fannie Mae, azaz FNMA (Federal National Mortgage Association), Ginnie Mae, azaz GNMA (Government National Mortgage Association) és Freddie Mac, azaz Federal Home Loan Mortgage Corporation, feladatuk röviden a jelzáloghitelezés finanszírozásának biztosítása. Felvásárolják a jelzálog-követeléseket a hitelező pénzintézetektől, majd ezekre építve származékos termékeket - jelzáloghitellel fedezett értékpapírokat - bocsátanak ki, ily módon biztosítva és növelve az elsődleges jelzáloghitelezés tőkeforrását. 14 Private Broadcasting Company: The Long Demise of Glass-Steagall a következő forrásokra támaszkodva: Frontline interjúk a The Wall Street Fix számára, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Time, Fortune, Business Week cikkek, frontline/shows/wallstreet/weill/demise.html, Letöltve: december BÉT havi elemzés: július, Az értékpapírosítás, julius.pdf, Letöltve:

9 9 lők között). Egyre többször adtak hitelt megfelelő körültekintés nélkül, a kockázatokat a mérlegen kívülre tolva az értékpapírosítás során. A mennyiségi szempont megelőzte a minőségit, a keletkeztetőszétosztó modell már nem csak a megbízható adósok hiteleit szórta szét a piacon. Az alacsony minőségű hitelek ugrásszerű megnövekedését az ingatlanberuházási kampányok, illetve a lakásvásárlási láz is táplálta. Ez utóbbit társadalmi tényezők, és maga a kormány is ösztönözte. A MÁSODRENDŰ ADÓSOK ÉS AZ EGY- RE KOMPLEXEBB PÉNZÜGYI TERMÉKEK Ezzel egyidejűleg már az 1990-es évek elejétől kezdett robbanásszerűen növekedni a másodrendű adósokhoz (akik nem vagy kétes hitelmúlttal rendelkeznek) kapcsolódó másodrendű ingatlanhitelezési piac. Számos amerikai cég az 1980-as évektől olcsóbb munkaerejű országokba helyezte át a termelését, ezért amerikaiak ezreitől váltak meg. A középosztály lassan kezdett anyagilag leszakadni, a politikai nyomás pedig erősödött, hogy a hitelhez jutás könnyítésével oldják meg a problémákat. Az alacsony keresetű vevőnek is lehet ugyanolyan szép háza, mint bárki másnak hangsúlyozta Bush akkori amerikai elnök 2002-ben. 16 A könnyített hitelfelvételi eljárás, az alacsony kamatok és a folyamatosan növekvő ingatlanárak miatt a másodrendű hitelfelvevők egyre nagyobb arányt képviseltek a jelzáloghitelpiacon ben még az összes amerikai jelzáloghitelnek 5 szá- 16 President George W. Bush addresses the White House Conference on Increasing Minority Homeownership at The George Washington University Tuesday, Oct. 15, 2002, Letöltve: 2008.július 31. zalékát tették ki a másodrendű hitelek, 2007-re azonban ez az arány már 15%-ra növekedett. 17 A magán-jelzálogpapírok tulajdonosai (MBS) éppen, mint az állam-közeli ügynökségek a saját papírjaik esetében hiteljavító (credit-enhancement) lépéseket hajtottak végre: hitelbiztosítást vettek erre szakosodott biztosítóktól, illetve a nagy hitelminősítőkkel minősíttették papírjukat. A másodrendű ingatlanhitelezési piac felfutásával párhuzamosan az értékpapírosított termékek között is egyre több másodrendű hitelekre épülő magán-értékpapír fordult elő és a befektetők a hasonló besorolások miatt egyre nehezebben tudták megkülönböztetni a jó minőségű, elsőrangú papírokat a kevésbé jó minőségűektől a fokozatosan szennyeződő piacon. 18 Ha ez nem lett volna elég, az értékpapírosítást kezdeményezők (originátorok) szívesen alkalmazták az ún. ratings shoppingot, vagyis válogattak az ügynökségek, a megkapható minősítések között. 19 Nem csak a másodrendű adósok nehezítették a tisztánlátást az egyre komplexebbé váló pénzügyi piacokon, hanem a pénzügyi innovációk is. A pénzügyekben jártas szakemberek számtalan új, komplex befektetési lehetőséget dolgoztak ki, amelyek célja a kockázat szétterítése és a pénzügyi piac komplexitásának (a befektetési lehetőségek számának) növelése volt. Az értékpapírosítás során előfordult, hogy különböző tulajdonságokkal bíró jelzáloghiteleket kapcsoltak egybe, de később már különféle hiteleket, kötvényeket is beválogathattak egy-egy csomagba, amelyekből fedezett adósságkötelezvényeket alakítottak ki. A kombiná- 17 Király-Nagy-Szabó Ibid. 19 Móra Mária: Mi a teendő? Kiútkeresés a másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán, Hitelintézeti Szemle, Vol. 7, No. 5, pp

10 10 cióknak csak a fantázia szabott határt. Ezeket a kötelezvényeket már egyre nehezebb volt- még egy pénzügyi szakértő számára is- reálisan minősíteni. Egyre több esetben fordult elő, hogy csak a fedezett adósságkötelezvényt eredetileg összeállító szakember tudta világosan megítélni a kockázat mértékét. Ennek ellenére a hitelminősítők a vállalati kötvényeknél már bevált kockázatelemzési módszereket alkalmazták a fedezett adósságkötelezvényekre is. A válságot megelőző folyamatos gazdasági növekedés elrejtette a fedezett adósságkötelezvényekhez kapcsolódó kockázatokat, és a befektetők hajlamosak voltak elfeledkezni a pénzügyi innovációk esetleges illikviditásáról, amíg magasak voltak a hozamok. Az értékpapírosítók pedig a szükségesnél kisebb tőkehányadot tartottak (többszörös tőkeáttételek halmozódtak fel a rendszerben, így meg lehetett sokszorozni a nyereséget, de sajnos később a veszteséget is), mert elsődleges szempontjuk volt a minél nagyobb mértékű likviditásbevonás és jutalék elérése. 20 A tőkeáttételekhez kapcsolódó másik jellegzetes befektetési fajta, amely igen népszerűvé vált az elmúlt 25 évben, a derivatív (forward, swap, futures, opciós) ügyletek, amelyek egy ún. alaptermékből származnak (például a Goldman Sachs-ra kötött decemberi lejáratú határidős kontraktus alapterméke vagy mögöttes terméke a Goldman Sachs részvény). A származékos ügyletek meglehetősen nehezen áttekinthető pénzügyi eszközök, mivel a mögöttes kockázatokat, valamint ebből adódóan a termékek tényleges piaci értékét éppen a származékos jelleg miatt nehéz felmérni. Ráadásul a derivatív termékeknek virágzó piaca alakult ki a tőzsdén kívül (over-the-counter, 20 Szanyi OTC), sokkal szabályozatlanabb körülmények között, amely tovább nehezítette a tájékozódást az egyre áttekinthetetlenebb ügyletek tengerében. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megfelelő szabályozásának hiánya nagyban hozzájárult a nemzetközi pénzügyi válság kialakulásához. A derivatívákat a magasabb hozamra, alacsonyabb finanszírozási költségekre törekvés hozta létre. A derivatív termékekkel a válság előtt általánosságban sokkal magasabb hozamot lehetett elérni, mint a betéti kamat esetében, a befektetési lehetőségek széles spalettáját kinálták és a befektetett összeghez képest magas megtérülést. Ez azonban nem a derivatív ügyletek kockázatmentes jellegéből, hanem a hozzájuk kapcsolódó túlzottan optimista spekulációkból adódott. A magas tőkeáttételek miatt az eredetileg befektetett összeg többszörösét is elvesztheti a befektető, ha kedvezőtlen spekulatív pozíciót vett fel. 21 A komplex pénzügyi innovációk piacának átláthatóbbá tétele már Clinton amerikai elnök idején is többször napirendre került, azonban nem történt előrelépés az ügyben. Clinton egy 2010 áprilisában adott interjújában elismerte, hogy hibát követett el, amikor nem próbálta meg részletesebben szabályozni 22 a pénzügyi piacnak ezt a szegmensét, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Bush és pénzügyi szakértői voltak, akik igazán szabadjára engedték 23 a tőzsdefelügyeletet és az egész pénzügyi szabályozó rendszert. 21 Bencsik Mária: Modern pénzügy fejezetek. Oktatási segédlet. BMF. KGK. SZVI. Bp , pp ABC News, Jack Tapper interjúja Bill Clinton volt amerikai elnökkel, view?i=0d4_ &comments=1&jwp_ver sion=4, Letöltve: I think what happened was the SEC and the whole regulatory apparatus after I left office was just let go.

11 11 A termékinnovációk nemcsak az értékpapírokat érintették, a hitelkonstrukciók is számos változáson mentek keresztül: számos esetben változtatható kamatozású, alacsony induló törlesztésű hitelek jelentek meg a piacon, ezeket pedig sokszor éppen a másodrendű adósok vették igénybe. Ahogy Király Nagy Szabó is kiemelik az Egy különleges eseménysorozat elemzésea másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei c. cikkükben: ebben az ügyfélkörben az átlagnál magasabb volt a lazább feltételekkel, ügynökön keresztül, alacsony kezdő törlesztőrészlettel folyósított hitelek aránya (p. 580.). A KONJUNKTÚRA VÉGE Amíg kedvezőek voltak a külső körülmények, addig a fent leírt rendszer működését senki nem kérdőjelezte meg. Többek között azért sem, mert mindenki jól járt: az adósok hitelt kaptak (esetleg az objektív mérlegelés hiánya miatt), a bankok egyre több és több hitelt adtak 24, így profitjuk elegendő volt a részvényesek osztalékának és a vezetőség bónuszának finanszírozására is. Az értékpapírokat csomagolók zsebre tették a jutalékot, a megtakarítók pedig a kockázat észlelése nélkül jelentős hozamot realizáltak. Ez az ideális állapot azonban csak addig tartott, amíg felfelé ívelt a piac. Azonban amint a túlpörgött gazdaságot lassítani 24 Az Egyesült Államokban a pénzintézetek már nemcsak az új lakások eladási árainak 80 százalékát hitelezték, hanem a 100 százalékát, majd 120 százalékát is, hisz az új lakásokat új bútorokkal, új háztartási gépekkel be is kell rendezni. in Bánfi Tamás-Kürthy Gábor- Bánfi Attila: Pénzügyi szabályozók a válság után, Délkelet-Európa, International Relations Quarterly, Vol.1. No _M_E_BAT-KG.pdf, Letöltve: akaró központi bank kamatot emelt (egy százalékról 5,25 százalékra 2004 júniusától 2006 júniusáig 17 lépésben) 25 számos másodrendű adós vált fizetésképtelenné megemelkedő hitelkamatok miatt. Ahogy emelkedett a kamatszint, az ingatlanárak növekedése megállt, majd drasztikus zuhanásba kezdett. Ezért sok esetben a fedezetnek használható ingatlanok eladhatatlanná váltak, vagy vételáruk nem fedezte a fellépő szolvenciaproblémákat. Eközben a 2007 előtt fedezett adósságkötelezvényeket vásárló befektetők az esetleges veszteségektől (jogosan) tartva igyekeztek megszabadulni papírjaiktól, amelyek azonban sok esetben szintén eladhatatlannak bizonyultak. A bedőlő jelzáloghitelek lavinát indítottak el, 2007 áprilisában csődbe ment az egyik legfontosabb subprime jelzáloghitelező, a New Century Financial júniusában a Bear Stearns brókerház több mint hárommilliárd dollárral volt kénytelen kisegíteni két bajba jutott hedge fund alapját júliusára közel 30 pénzintézet egyensúlyozott a csőd szélén a fizetésképtelenné vált jelzáloghitel-adósok miatt. 26 Amerika és a világ legnagyobb pénzintézetei: a Citigroup, a Merrill Lynch, a Lehman Brothers, a Bank of America, a Wachowia, hatalmas veszteségeket jelentettek 2007 negyedik negyedévére elején a Bear Stearns-t az amerikai kormány közbenjárására- jóval a piaci ár alatt felvásárolta a JP Morgan Chase júliusában az állam kénytelen volt átfogó segítséget nyújtani a Fannie Mae és Freddie Mac jelzáloghitelező kormányhoz közeli 25 Forrás: 26 Pete Péter: Súlyos, nem életveszélyes, HVG, No. 14, 2009, pp

12 12 ügynökségeknek (azóta már államosításukra is sor került) szeptember 15-én csődöt jelentett a Lehman Brothers, ez volt az eddigi legnagyobb csőd az amerikai piacokon. A bank mérlegfőösszege 639 milliárd dollárral több mint tízszerese volt a korábbi rekorder Enronnak. 28 A Bank of America felvásárolta a Merrill Lynchet 44 milliárd dollárért, az AIG biztosítótársaságba pedig a Fed pumpált 85 milliárd dollárt. 29 Az események sokkolták a világ pénzpiacait: a tőzsdék zuhanni kezdtek, kiszáradtak a bankközi piacok (mivel a bankok nehezen tudták felmérni saját, illetve konkurens bankok kitettségét, emiatt egymásban sem bíztak), az állami központi bankok óriási összegeket pumpáltak a bankrendszerekbe a pánik csökkentésére. A bankok likviditásproblémái miatt az egész bizalmon alapuló rendszer megdőlni látszott, a másodrendű jelzáloghitelpiac pedig kis híján maga alá temette az amerikai és az egész nyugati világ pénzügyi rendszerét, és később reálgazdaságát. A folyamatos tőkeinjekcióknak köszönhetően átmenetileg sikerült elkerülni az öszszeomlást, most azonban az országok hatalmas (és egyre növekvő) adósságállománya jelent újabb problémákat. 27 BBC Timeline: Subprime losses (2008), BBC News Letöltve: augusztus Szegő Iván Miklós: A történelem legnagyobb csődje New Yorkban, uzletinegyed/vilaggazdasag/ lehmanbrotherscsod-tortenelmi-rekord-a-new-yorkitozsde-eleteben.html, Letöltve augusztus BBC Timeline AKIK JELEZHETTÉK VOLNA A VESZÉLYT Hogyan fordulhatott elő, hogy sem a hitelminősítő cégek, sem a könyvvizsgálók, sem a felügyeleti szervek nem figyelmeztették a befektetőket, a piacokat a közelgő veszélyre? Hiszen még ha egy tájékozatlan befektető nem is tudja megítélni egy bank vagy brókercég helyzetét reálisan az információhiány miatt, ugyanezt hogy engedheti meg magának egy erre szakosodott szervezet? Hogyan kaphattak közvetlenül a válság előtt pozitív minősítést a csődbe menő és állami pénzügyi segítséget igénylő pénzintézetek és elértéktelenedő papírok? Ráadásul nem ez volt az első eset, amikor nem sikerült helyesen orientálni a piaci szereplőket: a vállalattörténet legnagyobb csődjei közül az Enron és a WorldCom összeomlását sem sikerült előre jelezni. Hitelminősítők A piacot jelenleg három nagy hitelminősítő cég uralja, akik már a jelzálogválság előtt és annak kezdetén is tévedtek előrejelzéseikben, és többek között olyan értékpapírokat és hiteltermékeket minősítettek kiválónak, amelyek nem sokkal később értéküket vesztették. A Moody's, a Fitch és a Standard & Poor's az utolsó pillanatig a legjobb kategóriába sorolták azokat a fedezett adósságkötelezvényeket is, amelyek mögött másodrendű besorolású jelzálogadósok váltak fizetésképtelenné. Először éppen ezek a subprime jelzáloghitelekre alapozott papírok értéktelenedtek el, így az ezekre alapozott értékpapírpiac összeomlott, magával rántva számos pénzintézetet. A hitelminő-

13 13 sítőknek abban is nagy szerepük volt, hogy a válság súlyosbodott: a besorolás (esetleges újbóli) megállapítása nem túl gyakori, így ha változás történik a minősítésben, akkor az jellemzően kései, széleskörű és nagymértékű. Így fordulhatott elő, hogy 2007 második és 2008 első felében néhány hónap leforgása alatt számos papír besorolása AAA-ról (a kötelezettség nagyon nagy valószínűséggel teljesül) CCC-re (jelentős hitelkockázat) változott egy nap alatt (ebben az időszakban a jelzáloghitel-alapú értékpapírokat összesen 1,9 trillió dollárral minősítették le). 30 Számos intézménynek törvényi előírás alapján csak bizonyos arányban lehet alacsony besorolású befektetése, így ők kénytelenek voltak eladásba kezdeni. Akik vásárolhattak volna, a szigorú szabályozások miatt azok sem tehették meg (mert a pénzintézetek csak vagyonuk bizonyos százalékát tarthatják kockázatos befektetésekben, ahogy arról már fentebb szó esett). Tehát maga a rendszer erősítette a negatív visszacsatolást, növelte a pánikot. A keletkeztető-szétosztó rendszer sérülése, a másodrendű adósok arányának megnövekedése, valamint a kockázatosság szempontjából rendkívül nehezen besorolható strukturált befektetési formák nagymértékű elterjedése a piacokon látszólag tehát jó ideig elkerülte a hitelminősítők figyelmét. De vajon valóban csak elkerülték figyelmüket a fokozódó kockázatok vagy érdekeltek voltak a pozitív besorolásban, netán szándékosan tévesztették meg a befektetőket? A hitelminősítő cégek már közel egy évszázada jelen vannak a pénzügyi életben, szerepük Amerikában azután nőtt meg, 30 Charles R. Morris: The Two Trillion-dollar Meltdown- Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash, Chapter 6: The Great Unwinding, pp , Public Affairs, New York, hogy a tőzsdefelügyelet a hetvenes években a három legnagyobbat Államilag Elfogadott Statisztikai Minősítő Szervnek 31 ismerte el, így hivatalossá tették szerepüket a pénzügyi világban. A döntés egyik célja az volt, hogy a befektetők könnyebben meg tudják ítélni egy portfólióról, vagy pénzintézetről, hogy mennyire kockázatos. Azonban a törvényhozók később megkerülhetetlenné tették a hitelminősítőket: ha egy piaci szereplő el akart adni egy részvénycsomagot, vagy össze akart csomagolni néhány jelzáloghitelt értékpapírrá, akkor feltétlenül szüksége volt a minősítésre. Igaz, hogy ezek a hitelminősítők magáncégek, a véleményük azonban majdhogynem törvényi erőre emelkedett a válságot megelőző évtizedekben. 32 Így fordulhatott elő például, hogy törvény szabályozta, hogy a pénzpiaci alapok nem tarthatták vagyonuk több mint öt százalékát alacsony minősítésű papírokban. A hitelminősítők tevékenységének hitelességével kapcsolatban felmerülő egyik legsúlyosabb probléma, hogy bár magáncégek, tulajdonosi szerkezetük átláthatatlan, és a tulajdonosi körben előfordulnak olyan befektetési alapok vagy bankok is, amelyeket néha minősíteni kell. A három cég ráadásul hiába független egymástól elvileg, mert tulajdonosaik között jelentős átfedések fordulnak elő. Valamint a minősítésért éppen azok fizetnek, akiknek a termékeit be kell sorolni kockázatosság szempontjából. 33 Ahogy Szegő Iván Miklós találóan fogalmazott egyik cikkében: a hitelminősítők a pénzpiacon olyanok, mint a kecske, aki a káposztásba tévedt. 31 Nationally Recognized Statistical Rating Organizations. 32 Oversight of Credit Rating Agencies Registered as Nationally Recognized Statistical, Rating Organizations, Letöltve: Bánfi Kürthy Bánfi 2010.

14 14 A gazdasági rendszer minden szereplője tisztában van azzal, hogy ez a három minősítő cég túl nagy befolyást gyakorol a piacra, hogy hitelességük legalábbis kétes, nagyon nehéz őket kiiktatni a rendszerből. Elvileg természetesen az AAA (tehát a közel kockázatmentes) besorolás még nem jelenti azt, hogy a befektetők máris megveszik az adott terméket. Ez a befektetői döntéseknek csak egyik eleme lehetne. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az állami garancia a hitelminősítők működése fölött, valamint a szabályozási környezet, amely nyíltan támaszkodik a hitelminősítők besorolására, arra indítja a piac szereplőit, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítsanak a besorolásnak. 34 A hitelminősítők túlzott befolyására a legeklatánsabb példa az országkockázatok megítélése: minél roszszabb egy ország besorolása, annál nehezebb, drágább lesz tetemes adósságait tovább finanszíroznia a piacról, növekedni kezd a fizetésképtelenségre kötött biztosítási díjak felára áprilisában portugál közgazdászok jelezték is, hogy feljelentést szándékoznak tenni a három legnagyobb hitelminősítő ügynökség ellen, mert gyanítják, hogy azok manipulálták a piacot, és összehangolták akcióikat (az ezt megelőző hetekben sorozatosan rontották Portugália besorolását). 35 A hitelminősítő intézetek az utóbbi időben hírhedtté vált tevékenységük ellenére szükségesek, hiszen nagyon kevés befektetőnek van türelme, hozzáértése vagy ideje, hogy megállapítsa valamely befektetésről annak kockázatosságát. A működésük körülményei azonban nyilvánvalóan változ- 34 Darren J. Kisgen Philip E. Strahan: Do Regulations Based on Credit Ratings Affect a Firm's Cost of Capital?, April 2009, NBER Working Paper No. w Éltető Andrea: Nincs menekvés, megmentik Portugáliát!, MTA VKI, Vélemények, Kommentárok, Információk, április 11., 227. szám. tatásra szorulnak: el kellene választani őket az állami garanciától és a szabályozástól. A piaci szereplőkben tudatosítani kell, hogy az AAA-besorolás által keltett hamis biztonságérzet nem ment fel senkit az egyéni mérlegelés és felelősség alól, mikor pénzügyi befektetést eszközöl. A minősítő intézeteket padig hathatósan kell emlékeztetni arra, hogy a befektetők téves orientálása milyen súlyos következményekkel járhat az egész pénzügyi rendszerre nézve. Könyvvizsgálók A válságban legalább ennyire érintettek a könyvvizsgáló cégek is. A tőzsdei cégek évente kötelesek beszámolóikat és üzleti jelentéseiket könyvvizsgáltatni. Az elvileg független könyvvizsgálat célja többek között a befektetések minősítésének, és az ennek alapján képzett vésztartaléknak az ellenőrzése. A kockázatok reális felmérése azonban a strukturált pénzügyi befektetések világában nagyon nagy szakértelmet kíván, a könyvvizsgáló szakmának lépést kell(ett volna) tartania a pénzügyi innovációkkal. A könyvvizsgálók szakmai kompetenciájával kapcsolatos másik kétség a könnyvizsgálói piac jellegéből adódik. A tőzsdei cégek könyvvizsgálatainak 90%-át az ún. Big Four tagjai (a négy legnagyobb könyvvizsgáló, a Deloitte, az Ernst & Young, a KPMG és a Pricewaterhouse Coopers) végzik, azaz négy könyvvizsgáló cég osztozik a piac nagy részén. A könyvvizsgáló cégeken belül a bejegyzett könyvvizsgálók rotációja ugyan megvalósul, azonban a könyvvizsgáló cégek rotációja nem vagy csak annyiban valósul meg, hogy a négy könyvvizsgáló cég adja egymásnak a kilincset, tehát a könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálandó

15 15 cégekkel szoros szimbiózisban élik több évtizedes életüket. 36 Ráadásul gyakran előfordul, hogy pénzintézetek a vállalati hitelezés feltételéül azt szabják, hogy a könyvvizsgálatot csak a Big Four cégek végezhetik. A piac ilyen mértékű koncentráltsága rendszerszintű kockázatokat hordoz és bármelyik cég bukása az egész piacot magával ránthatja. Ráadásul már a könyvvizsgáló cégek is bizonyítottak az Enron-botrány kapcsán, amely az Arthur Andersen bukását is okozta. A négy nagyra ugyanis mind a mai napig jellemző, hogy nemcsak könyvvizsgálói, hanem egyben adótanácsadói munkát is végeznekugyanannál a vállalatnál. Tehát adótanácsokat osztogatnak annál a cégnél, amelynek a mérlegét hitelesítik. Sőt, gyakran előfordul, hogy jövedelmük nagyobb része inkább a tanácsadásból származik. Az Enron-botrányban az Andersen könyvvizsgáló cég vállalati ügyfele megbízásából félrevezető, hamis jelentéseket tett közzé. 37 Az ilyen jellegű együttműködések oka általában az, hogy a vállalatok menedzsmentjével szemben gyakran elvárás az évről évre a növekvő nyereség és részvényárfolyamok, így a könyvvizsgálótól szolidaritást, üzleti partnerséget, jó tanácsokat várnak a vizsgálandó cégek. Bár ezen cégek indoklása szerint a könyvvizsgálói és adótanácsadói részlegek teljes mértékben elkülönülnek egymástól a könyvvizsgáló cégen belül, a gyakorlat mást mutat. Ez pedig nem garantálja a könyvvizsgálói jelentés semlegességét és függetlenségét. A megoldás egyrészt az adótanácsadói és könyvvizsgálói tevékenység teljes szétválasztása, másrészt a piac koncentráltságá- nak hatósági beavatkozással történő csökkentése lenne. A pénzintézetek menedzsmentje A hitelminősítőkön és a könyvvizsgálókon kívül a problémák eltusolásában kulcsszerepet játszott a pénzintézetek menedzsmentje. Az FDIC 38 szerint a vállalatirányítást általánosságban a szervezeti ügyek irányítási folyamataként vagy az elszámoltathatóság biztosítékaként definiálhatjuk. Számos tevékenységet magába foglalhat, mint például az üzleti stratégiák és célkitűzések kijelölését, a kockázattűrő képesség meghatározását, a vállalati kultúra és értékek megteremtését, a belső politikák kidolgozását és a teljesítmény figyelemmel kísérését. A vállalat tisztességes és átlátható működése, csakúgy, mint az elszámoltathatóság, a vállalatirányítás céljának tekinthető. Egyesek szerint a vállalatirányítás egyszerűen nem jelent mást, mint az igazgatóság aktívabb részvételét a vállalat operatív irányításában, míg mások a vállalati demokráciát vagy a részvényesek szélesebb körű bevonását hangsúlyozzák. 39 (kiemelés: B.Zs.) Ha ezt a definíciót tekintjük az amerikai vállalatvezetési etika alapjának, akkor objektíven megállapítható, hogy számos pénzintézet menedzsmentje vétett hibákat a vállalatok átlátható és tisztességes működése, valamint a kockázattűrő képesség meghatározása terén a válságot megelőző időszakban. 36 Bánfi-Kürthy-Bánfi Az Enron-Andersen-ügy, Cégvezetés, 2002/6, Letöltve: Szövetségi Betétbiztosítási Alap 39 Benton E. Gup: Vállalatirányítás (corporate governance) bankok esetében: Számít-e az igazgatóság struktúrája?, Hitelintézeti Szemle, Vol. 6, No. 1.

16 16 A menedzserek elméletileg a tulajdonosok érdekeit képviselik, az ő érdekükben végzik tevékenységüket. Azonban a nagyvállalatok körében az utóbbi néhány évtizedben elterjedt a bónuszrendszer alkalmazása, azaz a menedzserekkel kötött hosszú távú szerződés rögzít egy alapfizetést, ehhez pedig ösztönzőket kapcsolnak. Néhány vállalatnál a pénzügyi szektorban nem ritka, hogy az alapfizetés a jövedelemnek csak töredékét teszi ki - a többi kizárólag a dolgozói teljesítményen múlik. A teljesítmény pedig igen relatív kategória. Erdős Mihály és Mérő Katalin A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése című cikkében olvasható egy tanulságos eset: Volt már arra is példa, hogy a külsős szerződések darabszámától függött a vagyonkezelő vezetőjének bónusza, függetlenül az üzlet nyereségességétől. 40 A vállalatok menedzsmentje arra törekszik, hogy munkáját és a kapcsolódó előjogokat megtartsa, illetve minél több pénzt keressen. 41 Az ösztönzőrendszerek a hoszszú távon fenntartható jövedelmezőség és a betétesek/részvényesek érdekeinek maximális figyelembe vétele helyett sok esetben rövid távú kockázatok vállalására indították a pénzintézetek vezetőit és alkalmazottait egyaránt. Hiszen a legtöbb jutalmat ahhoz kötötték, hogy mennyire sikeres az adott vállalat a piacon. A sikeresség fokmérői pedig általában a piaci részesedés mérőszámai (kötvények száma, bevétel, nyereség), az ügyfélszám növekedése, a gyors piacszerzés, aminek hatására fokozódott a hitelek felelőtlen kihelyezése és a túlméretezett üzletkötési hullám (az ügyfelek rábeszélése a kétes kockázatú, de remek beso- 40 Erdős Mihály Mérő Katalin: A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése, Hitelintézeti Szemle, Vol. 7, No. 5, 516 p. 41 Luc Soenen Tarnóczi Tibor: Vállalati pénzügyek Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Kontrolling Tanszék, pp rolású befektetésekre) a minél nagyobb bónuszok reményében. A válság után a kifizetett bónuszokat nem követelték vissza a betétesek pénzét felhasználva kaszinózó vezetőktől: a Lehman Brothers öt legfelső vezetője 2000 és 2007 között több mint 1 milliárd dollárt keresett, a vállalat csődjét követően mindezt megtarthatták. Sőt, bevett szokássá vált a felmondó vagy elbocsátott cégvezetőknek fizetett hatalmas végkielégítés, az arany ejtőernyő : Stan O Neal a Merril Lynch igazgatói székéből való lemondáskor 161 millió dolláros végkielégítést kapott, miután pedig a vállalatot megmentette az állam, milliárdos bónuszokat osztottak szét. 42 Sok vezető pedig a könyvvizsgálók és hitelminősítők közreműködésével az utolsó pillanatig igyekezett titkolni a vállalat esetleges likviditási gondjait, így már nem maradt más hátra, mint állami segítséggel elkerülni a bedőlést. CHANGE WE CAN BELIEVE IN 43 A pénzügyi rendszer még mindig ugyanazon szabályok alapján működik, amelyek az összeomláshoz vezettek. 44 A válságot megelőző években elharapózott az etikátlan és felelőtlen üzleti magatartás az amerikai pénzügyi életben. A pénzügyi szabályozás nem tudott lépést tartani a pénzpiacok új termékeivel, szolgáltatásaival. Utólag visszatekintve nyilvánvalónak tűnik, hogy az egymást követő kormányoknak töb- 42 Charles Ferguson: Inside Job (Bennfentesek) c. dokumentumfilmje a válság kiváltó okairól és következményeiről. 43 Barack Obama választási kampányának mottója. 44 Obama beszéde január 21-én, amikor bejelenti reformtervét, com/id/ /vp/ # , Letöltve: december 8.

17 17 bet kellett volna tenni a pénzügyi rendszer stabilitását fenyegető problémák ellen és deregulációs hullám helyett inkább a pénzügyi innovációkkal és a bennfentességből adódó visszaélésekkel kapcsolatos új szabályozási rendszert kellett volna kidolgozni. Obama június 17-én tartott beszédében bejelentette az amerikai pénzügyi szektor átfogó reformját. Az elnök elismerte, hogy a XX. század első felében, a nagy gazdasági világválság után alkotott szabályokon túllépett az idő. A globális gazdaság a másodrendű jelzálogpiaci válság kirobbanása előtt olyan pénzpiaci innovációkat teremtett, amelyek korlátozására a szabályozási környezet nem volt alkalmas. Az utóbbi évtizedekben a menedzserek rövid távú eredményeken alapuló bónuszrendszere és juttatásai is hozzájárultak a kockázatvállalási kedv erőteljes megugrásához. A felelősségteljes üzleti magatartás helyett az üzleti életben egyre inkább a vakmerőség, az etikátlan magatartás volt kifizetődő, ez pedig Obama szerint az egész rendszer, és nem egyének hibája. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a piacok és fogyasztók bizalmának helyreállításához a pénzügyi szabályozási környezet alapvető átalakítására van szükség. Az új szabályozás feladata többek között a válsághoz vezető strukturális hibák kiküszöbölése. Természetesen a közvélemény nyomása sem elhanyagolható tényező: a sorozatos állami támogatást igénylő bankmentő akciók következtében a piac láthatatlan kezébe vetett hit gyengült és a szigorúbb szabályozást támogatók köre nőtt. Obama célkitűzéseinek megvalósításához számos kényes lépést kellett volna tenni: a túl nagy pénzintézeteket kisebb egységekre kellett volna darabolni, az értékpapírosítás folyamatát, valamint a derivatív ügyleteket teljes egészében, minden részletre kiterjedően felügyelet alá vonni, megszüntetni a bennfentes kereskedelemre és érdekütközésekre lehetőséget adó pénzügyi konglomerátumokat, részletesebben szabályozni a hitelminősítők és könyvvizsgálók tevékenységét. Ha azonban elolvassuk a Dodd-Frank Wall Street Reform- és fogyasztóvédelmi törvény törvényt, amelyet Obama több mint egy évvel a reformtervek bejelentése után aláírt, azt láthatjuk, hogy az eredeti célok jelentősen módosultak a politikai csatározások folyamán. 45 A törvény alapvető koncepciója is problémás: középpontba helyezi a fogyasztó védelmét, holott a válságot alapvetően nem a fogyasztók tájékozatlansága, hanem a pénzügyi szektor felelőtlen, önérdekkövető magatartása okozta. Igaz, hogy sok esetben kihasználták és félrevezették üzletfeleiket. Azonban a fogyasztó még ha pénzügyi szempontból tájékozott is általában nincs abban a helyzetben, hogy bizonyos banki szolgáltatások (például kölcsön felvétele) esetén feltételeket szabjon. A szolgáltatók és az ügyfelek közötti viszony kölcsönösségen alapul, de nem egyenrangú. A bennfentes visszaéléseken a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának növelése mellett fékek és ösztönzők, valamint folyamatos ellenőrzés segítségével lehetne úrrá lenni. 45 A Dodd-Frank Wall Street Reform- és fogyasztóvédelmi törvény célja: az Egyesült Államok pénzügyi stabilitásának elősegítése, a pénzügyi rendszer elszámoltathatóságának és átláthatóságának javítása, a túl nagy, hogy bukjon jelenség megszüntetése, az amerikai adófizetők védelme a tőkeinjekciók beszüntetése révén, a fogyasztók védelme a pénzügyi szektorban elburjánzott visszaélésektől Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Enrolled Final Version - HR 4173) h4173enr.txt.pdf, Letöltve: november 3.

18 18 A TÖRVÉNYCSOMAG FŐBB PONTJAI A következőkben összefoglalom a törvénycsomag fontosabb célkitűzéseit, valamint a törvényben előírt változások esetleges hatását. A túl nagy, hogy bukjon ördögi körének megtörése A túl nagy bankok és pénzügyi intézetek rendszerkockázatot jelentenek. Ahogy Obama fogalmazott egyik beszédében: a túl nagy, hogy bukjon típusú pénzintézetek valósággal foglyul ejtették az amerikai adófizetőket, hiszen a kormány nem tehette meg, hogy hagyja csődbe menni őket. Ha tönkremennek, akkor az egész pénzügyi rendszer és a reálgazdaság is veszélybe kerülhet. A különböző kulcsfontosságú pénzintézetek feltőkésítésére költött dollármilliárdok miatt az amerikai államadósság 2011 augusztusában elérte a 14,580 milliárd dollárt, azaz meghaladta az Egyesült Államok tavalyi 14,526 milliárd dolláros GDP-jét. 46 Amerika nem engedheti meg magának, hogy még többet költsön bankmentő akciókra. Éppen ezért a túl nagy pénzintézetek működését a törvény a korábbinál szigorúbb szabályokhoz köti. A túl nagy bankokat kötelezi egy szabályozó tanács felállítására, amely felülvizsgálná a működésüket. Másrészt előírja, hogy a bankoknak pénzt kell félretenniük arra az eshetőségre számítva, hogy 46 Az Egyesült Államok GDP-arányos államadósságrátája utoljára a második világháború után, ben haladta meg a hazai összterméket, 1981-re viszont 32,5 százalékra esett. Még 2007-ben is csak 64,4 százalék volt, majd a pénzügyi és gazdasági világválság hatására elszabadult a mutató. esetleg csődbe mennek (nehogy ismét az adófizetők fizessék a számlát). A túl nagy méret meghatározása azonban meglehetősen problematikus, hiszen a nagyság nem mindig a fontosság fokmérője. Rendelkezhetnek kisebb bankok is olyan szerteágazó kapcsolatokkal, hogy bukásuk ellehetetlenítse a rendszert. Egyelőre azonban nem sok konkrét lépést tettek a hatalmas pénzintézetek feldarabolása érdekében, sőt: a sok kisebb pénzintézet megszűnt, vagy a nagyok bekebelezték őket, több pénzintézet fuzionált a válság hatására. A kombinált tevékenységet végző óriáscégek, mint a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley, egyszerre adnak pénzügyi tanácsot ügyfeleiknek, és ugyanakkor el is adnak nekik pénzügyi termékeket, valamint saját számlára is kereskednek. Ezek a tevékenységek olyan érdekütközést feltételeznek, amely a gyakorlatban megkérdőjelezi ezen cégek becsületességét. 47 A törvény hatályba lépésétől kezdve a brókercégek elvileg kötelesek elsőként figyelembe venni ügyfeleik érdekét. Kérdéses, hogy miután továbbra is végezhetik mindkét, érdekütközést eredményező, tevékenységet (tanácsadás, saját számlára kereskedés) ez a gyakorlatban megvalósulhat-e. Ha a törvény a probléma gyökerét kezelné, akkor az ilyen többféle pénzügyi tevékenységet 47 A Goldman Sachs ellen például a S.E.C. eljárást is kezdeményezett egy pénzügyi terméke kapcsán. Az Abacus termék lényege az volt, hogy bizonyos ingatlankötvények árfolyamesésének következménye ellen megvédte a bankot, miközben a bank olyan irányú tanácsokat adott ügyfeleinek, hogy fektessenek be ezekbe a kötvényekbe (miközben ő maga gyakorlatilag ellentétes tőzsdei pozíciót vett fel) A S.E.C. azonban egy 550 millió dolláros pénzbírság fejében (a banknak csupán kétheti profitjával egyenértékű és kb. három százaléka a Goldman Sachs által ben kifizetett jutalmaknak) eltekintett a további vizsgálódástól., in Ibrahim Warde: Az amerikai elnökök jönnek-mennek, a Goldman Sachs marad, Nem fáj a Wall Street feje a bankrendszer reformja miatt. Letöltve: augusztus 4.

19 19 végző óriáscégeket fel kellene darabolnia kisebb egységekre. Így egyrészt csökkenne hatalmas méretük, másrészt megszűnne az érdekütközés lehetősége. A Volcker- szabály A Volcker-szabály, amely a korábbi amerikai jegybankelnök, Paul Volcker nevét viseli, eredetileg teljes egészében megtiltotta volna a bankoknak a saját számlára történő kereskedést, illetve a kockázatosabb alapokba a befektetést. 48 A törvényben előírtak alapján azonban a bankok végül eszközölhetnek kockázatosabb befektetéseket, de ezt csak alaptőkéjük három százalékáig tehetik. Igaz, hogy ez elenyészően kis számnak tűnhet, de a teljes tiltáshoz képest visszalépést jelent. Ráadásul a bankok átmeneti halasztást is kérhetnek, csak re kell maradéktalanul teljesíteniük a Volcker-szabály egyes rendelkezéseit. 49 A Volcker-szabály nem más, mint a Glass-Steagall-törvény aktualizált változata, azaz fő célja a kereskedelmi és betéti banki tevékenység szétválasztása, valamint az adófizetők, ügyfelek védelme a bankok túlzott kockázatvállalásával szemben. A szakirodalomban jelentős vita folyik azzal kapcsolatban, hogy a kétféle banki tevékenység összemosása mennyiben járult hozzá napjaink válságának kialakulásához. Tény, hogy a pénzügyi innovációk elterje- 48 President Obama Calls for New Restrictions on Size and Scope of Financial Institutions to Rein in Excesses and Protect Taxpayers, The White House Office of the Press Secretary, January 21, Letöltve: december Ugyanis számos pénzintézetnek csökkentenie kell tulajdoni részesedését az úgynevezett házon belüli fedezeti alapokban. Ez hosszabb időbe is beletelhet az érintettek indoklása szerint, ezért tűzték ki a viszonylag távoli 2022-es céldátumot. dése és a pénzpiacok globalizálódása időben nagyjából egybeesik a kereskedelmi és betéti banki működés közötti átjárhatóság fokozatos feloldásával. A kétféle tevékenység egyazon intézményen belüli folytatása egészen biztosan növeli a bennfentes kereskedelem, az információkkal való visszaélés, az ügyfelek félreinformálásának kockázatát. Átláthatósági reformok A 600 billió dolláros derivatívapiac 50 átláthatóvá tétele egy másik fontos célkitűzés, és valóban változást hozhatna az értékpapírkereskedekem zavaros világában. A törvény csak standardizált derivatívaszerződések megkötését teszi lehetővé nyílt piacon, az árak és mennyiségek feltüntetésével. A szerződéseket egy harmadik fél is garantálná, aki jót állna az üzletért (azaz ha a szerződő fél esetleg csődbe menne, akkor is kifizetné a befektetőt). A törvény azt is előírja, hogy az értékpapírokkal kereskedő cégeknek legyen egy minimális, meghatározott alaptőkéje, és a bankok válasszák el a derivatív ügyleteiket a kereskedelmi banki tevékenységüktől. 51 Az eredeti javaslatok között szerepelt az is, hogy a bankok kötelesek kiszervezni az összes swap-ügyletet, azonban a törvénybe már egy felhígított változat került be: a kamatrátákhoz, árfolyamokhoz, arany- és ezüstkereskedelemhez kapcsolódó swapügyletek maradhatnak a bankokon belül. Csak a legkockázatosabb csereügyleteket 50 Newsweek: 600,000,000,000,000? Letöltve: november For Securities Industry, Finance Law Could Bring New Light to Derivatives By Edward Wyatt, July 15, 2010, The New York Times, Letöltve: december 8.

20 20 lesznek kötelesek kiszervezni: a mezőgazdasághoz, fém- és energiaiparhoz kötődőeket. Tehát a szabályozás a származékos üzletág körülbelül nyolcvan százalékát a bankokon belül hagyja (a Nemzetközi Fizetések Bankjának statisztikái alapján). 52 Az üzletág átláthatósága a törvény hatására előreláthatólag nőni fog, de a rendelkezések az értékpapírosítás és a túl magas tőkeáttételek rendszerének nem vetnek véget, pedig mindkét jelenség nagyban hozzájárult a gazdaság túlhevüléséhez. 53 Fogyasztóvédelem A pénzügyi reform létrehozza a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Ügynökséget (Consumer Financial Protection Bureau). Korábban a jegybank volt felelős a fogyasztóvédelemért és a nemzeti pénzügyi intézmények biztonságáért is, gyakran ez utóbbira helyezve a hangsúlyt. Az új ügynökségnek joga lesz a hiteltanácsadás, jelzálogpiac, hitelkártyapiac és egyéb banki termékek szabályainak módosításához. Ezen felül feladata lesz az ügyfelek pénzügyi ügyekben való okítása, egyfajta pénzügyi jártasság kialakítása. 54 A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Ügynökség felállításával a fogyasztók érdekei kisebb eséllyel sérülhetnek szerződések aláírásakor vagy pénzügyi termékek vásárlásakor, mint a törvény bevezetése előtt. Az ügy- 52 Letöltve: december Obama's Financial Reform: Winners and Losers, Published: July 19, 2010 in The Week, s-financial-reform-winners-and-losers, Letöltve: december Financial Reform Creates New Consumer Protection Agency. Will it be a Watchdog or Lapdog?, By Eileen Ambrose, July 19, 2010, The Baltimore Sun, Letöltve: január 7. nökség biztosítani fogja, hogy minden egyes jelzálogszerződést és hitelkártya szerződést világos és érthető nyelven fogalmazzanak meg és ne legyenek rejtett költségek vagy növekvő kamatlábak. Mivel az ügynökségnek már a felállítása is nehézkesen zajlik, kétséges, hogy működése mennyiben teremt fogyasztóbarát pénzügyi légkört Amerikában. Obama ellenzéke, a Kongresszusban 2010 novemberében többséget szerző republikánusok szerint a Dodd-Frank törvény visszafogja a gazdasági növekedést és csökkenti Amerika globális versenyképességét. A törvény rendelkezéseinek gyakorlatba történő átültetése elleni fellépésük egyik fókuszpontjává tették a Fogyasztóvédelmi Ügynökség felállításának akadályozását. Javasolták többek között a Volcker-szabály felpuhított, törvénybe került változatának az eltörlését (azaz a bankok kockázatos befektetéseit nem korlátoznák), 55 de az Ügynökség vezetőjére tett javaslatokat is kifogásolták. Kérdéses tehát, hogy akadályoztatása esetén az új intézmény mennyiben lesz képes kijelölt feladatait ellátni. Szavazás a bónuszokról A bónuszokról szavazás segíthetne a hatalmas, ésszerűtlen jutalmak osztogatásának problémáján. A törvény előírásai alapján a részvénytársaságok kötelesek a meghatalmazotti nyilatkozatukban legalább háromévente egyszer szavazást kérni részvényeseiktől a vezetőtestület javadalmazását illetően. A szavazás eredménye 55 Republicans to Put Barney Frank, Bailouts Under Microscope by Dave Wedge, The Boston Herald, Published: 5 November, 2010, bostonherald.com/news/us_politics/view.bg?articl eid= , Letöltve: december 8.

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség Bánfi Tamás Kürthy Gábor Bánfi Attila* Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség ÖSSZEFOGLALÓ A Pénzügyi Szemle LV. évfolyamának 4. száma mintegy tematikus számként öt tanulmányában

Részletesebben

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz 278 HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA Út a válsághoz Ezen írás megkísérli feltárni a jelenlegi likviditási és gazdasági válság kiváltó okait, jelentős részben akadémiai, kisebb részben befektetési banki

Részletesebben

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (800 818. o.) MARJÁN ATTILA A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra Az euró bevezetése lökést adott az európai tõkepiacok növekedéséhez

Részletesebben

Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre

Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre Nagy Márton Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendû jelzáloghitel-piaci 1 válság és hatásai a magyar bankrendszerre Az elmúlt éveket jellemzõ magas kockázati étvágy mellett a bankok értékpapírosítási tevékenysége

Részletesebben

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna.

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna. Tisztelt Szerzı! Mellékelten megküldöm cikke szerkesztett, megjelentetésre szánt anyagát. Kérem, nézze át a tördelt anyagot, és: - kérem, válaszoljon az utolsó oldalon (esetleg) feltett kérdéseimre; -

Részletesebben

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET - BUDAPEST,

Részletesebben

Mi a teendő? Kiútkeresés a másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán 1

Mi a teendő? Kiútkeresés a másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán 1 520 HITELINTÉZETI SZEMLE MÓRA MÁRIA Mi a teendő? Kiútkeresés a másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán 1 2007 őszén, amikor már többé-kevésbé érzékelhető volt az USA másodrendű jelzálogpiaci (subprime)

Részletesebben

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE ÉS PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG,

Részletesebben

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban Külgazdaság, LVII. évf., 2013. május június (12 34. o.) Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló

Részletesebben

Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1

Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 173 KÁLLAI ZOLTÁN KŐSZEGHY TAMÁS Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1 A 90-es évek közepétől a piaci kockázatkezelés

Részletesebben

Elmélkedés a subprime egyes jelenségeiről

Elmélkedés a subprime egyes jelenségeiről 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 483 MARSI ERIKA Elmélkedés a subprime egyes jelenségeiről A subprime válságról s hatásairól szólva, nem lehetünk eléggé aktuálisak, mert nap mint nap történnek olyan események,

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány EXCHANGE TRADED FUNDS: TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Részletesebben

A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa

A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa Lentner Csaba A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa A magyar gazdaság két évtized alatt végbement jelentõs mértékû nemzetközi beágyazódottsága alapján az országot

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Mint köztudott, Magyarország 1982. május

Mint köztudott, Magyarország 1982. május Csáki György IMF-hitelek Magyarországnak, 1996 2008 Összefoglaló: Magyarország 1982 májusa óta tagja az IMF-nek, és azóta 11 alkalommal kapott hitelt az alaptól. A hitelek támogatták a gazdasági átalakulást

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

Nem nyilvános kereskedelem, dark poolok és szabályozási dilemmáik

Nem nyilvános kereskedelem, dark poolok és szabályozási dilemmáik Biedermann Zsuzsánna Nem nyilvános kereskedelem, dark poolok és szabályozási dilemmáik Összefoglaló: A dark-helyszínek mentesülnek a kereskedés előtti transzparenciakövetelmények betartásától, lehetővé

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Kochmeister díj Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Készítette: Vajda Viktor 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pénzügyi piacok szerepe... 5 2.1. Mitől hatékonyak a

Részletesebben

A közgazdaságtan esendősége. (és mihaszna válság idején)

A közgazdaságtan esendősége. (és mihaszna válság idején) Kiss Károly A közgazdaságtan esendősége (és mihaszna válság idején) Készült a Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Budapest 2011 március 1 E tanulmány nem arról szól, hogy hogyan tört ki a válság, milyen

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz)

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) A PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSA KIS NYITOTT GAZDASÁGOKRA: MAGYARORSZÁG ESETE MAGAS ISTVÁN Magas István: Tanszékvezető

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZEMLE A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI A SZERKESZTÕSÉG

PÉNZÜGYI SZEMLE A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI A SZERKESZTÕSÉG Tartalom TANULMÁNYOK CSABA LÁSZLÓ: Keynesi reneszánsz? 5 GYÕRFFY DÓRA: Válság után felzárkózás? A költségvetési politika minõsége és a növekedés 23 TÓTH G. CSABA: Állami keresletélénkítés és automatikus

Részletesebben

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III.

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Budapest 2010. szeptember 1. A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben